Istanbulská úmluva a Dublin IV. = dvojnásobná genocida českého národa. Istanbulská úmluva = kradení dětí a Genderideologie, třetí pohlaví od 1. července?

Istanbul_Convention-1030x717Ano, je to možné.

Letos v květnu nejdéle do poloviny roku má být ratifikovaná Istanbulská úmluva, kterou podepsal premiér B.Sobotka a J.Diensbier. Sám osobně Istanbulskou úmluvu dlouhodobě podporoval a aktivně se zasazoval se o její přijetí Českou republikou. V lednu 2016 ministr Dienstbier převzal za vládu petici s 9 000 podpisy organizace Amnesty International podporující přijetí Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách i v ČR. Ministr,  do jehož gesce patří i Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR, na setkání s představitelkami nejen Amnesty International ale i dalších ženských organizací a neziskovek připomněl, že vláda se k tomuto úkolu staví kladně.

Letos do poloviny roku má dojít k její ratifikaci. Oč se jedná?

Jedná se o smlouvu, která jako např. ve Finsku a Norsku umožňuje speciálním sociálním službám vloupat se do domů a bez soudu na bázi tzv. „prevence“ krást děti z jakékoliv rodiny, školy či školky jenom proto, že užívají výrazy jako máma a táta a ne rodič. Ukradené děti potom kočují mezi tzv. adoptivními rodinami homosexuálů a sadomasochistů. Současně existuje přísný zákaz medializace rodinných tragédií, sebevražd a tyranizování dětí, ukradených těmito sociálními službami. Přesto se v Norsku během jednoho roku dostaly na veřejnost informace o 59 ukradených dětech, které spáchaly sebevraždu. Matky ukradených dětí ze zoufalství propadají alkoholu, narkotikům a páchají sebevraždy. Gender ideologie zavádí tzv. práva, podle kterých má dítě „právo“ si určit, zda je děvčetem nebo chlapcem. Rodiče mohou být kontrolním orgánem GREVIO, vytvořeným českou vládou, trestáni odnětím dítěte například i za to, že dítě pravdivě řekne, kým skutečně je, a ne tím, co mu do hlavy naprogramovali gender ideologové. Školní osnovy na všech stupních vzdělání už budou programovat výuku a tréninky s cílem vtělovat tuto gender ideologii nejen do myšlení dětí a mladé generace, ale i do jejich způsobu jednání, aby tak byly vykořeněny tzv. zastaralé „stereotypy“. Za stereotypy je pokládáno například to, že žena zaujímá v rodině roli matky a muž roli otce. To už je podle genderu nedovolený stereotyp, který má za následek tzv. domácí násilí. V podstatě zdravá rodina, která na těchto tzv. stereotypech funguje, je už podle nové ideologie mimo zákon. Mechanismem GREVIO bude nucena, aby tyto stereotypy vykořenila, jinak jí budou děti odňaty. Pod rouškou tzv. odstranění domácího násilí.

Dalším bodem je legalizace migrace z důvodu pohlaví, to znamená, že každý migrant může požádat o azyl, když se označí za pronásledovaného kvůli rodové identitě. Na závěr protiprávní tečkou je, odevzdání pravomocí a dozoru nad dodržením této smlouvy neziskovkám. Istanbulská úmluva dokládá povinnost vyškolit a vycvičit jednotky, které budou držet nad rodinami odborný dozor, zasahovat do domácností a rozhodovat o výchově našich dětí.

O této smlouvě vím již dva roky, tenkrát jsem si ji vytiskla a ležela mi na stole. Přemýšlela jsem, co mám udělat, napsala i e-maily některým poslancům, ale zcela bezvýsledně. Když jsem ji dala přečíst známým, divili se, že něco takového může existovat. Čas ubíhal a trošku se na ni pozapomnělo. V únoru mi přišel e-mail, že na Velikonoční pondělí budou manifestace. Po demonstracích s dětmi, jsem vůbec neměla chuť někam jít. Ale 26.3. mi kamarád poslal video s výzvou a za jakým úmyslem to má být – Istanbul. Ten co mi leží na stole. Už jsem neměla to svědomí mlčet a nic nedělat. Byla jsem rozhodnuta a prvním krokem bylo toto.

Když jsem to dala na FB a svůj úmysl, do 2 minut se mi nabídl kamarád, zda budu potřebovat aparaturu. Tak se vše dalo do pohybu. Zajistit shromáždění, propagaci, aby tam někdo přišel a hlavně čím oslovit. Nejlépe, jak zapojit další, je udělat petici. Když jsem hledala na internetu, tak ji měli pouze Slováci. Přišel mi na mysl známý novinář, který mou prosbu přijal a pomohl ji sestavit, aby měla vše, jak se patří.  Oslovit další do petičního výboru nebylo jednoduché, ty, co jsem měla vybrané nereagovali, čekat se nedalo, tak jsem oslovila p. V. Vítovou, která je trošku více známá než já. Do třetice to byl můj spolehlivý kamarád, který mi řekl: „nechoď okolo horké kaše.“

Na Velký pátek byla vypuštěna do světa. Na Facebooku, e-maily, Messengrem. A také se současně chystalo Velikonoční pondělí. Nabídli se mi další tátové na pořadatele, maminky k petičním stánkům i od Vsetína a Kroměříže. Sami se hlásili, zda je potřeba pomoci.

