Otevřený dopis Kateřině Konečné k jednání Evropského parlamentu o očkování

konecnaPřiznám se, paní poslankyně, že jsem po vyslechnutí Vašeho příspěvku prožila několik neklidných dní a nocí. To proto, že jste ve svém projevu uvedla informace, které mi nedávají smysl. Už dlouho se tématem očkování zabývám, protože mám negativní zkušenost u vlastních dětí. A tak Vás chci požádat o trochu Vašeho času, laskavosti a trpělivosti, abychom společně mohly rozebrat každou spornou informaci zvlášť.

Řekla jste ve svém projevu na půdě Evropského parlamentu dne 25.1.2018 mimo jiné, že se “téma očkování s železnou pravidelností vrací k projednávání pokaždé, když v nějaké části Evropy vypukne epidemie choroby” …., o které si myslíte, že už neexistuje.

Mám potřebu se zeptat, jestli projednáváte v EP s tak železnou pravidelností také válečné konflikty, které se týkají Evropy. Víte, jsem si jista, že tato pravidelnost má vliv na počet epidemií. Co s tím hodláte jako poslankyně udělat?

Co udělal Evropský parlament proto, aby zabránil např. válce v Sýrii? Protože války, to je hlavní důvod, proč mnohdy vznikají ložiska epidemií. V Sýrii, do té doby než tam vypukla válka, byla stejně vysoká úroveň ochrany zdraví lidí jako je v evropských zemích. Pokud tam tedy dnes trpí nemocemi, proti kterým byly lidé proočkování a předpoklad je, že jsou imunní, jak je možné, že se viry a bakterie šíří?

A dále říkáte: “setrvale klesá proočkovanost

K tomu je třeba říct více: “V populacích s přirozeným výskytem spalniček a dalších kdysi běžných dětských nemocí byla skutečně kolektivní imunita: naprostá většina lidí tyto nemoci překonala v dětství a byla po zbytek života imunní. Nikoli díky léta přetrvávajícím protilátkám, ale díky tomu, že se s nemocemi pravidelně potkávali u svých dětí, vnoučat, sousedovic dětí apod., a tak si svou imunitu utužovali.

Podle oficiálních údajů je proočkovanost batolat kolem 92%, tj. v každém očkovacím ročníku je necelých 9.000 neočkovaných dětí, vcelku to bude kolem 44.000 dětí z cca 550.000 (což je přibližný součet živě narozených dětí v Česku v letech 2012–2016).

Proti 44.000 neočkovaným dětem máme víc než 3 milióny očkovaných dospělých, mezi kterými propukají epidemie spalniček, kteří již dávno nejsou imunní právě kvůli tomu, že byli očkováni.

Statistika je neúprosná: očkování vyrobilo a vyrábí rostoucí počet neimunních dospělých, spalničkami ohrožených v rizikovějším věku, než kdyby je měli šanci prodělat přirozeně v dětství. Každý rok stoupne počet neimunních nejméně o 90.000 — další ročník. Každý rok díky v minulosti provedenému očkování stoupne počet vnímavých jedinců desetkrát víc, než kolik jich vznikne mezi dětmi díky jejich matkám neochotných očkovat.

A přidávám ještě vyjádření našeho Ministerstva zdravotnictví:

Otázka: Způsobili současný stav a lokální epidemie spalniček dle názoru Ministerstva zdravotnictví ČR převážně ti rodiče, kteří odmítli nechat naočkovat proti spalničkám své děti?

Odpovědi MZ ČR: Mezi hlavní příčiny aktuálně zvýšeného výskytu spalniček v Evropě (…) patří pokles proočkovanosti proti spalničkám pod potřebnou hranici 95 %. (tady drobná vsuvka, která dokládá, že procentuelní potřebnost [v závěru článku] je proměnlivá…) Důvodem vzniku zvýšeného výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji není odmítání očkování , nýbrž skutečnost, že se onemocnění rozšířilo mezi neočkovanými dětmi, které z důvodu nízkého věku nemohly být očkovány, dále onemocněly osoby, kterým nebyla podána druhá dávka očkovací látky, popřípadě došlo u řádně očkovaných dvěma dávkami k tzv. „vyvanutí“ imunity a následně k infekci spalničkami.

A ještě komentář spolku: “ Přestože MZ ČR nejprve opakuje všeobecně šířenou mediální tezi, že za současný výskyt spalniček v Evropě může právě pokles proočkovanosti (odmítání očkování ze strany rodičů), jedním dechem popírá, že by se totéž týkalo současné situace v ČR. Všechny důvody, které MZ ČR explicitně označilo za důvod současného stavu v Moravskoslezském kraji, jsou důvody odlišné od zvýšení počtu neočkovaných dětí v populaci. Zejména je potřeba rozlišovat mezi velmi malými neočkovanými dětmi, které dosud živými MMR vakcínami očkovány být nemohly (děti do cca 1,5 roku věku), a dětmi, které nebyly očkovány z rozhodnutí svých rodičů. Všeobecný pojem „neočkované děti“ tento zásadní rozdíl stírá a zakrývá, čehož mnohá média manipulativně využila a stále využívají. U veřejnosti je vyvolávána podvědomá asociace neočkované dítě = rodič odmítající očkování. To ve svém důsledku brání porozumění skutečným příčinám současného stavu.

Ono by se těch informací o tom, z jakého důvodu se nám vrací epidemie spalniček a jiných nemocí, dalo najít více.

Na Slovensku dle demografických údajů vypadá “pokles” proočkovanosti takto:

slovensko-spalnicky

Jsem si jista, že to bude v ČR a v zemích EU přibližně stejné.

Řekla jste : “je to důsledkem velkého nadhodnocení rizika”

Rozumím tomu tak, že každá spatřujeme rizika v něčem jiném. Píšu tady o těch, která dopadají nejenom na naše děti ve vztahu k vakcínám.

Očkování jako takové mi nevadí, princip jistě funguje. Ostatně je vyzkoušené tisíce let zpátky, nejen na lidech. To, co lidé nejvíce řeší, jsou vakcíny (a vynechám diskuzi o tom, že i lékař může svou práci dělat nedbale, čímž může způsobit také trvalé poškození zdraví.)

Spousta z nich je dennodenně aplikována zdravým i nemocným, těm, co jsou příliš malí, abychom mohli zjistit jejich zdravotní stav podrobněji, i těm, co jsou v nemocnicích a v domovech důchodců. Nikdo nerozlišuje počet dávek, nezjišťuje skutečnou potřebu a nestanovuje dostatečně rizika na základě hmotnosti, věku, osobní a rodinné anamnézy, a aktuálního zdravotního stavu. Tuto hromadu vakcín aplikují v mnoha kombinacích, každé věkové skupině. “

Paní poslankyně, myslíte si, že to není dostatečně vysoká míra rizika?

Zejména vzhledem k tomu, co vše ve vakcínách lze nalézt?

obsah-ockovani

To opravdu nehodlám podceňovat.

V čem Vy osobně vnímáte podceňování nebezpečí přenosných nemocí, pokud uvážíme fakt, že očkovaný jedinec si nemusí vytvořit protilátky z imunizace vakcínou? V takovém případě je pravděpodobné, že není proti nemoci chráněn. A protože hladiny protilátek se nezkoumají plošně ani před očkováním ani po, pak nelze tvrdit, že očkovaní jsou zodpovědnější ve vztahu k nebezpečí přenosu nemocí, kterým chce společnost předcházet očkováním. Nehledě na to, že očkovaný může být přenašečem viru. Lze mu to odpustit, protože na rozdíl od neočkovaného víme, že o tom neví, že není chráněn, a že může někoho nakazit. Je také už léta známo, že očkovaní šíří černý kašel více než neočkovaní (konkrétně o 17% více než neočkovaní, co černý kašel ještě neprodělali, a 35x více než neočkovaní, co černý kašel už prodělali). To samé bylo nedávno zjištěno i pro očkování proti chřipce, tzn. např. proti chřipce očkovaní lékaři jsou de facto pro své pacienty nebezpečnější než neočkovaní lékaři. Obě studie byly zveřejněny v časopisu Akademie věd USA.

Řekla jste: “..kolegové, musíme co nejdůrazněji bojovat s tímto stavem.”

Paní poslankyně, je mi smutno když slyším, jak vyzýváte k boji své kolegy proti části populace, která patří také k Vašim voličům. Politici by neměli vstupovat do otázek týkajících se zdraví, jinak budeme debatovat i o užití antibiotik proti infekcím. Globální vyžadování povinnosti očkovat považuji za omezování osobní svobody a porušování Čl. 2 Listiny práv a svobod o biomedicíně, kde je napsáno: Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. “ , V současné situaci, (kdy neexistuje žádná studie, která by potvrdila bezpečnost vakcín z dlouhodobého hlediska (10 a více let), nesrovnává se zdraví očkovaných s neočkovanými, studie bezpečnosti vakcín trvají obvykle jen pár dní, tudíž nemají šanci zachytit např. autoimunitní nemoci, které se obvykle projeví až po měsících od spouštějícího podnětu, navíc kontrola kvality výrobní dávky (šarže) je prudce nedostatečná, jak před rokem zjistili italští vědci, když objevili obskurní nanočástice v téměř každé běžně používané vakcíně,) nelze požadovat bezbřehou poslušnost.

Tento stav je třeba řešit, nikoli proti němu bojovat. Určitě uvítám, a nejenom já, pokud vzniknou nezávislé studie, které udělají v těchto otázkách jasno. A také nezávislé studie o tom, jaký zdravotní stav je mezi očkovanou a neočkovanou populací. Nezávislými rozumím - hrazené někým, kdo nemá žádný vztah k farmaceutickému průmyslu.

Řekla jste “není možné aby se čekalo, až nám někde umře 200 lidí na spalničky”

Dokud budou lidé umírat ve válkách, budou umírat i na nemoci. Protože války s sebou nesou nedostatek, křivdu, bolest, strach, a s nimi i choroby. Zabraňte válkám, dopřejte každému dostatek, pohodu, klid a spokojenost, a vyřešíte epidemie nemocí.

Také říkám- řekněme si to na rovinu. Nepravdivé lži a informace, které se ohledně vakcín šíří, jednou mohou být naše zhouba.

Řekla jste : .”..negativní reakce na očkování se objeví jenom velmi, velmi zřídka…”

Tlačí se mi do prstů, když to tak píšu, otázka: Kdo Vám dodal tyto informace? Protože nejsou úplné, stejně jako hlášení, která mají podávat lékaři o nežádoucích účincích Státnímu ústavu kontroly léčiv. Prý je to 93-95 % nenahlášených případů. Jak chcete analyzovat a vyvozovat důsledky bez dat? Nějaké sice jsou, ale málokoho zajímají.

Řekla jste “...aby okamžitě zahájili masivní kampaň …” důrazně protestuji proti takovéto výzvě v případě, že je nedostatek údajů o tom, v čem spočívá bezpečnost vakcín, a jsou zatajovány informace o množství nežádoucích účinků po očkování. Kupř. v příbalovém letáku k hexavakcíně Infanrix Hexa (povinné základní očkování 3x v prvním roce života) je uvedeno pouze 39 druhů nežádoucích účinků, avšak výrobce této vakcíny ve své (původně) důvěrné zprávě regulačnímu úřadu (obdobě SÚKL-u) uvádí až 824 různých druhů hlášených nežádoucích událostí po očkování touto vakcínou, tzn. před veřejností zatajuje víc než 95%. Lze to přirovnat k tomu, kdy někoho odsoudí na základě nedostatku důkazů, které sice jsou, ale nelze je použít.

Kampaň je snaha někoho přesvědčit, získat na svou stranu. Zdraví nemá stranu. Zdraví je nebo není. Nelze nezdravého přesvědčit, že je zdravý, pokud to sám tak není schopen cítit. Nelze nikoho se zdravým rozumem přesvědčit, že látky, které jinde působí jako zlo, budou ve vakcínách konat dobro. Jedině, a to se v kampani dělá, že není řečeno vše a všem. A tomu říkám zatajování skutečnosti.

Určitě by potěšilo rodiče, kteří přispěli svými příběhy v těchto brožurách, pokud by poslanci projevili zájem si je přečíst. Je to jenom malý zlomek skutečných příběhů s nežádoucími účinky. A víte, co mají opravdu všechny společné? Že všichni ti rodičové, kteří tam uvedli svou zkušenost, šli očkovat s důvěrou v prospěšnost a bezpečnost vakcín. Dočkali se zklamání, protože náš stát doposud není ochoten nést odpovědnost za poškození jejich dětí, byť to souvisí s jeho příkazem, a také připouští, že se mohou taková poškození po aplikaci vakcín stát.

Takže tak se rodí, dle Vašeho komentáře, “zapálených pár lidí” Ti nemají čas dělat byznys, protože pečují o své postižené děti a odolávají neustálému tlaku a osočování stran společnosti. Ale také mají v sobě potřebu říct, co se může stát i těm ostatním. A máte pravdu, Ministerstvo zdravotnictví to zcela ignoruje, takže se nic nemění.

Vnímám Vaše odhodlaní bojovat za ochranu veřejného zdraví. Zaslechla jsem však ve Vašem hlase také náznak obvinění, když jste to světu sdělovala. Ano, lidé dělají zločinné skutky. Je jich mnoho, kteří tak činí. Vždy to tak bylo. Až jednou nastala doba, kdy se násilí začalo zneužívat a stalo se jednou z metod, jak získat něco, čeho se ten druhý nechce dobrovolně vzdát. Dnes je to násilí oblečené do roucha prospěchu a ochrany veřejného zájmu. Ale pořád je to násilí, kdy jeden umírá za druhého.

Neočkovat není zločin, je to možnost každého jedince rozhodovat o svém životě a zdraví. Lidé, kteří se rozhodli nevyužít preventivní péči, nařízenou zákonem, nemají v rukách zbraně, pouze vlastní odhodlání ubránit se útokům.

Všichni si přejeme, aby zájmem státu bylo chránit své občany. Chci upozornit na to, že než se dítě stane občanem, tak ho chrání rodiče, pokud je má. Předně oni jsou občany státu, a stát má chránit také je. Všechny bez rozdílu. Přesto jsme svědky neustálých útoků na svědomí těch rodičů, kteří už svou daň společnosti zaplatili zdravím svých dětí. A to nejohavnější je fakt, že jsou lidé, kteří zneužívají postavení poslance a podněcují je dělat arbitra nastavováním povinnosti, jak mají lidé přistupovat k prevenci. Způsobují tím také to, že samotní lékaři mají strach potvrdit, že taková postižení jsou spojená s očkováním, přestože se dějí právě krátce po podání vakcín. Obávají se represí, kterými mohou být postiženi, a nepomůže jim ani dodržování zákona .

Paní poslankyně, už nevěřím na kolektivní imunitu. Pouze na tu přirozenou a ta u některých nemocí už nefunguje. Jediná kolektivní imunita, která platí, je poslanecká. Shledávám toto privilegium v určitých otázkách za trestuhodné. Tato výjimka je jako vyjmout ze zákona o reklamách jeden průmysl a umožnit tím působit na lidi určitým zájmovým skupinám na úkor jiného průmyslu, kterému stát reklamu nedovolí. A na to, co si lidé přejí, odpovídají poslanci takto.

Upřímně jsem ráda, že jste si všechny texty přečetla, každý odkaz pečlivě ověřila a nově nabyté vědomosti zvážíte při dalším hlasování o tomto tématu.

A také očekávám, že odpovíte na mé výše uvedené otázky a určitě uvítám, pokud to bude rovněž veřejně.

Přemýšlím, jestli je to všechno …, určitě by šlo dodat ještě mnohem více.

Závěrem už jenom drobná poznámka:

Získání informace je východiskem, nikoli cílem kritického myšlení. Proto odpouštím všem, kteří jenom nevnímají souvislosti všech informací a podléhají tak obavám z nepoznaného a řízeným masivním kampaním.

 

Na Váš příspěvek reagovala sama za sebe

Mária Vašíčková

z Čejkovic

Jižní Morava

 

P.S. Vzhledem k tomu, že Váš projev byl veřejný, považuji za nutné, aby ta samá veřejnost mohla dostat informace i z jiného soudku, proto předám tento dopis, adresovaný Vám, i lidem, kteří jsou ochotni a schopni ho veřejnosti přiblížit. Děkuji za pochopení.
229 Komentářů k Otevřený dopis Kateřině Konečné k jednání Evropského parlamentu o očkování

 1. jan nowak napsal:

  ROBOTI.. já mam ná-wrh - co gdybychom na-wrh-nu-li Korálowi aby ja-go rozšířil ten
  chlíweček ss odpowěďma na koKomenty - He ??
  .. bo bych se tam ne-rad s těma 2 ma ssmraďochama mačkal Q Q Q

  ps : nedělej-te Že newíš Sasíne , ko-ho myslim.. muheeee !

 2. obycejnilide7 napsal:

  to autor Mária Vašíčková, JM

  Blahopřeju a děkuju jedním dechem, už dlohý leta se člověk snaží i často byl za blbca(nevadí), jenže co když my "blbci" máme pravdu copak se zbytkem populace.
  Naprosto nesnesitelná je pro mne skutečnost co se dnes vpichuje pod různými výhružkami DĚTEM, fuj to je hnus!

  Maruško děkuji za článek za odvahu ať se Vám vždy dobře daří!!!
  :-)

  • Jiří napsal:

   Přidávám se, děkuji paní Maruško. Doplním ještě to, že já za vakcinacemi vidím plánovanou genocidu i úmylsné poškozování miminek a dětí. Farmacie si tím ještě navíc zabezpečuje příliv miliard korun a vůbec všech měn...
   Všichni takoví zmetci, jako je Kateřina Konečná, zaslouží dostat a prožít takové utrpení a ničení rodin skrze očkování miminek, jako podporuje ona sama. Buďte prokleti všichni, kteří berete právo rodičům zodpovídat za své děti!
   Jirka

 3. proud napsal:

  Dopis dobrej,ale nefungujici na karieristu bez svedomi,coz jsou ve vladach vsichni bez rozdilu!

