Ohlásenie fašizmu z okultného centra sionizmu na Slovensku. Časť II.

zilina-kiskaNovember. Socializmus. Fico o „extrémizme“. Článok vo „France OUEST“. Okultno-historická sakrálnosť Žiliny. Reformácia. Protestantizmus ako judaizované kresťanstvo, ľudáctvo ako sionizované národovectvo.

Ospravedlňujem sa čitateľom za zdržanie v publikácii pokračovania štúdie „Ohlásenie fašizmu...“. Tématika ešte zďaleka nie je vyčerpaná, a pre plnohodnotné pochopenie globálno-politického významu predmetnej udalosti je nevyhnutné posvietiť si na historiozofické a filozofické pozadie, ako aj ideologický odkaž žilinského stretnutia v jeho komplexnosti. Odklad publikácie súvisí s Vianočnými sviatkami, kedy musia panovať mier a pokoj v duši a mlčať zbrane, bárs i na ideologickom fronte informačnej vojny, zúriacej všade naokolo.

Pred odskočením si do Žiliny sa Steinmeier ako čestný hosť zúčastnil spolu s Kiskom na spomienkovej akcii na Devíne (každá politická akcia na Devíne má globálno-politický kontext, pretože Devín ~ Theben v novochronologickej interpretácii má priame väzby na „staroveký Egypt“, Thebaidu a starogrécku Boiótiu – pozn.) a v Bratislave, kde si „uctili pamiatku obetí zločinného komunistického režimu“ a položili vence k pamätníku „obetiam totalitných režimov“ v bratislavskej Vrakuni. Je pozoruhodné, že zatiaľ čo slovné spojenie „totalitné režimy“ predikuje v súčasných slovenských politologických súradniciach nacizmus a komunizmus, tak na oficiálnej webstránke nemeckého spolkového prezidenta je uvedené … „victimes of totalitarian regimes“ s uvedením špecifického časového intervalu – 1945-89. T.j. z pohľadu nemeckého prezidenta a SRN bol totalitou len povojnový socializmus, ale vonkoncom nie nacizmus a jeho slovenská klérofašistická odnož.

V tomto zmysle je účasť nemeckého prezidenta na „oslavách Víťazného Novembra“ symbolická, pretože práve Nemecko spomedzi európskych krajín najviac profitovalo z rozpadu Československa a z ponovembrovej privatizácie.

O fenoméne Novembra snáď poviem len toľko, že pre rádového českého aj slovenského obyvateľa je dôležité rozlišovať medzi tým, čím November mal byť a čím v skutočnosti bol, resp. aké boli jeho následky. Spomedzi všetkých výlevov našich „činiteľov“ a poslancov snáď najrozumnejšie vystúpil práve Fico, ktorý objasnil samotnú podstatu, motiváciu ľudí, ktorí išli vtedy do ulíc. Ich  želaním bol „socializmus s ľudskou tvárou“, ktorý by pri zaistení a obrane tradičných a osvedčených hodnôt zároveň poskytoval ľuďom myšlienkovú a názorovú slobodu, onen írečitý dubčekovský, možno trochu naivný, ideál. Väčšina ľudí chcela socializmus VYLEPŠIŤ, nie ho zničiť. Pretože, na rozdiel od ponovembrového obdobia, ktoré je zo slov A. Danka „najšťastnejším obdobím našej histórie, pretože máme vlastnú štátnosť a vytúženú slobodu“, a ktoré v skutočnosti prinieslo mnohým biedu, zneváženie, poníženie, desuverenizáciu, deindustrializáciu, demoralizáciu a ideologické zotročenie, bol socializmus obdobím oveľa ľudskejším v základných 4 kategóriách, ktoré nám „ponovembrové zriadenie, najlepšie zo všetkých možných“, doteraz nedokázalo spoľahlivo garantovať:

- bývanie

- práca

- vzdelanie

- zdravotníctvo.

Taktiež pochybujem, že by ľudia vtedy v novembri štrngali kľúčmi za to, aby nám tu dnes vtedajší komsomolci, prevracači kabátov, ŠtB-áci a zbohatlíci, najväčšmi profitovavší zo zbedačenia našich krajín, direktívne a autoritatívne kázali o hodnotách a morálke, vydierali spoločnosť fašizoidnými iniciatívymi na cenzurovanie správ a internetu, militarizovali ju a aktívne bojovali proti širšiemu všeslovanskému a vlasteneckému povedomiu ľudí, ktoré je nám od prirodzenosti vlastné už len preto, že hovoríme slovanským jazykom a mali sme v minulosti jednotnú slovanskú liturgiu, t.j. vieru – pravoslávnu pred-nikonovskú.

Pozn. aut.: Vyznávačov tejto pôvodnej pravoslávnej viery, o ktorej písal Štúr, môžeme na doleuvedenej mape Čiech od S. Muenstera, pochádzajúcej – podľa odhadu G.V. Nosovského na moju vlastnú žiadosť – orietačne z konca XVI. až XVII. storočia, rozpoznať pod symbolmi polmesiaca pod názvom „terra murata“.

Muenster_Bohemia

Zároveň je odôvodnené predpokladať, že táto naša pôvodne slovanská liturgia spolu s hlaholickým písmom u nás pretrvávala a bola aktívne používaným jazykom/písmom až do polovice XVIII. stor.n.l., ako to dosvedčuje dobová mapa Gottfrieda Hensela „Europa Polyglotta“ z roku 1741 (!!!).

Hensel Europa Polyglotta

Hlaholika pod názvom „Glagolitico Illyrica“ je tam uvedená (spolu s etruštinou – pozn.) ako jeden z jazykov obrovského etno-lingvistického pásma Sclavonico-Illyrica. Jej aktívne vytláčanie a taktiež ničenie hlaholických písomností je zrejme dielom Habsburgovcov, Viedne a Vatikánu, pričom sa jedná o relatívne neskorý proces z XVII-XVIII. stor.n.l. Germanizácia, tak aku ju poznáme a ako ju opísal Štúr, zrejme vonkoncom nebola javom stredoveku (až do Reformácie sa v Európe hovorilo slovansky – pozn.), ale naplno započala až po Tridsaťročnej vojne a v procese formovania post-reformačných európskych monarchií, vrátane habsburgskej a pruskej. Ešte roku 1747 v saskom meste Halle an der Saale fungovala slovanská tlačiareň, ktorá tlačila latinsky písané slovanské písomnosti, čo znamená, že jazyk lužických Srbov bol vtedy ešte šikoro používaným dorozumievacím prostriedkom.

Galle Saksonskaja

 

                        *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

Revolučné procesy, spustené Novembrom, preto oprávnene možno považovať za jednu z foriem štátneho prevratu, dirigovaného zákulisím, resp. „deep state“, ktorý podobne, ako v ZSSR, tvorili „tieňové eminencie“ aparátu, ľudia z ŠtB a agenti kolektívneho Západu. Mnohí ľudia v deväťdesiatych a ešte aj nulových rokoch bežne nazývali Novembrové udalosti „prevratom“ v hovorovej reči, napr. pred  prevratom, po prevrate...Títo aktéri z „deep state“ v predstihu prevzali riadenie nad týmito procesmi tak, že sa dnes nachádzame v tragikomickej situácii, kedy sa dá povedať – v 89 sme, súc zamestnaní, ubytovaní, vzdelaní a zdraví, demonštrovali za právo názorovej slobody a podnikania. Dnes  nemáme garantované ani byty, ani zdravie, ani vzdelanie, ani prácu, všetko, čo môžeme, je akurát tak kecať. A usudzujúc podľa tonality žilinskej diskusie slovenského a nemeckého prezidenta, čoskoro už ani kecať nebudeme môcť.

Hybným motorom novembrových procesov boli kádre z ŠtB, ktoré sa zrejme od východonemeckých kolegov, resp. svojej agentúry v NDR a Berlíne ako „kuchyni Studenej vojny“ (NDR mala jednu z najlepších výzvedných služieb na svete – pozn.) dozvedeli v predstihu o tom, že Gorbačovova politika zaručene privedie k rozpadu ZSSR a dezintegrácii Východného bloku.  Je príznačné, že roku 1986 východonemecké vedenie dokonca zakázalo používať termín „perestrojka“ v oficiálnej tlači.  T.j. kádre v pozadí „prevratu“ (ako udalosti Novembra dlho nazývali mnohí moji známi) mali dosť času na prípravu. Z ponovembrovej privatizácie totiž najviac profitovali tí, ktorí disponovali prostriedkami a predovšetkým INFORMÁCIOU. Skutočná moc je vždy tajná moc.

Nech by to bolo, ako chce, naša „revolúcia“ bola vskutku zamatová, keďže na rozdiel od francúzskej a ruskej u nás podiel prednovembrovej elity v elite ponovembrovej tvorí rekordných 85-90 percent!

Revolúcie sa dejú, keď národ už nechce žiť po-starom, a elity nevedia vládnuť po-novom. Potreba idelogickej a myšlienkovej slobody, rovnako ako demokratizácia moci v neskorej ČSSR bola očividná a namieste, avšak „deep state“ v ČSSR a „autori Novembra“, ktorí dostali – po dobrovoľnom a bezproblémovom stiahnutí sa Rusov – výnimočnú príležitosť vytvoriť modernú krajinu podľa predstáv progresívnej časti československej verejnosti, nedokázali prispôsobiť svoju kvalitu riadenia zmeneným podmienkam. Nielen že nevedeli spravovať a riadiť Československo v nebezpečnom, náročnom a zradnom medzinárodnom konkurenčnom boji (ČSR malo 3. najsilnejšiu armádu v Európe a všetky predpoklady k aktívnej obrane a uplatňovaniu svojej suverenity), ale nechceli ani nepúšťajú k riadeniu skutočne kompetentné kádre, oligarchizujúc si moc tak, aby mohli vykonávať pre nich obvyklú úlohu „správcu územia“ pre pána – bez rozdielu, či z Moskvy alebo z Washingtonu. To práve oni tu počas „normalizácie“ vykonávali úlohu „ideologickej polície“, ako psychotrockisti boli zodpovední za očividné prešľapy vládnej moci na ideologicko-informačnej priorite pri inak vynikajúco fungujúcej sociálnej, hospodárskej i humanitárnej sfére. Žijeme v kráľovstve krivých zrkadiel, kde Kiska, ktorého dokonale vystihuje horeuvedená charakteristika „psychotrockistov“ vzhľadom na jeho minulosť v SZM, dnes spolu so Steinmeierom 2x nastupuje dráhu „normalizácie informačnej sféry“, tentokrát v podobe nepokryte fašistických iniciatív cenzúry a kriminalizácie alternatívnych „dezinformačných webov“ a tzv. „ruskej propagandy“. Pokračuje tým v svojej a Žitňanskej „protiextrémistickej kampani“ a nevídanom politickom ovplyvňovaní súdnictva, čo dohromady tvorí nádherný príklad naslovovzatej fašizácie spoločnosti a burcovania spoločenskej hystérie. Práve ideologické otroctvo, do ktorého nás uvrhujú „atlantisti“, tabuizujúc celé informačné plasty a polarizujúc spoločnosť na „nepriateľov“, „konšpirátorov“, vnucujúc nám komplex marginálov a „nedovyvinutých otrokov“, ktorí majú byť šťastní možnosti zúčastniť sa na akomkoľvek vojensko-politickom šialenstve svojich pánov z NATO a NGO – práve toto je náplňou a neustálym pozadím celého Kiskovho jednania. Čo je však horšie, je to, že mu sekundujú aj sionizované štruktúry „patriotov“, napríklad, SNS, len to robia rafinovanejšie – cez školstvo (zavádzanie historicko-pedagogických metodík, bagatelizujúcich podiel ZSSR na víťazstve vo Druhej svetovej vojne – pozn.), t.j. operujú na vyšších prioritách. Na nižších za SNS doteraz odvádzal čiernu prácu „akoby nestraník“ Gajdoš, ktorý spolu s Maximom zapredáva krajinu NATO a SNS ho na znak vďaky schválne vezme za plnohodnotného člena, namiesto toho, aby sa zodpovedal zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Títo bezzásadoví a k osudom vlastnej krajiny absolútne ľahostajní ľudia sú spolu s Kiskom skutočne presvedčení, že po tom, ako tu doma odohrajú potrebnú úlohu „užitočného idiota“, tak na Západe im neskôr preukážu česť. Česť sa nedá kúpiť, pán Kiska, obzvlášť nie po tom, ako ste si ju pošpinili tu doma. Rím, ako je známe, zradcom neplatí. To Vás skutočne všetkých tak vábi kariéra Jaceňuka a pre 10 víl v Miami ste ochotní rodnú mater predať??

jacenuk 1

jacenuk 2

jacenuk 3

Táto poľutovaniahodná skutočnosť – ideologické otroctvo - je demonštrovaná tým, že napriek takmer 30 rokom života v „slobodnom svete západnej civilizácie“ majú jej hlavní indoktrinátori stále starosť o „morálne zdravie národa“, a masírujú nás sústavnou cieľavedomou protiruskou a protisocialistickou propagandou – prakticky v každých správach RTVS je nejaké Bu-bu-bu! o „totalite“. Všetko sa to robí z jediného dôvodu – v našich národoch a u Slovanov všeobecne je totiž veľmi silne zakorenený a povojnovým obdobím vyšľachtený pocit sociálnej spravodlivosti. Tento socializmom znovuoživený a povojnovými „právami druhej generácie“ vyšľachtený pocit je pritom v organickom súzvuku s kresťanským rozmerom nášho kolektívneho psycho-egregoru. Keď hovoríme o sociálnej a „netrhovej sfére“ ekonomiky, treba uznať, že socializmus bol vlastne v mnohom - „upgrade-ovaným kresťanstvom“ XX. storočia , pretože v jeho stredobode bol človek a možnosti jeho osobnostného rozvoja. Pri tomto posúdení sa pritom netreba nechať odradiť skutočnosťou, že psychotrockisti a sionisti v štruktúrach vládnej moci normalizačnej ČSSR oligarchizovali a monopolizovali ideologicko-spoločenský diskurz v krajine.

Slovom, práve táto súčasť nášho genetického kódu nám bráni v tom, aby sme bezvýhradne schvaľovali „ponovembrové status quo“, resp. morálne legitimizovali ponovembrové zlodejiny. Tá hystéria je aj preto taká, pretože z pohľadu väčšinovej kolektívnej morálky národa ponovembrový vývoj nikdy nebude legitímny. Pretože pre našinca „zlodejina“ navždy zostane „zlodejinou“, nech by ste to nazývali bársakou privatizáciou, ekonomickou racionalizáciou a pod. To práve preto sa post-novembrová elita tak vytrvalo snaží delegitimizovať a kriminalizovať socializmus, lebo ak „bol zločinný režim“, potom nebolo zločinom bohapusté rozkradnutie jeho majetku – vytvoreného kolektívnym úsilím niekoľkých generácií našich ľudí. Práve táto logika leží v pozadí snáh liberálno-fašistickej pravice kriminalizovať socializmus a latentne i otvorene zavádzať do spoločnosti fašistické prvky. Pretože len vo fašistickej spoločnosti budú takí zločinci ako Kiska a Dzurinda, Galko, Mikloš a iní prakticky beztrestní, zatiaľ čo celá penálna mašinéria sa preorientuje na „dezinformátorov“ a ruskú propagandu a táto „nová spravodlivosť“ bude vynucovaná v rozpore s Listinou ľudských práv a Chartou OSN.

Toľko omieľaná „totalita“ je v skutočnosti vedecky neudržateľným pojmom, dedičstvom politologicky slabého Poppera, ktoré používajú bývalí aj súčasní aparátčici a psychotrockisti na bezprecedentnú a absolútne bezprincípnu propagandu a očierňovanie našej prednovembrovej minulosti. Je to sústavný psycho-diverzný boj za našu kolektívnu identitu. Rehabilitácia socialistického obdobia našich dejín ako aj znovuoživenie jeho pozitívnych skúseností je preto otázkou národnej bezpečnosti krajiny, je to otázka našej duchovno-ideologickej emancipácie a suverenizácie. A všetkým jeho očierňovateľom, cynickým, pokryteckým a lživým sudcom a „morálnym odsudzovateľom“ odkazujem - „Nechcite sa, vy intelektuálni impotenti, dožiť toho dňa, keď iní budú súdiť Vás a obdobie Vášho ponovembrového bačovania. Na rozdiel od komunistov ste NIČ NEVYBUDOVALI, NIKOHO NEVYCHOVALI, NEDOSIAHLI ŽIADNE MEDZINÁRODNÉ ÚSPECHY (okrem vstupu do NATO a EÚ po našej predchodzej „neutralizácii“), najradšej by ste spoplatnili školstvo, zdravotníctvo, všetko, čo viete, je len klamať, kradnúť, podvádzať a zrádzať. A v otázke Vašich metód sa plne zhodujete s Vami nenávidenými predstaviteľmi „totality“. Keď odídete zo scény a náš ľud „precitne“ z duchovnej kómy, ľudia budú oslavovať a chlapi veselo a opito vyspevovať po dedinách, národ Vás prekľaje a Vaše mená budú príkladom tej najodpornejšej morálnej degradácie v našich dejinách.

A keďže ste navyše všetci westernizovaní a radšej používate na oficiálnych neokonských podujatiach angličtinu, než štátny jazyk našej krajiny, poviem Vám to v pre tento umelý jazykový konštrukt typickej stručnej pojmovej forme - „FUCK YOU, despisable jerks!“

V skutočnosti ZSSR zaisťoval pre republiku istý bezpečnostno-hospodársky  priestor (t.j. pravidlá) s významnou mierou slobody v rozhodovaní jednotlivých členov socialistického spoločenstva. Mnohých to možno prekvapí, ale zacitujem tu úryvok z knihy „Moja posledná misia“ posleného sovietskeho veľvyslanca ZSSR v NDR V. Kočemasova, v ktorom sa rozpráva o tom, ako si ho raz privolal rozhnevaný Honecker a vypytoval sa ho na podrobnosti vyjadrení jedného z pracovníkov veľvyslanectva, ktorý sa na jednom verejnom podujatí kriticky vyjadril o východonemeckom vedení. Došlo k menšej slovnej prestrelke medzi Honeckerom a Kočemasovom, pričom Honecker pohrozil, že to „môže skončiť ako s Vašim predchodcom Abrosimovom“. Pripomeniem, že Politbyro roku 1983 stiahlo sovietskeho veľvyslanca v NDR Abrosimova po tom, ako sa Honecker posťažoval Andropovovi, že „sovietsky veľvyslanec zasahuje do vnútorných záležitostí NDR“.

honecker gorbachev

Naopak, v Západnom Nemecku sa nik nemohol stať kancelárom bez súhlasu „západných spojencov“, viď známy Kanzlerakt. Pravda je v tom, že Západné Nemecko nemalo ani zďaleka takú suverenitu, ako NDR, nech to znie akokoľvek paradoxne. Rovnako paradoxne v dnešnej mediálnej atmosfére vyznieva tvrdenie, že aj naša prednovembrová suverenita sa s tou dnešnou nijako nedá porovnať. Boli sme krajina, ktorá vyrábala všetko od špendlíkovej hlavičky po kozmickú aparatúru, bez koruny zahraničného dlhu, so sebestačným poľnohospodárstvom, prvotriednymi vedcami, lekármi a športovcami, treťou najsilnejšou armádou v Európe a vynikajúcou výzvednou službou. Nech to znie akokoľvek paradoxne, práve v husákovskej ČSR bolo dosiahnuté najspravodlivejšie štátopráprávne usporiadanie a vedená najlepšia možná (vo vtedajších podmienkach) národná i československápolitika v zmysle budovania kolektívnej, modernistickej občianskej československej identity (aka celoruská identita, inkorporujúca množstvo rozličných národov RF v duchu „mnohorakosti v jednote“ - pozn.), ktorá vonkoncom nenegovala identitu národnú, ale bola jej širšou koncepciou. Rovnoprávnosť prednovembrovej ČSSR bola napr. v tom, že správy sa na federálnych programoch vysielali vždy striedavo dvojjazyčne, väčšina ľudí nemalo problém rozprávať a chápať jeden druhého. Bola to republika dvoch rovnoprávnych národov. Taliani boli oproti nám druhá liga, reálne malo ČSSR potenciál Belgicka a vyššie... Ale dnes sa ústrojenstvo ani fungovanie ČSSR apriori neštuduje a neskúma, súc paušálne vyhlásené za „zlé, najhoršie možné zriadenie, horšie od nacizmu“. A „patrioti“ zvyknú dodať – neomarxistický výplod veľkého Satanáša Svätého Sionu. Proste všetko zle, lebo komunisti. Rovnako dnes funguje aj všeobjasňujúca axióma „patriotov“ a „liberálov“ - LEBO FICO. Ja by som sa tu teda na mieste autorov a prispievateľov „HS“ tak nerozhadzoval invektívami „neomarxista“ vo vzťahu k Blahovi, lebo sa dočkáte, že Vás samotných čoskoro začnú nazývať už nie krypto-, ale otvorenými neoľudákmi a podporovateľmi extrémizmu. Ako konáš, tak sa ti vráti.

husak castro

husak dubcek

 

cs hockey team

To, ako si tunajší mocipáni organizovali vnútropolitické a ideologické záležitosti, bolo na ich vlastnej zodpovednosti, Rusi sa do toho nestarali, všetko čo potrebovali bol kľud v regióne, ba aj zásah v 68 bol motivovaný len hrozbou vystúpenia z Varšavskej zmluvy a plošnou dezorganizáciou bezpečnostných štruktúr ČSSR. Mnohí bezvedomí uctievatelia fetišu a mylného egregoru „68-ho“ hovoria, že sa jednalo o jednoznačne odsúdeniahodný imperialistický počin agresívneho a totalitárneho ZSSR proti hrdému Československu. Avšak horeuvedený scenár by pravdepodobnostne-predurčiteľne bol býval priviedol ku kritickému zhoršeniu celoeurópskej bezpečnostnej situácie, a to v období, kedy ešte neboli prijaté smerodajné a stabilizujúce zmluvy START I a START II a globálna bezpečnosť po Karibskej kríze stále nebola spoľahlivo reglamentovaná uprostred superintenzívnych pretekov v zbrojení (!). To zrejme práve v tomto zmysle treba interpretovať vetu maršala Grečka o tom, že „Československo bude obsadené, aj keby kvôli tomu mala vypuknúť Tretia svetová vojna...“ Z pohľadu ZSSR teda šlo predovšetkým o bezpečnostno-politickú operáciu, ktorou chcel zachovať povojnové status quo v období, kedy spomienky na vojnu boli ešte veľmi živé. A práve situácia v Československu (resp. v širšej Strednej Európe), ako sa ukázalo na príklade Sedemročnej, Tridsaťročnej i Druhej svetovej vojny je z globálno-politického hľadiska smerodajná pre celoeurópsku bezpečnosť. Pripomínam, že Rusi sa po vojne zaprisahali, že žiadna budúca vojna nebude vedená na ich území. Viniť z vtedajších udalostí môžeme predovšetkým náš z hľadiska globálnej bezpečnosti kľúčový región a to, že sme nevedeli ukontrolovať revolučný proces 68-ho, kedy – a to sa schválne nehovorí – boli pre ČSSR začiatkom augusta dohodnuté najlepšie možné podmienky v Čiernej nad Tisou a Brežnev v podstate v Bratislave súhlasil s tým, aby ČSSR išla svojou cestou pri zotrvaní vo Varšavskej zmluve. A len keď v priebehu augusta z tonality československej tlače (ovládanej sionistami, všakže, čo si budeme dávať servítku na ústa) začalo byť zrejmé, že reformátori v čs. vedení, ktorí výsledok rokovaní v Bratislave a Čiernej nad Tisou pojali ako ústupok a ukážku slabosti zo strany ZSSR, resp. sankciu k ešte väčšej liberálnosti, a v tlači sa reálne omieľala možnosť odstránenia kapitalizmu a vystúpenia z RVHP a VZ – až vtedy, doslova v poslednej chvíli a hodine, sa sovietske vedenie rozhodlo zakročiť.

Pripomíname, že v ČSSR bola otvorená západná hranica a americká tanková brigáda dokonca akože „zablúdila“ na Šumave.

Taktiež paradoxne vyznieva, že týmto zásahom sa bezpečnostná situácia v Európe v podstate zlepšila. Práve po 1968, ktorý bol vlastne globálno-politicky koordinovaným meru-šesťdesiatôsmym rokom celoeurópskych revolúcií, sa prijali základné bezpečnostné a odzbrojovacie zmluvy a zahájila sa epocha vzájomnej konvergencie. Tichá džentlmenská dohoda medzi kolektívnym Západom a post-stalinskou elitou ZSSR bola spečatená tým, že ZSSR akceptovalo americkú verziu o pristátí N. Armstronga na Mesiaci. Avšak – nech by ktokoľvek čokoľvek hovoril – RVHP bolo veľmi racionálnym a v porovnaní s vydieračskou EÚ rovnoprávnym a spravodlivým nadnárodným hospodárskym združením, ktoré rozvíjalo medzinárodné socialistické spoločenstvo na základoch výhodnej vzájomnej výpomoci a spolupráce, kedy boli vytvorené podmienky na čo možno najväčšiu priemyselnú a poľnohospodársku (energetická bezpečnosť bola zo strany ZSSR zaručená – pozn.) sebestačnosť národohospodárskeho komplexu toho-ktorého štátu, čo logicky znamenalo aj aktivizáciu všetkých možných ekonomických odvetví. V tejto súvislosti je veľmi poučný výrok jedného talianskeho renesančného mysliteľa, ktorý povedal - „Mesto je bohaté natoľko, nakoľko mnohoraké sú v ňom zastúpené remeslá“. Tento výrok z hlbín storočí oveľa lepšie vystihuje podstatu bohatstva a životaschopnosti toho-ktorého národohosp. komplexu/soc. supersystému, než všetky moderné výpočty v rámci nekonzistentnej vedy „Economics“, vychádzajúce z HDP, ktoré nereflektuje kvalitatívny stav sociálnej a humanitárnej sféry ekonomiky a podiel výrobného, reálneho sektoru v nej, nadmieru prizvukuje monetárny aspekt a sféru služieb.

No a tým, ktorí furt rečnia o „totalite“, demokracii a humanite, pripomeniem, že by konečne mali preorientovať svoju pozornosť na súčasný európsky a globálny kryptonacizmus voči väčšine východoeurópskych štátov, demonštrovaný predovšetkým dvojitou kvalitou potravín v EÚ. Za „totality“ sme boli sami hospodári na svojej Zemi, a žiadne zahraničie tento samoevolučný proces modernej spoločnosti zvonku nesabotovalo. A už tobôž na nás zahraničie nemohlo páchať pomalú biologicko-ekonomickú genocídu.

Ak by sme teraz (hysterických podpindosníkov prosím nečítať) vnímali „Pražskú jar“ ako komplexný rozkladný proces v sociálnom supersystéme, potom efekt „opičej pracky“ zo sovietskeho pohľadu bol v tom, že „kontrarevolúcia“ bola porazená len na 6. priorite, zatiaľ čo si domáci psychotrockisti a sionisti zachovali riadenie na vyšších prioritách. Je odôvodnené predpokladať, že globálne sily na pozadí československých udalostí v rokoch 1968 a 1989 sú jedny a tie isté. Veď celý „November“ prebehol tak hladko, že mnohí neverili tomu, čo sa deje. Poznám veľa ľudí, ktorí boli vtedajšími udalosťami zaskočení, pretože prebehli neohlásene a „rádoby spontánne“, súc dokonale zahraté podľa predom napísanej partitúry. O tom svedčí to, že „deep state“ v ČSSR (ŠtB) cielene odchovával mnohých z neskorších novembrových „hrdinov“ (Havel, Čarnogurský), ktorí ako disidenti mali až príliš veľa čudných privilégií. Tieňovému riadeniu ČSSR „normalizačné opatrenia“ vyhovovali tak, ako trockistom vyhovovali čistky v ZSSR v tridsiatych rokoch. Z toho istého dôvodu beneficiárom post-novembrovej epochy vyhovuje maximálna chaotizácia verejnej percepcie vtedajších udalostí, ako aj zvaľovanie celej viny za rozdelenie federácie na Mečiara a Klausa. Skutočnosť je taká, že najosudovejšie opatrenia, nezvratne lámajúce osnovy životaschopnosti národohospodárskeho komplexu, boli prijaté do leta 1992, viď napr. Havlova dekapitácia vojenského priemyslu. Klaus a Mečiar zdedili situáciu, z ktorej – z ich pohľadu – neexistovalo lepšieho východiska, než akému sme boli svedkami. To všetko kvitujem, nekvitujem len to, že sa zabudli verejnosti spýtať na jej mienku a hovorím, že to bolo morálne nelegitímne a výsostne nedemokratické. A nech sa nevyhovárajú na ten paragraf z vtedajšieho zákonodarstva, ktorý deštruktívne znevýhodňoval iniciátora takéhoto referenda. Práve naopak, existencia tejto právnej normy mala byť vtedy podrobená najintenzívnejšej kritike na úrovni iniciatívnych skupín Federálneho zhromaždenia, malo sa to roztrubovať v TV, malo sa vyvinúť maximálne úsilie na informačné pokrytie celej dôležitosti tejto otázky. A dokonca aj na pozadí FZ ČSFR, ktoré vo svojej väčšine už počítalo s rozdelením a mädlilo prsty nad budúcimi privatizačnými províziami, by takéto počínanie bezpochyby našlo odozvu v radoch verejnosti. Pri tom obrovskom počte volieb, ktoré zažívame, by snáď vypísanie referenda na tému „Celistvosti ČSFR“ nepreťažilo vtedajší štátny aparát. Z toho ale vyplýva, že tak ako November, podobne aj rozpad ČSFR prebiehal v réžii elity, avšak vonkoncom nie československej verejnosti a prispel k značnej desuverenizácii našich krajín. Spolu sme sila, sami osebe nikdy nebudeme môcť hájiť legitímne záujmy a suverenitu slovenského a českého národa tak, ako by sme to mohli robiť v rámci spravodlivej ČSR! Je to prakticky pre každé dieťa zrozumiteľná axióma, avšak naši „patrioti“ si to stále nie a nie uvedomiť. Ba práve naopak, spolu s liberál-fašistami usilovne a suicidálne útočia na jedinú ne-davo-elitárnu ideologicko-politickú alternatívu ponovembrovej liberálnej a konzervatívnej ideológie v podobe SMERU a Fica. Pretože Fico si uvedomuje celú zapeklitosť terajšej globálno-bezpečnostnej situácie, kedy vojna a mier v Európe visí na vlásku, chápe globálnu politiku a nechce skončiť ako Mečiar. T.j. pravdepodobnostne-predurčiteľne prehrať v zápase, v ktorom nikdy nevyhrá ten, kto najlepšie ovláda pravidlá, ale ten, kto pravidlá stanovuje.

Podľa pravidiel, tak ako sú nastavené a odzrkadlené v Preambule SR a ako fungujú v reáliách súčasného života – Fico ako líder národno-osloboditeľského hnutia ani slovenský národ vyhrať nemôže.

Ak chce Slovensko prežiť a zvyšovať svoju suverenitu (vrátane ideologickej), musí jeho vedenie realizovať VLASTNÚ GLOBÁLNU POLITIKU, vytvoriť modernú štátnu ideológiu a zohrať dôstojnú úlohu v histórii ako mediátor európskeho a euroázijského zblíženia, nesmie sa obmedzovať na úlohu duchovnej vatikánskej polokolónie a „malého, večne utlačovaného a o vlastnú štátnosť sa usilujúceho národa“. Musíme sa historicko-chronologicky, metodologicky a ideologicky suverenizovať. Fico to už naznačil v devínskom prejave ku dňu sv. Cyrila a Metoda, keď povedal, že Cyril a Metod nechali slyšať náš hlas až v Ríme a vzývali k ROVNOCENNÉMU DIALÓGU O OTÁZKACH VIERY (!) Aký to rozdiel v porovnaní s tým, k čomu vzýva psychologický otrok Danko vetami - „Cyril a Metod organizovali našu štátnosť na podobu rímskeho štátu“ (akože „Vitaj, klérofašizmus!“ - pozn.) alebo citáciami Daxnera o tom, že „poslaním slovenskej spoločnosti je obraňovať vzdelanosť západnú proti barbarským národom Východu“... O kryptoľudáctve SNS ešte budeme rozprávať nižšie.

Napriek pravicovo-mediálnym každoročným orgiám a fetišizácii predmetnej problematiky doteraz absentuje adekvátne historicko-sociologické vyhodnotenie predmetného obdobia (1989-93). Stále čakáme na Mečiarove pamäte (…).  Absentuje oficiálne a morálne legitímne, sociologicky fundované stanovisko k týmto veciam (to, ktoré je za „oficiálne“ prehlásené, nie je terminologicky ani historicky adekvátne, tobôž konkurencieschopné – pozn.), kedy zákulisie využilo reformný a pasionárny potenciál národa (sčasti vybičovaný „normalizačnými opatreniami“) na privodenie spoločenských zmien, prevzatie kontroly nad týmito procesmi a privodenie stavu, ktorý je nezlučiteľný s národno-štátnymi záujmami našich krajín ani väčšiny obyvateľstva. Nič z toho by sa však nestalo, keby Gorbačov a jeho komando neboli priviedli ZSSR ku krachu. Zrejme by len bolo ďalej pokračovalo „sociálne kvasenie“ v automatickom režime, a skôr či neskôr by silou zákona času a v dôsledku šírenia informácií nevyhnutne došlo k demokratizácii elít kádrami zo širokých a vzdelaných ľudových vrstiev.

V tejto súvislosti je príznačné, čo si o extrémizme myslí R. Fico, ktorý na akejsi parlamentnej interpelácii odpovedal O. Dostálovi na pre toho smrada obvyklý hanebný výpad - „Ste teda ochotní uznať rovnocennosť komunizmu a nacizmu ako dvoch zločinných totalít a jednoznačne odsúdiť komunizmus?“

dostal

- „To mám tým ľuďom napľuť do tváre? Áno, za socializmu sa porušovali ľudské práva, ale zároveň ľudia vytvárali obrovské hodnoty. Odmietam Váš neobjektívny a EXTRÉMISTICKÝ prístup.“

Našla kosa na kameň či ako, pán Kiska? Kto je tu, sakumprásk, extrémista? Ja si, podobne ako Fico a Blaha (ktorý nahlas hovorí to, čo Fico potrebuje, ale nemôže povedať) myslím, že to Vy a vaša liberálno-fašistická mediálna a klanovo-oligarchická kamarila spolu s Dzurindom a Miklošom, SaS, MOST-om, rôznymi komediantmi Magormi Itovičmi a krvilačnými militaristami typu Šebej, Maxim a Ondrejcsák, a taktiež spolu s kryptoľudáckymi lži-patriotmi zo SNS, ĽSNS a KDH ste tí najväčší extrémisti a fašisti súčasnosti, čo potvrdzujete svojim nezmieriteľným militarizmom, extrémnou protisocialistickou indoktrináciou, rusofóbiou a bojom s názorovou alternatívou, ako aj bratríčkovaním s najodióznejšími a najkompromitovanješími „politikmi“ súčasnosti, počnúc fašistickou ukrajinskou klikou, končiac Vašimi chlebodárcami a koordinátormi Sorosom a britskou kráľovskou rodinou.  Ste extrémisti už len preto, že následky hospodárskych škôd, ktoré utrpelo Slovensko za šafárenia pravicových vlád, boli a stále sú extrémne.

To práve Vy, liberál-fašisti, prerodení z bývalých režimných psychotrockistov, si tu dnes privlastnǔjete aureolu jediných skutočných „bojovníkov za slobodu a demokraciu“! Babylonské pokrytectvo! A pritom má 17. november, v celosvetovom meradle známy ako „Deň študentstva“, hlboké antifašistické posolstvo. Pripomína udalosť z roku 1939, kedy českí študenti vystúpili proti zásahom Nemcov na českých vysokých školách, zorganizujúc demonštráciu, ktorú Nemci brutálne potlačili a následne prenasledovali, mučili a zabíjali študentských predákov a iných odporcov nového poriadku. Zaujímalo by ma, či to niekto tomu nafúkanému Steinmeierovi pripomenul, keď spolu s Kiskom rozmýšľali o „spôsoboch udržania demokracie“ represívnymi spôsobmi?

Napriek tomu, že „extrémizmus“ a „dezinformácie“ boli hlavným predmetom žilinskej „prezidentskej“ diskusie, dotyční panelisti nezaostrovali pozornosť na reálny fašizmus a ĽSNS, samotné pojmy takmer neboli v oficiálnych správach spomenuté. Naopak, stále je to len o „ruskej propagande“ a „dezinfomáciách“ ako údajnom spúšťači a zdroji radikalizácie a extrémizmu, neustále úsilie prepojiť fenomén „fašizmu“ s „ruskou propagandou“, čo je rovnako nezmyselné, ako vytrvalé a pavedecké pokusy dať znamienko „=“ medzi socializmus a nacizmus, pripísať ZSSR spoluzodpovednosť za rozpútanie Druhej svetovej vojny a pod. Toľko k „advokácii fašizmu“, zaznevšej symbolicky spod strechy žilinskej synagógy, pretože predpokladá tvrdú kriminalizáciu (v rámci širokej palety „spôsobov udržania demokracie“) všetkých tých, ktoré by takéto choré a lživé historicko-ideologické „doktríny“ NWO spochybňovali. Práve preto hovoríme, že v Žiline bolo spečatené spojenectvo atlantistov a sionistov v celoeurópskom merítku. Podstata tejto politiky je do koreňa protiruská a protislovanská, avšak aj protinemecká a protieurópska, pretože namiesto konsolidácie kontinentu a národov privodí ich polarizáciu a štiepenie.  Ako už nejedenkrát v histórii.

http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Slowakei-und-Deutschland-wollen-Europa-staerken

http://www.zeit.de/news/2017-11/17/slowakei-steinmeier-dankt-slowakei-fuer-aufnahme-von-fluechtlingen-17172602

Problém nás Slovanov odjakživa bol v tom, že zatiaľ čo národy sami osebe boli cnostné a životaschopné, naše elity naopak zradné, korumpované a protinárodné. Spomeňte si len, kto si na Slovensku ako prvý pomaďarčoval priezviská a hral na veľkopanských príslušníkov uhorskej šľachty? Boli to samotní slovenskí šľachtici. V XX. storočí naše elity naopak ťaží psychologické dedičstvo Mníchova, t.j. zlomenie vôle k životu a obrane. Psychotrockisti a ideologickí dozorcovia za socíku, liberál-fašisti za buržujov, dozorcovia v elektronickom koncentráku novodobého sociál-fašizmu. Z Vás, liberál-fašisti, srší nenávisť na každom kroku, a nás z nej usvedčujete. Žasnem nad Vašou neomalenosťou.

 

Kto sme z pohľadu patrónov Kisku a Steinmeiera a čo na nás chystajú?

V kontexte globálno-politického pozadia prezidentského stretnutia v Žiline je dôležité taktiež upriamiť pozornosť na publikáciu vo fracúzskom časopise „France OUEST“, ktorá krátko predchádzala 17. novembru. Išlo, samozrejme, o druhoradé médium, ale podľa A. Fursova sa globálna moc často uchyľuje k tomu, že jej posolstvá sú schválne rozširované v bulvárnej a žltej tlači, pretože „mainstream“ si to kvôli politickej korektnosti a pod. nemôže dovoliť. Článok opisoval zážitky jednej francúzskej dobrovoľníčky a vysokoškolskej študentky, ktorá strávila cez jeden dobrovoľnícky program takmer rok Čadci ako pracovníčka komunitného centra, kde vyučovala francúzštinu. Jej rozprávanie je podané v štýle „sombre“ s podčiarknuto odsudzujúcimi invektívami typu – domy v štýle ZSSR, sexuchtiví a „netolerantní“ chlapi, najhoršia zdravotná starostlivosť v Európe a pod.

Nechajme teraz stranou, že bolo v jej vlastnom záujme, aby si osvojila slovenčinu resp. odkomunikovala lekárom, že je alergická na konkrétnu tinktúru, a že – ako sama vraví – na pol dňa „oslepla“. Článok časopisu „France OUEST“ je však významný symbolicky, pretože demonštruje reálny vzťah anglo-sionistov k Slovensku, v ktorom vidia len akési čosi v štýle ZSSR s divným a primitívnym, a navyše bielym a kresťanským obyvateľstvom. Hovoríme tu práve o anglo-sionistickej frakcii kolektívnej elity Západu, nech Vás nemýli pojem „France OUEST“. „Ouest“ po-francúzsky znamená „Západ“. Staré európske kontinentálne, romano-germánske elity naopak vidia v našej krajine potenciál a perspektívu, ako dosvedčuje investícia automobilky Porsche pri Piešťanoch. Navyše, Čadca, v ktorej pracovala spomínaná francúzska Madeline, citovaná symbolickým mediálnym predstaviteľom anglo-sionistov, spadá do Žilinského kraja, ktorý je dnes silne ovplyvnený sionistickým zákulisím v podobe G. Trabelssieho a jeho štruktúr.

Keďže v médiách platí pravidlo - „zbytočných informácií niet“, je zmysluplné si posvietiť aj na meno tej, ktorej ústami nám vyslovuje svoju mienku o nás kolektívny Západ, a predovšetkým anglo-sionisti a Rothschildovci, stojaci v pozadí prezidenta Macrona. Spomínaná francúzska študentka sa totiž volala Madeline. Francúzske „Madeline“ je ekvivalentom pojmu „Magdaléna“, zatiaľ čo my sme už písali, že biblická Mária Magdaléna, t.j. „Rimanka Bohyňa-Deva“, sa v novochronologicky interpretovaných dejinách bezprostredne viaže na Uhorsko (koleno Benjamína), resp. Tarzus – otčinu apoštola Pavla. Posledný je v našich lokálnych dejinách, zredigovaných v rámci scaligerovskej historicko-chronologickej koncepcie, stotožniteľný s „veľkomoravským kniežaťom Rastislavom“, zatiaľ čo Mária Magdaléna má v našich dejinách analógy – Metod, apoštolka Júnia, Anastázia Kyjevská, svätá Katarína. Poznatky o „bybylonskom kulte“ Márie Magdalény ako manželky Ježiša Krista a Panny Márie Sedembolestnej ako manželky sv. Štefana-kráľa ~Jána Krstiteľa, ktorý sa vyznával v stredovekom Uhorsku, môžeme čerpať z ich historických „blízkovýchodných“ a „starovekých“ duplikátov,  napr. (čiastočne) – biblická Esther a babylonská Ištar, resp. kanaánska Astarta. Jeden z hlavných chrámov na hradnej skale Buda (Budín) v dnešnej Budapešti, niekdajšom hlavnom meste Uhorska, sa volá „Maria Magdolna Templom“.

budapest I

budapest II

Z toho usudzujeme, že za publikáciou predmetného článku stoja sily globálnej úrovne riadenia, pretože sa jedná o symbolický odkaz na II. priorite – historicko-chronologickej. Tie isté „neokonské“ štruktúry torpédovali presadenie našich kandidatúr na sídlo EMA a šéfa Eurozóny. Svojim spôsobom to boli priame urážky a neférové diskvalifikácie Slovenska, zrejme za to, že sme sa opovážili nastoliť problematiku dvojitej kvality potravín, t.j kryptonacizmu v EÚ. Ale ako sme už vraveli vyššie – bezprostredným záujmom GP je stabilizácia v Európe, konvergencia EÚ a EAÚ, v procese ktorej má Slovensko zohrať významnú úlohu, rovnako aj v cirkevno-ideologickej rovine ako mediátor postupnej relokácie centra koncentrácie ideologickej moci z vatikánskej RKC na Arménsku Apoštolskú cirkev (stretnutie A. Danka s predsedom arménskeho parlamentu Arom Bablojanom). Pripomeniem, že terajší pápež sa špecializoval na štúdium grékokatolíckej cirkvi a ich obradu a osobne protežoval ukrajinských grékokatolíkov, ktorí ideologicky podporovali Majdan. A práve z tohto dôvodu bolo počínanie agentov anglosionistov a neokonov v euroštruktúrach pranierované samotným globalistickým Bloombergom, navyše sa jednalo o „zradu dôvery“, ktorá môže Ficovi poskytnúť oveľa širší manévrovací a kompetenčný priestor v rámci boja s anglo-sionistickou a neokonskou perifériou na Slovensku. Žilina a ŽSK sú najdramatickejším poľom boja v tejto vojne o slovenskú suverenitu.

