Proč jsem nevolil Drahoše: Otevřený dopis příteli J.J.

Přítel z mládí Josef se na http://www.namibudoucim.cz/aktualne/2018-Drahoš-x-zeman svěřil v předvečer voleb se svým traumatem z volby prezidenta. Svétrauma se pokusil sdílet se mnou. Když mi poslal svůj článek, průvodním dopisem mne přiměl k zamyšlení, kterým bych chtěl přispět do celonárodní diskuze na téma Zeman versus Drahoš.

 

Drahý JJ,

Děkuji za tvůj článek Zeman x Drahoš a za pozvání do diskuze. Z tónu tvého oslovení cítím volání o pomoc ... Rád pomohu bude-li to v mých silách.

Stěžuješ si, že ti nezbylo než volit mezi dvěma zly.

Hmm, chcete-li se tolik podobat Západu, budete si na to muset zvyknout. Doby kdy se volívalo PRO něco jsou dávno pryč. Zvláště od konce studené války nemáme na Západě možnost než volit PROTI něčemu. Dostáváme jen příležitost volit menší zlo. Viz poslední volby v USA … Tato situace je dnes typická pro většinu tzv. demokracií. Ve skutečnosti jediné, co dnes můžeme volbami ovlivnit je rychlost, kterou se naše společnosti ubírají nežádoucím směrem. Mluví o tom i všeobecně upadající zájem občanů o volby a volení. Stále více jich dává za pravdu moudrosti Mark Twaina:

“Kdyby volby mohly něco změnit – už dávno by je zakázali …”

Nicméně myslím, že u vás volbou svého prezidenta jste stále ještě měli příležitost zabránit něčemu hodně špatnému.

Po důkladném zvážení a oproštění se od emocí jsem s naprostým přesvědčením volil PROTI Drahošovi a dal hlas zlu menšímu, tedy Zemanovi.

Drahoš dává, ať už vědomě čili nic, záruku větší naděje na rychlejší ztrátu státnosti, jazyka, kultury, historie i české budoucnosti. O záruce úplného ovládnutí české ekonomie sion-bankstery ani nemluvě.

Drahoš, podobně jako stejně narychlo uplácaný rezervní kádr Macron ve Francii, nepopiratelně vykazuje znaky falešné karty. Je jakoby z oka vypadl US Prezidentu Woodrow Wilsonovi – tedy naivnímu neškodnému apolitickému provinčně zakomplexovanému ale uhlazenému intelektuálovi na odpočinku, kterému londýnští sion-banksteři nabídli v roce 1913 americký trůn za slib, že jako prezident podepíše zákon o předání řízení státních financí do jejich (soukromých) rukou. Po Prezidentu Wilsonovi tak zůstaly Američanům dvě věci: zprivatizovaná Federal Reserve Bank a jeho poslední slova na smrtelné posteli: „Jsem velmi nešťastný člověk – nevědomky jsem zničil svou zemi.“ Obávám se, že podobná slova ze smrtelné postele by mohla vstoupit i do historie české …měl-li by Prezident Drahoš jaké svědomí … Drahoš je připraven podepisovat.

Odpůrcům Zemana kriticky vadí jeho účes, boty, jeho hůlka a výběr nápojů a stydí se před světem za jeho vystupování na světovém fóru. Já jsem před léty pocítil hluboký stud za Prezidenta Havla při jeho vystoupení v australském Press Clubu. Svými neomalenými útoky na Australany a australské politiky, své hostitele, tam ve jménu ochrany lidských práv cikánů pourážel i ty z politicky nejkorektnějších loutek naší tehdejší politické scény. Reakce tisku na jeho vystoupení byly tenkrát … velmi rozpačité.

Dnes sklízím od Australanů za Prezidenta Zemana poklony. Pro jeho odmítavý postoj vůči strategii násilné islamizace křesťanské Evropy. Na rozdíl od většiny lidí v České Republice jsme v Austrálii s muslimy nuceni už dlouho spolunažívat, denně jim uhýbat a bát se abychom je byť jen pohledem neurazili a nevyprovokovali je tak k útoku …

Zemanův účes, boty i nápojový lístek jsou mi lhostejné. A je celá řada názorů, ve kterých bychom se Zemanem byli s jistotou na opačných stranách barikády. Nicméně z pohledu bytí či nebytí kultury národa a existence státu je pro mně rozhodující jeho kritický vztah k řízené muslimské invazi.

Myslim, že pan Aleš Přichystal to vše říká mnohem lapidárněji na http://www.nwoo.org/2018/01/21/volici-jiriho-Drahoše-cinim-te-zodpovednym/

Proč tolik důrazu na mohamedány?

