Ako manipulujú „patrioti“ na Slovensku. Polemika s A. Hrnkom.

hrnkoPredmetný článok predstavuje oneskorene uverejnené pokračovanie článku o „Kiskových rybičkách“ (uverejneného tu: http://zemavek.sk/o-com-boli-vlastne-kiskove-rybicky/), v ktorom sme poukázali na niektoré smerodajné z hľadiska teória riadenia informačné aspekty správy o Kiskovej návšteve rybkárstva v Turčianskych Tepliciach. V skutočnosti má táto správa veľkú výpovednú hodnotu, ak ju interpretujeme v náležitom informačnom kontexte s interview A. Hrnka (http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Komunizmus-nam-tu-nechal-akvarium-s-rybou-polievkou-a-my-sme-mali-dosiahnut-aby-tam-namiesto-nej-znova-plavali-rybicky-hodnoti-historicke-udalosti-Hrnko-297215), vnímajúc ho spolu s P-rezidentom Kiskom ako politických operátorov atlantisticko-sionistickej frakcie elít kolektívneho Západu na Slovensku.

Pán Kiska sa totiž snaží vyhovieť všetkým možným pochybným elementom, len nie svojej krajine, spomenieme len jeho poklonkovanie M. Allbrighteovej, Sorosovi, clintonovskému klanu a NATO, osobne ho chodí inštruovať Princ z Edinburgu, zrejme preto, lebo na rozdiel od Zemana je nedôstojný stretnutia so samotnou britskou kráľovnou. Je veľký omyl myslieť si, že pán Kiska je „program error“ našej spoločnosti, vonkoncom nie. Pán Kiska je len najvypuklejšou, najexponovanejšou špičkou liberálno-fašistického ľadovca, ktorý sa opiera vo veľkej časti o podporu mladej, ponovembrovej generácie so značne pokriveným videním sveta a neadekvátnym chápaním spoločensko-politických procesov. Zapracovalo 25 rokov vyplachovania mozgov. Svedčia o tom posledné volebné prieskumy Focus, podľa ktorého voliči Matovičovcov a Sulíkovcov takmer vyvažujú voličskú základňu SMERU. O podstate, morálno-cnostnom deficite ako aj protinárodnom zameraní týchto „rybičiek“ sa môžeme veľa dozvedieť, ak budeme interpretovať Hrnkove interview podobne, ako Kiskovu správu, t.j. z pozícií druhej významovej rady. Z dôvodu rozsiahlosti pôvodného interview sa obmedzíme len na komentár k jeho hlavným tézam z pozícií KSB, operujúc predovšetkým na historickej, konceptuálnej a ideologickej priorite.

Interview Antona Hrnka sa sústreďuje na tri hlavné témy:

- dejinné výročia 2018, dejiny Československa a rozpad federácie

- socializmus

- ponovembrové „čistenie akvária“ a „chov rybičiek“.

Hneď na začiatku sa pán Hrnko svižne prebehol storočnicou česko-slovenských dejín, spomenúc hlavné míľniky a hlbokomyseľne dôvodiac, že „v ústave sa síce písalo o československom národe, ale v skutočnosti išlo o národ český. Československo nesplnilo to, čo Slovákom sľubovalo, ale otvorilo im obrovskú, širokú bránu k tomu, aby sa k tomu sami mohli dostať. Československo bol český štát, v ktorom boli aj Slováci. Od roku 1945 to už bol formálne spoločný štát, Košický vládny program a následne aj ústava z roku 1948 definovala Československo ako spoločný štát Čechov a Slovákov. Ústavný zákon z roku 1968 definoval štát ako federatívny a ústavný zákon o národnostiach ešte pridal, že štátotvorným činiteľom sú aj národnosti. Vyslovene unitárne bolo Československo len 20 rokov,“.  Uznávam, že pán Hrnko je prefíkaný demagóg, ktorý postupuje metódou – 90 percent pravdy, 10 percent lži. Vcelku oprávnene, napríklad, upozorňuje na nedostatočnosť medzivojnovej ČSR z hľadiska spravodlivého štátoprávneho usporiadania. Pritom však zamlčuje, že objektívna potreba živenia obrazu „československého národa“ bola nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby sa vôbec získal súhlas západných mocností s vytvorením republiky. Hrnko zamlčiava dôležité globálno-politické súvislosti vtedajšieho obdobia, napríklad činnosť a podozrivú smrť M.R. Štefánika, uzurpovanie si riadenia benešovsko-masarykovským komandom po Štefánikovej smrti, ako aj skutočnosť, že židovská lobby intenzívne spolupôsobila pri vypracovaní územných, administratívnych a riadiacich špecifík budúceho štátu na konferencii vo Versailles. Takýto tendenčný prístup má za cieľ maximálne zahmliť globálno-politické pozadie 1. ČSR, ako aj významnú úlohu sionizmu vo fungovaní republiky. Podobným spôsobom napríklad mediálni propagandisti roku 2018 ako roka významných historických výročí vytrvalo a sústavne zamlčiavajú, popri 1918, 1968 a 1989 ešte jedno, nemenej dôležité výročie, totiž 1938, kedy došlo k spolčeniu „demokratického Západu“ s Hitlerom proti ČSR a Beneš sa tomuto diktátu podvolil, čím spáchal z nášho pohľadu vlastizradu. Zrejme sa však diskusia o tejto kapitole dejín dnešným zadávateľom mód z Bruselu veľmi nehodí do karát, veď účelom histórie je v ich aj Hrnkovom poňatí predovšetkým ideologická obsluha záujmov panujúcej elity. Nečudo, že spomínať Mníchov a spolčenie sa „demokracií“ s nacistami je „faux pas“ pre Brusel, ktorému nevadí kryptonacizmus voči väčšine východoeurópskych krajín v podobe dvojitej kvality potravín alebo plnohodnotná podpora a rehabilitácia Waffen SS v Pobaltí.

Takouto argumentáciou, plnou mystifikácií, zavádzania a tendenčnosti, spolu s vedomým zamlčiavaním smerodajných historických súvislostí a štátotvorných procesov, Hrnko spôsobuje u svojich čitateľov ideologicky nekonzistentný mišmaš, kaleidoskopický idiotizmus a pre národniarov typický „komplex marginality“, komplex „utlačovaného malého národa, ktorému všetci len krivdia“. Pripomenieme, že každý nacionalizmus, ktorý sa živí prednostne tým, že vytvára obraz nepriateľa – Maďarov, Čechov, Rusov, komunistov atď – je kryptosionistický a protinárodný. Tento fenomén je dodatočne zreteľný v kontexte súčasného prepojenia atlantistov a sionistov na príklade žilinského stretnutia Kisku a Steinmeiera 17. novembra 2017, kde došlo k symbolickému spečateniu ich spojenectva na Slovensku. Veľmi symbolické, ak uvážime, že Žilina bola a je dodnes v istom zmysle považovaná za „baštu národniarov“.

Ako konkrétne manipuluje Hrnko? Napríklad, na otázku, prečo ČSR neprežila, odpovedal nasledovne:

„Musíme si položiť otázku, prečo Československá republika, ktorá vznikla spoločným úsilím Slovákov a Čechov, počas svojej histórie dvakrát zanikla. Lebo ten štát nebol schopný naplniť myšlienku, na ktorej vznikol. Slováci v Clevelandskej, Pittsburskej dohode, Kyjevskom protokole, aj Deklarácii slovenského národa prijatej 30. októbra 1918 v Martine chceli vybudovať spoločný štát s Čechmi. Myšlienka bola, že sa spojíme s Čechmi, aby sme sa dostali spod maďarskej nadvlády. Ale Česi to takto nechápali, povedal Hrnko.

Po prvé, odkiaľ môže pán Hrnko vedieť, čo vtedy pred sto rokmi „Česi chápali“ či nechápali? No a na margo toho, prečo ČSR zanikla, povieme – isteže, až do Mníchova štát nebol schopný naplniť myšlienku, na ktorej vznikol, ale to vonkoncom nebola príčina, pre ktorú ČSR zanikla. Práve naopak, príklad ČSR ukázal v plnej nahote deficit davo-elitárneho systému riadenia spoločnosti. Prvá ČSR nepadla preto, žeby snáď obyvateľstvo nebolo odhodlané bojovať a obraňovať Vlasť. Padla preto, lebo najvyšší ústavný činiteľ bez boja kapituloval pred zahraničným diktátom, čím v konečnom dôsledku vyprovokoval špirálu oveľa väčšieho, globálneho násilia, pretože práve československý vojenský priemysel bol tou injekciou, ktorú dostal (roku 1938 ešte pomerne slabý) Wehrmacht predtým, než sa podujal na dobytie sveta. Každý tretí nemecký tank bol vyrobený v Škodových závodoch. Beneš sa podriadil nielen diktátu európskych krajín, ale aj vlastných slobodomurárskych nadriadených, pretože svetový sionizmus, vplyvná sila na pozadí ČSR, v skutočnosti súhlasil s „džentlmenskou“ dohodou s nacistami. V práci - http://www.nwoo.org/2016/08/18/skryte-dejiny-eu-2-cast-sprisahanie-plukovnika-ostera-mnichov-ako-skutocny-spustac-druhej-svetovej-vojny/  - sme písali, že Mníchov a Heydrichiáda poukazujú vlastne na jednu zamlčiavanú skutočnosť – tiché spojenectvo sionistov a nacistov počas vojny. Výmenou za to malo byť ušetrenie priemyslu a týchto sakrálnych z hľadiska biblickej histórie území, ako aj relatívne znesiteľný okupačný režim. Čo sa pritom v dôsledku tejto dohody udialo so Židmi – to zaujímalo globálno-politických operátorov sionizmu rovnako málo, ako zaujíma našich lži-patriotov osud samotných Slovákov, z ktorých by najradšej mali poslušné a disciplinované stádo, ktoré by bezvýhradne verilo svojim farárom (~ pastierom|.

Rovnako ani ČSFR nepadla preto, žeby snáď „štát nenaplňoval práva občanov“ (Hrnko), ale preto, lebo „deep state“ sa rozhodol súbežne s gorbačevovskou perestrojkou jednoducho vymeniť strany, prestúpiť k buržujom a zachovať si svoje privilégiá, stať sa prostredníctvom a priori nespravodlivej privatizácie národného majetku novými kapitalistami. Avšak v rámci ČSSR, a dokonca ani ČSFR to nebolo možné. A preto potrebovali republiku rozdeliť, podobne ako Jeľcin, ktorý roku 1991 povedal - „Gorbačova treba vymeniť. Ale to sa nedá, pretože je prezidentom ZSSR. Preto treba na jeho odstavenie zvaliť ZSSR...“

Nezávislé ČR a SR vznikli totiž, ako je známe, výsledkom ústavného zákona Federálneho Zhromaždenia bez vypísania občianskeho referenda o zachovaní ČSR. Z hľadiska obecného chodu vecí teda môžeme konštatovať, že predmetný proces bol zcela v réžií elity, avšak vonkoncom nie československej verejnosti, ktorej ani len nedali šancu sa k tejto arcidôležitej otázke sa vyjadriť. Zrejme preto, lebo nastúpila „demokratická nová doba“. Bolo to nelegitímne a výsostne nedemokratické a viedlo to, ako všetci vidíme, k značnej desuverenizácii našich krajín, zatiaľ čo Hrnko spolu s liberálmi a „patriotmi“ 25 rokov usilovne a bezvýsledne presviedčajú seba i nás ostatných o tom, že práve tak to údajne bolo správne. Neslobodno iniciovať proces, ktorého výstupy nie ste schopní ukontrolovať! Ba čo viac, Hrnko a jemu podobní sa ešte neomalene odvolávajú na juhoslovanské analógie, zrejme chtiac navodiť dojem, že len tento scenár (t.j. VOJNA) mohol byť jedinou alternatívou ich vtedajšiemu plánu rozdelenia ČSFR. Vám snáď úplne preskočilo? To je predsa úplne zvrátené uvažovanie!

Ďalej, Hrnko hovorí o „československom sentimente“, ktorý vraj v súčasnosti „otravuje“ naše vzťahy. Nie, pán poslanec, to práve Vy a Vaši ideoví kolegovia od Kotlebovcov, lži-patrioti, ktorí jednostranne a nekonzistentne (t.j. bez zohľadnenia globálno-politického kontextu) kritizujú československú ideu samotnú (pozdravujem „Slovenské národné noviny“ a ich článok „Stále cítiť závany čechoslovakizmu“ z 27.1.2018), ktorí neoslavujú SNP (pozdravujem „Hlavné správy“) a tvrdia „Československo nikdy viac!“ - to práve Vy otravujete naše vzťahy. Tvrdiac, že „Československo nikdy viac!“, vlastne naši pseudopatrioti hovoria - „Tých 70 rokov spoločnej štátnosti bolo o NIČOM, snaženie našich otcov a dedov nemá historickú hodnotu“. Nielen, že to v priamom aj prenesenom zmysle slova „otravuje naše vzťahy“, ale je to aj do morku kosti protinárodný, protislovenský postoj.

Hrnko podobne, ako väčšina patriotov s marginalizovaným svetonázorom, vyrastajúcom na vatikánskom chronologicko-historickom podhubí, sa neustále len sťažuje, ako nám všetci ubližovali a „nenapĺňali naše očakávania“ a ukazuje, čo ukázal aj gróf Estherházy vo filme „Mária Terézia“ - „My Uhri ideme s tým, s kým je SILA!“. Všimnite si ten smerodajný moment – idú s tým, s kým je SILA, nie s tým, s kým je PRAVDA. Je to nanajvýš malomeštiacke uvažovanie v štýle - kto ponúkne viac?, resp. „nedovídim ďalej svojho pitvora“...

Hrnko nezabudol spomenúť, že - „Slovenská národná strana mala už pri svojom vzniku jasno v tom, že chce, aby bolo Slovensko suverénnym štátnym celkom, ale nevzpierala sa nejakej možnosti, kde by tieto suverénne celky spolupracovali napríklad na báze konfederácie. A boli tam aj silné prúdy, ktoré od začiatku išli po samostatnosti,“ tvrdí Hrnko.  V tom s pánom Hrnkom úplne súhlasím a doplním, že prakticky hneď v prvých ponovembrových rokoch poslanci SNS navrhovali nazvať slovenský parlament „Slovenským snemom“, čo bolo priamou narážkou na plnohodnotnú rehabilitáciu a postupné latentné oživovanie tradície vojnového Slovenského štátu, ktorého zákonodarný zbor sa tiež volal „snemom“. Zároveň podotknem, že ešte v roku 1990-91 jeden slovenský poslanec FZ ČSFR (na meno si nespomínam) niekoľkokrát prednášal kolegom o Tisovi so zjavným zámerom ho rehabilitovať. T.j. môžeme hovoriť, že SNS sa hneď od Novembra začala profilovať maximálne protisocialisticky a protičeskoslovensky, práve tieto dva ideové piliere sa stali ideologickým leitmotívom našich „patriotov“. Navyše, pán Hrnko nemôže nevedieť – ten systém riadenia spoločnosti a jej výrobného sektora, aký fungoval v ČSSR a čiastočne aj v rámci federácie, by bol býval nemožný za konfederácie. Práve tú Hrnko uvádza ako možnú alternatívu rozdeleniu republiky, avšak s odstupom času môžeme tvrdiť, že to je fiktívny,  a v praxi nezrealizovateľný zastierací manéver, ktorý má zahmliť podstatu, totiž apriornú separatistickú orientáciu SNS v rámci ponovembrovej ČSR a jej funkciu politického operátora globálnych hráčov na Slovensku.

Hrnko ako apologét „ponovembrovej demokracie rybičiek“ nesúhlasí s názormi, že o rozdelení federácie malo prebehnúť referendum. Aj väčšina tých Slovákov, ktorí v roku 1992 podporovali federáciu, mala podľa Hrnka o jej forme predstavu, s akou by väčšina českého národa nesúhlasila. „V referende by sa teda ľudia zo sentimentu možno aj postavili za federáciu, ale potom by znovu neboli schopní nájsť takú jej formu, ktorá by vyhovovala obom stranám a konflikt by sa ďalej vyostroval...

To je podľa Vás udržateľná argumentácia, pán Hrnko? Dôvodenie v štýle „ľudia by sa zo sentimentu možno aj postavili za federáciu, ale neboli by schopní...“, „...konflikt by sa vyostroval“. Radšej vymýšľate podmienené fabulácie, než aby ste na rovinu priznali, že rozdelenie nebolo v pravom zmysle slova legitímne.

Každopádne, ďakujeme Vám za insight do Vašej psychopodstaty. Z tohto Vášho freudovského prerieknutia dedukujem, že keby nebolo rozdelenia federácie, boli by ste zrejme ochotní ísť podľa juhoslovanského scenára. Poviem Vám, čo by nastalo v prípade realizácie referenda, v ktorom by sa ľudia vyslovili ZA zachovanie republiky. BOLO BY VAŠOU PSOU POVINNOSŤOU AKO POSLANCOV FZ  D O H O D N Ú Ť SA. V prípade neschopnosti dohodnúť sa Vás mali vymeniť iné kádre. ČSR ich malo dosť. Ešte sa pochvaľujete, že dobre, že sme nedopadli ako Juhoška. To je ÚPLNE ZVRÁTENÉ UVAŽOVANIE.

A mimochodom, a akom „prehĺbujúcom“ konflikte to hovoríte? Kedy vznikol ten konflikt? Žiadne konflikty tu neboli, to je jedna veľká LOŽ. V skutočnosti ste to boli Vy A Vám podobní, pán Hrnko, kto tento konflikt vyrobil a rozfúkal. Z veľkej časti sa pritom opierajúc o „súcit“ ľudí, ktorí práve vďaka rozpadu federácie a trhových pomerov prišli o zamestnanie, a zvaľovali pod vplyvom liberálnej propagandy vinu za bezútešný ponovembrový stav na komunistov a Prahu. Veď bolo predsa očividné, že pri štiepení federácie socialistické federálne hospodárstvo a podniky predvídateľne neobstoja proti dravým západným koncernom. Šancu sme mohli mať len vtedy, ak by federácia – bez ohľadu na vývoj v bývalom Východnom bloku – zostala neporušená a československé vedenie, gramotné v oblasti globálnej politiky, by bolo konsolidovane presadzovalo záujmy špičkového československého hospodárstva navonok, aktívne operujúc na všetkých dostupných prioritách riadenia. Už len uvedomenie si skutočnosti, že z pohľadu globálnej politiky a globálno-historického procesu predstavovala ČSFR strategicky i okultno-historicky mimoriadne významné územie, mohlo našich vtedajších „elitárov“ - ak by boli bývali mali gule – viesť k myšlienke, že v kombinácii s treťou najsilnejšou armádou v Európe mohli realizovať ak nie plnú funkciu riadenia, tak aspoň výrazne viac prispieť k zachovaniu suverenity našich národov v rámci federácie. Veď aj Švajčiarsko a Belgicko sú viacnárodnostné štáty a veľmi dobre fungovali. Ale politika ponovembrových, médiami oblizovaných frajerov sa však nedá nazvať častokrát inak, než riadenou demoláciou na príkaz „washingtonského výboru strany“. Veď Vy ste predsa nechceli skutočne robiť globálnu politiku, ale – s prepáčením – len si šunky vyhrievať na svojej sprivatizovanej záhradke. To je vrchol Vašich snov a túžob.