Tak proběhlo první setkání rodin v Olomouci, ale i Brně, Praze, Ostravě, Zlíně, Uherském Brodě. Dokonce bylo i video. Původní úmysl s peticí se setkat až za měsíc, to je dlouhá doba a informace musí ven mezi lidi. Tak jsme hned 5. dubna my matky a babky vyrazily s petičním místem k vlakovému nádraží v Olomouci. Po návratu , při kávě jsem založila Fb stránky: https://www.facebook.com/tradicni.rodina/.

Další den jsme pokračovaly a i v sobotu u Kauflandu.  Pokračujeme stále: každý čtvrtek a pátek od 13 – 17 hodin u vlakového nádraží a u Kauflandu od 9 – 12 hodin s peticemi.

Trvalé místo je v květinářství v Olomouci Holici a Hygie v Pekařské ulici.

Od středy 2.5. v  Kroměříži: Třasoňova 4502, salon HerHair Zbyšek Nečekal, Harmony medical&wellness.,

 

Pokud chce člověk dosáhnout cíle, musí mít tako cestu a strategii a tu vypracoval třetí člen petičního výboru, byla to dobrá volba. Spolupracovali jsme spolu celý minulý rok a cítila jsem, jak jsme na jedné vlně. Udělali jsme i internetovou petici, zde:

https://www.petice24.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv

Ovšem zkušenosti s peticemi nás dovedly s kamarádem k myšlence založit občanskou iniciativu s názvem „Tradiční česká rodina“, abychom dostáli svého slibu, že zamezíme ratifikaci. Napsali jsme dotaz všem poslancům a jen 11 nám odpovědělo, většinou jen na otázku o Dublinu IV., málokdo i k Istanbulské úmluvě.

K větší propagaci patří také web, kterého se ujal, a začala další tvořivá práce. Dnes se stále ještě dotváří. Odkaz zde: www.tradicniceskarodina.cz

Ovšem čas kvapí a musí se pracovat intenzivně a efektivně.

Jak tak člověk někdy brouzdá po netu, najde věcí. Ne, že bych se nudila, ale děti mi daly neocenitelnou radu, chceš něco vědět? Vygůgli si to. Takže jsem zjistila, že při jednání PS ze dne 12.12.2017 poslanec Leo Kuznar navrhl bod k jednání Dublin IV. a přitom upozornil na „žlutou kartu EU“: Chci tady upozornit, že podle informací kolegů z europarlamentu jsme promeškali dobu takzvané žluté karty. Opět jsme promeškali dobu žluté karty. A chci tady upozornit, že se řítíme do stejného problému jako tzv. zbraňová vyhláška nebo zbraňové restrikce, které byly dlouhodobě diskutovány a mediálně publikovány jako varovný příklad, jak bychom neměli v rámci Evropské unie jednat. Vláda dle mého názoru v této věci přistoupila trošku opožděně k těmto problémům, proto bych rád znal to stanovisko a jasné kroky vlády, jak bude postupovat, abychom se nedostali do stejných problémů a stejného vleku událostí jako zbraňovou vyhláškou nebo novelizací v rámci Evropské unie.
Viz celé jednání:
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/004schuz/s004002.htm

 

Co to je žlutá karta EU?

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.2.html

V odkaze:

D . Kontrola ze strany vnitrostátních parlamentů

Na základě čl. 5 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 12 písm. b) Smlouvy o EU dbají vnitrostátní parlamenty na dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem uvedeným v protokolu č. 2. V rámci tohoto postupu (včasného varování ex ante) mají všechny vnitrostátní parlamenty nebo všechny jejich komory ode dne postoupení návrhu legislativního aktu osm týdnů na to, aby předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise zaslaly odůvodněné stanovisko, v němž uvedou, proč podle nich dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. Pokud jsou tato odůvodněná stanoviska podpořena nejméně jednou třetinou všech hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům (jeden hlas na komoru u dvoukomorových parlamentů a dva hlasy u jednokomorových parlamentů), musí být návrh přezkoumán („žlutá karta“).

Ve zkratce: je to období 8 týdnů, kdy se mohou vyjádřit obě komory parlamentu tj. PS a Senát

 

 

Další projev byl

18.1.2018 kdy vystoupil Václav Klaus v PS.

Závěr proslovu:
Poslanecká sněmovna vyjadřuje zásadní nesouhlas, varuje, zavazuje vládu ČR, aby všemi prostředky bránila přijetí a implementaci Dublinu IV. a hájila suverenitu ČR v otázce migrační a azylové politiky.
Co udělá tedy vláda?

Jak se postaví k ratifikaci Istanbulské úmluvy? Stále se mluví o Dublinu IV. a o Istanbulské úmluvě nic!

Týká se „žlutá karta“  Istanbulské úmluvy? Tak to nevím, jen vím, kde platila, jak to funguje. Zapomene se na ni.

Na vládu se nelze absolutně spoléhat, protože  zákon o GDRP slíbil A. Babiš, že dá k projednání do PS do poloviny února a dal ho až 21.3. Jeho veletoče, kdy ráno, v poledne a večer říká pokaždé něco jiného, hlavně, že z toho bude prospěch. Zamotán do spárů lží.

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych řekla jenom několik stručných informací o našem postoji k tomuto návrhu zákona.