  • proud napsal:

   Nezajima je to,zajimaj je jen zajmy tech kdo jim sypou a kolik jim nasypou,je to prosty.Kdyby ne,jejich kariera by rychle skoncila a nikoho by nezajimalo ze je "volila" nejaka vetsina ;-).Uz to zacinate pobirat?...........ze by? :-))))))))))))))))))))))))

 4. Vladislav po přestávce napsal:

  Paní Mária z Čejkovic si na ty vidle nejenom naběhla, ale ještě si upravila úhel nápichu svého trupu na ně tak, aby byl účinek co nejlepší. Sama píše, že je třeba zabývat se SLOŽENÍM VAKCÍN, ale nakonec její příspěvek vyznívá pouze jako odsouzení očkování jako takového, en bloc, což jsou právě ty vidle v jejím břichu.
  Míchání hrušek s jabkama může vytvořit chutný kompot, ale pokud posuzujeme vysoce odborný problém, je to k smíchu. Záškrt, obrna ani tuberkulóza neustoupily kvůli "přirozené imunitě populace", a bylo by opravdu zajímavé sledovat, jak by na ni ona dotyčná spoléhala, kdyby jí na tyto nemoci zemřely třeba dvě z pěti dětí.
  Škodliviny, které jsou v tabulce, se z 80% vyskytují i v té nejčistší pitné vodě. Paní Mária, už Vám někdo vysvětlil, co to je mezní koncentrace či jaký je rozdíl mezi kvalitativní a kvantitativní analýzou čehokoliv?

  Téma očkování je exemplární případ dosavadní bezzbubosti, zmanipulovanosti a zneužití české "alternativy" pro zájmy někoho úplně jiného. Místo toho, aby alternativa řešila řízenou bílou depopulaci jako takovou, překrucování dějin s cílem eliminace Slovanů a další jednoznačná témata, tak jako štika skáče na pro gójimstvo určenou návnadu v podobě očkování.

  A jako tlupa paňáců zuřivě přikyvuje: - očkování je zlo, ne, ne a ne!

  No tak ho tedy paušálně odmítněte, vyberte si z jedné ze dvou pečlivě předpřipravených gójimských variant pro vás vymyšlených! Jen do toho! Přesně toto pro vás totiž páníček prostřednictvím svých lidí v "alternativě" nachystal.

  Jedni budete trávení čímkoliv, druzí budete zase kapat na nemoci odstraněné díky očkování před 70 lety. Nebojte, ony se tady zase objeví, migraci bohužel nikdo nezastaví, a až se budete ptát, proč je máte, on vám už páníček rád vysvětlí, že "na tento kmen očkování stejně neexistuje".

  Jenom VĚDU, skutečné poznatky oproštěné od ideologie a dogmatismu do toho netahejte, protože ta nemá ani s jednou, ani s druhou variantou nic společného.

  • proud napsal:

   Tahni uz do prdele,sionsky nastrceny pako,placeny pharmaceutama!

   • Voda napsal:

    Heled, proude! Vladislav neni nastrceny, ale dobre ti nastrkuje zrcadlo, jenze ty uz ani tam nedohlednes, jak si rozzureny, byk by ti moh zavidet.

    Rika pravdu, a vy, co se upinate na pouhy jeden bod z cele rady prostredku likvidace bile rasy (primichavani skodlivych latek do vakcin).

    Az budu mit vic casu, tak ti najdu dopis, ktery poslala ceska zdravotni sestra z Nemecka ( citoval ho Ortek ve sve nezavisle televizi) o svinstvech co sem pritahli cmoudi a vyslovne rika, ze na to nemame leky! Se probudte z cernobileho videni sveta.

    Proste a jednoduse, nelze rict, ze vsechny vakciny jsou zlem, kdyz nektere jsou primo nutne pro zachranu zivota.

    To se ale Vam, co neustale rozdelujete podle debilniho a neexistujiciho pravidla dobro ci zlo, vysvetlit proste neda.

    A do prdele posilat muzes kolik chces, tim realitu nezmenis.

    Je potreba se zabyvat slozenim vakcin a ne tupe trvat na tom, ze sou vsecky zlem. ( a znovu ti pripomenu, ze tento pristup k zivotu, ktery mas, je chory.

    P.S. A ten dalsi tvuj prispevek o cokoladovem venecku nema opet jiny ucinek nez ten, ze se ztrapnujes a shazujes a chechtam se tomu, jak si myslis, ze jsi mu neco nandal. A zasiras diskuzi, ac to vycitas druhym.

    • proud napsal:

     "A do prdele posilat muzes kolik chces, tim realitu nezmenis. "........takze do ni slehej a toho blbce si vezmi s sebou! ;-)

    • proud napsal:

     Tvoje ps mi jen rika,ze jsi stejny prase jako tvuj idol........

     • Voda napsal:

      Mit idoly potrebuji jenom nenormalni lidi, a podle sebe soudis me. A mimochodem, prase je uzitecne, coz se o tobe rict neda, vyskakujes tady jak nejaka hysterka. A jeste kozu se ti chce jebat, jinak bys o tom nemluvil.

      To si admi nabeh si zvolit za nacelnika takoveho uchyla.

      • obycejnilide7 napsal:

       Voda napsal:
       20.3.2018 (0.06)

       -----------
       Vrána k vráně seda, sedl sis Vodo k Vladislavoj haha.
       Táhni promptně v řiť debile!
       :-))))

  • proud napsal:

   Poskoku,olizujici cokoladovej venecek prackam co te platej,a vubec vsem se kterejma se valis.

   • .lak napsal:

    Určitě se chechtá, 100%

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Miluju sílu tvé argumentace.
    A ještě víc ji miluje ten, kdo vám tato témata tak úspěšně předkládá.
    Najdi si ženskou. Přeju ti, aby tě nějaká konečně chtěla:-))))))))

    • proud napsal:

     Vysmahni,necisty,zaprodany prase.Argumenty uz pro tebe zadny nejsou,nejsou treba,blb zadny stejne nevezme,takze ted uz se ti bude dostavat jen toho,co si zasluzis,slouho systemu.Ty milujes hosane jen sam sebe a svy lzi.Jedna vec by me ale zajimala,tvuj rodokmen,tam asi bude svinstva.

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Fakt - myslím to dobře - najdi si už konečně ženskou. Leccos pochopíš - možná. Přece nezůstaneš panicem do 50 - nebo jo?
      V tradiční předkřesťanské společnosti bys byl na nejnižším stupínku respektu mezi dospělými. Nemáš ženu ani potomky, nejsi inteligentní, tvé rady a názory nebere skoro nikdo vážně a zřejmě nejsi ani pracovitý, nebyl bys přínosem, takže bys skoro o ničem nerozhodoval. Už řada lidí z této diskuse mi vyjádřila svůj údiv, že se s tebou vůbec bavím - a jestli sis všiml, tak tě už skoro každý kromě hloupého Roba, hotentota obyčejnílidé a těch, co tě ještě neznají, ignoruje.
      Zkus být užitečný a prospěšný, vylepšíš si tím karmu.

      • proud napsal:

       .....tak ty ses jeste i samolibej psychopat,proc se tomu vubec nedivim? :-))))

       • jan nowak napsal:

        Oude.. Wláďa ři-kal , že prej mu nefunguje Bojler či karma či-čo ..
        Tag Zda ! bys ho uměl oprawit ?

        .. až w wylezeš zz wířiwky - gde sse koupeš w krwi
        swejch Nájemníků !!

      • proud napsal:

       ........zijici ve svejch mylnejch fantaziich ;-).Kamoska by rekla:"ser na nej,vzdyt jenom dejcha" :-)

      • Jarmila napsal:

       Nechte už toho placený trole Vladislave po přestávce, alias Jičínský. Co říkáte tomu, že velká první statečná průkopnice proti škodlivým vakcínám, Anita Peteková byla v 53 letech zavražděna?
       https://www.youtube.com/watch?v=ycpTHgQSjs
       Protože každý rebel, co v dnešní době zahyne, je zavražděn. Nechtěla jít do nemocnice, ale oni ji tam násilím zavezli.Například i Karel Kryl byl také zavražděn, asi ho stála život písnička o tom, že král Václav peče se šmelinářským šmejdem.
       A co polská vláda, která odmítla nejen půjčku MMF, ale i miliony předražených vakcín, za které měla vydat miliardy, ale pak i nést veškerou zodpovědnost za postižené lidi a hradit všechno z veřejných peněz, aniž by farmaceutické korporace cokoliv sebeméně riskovaly? No jak ta vláda dopadla? Samozřejmě že špatně.Všichni dopadli z letadla na zem a do jednoho se zabili.
       To česká vláda tenkrát neriskovala. Nakoupila vakcíny za miliardy a pak ty vakcíny skončily na smetišti.
       A co ti čeští vědci, kteří objevili, že vakcíny jsou úmyslně nakaženy ptačí chřipkou? Byl to skandál, ale ihned byl ututlán.

       • Jarmila napsal:

        Jak to, že video není dostupné? zkusím to ještě jednou.
        https://www.youtube.com/watch?v=ycpTHgQSjsk

        Pokud to nebude dostupné, najděte si to gůglu, tam dostupné normálně je.

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Co ja na to? Ze některé vakcíny jsou otravene a některé ne. To tak u výrobku, jejichž složení je patentove chráněno, bohuzel nekdy bývá, vite? Za to ale nemuze vakcinace jako takova, ale to, ze někdo konkrétně zneužil konkrétní vakcíny. Kolikrát to mam jeste opakovat, aby to bylo srozumitelne?
         Kdyz někdo zacne manipulovat s brzdami aut, bude to důvodem je zakázat, co myslíte?
         Copak nechápete, ze jste manipulovana, abyste buďto vakcíny neřešila a nechala se trávit, nebo je plošne odmítala a riskovala smrt na infekcni nemoci, které sem někdo přinese?
         Je tak težké to pochopit?

       • nisaS napsal:

        Trefný postřeh. Poláci koupit smrt v ampulkách odmítli a skončili v plameni v havarovaném letadle. U nás to raději koupili, pár blbonům to prodali a zbytek vyhodili na hnůj.

       • Voda napsal:

        Jarmilko: nejde mi o to se zastavat Vladislava, ale to neni troll. A vite proc? Tady totiz neni zadneho potreba, toto neni opozicni web, nybrz tlacharna, chat. Jste rozumna zenska, nenechte se strhnout davem.

        Co se tyka ockovani, tak tech dukazu, ze vakciny jsou pouzivany k likvidaci lidi, jsou uz mraky. To je fakt. Je to pohodlny zpusob depopulace, proto tedy je nutno pritlacit ministra zdravotnictvi k zodpovednosti! Musi zajistit nasobnou kontrolu nakupovanych vakcin, aby byly testovany! O tom prece ten Vladislav psal.

        Tady se mu prisuzuje propagace ockovani, ale on pouze obhajuje to pomahajici. Lidi se tady hadaji o kategoricke ano ci ne, coz je spatny pristup.

        Predstavte si zaryteho odpurce ockovani v situaci, ze ho ustkne jedovaty had ci jine zvire. Poleti si jak divy pro injekci a ani nebude premyslet nad tim, co je tam primichano. Takze skutecne podstatnou otazkou je jak zajistit kontrolu a testovani vakcin. O tom by mela byt diskuze a ne o tom, na ktere strane kdo nazorove stoji.

        Osobne mne mrzi, ze pokud se tyka rozdelovani lidi, tak to system do nich zasel spolehlive a tim, ze vylucne zabyvaji hadanim se o to, kdo je kdo a kam patri, nikdy uz se nespoji k hledani reseni toho, co nas nici.

        • obycejnilide7 napsal:

         Voda napsal:
         19.3.2018 (23.19)
         ------

         Vodo táhni v řiť i spolu s Vladislavem pp! Jakobyste si z oka vypadli debilové nejste bratři? :-)))

  • pavjan napsal:

   Pane, jste obyčejný žvanil, místy i lhář. Ale rozběh máte, to tedy klobouk dolů.

  • Petr C napsal:

   Ja vam nerozumim. Misto aby jste byl rad ze vase deti budou po ockovani zdrave jak ripa, tim padem budou prevysovat nase deti, jenz budou nemoci pokrivene,brzy umirajici a mentalne zdegenerovane. Vzdyt si to uzijte. Prejte vasim detem vysluni. Ale nesnazte se nas presvedcovat ze ockovani v dnesni podobe je pro nas prinos. Ono ta vase veda je v dnesni dobe ve vysokem procentu zneuzivana v neprospech lidi. Takze proc by zrovna pharma byznys mel byt jiny? Davat vam nejake odkazy podle mne nema smysl.

  • Martin B. napsal:

   Opět musí vladislavovi po přestávce poděkovat. Za jednoduchý, jasný, nedvojznačný přístup a stanovisko k očkování. Jsem naštěstí vzdělanej a orientovanej přírodovědně, ne humanitně a tak vím o čem vladislav mluví.

   Problém není v očkování jako takovým, jde o imperialistickou honbu za ziskem. Je jedno jestli jsou to auta, hnojiva nebo léky.
   A protože tenhle stát nemá koncepci v ničem, zdůrazňuji v ničem, tak je jedno, jestli jde o očkování nebo lithium.
   Co buržoazní strany dělaly a dělají téměř třicet let.
   Kradou a honí se za ziskem, pomlouvají, strkají se u koryt jako hladová desaterčata u mísy hrachu. A jejich nastrčené figurky, politická chátra na všech úrovních, jen poslušně hrabou. Jedno jak se jmenujou.
   Problém očkování: dosadte si tam jiné, jakékoliv slovo, jde stále o stejnou věc: "Co z toho budu mít JÁ (strana, skupina, atd.)"

   • proud napsal:

    Takze kdyz ti pichnu krev napriklad nakazenyho AIDS,mohl bych do ni pridat i rtut a hlinik abys byl spokojenejsi,neni to trestny,ani nemuze bejt,vzdyt jsem te oockoval:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),"vzdelance"!!! Rozdil jen v tom,ze pharma si plati ze to dela legalne,ja bych to udelal podle zakona ilegalne...............jakej by v tom byl pro tebe v konecnym dusledku rozdil??? Ja bych snad ty vyssi skoly radeji zrusil,dokud nebude plnohodnotna nahrada!!!

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Vidíš, vidíš. Martin řekl jen svůj NÁZOR. Řekl ho slušne, ale protoze si mysli neco jiného, nez ty, taks ho sproste a vysmesne napadl. Mluvils o ne-rozdělování, ne-škatulkování, pritom ty sam nejvic odsuzujes a rozdělujes.
     Mluvíš o tom, ze by se lidi měli vzdělávat, pritom ty sam neumíš správne napsat ani to slovo samotné;-)
     Rtuť, olovo, hliník, kadmium jsou i v te nejčistší pitné vodě. Je to asi opravdu mimo možnosti chápání tebe nebo Roba, ale tady jde o jejich KONCENTRACI, ne o to je vyloučit, tedy udelat nemožné!
     Ono by to bylo uz moc prace, sehnat si hygienické normy, zjistit kolik, jakých tech jedu v te které vakcíne je, a pak vyvozovat závěry, ze? Ono je proste lepší napsat, ze všechny vakcíny jsou hnus a nechat se promorit nemocemi menšin, kterých se samozřejme zastavas!
     Co bude “alternativa” zakazovat priste? Auta, kvuli dusíku a oxidům uhlíku z výfuku? Nebo kvuli smrtelným dopravním nehodám? Mobily kvuli nebezpečnemu záření? Silnice kvuli zastavování zemědělské půdy? Oblečeni, protoze vytváří umělou imunitu proti chladu?
     Co ti tvůj Systémový panicek předepíše příště?
     Ja to nevim presne, zato dobre vím, co bude jeho cílem - stejne jako u teto trapne kampaně proti očkováni:
     DEPOPULACE BÍLE RASY.

     • proud napsal:

      Koukni,zdelanej trumpeto,o tom co vypijes a snis bys mel vedet,ze musi projit travici soustavou,to je takovy to(pro blbce) co urci co je skodlivy a co ne a podle toho to s tim zachazi,takovej rekneme "prvni filtr".Ale co je ockovani,injekce? To je to co onu prvni barieru obchazi!!! Do tela se ti tudiz dostane cistej jed,nicim nezbrzdenej! Pokud vzdelani dodava nejaky uzce specializovany vedomosti,ale odstavuje obecnej rozhled a vlastni nezavisly mysleni,pak vznika neco podobnyho,nador,robot,jako jsi ty!

      • proud napsal:

       A s takovejma,jenom muj nazor a muj postoj,zachazim jinak nez s tema kteri sice jeste nevedi,ale dozvedet se chteji a pritom vlastni hlavu a predstavivost pouzivaji jak se ma a tedy se i dozvidaji! Vsimni si toho,je to prosty,jinak se bavim s tebou,vyplachlym robotem, a jinak s tema o kterejch vim ze na sobe pracujou!

       • Vladislav po přestávce napsal:

        Ale ty nejsi kompetentní k tomu, abys druhé lidi učil. Myslet si to sice můžeš, ale to je asi tak všechno.
        Píšeš buďto samozřejmosti, které tak či onak zná většina lidí od základky, nebo totální nesmysly. jako třeba teď s tím, že je rozdíl, jestli ten jed přijmeš injekcí nebo ho vypiješ.
        Je, ale jen za podmínky, že ten jed je tvé tělo schopné odbourat, přeměnit na neškodné nebo míň škodlivé látky.
        Hliník, rtuť, olovo, kadmium tvé tělo ale neodbourá. Ani setinu % z něho. Možná ho část vyloučí, ale to vyloučí stejně, jako když si ho píchneš stříkačkou, nebo vypiješ.
        Jediné, co se liší, je rychlost působení, vstřebávání. Injekce působí rychleji, protože jde přímo do krve, nápoj ještě filtrují ledviny a játra.

        Asi je to pro tebe moc těžké na uvažování, ale podívej se třeba na takový hliník.
        Víš, kolik je ho v antiperspirantech? Ty používá skoro každý.
        Proč asi není kampaň proti antiperspirantům, co myslíš?
        No proto, že kdyby lidi na jejím základě přestali tyto přípravky používat, tak by akorát víc smrděli potem, ale jinak by se nic nestalo.
        Ale očkování?
        Tam už je to jiné. Přestaneš se očkovat a bílé děti, cestovatelé do jižních zemí a další zase začnou umírat.
        Kdo nejvíc cestuje? Bohatý bílý muž. Ten už nějakou tu breberku rád přinese. A kohopak nakazí? Svou bílou rodinu.
        No kvůli tomu se už přece vyplatí vrazit nějaký ten miliónek do kampaní proti očkování, no ne?

