Sundej si brýle, za dvě hodiny ti dám přes držku… aneb mezinárodní vztahy jako na základní obecné…

bankingVysvětlíme si, proč USA, případně jiné státy mají právo bombardovat kohokoli na zeměkouli, jakož i v celém vesmíru, dále jak tzv. „vzdělání“ deformuje a paralyzuje lidské myšlení, aneb není „zákon“ jako zákon. . . Takový příměr ze základní školy mne napadl, když před nedávnem Tramp se mirnix dirnix rozhodl (aby ukázal že je ten silný prezident) poslat na Asada těch 60 tomahavků. Pro jistotu raději dvě hodiny předem informoval Putina (samozřejmě by si Rusové nikdy nedovolili nějak na ten útok reagovat) ale co kdyby se spletli, že?

Napřed musím zdůraznit, že jsem Slovan jako to poleno a jsem naprosto apolitický, tedy nikdo mne nemůže podezřívat že bych třeba chtěl pomlouvat Slovany, rusko, atd. Musím však být objektivní a udělat analýzu ze všech úhlů.

Jistě si vzpomenete na situaci ve škole, kde nějaký sígr měl jako sport mlátit slabší spolužáky, či nějaký gang těch méně přizpůsobivých žáků který byl pohromou školy. Taková situace trvá vždy jen do doby kdy ona útočící síla narazí na ještě větší a destruktivnější sílu. Příklad: Kdysi dávno když jsem ještě chodil do oddílu judo, tak večer když se trenér závodního oddílu vracel domů utahaný z několika tréninků po sobě, na místním panelovém sídlišti ho přepadli tři méně disciplinovaní soudruzi z Indie (dříve označovaní jako kmen cikánů). Chtěli si zatrénovat nějakou tu „ekšn“ rvačku s finančním bonusem v přesile. . . A představte si, že ten rasista, nácek, xenofob a já nevím co ještě místo aby se nechal mlátit(což jak známo byla jeho povinnost) tak je napadl bezdůvodným fyzickým násilím a začal se bránit! No však také byl okamžitě po zásluze v tr. řízení-bránit se proti našemu utlačovanému etniku to by tak ještě scházelo. . . Oni tam totiž zůstali na zemi ležet dva méně disciplinovaní soudruzi tmavé pleti, prý nějaká zlomená žebra, ruky a tak, ten třetí stačil ještě utéci. Zachránilo ho jenom to, že zrovna zase někoho přepadli a okradli v místním hotelu a právě je honila policie (prý pomáhat a chránit. . . ). V onom oddíle jsme asi byli všichni rasisti, protože když nám vyprávěl průběh této humorné scénky, tak všichni se smáli, tleskali a volali“. . . opakovat. . . „Po nějaké době jsem zaslechl, že snad se nad ním slitovaly vyšetřovací orgány, když prý přece jen měla ta trojice těch loupežných přepadení nějak nad normu (kdyby dodržovali normy, třeba jen jedno či dvě loupežná přepadení ročně, tak se jim to nestalo!). To co nedokázala naše policie (pomáhat a chránit. . . ), dokázal nevědomky nechtěně onen trenér-ti naši Indové nějak přestali loupežně přepadávat tehdy v těch Pardubicích-no co kdyby třeba ten nenápadný majetně vyhlížející gádžo byl zase nějaký ten trenér, že?!

Takže na tomto příkladu vidíme, že jaksi v současné civilizaci je rozdíl mezi tzv. „zákonností“ a skutečným dennodenním životem. Jak vidět, je to síla co rozhoduje, odrazuje potencionálního útočníka, atd. nejsou to v žádném případě jakési „zákony“ co si někdo někde vymyslel(je to smutné ale je to tak). Toto vychází z narušené morálky lidstva.

