Kroniky slovenského Majdanu: Kliatba „patriotov“. Časť II. – ZRADA V SMERE. RAŠI. SCHUSTER. HARABIN.

I. Čo sa stalo po Kuciakovej vražde? Ficov gambit. Komplot v SMERE. Vojna proti SVK na všetkých prioritách riadenia.

II. Prečo máme zrazu všade dopravné zápchy, búračky, výbuchy, žltačky a osýpky. Prečo sú úradníci samospráv otvorene trúfalí? Plán globalistov-euroázijcov, „patriotický“ scenár Majdanu. Prezidentské a pravdepodobne predčasné parlamentné voľby. Zrada Lajčáka. Harabin, Schuster a Raši. O podlosti ako kvintesencii „patriotov“.

“Celý dospelý život nesiem v sebe traumu roku 1945, teda traumu ideológie a krachu slovenskej štátnosti.“

F. Mikloško, fašista a ľudák, zástanca genocídy slovenského národa, „kresťan-katolík“, prezidentský kandidát s podporou OKS.

Prednedávnom zverejnili, ako inak, „Hlavné správy“, politický pamflet A. Belousovovej - https://www.hlavnespravy.sk/belousovova-obvinenie-kotlebu-nemohol-lepsie-nacasovat-ani-jeho-predvolebny-stab/1477622. Mám Vás rád, pani Anna, ale nechápem, z akého dôvodu splietate hrušky s jablkami. Vravíte, že v krajine má SMER má všetko pod kontrolou a dokonca predkladáte zákernú konšpiračnú schému, podľa ktorej vraj SMEROM ovládaná (??) Generálna prokuratúra skrz obvinenie ĽSNS za dar v hodnote 1488,- EUR robí čiernu reklamu Kotlebovi. To má za cieľ nápravu jeho reputácie a zvýšenie preferencií po tom, ako čelil kritike priaznivcov za to, že sa rozhodol kandidovať za prezidenta. Podľa slov p. Belousovovej, tento počin štiepi národné sily a komplikuje príchod k moci Spasiteľa, Boha-Učiteľa („Ha-rabin“ v doslovnom preklade – pozn.), ktorý zabezpečí, aby SMER definitívne skončil a jeho členovia išli do basy. Ergo – podľa p. Belousovovej – je v záujme SMERU, aby podporoval Kotlebu v prezidentských voľbách a vraj teda na tých rečiach o akejsi „čudnej symbióze“ SMERU a Kotlebu niečo je... Veľmi prefíkaná manipulácia, pani Anna. Až na ten fakt, že SMER vôbec neovláda Generálnu Prokuratúru. Na tom padá celá Vaša schéma. Generálna Prokuratúra, ako hlási jej samotná abreviatúra, podlieha riadeniu Globálneho Prediktora (GP), a dokonale prejavila svoju protištátnu, majdanistickú podstatu v post-kuciakovskom slovenskom Majdane. A pokračuje to robiť aj dodnes, keďže s tým, že konečným efektom týchto inkriminácií v terajšej atmosfére, samozrejme, bude nadháňanie voličov do košiara ĽSNS – s touto tézou všetci súhlasíme. Ten Čižnár tiež potvrdzuje staré ruské príslovie – Bog šeľmu metit. Inštinktívne odpudivý človek.

ciznar

A taktiež zabúdate dodať, pani Anna, že tak Harabin, ako aj Kotleba ťahajú za jeden povraz a sú koordinovaní z rovnakého centra nadnárodného riadenia, rozhodovania a koordinácie záujmov. Všetko ostatné, vrátane „divadla“ okolo Kotlebovho prezidentstva, je len vyjasňovanie si pozícií a vnútropolitický zápas medzi klanovo-oligarchickou perifériou „červeného“ krídla GP na Slovensku.

 

Čo sa teda dialo po prepuknutí „kauzy Kuciak“?

Vražda Kuciaka odštartovala slovenský Majdan, ktorého horúca fáza (v réžii „atlantistov“) prebiehala do 15. Marca 2018 (Ficova demisia) a odvtedy, metamorfujúc, pokračuje v plazivom a automatickom režime, pričom iniciatívu pri jeho riadení čoraz viac na seba preberá „červená“ frakcia GP. Z globálno-politického pohľadu sa nám javí, že prvotný cieľ celej kauzy a následnej vládnej krízy bolo jednoznačne odstavenie Fica. GP nepotrebuje suverénne Slovensko, zatiaľ čo Fico nielenže pyskuje celej globalistickej EÚ, že sú vlastne kryptonacisti, keďže nám predávajú druhotriedne potraviny za rovnakú cenu ako Untermenschom, ale ani nechce riešiť ich, európske problémy a prenechať Slovensko na roztrhanie atlantistom a „patriotom“. Ako povedal v interview RTVS „Sobotné dialógy“, jeho európske záležitosti nezaujímajú, chce zostať na Slovensku a riešiť slovenské problémy, vyhrať ďalšie parlamentné voľby a zostaviť vládu s účasťou SMER-u. T.j. realizovať vlastnú globálnu politiku v období, kedy sa bude rozhodovať o prežití Európskeho projektu v kontexte postupného odstrihnutia USA od globálneho riadenia a integračných procesov v Euroázii, kedy v Európe panuje katastrofálny nedostatok adekvátnych kádrov a Slovensko je z titulu svojej polohy a histórie strategicky dôležité pre globálnu moc (dtto Čechy – pozn.). S odstupom času môžem len potvrdiť, že táto neutralizácia Fica ako primary goal nebola vonkoncom a výlučne dielom atlantistov, ale že to bol komplot GP, konkrétne overstag v jeho réžii, kedy sa revolučný potenciál „atlantistov“ mal využiť a vyčerpať na diskreditáciu a odstavenie Fica a atlantistov samotných, v prospech posilnenia práve „patriotického“ krídla v podobe „alternatívy“, tzv. „neštandardných strán“, starých, pred-dzurindovských elít, napojených na romano-germánsku frakciu globálnych elít, pri všeobecnej koordinácii zo strany Vatikánu. Konkrétne napríklad SIS, ktorá je štruktúrne ovládaná Vatikánom, zohráva v post-kuciakovskom Majdane koordinujúcu úlohu, pričom je otázne, nakoľko je oboznámená s okolnosťami samotnej vraždy. Ten milión eur, čo Fico s Gašparom a Kaliňákom dali na stôl, mal totiž poslúžiť zámeru vyvolať v spoločnosti istý brainstorming, keďže sotva mohol spoliehať na asistenciu „tajných“ či „mainstreamu“ v rozriešení tejto nadregionálnej kauzy, hrubo zneužitej Západom a jeho domácou politickou perifériou na mocensko-politický nátlak na SR.

Nech by už bolo, ako chce, prestavba Európy ide plným prúdom, Slovensko je vitálne dôležitá transeuroázijská dopravná tepna, transformačné procesy v EÚ a konvergenčná politika „starého kontinentu“ smerom k euroázijským integračným projektom sú nevyhnutné, ak sa má v Európe vybudovať trvalý mier. Slovensko a Fico mali našliapnuté reálne vysoko v tejto globálnej hre, v ktorej sa doteraz posledný nikdy nenechal odradiť a choval sa voči otvorene bezočivým západoeurópskym kolegom vždy sebavedome, úctivo a fér, po každom faule z ich strany len zvyšujúc stávky v nekončiacej hre o Slovensko. Tak, ako EÚ prisúdilo sídlo EMA a EBA „starým“ štátom-uchádzačom na úkor nanajvýš kvalifikovaných a korektných slovenských požiadaviek, demonštrujúc pritom skutočnú hodnotu ich slova a úroveň, ktorú nám, spratkom, prisudzujú, tak ani vo veci euroázijskej konvergencie to nemalo byť Slovensko, ktoré zohrá prím v zbližovaní medzi EÚ a Ruskom. Malo to byť Rakúsko a obzvlášť kontinentálnymi štruktúrami očividne protežovaný mladý rakúsky kancelár Kurz, ktorý však, ako ukazuje aj jeho priezvisko, je na takú úlohu, ako aj na Fica, prikrátky. Pri tvorbe budúcej politickej koncepcie, ako aj štátnej ideológie SMERU (želateľne ozvučovať ešte pred parl. voľbami – pozn.) bude nevyhnutné zohľadniť tento fakt, t.j. žiadne nové jednostranné koncesie Európe a Západu. Pretože na nich niet spoľahnutia, ich slovo neplatí, ich opité Junckerove bozky sú Judášove bozky, zatiaľ čo ich nadčasové európske pornoty sú – rusofóbia, rehabilitácia nacizmu, myšlienková diktatúra a tvrdý neokolonializmus, v ktorom jediné, čo nadnárodnej korporatokracii na inak bohatom Slovensku vadí, sú Slováci.

juncker

gal

Ďakujeme, pán Gál, že ste seba aj Vašich sionistických chlebodarcov tautologicky usvedčili v tom, o čo Vám v skutočnosti ide. Hoci si napriek tomu všetkému Slovensko a Fico zodpovedne plnili všetky naše záväzky, Európe to nebránilo vyvolať u nás „mäkký“ štátny prevrat s „neutralizáciou“ nepohodlného premiéra. Skutočnosť, že osudový a prelomový summit Putin-Trump sa napriek mnohorakým špekuláciám a rakúskou stranou vehementne advokovanej prerogatíve plniť funkciu „mosta“ medzi EÚ a Ruskom, nakoniec konal vo Fínsku, zrejme naznačuje, že Putin si dobre pamätá, ako rakúsky prezident van der Bellen hostil na poslednom viedenskom Opernballe Porošenka ako čestného hosťa. Predpokladám, že ruský prezident netúži zdieľať s tou nacistickou sviňou (myslím, ehm, Porošenka...) podobnú česť zo strany prefíkaných habsburgských hostiteľov, ktorí to pri takýchto neklamných znakoch úcty voči kyjevským banderovským hrdlorezom asi sotva môžu myslieť vážne, keď sa zrazu sebaprezentujú s olivovou ratolesťou, ašpirujúc na funkciu „mosta“... Pripomeniem, že na zrodení, utváraní a nadgeneračnej podpore banderovského a ukrajinského nacionalistického (a nielen tých – pozn.) projektu sa rozhodujúcou mierou podieľal rakúsko-uhorský generálny štáb. Rozoštvávanie národov je starý a vyskúšaný trik Viedne, významného strediska koncentrácie globálneho riadenia euroázijského krídla GP. Nič si nenahovárajme, dianie v celom Rakúsku reálne kontroluje päť rodín. Jednou z nich bola, je aj zostáva rodina Habsburg-Lothringen. Práve v tomto kontexte odporúčam nahliadať na nedávno medializované správy o „zázračnom liečiteľovi“ Marošovi, ktorý do piešťanskeho parku priťahuje Cigánov zoširoka-ďaleka. Tí sú z tohto „spasiteľa“ celí paf, samo sebou. Je totiž známe, že minulý rok následný rakúsky arcivojvoda Georg von Habsburg-Lothringen navštívil Piešťany, kde sa zúčastnil na omši, celebrovanej trnavským arcibiskupom J. Sokolom v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho, kde tento uložil relikviu posledného rakúsko-uhorského cisára Karola I. https://www.teraz.sk/slovensko/kaplnka-bozskeho-srdca-jezisovho-relikvi/263371-clanok.html.