Obecně, když začnu tím, což už tedy tady také mnohokrát zaznělo, tak se domnívám, že opravdu je velmi tristní, že až dva roky poté, co víme, jak to nařízení zní, a víme, jak tedy dopadá i na české občany, se teprve projednává zákon ve Sněmovně. Já jsem ostatně na toto téma interpelovala jak pana premiéra Babiše, tak pana ministra Metnara už v lednu tohoto roku. Tehdy mi pan Babiš slíbil, nebo odpověděl, že do poloviny února bude zákon ve vládě. Stalo se tak ve skutečnosti až 21. března, takže byť ten slib byl dán, tak řekněme nebyl minimálně dodržen. A my tedy až teď v dubnu 2018 stojíme před tím, že nám od května, nebo od konce května, začíná platit evropské nařízení, ale do naší legislativy teprve teď projednáváme, jak dopadne. A samozřejmě že ten zákon tím, že naštěstí nebude projednáván v devadesátce, což si myslím, že je velmi rozumné i vzhledem k tomu, jak slyšíme jednotlivé výtky z mnoha stran, tak bude platit až později než samotné nařízení, a obávám se, že to bude jenom matoucí a přinášet celou řadu problémů.

Co také jsem už tehdy v té interpelaci vyčítala oběma interpelovaným, byla nedostatečná informovanost, resp. to, že byť chápu, že mezi minulým volebním obdobím a současným se vyměnili lidé na postech ministrů, tak už v loňském roce, už v minulém volebním období měla určitě probíhat informační kampaň, měla vůči firmám, neziskovým organizacím, školám, ale i dalším institucím a organizacím probíhat celá řada řekněme osvětových kampaní, protože když si vzpomenete na to, jak probíhala kampaň třeba k takovému zavádění elektronické evidence tržeb, a že to nebyla určitě malá a levná záležitost tehdy a dopadala na mnohem menší výsek společnosti, tak tentokrát se opravdu dá hovořit o zanedbání.

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/012schuz/s012184.htm

 

Nyní PS nezasedá, jsou týdny výborů, variabilní a poslanecký, nejdříve začne 21.5., což na nastudování takového dokumentu je velice málo času. Zase budou skučet jako nyní u GDRP, že na to je málo času. Budou se zabývat Istanbulskou úmluvou? Kdo ji má podepsat je vláda.

Jaká? Ta nynější co je v demisi? Nebo co se dělá? Kdy bude schválena? Kdy se domluví?

Čas letí. Nebo vše proběhne potají? Tak závažný dokument, který se bude dotýkat každé rodiny?

A to co nyní řeší v PS – mateřskou pro vysokopříjmové skupiny, zajištění, pojištění, zmírnění kuřáckého zákona, aj., no, samé „důležité věci“ a nám jde o naše děti! O řádění Grevia v ČR, o další rozmach Juvenilní justice.

Další zajímavé skutečnosti jsou, že od 1.1.2018 děti od 15 let nemusí pracovat ani studovat, zajímavá koncepce od MPSV. I kurátoři žasnou.

https://zpravy.idnes.cz/socialni-ochrana-deti-prirucka-pravo-studium-drogy-ministerstvo-prace-13v-/domaci.aspx?c=A180328_091924_domaci_pmk

 

Další zajímavé skutečnosti jsou, že od 1.1.2018 byl navýšen přídavek pěstounům o 50%, takže na jedno dítě nyní stát vyplácí 12 000 na dvě děti 18 000 Kč.

https://www.dobrarodina.cz/novinky/492-velky-prehled-zmeny-v-davkach-pestounske-pece-od-1-ledna-2018

Přitom jeden z pěstounů může pracovat. Nemáme nic proti náhradní péči, ale není tako částka přemrštěná? Při postižení se ještě navyšuje. Při osobním setkání s pěstounkou, nechápala, proč jim bylo přidáno, když dosavadní výše byla postačující. Je také tak zajištěna péče v klasické rodině, kde je, jedno dítě postižené, je také taková? Jaká ke mateřská? Jak jsou zajištěné matky samoživitelky?

Jen slyšíme, že nejsou peníze a na toto jsou? Ano, jsou! Odkud? Z Norských fondů.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2017/nove-obdobi-ehp-a-norskych-fondu-29497

Cituji: V novém programovém období obdrží Česká republika 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). Podporu získají projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Oproti předchozímu období bude kladen ještě větší důraz na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období též přináší velké možnosti pro bilaterální projekty.

Spolupráce v Justici? Důraz na lidská práva? Inkluze Romů? To si už každý odpovězte sám.

Takže nemůžeme si pomoci, vidíme to jenom my nebo i druzí, že je vše nachystáno k ratifikaci Istanbulské úmluvy? Chceme? Každý rozumný člověk ji nechce. Máte možnost pomoci.

Petice zde: https://www.petice24.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv

 

Co dělat dále? Psát, setkávat se s poslanci, senátory, my jsme je volili, oni mají možnost zasáhnout a jedná se také o jejich děti. Pokud dostanou hodně dotazů, musí reagovat v PS. Aby odmítli ratifikaci Istanbulské úmluvy, seznamovat je s rizikem této úmluvy. Tlakem na politiky dosáhnout cíle.

Dnes nám jde o naše děti, zachování rodiny, proto chceme sjednotit rodiny.

Na víře, politické příslušnosti nezáleží. Děti mají všichni. Jsme matky a otcové, milující své děti. Sjednocení rodin, to je už síla.

V důsledku by došlo třeba i ke zrušení tradic, třeba i krojů, vždyť tam je žena ženou a muž mužem. Když v zahraničí jsou tak pohoršeni naší pomlázkou. Strašné týrání. Týrání? Kdy se lidé navštěvují, kluci musí říci koledu, dostanou výslužku, všichni se baví. Děvčata den předem barví vejce, ještě dříve se chystají krásné kraslice. A „někdo“ se chytne jen toho nepatrného švihnutí proutkem a z komára udělá velblouda. Nemají to, neznají kouzlo, podstatu. Zrození nového života.

