Filip vyhrál, je čas porcovat mršinu KSČM

Vojtěch Filip se podle svých odpůrců zachoval jako prasátko Napoleon z orwellovské Farmy zvířat, které za pomoci psů vyděsilo ostatní zvířátka natolik, že se neodvážila jej sesadit. Na prasečím Napoleonovi spisovatel George Orwell demonstroval, jak dopadne komunistické hnutí, když se najde prospěchář, který uchopí moc a prohlásí revoluci za ukončenou, aby restauroval monarchii pod vlastním vedením.

Vojtěch Filip se podle svých odpůrců zachoval jako prasátko Napoleon z orwellovské Farmy zvířat, které za pomoci psů vyděsilo ostatní zvířátka natolik, že se neodvážila jej sesadit. Na prasečím Napoleonovi spisovatel George Orwell demonstroval, jak dopadne komunistické hnutí, když se najde prospěchář, který uchopí moc a prohlásí revoluci za ukončenou, aby restauroval monarchii pod vlastním vedením.

Dokonalý slovní ejakulát, ale i velké mistrovství v zastrašování předvedli uplynulou sobotu členové post-totalitní oportunistické frakce KSČM, v jejímž čele stojí Vojtěch Filip. Partička svým alibismem hodně naštvala levicové voliče, urazila část svých spolustraníků – a může tak oprávněně očekávat, že už volby do Evropského parlamentu příští rok projede na celé čáře!

Jak vlastně fungovala v klíčové dny, kdy se mělo rozhodnout o dalším směřování umírající partaje, tato klika, jejíž jednání lze přirovnat ke konání šéfíků sibiřských pracovních lágrů? V první řadě nutno říct, že měli strach. Z vlastních okresů a krajů, z komunistů „tam dole“, kteří už mají plné zuby toho, jak partaj prohrává jedny volby za druhými, aniž by se cokoli dělo. A tak zatímco zastánce reformních snah uvnitř KSČM Josef Skála vyslal jednoznačný signál, že pokud Filip umožní změnu, jejich spor ihned skončí, vydal se Vojtěch naopak cestou hodnou estébáků a předlistopadových papalášů - tedy cestou zastrašování, vytváření nejistoty. Mírumilovné výzvy k návratu k tradičním hodnotám, které připravili signatáři levicové diskusní platformy Restart (z nichž ty vytvořené v mé dílně zcela dole přiložím), nemohly obstát vedle pomyslných obušků, hrozeb honem na čarodějnice a drsných čistek.

Rozhodujícím dnem měla být sobota, tedy se Vojtěch ještě v pátek nechal do funkce potvrdit výkonným výborem, aby ti ustrašenější sobotní delegáti vzali zpátečku. Dokonce naznačil, že nechává na okresních a krajských výborech, jak naloží s kritiky svého kurzu. Jinými slovy tak vyslal jasný signál: „Každý kritik může být řešen, ale já si myju ruce, špinavou práci udělají jiní.“ Poté narozdíl od ČSSD, kde měl předseda Hamáček dost kuráže, aby si nechal vyjádřit důvěru, podobné hlasování za přispění svých přisluhovačů zarazil, dokonce se nechal slyšet, že nebude ani mimořádný sjezd. Tomu se říká strach, přímo děs z toho, co by se mohlo stát!

Došlo i na lži a pomluvy, které měly zviklat klíčové hráče na jednání ústředního výboru. Hned v sobotu ráno zveřejnily Haló noviny na svém webu snůšku pitomostí, pod kterou je podepsán Zdeněk Zbytek. Co naplat, že Josef Skála již den předtím vyvrátil všechno to, z čeho jej text článku, vypracovaného zřejmě na objednávku, nařkl. Nejrůznějších zhovadilostí udělala klika Vojtěcha Filipa víc, například tu, kdy Jiří Dolejš uvedl, že „není rozumné nahrazovat starého předsedu ještě starším, unaveného koně starou herkou“. Pěkný plivanec do tváře straníkům a voličům KSČM, z nichž většina je důchodového věku, když si ten úchylkář otře ústa o šediny.

Článků vydaných kolem klíčového rozhodování, zda Vojtěch Filip setrvá ve vedení strany, je na internetu dostatek. Každý si je může vygooglit, když zadá „Vojtěch Filip KSČM Josef Skála“ a přepne na záložku zprávy. Jedno ale mají všechny ty texty společné: Vedení KSČM se odmítlo zabývat voláním třetiny členů ÚV, v rétorice jakoby byly slyšet dopady obušků na hlavy demonstrantů, svištění vodních děl – a kdyby k tomu byla příležitost, určitě bychom se brzy nadáli cvakání zámků u dveří kriminálů a rozjely by se gilotiny. Kdo si přečte tyto texty, nemůže již nikdy hodit svůj hlas do urny ve prospěch KSČM, leda by prahl po bývalé totalitě. Jinak snad ani nelze nahlížet na situaci, kdy KSČM vede předseda bez důvěry jiné, než jakou mu vyjádřili členové výkonného výboru, které většinou tento jihočeský strýcu živí a šatí, nebo poté i dvě třetiny ÚV, z nichž mnoho mohlo být zastrašeno nastíněním „honu na čarodějnice“.

V každém případě se ukázalo, že pokrokového komunistu Josefa Skálu, který je označován za „post-totalitní individuum“ jen kvůli svému působení v KSM, v totalitárních praktikách Vojta Filip dokonale překonává. Bohužel proti Josefovi, který působil na půdě OSN a byl důležitým hráčem na poli mezinárodního studentstva, mohou přijít nanejvýš s pomyslným obuškem, tím, že jej označí za Lucifera, že dokonce citují z bible a povolávají do zbraně i nejnižší sebranku.

Od prvních prohraných voleb v říjnu 2017 uběhl více než rok, ale u KSČM neproběhla žádná analýza, nebyly přijaty žádné záchranné kroky. Dokonce diskusní levicová platforma Restart měla šestistránkový plán, rozpracovaný do tří fází, který by prakticky s nulovými náklady již na jaře 2019 přinesl zvrat vývoje a dostatek hlasů při volbách do europarlamentu. Když však Petr Šimůnek na jednání užšího vedení partaje řekl, ať si s představiteli Restartu pouze sednou ke stolu, málem jej vypískali se slovy: „To nemyslíš vážně!“ Příští rok sklidí, co zaseli, neboť plán sestavený schopnými manažery počítal s naroubováním na struktury KSČM. Nyní tento dokument putuje do šuplíku, nezávislý Restart jej neposkytne a nechá partaj, ať si vyráchá na volbách příští rok pořádně tlamu, jak se říká. Ať přijde s čímkoli, ať se pokusí od reformního křídla opisovat jakkoli, bude to jen bublina, která splaskne na neschopnosti a amatérismu těch lidí, co odmítli možnost reformovat práci strany odborně, efektivně a s minimálním nákladem.

V závěru se pokusím již pouze vyvést soudruha Filipa z omylu, jaký je předkládán médiím. Platformu Restart nezaložil Josef Skála, není to stranická organizace, nepodléhá nijak KSČM. Je naprosto zcestné prohlášení, že platforma postupuje v rozporu se stanovami KSČM, nikdo z papalášů nemá právo vyslovovat zásadní nesouhlas s naší činností. Jsme samostatná skupina a nežijeme v době, kdy někdo mohl přikazovat, co se může zpívat, nebo říkat. Doporučil bych tady spíše soudruhu Filipovi, aby už teď vysvětlil, jak bude KSČM v případě dalších totálních porážek, z nichž první bezpochyby přijde už ve volbách do EP na přelomu jara a léta příštího roku, nakládat s nemovitostmi v tržní hodnotě řádu miliard. Tento majetek patří všem členům strany, jde z valné části o dědictví po KSČ, tedy by jistě nespokojené straníky zajímalo, zda se tento majetek rozprodá, aby měly stranické špičky na platy, tj. se majetek „vybydlí“, jak to již známe ze sídlišť, kde žijí sociálně nepřizpůsobiví spoluobčané. Nejdřív se spálí nábytek, poté podlahy? Ona totiž ta situace, kdy se soudruzi takto rvou o místa ve vedení umírající partaje, může budit dojem, že se chystá „miliardové porcování mršiny KSČM“ – a to ideálně podle té povídky o pirátech, jenž zakopali uloupený poklad a slíbili si, že se tam sejdou za třicet let, až přeživší budou mít nárok na důchodový blahobyt. Každý se tenkrát modlil, aby přišel jen on!

Pravdou zůstává jen to, že jako Vojtěch Filip odmítá platformu Restart, odmítá většina jejích členů jeho osobu. Uvidíme, kdo bude do příštího jara pevnější v kramflecích. Výhodou nás, co jsme signovali platformu Restart, však je, že nejsme na KSČM existenčně závislí a když nám přijde soudruh Filip říkat, že nesouhlasí s naší činností, tak mu ukážeme dveře se slovy: „Běž se paktovat s oligarchy a dělat si své kšeftíky, tam jsou dveře. Tvůj názor nás nezajímá.“

Vratislav Vyhlídka,

signatář platformy Restart

 

K ČEMU KROMĚ JINÉHO VYZÝVALI SIGNATÁŘI RESTARTU DELEGÁTY ÚV:

Spisovatel Vyhlídka k rozhodné sobotě: Dejte dnes šanci lidem, aby poznali sami sebe

Mám sen. Jsem typický představitel bezpartijní levicové inteligence a sním o silné KSČM, která nebude v očích informované veřejnosti stranou komunistickou jen podle jména. Rád bych se dožil toho, že volič z pracující třídy s dostatečným přehledem, získaným díky pilné politické práci našich lidí, půjde hodit svůj hlas do urny s přesvědčením, že udělal správnou věc. Že jiná alternativa pro něj neexistuje. Že k tomuto rozhodnutí nebyl dohnán existenční nouzí, krizí, nebo prostě zklamáním ze středo-pravých stran. Mám sen o tom, že pro běžné lidi bude KSČM důvěryhodným partnerem, jemuž budou rozumět. Dnes se to může splnit. Dnešek je dnem, kdy si někteří možná vzpomenou na to, co je důležité. Na čest. Na ideály. Na to, co to znamená být komunistou. Komunistou se člověk nestává vstupem do komunistické strany a ne každý člen komunistické strany je komunista. Komunistů jsou mraky, jen o tom neví. Dnes možná dojde ke změně, která mnohým tam venku pomůže pochopit, kým vlastně jsou. Záleží to na každém jednom z delegátů, zda naplnění této slastné vize, toho snu umožní.