Jen pro nedostatek místa pominu roli judaizmu a Chazarů v dávnější historii vzniku a šíření islámu a skočím přímo do stručně zjednodušeného obrazu minulého století. Na jeho počátku už sion-banksteři bezpečně ovládali finančnictví a potažmo politiku celé Západní Evropy. A v roce 1914 po svém naprosto neočekávaném zvolení prezidentem Wilson splnil svůj slib a předal banksterům z London City pod kontrolu také tehdy zatím jen nadějně ambiciozní Spojené státy americké.

Mnohé napovídá, že v souvislosti s nabytím téměř absolutní moci sion-banksterů, že jejich novodobým cílem a záměrem je vymazat s povrchu Evropy křesťanskou kulturu. Historicky přeci vždy judaizmu ubližovala a po staletí židy ponižovala, že? Navíc zvláště v minulém století začali být Evropané přespřílis vzdělanými, svobodomyslnými, přílis hrdými a vzdorovitými a potažmo stále obtížněji ovladatelnými.

Jako strategickou zbraň proti křesťanské Evropě vymysleli sion-banksteři komunistický atheizmus a právě před 100 lety ho aplikovali nejdříve v Rusku s tím, že pak pod hlavičkou Komunistické Internacionály vymýtí křesťanství v celé Evropě. V Rusku začali proto, že ruský car, tehdy snad jeden z nejbohatších evropských panovníků, představoval “východní problém” – jako jediný z evropských vládců byl totiž stále na sion-bankách nezávislý. Navíc bylo to právě ruské impérium, které před staletími pohltilo starou agresivní říši Chazarů vyznávajících judaizmus. V populaci ruského impéria se tak zachovala silná chazarská genetická stopa a pátá kolona vyznavačů judaizmu tam byla připravena “revoluční” změny uvést do života … (viz “národnostní” složení skupiny hlavních vůdců bolševických revolucionářů)

Autoři v praxi dosud neověřeného konceptu sion-marxismu a Kominterny ale nedokázali správně předvídat všechny reakce Rusa. Který, jak se záhy ukázalo, nechtěl poslušně hrát podle banksterského scénáře – tedy rozdrobit mohutnou ruskou říši do slabých státečků a jejich ekonomie dostat pod přímou kontrolu sion-banksterského monopolu. Rus svým modelem autoritativního plánování “východní problém” naopak umocnil.

Se záměrem eliminovat “východní problém” jednou a provždy přišli sion-banksteři operativně s alternativou použití německého sociálního nacionalismu jako nástroje pro genocidu Slovanů (včetně Čechů) a zotročení jejich zbytků.

Rus ale proti všem očekáváním banksterů 2. světovou válku vyhrál. Po pádu Berlína tak přetrvávající “východní problém” odsunul záměr vymýcení křesťanství v Evropě na dalších 45 let stranou.

Po porážce nacismu sion-banksteři vyhlásili Východu válku studenou a se solidními zisky z pozadí zprostředkovávali Západu financování studené války až do dne kapitulace SSSR a jeho rozdrobení na slabé státy a státečky.

Před 25 lety tak konečně dostali banksteři pod kontrolu bankovnictví Ruska, bývalých ruských satelitů (včetně nás) a všech nově vzniklých odštěpků rozklíženého bývalého impéria. Navíc se jim podařilo zadlužit témeř všechny státy Západu mnohdy přes míru reálné splatitelnosti (viz případ USA). Získáním totální kontroly nad kriticky zadluženým Západem, který udržují na hranici bankrotu, i nad podrobeným Východem byla připravena půda pro frontální útok na křesťany v Evropě.

Aby zaseli dobré podhoubí invaze a předešli jinak přirozeně nevyhnutelnému odporu obyvatelstva vystavili Evropany nové intenzivní politické masáži. Jako účinnou politickou zbraň nejdříve patentovali politickou korektnost. Pak se nepřestávalo mluvit o lidských právech barevných třetího světa a o letech jejich vykořisťování bílými Evropany, o svobodě vyznání (a nevyznání), o boji proti diskriminacím všelikého druhu, o multikulturalismu a kulturním a genetickém obohacování (degenerovaného evropského genu), o svobodném míšení ras, o toleranci, feminizmu a LGBT … a mladá generace byla masově infikována pohádkovou vizí neomezených možností každého jednotlivce - “Yes, you can! – Stačí jen chtít … a i ty se můžeš stát celebritou … Půjčíme ti na to … A nebo chceš raději stipendium a vystudovat jednu z našich univerzit sociálního inženýrství?”

Na pozadí této cynické politické masáže se do pout zadlužení – a tedy i přímé osobní závislosti na banksterech – dostávají vedle zemí a států postupně i jejich “zdravě ambiciózní” občané, tedy většina z nás samotných.

