Proč nebyli Rusíni pozváni na oslavy 100 výročí založení Československa?

mapa_csrČeská republika se připravuje na oslavy 100. výročí založení Československa. Jak známo, při založení byla součástí ČSR také Podkarpatská Rus. České státní orgány se však chovají, jako by to tak nebylo a na výroční akce nezvou nikoho, kdo by Rusíny – potomky našich bývalých spoluobčanů, oficiálně reprezentoval. Položili jsme několik otázek našim Rusínům a zeptali se jich, co si o tom myslí?

- Téměř nikdo z Rusínů, kteří žijí v Zakarpatí, v bývalé československé Podkarpatské Rusi, není pozván do Prahy k oslavě 100. výročí ČSR. Proč si myslíte, že tomu tak je?

- Jaké jsou důvody pro takový postoj k Rusínům ze strany oficiálních českých představitelů?
- Kdy, kde a jak se oslavuje 100. výročí založení Československé republiky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny?

 

*Michail Tyasko, Rusín, podnikatel, Mistopředseda Světové Rady Podkarpatskych Rusínů, Pardubice

- Domníváme se, že české úřady by neměly zapomenout na historii a měly by podporovat rusínský národ, který dnes žije pod protektorátem ukrajinské moci. Ale odpovídat za činy orgánů České republiky samozřejmě nemůžeme! Vedoucí představitelé České republiky a Slovenska se obávají kritiky ze strany EU a konfliktů s NATO! A zavírají oči nad situací jejich rusínských bratrů! Jsme stále bez možností hájit naše práva v právním poli dnešní Ukrajiny, abychom neohrozili svobodu a život našich rusínských spoluobčanů.

 

*Vasyl B., Rusín, reportér vládních medií, Užhorod.

- Myslím, že byly vzaty v úvahu okolnosti rozchodu s Podkarpatskou Rusí - Zakarpatskou republikou. Koneckonců vstup tohoto regionu do Československé republiky byl spojován s mnoha nesplněnými sliby. Zejména nedošlo k rovnocennému postavení Podkarpatí a ostatních správních území (Čechy a Slovensko). Dokonce i Podkarpatské Rusi byla autonomie udělena teprve koncem 30. let.

uzh_sobor-1

Ale hlavní věc je, že čeští politici se pravděpodobně obávají obvinění z podpory separatistických názorů od Ukrajiny. Ale bojí se zbytečně, protože nebezpečí odpojení od Ukrajiny neexistuje: v této věci obyvatelé Zakarpatí velmi respektují stávající pořádek a nikdy takové úmysly neprojevili. Všechno, z čeho jsou obviňováni obyvatelé provincie v médiích, je pouze nálepkování.

Pozvánka na oslavy by nebyla zbytečná nejen ve světle našich společných dějin, ale také v souvislosti s blízkými kontakty na Zakarpatí, které jsou nyní založeny v oblasti cestovního ruchu (každoročně přijíždí až deset tisíc turistů z ČR a stovky tisíc Zakarpatců jezdí za prací a na zájezdy do ČR), stejně jako na meziregionální úrovni (v praxi se velmi aktivně realizují dohody o spolupráci s Vysočinou, Pardubickým, Moravskoslezským a Ústeckým krajem).

O plánech jak oslavit sté výročí zapojení Podkarpatské Rusi - Zakarpatí do Československa nevím. Avšak o této skutečnosti bylo slyšet na tzv. Českých dnech, které se konaly v Užhorodě letos od 28. do 30. září. Čestnými hosty byli čeští poslanci a diplomaté, představitelé státních orgánů a místní samosprávy Ústeckého a Plzeňského kraje a Vysočiny. České dny se slaví již několik let v řadě. Kromě oficiálních akcí se tam čepuje pravé české pivo a připomínáme historické události, ke kterým došlo v naší zemi během naší společné historie s ČSR.

 cesi-rusini-uz

*Mykola T., Rusín, český podnikatel s 15-letou praxí, Praha.