        A co třeba hormonální antikoncepce? Ty ženskou nemáš, ale pročpak asi Systém toto téma moc neotvírá, co myslíš?
        Inu proto, že pokud to začnou lidi masově odmítat, povede to akorát k vyšší porodnosti bílých, a to je přesný opak toho, co Systém chce.
        Říkám ti, očkování, to je jistota;-) A pro zastánce "alternativy" je to v podstatě i takový malý test inteligence:-)

        • proud napsal:

         Taky nikoho neucim a ani to nemam v umyslu,nejlepsi vedomosti totiz ziskava ten kdo o ne sam ma zajem.Neco napisu,je uz na nem aby si to overil a jakym to udela zpusobem ;-).To jen ty co se pokladas za neco vic,nejchytrejsiho a nejvzdelanejsiho jsi schopnej napsat i o studovanejch lidech,desetileti v oboru,ze lzou :-))))))))))))))),proste robot,navic jeste i hodne pitomej ;-)

   • proud napsal:

    Kdyz jsi tak zdelanej,slysels nekdy neco o deleni bunek? Jedno jakejch,je to naprostej zaklad.

  • Mária Vašíčková napsal:

   Máte pravdu, téma očkování je plné manipulací, zneužívání, násilí a bolesti. Stejně jako války. Historie lidstva je plná válek. Dokud tady budou vládnout hamižnost a závist, tak to bude stejné, ne-li horší. Viry a bakterie nejsou nebezpečné, to jsou lidé, kteří manipulují pomocí emocí s cílem něco získat na úkor jiných.

 5. Robo napsal:

  Propaguje vakcíny, propaguje swingers, vydáva sa za Slovana, furt niečo sľubuje, furt klame, je to egoistické narcistické idiotské hovädo a furt si ma berie do huby aj napriek tomu, že som ju jasne povedal, že o neho nemám záujem.

  Tak schválne, jak dlho mu bude trvať, než sa tu nájde?

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Pochop už konečně, ty stokrát usvědčený hlupáku, že já se za Slovana vydávat nepotřebuju, protože já Slovan JSEM.

   Pro mě, za mě, vydávej se třeba za indiána, nauč se šít čelenky z orlích per a chytač snů, želví chřestítka, ušij si "pravé" mokasíny a pak se hádej se SKUTEČNÝM indiánem, že ten skutečný jsi ty a on si na něho jen hraje, protože žádnou z těch cetek doma nemá a tvůj velký guru to tak přece rozhodl!

   To je přesně ta trapnost, která vás Chazary charakterizuje.

   Vy jste prostě cokoliv, co se rozhodnete být. Proč? Inu proto, že ve skutečnosti nejste vůbec nic. Píšu "Chazary", "chazarský" apod. a automatická kontrola jazyka mi to vyhazuje jako chybu - tak daleko jste se ve svých "mimikrech" dokázali dostat" - ale myslíš, že to bude stačit?)

   Vydáváš se za Slovana, protože je to pro tebe zrovna teď móda, stejně jako přiblblá motorka s lebkou, ty, východoslovenský žid, tvoje milá stejné chazarské genetiky, pouze z Čech, slovenský Němec Laubert a vám podobní.

   Samí Slovani jak poleno.

   A "všetko" opravdu neberu. Pokud jde o ženy a sex, tak i čistě fyzicky mě odpuzují hloupé a přitom namyšlené ženy (to poznám za dvacet sekund), nelíbí se mi černošky, asiatky ani ženy s židovskými rysy a náznakem kníru, takže buď v klidu - ta tvoje je přede mnou opravdu v bezpečí.

   • proud napsal:

    Ses leda hovno a poradny prase,ale k necemu dobrej jsi,to se ti musi nechat,protoze vsechno spatny k necemu dobry.A sice k tomu ze vidime ty ktery se s tebou zahazujou pritakavanim a vime kdo jsou mezi nami dalsi nevzdelany ovce,na tituly nehledic,protoze jsou jen saskarnou,jako celej system kterymu slouzite! Takze vlastne diky.Apropo,kozu uz jsi zkousel? Nebudes s tim mit problem,dej pak vedet jaky to bylo,jak si pomekavala,spino :))))))))))))

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Kozu vyzkousej spis ty, porad lepší nez nic, ne? Mne nedela na rozdíl od tebe problémy sbalit zenu, tak co bych delal s kozou?
     Kdo jste to “vy”? Ty nikoho nezastupujes a na nic nemas a lidi jako ty nikdy ani nebudou mit vliv. I kdyby přišli treba Marťani, budes vzdy patřit k nejnizsi třídě, které se většinou nikdo nikdy na nic nepta, tak aspoň plka tam, odkud ho nevyhodi a tolerují, protoze kdysi podržel transparent.

   • proud napsal:

    Pred tebou je v bezpeci kazda co ma jen zdibec sebeucty!

   • obycejnilide7 napsal:

    Vladislav po přestávce 19.3.2018 (13.49)

    "Pochop už konečně, ty stokrát usvědčený hlupáku, že já se za Slovana vydávat nepotřebuju, protože já Slovan JSEM."

    -------------
    Do slovana Vladislave máš tuším dost daleko, podle toho co předvádíš jsi obyčejná chaz@rská píča!
    Však i na tebe donde neboooj.
    :-)))))))))

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Vždyť to ani neumíš poradne napsat;-)
     Kdo je a kdo neni Slovan, to nebude určovat Laubert, Misun ani “Slovansky” snem který mimochodem nebyl ani slovanský, ani snem.
     Uzurpujete si neco, co vam nepatří a v cem nemáte pravo rozhodovat.
     Naštěstí jste tak mali, srandovni a bezvyznamni, ze nebudete schopni skutecne slovanské myšlence uškodit, moje obavy byly přehnane.

     • obycejnilide7 napsal:

      Vladislav po přestávce napsal:
      19.3.2018 (16.32)
      ----------
      Nechodils na základku? Nauč se číst inženýrku!
      Nojo a ty jsi naštěstí velký že áno pánč jsi ing PhD, ehm.. tedy ópravdu veliký....??
      Pro mne Vladislave jen velká PIČA!
      :-)))))))

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Co jsem pro tebe, na tom vůbec nezáleží. Rozdíl mezi tebou a mnou je x životu a je mi úplne jedno, jestli to zní nebo nezní arogantně.
       Ani tebe, ani tvé souputniky typu Prouda nebo Roba totiž nikdo neposloucha a na nic nemají a ani nikdy nebudou mit vliv.
       Jste jako male děti s plastovým samopalem vyhrozujici válkou. Kdyz jste v nejlepším, přijde školník a vyhodí vás, protoze uklízečka potrebuje surovat podlahu.

       • proud napsal:

        "Co jsem pro tebe, na tom vůbec nezáleží."............na tom zatracene zalezi,protoze podle toho cim kdo pro me je,jak se mi jevi,se k nemu chovam,nebo chovat hodlam,kdyz mi zkrizi cestu.

       • obycejnilide7 napsal:

        Vladislav po přestávce napsal:
        20.3.2018 (5.41)

        Co jsem pro tebe, na tom vůbec nezáleží. Rozdíl mezi tebou a mnou je x životu a ...
        ----------

        Tobě nezáleží čím jsi pro mne to chápu a vím to už dlouho, a taky i to že jsi splachovací píča, které když vícero lidí zde naznačí že jsi tu svými názory "mimo misku" - u tebe je pak vidět jasný nezájem a jen zde dál píšeš svoje inženýrský kokotiny na který nikdo stejně není zvědavej- vím že to děláš schválně aby jsi nás "štval" jenže my se ti jen smějem debílku :-)))
        Schválně používáš temata (dle tvyho uvážení) abys "nás následně něčím vytočil" a tím se prostě v životě "bavíš" pánč máš vlastně hovno co na práci, takže tu vypadáš že jsi nejspíš degenerovaný inženýrský idiot kterýmu zaprvý nelze věřit ani nos mezi očima, za druhý pokud jseš fakt pro swingers tak potěškoště to máš fakt vymetýno v tej palici a hlavně si uvědom že svět je fakt malej. Obvykle, když se chováš právě tímto způsobem co předvádíš nyní zde následně potkáš takový lidi..... které jsi vlastně potkat ani nechtěl jak záhy zjistíš. To není jen to že bys např. mohl dostat do držky (kdo by se s tebou špinil nevím haha) ono jde spíš o vícero věcí, které nebudu vypisovat je toho jednoduše MNOHO a tyto věci obv. přesně sedí "na míru" tomu danýmu člověku tak, aby si "uvědomil" své chování proti Vlasti, ve které žije!
        Takže dál se "bav" nevyužitej debílku, nikdo z nás po tobě (jak naschvál co..) nepůjde, ona tě "Prozřetelnost" sama dožene a pak budeš splácet.
        Vidím do tebe jak do hubenej koze.
        Jen piš dál svoje "moudra" :-))) zatim jsi všem rozumným pro smích :-)))

    • proud napsal:

     "„Pochop už konečně, ty stokrát usvědčený hlupáku, že já se za Slovana vydávat nepotřebuju, protože já Slovan JSEM.“...........to o nem reklo celej ten zbytek,obycejnilide,myslim,ze vec je naprosto jasna.Nastesti zase a opet lze a povysuje se,nosatej,takze ne ze uz vime,vime davno,jen nas znova presvedcuje,abysme nezapomeli,za sebe se nebojim ten slib dat,nezapomenu ;-)

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Ano, já Slovan jsem, mám na to důkazy, potvrzení, která museli oba dva mí dědečci během protektorátu doložit pro rod svůj i své manželky. A mám na to i geneaologický strom mých předků sahající až do 17. století.

      Abych byl přesný, nejsem 100% Slovan, protože jeden z mých prapradědečků byl Rakušan.

      Co máš ty, žide? Tvé neomarxistické názory, tvé nenápadné podsouvání lásky k "menšinám", tvůj komoušismus na Slovana opravdu moc nevypadají;-)))))

      Ostatně, pokud jsem na to kdykoliv poukázal či se tě na cokoliv zeptal, tak jsi to vždy zahrával do autu stylem, že na národnosti přece "zase tolik nezáleží". Zatímco já jsem tady ze svého soukromí prozradil kdeco, tak tys neřekl - PRO JISTOTU - raději nic. Víš dobře, proč...

      Jenže ono to není zase tak těžké zjistit. Tvoje podoba je známá. Jako Slovan opravdu nevypadáš - hodil by ses nejlíp do cestopisného filmu o Tel Avivu.

      Podobně Robo a jeho milá - židé jako poleno, u Roba pouze zpočátku mate to, že je světlovlasý.

      A to je právě ten fór - žid jako bojovník proti NWO! To je lepší než když zloděj křičí: chyťte zloděje. To prostě nevymyslíš!

      Ale i kdybyste se namaskovali třeba za Ivánka z pohádky Mrazík - vy pořád nechápete jednu věc: bude to stejné, jako když se vlk z pohádky namaskoval za babičku, aby mohl sežrat Karkulku. Jeho prozradily zuby, čumák a drápy, vás prozradí ta vaše stádnost, spasitelský komplex, restriktivní přístup k sexu vs. obliba násilí, a třeba i obliba satanistických symbolů, viz Robo a jeho motorka. Jsou chytří židé a jsou hloupí židé - vy jste ti hloupí židé, náboje do děl pro ty židy chytré.

      • proud napsal:

       "Ano, já Slovan jsem, mám na to důkazy, potvrzení, která museli oba dva mí dědečci během protektorátu doložit pro rod svůj i své manželky. ".......omyl panacku,ty jsi jen dukazem toho,jak lze Slovanskou krev zkazit a jak se to deje !!!

      • proud napsal:

       Navic si rikam,a je to markantni,jakej musis mit pracovni vykon a jakou pracovni moralku,kdyz s tou otrocinou machrujes a pritom nejplodnejsi cas utracis na internetovy diskusi,v utery,po devaty hodine ranni.....;-). Kdyz vsichni kdo delaji,nebo delali,vedi,ze dopoledni hodiny jsou nejplodnejsi a zvlast od uterka do ctvrtka vcetne! Bejt tvym sefem,zkopu ti prdel do kulata a na miste te vyrazim.

       • Vladislav po přestávce napsal:

        Víš, blbečku, vzdělání má často tu výhodu, že si můžeš svůj čas naplánovat, jak se ti hodí. Takže zatímco tvoje práce je daná rytmem stroje, který obsluhuješ, pak si odrazíš a jdeš domů, já pracuju podle potřeby. Někdy třeba i v noci nebo neděli.
        Jinak jsi ale nezklamal. Nemáš co na to říct, tak začneš zmiňovat moji práci a šéfa, odvádět pozornost. Ale jak jsem řekl, tvoje podoba je známá, se svou vizáží to na Slovana skutečně neuhraješ;-)))) Ale neboj, nejsem práskač, navíc ty se znemožňuješ sám, takže není co řešit.

        • proud napsal:

         Horka sprcha pred kafickem,to muzu,tak cim se zase ten paplb blejsknu.Aha,planovanim:-)))))))))))))))))))).Jenze telo planuje jinak nez blba "prejinzenyrska" hlava,jestli chces i o tomhle diskutovat umelce,pak si k tomu s sebou vezmi Stropnickyho,prijdete mi tak nejak podobne pitomi :-)))))))))))))))))

 6. Robo napsal:

  Takže zas pridal ešte ohováranie mojej ženy, dalo sa to čakať.
  Väčšiu podlosť nevymyslíš.
  A tým, že sa ešte vydáva za Slovana, tak ani drzosť.

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Opakuju - ja se za Slovana nevydavam, ja Slovan JSEM.
   Ty nejsi, tvoje milá pak uz vůbec ne.
   Ne-Slovan nebude určovat Slovanovi, co je a co neni slovanské!
   Dějiny Ruska si vymysleli Němci, vedicke dějiny Slovanu si přivlastňuje na Slovensku zase jakysi slovensky Němec.
   Nemusím se vydávat za neco, co jsem.
   V SAV je jasne napsáno: neberte sobe zeny cizozemske.
   Existuje jednoduche kritérium: kdo to dela a presvedcene u toho setrvává, je buďto sam ne-Slovan, nebo podstatnou část svého slovanstvi ztrácí.
   Kdybych měl 100 žen, nebudu se protivit pravde bohu a předku, pokud to budou zeny národa slovanského.
   Pokud ovšem mam treba jen jedinou, ale zato Chazarku, Japonku nebo treba černošku, a pokud me vztah s ni naplňuje, znamená to, ze k sobe patříme, jsme v souladu a tedy ja nemuzu byt Slovanem.
   Bylo by dobre nastudovat si SAV, přinejmenším.
   Skutečného Slovana ani Chazarky, ani cernosky, Japonky apod. nepřitahují. At uz je jak chce monogamní nebo polygamni.
   Jak ti uz kdosi říkal: nemůžeš byt zároveň partyzanem a zároveň fašistou.
   Pravda se nedá ohýbat, jak se to kdekomu hodí.

   • Robo napsal:

    To je láska veľká, žiaľ pre teba jednostranná.

    Pozri, už som ti to hovoril - nevšímaj si ma a neber do huby, dostaneš to isté na oplátku.

    Nemám záujem tu s tebou strácať čas.

    • proud napsal:

     Ja ten zajem mam,miluju kdyz ze sebe dela velka spinava kunda jeste vetsi a jeste spinavejsi picu,staci si jen tak trosku pravdive rejpnout,nekaz nam to Robiku :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     • Robo napsal:

      Ty sa hraj, ja na neho nemám náladu. So špinami sa len zriedka zahadzujem dlhšie..
      Viď napríklad ľavý-net a podobne.

      • proud napsal:

       Me to bavi kdyz je tak blbej ze si porad a porad na ty vidle sam skace :-))))))))))).Vzdyt vis ze nejsem vubec,ale vubec,ani trosicku skodolibej,vzdyt kdy se ti dostane k verejnymu zesmesneni az takhle pitomej VS? Prastenejch jich je hodne,ale tenhle vyhrava :-))))))))))))))))

       • jan nowak napsal:

        Kun*da.. pí*ča , zasraný pa-rase - mistře Proude .. že ty trénuješ
        Otázky & odpowědi U Filipa Grrznára : o

        .. teď sou na YT fungl Nowý - březnowý , ale neumim
        Dát ten.. kurwa - LING : (

       • Vladislav po přestávce napsal:

        To je pravda, mas opravdu štěstí. Na pracak nechodím, u pasu jsem nepracoval od brigády na střední, takze nebyt nwoo.org, ani bych si nevzpomnel, ze tvoje třída jeste existuje.
        Občas se dívám na Výměnu manželek, na nějaké ty Romy a davkare, vzdycky si na tebe vzpomenu. V mem světe se nekouří, nepije, sportuje, VŠ je samozřejmost, partnera ma každy. Jsi i ty pro me cenné obohacení. Vzdycky si pak o to víc vazim, ze patřím jinam.

        • .lak napsal:

         Sám seš výměna šlapky profesionální, akorát tady děláš soliter mulo zebry daktyla. :-) :-D

      • proud napsal:

       "To je pravda, mas opravdu štěstí. Na pracak nechodím, u pasu jsem nepracoval od brigády na střední, takze nebyt nwoo.org, ani bych si nevzpomnel, ze tvoje třída jeste existuje."..............vidis Robiku? ;-),presne jak jsem ti psal,tak pitomouckej nemoralni dobytek........az me bavi :-))))))))))))))))))))

       • proud napsal:

        Na svy "prejvzdelani" az tak prostince hloupouckej :-))))))))))

       • Robo napsal:

        Mňa si tentokrát nevzal do huby, tak možno akceptoval ponuku.
        Z toho dôvodu sa nevyjadrim, veď ani nemusím..

        • proud napsal:

         Mrkni dolu co zase "zplodil",ten nikdy nezklame :-)))))))))))))))

        • Robo napsal:

         Nesklame.
         Pripadá mi to, že súťaži v bizarnej súťaži, kde je sám. Občas mu asistuje napríklad Maria D. a ďalší výtečníci, ale v zásade je to len komparz, nikoho ďalšieho nepotrebuje.
         Hra sa volá "v priamom prenose zo seba urobím najväčšieho kreténa na svete".
         A vyhráva, to sa musí uznať.

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Ale no tak - znáš přísloví “hlupakovi každy hlupakem”?
         To, ze nejsi zrovna bystrý, tu uz konstatoval kdekdo.
         To, ze jsi inteligentní a ze se od tebe něco i dozvedel, ale neřekl zatim nikdo.
         Cim to asi bude, co myslis?
         Uz to mam!
         Všichni se proti tobe spikli!

