Pravda mizí před našima očima

 

truth-2069846_960_720Před časem jsem zveřejnil článek „Důkaz už na Západě žádnou hodnotu nemá“, a jako důkaz této teze jsem uvedl západní obvinění Ruska ze sestřelení malajsijského letadla. Samozřejmě, že pro toto obvinění neexistoval jediný důkaz, zato však byl snesen bezpočet důkazů o tom, že letadlo sestřelili neonacisté, kteří se po Washingtonem zorganizovaném puči chopili moci na Ukrajině.

Přesto všechno však vina ulpěla na Rusku. Ne ovšem proto, že by pro ni mluvil jediný důkaz, ale proto, že proud obvinění Ruska, spuštěný už v okamžiku, kdy letadlo spadlo, byl tak mohutný, že pravda se v něm prostě rozpustila. A kdokoli se pak pídil po důkazu o vině Ruska, byl označen za „Putinova obhájce“. Což už samo o sobě další debatu o důkazech a pravdě ze hry vyřadilo.

Kamkoli se dnes podíváme, vidíme, že obvinění bez jakýchkoli důkazů už zaujala postavení nevyvratitelných faktů. „Zbraně hromadného ničení Saddáma Husajna“, „Íránské atomové zbraně“, „Ruská invaze na Ukrajinu“, „Spiknutí Trumpa a Putina, které ukradlo americké volby“, Syrské použití otravného plynu“ atd. Jediná špetička důkazů pro tato obvinění neexistuje, ale přesto se ta obvinění uchytila v hlavách mnohých lidí na celém světě jako pravda.

Věda dala světu zásadu, že fakta musí být doložena důkazy, což skoncovalo s pálením čarodějnic a politickými rozhodnutími, vycházejícími z pověr.

Jenže se objevil problém: fakta totiž mohou překážet agendám. A jak elity nabývaly moci, začala se pravda dělit do kategorií. Na pravdu výhodnou, méně výhodnou a nepřijatelnou – a to tak dlouho, až skutečná pravda zmizela. A pravdou se pro elitu stalo to, co se ztotožňovalo s jejími zájmy, čímž pravda o svůj původní význam přišla.

Důsledkem takovéhoto vývoje pak je, že pravda se už dnes neustavuje důkazem, ale neustálým opakováním obvinění a lží.

A tak bylo možno likvidovat jak lidi, tak státy, pouhými lžemi. Kdo dnes ještě vzpomene na D. Strausse-Kahna, někdejšího ředitele Mezinárodního měnového fondu a tehdy pravděpodobného příštího francouzského prezidenta, který měl ovšem tu smůlu, že nešel pod vousy Washingtonu. Ten chtěl, aby se příštím francouzským prezidentem stala jeho louka Sarkozy – a tak se přihodilo následující: Strauss-Kahn přijel do New Yorku, jedna z hotelových pokojských ho obvinila ze sexuálního útoku a presstituky jej prohlásily za obviněného právem. Kauza skončila bez požadování důkazu – obvinění pokojské stačilo – a Strauss-Kahn směřoval do basy.

Později vyšlo najevo, že ona pokojská rozhazuje spousty peněz, které si nemohla našetřit ze svého platu, a že Sarkozy o budoucím uvěznění Strausse-Kahna věděl ještě dřív, než policie případ komukoli oznámila.

Kauza tak spadla ze stolu, new-yorský prokurátor se za případ veřejně omluvil, ale to už byl mezitím Strauss-Kahn přinucen rezignovat jak na ředitele Mezinárodního měnového fondu, tak na soutěž o prezidentský úřad. Washington svoji hru proti nepohodlnému kandidátu francouzského prezidentství vyhrál.

Dnes už se trik se ženou, která přednese obvinění o sexuálním obtěžování, stal pro obě politické strany USA běžnou praxí. Kandidát, o kterém strana usoudí, že nekráčí dostatečně přesně podle její agendy, má v tu ránu na krku obvinění buď ze sexuálního obtěžování, zneužití či útoku. Což se stává tak často, že každý rozumný člověk podobným obviněním už dnes nevěří.

Se stejně zničujícím účinkem jako na jednotlivce, padají obvinění z neexistujících zločinů i na státy.

Zničen už byl Afghánistán, irák, Libye, nejčerstvěji Jemen – a Washington se ani na okamžik nevzdal myšlenky, že stejný osud připraví i Sýrii a Iránu. Na základě falešných obvinění, postrádajících jakékoli důkazy, byly miliony lidí zabity, zmrzačeny, či vyhnány ze svých domovů a přeměněny v nekončící proud uprchlíků, zaplavující dnes Evropu.

Neexistuje zrničko důkazu, které by současné zločiny Washingtonu vůči lidstvu mohlo ospravedlnit. Nicméně jsou tyto činy, které by ve světě vyznávajícím pravdu musely už dávno vést k obžalobě několika amerických vlád ze zločinů válečných i ze zločinů proti lidskosti, ignorovány. A to proto, že pouhá americká obvinění (bez důkazů), proti uvedeným a dnes už zničeným zemím a národům dostačovalo zatím Washingtonu k tomu, aby své zločiny proti těmto zemím ospravedlnil.