Člověk musí poznat sama sebe, vědět, co je zač. Já to vím. Po matce jsem potomek husitského hejtmana, prvním komunistou v naší rodině byl můj praděda. Před esesáckými kulomety, co na něj mířily z oken místního vojenského lazaretu, v nějž se proměnila škola, nesl těsně před osvobozením mého rodného města vlajku. Zbytečný hazard? Snad z dnešního pohledu, on si ale myslel, že to je velmi správná věc. Krev netekla, krátce poté hitlerovci odešli - ještě před příchodem Rudé armády. Ne kvůli mému pradědovi, ale protože jim mnohé došlo. Můj děda byl už jiné kvítko. Za protektorátu jako kluk připevnil na dveře třídy mapu Velkoněmecké říše a když do třídy vpadnul dějepisář a otevřením dveří mapu roztrhnul, děda vykřikl: „To nikdo nedokáže tak rychle rozcupovat Říši jako náš učitel!“ Psal se jednačtyřicátý rok, ulice byly plné udavačů, prababička šla prosit ředitele školy a děda vyvázl s trojkou z chování. Gestapo, ani koncentrák se nekonaly. V dospělosti byl děda tajemníkem OV KSČ. Protože sám vzešel z dělnické rodiny a byl dělníkem, nebral úplatky. Nemanipuloval plány. Do práce jezdil na skútru. Nehodil se, měl být „povýšen“ do Prahy. Zemřel na infarkt, stěhování se nekonalo a za pár let jeho dcera poznala mého otce. Můj otec byl komunista a idealista, což mám po něm. Nevystoupil ani tehdy, když se po něm vozili, protože odmítl předsednickou funkci v KSM a řekl důrazně proč. Nesouhlasil s osmašedesátým a měl problémy, ale nevystoupil. Dotáhl to i přes své „rebelantství“ poměrně daleko, byl ředitelem okresního podniku služeb. Dodnes na něj mnozí vzpomínají jako na čestného člověka, který mnohým pomohl. Převrat nepřežil, byť demonstroval. Věřil, že dělá správnou věc, ale brzy prokoukl. Ano, vím, kdo jsem, ale nejsem členem KSČM. Levicový autor osmi románů, z nichž sedm je politických. Něco bude špatně.

Můj bratr, státní zaměstnanec, říká: „Měl bys svůj plat a pořádnou motorku, být socialismus?“ Neměl. Živím se jako manažer. Téměř poslanecký plat. Snad víc? Mám diplomy za vynikající manažerské výsledky, podepsané generálními řediteli korporací. Jsem dobrej. Ale ne hloupej, politicky hledím dopředu. Neprodám se. Nemusím. Moji nadřízení mne žertem zdraví: „Čest práci, soudruhu Vyhlídko.“ Když tak osloví ředitele hypermarketu, nebo oblastního manažera prevence ztrát, zodpovědného za miliardové hodnoty, vím, že jsem pro ně exotickým tvorem. Neznají jiného schopného komunistu, určitě ne z televize. Něco je špatně. TOP management si mne cení, byť jsem „rudý“. Dělám byznys, ať si věřím, čemu chci. Mám ale koníčka, píšu knížky. Jak mi to jde? Jako v kapitalismu, když píšete romány o „rudých interbrigádách“. Že se na to nevykašlu, vždyť si mne zvou na besedy jen knihovny, lidé i přijdou. Komunisté mne nikdy nepozvali, přestože by se jim hodně hodilo, kdyby na besedu přišli mladí čtenáři. Něco by se mohlo nastartovat. Ale každému z vedení KSČM jsem u zadku, přitom nejsem jediný svého druhu, co by mohl pomoci. Vlastně ne všem, je tu Josef Skála, chlap, který, když jsem měl čerstvě po škole a byl jsem nikdo, se mi představil: „Nazdar Vráťo, já jsem Pepa.“ Bylo to, jako bych znovu slyšel ty všechny své předky, kteří si nenechali říkat „velkomožný pane“.

S Pepou jsem kamarád, byť jsme spolu husy nepásli. Vím, jaký je člověk, a vím, kdo jsem já. Znám dobře své limity. Nechci sedět v zastupitelstvu, nechci sedět v parlamentu. Jsem možná příliš vznětlivý, snad by mne to nudilo. Jsem propagandista, chci psát knížky. O komunistech, o hrdinství, pro běžné pracující lidi. Chci podpořit kluky a holky, kteří mají politické ambice, ale odmítám stát se „užitečným idiotem“ těm, kteří vyhazují miliony na pochybné lobbisty. Já umím poradit i zadarmo, ale ne „hezkým tvářičkám“ a „papalášům z řad bolševické šlechty“. Určitě nikdy nepodám ruku těm, co nazývají snahy o reformu partaje a restart řádné levicové politiky „rozvracečstvím“. Dokonce o tom mluví jako o „snaze o uchvácení moci zvenku“. Jak zvenku? To je KSČM pouze ta úzká skupina oportunistů nahoře, kteří neví o ideologické práci snad vůbec nic? „Všem nepřátelům vládnoucí třídy hlavy dolů!“ křičeli by nejspíš opět, kdyby dostali příležitost, a posílali za katr jiné komunisty, jak se to bohužel někdy dříve dělo. Demokracie přežije všechno, jen ne zákon na ochranu demokracie – protože potom už to je diktatura. Komunistická strana přežije vše, pokud se nestane komunistickou jen podle jména.

Vím, někdy umím být hodně tvrdý. Nazývám věci pravými jmény. Naučily mne řídící funkce. My, lídři dosahující cílů a plnící nadsazené plány, neznáme plané řeči, kličky a vytáčky. Jenže já vím, kdo jsem. Syn svého otce, vnuk svého děda, pravnuk svého praděda. Zklamaný tím, co bylo. Tím, co je. A snad budu zklamaný i tím, co bude, ač mne se to nedotkne. Ale mám sen, o který jsem se s vámi podělil. Dnes se to možná všechno zvrátí, když si více klíčových hráčů uvědomí, kým ve skutečnosti jsou. A stane-li se tak, věřím, že každý si přizná osobní limity, stejně jako si uvědomí své přednosti. Dnešek může být vlastně vítězstvím pro všechny, neboť jsou mezi námi lidé dobří na politiku, lidé dobří na propagandu, na marketing, na analytickou činnost, řízení, na ideologickou práci. Ten dělá to a ten zas tohle, vzpomínáte? Víte, kým jste? Víte, jak nastavit cestu k lepšímu zítřku? Aby to vše klaplo? Potom jsem vám předal svůj sen.

Vratislav VYHLÍDKA,

38 let, bezpartijní komunista,

levicový romanopisec a manažer

- - -

 

Spisovatel Vyhlídka: O promarněných šancích

V životě každého člověka se naskýtají šance, které se neopakují. Buď je člověk chytí za pačesy - hned jak přijdou, nebo do konce svých dnů přemýšlí, jaké by to bylo, kdyby se tenkrát zachoval jinak. Lituje toho, že neměl dost odvahy, že mu třeba právě chyběla slova, že neměl dost informací. Týká se to příslušníků opačného pohlaví, kariérních záležitostí atd.

Sám bych mohl vyprávět. Obětoval jsem mnoho let „levicovému tisku“, než jsem přišel na to, že partajní plátek je jen nástěnkou „Gagarinova bratra“, který je dobrý nejspíš jen proto, aby si v něm pár alibistů klepalo po rameni. Odešel jsem ke korporacím a zažil svůj „zlatý věk“. Kým bych byl, kdybych odešel dříve? Napsal jsem osm románů, z toho sedm „politických“. Zvolil jsem levicového hrdinu, ovšem můj jediný přirozený spojenec, KSČM, ignoroval moje úspěchy. Ví o mně vůbec členové? Začal jsem psát historický román bez politického náboje, protože jej snáz udám. Neměl jsem s tím začít už před léty? Kde bych dnes možná mohl být?

Rozhodl jsem se podpořit Josefa Skálu a reformní frakci v KSČM, přestože vím, jakým způsobem podobné snahy v minulosti dopadly. Co všechno ovlivnilo hlasování! Neměl bych prostě nechat věcem volný průběh, ať ti, kteří dnes promarní svou šanci, za pár let zapláčou? Vím, co je to promarněná šance. Čas teče jedním směrem, ty klíčové chvíle jsou nevratné. Je věcí mé osobní cti, abych jako úspěšný manažer nadnárodních společností uvedl jediné: Kdo tvrdí, že chce zdlouhavě analyzovat věc, která je „jasná jako facka“ na první pohled, hraje dle mého jen o čas. Ten ubíhá jedním směrem. Šance je nevratná, život člověka je konečný. Víc nemám svým přátelům z KSČM co říct, každý svého štěstí strůjcem, já už napsal hodně slov.