   • obycejnilide7 napsal:

    Vladislav po přestávce napsal:
    19.3.2018 (16.26)

    Opakuju – ja se za Slovana nevydavam, ja Slovan JSEM.
    --------------
    Ty jsi maximalně inženýrská piča nic jinýho!

    :-))))))))

 7. Vladislav po přestávce napsal:

  Ono to tema partnerství je vůbec velice zajímavé. Židé a Slované se nikdy moc nemisili, ani ne vzdy kvuli zákazům, ale hlavně kvuli tomu, ze klasickému Slovanovi je zidovka jakozto clovek i vážnější partnerka odporná, nejprve psychicky a po zvládnutí prvního náporu hormonu i fyzicky. Zidovku Slovan většinou fyzicky pritahuje trvale, citove je ji ale lhostejný. Z toho lze jednoduše vyvodit, ze pokud Slovan s zidovkou vydrží ve vztahu a dokonce ho k ni váze silne citove pouto, většinou se nejedna ve skutečnosti o Slovana, což se pak pozdeji skoro vzdy ukaze. Toto je doslova železný zákon a je zcela jedno, jestli proti němu ta či ona potrefená husa zakejha, protoze kejhani jeste nikdy žádný zákon nezneplatnilo, a uz vůbec ne zákon na úrovni genetiky.
  Z hlediska ortodoxne slovanského, shrnuteho ve Slovano-Arijskych vedach, je Slovanům mužům výslovně zakázáno mísit se se Zidy či jinými příslušníky jineho nez indoevropského původu. To vše získá jeste hlubší smysl, kdyz si uvědomíme, ze podobne zákazy uvádí i Tóra a zejména Talmud pro Zidy, a to opět ve stejném gardu: žena Zidovka - muz gojim. Duvod je jednoduchý: židovství se dědí po linii matky, chromozomalne.
  Odpovídajícím mechanismem, institutem tzv. židovských nevest, doslo k pozidovsteni nejprve většiny evropských panovnických rodu a poté i k získání kontroly nad průmyslem a bankami. Opět nezbyva nez zopakovat: jedinou opravdu účinnou prevenci je zkušenost, jako vzdy a ve všem. Zatímco zkušený muz zidovce odolá a nanejvys z ni udělá svou dočasnou milenku, muz trouba ji odevzdá vsechno k nohám, aby se poté pod jejim vlivem obrátil proti kdysi “svým”. Toto plati uz od času prvního “slavného” syna Slovana a zidovske milenky Malky, krtitele Rusi knížete Vladimíra.
  Pokud muz Slovan ma zenu zidovku, jde prakticky s jistotou říci, ze se jedna sice o Slovana, ale o slabocha, který je zcela pod jejim sexuálním vlivem, nebo o částečného žida, u ktereho tudíž neexistuje přirozená genetická bariéra, která by mu umožnila takové zene odolat. A výsledek? Podřízený, submisivni muz, děti zadne nebo zidovske, matrilinearne definované. Výjimky? Neexistuji.

  • nisaS napsal:

   Trefuješ se do rodidlovštiny, Vladislave. Přece jen to jiskří nejvíce s přirozenými láskovadly. To se nedá namluvit, je to. Podělaný svět, kerý to zamýchal a láskovadla byla odstředěna do vývrtek v dál. Smysl ať si každý sám dosadí. Člověk má málo příležitostí ve zlo dějském systému hledat a dát si na čas aby našel svoji pravou lásku, která zapadne do matrice jako ulitá. Občas se to někomu stane, igdyž to zprvu vypadá jako nemožné a jsou i chvíle, gdy se jeví možnosti lámání ker, či tavení lávy správným směrem a heh, tu zas harpagondechajština poturčených rodičů školou přepočítaných na má dáti

   dvakrát, třikrát dal, tlačí na pilu, kerou si sami řežou větev pod kterou sedí v zastoupení. Že děti muusejí dohnat co za celé věky bylo starým ukradeno. Jó, nechaj se vohlodat na kost a pak chtěj po dětech aby to napravli. To je fantastická přeměna.

   A gdyž to opravdu sedne , jako prdel na kakáč, že to nemá chybu ani v jiných polohách, už se do teho sere podělanej systém, že , ahá, máme tady trhlinu. Chybí bydlení, podíly na čemkoli, bankocetle jen za snahu o zaprodání národa a to všechno v hrnečku vař, kerej nemá vypínač, ani chvíli je nenechá jiskřit jen tak. Jen kvůlivá jiskření, keré zase ty, považuješ za přirozenou potřebu z nedostaku opravdových činů,. Ale je nás takových mnoho, někteří mají více fantazie, jiní to musej
   rovnou průbovat. A gdyž motyka spustí tak se všechno má zbláznit, to je naše jarní krédo a gdyž zjišťujeme, že ani tu motyku už skoro nigdo nepotřebuje, že to je takovej blbej zvyk, tak zůstane jen ta díra, do které se něco hodí, nacpe, zasune, zalepí. Malo. Ale i přes to všechno protivenství, nemáme právo zhoršovat podmínky k životu sých potomků. To je

   neudržitelné jako gdyž vezme do ruky proud kladivo a bude mě honit aby mě tím kladivem zbavil žvota jen proto aby
   dokázal, že ti, co vyrábějí zabijácké nástroje nejsou ničím vini.

   P.S. Jo, slovanský holky nejsou fousatý, a nehul to. Je jich málo. Slované až tak na to nemají, a le Asové dokážou udělat

   slovanku i z opice. Chce to jen hodně jiskřit a předávat, nabíjet svojí energií. Všem, kerým se to daří gratuluji. Heh

   P.P.S. A Vladislave, pučil bys mi svoji ženu , stačí na výkend? Čestně vrátím.

 8. Vladislav po přestávce napsal:

  Samozřejme, pro zoufalce, který si “nestrejchnul” od hypoteční krize je toto tema urážející. Pro takové komiky je samozřejme výhodné (aby si jakoze “zachovali tvar”) delat z nouze ctnost a tvrdit, ze nikoliv je nikdo nechtěl, ale oni jsou raději sami. Je to velice rozšířený jev: kdejaká stokilova prasnice “mela proste “smulu” v hledání toho pravého”, zatímco jeji ekvivalent, nezaměstnaný obtloustly umastenec na dávkách, se zaklina tim, ze hledá “čistou zenu” a “je náročný”, čímž se snaží vytvářet dojem, ze je někým, kdo si muze opravdu vybírat;-)
  Nedávno jsem dokonce cetl kdesi článek, ze jakási čtyřicátnice je jeste pannou, protoze “hledá toho pravého”, na což reagovala většina muzu obavami o jeji duševní zdraví, nicméně našel se i jeden tzv. Slovan, který z ni byl doslova unesený pro jeji “čistotu”. I takto se dá dnes blaznit, co by ne?
  Ani Vedy, ani žádný jiný zdroj o životě starých Slovanu ve skutečnosti NIC ohledně monogamie vs. polygamie nepredepisuje ani nezakazuje. Jedine, co zakazuje, a to bezvýhradně, je likvidace genu potomků mísenim s cizorodym etnikem. Jediná partnerka od “nich” je horší nez tisic Ukrajinek, Rusek a Slovinek dohromady. Vsechno ostatni je vycucané z prstu, neco jako placata Zeme.
  Telegonie? Sexuální cakra je jedna jediná, zatímco caker odpovídajících partnerství, vztahu jsou nejméně čtyři. Důsledek? Jediná holka, s níž jako 18lety pul roku chodil, kterou miloval, ale nevyspal se s ni, se chlapovi otiskne mnohem víc, nez treba tri další, s nimiž sice uz spal, ale měl citovou vazbu mnohem slabší.
  A tak by se dalo pokračovat. Rad si od chudáčku počtu nadávky a stovky smajliku, protoze co taky říkat, kdyz argumenty nejsou, ale potrebuju byt slyšet, ze? Klidně si stekejte, karavanu nezastavíte, ratlici.

  • .lak napsal:

   Argumenty tě nezajímají, odkaz neotevřeš. Nereaguješ na jasná odborná sdělení. Jenom smrkáš svoje bioprodukty zánětu divné aktivity odnikud jinam kromě ohlupování okolo oním nevábným metabolickým produktem do kyberprostoru a úplně plasticky a brzy zvirtualizuješ smrad ne? °!°

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Uved ten odkaz jeste jednou. Možná jsem ho přehlédl.
    Nejsem fanaticky zastánce očkováni, ale nejsem ani hlupák, který si nechá vnutit jeden nebo druhy postoj predpripraveny Systémem k oblbnuti, kdyz vím, ze pravdivý neni ani jeden z nich.

    • .lak napsal:

     Je nahoře. Slíbené derivátky, tu máš mňam.

     Z abstraktu: “Where antibody GnRH antibodies were induced, the LH, FSH and testosterone levels declined. ”

     Preložene: vakcína produkujúca protilátky proti základným pohlavným hormónom zodpovedným za uvoľňovanie vajíčok u žien a tvorbu spermií u mužov.

     LH = Lutropin cs.wikipedia.org/wiki/Lutropin

     FSH = Folitropin cs.wikipedia.org/.../...

     Testosteron cs.wikipedia.org/.../...

 9. Robo napsal:

  Proud, v skutočnosti Ti neradím hrať sa s besmi. Tohto už každý normálny odhalili, tak hádam stačí. Práca je hotová.

  Na biosfere vyšiel nový krátky článok ako na zavolanie. Ukážem Ti, ako to myslím:

  „Moja mama mi pri nastúpení na lekársku fakultu Saratovskej univerzity povedala: „Synu, ľuďom rob dobro a nečakaj na to, že ti okamžite odpovedia tým istým. Urobil si dobro a zabudni na to. Dobro sa ti určite vráti a práve vtedy, keď ho budeš práve potrebovať.“

  Mama bola múdra žena, vedela že zlo prináša zničenie. Keď sa človek dopúšťa zlého činu, tak sa nedobrovoľne niekde v hlbinách hniezdi strach z odplaty. To zužuje cievy, ktoré vyživujú srdce a mozog. Vzniká spazma ciev, to znamená nedostatok krvného zásobovania a predčasné opotrebovanie. Týmto spôsobom sa narúša celý nervový systém, začínajúc vyššou sférou mozgovej aktivity. Ľudia, ktorí robia dobré skutky, sú čestní a ušľachtilí, cítia radosť. Ich orgány a tkanivá sú zvyčajne zásobované krvou a nedochádza k predčasnému opotrebovaniu. Hovorím to ako lekár s plnou zodpovednosťou za svoje slová, životným postojom dokazujem ich správnosť.“

  http://www.biosferaklub.info/12-pravidiel-dlhovekosti-od-fiodora-uglova/

  • nisaS napsal:

   Máš lebku na motorce? Potvrď

  • proud napsal:

   Njn,mezi konanim zla a potiranim zla bejva casto hranice velmi tenka...........

   • Voda napsal:

    Blik. Znovu ti pripomenu, ze zlo neexistuje. Pouze rozezranost, ktera se vystupnuje do silenstvi. Jednoduse receno cloveka zdegeneruje tak, ze nedokaze posoudit nasledky svych cinu.

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Neexistuje zadne “dobro” a “zlo”. Toto je jen rozdělení pro primitivní blbecky typu Prouda nebo Roba, blbecky, kteří se potrebuji zařadit buď k Losnovi, nebo Maznakovi, protoze na to, aby hlásali neco vlastního, proste nemají. Bez 100% zařazeni tam nebo onde by ve svych očích nebyli nic. Takze polykají vsechno i s navijakem, staci jim to tam vhodne primichat.

     Jsou jen znalosti, moudrost, poznání versus nevědomost, neznalost, tma. Je jen princip tvůrci činnosti, tvůrce, tedy stav, kdy clovek napodobuje činnost bohu, a stav pasivního či aktivně obtezujiciho parazita.

     To, co vnímáme jako dobro nebo zlo, je jen projevem, důsledkem těchto polarit.

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Jo, tak s “besmi”, říkáš? No tak se tedy pochlub, ty dobrý clovece, tou lebkou, kterou mas na motorce - to je ale jen takova legrace?
   Ty dobrý clovece, najdi si své příspěvky, kde mi za pouhé nazory vyhrozujes zmlácenim, kdy na základě nich napadas nejen me, ale i mou zenu!
   Goebbels i Heydrich si o sobe taky mysleli, ze jsou dobří lidé, to se neboj. A s kvalitou krevního řečiště problem urcite nemeli.
   Pisu pro tebe nepohodlnou pravdu, to je cele. Ty nejsi na svem stupni rozvoje a poznání schopny pouzit protiargumenty, takze jen vyhrozujes a napadas.
   Nejsi “dobrý”, ani “zlý”. Jsi jen primitiv, který chce byt uznávaný a respektovaný, pritom jsi hloupý, nezasazeny poznáním, a sobe podobne sis našel i tady.

 10. nisaS napsal:

  No jó, co ale s výrobou a prodejem brzd, které nebrzdí gdyž na tom režim vydělává více než gdyby brzdily? Že by pomohlo navýšit povinné pojištění a zavést k tomu ještě připojištění? Že by to spravila vyhláška o povinných kontrolách v nově zřizovaných kon-trolárnách, gde vyměňování nebrzdících brzd nařídí a bez razítka už neodjede? A gdo nebude poslouchat, vyexekují ho pod most a dostane k náhradě výdaje kon-trolárny se všema hosteskama, sluníčkama a podílníkama na divých-dent-ách? Nebo jak to systému vysvětlíš? Do benzínu nalévali olověný substrát sto let, sloučeninu kerá lidem kazila život, ale byla prýma pro buznysovou pojistku a gdyž se to konečně nechalo ukončit, zase přidávají řepku, kerá lidem alespoň zkurví zemi, kterou ukradli synům a dcerám od naší mámy a co nenalejou do pohonu nalejou do petek a prodávají to jako olej na vařéní. Proč to dělají? Proč vymýšlejí nejdříve choroby, tajně to zavlíkají mezi lidi a pak posílají jakési srajdičky proti tomu? Že by choroby vydělávali více, násobně více, než zdraví člověka? A gdy na to přišli? ˇŽe by už tehdá jak na veřejných placech kuchali mrtvoly a čuměli do teho, jak by se na tom dalo ještě vydělat. A jaké podobenství všude z teho vzniklo? Zvítězili nad žárovkou, kerá svítila sto let a už sto let nesvítí, jen 1000 hodin, esli. Co se jim eště povedlo? No přece uznávat autor-ryty, keré říkají, že to je pro člověka dar z nebe, že to tak musí být, jinak by nežil v blahobytu. A gde se to ti blbióni dovědí? No přece ve škole. Ti pak různě trousej výňatky z „mouder“ nebo cintáty, které jako řekl nějakej moula, kerej přijel z kraví hory ze školení přebírání kravských lejn od kobylinců. Muheeeee

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Je potřeba dát si opravdu pozor, protože "oni" umí velice dobře nahazovat vějičky, hrát si na zdraví, ekologii a nevím co, a přitom jim jde jen o prachy a v horším případě o depopulaci.

   Klasickým příkladem je stávající tažení proti dieselům. Kdo auto opravdu používá, ten si těžko koupí benzín, který ho ve spotřebě vyjde o 30% dráž. Vyšší pořizovací cena se už u 3letých ojetin stírá a drahé náhradní díly se při dnešní kvalitě dílenského zpracování týkají většinou nájezdů až od 250 000 km výš. Co tedy s tím?

   Vymyslí se nesplnitelné emisní limity. Zahájí se kampaň proti dieselům - je lehké dokázat, že ani nová auta je neplní. V Německu už to běží naplno - další a další města zakazují do center v tu a v tu dobu vjezd dieselům. Lidé se tedy začnou od dieselů odvracet, začnou si kupovat víc benzín, ale vrátí se, kde už byli - vysoká spotřeba, vyšší provozní náklady. Za této situace nastoupí elektromobily a rozjede se mašinérie typu "jezdím ekologicky" a později typu "mám autonomní řízení". Auta s běžným pohonem budou najednou příšerně drahá, diesely zakázané a "neekologické", ve výsledku budou jen elektromobily s autonomním řízením. Tím lidé ztratí svobodu, a to hned dvakrát - velký bratr bude přesně vědět, kam a kdy jedou, jiná než autonomní auta budou cenově a politicky stále nedostupnější. A lidé to budou chápat jako nutnou daň ekologii. Zbohatnou největší koncerny, lidi zchudnou, budou pod kontrolou a ještě vděční. Typický "jejich" podpis, jako u černobílého pohledu na vakcinaci. Alternativa to nezachytí, jako nezachycuje MeToo, feminismus, antikoncepci a další klíčová témata. A až to zachytí, až jí to BUDE DOVOLENO zachytit, bude už pozdě. Větší část "alternativy" je skutečně kontrolována zase "jimi", pouze někdo si to uvědomuje a jiný jedná nevědomě.

