Žaluji

exekuce2Žaluju stát a lidi, co dovolili, aby v téhle krásné zemi panovalo v určitých skupinách obyvatelstva takové bezpráví, jaké se rozrůstá. Žaluju stát a všechny zodpovědné za ten stav, který nedovoluje desítkám tisícům lidem u nás důstojně žít, napravit své mnohdy malé chyby a odsuzuje je k věčnému živoření, skrývání se a k přežívání horšímu, než bývá umožněno zločincům nejtěžšího kalibru.

Žaluju stát, politiky a všechny, kteří se na tomto byznysu podílejí a dovolili mu nabrat rozměr ve světě neuskutečnitelný. Žaluju všechny, kterým to je jedno a nechávají se ukolébat tím, že dlužníci nechtějí platit, a tak je na ně nutno jít tvrdě. Žaluju organizace, které sice vznikly, ale téměř žádná z nich není schopná lidem postiženým touto genocidou, pomoci. Žaluju organizace a instituce, které na tomto neštěstí postavily ještě další svůj byznys, který schovávají pod pojmem šíření finanční gramotnosti. Nejde o prevenci, ani pomoc lidem v exekucích, ale o granty, teplá pracovní místečka „dobrodějů“, kteří pouze přenášejí knížecí rady těm, kteří se do potíží dostali. A dostali se nikoli proto, že by neuměli počítat, ale proto, že jim naše současná společnost a stát JINOU MOŽNOST nedal a nechal je v tom.

Žaluju advokáty, soudce, exekutory i vykonavatele za jejich bezcitnost a chamtivost, nemorálnost, kterou ovšem podsunují dlužníkům, kteří – ačkoli se o tom píše a mluví na různých konferencích i v tisku, prakticky – když se do hledáčku exekutorů dostanou – nemají šanci se ze svých problémů dostat – i když většina z nich CHCE.

Žaluju i obyčejné lidi, kteří se nezajímají o to, co se tady děje a žijí si své poklidné životy, které si nechtějí ničím komplikovat (do doby, než se jim třeba něco takového také přihodí). Žaluju ty lidi z toho, že se nesnaží většinou ty nešťastníky pochopit, podezírají je z nekalostí obrovských rozměrů, vyčleňují je, místo, aby se ptali, mluvili s nimi, neodsuzovali je, ale hledali pravdu. Místo toho však raději uctívají podvodníky a nepoctivce mezi politiky, kterým jsou ochotni odpustit čachry za miliony i miliardy, zatímco nad bližními, kteří často kvůli dluhům v řádech stovek či pár tisíců, ohrnují noc a morálně se povyšují.

Žaluju i mezinárodní lidsko-právní instituce za to, že ignorují tuhle problematiku, která opravdu nemá daleko ke genocidě celých rodin. Nezajímá je, že lidem, kteří se ocitnou v exekuci (nebo se ocitli v minulosti) jsou navzdory pofiderním zákonům u nás upírána základní lidská práva – bydlet, pracovat v normálním pracovním svazku, z kterého je za jedince odváděno zdravotní a sociální pojištění a tudíž je mu umožněno, aby na stáří nebyl odsouzen k životu na ulici – pokud se tam tedy v důsledku situace s vymáhanými exekucemi nedostane už v produktivní věku. Nevšímají si, že to vede k rozpadu rodin, vztahů, protože zákony u nás takového člověka odsuzují – i když není zločinec- k tomu, aby se ho ostatní příbuzní báli, jelikož v případě, že u nich přespí a dozví se to exekutor, může v té rodině – domácnosti, zasáhnout a zabavovat majetek (který lze pak sice velmi složitě a draze získat zpět, prokáže-li se, že nepatřil dlužníkovi. Tomu ale navíc naroste jeho dluh o mobiliární exekuci, dopravu, zámečníka atd.) To vše odsuzuje postižené pracovat pouze v šedé ekonomice, neumožňuje jim to rozvíjet svoji pracovní kariéru, schopnosti, dostává je to do nucené ilegality.

Žaluju naši justici za to, že neumí být tak důsledná ve vymáhání skutečných už na začátku vysokých pohledávek (většinou mocných osob, někdy též politických stran), jako je tomu u drobných dlužníků, které tento koloběh beznaděje přivádí až k zdravotním kolapsům či dokonce sebevraždám nebo zoufalým činům, při kterých se odhodlají proti exekutorům vytáhnout zbraň, aby uchránili většinou poslední (a dost často) nijak rozsáhlý majetek.

Žaluju všechny, kteří setrvávají raději ve vědomí, že všichni dlužníci jsou ti, co si nabrali neprozřetelně půjčky a úvěry (dost častá mantra je, že úvěry na vánoční dárky nebo na dovolené), užívali si nad své poměry a když za to mají zaplatit, tak se jim to nelíbí. Schválně, proč se nezveřejňuje to, kolik z dlužníků je opravdu z této kategorie a kolik z nich jsou dlužníky jen proto, že neměli na základní lidské potřeby (nájem například)?

Žaluju zákonodárce minulé i přítomné za to, že jen lacinými gesty přesvědčují veřejnost o tom, jak se snaží tuhle nepřijatelnou a žalostnou situaci v zemi zvrátit, zatímco zisky z exekučního byznysu dost často proudí do stranických pokladen, či dokonce k podpoře hlavy státu. Žádný krok, který byl v tomto směru udělán a hlasitě přes média veleben, nevedl ve skutečnosti k tomu, aby byla udělána přítrž křivdám a nespravedlnosti, aby bylo umožněno normální lidskou cestou dlužníkům dluhy splatit a začít opět s čistým stolem. Dokonce ani možnost insolvencí a osobních bankrotů není stavěna tak, aby dlužníci mohli závazky splnit, jak velká většina z nich chce, za to se opět přihodily kšeftíky advokátům. Zatímco v určitém období mohli zkusit podávat oddlužení samotní dlužníci, nyní jsou povinni si na to brát advokáta, jehož zákonem stanovená odměna jen za to, že odnese dokumenty k soudu, začíná na 4000 Kč. Garance toho, že soud skutečně oddlužení nešťastníkovi dovolí a schválí, to ale samozřejmě není. V případě, že takový jedinec žije mnohdy jen z nějakého životního minima, je pro něj tato částka hodně velkým luxusem. Přesto je neznalá veřejnost konejšena tím, že prakticky vše je v pořádku a vše v našem právním(?!) státě funguje, jak má.

Žaluju přesto také ty novináře a média, kteří ve společnosti udržují dojem, že vyhlášení bankrotu znamená zřeknutí se svých povinností, jelikož se zdůrazňuje to, že dlužníkovi může umožnit splacení pouhé třetiny svých závazků. Obyčejný dlužník, který se do své nezáviděníhodné situace dostane nezáměrně, však většinou nedluží miliony. Po dobu insolvence tak má možnost a soud k tomu přihlíží, většinou zaplatit vše v plné výši včetně příslušenství (pokud tedy to vymáhané příslušenství není v rozporu s dobrými mravy, na což někdy insolvenční správci narážejí. Ochranu před tím však obyčejný dlužník, kterému insolvence není povolena nebo do ní z nějakého důvodu jít nemůže, nemá žádnou). Chybou médií, ale i absence tlaku čtenářů a diváků na tyto informace, je, že mnohem častěji hovoří a informuje o lidech, kteří skutečně do dluhů padají sofistikovaně, záměrně a někdy zřejmě i s vymyšleným plánem, jak se z jejich splácení vyvléknout, než o těch, co padají do dluhové pasti vlivem nepříznivých okolností. Přitom na rozdíl od první skupiny (která většinou má někde ukrytý svůj majetek a finanční rezervy), ta druhá skupina lidí je odkázána pouze na milost a nemilost všech, na které v tom svém údělu naráží. Přesto je s ní nakládáno podstatně tvrději.

Genocida (latinsky genocidium) je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako „úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny“ačkoliv co znamená „část“ je předmětem debaty právníků. Genocidu definuje Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia OSN.

Definice podle Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia OSN

Čl. II.:

V této Úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

a) usmrcení příslušníků takové skupiny;

b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;

c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;

d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;

e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné. (ano, exekuce na příjmy rodičů, případně mobiliární exekuce na jejich majetek, jsou dost často důvodem, proč u nás bývají děti odebrány z rodiny…)

Zdroj: Wikipedie

Jak to začalo u mě…

Rozváděla jsem se, měla jsem v té době dvě malé děti. Manžel nebyl gentleman, proto jsem s dětmi začínala nově komplet od začátku se vším sama, v pronajatém bytě. Neměli jsme nijak závratný majetek, o který by stálo se soudit, starostí a povinností jsme měla i tak hodně, a tak jsem doufala, že si postupně zase vše pořídím vlastními silami – hlavně jsem si přála klid a pro děti aspoň trochu občas fungujícího tátu. Bohužel, krátce poté, co stanovil soud výši alimentů a upravil styk s dětmi tak, aby v některých týdnech prázdnin, víkendech i svátcích byly s otcem, exmanžel ztratil zájem. Jak platit výživné, tak dodržovat ve stanovených obdobích své styky. Občas něco zaplatil, nikoli však v uvedené míře. Mé příjmy sice nebyly úplně malé, ale vzhledem k tomu že jsem musela platit tržní nájemné za alespoň trochu přijatelný byt (vždy max. o velikosti 2 k.k., častěji 1+1- nikdy nešlo o luxusní bydlení, ale běžný standard), pokryly většinou pouze nájemné (představovalo v té době zhruba ¾ mých příjmů – podotýkám, že jediných – bez možnosti pomoci od nikoho jiného). Navýšit příjmy přibráním nějakého dalšího úvazku nepřicházelo v úvahu vzhledem k rozsahu mé pracovní doby, ale také k nutnosti fungovat též jako rodič. Na dávky jakékoli sociální podpory jsem nárok neměla, protože příjmy byly podle tabule dostatečně vysoké, navíc se do nich standardně započítávají i alimenty, přestože je otec neplatí. Vytloukala jsem doslova klín klínem a záplatovala finančně to, co nejvíc hořelo. Tak jsem byla každý měsíc v něčem v mínusu, přestože jsem vše, co mělo nějakou hodnotu, postupně prodávala v bazaru. Nikdy to však nebyly věci, za které bych dostala víc než dvě, tři stovky a jak je patrné, zas tolik pokladů jsem doma neměla…

Stále jsem doufala, že alimenty začnou chodit, jak mají (i když mé apely vycházely na prázdno a udání na policii jsem nepokládala za řešení toho, že peníze začnou chodit), že se to zlepší, že dostanu třeba v práci přidáno nebo najdu něco lépe placeného. Když vrcholilo v jednom prosinci před léty mé zoufalství z toho, že nemám před Vánocemi peníze na dárky pro děti (opravdu malé, obě v té době základní školou povinné), přišla mi na plat exekuce. Za černou jízdu v MHD (bohužel, do práce jsem nějak jezdit musela, pěšky to bylo hodně kilometrů a když máte na den pro tři lidi cca 60 Kč, někde to ušetřit musíte). Skutečně jsem věděla, že jsem jela na černo a skutečně jsem to neuhradila. Bylo to v té době tuším asi 24 tisíc (ano, za jednu jízdenku). A aby to měli exekutoři jisté, obstavili mně i bankovní účet. Ano, ti, co to nezažili, budou vrtět hlavou a tvrdit, že si vymýšlím, že to přece nelze – ale ujišťuju vás, že lze.

A tak jsem před Vánocemi neměla nejen na dárky, ale ani na nájem. Takové Vánoce, jaké jsme zažili, bych dnes už přála všem, kteří na takových situacích nesou svůj podíl viny. Dřív jsem si říkala, že člověk nesmí druhým přát nic zlého, ale to peklo, které jsme si po dlouhá léta s dětmi zažily, by nemělo zůstat nepotrestáno.

Z podnájmu nás majitel začal vyhazovat hned v lednu (kauci jsem vyčerpala v tom prosinci a jiné peníze jsem neměla a ani výhled na to, že mít budu). Bylo třeba hledat tedy nové bydlení, v hlavním městě a s prakticky žádnými finančními prostředky. Mezitím si mě volala učitelka ze školy na kobereček, jakto že nemají děti ve škole zaplacené obědy. Byla jsem přitom ráda, když jsem měla na chleba, který jsem jim mohla do školy s sebou dát. Neměli jsme na divadlo, kino, kam děti se třídou měly chodit, nebylo na nic. Pokud si říkáte, že jsem se měla obrátit na právníka, tak máte pravdu – měla. Ale jak už jsem uvedla, neměla jsem a nemám babičku ani dědu, potřebovala jsem si v dané situaci udržet práci. A na právníka jsem prostě neměla, nemluvě o tom, že jsem neměla peníze ani na nějaké obvolávání.

Peníze na přestěhování do jiného bytu jsem nakonec dala dohromady, vzala jsem si v hotovosti alespoň podíl toho, co mně zůstalo v práci z platu po exekučních srážkách. Ale opět jsem dala za bydlení vše, co jsem měla. A na to další? Nezbývalo.  Opravdu NE. Musela bych chodit krást nebo podvádět a to jsem neuměla – i když ruku na srdce, mnohdy jsem si v zoufalství říkala, že to možná  chyba. A i dnes – když tak koukám na společnost kolem sebe – si říkám, že vlastně lidi raději tolerují podvodníky a zloděje, než dlužníka, o které ani neví, co ho do dluhů přivedlo.

Ráda bych viděla na mém místě poradce finanční gramotnosti – co by dělali, aby se dluhům na mém místě vyhnuli a zaplatili je v počátcích. (Osobní bankrot v té době ještě ani nebyl). Ráda bych viděla ty, kteří nade mnou v dalších letech moralizovali a pomlouvali mě, jak by si s danou situací poradili. PO nocích jsem brečela bezradností a zoufalstvím nad tím, že mé děti ve škole spolužáci šikanovali, protože prostě v důsledku toho všeho byli „prostě jiní“. Já sama jsem byla izolovaná od společnosti a přátelství a vlastně i v práci z kolektivu, poněvadž jsem nemohla s kolegy chodit na kafíčko, na obědy, či na cigárko (nikdy jsem nekouřila). Pokud teď chcete namítnout, že za to nemám vinit způsob exekucí i nás, ale manžela, který neplnil svoji vyživovací povinnost, samozřejmě máte z velké části pravdu. Nechal nás v tom a do jist míry z toho možná měl i radost. Časem jsem zkoušela vymoci alimenty od něj také přes soukromé exekutory, ale – světe div se – nepodařilo se. Zvláštní, ale ne až tak zcela výjimečné. Stát mě v tomto ohledu pomoci nedokázal. Na sociálce mně nabídli, že můžou děti umístit do dětského domova.