Vyvstáva otázka, prečo sa anglo-sionisti a atlantisti rozhodli zvoliť si pre skrytú deklaráciu ich „fašizmu a la NWO“ práve Žilinu, a nemôže snáď táto udalosť byť sprevádzaná podobnou pochmúrnou symbolikou, ako prejav ruských študentov v Bundestagu za Steinmeierovej prítomnosti od dva dni neskôr, t.j. 19. novembra – v Deň vojnových obetí v Nemecku a výročí začiatku sovietskej protiofenzívy pri Stalingrade?

Že sa snáď v prípade Kiskových informačných iniciatív a „boja proti ruskej propagande a dezinformáciám“ jedná o nezakrytý fašizmus, súhlasíte všetci. Za ruskú propagandu sú vyhlasované alternatívne názory normálnych dospelých a erudovaných občanov SR a ČR, pôsobiacich v internete práve preto, lebo mainstream šíri propagandu, lži a vojnové štváčstvo. Títo ľudia tam pôsobia zadarmo, z vlastných občianskych a vlasteneckých pohnútok, pretože inde nie je kde. Naplno prebieha boj o našu dušu, o naše kolektívne občiansko-politické povedomie. Je to boj každého z nás, či tu chceme po Novembri a ponovembrovej okrádačke si nechať siahnuť snáď na JEDINÚ SLOBODU, ktorú nám November priniesol. Pretože v skutočnosti môžeme už akurát len tak kecať, a to je všetko, čo môžeme. No i slovo, obzvlášť v skúsených rukách, je zbraň, a ak je naviac pravdivé, nezostáva týmto našim neokonským propagandistom, ktorí majú objektívne neudržateľnú argumentačnú pozíciu, nič iné, len odpájať celé segmenty webu. Toto sú všetko totalitárne praktiky.

Táto názorová totalita bude prvým krokom k ustanoveniu nového korporátneho fašizmu, ktorý nám v „prijateľnej podobe“ odprezentovala p. Holúbková (čítaj – regionalizácia a migrácia). Holub je v symbolickej rovine vnímaný ako „posol mieru“, rovnako sa s ním asociuje pojem „pošta“, t.j. odovzdávanie, sdieľanie správ a INFORMÁCIE, t.j. RIADENIE. S istými výhradami môžeme teda vychádzať z toho, že slová „Slovenky roka“ o tom, že „...ak si budeme svoje regionálne problémy riešiť sami a nespoliehať na veľký štát, máme možnosť prijatia farebnej perspektívy do budúcnosti.“ - sú posolstvom anglo-sionistov Slovensku.Odkomunikované v zrozumiteľnej reči - „Oslabujte a decentralizujte vlastný štát, a my Vám tu zaručíme farebnú perspektívu do budúcnosti“.

A Kiska do toho volá - „Demokraciu si treba vybojovať!“ Urguje mladých, aby bojovali so zlým štátom a kladie im za príklad zmanipulované a Sorosom podporované študentské protikorupčné pochody. Veď to je priama výzva k anarchizácii a majdanizácii krajiny!

Práve toto je tá olivová ratolesť, ktorú NWO a žilinskí operátori anglosionistickej frakcie západnej elity ponúkajú nám na zbaštenie. Ak by sme snáď s takouto „mierovou ponukou“ nesúhlasili (tak ako nemožno súhlasiť s „nevinnosťou a mierovými úmyslami“ vojakov Wehrmachtu na Východnej fronte – pozn.), hneď tu je pohotová mašinéria na potieranie non-konformizmu. Úprimne povedané, tento ich „pacifizmus“ (keď už hovoríme o „posloch MIERU“) a „tolerantný multikulturalizmus“ s minimalizáciou štátnej autority v regióne ma desí nemenej, než slová anglickej kráľovnej na minuloročnom stretnutí s ruským patriarchom Cyrilom. Správa o predmetnom podujatí sa síce zjavila v marginálnych internetových médiách, avšak doteraz nik nepotvrdil ich pravdivosť, ani ich nevyvrátil.

One must make the necessary preparations as the war drums sound ever closer... My beloved country is about to enter the darkest time in its history, as a grand war will be unleashed in the East, and one cannot assume who will live and who will die these FINAL DAYS...“

Kráľovnú spomíname preto, pretože práve ona, resp. britská kráľovská rodina, stelesňuje jeden z klanov „atlantistov“, navyše vykonáva štrukturálny dozor a priame operatívne riadenie „atlantistickým“ segmentom slovenskej politiky, ako dosvedčuje návšteva Vojvodu z Edinburgu na Slovensku a jeho stretnutie s Kiskom. Dokonalý príklad priameho, operatívneho a štruktúrneho riadenia anglo-sionistami, resp. „neokonmi“ svojej agentúry na Slovensku. Náš P-Resident je asi aj rád, že keďže na Slovákov jeho „morálna autorita“ nezaberá, bude si to vynahrádzať ako poskok atlantistov v Európe, rečniac po-anglicky pred Europarlamentom, na sammitoch NATO, a pravidelne konzultujúc svoje úlohy so Sorosom a britskou kráľovskou rodinou, t.j. anglo-sionistami.

Voľba miesta pre ohlásenie fašizmu na Slovensku v Deň boja za slobodu a demokraciu (je to natoľko symoblicky paradoxné, až je to vtipné – pozn.) nepadla na Žilinu, a čo je príznačné – na Novú žilinskú synagógu – náhodne.  Žilina má očividne z hľadiska globálneho riadenia významné postavenie, čo je okrem iného demonštrované tým, že máme popri Bratislave a Košiciach plnohodnotný futbalový štadión prvej triedy a družstvo, súťažiace v európskych pohároch. Aj svojich bujarých fanúšikov. Žilina je taktiež okultno-sakrálnym centrom sionizmu, a bola stredobodom významných udalostí slovenskej histórie, ktoré majú, ako ukážeme, významný sionistický podtext.

První část: http://www.nwoo.org/2017/12/20/ohlasenie-fasizmu-z-okultneho-centra-sionizmu-na-slovensku/
540 Komentářů k Ohlásenie fašizmu z okultného centra sionizmu na Slovensku. Časť II.

 1. Maroš napsal:

  SS: "Reformácia. Protestantizmus ako judaizované kresťanstvo, ľudáctvo ako sionizované národovectvo."

  "Existuje však aj jeho druhá stránka, dnes veľmi často zamlčiavaná alebo v lepšom prípade „len“ minimalizovaná. Táto stránka je spojená s kresťanskou protižidovskou tradíciou, začínajúc pasážami Nového Zákona, ktoré odmietajú niektoré židovské tradície a nazývajú židov „diabolská generácia zmijí“, končiac druhou svetovou vojnou a pogromom na Židov. Martin Luther bol veľmi silný antisemita, a v jeho polemike môžeme nájsť „recept na pogrom proti Židom“, ktorý neskôr doviedol do praxe nacistický režim na čele s Adolfom Hitlerom."
  "Lutherov antisemitizmus je vyjadrený najmä v jeho knihe O Židoch a ich klamstvách, ktorá vyšla v roku 1543. Začína ju slovami:

  „Bol som rozhodnutý už nič viac nepísať o Židoch alebo proti nim. Ale keď som zistil, že tí úbohí a prekliati ľudia neprestali k sebe vábiť ani nás, kresťanov, publikoval som túto krátku knihu, aby som sa zaradil medzi tých, čo oponovali jedovatým aktivitám Židov, a varovali kresťanov, nech sú voči nim na pozore.“

  Text knihy v anglickom preklade nájdete na humanitas-international.org. "
  https://priezor.com/historia/841-martin-luther-a-jeho-antisemitizmus

  SS: "Žilina má očividne z hľadiska globálneho riadenia významné postavenie, čo je okrem iného demonštrované tým, že máme popri Bratislave a Košiciach plnohodnotný futbalový štadión prvej triedy a družstvo, súťažiace v európskych pohároch. Aj svojich bujarých fanúšikov. Žilina je taktiež okultno-sakrálnym centrom sionizmu, a bola stredobodom významných udalostí slovenskej histórie, ktoré majú, ako ukážeme, významný sionistický podtext."
  https://www.youtube.com/watch?v=gVgB7vTgEyI
  SS - príde pre teba sionistická žltá sanitka...

  • Robo napsal:

   Neriešiteľné, Maroš.
   Skoro by som bol býval (slovenčina vie byť pekná, však?) odprisahal, že tie koko.tiny, kde je podpísaný SS, vôbec nikto nečíta..

   • Robo napsal:

    ...neuveriteľné..

   • Maroš napsal:

    Robo - on sa vyrieši sám a práve úspešne začal - nazvať TU väčšinou "českých protestantských kališníkov" judaizovanými kresťanmi - ups!
    Každá diagnóza má počiatočné skryté štádium, ale nakoniec sa choroba rozvinie.
    Inak - Kiska odovzdal k štátnemu sviatku rad Ľudovíta Štúra havloidovi Šimečkovi, pre ktorého je slovenčina bačovčina - to ma trápi viac. Takýmto tempom sa znehodnotí história omnoho rýchlejšie - a tento tu - SS - tomu prikladá pod kotol. "Zastavme sa bratia, veď sa oni stratia..." - a sú fuč...

    • Robo napsal:

     Už si dnes druhý, ktorému radím - opri sa pohodlne do kresla a sleduj, jak ko.koti tratia moc aj nad vlastným zvieračom.
     Bude ešte srandy kopec, netreba sa rozčuľovať.

    • asar napsal:

     Nepodobá sa ten kalich tak trochu na dva trojuholníky?

     • Maroš napsal:

      asar - aby som bol presný - kult kalicha s "Kristovou" krvou je v podstate zakamuflovaný satanizmus-kult krvi, kult hada. Celý tento bordel "napráva" TO VÍNO! = "ako". Toto je všeobecný problém žido-kresťanstva, t. j., že sa v biblickom projekte snaží materializovať Ducha - Ježiša Krista. S týmto sa pekne vysporiadali v náboženstvách Yoruba - "Kristovia" - poslovia, sú Orishas, a sú chápaní ako súčasť Jednoty - do ktorej patrí aj hmota, takže "Satan" je tam rešpektovaný ako fakt, avšak - nie je uctievaný ako posol, či už vôbec - ako rovný so Stvoriteľom. Celá židovina biblického projektu je založená na KONTAMINÁCII čistého ducha - na tých jedoch.
      Čiže - treba rozlišovať medzi "špinou" = satanistickým symbolizmom, a vierou "v omyle", že táto špina patrí do kresťanstva. Nepatrí. Protestant v svojej podstate uznáva "menej špiny" ako je tej satanistickej špiny ukritej v katolicizme.

      Jednou zo špín je napríklad KRÁDEŽ hákového kríža Slovanov a jeho "obrátenie" proti nim...

      • asar napsal:

       Katolicizmus a protestantizmus, čert jak diabol. Ja to však vidím naopak, podľa mňa je protestantizmus väčšia židovina. Niektoré veci samozrejme majú lepšie ako katolíci. Dobre začali, ale zle skončili. Hoci aj ten začiatok, ktovie, či to nezačalo hlavne kvôli prachom - odpustkom.

       Katolíci používajú sochy a obrazy rovnako ako starí Slovania, ale protestanti rovnako ako židia a mohamedáni nie.

       Pozrime sa na západ, je to tam len o prachoch a zisku. Najväčšiu genocídu - na indiánoch spáchali protestantské usa. Ako poslední zrušili otroctvo (zjavné), lebo ho podporuje Biblia. Majú ten istý pocit vyvolenosti. Čo stvárajú dnes hádam nemusím písať.

       • Maroš napsal:

        asar - počas vlády Ivana 4. Hrozného bolo údajne popravených 4-5 tisíc delikventov - ale nie politických - všetko vrahovia, násilníci, vtedajší "úchyláci", podpaľači. Ale v Európe - počas bojov protestantov s katolíkmi bolo popravených v jednotlivých krajinách do 200 tisíc politických odporcov - len Bartolomejská noc - 30 tisíc zavraždených. Dynastiu "Ivanovcov" - posledných Rurikovcov - preukázateľne - podľa ostatkov - otrávili ortuťou - jeho matku cárovnu, jeho prvú až 4. ženu, jeho synov, jeho samého. Ortuť bola príčinou aj jeho psychických problémov v závere života. V ich ostatkoch sa našlo - po stáročiach - 32 násobne viac ortuti ako je vôbec prípustné pre súčasnú kontamináciu.
        Pozadie - Ivan 4. odmietol ponuku pápeža na šírenie katolicizmu v Rusku. Ďalej - záujmy Anglicka - vytvoriť jednotnú Poľsko-Litovsko-Ruskú zdrojovú kolóniu po vzore zbedačenej Indie. Likvidácia Ivana 4. maximálne vyhovovala ruským bojarom - analogicky dnešným podpindusníkom - ktorí mali tendenciu robiť si čo chceli a najmä - rozdrobovať Rusko na svoje pašalikáty.
        Ivan 4. zaviedol povinné školstvo - aj pre dievčatá! Sformoval pravidelnú armádu - pohraničné vojská a fortifikačné systémy. Zlikvidoval nájazdy Tatárov. Zaviedol karanténnu zdravotnú ochranu. Počas svojej vlády zdvojnásobil rozlohu Ruska a získal prístup k vodným cestám.
        Celý jeho príbeh v podaní západnej histórie je aj dnes analogicky pokračovaním - osočovaním Ruska ako "ríše zla a barbarstva". Neskutočný účinok mal a stále má jeho portrét v Ermitáži, v ktorom ho jezuitami zaplatený "umelec" stvárnil ako šialeného synovraha - čo nie je pravda, ale on skrátka musí mať prischnutú prezývku HROZNÝŠ! A toto nás učia dodnes!
        Je to presne o maľovaní Čerta na stenu! Dokument, ktorý to celé vyvracia na základe archívnych podkladov - štátnickej komunikácie a antropologického výskumu - rodinu Ivana 4. zavraždil jeho osobný lekár a anglický agent a ruskí bojari - Boris Godunov. Dnes to veľmi pripomína situáciu, v ktorej sa nachádza Putin so svojimi reformami gosudara.
        ИВАН ГРОЗНЫЙ. Портрет Без Ретуши - Все 3 серии фильма
        https://www.youtube.com/watch?v=chMNJUsvCXw
        Dokument o tajnej knižnici Ivana 4 v Moskve - knihy od veku vekov, záhadné mechanizmy a artefakty
        Находка времен Ивана Грозного шокировала ученых! Считалось, что этого не может быть!
        https://www.youtube.com/watch?v=Nr-LnQe0RL8

        • asar napsal:

         Ako som vravel čert alebo diabol.

         Ja tu však vidím istú nádej. Vezmime si nadmerne používané antibiotiká, baktérie začínajú byť odolné. Podľa mňa to takto dopadne aj s osočovaním Ruska. Ja síce nie som nekritický obdivovateľ Ruska, ale nad tým osočovaním všetkého ruského len krútim hlavou.

  • HVzV napsal:

   Pane Maroši,

   je velmi zajimavé,že se pod člankem našlo skoro 400 prispěvků v nichž lid pochopil,že neni správné,aby Slovensko hrálo roli Trojského koně a s cilem sabotovat úsili V4.která nechce do svého kožichu blechy multikulti neomarxismu diktatury humanistů poté co zmizela tzv diktatura dělnikü a rolniků třida,která nyni má byt nahrazena diktaturou daleko horši diktaturou prý humanistů a islamských teroristů.
   Za to,že Slovensko prijme tzv uprchliky

   NEMÁ BYT POSTAVENO PŘED SOUD EU JAKO JE TOMU U OSTATNICH STÁTŮ V4.

   Maji totiž nahradit davno zmizelou dělnickou třidu a prevzit terorem vládu menšiny nad většinou.

   POKUD TO NĚKDO Z VAS POKLADA ZA SPRAVNÉ,ŽE ZA LID ROZHODUJI JEHO HROBAŘI AT TO TADY NAPISE A ODŮVODNI!

   https://youtu.be/k1RasXw7iko

   • Maroš napsal:

    HVzV - dúfam, že si pochopil, že každý gójim NESMIE BYŤ bez svojho tútora - žida. To by sa ovečky rozutekali. Sú tak prešpekulovaní, že za rozklad ICH "Západnej kultúry" obvinia opäť - Slovanov - ktorí sa nechajú riadiť - nimi - židmi. A tak dokola- Je to ako náháňať guličku ortuti po zemeguli - lebo Humanizmus a Tolerancia - a vždy sa nájde niekto, kto má rád - exotov!

  • HVzV napsal:

   Ceske titulky k otřesnému videu si můžete pustit dole kde
   si musite kliknout na c a nastavit české titulky..

  • Maroš napsal:

   Len upozorním na nebezpečný podtext v súvislosti - amalogickej - s politickým islámom a jeho stratégiou ZAUJATIA VEREJNÉHO PRIESTORU - REPLAY - SS: „Žilina má očividne z hľadiska globálneho riadenia významné postavenie, čo je okrem iného demonštrované tým, že máme popri Bratislave a Košiciach plnohodnotný futbalový štadión prvej triedy a družstvo, súťažiace v európskych pohároch. Aj svojich bujarých fanúšikov. Žilina je taktiež okultno-sakrálnym centrom sionizmu, a bola stredobodom významných udalostí slovenskej histórie, ktoré majú, ako ukážeme, významný sionistický podtext.“ -

   OTÁZKA - možno toto vnímať ako politické zaujatie priestoru - objektu Žilina - sionistami?!
   Otázka - kto toto podsúva, kto toto deklaruje? "Výmeníková plynová stanica"? Ešte raz - kto sem podsúva politické zaujatie priestoru?! /= analógia politického zaujatia priestoru islámom!/ SS nás presviedča, Že slovenská Žilina PATRÍ SIONISTOM KURVA?!

   • proud napsal:

    Je mi jedno co podsouva,vzdycky k tomu potrebujes dva,jednoho podsouvace a druhyho moulu co si podsunout necha.Slovensko a tedy i kazdej jeho kousek patri Slovenskymu narodu,jestli to necha obhospodarovat sionistum,nebo jejich poskokum,nebo komukoliv jinymu krome sebe, i se sebou,je jen jeho pitomost! Stejne tak je to i s nama!

   • asar napsal:

    Zrejme to má mať burcujúco-nasierací efekt. Žilina, ako centrum národniarov označená za centrum sionistov. To musí nasrať.

 2. proud napsal:

  Az na to,ze Hitler nebyl proti zidum,ale melo to tak vypadat,coz se beze zbytku podarilo..........

  • proud napsal:

   Tak nakonec urcilo to celej povalecnej vyvoj na svete,takze halejuja,co si potom kdo a jak kde zvatla uz je jen nutnrej doprovodnej koncert,stejne jako to bylo s padem vezi a plno jinejma vecma,porad stejnej scenar,porad stejnej vysledek a nikoho netrklo,ze se to porad opakuje a nic se nemeni nejakym kvakanim proti se kterym se pocita.Takze lumparny jedou dal podle planu,stejne jako reakce na ne a dokud se nenaucime reagovat tak aby to k necemu bylo,pojedou vesele dal.Takova je zkusenost.

 3. vilon napsal:

  V poslednej dobe si pred prečítaním článku na nwoo.org, najprv pozriem dole, kto je podpísaný pod článkom. U rozvracača Slabeychujosa si týmto vždy ušetrím spústu premárneného času.

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Otazne jenom je, proč ho admin porad vydává. Nepamatuju si, ze by tady kdy někdo ty Slabejciovy slinty chválil a věřil jim. Jestli to admin bere jako “rozvireni diskuse”, tak toho se da přece dosáhnout i jinak nez články působícími, jako by byl autor pod drogama...vedle toho je i Laubert tvrdý vědec splňující ty nejnáročnější kritéria:-)

   • Maroš napsal:

    Vladislav - je to mentálny trénig - účelová šikana. Vojna je v prvom rade stress - v časemieru ho teda treba nahradiť nejako inak. Teraz inak - keď si chlap uviaže kravatu - jej uzol slúži ku tomu, aby upútal ženský pohľad na mužské hrdlo - a žena tam má podvedome vidieť mužský OHRYZOK - čo je vec vývoja mužského pohlavia pod dostatočnou dávkou testosterónu. A to zase záleží na tom, či tomu chlapovi ako chlapcovi včas spadli do mieška semeníky - inak sa nevyvinú A je z neho potom buď celý, alebo polovičný kryptorchid. A s tým súvisí nielen neplodnosť muža, ale i nevyzretosť a komplexy. Pravidlo je tiež, že vek ženy spoznáš podľa krku. Tento pohľad ženy neznášajú - preto je "pri sviečkach" pekná "každá" žena.
    Keď si vygúgliš SS videá - budeš vedieť o čom hovorím...

    • Tomáš napsal:

     Jooo... tak uz viem preco su mat vsetky na krku nejake drahej šutr na retizku...
     aby odputal pozornost :D
     vo vysledku mi spis pripominaju psa s obojkem a vysackou, ktoreho si takto podvolil pániček. :D
     podla mna by to malo byt pre zeny ponizujuce dostat psiu znamku, ale oni sa tomu este raduju.
     A to je preto ze sa to bliští.
     je to ako Nejaká Strakatitída. Straky taky letia na blistiace sa veci :D

   • Maroš napsal:

    Vladislav - admin začal čítať KSB, ale ešte sa nedostal po 2. prioritu - históriu, dejepis, atď., takže mu nedochádza, čo urobí neo-chronológia s vedomím ďalších generácií. Zákernosť týchto SS sračiek spočíva o. i. aj v zlom úmysle - je to netalentovaný, ale ambiciózny magor, ktorý zjavne ani nerozlišuje medzi čestnosťou - v zmysle chápania správnosti a poctivosti, a medzi tzv. spoločenskou prestížou v zmysle "byť dôležitý" - teda - že takúto "česť" si vynucujú aj rómski úžerníci niekde v osadách. Normálne by som si povedal - srať naňho - keby som nechápal dôsledky týchto sračiek. A nie, že by on bol dôležitý - keď si kukneš tie jeho videá, tak za 2 roky mal 70-200 zhliadnutí, a to mu 30 nabehlo zo zvedavosti, keď som sem dal link. Tu ide o médium - že admin to tu distribuje, ako keď osratý papier roztriháš na tisíce kúskov a pridáš ho tisícom ľuďom do polievky. HOMEOPATICKÉ LŽI! Nákaza!

    Ten fasinger SS sa chváli svojimi ruskými predkami, akurát že zabudol dodať židovskými ruskými predkami. Keby sa venoval skúmaniu utajovanej histórie Ruska, tak tam nájde GIGA A TERA zdrojov na skúmanie celý život. Ale on nepotrebuje skúmať a zdieľať - on chce byť len populárny, a keďže je neuznaný - lebo je to "človek" nedotknutý poznaním, neschopný odolávať stresu z nedostatku rešpektu - na ktorý nemá nárok - a keby tento kryprorchid bol aspoň na vojenčine a siahol si na dno svojho ega - už by to bola pre neho životná skúsenosť, lebo "čo ťa nezabije, to ťa posilní", a keďže zjavne nemá kvôli nedostatku prirodzeného sebavedomia - a možno mu ani nestojí - nejaké dievča - no tak MÁ ČAS na PC kompilovať dejepisné gebuziny, zatiaľ čo mu mamička doma šúpe pomarančíky. Vieš - lebo keby to musel písať na stroji a roznášať v samizdate - namnožené na blanách - ale kurva - "nevyuži"! Ctrl + C a Ctrl + V! On vlastne nepíše - on len lepí - vystrihni si jeho poznámky - a hneď tam máš kopec syntaktických chýb. Zdroje SAMOZREJME neuvádza - lebo aj posranú diplomovku - ak vôbec - mu pravdepodobne písal niekto druhý. Lebo keď si pozrieš články Eduarda Chmelára - čo je slovenská PESTOVANÁ OPOZÍCIA - neexistuje, aby on niekedy neuviedol zdroj odkiaľ čerpal. Tomuto SS to TU zatiaľ prechádza - preto už nepublikuje - chvalabohu - na slovenských weboch - pretože tam mu hneď odhryznú nos! - "kilometrový článok? - a odkiaľ si kurva čerpal!" No ale to už by nemohol byť On ako ten pán dôležitý. O tom to celé je... FUCK!

    • gazda napsal:

     tipujem ze SS je v Smere je napojeny na Blahu

     • Maroš napsal:

      gazda - môže byť, vyzerá to na riadenie z určitej "jednomozgovej" centrály. Ich produktom na trhu informácií je SUPERPRAVDA - tony informácií, na ktoré bol doteraz skúpy mainstream. Analógia - 99% pravdy + 1 % lží. Toto sa rozbehlo aj na "mŕtvej schránke" Medzičasu - admin tam dlhodobo nepúšťal aktuálne info - celé to slúžilo len na monitoring názorov a postojov - na čo sa starí psi samozrejme vysrali. A ajhľa - Medzičas sa rozbehol - ale ako - siahodlhé články. Aby si ľudia - tí noví tam - sadali na prdel ztoho čo nevedia. A znovu nevedia - lepo to podstatné im zataja alebo prekrútia znovu. Ich stratégia je zahltiť, ohúriť - odborníkmi. Odkiaľ? Z mainstreamu. Preťahujú sa kádre - "vyhadzujú" sa z redakcií. A čo neurobí bývalý šéfredaktor /"pravdy"/ preto, aby naplnil svoju potrebu sebarealizácie, prípadne - pomstu? Rozohráva sa to o prezidentský palác! Tichá dohoda - o kotlebovcoch a Kotlebovi - ANI ĆIARKA! Ani muk! Slangovo ho "hodili do olova" - štočkového. Prečo? Lebo to má byť "duel" DVOCH ZMRDOV - nie troch! Preto je tu aktívny aj tento ficovec. Už chýba len to, aby Kiska a Fico išli tancovať do Let's dance...

      • gazda napsal:

       SS v diskusiach vyzera na labilneho nervaka neschopne ani len uznat bez nadavky pravo na iny nazor.Taketo clanky s tolkym info a sirkou zaberu opierajuce sa udajne o KSB, su velmi podozrive.Takisto na strankach KSB sa od isteho casu vyznava kult Fica,nadava na vlastnych predkov a kazdeho kto nepodporuje bez vyhrad Fica plus casovy ramec ked to zacalo ked Smer zacal nezvratne klesat

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Marosu, dost dobre postřehy, hodne z toho jsem si uvědomil az kvuli nim. Duvod vydávání SS skutecne nechápu, úroveň tohoto serveru to zbytecne shazuje, ale jak říkáš, admin je zrejme teprve na ceste k pochopeni. Zajímavé je to i s tou diplomkou - smysluplná VS neni o elitářství nebo získání tech nebo onych konkrétních informaci (protoze kolik % lidi pak živí presne to, co vystudovali?), ale o naučení se, jak pracovat s informacemi a jejich zdroji. SS tim, ani zenama kromě matky, zatim zrejme zasazeny nebyl.
     A zajímavé je i to, co píšeš o ženských krcich:-) Poznávání žen je poznávanim světa kolem nas, jedním z klíčových a jinak nenahraditelnycg prvku smysluplnosti inkarnace, a kdo toto odmítá jako překonávání “zlých sklonu”, ten naprosto nic nepochopil. Neni pak náhoda, ze ti sami lidé pak nechápou ani důležitost vzdělaní, neumí pracovat s logikou typu: - chovali jsme mraky hospodářských zvířat = nemohli jsme byt vegetariáni atd. Je to jako vysvětlovat barvoslepemu, jak vypada zelená barva:-(
     Je základním nepochopením přírodních zákonu zrikat se masa jen proto, ze zvířata dnes obrovsky trpí ve velkochovech, byt tupě věrný průměrne zene az do doby, nez me sama opustí a oskube jen proto, ze nějaké 1-2% populace se věnuji bezmyšlenkovemu “sportovnímu sexu” (abych držel terminologii s tartarii), nebo odsuzovat en bloc vzdělaní a vědecké poznatky jen proto, ze je cela rada oboru tradičně infikovaná zidokrestanstvim.
     Rozdíl mezi sektou a alternativou je prave tento - zdravý rozum.

 4. wladuna napsal:

  1] Spousta zajimavych myslenek, snaha videt veci v globalnich souvislostech. Fakt dobry. Diky.
  2] Pokud jde o veci specificky slovenske, tem prilis nerozumim, protoze neznam zakladni fakta.
  3] Cituji: "Tichá džentlmenská dohoda medzi kolektívnym Západom a post-stalinskou elitou ZSSR bola spečatená tým, že ZSSR akceptovalo americkú verziu o pristátí N. Armstronga na Mesiaci." Toto by mne zajimalo. V mladi jsem fandil letectvi a kosmonautice, jak te ruske tak i americke. Remek to byl muj ideal; to jsem tehdy studoval na gymnaziu. Pozdeji jsem se dostal k americkemu Mesicnimu programu pres politiku. Prostudoval jsem vsechno mozne a dostupne a dnes se klonim k nazoru, ze Americane na Mesici nebyli. Pri tehdejsim stavu techniky nemozne. Je jen jeden jediny duvod, proc nemohu sam za sebe rict, ze jsem plne presvedcen, ze Americane na Mesici nebyli a to: proc je Rusove nepraskli? Co za to dostali? Prosim o Vas nazor, odkaz ci cokoliv k tomuto tematu. Diky.

  • Maroš napsal:

   Wladuna - tu ťa niečo možno reštartuje...
   Organizácia Spojených národov publikuje podivné video, ktoré vyzýva deti, aby prijímali cudzincov /Aliens!/
   https://www.youtube.com/watch?v=ctdc-w4UMG4
   - - -
   Real NASA Footage Alien UFO Taking Out Space X Falcon 9 Elon Musk Rocket On The Way To ISS
   https://www.youtube.com/watch?v=32t42x7xePI
   UFO attacks the Columbia
   https://www.youtube.com/watch?v=AaZW75jJjnw
   Celá posádka havarovanej Columbie je nažive a pracuje pod inou identitou
   Breaking News!; CHALLENGER SPACE SHUTTLE CREW ALIVE, SAFE & Employed!
   https://www.youtube.com/watch?v=9g2LCHrM8Qo
   - - -
   IF PEOPLE SEE THIS THERE WOULD BE CHAOS
   https://www.youtube.com/watch?v=syEcFfUUtQ4
   „Sun Simulator“ (small prototype ?)
   https://www.youtube.com/watch?v=dH-_34DHbB0
   Black Hole Sun Explained A PORTAL THRU THE SUN
   https://www.youtube.com/watch?v=pP1jcPXKB_A
   S T R A N G E home security camera footage | Looking to the North
   https://www.youtube.com/watch?v=nuNI9wj0-YE
   - - -
   Koncom roka 2017 vyštartovali naraz v priebehu 5 dní 3 kozmické rakety z USA. Japonska a Ruska preskúmať čosi dôležité!
   !!! Something is going on | Multiple sightings in 5 days
   https://www.youtube.com/watch?v=ujWR5ncJpUI

   • Maroš napsal:

    Wladuna - "keďže sa venuješ kozmickému programu" a tento článok je o prekrútenej histórii - sionisticko-fašistickej, tak ešte niečo zaujímavé - aby si nebola ohúrená z "len" tej "bohatej" histórie. Ono - keď sa raz začas vyserie leňochod, tak vyserie polovicu zo seba - tiež to býva neuveriteľné...
    Počas Veľkej tankovej bitky pri Kurskom oblúku, prehrávajúcej Červenej armáde pomohli zvrátiť výsledok operácie neznáme lietajúce objekty - a určite to neboli nemecké "UFO-Zvony" - ale pravdepodobne táto udalosť naštartovala nemecký kozmický program, ktorého pokračovaním je ten súčasný kozmický program...
    UFO World War 2 - German troops engaged UFO fleet !!! Oct 19
    https://www.youtube.com/watch?v=x8ryJ-mbqTY
    НЛО во Второй Мировой Войне свидетельства очевидца
    https://www.youtube.com/watch?v=tQrwJ_ljpCM
    +++НЛО падает в воду и всплывает СУПЕР+++++++++++++++++
    https://www.youtube.com/watch?v=mOicp0jcOKA
    29.07.2017 нло
    https://www.youtube.com/watch?v=DyXitejK06I
    НЛО в небе над Усть Каменогорском. Как вторая планета. UFO 2017
    https://www.youtube.com/watch?v=woiMt0TriLA
    Неопознанный летающий объект в небе над Приднестровьем
    https://www.youtube.com/watch?v=D-eAQLrneGo
    2 Jet Fighters Chase An UFO 2012
    https://www.youtube.com/watch?v=Ndwah5LN3ws

    Pre neveriacich rybárov tiež niečo...
    Похороны многотонной рыбы)_вы еще такого не видели)))
    https://www.youtube.com/watch?v=38G7QGO3FYs

    • Maroš napsal:

     Wladuna - komplexný dokument o dôvodoch zastavenia programu Apolo - útoky zo strany "obyvateľov" Mesiaca na misie a zariadenia zo Zeme. ONI nás tam jednoducho nepostia. Apolo 13 už malo na palube atómovú zbraň! Kenedyho zavraždili v deň, keď sa chystal zverejniť tieto info a 10 pred podpísaním zmluvy so ZSSR o spoločnom postupe - Kenedyho výnos o národnej bezpečnosti. Na Mesiaci je o. i. zdrojov odhadom 10 miliónov ton Hélia 3 - paliva budúcnosti. Voľnú cestu máme - zdá sa - až na Marse.
     На Луне произошло то, чего никто не ожидал.Настоящая причина прекращения ЛУННОЙ программы
     https://www.youtube.com/watch?v=xZLuu2_THWw

   • asar napsal:

    Ten chudáčik alienčik je nejaký zelený. Pokiaľ viem, zelená je farba islamu.

    Inak pekne spravené videjko z amerického sna a tu je realita:

    https://www.youtube.com/watch?v=kkQ78DJ4668

   • asar napsal:

    Len treba aj pri tých videjách byť opatrný, lebo fotošopy už dokážu zázraky, aby sme našim bojovníkom proti fašizmu nenahrávali na smeče.

  • proud napsal:

   Jo,to je vec kolem ktery "chodim po spickach",protoze semi z ni dela "blivno".Rusku nema zapad co nabidnout aby ho nejak neposkodil,protoze tak jede sam a jinak to neumi,takze v tom to nebude.Horsi je pomysleni ze to skutecne "nekdo" ridi a ze ve skutecnosti i Rusko udela co se po nem chce,z toho jde mraz po zadech.Pak se totiz da domejslet ze i rozdeleni sveta je planovany a vsechno nepratelstvi jako i pratelstvi jsou jen tanecky,ale ve skutecnosti kazdej jen plni danej scenar.Scenar kterej je ve skutecnosti jatkama.Nicmene neni treba veset hlavu,je to jen moje teorie a muze bejt naprosto scestna,jak na to par veci neukazuje,ta markantni je prave onen mesic a co se kolem nej deje.

   • proud napsal:

    Az me mrazi z toho pomysleni,ze veci dopadaj planovane tak jak dopadaj a tudiz nikdo nevime jakej je dalsi plan a ani se to nemuzeme dozvedet,na o totiz zadny uceni neexistuje,ani nesmi,to zna jen kdo planuje a nechava uskutecnovat,tady zadny tlusty knihy a podobny pozornost odvadejici hovadinky nepomuzou,nejsou k nicemu.Vsechno pocita jen s nahodama,nebo momentalnima stavama,ale nic s planem.A s planem se pocita tezko,kdyz se nezna ani jeho malicka cast.

    • OldNoe napsal:

     Proud, plány poznáme, pretože scenáre sa neustále opakujú. Vidíme tiež, že ich vývoj je negatívny. Samozrejme, kto uvažuje v intenciách oficiálnej ideológie, nemôže pochopiť pôvodný plán. A kto nepochopil pôvodný plán, nemôže pochopiť ani súčasnosť. Aj preto, že scenáre sa opakujú.

     • proud napsal:

      Problem je,ze si tim "puvodnim" planem nemuzeme bejt jisty,proste proto,ze drtivou vetsinu veci potrebnejch alespon k pribliznymu odhadu,nezname.Proto i ona predstava onoho "puvodniho" planu muze bejt zatracene spatna.Znova opakuju,ze : Vsechno je jinak!A za sebe bych moc rad vedel jak.

     • proud napsal:

      Scenare se opakujou,to je fakt,jenze jde o scenare jak si pripravit pudu.........jenze k cemu??!A i to kdyz k tomu dojde nam neukazuje proc se to ci ono stalo a co bude dal,a kdyz to ukaze,tak jen jednu vec,nebo udalost,zpravidla az podruznou.

  • proud napsal:

   https://www.nevsedni-svet.cz/encyklopedie-vesmiru-radiacni-pasy/ , me by celkem zajimalo jak vubec vlastne ze Zeme odletet s zivou posadkou a s zivou se taky vratit,kdyz pominu cestovani cervyma derama coz je zrejme moznej zpusob budoucnosti.........Hadat se nebudu,neni to vec co by me zajimala vic nez okrajove a proto se jako amater ptam,jak proletet ony van Allenovy pasy tam a zpatky ve zdravi? ;-)

 5. Maroš napsal:

  Toto bez komentára...
  https://www.aktuality.sk/clanok/550897/vznik-sr-americania-nam-nedavali-sance-to-je-vtip-hovorili-rozhovor/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2
  Sergej Viktorovič Lavrov - diplomat s vrodeným debilo-lokátorom, ktorému mama v mladosti v jeho záujme zakázala tancovať s chlapcami...
  Лавров рассказал, чему его научил Путин. Эксклюзив "Международный пилорамы"
  https://www.youtube.com/watch?v=qLbTZ47Sxt0

 6. Tomáš napsal:

  dobrý článok, ale pri hodnotení socializmu by som bol miernejší... pretože výsledkom socíku je to o čom sa píše v článku. výsledkom socialisteckej minulosti je táto súčasnosť... a povedzme si úprimne... tolko fašistov, ako medzi slovanmi nieje ani v USA a nebolo ani v Nemecku v 41.

  Keby sme mali hnet teraz súdiť všetkých vlastizradcov, jak sa píše v článku o ponowembrovích chlapíkoch s elity, ktorý nás rozkrádajú a zdierajú... jako úprimne...
  a nečinne prizerajúci sa národ nepách vlastizradu?

  asi áno, keď si všetci vzali príklad od elity a začali kradnúť úplne všetci a všade. ešte že to možme hodiť na elitu a hodiť ich levom... čo... asi chápem, prečo sa nám to nedarý.

  Bojujeme proti zlu 2x vačším zlom. a čudujeme sa zlým výsledkom?

  ... keby máme obesiť všetkých vlastizradcov medzi "Slovanmi"
  tak Slovanov by ostalo ešte menej, ako je v pláne podľa NWO... tak na čo sa tu hráme? veď NWO je rajský dar v porovnaní s tým čo nám skutočne patrí.
  Možme ďakovať Bohu za jeho lásku a milosrdenstvo, že tu ešte sme. Ale miesto toho šírime nenávisť.
  Oni šíria nenávisť voči nám a mi voči nim.
  Tak čo čakáme? že čo sa nám vráti?
  2x toľko nenávisti.

  Jako sorry, ale tohle neeeeeee....
  ...tak si ich vešajme a preklínajme... budme ako oni. to je to čo GP potrebuje... to je to čo Satan potrebuje aby sa zmocnil naších duší... energie života...

  výborne... a potom že v nás tí politici vidia nepriateľov. skvelé... len tak ďalej...

  A keď má niekto problém s Kiskom, tak nech ide voliť niekoho iného.

  ja s ním problém nemám bo slovač si zaslúži ďaleko horšiu vládu, ako má... takže KSB sa o5 plete... lebo keby máme mať vládu akú si zaslúžime tak by sme mali byť všetci dávno v pekle... v horšom ako je to - toto, ktoré si denno denne jeden druhému robíme zo života.

  keby sme miesto tohto radej počúvali svedomie... ale nieje aké, však.

  aké už len može mať svedomie človek, ktorý nadáva na svoju vládu, preklína ju a vyhráža sa jej šibenicou a potom ešte čaká že táto vláda sa za to zmení a bude verne slúžiť národu.? ... hovno... pojdu ešte viac proti vlastizradnému národu zdegenerovaných kreténov, ktorý vedia iba ničiť a kradnúť...
  -tak sa prosím prestanme vyhovárať na politbyro a radej sa zmenme najprv mi sami...

  nedávno som si vypočul ako jeden človek nadával na korupciu... nejaká kauza kde bola verejná súťaž nesúťaž.
  jasná korupcia... nieje o čom... pravidlá súťaže nastavené tak aby tender pripadol konkrétmim ľuďom... manipulacia a korupcia... nieje o čom.. OK súhlasím... ale...

  Všetko by bolo OK, keby ten samý človek druhý deň nehovoril o tom ako má známeho tam a tam a tak nemusel čakať na STK, pretože ho Svokor pretlačil... a ten samí človek potom nadával na rodinkárstvo vo firme kde pracuje?
  -aha ... tak tam mu vadilo že sa nedodržali zákony a pravidlá Férovej hry, ale keď s toho mal prospech on sám, tak mu to už nevadilo? :O
  Jasné že mu vadí korupcia vo vláde. Ale len preto že s nej nemá žiadny osobný prospech. akonáhle mal s korupcie osobný prospech aj on, tak mu nevadila. A ešte sa tým aj chválil.
  No nieje to pokrytecké?

  a takýto je celý, nielen slovenský národ... Banda Pokrytcov...

  Kiska je dar od boha lebo to je aniel oproti tomu akého satana by sme si tu za tú našu zhovadilost zaslúžili...

  Je jedno aký tu máme režim a kto nám vládne, kým vládne bande Pokryteckých a zlodejských svíň...

  takým možu vládnuť iba pokrytecké a zlodejské svine...
  Už len preto že nikto normálny nebude chcieť byť králom pokrytcom... ale taký Kiska s tým nemá problém... stejne ako té svine čo ho volili a rovnako tak svine čo pri urne ani neboli.

  a keď aj niekto normálny by tam prišiel.. niekto pravdivý... -národ si ho aj tak nezvolí a nebude ho chrániť, pretože mi nehceme pravdu... Lebo pravda je že sme pokrytecké svine, ktoré nemajú s Človekom nič spoločné.
  žiadna ľudskosť. žiadna morálka. žiadne svedomie. Iba hrdosť sami na seba za vykonané zlo.
  a za dobré cítime hambu. nieje to Choré?

  Tak sa radej nechávame opíjať klamstvami a prázdnymi sľubmi... a ešte sa tomu čudujeme, ako nás klamú?

  Ale pravda je: Možeme si za to sami... žiadna vláda, žiaden režim, Nikto iný okrem naś samých.

  Nieje to Kiska, ktorý týra deti, ale ich vlastný rodičia. Nieje to štát, ktorý posiela deti na výplach mozgu do škloy.
  Ale ich vlastný rodičia, ktorý sa deťom vyhrážajú trestami, ak tam nepojdu a nebudú sa "učiť".
  a zaújíma niekoho čo si o tom myslia tie deti? NIE!!!!!
  Zaujíma nejakú s tých bezcitných beštií, ako sa tie deti cítia? zaujíma ich či su štastné? NIE!!!!! a NIE!!!!!
  Nič okrem nás samých a vlastného materiálneho prospechu nás nezaujíma!
  - Aké potom duchovno?

  Diktujú nám. ničia nám naše životy a našu budúcnosť. ničia naše šťastie. Ničia dobro v nás už od nášho narodenia naši vlastný rodičia a všetci svorne hovoria, že je to pre naŠe dobro. a keď to dopadne zle, tak sa vyhovárajú na systém, na režim a vládu...
  Sú normálny?

  Choď do školy a uč sa. Tak ako ti káže systém. a keď im potom systém káže aby týto vyštudovaný okrádali vlastný národ, tak sa im to nepáči a dávajú to za vinu týmto už dospelím deťom, koré takto vychovali. Nemajú hanbu. nemajú cit a svedomie ani voči vlastným deťom. Nieto ešte k cudziemu.

  o čo im ide? aby ich deti mali *papier*, dobrú prácu a zarábali veľa peňazí. aby sa o nich mohli na dochodok dobre postarať? o to im ide? evidentne áno. šak štát dochodky moc nedáva, tak niekde sa predsa musia zahojiť.
  to je to o čo im ide? Áno. presne tak. inak by to nerobili. ale oni si hľadia iba seba. nehľadia na šťastie druhých. ani na šťastie vlastných detí. Páchajú zlo a keď sa im zlo vráti, tak sa čudujú a pýtajú sa prečo?