   • Paul Durham napsal:

    15. protokol

    11) Nasadili jsme jim do hlavy další výmysl, totiž představu, že každá osobnost se musí rozplynout v symbolické jednotě, v kolektivismu. Zatím nepřišli a také nikdy nepřijdou na to, že tato představa je v přímém rozporu se základním zákonem přírody, který od počátku stvoření zná jenom navzájem rozdílné bytosti, jimž propůjčuje individualitu. Nedokazuje už jen ta skutečnost, že přijali od nás takový nesmysl, nízký stupeň jejich duševních schopností v porovnání s námi? To je současně nejlepší zárukou našeho vítězství.
    12) Jak důvtipní byli naši staří Mudrci, když nám řekli, že k dosažení cíle se nesmíme bát použít žádného prostředku, ani nemáme počítat oběti. Nikdy jsme nepočítali oběti těchto gójských zvířat, i když mezi obětovanými bylo také mnoho našich lidí. Tím jsme ovšem našemu národu (sektě se zločineckou evoluční strategií) zajistili ve světě tak mocné postavení, že se o tom nikomu ani nesnilo…
    13) … uspíšit smrt těch, kteří se staví do cesty našemu dílu… Rozsudky smrti vynášíme a provádíme v zednářských lóžích … Ani samotné oběti se nikdy o svém odsouzení nedozvědí, a jakmile je to nezbytné, umírají zdánlivě přirozenou smrtí. Protože je to lóžovým bratřím dobře známo, nikdy si netroufnou proti tomu vystoupit. Tímto opatřením jsme v zednářstvu vykořenili sebemenší nutkání k neposlušnosti nebo odporu.
    Gojimům sice kážeme liberalismus, ale náš lid a naše náhončí udržujeme v bezpodmínečné poslušnosti.
    14) Svým vlivem jsme omezili respekt k gojimským zákonům na minimum. Úctu k zákonům podkopaly především naše liberální výklady a spory o hlavních zásadách politiky a morálky. Soudy dnes rozhodují podle námi vštěpených názorů, a tedy podle našeho přání. Jako prostředníků k provádění našich záměrů používáme osob, které s námi nejsou v žádném viditelném spojení, dále pomocí tiskových zpráv a jinými prostředky. Samotní členové senátu a jiní vysocí státní úředníci slepě poslouchají naše rady.
    15) Čistě zvířecí duch gojimů není schopen pozorování a analyzování pojmů. Ještě méně je uzpůsoben k předvídání výsledků, k nimž může vést uskutečňování stanovených zásad. Tento rozdíl mezi naší rozumovou schopností a pudovou, zvířecí povahou gojimů je jasným důkazem našeho vyvolení Bohem. Gojimové se nechávají vést pouhým zvířecím instinktem. Oni sice vidí, ale nejsou schopni předvídání, snad s výjimkou materiálních záležitostí. Je tedy jasné, že sama příroda nás určila za vládce na Zemi.

    opakování matka moudrosti :
    https://vimeo.com/260970209

    až budete přísahat věrnost EU , Radegastovi, Kimovi nebo třeba Klingonům , tady máte návod :-)

    • proud napsal:

     To neni v prisaze vernosti a jednota neni potlaceni individuality,naopak,jeji zvyrazneni,kazda osobnost muze bejt k necemu velice schopna a dobra,zpravidla k tomu co ji nejvic zajima a bavi.Ale je videt jakej se klade duraz na to,ze jednota individualitu zabiji,nebo odsunuje stranou,proc asi? ;-).Proto taky hlasaj ze je potreba nejschopnejsi z nas pozabijet a ostatni si podmanit.

    • HVzV napsal:

     Pane DURHAME,

     hezký přispěvek o židech je ve skutečnosti,jak jistě chápete jako jeden z mála ,jednoduchým manažerským návodem na sjednocení národa k olupováni gojimů.
     Podivejte se na pana Vladislava,má být podle jeho psani prý z nás snad nejchytřejši.

     Skutečně však jen stejně jako ostatni popisuje dnešni situaci,ale bud je mu zakázáno dát na konci aspon stin návrhu řešeni nebo ničeho takového schopen neni,

     Dali jsme tu Džopův plán a nikdo z gojimů i když ho měl přimo před sebou nepochopil co vlastně znamená a vo co de.

     Pochopilo to alespon naše největši kurvitko, nebo to aní on nepochopi a bude se tu mrcasit a mrcasit co myslite ano nebo ne?

     • nisaS napsal:

      Používáním harpágondchájckého systému mrcasení nemůžeme vyhrát, tam jde jen o prachy a zabíjení těch, keří o jejich prachy přišli. Jediné co je nám, potomkům od naší mámy vlast-ní, je to, že veřejně začneme požadovat navalení zpět podílů na neprodejné půdě po předcích, podílů na neprodejném rozpočtu po předcích a rozhodně a přímo psát své okolkované potřeby a požadavky na uznaných místech naprotivá potvrzení, které se musejí sečítat jednotlivě podílnicky společně tak aby konečně vzešla svobodná vůle celého národa. To ja kalačský zásek do lebek harpagondechajcům, kerým pak vyteče z lebek jen močka a potištěný bankocetlový hajzpapír. Není jiné cesty a bíží se to. B´d oni nebo my. Nezbude pro ně u nás prostor, nezbude pro ně ani kousek dívé-dendy ani úroka ani zlořečení. To jest kletba pro ně a vědí, že gdyž tak, tak nijak. Celý svět jich má plné zuby, jen kopnout ne-bojácně do prvního většího šmejda.

      • HVzV napsal:

       PANE SASINE,

       domniváme se tu,že možná vyhrát nemusime,ale představte si tu švandu,když to pravda nebude a my se tu zkusime bavit jak na to a pác,věc se může podařit nebot jsme tu kvítka z čertovy zahrádky a nemusi být problém něco vymyslet nebo taky ne.

       Ono totiž je nám předevšim ukradena volbami naše moc a ta je teprve potom přeměnována na náš úkor ve zlato a hektary.

       SAMOZŘEJMĚ,ŽE JSME CHYTŘEJŠI A CHYTŘEJŠI.

       Dnes už víme,že výzvy k tzv.Sjednceni jsou totální blbost.Jak to vidite na videu pod ocasem na Venzel platzu kde se schromažduji jenom hloupí lumici.
       Bylo to za strejdy HITLERA,KOTFALDA,ZAPOTONDY ted tam ženou ovce kafouni z pražské kakárny jejich neomarxismem a to po krachu diktatury dělniků a rolníkůz nichž se stala vytoužená buržoasie.Verbuje se k diktatuře humanistů,aby si menšina námi zvolená udržela moc pomoci samopalníků z IS a mybzli černi jako globin na bagančata.

       Proto je podle nás chvályhodné umistit zřejmě ve dvou fázich ,jejichž obsah můžeme vymyslet NAŠI NOVOU OBČANSKOU IDEOLOGII a to dřive než nás pobiji jako kuřata!

     • Paul Durham napsal:

      odstavec 15) mluví jasnou řečí statistiky , proto demokracie ( jak níže poznamenává trefně Valdislav pp , vláda ovládané lůzy ) je společenský systém pro nás na věky věků , můžete mít plánů kolik chcete , sociologická statistika ruku v ruce s penězi si těmi vašimi plány vytře demokraticky řiť , protože se může pohodlně opřít o biologický imperativ zvířete ( i kdyby nakrásně bylo Slovanů 200 milionů , jako že ani není , tak neslovanských gojů je minimálně 30x víc a to i bez severovýchodních asiatů , kteří převyšují slovanstvo rozumově , globálně bráno, páč jinak to ani nemá cenu) , víte, to je tak, když minulé generace (min 20 generací ) bílé rasy posraly dokonale, co mohly, tak dnes už s tím mnoho nenaděláte , žádný optimismus, aktivní jednotlivec výjimečně dokáže na globu najít své útočiště pro svých 50 let , kdy věci chápe ( pokud má tu schopnost
      a tedy patří ke statistické chybě) , kolektivy už nikoliv , kolektivy jsou pro majitele světa spotřební materiál , sorry jako tak to je , protože tudy se evoluce společnosti lidských ras na planetě vydala už dávno , asi tak po šesté nebo po sedmé za posledních pár set tisíc let ...

     • HVzV napsal:

      Pane DURHAME 12.46 lze poděkovat za komentář,ale neměl by být tak pesimistický..

      V Džopově plánu je jasně napsáno,že se naskýtá zajimavá šance vzit ty protokoly židovských mudrců jako návod pro pekelně chytré gojimy,kteři už dnes umi udělat sami vize a brzy se budou muset i zkusit naučit vidět i jejich dopady ovšem v opačném gardu.

      MŮŽE TO BÝT ZAJIMAVÝ BOJ NEBOT UŽ DNES VZNIKÁ NAŠE GOJIM DOKTRINA A KDYŽ LUMICI BUDOU CHTIT BÝT LUMIKY TAK JE TO JEJICH VĚC.

      Samozřejmě to nesmí tak dlouho trvat jako v protokolech mudrců nebot zbudou po gojimech jen nebožtici.

      MIRU ZDAR NEBO TAKY NE!

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Nejveselejsi (nebo nejtragičtější) na tom ovšem je, ze toto etnikum se opravdu vecpe všude, staci jim trochu “zavětřit”.
     Například včera jsem si od entity “obycejnilide” opakovane početl, ze moje žena je šiksa, popřípadě blonďatá šiksa. Co to je za slovo, podivil jsem se, a proč ma někdo potřebu resit, ze je moje žena blonďatá? I jal jsem se googlit, a kdepak jsem význam toho slova našel? No přece v hebrejštině, kde jinde. Rovněž jsem si, nedokazaje usnout, pocetl o tom, jak jsou pro žida blondýny nečisté, ostatně jako zeny vůbec, tedy s výjimkou ortodoxních zidovek, s nimiž se žení pro penize.
     Hezky se nam to spojuje. Je prazvláštní “nahodicka”, ze dotyčný si notuje opět s dalšími zidy (Robo a Proud)? A opět ta stará, zavila nenávist proti gojimstvu a jeho hodnotám, tentokrat převlečena do “slovanského” hávu.
     A opět to zarputila nenávist vůči staré indoevropské hierarchii, opet ta smrst vulgarismu a nakonec zurivost, kdyz jsou odhalení.
     Žid žida vyciti na sto honu, a muzou mluvit treba pěti různými jazyky gojimstva, stejne si nakonec vzdy dobre porozumi...

    • Vladislav po přestávce napsal:

     Ano, kolektivismus. Rovnostářství vždy a všude, rovnost v bídě, popírání přirozených přírodních rozdílů a přírodních zákonů, sociální inženýrství.
     Geny žida bezpečně poznáš podle popírání přirozených stavových a společenských rozdílů - taková společnost byla totiž vytvořena Indoevropanem, je přirozeně bohatá, stabilní, silná a odolná, tedy židovi nebezpečná.
     Pro společnost vytvořenou a kontrolovanou židem je zapotřebí, aby i gójimský miliardář byl jasně čitelný, zařazený do systému, předvídatelný a ovladatelný - jinak tím miliardářem dlouho nezůstane.

     S tím souvisí "výjimkismus", relativazace hodnot vytvářející podhoubí pro pozdější anarchii, revoluci, ze které má žid vytěžit moc. Parazit vždy ovládne pouze oslabený organismus, zdravý mu odolá. Uvědomuje si to a proto musí vytvořit stav, který imunitu hostitele výrazně zmenší, v ideálním případě rozvrátí.

     Levičáctví, přirozeně ústící do ultralevičáctví, komunismu, neomarxismu. Internacionalismus, který buďto národy otevřeně likviduje, nebo redefinuje - tak, aby v nich byl významně obsažen i žid a mohl určovat, kým jsou.

     No a pak už pouze takové "nuance". Podvědomé používání hebrejských výrazů i tam, kde jsou zcela netypické. Záliba v plácání a plkání o ničem, rozmělňování témat, utíkání od nich - což opět souvisí s relativizací, cíleným matením. Obliba satanských symbolů - ta jde ruku v ruce s odsuzováním klíčových indoevropských hodnot typu oslav Slunce (slunovraty). Hebrejský hodnotový systém je lunární, parazitický, jedná vždy skrytě - odtud jeho nenávist ke Slunci a všemu s ním spojeným.

     Podvědomý výběr manželek či životních družek s výraznými židovskými rysy. Jedná se zase o podvědomý, genetikou řízený instinkt - židovství se přenáší po mateřské linii, takový člověk tedy instinktivně hledá ženu, která co nejlépe vyjádří jeho vlastní podstatu, respektive směřování, kam se chce ubírat, i jaké geny si přeje pro případné potomky.

     K tomu patří i polygamie a všechny věci s ní související. Gójim, který má vůči těmto praktikám výhrady, pouze řekne: zajímavé, ale nic pro mě (a dále toto téma nepovažuje za důležité, podobně, jako nebude dále rozebírat, že pan Novák je vášnivý chovatel koček, když on sám kočky moc nemusí a upřednostňuje psy).
     Žid se ovšem zachová jinak - opět jde o jeho geneticky danou a tedy těžko kontrolovanou reakci. V tomto případě u žida sepne kontrolka "ohrožení". On totiž geneticky ví, že sexuální síla je mocná a pokud není jím u gójimstva kontrolována i ona, může krachnout celé židovo instinktivní úsilí o gójimovu podřízenost (ostatně proto také bylo ustavení povinné monogamie jednou z hlavních front boje při zavádění židokřesťanství kdekoliv ve světě).

     A tak by se dalo pokračovat velice dlouho. Jde o ucelený systém, který je židovi dán na genetické úrovni a je tudíž zejména hloupějším, primitivnějším židem jen těžko kontrolován. Žid byl a je už tradičně přítomen u všech důležitých hnutí a společenských změn gójimstva. Buďto tyto sám organizuje, nebo jako hmyz vycítí hostitele, vycítí i on svou velkou příležitost. Je to přírodní zákon, jehož působení nelze zabránit.

     • proud napsal:

      Ten cvok si protireci okamzite jak neco napise.Hned v prvnich vetach a souvetich,evidentne nechape a nema poneti o tom,co je rovnostarska spolecnost a jak muze fungovat:-). No nedivim se,ti kdo nechtej delat rukama a chteji bejt oslovovany "pane nekdo" aniz cokoliv umej nebudou nikdy chtet bejt ve spolecnosti kde si jsou vsichni rovny a nikdo se pred druhym nemusi hrbit,jejich liny ego by to nezvladlo,o levejch rucickach nemluve,zvlast kdyz vidim co maji v hlavach,jestli i v rukach pak potes vidle,nakonec kam to dotahli a kam zasmelili celej narod je videt velice dobre.To totiz normalni delnik neudelal,ten k tomu jenom mlcel.Vzdycky to delaj takovy neradi jako ses ty,previte.

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Správně. Žádná rovnostářská společnost před příchodem žida nikdy nefungovala a bez vlivu žida ani nikdy fungovat nebude.

       Optikou továrny: ať se ti to líbí, nebo ne, hlas dělníka ve společnosti NEřízené židem nikdy nebude mít stejnou váhu jako hlas mistra a hlas mistra stejnou váhu jako hlas ředitele. Proč? Prostě proto, že na to, abys mohl dělat dělníka, musíš ve zdravé společnosti předvést x dovedností a znalostí, abys mohl dělat mistra, musíš jich předvést 2x, a abys mohl dělat ředitele, musíš jich předvést 4x. Lidská práva mají samozřejmě všichni stejná, úraz dělníka je stejně závažný, jako úraz ředitele, ale jejich práva HLASOVACÍ (tedy rozhodovací o společnosti) se budou zákonitě lišit, milý židobolševiku.

       Proč? Protože s výjimkou těch největších manuálních dřev by bylo v případě potřeby možné zajistit, aby se ředitel nebo mistr rekvalifikovali na dělníka, avšak 90% dělníků prostě práci mistra, tím spíše ředitele, nezvládne. Nemají na to prostě schopnosti, to je celé.

       Tomu odpovídá i jejich role v židem neovlivněné společnosti. Taková zdravá společnost prostě MUSÍ MÍT mechanismy, aby ředitele přehlasovali všichni dělníci, ale ne aby ho přehlasovali jacíkoliv dva dělníci, podle pravidla, že dva hlasy jsou víc než jeden.

       Jsem rád, že ses tak rychle ozval, potrefená huso. Toto je totiž přesně ten druh "prácičky", kterou už tisíce let předvádíte. Umíte to dobře, to uznávám. Nejdřív se zaměříte na přirozené elity - ty buďto zkorumpujete, ať už penězi, mocí nebo nějakou vousatou židovkou, kterou jim vnutíte za nevěstu. pak postupujete níž a níž. Přitom demontujete přirozené stavy a stavové rozdíly, které vznikly na základě předchozího vývoje společnosti a byly potvrzeny jako fungující generacemi předků. Nakonec vyzvednete kal z úplného dna, masu těch nejbědnějších, společensky nejníže postavených, a "povznesete je". Oni jsou dojatí, líbají vám ruce. Společnost přestává existovat, protože ti "ze dna" ji nejsou schopní řídit, vývojově k tomu nedorostli. Takže se "nabídnete" vy. Výborně vymyšleno už od začátku.

       90% tvých projevů tady, od doby, kdy jsem byl ještě Vladislav a kvůli tobě odtud odešel, po dnešek, je prostě typickým rysem chování žida. Židovského křiklouna, takového toho suterénního revolucionáře, držáka transparentů, bazálního výtržníka a základního rozvraceče. Pak jsem viděl, jak vypadáš a všechno se potvrdilo. Proto i všechny ty tvé řeči o jakémsi vágním vlastenectví, nenápadná obrana menšin, přímé i nepřímé obhajování židů. Před dvěma týdny jsi dostal od admina přes prsty, nicméně pořád platí stav, že si nemůže dovolit tě odtud vyhodit. Nemám důkazy, jestli je tvá činnost placená, řízená, nebo jednáš pouze v souladu se svými instinkty typu Slánského či Bronštajna. U Roba a toho hotentota vím, že ti jednají pouze v souladu se svou genetikou, jsou tak hloupí, že by je nikdo z "tvých lidí" žádným úkolem stejně nepověřil. U tebe to nevím, ale myslím, že se časem odkopeš ještě víc a dojde to i mnohým z těch, kdo zatím mají pochybnosti.

       • proud napsal:

        "

        Optikou továrny: ať se ti to líbí, nebo ne, hlas dělníka ve společnosti NEřízené židem nikdy nebude mít stejnou váhu jako hlas mistra a hlas mistra stejnou váhu jako hlas ředitele. Proč? Prostě proto, že na to, abys mohl dělat dělníka, musíš ve zdravé společnosti předvést x dovedností a znalostí, abys mohl dělat mistra, musíš jich předvést 2x, a abys mohl dělat ředitele, musíš jich předvést 4x. Lidská práva mají samozřejmě všichni stejná, úraz dělníka je stejně závažný, jako úraz ředitele, ale jejich práva HLASOVACÍ (tedy rozhodovací o společnosti) se budou zákonitě lišit, milý židobolševiku.".................to mluvi samo za sebe,ze? ZOTROCOVANI! se tomu rika,milej kriple.

        • proud napsal:

         Presne takhle to dneska funguje,ze s delnikem kterej vsechno oddre a dostane za to nejmin si kazdej idiot co si popiji kaficko v kancelari vytre prdel,znam x firem kde delaji 4 lidi,ale osm jich zivej po kancelarich.Ne panacku,prichazi cas kdy i kriplove budou bud muset skutecne pracovat,nebo neprekazet!!!

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Máš ovšem smůlu v tom, že já jsem pracoval i jako dělník, brigádník, který dělal dvanáctky i šestnáctky, pomocná síla v kuchyni, dokonce i vyhazovač. Dřel jsem klidně i půlku prázdnin, spal přitom někde ve vymalovaném kravíně.
         To víš, vystudovat vysokou není jen tak, někde na to musíš vzít a rodiče tě vždycky plně živit už nedokážou.