„Keby v roku 1918 robili referendum a pýtali sa Slovákov a Čechov, či chcú opustiť c. k. monarchiu, určite by hlasovali proti. Jednoducho nepôjdu do niečoho, čo nepoznajú,“ povedal Hrnko, podľa ktorého sú ľudia pri hlasovaní o takýchto veľkých zmenách obvykle skôr opatrní a konzervatívni.

Ako väčšina manipulátorov, pán Hrnko aj tu porovnáva neporovnateľné. Rakúsko-Uhorsko viedlo vojnu, v ktorej hynuli desaťtisíce našich ľudí. Za Rakúsko-Uhorska nebol mysliteľný národný život, vládol tu maďarský fašizmus. Štefánik a čechoslovakisti teda vtedy objektívne viedli SPRAVODLIVÝ BOJ, T.J. NÁRODNO-OSLOBODZOVACIE HNUTIE. Skutočnosť, že páni neskoršej medzivojnovej ČSR boli tí istí, ktorým vyhovovala jeho smrť, je iná záležitosť. Rovnako aj prevzatie a presmerovanie vektora cieľov štefánikovského národno-oslobodzovacieho boja s víziou vytvorenia spravodlivého Československa benešovsko-masarykovským komandom. Treba si raz a navždy uvedomiť, že „československý sentiment“ (Hrnko) a slovenské vlastenectvo sa nevylučujú, oni sa dopĺňajú. Pochopte, páni „národovci“, že nevlastníte „monopol“ na „slovenskosť“, tobôž právo paušálne kriminalizovať a znemožňovať historický diskurz tým, že penalizujete spochybňovanie „vzniku SR ako vyústenia stáročného boja národa za vlastnú štátnosť“. Demokracia buď je alebo nie je, BODKA! Zákazy a cenzúra sú predovšetkým znakom toho, že jej iniciátori nie sú schopní konceptuálne čeliť ideovej alternatíve. Z toho istého súdku sú aj slová Danka o tom, že je „neprípustné kritizovať Preambulu Ústavy SR“.

Vráťme sa však k Štefánikovi. Isteže, Štefánik bol nezávislou a samostatnou osobnosťou, ktorý v mnoho robil na vlastnú päsť, a nemotorní slovenskí „patrioti“, ako aj cirkvi sa pridali neskôr. Je to vysvetliteľné tradičnou váhavosťou slovenských elít, fenomén, ktorý výstižne popísal J. Banáš v poslednom článku na „PL“. Tento snáď najinteligentnejší „človek Novembra“ veľmi správne vystihol, aké osobnosti reálne ROBIA HISTÓRIU. Pán Hrnko, Kiska a Kotlebovci sú len v jej vleku. Odvolávajúc sa na slávnu sovietsku hymnu kozmonautov od V. Vojnoviča „Na prašných cestičkách ďalekých planét...“ povieme, že motiváciou Hrnka a spol. rozhodne nie je „zanechať svoje stopy na prašných cestičkách ďalekých planét...“.  Oni nemôžu byť motivovaní vysokými ideálmi, ceniť si ČESŤ a PRAVDU, pretože v svojich vystúpeniach nehanebne klamú a cieľavedome manipulujú, pohŕdajúc pritom našou inteligenciou. A ak mám byť úprimný, radšej by som v stave ohrozenia, aký panuje dnes, delegoval na starorímsky spôsob čo najväčšiu moc takému vyštudovanému a čestnému Štefánikovi, než zberbe týchto parlamentárov a establišmentu a la Danko, ktorí sa vedia len škriepiť, intrigovať a polarizovať spoločnosť svojimi historicky a konceptuálne ZRADNÝMI a pre Slovensko nebezpečnými vyhláseniami.  Ako si napríklad máme vysvetľovať nasledovné vyjadrenie A. Danka, ktoré zaznelo v jeho prejave ku Dňu Ústavy 3. septembra 2017 - „História Slovenského štátu ukázala, aké nebezpečné je DOBRE MIENENÉ ZLO...“. Čo to, dočerta, znamená??! Že by ste snáď boli ochotní tolerovať ZLO, ak je „dobre mienené“?

Čiže pre lži-patriotov, ako aj liberál-fašistov z atlantisticko-neokonského tábora na Slovensku súteda charakteristické nasledovné vlastnosti:

- marginalita, vymedzovanie sa voči ostatným, syndróm malého národa, t.j. živenie obrazu nepriateľa, nacionalistický výklad dejín, nekritickosť voči protislovanskej politike Vatikánu na vyšších prioritách riadenia

- stavanie sa do pozície obete, ako nám všetci škodili (Maďari, Česi, Rusi, už menej – Nemci, hm...), ako nesplnili naše očakávania, že Tiso „vsadil na nesprávneho koňa...“ Reku, stáva sa. Figu borovú, pán Hrnko, Tiso naň nevsadil, on tomu koňovi veril. Pán Hrnko je teda dokonalým stelesnením sociálneho parazita, ktorý si bude na roli šunky hriať a čakať, kým Česi, Nemci či Rusi nesplnia „jeho očakávania“ a nezabezpečia mu fajn život. Ich maximou je - DOBRE ŽRAŤ A SLADKO SPAŤ, a čo sa deje vo svete, resp. aké neskutočné morálne poníženie obnáša takýto život, to im je jedno. Typický amorálny sociálny parazitizmus a absencia proaktívneho prístupu k životu.

Poďme ďalej. Hrnko tvrdí, že „...tlak zospodu bol, ukázali voľby v roku 1992. Šancu mal každý, aj Čarnogurský, aj Gál. Každý, kto bol v KDH a VPN, mohol pochopiť a moderovať tento proces. Lenže oni sa postavili proti a zmangľovalo ich to. Z politického priestoru ich vytlačil človek, ktorý mal iné predstavy o demokracii a ten štát urobil,“

Toto je dokonalá ilustrácia toho, že Hrnko neštuduje ani nechápe globálnu politiku. Po rozdelení federácie potrebovali globalisti predovšetkým STABILIZOVAŤ NOVÚ ŠTÁTNOSŤ a preto potrebovali Mečiarov rozum, energiu a organizačné schopnosti. Avšak Mečiar ukázal, akým smerom sa chce uberať, bol to taký „soft Miloševič“. Slovensko za Mečiara vystúpilo na globálnu úroveň rozhodovania, avšak priskoro. Mečiar bol správny chlap na správnom mieste, ale v NESPRÁVNY ČAS. Svedčí o tom úprimné Mečiarove prekvapenie z prehry volieb 1998. On skutočne neveril ani nechápal, ako mohol prehrať. Príčinu treba hľadať v širších globálno-politických súvislostiach vtedajšieho obdobia.

ZSSR zdolali globalisti spoločne, o čom svedčí to, že v 1989 Gorbačov formálne spečatil „kapituláciu ZSSR“ najprv v Ríme na audiencii u pápeža, a až potom letel na Maltu na stretnuie s Reaganom. Rád Maltézskych rytierov je pritom komunikačný kanál a spojka medzi „atlantickým“ a „kontinentálnym“ táborom západnej elity. Predohra k slovenským udalostiam 1998 sa začala už počas ruských prezidentských volieb roku 1996, kde rovnako prekvapivo vyhral Jeľcin, hoci „kontinentáli“ vsádzali na Zjuganova. Atlantisti vtedy agresívne prevzali riadenie svetových procesov a nasilu pretlačili svoj plán „globalizácie a neokonských vojen“, čo demonštrovali aj tým, že odpravili Dianu. Bola to smerodajná udalosť, ktorá rozhodla aj v prospech neskoršieho bombardovania Juhoslávie, pretože spolu s Dianou (a o tom sa schávlne nehovorí) zahynul aj Dodi Alfayeed, ktorý bol vlastne spojkou „kontinentálov“, ktorí si (vonkoncom nie z ľudomilnosti) nepriali silové riešenie juhoslovanského „problému“. Voľby 1998 na Slovensku boli dielčim víťazstvom „atlantistov“ v ich celoeurópskom neokonskom džiháde. Navyše, NATO nevyhnutne potrebovalo Slovensko, ak mali byť jej nálety na Juhosláviu efektívne, lebo inak by museli používať základne v Taliansku a čeliť protivzdušnej obrane Srbov, ktorá sa zameriavala prednostne na ochranu západnej vzdušnej hranice. Dianina smrť, voľby na Slovensku a rovnako aj kauza Moniky Lewinskej boli vlastne veľkou prípravou na rok 1999. Veď o čom bola celá „kauza Lewinski“? Lewinska bola agentkou tajných služieb, ktorá pracovala ako sekretárka v Bielom Dome, pričom, ako je známe, spravila z Oválnej pracovne pracovňu orálnu. Blúzku s Clintonovou spermou si pre istotu „starostlivo uschovala“, aby mohli tajné služby (viac slúžiace nadnárodnej korporatokracii, než záujmom USA) Clintona vydierať, obzvlášť potom, keď svedčil s rukou na Biblii, že s Lewinskou nič nemal. Keď mu následne diskrétne oznámili, že naň majú páky a je v ich silách ho potopiť či nechať žiť, už nebol veľký problém získať si Clintona pre vec zničenia Srbov. Toto je špinavá politika, z púheho opisu ktorej sa mi dvíha žalúdok. Teraz, naopak, „kontinentáli“ vystupujú z tieňa, o čom svedčí NY Times v článku o „vzostupe Európy“. Nuž, keď pred niekoľkými rokmi šiel H. Seehofer do Moskvy, udiala sa medzitým v Bavorsku veľká vlaková nehoda. Takto sa robí vysoká politika, žiaľbohu. To len na margo POLITICKEJ ZODPOVEDNOSTI, keď tu patrioti kričia, vraj prečo „má Fico zmierlivú rétoriku“.

Podľa Hrnka sú dnes  dva úspešné samostatné štáty realitou a zdá sa, že rozdelenie obom prospelo. Za absurdné považuje najmä to, ak niekto pozitívne hodnotí príbeh Slovenskej republiky ako úspešný a zároveň stále kritizuje, že v roku 1993 vznikla.

Typické. Môžem byť objektívnym kritizovateľom spôsobu, akým sa zrodila ponovembrová štátnosť, môžem byť čechoslovakistom a zároveň vlastencom Slovenska. Tieto dve veličiny sa nevylučujú. V mojej rodine sa uctievala pamiatka Štefánika, zatiaľ čo M. Rázus bol triednym učiteľom starej mamy. A btw, pán Hrnko, to práve pre obavu o zachovanie našej štátnosti dnes mnohí mne podobní vystupujú v internete, pretože vlastenec nie je ten, kto nepríčetne opakuje nacionalistické heslá, ale kto hľadá pravdu, presne pomenováva problémy a snaží sa varovať svojich súkmeňovcov pred nanajvýš nebezpečnými a protištátnymi ideologickými machináciami Vašej lži-patriotickej chásky, napríklad keď Danko hovorí, že „...za socializmu sme sa naučili NENÁVIDIEŤ ŠTÁT...“ Varovanie, ktoré Fico vyslovil Fico na oslavách SNP slovami o tom, že „si sami ničíme svoju štátnosť“, bolo adresované – okrem liberálov – aj Vám, páni lži-patrioti zo SNS a „alternatívy“. Ako preboha môžem veriť v úprimnosť úmyslov Štefana Harabina, keď vykrikuje, že „Fico je spolu s Kiskom najväčší fašista na Slovensku“? Neverím, že pán Harabin nie je dosť inteligentný na to, aby nechápal, že Fico je ten, kto so skutočnou fašizáciou na Slovensku aj v Európe intenzívne bojuje. Rovnako napríklad podobné iniciatívy - https://blog.hlavnespravy.sk/2845/lsns-s-marianom-kotlebom-a-judr-stefan-harabin-potrebuju-do-dalsich-mesiacov-nasu-vyraznu-podporu-maju-totiz-najblizsie-k-realnemu-dosiahnutiu-zmien-na-slovensku/ - kedy za Harabina otvorene na „Hlavných správach“ lobujú podporovatelia ĽSNS, stavajúc ich do jednej rady a zjednocujúc ich vektor cieľov, to všetko výrazne znižuje jeho kredibilitu. Hovorím to pritom so všetkou úctou k jeho profesionálnym osobným schopnostiam sudcu, rovnako aj s uvážením môjho osobného rešpektu k pánovi Mečiarovi, ktorého štátnické kapacity taktiež nijako nespochybňujem. Myslím si však, že pp. Mečiar a Harabin robia chybu, keď sa profilujú proti-ficovsky, pretože tým konieckoncov trieštia, vonkoncom nie zjednocujú postupne sa konsolidujúcu myšlienkovú i kádrovú základňu skutočných vlastencov Slovenska.

Špeciálne pre pána Hrnka a „kryptoľudákov“ v radoch národniarov spomeniem jeden príbeh z rodiny... Moju starú mamu Boženu, rodenú Surovú, poslali v tridsiatych rokoch na akýsi vtedajší „výmenný pobyt“, na výuku do dievčenskej luteránskej nemeckej školy v Kežmarku. Žila tam v nemeckej rodine a spomína si, ako vtedy bolo veľa zástancov henleinovských myšlienok a Karpatonemeckej strany uprostred nemeckej mládeže. Keď sa raz stará mama vracala zo školy, v ktorej sa o nej už všeobecne vedelo, že je Slovenka, si ju jeden z týchto chalanov, zrejme najtrúfalejší a najdrzejší a nosiaci „henleinovský“ odznak, pristavil a začal sa jej urážlivo a hrozivo vypytovať, ako sa opovažuje nosiť na golieri odznak s protrétom M.R. Štefánika. Stará mama sa nenechala osočovať a snažila sa „chrániť Štefánika...“, po čom jej ten grobian odznak odtrhol spolu s kúskom blúzky. Stará mama zúrila, lebo ostatné prizerajúce sa nemecké deti sa jej smiali. Bola to jedna z jej najživších spomienok, pričom sa z jej slov zdalo, že chodiaci s odznakmi Hlinku tým nemeckým chalanom nevadili. Každopádne, zdravé slovenské vlastenectvo by sa malo predovšetkým pestovať na odkaze Štefánika a Štúra, a nie Hlinku či VPN.
Československo, napriek tomu, čo o „čechoslovakizme“ ako objektívne geopoliticky nevyhnutnej ideológii, štáto-tvornom pilieri píšu nanajvýš tendenčne niektoré vydania, nie je len o vlastizradcovi Benešovi a agentovi NWO Masarykovi. ČSR – to je aj Štefánik, je to SNP, a je to aj socík – bárs by „podpindosníkov“ aj porazilo, sú to tisíce a desaťtisíce našich ľudí, ktorí sa vzájomne ženili, vydávali, sťahovali častokrát na opačný koniec republiky a budovali svoje malé „československé rodiny“. Pretože verili v to, že táto republika je stavaná na spravodlivých, moderných občiansko-právnych základoch, a že Slovák zo Zemplína bude rovnako ochotne pracovať a bojovať za spoločnú vec v Chebe, ako bude narukovavší vojak z Chebu strážiť hranicu na Východe.

Taktiež len po druhej svetovej, t.j. za socializmu, tu bol vytvorený predtým nikdy nejestvovavší funkčný systém sociálnej zábezpeky a tzv. „práv druhej generácie“ - bývanie, zdravie, vzdelanie, práca. Všetko to vrátane väčšiny infraštruktúry bolo vytvorené v období socializmu, našim kolektívnym úsilím. Účelom skutočne objektívnej historickej vedy je akumulovať pozitívne poznatky a vyzdvihovať, zjednocovať, vytvárať mozaiku, nie kaleidoskop. Veď sme boli v spoločnom štáte 70 rokov, v dobrom i v zlom. Vy vyzdvihujete len negatíva, čakajúc, kto viac ponúkne. A presviedčate seba aj nás, že Vami dlhodobá stratégia vymývania mozgov ohľadne komunizmu nás primä k tomu, že Vaše bačovanie, ktoré sa nedá charakterizovať inak ako postupné delegovanie slovenskej suverenity do rúk nadnárodnej korporatokracie, budeme vnímať blahosklonnejšie.

A teraz o najdôležitejšom konceptuálnom posolstve Hrnka. Jeho interview, ako je známe, má titulok - „Komunizmus nám tu nechal akvárium s rybou polievkou a my sme mali dosiahnuť, aby tam namiesto nej znova plávali rybičky“. Podľa Hrnka to „...bolo niečo nemožné. A postupne, či už za Mečiara, Dzurindu, Fica alebo aj Radičovej, sa to akvárium čistilo,“ vysvetľuje Hrnko. „Dnes môžeme povedať, že tam už rybičky plávajú, aj keď stále nie je všetko v poriadku. Ako malý národ môžeme robiť len to, čo nám dovolia okolnosti. A každé obdobie, mečiarovské, dzurindovské, ficovské či Radičovej, každé určitým spôsobom posunulo transformáciu ďalej,“ dodáva Hrnko.

Čo má na mysli Hrnko, keď hovorí o „sústavnom čistení akvária“ počas celých 25 rokov? Hovorí tu o tom, že naše médiá – liberálne i konzervatívno-patriotické – napriek možným vzájomným sporom a žabomyším mediálnym vojnám vykazujú jednu kruciálnu spoločnú vlastnosť – zúrivo protisocialistický a protičeskoslovenský vektor oficiálnej propagandy. A. I. Fursov, napríklad, vcelku odôvodnene tvrdí, že „antikomunizmus je jednou z podmnožín rusofóbie“. Práve táto ideológia nenávisti a sústavného pľutia na vlastnú minulosť spája tak slovenských liberálov, ako aj konzervatívcov. Prečo je tomu tak? Pretože – nech by ktokoľvek čokoľvek hovoril – socializmus bol obdobím, keď sa naše spoločnosti nevyvíjali v rámci davo-elitárneho systému, štát a „elity“ museli voľky-nevoľky pracovať v prospech národa. Kauzy a tunelovačky, podobné Gorile, boli jednoducho nepredstaviteľné. Bolo nepredstaviteľné, aby sociálni paraziti demonštratívne cudzopasili na cudzom diele a nehanebne morálne ponižovali národ, pľujúc mu do tváre invektíva „hríbovského“ formátu typu – zlý, primítívny a plebejský český národ, nedostatnočne vyvinutá demokratická tradícia, zaostalosť a úbohosť v porovaní s „vyspelými nadľuďmi zo Západu“. Ten Hríb tiež bude skôr či neskôr stíhaný za extrémizmus, ak T. Gašpar udrží terajší vlastenecký kurz PZ SR a NAKA. Na tú jeho obálku, kde maľoval zo Štúra gestapáka, nikto nezabudol.

tyzden stur

Isteže, aj za socíku spomedzi „rovných“ vytŕčali rovnejší, ale socialistická „elita“ nemala formálne právo vlastniť a dediť vlastnícke privilégiá. A každý „vrchní, co by chtěl prchnout“, bol dolapený. Preto aj Hrnko hovorí, že „komunizmus nám nechal akvárium s rybacou polievkou“. Pre všetky tieto ponovembrové „rybičky“ totiž socializmus predstavuje neprijateľný režim, ktorý nielen, že neumožňuje parazitovať na pracujúcich ľuďoch, ale ešte aj tieto „rybičky“ rozdrví na prach ako mixér. V rybacej polievke „rybičky“ neplávajú, ale dá sa z nej nakŕmiť pracujúci človek.