  Sme aspoň trošku normálny?

  Zavreme svoje deti do škloy, na internát alebo niekde inde, kde im systém vymyje mozog a udelá s nich beštie. a keď nás tie deti potom zavrú do starobinca, alebo sa na nás úplne vykašlú, tak som tomu ešte budeme čudovať? .......je to normálne?

  A tak sme...

  Boli sme s Rusmi, nepáčilo sa nám. Tak sme s USA a zase nám nepáči, tak nás preberá Čína a zas je zle. sami si vládnuť nechceme a tak nás ovladajú druhý...
  a je jedno kto nás ovláda... či je to ten alebo onen... vždy si nájdeme niekoho na koho hodíme všetku svoju vlastnú špinu, aby sme sami ostali (na oko) čistý.

  Ale BOH to vidí, riadi a dáva nám len to čo nám patrí. To čo sami chcem, čo si sami pýtame a čo si zaslúžime.
  a tak tu máme toto, lebo nič lepšie si nezaslúžime, ale práve naopak...
  ale aj to príde... nebojte...už sa nebude dlho čakať...

  asi sme nepochopili sygnáli od našej matky a nášho otca, že už koniec. že viac nikto nedovolí nám ničiť tento svet svojím pokrytectvom.

  "tak sa ďalej orientujme na ..... a užívajme ich metódy.
  Príjmime ich pohlad na vec a sami nebudme ničím.
  Aspoň potom možme povedať, že to oni sú všetkému na vine.
  Určite nie mi... nedaj bože JA, ale oni. "

  Týmto smerom idem do teraz a kam sme sa dostali? a aký je vlastne nývrh? Pokračujme svojmu koncu.

  tak, keď je ten systém podľa nás taký špatný, tak s tým niečo začnime robiť.
  prestanme sa donekonečna vyhovárať na to či ono. Ale niečo s týn systémom robme.
  Zmenme ho. Spravme to tak, že zmeníme sami seba. Potom na nás žiadna špatnosť žiadneho systému nebude mať negatívny vpliv.
  a nebudeme sa na nič vyhovárať

  Konajme dobro a nebudeme musiť trpieť v otroctve hriechu a zla.
  Konajme dobro a budeme šťastný. Všetci máme svedomie. Všetci v sebe máme dobro. Všetci v sebe máme BOHA. Jeho iskru. tak ju rozdúchajme.

  • proud napsal:

   "Keby sme mali hnet teraz súdiť všetkých vlastizradcov, jak sa píše v článku o ponowembrovích chlapíkoch s elity, ktorý nás rozkrádajú a zdierajú… jako úprimne…
   a nečinne prizerajúci sa národ nepách vlastizradu?"...........za tohle ti sekam poklonu.Jen je potreba si uvedomit,ze jde o ovcany v hnanym stadu,a to jsou tim padem trosku jiny parametry i presto ze je faktem,ze nikdo ovcanem bejt nemusi.

  • proud napsal:

   Jeste ciste soukrome pro me,co si predstavujes pod pojmem "buh",kompletne.....Jinak obecne jsi to nenapal spatne az zase na ruzny pleteni si jablek s hruskama.Co je to stat,co republika a co kolonie? Udelej si v tom poradek,i v tom kdo posila deti do skoly,protoze pokud vim,jak decko do skoly neposles,prijdes o nej......a tak podobne.

  • Maroš napsal:

   Tomáš - to že je "medzi slovanstvom toľko fašistov" je len a len výsledok tejto skurvenej sionistickej = fašistickej!!!!!!!! propagandy, pretože sionisti ovládli médiá a nie "Žilinu" - ako nás tu presviedča tento sionistický fasinger SS! TY A MY SME TOTIŽ "POVINNÍ" NENÁVIDIEŤ VŠETKO SLOVANSKÉ A SLOVENSKÉ - INAK SME IHNEĎ OZNAČOVANÍ ZA FAŠISTOV!

   "Spravme to tak, že zmeníme sami seba" - choď s tým do boha židovského! Ja nič na sebe meniť nebudem, lebo mojou podstatou je to, že miľujem svoju krajinu aká je - aj keď je momentálne zajebaná vlastizradným a protislovenským odpadom!

   • Tomáš napsal:

    Prúde
    máš to tam. len otvor oči :D

    Síla Sita vychadza z vonku smerom dovnutra. Oni hrabú ksebe.
    Sit čerpá moc skrze silu.

    Síla ritierov Jedi vychádza z vnútra smerom von. Jedi neberie k sebe, ale dáva.
    Jedi zyskava svoju moc skrze porozumenie.

    Ak sa nám nepáči, že nás okrádajú. Tak prestaňme kradnúť.
    Ak sa nám nepáči, že nás klamú. Tak začnime hovoriť pravdu.
    Ak sa nám nepáči, že žijeme v špatnom svete, tak konajme dobro.

    Potom nebudeme hľadať chybu v systéme, ani v druhom človeku.
    Pretože sami budeme bezchybný. nebudeme chcieť zmenu. Pretože to My budeme tou zmenou.

  • jan nowak napsal:

   Tomáši.. Stará ti zanáší !!

 7. Tomáš napsal:

  a to je tvoj názor.

 8. Tomáš napsal:

  a nic som s nicim neplietol. a to s tymi ovcanmi tam je taky trochu vysvetlene v pasazi o detoch...akorat som nepuzil teto pojmi ala KSB

 9. Tomáš napsal:

  BOH? Boh je všetko. Zdroj energie vesmíru. pravé svetlo tohoto sveta. on je svetlo, ktoré osvecuje človeka.

  Boh je láska. Láska k sebe, k blížnemu ako i celému stvoreniu.
  A čo je láska? aká je? láska nehovorí toto je pre teba dobré, ale pýta sa. čo je pre teba dobré.

  Láska neklame a neohovára. láska nesúdi. Láska je to čo nám dáva život. ono je to čo nám dáva rásť.

  Bez lásky ani strom nebude rásť, kvitok nezakvitne a človek nebude človekom.

  Láska človeka robí šťastným. Neberie, ale dáva.

  BOH. Boh to sme my. Nie Ja, nie ty, ale my.

  Láska nehovorí choď tam a sprav to! Hovorí: pojdeš tam a spravíš to?
  ale láska sa milujúceho nemusí ani pýtať, pretože kto miluje - skrze lásku vie čo má robiť.

  Pretože kto miluje je BOHOM a Boh je sním. dáva mu silu aj v tých najťažších časoch.

  Boh je naše spoločné vedomie. Boh to nieje nič konkrétne. Boh je nurčitý. Určitý len v neurčitosti.

  Preto mu ľudia nerozumejú a nepočujú jeho hlas. Lebo ľudia chcú všetko konkretizovať. chcú presné návody.

  Boha nemožno chytit a niečo mu diktovať, niečo mu nalinajkovať, ako linkujeme sami sebe. preto mu nemožeme rozumieť a počuť jeho hlas.

  Boh nám dal volu. právo volby. dal ho všetkým. preto nič nemože byť určité a nalinajkované.
  preto nemozno malovať buducnost a pisat presne postupy.

  To je Boh a ešte ovela viac. Boh je svetlo v temnote.
  Boh je ten kto i napriek svojim hriechom najde silu si to priznat a prejavit lutost.

  boh je každý kto má silu priznať svoje hriechy a omyli a začne ich naprávať. i keď to ide ťažko.

  ale kto vytrvá. toho Boh odmení. nebude to hneť. Ja to viem
  mňa už odmenil.

  Keď som hovoril špatné veci. dal mi exzém. a poslal svojho syna aby mi povedal.

  nie to čo vošlo do tvojích úst ti uškodilo, ale čo s nich vyšlo.
  Pretože čo vojde do tvojích úst víde von do stoky. ale to čo s úst vychádza pošpiňuje tvojho ducha. a keď ochorie tvoj Duch ochorie i tovje telo a ty vieš že niekde robíš chybu.

  pýtal som sa kde? čo robím zle. ale on mi neodpovedal.

  hovoril mojmu bratovi, keď sa ho pýtal.
  Pane, prečo hovoríš v podobenstvách? a on odpovedal.
  aby som prinútil ľudí rozmýšlať.

  Keď som toto počul začal som rozmýšlať. Nad sebou a svojimy slovami a skutkami.
  ďalej som počúval jeho slová. a on hovoril. Hovoril nie len mne ale všetkým ktorý ho počúvajú.

  A mnohý počuvali a išli za ním. a tý ktorý išli za ním uvideli svetlo.
  a to svetlo bolo také jasné, že nikto s nich sa nevydržal dívať na neho.
  Iba 1 to dokázal. On bol prvý s prvých. on je Bohom tohoto sveta a iného niet. jeho voľa vládne tomuto svetu. a jeho vola je naša vola. pretože nám ju dal on. a on nás miluje.
  nebráni nám v ničom a nič nám nezakazuje. nič nám neberie.

  Ale dáva nám všetko čo chceme a čo si zaslúžime.

  • proud napsal:

   "ale kto vytrvá. toho Boh odmení. nebude to hneť. Ja to viem
   mňa už odmenil.

   Keď som hovoril špatné veci. dal mi exzém. a poslal svojho syna aby mi povedal. "............spatne,az sem to bylo dobry,ale zbytecne moc slov,ovsem to je jen nase polemika,jak to vidis ty a jak ja,a hlavne,pouze teorie. Reknu to jednoduse,neni zadnej buh,je (pravdepodobne) stvoritel.Ti dva se naprosto lisej.Stvoritel stvoril a dal jasny zakony pro vsechny stejny,zakony Universa.Zacals dobre s tim ze dal svobodnou vuli,ale pak si protirecis,protoze svobodna vule znamena,ze nesoudi,tedy netresta,a tedy ani nechvali,neodmenuje! Tvuj ekzem byl tvuj problem,ne jeho,nebyla to tedy ani jeho prace.Tak to vidim ja.Spravedlnost je jenom jedna,ta lidska,vsechno ostatni si vystaci se zakonama Universa a prirody,ktera podle nich po svym a na svy urovni jede taky,ale na rozdil od nas je neporusuje.

   • proud napsal:

    Dostali jsme svobodnou vuli a s ni i zodpovednost,to je to co radi hazeme na kohokoliv,jen ne na sebe.A ano,tim ze jsme dostali inteligenci a schopnosti ktery v sobe nechavame dusit nas postavil sobe na roven,protoze souhlasim s tim ze je obsazenej ve vsem.Ale s tim ze nas postavil sobe na roven,neumime zachazet,ale ani to uz neni jeho vec,dal nam schopnost se to naucit,nebo se znicit.

    • proud napsal:

     Takze uprimne........na ktery hovno by nam posilal nejakyho svyho "syna",kdyz tema jsme vsichni odjakziva? Cejtis to tam? ;-).Problem je ze jsme si ze stvoritele udelali prave onoho boha,neco uplne a naprosto jinyho a nepochopili jsme zaklad! Respektive,on ho nejspis nekdo pochopil,ale uz to nepustil dal,ale vyuzil pro sebe......

     • Tomáš napsal:

      jo ano... ale s tým synom je to myslené inak.
      Skutočný Boží syn je v tomto zmysle ten kto žije podľa vesmírnych zákonov.
      a Pred Ježišom (Božím synom) to nikto nerobil.
      tak aké pak Božie deti v tomto zmysle? žiadne.

      Možeme sa nimi stať, ak budeme chcieť.
      Možná som BOH, alebo boží syn. ale niesom hoden nazývať Boha (Stvoriteľa) svojím otcom. - v tomto zmysle

 10. Tomáš napsal:

  jo a ty ideš zase podla poucky, ale ja hovorim zo srdca.
  len som nepovedal to co si chcel a ako ci chel. a tak som dostal spatnu znamku ako ve skole lebo tam ich nazujima ci chapem, ale ci viem papagajovat.

  Jo a ty si sa pýtal na Boha a je som napisal Boh Je zdroj energie vesmíru = Stvoriteľ. človek stvorený na boží obraz je bytosť tvorivá. a kto tvorý je tvoriteľ. Ale Prvý je ON.
  a tak je Stvoriteľ.

  Nepocuval si ma.

  • proud napsal:

   Zadnou znamku ti nedavam,jen si s tebou rovnam nazory,diskutujeme,nehledej za tim nic spatnyho,umysl teprve ne,nehodlam si s tebou merit curacka,to mam pod kontrolou,diskutujeme,abysme k necemu dosli,kdyz ne hned,pak treba casem az se nam to "rozlezi".

  • proud napsal:

   Poslouchal,ale jak vidis,trochu se lisime v nazorech o koho jde a jak ho definovat.Tusil jsem ze mas na mysli stvoritele,proto ta "zaludna" otazka na boha,protozes to slovo pouzil :-)

 11. Tomáš napsal:

  Ja som hovoril o prvom. ale nepovedal som že je i posledný

  Základný tvar v našom vesmire je Kruh = nekonečno = Boh.

  boh je stred toho kruhu. jeho začiatok i koniec. a kruh nemá ani zaciatok ani koniec. Kruh je večný.
  to je Boh. Alfa aj omega, začiatok aj koniec. stred aj okraj ako aj vsetko medzi tým.

  Boha konkretizuješ na stvoritela, ale on stále tvorí. I skrze nás.

  • proud napsal:

   To uz je slozitejsi,vyssi divci,nemyslim si ze tvori skrze nas,ale ze nam dal moznost,onu svobodnou vuli tvorit skrze nej,ale i se znicit,kdyz nepochopime.

  • Maroš napsal:

   Tomáš - ak je základom toho vášho vesmíru kruh - tak si sa len doznal K HADOVI, KTORÝ SI POŽIERA SVOJ VLASTNÝ CHVOST! YHV! "Pán času". Si úplne mimo! APAGE SATANAS! Amen!

   • Tomáš napsal:

    A vies co ten symbol realne znamena?
    A k comu som sa to vlastne doznal.?
    Ja na hadovi nic spatne nenachadzam.
    Je to symbol vecnosti. Podla spravnosti ma ten had 72 dielov v kruhu co sybolizuje vecnost a 72 dimenzii vesmiru. Poziranie ocasu je spoj medzi 1a72d. Bod stvorenia

   • Tomáš napsal:

    A ze som mimo, tak ak teda niej3 kruh objektivne.... Vyobrazenie planet ve 2d je co?
    Auoto jazdi na kockatych kolesach?
    A hodiny maju aky tvar?
    Nieje cas kruh? Ale dobre... Tak ..

 12. Tomáš napsal:

  ne. nelišíme. :)

 13. Tomáš napsal:

  rozdil može byť v tom, že ja boha nekonkretizujem
  Takže je i Stvoriteľ. v tom sa zhodneme. prvý s prvých = Stvoriteľ

 14. Tomáš napsal:

  Jo a radej nemerajme bo ja mam podpriemer xD tesne, ale pod xD

 15. Tomáš napsal:

  i tak sa to dá povedať. :)
  funguje to aj obrátene... takže ďakujem za doplnenie. ale ak to ceme mať úplne plné, tak tu asi budeme hodne dlho :D

  • proud napsal:

   Ale ne,nemusime,ja jen chtel vedet jak to mas,jestli ma smysl s tebou diskutovat,nebo jsi dalsi fanatik nejakym smerem,treba svym.Nastesti nejsi,se mi zda:-)

  • proud napsal:

   Jako lidstvo totiz mame jeden velikej pech,nevim cim to je,myslim ze nam to nekdo natlacil umyslne a povedlo se mu to,a to ten,ze si porad vstepujeme ze je nekdo nad nami,nejakej sef,buh,karma a podobne ve snaze zbavit se za nas zodpovednosti,porad se snazime spolehat na nejakou,jakousi,jakoukoliv vyssi moc,aspon na mimozemstany,kdyz to nejde jinak,misto abysme si kazdej sam soukrome nafackovali a priznali si svy moznosti i povinnosti.Ze je to jenom a jenom na nas! :-)

   • Tomáš napsal:

    jako... no dobra... keby sa mam chytat niektorych pojmov, tak sa pobijeme, ale ta myslienka s kontextu je OK :D

    Jako Karma naozaj funguje... jedna sa spis o Karmicke zakony, ktore nas maju tak nejak nutit sa zamyslat nad ti co delame, pokial to uzivame ako vyhovorku, potom je to ako vravis.

    Ale jedna sa o objektivnu skutocnost. Je to súborm karmických zákonov, ktoré sú neúprosné a platia pre každého rovnako.

    Kto sa na to vyhovára... no tak ať. niekto sa vyhovára na politiku, iný na gény a další zase na karmu... a vsetci týto su ubohý. stejne ako ja, ked som bol taky taký.

    • Tomáš napsal:

     neze by som bol ted o moc lepsi, ale pracujem na tom :D

     • proud napsal:

      To je prave ten problem,ze karma neexistuje,neni,to by odporovalo prece ony svobodny vuli.Jsou jen ty zakony Universa,ty opravdu stacej.A mazu do pelechu,je pozde,zejtra muzeme zase diskutovat dal a srovnat to s tou karmou.Problem je asi ten,ze ac je to zdanlive nepochopitelny,neni rozdil mezi vrahem a poctivym clovekem,pred stvoritelem,ovsem poctivej clovek samozrejme ten rozdil chape a spravne ho chapat i ma,je to v poradku,jinak by vladla anarchie a stavali by sez nas lidoopi rychlejc,nez se to deje. Tak zatim cau:-)

      • Tomáš napsal:

       VObec to slobodnej vuli neodporuje. Karmické zákony predsa majú chránit dobro pred zlom

       to znamená ze slobodna vule, pokial ju mame vsetci sa musi riadit nejakymi pravidlami pre pripad, ze by niekto dar vůle zneuzil.

       ak by tam tie pravidla neboli, aka by to bola spravodlivost? ako by bola chranena vola dobrých ľudí, ktorý svoju volu nikomu nevnucuju... ako by bola chránena slobodna vola pre tými ktorý tento dar zneuzili k tomu aby zýskali moc nad ostatnými? teda aby vnucovali svoju volu iným?

       ak by neboli karmické zákony vesmír by uz davno prestal existovat.

       ale nejdem ta presviedcat.

 16. Tomáš napsal:

  jj ... ja to pochopil... ale ty si cel byt zaludny i pak :D aspon sa mi zdalo.

  ale... ako skušku to beriem :)

 17. jan nowak napsal:

  Oude.. a co dy-by - sme ~ ssse wetře-li g Jehowistům ??
  Dal bys mi za každou ťubu .. nó .. řek.něme tag 100 $..

  • Tomáš napsal:

   s dolarama neobchoduju :D

   • jan nowak napsal:

    Možná bych wwzal i twou Žabí kuelo.. co Ty NA-TO - komandante ??
    M.

    ps : .. a stále qwoká a stále qwoká : ))

   • Maroš napsal:

    Tomáš - skús to znovu s odpustkami - zmyslom tohto skurveného článku je HATE! - aby sme si sypali popol na hlavu. Tak ako zblbli Nemcov - a tí si dnes kvôli "svedomiu" - keď ich zhulených pervitínom napriamili do 2WW - kurvia krajinu imigrantmi. Pocit viny!!! - kurva to je tá zázračná ingrediencia biblického projektu. Toto tu masíruje to prasa SS - aby sme boli neistí, NEhrdí ba až pohrdliví SAMI K SEBE!
    Ešte raz - choď s týmto do boha židovského! Ani raz, čo tu kážeš o Jahvem - lebo o ňom kážeš - o Lordovi a jeho ODMENÁCH - židovských - nie o Otcovi - si tu kurva nevyjadril VĎAKU STVORITEĽOVI ZA TO, AKÝ SI! Ani raz si tu - okrem kázania - "ako sa máme" zmeniť - nevyjadril lásku k svojej krajine, k svojím ľuďom. Choď s tým do boha židovského jehovistického armagedonského! APAGE SATANAS!

    Nowaku! - kedy pôjdeš s koňmi cez Žilinu?!

    • Tomáš napsal:

     Maroš. ale nemozem vajadrovat lasku lubezne k takejto krajine.

     necem aby to vyznelo, ze sa zrovnavam s Jezisom.
     Ale poviem to takto.
     Keď ježiš kázal. hovoril taky o láske, ale k pokrytcom nebol ani trochu lubezny. a mozes povedat ze k nim bol nespravodlivy a nemiloval ich? mozna ano, ale i toto je sposob vyjadrenia Lásky.
     Pokrytcovi predsa nemozem vyjadrovat lasku rovnako ako normalnemu cloveku.

     Keď má rodič dieťa. to dieťa povedzme ukradnu susedovi ... povedzme bicykel, tak to dieta pochvali? a ked ho za to pochvali, tak aka je to laska, ked v tom dietati podporuje zlo?

     tak ked to dieta uroby spatnu vec, tak by s toho mali plynut negativne nasledky a neze nic alebo pochvala.

     ale davam ti zapravdu v tom, Ze ja som tu komusi cosi vycital a som na to nemam pravo. To beriem.

     Ano... to co som napisal je dokonali priklad toho, ako mozeme podat pravdu nepravdivim sposobom.

     jedna sa o to, ze som fakticky zautocil na obrovske mnozstvo ludi. a nebol som v tom moc prijemny. to viedlo k tym negativnym ohlasom.
     a mohol som mat sebavecsiu pravdu v tom co som pisal, ale ten sposob nebol zrovna najlepsi.

     to viedlo k tomu ze som sa niektorych ludi viacej dotkol a to sposobila negativitu voci mne.

     ano mozem si za to sam. mohol som to napisat aj inak.
     ale kazdy koname podla vedomia asvedomia a ja som si tymto tak nejak uz presiel a viem ze ludia potrebuju nejakej priklad.

     ved to com som tam psal o pokrytcoch bolo aj o mne. Ja som tam casto písal ze SME. SME, ako My. teda aj ja...
     Ja som utocil taky na seba. niesom taky pokrytec ze som tvrdy na inych a na seba maky jak vankusik.

     a presne o tieto reakcie mi aj tak trochu islo, pretoze takto mozem ukazat, ano taky tu kazem a niesom dokonaly, co je prinajmensom trochu pokrytecke, ale taky pisem ze to plati i pre mňa.

     Takže keď moja krajina sviňa a chová sa ku mne ako sviňa, tak budu taky sviňa, ale bez tej nenávisti.

     ano... s toho co som pisal musi byť citit hnev. ale to preto ze ma to naozaj hneva. ale myslim ze som tam dal i hodne lasky.

     a ta je prave v tom, ze ked niekto dela neco spatne tak mu nebudem hovoriť: Seš dobrej. ale rikat ses spatnej taky neni moc ok.

     je potrebne to povedat tak, aby to clovek prijal a mohol prevziat moju skusenost. ale to sa musime vsetci naucit. a ja sa to snazim ucit prikladom.

     ale ako dat priklad, ako sa dostat zo Sraciek, ak do nich taky neskocim? este som na to neprisiel. tak to robim takto.

     a tie reakcie si neberem osobne a necitim hnev voci nikomu... je to takova otukavacka miestna fauny a flory... cem vedet aky su tu previti. a nejak si to treba preverit nie? analyzovat.
     Akce-reakce.

     jak so cital te diskusie, tak sa vo vas vsetkych vidim. kazdy s miestnych predstavuje nejaku cast mna sameho v nejakom obdoby. v nejakej faze mojho rozvoja. takze sa na nikoho nemozem hnevat, bo by som sa hneval sam na seba. na svoje minule a casto i sucasne "Ja".

     takze pohodicka :)

     • Maroš napsal:

      Tomáš - "Takže keď moja krajina sviňa a chová sa ku mne ako sviňa, tak budu taky sviňa, ale bez tej nenávisti." - tebe asi drbe... TEBE - kozmopolitovi! - JE NIEČO KRAJINA POVINNÁ?! Kurva! - už toľko píšeš, že sa namotávaš na svoj vlastný obrezaný ocas!

 18. OldNoe napsal:

  Tomáš, prepánakráľa, akú Vy máte národnosť? Lebo Slovák nie ste. To je úplne evidentné. Snažíte sa tu písať po slovensky, ale slovenčinu používate ako český turista, ktorý príde do Báňskéj Bystrice. Samozrejme, nič proti českým turistom, ale vidíme, že vizuálne to pôsobí inak ako verbálne.

  • jan nowak napsal:

   OudNoe..
   .. to-to nic neni - slyšels něgdy mluwit Gottwalda Klementa ?
   Prááwě ssem si zwrátil zoo z Hradu www w Žilině .. komoně sem prodal u žida SS !
   Kokoupil sem za-to Mrože : p

   Maroši.. widěl sem prima film - na ju-ťube : Wítězný lid.. se to nejmowalo.
   A-le gdo hrál Klému newiem a ta-ky NEumim dát link : (
   M.

   • HVzV napsal:

    El comandante NOWAK,nemohl by jste bratrům Slovákům vzkázat,že mají jako to začinají dělat první Čechůni,začit bojovat o své peníze?

    Takový schopný lidový komentátor jako pan Maroš neví,že sáhodlouhé články,kde se bijí mezi sebou jejich prý slováčtí buditelé si skoro nikdo nepřečte do konce a usne.

    Přeci pobit se mezi sebou ostrými myšlenkami a odejít domů brodíc se po kostky ve vlastní krvi a doma zjistit,že jim byly vykradeny kapsy,žádná sláva není.

    Na co tady visí dlouhe články ze kterých se jakoby zdá hledají pani Sováci někoho,kdo by to za ně řešil.
    At pan MAROŠ zkusí raději vyhledat články jak ECB za vedení pana Draghiho tiskne měsičně miliardy,aby ty jejich domorodce obral o eura-měnu otroků.
    Dyt ty chudáky nedá EU ani k soudu,když už to ojro mají, a přimo jim tam pošle AFRIKU,ABY ZNÁSILNILI JEJICH MANŽELKY A DCERY.

    Je to pravda nebo ne?
    Na co tady vlastně jsou sahodlouhé popisy jejich situace a nikdo z nich,zvlášte pan Maroš nedá znát řešení!

    No nechceme jim do toho mluvit,nebot polovinu toho co píšou jsou tady pro nás neznámé zkratky a jména.
    Kde je biftek není známo...

  • Tomáš napsal:

   Aspon vidim ake su tvoje hodnoty a priority. Pysem takto schvalne aby som vytel kdo aky je.
   Jedneho zaujima hbka textu a teba tohle.
   Bavime sa na tomto webu aj o prestavbe eu. Vyhladeni narodov a tvorbe novych jazykov a stale su tu taky co riesia zaketo povrchne veci s cielom diskreditacie myslienok v danom texte.
   Odputanie pozorbosti od hlbky textu k plitkosti gramatiky s cielom diskreditacie autora poukazanim na to ze clovek ktory nevie gramatiku nemoze nicomu rozumiet. Ubohe

   • HVzV napsal:

    A o svoje peníze,které ti KRADNŮ se dovedete pane Tomáši postarat nebo jen mlátit prázdnou slámu.
    kde máte biftek už vite?

    • proud napsal:

     Ty se neplet do hovoru dospelejm,novej havloflasko:-)))

     • HVzV napsal:

      S takovými pane Proude,kteři neví kde je biftek se nikdo z nás nebude bavit.
      Nakazil by se od něho morem neomarxismu a diktatury humanistů,který tu přitahuje na hřbetě,když spadne jak se v noci obbrací na hlavu se stromu v KŘOVAKII,kde spí, drahý senochrupe Proude.

      • proud napsal:

       A ted,jestli ctes svy vyblitky,uz aspon vis,proc mas drzet hubu a soupat nohama,kdyz se bavej dospeli,jen cist a ucit se :-)))

       • HVzV napsal:

        Q,Q,Q..

       • jan nowak napsal:

        .. won má Krtek fungl Nowou haploflašku - proude prej ti Haarpík
        Ssežral biftek z Máni.
        A nebo gde je ..?

       • Tomáš napsal:

        myslim proude, ze si dost inteligentny na to aby si neriesil nepodlozene obvinejńia... chlapec sa naucil slovo neomarxizmus cel ho pozit... no tak to udelal.

        ja som na nej a jeho osobu neutocil. on na mna ano. to samo sebou jasne co je zac..
        nema zmysel ho riest bo klesas na jeho uroven a spinis seba jeho srackama.

        takovych naše planeta brzi vypudi...

        neces byt medzi nimi a nepatris tam. i ked sa nezhodneme, tak ty diskutujeme a hladame sulad, ktory tam somozrejme je... oni hladaju konflikt.. no budu ho mat, ale nie so mnou.

        (tu len dodam k mojmu postuju k tomu chujovi Pjakinovi. preco som sa tam tak vyjadril.
        ja som zauticil priamo na nej, ale i na sebe. taky som napsal, ze ked som knemu taky ako on ku mne, tak medzi nami nieje rozdiel.
        a ja som to udelal. jenom inym sposobom. uz ked som sypal ne naho, tak i na sebe..
        ved preco to na nom vidim? bo som v mnohych ohladoch stejny a musim se s tim vyporadat stejne ako on. v tom co som napsal je i navod jak nato. a kedze to niektory nechapu, ked sa to povie mierne, tak ja budem kludne ta špina, čo pritvrdi.)

        ale vratme sa...

        My 2 sa snazime najit sulad a vzajomne pochopit. A to i cez ruzne barieri a nezhody.

        no... a co predvadeji tihle?

        • Tomáš napsal:

         treba to nieje najspravnejsie. a sam mam k tomu vyhrady, ale pokial mam vyhradu k nemu, tak aj k sebe. a mal by som riesit preco a ako s toho von.

         bolo by lepsie sa porad vyjadruvat nautralne. ale to by som sam taky musel byť.
         ale tak to nieje. tak ked poviem minus na teba poviem i na seba. jenomze sociopate to jaksi prehliadaju... oni povedia na nej hovorim a svoje si nepriznam? ale to je loz.
         narozdil od toho ich Bóžika si to priznavam.

         ale to oni nesmu vidieť, inak by na mna nemali ako utocit.

        • proud napsal:

         Jiste,ale prijde i na to jak takovy utoky beres a jak jsi pevnej v kolenou se svejma vedomostma,jak si stojis za tim co rikas a jak to umis oduvodnit,jak pravdive.Ja osobne se utokama bavim a rad kontruju,je to pro me zabava a odreagovani :-)))).A ted sebou jdu prastit a upremejslet se k spanku,po dobrejch haluskach :-))))

        • Tomáš napsal:

         pekne povedane. (slovo v pisomnej podobe)
         :D heeej...mi delas chute

        • HVzV napsal:

         Nevěřicí Tomáši,

         neúčastnite se diskuzi,kde se P.proud přiznal k propagaci neomarxismu,.což přiznejte se nevíte vůbec o co to znamená a měl by jste si dávat pozor na svoje pozadi které je ohroženo.
         Ještě štěstí,že P.proud dostal v Křovakii přezdívku UFIKLI MIHO,když jim tam vysvětloval jak bude dále tady mezi námi propagovat svůj neomarxismus a natřel si přitom prý pusu globinem,.aby mu tam nevyčitali,že je rasista!

        • Tomáš napsal:

         Neviem co je to neomarxizmus a je mi to ukradeny :D
         takze Prud je u mna ok :D
         a pri sme taky neomarxista, ale nevim jak ked ani nevim co to je :D """"""

         uz som to pocul, ale nikdy som sa o to nezaujimal. iba viem ze to ludia nemaju radi. :D ale na mna nejakej Marx nemoze mat vpliv...To je banda s Darwinom a temahle...
         chytrolínama, ktorý prisli na vsetky tie stupidity ala evolucna teaoria, ktora sa perfeknte hodila taky marxovi... videl v tom dobri potencial ako udelat s ludi opice, tym ze ich presvedci, ze su vlastne jenom mierne vyvynute opice bez ochlpenia.

         a ludia tomu tliaskali a tlieskaju tomu dodnes :D to je fakt parada :D

         a dobre je ze sa toho drzia a vsetky fakty sa tomu snazia prisposobit a ked to nejde, tak ich popieraju.

         Ale potom prisli na to ci mi duchovny vieme uz davno, ze povodne bol clovek hermafrodit a pohlavia sa oddelili az neskor, co sa pise aj v biblii.

         a ta nejak mali za to ze to prve pohlavie bol muz a nejak im vyslo ze zena sa vyvinula az o 30 000 rokov pozdej.

         ale jak sa ten muz do vtedy mnozil jaksi nevysvetlili... no bodaj by ano ked vymyslaju take stupitidy.

         by som cel vedet jak sito predstavuju.
         To jako ten prvy muz - Adam, to jako niekde 30000 rokov sedel na strome a popri cakani kym sa s nejakej opice vyvinie zena cely ten cas onanoval alebo co?

         to je proste fantasticke co dokazu niektory ludia vyplodit... a je este fantastickejsie kolky sa tychto sraciek potom chitia... ale vysvetlenie toho najdeme na Zakladnej skole v prvom rocniku

        • proud napsal:

         "Ale potom prisli na to ci mi duchovny vieme uz davno, ze povodne bol clovek hermafrodit a pohlavia sa oddelili az neskor, co sa pise aj v biblii."...........uz jsem se vydovadel na OldNoovi,tak tohle nebudu rozebirat,ale bude to velika pitomost.Mam mnohem logictejsi vysvetleni,i kdyz taky fantasticky a ne z vlastni hlavy,ale smysl dava a nejsou v nem opice a jeskyne misto baraku:-))))))))))))))).Taky vysvetluje nas vztah ke zlatu a podobne:-).Takze jde ne primo o moji teorii,jen je trochu mnou rozvinuta,tusim ze pochazi od Wingmakers,ale nejsem si tim jistej.

        • proud napsal:

         Nicmene jestli te "moje" verze zajima,obetuju se:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • HVzV napsal:

         Tomáši,právě ignorance lidí,kteři nechápou,.že jsou zidiotizováni,dokonce jsou na ně vymýšleny ohlupovaci ideologie typu neomarxismus,který není Marxuv marxismus a počitá s ignoranty jako jste vy potřebují rozklíčovat jejich kod,který je obrovským podvodem.

         Zkusime vám to tady dát před nos,aby jste věděl co vás tam na tom Slovensku čeká,nebot nestojíte EU ani za žalobu!

         https://youtu.be/k1RasXw7iko

        • HVzV napsal:

         Doufáme tady,Tomáši,že si aspon dovedete pustit vpravo dole přes velké c ČEŠTINU.

        • benmil napsal:

         K heslu HERMAFRODIT:

         Jako nedobrovolný sledovatel internetové pornografie jsem viděl kvanta fotografií nahých žen, jejichž klitorisy byly velké jako menší penisy. Nevím jistě, jestli muži vznikli z žen zbujením klitorisu, nebo ženy z mužů zakrněním penisy, ale každopádně jedno pohlaví musí být historicky starší. Skoro bych se přikláněl k první verzi: Proč mají muži bradavky?

        • Maroš napsal:

         "My 2 sa snazime najit sulad a vzajomne pochopit. A to i cez ruzne barieri a nezhody.
         no… a co predvadeji tihle?"
         - choďte si vy dvaja "inteligenti" lízať gule na-pred SKYPE! To home video potom pošlite Janderovi - kvôli vyúčtovaniu...

        • proud napsal:

         "Proč mají muži bradavky?".........protoze bez nich bysme vypadali jeste blbejc nez ted :-))))Ale kdyz se podivas na nahyho cloveka v prirode a srovnas ho s cimkkoliv z ni,musi ti bejt jasny ze se na tyhle planete podle prirody sam nevyvinul,protoze v ni je jako pest na oko!!!Znamena to tedy ze jsme tu hosti,ovsem tak prosty to taky neni,takze nejrozumnejsi je moznost ze nas tu kdosi vyvoril z toho co tu nasel,ale k obrazu svymu,a on odtud rozhodne nebyl!!!A kdyz vytvoril,pak obe pohlavi najednou,aby se o nas nemusel starat co nejmin a nevyrabet nas dokola. :-)

        • proud napsal:

         oprava "aby se o nas musel starat co nejmin"

   • OldNoe napsal:

    Tomáš - mladý muž, to čo vidíte, asi nie je pravda. Napíšte že ste Slovák a možno Vám niekto uverí. Pochopiteľne, ani mi na um neprišlo vyvracať Vám Vaše Výlevy. Je ich toľko, že to by som musel napísať knihu. Dovolím si iba krátku poznámku, že o hĺbke Vášho textu nemôže byť ani reči. Čo sa týka gramatiky (a vôbec používania jazyka), tá má tiež svoju hĺbku. Takže resumé: buď jazyk neovládate a Slovákom nie ste, alebo ním ste, ale máte natoľko rozbitý vnútorný stred, že sa nedokážete sústredene a zrozumiteľne vyjadriť.

    • Tomáš napsal:

     aha takze jako nejsem slovak nejsem clovek? co na tom zalezi a aku ma slovensko historiu? a nasa rec? kto nam ju usil vatikan? toto vam pride slovanske Noe?

     • Maroš napsal:

      Tomáš- kurva! Old Noe ti to nepovedal po lopate! TY SI MAĎAR! Ak chceš byť Človek, tak si prečítaj od Jókai Mór - Az arany ember! To bolo moje povinné čítanie + Trója - samozrejme v slovenčine, ktoré mi v 9 rokoch odporučila moja babka - jednoduchá žena - krajčírka... Preto som, aký som!

     • asar napsal:

      Tomáš, ako ti písal Maroš, "Slovensko nemá históriu" je jedna z maďarských mantier. Ok, nevadí. Ako človek človeku ti históriu vysvetlím. Ak ty budeš mať AIDS a ja nie, budem ja idiot, pretože niečo nemám? Neprítomnosť niečoho nemusí nutne znamenať menejcennosť a naopak prítomnosť niečoho nemusí byť nutne výhoda.

      História môže byť ako železná guľa na nohe odsúdenca alebo ťažké bremeno na ramenách, ktoré ťaží. Maďari majú dlhú históriu a ešte sa s chvália, židia ešte dlhšiu. Lenže história môže byť dobrá, ale aj zlá, tak to už konečne pochopte.

      Iný príklad. Nadané decko skončí školu za 6 rokov, hlúpe musí opakovať ročníky, tak skončí školu za 12 rokov. Kto je múdry a kto idiot, ten čo bol v škole kratšie alebo ten čo bol v škole dlhšie?

      Ak aj máš pravdu a Slovensko žiadnu históriu nemá alebo ju niekto vymazal, tým pádam na nás skoro nič nemajú. Zlí hlupáci takto chcú škodiť, ale nakoniec pomáhajú :)

      Ak my bez histórie budeme nakoniec na tom lepšie ako Maďari, pre nich to bude hanba. Tót nem ember.

      • proud napsal:

       O hovne,hosi,o hovne:-)).Jasne ze ame historii,bez ni by nas nebylo,nejak jsme museli prezit az sem,skrz nase predky.Jaka ta historie je,by zajimalo i me,urcite nebude takova jak ji vykreslujou ti kdo by nas chteli mit za udatny hrdiny,ti jsou totiz na hrbitovech,a to velice brzy.Osobne si myslim,ze pravda bude hodne tezka a drtiva,jenze nam moc nepsislusi soudit,kdyz nezname dobu a okolnosti za kterejch se "psala".To jsou duvody proc koukam radeji na soucasnost s durazem na budoucnost,proroze historii muzu poznat,ale uz ne zmenit,z ty se muzu jen poucit,nic vic.

       • proud napsal:

        Takze historie je to posledni kvuli cemu bych se hadal,protoze vime vsichni hovno a hadame se o domejsleny,kdy si muze kazdej domyslet co chce,presne jako slavni historici,jelikoz jak ne kazda,temer kazda historicka kniha nebo clanek,jsou falesny.A to ac jim fandim,plati i treba o Vedach!

       • asar napsal:

        Prepáč, ako vidím, jednu vec som nenapísal celkom dobre. Lepšie by to bolo takto: "Ak by si aj mal pravdu a Slovensko žiadnu históriu nemalo..."

        Históriu má samozrejme každý, ale Maďari to chápu tak, že Slovensko vzniklo v roku 1993, má teda 25 rokov a to nie je história. A vieš proude, ako to teraz chodí, čo nie je napísané, to údajne neexistuje. Po novom, kto nie je na fašesbuku, ten neexistuje :) Takže ja hovorím o tej oficiálnej písanej histórii. A určite sa nehádam, len diskutujem a vysvetľujem. Pretože tieto maďarské mantry sú skoro pod každým videom o Slovensku na youtube.

        • proud napsal:

         Jsou to kokoti,ale nekdo jim to cpe do hlavy a urcite umyslne,rozdel a panuj prece:-)).Navic pokud vim,bylo CeskoSlovensko a to rozhodne netrvalo 25 let a Slovensko i za nej bylo porad svym Slovenskem! A to nemluvim co bylo jeste pred socikem,takze situace musi bejt jasna kazdymu kdo umi alespon scitat:-)

        • proud napsal:

         Jedna vec,ta druha a mozna dulezitejsi je Slovanstvi,co na tom,jestli si jednotlivy rody zavedli kus svy zeme a dali si nejaky jmeno,porad maji Slovanskou historii a ta je pokud vim "od uplnyho pocatku" :-)))))))))))))))

        • proud napsal:

         Proto mam ze vsech kdo vriskaj o nejaky "historii" jen prdel,ne ve zlym,ale porad jenom prdel :-).Ve vasem pripade i z tech Madaru,samozrejme,jsou to Sloavni jako my,tim vetsi ostudu si delaji svejma kecama na tohle tema :-)))

        • asar napsal:

         Bohužiaľ každému to jasné nie je :) Alebo aj vedia počítať aj je im to jasné, ale len chcú robiť nervy.

         To je pravda, že im to niekto sype do hlavy, a preto to treba vysvetľovať. Možno si potom uvedomia aj to, že mňa tieto ich mantry nerozhádžu a že sa len sami zhovadzujú pred celým svetom.

  • proud napsal:

   OldNoe,trumpeto,muj syn vyrostl napriklad v Rakousku,cesky u,i jen mluvit,kdybys videl jeho psany vyjadreni,kleplo by te.............znamena to ze je horsi clovek nez ty,ty tupy hovado? V tomhle urcite ne,protoze na druhy neutoci kvuli jejich zpusobu pisma,ale diskutuje s nima o tom co napsali,o tom je diskuse,remcat si tahni na sajtu slovenskyho,nebo ceskyho spisovnyho jazyka !

   • proud napsal:

    aaaach....zase je mi lip.....:-))))).Ale neni to ono jak chybi ten spravnej fyzickej kontakt,neni lepsi pocit,nez namlatit tlamu blbovi co si hraje na intelektuala:-)))))))))))).Ale neves hlavu,je vas tady takovejch moulu vic,zajimavy je,ze vetsinou prave zazranejch do ruznejch dogmat jako treba KSB,proste hnidopichove:-)))))

    • OldNoe napsal:

     Tomáš, proud - moji zlatí - nielenže Tomáš nevie (v jednom jazyku) písať, ale ani jeden z vás nevie čítať.

     • proud napsal:

      Ale jdi do prdele,taky to neumis:-)))).Jinak by sis precetl ze o tom tahle diskuse neni,at je Tomas cim chce,nebo kym chce a ma jakejkoliv nejakej svuj duvod proc pise jak pise,dulezity je ze jemu rozumet.Pise slusne,nevyhledava spory,pise a konzultuje svy nazory:-).Je zajimavy ze nam to jde bez problemu a to i presto ze mame ruzny pohledy na ruzny veci,ale nachazime i spolecny,nebo podobny a mame o cem premejslet aniz bysme cejtili potrebu si merit curacky a hledat na sebe klacek.Vis co?.Taky radeji cti a uc se to .;-) :-))))).

      • OldNoe napsal:

       Platí to, čo som napísal vyššie.

       • proud napsal:

        V poho,alespon ses radne odkopal i tady ;-)

       • Tomáš napsal:

        súdiť človeka ktorého každú noc mlátil Ožratej fotrík a tak sa ten človek nemohol sústrediť v škole a preto sa poriadne nenaučil gramatiku je Vrchol vašej zloby a úbohosti. Vrchol vašej snahy ponižovať druhých a ubližovať im na základe povrchných hodnot.

        a to že to neviete vás neomlúva, pretože sa o to ani nezujímate. ale toto svedčí o tom aké sú vaše priority a čo ste v skutočnosti za človeka. nech si posudi každý sám.