- Odpovědi na všechny otázky? Narovinu, nemám ponětí!

 

*Vladimir Mercin, žurnalista, bývalý poslanec, expert Institute of Nanoglobal Strategy, vedoucí projektu „Zakarpatí. Who is who“, Mukačevo.

- Domnívám se, že na státní úrovni se rozhodli nezhoršovat vztahy s Ukrajinou, protože situace není jednoduchá. Pro takové slavnosti je nutné pozvat oficiální delegaci. Podkarpatská Rus (Zakarpatí), jako součást území Československa, se dobrovolně a po dohodě s vládou Československé republiky stala součástí SSSR a musí být zastoupena oficiální autoritou. V zásadě, když vycházíme z platných právních norem a se souhlasem obou států s procesem postoupení Podkarpatí Sovětskému Svazu, samozřejmě při zohlednění událostí roku 1945, jsem si jistý, že neexistuje nic protiprávního na účasti takové delegace na slavnostech. Ale v současné době v případě samostatného rozhodnutí správních orgánů by jejich funkcionáři byli okamžitě na Ukrajině prohlášeni za separatisty a nepřátele lidu. Účast na oslavách na státní úrovni je také nepravděpodobná, protože existuje touha zapomenout, kdy a jak se západní regiony staly součástí našeho současného státu. Ve skutečnosti to jsou problémy jak pro Čechy, tak pro nás, ale to je realita moderní Ukrajiny. Bylo by ještě více problémů s Rusíny. Řešily by se otázky, jaké organizace pozvat, koho budou reprezentovat na oficiálních akcích? Dokonce ani rusínské organizace kontrolované speciálními službami tam nebudou posílány, protože by z toho vznikla diskuze ve společnosti. Přítomnost nekontrolovaných rusínských organizací ze Zakarpatí, ale i ze zahraničí by byla oznámena u nás na Ukrajině jako nepřátelský krok Čechů a Slováků. Možnosti by se samozřejmě daly nalézt, ale Češi a Slováci se rozhodli, že to za ty komplikace nestojí.

 

*Ivan Č, Rusin, poslanec, Mukačevo.

- Nejsem obeznámen s tímto tématem as otázkami, na které se mě ptáte.

 

*Ivan Danacko, rusínský aktivista,”lidový gubernátor Podkarpatské Rusi”, Užhorod.  

- Pokud vím, tak v České republice podnikají podkarpatští Rusíni Vasily Džugan a Michail Tyasko. Ve svých publikacích psali, že byli přítomni na nějaké oslavě, avšak jestli se jednalo o 100. výročí vzniku Československa nebo o něco jiného, to nevím. Ale zastoupení Rusínů ze Zakarpatí v Česku dnes dle současné interpretace ukrajinských úřadů v sobě nese velké nebezpečí. Je možné automaticky obdržet obvinění ze separatismu, které i já často slyším na svou adresu. Jak vím, tak naše vláda již pronásledovala Džugana a Tyaska, takže pro ně bylo snadnější přijít na tuto událost, protože už netrpěli z nového dodatečného pronásledování. Jedná se o naše rusínské aktivisty, kteří vědí, co se děje na Ukrajině a zejména na Zakarpatí. A některé rusínské skupiny věří, že tito pánové zastupují jejich zájmy.

 

*Ivan Bínjačovskýj (Buzaš) - rusínský básník, spisovatel, veřejný činitel, iniciátor obnovy pamětního kamene na počest T. G. Masaryka v Buštíně, Buština.

- Koho Češi pozvali? Z našich rusínských kruhů absolutně nikoho! Já bych to určítě věděl. Domnívám se, že právě vedení naší oblasti "se o to postaralo". Oni jsou takoví, že když přijdou cizinci, například z OBSE, tak jim představí nějakou důvěryhodnou osobu, která bude tvrdit, že Rusíni na Ukrajině jsou v pořádku, že neexistuje žádná etnocida! Ale upřímně, skutečnost je taková, že mě například důrazně doporučili, abych se neúčastnil takových událostí. Ukrajinská SBU si ode mě vyžádala podepsané prohlášení (!), že se nebudu zabývat neschválenou politickou činností.