Probuďme se do nového života, usilujme o zachování naší tradiční rodiny, chraňme své hodnoty.

Každý může se přidat a udělat shromáždění rodin na první neděli v měsíci ve svém bydlišti, může udělat petiční místo, může oslovit své okolí s peticí. Nebo dojet, tam kde to bude nejblíže. Každá aktivita je vítaná, protože kapka ke kapce ve výsledku udělá moře. Informovat a informovat.

Již druhé setkání rodin v Olomouci 6.5. v 15.00 na Horním náměstí u sloupu Nejsvětější Trojice a v  Brně: náměstí Svobody v 15.00 u kašny.

V Praze bude 13.5. v 15.00 na Den Matek na Vyšehradě.

Vítané jsou pouze národní symboly, vlajky a trikolora.

Kde všude budou, záleží jen na nás.

Dáme to? To ať si odpoví, každý z nás. Sama za sebe, říkám udělám možné i nemožné. Pro své děti, vnoučata i pro naše dítka.

 

Za občanskou aktivitu tradiční česká rodina

Ivana Schneiderová

www.tradicniceskarodina.cz
60 Komentářů k Istanbulská úmluva a Dublin IV. = dvojnásobná genocida českého národa. Istanbulská úmluva = kradení dětí a Genderideologie, třetí pohlaví od 1. července?

 1. prout napsal:

  má proud vlastní děti?………..prout

  • proud napsal:

   Mas je ty? Do mejch je ti hovno………..

   • Voda napsal:

    Proude, chybná odpověd. Pořád voláš o sjednocovaní lidí, ale promarníš příležitost? Všechny děti jsou naše, resp. máme za ně zodpovědnost. ( připomenu Putina, který řekl, že národ jež nedokáže své děti ochránit nemá právo na existenci ).

    Nechápu, proč vůbec reaguješ na provokace. Když to děláš, zasíráš diskuzi. A představ si, že to bude dělat tak každý. Pak se věcné příspěvky úplně ztratí a místo diskuze bude jen stoka. Mysli než napíšeš. Bohužel si libuješ v zasírání diskuzí osobními útoky i ty sám.

    • proud napsal:

     Jsou nase,ale kazdy ma svy rodice!!!

    • proud napsal:

     Vodo,co je podle tebe „vecnej“ prispevek? Snad nekterej z tvejch? Nebo 99% ostatnich? Nic ve zlym,ale je to tu jen placani a v pravym slova smyslu drbani,az na vyjimky,opravdu vzacny vyjimky,jako treba od pana co jezdi do skol na Ukrajinu,pred nim smekam klobouk.Ale jinak kazdej prispevek prevzatej a kazdej kterej neresi budoucnost a cestu k ni,je jen zasirani diskuse drbama,nicim vic!!!

     • Voda napsal:

      Věcnej příspěvek je k věci. Tady je řeč o dvojnásobné genocidě. Když vám ukradnou děti, jaký smysl má pak řešit očkování?

      A navíc, dále se zase projevuješ jako škatulkovač, který nezná než bílou a černou, takže chorobně. Idnes může mít celou škálu článků od chytrých až po nejblbější jako každý server. Chceš snad říct, že jedině alternativy mají chytré či pravdivé články? To bys mne rozesmál.
      Napřed si přečti argumenty té paní doktorky a pak mluv. Ty mluvíš a nevíš ani o čem. Pak se nediv, že …

   • prout napsal:

    ano, mám……..prout

 2. Voda napsal:

  K článku. Konečně je vidět, že petice jsou o ničem. Je třeba jednat, vyslat delegace za těmi šašky v parlamentu. S příkazem “ pro Dublin IV ruku nezvedneš, jinak o ni přijdeš. A za presidentem, at se předvede, co dokáže.

  • proud napsal:

   Ze jsou petice o nicem vime uz dlouhy roky!!!!!!!!!!! Jsou dobry jen pro vychcanky co z nich hodlaji nejakym zpusobem vytezit a ty kdo to myslej dobre k tomu jen pouzijou,nebo pro ty kdo to myslej dobre a jeste nevedi ze tahle cesta je k hovnu.

  • Helda napsal:

   Voda: Plný souhlas. Ale jak na to?! Je třeba, aby všech, které se to týká, byli informovaní a našel se mezi námi organizátor. Chtělo by to se spojit se všemi alternativami a i politiky, kteří sdílejí stejný názor jako my a masově vystoupit u Hradu i PS a tam i tam vyslat delegaci lidu. Bylo by dobré se postarat, aby byla řádná dokumentace v podobě videí, které by měly ve velkém měřítku mířit na všechny sociální sítě, i jmenovitě, tam, kde je osobní kontakt. A nepřestat, neomezit se pouze na jedno odpoledne, či den, ale pokračovat tak dlouho, dokud se nedostaví žádoucí výsledky. Jiné řešení nevidím.

   • proud napsal:

    Jak na to? Prostinky.Nepodporovanim toho co nechceme a podporenim toho co chceme,cinama v praxi,neni potreba napadat,staci nepodporovat,ale naprosto dusledne a se vsim co s nepodporovanym souvisi az dokud nepadne!Bez nas nemuze nic naseho existovat,bez nasi podpory,at aktivni,nebo pasivni,co ji nedostane,zajde na ubyte.