Přesto v tuto rozhodující chvíli žádám, aby se každý řídil selským rozumem. Věc nezachrání „nové tváře“, o kterých mluví soudruh Dolejš. Ani „skleníkové květinky“, na které se rovněž nedávno vsadilo. I ty nejsložitější věci jsou většinou naprosto jednoduché. Mohou vám říkat cokoli, ale vy sami přec máte zrak, sluch a mozek. Uvažujte. O nic víc nežádám, víc neradím.

 

Vratislav Vyhlídka,

letošní a loňský účastník klání o prestižní Státní cenu za literaturu,

držitel ocenění TOP10 válečných románů na českém knižním trhu všech dob (2016)
113 Komentářů k Filip vyhrál, je čas porcovat mršinu KSČM

 1. geronimoh napsal:

  Co to je ? Kabátník hrdinou, nebo co ? Celý to číst teda nebudu ....

  • HVzV? napsal:

   PANE POLOKOMUNISTO VYHLÍDKO,PROČ SE KOMUNISTA SKÁLA BOJI SVÝCH VOLIČŮ

   a neobjevi se tu mezi námi,když jeho strana ODMITÁ občany navrhovanou pobčanskou přimou demokracii a porážku kapitalismu BEZ PŘIVLASTKŮ.Rovněž odmitá odmitá boj za mir a naše penize, neřekne co chce a jeho RESTART práskne radši do šuplíku,aby straně scválně nepomohl k vítězstvi to ať tam radši zůstane PAN DOKTOR FILIP a zoperuje to pořádně a bude klid a ne že ne ANO!.

  • HVzV? napsal:

   BUDOU MANAGEŘI FILIP A SKÁLA SPOLEČNĚ OBDIVOVAT PANA PJAKINA

   a ČŠR školu občanů rebelistů,která jim to tu školu strči pod nos,pokud to zas někdo nemázne?

   https://m.youtube.com/watch?v=89X0ZpNySOY

  • HVzV? napsal:

   VYHLÍDKA,SKÁLA TVRDI,ŽE MÁ SVĚŽI BOJOVOU RESTART POLITIKU

   ale vime,že k ni prý žádné voliče nepotřebuje.
   Důkazem je,že jeho odděleni ideologie zkrachovalo na tom,že prý odmitlo

   PŘIMOU OBČANSKOU DEMOKRACII OBČANSKÉHO TYPU

   ve formě otevřeni diskuznich rubrik pod články PŘIMO na stranickém webu placeného námi voliči a namísto toho své sympatizanty odkopával na Facebook do náruče toho kamaráda majitelů velkých peněz ZUCKERBERGA ,aby mu prý komunisti radši přispěli psanim k němu k dalšim milionům,přičemž ho jeho kapitalističti zločinci přiměji za to komunisty cenzurovat do mrtě,jinak ho jeho kámoši majitelé velkých peněz zpokutuji zpět do garáže odkud vyšel!
   Filip prý chce za každou cenu vstoupit do zločineckého kartelu jak o tom píše HAMPL viz
   http://www.novaburzoazie.com/436677047

   VYHLIDKA ,JE TO PRAVDA NEBO NE?

   • HVzV? napsal:

    JAK SE ZDÁ NEDOČKÁME SE STEJNĚ JAKO MINULE ŽÁDNÉ REAKCE

    namisto toho zkouši kartel demolovat psaný text aktivistůjako odpověd terorem.

    Vypadá to pak takto

    VnitroČSSD sevám vloupá dopočitačeazačne komolittext abybyl connejnesrozumitelnějši.
    Atoikdyžpíšete správně blokujivám klábosnicia tak se vztekle msti zatextkterý pokládasjiza nebezpečný.

    VĚDI,ŽEOBČANÉSTÁLE JEŠTĚREŽIMU DŮVĚŘUJIA NEPOČITAJIS PODVODY ABOJEMO STÁLE ZMENŠUJICISE PROSTOR PROKORYTA.

    Kdo tomunevěři můžebýtsolidárni,ale tomu seobčané ČRbudoumuset teprve učit!

    • HVzV? napsal:

     ROZUMĚLI JSTE VZKAZU?TEROR NENAŽRANÝCH ZMETKŮ BUDE

     pokračovat,neboť proto taky existuje zmanipulovaný tisk a tv,kdy jim jsou demolovány výsledky voleb tak,že nemusi vůbec platit!

    • niSas napsal:

     Proud sem datluje bez fonetiky z výřivky. To nevadí. Ešte jedno trdlo, z kanady sem datluje bez fonetiky. A já, chudáček maličký, sem píšu z kanálu, páč kučma mě nemá rád. A já je taky ale nemám rád Ale jak říkával Ringo prý Čech, že se musí tlačit z druhé strany na vrata aby se ti blboni nevyrojili. Tlačím, tlačím, kua co stačím, ae nigdo normání se nepřidává. Šichni sou pré národ. No to kua já nechápu, esli to maj bejt nakonec jen přistěhovalci, tak voco jim kua de? Kokotům. Že?

     • Krtecek napsal:

      JDE JIM O TO JAK ZABIT MIR A UKRÁST NAŠE PENIZE Z ROZPOČTU ATD

      proto tady vidi všichni,že když se někdo snaži o mír a naše věci dělá jim zdejši pan Soros potiže,namisto,aby vytáhl z kapsičky u vesty TRÍ A PŮL MILIONŮ EUR a podplatil nás pekelné vlastence.

      OSTATNI O PENIZE NESTOJI A PROTOŽE NEVI CO JE TO SOLIDARITA UTŘOU HUBU A BUDOU CHTIT BÝT OTROKY.

      Jen si všichni vzpomente,.jak pan WIKINGER přišel s prvnimi návrhy jak to řešit a byl téměř okamžitě vymazán i se stovkami sympatizantů a jak se zdá shrbené hřbety nechápou,že půjdou všichni brzo do exekuce a to bez pardonu, NO NI?

     • HVzV? napsal:

      ZAVOLALI JSME GROSPIČOVI,KTERÝ PŘEVZAL PROPAGANDU

      po skále,že jako budeme spolu držet dveře,aby se blboni nevyrojili.
      Už předem jsme věděli,že je to pan Opatrny a ptali jsme se,zda bychom nemohli vést s nim tu propagandu po vzoru Lenina a zda už otevřel diskuzni rubriky pod články na webu STRANY komunistů a nehonil je rozšiřovat bohatstvi toho kapitalistického zmetka CUKERBERGA NA FB!

      ODPOVĚD BYLA "ZAVOLEJTE FILIPOVI" TEN TO BUDE VŠECKO DĚLAT ZA MĚ NEBO CO.

      Tak ted zkusime zavolat Maršičkovi podřizenému toho Grospiče,zda by vést propagandu neporučil svému nadřizenému,který prý nevi co má dělat!!

      • HVzV? napsal:

       TAK NÁS TU NAPADÁ,ZDA BY NEŠLO SE ZEPTAT KLAUSE ML

       jestli by se neoptal svého tatika,zda by nešlo nějak zrušit ten kapitalismus BEZ přivlastků,který nám tu přivlékl na hřbetě ten tatik a ukazuje se,že je to vyložený gangsterismus a odtud prý i pocházi,

       Chceme se totiž zkontaktovat,aby jsme se zeptali zda by ODS nechtělo monumentálnmě zvitězit ve volbách za podmínky,že by si osvojilo NÁRODNI PROGRAM VOLIČŮ!

       Kdo je proti,ať to tu napiše a taky k tomu dodá proč!
       Možná přišti týden s nim budeme mluvit!

   • HVzV? napsal:

    PODAŘIL SE NÁM HUSARSKÝ KOUSEK,MLUVILI JSME S JEDNIM

    z vedoucih představitelů KSČM ptali se ho,zda vi co je to Sociálni stát a proč ho komunisté nechtěji když plati 9 eur na hodínu A DALŠI VĚCI.
    Proč tedy,prosazuji socialismus a komunismus ke kterému je třeba znárodněni.Odpověd byla že prý Sociálni stát měl i Hitler.
    Tak jsme mu řekli,že NÁS voliče zajimá vzteklá obrana miru a našich peněz

    NEBOT NA SOCIALISMUS A KOMUNISMUS BUDE TŘEBA ZNÁRODNĚNI A TO BY V DNEŠNI SITUACI ŠLO ZTUHA,tedy že asi proto ztraceji voliče,kteři ví že LŽOU!

    Navrhli jsme je učit se v naši České škole co je to neomarxismus nebot oni nic nevi,zvláště jim unikla jména Gramsci,Kalerghi Frankfurtská škola a o kulturnim marxismu jde nevi ani zbla.

    POSTUPUJICI CENZURA NÁM MOŽNÁ ZAKÁŽE A NEDOVOLI DÁLE INFORMOVAT O TOM CO JSME DÁLE JEDNALI SE STRANOU DĚLNIKŮ A ROLNIKŮ,

    Neboť by to mohlo ohrozit tu rakovinu kartelu zločinců,které volime a kterpou odhalil pan PETR HAMPL viz jeho přispěvek v odkazu.

   • Krtecek napsal:

    AŽ KANADY NÁS Z NEPOLITICKÉ OSV NABÁDAJI,ŽE MÁME NĚCO DĚLAT

    petr c se tu objevuje za jediným účelem.
    Chce se prý přihlási do České školy voličů,aby pomohl zdejšim Nemotorům křižit kusadla.
    Vo tom je diskuse na webu NR ,jak nás blbé elity tahaji do sraček a jak skvělé spíčky OSV dělaji svými děly pravdy diry do hliněné pevnosti zločineckého kartelu ovládajícího zubožované domorodce ČR,kterým kradou penize!

    http://www.novarepublika.cz/2018/10/domupredstaveniglosyclankyvideaknihyslu.html
    Objevil se tam prvni oponent,který nevi že má podporovat Národni program a hraje si na diversanta nebot patři mezi neschopnou elitu,která nás táhne do sraček!

