Lenka Procházková – My kacíři

husitstvi(příspěvek na České Konferenci pronesený v Kutné Hoře 20. 10. 2018)

Minulou sobotu jsem se účastnila setkání redaktorů internetového Svobodného rádia s posluchači, kteří přijeli z celé republiky a někteří dokonce z ciziny. Říkáme si rodina, neboť jsme spřízněni pohledem na svět a obavou o život budoucích lidí. Tentokrát jsme krom jiného  debatovali o úpadku českého školství a devastujícím vlivu mainsteamových médií na smýšlení především mladých lidí. Nebyla to potěšující diskuze. Zazněl v ní ale i názor, že nedostatek vlastenectví u mladé generace je jenom dočasným jevem a že pokud by šlo opravdu „do tuhého“, geny děděné po předcích už od husitů se v našich dětech probudí.

Rodina Svobodného rádia tuto ojedinělou povzbuzující glosu sice ocenila vděčným potleskem, ale když jsme se večer rozloučili a rozjeli se do svých blízkých i vzdálených domovů, k vychladlým televizorům a počítačům, křivka naděje temperovaná společným zážitkem znovu klesla. Ne až pod nulu, protože pak by z ní byla beznaděj, ale vrátila se k běžnému udržovacímu režimu, kdy alarm ještě nepípá, ale už se k tomu nadechuje. Jak to říkala ta vlastenka?  Spoléhat se na geny a jejich náhlé hromadné probuzení? Ale vždyť to je téměř stejné jako spoléhat se na Blanické rytíře! Moje osamělé myšlenky dotíraly dál, a tak jsem si je v té probdělé noci aspoň zapsala pro širší použití.

Když tu krásnou legendu o spících záchranářích našeho národa, předávanou z pokolení na pokolení, přestaneme vnímat jako chlácholivé proroctví a zamyslíme se nad jejím skrytým významem, pochopíme, že budíček, potřebný k probuzení těch v Blaníku, držíme v rukou my sami.  Umělý spánek, ve kterém pochrupují naše děti i mnozí zdětinštělí dospělí, jim sice umožňuje biologicky přežívat, ale jejich reagování na vnější podněty připomíná spíš Pavlovovy psy než odhodlané rytíře. Lidé přikurtovaní po dobrém či po zlém k jediné povolené pravdě a řádu nepatří k těm, co něco z vlastního popudu, rozmyslu a vůle zachraňují. Naopak! Fungují jako brzda v diskuzi, kterou klopotně udržujeme navzdory cenzuře. Přitom tvrdí, že jsou demokraté. Schovávají se za tu nálepku jako za štít. Ten však ochraňuje jen jejich lenost přemýšlet ve prospěch celku.

Tím celkem míním český národ. Politický národ, který existoval i v časech, kdy státní suverenita byla pouhým snem. Naši předkové ten sen změnili v realitu. Protože snili v bdělém stavu vědomí, rozpoznali tu chvíli  vhodnou pro obnovení státnosti. Jejich suverénní kuráž a obětavost dnes ale zpochybňují i učebnice dějepisu.  S jakými probuzenými geny tedy můžeme u našich dětí počítat? Vždyť rytířství ve vlasteneckém pojetí se pěstuje a udržuje promyšlenou výchovou. Z generace na generaci. Proč byla v době Protektorátu ve školách zrušena výuka dějepisu a české literatury? Podle hesla: Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti!

Tehdejší snaha okupanta o výmaz naší národní paměti sice byla jen krátkodobá, nicméně i tehdy, jak vím z vyprávění mé maminky, vznikaly ve městech a obcích tajné nedělní školy, v nichž dobrovolníci, především penzionovaní učitelé, předávali žákům zakazované vědomosti. Právě v této drobné, nepřetržité a riskantní činnosti je skrytý velkolepý smysl legendy o Blanických rytířích.