   • proud napsal:

    A napsalas to dobre,s organizatorem a v masovym meritku to bude zarucene „rychla smrt“ toho co nechceme a co nam skodi,ale je potreba aby se naucil kazdej bejt sam svym sefem a myslel na to ze se ma mit dobre skrz ty druhy,vzajemne,pak je uspech zarucenej!

   • Voda napsal:

    Heldo: tohle není alternativa! Když si přečtete, co Vám zdejší hajzl a odporný zahnutý nos pod přezdívkou “ proud “ píše, hned Vám to dojde! Je tady co by hlídač každého kdo přijde s věcnou řečí okamžitě ho směruje do pasivity (jako Vás), a když neuspěje, začne valit na něj nejsprostější urážky a nadávky. Stačí si pročíst diskuzi pod kterýmkoliv článkem, a uvidíte, co je to za chodící stoku smradlavou.

    Pasivita je v přímém rozporu s posláním tohoto webu (jakožto opozičního). Admin musí být nutně zkompromitován, že toho zmrda odsud nemůže vyhodit a nechává ho zde prudit.
    „Proud“ opakovaně píše, že ignorováním vlády ta sama odejde! Totální nesmysl a manipulace k neprotivení se naší genocidě. Tak poznáte siožidovskou svini. Patří ke zdi s každým politikem, který zvedne ruku pro krádež dětí a genocidu národa vůbec.

    K Vašemu příspěvku: 21. května má být ten genocidní zákon v parlamentu, takže je málo času, ale je nutno konat. Petice nemají šanci! A demonstrace také ne! Je nutno si dohledat konkrétní poslance za své kraje a říct jim jasně, že pokud pro ten zákon budou hlasovat, skončí! Musej dostat strach o život. Lidi se jich nesmí bát, oni mají důvod se bát. Jenže dokud vidí u lidí strach, jsou v klidu.
    Nechce to žádnou veřejnou akci. To by se jim hodilo! Rozehnat lidi, potrestat organizátory, aby další potencionální dostali z trestu strach a nic nepodnikali!
    Za našimi zády si naplánovali smrt pro nás, tak se s nimi musí jednat podle zákona akce a reakce. Toto je válka. A znáte zákon války. Nezničíte nepřítele, zničí on vás.

    Připomenu slova Putina: národ, který nedokáže ochranit své děti nemá nárok existovat.

    • proud napsal:

     Ses proste kreten Vodo,at uz ses „Marie“,nebo ne a jestli mas kousek cti v tele,nenechas si nadavat a navrhnes mi ze to vyresime z oci do oci…………uz te mam zmrde plny zuby!

     • proud napsal:

      “ Toto je válka. A znáte zákon války. Nezničíte nepřítele, zničí on vás.“…………..drz se toho a ukaz vsem ze na to mas,zbabelej tluchubo!

 3. Vladislav po přestávce napsal:

  Povinna četba pro novodobé “alternativní” tmáře:

  https://zpravy.idnes.cz/ockovani-spalnicky-lekarka-alena-sebkova-fpa-/domaci.aspx?c=A180503_399143_domaci_skr

  • proud napsal:

   Povinnou cetbu od „zpravy i-dnes“ si strc do prdele a zakukej,jsou to stejni lhari a skodici jako ty sam,debile!

   • Voda napsal:

    Nešaškuj a nejdřív si to přečti. Pak mluv. Argumentuj, na kádrování tě tady nikdo neustanovil.

    • proud napsal:

     Picu je ti potom,imbecile!Kdyz tomu nerozumis,nekafrej do toho,hajzle!

    • proud napsal:

     Kdyz si ty libujes ve lzich,tak tady neotravuj a necpi je druhejm!

    • proud napsal:

     Tanhle web nevzniknul a nejni pro i-dnes ani pro debily co podobny veci propagujou,proto je to alternativa a ne prizdisracska fronta do ktery se radis ty s bibuzerantem vendou a cpete to sem.Tahnete si na i-dnes.

  • Petr C napsal:

   Vladislave, za mne mnel spalnicky kde kdo a nedelala se ztoho tragedie. Ja vam take najdu spoustu odkazu ze ockovani v dnesni podobe je svinstvo. Ja bych to nechal na rodicich.
   Sam priznavate ze nam je lhano na kazdem kroku. Lide u koryt pod vselijakymi vylhanymi zaminkami zacinaji valky, kde umiraji miliony obyvatel manipuluji s lidma a zneuzivaji je. Najednou se v nich vytvori cit zachranovat lidstvo nejakym zazracnym ockovanim? Klidne mne mejte za tmare, ale ja tim ze jsem nenechal ockovat svoje decko neudelal zadnou chybu. Naopak, v celku je mnohem zdravsi nez jeho ockovana generace.

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Ono Petře bohuzel nejde jen o ty spalnicky, ale především o obrnu, záškrt, tyfus…
    Podívejte se do diskuse pod článkem. Dnes opravdu kdejaká posahana biomatka z mimibazaru či biosferaklubu nebo internetový absolvent “vysoké školy života”, co nedá dohromady dve věty bez hrubek, muzou znít stejne silným hlasem jako dětská lékařka nebo epidemiolog.
    Neberu Vam Vase zkušenosti, ale ja mam své. Zdravý rozum říka to, co říka. Očkováni muze mit i nepříjemné vedlejší účinky, ale zároveň zachraňuje životy milionům lidi. Vědecké důkazy jsou jednoznacne.
    Pokud by z důvodu neockovani propukla někde nebezpečná epidemie, budou všichni antivax fanatici zalezli v dirach jako krysy a pokud by i u nich nemoc vypukla, budou ji léčit stejne tupe naivně, jako kdyz jejich předchůdci doporucivali proti dymejovemu moru pouštění žilou, sebebicovani a polykání svatých obrázku.
    Tma nevědomosti ma mnoho podob. Tématem očkováni ze sebe ty nešťastné subjekty alternativy udělaly “alternativu” a jako novodobí propagátori pouštění žilou se společensky znemožnili a odsunuli na okraj společnosti. No, asi jim to “stalo za to”;-(