Všeobecne totiž platí, že v súčasnosti sú za „nositeľovi svätej krvi“, resp. „Dávidovej línie“ – t.j. za pokračovateľov pokrvnej línie Krista – považovaní dedič britského trónu a Georg von Habsburg-Lothringen. Paralela jasná?

georg von habsburg-lothringen

house of habsburg coat of arms

Práve Habsburgovci a im úslužná slovenská katolícka cirkev spolu s Vatikánom ovládanou SIS ako predstavitelia „červeného krídla“ GP zohrávali aj zohrávajú významnú úlohu v „kauze Kuciak“ a slovenskom Majdane všeobecne, pretože majú štruktúrne väzby na našich „patriotov“ ešte z pred-dzurindovských čias, a Majdan, odštartovaný Kuciakovou vraždou (ako bolo popísané tu - http://leva-net.webnode.cz/products/globalno-politicke-aspekty-kauzy-kuciak-dalsie-analyzy-citatelov-na-temu-snahy-o-majdanizaciu-sk-cz/) mal cez tzv. overstag posilniť „patriotov“ na úkor Fica z jednej, a atlantistov-neokonov/liberál-fašistov z druhej strany. Len si prečítajte ten článok o Piešťanoch a predstavte si, že ste na mieste toho Dávidovho dediča – čo vidíte? Trnavský arcibiskup je veľmi poctený tým, že môže slúžiť takým veľavýznamným a veľkomožným pánom, akási temná organizácia s čudným financovaním Modlitebná liga cisára Karola I. tu roztrubuje, akí sú Habsbáči údajne mňamučkí, Bratislava každoročne organizuje Korunovačné slávnosti, volajúc do sveta – „Tu sme, Vaši oddaní CHOLOPI, vládnite nami, ako ste nami vládli za čias „osvietenej“ cisárky...“ Ani sa im nečudujem, že si tu robia, čo chcú a majú pod kontrolou „patriotov“ a „alternatívu“.

Avšak odstavenie Fica, tento primary goal Majdanu, na oltár ktorého bol sakrálne obetovaný mladý Kuciak s priateľkou, nakoniec bol dosiahnutý iba čiastočne. Samo sebou, že odstúpenie Fica znamenalo okamžité a významné zníženie našej suverenity, hoci Gašpar, zrejme for the sake of Kuciak investigation, zotrvával v úrade tak dlho, ako sa len dalo. To skutočne len vyšinutí schizofrénickí „slušní“ ľudia môžu najprv žiadať nedemokratickú dekapitáciu Polície na základe akýchsi nekonzistentných medializovaných inkriminácií, rovnako MV SR a predsedu vlády, a potom sa čudovať a horekovať, aká sme to „mafiánska krajina“, keď sa tu nič nevyšetrí. Bodaj by sa aj, keď cielene rozkladáte Políciu, oslabujete vlastnú štátnosť, ktorá musí ani nie v mene odhalenia, ale potrestania vinníkov konsolidovane čeliť zahraničiu, ktoré z oslabenia našej štátnosti benefituje a dosť pravdepodobne aj ukrýva páchateľov, tak ako ukrývalo svojho času čečenských teroristov, pripisujúc im auru „bojovníkov za slobodu“. Veď uvidíte, to bude humbuku, keď SR oficiálne požiada o vydanie, resp. predvedenie pred zastupiteľský úrad SR T. Nicholsona za účelom vyjasnenia okolností jeho náhleho a „naveky“ odsťahovania sa do Kanady v predvečer medializácie správ o Kuciakovej vražde, s ktorým údajne koncipoval posledný, príslovečný článok o talianskej mafii a zásoboval ho informáciami... Ďakujem za dobrú tandemovú hru, Katalin Tara! Zdraví „Credo Roberto experto!“

Btw, o Nicholsonovi. Veľmi pochybujem, že by práve on bol autorom knižnej verzie „Gorily“. Neviem, kto to za toho nastrčeného neskrývaného agenta tajných služieb Západu písal, ale keď som náhodou raz šiel mimo jednej jeho žilinskej autogramiády, pochopil som, že ten chlap sa len s veľkými ťažkosťami dokáže na úrovni a zrozumiteľne slovensky vyjadrovať, tobôž samostatne písať o komplikovaných záležitostiach. Takže jeho funkcie zrejme mali veľmi ďaleko od „novinárčiny z presvedčenia“. Chlap smrdí od hlavy po päty. Kľudne mohol toho Kuciaka aj odbachnúť. Ale hlavne že Europarlament sa furt vypytuje, ako pokračuje kauza a či sme slušní.

tom nicholson

Vráťme sa však späť k nášmu Majdanu. Fico ako jeden z mála predstaviteľov vlasteneckého krídla našej elity spolu s Gašparom a Kaliňákom dlho a statočne odolávali náporu ulice, médií a zahraničia, ťahali čas, držiac v rukách tromfy, aby sa vysvietilo čo najviac do Majdanu zaangažovaných aktérov – tak na Slovensku, ako aj mimo neho. A len keď už Bugár chcel torpédovať koalíciu na základe ultimatívnych požiadaviek, prišiel Fico s ponukou, ktorá sa neodmieta. Je veľkým omylom si myslieť, že to „médiá, tretí sektor a ulica dali dole premiéra“, ich rojčenie bolo nič v porovnaní s Bélovou podpásovkou. To, čo vtedy urobil Fico, bol vlastne šachový ťah s názvom gambit. Gambit, resp. taliansky dare il gambetto znamená doslova podstrčiť nohu na potknutie, číhajúcu pascu. V šachu znamená gambit obetovanie nejakej figúry za cenu predvídateľného získania iniciatívy. Fico študuje a realizuje globálnu politiku a nechce skončiť ako Mečiar, t.j. prehrať v zápase, kde nikdy nevyhráva ten, kto najlepšie ovláda pravidlá, ale ten, kto ich stanovuje. Fico nielenže bojuje za Slovensko ako lev, ale je ešte aj ľstivý ako líška. Aktívne a objektívne vníma situáciu, vidí, ako sa proti nemu spolčil po Kuciakovej vražde celý kolektívny Západ. Vetrí, že v SMERE to doslova páchne širokospektrálnou zradou. Chápe, že v tej situácii nikomu nezáležalo na vyšetrení vraždy, a médiá jeho volania po racionalite prekričia. Jeho oponenti čakali, že sa bude biť až do trpkého konca, považujúc ho za „autokrata“ a „inžiniera moci“. Keby sa Fico post-kuciakovskému otvorenému Majdanu neokonskej pravice, médií a tretieho sektora tvrdošijne protivil, dialo by sa to, žiaľbohu, len za cenu rapídneho navyšovania nátlaku na SR a burcovania spoločensko-politickej hystérie. Možný rozpad vlády by bol zaručene priviedol k vypísaniu predčasných parlamentných volieb, ktoré by v terajšej situácii nevyhral. Ak je vektor cieľov pri obmedzenej úrovni zdrojov a existujúcej kvalite riadenia nedosiahnuteľný, musí sa zvyšovať kvalita riadenia. A keďže riadenie = informácia a jej šírenie, musí sa formovať nové informačné pole, Fico musí dostať nový manévrovací priestor. Musí mať reálnu možnosť hovoriť inak a viac, než by mohol z nanajvýš obmedzujúcej a exekutívnej premiérskej funkcie. V princípe sa mu už podarilo naštartovať procesy, ktoré aj za Pellegriniho pokračujú v automatickom režime. To, čo je teraz najdôležitejšie, je konsolidácia SMERU a formovanie nového informačného poľa. Svojou abdikáciou nielenže všetkých prekvapil, ale aj vytrhol liberál-fašistom zbraň z rúk. Zbavil ich „obrazu nepriateľa“, ba čo viac, Kiska je teraz pod oveľa väčším drobnohľadom verejnosti. Je to aj spravodlivé, keď ako P-rezident obviňujete vlastnú krajinu, že je „mafiánsky štát“, skôr či neskôr čakajte, že aj vás budú preverovať. Posledné medializované informácie o Kiskovom prepojení na Černáka a Žaluďa, o jeho väzbách s popradským podsvetím, len potvrdzujú pokrytecký a vlastizradný charakter tohto ničiteľa štátnosti.

Čo teda dosiahol Fico svojim gambitom? GP sa Fica nepodarilo odpísať, atlantistom sa nepodarilo realizovať Majdan (predčasné voľby), koalícia sa nerozpadla, Fico odstúpil a menoval namiesto seba zhovorčivejšieho Pellegriniho. Fico naznačil, že v prípade tejto rošády by sa mohlo jednať o tandem, t.j. zotrvávanie na „vydobytých pozíciách“ a neochvejná obhajoba Pellegrinim pre zdrojovoú stabilitu Slovenska kruciálnych politík, ktoré sa Ficovi v kombinácii s V4 podarilo presadiť a obhájiť v rámci EÚ. T.j. minimálne sprísnenie a revízia migračných politík. Agenda s dvojitou kvalitou potravín, ako sa ukazuje s odstupom, bol ozajstný Ficov žolík, ktorý použil proti EÚ vtedy, keď „až moc silno tlačila vo veci migrantov...“. Pochváli za to Fica niekto z tých zblbnutých mladých ľudí, skákajúcich na „slušných námestiach“? Nikomu to, bohača, ani len nedochádza. Dúfam, že ten tučný Avramopoulos dostane „co proto“. Vládna kríza v Nemecku a Merkelovej slová, že v 2015 to zbabrala, boli symbolickou vodou na mlyn SMER-u a Ficovi, ktorý sa vlastne týmto gambitom oslobodil od síce dôležitej, ale z veľkej miery technickej rutiny premiérskeho úradu, v ktorom navyše nemohol kvalitatívne riešiť stranícke, ideologické a informačné problémy, pred ktorými stojí jeho materské hnutie. Svojim spôsobom bol tento gambit geniálnym ťahom, ktorý ešte vojde do učebníc, ak „Slovensko prežije v komplikovaných medzinárodných podmienkach“... (Fico – pozn.)

Navyše, ako na premiéra na Fica zhadzovali všetku zodpovednosť za kroky údajne „jeho vlády“, v ktorej si, s prepáčením, mnohí robili, čo len chceli, pričom Danko ešte povýšil metódu koaličného vydierania pre akési svoje večné vrtochy na bežný operatívny nástroj jeho „vládnutia“. Zatiaľ čo Fico na domácom fronte plnil skôr úlohu „krízového manažéra“. Chápal ten blbec Danko vôbec, že takéto umelé vyvolávanie krízy automaticky znižuje renomé a prestíž Slovenska navonok? Očividne si pomýliac ním večne omieľané „riadenie štátu“ s „riadením maf-biznisu“, neskôr sám Danku na ilustráciu svojej neadekvátnosti prostoducho tresol, vraj – „S pánmi X a Y je ťažké sa rozprávať, pretože im nemôžem skákať do reči...“. Koľká úprimnosť, najradšej by ste, isteže, skákali, však? Šachista, hm.... Svojou abdikáciou na premiérsky post sa Fico zbavil značnej časti zodpovednosti, a z pozície lídra SMER-u by mohol určite v uvoľnenejšom režime meniť a formovať podstatne nové informačné pole, efektívne ideologicky a kádrovo pripravovať stranu na parlamentné voľby, o ktorých nevylúčil, že by mohli byť predčasné. Pri tom, čo dnes vládni aj opoziční politici stvárajú, ma to ani nebude prekvapovať. Miera spoločenskej frustrácie, polarizácie a nasratosti je aj ich zásluhou v doterajšej histórii nevídaná. Pred Ficom teraz stojí najťažšia a najdôležitejšia úloha v jeho živote a on vie, že inú šancu ani on, ani Slovensko už nedostanú.