Tím jsem popsal svět, z něhož se už pravda vytratila. Už pro ni ve světě, který Západ stvořil, není místo, a západní nemilost vůči pravdě se stala doslova omračující. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, jsou hlasatelé pravdy vylučování z facebooku, twitteru i PayPalu. A na celém světě byla pravda předefinována na „konspirační teorii“.

Elity, jako George Soros a nespočetné množství z daní financovaných vládních agentur, jako jsou např. Národní nadace pro demokracii, utrácejí peníze daňových poplatníků na diskreditaci těch, kteří říkají lidem pravdu. A mnoho vlád se chystá tyto mluvčí pravdy, čímž míní „nepřátele vládnoucích elit“, poslat jako nepřátele státu za mříže.

Už 17 let je svět živen lží o 11. září, založené na obvinění bez důkazů a produkované politickými podvodníky. Proti nim stojí stanovisko tisíců expertů – avšak dodneška se lživá obvinění těší vetší důvěře lidí než zdokumentovaná fakta, experty doložená. Tito experti už totiž mezitím byli, aby původci zločinu zůstali v skrytu, označeni za „konspirační teoretiky“.

A tak už dnes v americkém tisku a v televizních médiích nenaleznete člověka, který se odváží říct pravdu. Kdyby to totiž učinil, už by v tisku a televizním médiu nebyl. A bez médií, oddaných pravdě, nelze už žádnou vládu kontrolovat či usměrňovat.

Nikdy v historii nestáli lidé tak blízko ztráty svého chápání reality, jak ve světě dnešním, v němž je už veškerý respekt k pravdě mrtvý.

Zdroj: https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/24/truth-is-evaporating-before-our-eyes/

 
19 Komentářů k Pravda mizí před našima očima

 1. Ing. Miloslav Dědek napsal:

  Skuteční vládci světa ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Jejich hlavní cíl, který je realizován prostřednictvím médií, je zaměstnat naši mysl (čímkoliv) natolik ,aby jsme neměli čas dopídit se pravdy o tom kdo a jak ovládá svět ke svému prospěchu.
  Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství. toto poselství vyslala Světovému ekonomickému fóru nezisková organizace OXFAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného loni na světě.
  Pode aktuální studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina světa dohromady.
  Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek a pod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců planety, kterými jsou lidé s největšími majetky, tzv. „lidé velkých peněz“. Současný stav světa je bohužel takový, že veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí lidé velkých peněz, a ti to plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky, přičemž je těmto mocipánům úplně jedno kolik lidí přitom zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálních hodnot. Lidé velkých peněz ovlivňují svět tak, aby se zachovaly poměry v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno co svět poskytuje. Tito lidé především dbají na to, aby se globálně zachovával stávající nespravedlivý finanční systém. Více viz článek „GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM“ – http://miloslav7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.html
  Stávající nespravedlivý finanční systém je nezbytné nahradit spravedlivým finančním systémem. Více viz článek: BUDOUCNOST GLOBÁLNÍHO FINANČNÍHO SYSTÉMU – http://miloslav7.blogspot.cz/2018/01/budoucnost-globalniho-financniho-systemu.html
  Z hlediska žádoucího vývoje mocensko-politického uspořádání světa je projekt EU krok správným směrem. Díky existenci EU nevznikla mezi státy EU žádná válka. Je načase uvažovat o realizaci projektu globálního superstátu, který zabrání vzniku války na celém světě. Jedna možná cesta vzniku Globální federace všech států světa je uvedena v článku: OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA – http://miloslav7.blogspot.cz/2018/04/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html Nastolení Globální federace lze realizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr popsaný v uvedeném článku, načež tyto strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.
  V případě, že se vám jeví v dopisu popisovaný politický vývoj lidstva nereálný, potom vám doporučuji seznámit se s TEORIÍ VŠEVÝVOJE – http://miloslav7.blogspot.com/2014/01/teorie-vsevyvoje.html což je v podstatě univerzální návod na kreativní řešení libovolně zvoleného problému.
  Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa jsem poslal politickým stranám a hnutím v ČR. Reakce KSČM na tento otevřený dopis je uvedena v článku: ODPOVĚĎ KSČM NA OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA – http://miloslav7.blogspot.com/2018/08/odpoved-kscm-na-otevreny-dopis.html
  Politickým stranám a sdělovacím prostředkům ve světe jsem zatím zmíněný otevřený dopis neposílal. Moje znalost cizích jazyků je nedostatečná. Hledám spolupracovníky, kteří mi pomohou s psaním, překladem a posíláním dopisů. Konkrétně u zmíněného otevřeného dopisu je má představa o spolupráci následující: Spolupracovník přepíše „Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa“ tak, aby byl v souladu i s jeho názorem. Předtím než začne dopis překládat mně dopis pošle. Dohodneme se na jeho definitivním znění tak, abychom ho mohli oba podepsat. Můj mejl: m.dedek123@seznam.cz

 2. HVzV? napsal:

  AMERIČANÉ PRÝ DALI DO POHYBU JEDNU POUČKU.ZISKEJ TO CO CHCEŠ

  až budeš mit bohatstvi,penize a moc každý tě bude obdivovat a nikdo se tě nebude ptát,jak jsi to vše ziskal.

