Výročí 21. srpna předmětem politického boje

37256942-10160710529165038-6332596143108653056-n_denik-w630Od okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy uplyne letos v srpnu 50 let, což bývalo považováno za dvě generace (dnes při pozdním zakládání rodin to bude asi jinak). Dvě generace už je dost dlouho, aby se ledacos zapomnělo a dovolilo spekulace.

Politické okolnosti doby před 50-ti lety

Vzhledem k tomu, že většina dnešních občanů tenkrát nebyla dospělá nebo tu vůbec ještě nebyla, domnívám se, že je zapotřebí připomenout tehdejších okolnosti (události byly mnohokrát uvedeny a všichni je znají).

Tenkrát nás napadlo pět států, z nichž čtyři byly vazalové a jeden dominantní světová velmoc. Samostatnost jsme tenkrát už vůbec neměli, my jsme tedy v srpnu r. 1968 žádnou samostatnost neztratili, pouze bylo potvrzeno, že ji už dávno nemáme a bylo to dáno najevo celému světu, ale především těm ostatním vazalům, co by je čekalo, kdyby se chtěli nějak osamostatnit. To samo o sobě znamenalo potvrzení všem komunistům světa, co je čeká, když nebudou poslouchat. Do nějaké míry to přispělo k dalším událostem i ke konečnému pádu komunistických režimů. Myslím si, že komunisté v Nikaragui, Angole, Mozambiku a jinde, bojující za svoji ideologii si to museli uvědomit. Proto také sověti hned vyrukovali s pohádkou, že tu byla kontrarevoluce a oni vykonali pouze „bratrskou pomoc“ naší vládě, která je o to požádala. Myslím si, že informace byly tak prolhané, že jim jen trochu myslící člověk věřit nemohl.

Přitom „pražské jaro“ nebylo žádnou revolucí, která by měla přinést změnu statusu našeho státu, ale pouze odlišné vnitřní politické prvky, které vedly k větší demokracii a svobodě. Je samozřejmě otázka, co by se stalo, pokud by tento politický vývoj pokračoval. Byli sovětští komunisté tak předvídaví, že věděli, co tento vývoj znamená? Já se domnívám, že vývoj by asi skončil někde na úrovni tehdejších západních sociálních států. Ale v politické oblasti by jistě zůstal určitý totalitní prvek, asi jako v Jugoslávii. Vzhledem k tomu, co dnes o dalším vývoji víme, bylo by to jistě velice přínosné, dnes bychom byli určitě mnohem dál, alespoň bychom měli zkušenosti se soukromým podnikáním. Proč tedy ti hlupáci přišli, vždyť tentýž vývoj prodělali o dvacet let později? Kdyby nás tenkrát následovali, byli by na tom také lépe. Dá se říci, že na tom prodělali stejně jako my.

Je dost těžké dnes rozšifrovat, proč to vlastně udělali? Dostali strach z tohoto vývoje? Vpád do Československa opravdu nepřinesl nikomu nic, vyjma vojenských výhod pro SSSR, který zde vytvořil předsunuté základny. Ale o ty potom už nešlo, mohli zde být základny, ale náš vnitřní vývoj mohl být nezávislejší. Proč zastavili i vnitřní vývoj? Nedokážeme se dnes asi dost dobře vžít do fanatických komunistických mozků, kterým se nepodařilo postavit komunistický režim na přirozených společenských mechanismech a museli každou věc řešit ideologicky a neustále zasahovat do každodenního života, což v podstatě znamená totalitu. Režim nefungoval sám, pokud se ideologicky nezasahovalo, rozpadal se. Největší část energie byla spotřebována na udržení režimu, nikoliv na jeho rozvoj. To režim vnitřně velmi vyčerpávalo a s jeho expanzí potom docházelo stále více k vyčerpání a konec se blížil.