V době pozdější normalizace, kdy snaha o převýchovu byla měkčí ovšem zase delší,  existoval samizdat, bytové přednášky, výstavy a bytová divadla. Naše dnešní Česká Konference a obdobná shromáždění dokladují, že tato tradice nebyla zapomenuta. Jenomže my, co jsme se sešli v tomto sále, nejsme školáčci ale spíš školitelé. Mám-li použít starodávný výraz – pak jsme věrozvěstové. Jeden z našich Mistrů, milovaný a statečný Zdeněk Mahler, už nás opustil. Úkol však zůstává a jeho rozsah je obtížné dohlédnout, protože si jen stěží dokážeme definovat, kdo je ten, nebo kdo jsou ti, kteří dnes vnímají náš národ jako nepřítele určeného k porážce, a proto usilují o převýchovu našich dětí. Fakt, že nejsme jediným záměrně ohlupovaným národem a že hlupství je šířeno globálně, nám leccos napovídá. Je to krutá nápověda, která v nás probouzí úzkost. Naše děti se sluchátky na uších tu úzkost nechápou, protože už jsou připojeni k jiným programům a školitelům. A tak jim připadáme jako stará garda, která je dávno mimo obraz i mimo hřiště. Dobromyslně nám od svých počítačových stříleček radí, už to vzdejte, vy věční kvarulanti a uznejte, že žijeme v nejlepším možném světě.

Na to je jediná stručně výchovná odpověď: Merde!

Francouzský filozof Voltaire, proslulý svými antiklerikálními výpady, ke stáru „zmoudřel“ a vysvětlil budoucím kacířům, že: „Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když docela uzraje.“ V Čechách jsme na uzrávání „kacířských“ myšlenek nikdy neměli dost času, dnes už jej nemá ani Voltairova Francie. Na rozdíl od ní jsme my ale nikdy neměli ani dost času usnout na vavřínech, protože každý delší spánek se mohl změnit ve spánek věčný. Pud sebezáchovy nás probouzel i z hluboké narkózy, raději jsme se nechali řezat zaživa. Milovaný a ctěný vlastenec Zdeněk Mahler se ve svých veřejných proslovech často skláněl před touto tradicí plebejského národa. Nepohrdal slovem lid, protože znal jeho dějinotvorný význam. Pojem lid zůstal v ústavě České republiky i dnes. Mnozí naši politici v tom spatřují pozůstatek starých špatných časů. Slovo národ se ale v těchto „nových dobrých časech“ už do ústavy neprocpal. Působí to jako formalita, ale je to záměr. Vynecháváním slov  a jejich nahrazováním jinými to v Čechách vždycky začínalo, cenzurou a ničením státních symbolů pokračovalo a povalením hraničních kamenů vrcholilo. Ta třetí fáze nám teprve hrozí, ale naše děti, až na výjimky, se bezstarostně poflakují v Blaníku, vzájemně si pochvalují trendové oblečení a ani jejich chytré mobily jim nenapoví, že se blíží chvíle, kdy přijdou na řadu. Na řadu? K čemu? A proč? Žasnou a připojují k otázce udiveného smajlíka. Stihneme jim, v tom čase, který ještě zbývá, ozřejmit, že smyslem života není užívání? A že k projevení občanství nestačí třídit odpad? Recyklace našich biorobotů na přemýšlivé lidi nebude snadná. A žádné dotace od EU na tento projekt nečekejme.

Musíme je přesměrovat sami a dokonce navzdory směrnicím a smlouvám, které naši politici lehkomyslně podepisují. Nemysleme proto na odpočinek. My si odpočineme až v hrobě. Předtím nás ale čeká ještě hodně práce. Pro začátek navrhuji, abychom se přestali ostýchat pojmenovávat věci pravým jménem. Neříkejme veřejnost, když máme na mysli národ. Neříkejme tato země, když je to vlast. Neříkejme, že někdo nenaplnil očekávání, když prostě zradil. Nepravdivost nazývejme lží, slabošství zbabělostí a zohledňování cizích zájmů – kolaborací. Ti odvážnější mohou jít ještě dál a najít pravdivější název třeba pro ministerstvo obrany, pro veřejnoprávní média, pro neziskové organizace, pro humanitární bombardování  a tak dále a podobně. Připadá vám to nicotné? Mně ne. Žijeme v informační válce a jenom užívání správných slov může vést ke správnému, tedy kritickému myšlení, které chceme u našich biorobotů probudit.