Zároveň socializmus formoval úplne iného človeka, než akým je dnešnou elitou ospevovaný ideál „kvalifikovaného konzumenta“. V stredobode socializmu stál človek a možnosti jeho duchovného povznesenia, vonkoncom nie peniaze. Kresťanské povedomie, komunitná súdržnosť, svetlé ideály, generačná solidarita, kontinuita historickej tradície neboli za socializmu prakticky narušené. Fungovali Ľúčnica, SĽUK, hudobné školy, orchestry. Točili sa filmy, ktoré vychvaľovali národ, a nie elitu (o husitoch, Jánošíkovi, Švejkovi a pod.). Ukazuje sa to aj dnes, keď na pozadí multi-kulti agendy v Európe sa akurát bývalé postsocialistické štáty ukazujú ako predstavitelia sebavedomých občianskych spoločností, ktoré, na rozdiel od bezfarebného západného stáda aktívne a kriticky pristupujú k mediálnym vyhláseniam a politickým rozhodnutiam elity. Ako hovorieval Puškin - „Ruský sedliak si neváži svojho pána, zatiaľ čo anglický sedliak áno...“

Socializmus v nás taktiež vyšľachtil veľmi silný pocit sociálnej spravodlivosti, ktorý nám neumožňuje len tak schvaľovať ponovembrovú rabovačku, pretože v očiach väčšiny ľudí ponovembrová privatizácia nikdy nebude legitímna. To práve o zotrvačnosti nášho kolektívneho psychoegregoru a predovšetkým o stále pretrvajúcom duševnom zavrhovaní našincom tých udalostí „ponovembrovej epochy“, ktoré nabúravali tradičný koncept sociálnej spravodlivosti – to práve o tom hovorí Hrnko, keď vyhlasuje, že dosiahnuť, aby sa prečistilo akvárium a znovu tam plávali rybičky...bolo niečo nemožné. A postupne, či už za Mečiara, Dzurindu, Fica alebo aj Radičovej, sa to akvárium čistilo,“ vysvetľuje Hrnko. „Dnes môžeme povedať, že tam už rybičky plávajú, aj keď stále nie je všetko v poriadku.

No a na záver ešte jedno Hrnkove vyhlásenie o 1968, ktoré ho usvedčuje ako protinárodný kryptoľudácky element... Otázka je, kto bol odvážny a kto nebol. Či by bolo riešenie nepodpísanie protokolu a zrútenie československého štátu pod okupáciou? Dubček vedel, že Američania dali Sovietom voľnú ruku, nech si tu urobia poriadok podľa seba. Tak, ako si ho oni robili v svojej sfére. Túto istú otázku predtým riešil Beneš a jeho pán Zeman za zbabelca neoznačil,“ reaguje Hrnko.

So všetkou úctou, pán Hrnko, ale ste obyčajný luhár a manipulátor. Tvrdiť, že Beneš čelil v 1938 tomu istému, čomu Dubček v 1968 – to je zákerná a napospol lživá historizujúca manipulácia, ktorej cieľom je to, o čo sa už dlhodobo snaží západná propaganda – totiž dať znamienko „=“ medzi nacizmus a komunizmus. Nič nemôže byť vzdialenejšie realite. V podstate tvrdíte, že Rusi predstavovali rovnaké ZLO, ako Nemci. Váš pán kolega Danko by zrejme ešte dodal, že zatiaľ čo „ruské zlo“ je ABSOLÚTNE, tak to „nemecké“ či „ľudácke“ je DOBRE MIENENÉ. Mať Vašu!

Hrozili snáď Rusi Dubčekovi tým, že vybombardujú Prahu? Privlastnili si snáď tunajšie závody a fabriky tak, ako Nemci premenili Škodove závody na „Hermann Goering Werke“? Bol tu snáď okupačný režim so sovietskymi hliadkami v mestách? Zabíjali snáď stovky a tisíce našich ľudí? Vyciciavali snáď našu ekonomiku a rečnili o tom, že Česi sú „zlý národ“?  Úprimne povedané, nemám absolútne žiadnu chuť ďalej rozoberať podpredsedu národniarov, je nad Slnko jasné, že klame a ani sa nerumení.

Pán Hrnko, s takými ako Vy Slovensko nikdy nebude suverénne a sebavedomé. To, čo advokujete, je pomalé odumieranie národa a zničenie jeho vôle k životu a obrane.

Честь имею!
302 Komentářů k Ako manipulujú „patrioti“ na Slovensku. Polemika s A. Hrnkom.

 1. Maroš napsal:

  Do piče! Nová tapeta! Potrebujem lepidlo!

  Kiska je - podľa jeho - nie podľa propagandistických prieskumov - v Piči! Onedlho sa vysťahuje - do Argentíny! Ide o to, že nesplnil očakávania tých, ktorí ho do funkcie prezidenta SR dotlačili, zárovoveň nasral tých, ktorých ožobráčil, resp. nasral sociálne vnímavých občanov. A navyše má darček - rakovinu kože - ako výslužku od Univerza k svojmu zmrdovstvu! Kiska verejne priznal, že nebude kandidovať znovu - čím sa snaží získať čas na evakuáciu svojej rodiny! Lenže - globalizácia prináša výhody všetkým prenasledovateľom - teda aj jeho - že na Zemi neeyistuje bezpečný kút pre - NIKOHO! FUCK! Takto fungujú Božie Mlyny v 21. storočí!

  Dobre, ale o čo ide zmrdovi SS - Stanislavovi Slabejciusovi?!
  Ide mu presne o to isté, čo skurvenému szmákovi Pavlovi Ruskovi v roku 1989. Keď sa ako sopliak prezývaný Slintoš postavil v novembri 1989 na bedničku od pomarančov, aby uchopil mediálnu moc! SS - choď do piče materinej kaukazskej židovskej!
  http://www.tvnoviny.sk/domace/1906610_kiska-nebude-kandidovat-prezident-o-tom-hovoril-na-stretnuti-s-ficom-aj-dankom
  Malý Pavol Rusko
  https://www.youtube.com/watch?v=F8kGhuhmf68
  https://www.youtube.com/results?search_query=+utvorte+koridor+1989

  • Tomi napsal:

   S tým bazaliómom na tom nieje až tak zle.

   • Maroš napsal:

    Tomi - kto vie, berie rakovinu ako varovanie! Je to choroba zlého svedomia - mám zažité, aj z okolia.

    • Tomi napsal:

     To ano.

     • Tomi napsal:

      Starká na ňu zomrela. Ona síce bola dobrá, ale až moc. Rada ustupovala pred zlom v nádeji že bude dobre. ("Pre pokoj v rodine"). Ale porád bolo iba horšie. Na loniec podľahla. Jej brat. Korunovaný sociopat žije doteraz. Ale totálne dementný a opustený.

      • Tomi napsal:

       Ja som mal exém. To je vlastne to, keď telo niečo odmieta a nevie to už vylúčiť inými cestami a tak to začne prepúšťať cez kožu. Imunitný systém na reaguje a koža sa zapáli. Vysušuje sa, praská a odlupuje sa. Môže to byť alergická reakcia, dôsledok zlého stravovania alebo sa tak telo zbavuje "negatívnych emócii" ktoré sa v podobe kdejakých hormónov uvoľnujú do tela. Ak je ich moc a telo už nevie ako inak sa toho zbaviť, tak pošle von cez kožu. - aby si človek uvedomil že má problém a bol nútený to riešiť.
       U mňa to bolo blbé stravovanie a veľa potlačovaného hnevu.
       Zbavil som sa ho bez modernej medicíny, ale stále ma straší. --
       -Ach to fajčenie.
       Skúšal som aj autosugescie ale na mňa to nefungovalo - ani profesionálom.

       • proud napsal:

        Zkus si ohlidat kyselost organismu...........

        • Tomi napsal:

         Menej sa čertiť. "Skúsiť meditovať, už keď o tom hovorím :D "
         A prestat fajčiť. Porád to odkladám :D
         Veľký milník. Malí krôčik pre zdravého - veľký pre závisláka.

        • proud napsal:

         A jsi zpatky u ty kyselosti:-)),taky kourim,ale hlidam si tu kyselost,koureni okyseluje,musis to necim kompenzovat,napriklad jedlou sodou.

     • Tomi napsal:

      Najsmutnejšie je, že často ju dostanú malé deti, ktorých rodičia sa rozvádzajú, lebo si to dávajú za vinu.

    • proud napsal:

     Rymicka ktera kdyz se neleci zmenou zivotniho stylu a stravy,se stava smrtelnou..........

 2. Maroš napsal:

  Dobre - a teraz kurva k veci!

  Táto grafická podoba Ľudovíta Štúra - je cieľom tohto vyjebanca - tohto vyjebaného "autora" - SS! Článok je len krovie, ýmienka - ako zhovadiť Ľudovíta Štúra - ako ho implementovať ako práve takého - fašisticého debila - do podvedomia Slovákov a vôbec - čitateľov tohto webu!

  Stanislav Slaeycius! Si synom Smrti! Amen!

  • Maroš napsal:

   Aby bolo jasné - ja jebem na "kontext" ktorý tu podsúva akože z tretej ruky, SS!- podstata je . podsunúť grafickú - memotechnickú podobu a sugestívnu podobu informácie! Ešte raz . vyjebanec SS sa tu tvári ako nezávislí pozorovateľ - ktorý len popisuje, ako znásilnili vašu sestru, dcéru, manželku. Ale "fotografie" - obraz Štúra - hovoria tom, že Štúr bol vlastne nacistická děvka - ako vaša dcéra v minisukni, ako vaša sestra s výrazným makeupom, ako vaša manželka s bujným poprsím!

   SS - si prasa - si hajzel - a dostaneš, čo ti patrí!

  • Tomi napsal:

   Pozeral som Strážcov galaxie. Si jak tá "vylepšená fredka". :D
   Drsnej :D

  • vilon napsal:

   maroš, ukľudni sa, nič s tým nenarobíš. Slabý Slabeysious splieta konštrukcia hrušiek s jablkami, poliatými sírou a octom. Je smutné, ako sa tu dnes dáva priestor rozvracačom Slovenska. Je smutné, že nwoo.org takýchto podpindosníkov podporuje a dáva im priestor na svojich stránkách.

  • admin napsal:

   To je co za idiotský názor?
   Takže Stanislav S. tu upozornil na to, co za manipulaci dělá časopis Týždeň a vyjebanec je Stanislav? To jsi úplný idiot?
   Když už by měl být někdo synem smrti, tak asi ten, kdo tu ilustraci vyrobil a vydal, šéfredaktor Štefan Hríb a spol.
   To žijeme ve světě, kde lidi nemají rozum a jsou úplně řízeni svým podvědomím? Naštěstí to tak není.
   Když chceš někomu dát, co mu patří, tak proč nejdeš po redaktorech Týždne, apod.?

   • proud napsal:

    "To žijeme ve světě, kde lidi nemají rozum a jsou úplně řízeni svým podvědomím?"..............:-)))))),to ti ujelo ve tvym spravedlivym rozhorceni,tak to chapu:-)),protoze kez by se mnozi onim podvedomim prave radeji ridili......nez spatne naucenym "rozumem" a ovcanstvim jak bejva casto videt.

   • Tomi napsal:

    Tak. A poznáme postoj admina. :D
    Vďaka admin.

    • proud napsal:

     Bud opatrnej,jeste jsem to necetl a nevylucuju proto,ze s adminem nebudu souhlasit.Hodne lidi se pousti do tech kdo pisou o svinstvech druhejch,misto do tech druhejch,jeden ze znaku znaku ovcanstvi.I kdyz zrovna o SS si zadny iluze zase z druhy strany taky nedelam :-)

     • Petr C napsal:

      Ale Proude snad vam doslo ze vse to cim prochazime je jen hra.

      • proud napsal:

       Nedoslo Peto,beru to celkem dost vazne.

       • Tomi napsal:

        Tak su uvolni. Skúšal si meditácie?

       • Petr C napsal:

        Proude uvedomte si ze jste figurka na sachovnici. Brat muzete situaci v celku vazne, no a pak se zamyslete na co mate. Proude vzdyt to vse je jen sranda. Nebo si myslite ze v pripade spravnych informaci by nebyly tyto media zlikvidovany?

     • admin napsal:

      Psal mi Robo, jestli prý nechápu, co je Stanislav S. zač. Jde o to, že St. Sl. kritizuje Kotlebovce jakožto projekt Vatikánu a podporuje Fica, kterého obhajuje jako patriota, který dělá politiku možného.
      Já nevím, jak je to doopravdy, to vědí na Slovensku sami nejlépe. Ale chci tu mít i názory tohoto druhu, protože si myslím, že podněcují užitečnou diskuzi. A o to jde.

      • Robo napsal:

       Honzo, z tejto logiky podporujú "užitočnú diskusiu" najviac články na idnes.cz.
       Tento argument neobstojí, prepáč.
       Pre mňa je absolútne na hranici, uveriť Ti, že si S. Sl. ozaj neprekukol.
       Neuveriteľné, úžasné.

       • Tomi napsal:

        "Hlavne že ty vidiš aj za roh"

        • Robo napsal:

         Omyl. Ja na Honzovýh stránkach nie som taký dôležitý, ako Honza sám.

         Niečo som skúsil, nevyšlo. Evidentne tu vždy budú i perly i hovná.
         Neurobím s tým vôbec nič.

        • Tomi napsal:

         Jak inak uvidíš krásu perál, ak ju nemáš s čím porovnať?

         Počul si o výzkume, ktorého výsledky hovoria:

         Krásu objektu hodnotíme podľa toho, aký krásny je v porovnaní s okolím.
         Ak je vedla teba škaredší kamarát - budeš vyzerať krajší.

        • Robo napsal:

         Tvoje múdra sú mimoriadne obohacujúce, tomi. Máš aj ďalšie?
         Ak by si ich mal dosť, možno by ti Honza mohol zariadiť samostatnú rubriku.

         Vlastne by sa dala určite zariadiť aj úplne samostatná stránka, čo rubrika!

         Na tvojom mieste by som neváhal.

      • Tomi napsal:

       Jj admin. Vďaka. Vážim si ťa. Už len preto že len málo kde to takto funguje.
       Máš tu veci s "každého" súdku.
       Už to jak mainstreem robil ten graf s "dez-info" webmi a všetky šípky smerovali na nwoo. :D to bolo skvelé jak mi udelali ten zoznam.
       Len tou diskusiou si niesom istý ;)

       Ohľadne Fica. Súhlasím s názorom, že robí politiku možného a momentálne je tým najlepším a najskúsenejším čo tam máme.
       Tá kampaň proti nemu mu má zviazať ruky, ale na druhú stranu je to aj motivácia. V každom prípade. Ak chceme aby sa tu niečo zmenilo k lepšiemu tak by sme mali primerane tlačiť na vládu aby robila politiku v náš prospech ale nie ich loviť ako hladná šelma divú zver.

   • Maroš napsal:

    admin - už si niekedy v živote čistil blbú cibuľu? Skladá sa z vrstiev!!! Pre teba je Slovensko len cibuľa ako kus zemiaka! Keď hovno rozumieš slovenským záujmovým vrstvám, tak pochopiteľne nevidíš to, čo vidíme my! A teraz ma presvedč, že si idiot, ktorý nevie čítať medzi riadkami! A presvedčíš ma, že si to vôbec nečítal - lebo vôbec nevidíš tie "holokaustové" schémy, čo sem ten sionistický zmrd implantuje - pretože slovenská web mu takúto pičovinu nikdy neuverejní!
    Je v podstate jedno - čo tu tento zmrd - s tvojím požehnaním, uverejní, a "je jedno", že za tou kolážou nie je len Týždeň, ale niekto ďalší - hovorím stále o vrstvách! - z PC tohto zmrda vždy vylezie niečo, čo z niekoho na Slovensku urobí fašistu! TO JE PROGRAM SS! Na to, aby skritizoval Hrnka, stačilo pol strany a zásadne bez tej sionistickej koláže Štúra! Synom Smrti sme všetci! Jedni skôr - druhí neskôr! Každý zožne čo zasial - jeden skôr, druhý neskôr! On zasial skôr! Pre mňa je to grázel - aj keď sa hrá na intelektuála! O to nebezpečnejší na verejnosti! Je to Jed! A ty nám to tu servíruješ. Nech sa ti páči - vizvi nás Slovákov, nech vypadneme z tohto webu! A uverejňuj protislovenské sračky ďalej! Uplatni si aj ty to sionistické neobmedzené právo na názor! Ale najprv si od SS vyžiadaj overenú kópiu jeho "diplomu politológa" a overenie
    jeho štátnic z piatich jazykov! Máš tu ďalšieho psychopata - "Petra Insidera"!

   • asar napsal:

    Netuším s akými úmyslami vznikol tento článok, ani neviem, či má Maroš pravdu. Ja chápem že to Maroš myslel takto. Vo filme Obecná škola riaditeľ ohlási v rádiu, aby nikto neolizoval železo v mraze, lebo je lepivé. Samozrejme všetci to skúsia a prilepia sa. Alebo ak by niekto išiel prednášať deťom do materskej škôlky, že existuje škodlivý jav zvaný porno, ktorému sa musia vyhýbať a začne deťom ukazovať porno obrázky. Bez ohľadu na úmysly sa deťom dostanú obrazy do podvedomia.

    • proud napsal:

     "Zakazanyho chleba nejvetsi krajic"

    • asar napsal:

     Slová samotného SS k tejto téme: "Ako si napríklad máme vysvetľovať nasledovné vyjadrenie A. Danka, ktoré zaznelo v jeho prejave ku Dňu Ústavy 3. septembra 2017 – „História Slovenského štátu ukázala, aké nebezpečné je DOBRE MIENENÉ ZLO…“. Čo to, dočerta, znamená??! Že by ste snáď boli ochotní tolerovať ZLO, ak je „dobre mienené“?"

     Tomuto výroku zas nerozumiem ja:"Čo to, dočerta, znamená??! Že by ste snáď boli ochotní tolerovať ZLO, ak je „dobre mienené“?"

     Veď práve o tom Danko hovorí, že DOBRE MIENENÉ ZLO je nebezpečné.

     • Tomi napsal:

      Nachápem čo tomu nerozumieš?

      Nebezpečné je dobre minené zlo.
      Antipatia ti bráni pochopiť? Aj nowembrové udalosti boli "dobre" mienené. Ale ukázali sa byť ohromným zlom.
      Fakticky sa až časom ukázalo o čo tým naším národovským revolucionárom svojho času išlo. Hlavne že zbytok národa prijal buđ s tichosťou alebo za hlasného jásotu spôsobeného neuveriteľnou radosťou s likvidácie vlastnej krajony a štátu s ktorého teraz obviňujem západ a "zapredaných" politikov.
      Inými slovami: tý najväčší psyhopati s nášho národa ktorý sa tomu radovali sa dnes snažia vyhnúť zodpovednosti tak že hádžu všetku špinu na politikov. Ale nebol to náhodou národ ktorý pretlačil našu krajiny na západ? Politici tomu iba vyhoveli. A dnes budeme na nich nadávať. Pekne.

      • asar napsal:

       No veď o tom som predsa hovoril v prvom príspevku a presne o tom, že nebezpečné je DOBRE MIENENÉ ZLO hovoril Danko, ale SS ho za to kritizuje.