Komunistické myšlenky téměř v každé zemi podporované určitou skupinou obyvatel mohly být využity SSSR k provedením různých revolucí. Sověti vládli pomocí místních komunistů, kterých bylo vždy dostatek. Šlo jim o realizaci eschatologické vize lepšího života, které věřili. Nicméně postupně nastávala doba opadávání této přízně. Vyklouzla jim Jugoslávie, Albánie, později Rumunsko, ale už předtím miliardová Čína. Ve Vietnamu probíhala válka, kterou komunisté nakonec vyhráli. Podpora těchto válek a obsazování území si vyžádala obrovské prostředky. Slábnoucí podpora místních komunistů znamenala stále větší náklady na udržení tohoto stavu pomocí sovětské síly. To se projevilo naplno v Afganistánu, kde nastal ozbrojený odpor. Slábnoucí hospodářství nemohlo trvale udržet takovou zátěž. Z toho se lze poučit, že nelze vnucovat svoji vůli území, na kterém není převažující souhlasící skupina obyvatel. To vidíme na některých příkladech i dnes.

 

Po vpádu

Sovětskou okupaci v r. 1968 nemůžeme srovnávat s nacistickou. Naši občané se k sovětským vojákům chovali jako k lidem, kteří sdílí stejný nedůstojný osud a byli zmanipulováni, mysleli si, že voják se samopalem na tanku pochopí, že byl zneužit. Vyplývá to i z transparentů, které vidíme na snímcích. A nakonec jsme to prožívali. Nepřátelství směřovalo k režimu, nikoliv k lidem, kteří na tom byli ještě hůře než my. Jinak je okupace dostatečně zmapována a události jsou ve sdělovacích prostředcích rozebírány.

Po návratu Dubčeka a dalších představitelů z Moskvy byla stále naděje, že bude možno v nějaké nepříliš extrémní míře pokračovat v demokratizačním procesu, v domnění, že sovětům šlo o to získat na našem území základny, ale do našich vnitřních poměrů zasahovat nebudou. Jenže nová klika nasazená v komunistické straně plnila jiné příkazy z Moskvy. Pomalu prosazovala svoji vůli omezovat demokratické chování a svobodné vyjadřování. Lidé rezignovali. Stahovali se do soukromí a všechno záleželo na zbytku demokraticky smýšlejících reformních komunistů, kteří byli postupně vytlačováni a získáváni pro novou protidemokratickou a protilidovou politiku. Přesto chování lidí naznačuje, že se stále domnívali, že je možno něco podstatného zachovat. Dokonce i v rozhlase jsem slyšel zoufalé výzvy: „Zůstaňme svobodnými lidmi!!!!“. Palach se upálil, protože se domníval, že lidé se nějak zvednou, že s pomocí Dubčeka a ostatních zbytkových reformních komunistů zvrátí nepříznivý vývoj. To všechno předpokládá přesvědčení, že sověti nám do vnitřních záležitostí nějak podstatně nezasahují, pokud zachováme určité mantinely. Zdálo by se to logické. Ale sověti si museli být jisti bezvýhradnou podporou vlády. Vždyť se chystali k dobývání světa, nikoliv k nějakým reformám.

 

Závěr: Při okupaci v r. 1968 převládalo vědomí, že Rus je stejnou obětí režimu jako my. Dnes obvyklá nenávist k Rusům u dnešní mladé generace, tenkrát nebyla. Nebyla ani potom, nebyla dokonce ani v devadesátých letech. Není přímým následkem r. 1968, ale výsledkem usilovné protiruské propagandy, která události r. 1968 používá jako nástroj v politickém boji proti současnému Rusku, které s tím nemá nic společného. Tenkrát šlo o boj proti totalitnímu komunistickému režimu, který sužoval Rusy možná více než nás. Oni to jen méně chápali, ale nakonec pochopili totéž o dvacet let později. Tyto události se s dnešním paradigmatem srovnávat nedají, jsou vlastně z jiného světa.

Teprve porážka v Afghanistánu pohnula pýchou sovětů a donutila je přemýšlet nad příčinami a analyzovat svoji vnitřní situaci. Všechny objektivní analýzy končily v šuplíku, vždyť i Hanzelka a Zikmund předkládali Brežněvovi svoji analýzu, která se ovšem k němu nedostala. To vypovídá především o tom, že světovou velmoc vedla klika zatrpklých paranoidních fanatiků, chtějících zoufale zachovat zdiskreditovanou a nefunkční ideologii tím, že budou dělat expanze a porazí západní kapitalisty. Nakonec režim v Rusku padl v přesvědčení Rusů, že do expanze a vůbec celého komunistického společenství dávají příliš mnoho peněz a ruský člověk z toho nic nemá, akorát zažívá bídu a útlak. Dnes to ovšem kritizují jako nepříliš sofistikované, protože následoval rozpad SSSR a následné oslabení mezinárodního postavení Ruska. Dnes se snaží Rusko svoje mezinárodní postavení obnovit v mnohem horší situaci, když má asi polovinu obyvatel někdejšího SSSR a v podstatě absentuje nějaká ideologická přízeň obyvatel světa.
32 Komentářů k Výročí 21. srpna předmětem politického boje