„V časech celosvětového podvodu se stává vyřčení pravdy revolučním činem.“ Pravil v polovině minulého století George Orwell.

V Čechách se tohle ale vědělo už od dob Husa a husitské revoluce. Zřejmě proto jsme se stali národem „kacířů“, neboť na počátku každé velké pravdy je rouhačství, které okolní svět vnímá jako nebezpečí a ohrožení. Zřejmě odtud pramení ta stálá snaha převychovat nás v tvárný dav, který už to dědictví, jež tvoří smysl českých dějin, nedokáže pochopit, natož závazně uchopit. Trendový dav, v němž každý jedinec volí okamžitou osobní výhodu a bez odporu konzumuje  lež nadívanou sliby, které se nikdy nesplní. Dav, který se v další fázi pod praporem lidských práv a svobod změní v poslušné otroky.

Čas potřebný na to, abychom ten plán na kolonizaci lidstva i národů vlastním příkladem odporu dokázali zvrátit, ovšem pracuje proti nám. A žádný Hospodin nezastaví slunce na obloze, aby nám prodloužil šanci, jako tehdy Jozuovi. Ale i tak to musíme zkusit. Nic jiného než odvaha už nám nezbývá.
202 Komentářů k Lenka Procházková – My kacíři

 1. hel napsal:

  hezky napsané....gratuluji autorce k dnešnímu udělení státního vyznamenání " Za zásluhy o stát "...měla jsem radost, že nositelka názorů, tak podobných těm mým, není v této povrchní společnosti ještě úplný psanec;)

  • HVzV?p napsal:

   HLAS LIDU HLAS BOŽI! KACIŘI Z NEPOLITICKÉ SPOLEČNOSTI VOLIČŮ

   vám pani Procházková rádi napíší a to tady na nepolitickém webu. Možná vite,že máme už k dospozici

   A.NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ a zbývá jen jedno
   B.HLEDAT SILY K JEHO USKUTEČNĚNI.

   vypadá to tak,že budeme jen my sami ti Blaničti rytiři a ne,že ne asi ANO!
   Právě ted naše špičky OSV uvažuji co s tim B. a zkusi naši politické třidě,která nás občany prý zastupuje objasnit vo co de,nebo taky ne!
   Zkusime našim zástupcům přimo zavolat aby mohli tady zjistit co špičky voličů vlastně chtěji.
   Zvolili heslovitou formu,nebot Programy stran a hnuti jsou tak chaoticky sepsané,že je téměř nikdo nečte a podle toho vypadají volby,neboť hlasy jsou voličům ukradeny lživým a zmanipulovaným tiskem a tv ve prospěch,jak o tom píše pan HAMPL,zločineckého kartelu politické třidy,která má prakticky stejný program spočivajici v realizaci kapitalismu BEZ přivlastků tj odrůdy gangsterismu a vymačkáváni peněz z ubohé ČR,ostatně o tom je řeč,když ve Svobodném radiu deklaruji,že už je tu následek vadného zákona o exekucich,kdy tu máme prý už 5 milionů občanů,kteři jsou jím postiženi.
   Je velmi zajimav

   • HVzV? napsal:

    V RÁMCI HLEDÁNI SIL K USKUTEČNĚNI NÁRODNIHO PROGRAMU OBČANŮ

    jsme domluvili na dnešek 18.00rozhovor z panem poslancem KLAUSEM.
    Stalo se to,co jsme předpokládali.