  • HVzV? napsal:

   VYHLÍDKA,SKÁLA TVRDI,ŽE MÁ SVĚŽI BOJOVOU RESTART POLITIKU

   ale vime,že k ni prý žádné voliče nepotřebuje.
   Důkazem je,že jeho odděleni ideologie zkrachovalo na tom,že prý odmitlo

   PŘIMOU OBČANSKOU DEMOKRACII OBČANSKÉHO TYPU

   ve formě otevřeni diskuznich rubrik pod články PŘIMO na stranickém webu placeného námi voliči a namísto toho své sympatizanty odkopával na Facebook do náruče toho kamaráda majitelů velkých peněz ZUCKERBERGA ,aby mu prý komunisti radši přispěli psanim k němu k dalšim milionům,přičemž ho jeho kapitalističti zločinci přiměji za to komunisty cenzurovat do mrtě,jinak ho jeho kámoši majitelé velkých peněz zpokutuji zpět do garáže odkud vyšel!
   Filip prý chce za každou cenu vstoupit do zločineckého kartelu jak o tom píše HAMPL viz
   http://www.novaburzoazie.com/436677047

   VYHLIDKA ,JE TO PRAVDA NEBO NE?

 2. Rocco napsal:

  Nechceme vládu chazarské kleptokracie Babiše, Hamáčka a Filipa!

  https://deliandiver.org/2015/08/dostojevskij-o-zidech.html

  • .lak napsal:

   To jsou domácí řekněme "větší prase odstrčí menší prase od koryta. (slovy krajského tajemníka kčs kdysi)
   Zajímavější je litoměřický seminář a komentář z aeronetu.
   https://www.youtube.com/results?search_query=litoměřický+seminář+2018

   Administrator
   Putin už na Valdaji Rusy na válku mentálně připravil, mluvil o zničení Ruska i nepřítele, Rusko půjde do nebe, nepřítel do pekla. Baba Vanga už dávno prorokovala, že novým hlavním městem Ruska se stane Jekatěrinburg za Uralem. Nebylo jasné, proč zrovna Jekatěrinburg, ale ve světle zrušení smlouvy INF to dává najednou smysl. To by souhlasilo, tam nedolétnou z Evropy americké rakety středního doletu.

   Příští rok na jaře vypukne nová válka, ta bude zpočátku jen studená, ve znamení horečného zbrojení, rozmisťování raket v Evropě. Amíci už vlastně v Evropě rakety mají, na rumunské základně Deveselu, kam se dostaly z Turecka z Incirliku, odkud je Američané v roce 2016 narychlo odvezli po nezdařeném puči proti Erdoganovi. Jsou tam uskladněné. Jenom tak dojde k jejich rozmístění v Evropě.

   Pokud by vypukla skutečná válka, vedla by se na území Evropy a evropské části Ruska. Cílem bude likvidace slovanských národů ve východní Evropě, aby Rusko tyto země vymazalo svými údery z povrchu, o to jde nosatým, protože chtějí, aby Slovan vyhladil Slovany. A ty slovanské země v Evropě pro své vymazání dělají všechno, poslušně plní příkazy NATO proti Rusku, poslušně nasazují svůj krk za US boys v Afghánu, poslušně předělávají dálnice na letiště a servilní vlády uvalují sankce na Rusko jako na běžícím pásu. Rus udeří na rozvinuté bojové svazy NATO na Ukrajině a ve Střední Evropě a bude konec. USA a židovstva v USA se válka opět nedotkne, protože konflikt se eliminuje na taktické a operačně taktické zbraně středního doletu v Evropě.
   Mimochodem, Putin to řekl jasně, Rusko v odvetě zaútočí pouze na ty země, odkud vyletí na Rusko rakety, nikoliv na majitele raket. A majiteli raket budou nosatí, za Atlantikem (a v Izraeli).

   28-5 OdpovězŘíj 21, 2018 21:47
   https://aeronet.cz/news/uder-donald-trump-oznamil-ze-usa-odstoupi-od-smlouvy-na-zakaz-vyvoje-raket-stredniho-doletu-pentagon-pry-potrebuje-proti-cine-ucinne-zbrane-a-cina-neni-signatarem-smlouvy-tlak-na-podpis/

   • proud napsal:

    Zajimavy "mimochodem",ja naopak cetl,ze Rusko pujde primo po Americe u ni doma!!!

   • anonym napsal:

    Proč by Rusko likvidovalo pouze nosiče raket v Evropě, když spouštěč je jinde než v Evropě?
    Neříkal Putin od roku 2014, že přenese válku i na USA?
    To by mělo větší smysl, protože eliminuje ty blboně nejapné od úmyslu zničit Rusko.

 3. niSas napsal:

  No tak "stát" se už téměř doprivatizoval, papaláši sou na všech místech, chybí doprivatizovat KČSM a odevzdat klíčky na vrátnici, majitel si to převezme.Těch románů co napsali kolem a schůzí co si poctivě vodseděli, uf . Román vo tom, "Jak všechno patřilo všem". Heh

 4. Forever Slav napsal:

  Ona někdy KSČM byla nějakou pronárodní alternativou?
  Se svou židovskou ideologií marxismu?

  KSČM nikdy pro náš národ nebude alternativou. Ať už s Filipem či bez Filipa. Se Skálou či bez Skály. Se svou židovskou ideologií nikdy.

  SLAVJANOFILSTVÍ je cesta pro náš národ. Nikoli židovský bolševismus.

  • HVzV? napsal:

   FS PÍŠETE TU VELICE ČASTO A PATŘITE TAK K ZDEJŠIM AKTIVISTŮM

   Napadá nás,že sevás snad můžeme zeptat na názor,zda souhlasite nejen s ideologii o níž píšete,ale i s bojem za NAŠE penize na př.za našich 3,6 bilionů,.které nám dluži Německo z válečných reparaci....?

  • HVzV? napsal:

   CO MYSLÍTE PANE FS MOHLA BY SI TY REPARACE

   a jejich požadováni po ministerstvu zahraniči dát do svého programu ZEJMÉNA KSČM A VŠECHNY OSTATNI NÁMI VOLENÉ HNUTI A STRANY?

  • HVzV? napsal:

   ZA TO,ŽE SE VÁS FS PTÁME NÁM VNITRÁCI ČSSD BLOKUJI PÍSMENA

   a chtěji si je ponechat pro sebe,tady vidime všichni jak se boji,že by to mohlo být téma,kde o něco půjde.
   Vnitáci nebojte se,když to vyjde dostanete podil!!!

 5. Pavel napsal:

  A co na to říkají lékaři pane Vyhlídko? Ta nenávist ve Vašem článku dorostla do patologické úrovně. Proč by Vás měli poslouchat tam, kde nejste ani členem? Josef Skála je pro mě jen poněkud nepraktický a nesrozumitelný. Dobře, že to tak v KSČM dopadlo.

 6. niSas napsal:

  Slavjané měli dycky všeho nadbytek, podílů na neprodejné půdě, podílů na rozpočtu, podílů na volení potřeb a užitek společně sežrali a oslavili každej měsíc v kruhu, v hájích nebo v světištích. Žrádla, zručných vymožeností bylo nadbytek, páč každej dotáhl svůj vynález , zlepšovák do kruhu . Pak se všichni vožrali, páč teho ovoce , kolik ho muselo bejt v konech, by nešlo při nejlepší vůli sežrat za pět let. Ale měli štěstí, že byli zpřízněni s Árijci, keří svým technickým myšlením udržitelných hejbátek a udržitelného pěstování jim říkali, že se nemusí všechno sežrat, že něco se dá použít i mimo tuto základní kategorii. Ani se to nemusí uskladňovat přez chodící špižírny, keré se v zimě kuchnou na loj či tukové zásoby. A tak to šlo hodně dlouho, dokud se na ně nenalepila hniloba potulných nosatých ožíračů, keří se na tom blahobytě vyšvihli až na úroveň likvidátorů všeho, co se udělalo samo a vyrůstalo samo dle svých nejlepších genetických podílů. Gdy bez sebemenší ho dotyku s realitou, bez dotyku s plodinami, hejblaty a výrobními komplexy něgde v cimře bez voken, začali vykládat že je to všechno jinak a že nějakej mrak, bůh, že je tím volem kerého mají na obojku, ale klanět se k nim prostřednictvím toho vola je vyžadováno aji se zpovědí na každém ouřadě, A gdyž ty podíly všechny a na všem rozkulačili, rozmrvili, roznimrali začali krpatým potomkům vládnout a zalévat je jen gdyž se dobře vyspali nebo gdyž byl jejich ramadán. A to kua končí, a konec. Nasrat a proudovy zvlášť. Ten komouš před socíkem zdrhl do emeriky, gde se žilo z výpalného celého světa, páč za boha nechtěl makat v akcích Z. A teď nám bude vykládat, že dělat zase v akcích Z bez jakéhokoliv nároku na NIC, "có na nic, daně cálovat, a podnájem platit", že jako všechno patří všem, že to je to nějlepčí co proudy socanů v proudech tekoucích po skalinách, vymysleli. A takoví se otírají o poslední normální lidi, keří je mají zmáknuté. Ty voe. Kundo sprostá, neber si mě do huby. Hajzle Muheeeeeee

  • proud napsal:

   "Stastnej blazen",prdlous. Porad jsem to s tebou mel na jazyku a az ted mi to docvaklo,kym vlastne jsi............