Pokud jste dočetli až sem, děkuju, jak jsem popsala, ten náš příběh se vleče už skoro 15let. Celá ta léta jsem pracovala a měla vůli všechny dluhy takto postupně vzniklé splatit. Nezastírám, že přibývaly a nebylo to záměrně a už vůbec ne proto, že bych si vždycky za peníze určené k zaplacení té či oné pohledávky někde vyhazovala z kopýtka nakupovala zbytečnosti či přepychové věcičky. Prostě jsem na ni neměla a pořád doufala, že mít budu. Nikdo mi nic neodpustil, to mi věřte – ba naopak. Za celé roky jsme se museli několikrát stěhovat (jo soukromí pronajímatelé bytů většinou po prvním nezaplaceném nájmu píšou výpověď ), dvakrát mě vyhodili jako vyvrhela dobré společnosti (propustili dohodou, jak se říká) z práce, když mně přišla na plat exekuce. Za ty roky jsem přesto pracovala na maximum, i když všechny odměny za dobrou práci postupně mizely v černé exekutorské díře. Mezitím děti odrostly (jejich dětství jim nikdo nevrátí, ale budu ráda, když za to bude jednou někdo pykat – ať už v pozemské nebo nějaké posmrtné podobě). Z obou si myslím, že jsou v rámci toho, co zažily, slušní lidé, ale ani oni „přízni“ exekutorů nezůstaly ušetřeny – DPP si z nás udělalo celkem dobrý byznys. Myslím, že spolu s exekutory, kteří jim pomáhaly ty zisky pěkně navyšovat, by nám někdy měli poslat aspoň děkovný dopis nebo doživotní jízdné zdarma (načerno už kolik let nikdo z nás nejezdí).

Mezitím jsem už dávno žila jako psanec. Nemohla jsem se nikde přihlásit k trvalému pobytu (sebrali by mně věci pronajímatele a ten by mě následně vyhodil, takže bych skončila na ulici), kamkoli jsem nastoupila do práce, hned mi zůstalo jen životní minimum. Vzhledem k tomu, že jsem věděla, že mě chytli v MHD cca 8krát, jednou jsem si musela vzít půjčku na nájem (na jeho část), nezaplatila jsem telefonní služby (pak už jsem vždycky jela raději jen na kredit), domnívala jsem se, že se vyplatí už vydržet a i když vymáhané dluhy ve všech případech činily mnohasetnásobky původní dlužné částky, těšila jsem se, že už to budu mít konečně vše splacené. Kdybych ty částky sečetla, zaplatila jsem určitě několik statisíců.  (odhaduji, že tři, mezitím mně ještě sebrali exekutoři zemědělskou půdu, kterou jsem v tom období podědila). Jaké však bylo mé zděšení, když jsem v dobré víře zavolala na exekuční kancelář jednoho velmi známého exekutora v Praze a tam mi bylo sděleno, že tam mám u něj ještě exekuce asi za 120 tisíc Kč (vše za MHD), které každým dnem narůstají!

Věděla jsem, že to bych musela prakticky jezdit na černo pořád, a to jsem fakt nedělala, když to nebylo naprosto nezbytné. Jelikož jsem se však nebránila a exekutoři věděli, že se bránit nebudu, protože adresu nikde nechci uvádět, někdo si prostě ty exekuce na mé jméno namnožil. Zní to šíleně až paranoidně, ale věřte, že nejsem jediná. I jistému herci se to přihodilo a dokonce o tom promluvil veřejně. V tu chvíli se ve mně něco zlomilo. Pochopila jsem, že vlastně není šance, abych se z toho dostala, i když jsem si nikdy neužila přepychu (z kterého mě mnozí podezírají, když se dozví o tom, že mám dluhy). Moc jsem se z toho chtěla vyvázat, dluhy i z jejich naprosto nemorálním navýšením jsem chtěla zaplatit a ty, které jsem udělala, jsem nikdy nezpochybňovala. Ale pokud si z vás udělá někdo, kdo si vozí zadek v těch nejluxusnějších autech, dojnou krávu, promiňte mi ten výraz, najednou prostě pochopíte, že jste odsouzeni na doživotí, i když jste spáchali jen to, že jste kdysi neměli na lístek v tramvaji.

A tak jsem po letech neuhýbání a placení (měla bych za to dům, nemám ale nic), odešla z práce. Pochopila jsem, že pokud už nechci tenhle byznys podporovat tím, že čím víc budu padat na pusu a snažit se vše umořit, tak tím víc mě někdo bude ničit, protože ví, že je pořád odkud brát a z čeho, musím se uchýlit taky někam do mezisvěta. Ničí mě to, cítím se jako poslední zločinec a odporuje to mé povaze, ale je to jediná obrana.

Přesto, po několika letech opět s tímhle zlem bojuju a čelím mu. Možná, že se někdo rozhodl mě dorazit. Sil už mám málo a hodně mi jich ubrali zase lidé, kteří když se o mých potížích dozvěděli, přestože mě léta znají, znají moji práci a myslela jsem, že i mě samotnou, se na mě dívají jako na posledního lumpa a moralizují nad tím, že kdybych nedělala dluhy, nemusela jsem to peklo, které opět odstartovalo, zažívat. Nechtějí slyšet, kolik už jsem tomu peklu zaplatila, jak jsem se do něj dostala. Nechtějí ani slyšet to, že nevím kudy kam. Nikdy totiž nezažili to, co já a ani se o to nesnaží.

Cítím se jako zločinec. Cítím se jako někdo, kdo provedl něco tak hrozného, že je odsouzen na doživotí. Zatímco vrazi jsou často po pár letech venku, nebo jim dokonce jsou jejich činy promlčené, z původně drobných dlužníků se tady stávají individua, bez možnosti mít vlastní bankovní účty (přitom je to dnes již součást požadované identity – to ale zřejmě Listina základních lidských práv ignoruje?), trvalé bydliště, důstojnou práci a klidný život, v kterém by se s dluhy mohli se ctí vyrovnat.

Justýna žalující, justyna.zalujici@seznam.cz
181 Komentářů k Žaluji

 1. Paul Durham napsal:

  proč jste se rozváděla se dvěma malými dětmi ?

  • proud napsal:

   Opravdu jsi debilem,Durhame..........

   • Paul Durham napsal:

    zlatokopka, která si naběhla, proč neuvádí absolutní čísla plyšáčku ?

    • proud napsal:

     Ale tak uz neblbni,neexistuje zlatokopka co by zustala sama s detma,a kdyby se ji to vymklo z pod kontroly,ne dyl jak par mesicu,spis tejdnu!!!

     • proud napsal:

      Svet by se podivil,kdyby se zjistilo kolik "otcu" vychovava "nevedomky" cizi deti!

      • proud napsal:

       A to i takzvane "neprimo",protoze,divte se,skutecnej otec bejva ten kdo prvni "mrdal",laska nelaska,i kdyz dite zplodil nakrasne jibej,co prisel po nem! Kolik zenskejch tohle vubec vi,natoz kolik z nich to vubec zajima?........A kolik to zajima "otcu"?

    • proud napsal:

     Neni to predmetem clanku a problemu,ale co se tejka rozvodu,bylo by zajimavy vedet pravdu o tom proc k nemu doslo,casto je vina na zenskejch,ale vymlouvaj se na deti i pres to,ze chlap casto neplati proto,ze si prestal na zaklade chovani zensky bejt jistej i svym otcovstvim o kterym zacal pochybovat pote kdy zjistil ze zenska "kuje pikle" a zatahla do toho i deti.Znechutila ho,znicila v nem i onen otcovskej smysl,ale jeho prachy ji nesmrdej.Bohuzel znam vic takovejch a podobnejch pripadu.Ovsem to uz je jiny tema s exekutorskejma mafiema nesouvisejici.

     • proud napsal:

      Jestlis Durhame myslel tohle a jen se spatne vyjadril,pak jsme si jen nerozumeli......

     • Pepan napsal:

      Přesně tak, ne že by se mne to týkalo, mi už s manželkou příští rok (pokud se toho dožijeme) oslavíme padesáté výročí sňatku ale o tu nejde, dnešní mladí se ještě ani neznají a už jsou v posteli, přijdou děti a je zle, tolerance mezi těmito manželi veškerá žádná, navíc žena má rozvedenou kamarádku která ji zblbne jak se bude mít dobře když se rozvede neboť bude samoživitelka a o ty se přeci stát postará, navíc nebude muset pro chlapa vařit prát a jinak dřít, co ji bude chybět no a některé ženy jenž mají "mozek jen na to aby věděli že pokud uvidí pánské přirození tak mají automaticky roztáhnout nohy, okamžitě na kamárádčinu radu skočí no a když zjistí že to není to co si představovali tak kňučí.

      • proud napsal:

       Njn,takova je doba a tak se "znehodnotil" sex a rodicovstvi i s odpovednosti k nim patrici v prvni rade.Ale je hezky to konstatovat,pritom toho bejt soucasti aniz jsem proti tomu neco udelal,a v tomhle to tak bohuzel je,z moji nevedomosti,to se jaksi ve skole i doma "opomenulo",tak do toho busim aspon ted s tim silenym zpozdenim,ale hezky o tom napriklad pojednavaji VEDY a potvrzuje to i ono povidani o takzvanym "venecku"(panenstvi),ktery jsme jako mlady nechapali,o co se to ty vlastne serou a proc.Inu,protoze jsme NEVEDELI a to je potreba zmenit!

       • proud napsal:

        Nicmene celej ten clanek,mimochodem velice dobrej, i to pojednani jak k tematu,tak mimo nej nam pekne ukazuje kam az nas uz dostali a plni svou varovnou funkci ze je opravdu nejvyssi cas se probrat a neco s tim vsim zacit delat.

     • Ivana napsal:

      Proude, to snad ani nemyslíš vážně. Až dosud jsem si myslela, že máš mozek. Podle tebe za každý rozvod může ženská. Asi jsi nikdy neviděl ty ztýrané, zbité ženy. A jejich manžely - alkoholiky, tyrany, násilníky, chorobné žárlivce. S takovými hovady nevydrží dlouho žádná žena. Ale podle tebe by zřejmě mčla.

      • proud napsal:

       Spatne jsi to pochopila,nebo jsem to spatne podal,je to 50:50,tak cirka,si myslim ja.Ale pisu cirka,protoze jsem to nejak extra nestudoval.Laicky mam pocit,ze to muze bejt asi tak podobne jako je to s tim,ze si chlap mysli ze si nabrnknul zenskou a ona ho v tom nechava,aby nezranila jeho ego,protoze pravdou je,ze si vzdycky vybira zenska :-)

      • proud napsal:

       Alkoholiky neresim,tam je to jasny,od alkace,stejne jako od hysterky fofrem pryc.Ovsem jak je to s tema "nasilnikama" v ruznejch formach,to uz je otazka.Nebude tolik tech co by to meli jak se rika "od prirody",zato bude dost tech ,jejichz baba se "neumi chovat"!Ovsem i to je oboustranny.Pochopitelene ze kazdej z nas vidi vic chyb na tech druhejch,ledaze by jsme byli teplousove:-)))))))))))))))))))))

      • Jaris napsal:

       To je moc smutny pribeh a verim, ze je pravdivy.
       Napadlo me vsak, ze se Justyna mela prestehovat do mensiho mesta, kde je vse levnejsi nebo dokonce na vesnici, kde si mohla vypomoci pestovanim zeleniny, ovoce, mit nejakou drubez a podobne. detem by to prospelo. Drzet se za techto okolnosti v sebestredne Praze stuj co stuj, neni krok vpred. I lidi na venkove jsou lepsi a urcite by pomohli. To me jen tak napadlo.

    • Jana napsal:

     Jsi kreténem Durhame.

   • Jarmila napsal:

    Ano, opravdu je to tak proude, je to debil. Si vzpomínám, jak mi tento debil odpověděl na to, že doma celý život makám na rodinu zdarma a k tomu jsem ještě musela odpracovat i povinné roky v práci (31 let)- aby mi poté dal kapitalistický režim 4900 Kč důchodu- tak tento výtečník mi odepsal,že přece nejsem prase v křoví, takže ta práce v domácnosti zdarma je mou normální povinností a stát to nemusí nijak zohledňovat.

    • proud napsal:

     Co na to rict.........chtel bych ho videt jak sam vychovava byt jen jedno dite se vsim co k tomu patri,tedy starosti o domacnost a jeste chozeni do prace.Neuvedomuje si totiz co vsechno zenska doma zastane a jakou musi mit hlavu aby to vsechno vydrzela,malokterej chlap na to ma,casto si v praci vlastne "odpocine" tou zmenou.Chlap k tomu proste ty predisposice nema,jeho ukol v rodine je trochu jinej.Stejne jako ukol zensky,ale na to nehledi system,zijeme "neprirozene" jak je nadiktovano,ne jak to ma bejt a je to znat ve vsem,vztahama pocinaje.

    • Paul Durham napsal:

     Jarmilko lžete... , ano prase doma neuklízí a dělat z toho uklízení zásluhu může zase jen prase

     • proud napsal:

      Je uzasny sledovat jak potvrzujes svou pitomost :-))))))))))))))))))))))))))))))

     • Robo napsal:

      pól durman, si hnusný špinavý smradľavy uklamaný... Smerd!

      Keď niekto vychová dieťa, tak to kur.va zásluha JE!

      To len aby bolo jasné, ty kretén.

      • Paul Durham napsal:

       úklid je výchova dítěte ? to to máte v somárii zajímavě zařízeno

       • Jarmila napsal:

        Ano, když jsem napsala termín starost o rodinu, jsou v tom pochopitelně zahrnuty nejen všechny domácí práce (6 hodin denně práce), ale samozřejmě i péče a výchova dětí- mám dvě děti. Tohle by měl stát zohlednit a nejméně 15 roků péče o výchovu nových otroků by měl započítávat jako odpracovaná léta do důchodu.

        • Ivana napsal:

         Jarmilo souhlas. Stát sice započítává mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou jako odpracovanou dobu. ALE!!! Za tyto roky nemá žena započten žádný příjem, takže důchod se jí pak za tyto roky vypočítává z nulového příjmu. Výsledek : O,- Kč důchodu za tyto roky. Proto mají dnes všechny ženy nižší důchody než muži. Myslím si, že jediná možnost, jak napravit tuto hrubou diskriminaci žen je, aby se ženě za dobu strávenou na mateřské a rodičovské dovolené započetla polovina příjmu otce dítěte na důchodový účet.

        • proud napsal:

         A ja si myslim,ze tohle by se vubec nemuselo resit ve spolecnosti rozumnejch lidi,tim ze vyvstava potreba to resit je dokazano,ze jsme predpotopni hovada ktery "maji co chteji",protoze to dopousteji.Nakonec jak moc jsme lidi mi staci se podivat odpoledne pred markety na zem.........ani svine pod sebe tolik nenadelaj,nebo v lese kolem cest,rikam jim "plastikovy a papirovy stezky",o cernejch smetistich nemluve..........

        • Jarmila napsal:

         Ono do toho není Ivano započteno mnohem víc věcí. Například péče o staré rodiče. V socialismu ženy s dvěma dětmi odcházely do řádného důchodu v 55 letech. Tohle bylo pro stát výhodné, protože žena v 55 letech je ještě v plné síle, takže mohla tehdy ZDARMA pečovat o své staré rodiče i hlídat třeba vnoučata. Prohnilý kapitalismus mi ovšem nadělil, že mám oproti socialismu jít do důchodu až v 58 letech. Tou dobou jsem ovšem již dávno dlouhodobě pečovala ZDARMA o svou nemocnou mámu. Kdybych o ni nepečovala a stát ji musel dát do ústavu (Alzheimer), tak by stát měsíčně musel zaplatit výdaje asi 30 000 Kč měsíčně. Tak jsem šla v 55 letech do předčasného důchodu, protože jsem tou dobou byla kvůli nemoci mámy nevýdělečná a stát po mně jako živnostnici chtěl stále 3000 Kč za VZP a sociální pojištění.
         Tak takhle bídně dopadají s důchodem ženy, které jsou soucitné a nenechají své rodiče ve stáří na holičkách. Já jako kapitalistická důchodkyně již takovou péči a štěstí ve stáří mít nebudu. Děcka budou makat povinně do 70 let, takže pokud budu bezmocná a nemocná, budu mít prostě smůlu.