Důvod jednání českých představitelů vůči podkarpatským Rusínům je pro mě neznámý a nepochopitelný.

Vložili jsme hodně úsilí například do obnovení památného kamene a desky T. G. Masaryka v Buštíně. Mimochodem, velmi jsme chtěli pozvat zástupce českých a slovenských konzulátů. Pro Rusíny to byl svátek - vzpomínka na Československo. Ale naši úředníci z administrativy neorganizovali oficiální pozvání, prostě to neudělali. Čekali jsme hosty do poslední chvíle.

 

*Alexandr Gegalčij, Rus z Podkarpatí, podnikatel, Předseda MF “Ruska cena“ pro Podkarpatskou Rus, Praha.

- Jako český občan narozený na Podkarpatské Rusi se stydím za takovouto situaci. To, že na některých slavnostech se objevuje pár Rusínů trvale žijících v České republice, je politické koketování. Fotí se s nimi i premiér A. Babiš a vzpomíná s nostalgií na své rusínské kořeny. Fotí se s nimi i jiní politici, je to ceremoniál o splnění závazků vůči Rusínům. Na tom spolupráce končí. Ministerstvo zahraničí nám sdělilo, že „na oficiálních oslavách ... Vaše účast není z protokolárních důvodů možná“. Je to tak z pověření „komsomolce“ J. Hamáčka. Nikdo z bruselsko-amerických soudruhů nemůže vybočit z mainstreamu a tím je plná podpora nacistického režimu v Kyjevě.

Žádný český úředník nemůže pozvat Rusíny na výroční slavnosti, protože by byl prohlášen za podporovatele separatismu. Ale před 100 lety 23. května Centrální Ruská Národní Rada vyslala do Prahy 112 delegátů jednat o připojení k separatistickému Československu. Delegaci přijali ministr vnitra A. Švehla a prezident T. G. Masaryk. Prezident diplomaticky zdůraznil, že se setkal s delegací nikoliv oficiálně, ale jenom jako se svými hosty. Ve stejný den v Paříži rada ministrů zahraničí schválila návrh E. Beneše ve věci autonomie Podkarpatí. Před tím se zástupce amerických Rusínů Grigorij Žatkovič spolu s T. G. Masarykem účastnil jednání s prezidentem W. Wilsonem a tím přispěl i k řešení československé otázky. Ale už v březnu r. 1921 G. Žatkovič jako guvernér Podkarpatské Rusi podal demisi, kvůli nesplnění závazků v otázce autonomie ze strany pražské vlády. Podkarpatská Rus tak říkajíc spadla Čechoslovákům do klína. Nevybojovali ji jako klíčovou pevnost, neosvobodili jako vězněného sourozence, na hřbitově v Užhorodě nejsou spolu se sovětskými vojíny hroby českých legionářů. Proto nikdo ten náhodný dáreček neocenil.

Někdy se představitelé z Vysočiny nebo Ústecka přijedou do Užhorodu podívat, jak tam tančí spokojení Rusíni - zakarpatští Ukrajinci. Je to podobné, jako by do protektorátu Čechy a Morava přijela mezinárodní delegace a poslouchala zástupce pražského magistrátu, jak dobře se žije za vůdce Hitlera. Nicméně rusínské organizace podstoupily riziko a uspořádaly vědeckou konferenci “Století vzniku Československa a jeho součásti - Podkarpatské Rusi". Jedná se o skutečné riziko – ještě to může být ukrajinskými orgány uzavřeno a účastníci mohou být označeni za nepřátele lidu. 29. září se slavily České dny v Užhorodě. Mělo to tajuplný titul: 100 let. Bylo by možné si pomyslet, že šlo o 100 let České státnosti. Ale na propagačních letáčcích nebyla žádná připomínka o Podkarpatské Rusi. Zmizela ve víru dějin.