Když se někdo opakovaně nechá „mlátit“, nebrání se, stává se tedy snadným terčem opakovaných útoků. Proto tedy beztrestně a opakovaně si kdejaký pomatenec dovolí tu torpédovat ponorku (Kursk, torpédována Američany), tu zase sestřelit nějakou tu stíhačku (ruská stíhačka sestřelená Tureckem) tu zase opakovaně bombardovat spojence, umísťovat provokativně na ruských hranicích vojenské základny, atd. a to vše opakovaně a beztrestně. Na odpověď musíme zajít do daleké minulosti. Jak známo Slované jsou mírumilovný národ. Pokud někdo namítne něco o Rusku sedmnáctého či osmnáctého století jak tam měli ještě to otroctví, útlak, atd. tak na to odpovídají dějiny-car Petr hrozný nebyl ruský car, ale vyměněná figura, majstrštyk jezuitů, kteří byli známí svými „vzdělanými poradci“ snad na všech královských dvorech (vyjma těch informovanějších kde je vyhodili). Tak tito „poradci“ vylákali naivního mladičkého a dobrosrdečného cara na cestu po Evropě. Tam za „záhadných okolností“ byl vyměněn za někoho úplně jiného a když tato figura výrazně se lišící jak vzhledově tak o to více povahově přicestovala do Ruska, nastala hrůzovláda a otroctví pro ruský lid. Po mnoho generací ještě po skončení této genocidy Ruska se z toho nemohla země vzpamatovat. Ruská revoluce, nebyla ruská ale byl to velmi pečlivě připravený převrat ze zahraničí a Leninova sebranka nebyla ruské národnosti-je všeobecně známo kdo a kde je školil, finančně podporoval, atd. aby rozpoutali v Rusku opět to peklo. . . V knihách českých legionářů „Kozáci a naši, „III. díly, a „Rozvrat“, III. díly , je podrobně popsána technologie manipulací a ovládání jednotlivých společenských struktur, kdy hrstka zločinců vždy jedné skupině naslibovala co si zrovna přála aby s nimi likvidovali jinou skupinu a po splnění úkolu potom byli zlikvidováni pro změnu zase úplně jinou skupinou které také naslibovali všechno možné, postupně se tedy navzájem likvidovali různé skupiny mezi sebou. . . Nakonec když se konečně vzbouřili námořníci od Kronštatu bylo už pozdě. Je tedy prokázáno, že tento rozvrat Ruska byl řízen ze zahraničí vysoce sofistikovaně, profesionálně a nese znaky i podobných případů z jiných částí světa. Navíc už „to prasklo“, jak v USA v padesátých letech minulého století vědecky rozpracovali plán na likvidaci Slovanů. . . Rusové se stávali v minulosti opakovaně terčem různých útoků(ta jejich bohatá země přece jen lákala). Přesně to vyjádřil nedávno jeden představitel slovy“. . . Rusko nezačíná války ale ukončuje je. . . “ přesnější to už být nemohlo. Jenže i té tolerance a ustupování nesmí být moc. Zatímco Američané mají ve světě okolo 1 000 vojenských základen (!!) a mnoho u ruských hranic, Rusko má jednu a to v Sýrii. Když si v šedesátých letech chtělo umístit základnu na Kubě, byla z toho Kubánská krize. Američani najednou se zbláznili, vyslali válečné loďstvo ke Kubě, nad Kubou si dělali letecké dny, atd. Mnoho nescházelo k válečnému konfliktu. Ukážeme si na průběhu této situace, proč vůbec vznikají takovéto konflikty. Američané nikdy nebyli zvyklí, aby někdo si vůbec dovolil se jen přiblížit k jejich hranicím, protože to byli jedině oni a pouze oni, kdo neustále od svého vzniku anektovali cizí území okolních států-po tom co vyhladili původní obyvatelstvo tak postupně vojensky obsazovali okolní státy(nyní členské státy unie)a potom i blízké okolí, potom i vzdálenější okolí, atd. Problém byl v tom, že nebyli zvyklí, aby je někdo obrazně řečeno praštil přes ruku. A tu najednou si jacísi Rusové dovolí na Kubě zřídit jakousi svou základnu! Vždyť Kuba byla nedaleko jejich území a dle jejich „zákonů“ přece nikdo se k nim nesmí ani přiblížit!!Rusové v té době měli jedinečnou příležitost usměrnit Americkou rozpínavost ale v této situaci naprosto selhali. Nebudu zde řešit, jestli to bylo selhání ruského politbira, velení armády, či jestli vedoucí představitelé Ruska také nebyli pouhé loutky tak jak to vidíme dnes u jiných států. Nakonec je zvláštní, že když se Chruščev vrátil z valného shromáždění OSN tak byl odvolán ze své funkce, což by i něco mohlo naznačovat. . . Ale vraťme se na tu Kubu. Američané obklíčili svým válečným loďstvem Kubu, zahájili neustálé lety vojenských letadel nad Kubou. Představuji si, že ti přežvýkaví boys si snad i brali do kabin na vyhlídkové lety ty své gerls. . . Na Kubě v té době byla sovětská vojenská posádka jednak na základně jednak jako obsluha protiletadlových baterií. Ale minimálně jednu protiletadlovou baterii obsluhovali zaškolení Kubánci. Zatímco se velení sovětů zřejmě neustále s prominutím zřejmě očišťovalo od notorické pokakanosti, tak Kubánci sestřelili minimálně jednu Americkou stíhačku hned jak se jim naskytla příležitost. A představte si co se stalo: no kromě toho že Američané okamžitě přestali přelétávat nad Kubou tak úplně a zhola nic! Prostě si Američané uvědomili, že by mohli dostat konečně přes tu držku, tak tam hodili zpátečku. Ovšem na moři to bylo horší-tam loďstvu a ponorkám veleli sověti. Když došlo k obklíčení Kuby a velení US loďstva vyzvalo ruské ponorky aby se vzdali že jsou obklíčeny a vynořili se, tak přesto, že ponorky byli vyzbrojeny atomovými torpédy(což ovšem ti nadutí Američani nevěděli) teď nastane ten moment selhání sovětů (nebo vyšší celosvětové tajné řízení všech světových událostí?!). Kdysi v televizi (ale znáte přece ty televize dá se tomu věřit?) vyprávěl velitel oněch ponorek, že dal příkaz k vynoření a kapitulaci i přesto, že ponorky byly vyzbrojeny atomovými torpédy (!) a vzdal se Američanům (čtete dobře není to vtip!)no já si to ale představuji barvitěji-tak, že napřed se soudruh velitel pokakal strachy, a po celkové očistě těla potom když se posilnil nějakou tou vodkou tak konečně dal příkaz k té kapitulaci. A teď si představte situaci kdyby ponorkám velel normální velitel, třeba jak jsou popisovány skutečné příběhy třeba německých velitelů ponorek(tedy žádných zbabělců). Takový normální velitel by klidně mohl poslat ostatní ponorky domů s tím, že stačí jen ta jeho jedna k úplnému zničení US loďstva. Mohu Vás ubezpečit, že by to nevedlo k žádné III světové, pouze by ti amíci byli tak nějak umravněni a uvědomili si určité meze, tedy skutečnost, že když to přeženou, tak dostanou konečně přes tu držku. . .