       • proud napsal:

        A neni? Zrejme jsi byl vychovanej a vychovavals(mozna) na hnoji,pak chapu tvy "postoje" :-)

     • jan nowak napsal:

      Ty prase.. Duocente - zkus ještě jednou napsat , že Jarmila lže..
      .. ni-gdy sse mě už nezbawíš - budu tě pronásledowatt na Zemi na moři a o.i.
      i www w Astrálu : //
      Doporučuju ti zawřít pec & zakopat wálečnou Sekoru !

      ps : Doufám , že si rozumíme..

  • Mirka napsal:

   Pane Durhame, žil jste v pekle a měl na starosti dvě malé děti?Klobouk dolů před tou paní, až se vy postaráte několik let sám o dvě děti, pak budeme polemizovat ......

   • Jarmila napsal:

    Vždyť je to, jak už napsala proudovi, normální debil. Si asi nedovede vůbec představit situaci, že by sám, bez pomoci státu a kohokoliv jiného, vychoval 6 dětí- jako moje hrdinka matka. A to ještě měla z pekla štěstí, že tehdy v socialismu neexistovali žádní exekutoři a ona nás všechny uživila ze svého skromného dělnického platu.

  • Novapalo napsal:

   To máte tú svoju úžasnú demokraciu. A ešte slobodnú tržnú ekonomiku. Čo sa sťažujete, však máte slobodu?! Čo ešte chcete?! Máte dokonalosť v tomto vesmíre..... Čítajte knihy P. P. Kysuckého "Demokracia je principiálny omyl" a "Zásadné omyly Západu a Vatikánu", aby ste pochopili, že demokracia je hlúposť a slobodná tržná ekonomika bez duchovného riadenia je katastrofa. Demokracaia svojimi princípmi slobody a rovnoprávnosti je individualistická ideológia, ktorá zákonite vedie národ k všeobecnej duchovne degenerácii. Najskôr sa zhoršuje všeobecné vzdelanie ľudí, potom okamžite sa zhoršuje kolektivistické cítenie a v konečnom dôsledku komplexne degeneruje mládež a celá generácia. Pozrite sa na USA.... Však 70 % populácie sú totálni hlupáci, 95 % majú sebectvo ako základ ich životnej ideológie .... K tomu vedu základné princípy demokracie všade, kde sa odstráni duchovná hierarchia. Totalita je podstatne lepší systém štátneho zriadenia, ako degenerovaný demokratický systém... čítajte Kysuckého!

   • proud napsal:

    Taky mas ,cinto kysuckej,ze mu vzkazuju,ze na nej seru,vyrid mu to,kdyz mi cpes jeho blaboly tak jak to delas;-)

    • proud napsal:

     To znamena ze vlezle a protivne,zrejme jsi to doted nepochopil,moc velkou radost by z tebe nemel,kdyby videl jak ho propagujes aby ho nikdo nechtel........

    • Přemysl napsal:

     Proude, mnohdy by velmi pomohlo kdybyste držel hubu a nechal si své vulgarizmy pro sebe. To, co jste napsal Novapalovi je opravdu hanebné. Styďte se a většina vás, ostatních (=ne všichni) by se měla stydět s ním za svoji hrubost a bezcitnost.

     • Robo napsal:

      Hanbiť by sa mali hlavne "slušné" svine typu pol durman a pod.

      Sme vo vojne, keď si si to ešte nestihol všimnúť, ty "hrubián a necita".

      Bože, prečo je väčšia ľudí taká tupá!

     • jan nowak napsal:

      Ty drž ta-ky hubu nowa.pako..

      Krtek řikal , že prej máte problém s těsněnim pod palou ROBOTI..
      .. a fakt , že je TO PRAWDA ! ! !
      Se du opřít do Lenošky - Robo - dobrá rada .. nad zlato : )))

     • proud napsal:

      Ty se styd za svou nevedomost kterou jsi prokazal v tvym dlouhym prispevku,a studuj! Jestli jsem si vzal Novapala na paskal,vim proc,ty zrejme ne,takze znova.......studuj,nez ze sebe udelas stejny pako jako on!!!

   • benmil napsal:

    Ano. Demokracia je principiálny omyl. Ale nahradit ji duchovným riadením, to je z bláta do kaluže. Kysucký je jistě nějaká prodloužená ruka Vatikánu.

  • Jaris napsal:

   Pro admina Jana Korala.

   Neslo by zavest u komentaru plus a minus? Jeden by mel prehled jake jsou reakce na jeho komentar, zda vubec byl cten.

 2. Vlabi napsal:

  Je možné Justýně nějak poslat pomoc? Nějaký účet nebo tak?

  • Josef Švejk napsal:

   V této demokratické zemi je mnoho tisíc Justiň. Všem nepomůžete! Zvláště ne v situaci kdy odesíláme každý rok přes 1 bilion kč našim vlastníkům v Evropě, kdy vykrmujeme vypasené pedofily v sutanách (ročně 2 miliardy), platíme desítky miliard pochybným (ne)ziskovým(!) spolkům, chystáme se vyplácet miliardy milionům připrchlíkům!
   Chcete-li opravdu Justinám pomoci, budete muset zvolit radikálně odlišnou metodu!

   • proud napsal:

    Pod to se podepisuju taky.

   • benmil napsal:

    +

   • Vlabi napsal:

    Milý Švejku,
    pořád vidím jako efektivnější pomoci jednomu konkrétnímu člověku, než tu do zblbnutí mlátit prázdnou slámu.

    • proud napsal:

     Pomoc cloveku je urcite chvalihodna,ale neni to resenim situace.Mas to podobny jako sbirani ruznejch vicek na podporu treba "Klokanka",je to sice taky pekny,je to potrebny,ale je to obrovska ostuda a neskutecny selhani nejvyssich mist! A za ty nejvyssi mista jsme zodpovedni my vsichni,at se pred tim schovavame,nebo to drze popirame jak chceme.

    • proud napsal:

     ..........ze jsem se do toho zas napletl,ale jinej uz holt nebudu :-)

  • HVzV napsal:

   Vlabi,Justyně bojujíci a podobným osudům můžeme samozřejmě všichni pomoci.

   Musí vám všem začit být jasné,že v důsledku vadných zákonů a chybějícího bodu NP Nr.1.který je důrazně požadován v Národním programu občanů voličů ,vznikly naprosto rabijátské VADNÉ zákony.Tato přičina prakticky není známa a my tu vidíme jen jeji výsledky.
   Jsou jí ohroženi prakticky VŠICHNI domoroci ,nebot bude směřovat k jejich devastování stále a NENÍ ke komu se odvolat.

   Proto,se stáváme otroky vadných zákonů.
   Není vůbec divu že NÁRODNÍ PROGRAM občanů je nepřetržitě mazán a voličům se tak zoufale brání přidat se k diskuzi o jeho bodech ,které by pak mohly nabýt sílu naplnění!

   • HVzV napsal:

    Justino,pokud nás tady v diskuzi vidíte odpovězte prosime na možné otázky.

    První je.kdo napsal tento článek,byla jste to vy?

   • HVzV napsal:

    Je pomalu na čase se zeptat p=roč se Justyna neozývá..
    Nezdá se vám to podivné?

   • HVzV napsal:

    Ti kdo nám všem pověsili na krk kámen vadných zákonů,už v začátcich věděli jak mohou a budou oškubávat domorodce,kteři nejsou zvyklí myslet a rádi si pod sebou i sami budou řezat větev na které sedí.

    Jen si uvědomte,že kdyby se našel někdo v době té revoluce cinkálistů a měl snahu vysvětlit davu,že bude oškubáván téměř do naha ,ubil by ho dav klíčema od kvartýru,který jim nyní dřive nebo později bude ukraden.

    Ten masakr se děje dodnes!

    Přesto,se stále ještě najdou lidé,kteři věři,že ovčanéne neztratili všechen rozum a mají věnovat pozornost Národnímu programu občanů voličů a zahájit o tomto návodu k nápravě diskuzi,okamžitě tady vystupuji bandy nevzdělaných Křováků a budou vás všechny s úspěchem od tohoto bohulibého počinu odradizovat.

    Nevadí,v ČR je stále dost peněz na vylupování a ovčané mohou čekat na dobu, kdy se jim celý svět bude smát jak se dali svléct do naha ba co dim, vytvořili největši nuda pláž ve střední Evropě!
    Jen si tady stěžujte do vrby s nadějí,že se najde někdo z polit.třidy Šmejdů,který vám pomůže.

    TO RADĚJI SLYŠTE,SLYŠTE A ZKUISTE VĚŘTE VE VE SVÉ KRITICKÉMYŠLENÍ, NEBO TAKY NE!

 3. sibolet napsal:

  http://pravednes.cz/click?id=56702937&r=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Fzpravy%2Fkauzy%2FVysetrovani-Jakese-Strougala-a-dalsich-za-zabijeni-na-hranici-Ziskali-jsme-dulezity-dokument-518330 Nějak je to sakra podobné..Nebozí uprchlíky z DDR,kdyby znali současné šavlozubé praktiky demo-západu,plnili by třeba uVEB Feuerloschgeratwerk Neuruppin plán na dvě stě procent a volili zostra kandidáty Národní fronty...

 4. Tomas Rizek napsal:

  Pamatuji dobu,docela nedávnou, kdy se dlužníci věřitelům smáli do ksichtu, jak se říká.
  Tak byly přijaty zákony, aby tomu tak nebylo. A protože jsme v ČR,
  zákonodárci se snažili, aby ty zákony byly lepší,než u sousedů, třeba v Německu,nebo Rakousku.
  Vzniklo tak něco, co je papežštější, než papež...
  Mnozí dlužníci tento nový právní stav ovšem podcenili a pokud měli nějaké, i malé dluhy - viz uváděné jízdné na černo v MHD, tak na upomínky nereagovali, jako např. Justýna a za čas se hrozně divili,
  jak ony, tehdy nepatrné dluhy narostly.
  Tehdy, po upomínce z MHD, měla Justýna ještě peníze na to, aby ten dluh zaplatila, dále už bylo pozdě "bycha honit."

  Jako otec tří dětí, je pro mě těžko pochopitelné jednání otce, který je sice rozveden, což by mu však nemělo bránit v tom, aby své vlastní děti podporoval, nejen výživným, to natolik nenáviděl svou bývalou ženu, že to odnášely i jeho děti ?!
  Důvody k rozvodu nejsou v článku uvedeny,tak je pouze spekulativní,kdo a jak byl vinen rozpadem rodiny...
  VŽDY to odnesou hlavně děti.

  • proud napsal:

   Proc mam pocit zes leccos "preskocil" a leccos nepromyslel? Napriklad ono jezdeni nacerno,kdy se tak jezdilo,protoze na to nebylo,natoz jeste platit pokuty kdyz to nevyslo?Napriklad. Druhej namatkovej priklad,kdo dava komu pravo na to aby jinyho pro v prvni rade zidovskejm urokum nasobne prekracujicim zpusobenou "skodu" uplne,naprosto a beze zbytku znicil,nebo dokonce dohnal k sebevrazde? Ale zacal jsi dobre :-)

  • proud napsal:

   Je zajimavy sledovat jak jsou na kazdej prd urceny mantinely odkud kam,ale jak neexistujou pro niceni dluzniku ,natoz jejich rozlisovani,kterej je jakej.Mimochodem,dalsi vec co by zanikla se zanikem penez a obchodovani,lepsim slovem,kseftovani.

  • Toník napsal:

   Doženou k sebevraždě tisíc lidí ročně.

 5. stas napsal:

  Článek je pravdivý, můžu potvrdit , protože mám 14 exekucí a přitom to začalo tak nenápadně. Podnikal jsem a v jednom období jsem měl vratku DPH v závratné výši cca 11000,- Kč. následovala kontrola, "našli" chybičky, vratka nebyla navrácena a ještě jsem měl doplatky, celkě asi 150% příjmu, následovalo odvolávání až po soud ve Strasburgu. Výsledkem byla remiz a zablokovaný účet a s tím se skutečně nedá pracovat. A potom se pohledávky začaly vršit a ve výsledku jsem papírově emigrovat do Anglie.Naštěstí mám pár přátel, kteří mne podpořili a teď nejsem pod vysokoblahorodím FÚ a žiju jako člověk.

  • vzofka napsal:

   Já chci taky papírově emigrovat.Mám také chuť splatit pohledávky jako člověk a ne jako štvané zvíře.

   • proud napsal:

    V tomhle jsem primitiv,protoze bych celou tu exekutorskou mafii i s tema kdo nad ni drzej ochrannou ruku,bez pardonu vystrilel! A to nic nedluzim,ani nebudu!

 6. Kuky napsal:

  Je hanbou ,že lidé musí zaplatit 100% úroků z prodlení FÚ,u mne dělal daňový nedoplatek cca 1,3 miliónu po zaplacení této částky ,kterou jsem měl připravenou na stavbu domku,mě úřad poslal dárek- dalších 1,3mil.jako ůrok z prodlení,spouštěčem byla vytunelovaná leasingovka kde jsem měl nalízovány výrobní prostředky,úřad nás nechal- bylo nás více - posílat splátky leasing do banky na stále stejné konto ,kdy banka měla nařízeno tyto finance převádět na konto úřadu,tak se stalo ,že když nám - mě, zabavovali exekutoři výrobní prostředky,tak jsem argumentoval,že všechny leasing splátky na všechny stroje mám zaplaceny,včetně poslední splátky ,načež kontrovali - a máte papír o převodu majetku z leasing firmy na vaší firmu?Nemám ,řekl jsem a oni se dle mne zašklebili a řekli a ani už ho nedostanete ,stroje se prodají v dražbě fú.Kdo nezažil jak se stát v tomto státě téměř žebrákem neuvěří.má práce čtrnáct let splácení a kupování stále lepších strojů přišla vniveč s dopadem na mou rodinu kdy manželka i s dítětem asi rok a půl po této události odešla ,prý bych ohrožoval i ji a její čtyřicetitisícový plat,nepomohlo mi ani zveřejnění mého příběhu v TV - Na vlastní oči v r 2002.

 7. pepe napsal:

  Nezalujes nikoho.nemuzes jit proti otrokarske mafii ktera drzi vsechny pozice a ty clanecky v ustave atd jsou jenom komedie pro ovcanstvo aby si mysleli ze maji snad i nejaky prava.Nasi predci umirali kdyz bojovali proti burzoustum atd ale v tomto priteplalem a vynufankovanem stoleti jsme se nepostavili na odpor a to je zacatek naseho konce.