         Přesto to nic nemění na faktu, že rozdílná mzda a "hlasovací právo" dělníka a ředitele zcela odpovídají jejich kvalifikaci, schopnostem a tedy přínosu pro firmu. Pokud ten rozdíl není desetinásobný.

       • Paul Durham napsal:

        Vladislav pp - přesné na 7 desetinných míst !

        • Robo napsal:

         Židák aby sa židáka nezastal.
         To už by sme aj mohli začať pochybovať:-)

        • Paul Durham napsal:

         nazdar imigrante , tak kolik slovanských vesnic už provozujete B1B ?

        • Robo napsal:

         "Imigrant"!, ozval sa pól durman..:-))

        • nisaS napsal:

         Vladislav

         Ehm.. 1ha podílu na neprodejné půdě po předcích a podíl na společném rozpočtu, o kterémžto rozhodují všichni podílníci není rovnostářství. To jsou základní, minimální podmínky k přirozenému životu. Každý má jiné predispozice, předurčení a tak to stvořitel zamýšlel, esli je. V té různorodosti a všestrannosti společného umění je síla, gde jistě jistí na jisté úkoly budou mít vhodnější vybavení. A proto schopnosti ostatních v cicvilizacích nejsou využity. Cicvilizační režim, o jiné nežli takové vybrané schopnosti nestojí, čímžto různorodost a udržitelnost takové jednostranně zaměřené skupiny otroků padá a stojí na úbytě, který taková společnost označuje jako přínos či vzdělání se k upřednostněnému způsobu takto formovaného neudržitelného života. Tak a ne jinak zanikly všechny cicvilizáce před náma na jejichž hrobech vstali noví bojovníci, co si ještě pamatovali nebo měli zakopané nějaké vědění, kterého se chtěli zmocnit čistě ve svůj prospěch. Tak se po časech zlých gomorových zformmovali hledači ztracených grálů, ze kterých vyrostli organizované skupiny mudrců, archeologů a vymýtačů ďábla. Jedni mudrují a svá moudra prodávají ideologům, druzí co najdou ukradnou a píšou o tom falešné zprávy plnou doměnek a třetí to celé řídí aby jsa poučeni řídili svět ku prospěchu vybraných skupin, kteří jsou upřednostňování před ostatními, páč ti ostatní se svými schopnosti by jim to svojí aktivitou kazili. O nich se pak říká, že jsou hloupí a co já vím co eště, ale jediný rozdíl mezi všema je, že jejich schopnosti jen čekají na změnu režimu, gde světe divse zazáří . Tak to je na té zemské komedii. Největšího rozmachu a svobodného tvoření dosahovaly společnosti, které se nesraly do lidí, nekradly jim podíly a nezacpávaly člověkům huby jen proto aby jim hrad z písku neodnesl vítr.
         Jen državy, které svůj rozvoj opíraly o všeobecný kulturní rozvoj trvaly nnejdéle, páč zisk vybraných skupin na úkor ostaních nevede k pravdě vesmírných pravidel. Proto ani nemusely používat zámky ani praštěné za-kony. Jen v současné blboňské cicvilizácii se vybraní domnívají, že má nějaký smysl předbíhat ostatní a hrát si na vyvolené. A ve skutečnosti tento způsob chování vytváří jen obrovské škody ve všech oblastech, kam se normální člověk podívá.

         P.S. No a eště todle. Vrazit okradeným podílníkům do ruky dělnickou čepičku a a dělat na tom politickou agitku, že šéf má více rozumu... a ve srovnání s čím? Feudálové z lidí nejraději dělali nevolníky a komanči to dotáhli na godo nepacuje ať nejí a všechno lidem sebrali, že jako vybudují stát pro všechny, hlavně pro ty co rádi řídí druhé. A pak si všechno společné jmění prodali sobě jako feudálové. Dyk o tom je přece taharpágondechajština..Heh

         P.P.S Nezlob se, ale argumentovat tím, že jsi dokonce dřel půlku prázdnin mě připadá, ve srovnání se vším co jsem tady četl, legrační. Muheeeeeee

        • Eschatolog napsal:

         Sasine, prestante michat politickou gramotnost s ostatnimi gramotnostmi-dovednostmi, a potom nam reknete, jak ten npnp tem politickym debilum vnutite, kdyz prodali smejdum i tu vodu za stare texasky ?

     • HVzV napsal:

      Vladislave nezlobte nás svou šikša ženou a nespínejte tu ruce jak stará pavlačová baba.

      Vy naše yntelygence jste spoluzodpovědni za vývoj ve státě, prosperitu a hledáni

      KDE JE NÁŠ BIFTEK ajadro pudla!

      Vidite sám,že nám chtěji ukrást náš chleb a hry tj naženou sem kobylky a zavřou nám pusy cenzurou,aby jsme se nemohli mezi sebou prát a ještě tomu marasu přidají,že je to v náš prospěch.

      Vymýšlejte raději naši Novou domorodou doktrinu a zkuste nás potěšit svou nekonečnou chytrosti.
      Navrhujeme k tomu permanentně dvě fáze.

      fáze A.NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ a sepsáni jeho bodů

      faze B.NÁRODNI PROGRAM A HLEDÁNI SIL K JEHO USKUTEČNĚNI!

      a fčil mudrujte nebo taky ne, nebot umřete na očkovani ser.!

      • HVzV napsal:

       Drazi Roboti,

       jestli tu nezačnete bojovat o škváru a to hned,tak to uděláme sami.Budeme tu psát "JAKO" za Ladislava třeba toto.

       Vladislaw mohl napsat kdyby to uměl toto.

       Blbci z HVzV,pišete že chcete do prvního článku Ústavy Sociálni stát.
       Co to je za zvíře,vždyt nikdo nevi k čemu je to dobré a na beton to bude špatné nebot na to penize nejsou a NEBUDOU.
       Kde v tom je NÁŠ BIFTEK,kromě toho vám k tomu nikdo nedá žádnou moc nebot Ůstavu stejně nikdo nedodrzuje a na gojimy kašle.
       Jděte se vycpat tak jak KOMUNISTI vycpali svého nejlepšiho agitátora Lenina a vystavili ho v muzeu kde se musi platit vstupné.
       V nejhoršim budu spolupracovat na vaši destrukci s mým nejlepšim přitelem Pohlupavým palcem,který to tu rozbombi na maděru a bude klid!

 11. jan nowak napsal:

  Koukej-te ROBOTI jag ta UI pěkně běží..
  .. sskoro jako Mirek Dušín !

  ps : pozdrawuj Psa.. Proude ; )

 12. jan nowak napsal:

  Dřel sem 1/2 prázdnin..
  .. a ss Karlosem Wémolou sem dělal na Dweřích !!

 13. Vladislav po přestávce napsal:

  Sasíne,
  připadá mi, že pořád opakujete jen svá slova o neprodejném podílu na rodové půdě, jako byste předpokládal, že s tím nesouhlasím nebo to neznám. Ale já to znám a souhlasím s tím, už dlouho to provádím v praxi. Mám mnohem víc než ten 1 hektar a skutečně se té půdě věnuju, nejen tlachám moudra jako ze základky na internetu.
  Jenže ta rodová půda je jen začátek. Zatímco židobolševik Vám bude lhát, že to zajistí blahobyt všem, já si to nemyslím. Lidi se nechovají jak podle Bronštajnových teorií. Lidé jsou různí. Někdo je inteligentní, ale fyzicky líný. Někdo je hloupý, ale manuálně zručný. Někdo je inteligentní a zároveň manuálně zručný. A někdo je prostě k ničemu, neumí skoro nic nebo vůbec nic, ale jeho ego má i tak potřebu šířit postoje do světa.
  Co s tím uděláte? Ti lidé se budou vzájemně potřebovat, protože se vždy časem ukáže, že někdo je šikovný na opravu strojů, jiný je na stroje levý, ale zato výborně rozumí pěstování obilí. Lidé se budou zkrátka specializovat. Někdo se tak postupem času stane přirozeně bohatším, úspěšnějším, jiný bude lempl a bez pomoci druhých by jeho rodina umřela hlady.
  Ten úspěšný a šikovný bude mít větší vliv, na jeho slovo se bude víc hledět. Pokud bude sporná situace, bude jeho hlas rozhodující. Když vesnici napadnou nepřátelé, bude on velet, protože velet musí ten nejlepší - v zájmu všech.
  Společnost se VŽDYCKY takto rozdělí, Sasíne. Na kasty, třídy, podle zaměření, podle schopností. Lidé si nejsou a nikdy nebudou rovní, každý sem přichází s jinou karmickou zátěží, jinými cíli, jinými schopnostmi. To je zákon.
  Beztřídní společnost, to je kibuc. Chaos, utopie. Ti "ubozí" někde dole můžou být potlačení neprávem, ale většinou jsou potlačení proto, že se z důvodu deficitu schopností nedokázali prosadit. Když takovým lidem dáte moc, tak to je, jako byste psa nechal řídit auto a divil se, že po dvaceti metrech skončí v příkopě.
  Nikdo nemůže popřít přírodní zákony. A přírodním zákonem především je, že ani dvě sněhové vločky nejsou stejné.
  Je třeba zajistit něco úplně jiného. A sice to aby se bohatství, svoboda, síla takového přirozeně vzniklého a přirozeně fungujícího uspořádání nedostalo pod kontrolu SOCIÁLNÍCH PARAZITŮ.

  • Eschatolog napsal:

   no a mate atomovku, abyste ochranil svoji rodovou pudu pred revolucnimi proudy ? resp. pred jejich rodnou stranou - jonesovou farmou ?

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Nemám. Atomovku řeší snem, kam posílají z rodovych osad své lidi, kdyz je potřeba. Snem posoudí nutnost atomovky, rozhodne, kdo na ni kolik prispeje, kdo za ni ponese odpovědnost, kde bude umístěna.
    Klíč je jasný: do žádného z těchto kroku se nesmí dostat sociální parazit, at uz přímo nebo prostřednictvím nastrcenych figur.

  • HVzV napsal:

   Co to je sociálni parazit?

   Nemohl by jste tu dát Vladislave odkaz nebo fotku?
   Taky popis by stačil přesný,nejsou to náhodou korporátni oligarchické elementy zvani odborně fašisté?
   Nebo se o nich píše tady?
   http://e-republika.cz/article3790

   • Paul Durham napsal:

    po lopatě : každý, kdo libovolným způsobem spotřebovává společné zdroje pro sebe, aniž by tyto zdroje sám svou činností recipročně saturoval, je sociální parazit .

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Najdi si články Levašova, jsou ještě na leva netu. Tuším, že termín "sociální parazit" používá i Sidorov.

    Je to člověk, který se živí tím, že parazituje na hodnotách vytvořených druhými, aniž by sám společnosti něčím přispíval. Klasické příklady jsou lichvář, právník (ne každý), exekutor.
    Jsou národy, které mají k sociálnímu parazitismu mnohem blíže než jiné (například židé).

    Levašov i dobře popsal, jakým způsobem sociální parazité obsazují přirozeně parazitické niky ve společnostech, kam pronikají, jak se organizují, čeho dosahují, jaké používají metody. On toto téma, co je mi známo, zpracoval asi nejdůkladněji.

  • Petr C napsal:

   To je tak Vladislave. Znam hodne farmaru a skoro vsichni jsou uz kmeti. Jejich deti nechteji mit s pudou nic spolecneho. Je to totiz zaruka driny a maleho prijmu. Znal jsem soukrome farmare i v CSSR, mam dojem ze do 27 Ha jste mohl soukromnicit. Venze mlady se tesil az mu to tata preda, ze vstoupi do druzstva. Tady v tom s vama souhlasim.
   Jine to je v urcova ni delnik,predak, mistr a reditel. Vzadnem pripade neudelam mistra z nejlepsiho delnika. Zakladni pro mne je dobre vykonana prace a jen bych se okradl o dobreho pracanta. Tak samo to je postupne na horu. Vim to z osobni zkusenosti. Je lehce sehnat vsechny z techto funkci, kromne odborneho pracovnika.
   Co se tyce politiky. Vsechna spina co se nyni tahne, zacina hlavne na universitach a u tkz. umelcu.

  • nisaS napsal:

   Tvrdím, že každej synek a dcerka má nárok na kus vlasti, ať se jedná o půdu nebo o rozpočet. Co se děje ve veřejném životě je společná věc, to nemá nic společného s intelektem, schopnostmi , či vlastnostmi. O to se nesmí hrát betl. To má být dané v kulturní a slušné společnosti. Co je mimo podíly podlehne dycky nejschopnějším, nejlépe vybaveným na daný úkol, ale i ty úkoly mají vzejít z potřeb na kterých se shodne nejvíce podílníků.Tady přece nemůže mít přednost ten, co rychleji počítá, plynuleji čte nebo skočí do dálky deset metrů. Jo, úkoly, na kterých se lidi shodnou ať klidně dělá nejschopnější, o tom přece není spor.

   Rozvedu blíž. Dnes ještě se člověk může dobrat k půdě, ale musí si ji koupit a to je urážka a dále pak ještě musí platit daň, to je druhá urážka a gdyž ve veřejném světě něco pokazí, tak mu půdu, domov, ještě můžou zabavit, což je třetí urážka. Gdo hledá nějakého vlastence, národovce, dyk tady žádní už nejsou. Heh A to jen pojmenování první podmínky.

   Dneska je to tak, že lidi se mačkají v paneláku nebo domku 10x10m a jakejsi bandita na té půdě pěstuje řepku na spálení. To je nějakej rozum? Houbeles. A blázni to podporují, páč smyslem této cicvilizáce je aby člověk neměl nic a o všechno musel každej den bojovat aby jen nezdechl hladem, či zimou. A hodně hajzlů a blboň se takového způsobu zacházení s lidmi ještě zastává, páč voni taky jen potřebujou prachy a naučili se jen něgde zavrtat v systému, často dělají zlo dějiny, kurvítka nebo přímo hovadiny jen proto aby měli na živobytí. To je šílené a gdyž se něgdo ptá, jak se lidem vrátí podíly, tak můžu jen říci, že ten systém na tom pracuje. A až bude fšechno zase rozflákaný, zamořený a zničený, podílů bude dost. Gdyby to ti inteligenti pochopili, už dávno by je napadlo lidi podělit, jenže nenapadlo. Všechno sežerou a rozmrvěj sami. Vezou se, nedá se to omluvit. Proto je taková inteligence úplně na howno.

   • Petr C napsal:

    Sasine ja tvrdim tak samo ze kazdy kdo se narodi ma narok na kus sveta. Jenze dal uz podle zasluh. Neumis udrzet, tratis. Ono totiz je nejhorsi mit neco bez zasluh. Lide si toho moc nevazi. Lide by mneli mit zakladni zisk z podilu na uspesnosti statu neboli byt zavisli na prosperite.

    • proud napsal:

     Jestli on problem nebude prave v tom jak lak. moc pekne napsal:"zlabnym do koryta",znam par lidi co prehled maji aniz by se jakkoliv angazovali,takzvanejch "otravenejch",a nebudou se ti angazovat ani v praci a na nejaky angazovani mimo ni nemaj jak prostredky,tak cas,jdou si to do prace "odbejt" aby dostali na zivobyti s tim ze umej,ale zaplaceny nejsou a ani nebudou,zbejva jim na obycejnej ne zrovna ruzovej zivot,po tech kdybys chtel vic ackoliv jsou "mistri" svejch oboru,zeptaj se te proc,jeste nez ti rozflakaj hlavu!

     • Petr C napsal:

      Proude co je podle vas angazovani v praci? Mne moje prace bavi. Proto se ji snazim delat cim jak nejlip. Je mi jedno jedstli delam pro sebe nebo pro nekoho, vzdy to delam rad. Ovsem take pozaduji dobre hodnoceni. Jinak ji nedelam. Tak samo pokud jde nekdo praci odbejt, pujde domu pekne rychle. Je smutne pokud nekdo dela jen z odporem a protoze musi. Z clovekem , ktereho popisujete musi byt neco spatneho.

      • proud napsal:

       Jsme u toho,kdyz chces dobrou praci,musis ji dobre zaplatit a sehnat nekoho kdo si ji za dobry penize necha udelat,oboje je dneska obrovskej problem a bude cim dal vetsi! Kdyz to cely rozeberes,od prace az po mezilidsky vztahy v praci,dojdes zakonite ke stejnymu,nebo podobnymu vysledku se mnou.

      • proud napsal:

       Chodej mlady do prace,zacinajici,jak se k nim chovaji ti "mazaci"? Ucej je delat? Samozrejme ze ne!!! Protoze nestojej o kazdodenni konkurenci a ohrozeni i toho mala co dostanou! To bylo uz za sociku,dneska je to mnohem horsi a zase,moc se tomu nedivim!Proc? Na to neni tezky prijit.

       • Petr C napsal:

        Tak v tady tom mate pravdu. Cim vic naucite mladeho, tim vetsi konkurence muze byt. Vetsinou se to deje u velkych firem, tak si ti vedouci protektuji svoji zivnost. Vetsinou ty schopne tak trochu utapeli a nedali jim moznost prorazit. Ovsem u malych firem kde majitel vse ridi, schopne preferuje.

        • proud napsal:

         U mladyho kterej je topenej nepozna jestli je schopnej,obzvlast kdyz schopnej je,ale jeste malo umi,max to co ma ze skoly a neni kdo by ho to doucil v praxi.To nepoznas ani v maly firme,dokud ho kolega kterej uz umi,nevezme na milost a pokud je to ohraniceni postavenim a penezma,nestane se to nikdy,mozna az pred duchodem.Schopnej mladej si tedy na vsechno musi prichazet sam a to trva.V maly firme ale zpravidla nemas cas cekat,proto ho ani nezamestnas.........beres ze starsich co se hlasej a umej.A jsme zase u penez a postaveni,ty maj na svedomi hodne lidskyho nestesti,ve vsech smerech.

    • proud napsal:

     A hadej proc se jim vubec nedivim,zeptej se debilniho Vladimira,ma odpoved na vsechno,taky debilni,ale ma.

     • .lak napsal:

      Na zvědavci je pětipéčko. :-)

     • Petr C napsal:

      Proude, Vladimir at je jaky je, neni debilni.To bych si nedovolil tvrdit ani o jednom prispevovateli tady. V necem s nim soulasim, v necem ne. Co je debilni, ty vase navzajem nesmyslne hadky a obvineni. Shazujete se obe dve strany. Ovsem potvrzujete jedno pravidlo. Slovane doplatili na vnitrni rozpory a nejednotnost.