        Od 18 rokov som odysel za pracou do CR kde som bol hodne dlhu dobu, pretoze fotrik sa na nas po tom vsetko este aj vykaslal a o vsetko nas obral. ostali sme uplne na dne. bez základnych potrieb a chleba.

        tak som musel ist pracovat a nechat skolu, aby sme prezili. a kedze v tom case tu u nás prace nebolo a bola zle platená, tak ked sa mi naskytla moznost, tak som odysel do ČR.
        a to 1 mesiac po 18 narodeninach som ostal sám, odkazany sam na seba "v cudzom" svete.

        takze toto co ste teraz predviedol... proste
        Len sa potrebujete chytit nejakej hovadiny s cieľom ubližovať.
        keby ste radej dal nejaké argumenty.
        ale ani na to sa nezmozete a tak utocite na moju gramatiku?

        a co ludia, ktory ani nemali s nejakeho dovodu moznost sa ucit? co oni? jako clovek nevie kde je ake iy, tak je pytomec? a tak nema zmysel pocuvat?

        Dobrá je to váš problém a nie moj.
        narozdiel od vas sa aspon snazim vysvetlit svoje postoje. I ked s preklepmi a zlou gramatikou. Ale Vy ste sa zmohol iba na snahu ma zhodiť na zaklade toho ze neviem poriedne písať. A mam na to dobry dovod preco to neviem.

        Ja sa za to nehambím pretože viem prečo to tak je.

        a teraz mám iné priority, ako sa učiť pravopis, ktorý ani nieje našim vlastným pravopisom, ale pravopisom, ktorý nám na mieru ušili naši nepriatelia.

        ale v ďaka tomu že Bernolákovčina neprešla...
        V ďaka tomu teraz možeme vidiet kto aký v skutočnosti je a aké sú jeho hodnoty.

        Ak ste ma cel sundať a ponížiť ma pred sebou samím tak sa vám to vobec nepodarilo.
        a to že niekto zdiela vaše (takéto) názory. ... iba svedčí o jeho úrovni.

        Keby ste nebol taký aký ste. aj by ste si mozno uvedomil ze cielom tak zlozitej, zbytocne zlozitej gramatiky je ľudí čo najviac zatazit povrchnými kravinami, aby nemali čas rozmýšľať nad doležitejšími vecami

        dalej. "o" s vokáňom nedávam bo mám cesku klavesnicu, takze tam kde je na sk "o" s vokanom mam "ů"
        a niesom na PC tak dokonalej aby som si to vedel nastaviť. ani to nepovazujem za nutne.
        ak koli tomu pre vas nemam ako clovek hodnotu. tak fajn mne to nevadi.

        to ze som spatnej a pytomej u cloveka ako ste vy... to mi iba robí radosť. :)

        aspoň viem ze som iný ako nejakej človek ktorý posudzujé ľudí na základe takýchto meradiel a nezmože sa ani na jediný argument. Len šikovne tzv "inteligentné" urážky na adresu človeka o ktorom neviete absolutne nič

        a ze píšem na pol cesky? to je nejakej problem? pre mna ne! ak s tým mate problém, tak moje príspevky nečítajte a hľadte si radej vlastného stredu.

        a co ak by som ani nebol slovák? co ak by som prisiel napríklad s Ukrajiny, alebo s nejakej inej krajiny.? naríklad preto ze sa tam bojuje.
        co ak som niekto, komu nejaka bomba zabila takmer celú rodinu a prezilo mi len jedno dieťa a tak sme odyšli (dostali sa) na slovensko..?
        zvažujete takéto veci? zvažujete takéto možnosti, keď sa takto vyjadrujete?

        čo ak som róm a celý život som prežil v nejak osade na okraji spoločnosti a preto neviem gramatiku... tak som neni človek? takto súdite a hodnotíte?

        v poriadku. potom si o mne mozete pisat co len chcete. ale na mna toto nefunguje. a ze svami a takýmito vyšimi názormi sympatizuju iný... fajn apson si ich viem hnet zaradiť.

        • OldNoe napsal:

         Tomáš, každý máme svoj životný príbeh. Možno mám i výhodu, že som sa narodil v sporiadanej rodine. Ale z čoho ste vychádzali ak tvrdíte, že Vás súdim? To, že nie ste Slovák? Nuž, Váš písomný prejav tak rozhodne nevyzeral. Mimochodom, už sa to zlepšuje. Všimnite si, že Vašich myšlienok som sa ani prstom nedotkol. Je ich totiž tak veľa, že na ich komentovanie tu ani nie je priestor. Samozrejme, ak ste prišli z Ukrajiny ("alebo z inej krajiny"), tak som mal pravdu. Takže skúste si našu komunikáciu prečítať ešte raz a zamyslite sa nad tým, kto súdi a obviňuje. Ja určite nie.

 19. Tomáš napsal:

  Keby si sa radej zameral na nieco ine necakal by ta taky strasny a skory konec. Ale jak ces :D

  • proud napsal:

   Zdarec Tome,kde jsme to prestali? :-)

  • proud napsal:

   Aaa,u ty karmy,uz to vidim.....a koukam ze si budeme muset udelat poradek v terminech,ona neni ani karma jako karma,podle ruznejch vysvetleni,tyhle bordely muzou za hodne nesvaru.Podle toho co pises o karme,se jedna o zakony Universa:-).Neni zadna kontrola nad dobrejma a zlejma,protoze Universum ani stvoritel to nerozeznavaj,pozor,tady jde o posun v mysleni,uplne jinej pohled na skutecnost.To lidi delej na dobry a spatny.Jinak plati ze co dole,to nahore.

   • proud napsal:

    To je taky duvod,proc neexistuje zadna :vyssi,jakoby nadlidska instance,ktera by te trestala,nebo chvalila",to je vysada nabozenstvi a jeho mantinelu,ale to maj na svedomi zase jenom lidi.Neni adny peklo,zadnej raj,je jenom "svetlo" a do nej jdeme vsichni bez rozdilu,proto cvo nepotrestame hned tady,projde bez trestu,takova je skutecnost.

    • Tomáš napsal:

     jenom svetlo? pockaj. to jak? svetlo predsa nemoze byť bez tmy. aky by malo zmysel? :D

     jo ale inak chapem na co tym narazas ... ale dochadza tu nepochopeniu.
     ak to spravne chapem, tak mas za to ze tu neplatia ziadne zakony? resp Kony...
     Kony je s nasho stareho jazykan dnesne Zakon.
     a dnesne ZaKon je v starom jazyku to co je za hranicami Konu.

     Kto je v Kone je Bozej laske a milost a kto je za hranocou Konu je v nemilosti.

     Jenomze tu je taky jazykovi problem. pretoze to vyznieva tak, ze Kon nema za svojimi hranicami moc. Ale tak to nieje.

     Zakony Konu platia i za jeho hranicami. Ibaze trosku inak....

     Uz len to slovne spojenie ZaKon v sebe obsahuje aj KON to znamena ze plati i tam. a riadi sa rovnakymi pravidlami. akorat ze ked Konáš v rozpore s vedomim a svedomim tak te Kon "tresta"

     nejedna sa o trestanie v zmysle "dať co proto"

     cielom tychto zakonov je napriklad priviest ludi k rozumu. Konáš Zlo vrati sa ti zlo. Konáš dobro vrati sa ti dobro...

     neviem ci sa s toho vysomaris, bo mame bordel v pojmech ale to bude vzdy. to nikto nespravi... mozu sa snazit kolko chcu.. ale nepojde to... ak sa chceme pochopiť musime sa počúvať. a premyšlať o tom.

     diskutovat. aby sme si ujasnili myslienky. kto co a ako myslel. hodnotit objektivne a nie na zaklade svojho subjektivneho vnimania, ktore je podmienene viacerimi faktormi ako je napr. Kultúra atď.
     ale to bez uzivania rozumu nejde.

     vem si niektorych tu. oni nerozmyslaju nad obsahom. chytia sa nejakej hovadiny a idu do utoku... no a rozbiju si hubu.

     a budu si ju rozbijat kym nazacnu uzivat dar rozumu. ale oni ha vlastne uzivaju... ale k comu?

     no taky sa s tym potrebujem vysporiadat. caka ma este dlha cesta k naprave seba sameho.

     • proud napsal:

      No,o Konu zakonu vim,ale neresim to,rikam tomu vsemu zakon proto,ze pro ty kdo neznaji podrobnosti bych uz nebyl vubec srozumitelnej,uz i tak maji mnozi jak to vypada potize rozumet:-)))).Jen si vsimam jak si dovedeme ,lepe receno,jak nam dovedou ti "nahore" prave zakonama a narizenima komplikovat zivot,abysme na ne nemeli cas,pritom zivot a to nutny k nemu by byl bez vsech tech hovadin tak jednoduchej a barevnej:-)

      • Tomáš napsal:

       Ano v tomto mas pravdu. ja to tam vsak podam s vysvetlenim... kto nepochopi spyta sa a ja sa "pokusim" objasnit. Koho to zaujme tak si to vyhlada, alebo sa spyta odkial to mam. kto ne, tak ne... v zasade to nepovazujem za potrebne tohle vedet, aby sa clovek stal clovekom, ale niekomu to moze pomoct.
       su to takove odkazy.
       ale inak je to pravda co si napsal... niektory v tom potom maju este vacsi gulas. jenomze ked budem porad brat ohlady na to ze ten ci onen este nieje pripraveny, tak co s tema co uz pripraveny su? zas to bude bezohladne k nim.
       takze moralne dilema je mozne riesit iba tak ze uprednostnim tych ktory uz zo sebou neco delaji pred tema ktory sa tak iba tvaria.
       a kto je jenom na zacatku a jeho ciele su spravodlive, ten sa s toho casom vysomari stejne jako iný, ktorý to uz dokazali.
       ___________________________________________

       a ktem Zakonom... ach te zakony... to by som sa zase rozjel, tak to necham tak, bo uz ma to zmáha :D

   • proud napsal:

    A zamejslim se i dal,nad reinkarnaci,kterou pokladam za moznou,ale uz bez onech kecu jak se porad ucime a jednou jsme vrazi,podruhy obeti,jednou se rodime do bohaty postele,pak do chudy,abysme jako vsechno poznali = dalsi lidska bachorka:-)

    • Tomáš napsal:

     jo... pro mnoho ludi ano. ale co je to spravdlivost ak by to tak nebolo.

     a navic si to vystihol presne. jedna sa o to aby sme sa naucili pranit pred "zlom"

     lidi hovorej zlo je iba ludsky vymysel. no ano. ale chcu tym povedat ze sa Boh nerozlisuje madzi spravodli a nespravdlivim?

     ces povedat ze nespravodlivi nebudu "potrestany"?

     ak ano, tak podla mna by takto vesmir uz davno zanikol, pretoze temnota by ho pohltila.

     ved rikas ze medzi tmou a svetlo nieje rozdiel. ale je

     ces povedat ze v noci vidis ako cez den? a cez den je vlastne tma?

     to co hovoris plati ale na inej urovni a v inom zmysle. a to v tom ze svetla a tma su jedno.
     -v tomto zmysle nieje medzi nimi rozdiel.

     2e minca alebo 10kč minca ma taky 2 strany.
     ale su to dve strany jednej a tej istej mince.

     jedna bez druhej su padelek

     • proud napsal:

      Ne,nezanikl by,protoze inklinuje bez prestani k rovnovaze a to co ji porad porusuje znici samo sebe,znici si podminky ke svy existenci,tak jednoduse genialni to je :-).A ano,stvoritel a Universum skutecne nevnimaji spravedlnost a nespravedlnost,protoze vsechno co se deje je vzdycky k necemu,nikdy to neni marny.Vsimni si jak chytry byli treba ti kdo vymysleli onech 10 prikazani,kde mas desetkrat zapor,kterej Universum nezna a tedy ho nebere v potaz,stejne jako tvoje nevedomi,ty ctes napriklad ne-zabijes,ale ve skutecnosti te to nabada k zabijeni,ne-sesmilnis,ale nabada te to k opaku,kdo to psal,moc dobre vedel co dela ;-).To je jen priklad,ale takovejch veci jsou v ruznejch podobaqch kolem nas tuny,aby nas udrzeli v patricnejch mezich blbosti a poslusnosti :-)

     • proud napsal:

      Svetlo a tma,narazils na peknej priklad,je to jako ono dobro a zlo,muze bejt jedno bez druhyho? A kdyby bylo,jak bys poznal to druhy,kdyby bylo jen jedno?:-),To je dalsi priklad rovnovahy ktera prakticky neexistuje,ale protoze se do ni vsechno snazi dostat,je to princip na kterym je vsechno zalozeny,takovy "perpeetum mobile" :-)

     • Maroš napsal:

      Tomáš - prosím ťa pekne - už si ujasni, čo je to spravodlivosť - v tom zmysle, že ja poznám síce "farársku" spravodlivosť - ktorú vyslovil jeden slovenský duchovný - a nie je to oficiálna definícia katolíckej cirkvi - ktorá znie - "Spravodlivosť neexistuje bez súcitu!"
      A TERAZ MI "POSER PRSA" - NEŽ TO POCHOPÍŠ:
      1/Príbeh - keď som ešte býval v Petržke... Stál som pri trhovisku na autobusovej zastávke. Motal sa tam aj opitý bezdomovec. Prichádza autobus - bezdomovec spadol na cestu. Bol to REFLEX!!! - skočil som po ňom a vytiahol som ho na chodník. Reakcia publika? ZOMBIE!!! "Čo ti jebe?!" Bolo im to u riti, či ho prejde autobus - lebo už ich médiá vymasírovali - "Nie sme ako oni!" Pokazil som im teátro! Vieš kurva koľko aj VŠ vzdelaných ľudí prišlo nie len kvôli bytovým mafiám o byty v Blave? To podstatné - vytvoril sa etalón - "Bezdomovec nie je človek". Lebo rod homo sapiens sa delí na 2 druhy 1/platičov a 2/ neplatičov.
      2/ Príbeh - už som odchádzal z Blavy natrvalo - vypratávačka, sťahovačka. Zastavil som sa v petržalskom Tesco - kde mimochodom tí vyjebanci z SBS nechali "pod dozorom kamier" zmrznúť človeka v ich veľkom kvetináči.
      Kupujem sračky - za mnou žena s balíčkom rohlíkov. Pokladnička na ňu pohrdlivo zazerala - ale ozaj s odporom - lebo "Nie sme ako oni!". Lenže - keby ste videli cca 35-ročnú dospelú ženu - a nebola to feťáčka, lebo s feťákmi som kedysi "pracoval" - služobne, ale "babu", ktorá, ako zdravá, by mala mať tých 55 kilo "aby bola štíhla" - ale táto bytosť mala aj s oblečením možno 35 kg - som cítil, ako z nej uniká život! V "normálnej" spoločnosti = liberálnej spoločnosti! V 21. storočí v strednej Ojrope.
      Mal som fakt nervy - aj z tej prijebanej otrokyne za pokladňou v Tescu - kde vôbec brala v sebe ten pocit nadradenosti voči tejto osobe! ???
      Dobre... Tú zúboženú ženu som odchytil hneď pri východe - strčil som jej pár stoviek s prosbou nech sa poriadne naje - nech to nedá žiadnemu zmrdovi - lebo inak tieto dni neprežije - proste bola na hrane. Bez slova mi so šialeným pohľadom vytrhla peniaze - "aby som si to ani náhodou nerozmyslel". Boha! Bolo mi do plaču!

      Čo s tým chcem povedať? Že som žobrákovi v živote nedal ani cent - pretože organizovanému žobrákovi, ktorý má nad sebou bossa - nikdy nedám ani cent! To milosrdenstvo vôbec nemusí mať podobu almužny - to je základný omyl. Milosrdenstvo začína totiž až so záujmom o tú druhú bytosť - musíte mať vzťah ku tomu, ku ktorému chcete byť milosrdný. Musíte ozaj SÚcitiť! To nie je hodená ryba psovi! Musíte konať - v jeho veci! A preto je také pohodlné - hádzať odkázaným - almužny. S týmto choďte do piče!
      Angažujte sa - aby nikto v tejto krajine nebol odkázaný na almužnu! To je milosrdenstvo - nie niekomu zoťať hlavu - aby sa už netrápil - ako je zvykom u tých polmesiacových. A kontext s tými FICOZMRDMI?! Ten, že títo ficozmrdi zaviedli NÚTENÉ PRÁCE sociálne odkázaných - účelovo udržiavaných nezamestnaných - etalónu existenčného strachu! - v tomto vyjebanom fašistickom neoliberálnom-neomarxistickom systéme, na to, aby získali krvilačné hlasy tých "spravodlivých" - "ktorí nie sú ako oni" - lebo oni sú tí správni otroci-platiči - držaní za gule hrôzou z toho, že z nich raz môžu byť nezamestnaní a potom bezdomovci! A celý tento vyjebaný ficosystém tu obhajuje to "boľševické" prasa SS! Tých pojebaných 63 eur mesačne - základná sociálna dávka = 6x3 = 666! Ha ha ha! SS!

      • Tomáš napsal:

       Fuuuu... Obsazne...
       Na toto uz mozem reagovat primeramejsie ako do teraz.

       Fuuu...
       Tak si musime ujasnit co a ako je myslene.
       Chapem tvoje pocity s toho vsetkeho. Frustracia, hnev atd.
       Tym si prechadzame vsetci, ktory sme sa rozhodli zapocat cestu svojej duchovnej obnovy.
       Jednoducho zijeme v spatnom systeme, ktory s nas dela to cim sme. To je pravda.
       Deja sa to od nasho destva v case ked sa tomu nedokazeme branit.
       Takto z nas vyrastu bestie, ptetoze clovek sa musi ucit. A nas ucia bestialite ("bezcitnosti").

       Takze s nas vyrastu bestie. Pak mame deti a chovame sa k nim podla rovnakych vzorcov, ktore sme prebrali v dectve.

       To je fakt. Tymto sa teda vysvetluje vela veci. Napriklad: pisal som ze ako deti sa tomu nedokazeme branit. To je uloha nasich rodicov, ktoru mezvladaju.
       Jednudocho nevedia ako. Oni si neuvedomuju co robia. (Priciny som trochu.. Mozna trochu viac nevhodne vysvetloval)
       jednoducho to nerobia, lebo nevedia ako.
       Oni si myslia ze nas tym vsetkym chrania ale opak je pravdou.

       Takze vlastne hovorim ze to je systemom.
       Hovirim to same co ty.

       Lenze ja hovori. Tiez to, ze sa na to nesmieme vyhovarat. To ale neznamena, ze sa tym nemame zaoberat.
       Ak sa chceme pochopit, tak sa tym zaoberat musime. (Nieje presny sposob ako to robit, pretoze kazdy sme iny a kazdy ma svoj vlastny styl - preto ak niekto hovori musi sa to tak a tak je u mna pokrytecka svina.
       Vnimam to ako snahu o pretvorenie okoliana svoj obraz, tak aby bolo okolie lahko ovladatelne. Moze to byt vedome, ale aj nevedome. Nevedome je to v tedy, ak clovek jedna podla programov, ktore prebral v dectve)

       lenze ked budeme hovrit len o systeme a porad to anályzovat, tak sa dostaneme k tomu ze sa budeme snazit zastavit parny valec vlastnym telom. To nikto mema sancu dokazat.
       Nikto nedokaze zmenit svet, ani druheho cloveka. Jedine co mozme zmenit je sami seba.

       Nehovori ze je spatne analyzovat, ale je to spatne v tedy ak to riesime tak ze sa pytame co muze system udelat pre mna, miesto aby sme sa pytali co mozme udelat pre system.
       Ano pre ten spatny system.
       Ak sa k tomu budeme stavat tak, ze system je spatny a nijak mi mepomaha a tak ja nepomozem jemu, ... Kam sa dostaneme?
       Ak povieme stat je spatny a okrada nas a my ho zacneme taky okradat. Co tym robime?
       Tak sme rovnako spatny ako system, ako takyto "štát"

       Štát je taký, pretoze sa o ziadny stat nejedna. Ale koho je to chyba.
       Je to chyba národa, ktirý ten stat likviduje.
       A mozem sa vyhovarat na to ze sme kolonia, ale to sme preto, ze sme si to tak sami zariadili. Nozna to bola zapad ktory to tu organizoval, ale boli sme to my kto to vykonal. Neboli to nemci ani amici, kto sa predvadel v bratislave na namesti.
       Ale slovaci. Mozna v tom bol dobry umysel, ale jak zo dopadlo?

       A dopadlo to tak lebo to co ludia hovorili, ze preco idu tam a tam vykonat to a to bola iba zasterka. Snaha zakryt peknami reci spatne umysli.
       Nebolo to tak u vsetkych. Ale u drtivej vacsiny ano.

       A teraz stat sme si zlikvidovali a vieme to ze tu ziadny stat nemame, tak preco potom davame nase utrpenie za vinu politikom statu, o ktorom hovorime ze to nieje stat ale kolonia.
       A ze by sme ten stat pozdvihli tak miesto toho nadavame na svoju vladu cim ju na globalnej scene este viac zhovadujeme a oslabujeme. Pripravujeme ich o legitimitu a oni su tak nuteny sluzit nadnarodnemu riadeniu.
       A pokial sa k tomu staviame takymto sposobom nemame ziadne pravo nadavat na nikoho okrem seba.
       Nech je ta vlada aka chce. Ak budeme pisat taketo clanky, tak tu vladu len utvrdzujeme v tom ze sme jej nepriatelom a Globalisti to vyuziju ako nastroj natlaku na vlady takych statov-narodov.

       Povedia im. Pozrite aky su. Oni vas chcu pozabijat. Ano mi vieme ze ste nemali na vyber, lebo sme to tak zariadili, ale pozrite sa na svoj narod. Im je to jedno. Oni tuzia po krvy a ak nam nebudete sluzit a plnit nase prikazy, tak na vas uz nieco najdeme a predhodime vas tomu davu na roztrhanie.
       A oni su potom takto nuteny ist proti vlastnemu narodu, pretoze s vlastneho naroda maju este vacsi strach ako s GP, ale s "pekla".

       A tak napriklad nechaju prudit miliony migrantov lebo vedia ze takto sa ludia budu zabijat medzi sebou a oni budu chraneny.

       • Tomáš napsal:

        V tedy ich uz nazaujime ze tym znicia aj seba, lebo panicek im sluby miesto v novom svete. A oni tak maju navyber:
        Verit prezdnym slubom, alebo sa nechat rztrhat davu.
        Tak radej s nadejou ze mozno.... Radsej uveria prazdym reciam svojho panicka

      • amanita napsal:

       maros myslel si 6x3=18 = 6+6+6? zaujimalo by ma kto ypocital takuto smiesnu sumu a na ci prikaz...?
       jeden bloger na hlavnespravy.sk pisal ze je tu stale 500 tisic nezamestnanych. to co tu stale opakuju v spravach su scifi cisla umelo vytvorene vladou rozpravky o 6 percentach nezamestnanych. (že títo ficozmrdi zaviedli NÚTENÉ PRÁCE pre sociálne odkázaných)? mne to pripomina doby otrokarstva v amerike kde cernosi museli na plantazi zadarmo obrabat bavlnu az do smrti a nemali ziadne prava a ziadnu cenu. a toto barbarstvo zrusil az prezident lincoln.

       • asar napsal:

        Nezamestnaných je samozrejme viac ako 6%. Ide o to, aká je metodika výpočtu. Napríklad nezamestnaní na maródke sa nepovažujú za nezamestnaných. Fico nech sa nechváli nezamestnanosťou, ale zamestnanosťou. Polka Slovenska je vonku a napriek tomu máme oficiálne stále 6% nezamestnanosť!

        Mnoho ľudí neberie ani tých 63 eur. Ak máš menej ako 25 rokov a si nezamestnaný, na sociálku nemáš nárok. Ale ak máš menej ako 25 a pracuješ, odvody platiť musíš. Diskriminácia na základe veku ako sviňa. A žiadnemu právnikovi, ani ľudskoprávnemu aktivistovi to nevadí. Čuduj sa svete ani sociálnej vláde.

        To že treba robiť na sociálke nejaké verejnoprospešné práce by mi ani nevadilo, ale či máš maturitu alebo vysokú školu, musíš ísť s alkáčmi a čiernymi bratmi zametať ulice. Čiže ja som odstavený aj od tých 63 eur.

        Ilegálni imigranti dostanú na západe viac, ako tu obyčajný človek zarobí a ja ako občan EÚ mám príjem 0€. Nech žije rovnosť a solidarita!

        • amanita napsal:

         ASAR, po novom bude platit v nasom europskom superstate ze kazdy migrant bude mat rovnake prava ako biely europan starousadlik. to znamena ze bude mat garantovanu pracu alebo socialnu davku, ubytovanie, lekarsku starostlivost, stravu aj oblecenie. vraj v celej unii dostane kazdy migrant rovnaku mesacnu davku 700 eur!. fico to uz pred rokom podpisal. a co maju garantovane slovenski bezdomovci? tí sú pre euniu bezcenni. a co slovaci pracujuci za 400 euro?

        • proud napsal:

         :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"biely europan starousadlik. to znamena ze bude mat garantovanu pracu alebo socialnu davku, ubytovanie, lekarsku starostlivost, stravu aj oblecenie."...............kde to mas "garantovany"? :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).Socialismus uz je dost dlouho pryc !!!

        • amanita napsal:

         proud, bolo to myslene ze po novom migranti budu mat v eunii garantovane vsetky istoty a bieli slovaci nebudu mat garantovane nic...

        • proud napsal:

         Fajn,ale pis tak aby to neslo vylozit tak jak jsem to pochopil ja sam,usetris si dalsi nutny vysvetlovani.Mimochodem,kdyz nikdo z nas nebude chtit,aby sem prichazeli,neprijdou,kdyz nikdo z nas nebude chtit aby bez prace pobirali vic nez ten kdo otroci za minimum,nedostanou............Ono mlceni,ale hazeni odpovednosti na "vladu" a vubec vsechny kolem,jen ne na sebe,jen ne prijmout vlastni zodpovednost za to co se kolem me deje,je uz ohrany.

        • proud napsal:

         Dokonce bych rekl ze ty "vymluvy" uz se stavaj dokonce "trapnejma".

        • asar napsal:

         Amanita, to je tá európska solidarita. Slovákov po vstupe do eu nechceli do Nemecka pustiť, lebo rozvrátia ich trh práce. Cigánov, ktorí išli na západ vydrbali odtiaľ. Ale imigrantov odrazu potrebujú, lebo vraj nemá kto robiť a oni sú všetci inžinieri. Normálne z nás robia idiotov.

         Ale neboj sa spasiteľ Fico zvýšil minimálnu mzdu, tak už bude hej na Slovensku :)

        • asar napsal:

         Proude máš pravdu, treba sa viac ozývať. Tým pádom, keď tak chcú, aby sme sa multikultúrne obohacovali, obohaťme sa od cigánov a robme bordel krik všade, kde sa len dá. Keď sa šéfinkovia tak tlačili do funkcií, nech si to užijú.

        • proud napsal:

         Ale vis ze o tom to neni,"at si uzijou",ze jo?......... :-).Bud chceme lepsi budoucnost a po nasem,klidne a dobre v dostatku zit a mit na sebe cas bez existencnich starosti,nebo si chceme slapat na paty,rvat se a dejchat si za krk.

        • proud napsal:

         Jestli se chceme skubat a oskubavat,slapat po sobe a mit strach z druhyho dne,pak neni potreba nic menit.

        • proud napsal:

         Staci jen soutezit a mlatit kolem sebe hlava nehlava,cim vic jich kolem sebe znicim,podridim si a zamestanm za minimum,tim budu mit vic a budu "king".Ale podavat jim to budu "hezky",aby me milovali.

        • proud napsal:

         Pochopitelne ze nakradu i pro noshledy,praskace,policajty a dozorci,abych jim dal trochu vic a tim si nemusel mazat ruce a mel vic casu pro sebe.Ovsem praskacema prolozim vsechny,aby jeden hlidal druhyho a neverili si,tim si zajitim svuj "uspech" a klid.

        • proud napsal:

         Jen at si klidne myslej ze do toho muzou kecat a volit si........posledni slovo je stejne vzdycky to moje!

        • asar napsal:

         Proude, my si samozrejme po krku šľapať nebudeme, ale budeme šľapať po krku šéfinom. Pretože inak nepohnú ani prstom. Život ma naučil, že niekedy sa musíš poriadne nasrať a kričať, lebo s niektorými ľuďmi sa inak nedá. Až potom sa začínajú veci pohýnať.

        • proud napsal:

         Me4 zas zivot naucil ze vetsinou jak das nekomu na sebe hul do ruky,tak ji pouzije! Sef muze vedet ze nema pravdu,ty to muzes vedet a stejne ti posere zada! Takze ne sefa,seru na nej,ale system kterej mu to umoznuje a je tak postavenej, je treba zlikvidovat.

        • asar napsal:

         No a systém tvorí kto? Šéfinovia.

         Ale ako vidím, ty chceš byť poslušný chlapec. Ak som písal robiť bordel a krik, tak to treba brať obrazne. No aj Ježiš niekedy zvyšoval hlas a dokonca peňazomencov vyprášil. Kde sme to však s tou poslušnosťou dospeli my? Stojíme pred likvidáciou.

        • proud napsal:

         :-)))))))))))))))))))))),poslusnej chlapec,to se ti povedlo,az k slzam jsi me dojal:-))))))))))))))))))).Rozhodne ne poslusnej,ale taky ne debilnim sebevrahem:-).Proto dokola kricim o obcansky neposlusnosti,coz neni vlastne nic jinyho,nez prosazovani vlastni vule pokojnejma prostredkama,:relativne" pokojnejma,to znamena sice beze zbrane,bez agrese,ale neustupne az do vyreseni!!!Malokdo si zrejme tu vec dokaze predstavit a malo o ni premejsli,soude podle minimalnich ohlasu,ale timhle zpusobem jde ziskat naprosto vsechno!!!

        • proud napsal:

         Nikdo pritom nemuze rict,ze je napadanej ;-) :-)))))))))))))

        • jan nowak napsal:

         Tag já už wolil.. na Andělu má dnes-ka Horáček prassidentskou kampaň a pažouti
         tam rozdáwaj perníkowý srdce.. ale jenom ta-ký malý : (
         .. a ta-ky ňákej leták - ten sem nečet , bo neumim čist.
         Dal sem jim teda swejch 80 hahalasů a nafasowal 80 srdcí..
         .. pak sem se ještě stawil u Honga we Wečerce a buch.nul mu je po 1, 50,-
         Koupil sem si za to 1/2 litr rumu , ale 9 korun ssem musel doplatit ze swýho .. kurwa : /
         Serem ta-ká ROBOTA ~ baszom az élet !!!

        • asar napsal:

         No tak nakoniec sme sa pochopili. Presne to chcem aj ja. Proste nebyť ticho, ale stáť si za svojimi oprávnenými požiadavkami. Ako chcú sluníčkáři, aspoň trocha sa obohatiť od cigánskych spoluobčanov. Takže odo dnes zahajujem aj ja občiansku neposlušnosť.

        • proud napsal:

         Ta neposlusnost je bezvadna vec,ale ma jeden hacek,dari se ji kdyz je co nejmassovejsi a kdyz ti kdo ji uzivaji jsou takzvane "v(j)edouci".Sam sice nepodporis,pocita se to,ale cejtit to moc neni,ale alespon podporis prislusnej egregor.

        • proud napsal:

         Casem jak se lidi pridavaj se to i tak nastrada,ale neni to jako ten spravnej a pravej uder v pravou chvili,na kterej muzou navazovat dalsi,ta lavina ktera bude menit okamzite.

        • asar napsal:

         Vraj veľké veci majú malé počiatky. Niekto s tým začať musí :)

        • proud napsal:

         To v kazdym pripade,jedu v tom uz leta a ucim to vsechny kolem sebe :-)

        • amanita napsal:

         proud mas stesti ze nezijes na Slovensku. ak by si bol Slovak tak by si ta uz davno urcite ulovil nas superman "Bencik - lovec konspiratorov" a tvoj skalp by uz visel na jeho opasku...a uz by bol z teba "ilavsky vazen".

        • proud napsal:

         .....hmm........kdo vi,mozna i tak by to dopadlo...... ;-).Moznosti je vzdycky nekonecne,zalezi na tom kdo jakou zvoli.....

        • amanita napsal:

         to "kulturne obohatenie migrantmi" nebude az take bezpecne. bratia Cesi v Brne, ktori prezili utok moslimov mozu o tom napisat roman...
         https://aeronet.cz/news/v-brne-utocili-arabove-napojeni-na-ustredi-muslimskych-obci-muneeba-alrawiho-co-pohledavaji-v-cesku-mame-exkluzivni-informace-stopy-vedou-k-vojenskym-misim-v-afghanistanu/

        • asar napsal:

         Takže kultúrne obohacovanie nastalo už aj V Česku, to je v prdeli. Chudák židovskí bratia. Ak ich kultúrne obohatí nejaký moslim, potom sa s tým nedá nič robiť, lebo by to bola islamofóbia a xenofóbia.

       • Maroš napsal:

        amanita - sú to satanisti - oni sa týmito "číslami" dorozumievajú. Príklad - výpalné za el. ističe - Holjenčík navrhol výpočet platby = 0,63 x počet fáz x ampéry - čoho výsledkom bolo platenie za distribúciu el. energie - pri 3 fázach a 25 A - mesačne vyše 74 eur!!!
        Za hovno! - prosto SKAP! Na východe došlo k vzbure - "Obesíme vás na tie pojebané drôty!" - Fico "zachránil" Slovensko tak, že JEHO ČLOVEK odstúpil - a "vláda" prijala koeficient 0,18 - čo je opäť 6x3!!!
        Satan sa smeje a ja platím za posranú elektrinu toľko, že distribúcia je 2 a pol krát viac ako cena energie!
        Sú to satanistickí vyjebanci!

   • proud napsal:

    To vsechno totiz plyne z ony svobodny vule kterou si navzajem vselijak upirame a svazujeme,a z odpovednosti kterou si prehazujeme a nechceme si ji priznat.

    • proud napsal:

     Jak jsem k tomu dosel? Uplne proste,kdybych se mel kazdym zivotem ucit a zlepsovat,pak bych si ho musel pamatovat........a to se nedeje!

     • Tomáš napsal:

      nemozeme si to pamatovat...
      ano na jednej strane je to blbe, pretoze sme trestany a nevieme za co.
      ale na druhej strane si predstav, ze by si bol treba nejakej SSak a v 5-6 rokoch ked sa ti rozvinie pamet, tak by si na to spomenul... alebo i pozdej.

      co by to s tebou udelalo? akoby sa s tym vyrovnal?
      akoby sme sa s tym co sme vykonali v minulich zivotoch vyrovnali, ak by sme si to pametali?

      ved sa neviem vyrovnat ani s tema svinstvama co delame teraz.
      a ta moznost si spomenut tu je. vsetko k tomu mame. ale k tomu je potrebna duchovna obnove.
      "zivot v pravde a laske.

      Iba clovek ktory sa nauci odpustat druhym je schopny odpustit sam sebe. iba taky clovek si spomenie na minule zivoty. Iba pripravene vedomie je schopne prijat svoju temnu minulost a vniest do nej svetlo.

      nepripravene vedomie by to nezvladlo a doslo by k zlyhaniu organizmu na fizyckej urovni.
      pretoze negativne myslienky a pocity sa odrazaju na zdravi.

      si predstav tu nahromadenu negativitu treba len za 2000 rokov. ako sa s tym vyrovna clovek, ktory sa nevie vyrovnat ani s tym malo co udelal v sucasnom zivote... ????

      • proud napsal:

       "co by to s tebou udelalo? akoby sa s tym vyrovnal?
       akoby sme sa s tym co sme vykonali v minulich zivotoch vyrovnali, ak by sme si to pametali?"............ale ano,vyrovnal by ses s tim,nutilo by te to bejt lepsim,znal bys to zlo kterymu jsi slouzil,ale neni to tak,tedy to popira i onen vyznam.Reinkarnace slouzi tedy necemu jinymu.To uz jsou ale dalsi teorie.

    • proud napsal:

     A ma to i prostou logiku,proc taky,kdyz me utvari az ono ted a tady,hned od nazrozeni :-)

     • Tomáš napsal:

      to neutvara teba... ale vytvara sa nova osobnost.
      pricom stare osobnosti su porad v nas, ale mi ich nevnimame. ale oni to vnimaju.
      Duša moze mat i milardu osobnosti a mnohem vic.
      v kazdom zivote sa pocas celeho zivota utvara nova osobnost a podla toho ako clovek zije si moze ale nemusi spomenut na minule zivoty a teda aj pritomnost tychto minulich osobnosti vo svojej duši
      ...

      len este k tomu priklad na SSakoch... si zober ako sa ludia stavaju k tomuto obdobiu nasej historiu, ako krute to odsudzuju bez akehokolvek pochopenia vsetkych objektivnych skutocnosti a toho k comu to je vastne dobre...

      a teraz taky byvali SSak, ktory dnes povi SSaci patria do pekla. oni su zlo a nezasluzia si milost. a ted si spomenie ze bol jednym s nich...
      nezvladne to...

      v tom lepsom pripade ho to zablokuje tak, ze sa s toho uz nikdy nedostane a v horsom dojde ku "kolapsu"

      • proud napsal:

       A na tom sam vidis,ze je to vlastne nelogicky,protoze to k nicemu neni a vesmir nepripousti ani zbytecnosti,ani slozitosti,nepotrebuje je,ty si na sebe vymejslime az my sami :-)

       • Tomáš napsal:

        ja v tom logiku vidim. a navic. to nemam od seba. jenom som sa s tim stotoznil.
        trvalo mi to asi rok :D
        pred tym som to vnimal stejne ako ty :)

    • jan nowak napsal:

     Nesser se do cikánůánů.. Asare !

     .. ci cikáni sou to-tiž na .. náš před-woj..
     A marně Tomáš Mrož huláká : Fi-co - ukaž Ptáka..

     Spláchnutej.. sse to nejmuje & Žabák tam prima hejtuje..
     .. krysssy ta-ky : ))

     ps : .. nětraba sa lak.kať . Na €uroslowenské Tytulky makať na tlačítko ww
     prawo w dolou !

  • jan nowak napsal:

   Proud relax.uje swýho Uje we wířiwce sss twojí Starou .. Tóómášíí...
   .. máš ta-ky rád Hal.ušky ?
   Proud ti jí unes
   Proud je totiž - Kanec
   .. a co proud Tomáši Uchwátil - známe přec !
   Že newrátil..

   Komenty tu za něj pí~če 1 Kkt zz NORADu
   .. jest-li to-hle TOme newíš - seš Momentálně pozadu

  • HVzV napsal:

   Tome neútočili jsme na vás,tak sdělte kde jste ten vztahovačný útok viděl?

   Vy opravdu citíte,že tady mlátite prázdnu slámu,zatim co vaše otčina trpí?

   Dokonce EU se vám už směje nepodalo na vás žalobu A DOSTANETE NÁLOŽ nelegálnich uprchlíků o kterých se tu nediskutuje a nemáte o nich ani páru a vůbec ponětí!
   Tak by to mělo znamenat,že jste jejich SKRYTÝ ZACOFANÝ vítač!
   Je to pravda nebo ne?

 20. Tomáš napsal:

  Karma... Odpisal som tam

 21. weissbach napsal:

  Tady to jede...
  Větší diskuse než si článek zaslouží...

  • Tomáš napsal:

   :D to jen ja a proud a mozna jeste nekdo....
   zo strany ostatnich som ziadnu diskusiu nevidel :D
   tak som im ani neodpovedal. ja som neprisiel hladat konflikt

   je len sranda ze napriklad...troska od diskusie...

   napriklad sa napise Biblia a uz to ma kazdy sociopat asociavane s necim spatnym. Lebo biblia je podla nich zlo, pretoze niekto zaviedol v spolocnosti slovne spojenie Biblicky projekt zotrocenia. Oni to bez rozmyslu prijali a tak vsetko co len smrdi bibliou je Satan.

   jako to co mi tu ten jeden narazal na toho hada :D
   ...no proste komedie. Jako Had je spatnej jo? a proc?
   nech my to vysvetlia. Had jako hryzie a ma jedove zlazi, tak je satan? to je ako sudit psa ze steka.
   selmu ze sa zivi masom atď....
   akle to ze selma to maso potrebuje a oni ne a stejne ho zeru im vobec nevadi.
   selma zere masu buje masozravec, tak je spatná a clovek, ktory ma na vyber je jako hodnej... samo sebo... u nich to tak byt musi, inak by to znamenalo ze skutocne Satanisti su oni. ale to nemozu priznat.
   Horsia je pre nich šelma, ktora svoju korist ulovi po tom co zila na slobode, zatim co oni sami sposobuju tym zvierat neskutocne utrpenie, az kym ich nedaju na tanier a nezozeru jak take svine. ale to je u nich ok...

   ale vratim sa k prikladu biblie.

   A tak vsetci pokrytci, aby ukazali aky su dobry sa k tomu (biblii) zacnu stavat negativne. Pretoze mame pojmovy aparat ale KSB = Biblicky projekt zotrocenia a hotovo.
   nooo. a teraz kazdy kto trebarz nieco odtial obhaji, alebo ma iba iny nazor na danu vec - je hnet spatnej a treba ho vylucit zo spolocnosti a zlikvidovat. Bez sudu.
   sudom je to ze som povedal slovo had a ze je kruh zakladny tvar ve 3d. a nedaj boze aby som vyslovil obhajobu bible...

   hnet maju napriklad za to, ze ak som mozno len zdanlivo zastanca biblickeho ucenia, tak som hnet jeden s tých, ktorý si myslia ze zem je stara par tisic rokov.
   pri tom to nikdy a nikde netvrdil. ale oni zo mna proste musia udelat nejakyho zmrda, tak ani nediskutuju o tom jak som to myslel a preco mam na to iny nazor.

   skratka mam iny nazor, tak som hnet nepriatel.
   hladaju konflikt, tak potrebuju nepriatelov. No a aby si ich vytvorili musia klamať a klamať a manipulovať a vo vysledku klamu iba seba... proste mazec...

   Len preto ze niesom ako oni a neprotivim sa zlemu a vyvarujem sa domnelim nepriatelom.
   a hnet maj za to, ze ked neodmietam co je podla nich zlo tak som spatny.

   no co snimi... jen tak dal pokrytci... vam jako nestaci kam ste sa tymto stylom dostali? tak fajn pritvrdime.

   • proud napsal:

    A sakra:-),tak bibli radeji vynechame,to byl starej zakon,je novej zakon,dalsi bude treba "sametovej" zakon(treba po nas aspon neco svetu zbyde :-))),bible je podle me jednim slovem: past!,jako nakonec vsechna nabozenstvi.Ale to by bylo na dlouho a navic me to tema uz nebavi,ale pokrocilo do stadia kdy me uz jenom stve.

    • Tomáš napsal:

     Bible je kniha. nie nabozenstvo :DDDD
     su nabozenstva ktore sa o nu opieraju, ale ona sama o sebe je iba kniha.
     de jen o to ako ju vnimame a co si s nej dokazeme zobrat.

     ale niekomu ten styl proste nevyhovuje uz len preto ze si to ludia asociuju zo stredovekym krestanstvom... a o tom sa nic dbre povedat neda.
     nic menej su tam uzasne myslienky a popis objektivny skutocnosti odohravajucich sa v urcitom casu na urcitom mieste, ale mi vieme ze dnesna bile neni az tak objektivni bo bola mierne povedane upravene a premazana.

     ale kto chce ten pride na to kde a ako a da si to doporiadku a kto ne... nuz...
     mozna si najde neco ine.

     nic menej ten odpor k tejto teme u ludi na jednej strane chapem ale na druhej to svedci o to ze tyto ludia maju poste strach... asi k nemu maju dobry dovod.

     ale to slovne spojenie je evidentny utok na obrovsku kominutu ludi a snaha o diskreditaciu praveho ucenia obsiahnuteho v tejto knihe odvedenim pozornosti... resp poukazovanim na to ako bola zneuzita. a je to chyba tej knihy? jako kto to tvrdi ten proste... skoda slov.

     jako tak sme si nasli dalsi vymluvu, ... ze jo. za vse muze bible a jeji projekt, ale ze su to zase jenom lidi co to skurvili a co to nechapu... to ich vobec netrapi. sak na co nad tym rozmyslat, ked to mozme zaskatulkovat a hodit do popelnice s nazvom zlo.
     Lebo na tomto zaklade si mozme utvarat nepriatelov a vybijat si na nich svoju frustraciu zo zivota.
     Cize nechopnost a hlavne neochotu pracovat sam na sebe.