 4. Petr C napsal:

  Nezda se to vyhrozovani epiemiema trochu divne? Nedavno zrovna Gates vyhrozoval velkou epidemii u ktere zemre stamiliony lidi.
  Ono hodne uspechu se pripisuje ockovani. Ale bere se take v uvahu hygiena nebo vyziva ?
  S verejnym med. systemem mam vcelku nedobre zkusenosti. V ordinacich doktoru se sem tam obevi muzik v cernem, ktery je placen nejakou pharma. company a nabizi doktorum vyrobky a urcite vyhody z jejich prodeje. To to jsem videl na vlastni oci. A ty muzicky vetsinou znam. Samozdrejme se najde par doktoru, kteri je poslou do zadku. Jenze vetsi procento vas bude lecit zrovna tim co mu privede vetsi profit. A tak samo to je s ockovanim.
  Navic v dobe kdy neumime vylecit ani kasel, nas zachranuji ockovanim? Pred lety jsem mel problemy s kaslem, doktori do mne tlacili vse mozne, kaslal jsem par mesicu a zadne zlepseni. Nahodou to uslysela sousedka, prinesla vodku smichanou s cesnekem a nejakymi bylinkami. Behem dvou dnu jsem prestal kaslat. A od te doby jsem zdravy. Sem tam mala lzicka toho mixu a priznaky se ztrati. Zabralo to i na moje zname. V dnesni dobe je medicina podrizena zisku. A zisk musi byt i za cenu nestesti druhych.

  • Voda napsal:

   No jestli Gates nedávno vyhrožoval epidemií a návazně na to se jede tvrdý tlak na očkování, chce to být maximálně na pozoru. Testování vakcín je už nutností.

  • nisaS napsal:

   Vono to bude spíše tak že lidi nechcou chcípat dle středověkých bajek o dlouhověkosti 35let , co by na to asi řekl Metuzalém, :-) ,a tak na tom chtějí alespoň vytřískat majlanty. Zubaři říkají, že lidi měli černé zuby až k dásnám a proto musej furt lidem vrtat do držky, hlavně zasadit alespoň malé dírky a doktoři furt tvrděj, že gdysi ve středověku lidi žili ve špíně jako prasata a chcípali na mor, lepru a jiné rozkladné látky a pak se můžeme dočíst, že středověk vlastně ani nebyl. Gdysi, pré v podhorských oblastech, gde bylo málo minerálů, vypukla aféra s volety a dnes to strkají i do soli na vaření. A gdyž po válce zbylo tuny chemických látek, přišli s nápadem strkat to do vodovodu, že se to upotřebí. Penicilín je taky pré pěkná sračka, že to jen ničí imunitní systém a v podstatě všechny léky dnes imunitní systém ničí. A pak je tady ještě buznys s vitamínama, že blboňům se cpe do hlavy kolik těch tatamínů mají sežrat aby jako byli zdraví. Dneska by mohli mít dochtoři internetové ordinace a posíalat recepisy mailem. Už ani nevím gde to bylo, že dochtoři stávkovali a klesla úmrtnost o 50%…Heh

   • proud napsal:

    To jsou ty prusery o kterejch obcas mluvim,jeden je opomenuti duchovna(nikoliv nabozenstvi),druhej je ona „historie“ o ktery nevime ale presto se ji drzime jak hovno kosile.

   • Vladislav po přestávce napsal:

    Píšete úplne nesmysly, čímž jenom potvrzujete, ze dneska muze napsat kdokoliv cokoliv o čemkoliv a vydávat to za “alternativu”. Účinnost penicilinu je vědecky prokázána, struma vlivem deficitu jodu byl az do zavedení jodizace kuchyňské soli tvrdý fakt a zpochybňovat středověk?
    Děláte si srandu?
    Co bude “alternativni” příště? Ze ptáci kojí mláďata? Ze děti muzou mit uz v pěti letech děti, ale někdo jim v tom brani?
    Vite, na co je dobre vzdělaní? Ze Vam mj. pomůže rozlišit totální tupost vydavanou za alternativu od skutecne alternativy.
    Hehehe.

    • proud napsal:

     „struma vlivem deficitu jodu byl az do zavedení jodizace kuchyňské soli tvrdý fakt“……………….a je to tady,a ty ze jsi VS? navic chemik????? Jsi piiiiica!!! Ty debile jeden,vis ty vubec co je to organicky a anorganicky a k cemu je ti anorganickej jod? Presne na tu picu kterou jsi:-))))))))))))))))))))))))))))

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Ano, mám doktorát z chemie. Na základě čeho říkáš své tvrzení ty? Na základě „vysoké školy života“ z internetu? Aháááá…

      • proud napsal:

       Uz te vubec neberu vazne……….ty „doktore“ :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    • proud napsal:

     Tebe uz muze cist a vubec i brat vazne jen naprostej magor:-)))))))))))))))

    • proud napsal:

     Kdyby ti nahodou ty vole chybel kremik,vsadim se ze si pujdes nejakej vykopat a rozdrtit na prasek a papkat,kdyz zelezo,nastrouhas si ho:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     • Vladislav po přestávce napsal:

      To se vsázíš blbě a v podstatě tím jen poukazuješ na svůj intelekt na hranici mentální retardace, který prokazuješ v 90% svých příspěvků.
      Já vím asi tak pětkrát líp než ty, které minerály a v jaké koncentraci jsou obsažené v té které potravině. A nejen to. Vím třeba i to, že alkohol způsobuje zhloupnutí. A protože to vím, tak ho nepiju – abych neskončil, jako ty.