V roce 2001 pak už jen stačilo podminovat Twin Towers v New Yorku, zmáčknout spoušť – a byla tu další výnosná válka. Se všeobecným posvěcením od nás všech – zadlužených členů “rozvinuté” společnosti. “Světová” válka s islámským terorismem.

V rámci nové válečné propagandy se podařilo přesvědčit Evropany, že humanitární bombardování Středního Východu a Severní Afriky je nezbytné pro zničení v davu těžko postřehnutelného a o to záludnějšího nepřítele jménem radikální islám. A že stejně nezbytné je poskytnout všem umírněným muslimům, jejichž domy, školy, nemocnice a fabriky jsme nuceni systematicky bombardovat štědrý politický azyl.

Hmm, jak těžké bylo asi přesvědčit arabského velbloudáře, aby nechal velbloudů a odjel se modlit a hlásat islám do Berlína na účet Berlíňanů? Zvláště když Berlíňané platí i za bombardování jeho vesnice ...

Od VŘSR a německého nacismu přes 2. světovou a studenou válku – záměrně vyvolaná a do detailu důsledně řízená muslimská invaze podporovaná západními politicky korektními neo-marxisty zdá se být další v řadě nástrojů psychopatických sion-banksterů k vyřízení si účtů s Evropou za odvěkou diskriminaci, ponižování a útlak judaistů.

Muslimská invaze je nadmíru záludnou zbraní hromadného ničení – je zbraní s lidskou tváří. Prokazatelně zbraní velmi účinnou. Je načasovaná tak, že v průběhu dvou ci tří generací bude většina Západoevropanů chtít bourat kostely, postavit křesťanství i bezvěrství mimo zákon, bude se dožadovat legalizace mnohoženství a kuplířství s dětmi, ve jménu posla božího bude chtít v souladu s šaría zákonem kamenovat na náměstích nejen neposlušné dcery a manželky ale kohokoli z nevěřících, většina Evropanů bude odmítat alkohol a vepřové maso, většina Evropanů bude vyžadovat zákaz hudby s vyjímkou oslavných ód na posla božího – neb podle prognóz a záměrů sion-banksterů bude do dvou generací většina Evropanů muslimského vyznání a arabského původu.

První muslimové byli přivezeni do Austrálie z Afghánistánu snad před 150 lety. Velbloudími karavanami udržovali při životě žhavé vnitrozemí. Když před 100 lety došla poslední karavana, nepotřební velbloudi zdivočeli a tisíce Afghánců se vmísilio bez výrazně znatelných stop mezi evropské Australany.

Koncem 80. let se otevřel proud emigrantů ze Středního Východu. Dnes jsou muslimové největší a nejrychleji rostoucí menšinou v zemi. Minarety se stávají součástí australského panorama, Mohamed je jméno nejčastěji registrované v našich porodnicích, ve školách už dětem nemůžeme podávat vepřové burgery a zpívat vánoční koledy a v parlamentu se hromadí žádosti o vyhlášení ramadánu za státní svátek … Pravnučky původně k nerozeznání asimilovaných afghánských velbloudářů dnes zase chodí pyšně zahalené v burkách a odmítají se bavit s nevěřícími spolužačkami … Australské kostely zejí prázdnotou.

Evropská tvář Austrálie trvala necelých 150 let. Dnes si říká Australasie. Neměla ani čas na vytvoření si vlastní “národní identity”, národní kultury a národních tradic. Mnozí říkají, že tak ani neměla co ztratit.

Západní Evropa se před očima mění v Euroasii a znatelně svou identitu ztrácí. Identita Slovanů na jejich odvěkém území je nepopíratelná a zatím neoddiskutovatelně znatelná. Na rozdíl od Australanů, Slované zcela určitě mají co ztratit. To, co Západní Evropa už rapidně ztrácí.

Češi a Moravané měli stále ještě možnost Drahoše nevolit …. a nepřijít o svou tisíciletou identitu stejně rychle jako Západ.

Jsem rád JJ, že jsme té příležitosti využili.

Michail P.
72 Komentářů k Proč jsem nevolil Drahoše: Otevřený dopis příteli J.J.

 1. Lukaš napsal:

  Naprosto perfektní článek i to jak jde tak dlouhou historii v těsnat do tak krátkého článku.
  Ano potvrzuji,že jsme v tom až po uši,naprosto je zřejmé,jeden národ,stát,nemá šanci se s toho vyvlíknout,musí se spojit více států najednou a tvrdě se bránit.