CeskyDni

* Nikolaj Burak, Rusín, Předseda Zakarpatského Lidového Spolku SUBKARPATIJA.

- Ze strany českých orgánů to není první nepříliš přátelský krok vůči Rusínům. To se projevilo už v září 1919, kdy Podkarpatí ještě nebylo součástí ČSR. V té době se v Praze konala schůze slovensko-rusínské komise ohledně hranice Podkarpatské Rusi a Slovenska. Dlouhé debaty skončily bezvýsledně. Prezident T. G. Masaryk v zákulisí radil Slovákům, aby Rusínům neudělali písemné záruky stanovení těchto hranic. V telegramu E. Benešovi v předvečer pařížské mírové konference, kde by měl být rozhodnut osud rusínských zemí, T. G. Masaryk připomněl rusínský region pouze z geopolitického hlediska, říkal, že ČSR bude mít hranice s rumunským přátelským státem. Jak se bude zacházet s Rusíny – o tom se nemluvilo.

vid-uzgorod22

Na druhého prezidenta ČSR E. Beneše, který zachránil svou prezidentskou židli předáním části území (pravé Podkarpatské Rusi) Sovětskému svazu, Rusíni vzpomínají jen negativně.

Generál Ludvík Svoboda také zapomínal na Rusíny. Nedokázal přesvědčit sovětské vojenské velitele, aby jeho sbor, kde bylo spousta Rusínů, osvobodil rusínské území. Místo toho jej obešli a obětovali je s tisíci československých a sovětských vojáků pod Duklou. Současný prezident České republiky M. Zeman v předvečer svého prvního vítězství ve volbách na setkání s rusínskými představiteli uvedl, že pokud by byl zvolen presidentem, jeho první zahraniční cesta bude do Kyjeva, kde on bude hájit zájmy potomků občanů Československé republiky - Rusínů. To se nestalo.

Zcela neslušně se orgány ČR chovaly vzhledem k Rusínům i v poslední době. Před několika lety se poradce konzula ČR na Ukrajině Peter Wagner v Užhorodě účastnil setkání rusínských aktivistů. Předpokládal žádost Rusínů o poskytnutí pomoci potomkům občanů ČSR v rozhodnutí o uznání rusínské národnosti Kyjevem a řekl k tomu přímo: "Nežádejte nic od Prahy. Ani prezident, ani česká vláda vám nepomůžou. Vaše žádost může spatně ovlivnit vztahy Prahy a Kyjeva ".

Právě toto vše výše uvedené ukazuje, proč nebyli Rusíni pozváni k oslavám 100. výročí založení ČSR. Úřady České republiky zapomněly na to, že ČSR byla nazývána stavem tří národů - českého, slovenského a rusínského. Tohle vše je minulostí.

Důvod tohoto postoje českých a slovenských úřadů k Rusínům leží i v psychologické rovině – majorita se obává, že minorita začne požadovat větší respekt ke svým právům.

Pokud to bude možné, zúčastníme se akce Užhorodského českého klubu T. G. Masaryka. Dne 13.10.2018 plánujeme vědeckou konferenci věnovanou 100. výročí založení ČSR. Dá se říci, že pro propagaci české kultury a společných dějin děláme mnohem více, než oficiální orgány států.
19 Komentářů k Proč nebyli Rusíni pozváni na oslavy 100 výročí založení Československa?

 1. nula napsal:

  To je nějaký divný. Vždyť nám jeden, který má po matce původ v Podkarpatské Rusi, dělá premiéra. Tak třeba to bere tak, že je zastupuje on. :P

 2. Tezz napsal:

  T. G. Marsden - Redlich by mel radost jak jeho americti pratele okupuji Ukrajinu.

 3. Eva napsal:

  Máte to několikrát v článku napsané:
  - Domnívám se, že na státní úrovni se rozhodli nezhoršovat vztahy s Ukrajinou, protože situace není jednoduchá.