 8. pepe napsal:

  Tak ve valce je prvotni definovat a urcit nepritele.Jmenovite zde v Cr.

 9. pepe napsal:

  A k te pani,znam dva lidi kteri maji z mhd jedna 500tis ze dvou pokut,druhy asi z peti pokut bezmala jeden milion.Doporucuji vam zazadat o azyl v jakekoliv zemi co vas napadne.Jestli nedaji jako ze asi ne(zadal jsem take)berte nohy na ramena a jedte treba do Nemecka.Tam na vas nemohou.Budete-li chtit kontaktujte admina mohu vam dozacatku pomoc sehnat bydleni a praci.Mluvite-li aspon trochu nemecky nebo anglicky.

 10. Mirka napsal:

  Dá se pomoci individuálně. Předně zajít na soud a nechat si v podatelně vyjet z počítače, co je proti mě vedeno. Pak se domluvit na nahlédnutí do všech spisů a pokud nemám písemnost, ofotit digitálním fotoaparátem /když nemám, půjčím si ho/. Pak stejné dluhy /za MHD/ požádat soud o tzv.sloučení - tzn.,že dluh zůstane, ale bude to za jedny poplatky jednomu exekutorovi.Dá se pak dle dluhů postupovat dál .... A ozvěte se, budeme řešit dál .... societyboom@seznam.cz

 11. Robo napsal:

  To chce FILM! S názvom napriklad "Česká exekuce".

  Bol by to trhák! Lenže filmári sú súčasťou mafie....

 12. ANALfabet napsal:

  Jo keby nebolo penazi,mame naprosty Klid! Uplatili sme sa mamonovi za pomarance zo Spanielska a nase krasne papriky ani neuvidime.dovoz dovoz dovoz najvacsich s..ciek! A kapital do zamoria alebo k nasim oligarchom... za nase pohodlie ktore je vlastne zbytocne, ocii sne sa v pekle...

 13. ANALfabet napsal:

  najlepšia zmena je skoková, inak sa nič nedosiahne. a tak aj všetci čo sú lenivejší v inom pohlade na svet, budú donútení.. A vytiahnu na nic palicu a vypustia ich do mrazu. Pamatajte: ked je obyvatelstvo tupé a zdegenerované , menia sa jazyky, národy, identity, podmienky, mení sa pravda na lož, lebo to ludia nepoznaju a mení sa lož na pravdu lebo ludia majú v sebe hrozné prázdno. To vezenie okolo musí spadnút, ale s ním spadnú zvyšky vášho starého ja. A pritom nájdete fragmenty svojho skutočného Ja. potom zistíte, ako je to možné aj bez Mamona a modloslužby. Prvé prikázanie je mocné ale iba jeden z milióna sa mu už dokáže naozaj oddať. prajem vám svetlé zajtrajšky v tejto temnej dobe :
  ---------------------BE AWARE of THE FORCE--------------
  ♀♂

  • proud napsal:

   "Prvé prikázanie je mocné ale iba jeden z milióna sa mu už dokáže naozaj oddať".........to je bohuzel chybnej nazor,respektive on je spravnej,ale v obracenym gardu! Tak jak je tomu u vsech tech "prikazani",neni ti podezrelej uz jen ten vyraz "prikazani"?;-)

 14. proud napsal:

  Hodne pekne,Dusek v Australii :-) : https://www.youtube.com/watch?v=P7JZ-oiGjYA

  • jan nowak napsal:

   Njn.. tag poslední kokoment.. proud - Dušek.. hahaha - Hurwajs letí se Špejblem letadlem - jo..
   HUrwajz we-ce : fotr , mi (C) , sse chce sroňť !
   Spejbl (Z) we-ce : se wy-ser zz ookyn-ka..
   .. pag letěj zpátky a HUrwajz wece.. ne.. te ..da Špejbl : HUrwajz , kurwa nechči z to to ó.kynka !!
   HUrrwajz NA-TO : .. sem-tam na cestě je bombardowal aa na zpátečce HAsim - no ni ?

   ps : gdy ZAS začneš sázet tabák Oude.. jag dopadla sklizeň ~~~ a gde mam WZORec ???

   Michala

 15. HVzV napsal:

  Drazi přátelé i nepřátelé,

  V roce začinající 8 se ozývají stále více hlasy,volajíci po řešení.

  Tady nepomůže chaos revoluce,ale vyvolání tsunami Solidarity,již nezbývá stejně jednoho dne požadovat po námi zvolené politické třidě,aby začala uskutečnovat body

  NÁRODNÍHO PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ,

  kdy sami občané si bod po bodu tento program dokáži osvojit a požadovat po té politické třidě jeho uskutečnování a to nejlépe hned nebot proto taky bylan námi zvolena!

  TO JSOU PRÁVĚ TY BODY,KTERÉ TÉTO TŘIDĚ CHYBÍ,BOJÍ SE JICH A MAŽOU JE!

  Co si sami vyžadovat nebudeme se taky nemůže nikdy uskutečnit.
  To vidíte sami co si na nás ti výrobci ÚMYSLNĚ vadných zákonů vymysleli už dokonce před čtvrtstoletím a ani po této době to nikdo z nich nechce změnit.

  Prvním bodem tohoto programu je a bude požadavek bodu NP Nr.1.ve kterém je jasněmusime řici dokonce jedním slovem JAK budeme muset být chtě nechtě zajištěna změna nynějši korporátní oligarchické tyranie ohnutých hřbetů,nízkých platů,cenzury a
  zadlužování nejen státu,ale i jeho obyvatel mnoha vadnými zákony z nichž tady vidíme jako přiklad co tu s námi dělá zákon exekuční,který by nemohl nikdy v této formě vzniknout,kdyby byl uskutečněn NÁŠ

  NP Nr.1.NARODNÍHO PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ a tím by se i stalo,že by se dalo kněmu odvolat a ŽALOVAT!

  Tento komentář nám nejde odeslat a proto to zkusime znovu a pokud se to nepodaři tady uvidíme zda to vyjde na jiných webech,že ANO?

 16. Přemysl napsal:

  Běžný člověk nic neví, není právně a společensky vzděláván a ani se o nic nezajímá. Televize mu stačí na celý život. To je samozřejmě ke škodě, protože na právní pomoc není možno vždycky spoléhat. Každý musí hodně věcí vědět sám. Nevím sice proč se Justýna musela rozvést, ale asi k tomu měla pádný důvod. Kdo byl ten skutečný vinník je zjevné: ten, kdo byl větší lump, možná i psychopat a kdo neplatil ani na své vlastní děti. Tedy její manžel. Že to nerozpoznala před svatbou není žádný div; tito lidé se dovedou velmi dobře maskovat, ani zkušený psychiatr je nerozpozná. Znám jistou paní Janu, taky se rozvedla, taky se dvěma malými dětmi, protože manžel byl hazardní hráč. Bydlela v malém domku na úrovni potoka, který byl každé jaro spolehlivě zaplaven. Přesto, soud rozhodl že když ten její darebák není schopen platit vysoké hráčské dluhy, musí je zaplatit ona. A domek jí sebrali. Skončila na ulici, bez peněz, se dvěma malými dětmi.

  Co chcete dělat s takovými zákony? Jsou schválně psány nejasně a nejapně, aby měly dvojí mínění - jak pro koho! Jedni jsou osvobozeni a ještě dostanou peníze zpátky, druzí jsou zničeni.

  Emigrovat jinam není řešení. Na příklad v Německu se vůbec nemusíte uživit. Před časem odtud vyhnali celou spoustu právoplatných uprchlíků z Ukrajiny, což byli slušní a poměrně vzdělaní lidé, kteří přišli v dobách války tamtéž a místo nich nabrali parazitní africkou sebranku nejhoršího druhu. Opět, snaha zničit bílou rasu a hlavně: zničit křesťanství, zničit v lidech víru v Boha (ne ve Vatikán). Pro naše lidi nejsou dnes v Německu zaměstnání, vím to přímo od pramene. To proto, že firmy musí upřednostňovat africké žoldáky, i když tito nic neznají, nic neumí a ani nemají zájem se co naučit. Emigrace sama není žádný med a člověk je sám, úplně sám a na svých. Někdy se najdou dobří lidé a pomohou, ale někdy ne! Většina lidí vám prostě nevěří.

  S těmy soudy, pokud jste si ještě nevšimli, tak jde o celosvětovou snahu rozbít rodiny a tím zničit lidskou společnost. Jde se na to tím způsobem, že se ti dva rozvedou, pokud možno s malými dětmi. Mužská povaha je taková, že dovede zapomenout, ženská ne. Proto ona většinou dostane děti, aby se tím úplně zničila a aby děti nebyly dobře vychovány a nebylo z nich nic kloudného. Mnohdy jí i u soudu samotného anebo v poradně poradí aby se rozvedla, že pak bude mít nárok na podporu a kdoví co. To jsou ale lži, které mají za úkol jen jedno: rozvrátit rodinu, zničit lidskou společnost, zničit v lidech víru v Boha (ne ve Vatikán). Toto by měli lidé vědět, aby si uvědomili proti čemu stojí. V mnoha případech nemusí být rozvodem vinen žádný z nich; ten viník je Stát! Dnešní Stát se vší tou volenou a dosazenou pakáží je náš nepřítel a ne ochránce, jak si mnozí naivně myslí a jak to možná bývalo dřív. Stát se svojí podlízavou poslušností mezinárodních finančních lupičů, kteří mu diktují jak se obohacovat okrádáním svých vlastních lidí. Stát prošpikovaný odpadem z tajných spolků, kteří všichni přísahali věrnost někomu nebo něčemu co neznají, o čem nic neví a čeho by se správně měli bát. To jim pak brání zachovat věrnost vůči svým vlastním a svému národu.

  A prosím Vás - nemarněte čas prázdnými řečmi. Radši v tom něco dělejte! Je nutné číst zákony a žádat radikální změny!

  • pepe napsal:

   Ono delat v nemecku remeslo 21stoleti je trochu rozdil nez remeslo placane ze slamy a bahna.Schopni a sikovni lide se uzivi i tam od kad tito lide odchazeji.Prace je i zde ale az bures zlikviduje vsechny remeslniky tak si jiste opet rad obnovi obph a tam vsechny nazene za osmicku cista pracka.Neberte to:-D ps vlastni naradi samozdrejmosti.

 17. jan nowak napsal:

  .. wím to přímo od pramene.. WiKi , že že w Qwelle prodáwaj syncro T3 za pár babek - nesnaž
  se mě OKrást !?

  • HVzV napsal:

   wajkinger řikal,že T3 synchro je nejlepši od wehrmachtu.A také má rád slováky nebot se dozvěděl od bráchy jedné ze svých milenek,že jsou daleko za námi vpředu nebot vosumdesat procent slovenských bratrů chce ojro a platit řecké dluhy za tanky wehrmachtu,které byly helenům dodány proti turkům.

   • jan nowak napsal:

    A kolik by stál tank.. třeba zrowna Tygr T 34 - wod Italowý milenky ??

    ps : poš-li mi HO na frontu ; ))

    • jan nowak napsal:

     oprawa.. FAXEM : na 685 74 74 299 ..

    • HVzV napsal:

     mirně ojetý tygr tank stoji na cihelni v ostravě,
     u pivovaru,wajkinger s nim ještě před časem jezdil,ale jestli je ted na prodej to neřikal, akorát ho chěli zavřit za nedovolené ozbrojování nebotnamiřil dělo na radnici

     • jan nowak napsal:

      Pi_čo.. wzpominaš , co se toho wále-lo óóó pod Moste Barikádníků..
      P7- Holešowičky.. hned za OMW fau fau rechts - a nabourals do Stíhačky .. Mig 21 proud.owý : ))

      1 * * *

 18. HVzV napsal:

  Pane Přemysle,pokud by jste mluvil ve svém přispěvku s námi,pak si vás dovolíme upozornit,že čteme ty VADNÉ zákony a jak možná i vy vidite,vidime i my kde je zakopaný pes
  Zeptejte se radši,co to je ten NR Nr.1.nebo se zapomeneme a předhodime ho tu k cenzuře sami.
  Nebylo by to poprve ani naposled,kdy by došlo k vyzmazáni a v důsledku prozatim neexistující solidarity by tady snad nikdo proti tomu ani necekl!
  Co chcete přesně navrhnout třeba vy bereme každý nápad!

 19. Přemysl napsal:

  Pane HVzV, Váš příspěvek jsem četl až teď, protože jsem před odesláním svého textu neobčerstvil stránku. Moje chyba. Mluvil jsem pouze všeobecně a rozhodně ne k Vám, protože už Váš předchozí příspěvek, spolu s příspěvkem paní Mirky se mi zdály jediné účelné a konstruktivní. Samozřejmě že mne zajímá NR Nr.1, ale nechápu co chcete říct tím, že "se zapomenete." Svůj názor na situaci jsem již napsal: číst zákony, pochopit co říkají a v případě potřeby žádat změny. Žádná revoluce, povstání, demonstrace či jiné agresivní a zbytečné akce nejsou schopny docílit to, co dokáže stále opakovaná žádost, pokud možno podpořená více účastníky. Rád bych jen dodal, což jsem opominul dříve, že ne vždycky jsou špatně vyjádřené zákony vytvořeny záměrně. Někdy se jedná o neznalost autorů, kteří snad z ustáleného zvyku se uchylují k cizím výrazům, často ve špatném slova smyslu (asi nemají slovník). Na toto jsem narazil v českém právnickém světě až příliš často.

  • HVzV napsal:

   Pane Přemysle HVzV je hnuti.
   NP Nr. 1.je první bod Národního programu občanů voličů,který odhaluje na jakém základě politická třida zahájila bezmantinelové olupování domorodců Česko Rupska a proč se jí daři a bude dále dařit oškubáváni nesolidárníchb mas,které mají stále peněz dost a nechtějí proto vůbec dalši.

   Viz bod NP Nr. 4.ve kterém se ovčané odmítaji bit za svoje peníze tj NZP čili Nepodmíněný základní přijem,.ktrerý vypláceli VŠEM i komunisté a byl a je NÁM všem dnes kraden!

  • HVzV napsal:

   Možná pane Přemysle nevíte,že nám bylo vymazáno 67 přispěvků na tomto progresivním webu.
   Nikdo tady proti tomu neprotestoval a šedý mrak zahalil zdejši vrbu nářků.
   Proto jsme si dovolili vymazané přispěvky maximálně zjednodušit a tak vycházeji jako nové slunce ve formě

   NÁRODNÍHO PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ.

   Chceme dát postupně všechny body tady k diskuzi,aby každý měl možnost řici proč je proti a taky to dokladoval.
   Naši aktivisté navrhli,aby body Národniho programu a odkazy pod nimi byly napsány na jednom z webů,kde to mazakovat nepůjde.
   Pravděpodobně to může být i NA ŠVÝCARSKÉM WEBU,či na jednom z opuštěných webů strašpytlů ČS a pak dáme jen odkaz.

   Samozřejmě budou i dalši překvapení a těšime se na spolupráci MAS...,které se budou muset učit solidaritě jinak hlava dolů!