 1. petr napsal:

  Kdo si postivě udělá vlastní analýzu politických poměrů před rokem 68 a před rokem 89 a posledních 28 let tu žil, tak musí dojít ke zjištění, že to skutečně kontrarevoluce byla. A že se povedla až napodruhé v roce 89.

 2. niSas napsal:

  Se domnívám, že komunisti využili únavu lidí z války a vrozenou dobrotu po našich předcích a pod tlakem bídy lidi do teho šli s nadějí, že snad hůř než mašírung fricků po námestích a votrocká práca v „erbeit macht frei“ lágrech (lágr znamená voe tábor), že horší to jako být ani nemůže. A gdyž fašounská kolona v těch rokách s ideologickou podpěrou a cizáckejma bankocetlema a rozumama vytáhla slimáčí růžky, že budou zase frickovsky slinit a plíživě ožírat vše zelené, chápu zase komunisty, keří uvěřili, že to zelené patří jako všem a gdyž vidí plže jak se formují na vožrání zahrádky, že vyjeli na plže s vachcínou proti mlžům, v některých rodinách to tak bývá. Něco takovýho si žádnej blboň dneska nedokáže představit. Je chrání prezervativy a hlášky z televíze, že se nic nedějě a ukážou vlajku jůůů-essej, a tím je to vybavené, igdyby pro černotu neviděli z baráku. No a dál už víme, že se to zmrdům z cizína přece jen podařilo, vykuchali to tady na stojato, co nešlo zneužít přímo ostřelili jako například OP Prostějov, něco zahrabali pod zem, jako například cukrovary a něco odvezli do cizákova, například jako Solo Sušice. A tak krůček po krůčku ti slimáci tu našu zahrádku vyžrali až na hlínu, kerou zadlužili, no dej jim eště korunu, dvěma přiznanýma jako státníma (chápej voe, tvýma) biliónama korun. A gdyž se tak něgdy člověk doví, že to celkem jako dělá neuvěřitelných, například 75 bilionů korun, tak ztráty za války s Hitlerem by se mohly přirovnat k dnešním likvidačním dotácím, že to ale živí ty malé kurvičky s vyjebanými cizáckými mozečky.

  • Paul Durham napsal:

   přijmete-li tézi, že tu hru po staletí hraje stále stejná parta majitelů svazu sportovních sekcí, obměňuje sporty a vymýšlí nové a taktéž dresy ( ty jsou pro goje to nejdůležitější ) , nebudete se rozčilovat na tupostí platícího publika a sportovních „ikon“ , z hvězdného prachu jste vzešli, prach jste a prach opět budete , mezitím televizní seriály protože kostelní lavice studí a tlačí

   • niSas napsal:

    Jo, je to zoufalý, tráva suchá a blboni jako za socíku, trhaj a drtěj to kosícíma autíčkama, páč smlouva o vykonané „práci“ …Města bují, betonují a gdyž se jim povede tu vodu vod tama konečně vyhnat, páč smlouva o vykonané „práci“ …Tak zbylým podílníkům, kerým nějaký kus země k přirozenému užitku zbyl zase mávají červeným hadrem před vočima, že néní voda….Že teda dotáhnou migranty, že vodu ušetříme…. No a jak tu našu zem před bláznama ubránit? Že by se něgde našel společný zemský plán, gde by bylo sečtený od každého syna a dcery od naší mámy, že jako fakt už bez legrace, co jako chtějí, že jako dáme hlavy dohromady a v televízi a rádiu to bude celodenní vysílání, než to na Silvestra šichni odklepnou. Fikce? Fantazírování? No, gdyž né, tak si buďme jistí, že blázni nám nechají, fákt bez zardění, zakroutit krkem a ke konci jak už budou v šíleném rauši afektovaně převrátí stůl, vyskočí na něj a budou po něm dupat jako vopice, a začnou šíleně kopat do všeho kolem sebe a s pěnou u huby křičet vzteky jako ten robot na nákladní vesmírné lodi NOStromo. Může se to zkusit jim třeba urazit palici nějakou železnou traverzou, esli fákt se budou chovat jako v tem filmu…

    • houbeer napsal:

     sasine,mam dotaz. kdo jsou ti synove a dcery od mamy?