  • proud napsal:

   A bejt uz ve tri odpoledne ozralej,to vypada na jezedaka co sel kolem hospody,misto prace.........i to se ruzny kazisuci naucili s vymlouvanim se na zabranou louku a pak se divili,ze maji hovno.

   • niSas napsal:

    Víš , proude, mě se líbí jak seš furt mimo, takovej emerickej dýňovej koláč. Gde víc nasypaj , tam ses nahrnul. Teď vládneš pár bytům, ty prase, gde okradenejm synům a dcerám od naší mámy vybíráš prachy a sadím všechny boty, že ani jeden byt si nepostavil, kór na náměstí. No ani nevím koho tam "ubytováváš", ty hovado, a možná bereš eště dotáce?. Ty mě můžeš akorát podržet tašku, K mému podílu na neprodejné půdě by ses dostal akorát na dostřel.

    • proud napsal:

     Nerikej hop dedecku :-),aby sis neskocil do nestesti ;-) a uprav si to co hlasas at si to neprotireci ;-).Jinak jsi podobnym placalem jako forever,jen mezi vami vidim ten rozdil ze to nejspis myslis dobre,kdezto on lze zamerne a taha mainstream picoviny,nebo veci GP predepsany,obycejnej blbecek a skudce,az tam te neradim,zatim,i kdyz jsi obcas taky pekny strevo :-)))

     PS: obcas si ty gumaky sundej aspon na noc a otevri okno,at ti ty plesnivy haksny odvetraj a vytahej si z nich tu slamu ;-)

     • niSas napsal:

      Pamatuj si, až se probudí blboni a začnou chtít to všechno co patří jako všem, tak o tom ani nebudu vědět. Někam tě pověsej. Ani se nedovím, jakej velikán si byl.

      • proud napsal:

       Co pises se muze stat,ale ne az se probudej,ale az ovcany nekdo nahecuje a zas pujdou sborem za tim prvnim volem,pochopitelne zase nastrcenym.Protoze probuzeny obcani pujdou za necim uplne jinym a uz bude nacase.Divim se ze lidi jeste tu svoji pravou cestu nenasli,az se po ni vydaji,najdou konecne i sami sebe.

    • proud napsal:

     Ty dostrele :-))))))))))))))))))))))))))

  • proud napsal:

   A ze svy vlastni neschopnosti ted vinej kdekoho,vcetne sociku!

   • Forever Slav napsal:

    proud

    Právě že zamindrákovaní komouši a socani hledají vinu všude, jen ne sami u sebe. Nejlépe, místo tvrdé vlastní práce a osobní odpovědnosti, jen, kdyby se o ně staral stát, aby ve volném čase mohli akorát chlastat a hulit.

 7. beru vse napsal:

  Komunisti prosustrovali nejvetsi sanci od listopadu a mozna i za celych poslednich 70 let. Nikdy bych nerekl, ze mi tohle muze byt jednou lito.
  Skoda Skaly, mohl prodlouzi komunistickou agonii o nejakych 5- 10 let a byla by tak sance, ze na troskach tehle oportunni strany nuze vyrust jeste neco schopneho. Lec nestalo se a komunisti se vydali svorne na smetiste dejin a jedine, co po nich zbyde, bude par miliardaru, par multimilionaru a zastup frustrovanych dedku.
  Prati, ac je nemam ale vubec rad, ovsem dokazali, ze parlamentni strana muze vyrust na zelene louce a nebyt pritom vyzana historickou povinnostu vuci nejake materske platforme. Takze komunistu nezelme, cesta je volna a zalezi jen na tom, zda- li se najdou lide, kteri by na ni vykrocili levou nohou.

 8. Eschatolog napsal:

  kdo VĚŘÍ na komanče věří na tačmud, milí slovani, tohle by nenapsal ani vaclav hejvl

  • proud napsal:

   Mas v tom bordel a pouzivas pubertacky asociace,proc si myslis,ze talmud to co kdysi zavedl,relativne vzapeti zlikvidoval? Ah,ty vlastne nemyslis,pardon :-)

  • proud napsal:

   Sion a Komunismus,zacinaly bejt dva kohouti na jednom smetisti a sionisti poznali,ze se "jejich" socik zmenil v neco mnohem prolidstejsiho nez planovali a zacal je ohrozovat,pochopili ze je zatim ze vseho nebliz k tomu aby si ho lidi par crtama zmenili uplne pro sebe a to by byl konec sionu.Protoze kdyby se lidi dobrali opravdu ne puvodniho,ale toho svyho "komunismu",uz by je nebylo jak ovladat a urcity skupiny by si uz nemohly delat co chtej! Ve skutecnosti je to presne ten stav ze kteryho jisty "lidi" nemuzou v noci strachem spat,tak delaji vsechno proto,aby i jen posledni vzpominka na to zanikla jako ta nejhorsi!

   • Forever Slav napsal:

    proud

    A proto židé ovládali prakticky každý komunistický stát? I naše ČSSR, i přes anti-sionistické vedení, bylo defacto v moci židů. Jelikož ČSSR byla satelit židovského eurasijského impéria SSSR. Židovské eurasijské impérium SSSR ovládá východní blok = východní blok (včetně ČSSR) je v moci židů.
    Navíc sovětský komunismus NEPROHRÁL. NAOPAK VE STUDENÉ VÁLCE ZVÍTĚZIL.

    EU se mění v komunistický superstát, USA se mění v komunistický superstát, Rusko se znovu mění v komunistický superstát. Kde vidíte tu "porážku komunismu"?

   • Forever Slav napsal:

    Btw. byly jen dva jediné systémy, které židům dokázaly odolávat a úspěšně se bránit židovskému vlivu:

    KŘESŤANSKÁ ABSOLUTNÍ MONARCHIE
    NACIONÁLNÍ SOCIALISMUS

    • HVzV? napsal:

     PANE FS BUDETE TAKY PRO SOCIÁLNI STÁT?

     komunisté nám tvrdi,že ho měl prý Hitler a tak chtěji socialismus a komunismus a lžou nebot by bylo třeba znárodněni a to cinkalisti odcinkli.
     Budete pro ten Sociálni stát co plati 9 eur na hodinu a chce ještě zvýšit nebo ne?
     KSDH SE možná PŘIPRAVI JAKO třeti hwězda,tedy Křestansko sociálni demokratické hnuti namisto

     ČSSD a KDU ,NEBO JAKÝ DALŠI SWĚŽI NÁVRH MÁTE?

 9. Petr C napsal:

  Proude to ze by se lide dobrali toho svyho komunismu vubec nehrozilo. Kapitalismus je ovsem jeste rychlejsi cesta do pekel nez socik. Podle vyvoje vidite ze ten socik nebyl ve spravnych rukou. Vzdyt sami zorganizovali prevrat. A ta partaj, co si rikaji komuniste, jsou to komuniste ? Maji porad komunisticke ideje? Delaji neco pro pracujici tridu a nebo jen to co se jim hodi?

  • .lak napsal:

   Za padesát nebo za šedesát nejvíc. Odborně to tam mieřila na 3x až se mi zdálo že zobne. Povídám, to nemusíte tak laborovat. Jo sekanou, třeba mne chtěla přesvědčit že je u snášení schopná. :-D

  • proud napsal:

   "Proude to ze by se lide dobrali toho svyho komunismu vubec nehrozilo."...........to se zda tobe ze nehrozilo.Sionisti byli ale jak jsme videli,jinyho mineni.Peto,socik,natoz komunismus tak jak byly puvodne nastaveny a i jak se nakonec odklonily,nebyly taky to pravy orechovy,ale porad lepsi nez soucasnost,v tom se shodneme.Ja tvrdim,ze k tomu pravymu orechovymu ale mel ten socik mnohem lip naslapnuto nez dnesni bordel,kdy chteji idioti udelat z chaosu "svuj" poradek a znicit nas vsechny.Ale musi to zacit lidma,kazdym jednotlivcem, bez vudcu nasledovanejch ovcema.Z jedny diktatury,ale opatrny a normalnimu cloveku pratelsky,kdys mohl prakticky kam jsi chtel,parkovat temer kde jsi chtel bez zlodejskejch smejdu,jenze bohuzel "za plotem", jsme se dostali jednim vrzem do druhy ve ktery se za chvili ani neuseres.A plot neni potreba,ty za nej stejne muzes jednou,dvakrat do roka a jeste aby sis na to pujcoval a naopak by tvymu vyhubeni jen prekazel,protoze tvy vrahy dovezou zadarmo,nakrmej je a vyzbrojej.

   • Forever Slav napsal:

    proud

    Můžete konečně přestat, pro dobro slovanské věci, propagovat komunismus? Nevíte, že podkopáváte snahy slavjanofilství a panslavismu? Že komunismus je jednou z NEJVĚTŠÍCH PŘEKÁŽEK PRO PANSLAVISMUS?

    Co je vám vlastně bližší - komunismus nebo slavjanofilství?

     • HVzV? napsal:

      LAKU,SLEDUJEME TO TAKY,

      v Hessensku jsou totiž tento týden volby a půjde o mnoho,když ferkel prohraje bude to mela a hrouceni stran může být poté zajimavé.
      Ono,když se už začinaji pilkou řezat novináře na vyslanecvi a zpoza dveři je slyšet řev a teče krev pak to je fakt silné kafe a do té země cpát ferkel zbraně,aby na tom měla profit,tak to prý ji přestane fungovat!

   • Anonym napsal:

    Jeden z mála, možná jediný rozumný komentář. Díky za něj.