 2. benmil napsal:

  Dějiny 20. století v kostce. +

 3. Jan Čáka napsal:

  SLAVME VÍTĚSTVÍ! MILOŠ ZEMAN VYHRÁL ZNOVA A BUDE NAŠÍM PRESIDENTEM.DÍKY BOHU!

  • Voda napsal:

   A na co to jeho zvoleni ma vliv, pane Jane??? Vubec na nic, vzdyt ty volby jsou saskarnou a jestli si nekdo mysli, ze volil mensi zlo, tak je naiva. Je uplne jedno, jestli Zeman nebo Drahos. Schvalne, co by bylo jinak, kdyby byl presidentem Drahos?

   Ty volby byly rozhodnuty predem, jako vzdy a neni zadny duvod k oslavam!

   Volby jsou ukazkou zdegenerovanosti naroda, ktery si stale jeste namlouva, ze o necem rozhoduje a ze je co slavit!

   Skutky pane Jane, ne slova.

   Clanek je o nicem, bohuzel. Prej je Zeman mensi zlo, ale v cem, uz nekonkretizuje.

   Cituji z clanku> Nicméně myslím, že u vás volbou svého prezidenta jste stále ještě měli příležitost zabránit něčemu hodně špatnému.

   Cemu konkretne?? Jenom recicky, stejne jako hodnoceni Zemana za pouhe jeho recicky. Narod zdegeneroval az tak daleko, ze se slavi neci recicky.

 4. napětí napsal:

  Na Slovensku, byl do povědomí přes média, ten Kiska také znám jen tak dlouho, jako Drahoš. Je neskutečně politovatelný fakt, že za pár měsíců masírování oveček o neznámém člověku, přinesl výsledky v podobě voličských hlasů. Kiska byl znám jen 6 měsíců, a slováci si ho pak zvolili. Prý menší zlo. Jak mohli vědět po 6 měsících rozdíl ve zlech?

  • benmil napsal:

   Kiskovým protikandidátem byl Fico. Kdyby ten vyhrál, všechny ústavní funkce by byly v rukou jedné strany. Pamatuješ, co to byla vláda jedné strany?
   A ještě byl druhý moment: Kdyby se Fico stal prezidentem, premiérem by se stal Kaliňák. A to by teprve bylo čoro moro.
   Ano, Kiska byl menší zlo. (Ostatně, znáš nějakého dobrého politika? Vždycky jsou jen dvě možnosti: zlo a ještě větší zlo.)

   • benmil napsal:

    A naopak: Fico je menší zlo jako premiér :-)))

   • hel napsal:

    kiska nebyl žádné menší zlo, ale zaprodanec, o jehož kandidatuře padlo rozhodnutí jinde, nikoliv na slovensku...dnes ukazuje, komu je vděčen...podpora porošenka, ohňostroje na hradě na den americké nezávislosti..."bravo" slováci, podělali to, ale myslím, že většina z nich to dnes už ví....stejná masáž proběhla u nás s drahošem, naprosto stejný rukopis

   • stefan goga napsal:

    Ak by Fico nekandidoval Kiska by nikdy prezidentem nebol.Takisto aj Kovac ak by nekandidoval Meciar.Kandidat sa ma vyberat nestranny a oddany vlasti akasi podpora a zaroven aj brzda pre vladu aby narod nenatiahla na skripec.

    • Maroš napsal:

     stefan goga - kandidát nestranný sionistom? Ha ha!

    • benmil napsal:

     To je všetko pravda, ale Fico kandidoval (mimochodom, tým, že kandidoval, dokázal, aký je slabý v matematike: v parlamentných voľbách 38 % stačí na víťazstvo. V prezidentských voľbách to znamená, že 62 % je proti). Mečiar nekandidoval proti Kováčovi - ten bol zvolený ešte parlamentom. V priamych voľbách bol Mečiar vo finále najprv proti Schusterovi, potom proti Gašparovičovi. Tu platí to isté, ako pre Kisku: tí dvaja by NIKDY neboli zvolení, keby nebol v hre Mečiar.

 5. Sumer - Homér napsal:

  Vynikajúci článok! - najmä úseky, kde sú spomínané PRÍČINY vzniku fašizmu,nacizmu a komunizmu - vždy to boli TÍ ISTÍ sion-banksteri, alebo sion-liberáli - vysoko inteligentní, ale ťažkí psychopati, bez morálky a bez svedomia, vzhľadom pripomínajúci ľudí, ale v skutočnosti neľudia, ktorí pokiaľ konečne nebudú odstránení budú spôsobovať večné problémy a nakoniec zruinujú tento inak tak nádherný SVET - stvorený pre ľudí - a nie pre týchto zločincov.

 6. jan nowak napsal:

  Benmil.. je de-bil.. a .. jeho komentáře si-ce a stojej zza Howno ..