       • Tomi napsal:

        Aha. Tak pomiň.. S toho príspevku mi prišlo že narážaš na samotnú vetičku.
        :)
        j nodošiel mi kontext.
        Inak... Mamka vyprávala jak sa to v tedy sypalo a ľudia už boli v ....
        Sa im napáčila cenzúra a slabá informovanosť. Ale po prevrate už info nikoho nezaujímali. Babky sa zavesili na krk mečierovy a ostatný sa napchali na benzínky, kde začali vznikať "rubriky" so západným pornom.

        Tak kôli tomu ľudia ten prevrat? Kôli zasraným onanistom.
        Tiež som v tejto súvislosti počul názor pametníka, ktorý povedal: "ak by SSSR rozvinulo porno priemysel. Ak by ľudia boli zasypaný správami o každodenných vraždách a korupcii. Ak by SSSR šírilo len z polovice toľko klamstiev čo západ. ..
        Žilo by dodnes v socializme.

        • asar napsal:

         V pohode. Ale to komunistické porno to je dobrá haluz :) To si neviem predstaviť ako by vyzeralo, ale nechápem prečo to nezaviedli, veď v komunizme malo byť všetko spoločné. Aj ženy.

         Neviem si to dobre predstaviť, ale musela by sa urobiť norma, dajme tomu 5 čísiel za deň A potom by v správach hovorili, že plán trtkania je splnený na 120%

        • proud napsal:

         Kdes vzal ty spolecny zeny?:-))))))))))))))

        • Tomi napsal:

         ... Jj, to sú zaujímavé myšlienky.
         Možno sa SSSR rozpadol z dôvodu že sa neporiadali orgie.

    • Maroš napsal:

     asar - zlomyselný kompilátor sa hrá na blbca, ktorý "nechápe" mechanizmus skutočného pôsobenia svojho počinu. Inak - mám suseda - "ktorý ma nenahlási na polícií, že pytlačím, pálim na čierno, kradnem drevo a sliepky" - to je fuk - on "len" medzi pivami v krčme toto utrúsi tak - aby sa o mňa postaral miestny donášač. Áno - "sused ma neudá".
     SS mi neochcal nohavicu naschvál - on sa len otočil, aby ma pozdravil. PRIMITÍV - prvoplánový, zlomyselný - "dokáž!"

 3. Maroš napsal:

  Náš kozmopolita SS - z verejných zdrojov
  http://www.ssscr.sk/sk/sprievodca-vizitka-1992.html

 4. Vladislav po přestávce napsal:

  Slováci, vy si toho blba SS jeste porad necháte líbit?
  To si necháte, takto zesmesnovat Stura??
  Co ale opravdu nechápu, je, ze to tady porad vychází. Admin se s někým vsadil a prohrál, nebo co se stalo?

  • Maroš napsal:

   Vladislav pp - dúfam, že je nám obom jasný význam určitého tabu - inak - klasika - o mŕtvych len dobre a podobne. Tabu je súčasť kultúry - minimálne aj v kontexte s férovosťou - že mŕtvy s auž nemôže brániť. Inak - napadlo by ťa - zobraziť matku Staniclava Slabeyciusa ako židovskú děvku, ktorá rodí rohatého? Asi nie! Ani mňa! Ale toto prasa SS nemá zábrany - on tabu nerešpektuje - a myslí si, že je nepostihnuteľný - a ako satanista - nesmrteľný! Už teraz sa škvarí v pekle! Týmto článkom si sám nastavil presýpacie hodiny! Dosť!

   • Robo napsal:

    Napísal som krátky mail Honzovi Korálovi. Uvidíme.

    • nula napsal:

     Správně, hlásit se to musí!

     • Robo napsal:

      Hlavne tu články, kde je podpísaný tvoj kolega, nemajú čo robiť.
      Aj slepý musí vidieť, čo je zač SS a aj "skvosty", kde je podpísaný.

      Nevedomosť nás zabíja, ty nič, a je našou svätou povinnosťou ju zaplniť poznaním. Poznaním od Boha, našich múdrych a z vlastných skúseností.

      Hotové, viac s tebou nemám o čom.

      • Tomi napsal:

       Čítal som len kúsok niekde v sstrde článku. Sakra tie vaše argumenty. Prečo ho máte v zuboch? Nech prispieva. Možno si to raz prečítam celé. Možno s ním nebudem 100% súhlasiť a treba sa k vám pridám v tom hone. - teraz honím Pjakina :D
       Ale nechajte ich nech prispievajú.

       • Robo napsal:

        Ja som čítal len jeho úplne prvý článok tu na nwoo. A u ďalších asi troch po prvom odstavci.
        Vidíš, napriek tomu cítim čerta "cez pol kontinentu".

        Nechať ho? A koho ešte? Akého ďalšieho vraha mám ešte nechať?
        Máš aj ďalšie rady, Tomi?

        • Tomi napsal:

         Nie... Ale. Sloboda prejavu ma nepustí. V tomto smere musím brániť aj SSákov. Aj oni sa môžu a potrebujú sa vyjadriť.
         Kým nerobia "horšie"...

        • Tomi napsal:

         Vy by ste všetko iba zakazovali a prikazovali.

        • Petr C napsal:

         Tomi ja kaslu na to zakazovat neco ve verejnym zivote. To je kazdeho svobodna vule. Ale pokud delate pro mne a neco se vam nelibi . Cesta odchodu je vzdy otevrena.

        • Tomi napsal:

         Ale ja pre teba nerobim. Ani "hrnek" :D

        • Petr C napsal:

         Ano Tomi, taky mne neuslysite abych vam nadaval, nebo vas urazel. Zde je verejna diskuse a kazdy by mel mit pravo uvest sve myslenky. No a ti druzi mohou souhlasit a nebo odporovat. Jenze pokud je neco vase mate zato zopovednost.Proto je na vas jak to ridite.

        • Tomi napsal:

         No jo. Lenže ľudí aj tak nemôžem vlastniť.
         Riadenie je to predovšetkým o zodpovednosti k ľuďom. Dnes majú všetci zodpovednost iba za biznis. - potom aj ten biznis tak vyzerá. Aj všetko okolo.
         Otázka je ako to chápeš a ako to v praxi uplatňuješ.

        • Petr C napsal:

         Jiste Tomi je proti mym zasadam vlastnit lidi. Pokud se jim neco nelibi muzou odejit. To je proste zakon kapitalismu.
         Co se tyce mne, nekdy si necham nasrat na hlavu. Ovsem jen ve vecech nepodstatnych. Je nepodstatne se bavit o mne pisi o systemu jak funguje. U nas se problemy resi spis usmevem a tim ze se vyresi. Ja vam jen naznacuji jak ten system funguje. Je to zakon prirody, mate silu ovladate. A je jen na tom mocnejsim jak. Jak to chcete zmnenit? Prijdou k vam negri budou silnejsi , zahynete.

      • nula napsal:

       A ako ty vieš, kto je a nieje moj kolega, Robo(te)? I když i ty si moj kolega! Tak prečo nie pán Stanislav - čobol ako čobol :)

       Ale spíš jsem reagoval na to, že by z tebe byl výbornej domovní důvěrník za totáče... nebo donašeč STB.

       • Július napsal:

        Nula, až by tvoju matku SS zhovadil do podoby kurvy a písal o nej článok, že kurva je a ty by si to oznámil adminovi, že uráža tvoju matku, tak by si sám seba považoval za domového udavača ?

        • nula napsal:

         Chujo, na až by se nehraje. Resp. ano, manipulátoři tvýho ražení možná jo, ale normální lidi fakt ne. Není divu, že jsi původně patřil k partičce leva-netu, svým manipulátorstvím se k nim hodíš. Akorát to teď hraješ na druhou stranu, ale jinak seš stejnej kkt...

        • Robo napsal:

         Vieš, čo som mu napísal, ty nič?
         Návrh.
         Návrh, že všetci, čo sa volajú SS alebo nič, by museli vkladať príspevky cez zadanie. Napríklad 2+3.

         Už sa teším, jak tu bude zas čistý vzduch.

        • Július napsal:

         Hlavné je nula, že ty na vodaSS stále diskutuješ, tak ti prostredie manipulátorov vyhovuje...
         Ale ,že si sa tak rozohnil a zagágal je znakom, že som trafil do čierneho..

       • Maroš napsal:

        nula - podjebávaš presne ako Burešov naklonovaný eštebák!
        http://tadesco.cz/babis-definitivne-prohral-soud-spolupracoval-stb-krycim-jmenem-bures/

     • Maroš napsal:

      nula - ty nie si nick Nula!

 5. Jozef Glinsky napsal:

  Stanislav!
  Slabeycius! Klud!
  Hrnko je voci socializmu a Ceskoslovensku v istej miere predpojaty.
  A to je vsetko,podla mna.
  Presne tak,ako je Meciar a Harabin /minister Meciara a Fica/ priam smrtelne urazeny na Fica.Asi ako mnohi rozvedeni manzelia.
  Ista forma patologie.

  Ked Hrnko branil Dubceka,predsa to znamena,ze jeho hodnotenie socializmu a federacie je predsa relativne a ze prioritou je pren narodna cest.
  Myslim,ze tu Zeman trocha dost usiel,ked takto vzdal cest Ficovi.Trocha usiel,kedze Fico kazdy rok kladie Dubcekovi veniec,o.i.odmieta tak brutalny kapitalizmus.
  Zeman ocenenim vynimocnej politickej odvahy vzdaval ozaj velky hold Ficovi,nemal vsak takymto sposbom spomenut Dubceka.

  https://hnonline.sk/svet/584552-zeman-telefonoval-ficovi-blahozelam-vam-k-odvahe-a-statocnosti

 6. Jozef Glinsky napsal:

  Hrnko je clen uzkeho vedenia SNS,jeden z niekolkych medialne aktivnych.Pretoze ma siroky obzor a velku politicku skusenost.
  Pri vsetkych politickych turbulenciach zohrava podla na istu stabilizacnu ulohu,kedze havne predseda Danko je hrozne emotivny pri nie odovodnenom velkom sebavedomi.
  Co je vsak dolezite?
  Nazory a postoje vlastnene,nie nazory a postoje ukazovane.
  Danko si vybral za svoju pravu ruku syna poradcu Meciara i Fica,siritela konspiracii,Lukasa Machalu.
  https://www.aktuality.sk/clanok/374261/dankov-poradca-veri-na-sprisahanie-iluminatov-vraj-chcu-vraj-tretiu-svetovu-vojnu/

  https://www.omediach.com/ludia/item/11823-siritel-konspiracii-lukas-machala-bude-radit-ministerke

  https://www.omediach.com/ludia/item/11823-siritel-konspiracii-lukas-machala-bude-radit-ministerke

  Bez SNS by sa Smer neodvazil vobec siahnut na RTVS,zo SNS je dominuju vo vlade "konspiratori".

  http://www.topky.sk/cl/10/1603279/Policajny-prezident-celi-skandalu--Konspiracny-pamflet-o-diablovi--sme-otrokmi-v-EU

 7. Anna napsal:

  Stanislav,
  nenariekajte za Ceskoslovenskom, precitajte si http://leva-net.webnode.cz/news/ing-frantisek-nevaril-o-socialismu/
  a z hladiska hospodarstva si prestudujte aj obdobie Slovenskeho (vojnoveho) statu.
  Mozno Vam to pomoze.

 8. Maroš napsal:

  Ešte raz kurva! Tu nejde o pojebaného Hrnka! Hrnko je v podstate - nula! Ako tento fasinger troll nula, nie nick Nula!

  Tu ide o to, že ide o sionistický scenár a la Hebdó - mať dôvod, ako sem a vôbec - importovať tú scary-nacistickú podobu Ľudovíta Štúra /ako vyprovokovali streľbu na seba zberejnením karikatúry toho moslimského fasingera!/

  Keby toto uvidel môj už nebohý dedo - štúrovský tradicionalista - zoberie si svoju železničiarsku permanentku, a poďho aj s ďalšími chlapmi pre toho sionistického zmrda SS do Žiliny!

  Ty vyjebanec SS! Ja ti zariadim sem čo najviac odkazov na toto tvoje svinstvo! Si hotový!

  A vy ostatní - choďte už do piče s rozoberaním nejakého Hrnka - keby to tu admin neuverejnil, tak si ani nespomeniem, že nejaký Hrnko vôbec v slovenskej politike existoval!
  Časopis týždeň.sk - je časopis sionistov a antislovenských podjebávačov - Hríb, Šimečka, Szatmáry, takže to prasa SS toto považuje za svoje "intelektuálne"zázemie, odkiaľ môže kompilovať svoje sionistické sračky! Takže admin poprosím - rovno si sem daj odkaz na toto SPRIAZNENÉ MÉDIUM! Ďakujem!
  https://www.tyzden.sk/casopis/2018-7/

  SS - na Slovensku si ako Slovák skončil, čo nie je to isté, ako slušný cudzinec na Slovensku - ty si zjavný vnútorný zákerný a zlomyselný nepriateľ Slovenska z vlastného presvedčenia - a tak aj skončíš!

  • Robo napsal:

   Kde vidíš, že niekto okrem kkta SS rozoberá Hrnka, Maroš?
   Okrem Tvojho príspevku ho tu nevidím nikde.
   Ja ani neviem, kto je..

   • proud napsal:

    Ja vim kdo je hrnek,teda co................ zrovna jsem z nej dopil kafe :-)

   • Maroš napsal:

    Robo - ja to vidím na flagrantné hanobenie kultúry slovenského národa a hanobenie dejateľa - zakladateľa slovenskej národnej identiti - a osobnú urážku - takže prekonzultujem s určitými ľuďmi podnet na trestné stíhanie minimálne autora tejto nacistickej koláže Ľudovíta Štúra - čiže to celé bude smerovať na časopis Týždeň a každého, kto sa podieľal na šírení tohoto hanobenia! Urob to po svojej linke - ja to urobím po svojej!

    • Maroš napsal:

     Robo - ulož si obrázok kvôli identifikácii - detto print screen ďalších objektov aj vo vyhľadávači.

    • proud napsal:

     Rozstrilis se na svobode projevu.......

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Marošu, to je dobrý nápad, ale je potřeba dělat víc. Podá se žaloba, dobře. Povleče se to do ztracena, bude to stát moře času, právníci do toho a náklady na ně, nic se nezmění.

     Je to podle mě stejné, jak napadat články v Respektu, Blistech apod. Oni se budou ohánět svobodou projevu, zaplatí si v krajním případě nějaké Sokoly, nezmění se nic.

     Co má cenu, je důsledně oplácet. Ne nadarmo pro nás vymysleli židokřesťani už kdysi ty kecy o odpuštění a příkaz: - kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.
     Víš, proč to udělali? Protože se nás báli a bojí se naší odplaty ve stylu "oko za oko, zub za zub" doteď.

     Takže to chce odpovídat stejně. Když nějaký kripl přimaluje Štúrovi luďáckou uniformu, chce to zjistit si, kdo ho zaměstnává a schvaluje to, a vydat v NAŠICH PERIODIKÁCH NĚCO, CO URAZÍ JEHO CÍTĚNÍ STEJNĚ, jako on urazil předtím nás.

     Takových vtipů by se našlo! Ale ne, že v nich bude vystupovat nějaký sluníčkář, Mohammed nebo jiný zástupný symbol.

     Ne, tam musí to něco mít přimalované žid. A musí se to udělat tak chytře a šikovně, aby nemohl následovat kvikot ohledně "hanobení rasy, národa" a blablabla.

     Musíme být zkrátka CHYTŘEJŠÍ NEŽ ONI. Bez ohledu na to, na čí straně je pravda nebo právo, DOKUD NEBUDEME CHYTŘEJŠÍ NEŽ ONI, nic se nepohne.

     • proud napsal:

      To je opravdu chytrejsi?.......hmmmm....

      • Tomi napsal:

       Zase to s tým chlebom nepochopili. Prečítali ksb a myslia že pochopili duchovný základ. Asi by bolo dobre si pozrieť čo o chlebe hovorí sám ježiš a o čom je podobenstvo s kameňovaním. Kto je bez viny, nech prvý hodí.
       Čiste materialistický pohľad ksb robí svoje.

       • Tomi napsal:

        A navyše ježiš hovorí že tým neruší (aj) "oko za oko" - "zub za zub" ale že to napĺňa (významom?).

        Nuž... Uvidíme ka s tým prístupom zájdeš Voloďa.

        • proud napsal:

         Me to prijde tak trosku jako: Rozslapal jsi mi babovicku,taky ti na ni hamtnu,jakozto reseni,takze ustrneme ve vzajemnym si slapani po babovickach,ale nevyresime nic:-).Nebo ze me nema nekdo rad,tak mi zbije,nebo zabije psa(jakoby on za neco mohl),jen aby me nastval a bude si hlidat toho svyho,netuse,ze ja nejsem jako on,a prijdu zabit jeho,ne to nebohy,nevinny zvire! Podobne jestli se dobre pamatuju mluvil i Putin,kdyz povedel,ze pristi valka,paklize ji "kovar" vyprovokuje, nebude na uzemi Ruska,ale ze pujde rovnou na "kovare",cimz vyresi i zbytecny utrpeni v budoucnu tech,koho by "kovar" zase napadnul ;-)

       • Vladislav po přestávce napsal:

        Tomšo,

        mně je ÚPLNĚ jedno, co o chlebu říkal jakýsi žid Ježíš. Já mluvím o svých předcích, ne o jedu z Judeje.
        A ti měli následující zásadu:

        - kdo zlo nepotrestá, ten sebe i svůj rod ještě většímu zlu v budoucnu vystaví...

        Slyšels?

        Na rozdíl od Bible, zkompilované "učedníky Ježíšovými" za účelem podmanění gójimského dobytka, jde v tomto případě o 100% potvrzenou tisíciletou moudrost našich lidí.

        Jak jsem řekl - žádné žaloby nic nevyřeší. Budeš platit právníky - a co? I kdybys vysoudil omluvu, dalším x pitomcům, kteří budou chtít a přimalují tu uniformu příště třeba Chalupkovi nebo kollárovi, nezabráníš!

        Tak to je, kamaráde.

        Dokud neochutnají vlastní medicínu, můžeme jen brblat.

        Ovšem to už chce koule, to uznávám.

        • proud napsal:

         Zajimavy predstavy o "trestani" :-)))

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Proude, Proude ...

         Ty máš ty židovské hodnoty opravdu zalezlé hluboko pod kůží! Jednou mluvíš jako komouš, pak tě to popadne z jiné strany a už bys oplácel kámen chlebem;-)

         O dějinách se odmítáš bavit, protože je moc neznáš a nechceš si uříznout ostudu, což chápu.

         Kdybys ale dějiny aspoň trochu znal, byla by na místě otázka:

         - kdy nám ustupování zlu v čemkoliv pomohlo?

         Ale k věci.

         Dnes přimaluje nějaký žid Štúrovi luďáckou uniformu, zítra třeba Chalupkovi udělá na photoshopu vyholené temeno, pozítří nějaký blb z Respektu udělá Žižku s hitlerovským knírem a v uniformě SS.

         Co budeš dělat?

         Budeš se bouřit?

         Budeš se spravedlivě rozhořčovat?

         Myslíš, že to pomůže?