 10. Petr C napsal:

  Ja ze sociku utekl uz pred triceti lety. Mam dobre i spatne vzpominky, ale ze by mel nakroceno k tomu pravemu orechovemu vic nez dnesni system nevim. Myslim ze to bylo prast jako uhod. Kdyz si uvedomime ze tem prevrat byl pripravovan a uskutecnen tema nejvysima komousema asi to nebude taka pravda. Proste pokus nevysel, tak byl zrusen. Ono se ted dost tezko srovnava. Nezapomente ze v tech dobach i zapad vypadal uplne jinak. A nevim co by komousi vyvadeli ted v dobe kdy je technologie sledovani a ovlivnovani lidi na mnohem visi urovni nez tenkrat.
  Srovnavani techto dvou systemu v dnesni dobe je podle mne volovina. Lide by spis meli mit ideu o lepsim systemu nez je ted. A hlavne jak se k tomu lepsimu dopracovat. Ja nevim jak u vas, ale u nas neni jedina politicka strana ktera by mela v programu zmnenu systemu. Ono porad plati to heslo z limonadoveho Joa - acli padouch nebo hrdina, vsechno to je jedna rodina.

  • anonym napsal:

   Nejvyšší komouši o převratu nic nevěděli, to zinscenovaly tajné služby.
   Milouš Jakeš totiž stále žije a myslí mu to a říká to na plnou hubu. Tajní byli z KGB, StB, v NDR nevím, ale určitě se nevydali z ničeho nic do Prahy na konzulát NSR davy lidí. Oni Dederoni byli na tom hůře než my, co se týče svobody a nemohli se courat jen tak i po Československu. Takže i tam Stazi asi pomáhala.

  • anonym napsal:

   Ja nevim jak u vas, ale u nas neni jedina politicka strana ktera by mela v programu zmnenu systemu. ........
   Jsou označováni za nácky, fašisty a zakazováni.

   • proud napsal:

    Chyba anonyme,ani jedinej nacek nebo fasista ve skutecnosti nechce menit system,jen si ho prizpusobit pro sebe! Ani jeden z nich neni pro vsechny,jenom pro sebe!Tech kratkozrakejch je na svete nejvic a jsou i mezi tema nejchytrejsima,rekl bych ze tam je jich dokonce nejvic.Muzou videt dopredu kam az chteji,ale porad to musi jit pres ne,sobecky a bezohledne,jinak radi umyslne zapomenou co videli!!!

   • Petr C napsal:

    Anonyme, ale oni nechteji zmenit system.
    Co se tyce tech spicek, samozdrejme ze vsichni o tom nevedli, ale neverim ze se neco pripravovalo roky a vedeni o tom nevedelo, tak velci blbci tam snad nebyli.

    • proud napsal:

     Presne tak,jasne ze vedeli,museli,jinak by pro ruzny veci nemohli pripravovat pudu!Je to s nima jako odedavna,na strachu a vydirani,zabijeni nepohodlnejch pro vystrahu ostratnim se nic nemeni,slapou jako hodinky,tenkrat jako dneska a zejtra,pokud s tim neco neudelame!

  • proud napsal:

   "Srovnavani techto dvou systemu v dnesni dobe je podle mne volovina. Lide by spis meli mit ideu o lepsim systemu nez je ted."................ale vzdyt jsi napsal pitomost na dva radky,Peto:-).Ceho se chces do budoucna jak drzet,kdyz si neumis srovnat nejblizsi minulost a pritomnost,vybrat si s jejich pomoci to nejlepsi,poucit se a rozhodnout? Nemuzes,protoze kdyz budes zit jen tim co se ti predklada,jsi uplne v pici! Problem je ze clovek si vzpomina nejlip na to nejhorsi,protoze to se vrejva nejvic do pameti a zapomina premejslet v souvislostech.Zatim co te ted oblbujou a travej na vsech frontach,za komance neexistovalo chemtrails a normy u jidla,leku a podobne byly nasponovany na doraz az kam to slo a prisne kontrolovany,protoze zdravi bylo "zadarmo",tedy ze spolecnyho,napriklad. A spousta jinejch veci,ktery dnesni konzum a konzumni opice vubec neznaji a ani nepoznaji,co chces asi tak s takovejma dokazovat kdyz se neumej ani poradne dloubat v nose,protoze je to nikdo nenaucil a sami na to nemaji cas??????

  • HVzV? napsal:

   KDYŽ PETŘE C ŽIJETE V ZEMI,KDE VŠICHNI RAJTUJI NA MRTVÝCH OSLECH

   jako vy,který jim tam nic navrhnout neumi protože jste nevzdělanec ,pak se tomu nedivte,že pokrok k vám ještě nedorazil a vaše partaje tam ještě lezou po stromech a když se v noci obraceji spadli už snad několikrát na palici,že?!

 11. Petr C napsal:

  Proude, v dnesni dobe si lide socik demonizuji a nebo idealizuji. Navic se srovnavaji dve ruzne doby. Z dejin bychom se poucit meli a ja bych ho nechtel zpatky ani nahodou. Prevzit par dobrych veci, to ano, ale cely system to bychom si moc nepomohli.
  Vy zijete tim co se vam predklada? Ja ne. Ja mam sve vlastni nazory a snazim se vlim systemu na mne cim jak nejvic omezit. A v pici jsem pri svem veku tak dvakrat do tydne a uzivam si to.
  Videl jste mne nekde obhajovat kapitalisticky system? Vzdyt ten zapacha od zniceni soc. bloku den ode dne vic. Proc vy jste utekl od komousu a makal v kapitalismu? Ja to tu napsal jasne. Bylo to kvuli prirody a v ni jsem zacal zit okamzite jak to bylo mozne. Ted se vratite ze statu s tim co by jste u komousu nevydelal a volate po komunismu?

  • proud napsal:

   Ctu dobre,ze si myslis ze volam po komunismu? :-))).Volam po dost vecech z nej,co by se upravily a dobre slouzily vsem,to ano,ale proc ti prijde ze volam po komancich kdyz vis ze nechci vladu,sefy,strany a podobne ? ;-).Taky jsem psal proc jsem zdrhnul,jeste hodne mladej a blbej,za pozlatkem,kissakama,smokacema a podobne,za domelou svobodou,ale za prachama ne,protoze jsem jich mel na pomery sociku habakuk a zadny povinnosti krome prace,zadny schuze,protoze bezpartajni a otloukal jsem jim o hlavu kazdou lez a nic se mi nedelo! Ja zdrhnul z mladicky nerozvaznosti a vyhrozovani par pobouchanejch kvuli kterejm jsem nechtel jit do basy za jejich stazeni z kuze.Ale mnohem vic to byly ty mladicky idealy a zvedavost,tedy mladicka blbost.

   • proud napsal:

    Nakonec celkem pochopitelne kdyz jsem do roku 2001 zil ciste a jen zapadnim,tedy spotrebnim zpusobem zivota a veril jenom sam v sebe a dal delal hrachy a uzival si je jakozto zivotni cil! Az padem vezi me zacla zajimat politika a deni za oponou,kdyz jsem zjistil ze neco neni jak ma bejt a zacal objevovat duchovno,panbicka pochopitelne ne,natoz cirkve,o tech vim ze jsou to prolhany, vyuzivajici kreteni. uz prakticky od mala............

 12. Petr C napsal:

  To co propagujete je komunismus. Ze nechcete sefy, vzdyt bude muset nekdo rozhodovat a nekdo se prispusobit. Muzete je nazyvat jak chcete ale sefovat nekdo musi.
  Mne zase zajimala politika uz od mladi a byt zavisly na opilem kadrovakovi nebylo nic pro mne. Socik byl pro lidi kteri maji radi nalinkovany zivot. Lide se nemuseli moc starat a jakz takz budoucnost meli zajistenou. Ten spotrebni zpusob zivota byl i v sociku jenze na rozezrany zivot jak ted nebylo. Clovek tam nemohl byt na svojem. To nepisi o majetku.

  • proud napsal:

   Samozrejme ze bude vzdy nekdo rozhodovat :-))))))))))))))))).MY!!!To se jeste nikdy nedelo,pravda? Vzdycky to bylo na nejakym buzikovi!

  • proud napsal:

   "Clovek tam nemohl byt na svojem. To nepisi o majetku."...........asi ti nerozumim,ja byl na svym vzdycky! :-)

 13. HVzV? napsal:

  ŠPIČKY GOJIMŮ ZPOZOROVALY,ŽE OKAMŽITĚ MIZI PŘISPĚVKY,KDY VYMYSLÍ

  jak se maji dostat k penězům,což naše židovské spoluobčany rotzrha vztekem a zabarvi do běla.
  Proto je celý NÁRODNI PROGRAM O PENĚZICH a to právě vidi JEN naši židovšti spoluobčané,protože sami tady vidite,že se tady jedná jen o ostré myšlenky,kterými se tak jedině můžeme mezi sebou bit a mezitim nám budou vykradeny kapsy,jakřiká pan wikunger

  • HVzV? napsal:

   Vidite všichni,že nám znovu málem ufrkl přispěvek pod cenzuru,ale viděli jsme,že to chtěji máznout a tak jsme ho bleskově radši odeslalií neopravený a nedokončený.

   JAK MU PŘESTO ROZUMITE,NESTOJI NÁM TU RADŠI ZA TO VÉST DISKUSI JAK SE DOSTAT NA NAŠE ŽABKY?