  -Jedná se o skutečné riziko – ještě to může být ukrajinskými orgány uzavřeno a účastníci mohou být označeni za nepřátele lidu.

  -„Nežádejte nic od Prahy. Ani prezident, ani česká vláda vám nepomůžou. Vaše žádost může spatně ovlivnit vztahy Prahy a Kyjeva „.

  A nezapomínejte na Američany, kteří mají velké plány s Ukrajinou. Stejně by dopadli jiní, když se jedná o Kosovo.

 4. Inspektor Spekultátor napsal:

  No je mi Rusínů líto. Historie se s nimi zatím fakt nemazlila. Nicméně bych dal na přetřes několik témat:
  1. Nacionalističtí Ukrajinci na jedné straně podporují třeba separatismus Čečny v RF (někteří tam i kdysi bojovali). Ale separatismus na území UA jim nevoní... Mohli by přeci jít příkladem ne? Ale upřímně - díval bych se na to raději skrze zákony karmy, které jsou nadřazeny těmto procesům... Kde jsou dnes Římané, kteří kdysi násilně dobývali mnohé starověké národy? Kde jsou dnes Tataři, kteří po 1/2 tisíciletí terorizovali široké okolí? Atd.
  2.Nebylo by pro UA lépe ji federalizovat? Příklady federalizovaných států, jako je Německo či USA dokládají, že to může být šťastná cesta...
  3. A nejsem si jist tím, zda separatismus je správný způsob řešení vlastenectví... ČSR 1918 až 1938 bylo úžasný stát, to jistě ano. Jsem na výkony našich pradědů hrdý. Ale bylo to pro nás Čechy takové terno? Vždyť R-Ú chtěli Habsburkové taky federalizovat (např. zavražděný Ferdinand d´Este, co to pekl s Češkou Julii Chotkovou či císař Karel) a pak, my Čechové jsme v R-Ú měli ohromný hospodářský prostor pro rozvoj našich podniků, které za R-Ú představovali 2/3 průmyslu R-Ú a sami jsme byli třetím největším národem po Rakušanech a Maďarech! Jinými slovy - kdybychom dnes byli v R-Ú, za předpokladu, že by stále existovalo, udávali bychom mu hospodářský tón a v podstatě svou ekonomickou silou určovali dění v říši..., již ve "slovanizované" říši, neb v roce 1914 bylo na 55% obyvatel té říše Slovany, kteří se měli jen více ne politicky, ale (po našem vzoru z národního obrození) ekonomicky a pak trochu politicky emancipovat! Srbové pak měli do té říše raději dobrovolně přistoupit, aby svými počty posílili sílící slovanský živel... (zde navrhuji možná kontroverzní, ale nějak přehlížené pohledy na minulost). Zkuste si přátelé domyslet důsledky pro dějiny, kdyby se vyvíjely tímto směrem (např. by nabyly ty strašné desítky miliónů obětí 1WW a 2 WW a komunismu či nacismu...- celkem prý přes 150 či i více mil. lidí státy zavražděných)... Po tom praštěném atentátu v Sarajevu (za který Srbové fakt nemohli), by Ruský car řekl, že nesouhlasí s vraždou svého příbuzného (všichni králové jsou bratranci...), a že mu jede na pohřeb. Pak by Srbům vzkázal, že do války nepůjde ale poradil by jim dobrovolný vstup do R-Ú po vzoru Finů či Gruzie, které taky dobrovolně vstoupily do jeho Ruského impéria! Otevřeně by to i řekl, a že takovéto řešení sporů podporuje a poukázal by na fakt, že by v R-Ú byli společně s dalšími bratry Slovany! Možná by po takovém vyhlášení Habsburkové Srbsko raději ani nenapadali (rakouští Němci i Maďaři by najednou byli proti, kdyby jim došlo, že by jen došlo k posílení vlivu Slovanů v R-Ú) a hledali by mírové řešení svých sporů... Možná fantazíruji, ale černá labuť historie Gavrilo Princip, by takto neodstartoval nešťastný sled událostí... Holt bychom v Českém království se Sudety měli Němce, ale R-Ú bychom ekonomicky vládli. Poláci, bohužel, by stále neměli svůj stát, ale nebyla by ani Ukrajina, protože by bylo stále Carské Impérium a Ukrajinci by se pokládali za Malorusy žijící vedle Bělorusů a Velkorusů a tudíž by se pokládali za větev Rusů... a v té zemi by to vše běželo jinak... Bohužel, nebo bohudík (vyberte si dle libosti) by ani nebyl žádný stát Izrael, neboť by té oblasti stále vládlo Osmanské Impérium... (ale taky by nebyli žádné milióny zavražděných židů ani současné napětí mezi Araby a židy... a Islám by asi jako víra hodně vychladl, neb by muslimové viděli, že je lépe makat, než se pořád modlit a jeho fundamentalismus beztak asi souvisí s Arabsko-Izraelskými spory...). Car by byl asi šéfem země po vzoru Britské královny atd. Vlastně bychom možná ještě i dnes žili v době, kterou Francouzi nazvali "Belle epoque! Zkuste se přátelé na to podívat takto! Třeba se nemýlím.