 20. weissbach napsal:

  Do exekuce se můžete dostat kvůli naprosté prkotině, přehlédnutí, zásluhou vám neznámé osoby. Na známého se vrhli exekutoři například proto, že jedna osoba zfalšovala jeho podpis na žádosti o půjčku a vyrobila z něho ručitele. Zachránilo ho až to, když padělatel udělal chybu v jeho adrese, jinak by přišel o všechno a mohl se pak domáhat na soudech...
  Souhlasím s článkem. Je to zločin a genocida.

  • HVzV napsal:

   Souhlas pane Weisbach s tim,že politická třida Šmejdů je špína,která se musi jednoho dne spláchnout do kanálu a na to ukazují body Národního programu občanů voličů,kteři se budou nuceni sami učit a učit a poučit,nebo taky ne..

 21. Přemysl napsal:

  Budu se těšit až dáte ven zmíněný Národní program občanů voličů a rád si ho přečtu. Jedna nevýhoda bude, že co člověk, to názor. A snad nikde to není pravda víc než v České republice, kde lidé dokážou skvěle bojovat jeden s druhým, ale nedovedou se spojit proti společnému nepříteli. Neuvědomují si vůbec co všecko je v sázce. Věřím, že i s tím je na mezinárodní bázi čítáno! Proto jsem vděčný za nwoo.org stránku, která snad jediná dává ven informace tak, jak to mělo být děláno už dávno.

  • HVzV napsal:

   Zeptám se vedeni vnepolitické OSV jesti už mame davat ty body,tady a jak daleko jsou práce,které jksme zkusili zadat i autorům z e-republiky.

   Tady máme zablokované odkazy na články z jiných webů a asi zavoláme pana
   combatanta Krtecka,aby zkusil dat do pořádku ty svoje tunely.

   NP Nr.1.zní v této versi zcela jednoduše.Pokud mu porozumíte vy a ostatní těsime se na diskuzi jak je to možné,že ta jednička vzbuzuje takovou hrůzu a od začatku je tak masivně terorizována!Tak se na to podívejte.
   ¨
   NP Nr.1.

   ANO SLOVU SOCIÁLNÍ STÁT DO PRVNÍHO ČLÁNKU NAŠI ÚSTAVY,KDE ZÁMĚRNĚ CHYBÍ.

   Všimněte si všichni,že celá politická třida se vymlouvá,že neví co to je za stát a nejsou prý na to peníze.
   To je lež.
   Jen se podivejte k sousedům,kteři to maji základním zákoněm od roku 49 ,kdy v robombovaných ruinách měst vyměnoval zbytekmužů svoje vajíčka za cigarety a právě proto jsou tak dnes bohatí.
   Ptali jsme se ve vládě proč.

   Odpověděli nám velice zajímavě.Prý jim to tam povolili Američané proto,aby zas Němci tehdy prý nevolili znovu .
   Hitlera.

   NO ŘEKNĚTE NEMOHLI BYCHOM SE VŠICNI ZEPTAT PANA PRESIDENTA usa,ZDA BY TO NEPOVOLIL I NÁM?

   Jistě občané znají definici sociálního státu,tak zkuste prosime tom diskutovat,že jste jako proti a proč?

 22. Paul Durham napsal:

  Milá morčátka, každý, kdo má IQ vyšší než bahno, a žije v tomto korporátním fašismu ví, že za cestu v MHD bez lístku je trest smrti už cca 15 let, stejně tak každý , kdo umí číst , si může najít tisíce likvidačních rozsudků feminacistické justice na mužích-otcích,
  Koralenko sem dá článek jak z Rudého Práva v roce 1983 a vy se můžete posrat dojetím. Tak se kurva semkněte, pokrytci ...
  P.S. osoba , která sepsala to provolání neměla dost rozumu, aby si neposrala život takovými blbinami ? Klidně tomu věřte, když vám to pomůže zapomenout na své sračky. Pá.

 23. jan nowak napsal:

  HILFE.. HILFE.. špráchenzee radio Berlin.. KR.te z změnil sem ~ frequenci ~ na 99,6 FM !

  • HVzV napsal:

   Dám dělovou ránu bum,bum.
   pod kancléřkou se třese dům!
   Jedeme osvobodit Berlin 99,6 FM
   Krteček dělá hromádky,
   uprostřed zimní zahrádky
   je to národní hrdina a malé zvirže,
   krtci totiž potají chodby v zemi vrtají.
   Krtečka všichni milují a
   písničky mu věnují..

 24. Justýna napsal:

  Dobrý den všem. Neozývala jsem se, nevěděla jsem, že text vyšel, navíc - jak jsem napsala v té své zpovědi - hodně pracuju, protože se snažím stále nějak ty závazky umořit, abych neskončila na ulici. Proto na diskuzích sice bývám,ale velmi časově omezeně. Všem, co vyjádřili jakýmkoli způsobem pochopení, děkuju. Ani nevíte, jak moc si toho cením, poněvadž všechno s čím bojuju, ve mně budí pocity naprosté absence sebevědomí spolu s pocitem psance.
  Ty, co mě odsoudili nebo vyjádřili pochybnosti, taky chápu. Je to pochopitelné. Přesvědčovat nikoho takto na dálku ani nemůžu, snad je jen na místě uvést, že v případě toho, že bych se jen stylizovala z nějakého důvodu do nějaké role oběti a chudinky, asi bych to nedělala takto a nespokojila se jen s tím, že někomu ten svůj příběh svěřím. Zřejmě bych chtěla víc. A to opravdu nebyl motiv proto, něco takového napsat. Důvodem je absolutní zoufalství a beznaděj z toho, že celé roky bojuju, neměla jsem žádné vysoké dluhy a stejně jsem pořád dlužník odsouzený být jím patrně pořád. Nečekám od nikoho žádné peníze, jen se přiřazuju k té armádě podobně postižených s tím, že je třeba o tom, co se děje, psát, mluvit a snažit se to zlomit. jinak totiž budou určité skupiny obyvatelstva fakt vyhubeni.

  • HVzV napsal:

   Děkujeme za přispěvek Justýno bojující.Nejste sama a vidíte mohutný ohlas a i přičinu,kdy naprosto nenažraní zločinci devastují ČR do pozice rozvojového státu podobnému KONGU nebo brzy i Bangladéši.
   Sledujte nás boj a zkuste i vy zajištovat společně s námi diskuzi o

   NÁRODNÍM PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ.

   Je totiž načase,aby jsme i obyčejní občané ZAČALI zjištovat jak je možné,.že nám tu delají divesanti a vyloženě nenažraní zločinci a začali jsme s nimi rvačku,která jimnesmí dát spát.

   • Justýna napsal:

    Já děkuju! Když bude v mých silách,věřte, že pomůžu ráda dobré věci- i když v tom bahně, v kterém jsem, nejsem zrovna osobou, která by mohla mít v očích širší veřejnosti patřičnou vážnost. Třeba se mi ale snad povede zase narovnat. Někdy je totiž motorem i takováto virtuální podpora. :-)

    • HVzV napsal:

     Je možné,že naše iniciativa vyprodukuje nejen první opravdové NÁVODY JAK SE BRÁNIT,ale i bojovníky a válečníky třeba i vás,ale i solidaritu potřebnou ke změnám záměrne vadných zákonů a odškodnění těm,kteři se začnou zajímat jak se dostat na kobylku mimořádně nenažraným zločincům,kteři tyranizují a okrádají nechutně celé Česko Rupsko.

     Kdyby i vás něco napadlo napište toihned do diskuse a zkuste pochopit imechanizmus jednotlivých bodů .NP

     • jan nowak napsal:

      HzDS.. teď newim - mam si koupit Www či přispět twý Milence Justině ?

      ps : Justino.. nic we zlym ,nic w dobrym..
      2 : PS .. zaplatim ti-INTERNET .. 6 G !!!

      .. sránduiem : )) .. na něčom , se domluwíme , Broži ??

      Mroži..

    • HVzV napsal:

     Justyno bojující,nás by tady mohlo určitě zajímat,co vám píšou,když vás pumpují z peněz jež nemáte,kterých zákonu se odvolávají,čisla a jejich postupy můžete zkusit ve vlastním zájmu dát k dispozici i tady.
     To celé Žaluji zkuste dokladovat v paragrafech a s připadným vašim komentářem,pokud budete chtit pomoci ostatním i sobě...

     • Jarmila napsal:

      To máte těžké pane HVzV. Oni ty okrádačky občanů mají od začátku velmi dobře promyšlené. Naše rodina se kdysi stala jejich první obětí. Naše dospívající dcera si kdysi před 15 lety přivydělala pár korun lepením plakátů nějaké rockové skupiny. Policajti jí dali pokutu, ale členové skupiny jí řekli, ať to neřeší, že se nic neděje. Asi za pět let po tom, co lepila ty plakáty, jí přišlo vyrozumění, že dluží (soukromým) exekutorům 22 000 Kč. Tenkrát se s tímhle ještě nikdo nesetkal, a nikdo nevěděl, o co se vlastně jedná, že má platit takovou vysokou částku za nic. Tak jsem se šla zeptat s dcerou na policii, co že to má jako znamenat, co je to za podivnou okrádačku? Policista nám sdělil, že to musíme zaplatit, jinak bude hůř a budou naskakovat další penále. A tak jsme to museli zaplatit.
      V našem příbuzenstvu se stala mnohem horší věc. Sestřenice naší dcery párkrát nezaplatila pokutu v MHD. Nemohla pak později platit ani exekutorům, takže do dnešního dne se dluh vyšplhal na 300 000 Kč. Žije jako štvanec, nemůže se vdát, ani mít děti, žije ze dne na den v podnájmech, nemá vůbec žádný majetek a to už má věk nad třicet let.
      A teď si tuhle situaci srovnejme s dobou socialismu. Také jsem jako mladá čas od času jela v MHD načerno. Někdy jsem velmi nízkou pokutu (asi 50 Kč) zaplatila revizorovi rovnou na místě, jindy jsem ho ukecela, aby mě pustil a on mě pustil a někdy mi přišla doporučeně upomínka, že mám zaplatit pokutu. Šla jsem na poštu vyzvednou si doporučený dopis, řekla jsem, že nemám sebou občanku, ať mi alespoň řeknou, co je to za dopis. Když mi řekli že z dopravního podniku, tak jsem si ten dopis nevyzvedla- a tím bylo po problému. Hříšek byl smazán a už to dál nikdo neřešil.
      Dnes, kdy zastupuje Dopravní podnik právník Sokol, tak to je jiná káva. Vyrábějí z lidí kvůli drobnému přestupku žebráky a bezdomovce ve velkém.

      • proud napsal:

       No a ted si vezmi jaky to ma dusledky,napriklad: pojedu tramvaji,nemam listek,prijde revizor,co udelam,kdyz vim co se muze stat? V prvni rade se nenecham legitimovat a pokusim se mu vysvetlit tise a srozumitelne ze pro nej bude lepsi me radeji nechat vystoupit.Setkam-li se s nepochopenim,protahuju debatu "o nicem" k prvni zastavce,kde ma revizor smulu,dostane ji mezi oci a odchazim.I kdybych ho mel zabit,je to pro me lepsi,nez cirkus s exekutorama.Toho chteji dosahnout?Verim ze brzy dostanou co chteji a revizora rozumnej clovek odmitne jako moznost zamestnani........

       • proud napsal:

        A to se nebavim co by nasledovalo,kdybych spadnul do drapu exekutora nejakym svindlem,nebo nedopatrenim,vyseru se na kovaricky a odstrelim rovnou tolik kovaru,na kolik se dostanu,mam mit znicenej zivot,nebo si dozit v klidu v teple v lapaku,3x denne teply jidlo,podle potreby doktor? A jeste udelam sluzbu lidem.........

      • HVzV napsal:

       Praktické rady pana lidového komentátora Prouda už tu visí pani Jarmilo,ale přičina tohoto stavu je popisována přesně v NP Nr.1.
       Nemusi být těžké účastnit se diskuze o jeho instalaci..nebo nemám pravdu?

       • Jarmila napsal:

        To píšete ke mně, Durhame?
        Tak já bych radila všem lidem, kteří již nemají co v životě ztratit toto: Aby si napůjčovali od všech lichvářských firem co to dá- to znamená co nejvíce peněz. Nejlépe si tak mohou napůjčovat lidé na smrt nemocní, kteří bydlí v ekonomickém podnájmu a jsou tak chudí, že nemají doma ani debilizor, čili TV. Pak si mohou napůjčovat od lichvářů důchodci nad hrobem, kteří pobírají minimální důchod a stejně tak jako tak velmi živoří. Alespoň se jednou za život pořádně pomějí, když si půjčí dejme tomu 300 000 Kč a pěkně ty peníze rozfofrují. :) Pravda, mohli by ty lichvářské firmy na ně poslat bouchače, aby je zmydlili, ale museli by ty bouchače zaplatit ze svého a stejně by z těch chudáků nic nevyrazili, takže tudy cesta nevede. Pak by si mohli napůjčovat od těch lichvářů i mladí lidé, kteří míní stejně natrvalo zmizet někde ve světě. Však ono by je ty lichváře přešlo půjčovat každému, kdo je o to požádá.
        Dnešní doba je fakt strašná a hrůzná. Asi před dvěma lety mi v Tescu někdo ukradl z košíku tašku sakumprásk nejen s penězi, ale i veškerými doklady včetně občanky. Byla jsem z toho na mrtvici, kdo té mé občanky zneužije, zda nějaký černý pasažér v MHD či si někdo na ni napůjčuje peníze. V socialismu bylo všechno brnkačka, ale teď se může v mafiánském státě člověk dostat do problémů během chvilky prakticky kdykoliv, jak správně popsala Justýna.
        Mě třeba hrozně štve, že nás jistá firma neustále bombarduje dopisy, že zhodnotí zadarmo náš byt. Pak kdosi zavolal i telefonicky. Přestože jsem ho poslala tvrdě do prdele, tak v tom pokračují neustále. Oni asi čekají na to, kdy dostaneme s mužem Alzheimera, aby nás pak mohli připravit i o ten desetimiliónovej luxusní byt. Se posrali šmejdi kapitalističtí.

        • benmil napsal:

         Má to malou chybu: lichváři si ověřují majetkové poměry příjemce půjčky. Dokonce ani mnohé osoby s pravidelným příjmem si nemohou vzít půjčky nebo nakupovat na splátky.

        • proud napsal:

         "Zaplatpanbu",ze nemuzou..........tolik mostu ani nemame.......

        • Jarmila napsal:

         No asi jste nesprávně informován. Jiní další moji příbuzní, důchodci si vzali půjčku 300 000 tisíc a hezky ji pěkně rozfofrovali. Hezky se poměli a dneska na ně nikdo nemá. On má Alzeihmera, nic si nepamatuje a ona bere asi tak 5000 důchodu- tak jako já, přestože vychovala státu sedm otroků. Nic nemají, bydlí v nějaké nájemné díře za 10 000 Kč a je jim už vše naprosto jedno.

        • benmil napsal:

         Jarmila:
         Jestli je to pravda (moc tomu nedůvěřuji - jsem taky důchodce - nedovolili mi koupit na splátky jednu dost levnou věc, ze strachu, že bych mohl chcípnout dřív, než splátky uhradím), pak se nedivte lichvářům, že se chtějí zahojit na těch, co dluží deset korun.