 14. Petr C napsal:

  Vy jste na svojem nebyl nikdy. Podle toho co pisete. Vzdy jste pro nekoho delal. Pokud pisi delal na svojem, znamena to ze delam jen pro sebe a svoji rodinu. Ze o me pracovni cinnosti nerozhoduje nejaky kadrovak a nebo spolumajitel. To znamena to ze si udelam volno kdy chci ja a ne ze ho budu planovat mesice dopredu. Vyberu si co chci delat.
  Kde jste byl na svojem v sociku? Vzdy jste byl za visly na druhych. Doufam ze mi nebudete tvrdit ze ve statech jste byl na svojem.

  • HVzV? napsal:

   PETŘE C,VIME TU ŽE JSTE DOBRÝ BOREC A UMITE SE BIT OSTRÝMI MYŠLENKAMI

   pokud vás to bavi nu což,ale kdyby jste dokázal navrhnout jak tady máme mit úspěch v NAŠI honbě za žabkami a vy sám by jste na tom vydělal to by byla bašta a ne že ne ANO.!
   Někdo tu už dokonce přišel na nápad,že našimi fujerem může být každý kdo přijde s dobrým nápadem a to by vás ještě vice mohlo rozehřát nebo ne?
   Dival jste se kolik miliard by mohlo být pro všechny v našem NÁRODNIM PROGRAMU.poznal by jste to?

  • proud napsal:

   Takhle to myslis:-).Ne,na svojem jsem byl jenom ve Vidni.Ve statech jsem ani na svym bejt nechtel a vlastne ani nemusel,je tam dost svobody na to ze si stejne delas temer co chces,jiste,zalezi na zajmech,uplne co chces si nemuzes delat ani tam,ovsem za "normalnich" okolnosti,temer. A mimochodem,ve Vidni,ac na svym,jsem si stejne nemohl delat co jsem chtel,ale musel jsem se ridit zakaznikama a svejma "zamestnancema", a protoze jsem miloval prachy,ani mi moc nevadilo ze jsem byl za rakouskou eru jen jednou na dovoleny.

   • Petr C napsal:

    Diky tomu ze nejsem do penez nijak zamilovany, tak delam co mne bavi. Samozdrejme ze tomu tak nebylo vzdy. Nekdo da ovsem prednost honbe za penezy.
    Samozdrejme ze hezkych par roku se clovek musel honit a brat co se dalo. Jen jsem si stanovil hranici a toho se drzim. A posledni roky se staraji potomci.

    • proud napsal:

     Jiste,da se rict ze kazdej "normalni",dostane casem rozum,krome nelidi...........me k nemu pomohla,ironii osudu,Amerika,pad vezi a internet.

 15. Petr C napsal:

  Vas problem je v tom ze ve vsem vidite penize. Ja nepotrebuji na necem cizim vydelavat. Navic se vzdy rikalo ze dobry vyrobek se prezentuje sam. Vas narodni program nezajima. Ten by snad mel zajimat volice a pokud je dobry, tak by vas snad meli volit. Pokud je ovsem nicim neoslovite, tak se nedivte ze vas ignoruji.

  • HVzV? napsal:

   PETŘE C MUSIME SE TU SMÁT VAŠEMU VADNÉMU POSOUZENI,

   kdyby to co píšete bylo pravda musel by být Národni program na vaši úrovni tedy,aby vás PRÝ zajimal zřejmě na úrovni cirkusu Humberto,vždyt vy ani nevite o co se jedná a nenávistně tu prskáte,že prý jsme špatni protože budeme chtit peníze,které nám jsou kradeny každý den ,zpátky,tedy máme podle vás držet hubu a dát se okrádat!

   DOČKEJTE ČASU JAKO HUSA KLASU A PŘESTANTE RAJTOVAT NA VAŠEM NRTVÉM OSLU!

   No klidně se tu dále dohadujte o ničem ,zřejmě jsme vás přecenili a nás taky nezajimá,že jste ignorant,který kromě prázdných přispěvků,zajimajici jen ty kteři se s vámi dohaduji o punčošce a to je tak celé.

   PŘIZNEJTE SE NEVZDĚLANČE,ŽE UMITE TADY CPÁT JEN PRÁZDNÉ BLÁBOLY,CO?

   • Petr C napsal:

    A jake blaboly tu cpete vy ? Plne ? Kde,nenavistne prskam? Vzdyt vy mi jste lhostejni, snad si nenamlouvate ze by jste mi stali za nejake rozcilovani. Jdete se rozcilovat na volice ze vas nevoli a ne na mne.

    • HVzV? napsal:

     JDĚTE SE ROZČILOVAT NA VOLIČE A NE NA MNE ŘIKÁ PETR C SVÝMI PRÝ KANADSKÝMI ŽERTIKY

     Poslouchejte blábolisto,který nedokáže chápat o co jde a psaný text jehož význam mu uniká.
     Zcela záměrně jsme tu přišli jako skvělá avantgarda a geniálni špička voličů proto,abychom zjistli jak se dáji celé miliony voličů manipulovat a vy primitiv,kterému je to prý jedno nám dáte svoje vadná a vysvětleni k dispozici dáte sám a čekáme,že to možná udělaji i dalši ovčané.
     Vaše názory si zapisujeme a budete k dispozici jako vzorek a výsledný produkt ohlupovadel tisku a tv.

     POSLOUCHEJTE VY CELÉ UCHO, MY JSME TI VOLIČI SAMI A ŽÁDNI PŘISLUŠNICI KARTELU TO JE TĚCH,KTERÍ SE DAJI ZA POMOCI OHLUPOVADEL TISKU A TV ZVOLIT,ABY KRADLI PENIZE OBČANŮ A ONI JIM ZA TO JEŠTE PLNI ŠTĚSTI OLIZOVALI NOHY!

     Co tu vlastně děláte za odpadky,když deklarujete,že jste sám proti sobě,je vám všechno jedno a trenujete už jen tak skoky do rakve,co?
     To nás má zajimat?

    • HVzV? napsal:

     KDYŽ TU NAŠI SKVĚLI KOMENTÁTOŘI TU PŘIŠLI MYSLELI SI

     že stači přeci napsat,JAK nás gangsteři a podvodnici,kterí se daji volit lživým a zmanipulovaným tiskem a tv přičemž je sporné,že takové volby vůbec plati,jen k tomu,aby za to ubohé ovčanstvo vylupovali.
     Zdálo se to jednoduché a stačiio by napsaT jen jak to dělaji a bude to.

     ZJISTILO SE VŠAK,ŽE I KDYŽ TO BUDOU MÍT voliči DOSLOVA PŘED NOSEM nikdo NEPOCHOPI,CO SE S NIMI VLASTNĚ DĚJE!

     Okřidlená věta VŠECHO BUDE ROVNAT MOCNÁ RUKA TRHU,vyváděla naši inteligenci do šileného transu.
     Nikdo nebyl schopen se zeptat co znamená slovo BEZ v tom kapitalismu BEZ přivlastků a to dokonce naši modly presidenta ,který si tak udělal z celého občanstva vrtuli!.

     • Jan Kowak napsal:

      ANO.nyme.. až zz daleký-ho Seweru - dej si POZOR na Petra cc !
      /TO je ten z Canady../

      Obluzowal ta-dy gdy-si Mou Máňu & sskutek utek.
      M

     • niSas napsal:

      Gdyž se rozdělovaly služby v akcích Z. tak všechna inteligence zdrhla do cizákova. Někeří herci , co hráli celej život, řvali ať je taky vemou s sebou a tak i ty Třísky vzali na palubu a někteří raději až do emeriky , do canady a vod tý doby jim zůstalo canadování. Si taky myslím že tomu místní říkali spíš ČjáNáda. Ale vysvětli to kokotům, co tam nalezli jako pijávce a proti místním zavedli zlo dějskou nekulturu. No a fčíl se máme od nich jako poučit, igdyž voni nás maj stenjně na háku, ale jen tak si jako vzpoměli, že nám jako chtěj předávat jakási gdesi šlohnutá moudra, kerá nás jako vyvedou z uličky plné stejných slepců a smradlavých podržtašek co si hlavu plnou pilin hafo let nemyli.

      • Petr C napsal:

       Sasin budte rad ze jsme utekli, zbude na vas vic hektaru a vasi synove a dcery se vic nabalikuji. Jen musite misto pleskani zacit neco delat.

       • niSas napsal:

        Sem se díval kolem, kolik indiánů bysme mohli vyhnat do rezervace a vykládat jim jak sou líní a neproduktivní, ale žádného nevidím. Už je to vykradený. De možná koupit si ukradenou půdu, pokud zlodějů přebývá, nejsme tady v ČjáNádě, a platit za ni proudům papalášů činži. Vlastně né, státu přece, páč státu dycky patřilo všechno né nám všem. Jó a tady sou borci, co mají statisíce ha a věřím těm pomluvám, že je eště nigdy nigdo neviděl orat ani vláčet. Indiánům nechali alespoň nějakké rezervace, našim okradeným synům a dcerám nechali jen dlažbu a říkají jim, že si to vybrali dobrovolně. Některým zůstal soucit, třeba k zrzkům. Tady jeden pěkně napsaný příběh Zrzka. Čověk by zaplakal. Heh
        http://www.zvedavec.org/zvirata/2018/10/7733-zrzek.htm

        • niSas napsal:

         Nechcu slyšet , že mlčení je soplovňáckej souhlas, to byste mě fakt nasrali, kokoti. Heh
         P.S. Kua bych vám dal naložit plnou Tatru blata. By se vám hned zapojil soběstačnej mozek. Muheeeeee
         P.P.S. Emigranti dvě Tatry a večer eště rajóny, kua..

        • Petr C napsal:

         Vite Sasin, ja nemam duvod tady nekomu nadavat nebo rypat do nekoho jen proto ze je jiny. Nejsem nijak flustrovany zivotem, abych mel potrebu si ji vybijet na nekym neznamym.