     • proud napsal:

      Az tak? :-) Bible je jako samopal,ty veci sami o sobe nedelaji nic,vzdycky k tomu potrebujes cloveka a jeho vyber,motivaci.Jen s tim ze ucel samopalu je jasnej,za nic se neschovava a nic ti na podvedomy urovni netiskne,kdyz ti neco natiskne tak na zatracene vedomy urovni :-)))))

     • proud napsal:

      Ale jak pises o praci samyho na sobe,to je klicova zalezitost,bez toho nebudeme umet spravne pouzivat plno veci,vcetne vlastni hlavy.

      • Tomáš napsal:

       jo jenomze Svini se do mozgu otiskne porad jenom svine. :D
       a pak je jedno aky je umysel, svine vidi ve vsem nejakou svinarnu :D
       a tato veta je atomova bomba :D
       bo ted jako kazdej kto poukaze na svinu je svina, ale tak to naozaj je. (podla mna)
       takze podla mna som taky svine :D

       Treba to delat jak Putin a ne ako Ja, alebo Pán P.

       Putin odhali kazdu svinu bez toho aby ukazoval prstom: Pzrite! to je svine! zabite ju!
       udela to tak ze kazdy hnet vidi ze sa jedna o svinu i bez toho aby to takto povedal :)

  • HVzV napsal:

   Lid má rád diskuzi,kde se vůbec nemusi myslet pane W.

   TZV MLÁCENI PRÁZDNÉ SLÁMY.

   Škoda,že bylo vymazáno prokletými neznabohy desatero voliče to by se mohl Tom,aspon k němu modlit a nemel by napsanou absenci,že TOMIKU?

 22. asar napsal:

  "Staré európske kontinentálne, romano-germánske elity naopak vidia v našej krajine potenciál a perspektívu, ako dosvedčuje investícia automobilky Porsche pri Piešťanoch."

  Ja si nemyslím, že tu pchajú automobilky preto, lebo tu vidia potenciál. Podľa mňa sa zbavujú automobilového priemyslu, ktorý je na odpis. Ďalšia vec, ak príde kríza, čo prestanú ľudia kupovať ako prvé chlieb alebo autá?

  Čo budeme robiť potom, keď sme napchali všetky vajcia do jedného košíka?

  • HVzV napsal:

   Asare,správně díš.
   Ovšem bude to jinak.
   Elektomobily nepotřebují motory a převodovky.
   V tom směru bude muset být propuštěno i nepotřebných 30% personálu.
   No tak si už dnes začněte tancovat všichni bugi, bugi!

  • Tomáš napsal:

   a tu ide prave o politiku GP kde kazdy ma svoje miesto a nikto nieje sebestacny ale je odkazany na druheho. takze nema ziadnu suverenitu a oni takto maju vplivove paky na jednotlive staty.

   presne o to de stvame sa zavisli, ale obhajuje sa to tak ze je to spatne...

   lenze tu je aj taky problem, za moze dosjt v nejakej casti sveta ku katastrofe a zvysok sveta skolabuje spolu s touto jednou castou. takze im staci udelat bordel niekde v koreji a odsereme si to nejakym sposobom i my.
   ale "ludia" povedia: nas sa to netyka. jasny egoisti.

   a tu sme zase pri tom, ze si to ludia robia sami. nemaju sucit s druhymi ale od druhych sucit pozaduju (pokrytectvo=satanizmus v pravom zmysle).

   no a teraz co s tym? ked hovorim ze to s nas dela system?
   o5 poviem. prestanme sa vyhovarat a zacnime pracovat sami na sebe, aby sme taky viac neboli a potom sa mozme pustit do systemu.

   a tu narazme na to co sme sa bavili s prudom, ze jak rikal neni dobro ani zo...
   mozna... tak ale spravodlivi a nespravodlivi ludia sú.
   mozme povedat o cloveku, ktory pomoze v nudzi ze je stejny ako ten kto nepomaha? NIe! on rika ze ano.

   mozme povedat ze clovek ktory vas len tak zabije je stejny ako ten kto ked zbada topit sa blizneho, hnet skoci do vody?

   mozme teda tvrdit ze dobro a zlo je len nejaky vymysel?
   mozme. ale hovorime tym ze nemame ziadne rozlisovacie schopnosti. ze nemame svedomi, ktore by nam hovorilo co je spravne a co nie.

   bez ohladu na to co si o tom kto mysli a co o tom tvrdia trebars taký kobisti, tak *dualita* (napriklad: striedanie dna a noci)
   je objektivna skutocnost. rovnako ako globalizacia.

   takze kto tvrdi ze dualita je len nejaky okultny alebo neviem aky vymysel... taky clovek jednoducho nema svedomie, pretoze nieje schopny odlisit svetlo od tmy, dobro od zla,
   spravodlivost od nespravodlivosti. a to je tzv démon.

   ludska bytost bez ludskeho vedomia ktorej veskera cinnost aj napriek "dobrym" umyslom... je cinnost takejto bytosti zamerana proti ľudstvu a teda proti sebe samemu.

   pokial si aj toto neuvedomime, nemame ako ludstvo pravo na dalsiu existenciu a budeme zniceny. Sami sa znicime.
   takze aj ked niektory tvrdia ze dualita je prelud nejakych sarlatanov a ze to mame pomylene, tak nech mi vysvetlia den a noc. svetlo a tmu... som strasne zvedavy...

   nepovedia nic... prejdu do utoku a zacnu hadzat spinu a plut jed kolem seba na kilometre. Lebo na to proste nemaju co povedat. proste ostanu v riti bo im dojde co su zac. Ze to co hovoria o inych je pravda o nich samich. potom, po vsetkych tych nespravodlivych sudoch, ktore vykonali si uz nepriznaju ze su pri najmensom stejny, ako tí proti ktorým "bojujú"

   a to robia len aby v ludoch potlacili rozlisovaciu schopnost (svedomie). Aby ludia neboli schopny odhalit, co su tieto bytosti v ludskom tele v skutocnosti zač.

   a ptom nezalezi na tom ci to robia vedome alebo nie. plody svojej prace si sklidia sami.

   uz si len ujasnit, kto to roby vedome a cielene a kto je len takto zmanipulovany.

   tym co to robia nevedome bude Beda. Ale Beda tým, ktorý vedia co robia.

   • HVzV napsal:

    Víte co v komentářich pane Topmáší děláte?

    Pokud to nevíte a nido vám to neřekl,tak vy tu lamentujete jak stará baba!
    Nejste schopen dát ,ani jeden návrh na dopředný postup.
    Jakési spiritální žvásty to vámsnad jde

    ALE KDE JE ASPON JEDEN NÁVRH NA NÁPRAVU?

    • Tomáš napsal:

     tak da sa to tam najst, ale podom navrhy o tej seba praci...
     ale ted menim nedrzku na zachode tak za chvilu :D

    • Tomáš napsal:

     mozna lamentuju... ale potom niesom jediny.

     Jo no... taky som poriadna sviňa a pokrytec. a musim na tom pracovat, ale jak?

     co je pokrytectvo? to je, keď triesku v oku druheho vidim, ale brvno vo svojom vlastnom nie.
     inak povedané, keď zlodej volá: chyťte zlodeja, tak je to špatné.
     Jo no som špatný človek. co s tím?

     takže pokial som pokrytec tak druhym luďom vyčítam svoje vlastné chybi a hriechy.
     to znamená že v druhých ľuďoch vidim sám seba. To co sa mi vlastne nepaci na mne samom si vsimam viac na druhych nez na sebe. - je to jednoduchšie.

     a to je navod ako pracovať sám na sebe. aspoň tak to robím ja.

     všímam si čo ma vytáča na druhých ľuďoch, alebo na celom systéme... a keď si to tak nejak začínam uvedomovať (keď to analyzujem - najlepšie v tedy keď som (už) v kľude)
     Pretože keď podlieham emóciam a momentálnej atmosfére, tak to nejde.
     Preto sa musím najprv zrovnať. Oprostiť sa od hnevu, frustracie, pocitu viny, atď...

     následne potom,.... to čo som si všimol u svojho brata, hladam i na sebe samom...
     no... a vždy prídem na to, že som buďto stejný, alebo horší.
     a občas prídem i na to, že to zlé čo som si myslel o niekom inom ani nieje pravda. len ja som mal tak nejak potrebu si niečo nájsť aby som si mohol na niekom vybiť svoju vlastnú frustráciu zo života, zo seba samého.
     tak som podvedome hľadal nejaký konflikt. aby som sa tej zloby nejak zbavil - a moc to nepomahalo.

     tak som si začal všímať viac sám seba a hľadieť si svoje vlastné chybičky na kráse.
     nešlo to zo dňa na deň. uvedomovanie si týchto vecí bolo iba prvý a maličký kročik vpred. taky hodne bolestivý vzhladom k tomu ako som sa dovtedy správal a ako som súdil.

     následne bolo potrebné si v sytúaciach, keď som jednal podľa nejakého naučeného (podvedomého) vzorca,... keď som sa začal hnevať, hádať atď. skrátka reagovať neprimerane som si už začal uvedomovať, že i keď možná mám pravdu, tak stejne nemam právo reagovať neprimerane a vytíkať druhému veci v ktorých robím chybi i ja.

     postupne sa to stalo rutinou. Zo začiatku som si to musel uvedomovať spetne. teda vychladnúť a znovu to preanalyzovať s chladnou hlavou.
     keď potom nastala takáto sytuácia, tak už som si to uvedomil v tej chvíli a mohol som svoje konanie a správenie korigovať za pochodu a nie až spetne.
     -omlúvať sa a cítiť sa kokotno.

     Ako sa to stávalo rutinou, tak som si to osvojil. tak, že už keď som pocítil, že to vo mne vrie, tak som sa radej z hlboka nadýchol a skor nez som udelal nejku špatnost, tak som si to premyslel. a reagoval som inak, ako som bol dovtedy naučený.
     Už som riešil tie smé problémy, ale iným sposobom.
     nebolo to hnet idealne. Chvíľu tvralo nájsť správny sposob, ktorý som možná ešte nenašiel.
     ale postupne sa v tom stále zlepšujem i keď k dokonalosti mám ešte hodne ďaleko. (pokus-omyl)

     Takto si osvojujem nové sposoby jednania, správania atď. a bezohladu na to či poviem že mi to sposobyli moji rodičia, škola, TV, skrátka systém. - Som to len ja kto to može napraviť, pretože nikto druhý to za mňa neurobí. Pretože to nieje možné. To musím urobiť Ja sám. k tomu mi ale možu pomoct ľudia, ktorý sú na tejto ceste ďalej ako ja. Takže si od nich možem brať príklad.

     aj takto precujem sám na sebe.
     ale sú aj iné sposoby. ja mám tento.

     Nieje to jednoduché, Nieje to bezbolestné a nejde to zo dňa na deň. ale keď človek vytrváy, tak príde odmena v podobe pokoja v Duši.

     tu by som chcel dodať, že jedným zo základných stavebných kameňov je zbaviť sa pocitu viny.
     i keď som robil špatné veci, tak pocity viny ma blokoval. no na druhej strane mi ten pocit hovoril že niečo delám špatne. vďaka nemu som mal možnosť si uvedomiť svoje hriechy a mohol som ich napraviť, alebo sa o to aspoň začať pokúšať (učiť sa)

     ako som sa toho pocitu zbavoval. Proste som si povedal že po tých zlých veciach, ktoré som vykonal už tých pár hriechov co ešte len udelám nič nezaváži.
     Len tu je taká nástraha. že takto vlastne potláčam svoje svedomie. a to je treba si pri tomto procese celý čas uvedomovať, aby sa zo mňa nestal naprosto bezcitný sociopat, ktorý nemá žiadne zábrany.

     preto som mal stále na vedomí to, kde a ako za to všetko možem skončiť. Popravde, jak som si povedal, že už je to stejne jedno. tak som sa prestal báť pekla. no a to mi otvorilo nové možnosti. Už som nemal strach, ale stejne som tam nechcel skončiť. jako s tribúny je každý frajery ale keby tam naozaj skončím, no tak neviem ako by som potom hovoril.

     no a v tedy som si uvedomil, že i keď sa už nebojím a špatné veci delám stáe, ale už bez strachu. .... tak v ďaka tomu že ma už neblokoval strach a pocit viny. som mal možnosť si uvedomovať, ako sa mi vracia všetko čo robím.
     v tedy som už bez strachu premýšalal o tom čo chcem aby sa mi vracalo. Dobro, alebo zlo.?

     počas tohoto obdobia, keď moje špatnosti už prastavali mať hranice som dostal ten najkrajší dáreček od Boha.
     Dostal som exzém. zystil som, že sa jedná o negatívitu, ktorý s vnútra vychádza na povrch.

     mal som ho už takmer po celom tele. neustále ma to svrbelo a jak som to škriabal až do krvy, tak to aj dosť bolelo. tá bolesť ma nútila sa nad sebou zamýšlať. neustále ma to nútilo k seba kontrole a bolo to o to ťažšie, že ten exzém ma strašne stresoval. Ale Musel som zaťat peste a zuby a niečo zo sebou robiť. Pretože sa to stále zhoršovalo.

     tak som si povedal, že si za to možem sám a som to ja kto to može napraviť. pomáhal som si napríklad soľov s mŕtveho mora. zmernilo to moje fyzické utrpenie, ale nevyliečilo ma to. ale v ďaka tomu, že už som vedel čo mi moja zloba prinesie (že ma spáli). exzém = zápal kože (oheň).

     tak už i keď som tak netrpel, tak už som myslel na to či chcem alebo nechcem aby sa mi to znova vrátilo a ešte silnejšie. a ono sa to vrátilo žejo... chvílu som bol hodnej. delal som si solné kupele a ja som zabudol o co tu islo. spadol som do starých kolají(lebo uz bolo dobre) a zase sa mi to vrátilo. a tak som zacinal od zaciatku, ale uz skusenejsi a vedomi si následkou svojho konania.

     dnes už exém takmer nemám a objavuje sa len občas v malej miere, keď vybočujem s cesty.
     Berem to ako taký kompas, ktorý ma smeruje ku svetlu. takže odmena.
     darček od Boha, ktory som dostal za svoje zasluhy a ktory ma privadza k Bohu.

     Može byť?

     • HVzV napsal:

      Řveme tu z vás smíchem Nevěřici Tomáši,pracujte dále n svých problémech a je jasné,že vámjednoho dne dojdou.
      Samozřejmě se potom můžete věnovat dalšim problémům celosvětového rázu třeba tomu neomarxismu které zaplavuje vaši otčinu.
      Přece nechcete to křestanství zradit a chodit s Koránem pod paži a konvertovat.
      Čtete si už ten Korán vaše budouci náboženstvi nebo i tam jste pozadu,CO?

     • Globalista napsal:

      HVzV, měl byste být sám sobě k smíchu .. Tomáš je pouze sám sebou, což většina lidí nedokáže .. Když se ve svém příspěvku v nějakých souvislostech zmiňuje o pokrytectví druhých a o jejich projekcích svých problémů na druhé, tak se také jedná o tak zvaný člověkem zděděný opičí komplex, který se odborně nazývá konformismus ... Je o tom, že člověk není schopen být sám sebou a proto se pořád musí identifikovat s většinovou tlupou, davem, stádem .. a opičí se po druhých, protože némá na to přemýšlet a být sám sebou .. Zářný příklad který Tomáš uvádí je ten s tím biblickým projektem ..
      HVzV jestli se chcete zabývat celosvětovými problémy, musíte nejdřív pochopit sám sebe a lidi kolem sebe ... S tím neomarxismem je to stelná ptákovina jako s tím biblickým projektem .. Nejdříve je potřepa pochopit původní marxismus, který je základní sociologií a ničím jiným .. Potom člověk dokáže pojmenovat ten dnešní fenomén zblblosti jako parahumanismus a paraliberalismus a nikoli debilně jako neomarxismus...

      • HVzV napsal:

       Globalisto,my se tu nesmejeme osobě pana Tomáše,ale jeho textu.
       Klidně mu nadávejte,že má opiči komplex.

       Nás tu začiná být víc a víc a nepomůže vám blábolit o tom,že nevíte co neomarxismus je.
       Pokud jste nevyšel ze čtvrté třidy tak si to v našem odkazu přečtěte znovu a znovu.

       Článek už rozebírají naši intelektuálové a chystají se napsat

       KDE JE PRO OBČANA TEN BIFTEK
       tedy jádro pudla a co jím chtěl básník vlastně řici.

       Co myslíte vy drahý globalisto,vite to?

       • Globalista napsal:

        HVzV, jediné co lze z vašeho příspěvku zjistit, a to je také odpověď na vaši otázku .. víte to ?
        Že to máte celé nějak popletené .. :-))))

        • HVzV napsal:

         My to tady,drahý globalisto vidíme velice přesně
         i když to je speciálně zahrabáno pod kupami slov, půjde to napsat do krátkeho přispěvku i s přislušnými důkazy.
         Byl by však zajímavý pro všechny názor globalisty a měl by jste i mopžnost se opravdu presentovat.

        • HVzV napsal:

         Pane Globalisto,neodpovídáte, je to jakoby známka,že to nezvládáte.
         Rádi vám pomůžeme a napovíme!
         Náš přeceda Bureš všude chodi a dává najevo,že nechápe proč vy Slováci nestojíte před soudem EU.
         V tomto článku dosti brutálně obsaženo,ale autor to zaházel spoustou balastu.
         Dokázal by jste to najít,ale upozornuji vás,že to Slovákům nepřidá a ještě více potvrdi,že jejich špíčky se bez fašismu a jeho praktik už nedokáži obejít.

     • Maroš napsal:

      Tomáš - už ti chýba len vziať do ruky korán - alebo Zákonník práce. Sú "knihy", nad ktorými sa neuvažuje - lebo by to bolo v predeli, keby taký Zákonník práce rozvíjal tvoju fantáziu a kládol filozofické otázky. Vidím to takto - si podvedomý "hriešnik" zblbnutý báchorkami o bohu - ty si sa "ako hriešnik" už narodil - lebo si sa vysral vo vlastnej kolíske. Pokiaľ si budeš stále sypať popol na hlavu - udržuješ to židovské povedomie o svojej vine a zároveň - hľadáš vinu a obviňuješ iných - porovnávaš svoju vinu. Vieš čo je dobrý liek na toto? Znovu sa posrať vo vlastnej posteli! A vyrovnať sa s tým! Stáva sa to počas krátkej kómy - a potom zistíš - že môžeš byť vďačný Stvoriteľovi za to, že vôbec existuješ - taký aký si. Ja som sa posral v posteli pred vyše 10-rokmi - priotrávený CO - spadla mi v komíne pólka tehly dovnútra. V byte som mal udiareň, ale našťastie to včas vyhaslo a prebral som sa. Tiež som sa chvíľu za to hanbil, ale základ je heslo: "Popol? - Nasrať!!!"

      • proud napsal:

       ........a od ty chvile se mas za nevinnyho,cistyho jako lilie........? Priznat si vinu neni nic ani zidackyho,ani prozidackyho,nybrz je to znamkou zdravyho rozumu,znamkou jeste zdravejsiho rozumu je hledat reseni,cesty napravy, misto sypani si popele na hlavu.

   • asar napsal:

    A naši politici sa ešte chvália, ako je to super, že tu prišla ďalšia automobilka. Už zabudli, že keď nastala kríza mali sme najväčší prepad hospodárstva v Európe.

    Raz už boli problémy s harddiskami, keď boli povodne myslím na Taivane.

    S tým pokrytectvom to poznám, týpkovia čo sami kradnú najviac nadávajú na politikov.

    Dobro a zlo existuje. Niekedy je to však dosť relatívne a treba to vedieť rozlišovať. Bez slnka by nebol život na zemi, ale skúste si dať celodennú túru po Sahare. Alebo taký nôž. Dá sa ním rezať aj zabíjať. Je dobrý alebo zlý? Navyše zabíjať nožom sa môže v sebaobrane, ale aj kvôli lúpeži. Nôž ako taký zrejme nebude ani dobrý, ani zlý. Dobré alebo zlé sú však skutky s nožom.

 23. jan nowak napsal:

  Procházej se 2 buzeranti - T. & p. po břehu Dunaja..
  T. we-ce : mě se ce sroňť , co mam dělat táto ?
  p. mu na-to odpowí : mámo di se wysrat do křowí !!
  .. za chwíli je T. zpět a křičí táto p. porodil sem dítě a ač pí~či nemaje , je w křowí a ..
  ručičkama nožičkama třepaje : o

  Zawola-li porodní bábu na tu záhadu a bába we-ce :
  Tóómáššíí.. to není děěťáátkóó , Alles-gute , posral-Žábu !

  Dobrý rám ROBOTI ! ! !

 24. Maroš napsal:

  Nowaku! - "ZVEDNI SI ŠOUREK!" - ked chčeš vyhrať, musíš aj niečo vydržať! Dik "Pašerák" /2014/ na http://www.ulozto.net

 25. HVzV napsal:

  Pane Globalisto,neodpovídáte, je to jakoby známka,že to nezvládáte.
  Rádi vám pomůžeme a napovíme!
  Náš přeceda Bureš všude chodi a dává najevo,že nechápe proč vy Slováci nestojíte před soudem EU.
  V tomto článku dosti jke odpověd obsažena,ale autor to zaházel spoustou balastu.
  Dokázal by jste ji najít,ale upozornuji vás,že Slovákům nepřidá a ještě více potvrdi,že jejich špíčky se bez fašismu a jeho praktik už nedokáži obejít.

  I unás jsou v běhu podobné praktiky,kterýmizačal i strejda Hitler a nedostatek solidaritz nakonec vedlk scémámvraždění u bvykopaných hrobů,přitomty miliony pobitých se mohlyvčas bránit.
  Právě tento přispěvek ktomu vyzývá,ale z nějakých důvodů napoprve ZNOVU nevyšel!

  • HVzV napsal:

   Omlouváme se za prvopis,ale ráno se nám klíži víčka.
   Proto musíme prvně zajit ke kafounům z pražské kakárny,nebot naši demokrátoři mají heslo.

   SAMI SEBE NEZRADIME A VE VOLBÁCH ZVÍTĚZIME!

   Jedináinovace režimu

   • Maroš napsal:

    HVzV - my seba zrádzať nemusíme - my na to máme predsa Fica a spol! JEDEME DO JÁDRA VOLOVÉ!!! Aj preto nás tu SS kŕmi blaho-sračkami! Žilinské mňamky!
    http://tadesco.cz/mimoriadna-sprava-fico-opat-zradil-slovensko-slovakov-zaloba-sud-eu-ohladom-kvot-migrantov-cz-pl-madarsko/

    • jan nowak napsal:

     HzDS.. až wodewřeš www w poledne wíko - od motoru - wylej fridex , bo jaro je TU !
     .. a dej letní kola.
     Pokud nemáš kola , můžeš použít KOCKY..

     • HVzV napsal:

      wajkinger el comandantovi nowakowi dáva najevo,že si koupil 4 nove gumy prý slovanské zn matador,tak je svlíkat nebude.
      rovněž ¨si instaloval placatou TV na které promitá pro svoji druzinu porno.je to svinjak a pije konjak.rovnež ten zvrhlík poslouchá svoje baby,které mu denně řikají.vykašli se na ty čechz a slovaky pojd k nám do luzečka udeláme tam minisociálni stát,my dame tobě a ty nám.jak to ten wajkinger vydrži je nám tu zahadou.jediná domněnka je že by měl toho ocelového ptáka, či co?

    • HVzV napsal:

     Konečně se tu objevil i pan Maroš,nazývaný Krteckem pan Mrož.
     Ano víme,že je třeba všechnz ovčany nejprve okrást a pak pozabijet.Proto prý váš přeceda prý-viděli jsme to na internetu- podepsal,že bude dávat nelegálním uprchlíkům každému 700 eur,aby mu neutíkali do Makrelovska.
     No jak jinak,musi mít samopalniky kteři dostali od strejdy P

     • HVzV napsal:

      No a v půli slova nás mazli.
      To jsou moresy.
      Kdy konečně vytvoři ti teroristi menšinu,aby mohla vládnout většině a pobila našeho boha Kristat.
      Tak nevim,
      Ještě stěsti,že tu máme ten bod NP Nr.8.Národního programu občanů voličů co mluví jak neomarxismus bude bit a dostane ty smrtelné křeče..

     • jan nowak napsal:

      Ha.. teď.s mě před~běh Krte - ale ja-ký pag ~ Godyjáry ~ sjíždí syrejda Oud ???
      .. prej je dříw Děla-li zzz z Mrožích stříwek & Michalin ??

      ps : gdo nemá rád WV syncro . kokomoně , Psi a kuťa a KOCKY.. je zaostalej !

      Uwědom-te sito / furt newim co to-je ?? / .. ROBOTI ! ! !

      ps : cca za měsíc bu-du ss Bu~ď~hou & ss Hongem slawit Nowý Rok PSA : ))
      2ps : .. to zas bude www w álejích nabllito..

      • HVzV napsal:

       pan proud je chudák neomarxista,nic mu to nevynáši a nikdo ho nemá rád,takze na gutjáry nenašetřií nikdy a jezdi na použitých olačkách..

 26. jan nowak napsal:

  To-hle není Paranoia.. ale wždy - a stalo se mi to i na NR - Obchází Strášidlo.. DAIMON..
  .. duch swatýHO SKá-li !

  A zčerná mi 1/2 klábosnice.. mizej hačky / carky taky - proud dodoswědčí / & pag
  .. pag du na Alue org * pro krystal * * * ( super tráktor - což Maroš ) ?

  Sasín ww gumowkách si ho chwálí proude..
  .. minu-le psal , na Welikym Seseweru , že ZAS napad manŽelku : o

  • HVzV napsal:

   sasina zdravil pan krtecek naposledy na welkem serveru,

   ale nemůže tam být lidovym filozofem,nebot tam jsou jen články CIC,které nařizují našemu přecedovi rabušovi co dělat a on to pak musi plnit.tak mu tam prskli,aby se spojil s komunisty a s tou okamůrou.
   taky my jsme mluvili s komunisty, aby zajistili web vypadajíci jako nwoo,jinak museji všechno prodat a bude po nich.
   škála, která je odpovědná za ten disaster ,možná,že to byla ona,která dala vycpat jejich největšiho agitátora nebot odpovidal za propagaci a stčila ho do muzea ,řikala,že se zabejči a raději bude v týmu diversantů,kteři to jejich přecedovi budou dále zakazovat.prý se jim tam hlási moře náhradniků-mladých obdivovatelu kotfalda
   Je to s nimi nahnuté, dubové hlavy budou dubové hlavy není divu,že je zbavil lid moci,jsou to totiž nemehla a nechtěji vědet co je to národni program ovčanů voličů.

 27. jan nowak napsal:

  a Admine.. seš welkorysej Čelowek - o.i. i za Maroše , we-cu.. wďaka : ))

  Michala w.r.

 28. jan nowak napsal:

  Protože tu Mrož néj-ni / čárka / moh-li by-sme mu umejt Prdel.. no - ni !?
  .. přeswědčíme SA či-že má ty nakrůcené fůziky.
  A jag rych.le tasí Šawlu..

  Marie Terezie

  ps : sory jako ROBOTI.. ale je-to na na na Ytube !

  • HVzV napsal:

   pan maroš je možná už přesvědcen a ví proč se stalo,že nedali jeho soukmenovce slovenske hrdiny před soud EU,
   takže mu možná nemusime nýtovat prdel,ale děla nam starosti ten mistr globinolista,jestli si takynatirá pusu globinem,aby mu nevyčitali,že je fašistický pomahač.
   on taky nevi co to je neomarxismus a proto je pro diktaturu humanistů ,ten nevěřici pes,který bude brzy přejet přes jeho tlustý břuch ukradeným autobusem samopalníků isa..

 29. jan nowak napsal:

  K článku..
  1) newim , gde je Žilina
  2 ) .. je dlouhej - sem ho nečet..
  3 ) Gde je Oud ??

 30. proud napsal:

  Admine,neskodilo by to,sem tam to tu krapet "procistit" :-))))

  • proud napsal:

   Vsude samej krtinec a vsechny smrdej zidovinou :-)))) ;-)

  • HVzV napsal:

   Pan Proud tu chce dělat paseku absenci přiměřené inteligence.

   Co tak místo neomarxistického vyvoláváni cenzury a tím i poškozováni VŠECH domorodců ČR,kterým chcete zabránit vidět

   NÁRODNÍ PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ,

   když vám a podobným dojdou argumentiky a stávate se genetickou chátrou ,neprospělo by spíše vám se odtud vrátit do Křovakie v Africe,kde se hodíte dobře jako pohrobek VÁMI NAVRHOVANÝCH fašistických metod!

   Očekávate za to odměnu jako dozorce v koncentačnim táboře FEMA?

   PŘIZNEJTE BARVU NEŘÁDE.

   My gojimové se tu budeme učit od židů a nebožtika presidenta Hejvla,ale co budete dělat vy až si stáhnete kalhoty a všichni uvidí , kdo jste!

   • proud napsal:

    ........a je to tady,potrefena husa kejha nejvic a prazdnej sud nejvic duni:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   • jan nowak napsal:

    Proud je wocccas : ))))))))))))))))))))))))))))) .. Kim-im-Čong si-HO namaže
    .. na chleba - jag 2 máslo..

    Michala

 31. HVzV napsal:

  Poslouchejte Neřáde,

  víte že Makrela je rozhodnuta začit slučovat početné rodiny nelegálních uprchlíků,aby snížila obrovský nárůst kriminality?Ty uprchlíky prý chce i Slovensko a to zpětně za všechny roky ,proto taky mu odpustili v Žilině soud.

  Celé Nemecko viklá pod ní kancelářský stolek a navrhuje jí co nejrychleji začit slučování rodin BLEKOVÝM ODSUNEM toho davu kriminálniků,kterým bude platit pobyt i Slovensko,zpět do vlasti, kde si můžou šoupat zběsile svoje manželky jak dlouho chtějí!.

  Ruku na srdce pane Proude nevzal by jste pár takových do vašeho domu,ovšem požádejte předem vašeho presidenta Trumpetu,zda vám tu žádost neotřiská o kedlubnu!

 32. Maroš napsal:

  NUTNÁ REKAPITULÁCIA! Už je toho "diskusného" oblbovania akurát dosť!
  Protokoly 1
  https://www.youtube.com/watch?v=PxVyrdyYZVQ

  • proud napsal:

   Hadej jak a proc se dostaly mezi lidi................ja radim bejt s tema vsema "zazracne" vyzrazenejma vecma,hodne,ale hooodne opatrnej!.......GP se nestava aby se dostalo mezi lidi co nechce a nedela ani nepousti nic bez umyslu,a to nikdy jen jednoho!

  • HVzV napsal:

   Pane Maroši,děkujeme za váš studijni materiál.

   Při bližšim pohledu vidíme,že to je staletý systém doporučení jak oškubat o peníze gojímy,kteři postrádají to co sjednocuje židovstvo-za každou cenu boj jak přijít lehce k penězům.

   Vypadá to absurdně,ale nemusi být vůbec těžké pro gojímy temto systém prostudovat,napodobit jeho některé doporučení ovšem v opačnénm gardu.
   Vezměme třeba dřive obdivovaného dnes nenaviděného nebožtika Hejvla.Ten měl tu Chartu 77 NEPOLITICKÝ útvar,kterým nakonec převzali moc a začalo s obíránim Čeaso Rupska,které bzlo bez dluhů a bezdomovců a kriminalita nebyla tak mohutnéá jako dnes.
   Jak se zdá nemusi být těžké udělat repete,ale v opačném gardu.

   VŠIMNĚTE SI VŠICHNI JAKÝ STRACH OBCHÁZI POLITICKOU TŘIDU ŠMEJDŮ Z NÁRODNÍHO PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ.

   Vyhrůžky vymazánim,samotné mazani ,pan předseda Bureš poslal do EU paničku Jourovou,která se dáva fotit při instalaci tuhé cenzury se synem toho prý velice oblíbenmého Sorose,který chce zničit naše milované USA atd.

   Situace se začiná podobat komunistické diktatuře v jeho koncovém stadiu.

   Kdo to nevidí at to tu napíše a diskutuje.-

   BUDE TO TOTIŽ BRZY ZAKÁZÁNO ,NEBOT TO,ABY PŘIŠLI GOJIMOPVÉ K PENĚZŮM SE NESMÍ USKUTEČNIT ZA ŽADNOU CENU!

   Rozumíme si nebo ne?

  • proud napsal:

   Web nejvetsiho lhare alternativy co jen pocita penize je ti modlou,porad dokola a kolem,pak se nekterejm tvejm nazorum neni co divit.Divim se ze neopakujes po nem:"ja to vzdycky rikal",prebornik na straseni a vyrabeni paniky beze sluvka navrhu co a jak zmenit,bodejt,nic menit nechce,vystrasi a skasiruje,vyhovuje mu to.

   • proud napsal:

    Brnenskymu podvodnikovi........

   • proud napsal:

    Ten se dostat ke korytu,rychle by te vyvedl z omylu,jeste by ti ukazal zac je v Pardubicich pernik,se slzou v oku bys vzpominal na ostatni vlastizradce: bi-Havla Flasku,Babise,Zaoralka,"knizete",kavarnu a jim podobny!

   • proud napsal:

    Kdo podporuje zlodeje,sam je zlodej.

   • asar napsal:

    Možno máš pravdu, ale článok napísala nejaká anna a je o knihe Oskara Cvengroša.

    • proud napsal:

     Jestlis reagoval na me,tak jiste,prejaty clanky jsou neco jinyho.Ale mam na mysli jinej aspekt,tim ze clanek "zverejnis",posles dal,tim posles dalsi mozny "obeti" do sparu zlodeje,a o tom to presne je,reklama darebakovi.On a "slavna" Aluska s prasecim xichtikem si ve kseftech notujou,mam za to ze maji vic webu,bezny a prodejni,jsou fikany,to nakonec umime.Jakoby mimochodem te posilaji na prodejni,jen zminkou kde je treba "mozny" sehnat.Takze ti prodaji v klidku a pohodicce napriklad krystal kristalu v bezny hodnote rekneme 2-3 stovky,po "ocarovani"(oziveni),klidne za 1000-1500,ani okem nemrknou a dal si rikaji alternativci a vsechno pro lidi.Jen jeden malej priklad,abys byl v obraze:-).Takovejm "takylidem" jejich weby rozhodne propagovat nehodlam a jak mam prilezitost,ukazu na ne ostatnim!O tom jak "Marnej"(neni to jeho pravy jmeno)znicil jinej,nadejnej alternativni web,cehoz jsem byl svedkem,ani nemluvim,atd.,atd......

     • proud napsal:

      Nakonec,po zjisteni jeho pravyho jmena jsem se vypravil tak ze zvedavosti na vypis firem,a ejhle,opravdu "zongler",dal jsem nemel co resit ;-/

      • Maroš napsal:

       Proude - pokiaľ viem, tak pseudonym Tomáš Marný je v civile René Koukal. Možno si to mýliš z Prvopodstaty s "Jirkom Woodmanom" - toto meno figuruje pri zakladateľoch Zlatého Úsvitu - čím nemyslím grécku faši stranu. "Samozrejme" - Žid, či žid. Prvopodstata = ezoterika, poťažmo okultizmus. "Kryštály" - chuj s nimi! - staré "vzťahy"! Tadesco je dynamické, čo sa týka alternatívy - asi naj! Inak - mal by si si premaľovať výstražnú tabuľku pred barákom - "Pozor lidi!" Psy ti to už ochcali tak, že je tam už len "idi!" Tak aby ti "neco nepřejelo Haarpiču"!

       • proud napsal:

        Nemylim Marosi,presne Reneho Koukala a jim zkurvenou prvopodstatu mam na mysli!

       • proud napsal:

        Moje domecky a jejich bezpeci nech s klidnym svedomim na me,tady v techhle mrnavejch bohnicich,v tomhle kocourkove,plnym ustrasenejch kriklounu,nemam vubec strach ze bych je neuhajil:-))))

        • Maroš napsal:

         Proude - no jo "tvúj domeček" - betónová diera 150 m pod zemou v NORADE...

       • proud napsal:

        K Woodmanovi a ke koukalovi a podobnejm,nebo vubec k ostatnim,me vubec nezajima k cemu se hlasej,ale zajima me co vyvadej,kecu mame kazdej plnou picu,ale me zajimaj ciny a tady se Koukal poradne proflaknul!!!

       • jan nowak napsal:

        Á nebo ta-ky ty Imhotempe by tě moh-la nawštíwit Aluška..
        W noci , až budeš chrápat a dát ti co proto.
        .. přewlečená za tu - si teď nemůžu wwzpomenout - bojowal s ní Zaklínač
        .. víš KO-HO myslim , takowá ta Sexuální a astrální fůrie : (

     • asar napsal:

      Dík za info

      • proud napsal:

       V pohode,ani nic proti Marosovi,kazdej hledame jak muzeme,kazdej mame nejakej pohled na svet a deni,ale prave alternativu je potreba si udrzovat pokud mozno co "nejcistsi".....i od toho nakonec taky ty diskuse mame.

       • Maroš napsal:

        Proude "ani nic proti Marosovi" - napíš že nic proti Nowakovi - a potom aj my napíšeme, že nemáme nič proti tvojej starej - len by mohla trochu lepšie variť - pre Harpicu...

        • proud napsal:

         Nic proti Marosovi je podobne jako nic proti Nowakovi a nic to nepodminuje,znamena to jen to,ze mi slapnes na kuri oko a dokud to bude jen zlehka,nic se nedeje,dupni a urvu ti hlavu :-)

        • proud napsal:

         A pro tvoje dobro..........odvykni si ve sporech tahat "treti strany" jak to mas ve zvyku,ono tahani rodicu druhejch,nebo jejich manzelu,manzelek,deti a podobne,je svinstvo,protoze jednoho krasnyho dne narazis a nekdo ti slusne roztrha hubu pesti az to pouzijes a nebudes schovanej internetem.Muj bys takovej nebyl rozhodne prvni,a nejspis ani posledni.Dobra rada,a zadarmo.Navic to dost posramocuje pohled na tebe,rozhodne bych se prave proto s tebou neparal,protoze mi to ukazuje ze ti je vsechno neferovy dobry.Aspon bych si nemel co vycitat.

        • jan nowak napsal:

         .. teda pánowé , waše kokomenty sem ještě nečet , p protože furt shánim to nowý
         mládě - letošní , narozený w Zooo.. Laura & a její Tygři křti-li.. no jo
         .. ale lo-ni : (
         Sse snad nic nezrodi-lo do pi-či..
         Grr
         K článku.. Zde je widět ROBOTI , že chybí diskur.sní 4Rum.
         I slabejcius překokonal kamaráda Roba www w počtu příspěwků..
         .. 2 pozíciju odnáší KRTek se 66 smazanejma příspěwkama ..ha !

       • asar napsal:

        Ten pseudonym je tiež divný. Neverbálna - symbolická komunikácia má vždy prednosť pred verbálnou.

        Čo si mám ja ako čiteteľ myslieť, keď dočítam článok a potom na mňa vypadne Mášto Marný. Robí si zo mňa prdel alebo ma zaklína?

        • proud napsal:

         Dobrej postreh.Pseudonym jako nick,nebo zkratka je v poradku,ovsem dat si kompletne falesny jmeno,to uz ani moc pseudonym nebude,navic jeste takovy.....

        • proud napsal:

         Klonim se spis k tomu "zaklinani" : Mas to marny......co dela takovy hovado v alternative mi je zahadou,uz jen to je dost padnej duvod na ptani se za koho vlastne kope,kdyz rika ve skutecnosti vsem,ze to maji marny,hledaji zbytecne,zbytecne ,marne se snazej.....

        • asar napsal:

         Raz som to podcenil, že som nebral symboliku do úvahy, aj keď vnútorná kontrolka blikala. Už to viac neurobím.

        • Maroš napsal:

         asar - ja som to s TM už dávnejšie prebral - keď začínal - a to si môže vyskúšať HOCIKTO NA VLASTNOM WEBE A BLOKU!!! - najebalo sa doňho tisíc trollov!
         "To máš marný!" - je jeho krédo - prejav vzdoru! Voči tým útokom zvonku. Podobne aj - Richard Peter Ortek - tiež pseudonym v preklade "pevný ako skala!" - čo je prevádzkovateľ ČNTV - České nezávislé televize! Problém VŠETKÝCH hlupákov je VZŤAHOVAČNOSŤ = nevedomosť + EGO!
         Stačí? Choď na tie stránky a uvedom si, koľko toho pre ľudí robia! Tieto veci majú 2 základné úrovne - 1/ že niekde vzniknú viaceré zdrojové články-dokumenty, že ich niekto vydoluje a niekto preloží a umiestni na svoju platformu. 2/Potom niekto prebehne VIACERÉ TAKÉTO PLATFORMY - a vyberie z toho množstva - podľa uváženia a schopnosti rozumieť globálnym súvislostiam - "to najdôležitejšie" - ale stále subjektívne len pre neho. Takto začína primárny základný prehľad. A ten - podľa toho, kto je ako už zorientovaný - dopĺňajú účastníci komentov - zdieľaním linkov na články a dokumenty, ktoré podľa nich k téme chýbajú a sú relevantné. Tak vzniká MOZAIKOVÝ - KONTEXTUÁLNY OBRAZ TOHO, ČO SA DEJE A AKÉ SÚ PRÍČINY, SÚVISLOSTI A MOŽNÉ NÁSLEDKY.

         A čo robí "súdruh" Proud z pevnosti NSA - Noradu?!
         Dáva rady! A veľmi často sám sebe - najlepšie sú jeho komenty jeho vlastných komentov. Keď sa niekto chytí, alebo mu vedome "drukuje" - tak sem najebú 200 svojich "myšlienok".
         Aby si tomu rozumel - byť zatvorený v betónovej kobke - na čele fáza a na kokote nulák - čo by si robil ty? A najesť mu dajú až za 100 komentov!

        • proud napsal:

         Napisu to jen obecne,tedy to nevztahnu na nikoho:"Choď na tie stránky a uvedom si, koľko toho pre ľudí robia!"..........a to je prave casto ten maler!!! Neni horsich chyb nez ty ktery delame v "dobrym umyslu"!!! Jak sis mohl vsimnout ty NORADe :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))),presne tomu se snazim vyhnout tim,ze se snazim o referenda,bezfinancni a bezobchodni spolecnost,a to takovou co by nebyla spolecnosti ovcanu,ktera si vsechno pekne rozhodne sama a ponese si za to svoji zodpovednost.OOps,chci vsechno pro lidi a jejich absolutni kontrolu nad tim a uz se panbickarum jevim jako placenej agent :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Takze uprimne,jsem vdecnej vsem kdo to myslej dobre a davaj VSEM misto k vyjadreni a zatracuju vsechny kdo to myslej dobre a "proto" selektujou.Muzou myslet cokoliv jakkoliv dobre,ale jsou zhoubnym nadorem na tele svobody a tim i budoucnosti prave tim jak to prosazujou a tim ze prosazujou co prosazujou,dalsi pouhy systemovy pasaci stad(kdyz je k tomu pustej),ale sami jeste nejsou ani tak daleko,aby si to vubec uvedomovali!!! Casto tedy bohuzel horsi nez skutecnej,vedomej nepritel a o to nebezpecnejsi,ze se za nej nepovazujou.

        • asar napsal:

         Maroš ja na tie stránky nechodím ani o týpkovi nič bližšie neviem, takže mu možno krivdím. Ten nick sa mi však neľúbi.

         K jeh vysvetleniu. Existujú oficiálne vyjadrenia k rôznym udalostiam pre dav, ako je oficiálna verzia o 11. septembri. Ide o to, že či sú aj pravdivé.

 33. proud napsal:

  A pak prijde napriklad "Maros" a sype sem jeden odkaz na zlodeje za druhym.............