Situácia je naviac umocňovaná tým, že odchodom Fica z postu premiéra, chceme či nechceme, objektívne a okamžite došlo k značnému zníženiu našej suverenity. Keď už aj Bugárovi, dlhoročnému vernému spojencovi liberálno-fašistickej pravice, hlavnej hviezde a podrazákovi post-kuciakovskej vládnej krízy, sa vyhrážali akísi mafiáni (t.j. kvintesencia „tajnej moci“ liberál-fašistov a neokonov na tmavých hriešnych slovenských uliciach – pozn.), pričom do takej miery, že musel požiadať o policajnú ochranu, svedčí to o veľkosti tých stávok, ktoré „atlantisti“ dávali na okamžitý pád vlády. danko bugarFico vlastne vtedy na rokovaniach s Dankom a Bugárom vykúpil pre seba a pre SMER čas (do najbližších parl. volieb – pozn.) výmenou za vidinu, že SNS a MOST si teraz už budú môcť riadne bačovať do sýtosti. To práve na túto udicu skočili Bugár a Danko, práve to spolu s možným nepostúpením do parlamentu v prípade prečasných volieb motivovalo Bugára k tomu, aby pristúpil na dohodu nevzrúc na vyhrážky jeho „dzurindovských priateľov“; práve to spolu s dočasným znížením úrovne štátnej suverenity je reálny cena za to, že Slovensko nadnárodná korporatokracia v súčinnosti s domácou podpindosnou piatou kolónou prinútili „chovať sa SLUšNE“.

Chceli ste byť slušní? Nech sa páči, teraz tolerujte, že nás pomaly okupuje NATO, vnucujúc nám zbrojný šrot, ktorý budú splácať ešte naši vnuci. Bohača, za cenu tých radarov a F-16 sme si kľudne mohli kúpiť 2-3 batérie S-300 a skutočne spoľahlivo garantovať nenarušiteľnosť nášho vzdušného priestoru! (Pán Kotleba, predbehli ste ma len o niekoľko dní, hoci dúfam, že ste neodpisoval - https://zemavek.sk/ministerstvo-obrany-piata-kolona-vo-vlade/ ? – pozn.). Tolerujte, že Danko trepe, vraj „máme problém s antisemitizmom“, Korčok a Raši zas že treba potlačovať dezinformácie. Ale vraj sociálni demokrati a národovci, hm... „Patrioti“, čo? Hoci nie som ani nemôžem byť fanúšikom Kotlebovcov, musím Mariana pochváliť za odpoveď, ktorú adresoval Dankovi za tie jeho večné slovné hnačky smerom k ĽSNS. Ak niekto niekedy videl neokrôchanejší spôsob boja so „zlými bakanými extrémistami“, než aký predvádza SNS a Generálna prokuratúra, rád sa s ním pozhováram, každopádne však smutné na tom je, že sa jedná o divadlo pre masy, kde aj Danko, aj Kotleba vedia, že bezprostredný výsledok tejto agendy bude naháňanie voličov do košiara ĽSNS. Rovnako aj vyšetrovania Generálnej prokuratúry. Ako vidíme na rozsudku pre S. Mizíka, reálne žiadne postihy za žiadne „obvinenia“ nehrozia.

Fico bol v tej post-kuciakovskej spoločenskej a mediálnej hystérii nútený urobiť tieto ústupky a koncesie, pričom k jeho cti svedčí, že nikdy neobetuje pozície bez toho, aby o ne predtým nezviedol tuhý boj. Keď však vidí, že nápor je jednoducho priveľký a ďalší odpor vedie k efektu „opičej pracky“, volí menšie zlo a odchádza z vlády, ktorá sa bez neho už otvorene mení na protinárodnú. Ale stále to je a zostáva legitímna vláda Slovenska, ktorú si náš národ, s prepáčením, zasluhuje za svoje posledné volebné rozhodnutie. Stále to zostáva prijateľnejšou možnosťou, ako Matovičom a „Slušným Slovenskom“ advokované predčasné voľby a Kiskova úradnícka vláda. Už aj letmý pohľad na fúru zverejnených materiálov, prepájajúcich horemenované hnutie na Sorosove nadácie, stačí k vyvodeniu záveru, že by sa v prípade realizácie ich „mokrého sna“ – predčasných volieb, vonkoncom nejednalo o legitímny demokratický proces, ale elementárnu farebnú revolúciu podľa najlepších mimovládnych príručiek a odskúšanej ukrajinskej praxe. Taktiež pochybujem, že by za Ficovho premiérovania tak ľahko prešla SNS-ácka Nová Bezpečnostná Stratégia, hlasovanie o vyslaní 150 („patrioti“ zvyknú robiť biznis „vo veľkom“, všakže? – pozn.) vojakov do Pobaltia a predovšetkým – astronomicky drahý nákup armádnej techniky, t.j. šrotu z dielne NATO. To už človek musí byť riadny schizofrenik či holdovať alkoholu (zaujímalo by ma, či je to v ministrovom okolí bežné, lebo ten náš náčelník GŠ vyzerá, že nejak ZMEKOL... – pozn.), aby považoval nákup F-16 za modernizáciu, keď práve terajšie armádne MiG-y boli svojho času vyvíjané ako sovietska odpoveď na F-16. A ešte jedno – Gajdoš, ty si obyčajný vlastizradca, počul? O nič lepší, ako Ondrejcsák či Kiska. To, čo vyvádzaš s Brancami a Vlkmi, definitívne podpíli kredit SNS. Spolu s MOST-om nijako neprejdú v budúcich voľbách, ledaže by to niekto z tých dvoch frajerov dotiahol na prezidentský post. Jediná reálna hodnota politických telies SNS a MOST dnes spočíva v tom, že dočasne držia pohromade zďaleka nie najlepšiu, avšak stále legitímnu vládu, t.j. aj slovenskú štátnosť. Je to „menšie zlo“, väčšie by bolo – chaos ako na Ukrajine, Grécku či inde. Nič to však nemení na skutočnosti, že obidve strany a ich lídri aktívne vydlažďujú cestu ku Kotlebovmu mocenskému nástupu. Lebo pri súčasnom myšlienkovom naladení je práve to výsledok ich „protiextrémistickej“ (MOST – Žitňanská v tandeme s MO SR a Min. školstva SR v gescii SNS – pozn.) politiky a oni, hajzli, o tom nemôžu nevedieť. Nádejajú sa, že keď urobia všetko preto, aby dali dole Fica a pripravili pôdu pre nástup ĽSNS, že ich potom odmenia a začlenia do budúcich mocenských šturktúr. Nedajte sa vysmiať! Dav Vás povesí na kandelábre ako prvých, imbecili!

gajdos debil

Tento smutný pokles slovenskej suverenity po odchode Fica z postu premiéra sa premietol aj do poklesu Ficovej autority u spolustraníkov. Fico už nemá taký dosah na lokálne a globálne udalosti a zrejme práve z dôvodu predvídateľného samoodpisovania súčasnej vládnej zostavy v očiach verejnosti v kombinácii s nekončiacou liberálno-patriotickou majdanizáciou informačného poľa Fico nedávno vyhlásil, že nevylučuje možnosť konania predčasných volieb do parlamentu. Ide o to, ako ten čas využiť maximálne efektívne, aby dal stranu do poriadku, očistil ju od psychotrockistov a predstavil základné body budúcej štátnej ideológie SMERU. Musí sa to stihnúť do jedného, maximálne poldruha roka odteraz. No a Rašiho komando nech sa teraz predvádza a samoodpisuje u kormidla. Ako už toľkokrát v histórii, rozhodujúcu úlohu v procese získania letenky do budúcnosti zohrá schopnosť slovenského voliča pochopiť a precítiť odkaz Laca Novomeského, ku ktorému vzýval Fico na minuloročných oslavách SNP v B. Bystrici (a ktorý je takmer nemožné nájsť na internete) – parafrázujem - „To, čo vždy ležalo v podstate slovenského národného života, bola MIERA... Miera, ktorá oddeľuje zbabelosť od odvahy, PRAVDU OD LŽI... Túto MIERU v sebe niesli všetci tí známi i neznámi slovenskí muži a ľudia, ktorí po legendárnej výzve banskobystrického, skutočne „Slobodného Vysielača“, opustili svoje domovy a odišli do pohronských hôr...“ Táto naša vrodená kresťanská schopnosť, t.j. MIERA (veľa tvoriť, málo troviť), život podľa svedomia a oddeľovanie dobrého od zlého, bola popri pocite/potrebe sociálnej spravodlivosti vždy podstatou nášho genetického kódu. A to aj napriek tomu, že kniha Genezis aj pápež František PRAVDU A SVEDOMIE, POZNANIE DOBRA A ZLA vykresľujú ako hriech z popudu novodobých „Hadov-pokušiteľov“, t.j. dezinformátorov. Tebe, František, a Vám všetkým „bojovníkom s dezinformáciami a propagandou“, odpovedal sám HNR tu: http://www.teraz.sk/zahranicie/muza-z-texasu-ustipla-odseknuta-hlava/329702-clanok.html.

To by sme však veľa chceli od našich smerákov, aby stáli za Ficom, podporovali jeho ohlásené vnútrostranícke iniciatívy a bojovali za slovenskú suverenitu proti nie plazivému, ale existujúcemu nadnárodnému a domácemu fašizmu práve teraz, keď je zlomové obdobie z hľadiska globálno-politického transformačného cyklu, kedy sa svet denne mení pred našimi očami a zdesení či deprimovaní z neho sú akurát tak rôzni slniečkárski mienkotvorní zombíci, ktorí si pri tej ich neadekvátnosti môžu priať akurát, aby ich pri plánovaných budúcich „preformátovaniach“ neposlali do polí a továren, ale na oveľa menej fyzicky náročnú psychiatriu. Nadbehli si na obidvoje.
Každopádne, situácia je veľmi vážna. Komplot v SMERE zrejme siaha hlbšie a je nebezpečnejší, než som predpokladal. Atmosféra všeobecnej zrady elítto je to, čo REáLNE naháňa strach pri pomyslení na osud Slovenska. Zrejme istá vplyvná časť členskej základne je v silnej opozícii k Ficovej línii na „obnovu strany“, pretože by tým vlastne išla proti vlastným záujmom. Mnohí straníci si zvykli na pohodlný a regulovaný eurosmernicový život, politickú korektnosť, nechcú riskovať konfrontáciu so zahraničím a radi by „nechali všetko po starom“, nechápu, že ak chceme prežiť, bude treba ešte aj behať aj sa zapotiť. Mnohí dokonca ešte stále latentne diskreditujú socializmus a neustále omieľajú vedecky nekonzistetný pojem „totality“, namiesto toho, aby aktívne viedli ideologický boj a formovali svoje vlastné informačné pole. Aby menili vlastné uvažovanie. Veď ako vnímajú títo smerácki „patrioti“ post-kuciakovský vývoj vládnej krízy? Namiesto toho, aby Ficovi spolustraníci pochopili zmysel jeho gambitu a možnosti globálno-politickej sebarealizácie, ktoré SMERU – a to znamená, aj Slovensku - ponúka vnútorná zdrojová, kádrová a informačná mobilizácia paralelne s kontrolovaným tandemom Fico-Pellegrini, mnohí z týchto smeráckych súdruhov vnímajú post-Kuciakovské udalosti predovšetkým ako významné zníženie Ficovej autority a moci, ako carte-blanche pre vlastný mocenský oportunizmus. Treba si uvedomiť, že väčšina terajších politicky aktívnych členov SMER-u na regionálnych úrovniach prekočovali k Ficovi z bývalej SDĽ, SOP a iných hnutí po tom, ako vinou práve tlupo-elitárneho princípu partajného fungovania priviedli psychotrockisti vo vedení i členskej základni týchto strán posledné k samoodpisu v očiach verejnosti, obzvlášť, keď post-novembrové obdobie vôbec sa nevyznačovalo mediálnou pozornosťou k ľavici a ne-liberálnym hnutiam vo všeobecnosti. V takých situáciách je len prirodzené, že mladý, presvedčený a schopný ľavičiar Fico, ktorý si založil vlastnú stranu po 1999 aj na protest voči súhlasu jeho straníckeho vedenia (Migaš, Weiss a iní frajeri...) s bombardovaním Juhoslávie, postupom času prilákal na svoju stranu nemotorných a psychotrockistických, avšak dobre vetriacich politickú konjunktúru bývalých členov SDĽ. Viď trefné Banášove poznámky k historickej váhavosti a nerozhodnosti slovenských elít. Čo však zostalo z ich údajne „socialistického“ presvedčenia, z ich ochoty pracovať v prospech väčšiny? Blaha? Ostatní, čo sú pripravení zubami-nechtami sa ruvať za potenciálneho voliča v podmienkach totálnej informačnej vojny, zničiť, infomačne odpísať a knock-outovať všetkých liberálov, lži-„patriotov“, podpindosníkov, sionistov, učiť sa KSB a osvojovať každú účinnú ideovú zbraň – prosím zapíšte sa všetci do rady. Voliči Vás hľadajú a čakajú, len sa nejak nedočkajú. A ak sa nedočkajú, budú voliť Kotlebu. Alebo Vám možno tiež o to ide? Za Ficovou sukňou bolo fajn sa skrývať dočasne, ale „časy sa menia“?