Takže se nesmíme nyní divit, že Rusko musí neustále ustupovat a kde jací pomatenci si dovolují je stále napadat a to i civilní letadla (!) nejen vojenské prostředky. Samozřejmě to dříve či později povede k tomu (a je to opravdu jen otázka času) kdy konečně nějakému normálnímu veliteli (nikoli zbabělci) dojde již trpělivost a zasáhne. Bude to samozřejmě pro útočící pomatence šok a pro nás nezúčastněné občany to také nedopadne dobře. . . Znám několik případů abych se vrátil k té obecné škole, kdy agresor stále na kde koho útočí a to beztrestně-všichni mají strach nějak zakročit. , potom náhodou zaútočí na nenápadného člověka, který zpočátku ustupuje a nechce se rvát. Když ovšem útok začne gradovat, provede akci a útočník je zpacifikován, takže už si příště dává pozor. Jak funguje mezinárodní „zákonnost“ si ukážeme na dalších příkladech-když začínala I. světová válka, tak Angličané zvyklí „bojovat“ ve svých koloniích s domorodci vyzbrojenými jen šípy a luky a střílet do nich z kulometů, tak náborová střediska v Anglii nezvládala nápor dobrovolníků a z počátku byl přerušen nábor (můžete se o tom dočíst v tehdejším Světozoru). Prostě všem Angličanům přece ze zkušeností s těmi domorodci bylo jasné, že to bude jen obvyklá zábava, jak budou lovit ty bezbranné domorodce. Jenže ouha, ono se to nějak zadrhlo-když se jejich expediční sbor utkal s Turky (kteří byli stejně dobře vyzbrojeni jako Angličani), ukázalo se, že Anglie ztratila schopnost normálního regulérního boje rovný s rovným a skončilo to naprostým masakrem Angličanů-zůstalo jich tam asi 20 000-no ti domorodci by byli přece jen jaksi lepší soupeři že? Když po druhé světové, Angličani zajali jakéhosi Izraelského špiona a chtěli ho popravit tak Izraelci si odchytili dva Anglické diplomaty s tím, že pokud Angličani popraví jejich člověka oni popraví ty dva Angličany. No samozřejmě to bylo Angličanům k smíchu oni přece zásadně nevyjednávají a pokud, tak jen jak v těch koloniích, zásadně pomocí kulometů a děl s těmi domorodci, že? Takže Izraelita byl popraven no a Izraelci zase pro změnu popravili ty dva Angličany. Tady nastal šok a zásadní zlom-jejich „veličenstva“ si najednou uvědomila, že mají co do činění se sobě rovným soupeřem! Jiný příklad: když začátkem padesátých let Američani jeli na tu „policejní akci“ s tím, že za 14 dní budou zpátky z té Severní Koreje, no ale ta policejní akce se poněkud nezvykle protáhla a mezitím byly posílány zacínované rakve do USA celkem okolo 50 000 rakví, no to byla ale policejní akce, tak nějak se nevydařila, že?Takže když tam dostali přes tu držku tak i přes nabubřelé proklamace kolem Severní koreje chodí nyní po špičkách, dokonce i ten nový Americký bombarďák co neohroženě bombardoval toho ruského chráněnce, chce prý ze Severní Koreou jednat. No uznejte není to pokrok k té skutečné demokracii?