  • Maroš napsal:

   Proude - mnhýám to uniká - mne nie - že "si schopný" reagovať ako pavúk za pár sekúnd - na každý koment na každom článku TU. Tak si buď úchylák - čo však nevysvetľuje to - že bez softvérového vybavenia - ktoré ti ohlási KAŽDÝ NOVÝ KOMENT NA KAŽDOM ČLÁNKU NA NWOO.ORG - môžeš byť 1000 x úchytlák - bez toho vybavenia sa to nedá fyzicky zvládnuť. Ergo - ktorý normálny človek je taký chuj, aby v kuse trávil celé dni sledovaním komunikácie nejakého webu? Len profesionál! Dúfam, že skapeš na zlatú žilu - v NORADE ťa rovno rozpustia a vyhnoja si tam tú svoju umelú zeleninu. Lebo - v kombinácii s 2-ročnou štatistikou - zásadne okrem svojich drístov nezdieľaš žiadne UŽITOČNÉ INFORMÁCIE! SI TROLL!

   • proud napsal:

    Ty "dristy" jak ty rikas,to jsou ony informace,kdo chce,vidi je,kdo nemuze,nemuze je zahlidnout,v celkovym obrazu je ztrati,respektive ani nezahlidne.

  • proud napsal:

   Vidis,a ja to zvladam,tak jako kazdej zvlada vec na ktery mu zalezi!To je vyhoda maximalni mozny sobestacnosti kde se neustale pracuje na tom aby se zvysovala,jsem celej den na zahrade,stihnu to mezi tim i do mesta a prece u kompu ;-).Na to nemusis bejt troll,ale musis neco znat a umet!!!

   • Petr C napsal:

    Proude co delate v tomto obdobi na zahrade? Puda by mnela byt pohnojena na podzim a v zime by mnela mit pokoj.

    • proud napsal:

     Ted uz sypu akorat popel,ale mam slepice a kaceny kolem kterejch je potreba cas od casu trochu behat.A dum kde pronajimam bytovy a prodejni jednotky se sam taky udrzovat nebude.Ale mam ho cirka 3 minuty od svyho,ostrou chuzi:-)

     • Petr C napsal:

      To mate dobre, mi by drubez sezrala divoka.Ale to pronajimani je trest bozi za vase hrisne myslenky o bezfinancni spolecnosti.

      • proud napsal:

       Neni Peto,nejsem z tech kdo na tom chteji vydelavat vic nez je nutny a primereny,takze drzim najmy dole jak to jde,navic v zajmu "vyssi vule" bych vubec nemel problem dat to do placu vsem.Samozrejme nejsem debil a nenacpu to ovcim jako "zarnej priklad",jeden za vsechny,vsichni za jednoho,dokud to tak nebude,rozhodne takovou blbinu neudelam :-))).Ale dava mi to urcitou jistotu a nezavislost na systemu.

       • Petr C napsal:

        Kazdy majetek nas dela vic a vic zavislym na systemu. samozdrejme ze pozemek se do toho nepocita. Ten by nam mnel naopak pomoci k aspon castecne nezavislosti. Ted zrovna ziji v Bankoku a jak tu vidim to lidske mraveniste, zavisle na dodavkach potravin uvedomuji si vlastne ze jsem stastny clovek, kdyz se lopotim na tom svojim policku.

        • proud napsal:

         To je to co rikam porad,nedokazal jsem se vzdat zahrady a pestovani ani v Americe,sousedi,az na jednoho co taky pestoval na nas koukali jak na bily vrany:-)))))))))))))))))).Jen v divocine jsem ji nepotreboval,tam je vsechno co potrebujes i bez pestovani.

        • Petr C napsal:

         Proude, vy zase placate. Chtel bych vas videt jak by vas uzivila divocina severnich Skalnatych Hor. Vsude celina ze ani zakladni polodiny v ni moc nerostou. Jedine ze nepotrebuji kupovat zadne maso. A loni jeste pred tim nez jsem odjel bylo skoro kolem minus 40. Divocina v Evrope a Statech je oproti Canadske jen park. Ceskou a Slovenskou prirodou jsem prosel a tu ze Statu znam podle vypraveni tkz. lovcu, kteri tu jezdi na zabijeni zvirat z rozezranosti.

        • proud napsal:

         Neplacam,zapominas ze to ty sis vybral nehostinnou cast Canady,ja prosperujici cast Statu ;-),samozrejme i co se divociny tejka.I tady bych sel v prirode tam kde muzu prezit a nehnal bych se do pekel ;-)

        • proud napsal:

         Ta divocina si nevybira,je jaka kde je,ale TY si vybiras!

        • proud napsal:

         A tak je to se vsim a vsude,kdo si necha vybirat za sebe a dela se tak zavislym,odmita vlastni zodpovednost a vzdava se rizeni svyho zivota,pak place,toho mi muze bejt lito,ale jeho vinu to z nej nesmeje.

        • proud napsal:

         Stejne tak bys mohl odejit do pouste a pak plakat ze je to vsude samej pisek a k jidlu jen po nocich ruzna havet,muze za to ta poust? ;-)

        • Petr C napsal:

         Ja ziji tam kde se mi libi a kde mi to vyhovuje. Mam rad tu depoddajnou tvrdou zem. A hlavne se tam nesere moc lidi a kdyz jo tak tam nevydrzi moc dlouho. Samozdrejme ze jsem si to zaridil k tomu abych v krajnim pripade prezil. Ovsem jsem to musel prispusobit. Na jihu jsem to pred par rokama zkousel nebavilo mne to. Ja si vybral sever a vsadim se jsem min zavisly nez vy. Klidne vas pozvu na par mesicu ke mne a pak prijedu zkouknout tu vasi nezavislost. Ale tu jsme uhli od tematu. Mne jen zajimalo co se da delat v zime na poli.

        • Petr C napsal:

         Proude ja nikde neplacu, pisi jak to je.Pokud bych si vybral poust, asi bych mel duvod si ji vybrat a i pres ten duvod by mne asi sralo ze nemam vodu. Jeden z duvodu proc jsem si vubral tu nehostinou pudu je ten ze tam mam hodne vody, ktera je velice kvalitni. A ve statech, a nebo u nas na jihu uz ted breci ze nemaji kvalitni vodu.

   • Maroš napsal:

    Proude - monitorovanie viacerých OBRAZOV A WEBOV - je vec špeciálneho sfFtvéru a NAJMÄ! - prioritného protokolárneho pripojenia a priepustnosti!
    Takže buď tak dobrý - a poraď všetkým - vrátane mňa - ako máme všetci fungovať "rovnocenne" na úrovni "SKYPE+ICQ+MESSENGER" - hoď sem prosím IP - kde si môžeme stiahnuť Čiernu Vdovu! Choď do piče!

    • proud napsal:

     ......napsal uzivatel internetu bez jakychkoliv dalsich vedomosti a znalosti s cim zachazi....... :-)))))))))))))))))))

  • proud napsal:

   Jo,to posral.

   • asar napsal:

    Ja by som aj so Zemanom súhlasil. Ja som vládou označený za rasistu a fašistu len preto, lebo tu nechcem moslimských imigrantov, ale vláda takto moslimov provokuje. Tento krok Slovenska ani ja nechápem.

    A potom to Zeman posral...

    Ale znova sme sa dostali k tej histórii. Už chápete, prečo "nemať históriu" nemusí byť nevýhoda? Tie deportácie sú jediná vec, ktorú nám môžu vytknúť, inak na nás nemajú nič. A omieľajú to toľkokrát dookola, že už to nemá účinok a mám to prekuknuté ako Eminem furt tie isté kokotiny proti nemu dookola vo filme 8 míľa. Ste ako stará obohraná platňa idioti.

    My sme židov len deportovali, ale Maďari majú oveľa dlhšiu a "lepšiu" históriu. Tí židov rovno strieľali do Dunaja. Teraz tam vystavujú na nábreží ich botky.

    Deportácie sa dajú eliminovať veľmi ľahko. Pán Zeman, keď sú deportácie podľa vás zločin, to chcete akože povedať, že deportácie a masakre Palestíncov v Izraeli sú takisto zločin? To je antisemitizmus. Vy ste extrémista pán Zeman!

    A prečo boli deportovaní? Pán Zeman Slovákom je vyčítané, že sa neozvali na obranu židov. Ako sa ozývali židia proti maďarizácii, útlaku, strieľaniu do davu a kradnutiu detí v Uhorsku. Kde boli vtedy títo ochrancovia národnostných menšín? Ja vám to poviem. Oni tomu ešte pomáhali výmenou za koncesie na krčmy a ešte tu šírili aj alkoholizmus.

    • proud napsal:

     Houby jen deportace,je toho habakuk,ale vsadim i boty,ze kdyby jsme znali soucasny pomery z hediska prezidentu a vlad tehdy, i dnes,nasli bysme svinstva nejen na vas,ale i na nas a vsechny okolo,ze bysme se v nem utopili.Nezapomen ze je vzdycky mnohem vic toho co nevidime a nevime a nedozvime se,jako je to s tim povestnym ledovcem.Nerkuli o tom ze se jedna za urcitejch specifickejch pomeru ty doby a konkretni situace,jeste navic.

    • proud napsal:

     Divam se na to jinak,a to tak ze ne jestli jste udelali,nebo neudelali,ale jestli vycitat,nebo nevycitat,pripominat,nebo nepripominat,rozdelovat,nebo stmelovat.Docela se odkopal.Musi vedet tak dobre jako ja ze lidi videj stejny veci ruzne z ruznejch pohledu,podle toho kolik znaji okolnosti tu kterou vec provazejicich a podminujicich.A pochybuju,ze zna vsechno,protoze vsechno znaji zpravidla jen ti ktery to ci ono rozhodnuti primo vydavaj.

     • proud napsal:

      Jde o pokrytectvi s nejakym zamerem,s jakym ukaze ejspis az cas,jestli se neco nezmeni.

     • asar napsal:

      Takže aj keď ten výrok chápeme negatívne, má to to pozitívum, že sa odkopal :) Takže aj to ničenie našej histórie má určité výhody. Aj keby v našej histórii bolo niečo, čo by nám mohli vyčítať, nemôžu to použiť, lebo nám históriu zrušili :))) Naproti tomu Maďari, Nemci a hlavne židia majú históriu dlhú a bohatú. Aspoň vidno, akým hlúpym prvoplánovým spôsobom postupuje zlo s úmyslom za každú cenu škodiť.

      • proud napsal:

       Ja ho nechapu nijak,nestal by mi ani za pozornost,kdybyste se mu tady nevenovali:-).Z prostyho duvodu,ze ti kdo o tom vedeli nejvic,uz nejsou a vsichni ostatni varej jen z vody. Schvalne,dam ti takovej "vymyslenej" priklad.Predstav si bezny americky satelitni mestecko,ulice do obdelniku,sem tam velka plaza s velkejma marketama a par malejch s mensima.Poklidnej zivot,a najednou bum,soused vyvrazdi jiny sousedy,z niceho nic,a zjisti se ze dostal dopis ve kterym stoji,ze to bud udela,nebo vyvrazdej rodinu jemu.A zjisti se,ze tech dopisu bylo vic,ruznejm lidem a nektery z tech kdo ho vyhodili,byli vybity i s rodinama.A ted zkus toho souseda soudit a zustan u toho klidnej........pritom kdo to nevi,odsoudi ho okamzite jako zprostyho zabijaka kterymu proste mrdlo.

       • asar napsal:

        V tom máš pravdu, aj ja som zmenil na mnohé veci názor potom, ako som sa dozvedel o nich viac. Napríklad o židovských bratoch. Veľké sklamanie.

        Zemana som riešil, lebo mi umožnil poukázať na tú históriu, ktorej údajný nedostatok mňa vôbec nerozhádže.

        Ďalší dôvod, ktorý som nakoniec zabudol napísať je ten, že mu vôbec nerozumiem. Boli deportácie, je to zločin. Na revanš sa preto uznal Jeruzalem za hlavné mesto, zase je zle. Ja už potom neviem, čo máme robiť.

        • proud napsal:

         "Ja už potom neviem, čo máme robiť."...............a ja to vim ;-)))).Makat kazdej sam na sobe a skrz sebe menit svy okoli tak nejak "samozrejme",a to plati obecne,pro vsechny na tomhle svete.Pak nebudou potreba ismy,slunickari,optimisti,pesimisti,penize a plno dalsiho braku:-).Ale je potreba s tim zacit a bejt sami k sobe uprimny,ale hlavne toho obecne hodne vedet.Kdo maka na sobe,rychle zjisti ze nejlip se muze mit jen skrz druhy co na tom budou jako on,skrz spolecnost o kterou s muze oprit a ktera ho nenecha ve stychu,ale to se od ovci a stad cekat samozrejme neda.

      • Maroš napsal:

       asar - protokoly--- Tie fungujú aj na webe - prioritu majú tie, ktorých povinnosťou je ti prekutrať PC. Detto - divide et impera protokoly...

       • asar napsal:

        Maroš, nestraš, nedávno som pozeral Snowdena.

        Inak je mi to už aj jedno, či ma špehujú alebo nie. Dostali ma na dno, takže ja už nemám čo stratiť. Aspoň vedia tí kokoti, čo si o nich myslím.

        • amanita napsal:

         ked klesas ku dnu musis sa dobre nadychnut a potom na dne sa staci dobre odrazit setrit si vzduch a ist hore

        • Maroš napsal:

         asar - čo to je to dno? Kedysi som bol roky frustrovaný z toho, že som prišiel o prácu, v ktorej som sa vyslovene našiel. Najväčšiu "pochvalu" som dostal od sprostého zamestnávateľa - ktorý neustále odmietal preberať zodpovednosť štatutára za určité veci - keď mi vlastne vynadal, "že tú prácu moc žeriem". Rakovinu som - rozchodil. Základ je včas sa vydrbať na všetky ovládače a okolie a zásadne zmeniť aj prostredie, aj aktivity. Teda aj blbý egregor, ktorý ťa ťahá dole. Chce to nové vzťahy, nový projekt svojho života, upratať si šuplíky. Niekedy to bez ťažkej choroby - ktorá ťa reštartne - alebo skapeš - nejde. To by si neveril, koľko neslobody máme v gebuliach. Prestaň sa porovnávať s inými - jediné porovnanie to dennodenné - či práve nerobíš niekomu užitočného idiota. Aj tu. Ale - aj chlievy treba raz začas vyčistiť - sused to za teba neurobí a tie svine tiež nie. Dno - lebo nevieš čo ďalej? Tak chvíľu počkaj - krabice sa preskupia - a buď pripravený na novú príležitosť. Aj veľkú vodu treba prestáť...

        • asar napsal:

         Ďakujem obom za podporu. Obaja máte pravdu, veď ja to až tak úplne tragicky neberiem. Aspoň som spoznal povahu tohto systému na vlastnej koži. Lebo toto keby mi len tak niekto hovoril, tak asi neuverím.

         Má to aj tú výhodu, že už nemám prakticky čo stratiť, takže môžem robiť veci, ktoré iní nemôžu, lebo majú obavy.

        • jan nowak napsal:

         Asere.. jenom se nám Zde nepodřízni www w přímym přenosu - pls..
         Admin by měl na má-le ..bo nedostal by Korále !
         .. srándujem - co @ Nowý-ho na Slowači ??

         Asar.. přiznej se : //

        • amanita napsal:

         Maros nieco na tom bude (blbý egregor, ktorý ťa ťahá dole). poznam z vlastnej skusenosti. pravda je, ze ked to trva pridlho tak z toho tazko ochories a mozes zomret ak s tym nebojujes. my slovaci mame v gebuli privela otroctva, slabosti, poddajnosti. stale musime niekoho posluchat a napodobnovat, stale nas musi niekto ponizovat a utlacat (usa, eunia, nato). staci sa pozriet na nasich vybranych poslancov, na nasu elitu naroda... parlament, vladu, prezidenta, rozhlas + tv spravodajstvo riadene z usa...cesta do pekla.

  • proud napsal:

   Tak oni se me tyhle "soudy" vubec libej,obzvlast ty co se tejkaj minulosti a extra ty valecny,chtel bych videt jeho jak by vybiral s opratkou na krku a narodem pod samopalama!!!!!!!!!!!!!!!! Kdyz o osudu tech lidi rozhodl davno a definitivne nekdo uplne jinej a mnohem vyssi nez nejakej prezident,nebo Hitler...........A co me kurva na nem sere nejvic,ze to urcite moc dobre vi a prece alespon tu tlamu nezavre!

  • proud napsal:

   Ted si vezmeme co vyvadi tohle "mensi zlo",aby mela dceruska budoucnost a co by vyvadelo to velky zlo za cirkus a tanecky..........a znova se musim tim padem ptat: POTREBUJEME JE??? A kurva na co?????!!!!

   • Maroš napsal:

    Proude - "pri zločinoch" Slovákov sa sio-Zemanovi dobre zabúda na tie zverstvá Čechov na odsúvaných Nemcoch - v jeden čas ste ich tam mali 2 milióny - keď utekali pred severovýchodnou efenzívou Červenej armády - z Poľska a "východného" Nemecka. Kopnúť si - to je základ!

   • HVzV napsal:

    Na co je potřebujeme?
    No na Merkel tv proběhl historický dvoudilný film,jak Nemecko přes židovské prostředníky finacovalo revoluci Lenina.
    Ty scény tam byly zdá se autentické,možná,že by ho pan Maroš i film našel.
    Ale k jádru pudla.

    Pokud místo nařikáni tady chcete prý všichni změnu musite vědět,že na ni se opdkudsi musi objevit škvára,souhlasili by jste opravdu všichni,aby ten maras taky financovali židi nebo ne a proč?

    • HVzV napsal:

     Přispěvek 14.56 byl inspirován protokoly sionských mudrcu pana Maroše,
     kde se píše,že to tak oni chtějí a penízky mají.
     Takže to berte v úvahu pokud odpovíte.Pokud ne
     s takovým financovánim mlčky souhlasíte.

     Máme tedy poté i podporu pana presidenta,který se také prohlásil za žida,nebo je to všechno úplně jinak nebo co ,nebo jak?

     • jan nowak napsal:

      Tagže na pána Krtku.. no ni ?

     • jan nowak napsal:

      .. mě škwára nesmrdí - mam to-tiž 4 wheele !

     • Maroš napsal:

      HVzV - my - všeobecne - potrebujeme, aby na "trón" zasadol človek VEĽKÝ!!! už od malička - a nie tieto obchodnícke-prisluhovačské padavky! Skorumpované a riadené už od kolísky! Verím, že sa taký narodil už mnoho krát - ale - je to večný pohon na - KRÁĽA

      • HVzV napsal:

       DRAHÝ NÁŠ VŮDČE EL COMANDANTE NOWAK,

       děkujeme za vašeho pana WIKINGERA PETERA combatera,který je prima zvrhlík,pije Winjak a je swinjak.
       Byl to on,který nařidil veliteli podzemni armády Krteckovi,aby zajistil ihned její ideologickou připravu,což on neprodleně udělal a skončilo to vygumovánim její první werse v počtu 67 ideových přispěvků,které už tehdy měly charakter dělových koulí.
       Po takové amatérské sorosovštině musel být ten dynamit samozřejme přejmenovám na úplně nevinný

       NÁRODNÍ PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ

       jehož první body tady a zde, vyvolávají virvál jak parnik-viz brzy TŘISTA Z MISTA!

       To ovšem není fšechno.

       Probouzejí se i ženy,kdy pani JUSTÝNA bojující je jen špička ledovce,pokud bude chtít viz její článek ŽALUJI.

       Samozřejme v pozadi stojí obchodní a nikoli politická společnost OSV z které má podle nám prozatim neznámého plánu prý být a.s.

       Rovněž je nezanedbatelný vznikajíci hnutí HVzV

       No buch s vámi vy ničemové ,stejně budete všichni okradeni a pak pozabíjeni pro nedostatek solidarity,tak co s vámi no ni?

       • jan nowak napsal:

        To pozwání na wwečeři platí - pro JUSTÝNU.. ja-ko HzDS !
        .. jag sse ti jezdí na KOCKÁCH pi~čo ??

        ps : muoj G-mail.. @ na www wyžádání u panna welkomožnéHO
        .. pana Admina Jajana Korála..

   • proud napsal:

    Odsun Nemcu byla vec krapet jina,ucastnili se zabijeni Cechu a zvani Nemcu k nam,jak se rika,"osobne".Sami si urcili svuj osud.I kdyz je fakt,kdyz o tom tak premejslim,ze siozidi delaji presne to stejny a ve svetovym meritku,jen si ty ruce nespinej osobne,ale platej vlastizradce.O tom jak dokazou obetovat svoje vlastni bez mrknuti oka a vydelat na tom,uz ani nemluvim.

    • Petr C napsal:

     Krapet jina ? Podivejte se jak se zide chovali k Slovakum pred druhou svetovou valkou? A to se jeste neuvadi kdo stal za tema loutkama kteri stali za vznikem to ho vrazdeni. Pravda nam nebude recena nikdy. Pochybuji ze vse bylo nekdy nekde pravdive zdokumentovano. Nezbyva nam se podivat na to kdo v pravde na teto valce ziskal a porad na ni profituje.

     • proud napsal:

      Skoro nic jinyho netvrdim.Na co se mam teda zabejvat "historii"??! Natoz podle ni soudit a posuzovat? Uz asi chapes proc mi na ni malo zalezi a uprednostnuju soucasnost ve vztahu k budoucnosti....A zase,sam jsi to napsal:"kdo profituje".Dokud bude existovat nejakej "profit",vzdycky se najdou svine ktery toho vyuzijou proti ostatnim.

      • Petr C napsal:

       Ja nikoho sodit nechci. Jenze historii bychom znat meli. Z neceho se musime poucit. Muj fotr se poucil z chyb mojeho dedka, ja z chyb fotra a moje decko by se melo poucit z chyb mych. Bohuzel vetsina lidi je nepoucitelna.

       • proud napsal:

        Jisteze bysme meli,mame vyhodu ze muzeme znat aspon tu "osobni",rodovou a z ty se ucit.Ale neslovickar,dobre vis ze rec je o jiny historii,narodni a nadnarodni,o ty vylhany.

 34. OldNoe napsal:

  Nemecký vyslanec H. E. Ludin Zahraničnému úradu v Berlíne
  Telegram
  Bratislava 4. októbra 1944
  "Predseda vlády Tiso hovoril so mnou dnes o riešení židovskej otázky na Slovensku. Odvolával sa pritom na správu, ktorú nedávno v tejto veci dostal odo mňa po mojom rozhovore s veliteľom bezpečnostnej polície a bezpečnostnej služby dr. Witiskom, že súhlasíme so sústredením a prísnym strážením všetkých Židov na slovenskom území. Teraz sa vraj dopočul, že sa bez vyrozumenia slovenskej vlády pristupuje k odvážaniu Židov zo Slovenska...Dal som ministerskému predsedovi na vedomie, že podľa môjho názoru treba židovskú otázku v každom prípade radikálne riešiť: v prípade zahraničných protestov má jednoducho poukázať na to, že ríša požaduje od slovenskej vlády radikálne riešenie. V tomto prípade sme ochotní prevziať zodpovednosť za protižidovské opatrenia, ktoré sa tu urobia. Prosím o súhlas s touto úpravou" Podpísaný: Ludin. Zdroj: L. Suško - Slovensko v jeseni 1944.

  • Maroš napsal:

   Old Noe - ten "súhlas" by znamenal ZRIEKNUTIE SA AKEJ TAKEJ SUVERENITY!!! Ty - napríklad - súhlasíš - ŽE NÁM SEM - NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ - Merklová nasáčkuje migrantov? To je ako súhlasiť s tým, že ti nejaký hasič ODBORNE zapáli barák - kvôli poistnému podvodu. Niektoré veci sú skrátka PRÁVNE NEZASTUPITEĽNÉ! Otázka - čo si s tým chcel povedať - že my Slováci vždy potrebujeme nejakého SAMA - lebo nie sme schopní si vládnuť sami - že nemusíme niesť zodpovednosť? Za "odchod Kisku do Argentíny" - až bude "po všetkom"? A propos - ako to dopadlo s tým Ludinom - lebo ako to dopadlo s Tisom už vieme...

   • OldNoe napsal:

    Maroš, nechápem, čo mi to tu podsúvaš. Predsa vieme, že Židia išli z územia Slovenska dva razy. Najprv po vzniku prvej SR, keď si všetci mysleli, že smerujú do novovzniknutého štátu Izrael. Potom prenikli správy o tom, čo sa v Osvienčime deje (Vrba a spol.) a po intervencii štátu Vatikán, ako i po liste apoštolského nuncia boli deportácie zastavené. Mimochodom, tuším jediné v Európe. Horeuvedený telegram je z obdobia SNP, keď bola Bratislavská posádka odzbrojená a Slovensko vojensky obsadené. Ludin bol síce vyslanec, ale rozhodoval najmä vojenský veliteľ na Slovensku - najprv Berger, potom Hoffle, pričom druhým "šéfom" Slovenska bol SS-obersturbmanfuhrer J. Witiska, náčelník pohotovostnej skupiny H. Do nej patrilo takmer všetko: od gestapa, až po skupiny horských strelcov, operujúce v slovenských horách. Čo nám z toho vyplýva? Že predseda vlády SR Štefan Tiso (pozor, nepliesť si ho s J. Tisom), sa usiloval o to, aby Židia nemuseli opustiť územie SR a v podstate sa pokúšal hrať s Nemcami "na schovku". T. j., že Židia budú v slovenských táboroch - samozrejme, keď sa ich podarí vybudovať. "Podarilo" sa vybudovať celkovo tri: V Novákoch (ktorý sa okamžite ocitol na povstaleckom území) a posledný v Seredi, výstavbu ktorého riadilo ÚŽNO (Ústredie Židovských náboženských obcí). Takže, z uvedeného telegramu vyplýva, že premiér slovenskej vlády dr. Š. Tiso protestoval proti transportom Židov z územia SR, pretože podľa tichej dohody územie SR opustiť nemali. Nemci ich však začali transportovať bez toho, aby sa niekoho opýtali, neobťažovali sa to slovenskej vláde ani oznámiť. Toľko môj príspevok k šplechu českého prezidenta.

    • Maroš napsal:

     Old Noe - nič ti nepodsúvam, ale koment je práve na TO POUČENIE, VYSVETLENIE! Tak ťa do budúcna prosím - využi tento priestor. Lebo inak - nastúpi iná - dezinformačná interpretácia. UČÍME SA! - tak nech nie kokotiny! OK!!!

     • Maroš napsal:

      Old Noe - čisto súkromne - koncentrák v Petržke vyšetroval otec môjho kamaráta - už nebohý. Kedže Červená armáda pri oslobodzovaní zožrala - pochopiteľne - všetko - väzni prežili po oslobodení vďaka šlichte z medvedieho cesnaku z petržalských lesov! Veríš neveríš - som jeden z dvoch ľudí zo 130 tisíc obyvateľov Petržky, ktorý tento zdroj využíval - naučil som to ešte jedno dievča - psíčkarku. Kontext - toto nie je degradácia - vedomostí? A čisto súkromne - "špenát" z medvedieho cesnaku sa môže strčiť tomu "normálnemu" špenátu.

      • amanita napsal:

       petrzalsky cesnak + rama + chlor + fluor + trosku mestskeho smogu + chemtrails = hotovy zivotabudic.

       • Maroš napsal:

        amanita - keď si z petržky - tak lokalita je od Draždiaka po Starý háj /Malý draždiak/. Odporúčam - je to pracné, ale kiež by som mal tie zdroje tu na maďaroch - vyskúšaj zavariť si BUTÓNY - puky medvedieho cesnaku - ako uhorky - na to potrebuješ 2-3 plné igelitky pukov.
        Bohovská vec! Musíš to dobre natlačiť do pohára - veľa vzduchu. Ale ryzoto s týmto - rovno do mozgu!

        • amanita napsal:

         Maros nie som z petrzalky som trochu severnejsie. ak sa mi podari najst tie puky medvedieho cesnaku tak si ich na jar spravim. ja mam radsej divoku pazitku taku cerstvu jarnu. dobry jarny salat spravis aj z listov mladej pupavy . napis domaci liek nieco silne domace co si doma varis proti chemtrails posypaniu...o slivovici pisat nemusis.

      • OldNoe napsal:

       Maroš, iba pre istotu, Petržalka bola v čase Slovenského štátu Maďarsko. Čo sa týka toho cesnaku, ak ho máš rád, urob si na jar výlet do Malých Karpát. Napríklad na Havranicu. Rastie tam pod stromami a je kvalitný (mocný). Stačí ísť na vlakovú stanicu Smolenice (je mimo obce), odtiaľ po žltej značke (po asfaltke) hore a napojiť sa na červenú. Veľa je ho i na Veterlíne (neznačkovaný sused Zárub), ale tam bacha na divé svine - na jar majú mladé. Raz som tam vliezol doprostred stáda a keby moja priateľka za mnou nedupala ako slon, možno by som tu už nebol.:))

       • Maroš napsal:

        Old Noe - koťuha - tak si vyrastal v Karpatoch ako ja? Tak je ti jasné, prečo nemôžeme odísť z tejto krajiny?!

        • Maroš napsal:

         Old Noe - inak - raz nás ako decká skoro zabil jeleň na Železnej studienke. Boli sme na bedlách - a ten pako - v ruji sa na nás vyrútil ako besný. Zaliezli sme do krovia - on tam búšil parohami - my sme vrieskali - nakoniec to vzdal. Stretnúť divé prasa - to ma desí. V Gabčíkove - SVD - som stretol asi posledného jeleňa lužného - obor - 300-400 kg "ako los", a prasa - počas povodne - sedelo a malo hlavu vo výške mojej. Kolega len špitol - "nekukaj naňho" - sme boli dosratí. Úžasná krajina - plná tajomstiev - pre tých otvorených...

 35. jan nowak napsal:

  Asare.. pí~ču to mimo twuj chlíwek.. ale ně i si ty spadlý z Orbity místo sstrejdy Sasína.. bo se
  .. jen ptám ?

  ps : to : Maroš ..sem si to myslel , žes Olófěěny - a já furt.. cínófy.. šelézny a tag..

  Sem ti po-zapoměl poblahopřát k to-mu twýmu úspěchu.. no.. jak ti ten twuj kokoment wyšel na
  Afinabulu na prwej stránke.
  Ako tzw. otwarak..

  Michala

  • asar napsal:

   Sory, som si myslel, že celkom dobre rozumiem česky, ale tebe nerozumiem ani slovo. Akurát tu vidím svoj nick, to je tak asi všetko, ale inak nechápem, čo píšeš. Takže sa nečuduj, že ti nebudem odpovedať.

   Kto rozumie, čo píše nowak, nech sa prihlási.

   • HVzV napsal:

    My tu rozumime,ale vysvětlování tohoto zkráceného vzkazu by zabralo několik stran..
    Podstata je jste POCHVÁLEN tak žádná křeč..

    • asar napsal:

     To je dobre, lebo už som chcel napísať, že za prvé tomu nerozumím a za druhé, mně to neuráží.

     Inak ja chválim vás. Rozumieť nowakovi to už je iný level.

     • HVzV napsal:

      Tak to je zas malér ,nesmíme tu dávat důkazy špatné práce naši jediní naděje komuny, nebot jsme hubeni cenzurou či co.
      No chtěli jsme napsat,že ti komunardci NESMÍ otevřit diskuzní rubrikz na svém webu,aby nevypadal jako nwoo a ziskal jim tak stále více chybějící páru.

      No a v důsledku chybějící páry to prý nechají VŠE rozhodovat tzv sjezdu,aby se snad dostali do rudých čisel.
      Zkusime tu dát aspon to radio,ab jste viděli,.že máme za nebožtíka Hejvla pravdu a zas vše- chno musime dělat sami.

      http://afinabul.blog.cz/1801/josef-skala-bilance-roku-2017-a-presidentske-volby

      • Maroš napsal:

       HZaV - stránka nenalezena - asi to tam adminovi docvaklo.

       • HVzV napsal:

        Pane Maroši,
        děkujeme,že se zajímáte o nový trend NAŠEHO hnutí tj. posuzování,tedy raitingu polit. stran,
        Náš odkaz opravdu nefunguje a nikdo neví proč.
        Je třeba tam kliknout na hlavní stranu a hledat ten rozhovor ,který tam opravdu
        je.
        Jen pozorný posluchač toho rozhovoru uvidí,že komunisti v Česku jsou na sestupu.

        Nemají kontakt s občany voliči ,postupně vymírají,zpupně přehlížejí náš NÁRODNÍ PROGRAM. Zkusili jsme je upozornit,aby se tu MEZI NÁMI objevili,aby se tak dozvěděli ,že jsou ve smrtelném sevření diversantů ve svém vedení.
        Je to marné
        Nejsou už schopni žádné flexibilní aktivity a stále si úpěnlivě myslí,že to za ně vyřeši jejich sjezd v dubnu,kde se prý hlási na výměnu plno mladšich asi těch,kteři udělají zkoušku z kotfalda.

        JE TO JEDNA BÍDA ,MUSIME DĚLAT VŠECHNO SAMI,NEBOT NAŠI OBLÍBENCI SE NEZMĚNILI A CHTĚJÍ BÝT NEBOŽTÍKY.

        V rozhovoru je myslím i pasáž,kde se odhaluje,že prý na světové a německé úrovni PIRÁTŮ stoji v čele jejich vedení muslimácI A PROTO SE MUSÍ JEJICH VEDENÍ V ČESKU PŘIZPŮSOBIT A POZVAT JE I K NÁM!

        Bůh s námi křestané, učme se se súry Koránu a ten neomarxismus PIRÁTŮ,aby jsme jim mohli klást alespon včas odpor.

        Bude svatá válka jak býk no ni?

        • Maroš napsal:

         HZzV - kvôli komplexnosti témy slovenského "fašizmu" -
         Ústava Slonenskej republiky zo dňa 21. júla 1939!

         Dokument je na oficiálnej vládnej stránke gov.
         Teda aby bolo jasno - Slovenský štát trval len DO! júla 1939! Ústavu prijal slovenský snem JEDNOMYSELNE!
         Odporúčam pozrieť si práve tie demokratické, ale aj sociálne a etické prvky tohto zákona - právomoci prezidenta, ochranu práce, filozofiu tejto ochrany, prioritu rodiny, práva národností! O tomto vás dnešní pseudodemokrati samozrejme informovať NEBUDÚ! Slovenská republika z roku 1993 je teda Slovenská republika č. 2!
         http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf

        • HVzV napsal:

         Pane Maroši,to 39 nám nejde
         tady otevřit,ale pokud s námi bratři budete bojovat za NP Nr.1.tak náš moderní boj se zástupci vedení korporátní oligarchické tyranie nízkých platů,,cenzury a tim i shrbených hřbetů, bude úspěšně pokračovat až ta banda Nemehel dostane kapky, nebo si i lehne pod kapačky..

    • Maroš napsal:

     HZvZ - nejde VÁM otvoriť formát pdf? Tak nemáte na šunke nainštalovaný Acrobat Reader - stránka pripaja normálne - schválne som dal link z gov.sk - aby neboli pochybnosti o autentcite textu.
     http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf

     Ide stále o to podsúvanie ODPORNÉHO!!! pojmu VOJNOVÝ SLOVENSKÝ ŠTÁT!!! Už menej ich serie pojem "Tiso - vojnový slovenský prezident" - lebo v takých sračkách nebol žiaden prezident ČSR, ČSSR, ČR ani novodobej SR! Ani Beneš v britských salónoch s čumákom v pohároch s brandy!
     To podstatné - ústavou z 21.07.1939 sa jednomyselne prostredníctvom volených zástupcov - teda demokraticky - PRVÁ Slovenská republika - deklaratívne vyhlásila /= kolektívnym vyhlásením zástupcov vyhlásila - nie hovnom na stenu!/ za formu štátu RES PUBLICA - a tomu zodpovedá aj obsah vtedajšej ústavy - základného právneho a politického usporiadania - ktoré - vďaka vtedy kresťanskému etickému svetonázoru väčšiny obyvateľov - zachránilo život veľkému množstvu Židov - ktorých ukrývali mnohí za cenu ohrozenia životov vlastných rodín - "lebo to bolo správne a kresťanské". Kresťanské bolo deliť sa s nimi o jedno, vynášať im výkaly, prať - roky!
     V počte zachránených Židov na počet obyvateľov sú Slováci NA PRVOM MIESTE NA SVETE!
     A som presvedčený, že po boľševickej materialistickej-ateistickej a dnešnej "liberálno pseudodemokratickej" EGOISTICKEJ SIONISTICKEJ = korporátno fašistickej výchove obyvateľstva Slovenska - v rovnakej situácii ako v rokoch 1940-45 - by dnes žiaden Slovák nielenže neukryl žiadneho Žida - ALE ANI VLASTNÚ MATER! Boha im! - Satana skurveného!!! A my si tu máme sypať popol na hlavu? A nám tu budú čumáky strkať do ich vlastných fašistických sračieK?! No nebudú!

     "Otázky Na Semestrálnu Skúšku Právne Dejiny Slovenska Ii. a ...
     23. Ústava vojnového slovenského štátu z r. 1939. Zásady ústavy. 24. Ústava vojnového slovenského štátu z r. 1939 a koncepcia kresťanskej a národnej pospolitosti ... 2. Ústavný zákon 185/1939 Sl. z. o ústave Slovenskej republiky. Koncepcia vlastníctva."

     http://snn.sk/news/dvadsiaty-prvy-jul-1939-prva-slovenska-ustava/
     Samé benešovské sračky na Wikipédii
     https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_(1939_%E2%80%93_1945)
     TOTO už je jednoznačné!
     "Po vytvorení Česko-Slovenska 28. októbra 1918 platilo na území Slovenska tzv. ústavné provizórium až do roku 1920, keď bola prijatá Ústavná listina Československej republiky, publikovaná pod č. 121/1920 Sb. z. a n. (zákon, ktorým sa uvádza Ústavná listina Československej republiky). Tá formálne platila na území Slovenska až do prijatia zákona o samostatnom Slovenskom štáte zo 14. marca 1939 ústavným zákonom č. 1/1939 Sl. zákonníka. Ústava Prvej slovenskej republiky bola prijatá až 21. júla 1939 ústavným zákonom č. 185/1939 Sl. zákonníka o ústave Slovenskej republiky.
     Po druhej svetovej vojne a po nástupe komunistickej strany k moci bola prijatá nová Ústava Československej republiky (1948), nazývaná tiež podľa dňa, keď bola prijatá Ústava 9. mája, publikovaná pod č. 150/1948 Zb. Tá platila až do roku 1960, keď vstúpila do platnosti Ústava Československej socialistickej republiky, publikovaná pod č. 100/1960 Zb., ktorá bola neskôr významne novelizovaná v roku 1968 Ústavným zákonom o československej federácii č. 143/1968 Zb."
     https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Slovenskej_republiky_(1992)

     "Vysoké štátne izraelské vyznamenanie Spravodliví medzi národmi udeľuje štát Izrael a Pamätník holokaustu - múzeum Yad Vashem každoročne. Na Slovensku dostalo cenu už takmer 420 ľudí a v prepočte na počet obyvateľov patríme medzi krajiny s najväčším počtom ocenených. V súčasnosti sa podľa Mešťana rozhoduje o ďalších troch až štyroch cenách pre Slovákov. Ako upozornila predsedníčka národnej organizácie Spravodliví medzi národmi v SR Anna Bandžáková, malo by sa hlásiť viac tých, čo zachraňovali. Odhaľovať ich príbehy, ktoré sú súčasťou holokaustu, je totiž čoraz ťažšie. Cena sa udeľuje od roku 1953 a doteraz ju získalo približne 11-tisíc ľudí. Na Slovensku sa začala oficiálne odovzdávať v roku 1990. Jej nositeľov môžu navrhnúť zachránení Židia, cenu však môže dostať len človek nežidovského pôvodu."
     https://domov.sme.sk/c/2563450/cenu-spravodlivi-medzi-narodmi-ziskali-dalsi-slovaci.html

     "„časť cirkevných kruhov na Slovensku sympatizovala s názormi presadzujúcimi oslabenie vplyvu Židov vo verejnom a hospodárskom živote štátu, ale všetci jasne odmietali riešenie židovskej otázky na rasovom základe“"
     http://snn.sk/pripominame-si-75-vyrocie-vzniku-prvej-slovenskej-statnosti/

   • Maroš napsal:

    Nowakovi rozumiem JA!!! - a jeho huculy - tož by je nemoh poháňať!
    Asar - do prdele - Nowak je len UŽ dospelé dislektické decko - takých bude po hromadnom očkovaní hliníkom plná planéta - tak sa nauč rozumieť! W = dve vajcá do skla - WW = wolksvagen s dvoma wajcami! Tomu rozumí každá slepica s jabkami od Mac'in tofu

    • asar napsal:

     Klobúk dolu pred vami chlapi :) Toš asi budem musieť pridať, keď vravíš že bude horšie.

     • asar napsal:

      Nechcem sa chváliť, ani si nie som celkom istý, ale asi som pochopil jedno slovo. Pí~ču bude asi píšu.

      Ináč, niekto z vás skúsenejších, nemohol by niekto vytvoriť nowakowsko-slovenský slovník?

      • HVzV napsal:

       Takový slovník nelze vytvořit proto,že el comandante NOWAK je přiíliš přesný,revoluční a flexibilní.
       Dá se TO pochopit jenom v souvislostech známých všem,kteří čtou všechny diskuze a v oblasti vznikajících hnutí kterým je přimým a tvrdým komandantem.

       • asar napsal:

        To je škoda, budem sa musieť učiť sám.

        • proud napsal:

         Tohle se budes ucit zbytecne,jediny co dokazes,pomuzes tem dvema spamovat picoviny :-))

        • asar napsal:

         :)

        • HVzV napsal:

         Ti dva vzkazuji,že by jste měl pane Proude spáchat sepuku a zavěsit se na orbit,
         nebot vás tu nikdo za ty vaše štěky nemá rád a jediné co by pomohlo vaši neomarxistické černé duši by bylo stahnuti trenek,aby každý na webu videl ,kdo jste!

       • jan nowak napsal:

        na~na~še .. FUNGL NOWÉ * * * HNUTÍ 3 HWĚZD ! ! !

        Ááá.. nad Blawou ssá Blýská u Kadlowa móstaá..

        Asar.. TO ne-dáš , bo posere tě qwasar !
        .. lepí líp , jag medwědí HOWNO : //

        Michala

        • HVzV napsal:

         el comandante neprozrazujte panu proudovi,že vycházi první vaše hwezda hvzv,která vyvolala třista z mista a k dnešnímu dni dokonce snad vice než 350, byl by závisti bez sebe je to opakuji duchem chudý neomarxista a žere u mc donalda..

    • HVzV napsal:

     Samozřejmě,že bude hůř.
     Naše jediná naděje komunisti vymírají a nevěři tomu,že přišti volby je prý přípraví o rozum,který už dnes nemají.V radiu mluví,že přeceda bude nahrazen skálou.Prý proto,že je zabejčen a nesmí akceptovat nic z NÁRODNÍHO PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ,nebot vše rohodují prý diversanti z vedení,kteři zakázali zakázali dělat propagaci ve prospěch občanů voličů.
     Důkazem je

    • HVzV napsal:

     Nemusite se nic učit pane Asare.
     Vidíte nahoře vzor jasné a stručné odpovědi ve stylu námi oblíbené ejmeriky a presidenta Trumpety...OK. a je hotovo.

     Nic by se nestalo,kdyby jste rozvinul témata NP na př.NP Nr.1. jehož instalaci se stali sousedé velice bohatým národem ačkoli prohráli válku.

     I je můžeme napodobit nebot splnují náš předběžný cil

     PLAVAT CO NEJHLOUBĚJI V PENĚZICH

     a směji se Čechům,že nedovedou instalovat NP Nr.4.tj.tzv.Nepodmíněný zakladní přijem,který vypláceli VŠEM občanům i chudí komunisté.