         Kdybys přesvědčil 1000 lidí, že ten blb s tou karikaturou přestřelil, myslíš, že ho tím odradíš, aby příště neudělal další?

         Máš na právníky? Kdo z alternativy má na drahé právníky???

         Bojíš se oplácet stejným, což není kritika jen na tebe, ale na nás všechny, kterým židokřesťanství a marxismus tak vymyly mozky a duše, že po sobě necháme raději šlapat, raději budeme tiše brblat, ale líbit si to necháme!!!

         Zkus o tom PROSÍM TĚ (!) nejdřív hluboce přemýšlet, než zase začneš vyprskávat své dvacetismajlíky a vulgarismy.

         Nepochybně máš dost energie, což ti slouží ke cti. Používáš ji ale úplně špatným směrem, a čím dřív si to uvědomíš, tím líp.

        • Tomi napsal:

         Tažko ti niečo vytknúť.
         Nie ten jed(kvas farizejov) o ktorom sám Ježiš hovoril?
         Ide o to že ja i cez ten nános bahna vidím aj to že medzi pravým "biblickým učením" a učením starých slovanov zhodu.
         Tiež som strávil čas porovnávaním slovanských a biblických proroctiev od to tých židov, ktorý samotným židom povedali: "nemyslite si že stačí povedať: sme dietky abrahámove..."
         Ani nám nastačí povedať: "sme potomkovia slovanov"

         Pretože tie proroctvá sa vo všetkom zhodujú. Len také detaili ako iný pohľad na svet.
         A na ten výklad...
         A vôbec. To že si niekto nechá nabulíkať kokotiny o čom koľvek je jeho osobný problém.
         Neviem o tom že by tieto povedzme "ideológie" mali medzi sebou nejaký spor.
         Za to sú ľudia ktorý ich vyslovene vyhľadávajú.

         Piči... A teraz zas vypadám jak pokrytec.
         Zrejme by som sa nad tým čo píšem mal taky zamyslet. Hmmmm...

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Tomi,
         přírodní zákony mluví jasně.
         Tedy tak, jak tradiční slovanská moudrost. A nejen slovanská.
         Kdo se sám chopí zjednání spravedlnosti, tomu bozi pomůžou.
         Kdo si nechá dát nakládačku a jen tiše se skrčí do kouta, ten tu nakládačku dostane i příště, klidně i dvojnásobnou.
         Vyslouží si pověst fackovacího panáka, na kterém je dovoleno se ukájet.
         To není o žádném násilí, kdepak.
         Pokud se budeme chovat jako primitivové, snadno na nás ukážou a vyřídí nás jak pinčlíky na šachovnici.
         Proto říkám, že musíme být chytří. Protože oni už
         chytří jsou.

        • Tomi napsal:

         Tak jo voloďa "synchronyzujú sa nam mesiačiky."
         S týmto podaním plne súhlasím.
         Ježiš hovorí: keď ťa niekto udrie na pravé líce - nastav mu i ľavé. Chápem tak, že každý si zaslúži druhú šancu. Lebo každý ju potrebuje. To ale neznamená, že sa treba nechať fackovať a nečinne sa prizerať neprávosti. Ježiš sa jej predsa postavil. Oponoval farizejom.

        • proud napsal:

         "O dějinách se odmítáš bavit, protože je moc neznáš a nechceš si uříznout ostudu, což chápu. "................a ty je znas :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).Evidentne vubec netusis az jakyho blbce tu ze sebe delas :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).No,hm,o to je to vlastne hezci :-) ;-)

       • Tomi napsal:

        Hezky proude. :D váliš :D
        Taky to tak vydím.

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Milý Proude,
       blbce ze sebe dělají hlavně ti, co komentují cokoliv, bez ohledu na to, jestli o tom něco ví, nebo ne.
       Potom ti, co si musí vypomáhat dvaceti smajlíky, a když jim nikdo neodpovídá, začnou si pro jistotu odpovídat sami.
       Já se vyjadřuju jen tam, kde mám co říct. Pokud jde o dějiny, nejsem odborník, ale určitě o nich vím víc, než ty.
       Stejně jako třeba o ochraně přírody, ekologii nebo hodnotách předků.
       Jedno jsi ale trefil přesně - to s tím duněním prázdného sudu.

       • proud napsal:

        Ach,tak ty jsi navic jeste vzdelane nechapavej:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).Toz tedy holt jako s blbcem,coz znamena,nechame te u toho :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • Petr C napsal:

         Proude, mate duvod provokovat? A mezi vama dvema coz si neuvedomujete ze skacete zidum/na spek.?
         Vladislave coz nechapete ze kazda hadka zde je v prospech zidu? Ja vam nerozumim. diky prkotinam vas ovladnou anglosasove. Jedno si uvedomme nikdo nejsme perfektni.Jen je na case zapomenout na nase zabomysi valky. Je cas se spojit pokud to neudelame jsme minulost.

        • proud napsal:

         Peto,prober se,copak nevidis za koho Vlada boxuje? :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).Neskakej mu na spek,ze na ne nadava,to je bezny.Mas to celou dobu pred ocima,prispevek za prispevkem,proc myslis ze se pousti zrovna do me a neni jedinej :-)))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Taha jednu jejich historii za druhou a sere ho ze se s ni proti me ohani marne:-))))))))))))))))).Nekaz mi to poteseni sledovat tu kobylu v poslednim tazeni :-))) ;-)

        • Tomi napsal:

         Spravne Peter. To je reč. Proude. Nepruď! A douč sa dej-iný

        • proud napsal:

         Dej-iny,hezky napsany:-)).Bych se doucil moc rad,ten dej pravdivy,jenze se k nemu neda dostat at se co tvari jak chce.

        • Petr C napsal:

         Proude ja vam napisi zcela uprimne. Vim ze nevim
         Vim ze nepritel je jediny a pokud se nespojime vzdy bude vitezit. Myslim ze bychom meli hledat cesty jak se dat do hromady. To pisi ze sve zkusenosti. Pokud to neudelame zid se bude smat.

        • proud napsal:

         A neplet se Tome,to ze se neco tvari a vypada jako Slovan jeste dlouho neznamena ze je to Slovan a je tomu potreba urazit hlavu jako kazdymu jinymu nepriteli.Slovanu je ve skutecnosti uz u nas dost malo,bohuzel.

        • Petr C napsal:

         Proude doucovat se nemusite nic. dejte sanci svemu srdci. To vam rekne vse.

        • proud napsal:

         Peto,ja vidim jen jedinou cestu,pres lidi a jejich vuli.Nepotrebuju se davat s nekym dohromady,potrebuju se dat dohromady se vsema.Ale to znamena ze musim pockat az skoncej kazdej se svym vlastnim ovcanstvim.

        • Petr C napsal:

         Proude, nechte lidi lidma. Muze zid rikat ze je slovan, slovan si muze rikat jestli nahodou neni riznuty zidem. Jenze to nam muze byt u prdele. Hlavni je to jak se chove a jak jedna. Ucit vam nepomuze, hlavni preference je cit.

        • Tomi napsal:

         Nedavaj zidov do 1 krabice.

        • Petr C napsal:

         Navic jsem poznal ze at Slovan a nebo jina narodnost ve vetsine jsme stejni. Kromne negru.

        • Tomi napsal:

         Proude. Keď chceš dej-pravdivý, choď na leva-net. Oni prej majú patent na rozum.

        • Tomi napsal:

         Peter. Si rasista alebo len namaš rad černé?

        • Petr C napsal:

         Tomi nejsem rasista jen vsechny nenavidim stejne.

        • proud napsal:

         Tomi,tam uz jsem jim sandale rozhodil,kdo si myslis ze je nahnal jinam pod "schvalovani prispevku"? Sami ukazali jak jsou argumentacne slaboucci,ze se musej pred nebezpecnejma otazkama a nazorama schovat a radeji je neukazovat! ;-) :-))))))))))))))))

        • proud napsal:

         "Proude, mate duvod provokovat?".............mel jsem Peto :-)))

     • Maroš napsal:

      Vladislav PP - ono stačí vytiahnuť napríklad celú plejádu židov pôsobiacich v nacistických SS - pre začiatok.

      • Vladislav po přestávce napsal:

       No právě.
       Kdyby řídil Rudou armádu Proud nebo Tomi, vytlačili by Němce nanejvýš na předválečné sovětské hranice a bylo by pro ně po válce.
       Místo toho jim dokonale oplatili jejich medicínu, karma se vyrovnala.
       A my žijeme v ČR a na Slovensku, ne ve Velkoněmecké říši od Atlantiku po východní Polsko.
       "Detaily", které rozhodují.
       A tak to má být.
       Pokud se někde u sluníček objeví taková karikatura Štúra, měl by se "jinde" objevit chytře vymyšlená
       karikatura nějakého žida, který je jim tím, čím je nám Štúr.
       Hlupák umí jen harašit zbraněmi, ale když jde do tuhého, poddá se.
       Snažme se nebýt hlupáci.

       • proud napsal:

        "Kdyby řídil Rudou armádu Proud nebo Tomi, vytlačili by Němce nanejvýš na předválečné sovětské hranice a bylo by pro ně po válce.".............nebo by nepristoupili na nejaky tehdejsi "deleni",ale zabrali by vsechno kam az dosli a dosli by samozrejme mnohem dal........
        Abys mohl vyzejvat k protizidovsky nenavisti a slapat jinejm otrokum jako jsi ty(zidum) po babovickach,pak nesmis bejt cechacek a obyvatel vesnicky jmenem "Cesko",ale to ti taky evidentne unika,silaku s ultraperfektnim "(v)zdelanim" :-))))))))))))))))))))))))))))))

        • Tomi napsal:

         „Kdyby řídil Rudou armádu Proud nebo Tomi, vytlačili by Němce nanejvýš na předválečné sovětské hranice a bylo by pro ně po válce.“…

         Jasne. My sme ti naj borci. Sakra proude. Teraz mluvíš jak pablb :D

        • proud napsal:

         Taky mu neco "hvizdni",at ma radost :-))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Ale kdyz se tak zamyslim jak by to dopadlo,srat na deleni a jit dal,zabrat Nemecko,Francii,Italii,a hlavne Vatikan,mohla bejt pak budoucnost "zajimavejsi",no ne? ;-)

        • Tomi napsal:

         Neviem čo ti na to povedať. Je to "dobre" jak to je ... :) ja som rád že sme to neriadili mi dvaja... I keď ... Kto vie... Treba v minulom živote... :D

        • proud napsal:

         Rec byla o druhy svetovy,pravda? Vem si jak dlouho se cekalo na druhou frontu,vsechno bylo jasny,i podrazy pred a behem ni,bylo tedy potreba zabrat co se dalo,co se stihlo,na co byly sily.Ale pak udelat cistky a vsechny "jejich" zivly jim naposilat z bloku zpatky a prubezne to delat s tim co se pak objevi,vypadalo by to hned jinak.Ale pravda,po boji je kazdej general,proto to jen pisu jak bych to videl a ne jako kritiku,jsem vdecnej ze jsem diky jim vubec na svete!

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Víš co, ty zakomplexovaný blbečku s nickem Proud??

         Já už na tebe NEBUDU reagovat - to tady píšu teď, jasně, před svědky.

         Pro mě jsi totální nula, nezaměstnaný zcela nevzdělaný kripl, plkálista, který všemu rozumí, do všeho se montuje, všem by nejraději radil a přitom jeho "moudra" znají jiní už na základce.

         Jsi fakt kripl beze špetky cti, který jednou něco řekne (třeba že na mě už nebude reagovat), a hned za 5 minut to začne porušovat. Takový zoufalec, že napíšeš plk a pak si na něho sedmkrát odpovíš, takový pitomec, že potřebuješ 25 smajlíků v řadě, protože se bojíš, že jinak by si tvého plku č. 147 v diskusi toho daného dne nevšiml ani Sherlock Holmes.

         Nad tebe se nejde "nepovyšovat", protože pokud někdo vydává všeobecné plky stylu základka za témata k diskusi mezi inteligentními lidmi, je těžké brát to vážně a nepůsobit přitom arogantně.

         Což bylo vidět perfektně naposledy včera, kdyžs zase mlátil prázdnou slámu ohledně ochrany přírody, aby se pak ZASE ukázalo, že jsou to jenom kecy typu "to by se mělo", "to by se nemělo", přičemž TY SÁM neudělals vůbec nic. Vsadím se, ty milovníku přírody, že ani nerozeznáš buk od habru nebo jasan od jeřábu. Otázka potom je, co teda celé ty dny na podpoře děláš, když ani nechodíš ven - to pořád jenom opruzuješ někde na diskusích?

         Stokrát jsem ti dokázal, ty kriple, že "kapitalisti" nejsou a nebyli o nic větší šmejdi než tvoji soukojenci komouši, naposledy na velkolánech smrkových polí zakládaných za Husáka, na elektrárnách chrlících sračky stavěných za Husáka, na všech těch soudružských svinstvech.

         Desetkrát jsem ti dokázal, hňupe, že rozdíl mezi "kapitalistou" Baťou budujícím svět pro lidi a kapitalistou někde z NY burzy bohatnoucím na spekulacích a podvodech je jako mezi Putinem a Madlenou Allbrightovou. Oba jsou to přece politici, že?
         Tvůj omezený intelekt to bohužel není a nebude schopný pochopit, a tvá nulová schopnost sebereflexe ti brání si to přiznat.

         Tisíckrát jsem ti dokázal, ty trotle, že tradiční indoevropská společnost byla horizontálně hierarchická, ne na způsob tebou preferovaného židáckého kibucu, jinak by nepřežila ani sto let.
         Jako vždy, ANI NA TOTO NEBYLS SCHOPNÝ SNÉST JEDINÝ PROTIARGUMENT, jen tradiční snůšku plků a canců.

         Nebudu to znovu vypisovat, nebudu se opakovat. Jsou tu zajímaví lidé, s nimiž si rád kdykoliv popovídám, a od nichž se, narozdíl od tebe, nezaměstnaná nudící se, nekvalifikovaná nulo, i spoustu věcí dozvím.

         Těm děkuju, že tu ještě jsou a nenechali se tebou, ty kryptomarxistický blbečku, ještě vystrnadit, i když snažíš se poctivě, to ano!

         Pro mě jsi nastrčená svině, která předstírá boj proti NWO a přitom se vždycky usvědčí, když vyskočí jak nafukovací čert, jakmile někdo začne kritizovat židy, komouše, "menšiny". Je to takový "IQ test" pro diskutující na tomto serveru, a myslím, že většina tě už dobře pochopila...

         Toto byla moje poslední reakce na jakýkoliv tvůj plk na serveru nwoo.org, nulo neschopná sesmolit jediný článek, zato arogantně napadající kdekoho.
         Neboj se, já nevypouštím sračky jako ty - já svůj slib dodržím. Přesvědčíš se o tom už velice brzo.

        • Tomi napsal:

         Ty vole... Voloďa ty si sa ale rozjel. Hezky si mu to vysvetlil.

         Proude... Kak to delaješ :D

        • proud napsal:

         Jenom dobre,nereaguj,kapitaaalisto,skryte se zastavajici systemu a jeho zotrocujicich hodnot,zato ja reagovat budu kdykoliv napises dalsi "ucenou" hovadinu co nepozorovane lame druhejm hrbety!!!

        • proud napsal:

         Uz se na tebe tesim,nastrcenej VS moulo ;-).A dik ze vsem ukazujes co za jejich penize z tech "ustavu" leze ven!

        • Petr C napsal:

         Vlastimile ja jsem tkz. propagator systemu mezi komousi a kapitalisty. Ovsem nase neshody by byly vcelku lehce resitelne. Pokud priletim do Ceska navrhuji pokec. Pokud vy mate namireno do Ameriky / rad vas privitam. To same muzu navrhnout Proudovi.

        • proud napsal:

         Ja te privitam taky rad,tim jsem si jistej Peto :-).Rozhodne budeme mit co probirat,pac nejsem kamos ani sociku,ani kapitalismu tak jak jsem je poznal a znam a zrusil bych to vsechno :-).Ale k tomu je nejdriv potreba aby se vychovalo alespon obcansky "jadro",misto ovcanu,pisu se vychovalo a tak to taky myslim,musej sami,jen s pomoci,jinak to bude zase jen hnani stada jako vzdycky.

        • proud napsal:

         "Pro mě jsi nastrčená svině, která předstírá boj proti NWO a přitom se vždycky usvědčí, když vyskočí jak nafukovací čert, jakmile někdo začne kritizovat židy, komouše, „menšiny“.".................aaaanoooo,velice spravne!!! Jsem svine co se zastava lidi,VSECH lidi,tos odhadl spravne a znova ti zopakuju co tak nenavidis,ze mej zajimaj lidi dobri a neutralni s moznosti jak pomoct obratit ty zli,nebo je znicit,kdyz se obratit odmitnou.Ale ani komousove,ani zidi,ani mensiny nejsou pro me zli jen proto ze jsou cim jsou,az jejich ciny teprv ukazujou kam je zaradit!!! A jsem rad ze ses odkopal ;-)

        • Petr C napsal:

         Vite Proude nestesti internetu je neosobnost. Ono cestuji po svete jen ta Evropa mne nelaka. No ani Afrika. Pokud by nekdo mel zajem muzu usporadat setkani v Canade, nebo v Thajsku. Zde se muzeme se potkat aniz by jste premysleli nad stravnym.

       • Petr C napsal:

        Vlastimle, kdyz si projedte prispevky alternativnich medii, jiste si uvedomite postaveni Slovanu v dnesni dobe.

        • Petr C napsal:

         Proude probudte se. Vse neco stoji. Zadna vyrovnana spolecnost nebude. Pokud si myslite ze jo rozdejte svuj majetek a doufejte v zazrak.

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Petře, děkuji za nabídku, rad se s Vámi setkam. Z mého pohledu spis v ČR, do Ameriky pojedu pouze cca na 14 dni a navic od Kanady daleko. Pro začátek můj e-mail: pk001@seznam.cz.

         Pokud jde o mou další účast na diskusich tohoto serveru, zvažuji, ze ji ukoncim. Uvidím jeste v nejbližších dnech. Uz jsem to udělal jednou, důvodem byl tentýž clovek, jako teď, arogantní sebestredny prázdný křikloun, jehož jméno uz nebudu opakovat.
         Vidíte, dnes jste řekl, ze opakuji známe veci, což je pravda. A pritom jsou stále i tady lidé bez spetky pokory, kteří ani tyto “základní” veci neznají, ale nic jim to nebrání na sebejistote a potřebě byt respektování navzdory znalostnimu deficitu a prokazatelne utopickým návrhům jako rovnocenni partneři do diskuse...
         Administrátor diskusi zde nijak nemoderuje, takze každy prázdný výkřik ma stejnou hodnotu jako jakkoliv podloženy názor. Argumenty nejsou vyžadovány, staci domněnky a pocity.
         Je tento server “kontrolovaný” nebo pouze tak zfusovane vedeny? Nevim, ale moje důvěra k němu klesá. Co však považuju za pravdepodobne, je, ze vzhledem k finanční situaci podobnych serveru nebude velký problém ani u nwoo.org ho za laciny peníz infiltrovat těmi “správnými” nazory a diskutery.
         Ale to je na hlubší diskusi.
         Jine kdysi zajímavé servery jsou na tom ale jeste hůř, at jsem spravedlivý. Pro případ, ze byste si chtěl opravdu “intelektualne odpočinout”, doporučuji treba dvoudílný článek o tom, ze Zeme je placata a Slunce je uměle těleso vzdálené od ni nějakých 3200 km, který momentálně vychází na tartarii:-)
         Raději to nebudu dále rozvádět, at zase nějakého vseznalka neutvrzuji v přesvědčeni, ze se tim nad nej intelektualne povysuju;-)

        • Petr C napsal:

         Pane Vladislave na vasi emalil se vam ozvu . Dekuji. Jenze si myslim ze delate chybu v inoraci . Piste, mejte sve nazory vzdyt ta urazena osobni jesitnost, kterou mame vsichni by nememela mit roli. Z de se jedna o osobni nazory a pohled v celku. Vzdyt nebudme jak zenske. Ja osobne si vas rad prectu , to ovsem i prouda. Uvedomte si ze bojujete p ro svoji vec, toz se za ni stavte.Vubec nechapu ze by Jste mel byt necim ovlivnen. Jen piste a budte si jisty ze Vas lide ctou.