USA si uzákonili, že prostě budou bombardovat kohokoli na zeměkouli(a pokud budou moci i v celém vesmíru)kdo by „ohrozil jejich zájmy“. Tu zase si Angličané uzákonili, že si vyhrazují právo prvního preventivního jaderného úderu na rusko. Zde tedy vidíme, že si ty zákony jaksi každý dělá jak se mu to zrovna hodí a je mu dovoleno. . .

Další příklad z Jugoslávie. Když západní státy usoudily, že je třeba rozložit a rozdrobit tento stát a sebrat jim nějaká území tak jako záminku použili jakési právo na sebeurčení jakýchsi teroristů z Kosova, co kochali lidi zaživa na orgány a podobných zločinců, ustašovců z Chorvatska, atd. Ovšen Srbové neměli to právo na sebeurčení to v žádném případě, proto je systematicky Chorvaté bombardovali v té Srbské Krajině až do úplné genocidy dokonce i vybombardovali stanoviště českých vojáků. . . Všimněte si, že třeba takový Donbas z Ukrajiny také nemá právo na to sebeurčení, jakož i mnoho dalších států, ras, národů a třeba i těch indiánů ať už v USA, Austrálii či jinde. Proto nám ti jezuité chrlí z těch svých více jak 400 univerzit po celém světě ty „špecialisty“ co nám jako musí vysvětlit kdo má či nemá jaká práva na to sebeurčení a tak, abychom se v tom správně orientovali my taková prostá občanská telátka že? Vzpomeňte třeba i ČT jak tam ti „politologové“ neustále perlí až se jim od huby práší. . . No ale k té Jugoslávii. Tam to tehdy vedl jakýsi Miloševič, byl to „vzdělaný člověk“, právník a jako takový věděl, že je třeba jednat přesně tak jak je to učili v těch školách no prostě přece musí za každou cenu ctít ten „zákon, „mezinárodní právo“ a tak. Chudák vzdělanec, nějak mu paralyzovali v těch školách myšlení jinak by si dávno všiml, že tzv. „zákony“, ať už mezinárodní či toho kterého státu dělá určitá vládnoucí klika (většinou řízená z jednoho světového centra) za určitým účelem, nikoli aby se tím sama řídila, ale aby tím mantinelovala ty druhé které chce ovládata kteří jsou náležitě vyškoleni(zblbnuti, či zhypnotizovaní)naivní představou, že se tím bude řídit i druhá strana. . . Takže naivní Miloševič dodržující jakési to hypotetické „právo a zákon“ chtěl stále jednat(ovšem nebylo o čem a s kým!)zatímco druhá strana bombardovala a bombardovala. . . školy, nemocnice, televizní studio(dokonce i Čínské velvyslanectví)a klidně tím porušovala snad všechna možná práva a zákony na světě neboť si uvědomovala, že může porušovat jakékoli právo a to beztrestně! Zkusme se hypoteticky zamyslet kdyby místo „vzdělaného“ Miloševiče co měl tu fantazijní vsugerovanou bludnou představu vygenerovanou tím “ vzděláním“ tam byl člověk prostý , schopný normálního logického úsudku. Jako naprosto nevzdělaný by nevěděl, že je třeba jednat „zákonně“ a jednal by logicky a instinktivně-tedy by dělal plány na obranu. Představme si třeba nějakého Izraelského velitele, nebo ještě lépe nějakého velitele partyzánského oddílu, či třeba našeho národního hrdiny Žižky. Protože v té době měla Jugoslávie armádu o cca 800 000- 1 milion mužů, pokud by vyčlenila pouze nějakých 300 000 na malá družstva o třeba 6-ti mužích a vybavila je potřebným materiálem na boj na území protivníka-ničení jeho infrastruktury, atd., abych použil patřičnou terminologii, tak si představte co by asi nastalo kdyby takových 50 000 malých (samostatných, na sobě nezávislých) partyzánských oddílů najednou překročilo hranice Itálie, Chorvatska, atd. Tato družstva by se rozptýlila po krajině nepřítele. Neexistovala by žádná síla schopná všechny tyto nezávislé buňky podchytit, sledovat, či jim zabránit v naplňování bojového úkolu. Jednak by přenesla boj na území protivníka, dále poutala na sebe veškerý válečný potenciál protivníka a paralyzovala železniční dopravu, silniční dopravu, likvidovala letiště, elektrické rozvody, přehrady, atd. V takovém státě by nastal okamžitě chaos, nic by nefungovalo. Během dvou dnů a snad i dříve by přestali USA startovat z Italské základny, v Itálii by nastal naprostý chaos, padla by vláda v Itálii, z vysokou pravděpodobností by nová vláda vypověděla smlouvu Američanům, a vzhledem k nastalému chaosu v okolních státech by bylo ukončeno humanitární bombardování Jugoslávie a nastal by prostor k mírovému jednání v vysokou přidanou hodnotou na straně Jugoslávie. Zapomeňte na jakousi „solidaritu“ dalších členů Nato, v tom právě tkví ta manipulace a zastrašování, nedovedu si představit jak by chtěli například po Itálii nahánět desítky tisíc malých partyzánských oddílů-byli by tak zaskočeni touto nečekanou akcí, že by nebyli schopni jednat a jen by pronášeli slovní proklamace, sliby a výhrůžky. . . Ovšem Miloševiče by něco takového nemohlo ani napadnout (nevím jestli by mu to i nedovolil strach) hlavně ale byl přece „vzdělaný“ a jako takový přece byl „speciálně vyškolený„, jak v takových případech tuto situaci řešit-tedy alespoň dle scénáře oněch školitelů, protože jak bylo už naznačeno, není zákon jako zákon, zákony jsou pro sprostý lid aneb jak říká řecké přísloví „co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. . . „. Jsou svědci na to, jak jsem o tom Miloševičovi již cca v r. 1990 předpověděl, že ta jeho zbabělost (od začátku ustupoval až nebylo nakonec kam!) ho přivede do tzv. Haagu na tu „soudní“ frašku a bude to jeho konec.