 7. proud napsal:

  Uz vidim jak nekdo pise dopis kamosovi o nejakym Drahosovi a volbach:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  • proud napsal:

   Ze v tom duchu napise clanek,to uz je k sezrani spis :-)

   • Maroš napsal:

    Proud - si blbý ako táčky! Toto je ukážka ešte starej školy tvorivého písania! Písanie ako PRÍBEH! Všetko ostatné písanie stojí za hovno, a to už vôbec nehovorím i tej SMS tvorivosti New Generation! Článok je excelentný!!! Ako sa vyjadrol benmil dejiny 20. storočia v kocke! Nie na tapete! Vieš kto je J.J.? Brat toho M.J. - čo tak vysoko skáče a hádže lopty do toho deravého otrhaného koša - preto mu to furt padá naspäť, ale oni ho práve za to platia - smetiari toľko nezarobia za celý život, koľko Em Džej za jediný zápas! Tak si predstav, že niekto ten basket kôš zašije - ako tebe prdel a papulu - to bude parádny príbeh! Idioti - list je IMAGINÁRNEMU priateľovi a basta - čo ťa serie, že nenapísal "Proudovi"? A načo - ty si vystačíš sám, ty priateľov nepotrebuješ a preto ani nemáš! To je tvoj egregor!

    Ešte raz - list-článok je inšpiratívny, poučný, múdry - excelentný!

 8. Maroš napsal:

  President ZEMAN Zabranme superholokaustu
  https://www.youtube.com/watch?v=a993hwJKh-g

 9. Martin Rubáš napsal:

  Myslím si, že Zeman vyhrál ne proto, že by byl oblíbený a neporazitelný. Vyhrál proto, že Drahoš byl velice slabý protikandidát. Bez charismatu, bez originálních názorů. V debatách slabý. Jakýkoliv alespoň trochu charismatický, osobitý a rétorický zdatný kandidát by Zemana porazil. Ale protizemanovské elity nebyli schopny během 5 let vybrat zmysluplného kandidáta, tak mají co si zasloužili.

  http://www.epshark.cz/clanek/395/povolebni-premitani

  • proud napsal:

   Priznam se ze Zemana tak nejak "muzu",ani nevim proc,kdyz vim ze stejne nemuze nic zmenit,kdyby 1000x chtel.S tema argumentama u Drahose nevim,protoze ho neznam jako cloveka(stejne tak neznam Zemana),ale tak obecne si rikam,jaky argumenty by mel pouzit,bejt pravdivej,nebo slibovat hory doly? Mam pocit ze kdyby nasliboval co chceme slyset,bil se v prsa a lhal jako kdyz tiskne,zvolili bysme si ho,jak jsme pitomi a prizemni,bez vedomosti!!! Takze mozna Drahos prohral jen proto,ze ma charakter.Nebude to nejspis moc popularni nazor,ale jista moznost to je.Nic to ale nemeni na tom,ze zadnej politik nedokaze nic pronarodniho prosadit bez podpory zbytku naroda,ale to nas pochopitelne nezajima,odvolili jsme si,nekteri,tak hajdy s flaskou piva na gauc a cumet do bedny,mame prece splnino,ne? Nebo do hospody a plakat :-)))))))))))))))))))))))))))))). Coz mi nuti do hlavy vetu: Nasrat!!! takovymu "narodu"!

   • proud napsal:

    Kdykoliv jsem neco chtel,vzdycky jsem proto musel neco udelat.Coz mi jasne rika,ze kdykoliv BUDEME neco chtit,vzdycky proto BUDEME MUSET neco udelat! Nedelame nic,ale chceme,no neni to parada?! :-))))))))))))))))))))))))))))))))))

   • proud napsal:

    Co si potom rekne prumernej "politik"? Je to prosty.........dostat se na nejakej dobre placenej post a prezit na nem co nejdyl,pomoct si jak se da.Nic vic ho dal nezene,ani nemuze,protoze vi ze je na to stejne sam,maximalne s tema "kolegama" okolo,co maji stejnej zajem a klidne ho obetujou,aby se jim splnil.Nejakej narod?,co to je,ta banda co se honi za prachama do Chorvatska na 14 dni v roce perouci se o usmudlanejch par tisic aby je odnesli do lidlu? Kdyz me povesej,jeste se radujici z novyho "kina"? Na ty mi ma zalezet?Nebejt politikem,nic by mi nedali,takhle mi navalej aspon poradnou davku z dani na muj plat a duchod.Je to zrcadlovej obraz nas vsech!