        • proud napsal:

         Porad resite jednotlivy pripady,bitvy,ale neresite situaci,valku.A tak je to tady se vsim.........

        • Jarmila napsal:

         Věřte tomu, že to pravda je. Můj muž popřál své sestře vše nejlepší do Nového roku a dozvěděl se od ní tenhle horor o své další sestře. Takže já jako 67 letá důchodkyně nemám nejmenší zájem o čemkoliv lhát, protože tenhle svět mi může být již naprosto ukradený a mluvím a budu mluvit o dnešním zkurveném světě naprostou pravdu a nic než pravdu.

        • weissbach napsal:

         No já jsem hrozná svině, paní Jarmilo...
         Hospoda, to je moje....

       • weissbach napsal:

        Nebuďte na ně takovej kat, Paule....
        Je známo, že se pro mnohé ženy stává manželství výdělečným a bezpracným zaměstnáním a zajištěním přes potomky až do blažené smrti, ale paušálně bych to nebral hlava nehlava...
        Osobně znám spoustu případů, kdy do toho člověk /i ženy/ spadl bez vlastního přičinění. I když /a to uznávám/ to byli většinou muži, z nichž mnohé do toho dostaly jejich bývalé manželky dokonalým oškubáním, alimenty a trvalým poškozením pověsti. Podobný osud jsem měl naplánován mojí ex i já, leč ukázal jsem se býti houževnatějším než se očekávalo... Ale 5 let jsem se bavil soudy, právníky a bezesnými nocemi... Takže vím vo co gou...
        Dlouho jsem potkával jednoho bezdomovce, cca 50 let, upřímná bezelstná tvář, žádný opilec. Vždycky s batohem na zádech večer u armády spásy na polívku, sprchu a vyspání v teple.
        Strašnej příběh živnostníka zničeného mrchou převlečenou za manželku a tímto zločineckým koloniálním mafiastánem. Dluhy takové, že to nikdy ve svých letech nesplatí a jediná budoucnost, kterou má je ten batoh, jedno oblečení, kartáček na zuby a víra v mírnou zimu... Po pár letech takového života chápu, že už pro ně ztratí smysl se umývat nebo se snažit. Takto zlomený člověk chce většinou jen zapomenout chlastem a pokud možno bezbolestně umřít. Málokterému se to ale povede. Většinou umřou někde pomlácení s omrzlinami na otravu krve, selhání ledvin... Zrovna loni tady takhle jeden takový umřel za kontejnerem na odpad. Nohu měl černou až po koleno... Přitom uměl krásně vyřezávat ze dřeva. Akorát to neuměl s lidma. Každý ho využil a odrbal a on se neuměl bránit. Jediná příbuzná - sestra alkoholička, která ho v noci v mínus 20 nepustila ani na chodbu...

        • weissbach napsal:

         Jeho jediným skutečným problémem byla v dospělém věku mentalita 12 letého dítěte. V normální společnosti by byl užitečný a dožil by se stáří. I za France Josefa takovým lidem obec dala pastoušku, nechala je pást krávy, poklízet za jídlo a pár krejcárků.
         Jen tady v reálném humanismu zajde za popelnicí hladem zimou a nemocema ve 36 letech... Nepatří k vyvolenému etniku, nepochází z Afriky, není muslim, neumí ždímat sociální systém tak pro úřady a neziskovky není člověk. A kolik tisíc takových tady kolem je? A ti hnusáci sem chtějí dovážet zdravé mladé chlapy o které se máme starat a o jejich početné příbuzenstvo a potomstvo? Kde to jsme? No, to víme kde...

        • Jarmila napsal:

         No, vy jste všichni takoví chudáčci, až se z toho chce člověku brečet. Já kolem sebe v reálu ale vidím jiné případy. A totiž že jsou chlapi svině na entou. To byl i případ mojí mámy. V padesáti letech se konečně poprvé vdala. Vzala si pochybného alkoholika, kvůli kterému jsem radši odjela v devatenácti letech za bratrem do Prahy. Ten alkoholik ji začal po několika letech manželství dusit. A ona se ho začala tak bát, že se obávala o svůj život. A on po hospodách vyprávěl, jak ho ona o všechno obrala. Opak byl pravdou. On denně vychlastal flašku vodky a ona ho živila a vše kolem bytu platila. Naštěstí tenkrát v socialismu bylo řešení, dali mu náhradní bydlení a bylo po problému. To jste vy chlapi. Děláte ze sebe chudinky a ve skutečnosti si ze ženských uděláte své otrokyně a ještě remcáte. Mnozí z vás jste pěkné svině a né že né.

        • proud napsal:

         Coz je vzajemnej problem,skoda ze opak taky neni vic vzajemnym,ale bejvaval.Nebylo by dobre se zamyslet kde se stala chyba a jak z toho ven? ;-)

        • Paul Durham napsal:

         začíná to četbou "ženských" časopisů, pokračuje to jízdou na černo a končí takhle :
         https://en.dailypakistan.com.pk/pakistan/czech-woman-held-at-lahore-airport-for-smuggling-heroin/

        • proud napsal:

         Zacina hovno,za herakem hledej chlapa debila a holku co se ho boji a nejspis ji udelal zavislou.

        • proud napsal:

         ......nepotkal jsem takovejch malo.

        • Paul Durham napsal:

         https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/460197-vedela-jsem-ze-neco-vezu-priznala-ceska-zadrzena-v-pakistanu-s-deviti-kilogramy-heroinu.html

         normálně prdíčku meleš hovna, jako obvykle, blbá kurýrka , pro smažky jistě panna orleánská

        • proud napsal:

         Stejne jako ty,jen logictejsi.Baba na to nema palici ani naturu,za tim je chlap i kdyby ses treba posral,tech pripadu je hodne a nikdy za tim nebyla baba,nikdy znamena ani jednou!:-)

 25. Přemysl napsal:

  Vážený přispěvateli HVzV, je přece jasné, proč bylo Německu dovoleno se vybudovat na

  tak bohatý stát: přece museli platit vysoké dávky odškodnění občanům Israele, včetně

  potomků, vnuků a snad i pravnuků těch, kteří tehdy v Německu žili, nebo přes ně pouze

  cestovali! (málokdo to ví) V tom směru se počítalo s přirozenou pracovitostí německého

  lidu, která ani v tomto případě neselhala. Možná zde byl ještě zbytek vyrovnání Versaillské

  smlouvy, kterou sice Hitler zkoušel anulovat, ale kdoví jestli se mu to povedlo. Versaillská

  smlouva, jen pro Vaši informaci, obnášela zaplacení finančního obnosu v hodnotě asi 5x

  vyšší než byla celková hodnota majetku celého Německa. A ještě k tomu patřila krádež asi

  40 km2 německého území, které tehdy přiklepli Polsku, včetně přístavu Danzig (Gdansk).

  Poláci začali původní německé obyvatelstvo začátkem roku 1939 hromadně vraždit a to

  byl ten hlavní a jediný důvod proč Hitler vtáhl do Polska: šel jim na pomoc. (Pokud vás to zajímá, dejte si do vyhledavače heslo "Bromberg massacre" a sledujte ty fotografie.) Někdo chtěl Němce zničit za každou cenu a my dobře víme, kdo to byl. Ale to Vám samozřejmě na úřadech neřeknou. Do jisté míry se to podařilo, protože německá ústava je dnes neplatná (málokdo to ví) a Němci sami nesmí vlastnit žádný nemovitý majetek (málokdo to ví) a Německo není stát, němečtí občané nemají státnost, ale jsou součástí korporace, která se nazývá Bundesrepublik Deutschland, GMbH (málokdo to ví). Jsou smluvně nuceni poslouchat diktát z Ameriky a mnoho jiného. Ověřte si to sami.

  • weissbach napsal:

   "Poláci začali původní německé obyvatelstvo začátkem roku 1939 hromadně vraždit a to byl ten hlavní a jediný důvod proč Hitler vtáhl do Polska: šel jim na pomoc."

   Tož jasně. A proto si musel vymyslet přepadení vysílače v Gliwitz...
   Hlavně potřeboval pozemní trasy pro operaci Barbarosa a bez zabrání Polska by nemohl realizovat plán útoku na Moskvu.
   To je logistický předpoklad k tažení. Ze stejného důvodu mu předhodili v Mnichově Československo /těžký a zbrojní průmysl/. Po napadení Polska Francie a Anglie předstírala několik měsíců válku - tzv. Divná válka. Prostřednictvím Hitlera plánovali vyřídit dvě mouchy jednou ranou. Rusko a Německo současně. Vyšlo jim to na 50%.

   • proud napsal:

    weisbach,zase dobre:-),jen nevim jak je to mysleny s tim znicenim Nemecka,kdyz bylo vytvoreny umyslne(tedy samo nevzniklo),ale budiz,to uz je defakto podruzna zalezitost.

    • weissbach napsal:

     No, vzniklo sjednocením jednotlivých knížectví a pidistátečků, což skrz pruské bodáky a koule dokončil starej Otto. Předtím tam existovaly germánské kmeny, které zlikvidoval a docentroval první panevropan Karel Veliký, známý to řezník, globalščik a šiřitel víry pravé.... A co tam bylo předtím, předtím než Oktáviánovi Varus ztratil legie a ještě předtím dnes nikdo neví, protože to není v linii budování impéria žádoucí zachovat a od bratru 5. století se úspěšně zametá pod koberec. Asi....

  • HVzV napsal:

   Samozrejmě,že tu víme jasně,že Německo ŽÁDNOU opravdovou Ústavu nemá pouze provizorni Základní zákon a existuje pouze DE FAKTO a nikoliv DE jure.
   To,že se nám nyní pokusi vnutit tzv společnou ÚSTAVU a tak 3,6 bilionů nám dlužných reparaci ukrást, víme taky.

   JE TOHO VÍCE A CELÉ KUPY,HLEDME SE POKUSIT TO ŘEŠIT PER PARTES.,

   Vidime tu,žemáte opravdový zájem a proto dále děkujeme.

   • HVzV napsal:

    Pokuste se naši mílí sympatizanti,doufáme,že vás tak můžeme nazvat ,nejen popisovat situaci,ale dávat i k tomu návrhy řešení.

    TO BY BYLA PANEČKU SÍLA,NO NI?

    Může to být cokoli,na př vezmuna to kladivo a problémy se stanou okažitě hřebíky atd, nebudeme to kritizovat a nevadí námi zdůvodněné nadávky i z pražské kakárny..

  • proud napsal:

   Tak ty ses teda mazec:-)))))))))))))))))))))))

  • HVzV napsal:

   Co je to tu za slátanina 21.26,kdy nikdo neví co tím chtěl básnik řici.Nebo to někdo ví?

  • proud napsal:

   Ale mazec jak dokazes zkloubit fakta se lzi,az se sam sebe ptam jestli je to nahoda,k tomu jeste nick kterym urazis Slovany tim,ze sis dovolil na nej sahnout,protoze ti neprislusi.......divny.

  • proud napsal:

   Existuje web kde jsou tyhle GesMbH vedeny,jsme tam i my,jen nevim jestli by nebylo kratsi spis jmenovat ty kdo tam nejsou.....Ale meritum veci je,ze Nemecko je sice "obchodni spolecnost",ale to nema vliv na soukromej majetek Nemcu!Obzvlast tech "bohatejch".Zrejme nevis odkud pochazej Rothschildi?Kdysi tusim Neubauerove,nebo tak nejak........

 26. Přemysl napsal:

  Vidím, že nemáte opravdový zájem a proto děkuji. Vzdávám se další diskuze.

  • proud napsal:

   U-uuuufff............diky! :-)

  • HVzV napsal:

   Podívejme se,nepíše tady za vás pane Přemysle náhodou nějaký diversant?

  • HVzV napsal:

   Pokud by pan Přemysl byl náhodou právník a je to i on co opravdu píše,že se radši zdrži dalši diskuze,je tu předpoklad,že se smrtelně lekl.
   Je tu totiž podezření,že zpozoroval neuvěřitelně nebezpečná fakta,které se nesmí ovčané dozvědet.
   Možná,že tu otevíráme pomalu ,ale jistě Pandořinu skřinku zla a na povrch hrozi vystoupit informace,že jde o EU galaktické podvody řizené finančniky,kteři nejen chtějí ovládat nás přes jejich peníze,společným možná brzy válečným rozpočtem a tiskem miliard měsičně přes ECB Draghiho.
   Škoda,že páni Slováci v tomto směru neinicializuji své odborníky,aby místo spaní ,neudělali přislušné analýzy jak jsou okrádáni oni.
   Kdoví,kdy to naši bratři pochopí a přestanou se mezi sebou prát ostrými myšlenkami odvolávat se na své myslitele,aby doma zjistili,že jim kdosi PERMANENTNĚ vylupuje kapsy!

   TO,ŽE PŮJDE A VŽDY JDE O VELKÉ BILIONOVÉ ČASTKY VÁM VŠEM MUSI BÝT JASNÉ.
   Ne nadarmo jsme tady vymazáváni a ctějí nám tak zavřit pusy ještě dřive než jim může hrozit tsunami Solidarity,které by tomu mohlo udělat přitrž!

 27. Petr C napsal:

  Pane Weissbach, Pilsudski se paktoval s Hitlerem, spolecne meli zalusk na Rusko. Polsko otocilo az po jeho smrti. Navic Polaci maji sklony k imperialismu. V Gdansku Nemci pripravovali Sudety s tim rozdilem ze tam Polaci Nemcum naplacali. Myslim ze pokud by se mel realizovat plan podle theorie o ktere pisete Vy, mocnosti by vyuzily nenavisti Polaku k Rusku a spolu s Nemeckem by zautocily na Rusko. V jednom mate stoprocentni pravdu - Divna valka.

  • proud napsal:

   Problem je zase ten stejnej jako u vseho,zname kousky pravd,ale nezname je cely,natoz jejich pozadi........to je to na co se dava obzvlast velkej pozor.

   • Petr C napsal:

    O to se prave jedna. Dovime se jen to co nam je predlozeno. Vim jak na Tesinsku radili bratri Polaci kdyz nas Hitler zabiral. O tom se moc nemluvi. Je jen jediny tkz. narod ktery na valce vydelal a porad vydelava.

    • proud napsal:

     Je to slozity,Polaci jsou podobne jako Cinani,jen a jenom ,vzdycky pro sebe,a zatraceny vlastenci,at uz jsou kdekoliv rozmrdany po svete,drzej spolu,u flasky,i proti vsem,to jim zavidim,na jednu stranu,na druhou zase vim,ze co se prehani,neni uz tak dobry.....nedodrzuj ono "primerene",k vlastni skode.

     • Petr C napsal:

      Nevim jestli drzi spolu. Pravdepodobne jen kdyz jsou nuceni. Ja mam jine skusenosti. Ale poslednich par roku se s Evropanama nestykam. A Polaku jsem zas tak moc nepoznal. Nastesti se vetsinou drzi na jihu.

   • benmil napsal:

    Jestli si někdo myslí, že vynecháním všech lží z dějepisu tam zůstane čistočistá pravda, tak se mýlí. Nezůstane tam nic.