Podívejme se třeba domů do České republiky, na nás se také nezapomnělo. Tady máme také takové různé špecialisty, například přiděleného mimořádného „špecialisty“, jakéhosi soudruha Rychetského v současné době má zaslouženou trafiku, dělá vedoucího tzv. „Ústavního soudu“ a to je tedy trafika ze všech nejtrafikovatější. Je to osoba nejpovolanější on totiž byl již od 70-tých let za minulého režimu tzv „legislativcem“, tedy připravoval návrhy různých těch pendrekových, či jiných šikanózních zákonů na ovládání a terorizování nás občanů, aby pak tehdejší parlament je mohl jednohlasně schvalovat, no prostě rozdělená dělba práce. Vzpomeňte si jak za ÚS před několika lety v televizi vysvětloval nám občanským telátkům, že i když ti jeho soukmenovci ze současné vládnoucí kliky porušili jakýsi „zákon“(který se jim zrovna nehodil)tak soudruh Rychetský nám jasně vysvětlil, že to vůbec nevadí, protože sice byl zákon porušen ale byla jinak zachována jakási ta „. . . matérie zákona. . . „konec citátu. Vidíte, ten je ale vyškolen, věděli jste, že zákony mají i svou „matérii„?Já se přiznám že by mně to ani nenapadlo (protože nejsem patřičně „vyškolen“ na těch správných „univerzitách)“, to bude asi ono. . . Dalším zajímavým ekšpertem je jakýsi Kysela, člen různých vládních „komisí“ za ÚS ten dokonce prozradil v jedné rozhlasové debatě státní tajemství, že“. . . občané by vůbec neměli mít právo na zbraně. . . „konec citátu. Jak dále prohlásil, je prý tím „zneklidneň“, ono zásadně všichni , fašisti atd. (tedy hlavně ti co je instalovali a řídí-jezuité) zásadně potřebují mít občany bezbranné aby je mohli do libosti terorizovat a likvidovat, jak vidět „legislativec“ se „odkopal. . . „. Je tedy vidět, že se na Českou republiku v zahraničí opravdu nezapomnělo, také máme ty své přidělené „špecialisty“ abychom my prostá občanská telátka jaksi i v té České republice byli správně „informováni“. Některým všímavějším občanům bylo podezřelé, že třeba za tuhé normalizace tu ten, či zase jiný „šoudluh-“ekonom“, atd. studoval na nějaké té jezuitské škole v zahraničí ač oficiálně tuhý komunista z prognostického ústavu , aby potom v ten správný čas vyšel z anonymity a začal ten náš stát „správným směrem“ (samozřejmě že na západ a do totálního rozkradení a likvidace. . ) korigovat a vysvětlovat nám obyčejným občanským telátkům co je „správné“ a tak. Prostě jak vysvětluje ve svých přednáškách jeden psychiatr-úspěšní psychopati jsou v politice-ví kam zrovna naskočit v ten správný čas. . . Komu by se chtělo věřit, že jezuité a komunisté jaksi nejdou dohromady, stačí si najít patřičnou literaturu, například knihu „Tajemná historie Jezuitů“ od Jiřího Novotného a Františka Poláka, vydání z r. 2001, vydavatelství Adonai, případně jinou podobnou literaturu-nejlépe hledat na internetu (takovéto knihy z pochopitelných důvodů nikde v knihkupectví nenajdete). Pro nevěřící tomáše jak to fungovalo i v době tvrdé normalizace: například v r. 1980, tak jsem byl tehdy v jedné skupince kterou vedl jezuita. Byl to ten hodný jezuita, vlastním studiem prý zjistil že ti ostatní kolegové jsou ti zlí a tak se jaksi prý vymezil a tak nás opuštěné ovečky vedl-no úplný lidumil. . . . No ono už vlastně jsou všichni jezuité hodní, je to už dlouho co naposledy umučili, či upálili nějakého toho kacíře či čarodějnici. . . Tak ten náš hodný jezuita zavolal do vědecké knihovny v Olomouci, aby mu připravili na určený den a hodinu originál olomoucké bible z r. 1415 (knihu nevyčíslitelné hodnoty-originál !) a přinesli do I. patra k focení. Přijeli jsme v určený den a hodinu a u otevřeného okna jsem (já , podrž taška) držel ony dva díly na správné zasvícení sluncem u otevřeného okna. Přiznám se, že v té době mne nezajímaly informace co jsem slyšel ve skupince který soudruh ze socialistického tábora z vedení strany, či který pohlavár zase z toho nepřátelského západu jaksi za ně kope. Byl jsem překvapen pouze zjištěním, že západ i východ byl tajně propojen (zednáři, atd. ) a soudruzi spolupracovali i když navenek to vypadalo opačně. Takže oficiální politika byla jen sehraná fraška pro naivní občany. . . . Pokud by někdo stále nevěřil, stačí si uvědomit, jak třeba probíhal rok 1968-je již všeobecně známo, že Rusové byli dopředu domluveni s Američany, nebo pozdější přestavba komunismu na kapitalismus ve všech východoevropských státech(dokonce za aktivní účasti sovětské strany!). U nás například měla sovětská vojska příkaz-pokud by se nechtělo určitým předem určeným figurám z vedení státu opustit post, trochu jim pomoci. Byli přece jen už určeny další již připravené figury na další partii. . .