        • niSas napsal:

         A mě to začalo bavit. Ukazovat ten pravej obraz bídy.

        • Petr C napsal:

         U vas?

        • niSas napsal:

         U vás.

        • Petr C napsal:

         Vy jste nas nekdy navstivil? Normalni clovek si vetsinou vyresi svoje problemy misto rypani do druhuch. Mohl by jste vysvetlit neco o bide u nas, vase zdroj vasich znalosti? A proc na ni poukazujete aniz jste si schopny vyresit svoje problemy?

        • nula napsal:

         Pane Petře C, a co Vás vlastně motivuje starat se o dění u nás? Neměl byste spíš řešit problémy tam u vás? Nebo tam u vás žádné problémy nemáte? Emigrací do Canady jste si snad přeci vybral, kde je u vás a kde u nás, ne?

        • Petr C napsal:

         Nulo jestli jste si vsiml jaky nazev ma tento web? Takze jsem byl pesvedceny ze tu je zajem o cely svet.
         Mohl by jste mi ukazat kde se seru primo do vasich vnitrnich zalezitosti? Nanejvys pisi svuj nazor na to jak jsem poznal CSSR. Nekde jsem radil co mate velat u vas ? Nanejvys jsem se divil ze misto aby jste se spojili a ne hadali.

        • nula napsal:

         Doufám, že nemyslíte spojit se zpátky s klerofašistickejma ofcomrdama :-o
         To bylo snad to jediný, co se po revoluci udělalo správně, že jsme se jich zbavili, i když bohužel ne úplně, protože se díky podmínkám, který se pro ně tady jedním vrzem udělaly, sem začali hned sáčkovat a zneužívat zase naší slabosti.

        • proud napsal:

         "Nechcu slyšet , že mlčení je soplovňáckej souhlas, to byste mě fakt nasrali, kokoti. Heh"................nechces slyset debile? Kdyz nechces,tak povidej co to teda je,to zbabely cechackovsky mlceni.Proto te tak sere ze svetaznali co nemaji v botach slamu nemlcej,idiote:-)))))))))))))))))))))))))))).

         PS: Peto,ja tu potrebu vynadat curakovi vzdycky mel,mam a mit budu,a jeste muze bejt rad za internet,protoze kdyby takhle placal a lhal me do oci,uz bych mu skakal po zebrech,kretenovi!

        • proud napsal:

         " nula napsal:
         25.10.2018 (19.50)"...............docela podpasovka,nemyslis? V cizine jsem casto poznal mnohem lepsi Cechy,nez tu zlodejskou,nebo naopak odevzdane otrockou bandu doma,radost z toho rozhodne nemam.

        • Petr C napsal:

         Na tento web navstevuje par lidi ideou zmenit system a i tech par lidi se mezi sebou zere. Jak chcete v takem stavu neco vytvorit?
         Ja se v Canade snazim neco zmenit snazim se byt s nima ferovy a spis pomoct nez nadavat. V necem se to dari a v necem ne.

        • Petr C napsal:

         Proude dik za zastani. Ale proc spadat na uroven lidi, kteri si svoji flustraci leci rypanim do druhych.

        • proud napsal:

         To neni o zastani,to je o tom jak to vidim,nemam rad ono pokrytecky taktizovani,v tom se vyzivaj politici,kam to vede,vidime vsichni.On Nula neni zase az tak spatnej,proto jsem zareagoval,ze me to celkem prekvapilo. Hele,ja bych chapal,ze by nas emigranty nemeli radi,kdyby tady za nasi nepritomnosti neco dokazali a rekli nam co se sereme,kdyz jsme se nezaslouzili,sice by to nebylo uplne v poradku,ale melo by to logiku,jenze nechat tuhle zem totalne za svy primy pritomnosti rozkrast,zadluzit,znicit a nechat z ni udelat zadluzenou kolonii tretiho sveta a pak si jeste otvirat zobak,to uz chce hodne drzosti a nestydatosti smichany s nizkym IQ,nebo naopak hodne malo krve v alkoholu!!!

        • proud napsal:

         " niSas napsal:
         25.10.2018 (19.15)

         A mě to začalo bavit. Ukazovat ten pravej obraz bídy."...................skutecne? Ukazujes totiz jenom svuj obraz bidy a kretenismu,kdyz jsi dopustil aby tohle udelali zemi kterou jak se stavis,milujes!!! Ses obycejnej pokryteckej hajzl bez spetky sebekritiky,zmrde!

        • nula napsal:

         Pane Petře, a jak chcete spojovat světonázorově tak rozdílné skupiny lidí, jako jsou ty, které na tomto webu reprezentují na jedné straně lidi jako Forever Slav nebo tady Šášulka, kteří by rádi zpátky feudalismus s katolickým ideologickým krytím, kde by vládla elita vyvolenejch, s lidma typu proud (já jsem s ním prej jedna prdel a jsme kámoši), nebo obecně vzato levicově smýšlejícíma lidma, kteří by chtěli, aby si vládli obyčejní lidi sami (v podstatě něco jako ideál té demokracie, kterou nám tvrdili, že tady budeme mít po té revoluci) ?

         I když si budeme myslet, že Forever Slav a Šášulka sem přispívají zadarmo jen ve svém volném čase a nejsou za to placení (o tom stejným můžeme úspěšně pochybovat v případě prouda, kterej tady má 90% příspěvků), tak je to z toho protichůdně světonázorovýho hlediska nemožný, natož kdybychom připustili, že někteří ti přispěvatelé tady (i jinde), kteří jsou na těch diskusích pečení vaření, jsou za to placení právě tím systémem, o kterém tvrdíte, že ho chtějí změnit. :)

         Hodnotný příspěvky tady měl Vladislav, kterej tu realitu popsal správně - tady se změní tak leda hovno.

        • proud napsal:

         Navic jsi Sasine,podle tvyho zavistivyho rejpani soude,v zivote dokazal naprosty hovno,ostudo,coz by ve zdejsich podminkach na ktery jste se od 89 zvysoka vysrali nebylo nic nenormalniho a bylo by to spis k politovani,ale u tech kdo to vedi a aspon drzej sebekriticky hubu,nebo to poctive priznaj! Ale kreteni tvyho formatu,tem se patri tu blbou hubu zavrit klackem a pokracovat dokud nevykrvacite,pak pohodit na jejich podilu po mame na hnuj!

        • proud napsal:

         Jo Nulo,jen by me opravdu moc zajimalo kdo by me za to co ja hlasam ve svym volnym case(mam ho dost) zaplatil ;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • Petr C napsal:

         Nulo, napsal jsem s ideou zmenit system. FS a jemu podobnyma se nezabyvam, nestoji za to.

        • Petr C napsal:

         Proude, tady v tom mate pravdu. Ale ja take nemam moc v lasce lidi, kteri jedou do ciziny vydelat potom se vratili a hrali si na krale. Ovsem chapu pokud se vraci kvuli rodiny.

        • niSas napsal:

         Proudy nul choděj po světě. Neví jak, ale myslej si, že všechno patří všem a o všechno se budou dělit ale jen na papíře. Ani neví, jak budou všechno řídit, gdyž ani jednomu synovi ani dcérce nedovolí napsat na papír co požadují a aby se to sečítalo. Vůbec je to nigdy nezajímalo, nezajímá a zajímat nebude. Voni sou komančský grófové. Žádný podíly na neprodejné půdě, žádný podíly na rozpočtu, tohle už chápe HVZV, nic, jen kolíčky na prádlo a provaz. Tak to je teda bída. Muheeeeee

         P:S: A co ti flusstráti, co odvezli své problémy v pytli do cizí země a tam to vysypali, že tady mě máte. No čobogaj herdekfilek, to sou teda vitamíny. Heh

        • proud napsal:

         Uprimnost za uprimnost Peto,jak mam Cechy a Cechy rad,nemuset prave kvuli rodine,nevratil bych se,tolik kamaradu tu jeste mam,ze jsem vedel dopredu do jakyho hnoje se vracim.Pravda je ze je tezko vinit jenom nase lidi ze nalitli a ze jsou uplne zpitomeli,kdyz jsou v takovy prolhany nasazi,ovsem jako jejich omluva je to taky slabota,pravda bude nekde uprostred,protoze informace uz maji a ze to s nima neumej,to uz omluva skutecne neni,nechat si zakrnet mozky,zivorit a honit se jen za prachama a presto dal zivorit a nezajimat se cim to je! Protoze fyzicno ve fyzickym tele taky nemuzes ignorovat,jenom duchovna se nenajis,neohrejes se tim,ani v suchu nevyspis.

        • proud napsal:

         Uz to mam Sasine,ty ses vlastne masochista co se rad ukazuje v pravym svetle,totiz jako uplnej debil :-)))))))))))))))))

  • proud napsal:

   Myslel jsem,ze mas s volbama a slibama jasno,asi jsem se spletl? :-)))) Tak jeste jednou pro tebe ;-): Kdyby volby mohly neco zmenit,uz by je davno zakazali,ale protoze je umej obejit a "volici"(blbci) jsou klidnejsi,kdyz si myslej ze neco dokazali,hodi se jim to a nezakazou tu komedii pro blbce.

  • proud napsal:

   Povim ti neco "generalne",do politiky nejde nikdo,kdo nechce s vlky vyti a kdyz to nahodou nekdo takovej kdo nechce zkusi,rychle je vyvedenej z omylu!!!

 16. HVzV? napsal:

  Anonymus píče,že u něho neni žádna politická Máňa a neni jasné,jestli ji má nebo ne.
  Kdo se v tom vyzná je canadan petrc,který se přiznal a napsal,že prý je v pyči!
  No kdovi,jestli to je pravda!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!