    Stanislaw Jerzy Lec

    • proud napsal:

     A to je prave ten pruser,ze se neni ceho chytit,nebo je to tak malo,ze je miziva pravdepodobnost alespon uhodnout ani ne jak to skutecne bylo,ale i alespon priblizne jak to bejt mohlo......a na tom se neda stavet,presto to kdekdo vytahuje a ohani se s tim......

  • weissbach napsal:

   Jenom konstatuji fakta a posloupnosti ohledně zmíněných událostí. Předpokládám a nejspíš správně, že pokud by se realizovalo vyvražďování Němců Poláky, nepotřeboval by Abwehr a Gestapo inscenovat Gliwitzkou vysílačku. Stačili by jim záznamy a svědectví... Ostatně ohledně záboru Sudet jim stačily fabulace, abychom byli předhozeni k sežrání našimi "přáteli". A pokud to někdo chápe jako obhajobu velkopolské politiky za Pilsudského a po něm, pak těžká diskuse...
   To by byla kapitola sama pro sebe.
   Snad jen osobní zážitek, když jsem byl v roce 1997 na pracovní cestě v Polsku a večer mi u vodky neznámý pán řekl: Víte, strašně se stydím za to, co jsme vám udělali v roce 1939 na Těšínsku.

   • weissbach napsal:

    Ani v tom Polsku totiž nežijí samí kreténi...

    • proud napsal:

     Presne. I v tom Polsku dela armada a policie za penize a musi plnit rozkazy,pochybuju,ze se obycejnej Polak hrnul zabrat si Tesinsko jen tak sam pro sebe,z rozmaru..........Je to presne stejny jako tady kdyz ti ceskej policajt na demonstraci nahaze klacky pod nohy,nebo reaguje na rizeny provokace jeho kolegama v civilu.

     • proud napsal:

      Bud poslechne rozkaz,nebo muze jit na urad prace............."svobodna" volba.

     • Petr C napsal:

      Jiste ze bordel delali obycejni lide. Cast nase rodiny tam zila od minimalne devatenacteho stoleti. Takze notne pochybuji ze by prarodice lhali. Sam jsem poznal mistni Polaky, kdy slovo Cech, nebo Moravak byla pro ne nadavka. Meli polske skoly, obchody, kde nekdy pro jine nez Polaky nebylo. V sedumdesatych letech se to trochu menilo, mladsi generace na polskou narodovost zacala srat. Takze vase ospravedlnovani Polaku je trochu divne. V moji dobe jsem mel hodne pratel z Polska vzajemne jsme se navstevovali takze proti nim nic nemam. Jen pisi jak to tam bylo.
      Weissbach, ja nepisu ze je vyvrazdovali. Jen se snima neparali. A Pilsudskeho jsem tam zaradil jen na dukaz jak se vse mneni behem chvilky. Ja s Polakama chlastal po dvacet roku a vzdy kdyz byli ozrali nazyvali Cechy zkurvenyma Pepikama. Samozdremne ze ne vsichni, ale vetsina to byla. Vetsinou nevedeli ze jsem z CSSR. Mluvil jsem plynule polsky.

      • proud napsal:

       Jo no,to s Pepikem na me zkouseli taky,toho zkurvenyho si ale nechavali od cesty,nejakej cas jsem se tomu smal,pak me to prestalo bavit a prestali s tim.Ty tvoje zkusenosti zamrzej.Ja tolik tech debilnich nepoznal,vlastne hodne malo.Nebo to umeli dobre schovavat.

       • Petr C napsal:

        Ale jinak jsme vetsinou byli dobri kamaradi. Jenze sami smelinari, az na jednoho. Ten byl knez. Vsichni byli velmi pohostinni. A hlavne nenavideli Rusy. Tenkrat v osumdesatych letech nam bylo vse jasne. Rusko spatne, USA dobre. Mne to v devadesatych letech preslo. To byla kocovina. Polaky asi ne.

        • proud napsal:

         Zajimavy je,ze ac nestranikz nestranicky rodiny,jsem proti Rusum a Rusku nic nemel,ani proti Americe.Je fakt ze me samozrejme moc zajimaly dziny a americky kapely,ale to bylo asi tak vsechno :-)

        • proud napsal:

         Kdyz tak premejslim,vlastne jsem pozdeji zacal Rusy svym zpusobem obdivovat,co se armady a bojovyho umeni tejkalo,ale to az uz dospelej po jistejch zkusenostech kdyz me k nim prdli na "nahradni" sluzbu.Zajimavy bylo ze jsem se u nich nesetkal s mazactvim a sikanou.Spis s takovym tatkovskym prehlizenim kdy bylo ve vzduchu cejtit jak cekaj az uz "vyspeju" ,vlastne na tu dobu vzpominam rad,dobra "divocina".:-)

        • Petr C napsal:

         Ja se se par krat setkal s ruskymi pionyrami, kdyz jsem jim budoval tabor. Byli dost namysleni a neprijemni. Nic takeho nemuzu rici o ruskych vojacich. Ti byli pratelsti. Ta zlost na ne plynula z nechuti ke komunistum. Ta jejich propaganda mela naprosto opacny vysledek. Take sedesatyosmy na jejich popularite nepridal. Samozdrejme tenkrat vedet co vi clovek dnes, tak se diva na svet trochu jinak.
         Jak tu ctu pribeh te pani, tak si rikam, kde jsou jeji pratele? To tam vazne jeden druhemu nepomuze? To je jeden z osudu kdy by si clovek mel uvedomit ze neni treba moc a muze skoncit stejne. A v tom si clovek uvedomi jak se kdysi mylil a uz to neni tak jasne jak kdysi.

        • Petr C napsal:

         Proude, nahradni vojenskou sluzbu - to jsem nikdy neslysel. A to jsem toho prosel dost. Jednou priletim do Ceska, musime si o tom popovidat.

 28. jan nowak napsal:

  .. Justýno .. rád bych TĚ pozwal na wečeři .. Krtku - Tanky rušim : (
  .Doufám jen - čárka - že ZAS nedostanu banán. Od Admina. Je to-tiž Žárliw.ej : ))

  ps : minule sem po-plet SEČ .. a BingHo : /

 29. jan nowak napsal:

  aa a abych nezapoměl.. proude , mistr Marný sse domlouwá z Marošem na Růůžowym ..
  .. www wzhledu
  stránek !
  Tadesco ®

 30. HVzV napsal:

  Pokud by pan Přemysl byl právník a je to i on co opravdu píše,že se radši zdrži dalši diskuze,je tu předpoklad,že se smrtelně lekl.

  Je tu totiž podezření,že tím zpozoroval neuvěřitelně nebezpečná fakta,které se tu objevují a ty se nesmí ovčané dozvědet.
  Možná,že tu otevíráme pomalu ,ale jistě Pandořinu skřinku zla a na povrch hrozi vystoupit informace,že jde v EU o galaktické podvody řizené finančniky,kteři nejen chtějí ovládat nás domorodce přes jejich peníze,společným možná brzy válečným rozpočtem a tiskem miliard měsičně přes ECB Draghiho.

  Škoda,že páni Slováci v tomto směru neinicializuji své odborníky,aby místo spaní ,neudělali přislušné analýzy jak jsou okrádáni oni.
  Kdoví,kdy to naši bratři pochopí a přestanou se mezi sebou prát ostrými myšlenkami odvolávat se na své myslitele,aby doma zjistili,že jim kdosi PERMANENTNĚ vylupuje kapsy!

  TO,ŽE PŮJDE A VŽDY JDE O VELKÉ BILIONOVÉ ČASTKY VÁM VŠEM MUSI BÝT JASNÉ

  Ne nadarmo jsme tady vymazáváni a chtějí nám tak zavřit pusy,ještě dřive než jim může hrozit tsunami Solidarity,které by tomu mohlo udělat přitrž!

  Ani tento přispěvek nam napoprve nejde vodeslat a musime tozkusit znovu..

 31. Přemysl napsal:

  Ne, nelekl jsem se ani v nejmenším, ostatně není čeho. A ani nepozoruji žádná "neuvěřitelně nebezpečná fakta," která se během diskuze údajně mají objevovat. Ve skutečnosti to, co čtu se víc a víc mění na hromadu prázdných a spolu nesouvisejících řečí, které si pokud možno odporují s každým dalším odstavcem. Diskuze pro mne tím pádem přestává být zajímavá.

  • HVzV napsal:

   Pane Přemysle přiliš vysoko se ceníte.
   Pokud píšete,že jste bezmozek a nic nechápete ,stejně vás tu nikdo v diskuzi nikdy potřebovat nebude a byl by jste tu zbytečný!

 32. jednorázový příspěvek napsal:

  Přihodím jednu zkušenost. Jako v každý skupině jsou lidi dobří, neutrální, tak já přihodím jednu zkušenost s revizorským šmejdem.

  Když jsem pátral po netu, tak jsem narazil na vtip 4 postrachy turistů: kapsáři, taxikáři, směnárníci a revizoři!
  S dovětkem, že revizor škrtí malého japonského turistu, který nechápe co po něm to individum chce.

  Takže kamarádka přijela ke mně na návštěvu a jednou jsme vyrazili do centra. Autobus jsme dobíhali a protože je v relativně mizerné fyzické kondici (astma), tak po nastoupení byla schopná leda sednout a funět. A i přesto už otevírala kabelku a hledala lístek. Takže jako jindy by to dopadlo tak, že by ho později vyndala a já bych ho následně označil. Tak jako kdykoliv podobně předtím. To by ovšem nesměl bejt v autobuse zmrd. Viděl nás dobíhat a jakmile nás viděl sednout, tak už na nás naběhnul s kontrolou. V podobné situaci je těžké se správně zachovat, upřímně řečeno díky všeobecné frustraci má člověk především snahu nevybuchnout a danýmu šmejdovi jednu nenadělit (protože pak by to mohlo být řádově horší, ale kdyby se někdo pokoušel o podobný rozhovor někde v lese se zájmem o naše cenosti, tak bych se nerozpakoval). Po docela dlouhém přetahování jsme ovšem vyměkli a dostal inicály a vypsal si papírek. My jsme jeli někam na čas a já zase nevozím u sebe občanku, ale jinak jsem přemejšlel, že klidně budu hrát o nervy a případně si s policií pokecám na téma zneužití pravomoci úřední osoby. Problém ovšem je ten, že člověk nemajetný (kdyby byl, zvedne telefon a zavolá právníka, hele zmrde, tady jednej s mým právním zastoupením) nebo nemá potřebné znalosti a je za šaška. Viz já. (jinak s policií se zásadně nebavíme) Následně jsem si stěžoval na DPP a byl jsem poslán do píče ;-) Jednak nikdo nic se mnou nezjišťoval, udělali si nějakej interní hovor o nás bez nás. A za další jsem zjistil ještě jednu vtipnou věc. Ty zasraný zmrdi maj v předpisech, že člověk je povinen nastoupit do prostředku s připravenou jízdenkou a neprodleně ji označit. Takže když normální člověk přijde do prostředku s úmyslem, že si sedne, vyndá jízdenku a pak ji označí, tak je černým pasažérem, protože ji měl označit dříve než si sedne. Takže dávám doporučení pokud používáte jízdenky, tak se po nastoupení mrkněte kolem, jestli tam nejsou nějací agilní meloucháři. Takže když poslední dobou vidím na dveřích, nejezdíme na černo, Tak bych blil. Protože na mě sice nemohli, páč mám legitku, ale kamárádku takhle okradli, ikdyž jezdí poctivě aneb jak vyrobit černého pasažéra i z někoho kdo na černo nikdy nejel...

  • HVzV napsal:

   Tedy to je ale nechutná křivárna.Dobře ,že jste to tady napsal jako varováni před vadnými předpisy a zákony pane J.P.
   I to jsou následky absence NP Nr.1.

   • Eschatolog napsal:

    zkuste si koupit jizdenku mobilem, to je teprve neuveritelna zalezitost, sms-ka na 2 az 5 sekund trva pul az jednu minutu, zkurvenci tim nachytaji spoustu lidi, kteri netusi, co je uzavreni smlouvy konkluzi

 33. stefan goga napsal:

  To nesu vadne predpisy.Toje organizovany zlocin exekutorov vypalnikov s kritim justicie a parlamentu.Ruka v ruke sa rabuje akoze zakonom kryte.Ako za monarchie.Znarodnit lumparen nema zabran.

  • HVzV napsal:

   Asi máte pravdu pane Goga,ale stěžovat si nestači.Zkuste k přispěvku napsat návrh řešení,anebo pokud ho nevíte osvojte si Národní program občanů voličů, zejména jeho první bod.

 34. Přemysl napsal:

  Hele HVzV, moc toho nepište, dáváte do sebe příliš vidět co jste skutečně zač. Jednak se

  absolutně necením vysoko, jak si nadneseně myslíte. Asi máte příliš vysoké mínění o těch volovinách co tady větráte přes internet. To, že Vaše prázdné řeči mi přijdou povrchní a bezcílné, neznamená že jsem bezmozek a že nic nechápu. A že jste to napsal je ve skutečnosti urážka osobnosti a já doufám, že si to plně uvědomujete. Už mne vyháníte po několikáté a já nemám nic proti tomu se podřídit. Ale napřed Vám ještě hodím jeden příspěvek - za chvíli. Že mne nikdo v diskuzi nebude postrádat věřím, stačíte se bavit o ničem sami. Ale stejným dílem nebude nikdo postrádat Vás - buďte si toho vědom!

  • HVzV napsal:

   Poslouchgejte Přemysl.Každý vidi,že jste musel absolvovat školení u CNN,kteřé lžou BEZ DŮKAZŮ.

   NAPIŠTE JASNĚ KDE PODLE VÁS JSOU NÁMI PSANÉ VOLOVINY ,PŘESNĚ.

   Klidně se opravime a pak vás i přejedeme jako parním válcem a můžete fungovat jako kobercová předložka,no ni?

 35. Přemysl napsal:

  Paní Justýno, v celé té hromadě nesmyslných řečí se ve skutečnosti zapomnělo na tu hlavní záležitost a to je Váš problém s exekutory. Dovoluji si Vám nabídnout řešení, které můžete přijmout a nemusíte. Když toto řešení použije více dalších lidí, budu jedině rád. Jedná se o to, že napřed se musíte přestat vidět "v bahně." Vy nejste v bahně, ale máte podstatné dluhy, které nebyly v nejmenším zaviněny Vaší lehkomyslností či selháním. Jste prostě oběť systému, tak jak je nastaven a tak, jak ho politikové stále tlačí dále, k horším a horším konfliktům. A ti, kteří se nad Vám kvůli tomu pozastavují, nebo dokonce pohoršují, nestojí za to, abyste je nazývala svými přáteli.

  Předně, vláda nemá nad sebou kontrolní orgán, který by jim řekl že teď přestřelili a ať to honem napraví. Ne, vláda je považována za všemohoucí a vševědoucí a přitom jsou to obyčejní ouřadové, kteří mnohdy nedovedou pověsit obrázek ne zeď, nemluvě o spravení kliky u dveří. A tito lidé řídí celý národ.