Uveďme si ještě další příklad z úplně jiného a aktuálního úhlu, že tzv. „zákony“ nemají , ale opravdu nemají nic společného s nějakou spravedlností, morálkou, atd. jedná se toliko o nástroje k ovládání, korekci, atd. obyvatel. Pokud jsou někdy změněny ve prospěch obyvatel, bývá to opět pouze za určitým záměrem byť zrovna skrytým, vládnoucích elit. Někdy se sice stává, že nějaký ten zákon je změněn i v jejich prospěch ale většinou jen bezvýznamný a pod velkým tlakem. Dnes je aktuální tzv. Imigrantská krize. Protože kam přišli tito údajně vysoce vzdělaní a mírumilovní, hodní, laskaví, inteligentní afričtí, či arabští domorodci islámského vyznání (co včera uřezávali hlavy jinověrcům) tam zkrátka a dobře v místních supermarketech nakupovali bez peněz-no zkrátka nebyli tak hloupí jako my vzdělaní a zákony dodržující místní obyvatelstvo aby za cokoli platili, že? Protože to tak nějak kazilo image těchto údajně mírumilovných hord co sem přicházejí aby nás obohacovali multikulturně, geneticky, atd. ale i právně (šaríja a tak), vládnoucí „elity“ byli nuceni přijmout nějaká opatření. Nebylo to v tom směru (jak by našinec očekával), že drancující hordy bude vyklízet armáda a policie (ta je tady přece jen na domácí obyvatelstvo že?). Došlo k přijetí překvapivých „zákonů“ napříč zeměmi EU. Byly jim přiznány jakési zvláštní finanční „dávky“-aby tedy jaksi nemuseli krást a tedy byli ještě nějakou dobu pro domácí obyvatelstvo „nenápadní“. Tak například u nás za celoživotní dřinu takový důchodce nemá na jídlo a léky, většina celý život těžce pracujících důchodců dostává 7, či 10 tisíc důchodu/měsíčně, nemá na nájem, jídlo a léky, tak takový mladý silný a dobře živený džihádista co ještě včera uřezával hlavy těm jinověrcům-nevěřícím, křesťanům a tak, u nás je mu přiznána dávka ve výši 21 000, – Kč /měsíčně!!, ve Vídni třeba 1000 euro, navíc ubytování zdarma(jak to že ne pro naše důchodce?!)a často i tři jídla denně také zdarma(aniž by se kdy podílel v naší zemi na jakékoli práci, vytváření hodnot, atd. !!!). To aby náhodou nekazil to image a nedrancoval obchody(on totiž na rozdíl od nás „vzdělaných“-tedy „přeškolených“a po celé generace sofistikovaně manipulovaných a zpitomnělých domácích obyvatel není patřičně „vzdělán“-přeškolen), mohl v klidu zařizovat tady tu místní „jejich buňku“ a tak. Garantuji Vám, že až se naplní předem připravený počet těchto multikulturních obohacovačů v rámci Kalergiho plánu, budou jim dávky ze dne na den odňaty a tito mírumilovní obohacovači začnou nás naplno multikulturně obohacovat přesně tak jak to dělali v té Sýrii, Iráku, Libanonu, atd. Zpitomnělost domácích obyvatel se projevuje mimo jiné i tím, že nejsou vůbec schopni si připustit, že ty jejich problémy ať už finanční či jiné jsou uměle vyvolány a udržovány právě za účelem ještě většího „zpitomnění“, aby náhodou nezačali přemýšlet o vládnoucí mafii „zlobit“ a dali se ještě lehčeji ovládat. Takže takový průměrný občan si je vědom, že ta otrocká práce v zahraničních montovnách za kapesné na regeneraci jeho levné pracovní síly je samozřejmostí, jinak to přece nejde a nemůže se nic změnit, vždyť oni mu to přece stále vysvětlují v té televizi že? Ono totiž od našich zpitomnělých občanů vůbec ale vůbec nehrozí, že by třeba vzali útokem nějaký ten supermarket, atd. naši občani totiž na rozdíl od cizích obyvatel třeba z Afriky ví že je třeba jaksi celý život dodržovat ty „zákony“ a hlavně dřít a „držet hubu“ a tak. Právě na příkladu mezd si názorně ukážeme relativnost tzv. „zákonů“, které si navrhne a schválí kdejaká právě vládnoucí mafie. Kdo sleduje ekonomiku, je mu nápadné, že od II. světové války se produktivita ve výrobě zvýšila řádově o tisíce %(!!), ale aktuální mzdy (co si za ně v poměru mohu koupit) nejen že nesledovaly onu křivku produktivity, ale naopak stále klesají! Vidíme tedy jasně, že je to záměr v globálním měřítku jednak obtěžkat obyvatelstvo