  • proud napsal:

   Kdovi,treba to ve vedlejsi "dimenzi" tak je............ :-).Svym zpusobem je skoda ze si kazdej nemuze jit za tim co mu pasuje.Nebo muze? ;-)

   • Inspektor Spekultátor napsal:

    No to je škoda :-)
    Já jen tak nějak fantazíruji, když vidím stížnosti některých Slováku či Rusínu na prvorepublikovou ČSR. Pro oba národy by ta fantazie znamenala zůstat pod Uherskem... Jistěže ten náš stát nebyl dokonalý, ale oba národy si v něm jednoznačně polepšili! Ale přesto se v těchto národech najdou lidé, co z komára drobné chyby dělají velblouda, a z našich velkorysých dobráckých předků pomalu bestie! Považte: Ten stát existoval pouhých 20 let! První roky bojoval o své hranice s Polskem a Sudety, a taky se Slovenskou republikou rad a Maďarskou republikou rad (trockistické státy). Pak se taky musel soustředit na poválečnou obnovu ekonomiky a na vytvoření vlastních státních institucí, coby nový stát - a vůbec spousty další hory práce vzniklé v souvislosti s nabytou samostatností, jako vytvoření diplomatických zastupitelství, ministerstev atd. atd. Během plnění té hory úkolů se jistě nedá zabránit vzniku nějakých chyb! Kritici 1. republiky si to zjevně představují jako Hurvínek válku! Sotva se to trochu rozeběhlo, přišla velká hospodářská krize a pak se z Německa stal hrozivý nepřítel a naše vlast musela chtě nechtě zbrojit a budovat systémy pevností! Podle mě za 20 let existence toho naši předci dovedli za daných okolností opravdu hodně! Ten elán co měli, s tím by R-Ú normálně za tu dobu ekonomicky ovládli a nemuseli bychom dnes občas číst či poslouchat, jací jsme to byli neřádi, že Slováci a ani Rusíni nedostali svou autonomii. Ty národy neměli v té době jednoduše dostatečné své intelektuální elity, které by byly schopné tyto území smysluplně řídit! A za to jsme my nemohli, a byli to naši předkové, kdo odstartoval procesy směrem ke zlepšení...

  • RR napsal:

   Asi proto R-U dnes nazýváme vězení národů, že v něm měli české země tak svkělé podmínky. Jaksi jste zapoměl, že právě R-U poslalo české légie na anektování infrastruktury ruské Sibiře, čím se přímo zapojilo do kolektivního útoku na likvidaci ruského impéria. Jestli Češi chtěli umírat za zájmy Habsburků? Pročtěte si Švejka, to musí pochopit každý...
   Takovéhle fantasmagorie na "vybílení" R-U si nechte raděj doma v šuflíku.