  Řekl bych, že Vás problém leží v nedostatku komunikace a v nedostatku informací. Vím, párkrát jste zašla na patřičný úřad a žádala buď vyúčtování, nebo vysvětlení, ale to nepovažuji za ten správný přístup. Na úřad není dobré chodit osobně (to je důvod, proč tam lidé posílají otrlé právníky), protože buď nemusíte zrovna kápnout úředníkovi nebo úřednici do noty, nebo jim můžete někoho připomínat, koho nemají zrovna v lásce, anebo je můžete dokonale znechutit když po nich budete chtít aby pracovali. Důvodů může být samozřejmě mnohem víc. Sám mám vypozorováno, že úředníci v českých institucích mají za úkol hlavně jedno: prvně a zásadně nevyhovět. Možná jsou k tomu školeni, možná ne. Ale to je jak se hodně z nich chová.

  Proto je nutné na úřady psát. Je nutno psát stížnosti a žádat o informace. Na příklad, když jste se dověděla, že máte ještě 300 tisíc dalšího dluhu, měla jste písemně žádat detailní vyúčtování. Věděla jste o tom dluhu? Jestliže ne, pak se musíte ptát jaktože Vám o tom nikdo nedal zavčas vědět, abyste tento dluh mohla řádně splácet a nevytvořila přídavné penále. Taky se musíte ptát jestli to není náhodou omyl, anebo snaha o neopodstatněné vymáhání peněz, na které nemají nárok. Věřte, omyly se stanou. Chtějte vědět přesně o co šlo, kdy se to přihodilo a najděte pak ve svých dokumentech patřičné opodstatnění pro tento požadavek. Předpokládám, že máte veškeré dokumenty schovány a k dispozici.

  Pak musíte zahájit akci. Jestliže zjistíte, že se něco takového nikdy nepřihodilo, musíte si písemně stěžovat na tom stejném úřadě a žádat o napravení omylu. Chtějte podklady, které mají VÁŠ PODPIS. To je důležité: všecky doklady by měly mít Váš podpis, jinak jsou většinou neplatné. Váš podpis je souhlas se smlouvou. Když tam chybí, smlouva neexistuje. Jestliže Vám úřad odpoví že tam Váš podpis je, chtějte jeho kopii a zároveň se ohraďte proti výšce sumy, kterou od Vás chtějí. Tento obnos bude obsahovat původní dlužnou částku, penále a úrok. Protestujte obratem proti výši všech těchto položek. Úřad Vám odpoví, že výše sazby, penále a úroku je stanovena zákonem číslo xxxxx. Vyhledejte si tento zákon a dobře ho pročtěte. Je možné, že výška původní částky, penále a úroku byly stanoveny na horní, stropní hladině. V tom případě si ihned stěžujte a ptejte se jakým právem Vám byla určena ta nejvyšší hranice.

  Ale když by byly i původní pokuta, penále a úrok v mezích zákona, pak si okamžitě stěžujte na instituci, která tento zákon vydala, což bude buď nějaká organizace, anebo vládní instituce. Pište všem, neohlížejte se napravo a nalevo. A neváhejte použít výrazy jako "konfiskační úrok" a "lichva." Žádejte změnu zákona, žádejte snížení pokuty, odstranění penále a úroku a také potrestání těch, kteří tak nelidské podmínky předtím uzákonili.

  Jedině tímto způsobem docílíme kontrolu nad vládou, aby nevymýšlela nesmyslné zákony a netýrala občany podmínkami, které nemohou splnit. Chápejte, všichni tam u vlády mají daleko vyšší platy než Vy a možná k tomu ještě mají nezákonné "příspěvky" od mnohých privátně-obchodních osob ať už skutečných, či korporačních. Pro ně je to všecko pakatel; bohužel, pro Vás ne.

  Takže - stěžujte si stále dokola a žádejte změny. Vaše dopisy musí být krátké a velmi stručné, ale k věci. Jedna stránka A4 musí stačit. Věřím, že budete muset text mnohokrát přepisovat, než ho zmáčknete na tuto délku, ale je to nutné, protože dnes nemá nikdo příliš trpělivosti a dlouhý dopis Vám není k pomoci, ale ke škodě. Musíte samozřejmě popsat i Vaši situaci, což bych udělal následovně:

  "Jsem jediná živitelka a opatrovatelka 3-členné rodiny. Celých 15 let mi byla upírána jakákoliv zákonitá sociální pomoc z důvodu, že můj plat se jevil dostatečně vysoký pro úřednické směrnice. To, že můj plat byl různými exekutory obstaven natolik, že jsem žila se svými dvěma malými dětmi na 69 korunách denně nikdo nebral v úvahu. Stejně tak nikdo nebral v úvahu, že po každém takovém exekučním obstavení platu jsem se ocitla bez zaměstnání a rovněž tak nebylo bráno v úvahu to, že můj bývalý manžel na děti nikdy nezaplatil ani korunu. Já sama jsem na něm nemohla tyto peníze požadovat a na právnickou pomoc mi nezbývalo. Je toto spravedlnost? Je to jak Česká republika pečuje o rodiny s dětmi? Je toto jak se Česká republika stará o své daňové poplatníky?"

  K tomuto účelu budete muset vést seznam všech míst, kam jste tyto dopisy poslala. Musí tam být data zaslání, zhruba námět dopisu a datum odpovědi. Dnes máte výhodu, mnohé dopisy můžete posílat internetem a tím pádem dostanete od podatelny pořadové číslo, pod kterým je dopis vyřizován. Když Vám z úřadu neodpoví do 2-3 týdnů, požadujte odpověď a uveďte toto pořadové číslo.

  Výhoda psaní dopisů je dále ta, že takhle se dostanete do styku se skutečnými úředníky, kteří opravdu jednotlivé požadavky vyřizují a ne s vyhazovači, kteří Vás při osobní návštěvě zkoušejí odbýt. Doufám jen, že mám v tomto pravdu.

  Ale žádejte, požadujte, ptejte se, neváhejte napsat na jednu organizaci i mockrát po sobě. Ve skutečnosti byste měla žádat detailní vyúčtování i za všecky minulé platby, které jste kdy učinila. Předpokládám, že o tom schováváte dokumenty a důkazy ve formě výpisů z banky. Je možné, že na ty platby nikdy neměla ona instituce nárok a že Vám i některé peníze vrátí. Ale je nutno se ptát, je nuto požadovat a vymáhat. Možná jsou Vaše děti natolik velké, že Vám v tomto mohou být nápomocny.

  Je zde značný rozdíl mezi mužem a ženou, který dnes není populární si přiznat. Dnes jsme si všichni rovni, což je totální hloupost, hraničící na tichém šílenství. Ženy jsou citovější, muži jednají na bázi rozumu. Ženy nejsou vesměs agresivní, muži jsou. Je možné, že proto jsou ženy vybírány za oběti, protože se na nic neptají a s hlavou skloněnou nad mlýnským kolem pracují ještě víc a úporněji, aby vyhověly požadavkům. Namísto toho by měly hlavu napřímit a ptát se, požadovat zodpovědnost, dožadovat se svých práv. Naše děti jsou budoucnost státu. Když z nich nic nebude, ani stát nebude. To by si měl každý uvědomit.

  Jen jako příklad uvedu jednoho známého, který dlužil zdravotní pojišťovně více než 30 tisíc korun. K tomu naskočily penále a úroky ve výši několika tisíc. Pomáhal jsem mu tehdy s vyřizováním. Poslali jsme dopis (email) že tento člověk dlužnou částku uznává a chce ji splatit, ale že na to zatím nemá fondy. Pojišťovna nám nabídla konzultaci s jejich odborníkem na určení splátek. Konzultaci jsme nepřijali, protože známý měl dostat nějaké peníze a doufal, že jimi tento dluh zapraví. Pojišťovna souhlasila s tím, že na peníze počká. Ale na úroky a penále mu už nezbývalo. Proto jsme obratem žádali o prominutí penále a úroků. A víte co? Docílili jsme žádané. Pojišťovna odpověděla, že případ prošetří a po krátké době došel dokument o prominutí penále a úroků.

  Je to krásný příklad, ale několik věcí na něm nesedí. Jednak, vláda nemá nárok uvrhovat na lid povinné pojištění a pak nás shora, letady postřikovat chemikáliemi, dávat nám ke konzumaci podřadnou stravu a i jinak se nesnažit o maximální zlepšení našich životních podmínek. Vláda dále nemá nárok uvrhovat na lid povinné pojištění u soukromých firem !! To je to stejné, jako kdybych si teď na Václaváku otevřel jídelnu a vláda vydala okamžitě zákon, že všichni zaměstnanci v okruhu Praha 1 se tam musí povinně stravovat.

  Přemýšlejte o tom, prosím.

  • Justýna napsal:

   Pane Přemysle, děkuju. Vaše rady si vezmu k srdci a pokusím se je uvést do praxe - i když se přiznám, že kvůli objemu práce, který stále musím zvládat pro přežití, nejsem časově schopná (byť vím, jak by to bylo důležité) vést tolik konverzace s úřady a ještě v tom být důsledná. To je právě ten problém a zřejmě záměr - že člověk v takové situaci (pokud pracuje třeba i na více úvazcích v domnění, že tím má větší naději se z pekla vyvázat), nemá vlastně čas už vůbec na nic.A ani sílu na svoji tolik nutnou a potřebnou obranu. Je to stav nevolnictví, které sice bylo zrušeno, ale postupně se díky těmto jevům k němu vracíme (úmyslně nepíšu otroctví, se kterým to bohužel může hraničit). Je mi ale jasné, že je třeba se začít důsledně bránit, budu se o to pokoušet.

   • HVzV napsal:

    Justýna bojující,dále odhaluje vadný systém vnucený nám politickou třidou Šmejdů,když na vybranou stále
    nemáme.
    O to vic by se vyplatilopaní Justýno,aby jste nebojovala sama a možná se i pokusila spolu s námi,navrhnout dopis presidentovi.
    Nebude tomit zpočátku žádnou silu,ale pokud si uvědomí VŠICHNI co je čeká přes vadné zákony,ono se jedno hodne ta slidarita najde.

    Nebo si myslíte,že se všichni sepukujeme a nebude pak koho oškubávat o NAŠE peníze?

   • Haluz napsal:

    Paní, páchejte zločin, naprosto otevřeně a veřejně. Máte hlad ? Naplňte si plný vozík v hrušce a odjeďte s ním až domů, když se do vás pustí prodavačky, majzněte ji flaškou po hlavě, ostatní to odradí, než se tam dostanou policajti už budete mít doma žaludek plný. Všechno zapřete, popř. to uhrajte na psychiku.. Já uvažuji že začnu tlačit na doktory, a chtít plný inavalidní důchod, neboť nejsem schopen pracovat. Jsem sice naprosto zdravý, mladý, ovšem tento stát ze mě tvořil hezkých pár let brutálního teroristu, byl jsem odhodlán k čemukoli, kdyby se tehdá objevila nějaká banda, stačilo mi napsat a byl jsem jejich.. Toto období trvalo pár měsíců, pak jsem se zaplať pánbůh dohledal až k sobě samému.. od té doby to mám na háku ještě více.. příjem mám ani nevím odkud, přesně tolik peněz kolik potřebuji, dělám co mě baví, a jako zázrakem mi to už mnoho let vychází, navíc mě to naplňuje a pomáhá to lidem, tudíž já vám radit příliš nemohu.. jen podotknu že já si můžu dovolit cokoli.. nemám děti, závazky, a smrti se nebojím. Ten pocit bych přál každému. Šťastný ale nejsem, to budu až jak to tady na té planetě dám do pořádku :). Mno a za tímto cílem jdu svým tempem a vézt se nechávám něčím, těžko říct co to je, každopádně dělá to divy. Zkuste nám všem odpustit, vím jak se to může zdát.. ale je to základ.. odpuštění.. jinak nebude odpuštěno ani Vám a tudíž nemůžete tedy nic čekat. Každopádně tím neříkám že si za to můžete sama.. vůbec né plně vás chápu souhlasím s váma, jste v plném právu.. Exekuce sleduji drobnohledem od začátku do dnes..

  • Haluz napsal:

   Slyšíte ten hukot ? Já ho slyším až sem, urazte se sám, já se k tomu snižovat nebudu.

 36. HVzV napsal:

  A co kdyby jste pane pane Přemysle napsal dopis panu presidentovi,aby dopozučil třidě politiků a jejich stranám,aby si osvojili

  NÁRODNÍ PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ!

  bylo by to superřešní,ono tam totiž je v bodě NP Nr.2. jasně napsáno,jak dosáhnout IHNED naši NOVÉ OBČANSKÉ PŘIMÉ DEMOKRACIE a to je panečku terno jako parnik!

  V důsledku vzniklé solidarity pak budou u tohoto bodu TISICE dopsaných vzkazů a to přimo do politické třidy a jejich falešných útvarů,které je i odpovědné za vznik vadných zákonů,přičemž vámi navrhovaný postup NEMŮŽE DOSTATEČNĚ POMOCI .Doufám,že jako snad i samozvaný právník to dokážete pochopit nebo snad ne?

  As tou tzv osobnosti nemávejte nebot jste jenom přezdívka a kdoví jestli pravá.

 37. Jana napsal:

  Všechno moc pěkně napsané, Přemysl.

 38. HVzV napsal:

  My jsme tadyiPamětnároda a ne jen NÁRODNÍ PROGRAM občanů voličů,kteři za krátkou dobu zapomínajíi na zdejši články.Zkusime,zda se povede odkaz na pana MOZZ-U,který si vpomněl I TADY.

  http://www.nwoo.org/2017/05/s-exekutory-nejlepe-zatoci-ten-kdo-nema-strach/

 39. Haluz napsal:

  Zdravím, toš hezký článek, ale 100x omletý problém, který jsme měli řešit s použitím článku 23. ústavy, nekompromisně a tvrdě. Ten článek nám doslova dává do rukou moc se bránit, selžou-li demokratické principy společnosti, což naprosto sedí na stav který tady panuje. Přesně zde selhal demokratický princip v tom, že policie nadřazuje exekutorský zákon nad ústavu.. To je fatální skandál.. Jeden velký nechutný podvod.. A na cigány nadáváte.. přitom ti se s exekutory vypořádali ihned, rozkřiklo se pak mezi nimi, že na cigany ne, neboť jeden to zkusil, vlezl do vchodu, vyběhl z s roztrženou hubou sotva doběhl do auta a za ním plný barák cigánu s tyčemi a řetězy.. Už se tam neukázal.. Kdežto co udělá váš soused jak uvidí jak vás okrádají? Bude si za kukátkem radostí mnout ruce !

 40. Haluz napsal:

  33% lidí ignoruje volby, obrovská část těchto lidí jsme my... doufám.. proč sakra nezaložíme stranu, nebo lépe, proč se nezačnem domlouvat na tom, ten bordel z tama vykopat třeba oknem. Mě už docházejí nervy.

  • houbeer napsal:

   nejde o to jen nco odmtnout,ale take neco navrhnout.rek bych. pac po ,,vykopnuti smejdu,, nastane co? majdan,revoluce proti narodu,vpad cizi armady,.....?mno cokoliv,jen ne to co bychom si prali.nastal by chaos a uvedomte si ze nehorazna masa lidi by ty politiky jeste branila,ze jako preci jsme demokracie a ne anarchistan....

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!