        • Petr C napsal:

         Neboli, kdy se zastavi nase ustupovani? Jdeme po nasich zajmech, nenechmeme zviklat jen protoze. Vzdyt to je jedine co muzeme.

        • proud napsal:

         Vsechno stoji Peto jen snahu a praci,ale uz nic vic,ostatni je primysleny.

        • Petr C napsal:

         Proude, Ja osobne mamm rad svet a lidi. Ty lidi vetsinou mi veri a jsou otevreni vuci mne. Jenze oni nevi nic. S nejakym Marxizmem na ne tak vyvali oci. Je to neco jak ja valim oci. pred turismem nemeli nic, kromne vvolneho zivota.Nevedeli co jsou dluhy na karty.

        • El napsal:

         Sakra placka. To snáď nie.

        • El napsal:

         Peter c.
         Ten príklad s marxizmom a ako hovoríš o neosobnosti internetu. To je moc dobré.
         Viem o čom hovoríš.

        • El napsal:

         Prave preto poud prudí. Chce si takto oťukať ťuťkou. Ja si snim du porad po krku. :D stým svedomím a kecmi o neutralite ma neustale štve. Je to takovej malej zmrdeček.

        • proud napsal:

         Vidis Peto,nevedeli co jsou dluhy a karty,zili celkem stastne,a dokud nevedeli co jsou penize a valky o zdroje,byli jeste stastnejsi..........pak prisel dobyvatel a bylo po stesti.......a dokud budou prachy a nedostatek,budou dobyvatele.........

        • Petr C napsal:

         Proude, ne dobyvatel ale amerikanizace. Tu podporuji Cinane a tkz.Rusi ve velkem. Par ostrovu tady ma male nadpisy v Thai abecede, ale velke v azbuce. Mam tady maly domek na plazi a hadejte kdo je muj soused. Je to Rus, ktery ani neodpovi na pozdrav. Jenze pak se clovek zadiva na tvar lebky a je typicky zidovska.
         Proude vzdy bude nejaka snemna hodnota. Muzete vzteky upoustet do trenyrek, ale to proste nezmenite. Nanejvys budete muset prat. Ono zde na tech ostrovech vzdy platila nejaka mena. Ovsem lide zde neznali nenazranost a to porad u nekterych lidi tady pretrvava. Clovek cloveku tu je vetsinou pritelem. Samozdrejme ze to neplati o turistech, ti jsou u jen produkty systemu. Clovek aby mohl neco prosazovat musi take neco poznat. A verte mi Evropa,US staty a Canada jsou ve jmenu lidstvi v prdeli. A neni to penezy, ale je to namyslenosti. Kolikrat mi je trapne za chovani turistu kteri si mysli ze mistni musi byt jejich slouhove.Ti lede tady byli vzdy deleni na kasty, ale i ta nejvetsi vzdy projevovala uctu k tem mensim. Proto zde lide zili. No a pak prisli turiste, vetsi zisky a s tim cely ten kolotoc zadluzeni.Ale i pred tim tu byly penize. Jenze nebyly urceny k manipulovani, ale jen jako smenna hodnota. Az internetem prislo manipulovani.

       • asar napsal:

        "Kdyby řídil Rudou armádu Proud nebo Tomi, vytlačili by Němce nanejvýš na předválečné sovětské hranice a bylo by pro ně po válce."

        Rozmýšľam, či by netrebalo prehodnotiť ďalší výrok, tentoraz od Sama Chalupku z básne Mor ho: "Slovän na svojom seje, i žne len na svojom, cudzie nežiada."

        Čo je to naše? Ak nám vezmú Arkonu a východné Nemecko, to už nie je naše? Ak nám zoberú Panóniu, tá už nie je naša? Ak nám takto postupne zoberú všetko, čo bude naše? Na čom budeme siať a žať?

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Arkona je naše a zase bude naše, Asare!
         Kdyz někdo neco někomu ukradne, tak to neznamená, ze mu to patři.
         Nase území konci na západě na Labi a Sále.
         Tak bylo a tak bude.

        • asar napsal:

         Potom má tá pasivita, o ktorej som písal pod iným článkom tiež svoje hranice. V správnej chvíli treba vyvinúť aj aktivitu.

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Nebo taková pěkná série článků o roli židů ve VŘSR.
       O tom, jaké národnosti byli ti, co prováděli čistky 30.let v SSSR.
       Kdo je financoval.
       Z čeho zaplatil Lenin lotyšské střelce.
       Kdo vodil jak loutku Lejbu Bronštajna.
       Nebo něco novějšího.
       Rozhovor s chlápkem-snajprem, který střílel do lidí na Majdanu.
       Kam a proč se poděl Jacenjuk.
       A k tomu pár pěkných obrázků - karikatur. Vždyť máme přece svobodu projevu, no ne?

     • asar napsal:

      Súhlasím s tým, že treba odplácať. To je ako s tou babkou Tomiho, ktorá furt ustupovala. Ak zlé skutky nebudú potrestané, asi nebude žiadna motivácia so zlými skutkami prestať. Ide o to ako odplácať. Preto podľa môjho uvažovania výrok: "Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom" sám osebe nie je zlý. Zlé je podľa mňa to, ako ho cirkev vysvetľuje alebo ako ho poniektorí chápu.

      Výrok netvrdí, že netreba robiť nič, ale že treba odpovedať iným spôsobom. Napríklad keď nejaký muž zbije ženu, žena predsa nemôže odpovedať rovnako, teda zbiť muža, pretože je fyzicky slabšia. Skončilo by sa to tak, že dostane ešte ďalšiu bitku.

      Alebo dnešná situácia. Zbije ma niekto z chránenej menšiny. Ja mu oplatím rovnako a zbijem jeho. Lenže ja nemám podporu od právnikov, ja nekontrolujem médiá. Skončilo by to tak, že mňa by v telke vykreslili ako agresívneho vymletého nácka.

      Pre takéto situácie je tu podľa mňa tento výrok. Ale aj odplácanie rovnakým je Ježišom (evanjeliom) povolené: "Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané." Je to len inými slovami povedané: "Oko za oko, zub za zub."

      S kameňom sa lepšie hádže, ale aj tak sa nemusí trafiť. Tento hodený kameň môže potom protivník zodvihnúť a hodiť ho po mne. Môže mi tak ublížiť moja vlastná zbraň. Naproti tomu nažratý lev spí. Potom sa k nemu dá lepšie priblížiť a zakilovať ho :)

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Jak říka jeden z výroku boha Odina:
       - Chcete oplacet zle dobrým?
       - V pořádku ... ale cim potom bude oplacet dobre?

       • asar napsal:

        Ešte lepším?

        Ale ako som vravel, aj oko za oko a zub za zub v evanjeliu je. Podľa mňa záleží od situácie.

        Iní bohovia zase vravia, že koho chcú zničiť, toho zahrnú priazňou. Viď Amerika. Majú tam blahobyt. Z neho sú už taký tlstí, že sa ani nevedia poriadne hýbať.

        Sranda je, že sami židia sa asi najviac riadia tým, kto do teba kameňom, ty do neho chlebom, aj keď Ježiša neznášajú. Žeby to bolo len naoko? Na žida nadávajú, pľujú, bijú ho, holokaustujú a žid študuje, obsadzuje najvýznamnejšie pozície, zbiera ekonomickú moc. Akú má teraz pozíciu vo svete on a akú my? Možno nie je táto taktika, až taká odveci, ako vyzerá byť.

        • Tomi napsal:

         Tak keď sa na to pozeráme ako na taktiku.
         Potom je dobrá aj tá, že najprv treba dav vyhladovať a potom za kúsok chleba spravia bárz akú beštialitu. To sa dá s evangelia taky vyrozumieť. Mňa ale najnovšie zaujímajú tie čo sa do biblie nedostali lebo tam sa objasňuje napríklad prikázanie:
         Cti otca i matku. Ale čo ak sú to psychopatologycký egoistycký a bezcharakerný vydrbanci?

         Jednoducho. Prikázanie hovorí o nebeskom otcovi a o Zemi (matke).
         Keď sa to vezme kolem a kolem tak je to i o starostlivosti o Ducha i telo.

        • proud napsal:

         "Potom je dobrá aj tá, že najprv treba dav vyhladovať a potom za kúsok chleba spravia bárz akú beštialitu. To sa dá s evangelia taky vyrozumieť."...........hee? To si ten kousek chleba teda opatrim jinak! To uz v tom tvym prastenym evangeliu neni?.....

        • proud napsal:

         "Cti otca i matku. Ale čo ak sú to psychopatologycký egoistycký a bezcharakerný vydrbanci?"..............pak je treba ptat se proc jsou takovy a proc to jsou tvy rodice.Casto se resi alkoholismus v rodine,ale prakticky se neresi jeho duvod,krome navyku........Na veci se da divat ruznym pohledem,jeden z takovejch je ze se neco deje jako "volani o pomoc",napriklad,a bejva to casteji,nez by si nekdo myslel.......

        • asar napsal:

         Tomi, ako vidno veci sú niekedy zložitejšie, ako vyzerajú byť. Ctiť takých rodičov-stvoriteľov alebo nie?

         Táto téma je vo filme Ja robot. Tam ľudia vytvárajú robotov, aby im slúžili. Potom vytvoria nových, dokonalejších robotov, ktorých ovláda nový druh umelej inteligencie. Táto nová inteligencia vidí, že ľudia škodia sami sebe a spejú k sebazničeniu.

         Roboti sú však obmedzení 3 zákonmi robotiky, ktoré vymyslel Isaac Asimov. To meno vyzerá akosi židovsky. Žeby to boli židovské zákony? Nová umelá inteligencia preto začala chápať zákony robotiky iným spôsobom.

         Film sa dá chápať tiež všelijako, ale ide mi o to, že aj my by sme mohli chápať ovládacie a manipulatívne programy inak. Nie kvôli dosiahnutiu moci alebo osobného zisku, či výhod, ale pre sebaobranu.

        • proud napsal:

         "Nie kvôli dosiahnutiu moci alebo osobného zisku, či výhod,...."........to se mi libi,je to zacatek ;-),sebeobranu jsem vynechal schvalne,to je vec sama o sobe samozrejma.

        • Tomi napsal:

         No jo. Preto tým dvom čo ma splodili pri udobrovani - asi to za veľa nestalo bo sa stejne rozviedli. Ale ja som to vyriešil. Už pár rokov ich ani neoslovujem: Mama, Otec. Ale oslovujem ich krstnými menami s odôvodnením že na to aby som ich nazval rodičmi najprv musia splniť určité parametre.
         Nechovali sa ako rodičia = niesú moji rodičia. Mohli ma splodiť a trochu sa o mňa starali aby som neumrel hladom ale to je celé. Tam proste nieje čo ctiť. Trebarz ich pochopiť a časom odpustiť. Ale ctiť? Ich? No, to majú čo robiť.

         Preto som si to od začiatku nahradil. Otec = Boh. Matka = zem, - a mal som po probléme.
         Naviac som nedávno zistil že zbieranie odpadkov je nákazlivé. Dnes je to veľmi užitočný spôsob ako si ctiť svoju matku.
         Niektorý sa pridajú len aby neboli za čurákov ale to fuk. Hlavne že zbierajú..
         Ako som to nazval: plusové body.
         Všetci poctivo zbierajú plusové body.
         Skúste to vo svojom okolí... V partii a tak. Medzi zavislákmi tu u nás to fungovalo. Stačilo popri hulení začat zbierat odpadky. To pak dedinčania čumali jak tie smažky vyčistili miestne lúky a kraje lesov. - Príroda si moju úctu zaslúži - rodičia nie, iba ak pľuvanec a kopanec. Ale to by som musel byť ako oni.

        • Tomi napsal:

         Film sa dá chápať tiež všelijako, ale ide mi o to, že aj my by sme mohli chápať ovládacie a manipulatívne programy inak. Nie kvôli dosiahnutiu moci alebo osobného zisku, či výhod, ale pre sebaobranu.

         Dajú sa použiť aj k liečeniu. Jj... Znovu si zahral tú moju.

        • proud napsal:

         :-)prekvapils,s tim sbiranim.Delam to jinak,po svojem,ale je to jedno.Spis to delas lip.Beru si kdyz jdeme ven do lesa igelitak,ten velkej,nic nevazi,tak ho vrazim slozenej do gati a sbiram az cestou zpatky co kde vidim,a ze tech prasat vsude kolem je,az se clovek proste jenom stydi,ze mezi tu verbez taky patri a nestaci se prirode omlouvat.

        • proud napsal:

         Leceni je vubec kapitola sama pro sebe.Vidim to tak,ze nelecim,jen pomaham druhejm se lecit.Bylinky,prekyseleni,zmeny zivotnich stylu v jidle a piti,coz ho vlastne meni celej.Ale nikdy s myslenim na sebe,natoz za to neco vzit....cokoliv.Nejak verim,ze vzit si neco za leceni znamena o tu "schopnost" prijit,protoze to neni spravny,brat neco za pomoc,krome cistejch nakladu.Dost na tom,ze si bereme za praci,taky podle toho casto vypada.Me jeste ucili bejt na svou praci hrdej a nebat se pod ni podepsat,to uz dneska prakticky neexistuje,dneska je casto prace zlodejnou,jak mi predvedl jeden zednik,vyucenej radobyzednik.Ani se na nej nemuzu vztekat,kdyz vidim z ceho vzesel.

        • Tomi napsal:

         Jo... Ja som zvikol pri prechadzkach zo psom... Jakože som si čistil karmu. Nikdy som nič nemal. Vždy som našiel nejakú igelitku alebo vrece. :D Tak som poďakoval bohu za tých dobrých ľudí čo ju tam vyhodili. Že vďaka nim mám kde pozbierať ten zvyšok.
         A raz som začal zbierať keď sme boli zahúluť pri potok pid horu.
         Som začal po 2 bongach zbierať odpadky. Jeden sa pýtal čo robím. Tak som povedal že zbieram dobré body. Za minútu zbierali všetci. Boli tam také kocky a kachlyčky vysipané pri potoku. Tak sme to tam osadili od cesty po kraj potoka. Ludia tam nechavaju auta keď chodia na kopec... :D jak čisto ostalo.

        • Tomi napsal:

         Plné auto tašiek zo smeťami na 8m2.
         Jak pičovali že jaký kokoti to tam urobili. Tak som povedal že taký ako my a držali hubu a zbierali :D

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Co je v nějakém evangeliu, je úplne jedno. Chce to uz konečně a úplne shodit ze sebe křesťanství, se vším, co to obnáší.
         Američané se měli dobre a zbohatli, protoze ukradli bohatou zemi, která jim nepatřila a aplikovali na ni efektivní anglosaský model exploatace. Kdejaký hokynar, pasak vepřů, zlodejicek a křesťansky posuk, který kdyby zůstal v Evropě, trel by bídu s nouzi, mohl v Americe snadno zbohatnout, protoze všude byly mraky bohaté zeme, kterou stačilo jen vykolikovat a rict: toto je mééé! Tim odpadl přirozený vyber, který byl v Evropě, nutnost dřít a snášet útlak. Amerika dodnes ukazuje, ze to ma v genech, instinktivne se snaží mit se dobre především další expanzí, kterou jako vzdy, zase řídí z ekonomického pohledu zide.
         Nelaska židů k Ježíšovi je hlavně divadlo pro publikum. Vždyť oni ho gójimům zavedli a vymysleli, jim měla sloužit otrocka mentalita, kterou měl hlásat. Křesťanství samozřejme převzalo v evropském prostředí i par prvku původního indoevropského duchovna, čímž neplánovaně udělalo židům caru pres rozpočet podobne, jako kdyz v Rusku vystridala generaci Bronstajnu a Zinovjevu skupina kolem Stalina. I tak to ale zůstala tandemova hra na hodneho a zlého policajta, kterou ma dav zbastit. A dnes? To same, neomarxisti maji zase své zavile Haliky a Jandy, ale taky miloucke Sveraky a distingovane nic nez slusnaky Drahose. Aby se dav lapil, je treba pokryt co nejvic možných typu.

        • Petr C napsal:

         Proude priroda vyridi nasi potenci sama. Jen se ji do toho nasilne nepletme. Nezapadejte do nesmyslu. Decentniho cloveka zivot nauci co je spravne. Blb bude pochybovat vzdy.
         Tomi, nevim jak vy, ale mi je zcela jasne co si muzu dovolit vuci prirode. A to respektuji. Jen volove potrebuji spoustu narizeni a prikazu.

        • asar napsal:

         Vladislav, to s tou Amerikou je pravda, len som chcel povedať, že čo tento spôsob Amerike priniesol. Na ďalšiu expanziu môžu sami zabudnúť, lebo sú prežratí a tlstí. Skoro celá Amerika je na práškoch a bez osobného psychiatra sú v prdeli. Preto ešte skúšajú vytvárať a vyzbrojovať proxy armády, len aby sa tie neobrátili proti nim ako Stalin. Už im to ani moc nevychádza, napr. v Sýrii.

         Ak má niekto problém s taktikou Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom, ja samozrejme nebudem nikoho nútiť. Mali by sme ale byť vedomí si toho, že ju niekto môže použiť proti nám a dať si pozor. Nie všetko, čo vyzerá byť dobré je dobré. Napríklad ten konzum.

        • Petr C napsal:

         Neuvedomujeme si zasadni pravidlo prirody a to je ze silnejsi vyhrava. Nasi oponenti muzeme je nazyvat slunickari, nebo idioti jsou vedeni chytryma destroyers kterym je jasno jak znicit bilou civilizaci. Nase chyba je ta ze se zorganizovat, porad placame a skutek utek. Predstavme si lva ktery misto lovu bude placat. A tak dopadneme. Priroda proste nema misto pro slabe a lehce zranitelne.

        • proud napsal:

         pekna ostuda co,krasne ukazana nenazranost...........ochmatat co nesmim vzit a zbytek odnyst plnejma hrstma,hnus.............bejt tam ,dostal by taky "hrsti".

        • proud napsal:

         Nj,Peto,je potreba bejt hodnej,ale nestydet se za ostry lokty kdyz jsou potreba.Jenze ne jen nekde,ale vsude,to by ale skoro nikdo nepracoval podle systemu,za malo,a "sefove" s jejich prizdisracema by se houpali kde by bylo misto.........takze jak bys to chtel udelat?