   • Inspektor Spekultátor napsal:

    Který stát té doby nešlo nazvat vězením národů? Což např. ony koloniální velmoci Západu byli v něčem jiné? Třeba historie Britského Imperia v Indii je mnohem kontroverznější (snad až desítky miliónu mrtvých) či při podmaňování si Búrů (patrně historicky první koncentrační tábory). Švejka znám. I Churchilla, který ve svých pamětech rovněž myslí, že kdyby nezanikla ona velká podunajská velmoc, 2WW by nebyla... Rovněž vycházím ze vzpomínek jedné mé babičky, která mi jednou vyprávěla o svém strýci, co měl na jihu Moravy solidní truhlářství a rozjetý byznys v Rakousích a to vše mu rozpadem R-Ú zaniklo a do smrti neměl rád Masaryka - pro mě velice poučné! Přečtěte si to, co píši ještě jednou - píši o době před vypuknutím 1.WW! V momentě, kdy naši muži byli nuceni bojovat válku proti lidem, které zabíjet nechtěli, bylo vše jiné... Z Vaší poznámky mám skoro dojem, že jste možná rád za těch 150 000 000 lidských bytostí zabitých státy během 20. století - a ten masakr byl nastartován vypuknutím 1WW...

    • Inspektor Spekultátor napsal:

     Doplňuji: Přestavte si, jak těsně před zánikem Velké Moravy jacísi mudrcové označují ten stát za vězení Slovanských kmenů... a Mojmírovce za zpátečníky... :-))) Chcete-li z pohledu globalizátorů přeformátovat svět, a vybudovat jedno celosvětové impérium, prvně musíte zničit dosavadní impéria... Myslím, že dnešní Rusko je jedno z posledních či i poslední staré impérium (ostatní, jako Británie či Francie zanikly...), a ne a ne se nechat rozbít... Takto vnímám dějiny...

 5. m.bareš napsal:

  Konečně skvělý článek na horké téma. Tleskám, děkuji nwoo a kopíruju si.
  Držím Rusínům palce, nesmíme na ně zapomínat, jako na Srby a Slovany vůbec. Nechci vlastenčit, ale článek si pamatovat.

  Tady totiž nejde o levicovou či pravicovou ideologii, ale společný zájem. Udržet se a hlavně odolat.

  • weissbach napsal:

   Přesně!

  • proud napsal:

   "Udržet se a hlavně odolat."...............ano,ale na to potrebujeme sounalezitost Slovanskou,nikoliv zemskou,ta je potreba hlavne kdyz je to formou "sam za sebe",cim vetsi,tim lepsi,tim vic vojaku,prumyslu a podobne.Ale u samotnyho prcka je jedno jestli bude zaslapnutej o par km vetsi,nebo mensi,zaslapnutej bude stejne.

 6. proud napsal:

  A proc by meli bejt,kdyz nejsou jeho soucasti? Zve snad na treba Rakousko,nebo Madarsko na oslavy jejich vzniku?...........Mam pocit ze tady jde o spis rozdelujici tema,ostatne jako vetsinou.Jako Cecha soucasti jehoz kolonie neni uz ani Slovensko,me tedy vlastne nezajima uz ani ono,co se zalozeni republiky tejka...........kdyz mam teda jit az do extremu.Dokonce jak to vypada,Slovensko se ani nikdy Ceskoslovenskem bejt necejtilo,coz nakonec dokazalo i za druhy svetovy velmi jasne.

 7. Vasyl Rusnak napsal:

  Rakousko-Uhersko ale neni Rakousko nebo Maďarsko.. :-)

  • proud napsal:

   Bylo to jak Rakousko,tak i Madarsko a Cesko,byli jsme jejich soucasti stejne jako kdysi byli nasi soucasti Rusini...............cililink,porad nic?..........:-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!