     • jan nowak napsal:

      .. TO sou wši-chni Ekoteroristi & El komandanti.. a a gdo eště Sasíne ??

      Jo už wim – nekoupil bys Houbeere Kladiwouna ?
      .. je moc hodnej a wůbec .. prima dárek pro Starou ; )

     • niSas napsal:

      Výborná otázka. Gdo jsou vlastně synové a dcery od naší mámy. Příčinou této formulace je představa o tom, že gdo dle jakési při-rozenosti, ke komu čemu, smí vlastně rozhodovat v českých zemích o tom, co, gdy a jak se bude nebo nebude v souladu s vůlí většiny, čili těch, keří umějí dokázat vztah k předešlým generacím co žily na tomto území, keré sou více či méně rodově provázáni a jedním slověm si říkají národ. Takže do třetího kolena zpětně, alespoň jeden rodič, máma je jistá, doložitelný zápis, umožňuje blboňovi prohlásit že je podílníkem národa. Vylučovací metodou, esli papuánec, lze vybrat drsnější příklady, patří k našemi národu, to pochopíte rychleji. Takžé né tak, že si něgdo řekne , táák a teď su třeba maďarem…nebo že ukáže, kolik má nahrabáno bankocetlí a že jako začne rozhodovat, chápete? No a gdo bude mít doklad, že je národ, má nárok na podíl na neprodejné půdě a rozpočtu jako podílník jen z příčiny, že byl přiveden, né vlastní vůlí, či přičiněním do této země. A takový má přirozené právo spolurozhodovat se všemi ostatními zpřízněnými syny a dcerami, ano, nejlépe od naší mámy. Takže zopakuji. Rozhodovat o této zemi musí jen podílníci tohoto národa a podíl na neprodejné půdě je glejt na „práva“ spojená s podílem na rozpočtu této země a sečítanými věcnými potřebami týkající se potřeb tohoto národa jinak národ není. Národ je kultura, kerá žije svými potřebami. Civilizace je smrt, přechod do jiné měřitelnosti. Kultura je soubor potřeb vedoucí k radosti, štěstí. Civilizace je tecnické dobití země za zisk, který se v prach obrátí.

  • Paul Durham napsal:

   mimochodem, jak si na svém poli a zahradě po mámě ochráníte studnu před demokraty ?
   https://sichtarova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=674286

   • proud napsal:

    Dobrej postreh.Neochrani,dokud nebude chranit jeden druhyho,ale to jde jen bez rozdelovani se,o izolovani se navzajem ani nemluve.Za prachy vzdycky najdes nekoho kdo studnu otravi,a nejen jednu,cely mestsky vodarny,jde jen o to kdy prijde „objednavka“,tak penize fungujou.

    • niSas napsal:

     Chápeš ty voe vůbec něco? Ti řeknu jak vypadá rozdělení. V průchodě sedí pět blboňů a každému svítí debil přez kerej se spojují s vostatníma debilama. No a teď ta zápletka. „hele voe, posuň se“… a teď jak zapracovalo spojení…“ vypadni ty debile“….

   • proud napsal:

    Jinak dobre ze jsi sem Sichtarovou ktera vubec nezna pravej vyznam slova socialismus dal,at kazdej vidi co dokaze kozel zahradnik,hlavne ze bude mit vlastni studnu,jenom pro sebe,co na tom ze soused i s detma skapou bez vody,ze?? Toz ja ji teda taky nepomuzu az ji prijdou migranti znasilnit!!!

   • proud napsal:

    Ke me pro vodu po zlym nikdo nemusi,kazdej ji dostane samozrejme!

    • Jochen napsal:

     Kazdej ne! Ta cerna verbez at si doveze svoji.