    • proud napsal:

     Nelibi se vam to?Rvete vzteky co jsem si to dovolil kdyz jste prece takovy vlastenci? Tak mi to kurva dokazte!!!!!!!!!!!!!!!!

    • proud napsal:

     Jediny co jste mi doted dokazali je rozkradena kolonie kde se s kazdym zamete podle potreby,az tam jste to nechali zajit a cestu zpatky bud neznate,nebo odmitate,je to moc prace,co? Sedet,remcat a nechat si ukrast nebo zadluzit i zidli pod prdeli bylo mnohem lehci a bez prace!!! Chudackove:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  • benmil napsal:

   I Zemanovi příznivci se snaží Drahoschovu porážku zlehčit tím, že tvrdí, že nebyl známý. To není pravda. Za poslední týdny mediální masáže o D. věděl i pes Vořech v Horní Nejdedál. D. prohrál prostě proto, že na to neměl (a nebude na mít ani za pět let, na což se údajně už chystá:-)))

   • proud napsal:

    Nebyl o nic min znamej nez Zeman kdyz do toho sel poprve......Osobne mi nic nerikaji jmena zadnejch politiku,dokud se nezamotali do nejakejch afer a podobne,dokud se o nich nezaclo mluvit,kde byli do ty doby,co delali a jak se dostali do vlady.............proste nevim:-)))))))))))))))))))).Jediny co vim,ze je tam nenacpali lidi jako vetsina!!!

   • proud napsal:

    Pro me je politika svetovy divadylko,jehoz reziseri sedej "nejvejs" a delaji s tim co se jim dostane pod ruku podle svyho,proto se tam uplatnujou ruzny heeerci a heeerecky :-))))))))))))))).Dokud nebudou jasny referenda vlastne temer na vsechno a kazdej neuvidi kolik lidi co chtelo,nikdy to nebude od lidi pro lidi,spadla klec."Navolit" par bubaku co si navymejslej zakony JAKO za vsechny(podle toho kolik jim daji ti kdo takovy zakony potrebujou aby vydelali),je ta nejvetsi komedie kterou znam.

    • proud napsal:

     A nakonec,jsem si jistej,ze tyhle volby splnily co mely........kolik a jakejch zakonu a rozhodnuti zatim proslo nepovsimnutejch? To by melo vsechny zajimat.Co se mezi tim udalo,kdy kazdej koukal jak se perou dva kaspari a hadal se?....... ;-)

     • proud napsal:

      Plus malickost,kolik to vsechno stalo,jak dlouho by meli bezdomovci pod mostama teplou polivku a sprchu za ty prachy?..........

      • proud napsal:

       Kolika z nich by se za ty prachy pomohlo zpatky do zivota?...........Jenze,kolik z nich co ten "prejzivot" poznalo,o to doopravdy stoji? ;-)..........

   • Maroš napsal:

    benmil - už nám VYRÁBAJÚ NOVÉHO SLOVENSKÉHO PREZIDENTA - outfit - pestovaný prešedivelý metrosexuál s inteligentnými bezdioptrickými okuliarmi. Onedlho nás budú kŕmiť "jeho" vyhlásenimi. Bude diplomat Ivan Korčok = vzdialený od 990 populácie - kandidovať za prezidenta?
    Poznámka - kam sa podela Tisova železná posteľ?
    https://www.aktuality.sk/clanok/559299/komentar-michala-badina-prezident-pre-fica/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

 10. Vladislav po přestávce napsal:

  Článek je to dobrý, ale v jedné PODSTATNÉ věci se mýlí.

  Autor problém interpretuje jako střet kultury sio-banksterů vs. křesťanství.

  Ale to je totální hloupost. Křesťanství jim vůbec nepřekáží, vždyť ono samo je dítě jejich předků, jeden z prvních nástrojů našeho zotročení.
  MY JIM NEODOLÁVÁME DÍKY KŘESŤANSTVÍ, ALE NAVZDORY NĚMU.
  Křesťanství totiž židům fungovalo proti nám ve středověku, dnes už je to přežitý a celkově neúčinný nástroj, nástroj, který dnes dokonce může v omezené míře "pracovat" proti nim.

  Protivníkem šedé židovské subrasy není žádné křesťanství, ale indoevropský, slovano-árijský GENOM a HODNOTOVÝ SYSTÉM, který s sebou neoddělitelně nese.

  Toto je třeba pochopit a vyhodit křesťanství na to samé smrduté smetiště, kam patří po právu i všechny ostatní vynálezy Žida a žida proti nám, bílému gójimskému dobytku.

  • Maroš napsal:

   Vladislav - môže byť - je to totiž vec NAŠEJ PÔVODNEJ PREDSTAVY O TAKOMTO KRESŤANSTVE - modifikovaná viera prispôsobená našej genetickej pamäti - nie ICH presná matrica! Ten jed dokážeme transformovať! Odolnosť proti jedom sa odborne nazýva mithridatismus.