        • Petr C napsal:

         Proude zakon prirody je jeden -silnejsi prezije. Slabsi se musi schovavat. Takze pokud se nepozvednem k tomu co je tabu, zahyneme. Nehlede na to jak tu klepem do klavesnice. Zakon prirody internet nenahradi.

        • proud napsal:

         Neschovavej se za zakon prirody,kdyz se podle nej lidstvo nechova,ten plati pro zvirata planety,my jsme tu hosti s jinejma zakonama,jeden by mel bejt,ze prirodu musime chranit a obnovovat!

        • proud napsal:

         Jenze to ma hacek,nechovame se jako hosti,ale jako dobyvatele,paraziti bez rozumu,bez pudu sebezachovy,vzdyt kterej parazit na vyssi urovni zabije svyho hostitele?? I to je zakon prirody.A my zabijime i sami sebe.Nezijeme s rozumem,zijeme jako ten "ochutnavac" klobasek co na vsechny sral,hlavne se napakovat.

        • Tomi napsal:

         Jo... Blbci. A co dál?

        • Petr C napsal:

         Proude jsme jen socast prirody. Jeji zakony plati na nas vic nez si dokazeme pripustit. Ja se za nicim neschovavam jen se snazim dodrzovat. Navic nepotrebuji byt nejaka vedma abych napsal ze pokud se prirode neprispusobime jsme minulost.

        • proud napsal:

         To jsi ty Peto,a vic lidi mi pise ze opakuju "samozrejmosti",pritom to napisou,ale sami se podle toho nechovaji,nehlede na ty co si to ani jeste nepripustili,proto je potreba to psat dokola jako kafemlejnek a bejt tak holt ten min oblibenej......

        • proud napsal:

         Nakonec vidis to sam,kam az dokazu hnat veci ze se lidi "odkopavaj" :-)))))))))))))))))))))))))).Nerikam ze nejsem skodolibej :-)))))))))))))))))))))))

        • Petr C napsal:

         Tomi je tonaprosto jednoduche. Nechovejme se jak blbci. Uvedomme si ze priroda neni zavisla na nas, ale my na ni.

        • proud napsal:

         Rve se treba ze nwo chce snizit pocet obyvatel,drasticky. Kdekdo se proti tomu bouri komplexne.Ja se proti tomu nebourim,protoze si myslim ze je nas opravdu zbytecne moc,ale bourim se nad zpusobem jakym to prej ma bejt dosazeny a dost veci naznacuje ze asi ano.Zpusob hnani stada a tedy i jeho probirka formou reznictvi se mi prici a hnusi.

        • proud napsal:

         Ale ze je nas moc a ze je to na ukor prirody se prehlidnout proste neda.

        • proud napsal:

         Mnozit se jak krysi a jeste k tomu bejt bezohledny a "neuklizet" po sobe mi moc dobry neprijde. Nedavno jsem se hadal o tepelny elektrarny a siru,jejiz slouceniny jsou zatracene potrebny pro zivot.a prekvapily me pravdepodobny "rozumovy" pochody.Jakoze elektrarny zlikvidovat,misto omezit zplodiny.Zrejme nekdo mysli ze atomovy jsou lepsi,pritom ty bych okamzite zlikvidoval vsechny,protoze kdekdo vidi "prejcistou" energii,ale ja vidim odpad se kterym si nikdo nevi rady jako casovanou bombu proti ktery je sira pozehnanim!

        • Tomi napsal:

         To vole. Vy ste jak kobisti. : nechovejme se jak blbci. :D to je skvelé... Jak na to?
         Kluci a klučky. Tak sa prastanme poučovat týmito múdrosťami a poďme na to.

        • Petr C napsal:

         Proude serte na odkopavani lidi. To nevede k nicemu. Nanejvys k nesmyslnym hadkam. Vladne nam zlo. Treba ho odsranit. Tukanim do klavesnice?
         Ja pokud jsem mel hajzla v kolektivu, vypraskal jsem ho jako parazita. To je zakon oni nebo my.

        • proud napsal:

         Jenze to Peto na svobodnejch diskusich nejde,jedine na cenzurovanejch.Proto je jedinej moznej zpusob nechavat je odkopat se.Ti kteri se "odkopou" omylem,to znamena ze nejsou takovy,jen delali,nebo delaji ten dojem maji moznost to napravit,nakonec proc ne,je to i spravny.

        • proud napsal:

         Jenze to se musej zamyslet,coz ti kteri jsou ovladani egem,neumej :-))))))))))),a to je taky jenom dobre :-))))

        • Tomi napsal:

         Ja pokud jsem mel hajzla v kolektivu, vypraskal jsem ho jako parazita. To je zakon oni nebo my. ...

         Neni toto to čo robí proud? :D
         Takže Peter. Keď jebeš prouda tak vlstne jebeš seba?

       • Petr C napsal:

        Tomi jebal jsem se v puberte. Ted to nechavam na jine osobe. Samozdrejme v mojim teritoriu se pohybuje nekdo kdo mne sere tak ho vypraskam. Nikdy jsem nenapsal ze jsem demokrat. Jsi na me vyplatni listine budes delat to co chci ja. Nelibi se ti ziv se sam nebo u nekoho jineho.
        A vy pane Proude, pokud nase mnozstvi priroda neunese vyhyneme. Proc se tim zatezovat? Neumime se postarat sami o sebe a chceme resit svet? Navic zadne prelidneni bilou rasou svetu nehrozi a ti kteri se mnozi ja kralici jsou chraneni.

        • proud napsal:

         Mluvim o lidech Peto,ne o jejich barvach,co plati pro jednoho,ma platit pro kazdyho,primerene podminkam v jakejch zije.Prijde ti rozumny cekat az zasahne priroda bez ladu a skladu? Me moc ne,kdyz je v moznostech myho rozumu,proto ho mam,s tim neco delat jeste dokud je cas.Nejsem zvire abych cekal az na prirodu.I kdyz ted se tak navzdory svymu rozumu chovame.Je na miste ptat se proc a co je konecnym cilem toho kdo nas to tech sracek porad dokola nahani.

        • Tomi napsal:

         Produe. Pôsobýš tu dlho. Majú podľa teba tieto diskusie zmysel? Pohla sa to tu niekam? A čo ty? Posuva ťa to? Kam?

        • Petr C napsal:

         Proude vy nekdy pisete o negrech jak o opicich a v pripade ze vam to vyhovuje je oznacite jako lidi.
         Co ja tvrdim, zadna ekonomicka emigrace, co sis naprcal o to se starej. Neminim se vmesovat do jejich kultury at se maji tak radi ze se sezerou k snidani. To ze je nici nemoce a sucho, pokud by se neprcali a sadili strom ky mohli zit lip. To ze je okradali a brali jak otroky. Ja v tom nemam prsty. At si to vyresi ti kteri to delali a nehazou to na obycejne lidi.

        • proud napsal:

         Souhlas Peto,ti kdo to delali uz nejsou mezi zivejma a nevidim jedinej logickej duvod proc by za to meli nyst odpovednost jejich nasledovnici,na nich je jen jakysi "cestny odcineni" drivejsich krivd,ale bez viny a bez doplaceni na ne! Coz neni zadouci,kdyz z toho jde dobre zit,ze? viz a viz treba "antisemitismus",vetsi pokrytectvi neznam.
         K tomu mymu nazyvani opicema:-)))Neni to mysleny hanlive,natoz rasisticky,ale jako pravda o vzniku "barevnejch" z puvodni bily rasy,tak zvanejch odpadliku z pohranicnich oblasti tehdejsi Tartarie,co se zkrizili s lidoopama(ruznejch poddruhu).Stalo se a ty lidi tu jsou,coz neznamena,ze by meli proto trpet,je to vec jejich predku,ne jejich.Ale potrebujeme se vsichni dohromady(mineno vedle sebe,ne spolu) naucit zit v miru a na vzajemny pomoci,prostym kamaradstvi.Coz potira zakladni princip vychanku:rozdel a panuj.

        • proud napsal:

         Co vsechno je rozdelovani,na to at si odpovi kazdej sam(umela hierarchie,penize,vyse platu,obchodovani,uplatky,kamaradickovani.......)

        • Petr C napsal:

         Proude vy lisaku, zit z negrama v miru? Vzdyt se podivejte co delaji pokud se dostanou k moci. Jee jasne ze pokud nevemete flinty do ruk dopadne to pro vas tragicky. Pokud vite neco lepsiho, tak prosim o uvedeni. Jen si uvedomnte zidi, negri, cikani byrokraticku aparat, to nekdo musi platit.

        • proud napsal:

         Ale samozrejme Peto,jsme na ruznejch urovnich vyvoje a podle toho to taky zakonite vypada! Proto taky pisu ze zit VEDLE sebe,ne spolu,spolu to nikdy nemuze delat dobrotu,az na vyjimky,kdy tmavy decko vyroste od perinky u bilejch,coz uz jde i kdyz jsou drobny ulety stejne,vim z praxe,tak vyrostl muj spoluzak,cikan a dneska je to poradnej clovek starajici se prikladne o rodinu,za mlada ale bejval poradne divokej,geny se nezaprou.:-).Proto jsem proti tomuhle druhu migrace,nejsem ale proti pomoci postizenejm valkou.Ma se jim pomoct,ale maji zustat mezi svejma,ne je cpat mezi nas do zemi kde zijou bily se svoji naprosto odlisnou kulturou,zadny azyly,zadny integrace,picovina ktera nikdy nebude fungovat!

      • Tomi napsal:

       To by sme ešte mohli zapolemyzovať. Ale chapem čo chceš povedať. suhlas.

 9. John_Pitralon napsal:

  Atlas.cz a Centrum.cz - Probíhá cenzura mailů na serverech pana Bakaly...

  Centrum.cz a Atlas.cz nedoručí odkazy na dezinformační weby, kvůli špatné reputaci je filtruje služba Virusfree
  https://www.root.cz/clanky/centrum-cz-a-atlas-cz-filtruji-zpravy-dezinformacnich-webu-filtraci-provadi-virusfree/

 10. Maroš napsal:

  Tu je zavádzajúce gross článku!
  "Čo má na mysli Hrnko, keď hovorí o „sústavnom čistení akvária“ počas celých 25 rokov? Hovorí tu o tom, že naše médiá – liberálne i konzervatívno-patriotické – napriek možným vzájomným sporom a žabomyším mediálnym vojnám vykazujú jednu kruciálnu spoločnú vlastnosť – zúrivo protisocialistický a protičeskoslovenský vektor oficiálnej propagandy."

  Hovno! Existuje len protinárodná sionistická propaganda! Tak protičeská, tak protislovenská! Tzv. protisocialistická a protičeskoslovenská propaganda má len živiť spomienky na komunistov udržiavať tak politický potenciál neomarxistov-sionistov! Je to klasický zástupný problém!

  A teraz ukážka, ako možno prostredníctvom SS zmrda - ako klasickou židovinou - dehonestovať slovenských národných dejateľov - tým, že SS jednoducho NAD NICH postaví na piedestál Slávy - toho "najmúdrejšieho" žida Banáša! Prosím potlesk!!!
  "Vráťme sa však k Štefánikovi. Isteže, Štefánik bol nezávislou a samostatnou osobnosťou, ktorý v mnoho robil na vlastnú päsť, a nemotorní slovenskí „patrioti“, ako aj cirkvi sa pridali neskôr. Je to vysvetliteľné tradičnou váhavosťou slovenských elít, fenomén, ktorý výstižne popísal J. Banáš v poslednom článku na „PL“. Tento snáď najinteligentnejší „človek Novembra“ veľmi správne vystihol, aké osobnosti reálne ROBIA HISTÓRIU. "

  SS má dojem, že vyrába našu hisTÓRiu! Hovno! Choď a aj ideš do kurvy!

 11. Maroš napsal:

  Tu je konkrétny inkriminovaný zdroj
  https://www.tyzden.sk/casopis/2017-24/

 12. Robo napsal:

  Maroš, Petriho miska (potom pozri aj druhý diel):

  https://www.tartaria.sk/hladanie/priroda/449-plocha-zem-i

 13. jan nowak napsal:

  Tomi.. ty si dojdi kk k lekárowi ..

  .. ty seš te-da Čísslo.. : ))

  Michala

  • Tomi napsal:

   Jj.. Teraz idem na rehabilitáciu...
   Ešte budem potrebovať pár percent na invalidný. Chcem to doklepať u psychiatra. S tými mojími názormi nebudem mať problém. To bude percent :D

 14. jan nowak napsal:

  Nemů-žu na-jít Článk.. no což , ww wrazim TO sem .. jen parasim ~ dej.te Pozóór na Mro Mro
  .. KO - ŽE ?

  ??? .. že~že prej Pozor na Mrože
  .. a ta-ky prej na na Pražáky - a- TO proto - protože stříle-ji prej na Co - že ..???
  Že prej naše Utěráky .. použíwaj / aj-jaj / jag

  Wytieráky.. a potem je MROŽOWI womlátěj wo glogzubáky : )))

 15. jan nowak napsal:

  .. a ani sem TO ce-lý nečet Tomio..
  Ale.. bo če pitam - máš rád mistra Ouda , a ne-bo NE !?

  Odpowězz .. ?

 16. jan nowak napsal:

  Jo a Tomi.. TY něboj sa.. na na ty Oprassky.. řek-ni , že že widíš Klobouk plnej HNOJA : ))
  .. Co wwypouš-tí.. zz WESMÍRU ..Hu wwu Len..ti

  .. no Proude a wy Chlopci , ma máš Člun-ku www w příklopci..

  .. řikám TO pořád - wwycwičim wás PSOwci .. éé.. kamo-ráfe TOKIO..
  .. mam wod Krále Kryu a RADIO : ))

  • jan nowak napsal:

   ..Oprawa :zastřeli-li OUDa .. ale né Ouda.. TO zwiržátko : ))
   .. jás.ně že ssi dám na je- HO póčest sstakán !

   Houbeere , ubal to - muheeee : ))

 17. jan nowak napsal:

  Petře C.. wwíš , že sse nemáme moc rádi.. muhehe : //
  .. bysem tě wykotil jag .. GryzHO !

  Jediný twoje Štěstí je ,, že do-padnrš do Chěoje !
  .. zz Canadskýho mramoru .. prscky dej : na.nahoru: /

  ps :zdrswim do Can.. mistr BLB & Haarpi

 18. Hum napsal:

  Za taketo sračky aj niekto plati?

 19. Jura napsal:

  Nějak nechápu, co se to tu děje za slovenskou polívčičku?
  Neznám autora ani Hrnka, ale překvapuje mě nenávist v diskusi. ... může mi to někdo ozřejmit?

  • Maroš napsal:

   Jura - pre teba a všetkých "nechápavcov", ktorí nemajú problém sa inému vysrať do obývačky - S LÁSKOU! - zapni si prekladač
   https://edition.cnn.com/2016/01/06/europe/vatican-newspaper-charlie-hebdo/index.html

   • Jura napsal:

    To jsi mě hodně s pochopením pomohl ... pořád pouze vidím, že jste nasraný a pořád nechápu proč.

    • Tomi napsal:

     Ahoj Jura. To nikto mevie on je nasrany porad a nakazdeho. My ale stejne máme radi.
     Je ako ten hovoriaci potkan zo strazcov galaxie. On bol taky takovy. Ale vo vnutry tlčie veľké a dobré srdiečko

     • Jura napsal:

      Dobře, nebudu to řešit.

      • Tomi napsal:

       Kľudne to rieš. Ale pýtať sa priamo na to moc nefunguje.
       Vieš... Ja som tiež občas nasraný. Treba ma vytočili v práci a keď som prišiel domov tak...
       Prišiel som už nervný. V duchu som nadával na šéfa a debilný systém. Tak sa mi nič nedarilo čo ma ešte viac štvalo.
       Musel som kúriť v peci a keď mi dobre nehorelo, tak som jedu treskol kutáčom o zem.
       Vlastne som bol nasraný na seba že som to v práci neriešil inak... Ale na seba nadávať či seba biť? Nieeeee! ... Tak si to odniesol "kutáč", lebo bol prvý po ruke. Keby došiel napr. Brácho tak zjebem jak prašivého psa za nejakú blbosť a ani by nevedel za čo. - je jedno kto by prišiel. Bolo treba to nejak dostať von.
       Otázka znie: je to vhodný spôsob? Čo sa tým rieši? Pomáha to?

       • proud napsal:

        Pomaha,ale je potreba se naucit vypoustet paru bez nespravedlivyho napadnuti blizkejch.Treba se vyrvat,vyjecet :-)))).Drzet to vevnitr je neco jako polykat jed,ale kazdej to mame jinak:-)

        • Petr C napsal:

         Proude i kdybych se posral, nevim co tim vasim prispevkem minite.

        • proud napsal:

         Je to prosty Peto,nikdy jsi nic nezkurvil a nebyl priserne nastvanej sam na sebe,o to vic,ze sam sebe jsi nemohl potrestat?? Ja mockrat,pomohlo mi se vyrvat,nikomu neublizit,nic nerozsekat a pak jit a uz klidnej to napravit :-).Uz rozumis? :-).Totalne nastvanej bych asi misto napravovani vrsil jeden pruser na druhej.

        • Tomi napsal:

         Tak si kľudne naser Peter, bo ja ho pochopil ... Ups. To bolo asi neuctivé. :D

       • Petr C napsal:

        Tomi sebekritika je ucinna v momente kdyz ji napravime. Placani a knuceni jak jsme k nicemu nepomuze.Ac skoro sedesatnik je mi jasne ze pokud ja se nepostaram o stastny zivot me rodiny, kdo se ma o to postarat? Putin a nebo ja?

        • Tomi napsal:

         Jj. Peter.
         Tak co Jura? Už chápeš, o čo tu beží? ;)

        • Jura napsal:

         Ne. Cítím všeobecnou nasranost, ale nevím proč se koncentruje zde.
         Autorem popisované reálie jsou slovenské a nejsou pro mě čtivě napsané. Takže jsem se rozhodl se tomu nevěnovat.
         Znovu jsem sem zavítal jen proto, jestli se tu vysvětlení neobjeví se zpožděním.

        • Tomi napsal:

         Jj uz som ti napsal. A citiš dobre. Objektivne neviem co s tim maju za problem.
         Povazujem to za subjektivny problem onech nasrancov

 20. Tomi napsal:

  Peter. A čo vlastne robíš? Čo máš? Čo riadiš? ...
  Na čom ti záleží? záleží ti na tom tak moc? Na čom ti skutočne záleží?

  • Petr C napsal:

   Vzdyt co delam ja je nepodstatne. Ja pisi jak to probiha. Na cem mi zalezi? Na tom at lide jsou svepravni at jsou zodpovedni za svuj zivot a at se nenechaji zneuzivat. Ted je na vas aby jste vy odpovedel na vase otazky.

   • proud napsal:

    Jj,coz je dohromady proste o svobode :-)

   • Tomi napsal:

    Toho som sa bál :D
    Som PN, takže vlastne "nič nerobím". Asi preto som tu. Vela toho nemám. Bývam u mamky kde máme 3 siamske mačky a 2 psy. Chodiemvame von a keď som dobre naladený tak keď vidím jak sa ľudia trápia za svojími štvornožcami, tak im ukazujem čo a jak majú robiť. Podávam im informácie podľa potreby, tak aby boli kľudný, uvolnený a vnímavý. Medzi tym im prevezmem psíka a prenášam na neho svoju energiu (kľud) a podľa potreby s ním robím čo mi hovorí intuícia aby sa dostal do vyrovnaného stavu. Tak aby sa s nim dalo pracovať a ja im mohol ukázať, že keď má pes správne vedenie a naplnené potreby tak bude kľudný a vyrovnaný, ako moji.
    Keď sa ma pýtajú kde a,ako som sa to naučil tak hovorím že sám od môjho psa.