Toto kádrové jadro súčasného vnútrostraníckeho komplotu voči Ficovi ako snáď jedinému nositeľovi potenciálu obnovenia a zveľadenia slovenskej suverenity môžeme s plnou odôvodnenosťou nazvať „patriotmi zo SMER-u“, t.j. lži-patriotmi a hlavnými ohrozovateľmi zdrojovej stability Slovenska v súčasnosti. Ich problém je v ich OTROCKEJ PSYCHOLÓGII. Oni neveria vo víťazstvo, že by sme ako „maličké Slovensko“ vedeli obstáť v mocenskom súboji s kolektívnym Západom, nie sú zvyknutí víťaziť a bojovať za veľké veci, niesť obete a makať, neveria vo vlastné sily, nechápu, že epocha partokracie skončila a je postupne nahradzovaná technokraciou. Nerozumejú tomu, čo sa deje vo svete, neštudujú globálnu politiku. Zvykli si klaňať sa silnejšiemu a fungovať v jeho tieni, parazitujúc na sile a živote iných. Ako je dočerta možné, že pri tej širokej straníckej organizácii, napriek členským a sponzorským príspevkom sa doteraz nepodarilo SMERU naštartovať nejaký seriózny masovo-informačný projekt, bárs aj na internete vo forme portálu či pravidelného výstupu edukačných videomateriálov? Ak si GP prihrieva na Slovensku svoju polievočku skryto cez „HS“, „Zem a Vek“ a „SV“, prečo SMER neodpovedá paralelne? Prečo si neochočuje fázový myšlienkový posun? Keď nevieš ovládnuť proces (informačná revolúcia „alternatívy“), postav sa do jej čela! Keď Vám nedávajú priestor v médiách, tak v mainstreame ako aj alternatíve (ExtraPlus je vzácna výnimka, ďakujem pani Lenka za posledné interview – pozn.), budujte dočerta pomocou internetu Vaše vlastné informačné pole, prezentujte ľuďom Vašu ideológiu. Sú to slová, myšlienky a správne heslá, ktoré dnes verejnosť potrebuje počuť, ak si vy všetci v Smere chcete zachrániť vlastné r..e!Ako je možné, že SMER je roky fackovacím panákom liberálno-fašistickej pravice a ich sionistických riťolezeckých médií bez toho, aby sa z celej strany o jej imidž aktívne zasadzoval aj niekto iný, okrem Blahu a Fica? Číž, Madej, Jarjabek – to je všetko fajn, ale je to málo agresívne, málo dravé, nedostatočne nekompromisné. Pochopte to už, preboha – vedie sa proti Vám vojna. V Žiline Vám normálne uprostred mesta vypálili stranícku pobočku, kto to rieši? Ak túto vojnu s pravicou a GP prehráte, pôjdete mnohí do basy a niektorým z Vás pôjde o krk, konieckoncov pravica svoj hlad po krvi ani nezatajuje. Prečítajte si ešte raz pamflet p. Belousovovej, a to je len slabý odvar.

Odvážim sa predpokladať, že touto dlhodobou skrytou záškodníckou činnosťou (nerobiť v prospech strany, keď robiť môžeš, je v prípade politiky zločin – pozn.) spomínané tiché protificovské sprisahanecké jadro v SMERE dlhodobo tlačilo preferencie SMERU dole, pretože občania, obzvlášť v podmienkach totálnej mediálnej vojny proti ľavici, videli, že slová predsedu Fica sa nie vždy zhodujú s tým, čo stvárajú jeho akože „podriadení“ na jednotlivých pôsobiskách, všakže, páni Raši, Maďarič a spol? Maďarič, že máš vôbec gule čosi kecať na verejnosti, ty zradca!! Akože sorry, ale keď som za Tvojho ministrovania redigoval ruský časopis v rámci programu „Kultúra národnostných menšín“, znížili ste financovanie z 20 tis EUR na 13, v horších časoch aj 10 tisíc. Po odpočítaní nákladov na grafiku, tlač a poštovné sotva zostávalo na výplatu mne a mame za jazykové korektúry, viacero rokov po sebe sme pravidelne doplácali ku koncu roka na chod časopisu 100 – 150 EUR z vlastných. A to za jednofarebnej Ficovej vlády. Ako myslíš, že som sa asi cítil, keď som dlhú dobu nemal ani z čoho zaplatiť honorár autorom a prispievateľom? V záverečnom finančnom zúčtovaní bolo treba – laut Regierungsanordnungen – vyúčtovať všetky grantové peniaze do posledného centu. A tuná sa dozvedám, že predovšetkým vďaka Tvojmu, Marek, pričineniu sa za parádny balík štátnych peňazí natočil protištátny a v súčasných podmienkach revolučne-mobilizujúci majdanistický film „Únos“. To už aká je úroveň? Nech si pravica točí svoju propagandu, keď chce, ale nie za štátne peniaze pri ideologickej podpore údajne ľavičiarskeho ministra kultúry! Ako neochvejne si hájil kandidatúru V. Miku na post riaditeľa RTVS, škandalózna úroveň ktorej sa už stala príslovečnou? O Tvojich politických kulbitoch pred a po vládnej kríze ani nehovoriac. A btw, to práve Ty si vtedy dokafral Ficovu prezidentskú kandidatúru. Takým ako Ty sa v mafiánskych románoch hovorí „sr..o“

madaaric

 

rasi

Každopádne, v SMERE zrejme dlhodobo absentovala koherentná a cieľavedomá kádrová a ideologická politika, a to v čase, keď konzervatívna pravica a obzvlášť „extrémna pravica“ pracujú vo dne v noci za aktívnej pomoci „alternatívnych médií“ so všetkými bez výnimky vekovými a politickými kategóriami potenciálnych voličov. Fico našiel v materskej strane Augiášov chliev, ktorý musí vyčistiť, kádrovo aj ideologicky konsolidovať, ak chce zachrániť Slovensko. Ak to neurobí a v budúcich parlamentných voľbách budú výstavnými skriňami a PR-tvárami SMER-u ľudia ako Raši a pod. – voľby vyhrajú kotlebovci, s ktorými sa automaticky, bez mihnutia oka, spojí ostatná liberálno-fašistická pravica a nastolí tu taký mňamky fašizmus, že pôjde o život nielen Ficovi, ale všetkým normálnym a čestným ľuďom v krajine. Lebo v tom fašizme, aký oni plánujú, budú vedieť žiť a existovať – vedome či nevedome – len PÁNI a OTROCI. Ja nechcem byť ani jedným, ani druhým. Chcem byť a zostať ČLOVEKOM. A Vy?

Pokračovanie v ďalšej časti...

První část: http://www.nwoo.org/2017/10/23/kroniky-slovenskeho-majdanu-kliatba-patriotov-1-cast/
36 Komentářů k Kroniky slovenského Majdanu: Kliatba „patriotov“. Časť II. – ZRADA V SMERE. RAŠI. SCHUSTER. HARABIN.

 1. Lukaš napsal:

  Za vším hledej žida a že Slovensko vytrpělo a bylo okrádáno židy hodně drsně,už od odchodu Maďarů v roce 1918 o tom nepochybuje většina Slováků.Fico něčemu překážel,tak na něj hodili kde co,jen aby vypadl.Tak jako České republice,už není záchrana,všechno pod kontrolou židů,tak je na tom i Slovensko,jen se ještě začišťují určité pozice.

  • niSas napsal:

   Stále častěji mě napadá, že je všechno při starém. Jen kulisáci změnili scénu. Že stále panuje středověk. No a ve středověku držela moc v rukou šlechta, "jako panovníci" a bankéře jim dělají furt židé. Blboni se ve školách naučili kokotiny, romány z HisTórie a žijí v představě sociálně průmyslových hnutí, keré jako hýbá světem. A gdyž se něco změní, netuší gdo to udělal, ale věří že to způsobili svoji pracovitostí. Domnívám se, že slavnej prediktor je prachsprostá šlechta, kerá se přestala ukazovat a páč sou už dva tisíce let ve válce, řídí své zájmy přes pobočníky, bankstery, justice a politické strany, keré všude v demosgrácii, jak otevřou tlamu, lžou od rána do večera. Bandy zadlužených egoistů, keří gdyž zvedají pracky, ukazují kolik mají dostat bankocetlí. Klidně ukazujou blboňům programy, keré se po zamíchání v parlamentní kantýně změní v chaos, na kterém se šlechta napakuje. Blboni kroutí hlavou, že co to to tam di blázni dělaj, páč nemůžou pochopit, že ti mistři světa v kradení je nemají rádi, že mají rádi jen ty bankocetle, keré jim židovští bankéři v zastoupení přeposílají na účty.

 2. Petr C napsal:

  Lukasi vyjmenujte par aspon trochu vyspelejsich statu kde nevladnou zidi. I toho Putina maji pod kontrolou.

  • Lukaš napsal:

   Petr C.
   Snad jen ta S.Korej.
   Tak jako všude po rozpadu socialistického tábora,židům narostla křídla.Znova se chopili moci i financí a všemi možnými triky,zadlužují státy,nebo také navracení majetku i pomocí
   cirkevních restitucí.I vtom Rusku je to podobné,různě oligarchové vyvádějí majetek,ale stát se musí zadlužovat.