  • benmil napsal:

   +
   Taky se mi nelíbí velebení "křesťanských" hodnot. Vždyť totiž v dějinách, kam až paměť sahá, největší parchanti byli křesťané. Je to vidět i na tom, na kterou stranu se v nynějším konfliktu civilizací křesťané kloní. Aspoň jejich "elity". Od Wojtyly počínaje se všichni producírují v jarmulkách.

 11. proud napsal:

  "Křesťanství jim vůbec nepřekáží, vždyť ono samo je dítě jejich předků, jeden z prvních nástrojů našeho zotročení.".............tak,tak,jako kazdy jiny "nabozenstvi",jsou to jenom "jejich" nastroje! :-)

 12. proud napsal:

  Vsechno je jinak,kdybysme jen vedeli alespon zlomek toho co nevime,jenom zlomecek ty pravdy a ne to co se k nam "nejak",velice kontrolovane!!!! dostane a tvari se to samozrejme...........;-) :-)))))))))))).Musim se smat.:-)

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Ano, my jsem ŽÁDNÉ náboženství neměli, a protože nejsme ovce ani jiný dobytek, tak ani žádné nepotřebujeme.

   Indoevropský člověk nikdy nežil ve svých přirozených podmínkách v otrokářském zřízení, proto mu byly zásady slepé poslušnosti, víry bez logických otázek a vidění sebe sama jakožto člena anonymního stáda vedeného jakýmsi "pastýřem", totálně cizí.

   My se snažíme VĚDĚT, ne VĚŘIT.

   "Víra" je nezaměnitelný rukopis žida. Otrokáře, podmanitele, hledajícího nástroj, jak zotročit nejen fyzicky, ale i morálně.

   Není žádné "cesty ven", pokud zůstaneme sluhy jednoho (kteréhokoliv) ze tří abrahámistických náboženství.

   K tomu, aby člověk poznal a pochopil svobodu, se musí nejprve stát "kozorohem" - ovce v ohradníku totiž nemůže poznat než stříhání vlny a potupnou porážku nakonec.

   • Voda napsal:

    Presne, Vladislave.

    Cely problem lidstva spociva v ochote verit, coz je v konecnem dusledku sebelikvidace. Vira oslabuje, zotrocuje, odvadi od reality tak, ze clovek popre I to, co vi. Duvodem je pohodlnost, delani si dobre.

    Zabyvat se historii cloveka a dohadovat se o tom, jak co kdy bylo, povazuji za zbytecne, protoze lide se rodi stale stejni, tudiz I jejich historie nikdy nebyla jina nez dnes. Neni zadne cesty ven, vzdycky to dopada stejne. Valka je nevyhnutelna jako vzdycky. Propasly se vsechny moznosti reakci na male akce, ted uz je narod totalne odzbrojen a zadne reci nejakeho presidenta, jak je proti tomu na situaci nic nemeni.

    • proud napsal:

     "Máme přece demokracii a vláda plní přání lidu.

     Tak pokud je předešlá proklamace pravda, pak jsme si přáli rozprodat vše, co naši dědové a tátové celý život tvořili, způsobem, že nám zůstal dluh. Přáli jsme si všechny zlodějiny, podvody. Přáli jsme si zničení všech znalostí, které se vytratily se zavřením podniků. Třeba u Poldi Kladno. Možná jedni z nejlepších odborníků ve kovoprůmyslu, neměli komu předat zkušenosti….. a dnes je stav nevratný.

     Prostě už nikdy nebude dost prostředků na obnovení předešlé Poldi….

     Kolik je takových podniků?

     Zase navážu na minulé téma.

     Jak skryji pravdu?

     Vytvořím variantu pravdy a k ní opozice, tak aby skutečná pravda zůstala na věky skryta.

     Vytvořím otroctví, aby nebylo odhaleno zahalím jej do závoje svobody a dám jméno Demokracie.

     Mám DEMOKRACII… což je systém který by mohl být odhalen, proto vytvořím opozici, pravicové a levicové strany, liberály, demokraty, ultra levici a pravici, kolik variant opozičních pravd chcete vyjmenovat ???

     Ale pravda, že systém je otroctví, zůstává skryta.

     A to i před velmi vzdělanými lidmi.

     Kolik lidí se diví, ať zvolí kohokoli, stejně to nemá význam, že pane Hlávka????

     Nic se nezmění…. a jakou za tento názor sklízí odezvu???

     Lidé budou do krve obhajovat svoje pravdy!

     A přitom je to tak zřejmé.