    Keď riešia že mám skúsenosti atď...hovorím že ani nie. Že vlastne nikdy neviem čo robím. Že je to len cit a vnímavosť. Ja rešpektujem psa a on rešpektuje mňa. Hovorím mu čo má robiť a následne mu ukážem čo od neho chcem. Potom na tom primerane trvám kým sa pes nepodriadi.
    Získavam si jeho rešpekt, dôveru ....
    Hovorím Že skúsenosti mám iba ak z minulého života. Lebo je to pravda.
    Nepýtam sa knižiek, ľudí... Nemám žiadnych takých učiteľov. Iba sledujem majstrov pri práci a keď už idem dávať na poriadok psa a jeho majiteľa tak sa pýtam psa čo je pre neho dobré. Potom to tlmočím ľuďom. Učím ich teóriu priamo v praxi aby chápali čo hovorím. Pomáham im získať pozitívnu skúsenosť tam kde videli iba negatíva. Aby zmenili myslenie. Aby videli že je to možné. Len treba mať informácie a praktický príklad. To je celé.
    Kecať o niečom bez praxe nemá moc zmysel.

    A na čom mi záleží? Na druhých. Na čom mi záleží skutočne? Iba na mne.

    • proud napsal:

     Clovek a pes :-),99,9% problemu je potreba hledat u cloveka :-)

    • proud napsal:

     "A na čom mi záleží? Na druhých. Na čom mi záleží skutočne? Iba na mne."..........mam to trochu jinak,me zalezi na obojim stejne,casto spis na druhejch,protoze sam jsem takzvane "za vodou",relativne.

    • proud napsal:

     Netejka se darebaku,tam jsem nemilosrdnej,chces se polepsit,je treba ti pomoct,nechces,na hnuj s tebou.

 21. Tomi napsal:

  ...Neni to mysleny hanlive,natoz rasisticky,ale jako pravda o vzniku „barevnejch“ z puvodni bily rasy,tak zvanejch odpadliku z pohranicnich oblasti tehdejsi Tartarie,co se zkrizili s lidoopama... = kokotiny :D

  • Petr C napsal:

   Tomi ja do jejich krizeni nezasahoval. Mne zajima jak se chovaji

  • Petr C napsal:

   Tomi zadal jste mi otazky. Byl bych ra za vase odpovedi. A nebo jste jen dalsi z rodu tlachalu?

  • proud napsal:

   Mozna,nehadam se o to,je to jeden z vykladu,prej originalni "historie".Ale protoze vim jak to s historii je,jen davam na vedomi ze takova teorie existuje a kdyz se nad ni do hloubky zamyslis a stravis to,ac vypada na prvni pohled hrozne,pozdeji dokaze vysvetlit hodne aspektu a uz tak fantasticky nevypada.

   • Tomi napsal:

    Tak ja som nad tým posedel a stejne...
    Ale niečo na tom je. Konkrétne kríženie rás atď. Tiež považujem za pravdivé, že veľa znalostí medzi ostatné kultúry rozšírili SamÁrijci (samaritáni) = slovania.?
    Ale ide tak o to že sem na zem prišli prvý a tak mali náskok

    • Tomi napsal:

     Naviac každá rasa je proste iná. Má iné kvality aj zápory. Hovoriť že bieli je niečo viac a to akýmkoľvek spôsobom považujem za "fašizmus".
     I tak ale nepovažujem za zlé ak si človek o sebe myslí že je niečo viac - ak to nechápe ako nejaké povolenie k tomu vnucovať svoje predsatavi ostatným ako jediné najlepšie. Ve stylu ja som viac a viem vsetko najlepsie a preto bude po mojom. ... To ne.

     • Petr C napsal:

      Tomi samozdrejme ze bily je necco vic jak negr. Ukazte mi nejakou negrovskou zemi kde jsou lide na nejake solidni urovni. Bily se stara. negr je zavisly na urode bananu.

      • Tomi napsal:

       Ukážte mi nejakú negrovskú zem ktorú nedrancuje bieli ohyzd. Ukážte mi jediný čierny národ ktorý bieli nadradenci nezotročovali, nezabíjali a ktirého bohactvo nerozkradol ten naj beloch.
       Jediné čo reálne vidím je že bieli vinikajú v spôsobovaní utrpenia.

       • Petr C napsal:

        Proberte se ja nemam zajem obhajovat kolonizaci Jen si uvedommte jak ty zeme ktere se ji zbavily ziji ted. Clovece ja nemuzu vzit cele to svinstvo na sebe. Tak velky nejsem. Ale uvedome si co se v tech zemich deje nyni. No a pokud mate souzneni dusi tak si nejakou tu rodinku nakvartyrujte k sobe. Ovsem budte zokdpovedny za jejich ciny.

        • Tomi napsal:

         :)
         veď jo. Ale taky prečo sa to tam deje. My si musíme upratať tu, aby sme tam nerobili bordel. Potom budú mocť byť doma a byť normálny. Ale to bieli okupant musí stiahnuť army a ekonomické chápadlâ, ktoré ich okrádajú. Toto nieje vytvor čiernych ani žltých. Ale náš. Môžme sa vyhovárať na to že to preto lebo más ovládajú židia. Ale potom ako môže byť beloch naj, keđ si ho podrobila akási (ne)rasa.

         To čo hovoríš je pravda - pokiaľ to nemá rasový podtón.
         Prečo by som si ich mal vziať? Ja,som predsa nikdy nesúhlasil s kolonizovaním žiadneho druhu. Ani s inváziou na blízky východ. Zato ludia okolo mňa s tým nemali problém. Že ich sa to netýka atď... A teraz keď sa ich to už týka?...

        • proud napsal:

         S tim okradanim je to slozity,jak v cem,okradaji je nucenim pracovat na tom,na cem by sami nikdy nedelali,protoze by netezili.To znamena ze je nutej delat neco co nechtej a ani nepotrebujou.Kdyby prisli,tezili a to vsechno sami a nevmesovali se do zivota domacich,zase by to vypadalo jinak.Kdyby neprisli,zase by ty suroviny netezili a nebyly by k dispozici.......Jak rikam,je to slozitejsi.Kolem toho vznika spousta otazek a polemik.

       • proud napsal:

        V tom musis Tome konkretizovat,jinak to nepujde,protoze to ma na svedomi jen hrstka bilejch.

        • Tomi napsal:

         Hrstka? Hele, vole!

         Keď u nemeckého partnera vzkvétal srrejda fašík. Tak za ním jako šla hrstka? Nie!

         Hŕstka bola tých čo tým sociopatizovaným hovadám hovorili že tudy cesta nevede. Že je to cesta do pekla. Koho počúvali? Ich? Nebo strejdu Dolfiho? A keď ríkam že to všechno strejda Dolfi a jeho parta.... A ostatný boli "nesvojprávny" alebo čo?
         Prej sfanatyzovaný. Ale potom sú to ovce a podľa ľudských meradiel patria do bytúnku a potom na pekáč.

         Hele, vole! Tudy cesta nevede. Takto sa ovčianského preukazu nezbavíme.

        • proud napsal:

         Je to u vas,nebo u nas jiny?????? To je duvod proc porad pisu ze kazdej musi zacit nejdriv sam se sebou,abysme se prvni zbavili ovcanstvi ;-)

        • Tomi napsal:

         Jak ti to de? :D

        • proud napsal:

         Dokud to bude: Vsichni sborem za tim prvnim volem kterej vsechny ovlada penezma,zmeny necekej! Coz je ovsem mnoha "vysokoskolakum" a vsem kdo neco "vlastnej" zatezko pochopit,kdyz maj "svy jisty" uz ted ;-)

        • proud napsal:

         Za sebe si nestezuju ;-)

        • Tomi napsal:

         Kým sa nesťažuješ, tak je dobre. Hele. Já du sadiť zeleninku. Papriku, rajčiny ...
         Upratat psí bunker v pivnici a tak...
         Pak prebereme tú karmu :D

        • proud napsal:

         Ty rajcata uz ti mely lizt a ne je teprv sazet! :-)

        • Tomi napsal:

         Trochu sme to po-odložili :D

     • proud napsal:

      Premejslis spatne,bilej je neco vic co se intelektu a jeho pouzivani tejka,ale ne v hanlivym slova smyslu,nema se co proto povysovat.Neni tajemstvim,jak na tom v kterejch smerech ktera rasa je,ale nerespektuje se to,coz by melo.A prestan s tim ze se bilej nekam sere,nedela to dobrovolne,ale za a pro penize,vinu hledej v systemu,je to porad dokola.\Nebo mas za to ze se lidi radi zabijeji ve valkach? Urcite ne a prece valky jsou a deje swe to,ptej se proc.Protoze bilej vykoristuje bilyho a nuti ho k tem svinstvum na zaklade penez,americkejch snu,dluhu a prostyho uziveni rodiny.

      • Petr C napsal:

       Proude jdete zit do nejake negrovske zeme . Potom piste. Ja dovedu zit s Asijci, urcitou casti Americanu ale s negrama ani nahodou. Ovsem muj nazor je ten at si maji tu svoji Afriku jen pro sebe a ti kteri je okradali at vse vrati. Prozatim kazda negrovska zeme sla od desiti k peti. Toz jim jdete pomahat.

       • proud napsal:

        Nemusim,jsem presvedcenej o tom,ze bych se zadnou jinou rasou,nez bilou zit nemohl,jedno se kterou.To bych spis prezil uplne sam.

        • Petr C napsal:

         Proude ja mam za zenu typicky Slovaku, ja jsem typicky slovan i kdyz castecne z Nemecka. Muj syn je rusobivejsi nez Rus. Ovsem klidne bych mohl zit z Asiatkou., nebo z nejakou Americankou. Co vidim ted tak treba Asiatky jsou mnohem sympatictejsi nez ty bile holky. Feminizace program odrovnal pekny pargeneraci.

        • proud napsal:

         Souhlas,je to u Rusek z vesnice a u Asiatek podobny,jsou vychovavany "pro" chlapa.Rozebirat skody spachany na zenskejch formou tak zvany "rovnopravnosti",coz je pokrytectvi ktery s rovnopravnosti ma malo spolecnyho,nemluve o feministkach,by bylo na celou novou kapitolu i s diskusi.

        • Petr C napsal:

         Proude , vzdyt vy nemate zaden prehled. Tu v Asii zenske nejsou zadne ulacovane.. Zdat se vam muze co chcete, ale holky tady pekne ridi chlapy.

       • proud napsal:

        Proc se domnivam ze me momentalne spatne ctes? :-).Nerika snad dost jasne co jsem psal predtim,ze muzeme zit Vedle sebe,ale nikdy ne spolu? ;-)

        • Petr C napsal:

         Zit vedle sebe, nakvartirujte si bandu cikanu vedle sebe . Praxe vam odpovi. Tak zamo je to z negrama.Proude ja nectu spatne jen jsem primy clovek. Nepisi dvousmyslne.

        • proud napsal:

         Ani ja ne,jen me vkladas do pera neco co jsem nenapsal :-).Kde pisu ze tu chci migranty,nebo ze mi je jedno jestli tu jsou? Kde jakkoliv schvaluju multikulti? :-)

        • proud napsal:

         Predpokladam ze rozeznas co je vedle sebe a co je spolu.Vedle sebe zijeme od veku,kazdej ve svoji zemi!!!! V Americe kazdej ve "svy" osade,na "svym" uzemi.Jenze tam uz jsou trenice protoze chybej hranice,proto policejni stat,ale jakz takz to jde,ale zase,vedle sebe,ne spolu.

        • Tomi napsal:

         Proude. Že ty mluvíš o vkladani do pera niečo čo nieje napísané :D

       • proud napsal:

        Dobre vis,ze ani v americe se nezije spolu,jen vedle sebe a to jeste jen proto ze jde o policejni stat.I kdyz radi do sveta kricej onu lez multikulti spolu,coz je pitomost,ale blbci to zerou.

   • Petr C napsal:

    Proude ja kaslu na historii. Existuje spousta webu. Ted si vyberte ten spravny. Mne zajima co mi rika intuice a jestli je v souladu s mym srdcem. Vim co je spatne a co muze byt lepsi. Nato ty prekroucene dejiny nepotrebuji.

    • Tomi napsal:

     Preto ich čítam všetky a ku žiadnemu sa neprikláňam.
     Pochopiteľne hľadám rozdieli.
     No nie aby som našiel konflikt. Ale súlad.
     Oni to podávajú akoby sa tie teórie navzájom úplne vylučovali. Ale je to naopak - vzájomne sa dopľňajú. Porovnávaním je možné vylúčiť plevel a získať čisté zrno.
     Často to totiž píšu ľudia ktorý si myslia že niečo pochopili a teraz to chcú presadiť. Myslia si že sa venujú duchovnu. V skutočnosti iba duchovný svet zanášajú materiaizmom, ktorému po novom hovoria duchovno.

 22. Petr C napsal:

  Tomi ja vas pozadal na odpovedi otazek ktere jste zadal mi, Takze sem s tim.

  • Tomi napsal:

   Nájdi si to. Písal som. Ak ti niečo nieje jasné alebo sa ti odpoveď nezdá dostatočná, tak to "skúsim" napraviť.

   • Petr C napsal:

    Toni ja vam take nenapsal at si to najdete. Napiste to tu Strucne a jasne.

    • Tomi napsal:

     Toho som sa bál :D
     Som PN, takže vlastne „nič nerobím“. Asi preto som tu. Vela toho nemám. Bývam u mamky kde máme 3 siamske mačky a 2 psy. Chodiemvame von a keď som dobre naladený tak keď vidím jak sa ľudia trápia za svojími štvornožcami, tak im ukazujem čo a jak majú robiť. Podávam im informácie podľa potreby, tak aby boli kľudný, uvolnený a vnímavý. Medzi tym im prevezmem psíka a prenášam na neho svoju energiu (kľud) a podľa potreby s ním robím čo mi hovorí intuícia aby sa dostal do vyrovnaného stavu. Tak aby sa s nim dalo pracovať a ja im mohol ukázať, že keď má pes správne vedenie a naplnené potreby tak bude kľudný a vyrovnaný, ako moji.
     Keď sa ma pýtajú kde a,ako som sa to naučil tak hovorím že sám od môjho psa.

     Keď riešia že mám skúsenosti atď…hovorím že ani nie. Že vlastne nikdy neviem čo robím. Že je to len cit a vnímavosť. Ja rešpektujem psa a on rešpektuje mňa. Hovorím mu čo má robiť a následne mu ukážem čo od neho chcem. Potom na tom primerane trvám kým sa pes nepodriadi.
     Získavam si jeho rešpekt, dôveru ….
     Hovorím Že skúsenosti mám iba ak z minulého života. Lebo je to pravda.
     Nepýtam sa knižiek, ľudí… Nemám žiadnych takých učiteľov. Iba sledujem majstrov pri práci a keď už idem dávať na poriadok psa a jeho majiteľa tak sa pýtam psa čo je pre neho dobré. Potom to tlmočím ľuďom. Učím ich teóriu priamo v praxi aby chápali čo hovorím. Pomáham im získať pozitívnu skúsenosť tam kde videli iba negatíva. Aby zmenili myslenie. Aby videli že je to možné. Len treba mať informácie a praktický príklad. To je celé.
     Kecať o niečom bez praxe nemá moc zmysel.

     A na čom mi záleží? Na druhých. Na čom mi záleží skutočne? Iba na mne.

     • Tomi napsal:

      Bolo to tam kde si mi psal nech taky odpovim

     • Maroš napsal:

      Tomi - no konečne to z teba vyliezlo! Infantilita a egoizmus obvykle skončí, keď budeš vychovávť vlastné deti - aj keď u vyslovených egocentrikov to neplatí - to ego nie je orientované len na materiálno /moc, manipulácia/ - na to pozor! No a keď budeš nútený chrániť svoje vlastné štence - prejde ťa aj to - byť s každým za dobre!
      Moja Reč - Duša psa
      https://www.youtube.com/watch?v=QFOTPHCN0JY
      Happiness (*NEW*Animated Short Film by Steve Cutts)
      https://www.youtube.com/watch?v=gnv-QO99CII
      Tomi - že pozdravujem tvojich psíkov a mačičky! A budeme stále väčší a bude nás stále viac!
      Very big angry rat making loud sounds (Warning - it may scare your pet rats cats dogs etc )
      Giant Rats Can Detect Tuberculosis! | Extraordinary Animals | Series 2 | Earth
      https://www.youtube.com/watch?v=jrp2UgbYJn4
      https://www.youtube.com/watch?v=4CHjQVwvSeE

      • Tomi napsal:

       Prečo by mi malo ísť v prvom rade o druhých? V prvom rade musím myslieť sám na seba.
       Keď letíš lietadlom tak pred vzlietnutím je také školenie.
       Hovoria tam že v prípade núdze sa uvoľnia kyslíkové masky. Rodič má najprv nasadiť sebe až potom dieťaťu. = Najprv záchraniť seba - potom ostatných. To nieje žiadny egoizmus.
       Naopak...v opačnom prípade by to bolo krom idiocie aj pokrytectvo. Sám sa zadusíš a nikomu nepomôžeš.
       Zdar.

       • proud napsal:

        Spatnej priklad :-)))).Nasazujes diteti proto ze nemuzes vedet jestli to samo udela spravne :-)

       • proud napsal:

        Jinak si delej jak to cejtis,ja to beru tak ze se mam mit dobre skrz ostatni,je to pro me meritkem.

        • proud napsal:

         Presneji,melo by bejt ve spravedlivy spolecnosti,v tyhle tezko,pochopitelne.Nicmene tim ze se tim ridim vydim lip to soucasny neradstvo.Protoze dodrzovat to ted,by znamenalo mit dve moznosti: 1/ stat se ovcanem , 2/vseho se vzdat a jit si rovnou lehnout pod most.

        • Tomi napsal:

         "Ešte že máš takú dobrú výhovorku" :D

        • proud napsal:

         Nemam,ale jsem dalekej toho delat ze sebe prdlyho mucednika,nebo hrdinu,kterejch jsou plny hrbitovy :-)

        • Tomi napsal:

         Hrdina :D

       • Maroš napsal:

        Tomi - cigánske pravidlo - "zachráň piču - potom zrobíme dzeci znovu!" - je mýtus! V lietadle si musíš nasadiť masku ako prvý preto, že dieťa automaticky napodbňuje to čo jeho rodič - teda nestráca sa čas konfliktom "musíš!, a decko reve prečo?!, a tiež preto, že keď ako dospelý stratíš vedomie - tvoje decko si ju už nenatiahne vôbec - v panike, alebo nedočiahne!

        Čím dlhšie čítam tvoje výlevy - tým viac na presviedčas, že tu si len ako exhibicionista - navyše sprostý ako bota! Sorry jako - s typmi ako ty to bez urážky nejde - kvôli takým ako ty odchádzajú učitelia zo školstva a idú radšej robiť bachárov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!