   • Maroš napsal:

    Lukáš - "Petr C.
    Snad jen ta S.Korej."
    - a súdruh Marx a "jeho" GP projekt /úspešný po hladomore, perzekúciách a potravinovej a technologickej pomoci "sveta"/ marxistickej neomonarchistickej dynastie v S. Kórei je čo? Nežidovstvo?

 3. Petr C napsal:

  Take mi pripada ze ta sametova byla spis zidovska.

 4. proud napsal:

  Nelibi se mi,zrejmezide!!!,ze stavis vyraz "patriot",tedy vlastenec,do svetla hanby,neceho spatnyho,tak jak jste si zvykli stavet minulej rezim aniz vite picu co ty veci vlastne znamenaji!!! Prave ubytek vlastencu dostal svet do prdele ve ktery se placa.

  • proud napsal:

   Jiste,muzes bejt i ciganisko,je to jedno,oboje chteji znicit po vasem "bily svine",ze ano!!!!!!!!!!!!!!

 5. Maroš napsal:

  S. S. - myslel som, že kabát má len 2 strany na prevracanie - S.S. musel si si medzitým vymeniť podšívku - či?. Ako obvykle - treba nájsť v kope slamy práve tú ihlu - možno na nej bude ešte práve tá niť svedčiaca o prerábke podšívky! S. S. - ďakuj horúčavám - tie tvoje slamenné pravdy prekutrem písmenko po písmenku - zatiaľ - "Vráťme sa však späť k nášmu Majdanu" - veď práve o to ide - všakže S. S. - kto to tu bude stále riadiť, aby červená strecha nad kleptomanmi ani náhodou nespadla! Teraz dumaj nad úlohou slovenskej oligarchie, ktorej ochranu má zabezpečovať práve ten tvoj smerodajný červeno-kravaťák!
  Ak o. i. má všetko smerovať do gágora nadnárodných bánk - daj si dohromady tieto informácie! Ide o to, že nám tu stále podsúvaš dezorientujúci guláš z viditeľných mainstreamových "opičiek", ale procesy v neviditeľných - hoci zverejnené boli - vzťahoch, akosi "zabúdaš" - lebo sú to tie najdôležitejšie! Schéma - 1/dezorientácia, 2/destabilizácia, 3/ rozvrat - je stále v pohybe - tvojou /vašou kolektívnou/ prioritou je bod 1/dezorientácia, pretože ste v podstate hovná-lokaji, ktorí by len chceli vstúpiť do politiky, aby potom mohli skutočne 2/destabilizovať a zúčastniť sa na záverečnom 3/rozvrate - ako už viditeľné "osobnosti".

  TY NEMÁŠ NA TO! Ty sa len snažíš! V nádeji, že raz za svoju snahu budeš odmenený politickou kariérou. Som len preletel tvoj článok a nenachádzam v ňom žiadnu víziu na žiadnej úrovni! Prečo? Lebo pre teba ty lokaj stále platí bod 1/dezorientácia = hra na slepú babu - lenže túto hru už dospelí s tebou hrať nebudú! Čítaj - článoček z mainstreamu!

  1/"Inými slovami: J&T sa snaží vymeniť obchodné riziko za politické. Číňania totiž zmeny označili za „nepriateľské prevzatie“. Za čínskymi firmami už pritom nestoja súkromní investori, ale nepriamo čínska vláda a čínske štátne korporácie, ktoré ovládajú skolabovanú skupinu CEFC...
  REPLAY: "Za čínskymi firmami už pritom nestoja súkromní investori, ale nepriamo čínska vláda a čínske štátne korporácie, ktoré ovládajú skolabovanú skupinu CEFC..." ???

  Obchodná politika J&T teda môže ohroziť vzťahy a projekty Česka (Slovenska) s Čínou. Len preto, že J&T rozbehla obchody s partnermi, ktorí sa ukázali ako toxickí.
  České a slovenské médiá už niekoľko rokov upozorňovali, že zakladatelia CEFC (a partneri J&T) sú rizikoví a pôvod ich kapitálu je nejasný. Za ázijskou investičnou skupinou mali stáť pochybní ľudia s väzbami na čínske bezpečnostné služby.
  REPLAY: "pochybní ľudia s väzbami na čínske bezpečnostné služby." !!!

  A hlavne, CEFC mala podľa viacerých analytikov spravovať nielen vlastný kapitál, ale aj peniaze zahraničných – v našom prípade českých a slovenských – miliardárov s väzbami na politické strany.
  REPLAY: "CEFC mala spravovať českých a slovenských – miliardárov s väzbami na politické strany."!!!

  Ak by sa tieto podozrenia potvrdili, vysvetľovalo by to, prečo mali aktivity „Číňanov“ smerovať do Česka a na Slovensko. V spolupráci s J&T, ktorá takisto spravuje nielen vlastný kapitál, ale aj kapitál prominentných českých a slovenských klientov...

  Je možné, že po medzinárodných korupčných kauzách a vyšetrovaní zakladateľov CEFC viacerí zahraniční klienti tejto skupiny začali sťahovať svoj kapitál do bezpečia. Následkom čoho CEFC finančne vyschla. A preniesla svoje problémy aj do kuchyne J&T.
  REPLAY: "A preniesla svoje problémy aj do kuchyne J&T." = tunelový domino efekt "peniaze ako dlh" - klinec do rakvy strednej triedy - toť primárna úloha oligarchie!

  "Tak totiž vyzerajú pravidlá poniektorých finančných žralokov. Zisky si majú deliť súkromní investori. A riziká sa majú zavesiť na krk obchodného partnera – najlepšie štátneho.
  REPLAY: "A riziká sa majú zavesiť na krk obchodného partnera – najlepšie štátneho." = zaplatíme to všetci! Klasické manko, z ktorého má zisk len jednotlivec, zatiaľ čo ostatní sa mu na to zložia - no nerozkrádaj!

  Problém pre J&T môže byť v tom, že čínsky štát nezvykne byť pri hasení miliardových sporov až taký povoľný, ako český či slovenský. " = nakoniec sa štát - Slovensko - zadĺži voči inému štátu až tak - že sa stane vlastníctvom iného štátu - čo je nebezpečné v prípade Číny - ktorá má byť centrom globálneho ekonomického riadenia!

  Takže kurva S. S. - toto je ten VÁŠ pojebaný BANKSTERSKÝ Majdan! Isteže - "Fico drží štátnosť" - aby nás mohli vďaka oôigarchom všetkých šupnúť do jedného vreca - "All for Jan - IN EXCLUSIVE" - a naložiť Slovensko v kontajneri na loď do Číny!
  https://www.aktuality.sk/clanok/591381/komentar-daga-danisa-j-t-a-penta-maju-problemy-cinska-posila-krachuje/

  2/ Akosi ti ušla technologická maličkosť "demokratických" volieb - v kontexste s elektronizáciou VŠETKÉHO - vrátane bankových vkladov! Ak nie sú bezpeční oligarchovia /Storytelling Ján Kuciak, You Tube/ - nie je bezpečný NIKTO!
  "Model volebných výsledkov štátu Florida sa jedenásťročnému Emmettovi Brewerovi z texaského Austinu podarilo prelomiť počas desiatich minút. Zmenil mená kandidátov a politických strán, za víťaza označil seba samého a pridal si jednu miliardu odovzdaných hlasov."
  https://www.ta3.com/clanok/1133749/volebny-system-hackol-11-rocny-chlapec-stacilo-mu-10-minut.html

  S.S. "Každopádne, v SMERE zrejme dlhodobo absentovala koherentná a cieľavedomá kádrová a ideologická politika, a to v čase, keď konzervatívna pravica a obzvlášť „extrémna pravica“ pracujú vo dne v noci za aktívnej pomoci „alternatívnych médií“ so všetkými bez výnimky vekovými a politickými kategóriami potenciálnych voličov. Fico našiel v materskej strane Augiášov chliev, ktorý musí vyčistiť, kádrovo aj ideologicky konsolidovať, ak chce zachrániť Slovensko." - TY SI SKRÁTKA - kokot! "absentovala koherentná a cieľavedomá" činnosť pri vlastnom sraní a splachovaní ficozmrdov! Ty si jeden z nich!

  • proud napsal:

   "! Ty sa len snažíš! V nádeji, že raz za svoju snahu budeš odmenený politickou kariérou."............velmi dobreeee!!!!!!! A o tom je cela politika,rozhodne ne pro lidi,ale jen pro ty kdo ji delaji s tim a pouze,ze za sladkej zivot v nadbytku udelaji presne to co po nich "seda vlada",ta opravdova,chce,pri cemz se snazej nahamounit maximum podle vzoru ber dokud to jde at mas na 5 zivotu i kdyz uz to nepujde,za kazdou cenu!!!

  • Maroš napsal:

   S.S. "“Celý dospelý život nesiem v sebe traumu roku 1945, teda traumu ideológie a krachu slovenskej štátnosti.“
   F. Mikloško, fašista a ľudák, zástanca genocídy slovenského národa, „kresťan-katolík“, prezidentský kandidát s podporou OKS."
   ???
   S.S. - Mikloško NEMÔŽE BYŤ - AKO SVETOOBČAN - ĽUDÁK! Mikloško je rezident sionistického Kalergiho plánu! Ľudák - hocijaký - môže byť len ako užitočný-nevedomý idiot pri genocíde - nie zástanca genocídy slovenského národa! Ste - SS kolektívne - mimo!
   "František Mikloško a rakúska novinárka Barbara Coudenhove-Kalergi vlani v Bratislave. On Sviečkovú manifestáciu organizoval, ona na nej bola ako západná novinárka."
   "Jej dedko bol diplomat Jindřich a jej babička Mitsuko Aoyama pochádzala z Japonska. Otec Gerolf bol právnik a japanológ, matka Sophie pochádzala z maďarského šľachtického rodu Pállfyovcov. Strýko Richard-Nicolas zase zakladal Paneurópsku úniu, prakticky predchodkyňu EÚ.

   „Moji rodičia boli síce lojálnymi občanmi tejto republiky, ale, ako všetci "bémiš-Nemci“, necítili sa ako Čechoslováci. Môj otec nás nazýval – a group in a society, but not of it (skupina v spoločnosti, ale nie z nej). Nemali sme žiadnych českých priateľov, ani my deti, ani moji rodičia. Žiadne nepriateľstvo voči Čechom, proste česká väčšina a nemecká menšina žili vždy oddelene. V nemeckej menšine boli moji rodičia ešte menšia menšina. Patrili k uzatvorenej skupine po nemecky hovoriacej rakúskej šľachty, ktorá sa vyhýbala všetkým kontaktom s Nemcami," píše novinárka vo svojej knihe."
   https://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/313233-reflexia-20-storocia-ocami-rakuskej-novinarky/

   S.S. - za toto z teba budem odrezávať po kúskoch a hádzať to túlavým mačkám!
   "Hoci nie som ani nemôžem byť fanúšikom Kotlebovcov, musím Mariana pochváliť za odpoveď, ktorú adresoval Dankovi za tie jeho večné slovné hnačky smerom k ĽSNS. Ak niekto niekedy videl neokrôchanejší ..." - nie, nevidel som neokrúchanejší, ani prisprostajtejší spôsob, ako sám seba povýšiť "na kamaráta" /už sa nevieš dočkať ty chuj!/ - REPLAY - "musím Mariana pochváliť za" - on ti je čo?! Tykáš si aj s "Robkami"? Ty NARCISTICKÝ PSYCHOPAT - ty už sediš v parlamente - kde si "rovní tykajú s rovnými - kokotmi"?! S.S. - mávaš často mokré sny?