     • proud napsal:

      Kazdej,voda patri vsem,stejne jako vzduch a plody Zeme vubec.Bavime se samozrejme o „slusnejch“(rozumej normalnich) lidech.Nepratele lidi at si najdou svou,nebo at chcipnou,zero tolerance.

   • niSas napsal:

    No, že na co furt kua ten podíl na neprodejné půdě, dyk u nás dneska může volit kluky z plakátu včéra příletivší negr nebo aláhista, že naco v tem dělat nějaké pádné pořádky, šak našim dcerám a synům stačí otrocká „práca“, podnájem u prouda a ujištění zlo dějů, například babiše, že jako pokud se to vyplatí, že jako proč sem nenatahat další problémy. Šak co, na světě je pré miliardy blboňů o které se proud postará, podělí se s něma o všechno co má. :-) Že co se staráme vo svý, dyk sme všichni jako lidi :-) Že počkáme, než se vopice naučej vorat, Na co se zabývat něčím tak přízemním jako své kon-krétní potřeby, keré si jako sečteme a budeme jako valit bulvy na to, co jako nám fak, doopravdy vynde. Na co to podmiňovat nějakými rodovými, národními potřebami, gdyž celej svět strádá a buzeranti chtějí zakládat rodiny a že mají pré nárok taky na děti, že gde je kua vzít a nekrást, že…. Že jako svět rozlezlej kolem oceánů nemá dostatek vody, že teda pošlou objednávku k nám, suchozemcům, a že si za to můžeme koupit předplatné na cestu kolem galaxie, demográticky, H-systémově….

    • Eschatolog napsal:

     1*****

     se říká, že ti synove a dcery něčí mámy se tu vzali křížením, od Premysla Otakara 2 se tu vystridalo penisaru a spermatoru ze vsech koncin sveta vcetne krivych rypaku a indů, staleti multikulti a mame tu detroit bez negru, démográticky samozrejme

     • petr napsal:

      Náhodou, hezčí holky než my mají snad jedině na Ukrajině.
      Běžte se podívat do libovolného ne-detroitu plného mentálních degenerátů, kde se od přemysla otakara křížili bratranci a sestřenice.
      Británií počínaje, Norskem pokračuje a Rakouskem konče (a to jsme jim tam genofond vylepšovali 400 let R-U).

      Tak nevím na co si stěžujete.
      Mě třeba v tom českém detroitu holky s jemnými asijskými rysy, nordicky plavými vlasy a slovansky velkýma kozama a zadkem ani v nejmenším nevadí :-)))
      Vám ano?

      • proud napsal:

       Asi jsem difffnej,ale me vadi jak velka prdel,tak velky kozy,ja byl vzdycky a jsem,na sportovni postavy a primerene dlouhy nohy,coz u nas je pravidlem cim dal min,zato ustrelenejch malejch piv s velkejma prdelema a kratkejma nohama vidam hodne,cim to je se asi musime zeptat tatinku co vlezli na kdeco.

       • petr napsal:

        Nejsi ta náhodou tak trochu latentní…. :-)))

        Moc malých piv s prdelí a krátkými nožičkami jsem u nás nepotkal. Kde to člověče bydlíš, v cikánské osadě?

        • proud napsal:

         Protoze koukas jen po tom od prumernyho vejs :-))).Musis mit ve „voku“ vsechno :-)

 3. .lak napsal:

  Každý realista ví že úžeři po ekonomické válce mají choutky a vášně vydupat s užitými bambuly válečnými pluhy které milují a sklízí vše i prostor nové zelené louky kdy znovu rozjedou hrátky zisků s naprogramovanými formanty úděsných školství nejblbějších z blbých pádivých formantů a fachidiotů workoholismu nejdřístavější formy likvidací sebe i okolí diagnózou zanášejících slepic kryplům s dnes již méně než otroky protože mají všechno i výsměch užitým a navíc jim poté z vylágrovaných exploatovaných sociopaty nemá kdo nadávat. Civilizace, kultura i industrializace s takto puštěným msomlýnkem zájmových tohoto pekelného masomlýnku to má společné jen to že je to protipól tvůrčím a dar z pekel nestvůram ve všech myslitelných podobách zvrhlé destrukce v podstatě čehokoliv. Nic z toho si nemusíte brát jako etalon aktuálního dění, je to pouze rétorické cvičení.