     • proud napsal:

      Sazim se presne v duchu tvejch jak ty rikas „retardovanejch“ tvrzeni………..ty „doktore“:-)))))))))))))))))))))))))))

      PS.:Az takovyho blba jsem uz opravdu dlouho nepotkal,pokud vubec…… :-)

      • Vladislav po přestávce napsal:

       To ti rád věřím, protože naše světy se nikde nepotkávají.
       Já nechodím na pracák, nechlastám a nejsem bez ženské už mraky let, ty zase nepracuješ, máš stěží základní školní docházku a i kdybys pracoval, šlo by tak max o zametání haly.

    • obycejnilide7 napsal:

     Vladislav po přestávce napsal:
     8.5.2018 (21.12)
     „…. Účinnost penicilinu je vědecky prokázána, struma vlivem deficitu jodu byl az do zavedení jodizace kuchyňské soli tvrdý fakt a zpochybňovat středověk? „“

     —————
     Ty inženýrská pyčo Vladislave táhni promptně v řit i s tvrdým faktem blbe!!!

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Zakomplexovaný tlustý hloupý smradlavý octující židovský rádoby-Slovane, už jenom při reagování na tebe mi naskakuje vyrážka na ruce.

    • Petr C napsal:

     Vladislave, antibiotika byly kdysi velmi ucinna. Jenze se zacly predpisovat nab kdejaky prd a lidsky organismus si na ne zacina zvykat. Mam dojem ze se ted odpadem dostavaji vsude. U nas je vetsinou farmari peventivne pichaji kravam a davaji do zradla i drubezi. A Sasin ma pravdu ze vam castecne nici imunitni system. Pamatuji ze za komousu se za kazdym pouzivani penicilinu kontrolovala krev a popipade pichnul pendepon a stejne se mi nemoc vracela. A co se tyce chemickych latek –
     http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/fluoride_deception%20.pdf
     Ja si myslim ze penicilin je uzitecny pokud je pouzivany minimalne a s rozvahou. Zneuzivani v dnesni dobe se mi zda nebezpecne. Da se rici ze v dnesni dobe se minimalnimalne pouziva bylin,koreni a podobne ze zistnych duvodu. Stejni majitele stoji vetsinou jak za pharma. industry tak za tkz prirodnimi leky. Jejich jediny zajem je udrzovat ceny vysoko. Muzu rici ze obycejnou chripku, zaludecni potize a podobne nemoci budu spis lecit prirodne ovsem na zapal plic nebo spalnicky, pouziji doktora.

     • proud napsal:

      Na spalnicky? Ty chtely jen teplo a klid,pokud se pamatuju,a rodice se snazili aby se decka zdravy potkavaly s nemocnejma a odbyly si to taky,prave jeste jako deti,na nestovice zase tekutej pudr,nevim jak ty ale u techhle detskejch nemoci si na zadny prasky nevzpominam.S antibiotikama mas pravdu,v Ameru jeste hur jak tady,pisou se na kazdej zbytecnej prdik.Pritom existujou antibiotika na ktery neexistuje trezistence,samozrejme prirodni,na kterejch tedy nejde vydelavat,cesnek a brusinky jsou jedny z nejspolehlivejsich a nejsilnejsich.

      • Vladislav po přestávce napsal:

       Ty tupče!

       Tady si počti o spalničkách:

       https://nemoci.vitalion.cz/spalnicky/

       Na spalničky antibiotika neúčinkují, protože jsou virového původu! To jste v šesté třídě, ve které jsi skončil, neprobírali, to věřím.

       Jinak jsou spalničky úplně v pohodě, to je jasné. Až na třeba zápal plic, encefalitidu nebo panencefalitidu, které můžou vést ke smrti a které se hlavně u malých dětí často vyskytují, je to úplně pohodová nemoc, proti které je očkování úplně zbytečné.

       Na každém normálním serveru by tě za tuposti, které beztrestně šíříš, zabanovali, protože jsi nebezpečný šílenec, který kdyby našel podobně tupé následovníky, povede to mj. k těžkým nemocem či dokonce úmrtí. Tady ne. Kdysi jsi cosi podržel administrátorovi, takže to tady máš předplacené.

     • proud napsal:

      Jen pro zajimavost,vyjadreni doktora co napsal svou posledni knihu ve 108 letech a zemrel cirka 10 let pote.:“tělo nedostatkem odpočinku a spánku skoro o všechny síly, takže padlo za oběť prvnímu nervovému
      zhroucení.
      Spánek a odpočinek
      V průběhu let na mne velice zapůsobilo zjištění, jak velký počet chorob nezapadá do stereotypního schématu běžných diagnóz.
      Vypátral jsem, že s devadesátiprocentní pravděpodobností je jednou z příčin těchto chorob skutečnost, že jsou lidé starostmi všedního
      dne a životem v podnicích tak zaneprázdněni, že si nenajdou potřebný čas ke spánku a odpočinku, který tělo potřebuje. Tím lidský
      organismus pomalu, ale jistě chátrá.
      Základní předpoklady k dosažení zářícího zdraví spočívají v nalezení dostatečného času ke spánku a odpočinku, překonání starostí,
      strachu a jiných negativních stavů a ve snaze o správnou výživu našeho těla s pravidelnou vnitřní a zevní očistou.
      Šťávy pro zdraví
      Za třetí, moje nemoc a s ní související události mi ukázaly cestu k objevení hodnoty čerstvých syrových ovocných a zeleninových šťáv
      a metod k jejich získávání. Umožnily mi vybudovat a udržovat si zdraví v takové míře, že mám k dispozici takřka nevyčerpatelnou energii,
      sílu a vitalitu.“…………..vzhledem k tomu ze to psal doktor,postradam zminku o pravidelnejch lekarskejch prohlidkach a jakykoliv predepisovany chemii ;-)