     Každý zvolený politik musí pracovat v systému, který byl dán, to je v Demokracii, která se „překřtěna“ svobodou …. otroctvím jest./…..jak by řekl klasik."

     • Voda napsal:

      Demokracie je pouhy vymysl (stejne jako svoboda), nestoji za ztratu casu ji rozebirat. Zrovna tak jako dobro ci zlo jsou jen manipulacni pojmy. Proc se neridite realitou, ktera je viditelna. Kazdy zivocich se ridi tim, co mu dela dobre, na plemenu nesejde.

      Proto take kazdy obhajuje svuj uhel pohledu na realitu, a o zadnou pravdu nejde. Kolik lidi, tolik nazoru, naprosta shoda neexistuje a neda se v lidech vychovat. Stoji Vam to za to se o nazory hadat? Kazdy ma narok na ten svuj. Otroctvi neni dano systemem, ale primo prirodnimi zakony, jestli jste si toho nestih vsimnout. Neexistuje rovnost v sile a u lidi musite navic pricisti lenost.O vsechno musi kazdy bojovat, to neni muj vymysl, ale prirodni zakon.

      A politici? Haji zajmy tech, kdo je plati, a volici to nejsou. Jsou sice placeni z penez, ktere jsou volicum kradeny, ovsem za pany volice nemaji, to je jenom obecenstvo k rizenemu potlesku predem vybranym politikum. Za stavaicich technologii je manipulace nejen voleb uplnou brnkackou.

      • proud napsal:

       Se mnou se chces hadat?Jako fakt? Ctes me vubec?? To co ty tady predhazujes je anarchie,tu uz tady mas,od bohatejch smerem k chudejm,kam vede,vidis! Nemas spatny nazory,ale zacni premejslet,nebo ses taky linej?? Lenost neni vrozena a normalni,nybrz je nasledkem.A takovejch veci je spousta,vetsina.Kdyz chces lepsi budoucnost,opakuju znova,musis po budoucnu zacit myslet! Ne aplikovat stary mysleni a stary modely chovani ktery ma na svedomi starej system,do systemu novyho,naprosto odlisnyho!

      • proud napsal:

       Prirodni zakon panacku je vlastne jen jeden,zustat nazivu a replikovat se! Ses zvire? Pak se jim rid a na ostatni veci se vykasli.Ledaze si uvedomujes svou odlisnost vuci zviratum.

 13. Maroš napsal:

  Vedení populistické protimigrační strany AfD opouští jeden z jejích vůdců poté, co konvertoval k islámu
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11989-vedeni-afd-vudce-konvertoval-islam
  plus tip od Aleny:
  Zabrouzdala jsem do minulosti a objevila jsem Shapira :https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/270120/arabove-stavi-kolonii-u-teplic-cesi-nam-mohou-sekat-travu-prohlasil-clen-muslimske-obce.html
  plus tip od okolojdoucího - symbolizmus Zelené /islámske/ slnko:
  Myslim, ze takovych zasitych komunitek panu satanistu bude po Cesku trochu vic
  http://luzs.cz/c1-luzs-o-nas.html
  FEMA objednala 102 000 vagonů s pouty a gilotinami. Proč jsou na vojenských základnách po celé severní Americe gilotiny?
  http://tadesco.cz/fema-objednala-102-000-vagonu-pouty-gilotinami-proc-jsou-vojenskych-zakladnach-cele-severni-americe-moderni-gilotiny/

 14. Maroš napsal:

  Opinion leader - názorový vodca ovečiek - farár je, alebo nie je názorový vodca?! ON - BOH v dedine - ide voliť Drahoša! "Vy si robte po svojom! - Ale čo keď komisia zistí - podľa utajenej značky komu čo dala - že TY si nevolil Drahoša"?!" - ???

  Kluboví bratia...
  "Synodní rada ČCE přijala na svém pravidelném zasedání v úterý 2. května vzácného hosta – kandidáta pro prezidentské volby 2018 – profesora Jiřího Drahoše. Vyjádřila mu podporu v předvolební kampani a v rozhovoru otevřela některá témata."
  https://www.e-cirkev.cz/clanek/6134-Jiri-Drahos-byl-hostem-synodni-rady-CCE/index.htm
  A POLOPATE!!!
  Český bratr 5/2017
  https://www.flipsnack.com/Listovani/cesky-bratr-05-2017.html
  Bishop tells Russians not to vote for Putin in rare church dissent
  https://www.youtube.com/watch?v=_9b4IKiw4e0

 15. Justass napsal:

  Admin,

  člověče svým článkem jste se dopustil něčeho takového, co svědčí o tom, že máte všech pět pohromadě - dík.:-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!