 4. Maroš napsal:

  Treba si ujasniť základnú vec – v roku 1968 sme boli kondiciovaní – vyvražďiť sa navzájom! Kvôli ideálu USA, kvôli ideálu ZSSR! To podstatné!
  Ten, ktorý to chápal – Dubček – vedel o čom to je! Dnes mnoho blbcov brojí za to, že „mali sme bojovať z slobodu“! Vážení – jebe vám! Za slobodu čoho – viac peňazí, viac drog, viac konzumumu! Skúste sa začať pozerať na rok 1968 ako na sociálny experiment /Pjakin – „Bola to /aj rok 1956 v Maďarsku/ skúška životaschopnosti boľševického režimu!“

  Kurva! Junckers vám odhalil novú sochu starého buzeranta Marxa! Kedy už pochopíte, že taký ľudia ako Dubček – zabránili krviprelievanie vlastného národa v prospech sionistickej „hociakoalternatívnej“ ideológii?!

  • Justass napsal:

   No vždyť on Dubček byl stejný tupoň jako Gorbačov nakonec
   na studiích v Moskvě byli spolužáci. Na ruské straně to dal teď dohromaby Putin. Tady to nedokázal dát dohromady nikdo. Ale díky alespoň za těch 20 let klidu a okupace, resp. neokupace.
   To by byla republika rozkradena a my se stali koloniálními otroky sionistické klaky vedené USA o celých 20 let dříve. Resp. možná naopak. Páč ta klaka tlačí do hrobu i ty USA.

   • benmil napsal:

    Dubček nebyl žádný reformní komunista (viz jeho životopis). Byl to sovětský, přesněji řečeno přímo Brežněvův agent. Měl za úlohu provést státní převrat a odstranit Antonína Novotného, který několikrát vetoval sovětský požadavek mít tady vojenskou základnu (mimochodem, požadavek nanejvýš legitimní.) Ke kontrarevoluci (naprosto nepochybné) došlo, když Západ vycítil oslabení KSČ a mobilizoval své zdejší početné spící agenty. Pro Justasse: Dubček nebyl spolužák Gorbačovův ale Brežněvův. Byl tehdy konec 40. let a Gorbačov byl tehdy mládě školou povinné.
    Jak by to dopadlo, kdyby nebyla okupace? Byli bychoch vytunelováni už o 20 let dřív.

 5. petr napsal:

  To bude zas v álejích (médiích) nablito.

 6. Jana napsal:

  …“Při okupaci v r. 1968 převládalo vědomí, že Rus je stejnou obětí režimu jako my. Dnes obvyklá nenávist k Rusům u dnešní mladé generace, tenkrát nebyla.“…
  Myslím, že nenávist k okupantům byla tehdy docela silná, překvapovalo mne, že si lidi většinou neuvědomovali, že řadoví vojáci sem nešli ze své vůle.

 7. Jana napsal:

  Docela dobře si na ty dny pamatuju, babička plakala, byli jsme na chatě, v krámech bylo hned vše skoupeno, lidi si dělali zásoby, na druhém břehu byl někdo stanovat, jeli jsme jim to říct. Po cestě do Prahy nás stavěl voják s tankem za zády, prohlíželi zda nemáme rádio (otec ho měl zabalený v hadru na podlahu u motoru), v Podolí kde jsem bydlela byl pomníček zastřeleného malého kluka, který hodil na tank kámen…

  • petr napsal:

   Češi jsou ufňukaní rozmazlenci, kterým se nikdy nic nestalo. A všechny průšvihy za ně vyřešil vždy někdo jiný. A tak kňourají i když jim někdo zkřiví vlas.

   To se nedá srovnat s Ruskem, kde náckové při invazi věšeli i ženy a děti, když vás „jen“ hromadně znásilnili a vy jste to přežila s trvalým poškozením zdraví, tak jste ještě měla štěstí.

   • proud napsal:

    Pravda,bohuzel.Vec na kterou u svyho naroda nejsem hrdej,ale proto o ni nebudu zticha jako vetsina pokrytcu,ale nanaset ji ne pro nejaky zbytecny a skodlivy pocity viny,ale pro premejsleni o naprave,rozhodne spis nez koumat jestli byl Adolf desatnik,nebo jen vojin,kdyz oboje stojej za hovno tak jako on sam.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!