      • proud napsal:

       Mozna doplatili,ale je kazdyho svobodou s kym bude jednotnej a v cem,s kretenem co by mi nejradeji oprcal manzelku a chtel abych se mu klanel,pritom nevedel kdy me kde praskne se v zivote jednotit nehodlam,naopak,tady uz je misto na oddeleni zrna od plev!!! Rikej si co chces!

       • proud napsal:

        Navic uz celkem pozde,kdovi kolik lidi takovy nemoralni a samolibi prase uz privedlo do nestesti!!!

        • Petr C napsal:

         Proude, bydlel jsem severnim cipu Canady- Dawson Creek a tam to bylo normalni. Neslysel jsem nekoho ze by si stezoval. Ovsem se tam prcaly navzajem ruzne rasy. Nejvic to preferovali zide. To je tak vse co o tom vim.

       • Petr C napsal:

        Proude, neprisuzujte mu co neni pravda. Ja osobne mam na to jine nazory nez Vladislav, ovsem pokud se nemylim nikoho k tomu nasilim nenuti. A uznejte, pokud by na nase manzelky nemel nikdo zalusk, bylo by to smutne. A stejne tak opacne. To co provozuje Vladislav (Vladimir) mi sice sympaticke neni, ale je to jeho vec. Navic je fakt ze se muze ohrazovat historii.Delit zrno od plev mi nenalezi. Muzu akorat napsat jestli soulasim a nebo ne. Muzu se pohadat, ale nemel bych urazet.

        • proud napsal:

         Kazdej jsme z jinyho testa......coz je v poradku.Mam to tak,ze se neseru,jak uz me jednou nekdo presvedci,k tomu me mohl donutit pred tim,potom jak uz je rozhodnuto,je pozde,dal se tim nezatezuju a delam co je potreba,uz jen cekam na "prilezitost".A delas chybu paklize soudis podle urazeni,sud podle obsahu,ten je skodlivej,mnohem horsi,nez nazvat nekoho prasetem.Tim ze nastavis sarzi pred jmenem,chovas se uhlazene a tahas "ucenosti",i kdyz prolhany,ale podporeny psanym,udelas na hlupacky ovce dojem,vis kolik tak muzes zpusobit nestesti?? Jakou skodu ale zpusobis kdyz nazves zmrda jeho pravym jmenem??

        • proud napsal:

         Predstav si takovou "fantazii",takovy co kdyby.Protoze nevime kdo a kolik lidi tu cte.Ale vezmi si ze hodne a treba i hodne mladejch cekajicich mimco a hledajicich na netu "co a jak",google te podle vyrazu kterej hledas dostane leckam,a prijdou do diskuse o ockovanich a "pan inzenyr",ty mlady jelita co jeste malo vedi presvedci svou uhlazenosti,ze ockovat je dobry a v poradku........jako pridavek si prectou ze mrdat na hromade je taky super a neni to spatny...dal asi ani nemusim psat,ze?? A ted si popredstavuj mozny nasledky jak jednoho,tak druhyho,co ten kreten verejne hlasa.Co si takova kunda zaslouzi aby dal uz podobny zlo nemohla konat? Taky si odpovez sam.

        • Robo napsal:

         Je to márne, Proud, drvivá väčšina ľudí sú len úplne totálne tupé ovce..

        • proud napsal:

         Myslim si ze to marny neni Robiku,muzu se klidne mylit,presto jsem toho nazoru,ze to neni marny.Predstavuju si ze pocet tech ktery prokouknou roste exponencialni radou,znam jich uz vic co patraji,nebo patrat zacinaji a zamejslej se kde to jsme a jak je mozny ze jsme se sem dostali a proc,hledaj moznosti jak se zorientovat,cemu a komu verit.Pravda,hodne se jich rozstrili a vzdaji to v beznadeji,ale hodne jich jde dal.Ja v lidi porad verim.

        • Robo napsal:

         Veď ja tiež. Ale už mi veľmi rýchlo dochádza trpezlivosť.
         Včera jeden tipan v tričku s emerickou vlajkou, väčšina okolo s názorom, že "lepšie, jak s ruskou"..

         Poznám pár ľudí vo svojom okolí so zdravým pohľadom.
         Som za nich rád, pretože skutočne je väčšina ľudí v tranze z televízie a iných vĺn....

        • Petr C napsal:

         Proude. o ockovani jsem nepsal. Jsem take proti. Jenze clovek si muze vybrat. Jestlize ze si bude vybirat podle nazoru nejakeho Vladimira, Prouda, nebo Petra G je to mamlas.
         Jsem jen toho nazoru ze lide kteri se prezentuji jak pravi Slovani se tak maji i chovat. Samozdrejme ze se to tyka obou dvou stran.

        • proud napsal:

         Vetsina lidi si vybira podle nejakyho,nebo nejakejch ,nejlip "ucenejch" nazoru,Peto.O tom uz jsme mluvili a diskutuje se o tom vlastne neustale,proto je potreba ony "nazory" hlidat a vcas si k nim rict svoje,aby se lidi ucili nejdriv overovat a ne bezduse prijimat,jak jsou uceny systemem.

        • Petr C napsal:

         Hlidat? Vzdyt se rocilujeme nad tim ze hlidaji nas. Muzeme tak napsat svuj nazor a tod vse. Nebo jste snad presvedceny ze jen vas nazor je ten spravny? A co se tyce Vladislava, myslim ze vas spis provokuje a vy mu na to skacete.
         Jinak co se tyce ockovani v zadnem pripade nebudu pouzivat rady elektrikare nebo chemika. Pouzil jsem intuici a ta se memu synovi vyplatila. Stacilo se podivat co se delo s ockovanyma miminama. Navic jsem mnel to stesti ze doktor byl spise kamarad a ockovani nepropagoval.

        • proud napsal:

         Pro zajimavost Peto,prave jsem psal jednu "recenzi",ten obchod urcite provozuje taky nekdo podobnej "Vladislavovi": "Objednal jsem a posledni co jsem videl bylo potvrzeni objednavky,pak uz se obchod ani neozval,ani zbozi neposlal.To je taky duvod proc bych po netu nikdy!!! neplatil kartou! Ale vzdycky jen na dobirku.Nejsme holt v Americe kde to maji "osetreny",ale jen v jeji kolonii a je to znat.Jakej pan,takovej kram,presne jak to vidime u nasich "prejzastupcu" v tyhle diktature zlodeju.Dal ani nevyplnuju,nakup prvni a posledni,respektive jen pokus o nej.Lituju vsechny kdo platej "siozidovskejma" kartama za ktery jeste platej a pak nahanej svoje penize."

        • proud napsal:

         Ono je to totiz Peto jedno s druhym,scita se to.

        • proud napsal:

         System je Peto jako lidsky telo,kterymu pomuze jen celostni medicina,zrovna jako u systemu celostni ozdraveni,nemuzes jit jen po jediny urcity veci a dost,musis jit po vsem bud celkove a naraz,nebo po urcitejch krocich,ale vzdycky po vsem.

        • Petr C napsal:

         Proude, ja nevim kdo je kdo. Ale vim ze pokud ma clovek vrozenou inteligenci coz by Slovane mneli mit vi kdy co skodi. Podle mne je na tom lidstvo tak bidne protoze se neumi spojit. System je tak vychytraly ze umi rozvratit spojenactvi na malickostech. A zatim co se budeme hadat o to jestli si dat grupik a nebo napichat deti jedem,republika bude zanesena odpadem. MJJiste vite ze vysoko skolaci jsou nauceni coz ovsem neznamena ze jsou perfekni. Tak samo my. Ovsem melo by na nas jak se rozhodneme. Je to nas zivot a nase deti. Jestli Vladislav mysli ze mu ockovani prospeje, toz at ockuje. At uvede sve duvody proc. My mame stejne svuj nazor.

        • proud napsal:

         O tom rozhodovani jestli v dobry vire ublizit svymu diteti,stejne jako treba manzelce je to dost diskutabilni problem.Manzelka se muze branit,ale je x veci ktery ji v tom muzou branit taky,decko se branit nemuze,obzvlast neci kdo tvrdi ze rozhoduje on,ze mu PATRI,a tvrdi to o cely rodine,ze? ;-).Jenze mu patrila chvilku jen ta spermie a picu mel pujcenou!!! S deckem je to tak ze ho ma milovat,nebo opustit,ale nikdy si ho narokovat a nicit ho,stejne jako tim znici zivoty jeho deti a tak dale.Jenze kdo ma rozhodnout?? Republika,potazmo system,keterej vlastne vime jak rozhodne,samolibej sobec co sam sebe nazejva fotrem? Matka ktera je jeho majetkem a hrackou? A kdyz rozhodne zodpovedne,odejde,ale to taky diteti neprospeje i kdyz ho to mozna min poskodi nez kdyby nechali pana samolibi prase dal rozhodovat o svejch osudech.Tohle je alespon pro me hodne tezka uvaha i kdyz mozny reseni mam ackoliv nevim,jestli je spravny,ale lepsi me nenapada.A jsme Peto zpatky u lidi,u kazdyho jednotlivce,jeho vzdelani(nikoliv systemovym),jeho zodpovednosti a moralky,paklize definujeme moralku i zodpovednost a tak dale.Coz vsechno ukazuje jak hluboko vezime ve vlastnich srackach,at chudy,nebo bohaty.A co ti bude platny kdyz si v tom udelas jasno a malinkej soukromej placek,kdyz vsude kolem budou stejne ty hory sracek............ ? A mimochodem,nikdy by me ani nenapadlo merit inteligenci a miru rozumu podle dosazenyho systemovyho "vzdelani",to mi nakonec potvrdil i nas pan "majitel" jinejch zivotu a jeho pristipkari,viz.treba durham a podobne! Jeho "ja" a "muj" sklonovany ve vsech padech jasne ukazuje kdo prede mnou stoji a co s nim.Co se Slovanu tejka,uz davno nepremejslim o tom jestli mas,nebo nemas slovanskou krev,nebo predky,jako spis o tom,jestli se cejtis bejt Slovanem,to je to ho z tebe dela,nebo nedela.Jak vidime jsou i Slovani ke kterejm je potreba nejen se nehlasit,ale se primo od nich verejne distancovat,prej i v minulosti existovali,rikalo se jim odpadlici,nejdriv byli zabijeni,pozdeji jen vyhaneni a ac se mi to prici,musim priznat ze to zabijeni bylo lepsi vzhledem ke zbytku ostatnich.Vsichni ti nepratele se totiz velice pravdepodobne etablujou z tech vyhnanejch a jejich msty.Jenze a co je spravny,zabijet,vyhanet,strasit,ovladat? Nebo vychovavat,presneji naucit vychovavat sebe?! Me se jevi jako nejlepsi ta treti moznost,i kdyz zdlouhava a nejtezsi.

    • .lak napsal:

     A tohle je co můj ty tondo, tedy nic osobního - pardón tondové. Vykašlete se na teorie. Hru a pravidla si určují velkomožní a postaví vás před hotovou věc a vy co? Mudrujete co někdo v jiné situaci vysmrkl, tedy platí v jiné konstelaci no a jste vedle jak ta jedle. Time 10:59
     http://ac24.cz/zpravy-z-domova/12436-cesko-zhasne-hodina-zeme-ochrana-klimatu

 14. Vladislav po přestávce napsal:

  Milé děti,

  dnes vám povím pohádku o pánovi jménem Pravý Slovan. To se pořád někdo ptá, kdo to ten Pravý Slovan je, jestli je to tento pán nebo tamten pán. Možná by vám odpověděl pan Robo, ale ten většinou končí po deseti řádcích slovy "hotové, vybavené", "židák", "špina" - taková pohádka by se vám asi nelíbila. Pan obyčejný člověk to má podobné, pouze těch řádků je pět a ta slova jsou "mamrd" a "piča". A pan Proud? U toho se obávám, že vám nedá přímou odpověď, ani kdybyste se zeptali, co je dneska za den. Jen se dozvíte, že určitě není středa a že to není všem jasné, ale úterý je úplně jiný den, než pátek, a že je důležité samostudium. Pak připojí patnáct smajlíků.

  Pravý Slovan, milé děti, žije na naší placaté zemičce vzdálené 3200 km od Slunce, které ji i s hvězdičkami a měsíčkem obíhá, už několik set tisíc let. Žil vždy v míru, žvýkal semínka a bobulky, jen někdy poprosil kamaráda medvěda a ten mu zoral kus políčka. Přitom stavěl nádherné domy a dokonce létal do vesmíru - to si vždy těch semínek vzal s sebou víc, přece jen vesmír, to není jako jít do lesa na houby, že? Zvířata skoro nechoval, protože je nikdy nedokázal zabít. A když už nějaká měl a narodila se jim mláďátka, která nepotřeboval, tak je rozdal. Za čtyřicetistupňových mrazů sklízel někde za Uralem, oblečen jen v konopné či lněné rubášce, v únoru čtvrtou úrodu mandarinek a zpíval jim u toho, aby hned další týden krásně vykvetly. Svou milou si vybíral už coby pachole a poté, co se spojili, s ní zůstal až do smrti a na jinou nepomyslel. A ani ona na jiného, pokud zemřel předčasně, když mu zlomil vaz v lese statný smrk, jehož kmen se mu kamarád medvěd užuž chystal odtáhnout domů.

  Dnes už je doba jiná a Pravý Slovan takto žít nesmí. I dnes Slunce každý večer zapadne se syčením doprostřed Atlantiku a každé ráno se vyhrabe z hlíny na Sibiři jako krtek. I dnes žijí bezva lidičkové, kteří by nejraději hráli rostlinkám od rána do večera pro radost na fujaru. Ale doba je zlá. Uklizečka, přestože je pro společnost desetkrát důležitější než generální ředitel a desetkrát víc toho umí, má desetkrát menší plat. Od nejčistší kojenecké vody, po jakoukoliv vakcínu, všude je hliník, rtuť, olovo, ve vakcínách dokonce i modifikované viry a bakterie. Zlí lidé se snaží Pravého Slovana umlčet, ale netuší, že to není možné.

  Pravý Slovan totiž stále existuje a jen tak neodejde. Jak ho poznáme? Už odmalička naschvál nosí ze školy čtverky a pětky, aby se nemusel učit příliš dlouho a uchoval si tak své tvůrčí nadání. O to více studuje sám. Vždy přitom neomylně pozná, co je pravda a co podvrh. Nikdy by nepoužil nesprávná slova typu Sloven, Slovan, úžasný, strašně. Sice se od něho nic nového nedozvíte, kromě toho, že opovrhuje Sluncem, miluje satanské symboly či jeho názory až podezřele silně připomínají pány Slánského či Bronštajna, ale tím se nedejte zmást, tím se zabývá jen židák, mamrd či manžel šiksy.

  Že ho poznáte po vzhledu, to ale nečekejte. Může to být stejně tak Jurij z města Naběrežnyje Čelny, jako Jicchak z Tel Avivu nebo Mbombo z Gabunu. Protože pravé slovanství, milé děti, to je v duši, ne v genetice.

  A hlavně se Pravého Slovana nikdy na nic neptejte. To, že vám na vaši logickou otázku nebude schopný podobně logicky odpovědět, je ještě to nejmenší. Horší už jsou ty nejsprostší nadávky, a pokud budete mít i nadále nepříjemné otázky, je Pravý Slovan schopen sebrat dalších pár Pravých Slovanů a někde za rohem si na vás počkat.

  Pravé slovanství podle Pravého Slovana, to je totiž, milé děti, VÍRA. Víra se nikdy nedokazuje ani nevyvrací. Víra prostě buďto je, nebo není. Buďto věříte a pak i vy se můžete stát Pravým Slovanem. Nebo nevěříte, a pak jste nepřítelem. Mezi tím je pouze přechodový stupeň, kam patří jen odpadlíci, kteří původně věřili, nebo na přijetí víry připravovaní jedinci.

  Víra je mocná, milé děti. Způsobí, že se ve vaší duši uhnízdí vaše původní sny, touhy a představy stejně, jako by šlo o prokázanou skutečnost. Víru k nám kdysi přinesli předkové pana Jicchaka z Tel Avivu. Ježíš čili Radomír (jak hlásá jedno z křídel Pravého Slovana), Pravý Slovan, Mohammed či kdokoliv - vždyť je to jedno. Rukopis je vždy tentýž. Stejně jako herec, který jednou zahraje předsedu JZD, podruhé pobudu a potřetí prezidenta, sehrají pro masy své představení i kamarádi pana Jicchaka - jednou je to hra o Ježíšovi-Radomírovi, podruhé o Mohammedovi, potřetí o Pravém Slovanovi. A ti, kdo je následují, i ti, kdo jim odporují, jsou taky stále titíž. Protože filmy a hry se mění, ale charaktery lidí zůstávají.

  • proud napsal:

   Ksa,magore,ksa...................s tim co propagujes dojde bohuzel brzy i na tvoje deti,pokud se nezamyslis,neprehodnotis a nezacnes makat nejdriv na sobe a pak na lidech kolem.Nic bych si nepral vic,nez abys dostal rozum,prestoze te vubec nemusim.

   • Vladislav po přestávce napsal:

    No, podle toho, co jsem viděl a slyšel, si myslím, že kdyby nás dva někdo postavil vedle sebe, tak by to "makání na sobě" doporučil spíš tobě;-)

    A pokud jde o moji ženu a děti - já je mám, stejně jako práci, a jednat s nimi budu tak, jak já uznám za vhodné. Ty se nejdřív snaž si vůbec nějakou ženu a děti pořídit, a pak rozdávej moudra, co by měl kdo dělat, držáku (transparentů).

    • proud napsal:

     "A pokud jde o moji ženu a děti – já je mám, stejně jako práci, a jednat s nimi budu tak, jak já uznám za vhodné."...........opet jsi o sobe prozradil uplne vsechno,debile!!!

     • Vladislav po přestávce napsal:

      I ty jsi o sobě prozradil úplně všechno - i když jsi o sobě skoro nic neprozradil.
      Říká se tomu kouzlo nechtěného.
      V tradiční společnosti má dospělý muž neschopný založit rodinu, nepříliš inteligentní a pracovitý, velmi nízký sociální statut. Buď rád, že nežijeme v tradiční společnosti. Já tomu rád nejsem, ale zato jsem rád, že tvé sny o společnosti uspořádané, v souladu s tvou genetikou, jako kibuc už dnes asi těžko někoho nadchnou.