  A TIM SE BUDE OHLUPOVAT OBČANY TAK DLOUHO,AŽ TOMU UČINI KONEC!

  • weissbach napsal:

   Je to modifikace Hitlerova „Dějiny píšou vítězové“

  • HVzV? napsal:

   PODŘEZÁVEJ VĚTEV NA KTERÉ SEDIŠ,TO NIKDO ČEKAT NEBUDE

   a všichni se leknou,že zvolili šilence,bez morálky a skrupuli.
   K tomu,že to jsou blázni to však musi lidé poznat a taky to,že se pokoušeji uřezat všem větev na které sedi nejen oni,ale i my.

 3. weissbach napsal:

  V totalitním režimu si s pravdou starosti nedělají. A v euroafrickém chalifátu je pravda trestný čin. Půlku života jsem žil v údajně totalitním režimu. Tak to byl, proti tomu jak se s fakty nakládá teď, jen slabý čajíček.

 4. John_Pitralon napsal:

  Lumpové, vrazi a jejich poskoci ze židokorporátu samozřejmě nic neviděli. Žádné válečné zločiny.

  „9/11 conspiracy theories“ https://www.youtube.com/watch?v=fJMQbfWvk4U
  „911 Changed Everything – My Personal Experience of Waking Up“ https://www.youtube.com/watch?v=VlspWubIrPE

 5. geronimoh napsal:

  No, co na to říct, článek popisuje ty pravé hodnoty západní civilizace, vesmíružel

 6. niSas napsal:

  …“Kdo dnes ještě vzpomene na D. Strausse-Kahna, někdejšího ředitele Mezinárodního měnového fondu a tehdy pravděpodobného příštího francouzského prezidenta, který měl ovšem tu smůlu, že nešel pod vousy Washingtonu.“ Ty voe já uchcávám , gdyž kolikrát čtu ty truthovske truthenbanden šmejdoviny, třeba že něgde si sbourali věžáky a hodili to na cizí, něgde shodili letadlo a shodili to na jiný, tož to potom ti naši kokoti a blboni nebudou mít nigdy čas na své vlastní podíly po předcích ani na neprodejné půdě , ani na rozpočtu, ani nebudou psát domáčky, gde krasopisně napíšou svoje potřeby aby je další den zanesli do sečítacího místa a naprotivá potvrzení začali sčítat rozhodnutí o všem co jim leze namozek, že třeba s kým se chtějí mezinárodně paktovat a jaké žrádlo chtějí žrát a jaké výrobky chtějí používat a že třeba už nebudou platit výpalné státu, ani zmrdům za vodu ani za élektriku ani za popélnice, že nechtějí cizáky co seděj u měřáků, má dáti – dal z našeho společného a ták a ták. Dycky přileze nějaká kunda s plným pytlem všivejch zpráv aby se místní kokoti mohli vykvákat, vyblejt a vynadat druhým co eště mají zbytky pěti po hromadě. No tak esli, tak řeknu, že tyto zdržovačky tady budou tak dlouho dokud nezmoudříte a nezačnete kua psát ty potřeby. Místní čučma to může taky napsat, ale von asi žádný vlastní potřeby nemá, tak je to tak jak to je, V truth. Muheeeeee

 7. niSas napsal:

  Jó, du zkontrolovat V.K.. esli je tam nějakým myšlenkový posun, ale počítám, že tam bude stejně nablitý jako tady. Spousta rádoby chtrejch poznámek a keců nad pomejema, co jim tam navařili. Gdybych přiletěl zrovna z plejád a měl se zabývat všema kravinama, keré blboni žerou, asi bych musel do 24 hodin vodletět. Kua, proč musím tady bejt s těma blbama. Kua bože cos mi to udělal. Heh

  • Eschatolog napsal:

   neodpovidá ? staň se bohem proudů ty! slibem ty blby nikdy neurazis :-) , app. kam mi zmizel prispevek?

   • niSas napsal:

    Bych jim dal ty podíly na neprodejné půdě a do důchodu by šli až po dvaceti letech, že pak by měli nárok na podíl na rozpočtu a na psaní svých potřeb do sečítání všech rovných. Myslíš, že by takového boha krpáci a čučmové chtěli?

 8. Járyn napsal:

  Ještě že máme na internetu Seznam a jeho novinky. Pravda křišťálovější než křišťál. Dnes tam přeložili jak podle anglického bulváru lhal Putin o svých agentech KGB. Že to je pravda je přece jasný. Říkala to Terka Mayová, a náš agent STB v podezření a zloděj v podezření který se rozčiluje že lidé u nás nectí presunkci neviny, na hvízdnutí z USA ambasády bez jakého koli důkazu vyhostil Ruské diplomaty. No nejni to na Bohnice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!