 36. jan nowak napsal:

  A wši-mli ste si ROBOTI - že Ota Zaremba..
  .. shodil fou~sos !?
  Karel TETERMINÁTOR Wejmola .. a we-ce :
  .... klížej se mi wíka Krte.. dopí~ču to až Ráno ,.,,

 37. Maroš napsal:

  asar - jeden fenomén - sionizmus je neoddeliteľný od judaizmu a ten je neoddelitelný od okultizmu - poťažmo satanizmu. Kam mierim... Štatistika - v Rusku a Estónsku nebola upálená jediná čarodejnica. Najviac ich bolo upálených v nemeckých krajinách, Švajci, v Poľsku. Súvislosť - protestantizmus a vysoké percento aškenádskich židov. Keď si preberieš Grigora Klimova - narazíš na jeho jewrejky - gadalky. Faktom je, že okultizmus praktizovali práve aškenádske - chazarské židovky. Dnes sa opäť medializuje - proticirkevne - "pohon na čarodejnice" - ale ako ochranný faktor - čarodejníc. Jewrejek gadaliek. NEZAPÍNA TO NIKOMU? Pozrieť Protokoly! V šoubize a v médiách pracuje 80-90% židov. Manipulácia je ich doména - detto jurisdikcia.
  Takže domáca úloha - prevetrajte si vážení - všetky aktivity všetkých domov kultúry na Slovensku - poťažmo v Čechách - a nájdete ich tam - jewrejky gadalky - ezoterické kurzy, prednášky, predajne. Oni-ony formujú duchovno našej súčasnej kultúry. Matica...

  • Maroš napsal:

   len doplním...
   OKULTIZMUS 2016 - Čarodejnictví v plném proudě mezi námi!
   https://www.youtube.com/watch?v=BQNP7l2QEXs

  • asar napsal:

   Maroš možno si zaregistroval protesty ortodoxných židov proti sionizmu v Amerike. Ako by si to vysvetlil. Sú to len také divadielka na nás?

   • Maroš napsal:

    asar - viem len toľko, že vo svete prebieha boj 3 veľkých židovských frakcií o vedúcu pozíciu vo svete - dobre to rozpitvala Pozorovatelka na Aeronete - už som to hľadal, ale neviem si spomenúť presne - týkalo sa to aj pozície Putina a akejsi dohody o založení nového svetového židovského centra v Petrohrade - čo je možno jeden z ťahov Putina proti 3WW v Rusku. V USA ide o ten neokonský a izraelský vplyv - to neustále zaťahovanie USA do záujmov Izraela. Zaujímavosť - Trumpov strýko /zomrel 1985/ bol ten, kto "archivoval" u seba všetky Teslove patenty, zhabané po jeho smrti "na zástavu srdca". A "náhodou" - Izraelci sú vlastníkmi 5G mobilnej technológie, ktorá pokusne v Indii bude pracovať s frekvenciami 90 GHz - čo sú frekvencie poškodzujúce DNA a fakticky blízke frekv. gama žiarenia. To by mohlo mať súvislosť s rodinným prepojením Trumpa na svetové židovstvo, resp. opačne. Je to v dokumente
    https://www.youtube.com/watch?v=pTUrge0Nz-U
    Na tadesco.cz je článok k situ v USA - len sa tam háčkuje nejaká prihlasovacia tabuľka na server do Washingtonu, tak sem nedám link, len názov článku - treba ísť na druhý list dozadu v ponuke -

    "Přes 10.000 federálních obvinění. Zatýkání kvůli zločinům USA impéria. Příprava veřejnosti na psychopatické zlo horší než zabíjení milionů, poškozování miliard a vykořisťování bilionů"

    • asar napsal:

     A to tu máme ešte aj sefardov a chazarov.

     • proud napsal:

      Je uplne jedno kolik jich spolu bojuje,zadnej nebojuje za lidi,ale jen za sebe......

      • proud napsal:

       Prečo strážcovia sedia vo svojich úkrytoch a neotvárajú znalosti všetkým želajúcim
       Dejiny, Nikolaj Viktorovič Levašov
       „Kto sú „Mysliaci Temní“, Sever?“ – nevydržala som.
       „To je Temný Kruh, ktorý zahŕňa „šedých“ Volchvov, „čiernych“ mágov, finančných géniov (svojich pre každé obdobie) a mnoho tomu podobných. Jednoducho, je to pozemské (a nielen také) spoločenstvo „temných“ síl.“
       „A vy s nimi nebojujete?! Ty o tom hovoríš tak pokojne, akoby sa ťa to netýkalo! Ty predsa tiež žiješ na Zemi, Sever!“ V jeho očiach sa objavil smrteľný smútok, akoby som sa náhodou dotkla niečoho hlboko smutného a neznesiteľne chorého.
       „Ach, bojovali sme Izidora! A ešte ako sme bojovali! To bolo už dávno… Bol som ako ty teraz, príliš naivný a myslel si, že stačí ľuďom iba ukázať, čo je pravda a kde je lož a oni sa hneď vrhnú do útoku za „spravodlivé veci“.
       To sú všetko iba „sny o budúcnosti“, Izidora. Človek, ako vidíš, je stvorenie ľahko zraniteľné. Príliš ľahko podlieha ľsti a chamtivosti. A iným rôznym „ľudským zlozvykom“… Ľudia v prvom rade rozmýšľajú o svojich potrebách a výhodách a až potom „ o ostatných“ žijúcich.
       Tí, ktorí sú silnejší, bažia po moci a slabí hľadajú silných ochrancov a nezaujímajú sa o ich „čistotu“. A toto pokračuje celé storočia. Preto v každej vojne zomierajú ako prví najsvetlejší a najlepší. A zvyšok „ostatných“ sa pripojí k „víťazovi“… Tak to ide do kruhu. Zem nie je pripravená myslieť, Izidora. Viem, ty nesúhlasíš, pretože ty sama si príliš čistá a svetlá. Ale jeden človek nemá dosť síl zvrhnúť spoločné zlo, dokonca ani tak silný ako si ty. Pozemské zlo je príliš veľké a voľné. Snažili sme sa niekedy… ale stratili sme najlepších. Preto budeme čakať až príde ten správny čas. Je nás príliš málo, Izidora.“
       „Ale prečo sa potom nesnažíte bojovať inak? Vo vojne, ktorá nevyžaduje vaše životy? Vy máte také zbrane! A prečo dovolíte znesväcovať takých ako bol Ježiš? Prečo nepoviete ľuďom pravdu?“
       „Pretože nikto to nebude počúvať, Izidora… Ľudia dávajú prednosť krásnej a pokojnej lži ako pravde znepokojujúcej dušu… A zatiaľ ešte nechcú premýšľať. Pozri sa, dokonca aj príbehy o „živote bohov“ a mesiášov, ktoré stvorili „temní“, sú navzájom príliš podobné až do detailov, od narodenia až po smrť. Aby sa človek neznepokojoval „novým“, aby ho vždy obklopovalo „známe“, na ktoré je zvyknutý.
       Niekedy, keď som bol rovnaký ako ty – presvedčeným skutočným Bojovníkom, tak ma tieto „príbehy“ zasahovali otvorenou lžou a chýbajúcou rozmanitosťou myšlienok ich „tvorcov“. Pokladal som to za veľkú chybu „temných“. Ale teraz som už dávno pochopil, že práve takto to bolo vytvorené zámerne. A to bolo naozaj geniálne. Mysliaci temní príliš dobre poznajú povahu človeka a preto sú si úplne istí, že človek je vždy ochotný ísť za tým, kto je podobný tomu, čo už pozná a bude veľmi odolávať a ťažko prijme toho, kto sa ukáže pre neho novým a prinúti ho rozmýšľať.
       Preto pravdepodobne ľudia ešte stále idú slepo za „podobnými“ bohmi, Izidora, bez pochybností a rozmýšľania, bez jedinej otázky…“
       Z knihy: Svetlany Levašovej – „Odhalenie“

       • asar napsal:

        Dobrý príspevok. Je svätou pravdou, že sme boli/sme naivní. A to aj mnohí z bojovníkov proti systému.

        Pre vysvetlenie mi poslúži príklad, ktorý som videl v mnohých kriminálkach. Nejaký človek zistí, že nejaká osoba pácha nezákonné veci. Čo urobí človek? Pôjde za osobou a povie jej, nech s tým prestane, prípadne jej pohrozí, že to oznámi polícii. Človek je naivný, pretože si myslí, že osoba sa zmení. V skutočnosti sa človek pred osobou len odhalí, že vie o jej nekalých činnostiach. Osoba sa však zmeniť ani náhodou nechce a nechce ani, aby ho človek nahlásil polícii. Preto človeka zabije.

        Niektoré veci by sme nemali riešiť tak otvorene.

        • proud napsal:

         Jinak je nevyresis,jde o kolektivni zalezitost,jinak to nemuze nikdy fungovat.To je duvod proc navrhuju co navrhuju a evidentne se to systemu nelibi,podle toho koho sem posila ;-)

        • proud napsal:

         Vidis prece ten cirkus posledni dobou.......

 38. jan nowak napsal:

  Hore v hore..
  ..koulejí se - a to v medvědim česneku

  Marošovy smradlavý 2 gule -
  www wosmažim ssi na špeku !

  Matice..

  • Maroš napsal:

   Nowaku - už je HAARP jaro! 11 nad bulou! Afinabul som p-relúskal a našiel som tam Fšetkých okrem seba. Daj linku - nech mám medicínku! Bacha ať neupadneš do medvedieho hovna - lepí lepšie ako Kalnagon! Moje koule smrdí - bo ich pánboh tvrdí. Na Michaelu!

   • jan nowak napsal:

    Na proudowu Čubku ta-ky leze Jaro..
    Sem myslel žes to na Afi widěl - už je to dlouho.. 2 měsíce nebo tak nějak.
    .. wyšel tam twuj dlouhej kokoment Zde zz NWOO - nic až tag zwláštne.. znáš sa
    nie ?

    ps : newiem čo je onten hentý ..link , či-čo..

    • proud napsal:

     Pekny.

    • jan nowak napsal:

     30.6. 2017.. 22 : 35 hm.. 2 měsíce nebo 1/2 roku.. to je jedno Asar - a nedělej machra , bo že umíš dát link : //
     .

    • Maroš napsal:

     Asar - diki - už som sa zľakol, že som niečo písal na dvrt.eu - lebo tam určite nie...

    • HVzV napsal:

     MIMOŘÁDNĚ ŠTAVNATÝ ČLÁNEK PANA MAROŠE DOKLADUJE

     že naši škváru musime ziskat jako LENIN.
     V tom filmu ten Keiserreich využivá židů a jsou tam i jména a jak to PŘESNĚ udělali s tim,že JAKO Lenin neměl s nimi spolek a ani spolek s židovskými prostředníky a jak to navlékli Němci,aby mohli přesunout své vojáky na západní frontu a

     JAK PŘESNĚ ZORGANIZOVALI REVOLUCI VŘSR V RUSKU.

     Podle toho co nám vyprávěl o filmu pan WIKINGER je to přimo monumentální popis jak se má dělat správně VŘSR.

     Teoreticky bychom mohli požádat o škváru i pana ANO BUDE HŮŘ,kterého podporují stare židovské rodiny a je prý ůplný chudák!

     • jan nowak napsal:

      .. ja-ko přednost ww w jízdě , mys-lim ja-ko od sslowa - Mus.....
      muhééééé : ))

      ps : Sasín už má na wééélikym Seweru na~mále Krte.. Ha !

      • HVzV napsal:

       ano,měl by se tu ten pan sasin, náš lidový myslitel a filosof objevit zpět a propagovat tu svoji pozemkovou reformu

       pozemky stoupají raketově a taky jak se dostat k našim penězům,které jinak z rozpočtu budou ukradeny,
       nu což at to zkusi,zda ještě visi na orbitě nebo ne či co,či jak..nemůžeme mu nic zazlívat nebot byl tak dobrý,že nyni má ten nevděk cenzury.za dobrotu na žebrotu v nesolidárním systému korporátního oligarchického fašismu ohnutých hřbetů a nízkých platů.-.

 39. jan nowak napsal:

  HzDS.. pamatuješ - znáješ Pancéřowý wůz " Lenin " ..?
  To byl khár : o
  .. měl na Střeše 2 děla - zn. Krupský ( o )( o )
  A jags mu ne-dal před-nost.....tag... bengbengbengbeng

 40. jan nowak napsal:

  Admine a ně-je ludský že nedáwáš kámen Kludský.. sory ja-ko ROBOTI..
  .. to - jen tag napad-lo ale BO sem němal po růke ptero~ daktil.. sem sito poznačil sem..
  .. Sory !

  Malina

 41. Maroš napsal:

  ODPOROVÝ GRADIENT vs. gradient ODPORU A HNUSU!
  https://aeronet.cz/news/video-odkopany-vaclav-havel-urazel-cesky-narod-ktery-pry-delegoval-sve-zlo-kradeni-a-vychcankovstvi-na-sefa-chemapolu-a-agenta-stb-junka-dnes-kladou-odrostli-svazaci-nedorostli-gymnaziste/
  https://aeronet.cz/news/nebudes-li-se-klanet-holokaustu-srazime-ti-hlavu-cesky-soud-pristoupil-k-likvidaci-adama-b-bartose-na-5-stupni-odporoveho-gradientu-k-verejnemu-plivani-se-pripojil-i-bulvar-do-bartose-uz-kopou/
  https://aeronet.cz/news/nase-cesta-vybusny-dokument-nemecke-spd-o-budoucnosti-evropy-digitalni-ekonomika-4-prumyslova-revoluce-robotizace-bezbreha-migrace-evropska-minimalni-mzda-genderova-rovnost-totalni-inkluze/
  https://aeronet.cz/news/globalizace-v-cesku-si-vybira-dalsi-dan-nova-generace-mladeze-uz-nechce-pracovat-rukama-je-to-pry-podradna-a-mizerne-placena-prace-pro-migranty-objektivni-procesy-zapadni-civilizace/
  http://tadesco.cz/afghansky-migrant-ubodal-nemecku-15-letou-divku-nemecka-antifa-potom-zautocila-smutecni-pruvod-za-zavrazdenou-divku-starosta-mesta-za-spd-roce-2015-seznamoval-nezletile-nemky-migranty/
  - - -
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11872-americka-ucitelka-vyse-plat-pouta-policie
  Vermilion Parish teacher gets arrested at Vermilion Parish school board meeting
  https://www.youtube.com/watch?v=8sg8lY-leE8
  - - -
  https://aeronet.cz/news/nemecka-prokuratura-je-pripravena-provadet-razie-a-domovni-prohlidky-v-cr-a-na-slovensku-u-podezrelych-osob-ktere-jsou-obvineny-ze-smrti-nemeckych-obcanu-na-ceskoslovenskych-hranicich-v-dobach-opony/
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11865-francouzsky-prezident-blokovani-web-falesne-zpravy
  - - -
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11862-nalepka-konspiracni-teoretici-vymyslela-cia
  OČKOVACIA MAFIA MÁ "KOZMICKÝ" PROGRAM!
  http://tadesco.cz/bacily-vesmiru-media-uz-si-brousi-zuby-hrozi-nam-mimozemske-epidemie-putin-kdesi-jiste-pestuje-kosmicke-viry-ma-za-lubem-parta-tajnych-agentu-akademie-bude-brzy-povinne-ockovani-kos/
  - - -
  http://tadesco.cz/bitcoin-vytvorem-nsa-ktery-ma-obcany-pripravit-zavedeni-jedine-celosvetove-digitalni-meny-zde-mate-dukazy-1-2/
  http://tadesco.cz/ministerstvo-financi-planuje-prolomit-mlcenlivost-advokatu-notaru/

  • proud napsal:

   Klasika,to by si pak mohla vyskakovat kazda mensina,vcetne cikansky.Takze nasrat,chcete u nas zit,ok,jako Madari na Slovensku,ale nijak jinak,v opacnym pripade mate cestu domu volnou a nikdo vam nebude branit v odchodu..........je muj nazor.Divim se Orbanovi co podporuje,sam prece jeci proti muslimum,a co az prijdou a budou chtit svoje uzemi jako mensina,copak ze jim odpovi?...........

  • asar napsal:

   To im ešte nestačila nakladačka v 1920? Opakovanie matka múdrosti.

 42. jan nowak napsal:

  Ty wole.. to-to je ale komentářů.. a k slabejciusowi , tag to
  si musim ta-ky přečíst !!!
  .. ale až až se to naučim..

  Proude.. já si myslim , že než ňáký tlačítka +/-
  by-lo by lepší mít k dis-po.zi.ci ( snad sem to nesplet ) pouze Jedno Tlačítko : www Wymazat !!
  Teda ja-ko swuj koment - gdyž ssi to třeba ráno přečteš ,
  .. ně~bo si TO rozmyslíš a tag..
  ps : a s Krtkem by-sme si je moh-li mazat kk klidně i nawzájem , bo ..
  .. ale s Proudem nééé !

  • jan nowak napsal:

   Oprawa : Oude - než.. + & - je lepší Teslůw Generator - zábudowanej ale we WW syncro..
   Toť 3. boď ústawy !!!

   ps : AC/DC měnič - tam~maš Krte ?

 43. Maroš napsal:

  Kauza Marek Baláž:
  Poznámka - "Nevieme, na základe čoho sme ho odsúdili, ale odsúdili sme ho PRE ISTOTU!"
  http://www.infovojna.sk/article/rozsudok-v-mene-slovenskej-republiky
  "Záväzné rozhodnutie
  Od 11. do 29. júla 2011 zasadal v Ženeve 102. Výbor OSN pre ľudské práva. Bolo na ňom prijaté rozhodnutie, záväzné pre všetky štáty, ktoré podpísali Dohovor o ľudských právach, teda aj pre nás. V spomínanom prípade sú relevantné články 9 a 10, garantujúce každému človeku vyjadrovanie svojej mienky bez ujmy aj zastávanie akéhokoľvek názoru bez donútenia. Dôležitý je však aj článok 49, podľa ktorého môže každý vyjadrovať názory na historické skutočnosti podľa vlastného úsudku."
  "Pri ochrane práva vyjadrovať názory bez ujmy nepovoľuje pakt nijakú výnimku ani obmedzenie. Sloboda názoru pritom zahŕňa aj právo osoby zmeniť svoju mienku na základe slobodného rozhodnutia. Nijaká osoba nesmie byť vystavená porušeniu akýchkoľvek práv pre jej skutočné, vnímané alebo predpokladané názory. Je pritom jedno, či ide o postoje politické, vedecké, historické, morálne alebo náboženské. Ich hlásanie sa nesmie považovať za trestný čin. Preto akékoľvek prenasledovanie, zastrašovanie alebo stigmatizácia osoby vrátane zatknutia, držania vo väzbe, súdneho procesu alebo uväznenia pre jej názory predstavuje porušenie článku 19, odseku 1.10.
  Zakázaná je aj akákoľvek snaha donútiť, aby osoba zastávala alebo nezastávala určitý názor. Sloboda vyjadrovať svoju mienku pritom nevyhnutne zahŕňa aj slobodu nevyjadrovať ju."

  Poznámka - toto je OSN deklarované aj PRÁVO NA MEDIÁLNE LŽI! - Qui bono?!
  "Podľa spomínaného článku 49 sú zákony, penalizujúce vyjadrovanie názorov na historické skutočnosti, nezlučiteľné s povinnosťami, ktoré pakt ukladá zmluvným stranám v spojitosti s rešpektovaním slobody názoru a prejavu. Pakt neumožňuje všeobecne zakázať vyjadrovanie mylnej mienky alebo nesprávneho výkladu udalostí, ktoré sa udiali v minulosti."
  "Treba ešte pripomenúť, že holokaust je historická skutočnosť, vzťahuje sa teda naň Uznesenie 102. zasadnutia Výboru pre ľudské práva OSN. "
  http://www.extraplus.sk/clanok/trestnopravny-moloch

 44. Maroš napsal:

  Benmil - "Prečo majú muži bradavky"...
  Odpoveď:
  1/ Vychádzajúc z pozorovaní plánov Elona Muska - ilumináta, globalistu - otázka - čo je výhodnejšie pre medziplanetárne KOLONIZAČNÉ, poťažmo záchranné lety "ľudstva"? - posádka s 2-5 tisíc kolonistami - pohlavne dimorfizovanými na mužov a ženy, a navyše - s bohvieakými poškodenými nestabilnými génmi - čo sú celkovo zdroje budúcich konfliktov - aj tých genetických, ALEBO - posádka s menším počtom ľudských hermafroditov - ale pozor - ozajstných hermafroditov - schopných oplodniť samých seba, poťažmo - posádka s jedným jedincom, dostatočne egocentrickým, "ktorý si vystačí sám" a dokáže sa klonovať a letieť vesmírom niekoľko generácií? Ako "vodný-vesmírny slimák"?
  2/ "A boh stvoril človeka na svoj obraz!"
  Otázka - boh je samec, alebo samica? Odbočím...
  Keď hovorím boh, tak zároveň hovorím "bohovia" - Annunaki Elohim - YHV, SLM, STN - teda vyššie reptiliánske entity, ktoré zasiahli do genómu iných - svetelných bytostí, ktoré sa PRED NIMI zhmotnili tu na Zemi, a ktoré sa zhmotnili vďaka tzv. božskej častici, ktorá mení energiu na hmotu - nazýva sa to emanácia Ducha.
  Teda - nehovorím o Stvoriteľovi Všehomíra - o Duchu Svätom - "či je samec, alebo samica".
  3/ Annunaki Elohim sem v určitých obdobiach prichádzali na svojich koráboch - ako dlhovekí jednotlivci - ich reprodukčný cyklus - klonovanie - môže trvať desaťticíce rokov. Majú zrejme nesmierne stabilné gény odolávajúce kozmickému, aj atómovému žiareniu - ako pozemské šváby. A pokiaľ - a o tom som presvedčený - sú hermafroditi - tak sú schopní jednak roznášať svoju spermu po vesmíre - jednak páriť sa s inými bytosťami vesmíru, a tak prinášať - ako plody - nové gény - do svojho domovského priestoru! ???
  4/ Na Zemi existuje hermafroditizmus, aj prirodzené klonovanie, aj pohlavný dimorfizmus. Prirodzené klonovanie jednoduchších organizmov aj hermafroditizmus, je základná zábezpeka prežitia života na Zemi v prípade globálnej katastrofy - stačí na to pár jedincov. Ale pohlavný dimorfozmus - je zase najvýhodnejší mechanizmus RODOZMENY - výmeny a kombinácie génov - a teda - VÝVOJA. V období, keď život na Zemi "kvasí".
  Odbočím - pri umelom vyvolávaní mutabilných faktorov - žiarenie, chémia - sú na 1000 takto vyvolaných mutácií približne 3 - slovom tri - pozitívne. Oveľa úspešnejšia je génová manipulácia. Ďalej - pohlavný dimorfizmus je síce zdrojom génového vývoja, ale zároveň je zdrojom nestability genómu. Ide o prejav kombinácie či prevládnutia dominantných alebo recesívnych ALEL, ktorých určitý počet tvorí konkrétny gén.
  5/ Otázka - ako vznikli samice a samci - ženy a muži? Odpoveď - rozštepením genómu pôvodných hermafroditov - sada "A" - archaická, sa znásobila = heterózny efekt, a zároveň zmenila na zmutované sady XX a XY - ktoré zabezpečujú pohlavný dimorfizmus a rodozmenu - ženy a muži sú teda mladšie vývojové štádium pôvodných hermafroditov. Preto majú muži bradavky - ako spoločný pozostatok tohto vývoja.
  Výhoda - rodozmena a urýchlenie vývoja - za cenu nestability - ktorá je zdrojom pohybu - výmeny. A nestabilita ľudského genómu je brzdou pre úspešné opustenie planéty!!!!
  6/ Ďalej - "Duch ovláda hmotu" = myseľ schopná identifikácie vlastného JA - ovplyvňuje - MANIPULATÍVNE!!! - ducha, a ten ovláda morfologicky, fyziologicky a fyziognomicky telo = viď rakovina ako zdroj mutability vs. samoliečenie - viď neuro-imunológiu, ale i NLP - neuro lingvistické programovanie. Kam to smeruje?
  7/ Pohlavný dimorfizmus ovplyvňuje aj PROSTREDIE - známe prípady vývoja pohlavia u rýb - teplota, potrava, chémia prostredia. Z toho istého druhu rýb sa z jednych stávajú samičky, z iných samčeky. Známy je "otecko" - morský koník. Detto u hmyzu - včelstvá ovplyvňujú pohlavný dimorfizmus a svoje rozmnožovanie a organizáciu potravou a v nej obsiahnutými hormónmi.
  Odbočím - v prírode existuje kopa látok, ktoré pôsobia ako PROTO-hormóny aj pre ľudské telo - "ako" testosterón, "ako" estrogén, napríklad známe ftaláty.
  8/ Zvláštny genetický význam má CYTOPLAZMA - je to prostredie obsahujúce už "cudzie gény z prostredia" v ktorých - v ktorom plávu gény bunečného jadra. Odbočím - samotná zložitá buňka vznikla pre ňu výhodnou inklúziou symbiotických organizmov - ako sú údajne napr. mitochondrie, ktoré zabezpečujú výhodnú výmenu energie. Detto trvalo prítomné virusy, prióny...
  9/ Teda - kam to smeruje? LGBT agenda - má hovno čo spoločné s humanizmom a toleranciou! - táto agenda má zmeniť myslenie ľudského rodu k pohlavne nediferencovanému vnímaniu svojho JA - a to má ovplyvniť tvorivého Ducha a následne sformovanie tela - u jedincov, ktorí už majú genetickú dispozíciu - výbavu - ako budúci hermafroditi - aby sa tak aj vyvinuli - ako plodenia, či klonovania schopní skutoční HERMAFRODITI. Zároveň - ide o to, aby sa vytvorilo také psycho-spoločenské prostredie, aby sa takýto jednotlivci otvorene k svojbu obojpohlaviu prihlásili!!! Aby ich spoločnosti typu Elon Musk mohli podchytiť - aj geneticky, a doslova ďalej vyšľachtiť pre BUDÚCE OPUSTENIE PLANÉTY ZEM! Čo zatiaľ majú financovať bohatí užitoční idioti - v bláhovej predstave o záchrane práve toho svojho "elitného" rodu...
  - - -
  Ako chlapčisko - tínejdžer, si veľmi dobre pamätám hermafrodita, ktorého sme mali v športovom klube - nemenujem - ktorý sa zásadne sprchoval vždy oddelene, až to ostatným nedalo - chalani ho vymákli - "chlapec" - lebo tak navonok vyzeral, mal penis aj vagínu. Potom mu "samozrejme" urobili peklo zo života, takže tento tvor z klubu odišiel. ONI EXISTUJÚ!
  - - -
  Benmil - spomínal si, že si si "musel" pozrieť "kopu penisov a klitorisov" - tak zrejme ti neušlo, že určitým mužom, resp. rasám - stoporený penis stojí smerom hore, ale prevažne orientálcom a semitom - pre ktorých sú bohovia-stvoritelia práve Annunaki
  Elohim /neskôr Summeri/ - penis "stojí" smerom DOLE - čo je výhodnejšie pre styk odzadu a anál - čo orientálci aj najradšej prevádzajú, s čím súvisí PROBLEMATIKA "UZDIČKY" - ktorá pomyslene ohýba penis do pomyslenej "vlastnej pošvy" - ergo pozostatok hermafroditizmu - čo rieši práve obriezka!
  A ten genetický zbytok "hermafroditizmu - zahaľovaný sutanami" - mieri ako strategický genóm - DO EURÓPY - kde to väčšine chlapom stojí HORE - a preto aj majú tendenciu milovať sa so svojími ženami v očnom kontakte, v objatí a v "misionárskej" polohe. Čo má svoj psychologický význam aj pre udržiavanie pohlavného dimorfizmu nuža a ženy - otca a matky - a ich vzťahu. Sex odzadu je menej osobný.
  A samotná pornografia cielene vyvoláva PODMIENENÉ /Pavlov reflex/ - podvedomé pohlavné vzrušenie voči obom pohlaviam - pretože v mej takto účinkujú - cielene! - väčšinou obe pohlavia! Teda - už to nie je tajné - hanblivé vzrušujúce pozorovanie len ženy - mužom, alebo opačne, ale pozorovanie koitu oboch pohlaví, ktoré provokuje vznik podvedomej - reflexnej bisexuality až homosexuality - ktorá vedie k podvedomému hermafroditizmu!
  Dokázať sa to dá jednoducho - tenzometrom pripojeným na penis, alebo klitoris, čo je súčasťou vyšetrovania napríklad v prípadoch pohlavného zneužívania detí - keď delikventom premietajú hanbaté obrázky a sledujú reflexy toporenia a podvedomé el. impulzy.

  Teda - "muži" majú bradavky preto, lebo je výslovne nevýhodné riadiť koráb rútiaci sa nesmiernou rýchlosťou vesmírom a zároveň čičíkať v lone svoj pokakaný klon a napchávať ho detskou "predsnídavkou" - po záručnej dobe!

   • asar napsal:

    "V dopise rodičům ředitelka Stephanie Gillová napsala, že škola reaguje na výzvy, na něž narážejí studenti, kteří zpochybňují svou genderovou identitu, anebo se neztotožňují s dívkami."

    Zaujímalo by ma, prečo navštevujú dívčí školu keď neztotožňujú s dívkami. Nech si spravia transgenderskú školu a je po probléme.

    Inak dík za odkaz, pretože ja som nekompromisný stúpenec tolerancie a tu vidím, že nejakí transgenderi netolerujú používanie slova dívka. Ončovia, tak toto nie zlatí moji. To ste ma poriadne naštvali. V minulom storočí tu boli týpci, čo netolerovali židov a skončilo to 6 miliónmi mŕtvych židov, ktorí zahynuli počas holokaustu.

    • proud napsal:

     Kolika ze?:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     • asar napsal:

      Proude, presne 6 miliónov. Lebo mám kamaráta, odporného popierača holokaustu, ktorý tvrdí, že len 5 999 999.

      • proud napsal:

       A nemohlo to bejt treba rekneme tak kolem ctvrt milionu? ;-) :-))). Popira holokaust rikas.......mno,pro me to zalezi na tom co je tim vyrazem mineno,protoze jestli se tejka holokaust jen zidu,pak ho popiram taky,jelikoz je to naprosty hovno proti tem desitkam milionu vsech ostatnich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Paklize se ale tejka vsech objeti ony lidsky hlouposti,tedy valky,pak ho rozhodne nepopiram.

       • proud napsal:

        Bylo by celkem velky umeni srovnatelny az se zazrakem,kdyby se povedlo pozabijet 6 milionu z 10 celkem existujicich,rozfracenjch po cely planete,co rikas? ;-)

        • asar napsal:

         Máš pravdu, preto som ochotný spustiť na 5 999 999,5 zabitých židov počas holokaustu.

        • Petr C napsal:

         Zazrak je take ta jejich sexualni nadrzenost po te tragedii.
         http://www.mostholyfamilymonastery.com/news/holocaust-jewish-population-numbers-1933-1948/
         Drzet populaci na stejne urovni pri strate 6 milionu zidu, tomu rikam vykon. Ty jejich zeny musely byt rodici masiny.

        • proud napsal:

         Zajimavy,tam pisou o 15 milionech,to nejak nesedi,kdyz jich pred valkou bylo zaokrouhleno nahoru kolem 10 milionu......

        • proud napsal:

         Ale je fakt ze jde o "viru" a ne o narodnost,takze ani priblizny cisla nebude nejspis vedet nikdo.

        • Petr C napsal:

         Mam dojem ze oni sebe sama berou jako narod. Co rikam ja neni podstatne. Osobne si myslim ze to je podfuk stoleti. Zidi zabijeni byli, ale tak samo byli zabijeni ostatni lide. Jenze zatim co ostatni narodnosti po valce byly zbidacene vselijakyma dluhama, rozbitou zemi a pod., zide na valce vydelali. Plati se jim do dnes a cim dal od druhe svetove tim vic mrtvych udavaji. Nejaky rabbi Waton napsal ze viteztvi komunistu v Rusku a viteztvi fasizmu v Nemecku je viteztvim zidu. V tom mu verim.

        • proud napsal:

         Ano,tak nejak to je. Vyhoda bezpaternosti tkvi v tom,ze jsem cokoliv co zrovna potrebuju bejt.Potrebujou bejt narodem aby dostali uzemi? Jsou narodem!Potrebujou bejt bezprizorni aby se dostali do jakyhokoliv naroda? Cary mary fuk a jsou bezprizorni.Kdykoliv,cokoliv a kdekoliv.........

        • asar napsal:

         Petře, podľa Biblie sa v Egypte rozmnožili za 400 rokov zo 70 osôb na viac ako 4 milióny - v otroctve. A to im ešte k tomu Egypťania zabíjali chlapcov.

         Ako sa vraví, pokrok nezastavíš, tak sa asi ešte viac v plodení vymakali :)

        • benmil napsal:

         Chaima Weizamanna, budoucího prvního izraelského prezidenta. se před válkou ptali, jak chce v zaslíbené zemi zachránit 6 mega jevrejů, když je známo, že to je země nehostinná a pustá. W. odpověděl, že na 6 mega, ale jen 2 mega, protože budoucí mladý stát nebude mít zájem o nevzdělané a chudé. Tím fakticky potvrdil, že sionisté neměli zájem proti holokaustu cokoliv udělat, podle některých pramenů ho dokonce financovali.
         Mimochodem, holokaust určitě byl, ale odsrali ho jen ti nevzdělaní a chudí.

        • benmil napsal:

         Asar:
         A podľa amerických (!!!) archeológov jevreji v Egypte neboli. Nenašlo sa nič, čo by ich pobyt potvrdzovalo.

        • Petr C napsal:

         Asare, co se tyce Egypta, verim. Jen se podivejte co jsou zac. Kdo vi cim byli pocati. Ne nadarmo se islamistum rika kozo..di. Proto ty bradky. No a ti zidi byli proste cipernejsi nez babictini kralici. Jinak si to nevim vysvetlit. A nebo ze by zmrtvych vstani?

        • Petr C napsal:

         Benmile, nemyslim ze mate pravdu. Zidi potrebovali do Palestiny hodne vrahounku,plus zaminku k vydirani sveta, proto je potrebovali vystrasit Hitlerem. Zlikvidovali ty nepotrebne.

        • asar napsal:

         benmil je možné, že v Egypte neboli, preto som písal, že podľa Biblie.

         Inak môj postoj ohľadom popierania holokaustu je pevný. Podľa židovskej matematiky mi vychádza, že 6 000 000 - 6 000 000 = stále 6 000 000.

        • benmil napsal:

         Petr C:
         Nemám to sebe, mám to z novin, jak kdysi říkal, tuším, Karol Bacílek. :-))))

        • Petr C napsal:

         Jak to bylo doopravdy vi jen malo lidi. My se muzeme jen domnivat. Kazdopadne to byla jedina sorta, ktera na valce vydelala a jeste porad vydelava.

  • proud napsal:

   Pobavils:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  • asar napsal:

   Maroš, keď porno, tak len samé ženy alebo lesbické videja? :)

   • Maroš napsal:

    asar - "keďže v každom z nás je kúsok voyera" - "správne" keď už - aj na udržanie libida "honelníkov", by by mala byť určitá forma aktov, niečo šteklivé, kvázi striptíz. Ale kukať sa na mihajúcu sa chlpatú riť chlapa - to si môžeš rovno domov pozvať suseda do trojky. Aj takí sú...

    • Maroš napsal:

     Gender agenda má svoje rafinované formy - aj cez "výuku" sexu! To, čo urobí so "spiacimi" bradavkami - aj u mužov - ich stimulácia - konkrétne otvorenie uzavretých ciest pre baktérie, chlamídie, herpes a papilloma vírusy, nikotín - to už vám nepovedia. Kto športoval, vie aký bolestivý problém - zápal, dokáže vyvolať nevhodné tričko práve na bradavkách. Alebo, že aj muži trpia na rakovinu pŕs - a to pomerne často a nielen kvôli hormonálnym "bobuliam" používaným v kulturistike, ale aj kvôli alkoholu. Takže milé dámy - keď si nechcete zabiť muža - "na kozy" mu radšej nesiahajte!
     A vôbec - čo by ste si začali myslieť o svojom chlapovi, ktorý by akože mal kričať pri cucaní svojich bradaviek "Ešte! Ešte!" ???
     Tu je ukážka rád "kňažiek" lásky...
     https://prezenu.joj.sk/laska-a-sex/136755-naco-su-muzom-bradavky-tajomstvo-odhalene

     • asar napsal:

      Tie ženské magazíny sú zlo. Koľkým mladým dievčatám zničili život presadzovaním názoru, že ideálom krásy sú vychrtlé modelky.

      • proud napsal:

       Na druhy strane prdelaty tlacenky jsou na pobliti uplne stejne,ne-li jeste vic:-).Porad a ve vsem plati ono, primerene.

       • asar napsal:

        Len aby nezačali propagovať ešte aj tie. Z extrému do extrému.

        • proud napsal:

         Klidne zacnou kdyz na tom vydelaj a zajisti jim to moc delat si co chteji,o nicem jinym to neni a o nic jinyho nejde.A kdyz je nechavame,je to hotovej raj.

       • Petr C napsal:

        Proude, zenske se diva do oci a ne na postavu. Oko je brana do duse. Nedivte se jste sam.

        • proud napsal:

         Proc bych se divil necemu co mi vyhovuje? ;-).Do oci rikas,do tech se divej rovnymu cloveku,ne zenskejm,ty maji "jiny" pravidla.Ne nutne horsi,ale jiny.

        • proud napsal:

         Rada mechanickych hracek prispiva k sexualnimu vzruseni zen. Nejlepe se zatim osvedcuje Porsche 911 Cabriolet.

         Vite, vzdycky hledam u zen tu vnitrni krasu. Jakmile jsem uvnitr - krasa.

        • proud napsal:

         Peto,a uprimne;-),co muzes videt v dusi anorekticky,nebo naopak tlacenky? Krome toho ze bud pod tebou chrastej kosti,nebo ze naopak mas neco v ruce a nevis vlastne co to je ? :-))))))).Poradna zenska o sebe pro svyho chlapa dba!!! a pak se ji do tech oci snad muzes podivat a mozna,moz-na,v nich i neco uvidet,najit...........

        • Petr C napsal:

         Proude, ja na zeny nemuzu nijak nadavat, to spis ony na mne. Oci hodne vypovi ohledne charakteru. Podle postavy uz davno neposuzuji. Po dost smutnym pribehu kamosky ktera pribrala po trech deckach a manzel ji ted nadava do tlustych tak je nekritizuji ani neodsuzuji. To ze jsou jine to by jste chtel aby byly stejne jak my? Diky bohu ze jsou jine. pokud bych chtel neco stejneho, dam se na chlapecky.
         Porsche Cabriolet nemam, jezdim Porsche Cayene. Asi to neni ono - zenske nic. Mam to stesti ze podvyzivy neznam. Ale jednou mne malem svedla jedna gravitou postizena. Mela krasne modre oci. Zkousej jste se nekdy krasne zene zadivat do oci? Ja to delam vzdy a jsem prekvapen kolik se mi jich zhnusi. A tak samo plati opacne.
         Na ty krasne bych byl ovsem opatrny. Kdysi davno, jeste jako nadrzeny emigrant jsem balil krasnou zenu v baru, vsichni se na mne usmivali ja se usmival na ne. No byl to chlap. -urva ja byl cerveny a upaloval jak zajic.

        • proud napsal:

         Ne Peto,to co jsem napsal o zenskejch,plati presne i na chlapy a nejde to vynucovat jako to dela ten debil,ze svy tlusty zensky nadava a tim zkazi i pripadnej napad dobry vule jeste nez ta zenska vi,ze ji napadl.To si musi kazdej uvedomit sam,ze je tu i pro toho druhyho,pokud ho ma rad.A kdyz je mu to zatezko,pak se nesmi divit kdyz stejnej zacne bejt i ten druhej,nebo zacne zahejbat,nebo se rozejde.Znam jich dost co by se rozesli a neudelaj to jen kvuli detem,cekaj az odrostou.

      • Maroš napsal:

       asar - futrovanie feminizmu... Akože záujmy ľudí sa delia na záujmy mužov a záujmy žien - a rodina v prdeli.

       • asar napsal:

        Za komunistov sa vravelo, že kto nekradne, okráda vlastnú rodinu. Aj keď takto pochybne, ale aspoň sa pozeralo na záujmy nejakého vyššieho celku - rodiny.

        Teraz po rozdeľuj, panuj už sú len záujmy mužov a záujmy žien. Do riti, čo bude nasledovať ďalej?

       • proud napsal:

        Podle me feministky nemaji klitoris,nebo nefunkcni,nebo je v tom na jejich strane podobnej problem!

       • proud napsal:

        Jeste je jedna moznost,ze nektery nejsou vyslovene feministky,ale mstej se chlapum, mely na ne smulu.Takze jsou to vlastne jen zapskly heeerecky.

   • HVzV napsal:

    Pane Maroš nemohl by jste tu dat ze sveho archivu adresu nejakého prima serveru se štavnatým pornem,abychom ty hrozne svinarny mohli posoudit a odsoudit?

    • proud napsal:

     Konecne neco co se dalo cist:-)))

    • asar napsal:

     Ja takéto sviňárny nepozerám, ale mám takého kamaráta, čo hej, tak sa pýtam, aby som mu vedel poradiť. Ešte aj holokaust popiera hovädo.

     • Maroš napsal:

      asar - dúfam, že poznáš aj správne holokaustové heslo - "Šššesť miliónov!" Nesmieš im povedať menej - viac môžeš.
      Ale zase to nesmieš prehnať, lebo sa dovtípia, že to nemyslíš vážne. Tvoj kamarát je hovädo - tak sa nedivím, že lietaš v depkách...

      • asar napsal:

       Jasné každú debatu treba zakončiť s "6 miliónov židov zahynulo počas holokaustu" a máš vyhrané.

       Vezmem si asi k srdcu tvoju radu a začnem sa mu vyhýbať :)

    • Maroš napsal:

     HVzV - ty provokatér - zjavne máš mňa a admina za idiotov, ktorí sa takto nechajú zabásnuť za šírenie porna. Ale dobre - choď na http://www.nwoo.org a prečítaj si všetky Prodestove neomarxistické "humanistické" pičoviny - a možno ti pritom ten tvoj bimbíšek vylezie z panvovej dutiny - občas si ho treba aj umyť. No a potom si otvor doménu http://www.nwo.org ,a keď náš v dolcoch 25 litrov - môžeš si skúsiť založiť vlastnú porno stránku tam. Ako herec môžeš začať pred webkamerou za 2 ojro z blšáku - s vlastným zadkom - vtedy sa to nepovažuje za obchod s ľuďmi. Inak - som rád, že vás myšlienka vesmírnych letov nadchla - hormóny a plastická chirurgia je môj biznis plán v budúcom živote - a svet ešte netuší, ako sa dá okrem fotbalu zbohatnúť v Silicon Valley aj na výrobe ženských pisoárov! Výroba menštruačnej vaty sa tiež zdvojnásobí - kupujem pílu, papiereň a kusisko lesa! A Nowákove huculy!
     Takže súdrOnčovia - s pozdravom - "Tě péro ty píčo!"

     • HVzV napsal:

      Kdeže provokatéři,hledáme podle pana nebožtika Hejvla kde je pravda.
      Podivejte se na NR,visi tam článek o kterém se nesmíte za žádnou cenu dozvědět,jak strejda Putin vydal svoje dluhopisy za miliardu dolarů v komunistických chujnanech.To by nebylo tak zlé,protože je to málo,ale pozor Čina za to začala nakupovat naftu a každý může změnit na burze v HONG KONGU TY KOMUNISTY ZA ZLATO!
      Má to prý být připrava na petrochujnan.

      CO TO MÁ ZA NEBEZPEČNÝ VÝZNAM PRO CELÝ SVĚT BY MĚLO BÝT PŘIČINOU DISKUZE O NAŠICH PENĚZÍCH NEBO NE?

  • asar napsal:

   Keď sa im to nedajbože podarí a vďaka tým gender agendám sa zo mňa stane nejakým zázrekom bezpohlavný, tak to má systém ďalší problém. Použijem to proti nim, lebo potom nebudem mať ženu, ani deti, tým pádom sa mi nikto nebude môcť vyhrážať, že ublíži mojej rodine. Hajzli skurvení.

  • asar napsal:

   Len nech zaplatia tých 1200€. Podľa Kaníka a spol totiž, pokým nemajú odrezanú nohu nad kolenom, ale len pod kolenom, tak sú zdraví.

   Navrhujem preto odrezať nohy Kaníkovi a spol pod kolenom, to predsa nebude ublíženie na zdraví.