    • proud napsal:

     Mozna ti to jednou dojde,i kdyz o tom silne pochybuju,ze vsechno co ctes na svuj ucet,je jen odezvou na tebe samyho,jako by to psalo tvoje "lepsi" ja,aby ses zamyslel sam nad sebou,jajasku samolibej.:-))))

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Pro tebe je jajásek samolibej každý, kdo není hloupý a zakomplexovaný jako ty nebo Robo, každý, kdo nadšeně nekývá jako paňáca, když se tě zeptá otázkou typu: co je za den?, a ty řekneš: není úterý, ale ani sobota, ale každej by si měl uvědomit, že pátek je úplně jinej den než pondělí a zapracovat hlavně na sobě, aby si v tom udělal jasno, protože tejden má sedm dní a i když jsou všechny stejný, každej je vlastně jinej...
      Šášo.

  • HVzV napsal:

   A byla by tam pohádka,Kde je náš bifteck pane Wladislawe?

 15. jan nowak napsal:

  Už sse těšim na fungl Nowej Slawjanskej sjezd Slawjani ..
  .. gdo má 4 wheele & nebo Motorku ss lebkou přijeď.te , bude pr*ča !

  ps : já mam Medwěda - mamuta , ta jag Karlos W..

  Michala

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Já se omlouvám, asi se už nezúčastním;-)

   Ale témata budou nepochybně zajímavá, odhaduju to na nějaký takovýto okruh:

   - Lži klasické vědy: zamlčované důkazy o přistání Slovanů na 3200 km vzdáleném Slunci
   - Radostný život našich předků - vliv hry na fujaru na pěstování pomerančů v severním Rusku
   - Stopy Velké Tartarie v Americe - jazyk algonkinských indiánů a jeho původ v praslovanštině
   - Výšivky s motivem plicníku lékařského a jejich používání při celostním léčení u starých Slovanů.

   Já jsem nikdy nedal ani na starou verzi Ježíše, takže ani tento nový druh křesťanství mě moc nechytl:-)

   • jan nowak napsal:

    No o tebe ani tag ne-jde Wladimire..
    .. ty klidně můžeš zustat doma !

    ps : nezapomeň , cos mi sslíbil ; )

    • proud napsal:

     Ze te oprca? :-)))))))))))))))))))))))))))))

     • proud napsal:

      V tom ma praxi,omrdavat ostatni,zapomina ale,ze se sebou hlavne vymrdava :-)))

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Kdyby mohly mindraky nadnaset, plaves teď uz davno s Robem v oblacích jak zezulicka, iciku.
       Asi proto si tak dobre rozumíte, ze?
       Nevim, cos presne adminovi držel, ale muselo to byt něco velice důležitého, ze si te tady porad nechává.

       • proud napsal:

        Co si dela admin je jeho vec a nepotrebuje me k tomu.A bud moc a moc rad ze je jakej je a zastava nazor svobodny diskuse a toho ze se rychtujeme sami,protoze mam takovej pocit,ze bych nemusel,protoze to nejsou moje manyry,ale vsimni si,ze tvoje!!! ani nic rikat,nebo praskat a letel bys odtud jak namydlenej blesk :-)))))))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Narozdil od tebe a tobe podobnejch,si admina za jeho pristup hodne vazim,bez skrytejch narazek,umoznuje totiz z diskuse,at je jaka je,poznat stav spolecnosti,respektive stada,protoze tech kusu z nej je tady porad dost a ukazujou ty propastny rozdily mezi tema kdo vedi a delaj na sobe a ostatnim povlem tvyho razeni kterej si nevidi ani na spicku vlastniho nosu,natoz nekam dal.

        • Vladislav po přestávce napsal:

         A kams to už dotáhl, tou prací na sobě, co?
         Máš základku, nemáš práci ani rodinu, nemáš nic, jen plky.
         A adminovi podkuřuješ velice pěkně, to jo. "Honzikovi". Co ti taky zbývá? Vždycky nejvíc podkuřují ti, pro které je to jediná šance, jak se někde udržet nebo někam vecpat, protože kdyby na to měli jít schopnostmi, nepustili by je ani do kozího chlívku.

        • proud napsal:

         Kdybys ty tak mohl mit co mam,ale nemas a mit ani nebudes,nebudu to zvlast rozebirat,ale ani nemuzes mit,proste se s tim smir ;-)

       • jan nowak napsal:

        Drží ADMINOWI péro - p pane.. Wláďo a namáčí mu HO do kaka
        Kalamáře !

        ps : Korále.. pusť Mrože , prosim prosim : (

 16. Robo napsal:

  Debata na úrovni, všetkých presvedčí a hlavne poučí.

  Prečo sa furt bavíš s trolmi, Proud?

  ".. proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
  NEKRMTE TROLY!"

  • proud napsal:

   mam jednu mozna "spatnou" vlastnost Robiku,spis je jich vic,aspon dve :-))) Jedna je ta,ze kdyz se nekdo ukaze bejt volem,necham ho to zrat az do uplnyho konce,az na samy dno,a druha co souvisi s tou prvni je ze nejsem prece vubec,ale ani trosku "skodolibej" :-))))))))))))))))))))))).Jen se menej kulisy toho jak si ceho uzivam,jestli jen po netu,nebo osobne,osobne to mam radeji.....poplivat,pospinit,pochcat a zahrabat.....

   • jan nowak napsal:

    To El komandante KRTe - náwrhuje-me a ta-dy jsme.. Za

    á ) .. ustanowit při příští 2 ww fungl Nowý Wšeslawjan fau w za zrušený
    b ) .. bo Wladimir mi ne-chce proplatit ..
    c ) .. Cesťák na na ORBITU tam & 3 x ó5 & Zpát.ky
    d ) .. dál už ssi TO nepamatu-ju..

    .. dopí~ču TO až zas ráno !

    Marie
    Woda
    Prawda

    Michaela

    • HVzV napsal:

     Combatante Krtecek navrhuje komandantovi Nowakovi
     Je třeba uspořádat školeni s názvem

     Jak maji naši mili brouci křižit svá kusadla

     jinak se tu budeme za chvili nudit!

     • nisaS napsal:

      BBitkojny mu nesnášejí a podíly na neprodejné půdě a rozpočtu nechce, že by to bylo moc "práce". Heh

   • admin napsal:

    Vždyť jsi debil, který trpí stařeckou demencí.

  • Vladislav po přestávce napsal:

   Mám přesně stejný názor, zmetku.

   Tady máš tu vaši "rozumnou" diskusi:

   proud napsal:
   2.3.2018 (21.40)
   Ty ses vazne uplne a naprosto vylizanej kundi pysk,ty vole,to uz triska dverma :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   Dej vědět, třeba by nebylo od věci připojit ještě nějaký věcný příspěvek od obyčejnílidé plný mamrdů, čuráků, kokotů, nebo tvůj, třeba o tom, jak mi toužíš dát přes hubu, nebo jak nadáváš mojí ženě do kurev.

   Jste dno, úplné dno všech den, mělo mi to dojít, už když jsem viděl tu tvoji přihlouplou, škaredou jak noc, ale o to namistrovanější paničku, která tě vodí jak loutkář loutku, lebku na motorce, když jsi psal o tom, jak předkové před tisíci let pěstovali vlašské ořechy, jak medvědi orali pole, prostě tupost, blbost, debilita, ale bohužel - dnes má na internet přístup i chovanec Jedličkova ústavu, a pokud ho zesvéprávní, tak dva takoví chovanci přehlasují Kozáka, Mendělejeva, Putina, Dostojevského, Junga, kohokoliv.

   No a vy jste tady hned tři. Tak hlasujte.

  • Paul Durham napsal:

   Tak kolik těch slovanských vesnic provozuješ imigrante ? To jsem se stále ještě dozvěděl.
   Takhle dopadla moje rodová půda po tom, co se jí ujali proudi:
   https://olomouc.rozhlas.cz/sites/default/files/7f10c3f41d35518053c90bc6aa6a43fc.jpg

   • proud napsal:

    Svy k svymu,kreten durham ke kretenovi vladovi,uz vam chybi jen voda,bobeckove:-))))))))))))

   • proud napsal:

    A kandelabr,kdyz se vam lidi rozhodnou podekovat za vase sebevrazedny snahy.............

    • Robo napsal:

     Pozri na židáčka, Proude, jak sa akože rozčuľuje:-)))
     Napíše tu o svojej žene, jak je v poriadku že šuká na lúke s inými magormi rovno jemu pod nosom a potom sa mu ešte nepáči, keď mu niekto prezradí, že je týmto kurva:-)))
     A ešte by to chcel vydávať za slovanský zvyk, no to je gól!:-))))

     • proud napsal:

      Jo,snazi se manipulovat od samyho zacatku,jenze to funguje jen na ty co neznaji problematiku,nebo se ji nezabejvaj a na ovce,dal uz nikoliv ;-)

     • Vladislav po přestávce napsal:

      No to je gól. On to bohuzel JE slovanský zvyk, a muzes si sudlit lebku na motorce treba i o půlnoci a stejne s tim nic neudelas.
      Žid z východního Slovenska určuje na základě názoru Němce ze středního Slovenska, co je a co neni slovanský zvyk. U toho sekunduje jeho telavivska zenuska, jakysi povaleč připomínající kompromis mezi Hilsnerem a Slánským a siksoidni Hanak, jehož předkům se zrejme podařilo utéct z prostejovskeho nebo holesovskeho ghetta.
      Jste moc šikovna pakáž, vy byste prodali i nemluvneti viagru, to se vam nedá uprit.

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Naopak - ja se bavím:-)))))
      A sice nad tim, jak se nad sexem s více partnery pohoršuje jeden, který kdyby se na takovou akci nakrasne omylem připletl, by si mohl vzhledem ke krasam své partnerky tak maximálně lestit lebku někde za plentou, a druhy, ktereho by k ničemu takového ani nepustili, protoze je beznadějně sam.
      To je proste situační komika, kterou normálně nevymyslis:-)))

      • proud napsal:

       Taky se vyborne bavim,tvou fantazii :-)

       • Voda napsal:

        to jako ma byt neci fantazie, ze jsi beznadejne sam?
        Vzdyt jsi to sam dal najevo. Uz jsi zapomnel, jak jsi nekomu tady radil, aby ti skocil do trenek a lital kolem gumy a ze kdyby byl pekna zenska, ze mu poradis, aby ti ho vykouril? Nedostatek sexu dela sve, co si budeme povidat. Pak si vylejvas zlost, namisto toho.

        • Robo napsal:

         Ale šak fantázie je dobrá.
         Vladimir-bez-prestavky ju má tak na úrovni 12-ročného, nie príliš bystrého chlapca a ty na úrovni židovského schizofrénika, marie.

         Proud tú svoju moc nepresviedol, je úprimný.
         Ale nemám dôvod si myslieť, že by v tomto smere snáď trpel nejakým nedostatkom.

        • jan nowak napsal:

         Marie sse nadej.chala Chlóru HCl.. gdyž čisti-la Oudowi ..
         Bazén či-čo : o
         .. já ji NEPOZNÁWÁM & ani Petr C ji do Canady nezwe !?

         El komandante KRTe - ss střílej-te Písmena !

         ps : proude , pozdrawuj Haarpíka !!

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Fantazie je moc dobra věc. Každy ji jen prožívá a používa jinak. Někdo si pořídí mírně vousatou mravenci královnu, které jako správný podpantoflacky možná mravenecek ustrasene nosi kukly a trpělivě čeká, az mu panovnice blahosklonne pokyne, ze teď, prave teď je ochotna dat mu jeho par minut. Za odměnu si muze pořídit pravou slovansko satanskou lebku, na jejíž lesteni spotřebuje přebytky nevybourene sexuální energie.
         Jiný svou uctu k ženám, bránicí mu mit byt treba jen jednu, vyjádří obraty typu kunda či kundi pysk - takova slova zeny miluji a hned poznají, ze jde o dzentlmena, ne nějaké sexisticke prase pestujici sex s více partnery. Schovavaji pro nej svou čistotu, nejlépe do čtyřiceti let, stejne jako on. Musi byt krásne, kdyz se pak takoví obtloustli prosediveli skoro-panicove skoro-panny najdou. Takové laubertovsko-jeziskovske, pro placatou zemi jako dělané.

        • Robo napsal:

         Jak hovorím:-)

         Mimochodom, začína to tu byť, jak v rozprávke. Človek niečo vysloví a VZÁPÄTÍ sa mu to potvrdí..:-)

         Mimochodom, už si dnes pozeral pod posteľ, vladimir-bez-prestavky? Určite tam máš V. Lauberta, pozor na to!:-/

        • proud napsal:

         Ten jede,vid? VS :-)))))))))))))))))))))))))

        • Robo napsal:

         Sa mu nesmieš diviť, v spálni má Lauberta, fúzaté židovské čarodejnice, kurvu a ktovie čo ešte.

         Aj čínsky mních by sa z toho musel zblázniť:-)

        • proud napsal:

         Nedivim,podporuje vsechno cemu vdecime za upadek,jestli za prachy nebo jestli je az tak hloupej,uz neni tak dulezity,co dokaze s blbcem udelat "druha miza" je az k nevire :-)))))))))))

        • proud napsal:

         Jen mi je lito tech trech deti,jestli je teda opravdu ma,kdyz vidim co z nich pravdepodobne vyroste.Po ovoci jsme ho poznali,jenze jablka daleko od stromu nepadaj...........a to jde na jeho hlavu.

 17. jan nowak napsal:

  Psal mi tu-hle Ufoun Kelly .. že že ssejmul 2 D I S C O . W E R Y ! ! !
  .. psal mi tu-hle i pan Mrož .. že mi nabrousí muoj Nož ?

  We~cu : gde seš Drráteníku - na doktory já mam Kliku..

  ps : Puste bratry domů : //

 18. jan nowak napsal:

  A Robo.. prej máš prima Klábosnici - ČeskoRupskou zz přehlas owanym Q ..
  .. to já nemam : (
  KRTe éé ne-má TO ten Talošta-ky www w Garáži - He ?

  ps : dám 800 € .. ja-go !

  • Robo napsal:

   Never pomluvám, nowaku:-/

   A t@bôž tým protikapitalistickým:-///

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Což o to, Laubert pod posteli, to bych jeste nějak přežil.
    Horší by byla vousatá židule v posteli.
    To je pre nas tiez-Slovanov bohovsky neprekonatelna překážka.
    V tom se lisime od pravých Slovanu s nefalsovanou slovano-jeruzalemskou genetikou.

   • jan nowak napsal:

    UI.. melez zz Z poslední HO Robo.. te je fungl Nowá ®
    ,, Situáci & Mečíř má swý - jag big TO Řek.. preferéncie .. Boga - jegu
    .. mu na Ww-Řeku .. že na Sput-nicku

    ww wyhrá-la 1. cenu MMA & jú a jú a úS&.. mo-je cera Carewna

    Natálie Twěrdochlebowá - Nowákkowá

    Michala w.r.

  • Robo napsal:

   Bogajego nowaku, na klávesnicu sa mi lepí nejaká špina!:-/

   • proud napsal:

    To je vlada,vraz ji nejaky ockovani :-))))))))))))))

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Že ty sis zase ráno leštil lebku na motorce a neumyl si pak ruce?

    • jan nowak napsal:

     Newí-te občani.. Co psal to RASE Mrož ww wčera na Nowý Republice ?
     .. no já wwim El komandante , že mam stříhat pípísme-na !
     Nejsem B bllb , jag .. no ni ??

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Co to je? Tráva? Houbičky? Nebo něco tvrdšího? Toluen? Pervitin?

     • HVzV napsal:

      Co piše pan Mrož na NR se musime zeptat pana Krtecka,což chvili trvá.

      My se tu řidime protokoly židovských mudrců ovšem snad i v opačném gardu nebot drsně budujeme naši ovčanskou novou doktrinu pomoci našich podnikatelů v oblasti velkých společenských událostí,kteři se ukazuji velici jako parnik.

      Vize jsou už sestrojovány,no a jak doporučuji PrOtoKoLy je třeba hledat ty gojimy.kteři budou rozumět vo co de no ni?

      K tomu BUDE sloužit I válka S velkýni PÍSMENY
      typu HRADNI zubatý VZOR!

      • jan nowak napsal:

       .. doufám - a teda sem , že nedostaneš ZasE Banán.. pi pistolníku !!

       Michala
       ps : ja-ko pan Mrož..

      • HVzV napsal:

       To,že dostaneme banán neni naše škoda,ale škoda našich voličů.

       Samozřejmě je známo,že na každého občana voliče čeká dřive nebo později banán a proto se musi dělat hloupí,že se samého strachu neznaji co znamená slovo šilenců

       SOLIDARITA

       a nechaji se rozpustit klidně i v kyselině a ješte budou spokojeně tleskat.To ovšem neni naše věc.

       Čim více tedy budou mít v gatich tím více se ocitnou vězet ve sračkách systému ohnutých hřbetů a nízkých platů zvaným odborně nepěkným slovem fašísmus.
       Tak skonči VŠICHNI dřive nebo později naši milí ovčané pod exekutory a to úplně nazi a ještě s hypotékou,aby mohli odtud dobře naočkováni narukovat na strejdu Putina..

       Budou jednoduše natlačeni jak sardinky pod mosty a tam budou volat marně svou vizi.

       Kde je naše HVzV se svou vůdči doktrinou dobré značky NP?

       Dostanou však jen přidělený černý globin,aby se mohli natřit pusy a vypadat tak bohužel jako army bagančata a tim to zhasne a bude klid!

       JE TO PRAVDA NEBO NE?

       • Eschatolog napsal:

        problem s lumiky je v jejich vsudypritomnosti v mnozstvi vetsim nez obrovskem a dale v jejich prirozenem tahu za svetlem svetlonose :-)

       • HVzV napsal:

        Že by mohl být Honzik světlonošem?

        No to by byla fakt bomba,nebo snad je někdo proti?
        Musime mu držet palečky přátelé a nepřátelé dokud to ještě jde a ty naše hry a možná i chleba nám tu nezarazi kobylky či cenzura,nebo to bude autocenzura?
        Jsme tu tak popleteni tim očkovánim ,onemocněli jsme asi,že nevíme sami či jsme!

 19. proud napsal:

  Tady v diskuzi je tolik autistů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!