   • Maroš napsal:

    Ostatným...
    Treba si uvedomiť, že rozvraty majú niekoľko úrovní a niekoľko variánt scenárov! Vnútropolitický "nemusí" byť až tak krvavý - ako kde a za akých okolností - ako ten národnostný! Sionisti - tak maďarskí, ako aj slovenskí - budú mať tzv. "maďarskú" kartu stále v rukáve! Pretože emócie pri národnostných konfliktoch bývajú rádovo vyššie, ako len pri politických nezhodách. Aj ukrajinský Majdan mal dve vrstvy - vnútropolitický a národnostný - protiruský!

    Otázka - myslíte si, že Martinu Kušnírovú - vychádzam z medializovaných info - páchateľ strelil - ako prvú - zoči voči - pri priateľskej návšteve /mafia likviduje svojich členov ich najbližšími priateľmi, ktorým dôverujú/, keď sedela za počítačom - LEN PRETO - že niečo mohla vedieť od Kuciaka - ktorý aj tak všetko zverejnil v hotovom článku?
    Otázka - ozaj si nie ste schopní predstaviť, že Martinu Kušnírovú zavraždili kvôli jej práci na žiarovej Lužickej kultúre - ktorou možno už vedela dokázať, že toto boli naši priami predkovia a že teda na tomto území sme kontinuálne už minimálne 3700 rokov!
    Myslíte si, že takáto informácia by vyhovovala maďarskej sionistickej iredente, resp. Vatikánu, resp. všetkým, pre ktorých my musíme veriť spáse Cyrila a Metoda a sláve Svútopluka? Ale "aj tak" - Maďari tu boli pred nami o 200 rokov skôr, než sme sa uráčili vyliezť z pripjaťských močiarov, aby sme im mohli poslúžiť?

    Teraz nikoho nebudem navádzať - len si dajte dohromady tieto informácie - "O mokrých snoch Viktora Orbána"! Len poznámka na okraj - Martina Kušnírová a Ján Kuciak boli zavraždení na tom území Slovenska, ktoré má "pod jurisdikciou" záujmová skupina "juh"! Ide o to, že keď sa zmrdom nepodaril vnútropolitický majdan - môžu začať práve s tým národnostným! A to je parketa SNS a Mostu-Híd!

    Ešte odbočenie - ak Kuciak - podľa svedeckej výpovede Mareka Vagoviča odovzdal svoj článok vo FINÁLNEJ podobe - ale vyšší šéf Peter Bárdy tvrdil, že Kuciak odovzdal nedokončený článok a že "vlastne on ani nevedel poriadne písať, lebo bol predovšetkým investigatívec" - tak musí byť každému jasné - že niekto sa snaží časť Kuciakových informácií o konkrétnej osobe zatakiť - aby túto osobu mohli politicky použiť - práve v procesoch majdanizácie. Teda otázka otázok - napísal Ján Kuciak niečo dôležité o skupine "juh" konkrétne o Bugárovi - ktorí sa uchádza o post prezidenta Slovenska - kurva preto, lebo "B. Bugár povedal, že po dôkladných úvahách a rozhovoroch so svojimi blízkymi dospel k jednoznačnému rozhodnutiu, že sa zapojí do boja o prezidentské kreslo. Jeho hlavným cieľom je prispieť k zmierneniu napätia a polarizácie spoločnosti." - no poser mi kozy!

    Takže - prečo Kuciak "nedokončil" článok, keď ho DOKONČIL?!
    Marek Vagovič: Priame prepojenie SMERu s talianskou mafiou je horšie ako kauza Gorila - Kuciak odovzdal článok vo FINÁLNEJ PODOBE!!! Video ZRUŠENÉ!!! Odrazu si všetci nárokujú autorské práva!
    https://www.youtube.com/watch?v=A8exkcADHUA
    Šéf Peter Bárda a jeho vehementné presviedčanie, že tzv. justičná stopa neexistuje! A že Ján Kuciak vlastne ani nevedel písať! Kurva! Bárdu niekoľko krát prezrádza jeho pohľad vľavo dole - takže klame!!! TOTO SI VYCHUTNAJTE!
    Fair Play s Petrom Bárdym: O vražde a práci Jána Kuciaka
    https://www.aktuality.sk/clanok/568874/fair-play-s-petrom-bardym-o-vrazde-a-praci-jana-kuciaka/
    JAN KUCIAK,AKO OBET HRY - Oto Zatko
    https://www.youtube.com/watch?v=OfwPLeSMW5Q
    Informačná vojna 16.8.2018 - v druhej časti o mokrých snoch Viktora Orbána
    https://www.youtube.com/watch?v=yOXhzX3YL2Y

    S.S. "Posledné medializované informácie o Kiskovom prepojení na Černáka a Žaluďa, o jeho väzbách s popradským podsvetím, len potvrdzujú pokrytecký a vlastizradný charakter tohto ničiteľa štátnosti." - mám teda na teba otázku - ty chrapúň - ty nevieš nič O TOMTO?!
    http://www.tvnoviny.sk/domace/1882370_sykorovec-balis-sa-priznal-k-vrazde-bugarovho-bratranca-trest-vsak-nedostal

    Lebo do parlamentu sa Bugár dostal v marci 2016 a jeho rodinné prepojenie na mafiu sa mediálne prevalilo v auguste 2016 - ale toto nikoho doteraz neserie kurva - ani teba ty zmrd! Píšeš tu o každom - a Bugi ti vypadol z pamäti?! Naozaj?! Tá vaša banda kreténov, ktorá dáva dohromady "tvoje" články nevie "nič" o tom, že:
    1/ Najdležitejšia informácia je tá UTAJENÁ INFORMÁCIA!
    2/ Všetko je napísané v knihách - aj to, čo V NICH NIEJE?!

    Takže ty ANÁL-LIZÁTOR - o čom tu zámerne nepíšeTE, a čo nám tu podsúvaTE - tieto neomarxistické sračky?!
    "voľby vyhrajú kotlebovci, s ktorými sa automaticky, bez mihnutia oka, spojí ostatná liberálno-fašistická pravica a nastolí tu taký mňamky fašizmus, že pôjde o život nielen Ficovi, ale všetkým normálnym a čestným ľuďom v krajine. Lebo v tom fašizme, aký oni plánujú, budú vedieť žiť a existovať – vedome či nevedome – len PÁNI a OTROCI. Ja nechcem byť ani jedným, ani druhým. Chcem byť a zostať ČLOVEKOM. A Vy?"

    S.S. "VERÍME TI!"

    • asar napsal:

     Maroš, našťastie tézu, že tu boli Maďari o 200 rokov skôr ako Slovania vyvracajú sami Maďari. V ich parlamente visí taký obrovský obraz, kde Maďari získali krajinu výmenou za bieleho koňa od Veľkomoravského panovníka. Podľa toho logicky tu museli byť Slovania skôr, keď od nich vymenili územie :)

 6. Tykva Bukvatyr napsal:

  Dúfam, že na ďalší diel nebudem čakať tak dlho.

  • Maroš napsal:

   Tykva - "Sme tým, čo žerieme!" - namiesto druhej kopy sena - daj si dezert - keď ho stráviš - pochopíš, keď nestráviš - budeš to seno žrať až do konca! Ja byť somár - tiež by som sa tešil na kopu sena!
   Každý sme nejaký... Tento seriál je kľúčový na pochopenie situácie, v ktorej sa nachádza bežný občan tu aj v Rusku - bol vyhotovený ešte v predputinovskom období - dôležitý je pre pochopenie tých súčasných procesov, ktoré prebiehajú nielen v Rusku, ale vo všetkých "postsovietskych" krajinách, pretože postsovietske krajiny fakticky ešte nevznikli - dodnes nad nami visí Červená strecha!
   Dúfať a veriť, že Rusko je v Putinových rukách konečne na dobrej ceste, je jedna vec - druhá vec je - byť stále pripravený na to, že sa okrem kozemtických úprav nezmení nič - lebo aj súčasná prosperita a hospodárske oživenie Ruska môžu znamenať nielen dobrý úmysel, ale aj účel, aby Rusi /detto my - "ďalších" 40 rokov "budovania"/ znovu vytvorili hodnoty, ktoré je potom opäť možné rozkradnúť - zjednoduším - s k výkonnej dojnej krave treba raz začas zavolať aj veterinára! Putina navrhol Jeľcin - už toto je významné, aj keď Jeľcin bol bábka, takže išlo o pokyn tých nad Jeľcinom. Za Putinom stojí mocenská skupina Siloviky, takže čas ukáže, kam to v skutočnosti povedie. Naša sloboda existuje len v tej možnosti, že si môžeme zbaliť kufre a odísť - mne sa takáto sloboda nepáči, pretože nikdy som nemal ani na sekundu chuť odtiaľto odísť! Politika je dočasná - hory sú večné! Takže zmena musí prísť zvnútra krajiny - nie od neoliberálnych vyjebancov zo Západu a už vôbec nie zo súdružských klanov Červenej strechy, stále prepojených v iluzórne "postsovietskych" guberniách - kam radím aj ČR a SR - bez ohľadu na aktuálne proamerické riťopchajstvo - v tom sú Rusi možno ešte lepší ako my!

   https://www.mojevideo.sk/video/1a281/vysoke_hry_ruskej_mafie_cast3_(dokument).html

   Ďalej odporúčam pozrieť ďalšie diely v poradí 1., 2., 4.

  • jan nowak napsal:

   Ty drž pí-čuu Mroži & wrať.. sse Slawe do ssewerní-ho Bangladéše.. ty pyčo &
   UHORÁK .. ne-máš - dám ti 3 Klera za záýki-lo twl.
   .. o.i. ti dodám Miklošewiče , FICU .. ataďalej - též Mrwož ááá TO ne-ni pře.kleposs ps

   pss Pozorowattel-na juž wíí.. : ))

   ps : ta-tos sspráwos mě stá-la la lalá.. .. .. tisíc Korunos & pytel rýže..
   Houbír @ coo ná Ham SYSTEM - tag newym : (

   .. nemá KRT das ist Ban ~ nebo-li jazzzdí zas sse 2 ma Kurwama aodminowájeť .. Ha ?

   ps : ty pi-čo.. po.čkej Aa až sse ww wrátíš..

   Dwě psi.. jag p.p. za niž Stojim.. most U Remagenu aHonga.. t.m. 1968 @ paŠung Koko
   .. moní tam , kýrwa & zass ss zz - teď newim !

   Polá-ci a NATO mi dlužej prašu-le a zkuzte-mi ROBOTI - juž zas tjumen TU ha ha

   .. má na Psycopata ww swé Nejmoo .. si myslim & te-dassem PRTIW ABY MIA Do ..ya-la Bossa : //

   ps : w pozítřím wideossossá-ku UWIDÍTE NE Newídané.. Leninowejm mu-ži kům korwa upálim Golowůů

   • Maroš napsal:

    Nowaku - "pss Pozorowattel-na juž wíí.. : ))" - "kamaráti z ISky" vedia o mne len toľko, koľko viem o sebe ja a ja nemám čo skrývať - a keďže sú medzi nimi aj zelenáči - výmena informácií AJ NA TEJTO PLATFORME funguje presne tak ako má!
    Čo myslíš, prečo sa na Obchodnej ulici v Blave volala jedna kaviareň KGB?