starostmi o dennodenní přežívání ze dne na den (aby neměli čas starat se o politiku a kontrolovat vládnoucí mafiány) a současně je co nejvíce vykořistit, připravit o majetek a pozvolna a nenápadně salámovou metodou postupně z obyvatelstva vytvářet třídu otroků, ochotných „pracovat“ za směšnou almužnu jen aby přežili do dalšího dne(pud sebezáchovy). Na druhé straně třeba takové „vládnoucí elity“ si udělali „zákony“ o svých „platech“ a měsíční příjem cca 200 000, -kč /měs. zdůvodnili prý že to musí jaksi takovou částku pobírat nejen ti „politici“ ale i další přibrané skupiny kompliců podílející se na udržování jejich moci a krytí zad(soudkyně, státní zástupkyně, atd. ) a to prý jako musí mít tolik, protože „. . aby prý nekradli. . „konec citátu. Říká se tomu „státní korupce“. Další zdůvodnění a nevědomky odhalení své morálky nám vysvětlila v televizi před časem z drzostí sobě vlastní ministryně Parkanová, když uvedla, že „. . . oni přece přebrali na sebe tu zodpovědnost. . . “ konec citátu. Je však otázkou jestli tato osoba má opravdu IQ 70, nebo to jen hraje, již v dávné minulosti totiž kde začali působit tito speciálně(v jezuitských školách připravení jedinci ve vládách, atd. ), tak tam zásadně uzákonili naprostou a totální beztrestnost a nezodpovědnost politiků, bankéřů, soudců, státních zástupců vybraných firem, prostě té vládnoucí sebranky. Takže oni vlastně nevědomky se přiznali, že posuzují obyvatelstvo podle sebe-tedy že krást je normální, dále že předpokládají, že to obyvatelstvo když tak ať si klidně nakrade. . . Další názorný příklad jak jsou tzv. „zákony“ relativní, je stávka železničářů za vlády Klause. Ten prohlásil, že jim „vláda“ platy zvyšovat nebude (když zvýšili sobě, nemohou zvyšovat přece i jiným!) a hotovo (měli si zřejmě nakrást!). Ale jakmile několik dní nejezdily vlaky, „najednou“ se jaksi peníze „našly“ a bylo jim přidáno!! Oni ti migranti u nich doma nebyli tak vycvičení v dodržování nějakých „zákonů“, navíc byli zvyklí, že v jejich zemi kdejaký ze zahraničí dosazený zločinec si vždy udělal ty „své zákony“ takže je ani ze zvyku nemuseli brát vážně, diví se jak jsme hloupí, že se necháme omezovat nějakými takovými hloupostmi, že? Takže až budeme dokonaleji obohaceni těmi migranty, tak zřejmě i našim obyvatelům konečně dojde, že dodržování jakýchsi pseudo „zákonů“ vládnoucí sebranky může být někdy psina, ale není to to pravé ořechové. . . hlavně to tolik nenese že? Otázka je zásadní-platí „zákony“ o beztrestnosti mafie které si sama navrhla, schválila a kterým je jí dovoleno dále beztrestně pokračovat ve zločinnosti? Cítíte, že jaksi tady není cosi v pořádku? Podle těchto na míru udělaných „zákonů“ takový soudce, politik, atd, nikdy a za nic nezodpovídá a není ho možno nikdy volat k odpovědnosti!!! A za dlouhé roky zmanipulovaná masa obyvatel jaksi z nepochopitelného důvodu tento estrádní kousek bere vážně. Protože každý svéprávný člověk je odpovědný za své jednání neobstojí tedy v žádném případě výmluvy že „. . . ale my jsme si tehdy uzákonili, že neneseme za nic odpovědnost. . . „Takto již uvažovali na Islandu a pozavírali pár banksterů a nic nepomohli výmluvy že „. . . ale my jsme přece beztrestní, máme to v zákoně. . . “ Zákon který je nespravedlivý, nemůže platit!! Pokud by například se stalo byť jen několik hladových vzbouření důchodců a vzali pár supermarketů útokem, jak mají ve zvyku ti naši noví milí příchozí, určitě by vládnoucí „elita“ nebo spíše jelita?! Aby mohli klidně dál „vládnout“, určitě by neprodleně přijali nový „zákon“ o zvýšení důchodů, případně minimální mzdy v těch zahraničních montovnách co je tady máme místo úrodných lánů. . . Z výše uvedených příkladů vyplývá jediný závěr, že kdokoli bude požadovat nějakou změnu k lepšímu tak se musí „ozvat“, jinak nemá šanci!
6 Komentářů k Sundej si brýle, za dvě hodiny ti dám přes držku… aneb mezinárodní vztahy jako na základní obecné…