      • Petr C napsal:

       Nase zdravi zavisi na prostredi kde zijeme, co jeme a dychame a vnitrni vyrovnanosti. Ovsem i presto nekdy onemocnime dost nebezpecne. Nevim jestli by jste nechal sve dite v neustupujicich horeckach lezet bez pomoci doktora.Ja asi ne. Jednou se mi stalo ze kluk chytil skoro ctyricitku a proto ze jseme byli stovky km od lekare tak po pomalem privykani (aby se telo nedostalo do soku) vyvalel ve snehu. Horecka behem chvile ustoupila a kluk jeste nikdy nebyl s nemoci u lekare. Jenze ja mnel nastartovane auto a byl pripraveny jet s nim na pohotovost.

      • proud napsal:

       Horecka je boj tela proti nemoci,srazet ji znamena marit jeho usili o uzdraveni.Samozrejme ze i tady plati ono zlaty pravidlo :“primerene“,jak se blizi ke kritickejm hodnotam,je potreba ji poupravit.

       • Petr C napsal:

        Ano, treba poupravit, jenze nekdy to nejde bez lekarskeho zakroku.
        Ja nevim jak u vas ale tady vsechny ty leky proti chripce, nebo nachlazeni jsou i na potlaceni horecky. Coz je svinstvo.

        • proud napsal:

         Abych se priznal,moc do oficialnich leku nevidim,nezajimaji me,naposledy jsem byl u doktora v puberte se slepakem a na chirurgii s urazama,pak uz nikdy,vyjma povinnejch prijimacich kontrol do zamestnani a zubare………

        • proud napsal:

         Krome lehky,signalni rymy co me donuti zacit se zajimat se mi nemoci vyhejbaj.

        • proud napsal:

         Holt ty bylinky a strava,njn.

        • Vladislav po přestávce napsal:

         Já myslím, že nepotřebujeme lékařství vůbec. Na všechno je česnek, bylinky, čistota, spánek a modlení. Budeme silní jako naši předkové, kteří z osmi dětí udrželi do dospělosti tři nebo čtyři a umírali v 50-60 letech. Pořád přece lepší než prodělat očkování a riskovat, že z toho budu mít teploty nebo dokonce horečku.
         Pokud jsem na něco zapomněl, entita Proud mě ráda doplní. Hlavně nevěřit „klasické“ vědě, a jestli už pak vymřeme feminismem, lesbo-buzerantsvím, hormonální antikoncepcí nebo na nějakou epidemii zavlečenou migranty a očkováním vymýcenou před 70 lety, to už bude jedno. Cíl fiat-alternativy bude splněn.

     • Vladislav po přestávce napsal:

      Ano, atb jsou nadužívána. Na virové choroby jsou navíc neúčinná. Já osobně používám atb cca 1x za 10 let, jinak se jim dokážu vyhnout.
      Pokud bych ale onemocněl neštovicemi, cholerou, tyfem, černým morem nebo encefalitidou a byl z důvodu vlastní naivity nebo tuposti nenaočkován, tak by mi zachránila život. A žádná čistota, mentální pohoda, dostatek spánku a jídla apod. by mi nepomohly. Možná akorát tak, že bych dostal den nebo dva dny života navíc, abych se stihl rozloučit s blízkými.

 5. Petr C napsal:

  Ja vim ze pri spalnickach bych rozhodne neriskoval nezavolat doktora. Mam dojem ze zardenky se braly s humorem kdy se decka schvalne nechaly onemocnet. Ale muzu se mylit.

  • proud napsal:

   Zavolanim doktora,nebo doktorovi nic nezkazis a je to jen spravny,otazka je co udelas s tim co ti rekne a udelat navrhne.Tady uz je to pak o tom jak se sam zajimas a kolik toho sam vis,jak umis s intuici a pouzivanim vlastni hlavy.Tvrdim ze kdo je blbej at si radeji necha doktorem pomoct tak ci onak,nez aby nasekal zbytecny a fatalni chyby vedouci k trvalejm nasledkum,nerkuli smrti.

 6. Petr C napsal:

  Vite v takych pripadech si radsi budu rikat ze jsem blby, nez ze jsem chytry. Ja tenkrat nemnel na vyber. Ale, nekdy je dobre mit doktora po ruce.

  • proud napsal:

   To je vzdycky dobre.Kdykoliv po me nekdo chce radu a,anebo pomoc,posilam ho nejdriv k doktorovi pro nalez a pro rady.Kdyz mam pomoct,jde o pomoc,nikdy o nejakou masaz vlastniho ega nebo pomahani jinymu,nebo sobe k vejdelku.Jsou jeste porad doktori co vedi co delaji,ne jako zdejsi vladik:-))))))))))))))))))))))))

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!