 7. Maroš napsal:

  Zaujímavý ruský analytický dokument - 2h 40min o tzv. majdanizačnej verzii Pražskej jari 1968 - sovieti vtedy prišli o vyše 900 vojakov - väčšinou išlo o nešťatie pri zaobchádzaní so zbraňami a technikou. Kopa zaujímavých informácií!
  КАК ПОБРИТЬ ЕЖА. К 50-летию "пражской весны".
  https://www.youtube.com/watch?v=mmR8Y-a6b8c

 8. niSas napsal:

  Marošu, vypadalo to že si to psal sám. To su rád, že dokazuješ, že jen opisoval. Muheeeeeee

 9. Maroš napsal:

  Osobne si myslím, že keby som nemal možnosť zažiť atmosféru tesne pred rokom 1968, Husákovu normalizáciu, a keby som nevedel, že tak Husák, ako aj Brežnev boli silní antisionisti, a keby som nemal možnosť - chválabohu že nie osobne - spoznať ukrajinský Majdan a jeho dôsledky a nástup kabbaly a organizovaného zločinu do vedenia Ukrajiny - asi by som si nikdy neuvedomil - čoho sme boli v roku 1968 ušetrení! Vývoj všade, kde prebehla nejaká "Jar" bol všade ako cez kopirák! "Zákonitý"! Delostrelecky "ráz na ráz" - dezorientácia, destabilizácia a rozvrat! Bum bum! A znovu a znovu! A nad tým všetkým stále stojí nedotknutá "červená strecha"!

  Rarita: Nikdy nepublikované záběry ze srpnové okupace
  https://www.youtube.com/watch?v=1ICJWVZ2XDQ
  PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK
  https://www.youtube.com/watch?v=0PRmxcb8sdM
  Trezorový dokument o ČSLA a jejím vybaveni´
  https://www.youtube.com/watch?v=JhS961bRXjI
  Utajená akce „Krkonoše“ 1.12.1980: další pořad veřejnoprávní ČT, který z jejího archivu zmizel?!
  https://www.youtube.com/watch?v=TuqCDn_Hxiw

  Ups! A nič nás neminulo! Rok 1989 nám priniesol "očakávaný vývoj"! DEZORIENTÁCIU NA DRUHÚ!
  - - -
  Otázka - viete aký je rozdiel medzi "ruskou" sio-mafiou a
  mafiou bývalých členov KGB? ???
  O revoluci a ruské mafii v ČR - [ up Anonymous Cs ]
  https://www.youtube.com/watch?v=h_SJ1RnunXU
  Zatiaľ neprekonaný 4-dielny dokument ČT o straníckej "červenej streche" kabbaly, ktorá zaštiťuje medzinárodný organizovaný zločin kabbaly.
  1-Vysoké-hry-ruské-mafie-1-Koreny
  https://www.youtube.com/watch?v=F4bAbpv0hzg
  Brazílie - chasidský kokainový král
  https://www.youtube.com/watch?v=s0otUps43x4
  Die Sowjet Mafia - Mafia Politik - hraný viacdielny dokument o pozadí rozvratu ZSSR
  https://www.youtube.com/watch?v=ZBtYkynayzg
  Násilní psychopati a prostitúti na čele Ukrajiny!
  УКРАИНОЙ ПРАВЯТ ГОМИКИ ! "ГОМО СЕКТОР" ПРАВИТ УКРАИНОЙ !
  https://www.youtube.com/watch?v=0NL2zsuWR54
  Kličko - člen org. zločinu - uviedol Porošenka ako prezidentského kandidáta...
  Klitschko backs billionaire Poroshenko for Ukraine president, rival Tymoshenko speech
  https://www.youtube.com/watch?v=lug9atu9eYo
  Ukrajina v kriminálnej okupácii!
  Ukrainian Mafia -"government" / Kто правит Украиной?
  https://www.youtube.com/watch?v=y2yxCnwcH6A
  Vojna oligarchov! Ich "zaujímavý socialistický pôvod".
  Осторожно! Вся правда, кто на самом деле управляет Украиной.
  https://www.youtube.com/watch?v=FYAwfEIqbAM
  Korene rusofóbie - kto je ruský národ? O psycho-historickej informačnej vojne proti ruskému národu!
  Андрей ФУРСОВ - Что такое Русский народ?
  https://www.youtube.com/watch?v=VWVUvJ70j0I
  - - -
  Takže o čo sme prišli v roku 1968 - "keďže zákonitý vývoj" smerom k rozvratu - nepustí?!

  • Maroš napsal:

   "Takže o čo sme prišli v roku 1968 – „keďže zákonitý vývoj“ smerom k rozvratu – nepustí?!" - žiadna odpoveď?

   Prišli sme o MORÁLKU! Z ľudí sa po 68. a dezilúzii o možnom vlastnom slobodnom /nie pseudoliberálnom západnom alebo pseudodemokratickom boľševickom/ VÝVOJI stali zmaterializované svine so zvieracou psychikou! SMER - materiálny blahobyt! Kurvy, prostitúti, karieristi, defraudanti! Stvorenia s otrockým a chymtivým myslením - lebo bytosťou môže byť len Človek s ľudským typom psychiky, so svedomím, s duchom a dušou! "To" len mysliace - je len relatívne inteligentná biomasa, ktorá sa po čase zmení na kopu hnoja a zmineralizuje v kolobehu živín!

   • zirafka napsal:

    Maros velmi dobre, velmi presne analyzujes dianie u nas.
    Nenechaj sa odradit a bojuj dalej. Drzim ti palce. Stacilo by dostat tieto diskusie z NWOO do verejnopravnej RTVS a narod by sa mozno zobudil z americkeho sna. Realita je u nas taka ze vsetky media patria prakticky jednemu cloveku
    a odvysielane spravy idu cez jeden kopirak...nepozeratene spravy.

    • Maroš napsal:

     zirafka - ďakujem, len ťa poopravím - v skutočnosti NEanalyzujem, ale syntetizujem - snažím sa dať dohromady obraz z VŠADEPRÍTOMNÝCH - všade myslené na internete - informáciíí. Ono to nie je len o tom, že "jeden" /sú to bratia - myslím, že ich je 5/ vlastní médiá, ale že hoci existuje bluetooth a konské obrazovky, nikto ešte nevymyslel zostavu, pri ktorej by ľudia mohli naraz sedieť na gauči, zrať čipsy a chlastať pivo a prezerať si 3 metre od seba dokumenty namiesto blbej telky. Podstata - moja príbuzná sama povedala, že keď príde z roboty a obehne 2 supermarkety a doma si urobí večeru - už jej ani nenapadne, aby sedela za počítačom, keď môže sedieť na gauči pred blbou telkou! Ja mám tú výhodu, že som hladný po informáciách a nepohodlie mi nevadí a po ležiačky by som zaspal. To podstatné - skutočne treba rozlišovať medzi kaleidoskopickým obrazom = puzzle v krabici, a mozaikovým obrazom už zloženého pozzle. Takže - syntéza! Lebo dôležité je aj napĺňanie pojmov! Židovina spočíva práve v prevracaní pojmov /každá strana to myslí inak/ - o tom je v základe aj židokresťanstvo. Práve tým, že syntetizujem a nie anylyzujem - objavujem tie chýbajúce puzzle do skladačky. Preto mi tu vyskočil chýbajúci šéf 5. kolóny na Slovensku - takže hádam každý už pochopil, že tento článok S.S. a spol. je písaný tak, aby tentoraz nepodsúval to 1% lži /aj keď nepriamo heslami podsúva/, ale to "toxické" je práve zamlčanie dôležitého NEGATÍVNEHO subjektu! Žijem na južnom Slovensku a nielen ja - ani ostatní ľudia sa tu nemáme chuť začať zabíjať kvôli sionistom! Toto si treba strážiť - hlupákov s "národným" sebavedomím je tu dosť!
     https://www.databazeknih.cz/knihy/vpad-madarskych-bolsevikov-na-slovensko-v-roku-1919-319654
     Blog ku knihe Vpád...na Slovensko
     https://misosestak.blog.sme.sk/c/435481/ako-230-ceskoslovenskych-vojakov-zosmiesnilo-tisic-madarskych-v-boji-o-tothorszag.html
     Trianon 2. časť Uhorsko nezachránil ani Albert Apponyi
     https://www.youtube.com/watch?v=w0Jhu4e1rJ4
     Trianon 1 časť Veľká svetová vojna
     https://www.youtube.com/watch?v=bzDMTP7VmY8
     Mala vojna - Velky poker 1z2 cast.avi
     https://www.youtube.com/watch?v=1OHZh-Fu3Mk
     Mala vojna - Velky poker 2z2 cast.avi
     https://www.youtube.com/watch?v=tpbEJqbJtbE

     • Maroš napsal:

      KONŠPIRAČNÁ TEÓRIA?
      Keďže nadnárodné VIAC-GENERAČNÉ! riadenie si vodcov jednotlivých štátov vyberá, a nadnárodné riadenie má zároveň v obľube symboliku A určité ODKAZY - tipnite si - prečo Sorosov človek /v minulosti ho požiadal o podporu/ - Viktor = Víťaz, a "menovec" - alebo skôr potomok?! - MAĎARSKÉHO konštruktéra dela, ktorým Osman Mehmet II. dobil 11 storočí nedobitné hradby Konštantinopolu - dnešného Istanbulu - t. j. pomocou ORBÁNOVHO dela! - je v čele krajiny, ktorá sa "urputne" bráni imigrantom a islamizácii, ale ktorá sa ani po 100 rokoch /Trianon/ ešte neprebrala zo sna o Veľkom Maďarsku?! Ide o to - že medzi "poľskou" - červeno-bielou /jurisdikcia Globálneho prediktora/ a maďarskou/?/ islámskou zelenou - sa momentálne nachádza "modrá voda" - Slovensko! Pozor! Vlajky našich státov nám boli vnútené a v geopolitických hrách majú svoj symbolický - rolový - v zmysle úlohy - učel!
      Otomani versus krestane E01 - ORBÁNOVO DELO! Ani dátum 11/9 nebol a nie je náhodný!
      https://www.youtube.com/watch?v=jrwDIkINSJ4

      A sme opäť pri téme - prečo je ten pás na maďarskej zástave /oficiálne - žírne pastviny/ presne vo farbe ISLÁMSKEJ! zelenej /za socíku to bola iná zelená - "zelenšia" - trávová/? - no pretože minimálne 150 rokov - až do porážky Osmanov pri druhej bitke o Viedeň v roku 1683 - uhorskí veľmoži túžiaci po moci a bohatstve - notoricky volali Osmanov na pomoc proti Habsburgom pri získavaní území v Uhorsku! To sú tí "zelení maďarskí patrioti"!
      Islamic green
      https://www.colorhexa.com/009000
      https://rgbcolorcode.com/color/islamic-green
      Vývoj "maďarskej zelenej"
      Poznámka - posun farieb prebehol aj na slovenskej zástave - z belasej na "atlantskú" /závislosť/ modrú!
      Poznámka - v zozname /treba použiť prekladač/ je vlajka ODPORCOV - červeno-žlto-modrá vlajka Pešti - jej názov je hovno o dvoch bratoch "Buda a Pest" - pest, pec je slovanského pôvodu - podľa zrejme metalurgickej vyhne v peštianskej jaskyni!
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Hungarian_flags
      https://www.bannerbuzz.ca/hungary-flag.html?msclkid=245f2061c28c10338bd67b1e1db4e885&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BROI%5D%20Country%20Flags%20(CAN%20NEW)&utm_term=%2Bhungary%20%2Bflags&utm_content=Hungary%20Flags

      A Maďarsko na čele s Orbánom je opäť "spasiteľskou baštou proti" islamizácii Európy?! Neskutočne vtipné!