   • bratSlovak napsal:

    Po noci dlhych nozov v decembri 2003 zrusil Kanik na Slovensku totalitne tabulky na vypocet invalidity a nastali casy kapitalisticke a nove tabulky. Vsetci invalidi boli znova prehodnoteni. To znamena ze kto mal vymer invalida na 50%-60% odrazu z noci do rana klesol na 20%-30% a stal sa zdravym obcanom schopnym pracovat bez obmedzenia. Proste doba zazrakov. Tieto Kanikove nove kapitalistiske tabulky v SR doteraz platia uz 14 rokov a invalidi nedostavaju invalidne dochodky. Namiesto nich invalidi beru socialne davky a samozrejme za to musia robotovat na nutenych obecnych pracach aby neprisli o davku v hmotnej nudzi 63 euro. Kto sa odmieta ponizit na ulici a robotovat tam s alkacmi a ciganmi tomu urad ined zoberie 63 euro a nedostane nic. Povedzte bratia Slovaci nie je to dielo satana?. Ak toto nie je genocida tak co to potom je?.

    • asar napsal:

     Presne tak, ako hovoríš, je to genocída. A "sociálna" vláda, ktorá tieto reformy kritizovala po nástupe k moci s nimi nerobí nič.

     V roku 2009 som hovoril s jedným ficovoličom a ten nadával na Dzurindu, že prijal zákon, podľa ktorého človek pod 25 rokov nemá nárok na sociálku a musia ho živiť rodičia. On vraj musí takto živiť svojho syna. Samozrejme mal pravdu, že je to svinstvo, tak som sa ho opýtal, prečo to Fico nezrušil. Vraj nebol čas ešte. Pripomínam, že to bolo 3 roky po voľbách. Je rok 2018, koľko rokov je už Fico pri moci a ešte furt to nezrušil. To potrebuje 100 rokov na zrušenie pár blbých zákonov? No ale stačí dať ženám na MDŽ po kvete a všetko je v poriadku.

     • bratSlovak napsal:

      Asar genocida na nasom narode bude pokracovat dalej. Politici aj prezident sa tlacia dalej do jadra EU. To znamena poklonkovanie a prisluhovanie atlantistom z EU a USA. Budu nove tvrdsie zakony na domace obyatelstvo, vyssie dane, drahsie potraviny aj energie, predrazene zdravotnictvo aj skolstvo podla vzoru USA. Samozrejme budu nove miernejsie pravidla pre pristahovalcov, pre nich bude vsetko zadarmo. Migrantov si zaplatime z nasich dani my vsetci. Slovaci prebudte sa uz konecne zo sna o EU a NATO. Spomente si co spravili s Kotlebom v zupnych volbach - prevalcovali ho Sorosove miliony.

      • proud napsal:

       Bude,dokud lidi,a nejen uvas,ale i u nas nepochopej,ze zadnejma volbama,ani charakterem podle systemu,natoz systemovejma nastrojema(volby,penize,moc),nelze nic zmenit!

       • proud napsal:

        Kazdej odpor(ozbrojenej obzvlast), kterej se system rozhodne zmenit,kterej bude vedenej jednotlivcema,nebo malejma skupinama,bez problemu zmeni a dobre to vi,nastroju k tomu ma prehrsel,od penez,moci a jejich aparatu, az po zabijaky a armady.Co zlomit a zmenit nedokaze,je jednotnej narod,natoz sdruzeni takovejch narodu,ale to znamena uplne jinej system,kterej se tomuhle systemovymu zverstvu dokaze postavit a udela to.

       • proud napsal:

        Ovsem budovat "jinej" system na zakladech a principech staryho(penize,moc,strach,donucovani), je jen kopirovani staryho a zmenou lidi u koryt,nicim jinym!!!

      • Maroš napsal:

       bratSlovák - momentálne Kotlebu válcuje mediálne ticho - "prestal existvať". To Fico a Kiska "existujú" 48 hodín denne. Čisto súkromne - Kotleba v posledných obdobiach pôsobil ak narcistický papagáj - prevzal jazyk mainsteamu - konkrétne - prevzal to prijebané vyjadrovanie tlačových hovorcov. A tu všetko stojí a padá n mediálnej komunikácii - nemáš vlastné médium - si v prdeli. Mám teraz na mysli video, v ktorom Kotleba . s dieťaťom na rukách, sa vyhýba novinárom - "že ich pozýva na tlačovku" a to dookola, a potom to ZABIL vyjadrením - zhruba - že teraz-momentálne je prvoradá jeho rodina - a zase - "nech sa páči na tlačovku"!
       Chyba lávky - "My family - the first!" = moja rodina má prednosť pred štátom, pred verejnosťou. ??? No lebo ÁNO! Prosto - mal si nájsť minútku - prípadne pokakaného malého strčiť novinárke do náruče - pred novinármi sa neuteká - osobnosť nikdy neuteká. Toť výsledok - toť očakávania...
       Tu to je -
       Prvá reakcia Mariána Kotleba, odkázal na tlačovku
       https://www.youtube.com/watch?v=SV1qy5FLdVw

       • Maroš napsal:

        oprava - to nie je presne TO video - toto je skrátené o tých pár sekúnd "že sa teraz mieni venovať rodine a bla bla" - ale chybný postup je zrejmý aj z tohoto... Dieťa niesol ako štít - mohol ho dať manželke, pozrieť im do očí, povedať tiež "tri vety" - ale dôležitejšie bolo jeho ego a že je na svojom. Kto vstúpi do politiky, musí počítať so stratou súkromia - inak to nejde...

       • asar napsal:

        Tak ale vieš ako to je. Ja by som tiež rozhovory bielym novinárom neposkytoval. To je rasizmus :)

      • asar napsal:

       Bratu, prevalcovali ho milióny, ale podľa mňa to úplne marné nebolo. Ktovie na aké svinstvá by tie milióny použil Sereš inak, keby ich nemusel vraziť do volieb.

   • Maroš napsal:

    asar - to by si mi ho potom nevedel doručiť uviazaného do Kozlíka... Paprče potrebujem do huspeniny. Inak pozor na jednu vec - tieto asociálne prejavy "zvrchu" pripravujú pôdu pre rozvrat štátu - kvázi majdanizáciu - je to program nasierať ľudí - cielene - aj na úradoch. Neveriť polícii - nenávidieť políciu. Sionizmus rozvratu spoločenských fraktálov - základných etických a hodnotových väzieb - sugescia, že zdraví môžu byť len bohatí = frustrovanie národa. Je to ten ľudský hnoj medzi nami. Zmije... Hadi v oblekoch...

    • asar napsal:

     Super, mám prvého odberateľa. Inak taká huspenina z Kaníka je dobrá aj pre moslimov. Sviňa jak sviňa.

     Vážení občania o moslimov sa je potrebné dobre postarať, keď prídu. Starostlivosť á la Tyler Durden:

     https://www.youtube.com/watch?v=sNTuR-WD6os

     • Maroš napsal:

      asar - Papuánci z Novej Guineje ešte nie sú moslimovia - zožrali aj tých Dajakov z Bornea a zo sušených hláv si urobili vianočný stromček. Sú to katolíci - tí majú bravčové ako peniaze. A si ma nepochopil - ja chcem dvoch - Kaníka uviazného do Kozlíka - lepšie sa to nesie na bambuse...

    • jan nowak napsal:

     Diky Mroži žes mi Asár přihřál.. bo www w tom-hle guliáši co tu má pán Welkomomožný
     by ses našel jen-ty ss KRTkem .. HA !
     ----------
     Asár.. mam iba 1 koment na NR pod Starou.. mysliweckou - gdyž HO najdeš.. máš 5 éček ,
     .. nenajdeš-li POPRAWA !!!

 45. HVzV napsal:

  Neni nám dovoleno davat odkazý na politicky brisantni material,ktery se objevuje na webu Nová republika.
  To,ze se tam objevil tento članek se tak nesmi nikdo tady dozvědet.
  Kdo ho najde dejte prosime odkaz tady.
  Je fakt zajimavějši než naše cicky a jmenuje se

  Čina a rusko odmitaji nadvládu dolaru.

  To je samozřejmě znamo,ale teprve ted se dělaji prvni drsné konkretni kroky!
  Zle je bratři svět se začina měnit.Bude to horši nebo lepši?

  • Maroš napsal:

   HVzV - "Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené "desaterákom"!
   Tu to je - je to vyše roka stará info - najväčšia pecka bola, keď Rusko oddĺžilo VŠETKY bývalé satelity z čias ZSSR - s tým súvisí aj predaj plynu USA, ktorý zase oni predávajú európskym krajinám. Stratégia - Rusko tým znižuje svetovú cenu plynu a spomaľuje zadĺženosť tých krajín, s ktorými počíta do budúcna ako s partnermi - bývalý Východný blok. Je to hra o čas a viera v zmenu - tak aby v týchto momentálne voči USA alebo Nemecku - vďaka politikom - podpindusníckych krajinách - nedošlo k nevratným procesom z titulu totálneho zadĺženia. Čína postupuje nekompromisne imperiálne - nie je dávno, čo anektovala - so súhlasom Ruska - časť Tadžikistánu - ako kompenzáciu dlhov.
   Китай за долги аннексировал часть Таджикистана
   https://www.youtube.com/watch?v=8pfAzS4OaO8
   Info z roku 2015
   http://afinabul.blog.cz/1506/rusko-a-cina-svojim-zlatom-znicia-dolar
   http://www.novarepublika.cz/2018/01/rusko-cina-odmitaji-nadvladu-dolaru.html
   Tu je aktuálna situ
   http://tadesco.cz/financni-valka-muze-eskalovat-utoku-emp-tajny-satelit-zuma-toho-schopny-konecne-zuctovani-se-blizi/

   Inak klídek - to s miliardou Číňanov je lož - je ich maximálne ak tak 450 miliónov, ak nie menej. Zastrašovanie. Detto mongolské nájazdy sú historický podvrh! Bu bu bu! - 6. priorita.
   Čína v demografických číslach - prírastok obyvateľstva možný len pri rodivosti 2,1 dieťaťa - teda určite nie pri viacgeneračnej politike 1 dieťaťa!
   КИТАЙ ВРЁТ насчёт НАСЕЛЕНИЯ!
   https://www.youtube.com/watch?v=KkQ4axSoDiY
   Po Číne len púšť! GMO a otrávená krajina.
   ЛОЖЬ О ПЕРЕНАСЕЛЕНИИ ПЛАНЕТЫ ПРОБЛЕМА КИТАЯ Они вымирают смертность в Китае превысила рождаемость
   https://www.youtube.com/watch?v=XkB5wrVHNEE
   В Китае построят мегагород с населением 130 млн человек
   https://www.youtube.com/watch?v=zEWtaBKLX5o
   Čarovanie s rubľom
   1 января 2018 рубль СССР возвращается официально!
   https://www.youtube.com/watch?v=8NNjmYNotCo

   Záver - to čo nás "zožerie" - nie je nová záplava "Mongolov", alebo čínsky tiger, prípadne čapice naplnené betónom - ale vlastný strach, nevedomosť, manipulácia a hlavne - "DOBROVOĽNÉ" ZADĹŽENIE SA KRAJINY - KOMUKOĽVEK! Lebo potom - postupuje sa podľa námorného a hansovného práva - anexia krajiny so zotročeným obyvateľstvom - úplná novodobá normálka! NWO!

  • Maroš napsal:

   HVzV - adminovi zamrzol komp - "kominár čaká na schválenie" - zabil som s tým nielen kvôli tebe hoďku - "KTO MI TO ZAPLATÍ?!"
   - ste s tým Ruskom rok pol pozadu - zblbnutí z desatera!
   Máte internet na úrade práce?

   • HVzV napsal:

    Pane Maroši vzkazu nejde rozumět,musime se tu udělat blbí.
    Je chvalyhodné,že se zajimate to my tu taky.
    Pánbůh zaplati vše náš drahý!

   • HVzV napsal:

    Jakto,že jsme pozadu, PANE MAROŠI,pan Putin vydal ty dluhopisy teprve TED o jakém desateru píšete,od Mojžiše?
    Ten náhodou vůbec nebyl blbý,když dodnes žije.
    My vůbec na prcak ani nepáchnem,jsme tu převážně movití a opatřeni tituly vpředu i vzadu,tak žádná křeč a jedeme 4WHEELE.

    • Maroš napsal:

     HVzV - ale admin movitý nie je - nemá ani movitú matrónu, tak ho chápte - bitcoin v prdeli - a - zatiaľ - po sexuálnom kolapse s Janderom "sa nikto nenašiel, kto by ho chcel pretiahnuť - na svoju stranu". Admin je ako norkový kožuch - vyvolávacia cena. Aby sme sa rozumeli - tie linky /moje/ nie sú vôbec výbušné - len by sa "nemuseli páčiť budúcim zákazníkom". Lebo Čína nemá 1 a pol miliardy, ale iba možno 500 miliónov, a nedávno anektovala časť Tadžikistanu - 1.500 km2 kvôli dlhom - po dohode s Ruskom, a Rusko má - dvojitú menu! Nie je rubeľ ako rubeľ! No a keďže si treba vybrať, či sa strčiť do zadku Číne priamo, alebo cez Zemana - hádam chápete - vy banda desatera, že admin si to celé musí rozmyslieť - lebo základ je - pridať sa k víťazovi!

     • proud napsal:

      Tak hodnotis admina kterej necha i tebe placat si co chces a propagovat zlodeje Marnyho? Ruce bys mu mel libat!!!

     • HVzV napsal:

      Nám to je tu jasné,vitězství bude naše,dřive nebo později.

      Jen si vzpomente na nebohé komunisty,ti mají tak silné diversanty ve vedení,že budou uškrceni,žádný program jenom blábolení bez spojení na nás masy.
      Okamůra ztráci silu ,ČSSD je poraženo na hlavu,melou se tam mezi sebou a rovněž nechápou pana Masaryka,který věděl že demokracie je diskuze a tím předpověděl nwoo.
      Ano bude hůř, je sice podporováno starými židovskými rodinami ovšem je ořezávano jak stará tužka,nemá žádný PŘEDNÍ program.
      Nedokáže pochopit,že

      NÁRODNÍ PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ

      je to pravé ořechové a ten máme my HVzV,
      Vyhrávame jedny volby za druhými,za chvili nebude koho porazit, nebot ty bandy politické třidy Šmejdů nemají žádný formát!
      Pan el comandante NOWAK se chce opřit o tři hvězdy,ale vypadá to tak,že nakonec bude stačit jedna.

      Nu což zdravíme všechny starosvětským pozdravem

      VÍTĚZSTVÍ ZDAR!

 46. Maroš napsal:

  Prednáška - školenie príslušníkov KGB/FSB z roku 2001 na tému Boh!
  Jednoznačné rezumé - Najvyšší intelekt s individuálnym prístupom ku každému. Cirkvi pracujú s "bohom" len na egregoriálnej úrovni - sú to ovládajúce programy - akoby prostredníkov - ZBYTOČNÝCH - lebo tak to vôbec nefunguje! Dôležité - nie viera V boha, ale viera BOHU - vtedy sa otvára komunikačný kanál s Prozreteľnostou.
  Poznámka - Edgar Cayce definoval "vieru Bohu" ako tretí rozmer našej existencie - TRPEZLIVOSŤ k Bohu, že... Štvrtý rozmer našej existencie je Idea = vízia, tvorivá sila a emócia nadšenia, radosti, blaženosti ako esencia tvorenia..
  ЗАПРЕЩЁННОЕ ВИДЕО! ЛЕКЦИЯ для СИЛОВИКОВ КГБ/ФСБ о БОГЕ
  https://www.youtube.com/watch?v=k-3nvW995cI

  • proud napsal:

   Jiste: Verte cemukoliv a v cokoliv,hlavne ne v sebe sama..........odkud ja to jenom znam? ;-)

   • proud napsal:

    To je jeden ze zakladu co se nemenej,menej se jen nazvy,ver vlade,ver bohu,ver karme,ver treba koleckovejm bruslim,bedne bananu.........ver si vlastne cemu chces co mi neskodi a uc to ostatni,hlavne se neuc verit sam v sebe...........

    • Maroš napsal:

     Proude -
     1/ Nepoložil si základnú otázku - prečo by kto mal veriť TEBE!
     2/ Vierou "v seba, sebe" - "človek ako boh, človek na úrovni boha, v každom človeku KUS!!! boha, sa zaoberá New Age a scientológia /NLP/.
     3/ Je mi u riti, že neveríš NIKOMU, pretože veriť falošnému susedovi a neveriť Stvoriteľovi /chcem odlíšiť to boh a Boh/, je skrátka tvoj problém, nie môj.
     4/ Teší ma, že neveríš V boha, lebo nakoniec ostaneš v agónii sám so sebou a NEPRÍTOMNOSŤOU BOHA - a potom ti garantujem, že zažiješ najhoršie sekundy - ktoré budú trvať večnosť - a tým ZAPLATÍŠ! za to, čo berieš a upieraš druhým... Ja ti neodpúšťam tvoje úmysly - môžeš byť zahrabaný v NORADE aj kilometer hlboko...

     • proud napsal:

      1/ spravne,proc by mel? Dulezity je verit SAM v SEBE! Co se ostatnich tejka,duveruj,ale proveruj,kdyz to delam sam,musim to akceptovat i od druhejch! Lepsi je do provereni neverit.
      2/Nema nic spolecnyho s bohem(zadnej neexistuje),stvoritel dost mozna existuje,ale toho se to netejka,ten dal jasny podminky,kdo je nezna,jeho minus,jejich nedodrzeni se muze jenom vymstit.
      3/ Napodobne.
      4/To je prave to v cem se kardinalne pletes,buh neni,stvoritel stvoril a nic si nediktuje,za nic netresta ani nechvali,dal pravou svobodnou vuli i svobodu a dar tvoreni,kurvime to jen my sami svou nevedomosti,lhostejnosti,nezajmem,v nejhorsim umyslne.

      • Maroš napsal:

       Proude - máš zamotané šnúrky od bagandží - a keď sa pôjdeš vysrať - nezabudni na kšandy! Poraď sa so svojím mentorom - možno ti odpustia zvyšok služby - si prepracovaný. Pozdravuje ťa moja kamarátka Zubatá! "Bude prísť pre teba!"

       • HVzV napsal:

        NÁŠ NEPRODUKTIVNĚJŠI LIDOVÝ DISKUTER PROUD,

        tak ten by mohl okomentovat co dnes dal do placu jeho pan president TRUMF.

        Ráno bylo v zahraničním rozhlase prý,že řekl Proč k nám lezou ze svých špinavých děr-myslil tim migranty.

        A DALE ŘEKL,ŽE KLIDNĚ,ZVÝŠI KVOTY LIDÍ V MIGRACI NA PŘIKLAD Z NORSKA.

        Rovněž se má podrobit armádnimu lekaři a doufá,že projde,když ne tak se zhrouti akcie na burze ,které za něho rostou a přehřivají se.
        Rovněž tu všicni doufáme,že pan PROUD pochopí co je to petrochujnan a dovede to i okomentovat,nebot ho komunisti vymění za zlato!

        • proud napsal:

         Kdyz ctu tebe a ostatni co jedou bud diktatury desater,nebo penez,nebo systemu,pripadam si jedinej "rozumnejsi"!!! Coz je mimochodem,hodne smutny! :-(

        • jan nowak napsal:

         Proude .. ty zzmetku..
         .. ode - dneška mi budeš platit a Alimenty ta-ky w petrol~chuj~jánech !!
         A wylez z tý díry : //
         .. Maroš tě prásk-nul , už wim gde sseš !

        • proud napsal:

         Proto me zadnej kokot nedokaze rozhodit,maximalne jen vyprovokovat abych se vydovadel.Vsichni jste jen kopiraci co se snazej nacpat cokoliv co neni z jejich hlavy,ale je to libive napsany,nebo propagovany,druhejm a tomu co je s prispenim vlastni hlavy rikate "dristy",mam z vas nehoraznou prdel,zavisli kopirovaci:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Nowakova:-)))))))))))))))))))))))),to bys musela bejt jeste hodne pekna a mlada kunda a na alimenty poradne par let sukat,aby sis je zaslouzila:-)))))))))))))))))))))))))))

       • proud napsal:

        Staram se ja o tvoje bagancata? A smrtka je vitana,uz dlouho jsem s ni nevyjebal:-))))))))))))))))))

 47. Maroš napsal:

  Admine! Nemáš na prežutie 3-tí diel tejto pičoviny? Už sa tu ťažko róluje! Hore dolu-hore dolu - na blití. Môj pitbull už je nervózny - chce sem hodiť nejakú čerstvú kočicu - najradšej má tie kučeravé zrzky. ???

  • jan nowak napsal:

   HzDS..
   El komandant Oud welel : Na Pessara - sse se Michalo wy-wy-ser ! !
   .. budeš pani El komandantowá ~ Proudowá & tag-hle TO dopadlo : //

   Michala

 48. proud napsal:

  Copak hosi,nejak vam dosel dech,krome Petra C,kterej je svuj ;-) :-))

 49. proud napsal:

  No proto :-)

  • HVzV napsal:

   Pane Proude,vy který tady píšěte obrovské množství přispěvků převážně bez obsahu,vidíte,že občané voliči tady hledají pravdu podle vzoru pana nebožtíka Hejvla.

   Co se stalo slovenskému lidu,kterému přivázali jejich intelektuální špičky na krk Trojského koně nelegální emigrace je podle nás občanů nepřipustné a zdejši protestní tok nevídaného množství skoro brzy 500 přispěvků,které jsou proti takovému ničemnému jednáni elit to prokazuje,

   Dovolíme si vám jako známému nevěřicímu navrhnout,aby jste místo přispěvků,které niči duši oveček raději navrhl slovenskému lidu tvorbu

   NÁRODNÍHO PROGRAMU OBČANŮ,

   dejme tomu ve forme DESATERA
   Byla by to pravá vize občanů ,nebot jsou zbožni, poslešní a to by jim mohlo velice pomoci!

   Víme tu,všichni,že jste bezbožnik,ale na nápravu není nikdy pozdě.

   Pokud by jste byl mdlého rozumu a šiřil tu neproduktivní prázdné přispěvky, doporučujeme vám se vzpanatovat např.můžete pojist papriku,což je součásti zdravé výživy jistě i na SLOVENSKU.

  • HVzV napsal:

   A pane Proude,dozvídáme se,že váš pan president TRUMF řekl včera v rozhlase,že lidí tomu věřit nebudou,ale severni diktátor Koreje je vlastně jeho přitel a že si budou téměř každý den telefonovat.
   Proč nečtete váš denní tisk a neokomentujte ani toto komunistické přátelství?

 50. Maroš napsal:

  A JE TO TU! Globalista Orgán plus globalista Zeman! Už viete kto bude prezidentom ČR? Hodvábnička - priadka morušová! Preto mi neprešiel koment o Číne.
  "Ak im Európska únia nedokáže poskytnúť finančnú podporu, tak sa obrátia na Čínu, povedal v stredu v Berlíne na fóre Welt-Wirtschaftsgipfel (WWG) predseda maďarskej vlády Viktor Orbán."
  http://tadesco.cz/orban-berline-ak-stredna-europa-nedostane-peniaze-od-eu-obratime-sa-cinu/

  • Maroš napsal:

   Jedného dňa vás pochytajú ako šváby a presídlia to tých "mŕtvych" miest s kapacitou 200 miliónov - síce lepšie ako gulag - ale makať budete tam - blbouni!

   • Maroš napsal:

    Taká činska Petržalka... S činskym cesnakom plným ortuti - he he!

    • Maroš napsal:

     Preto sa udržiava v povedomí podvrh o mongolských nájazdoch, preto sa masíruje v Maďaroch Attila - strach, strach, atrach! Bič a cukor!

     • Maroš napsal:

      To by som sa v tom Kiskovom lietadle asi doblval aj ja!

      • Maroš napsal:

       Jedného BIELEHO dňa nás asi pochytajú ako šváby a presídlia do tých čínskych „mŕtvych“ miest s kapacitou pre 200 miliónov obyvateľov – síce lepšie ako gulag – ale "kvalifikovane" makať budeme tam – blbouni!
       Preto sa stále udržiava v povedomí podvrh o mongolských nájazdoch, preto sa masíruje v Maďaroch bojovný húnsky Attila!
       Čína má jeden a pol miliardy? - 500 miliónov najviac! Na udržanie prírastku obyvateľstva treba priemerne 2,1 dieťaťa - nie ledva jedno dieťa po niekoľko generácií. Čo sa chystá? Podľa Pjakina by v budúcnosti mali Európania - ako kvalifikovaná pracovná kolónia, pracovať pre Čínu - nové centrum globálneho riadenia Globálneho prediktora. Čína stavia prázdne megamestá pre milióny obyvateľov. Chystá sa sťahovanie kvalifikovanej bielej sily na Východ? Preto ten neznesiteľný islamizačný tlak? A práve v Nemecku s tradične vysoko kvalifikovanými precíznymi a disciplinovanými ľuďmi?
       Chystá sa veľké sťahovanie Európanov na Východ?
       КИТАЙ ВРЁТ насчёт НАСЕЛЕНИЯ!
       https://www.youtube.com/watch?v=KkQ4axSoDiY
       Čína za dlhy anektovala časť Tadžikistanu!
       Poznámka - uplatnenie námorného a hansovného práva!
       Китай за долги аннексировал часть Таджикистана
       https://www.youtube.com/watch?v=uzFrc0nsNbo
       Na čo je Číne "História tadžikistanského národa"
       Зачем китайцам «История таджикского народа»
       https://www.youtube.com/watch?v=sfzrtkJvMBE
       История Таджикского народа
       https://www.youtube.com/watch?v=49SdCEvzE2c
       Ak by sme boli pod takým skutočným tlakom Mongolov, ako uvádza novodobá história - vyzerali by sme ako Kazaš! Kľúčový dokument
       o mýtoch "mongolských nájazdov"!
       Этого уже не с.крыть.Историки прочитали древний манускрипт,и ахнули.Два века обмана.Странное дело
       https://www.youtube.com/watch?v=8elMjSc3-0E
       Ako sa vytvára prepojenia na centrum globálneho riadenia
       v moslimskej Astane - tajomstvo zeleného pásu - zelenej kravaty - "záväzku" islámu?
       Andráš Biro: Kazaši a Maďari kočovali spolu
       Андраш Биро: Казахи и мадьяры кочевали вместе
       https://www.youtube.com/watch?v=R5bilZAYgUY
       Pre koho stavia Čína zatiaľ pusté megamestá s kompletnou infraľtruktúrou?
       Taká činska Petržalka… S činskym cesnakom – he he!
       Зачем Китай строит пустые города?
       https://www.youtube.com/watch?v=OEggfxObOps
       Тайна Китая. Пустые города. № 2
       https://www.youtube.com/watch?v=zYGTvU7juos
       16-ročné nemecké dievča Bibi Wilhailm o imigrantoch
       https://www.youtube.com/watch?v=W1Rx1jrjM0g

  • proud napsal:

   :-))))))))))))) "Když mi přítelkyně navrhla zkusit sado-maso, souhlasil jsem!
   Né, že by se mi to líbilo, jen už si dlouho koledovala přes hubu. :-D "............jen si s tim zlodejem taky koleduj :-))))))))))))))

  • proud napsal:

   Šest pravd života
   1. svým jazykem se nedokážeš dotknout všech svych zubů
   2. všichni idioti, po prečtení prvni pravdy, to vyzkouší
   3. první pravda je lež
   4. právě teď se směješ protože si idiot
   5. za chvíli tohle pošleš dalšímu idiotovi
   6. pořád máš na tváři takovej stupidní úsměv

   Poznal ses Marosi? ;-)

   • Maroš napsal:

    Proude - mne to pripomína dentický záznam FuFíka po výsluchu Dr.HoráČka na gestape - po tom, čo ho bonzla jeho vlastná žena - bežná záležitosť medzi súdruhmi, pre ktorých je rodina menej ako komunizmus a komunizmus menej ako vlastný prospech. To Č som tam nevložil náhodou - meno Horák, Horáková je tak všeobecne známe, že sa dá použiť na podprahovú manipuláciu aj dnes. Poznávaš sa?

 51. jan nowak napsal:

  .. mam pří-pojení.. ze Zadu.. a a na twý LINKY zzrowna namam ná-ladu : pp
  A nemáte-li na LADU.. čekej-te prosíím ač Zawěsím ....

  ps : .. za chwí-lu TO Ček.nu

  Michala

 52. Maroš napsal:

  Pozor - začína ODPOČET!!! Точка отсчета

  "Marcus Eli Ravage je osobný životopisca rodiny Rothschildovcov. Časopis Century, január 1928, zväzok 115, číslo 3, strany 346-350
  "... Vzali sme váš prirodzený svet, vaše nápady, svoj osud a zmiešali všetko a zvrátili to."
  "... Príchod kresťanstva pre vás nie je historická udalosť, logicky plynúca z iných udalostí tej doby, ale plnenie židovského božského proroctva - s malou mierou vašich modifikácií. Kde môžete vidieť, že zničila veľkú pohanskú civilizáciu a Veľkú pohanskú ríšu, s ktorými židovský judaizmus vedie neustále vojny. Kde vidíte, že kresťanstvo tisíc rokov uvrhlo Európu do barbarstva a temnoty. "
  http://www.tart-aria.info/tochka-otscheta/

  "Mlčanie už nie je silou mojej ženy. Ach, ako náš skvelý básnik bol!
  Mám len jednu otázku . ČO JE TO?" /preklad cez translator/
  "Kto vytiahol taký nespočetný počet otázok a záverov, že nemôžem zastaviť druhý rok. Všetko, čo bude napísané, prináša mnohé postuláty našej modernej "vedy" alebo skôr vedy, ak to môžem povedať. On to nielen hovorí, ale osobne mi to takmer určuje, že všetko toto "obrátené" je systémom a nie náhodou, ktorú niekto úmyselne priniesol do akcie s cieľom blázniť ľudstvo."

  "Článok je nepochybne zaujímavý, ale zostáva na úrovni mnohých predošlých hypotéz. Moji priatelia a ja sme na základe inej metódy analýzy dospeli k podobným záverom a tiež sme "zavesili" na rovnaké otázky. Kto? Kedy? Za akým účelom? Sme viac naklonení verzii, že sme "dovezení", a to nielen pre otrockú prácu a ako hospodárske zvieratá, ale aj pre genetické experimenty s DNA, ktorých kód nie je dešifrovaný ani rozvinutými civilizáciami. Dospeli sme k záveru, že súčasná situácia je dôsledkom najmenej troch protichodných strán Zem už nie je rajom, ale nedáva to ani peklu. Ďakujem za článok!"

  Poznámka - treba použiť Google Translator. Celý ten web je plný hypertexových odkazov - treba sa prelúskať do ďalších "fraktálov" - k jednotlivým autorom - z mnohých záverov, hypotéz a faktov budete paf! Po tomto sa ani VY nezastavíte ďajšie dva roky. A možno sa ani poriadne nevyspíte...

  ZÁPISKY KOLYMČANA
  http://kadykchanskiy.livejournal.com/704143.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
  https://kadykchanskiy.livejournal.com/704143.html?page=2#comments

  Pozor - začína ODPOČET!!! Elon Musk umiestnil pred pár dňami na obežnú dráhu /ozaj - čo je to orbita - pod deklom?/ EMP zariadenie, ktoré pôvodne navrhol architekt zbraní Hitlerovej ríše - Hans Kammer. A toto zariadenie je v podstate KIMATICKÉ!!! zariadenie schopnú ovplyvňovať VŠETKY FRAKTÁLOVÉ ŠTRUKTÚRY - vrátane DNA a hmoty ako takej!
  A pozor - toto zariadenie zrejme dokáže STEKUTIŤ VŠETKO, ČO OBSAHUJE VODU - teda dokáže roztopiť permafrost a spôsobiť mohutné zosuvy pôdy a - DOKÁŽE AJ ROZTOPIŤ ĽADOVCE A VYVOLAŤ SVETOVÚ POTOPU - ZNOVU!!!
  V poslednej dobe prišli nejakí pohrebnícki magori /v Británii?/ na nápad, že je energeticky výhodnejšie ľudí stekutiť a vypustiť do odpadu, ako ich spáliť v krematóriu. Náhoda?
  EMP „rozpúšťadlo a škvaridlo“ Hansa Kammlera z 2. svetovej…
  Историки вплотную подобрались к необычной ТАЙНЕ третьего Рей.ха.Секретный проект Каммлера
  https://www.youtube.com/watch?v=2Ye5tWjv_As

  Kto systematicky brzdí rozvoj ľudstva?!
  http://www.tart-aria.info/kto-sderzhivaet-razvitie-chelovechestva/
  Ako betónom zalievajú našu minulosť - predkovia boli omnoho gramtnejší ako sme my!
  Предки были грамотнее нас и что прячется под нашими ногами.
  https://www.youtube.com/watch?v=OXf-RuCPUws
  SKLENÍKOVÝ EFEKT JE DOSLOVNE SKUTOČNÝ SKLENÍKOVÝ! Na Sahare boli nájdené oblomky zemskej kupoly - zrejme po výbuchu v Atlantíde.
  Sklo obsahuje veľké množstvo kryštalického grafitu - vyjadrenie odborníka.
  В Сахаре найдены обломки купола Плоской Земли датированные катастрофой Всемирного потопа
  https://www.youtube.com/watch?v=k27pUAGisfo
  !!!!!!!!!!!
  Z denníka nemeckého pilota - prelet ku kraju Plochej Zeme v Antarktíde v roku 1939!
  Poznámka - vo videu sa objaví aj krátky čb. záber živého mamuta.
  Перелет к краю Плоской Земли в Антарктиде в 1939 году, Из дневника германского летчика
  https://www.youtube.com/watch?v=HsSEOt4K4f8
  O. i. - Zaznobin k téme podvrhov letov na "Mesiac" - objaví sa aj uniknutý záznam z nakrúcania pristátia na "Mesiaci" v Hollywoode.
  V USA v múzeu "kozmickách letov" ukazujú ľuďom "Armstrongov" skafander, v ktorom by sa kozmonaut reálne utopil vo vlastných výkaloch.
  ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ. ЛУНА 2017 США. Русские Знали
  https://www.youtube.com/watch?v=aB9GHYiPQk4
  Zmyslom "armády" NASA /projekt Vatikánu/ je permanentná výroba "grafík" guľatej Zeme.
  V Anglicku sa nakrátko objavil duplikát Mesiaca, ktorý po určitej dobe zhasli. Tajomné Slnko v Mexiku, ktoré "zabudlo" včas zájsť aj "keď zhasli svetlo".
  В небе Англии Луна начала отражаться в куполе Плоской Земли и поэтому ее быстро погасили
  https://www.youtube.com/watch?v=6bFABA2gImg

  Poznámka - už vám dochádza sociálne inžinierstvo typu holokaust, vytváranie nových štátov a budovanie zatiaľ mŕtvych miest v Číne pre 200 miliónov NOVÝCH obyvateľov? Prečo chce Izrael "vyskúšať"
  90 GHz - 5G technológiu - ktorá narúša fraktály DNA práve v Indii?
  Prečo práve v Indii a Pakistane vyhynulo 98% supov vďaka kŕmeniu túlavých kráv antireumatickými liekmi obsahujúcimi diklofenak? "V spolupráci s indickou vládou"? ???
  Kto v jeden deň vypratal natrvalo jedno veľké mesto postavené na bývalom kolymskom ZLATOKOPECKOM gulagu - a prečo?
  Заброшенные города России!! Города призраки!! Мёртвые города!!
  https://www.youtube.com/watch?v=CG1hhHpmGm8
  7 российских городов из которых лучше немедленно уехать!
  https://www.youtube.com/watch?v=nXiAosV4zpU
  PUSTÉ MESTÁ VO SVETE
  https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+
  - - -
  Svetové kaňony - mega pozostatky dobývania rúd v minulosti
  Что было до ядерной войны 1780 года.
  https://www.youtube.com/watch?v=m1FkAMx9frQ
  Секретные Материалы NWC18: XVIII век. Ядерная война
  https://www.youtube.com/watch?v=EGq0OmtSbBQ
  Засыпанные города, молодые леса и катаклизм 200 лет назад.
  https://www.youtube.com/watch?v=5Tfo0VTO3wQ
  Jadrová vojna zničila Tartáriu pred 200 rokmi
  Ядерная война уничтожила Тартарию 200 лет назад. 3 часть.
  https://www.youtube.com/watch?v=uEuavD-7EC8
  Celosvetová potopa pred 200 rokmi? Falšovanie histórie na plné pecky?
  Великий Потоп 18-го века
  https://www.youtube.com/watch?v=aMnnl3Iqox0
  - - -
  Je Zem jedno veľké väzenie?
  Люди не те, кем кажутся: Земля - планета-тюрьма.
  https://www.youtube.com/watch?v=O9iD_wpzqOw
  Nielen slovenský zdravotnícky mäsopriemysel
  https://domov.sme.sk/c/6544565/vyvoz-tkaniv-z-mrtvych-chcu-po-kauze-obnovit.html

 53. Tomi napsal:

  Ahoj Proude :D Pôsobíš aj na iných weboch?
  Inak dobré že niekto pochcálil miestneho admina.
  Príde mi ako spravodlivý, keď nechá príspevky, ktoré by už inde zmazali. ;D
  Človek má pocit že skutočne môže hovoriť i keď hlúposti a s niektorýmisa dá aj hovoriť:)

  • proud napsal:

   Na takovejch ne.Jen tady.Jinak jsem na torrentech,ale to je spis o necem jinym i kdyz i tam se snazim lidi rozkoukavat:-). Jiste,jde o to ze admina nekteri nechapou.Nechat diskusi jaka je a zasahovat do ni minimalne v nejnutnejsich pripadech znamena ukazovat vsem na jaky urovni je nase spolecnost.Je to pro nektery poucny,pro jiny,takovy ty bud primitivnejsi,nebo pro nekoho kdo teprve zacina videt ze se neco nedeje jak ma to muze bejt znamkou slabosti nebo nezajmu,cimz to rozhodne neni.Takova diskuse leckomu z nas ukaze velice dobre a relativne brzy kdo je kdo a o co mu jde.

 54. Tomi napsal:

  No jo no. Treba niekomu vadi že sa tak ukazuje primitivita ľudí. Ale keď ich umlčíme tak len zatvárame oči pred týmto problémom a bránime tak ľuďom v tom aby sa s toho stavu dostali. Ale niekomu proste len vadí iný názor. Povolená je len jedna - tá správna línia :D

  • proud napsal:

   "Ale niekomu proste len vadí iný názor.".............coz je tak trochu v poradku,paklize je ten jeho nazor lepsi.Jenze kdo a jak rozhodne kterej to je?:-))).Proto je potreba se naucit,ze kdyz jdu ven s nejakym nazorem,mel bych ho umet vysvetlit,vyargumentovat a uhajit,kdyz to nepujde,pak se na nej znova podivat a najit a opravit chybky.K tomu slouzej diskuse.Ovsem kdyz se jako diskuse vedou.

   • proud napsal:

    Protoze kdyz s nazorem nesouhlasim,mel bych umet napsat proc,tedy to radne vyargumentovat.Samozrejme u nazoru kterej mi za to stoji a ma neco do sebe,debiliny se jako nazory neberou :-)

    • Tomi napsal:

     A treba sa nezhodneme preto ze mame pravdu obaja. Kazdy zo svojho uhlu pohladu.
     Treba ju ma jeden alebo druhy. Mozna ju nema ani jeden, alebo kazdy len ciastocne.
     A mozna nikto v nicom.
     Mozno iba staci pozriet sa na vec ocami toho druheho s cielom pochopit jeho nazor ci konanie i ked s nim nesuhlasim.

    • Tomi napsal:

     Zalezi na tom co povazujes za Debiliny a kto o tom rozhoduje. Treba ludia povazuju za debilinu nejake nabozenztvo, alebo televiziu. A tak sa o to ani nezaujimaju. Cim sa pripravia o moznost to pochopit. Pretoze maju vo vsetko "jasno". A tak ten co brata nazval sam bol Debilom. :D

     • proud napsal:

      :-)))))))))),kdyz pisu debilinu,mam na mysli debilinu,nikoliv nazor,prumernej clovek dokaze lehce rozlisit co je co :-).Paklize pises svuj nazor,je to tvuj nazor a kdyz s nim jdes mezi ostatni,cekas jak se na nej budou divat a musis pocitat i s negativem(ja je treba mam rad i kdyz to tak nekdy nevypada),jinak bys s nim nevyrukoval.Horsi je kdyz vyjedes s nazorem v presvedceni ze je jedinej spravnej a uz hotovej,dokonalej,k tomu krapet ega a mas o zbytek stranky s nadavkama postarano,zvlast kdyz vyjedes s nazorem na hrane,je to sice nazor,ale uz ma dost blizko k ty debiline:-).Nazor je tedy vyzvou ostatnim.Nabozenstvi je vsechno,jen ne debilina,je to velice sofistikovanej,vyzkousenej a funkcni nastroj ovladani ostatnich tak,ze si myslej,ze ovladany nejsou a jeste k tomu delaji dobre sobe a myslej to dobre se svetem.Televize je vsechno mozny jen ne to co by bejt mela,to je nastroj systemu,to ji jde nejlip.

      • Tomi napsal:

       Tak treba TV je nastroj systemu na debilizovie. No ale ked ju sledujes s tymto vedomim, tak jej sledovanim sa mozes vela naucit. Napriklad ako su ludia debilizovany :D
       Potom sa i ty mozes stat debilizatorom :D

     • jan nowak napsal:

      To-mi.. ce-lý sem TO zzatim nečet.. ale pod/le mě seš debil a a něbo
      z Jungmanky..

      Jan Jinský

      ps : neboj sse kámo.. mam TO pod ko-kontrolou.. & ROBOTI..
      2ps : ..zdráwim Hel : )

 55. Tomi napsal:

  A je dobre diskusiu nechat. Treba ten kto sa nam javi ako troll len potrebuje uvolnit paru. Mozno si tak len preveruje. Mozno vedome a mozno podvedome skuša reakcie. Povedzme mieru slobody prejavu. I ked nevhodneho. Ako inak sa naucit jednat vhodnym sposobom, ak nie v diskusii?

  • proud napsal:

   Tohle je hloupost Tome,kazdej z nas priblizne zna hranici a zpusob se nepotrebuje ucit,snad jen korigovat jak s kym jednat,kdyz ho trochu pozna.Provokatery nepovazuju za diskutery,stejne tak jako ty kdo nekdy chytre,nekdy min,prisli druhy oblbovat,nebo jim tisknout bludy,at uz vedome,nebo nevedome.Urcit kdo je kdo neni zase tak tezky,kdo chce zkusit svuj nazor hodi ho do placu a ma argumenty,nebo na nich behem diskuse maka,v poradku,kdo hodi nazor a zmizi uz v poradku neni,kdo o nem nehodla diskutovat a hned ostatni napada uz vubec ne.

   • proud napsal:

    A to ani nemluvim o tech co roznasej po internetu jen samy "jobovky" a nemaji k nim bud vubec zadnej nazor,nebo jen negativni,viz treba prave "Marny" a jeho noshledi,co vzdycky rikali jak to bude v prdeli a pak hrde vykrikujou,ze to prece rikali,ale kdyz v ni neco neni nereknou:"bezva,super,jsme radi ze jsme se spletli".A uz vubec neprijdou s nazorem jak to neco zlepsi,zmenit,to uz je nezajima,natoz aby to dokazali odargumentovat!Napriklad.

  • proud napsal:

   Je toho relativne dost,jak poznat diskutera,byt neobratnyho,nebo zacatecnika,od trolla,natoz od profesionalniho.

   • Tomi napsal:

    :DDD máš to rozpracované :D
    Asi na tom pracuješ hodne dlho. Ale neni občas sranda sa trochu vybujačiť na nejakom debilkovy provokaterovy, že ho necháš si nabehnúť a potom ho sundáš? :D

    • proud napsal:

     Ale jasne ze je,i kdyz to neni az tak uplne spravny.Ale ja se nikdy netajil tim ze umim bejt hodne skodolibej a sarkastickej,casto a rad i nastavuju zrcadlo a to se ze me stava poradne "sprosta,provokativni kunda",to mi jde. :-)

    • proud napsal:

     Ale nesmi se to stat beznou veci a zvykem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!