 1. Eschatolog napsal:

  1***

  • jan nowak napsal:

   Eschatologu.. OUd řikal , že mam střídat Píssmana.. &

   Že prej seš DEBIL : ))
   .. no jen-tag dál a a wwůbec – ne-wiš , ..čárka – Coco.je ss Krtkem ?

 2. proud napsal:

  „Z výše uvedených příkladů vyplývá jediný závěr, že kdokoli bude požadovat nějakou změnu k lepšímu tak se musí „ozvat“, jinak nemá šanci!“…………otazka je co je mineny onim „ozvat se“,predpokladam ze to znamena jednat! Tim se nabizi dalsi otazka,“jak jednat?“….a tady narazime na problem,nikdo nevi,nebo vedet nechce,jen plkat a plakat,pripadne litat ode zdi ke zdi a nic z toho,nebo ponoukat k narodni sebevrazde.

 3. Martin napsal:

  Perfektně autor vystihl situaci, skvělý článek a bohužel pravdivý.

  • proud napsal:

   Skoro…….da se rict.Ale porad mi chybej clanky co by se zaobiraly tim: „co s tim,jak na to a co potom“,ktery by smerovaly lidi dal……a tech by melo bejt nejvic,co vlastne chceme a jak si predstavujeme svy zivoty bez otroctvi komukoliv a cemukoliv dal.Kdyby kazdej napsal svou predstavu,dalo by se diskutovat a kdovi,mozna by neco dobryho vzniklo……….

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!