      Slovensko na hranici Osmanskej ríše 09/20 - názov dokumentu viac ako výstižný! Tento dokument zhliadnite poriadne a sústreďte sa na maďarských veľmožov, ktorí do našich krajín Turkov v minulosti doslova natiahli! A myšlienka Európskeho kalifátu je stále živá! Konšpirácia?! Nie! - reálna história!
      https://www.youtube.com/watch?v=b4dN4ru9beY

      Vyrovnanie 1867
      https://www.youtube.com/watch?v=Dgus6TlmkzI
      Trianon 2. časť Uhorsko nezachránil ani Albert Apponyi
      https://www.youtube.com/watch?v=w0Jhu4e1rJ4

      • Maroš napsal:

       Ako "blbý" Slovák v roku 1603 kodifikoval skôr českú gramatiku ako tú slovenskú "a stvoril tak český šovinizmus - a mohlo to byť naopak"! To bol vtip - nech sa Čechom darí!
       Vavrinec Benedikt z Nedožier /1555-1615/: "Blbouni! - naučte se česky!"
       Slovák autorom českej gramatiky
       https://www.youtube.com/watch?v=Qe0__WBJrEM

       • niSas napsal:

        Že by Benedikt z Nedožer jel do Prahe na Jezuitské koleje Károla IV jako zástupce lidu, kerému chce po pravdě převykládat biblické pohádky o spravedlnosti a demosgrácii z Řecka? Třeba tam Marošu přijel na pozvání aby se zůčastnil souteže o nejpovedenější, pod kůži lezoucí způsoby, biblických přednesů z mrtvého lálá hadího jazyka, kerý se u nás prostě neujal, ale z předstihem nosatých událostí byl účastníkem příprav na hlavní vlnu rekatolizace aby naši synové a dcery přijímaly úděl v dostizích, pokradni co můžeš, dobij každého koho neznáš a napráskej celou jeho rodinu, správným slovosledem, kerý si jezuitské kurwičky od zdi nářků dokáží zpětně přeložit jako ó děkuji ti pane. Sklízené jewropské hodnoty, no jó, to sou ty naše, pokradené, keré jako nepatří a nepatřily nám, ale patří jako všem, že gdyž budeme na věky věků makat jako blboňi, že nám z nich kousek na ůrok půjčej a voni zvyknou, to zná každej mordechujec, sázet předem aby se žatva, mlácení a mletí nezdržovalo.

        • Maroš napsal:

         Sasin - vyučovať na univerzity sa pozývalo! V tom dokumente mi chýba informácia o zázemí - kde Benedikt získal to svoje vzdelanie - aby mohol ako uznávaný polyhistor vôbec pôsobiť. Faktom je, že kodifikovať akýkoľvek jazyk do jeho logickej a pojmovej jednoznačnosti - znamená výrazne posilniť informačnú a kultúrnu úroveň jazykového zdroja - národa! Porovnať to možno s protokolmi a jazykmi v IT - bez týchto jazykov by neexistovala presnosť a rýchlosť komunijkácie. Otázka - prečo zo "Slovenka" vytiahli Benedikta do Čiech a nenechali ho tento projekt uskutočniť so slovenskou gramatikou? Lebo v dokumente je dôležitá poznámka - že slovenský otec českej gramatiky VYSLOVENE ROZLIŠOVAL medzi češtinou a slovenčinou - teda exaktne! Otázka - prečo taťka Masaryk - pôvodom Slovák a tiežvzdelanec - nevedel o tomto nič a presadzoval jeden národ?! Tiež otázka - pre tých, ktorí tvrdia, že Cyril a Metod nám priniesli zazyk - kde v piči solúnski agenti nechali základné pravidlá jazyka - jeho gramatiku?! Lebo každý, koho zhodia z lietadla do amazonského pralesa - ak ho nezožerú miestni - môže im "priniesť" fonetický prepis ich jazyka do latinky! O tomto točím! Že tak, ako niekto odkúpi patent - niekto "odkúpil" čas a vedeckú prácu človeka, ktorý mohol kodifikovať slovenský jazyk už v roku 1603 a nie o 250 rokov neskôr! Lebo počas habsburgovcov bolo pre vás priaznivejšie obdobie pre sebaurčenie Čechov, ako neskôr pre Slovákov v Uhorsku. Opakujem - zrozumiteľný jazyk so svojimi pravidlami je základný pilier kultúrnej, technologickej a informačnej sústavy!

        • niSas napsal:

         No voni se snažili Marošu fonetizovat rychlosti jazyků až tak, že se jim potratil obsah. A vo tom to je, ale my jsme synové a dcery od mámy, kerá uměla číst mezi řádky, tak si obrazy domejšlíme a to ty ludry sviňský nedokážou nigdy pochopit. Že gdyž doblbají nějaké zvukohlášky například gde, gdy jen kokoti co kokktaj řeknou k k k de, věří v předepsaný matematicky fonetický překlad, páč nějaký význam písmen k a g je jim taky ukradený. Heh

 10. Maroš napsal:

  4lánok sem zámerne nedávam - ide o manipulatívny sionistický mainsreamový headline - "Kalendárium: Rusi nám v roku 1968 ukázali, že slovanská vzájomnosť je blud"

  Čiže - toto "nie je blud". Blud nie je zamlčiavanie faktu, že 1/ nie Rusi, ale židoboľševici, 2/ ak je ich - dnes neomarxistickým plánom NWO - vtedy Komunistická internacionála prioritou - tak pochopiteľne nemôže a nesmie fungovať slovanská vzájomnosť! Prioritou je zničenie Slovanov!

  Slovanská vzájomnosť môže fungovať až po tom, čo Slovania vyrazia tento židoboľševický a židokresťanský klin zo svojich krajín a k vzájomnosti začnú vychovávať svoje generácie! Ani v obyčajnej rodine nefunguje súrodenecká vzájomnosť, pokiaľ rodina na to nemá genetické rodové a kultúrno výchovné predpoklady! Rivalita v rodine pokračuje rivalitou štátov! Klasické divide et impera! Kurva - každý debil by už mal to notoricky známe divide et impera poznať - ako ovládač, ale nie - keď byť úspešný a výnimočný a bohatší je tak lákavé - veď aj vtáčiky tak rady otŕčajú svoje perie! Presne tak! Rivalita je podstatou zvieracieho typu psychiky! Vývojový darwinizmus humano-opíc - nie vývoj humano-ducha! Materializmus!

  • Maroš napsal:

   Sasin - ešte ku tomu Benediktovi a českej gramatike - ZA HODINU BOLO VŠETKO V PRDELI NA 300 ROKOV!
   "Bitka na Bielej hore bola bitka 8. novembra 1620 medzi českými stavmi a katolíckou ligou v rámci českého stavovského povstania a tridsaťročnej vojny neďaleko Prahy. České vojsko v nej po krátkom boji podľahlo. Bitka trvala asi hodinu: pri skusmom útoku cisárskych vojsk sa povstalecké vojsko rozpadlo a rozutekalo. Český kráľ Fridrich Falcký deň po bitke opustil Prahu a utiekol zo zeme. Dôsledkom bola značná strata samostatnosti českých krajín až do roku 1918. "
   REPLAY: "Bitka trvala asi hodinu" - to Kalousek vydrží nechlastať omnoho dlhšie - pak "nepřítele se nebojí a na množství nehledí"!
   https://sk.wikipedia.org/wiki/Bitka_na_Bielej_hore

 11. Maroš napsal:

  Dokument, podľa ktorého možno porovnať vyšinutosť skutočných extrémistov pri ich porovnávaní s patriotmi! V samotných USA ide len o pár desiatok ľudí, ktorí sú takto rituálne organizovaní, o niečo sa snažia a žijú tým - ale v zmysle skutočného EX - ich význam je skôr miestne kriminálny a bez výrazného politického vplyvu! Obviňovanie patriotov z práve takéhoto kriminálneho extrémizmu na Slovensku a v Čechách je psychopatická lož notorických profesionálnych klamárov!
  Tajní agenti_Operace Nazouvací poutko - Dokument cz dabing
  https://www.youtube.com/watch?v=AFj6KxC-WiY

 12. Maroš napsal:

  Novinka
  Dokument CZ - Riziká zberu osobných údajov - Velký brat sa díva
  https://www.youtube.com/watch?v=tv4JEiEhXAk

 13. Maroš napsal:

  Táágže... Pamätníky úžerníckemu prezidentovi ešte nestoja - niet čo rozbíjať doboha!
  "Takmer všetky Tisove pamätníky zničili. Na výročie SNP rozbili aj tabuľu v Oščadnici
  Tomáš Kyseľ
  Zničili aj Tisov pamätník v Hlbokom nad Váhom, tabuľu na priečelí jeho rodného domu v Bytči aj jeho sochu v Čakajovciach.

  Dvadsaťsedem rokov visela na budove bývalého farského úradu v Oščadnici pamätná tabuľa venovaná prezidentovi fašistického Slovenského štátu Jozefovi Tisovi.
  REPLAY: "pamätná tabuľa venovaná prezidentovi fašistického Slovenského štátu Jozefovi Tisovi."
  https://www.aktuality.sk/clanok/619312/takmer-vsetky-tisove-pamatniky-znicili-na-vyrocie-snp-rozbili-aj-tabulu-v-oscadnici/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2

  Táágže - pokiaľ viem...
  1/ Slovenský štát - ako provizórium - trval len do jednomyseľného prijatia PRVEJ ústavy PRVEJ Slovenskej republiky, zadefinovanej ako REPUBLIKA!!!, čo z podstaty veci vylučuje definíciu štátu ako fašistického - aj keď sa v ňom nejakí klérofašisti skutočne vyskytovali - čo vôbec nevadilo Vatikánu, že?! Ale kto chce dnes - ako liberálne fašistické hovädo občanov tejto vojnovej republiky ako všetkých zadefinovať fašistov - AKO SKURVENÝ FAŠISTA SKONČÍ!!!
  2/ Teda - dnes skutočne nie je veľkí rozdiel medzi prvou a druhou Slovenskou republikou - obe sú zadefinované ako republiky - akurát tých vtedajších klérofašistov vystriedali vyjebaní sionistickí a liberálni fašisti! Takže rozbíjať bude onedlho čo, ale nebúdú to pamätné tabule pre prosionistických úžerníkov - budú to sprosté gebule!
  3/ Tiso nebol popravený - Tiso bol justične zavraždený, pretože v súlade s ústavou prvej Slovenskej republiky - popravený byť nemohol ani za vlastizradu, a tej sa rozhodne nedopustil - na rozdiel od súčasných vlastizradcov - rozhodne nie, a navyše - Tiso nikdy - z ústavy nikdy - nemohol rozhodovať sám, ale vždy v súčinnosti s príslušným ministrom a v súlade so Snemom!

  Táágže - "Smrť fašizmu! Smrť korporátnemu fašizmu! Smrť liberálnemu fašizmu!" - "Smrť protislovenským vyjebancom!"
  http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf

  Tomáš Kyseľ - koľko ti za to fašistické zavádzanie platia - ty hovädo?!

 14. Maroš napsal:

  Nowak-Krowak - to PCéčko si si hekol sám - aj to sa stáva. Kto druhému jamu kope...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!