    PAN POSLANEC KLAUS NECHAL PO SVÉM ASISTENTOVI VZKÁZAT,ŽE ON SE K TOMU VYJADŘOVAT NEBUDE A PRÝ SE MÁME OBRÁTIT NA PANI POSLANKYNI NĚMCOVOU.

    Tak to všichni vidite.
    No dobrá zkusime to zitra a uvidime jak to dopadne,zda o voliče má ta ODS zájem a jak a zda umi s voliči komunikovat.

    • HVzV? napsal:

     JISTĚ JSTE SI VŠIMLI,ŽE SPOLEČNOST VOLIČŮ TADY INFORMOVALA

     o už probíhajicich aktivitách špiček nepolitické Společnosti voličů-OSV ,které mohou ve výsledku zajistit nonumentálni vítězstvi VŠECH POKLITICKÝCH STRAN a hnuti co jich jenom je, ve volbách a to při jedné jednoduché, splnitelné podmínce.

     POLITICKÉ SUBJEKTY a naši zástupci SI PROHLÉDNOU NÁVRH SEPSANÉHO NÁRODNIHO PROGRAMU SVÝCH VOLIČŮ A OSVOJI SI HO,NEBO TAKY NE!

     Prvni výsledky této aktivity,kterou některé pomocnické sily,čili asistenti poslanců označili doslova za ŠILENOU avzkazy že připuštěna nebude dále prši,což jsme tu napsali ovšem zlé sily prý vnitráků snad z ČSSD to tu mázli.

     Tak se stalo,že neutralizovali heslo HLAS LIDU HLAS BOŽI a tedy žádní voliči vlastně politikům, zdá se potřebni nejsou,což má prý snad trvat dalšich TŘICET let!!
     Dobrá snad pomůže v připadě dalšiho embarga jenom jenom jedno.

     VOLIČI SI BUDOU MUSET HLEDAT ZPŮSOB JAK TO ODEMBARGOVAT A ZVOLIT SAMI SEBE!

     Je velice neslušné dát ovčanům pouze korálky,kuličkové péra a občas koblihu s cilem uvidělat celé ČR misto mezi tzv "Banánovými republikami ",kdy o tom píše i skvělá banka J.P.morgan a nazývá nás rozvojový stát typu KONGO,ČI BANGRADÉŠ,což je prý vidět na exekucich,kdy olupovani lidi si musi půjčovat na chleba a okurku a nakonec tu máme prý už PET MILIONŮ EXEKUCI přičemž voliči jsou jimi vinni snad sami!

     Kdovi,zda si cinkálisti,kteři vycinkali režim komunistů domrtě, si to tak představovali,zvláště proto,že nynějši komunisté odmitaji uznat,že jejich minuli borci vypláceli

     VŠEM OBČANŮM NEPODMÍNĚNÝ ZÁKLADNI PŘIJEM VE VÝŠI DNEŠNICH ASI 10 000 ŽABEK.

     Odborný posudek našeho nesmrtelného mentora pana JM, Doktora Inženýra CSc který popisuje,kde tyto penize zmizely a dále MIZI můžeme v připadě zájmu občanů dát pod ČLÁNEK Č.4.samozřejmě kdykoli si to budou naši voliči přát a věřime,že to zase může být smazáno nebo taky ne!

     SAMOZŘEJMĚ SE MÁME TAK DOBŘE,JAKO NIKDY A PROTO VOLIČI O MILIARDY SEPSANÉ V NÁRODNIM PROGRAMU ZÁJEM NEMAJÍ A PODPOROVAT HO NEBUDOU,NO ALE CO KDYBY,ŽE ANO?

     • HVzV? napsal:

      DNES NAŠI AKTIVISTÉ ZAVOLALI ASISTENTCE PANA PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVNY A SDĚLILI dnešni POLOHU NÁRODNIHO PROGRAMU

      voličů s tim,že nemůžeme najit diskusi pod články hnuti ANO a tam to dát s cilem ho podpořit VŠEMI NAŠIMISILAMI a ještě vice našim návrhem NP k osvojeni aby to ukázala panu predsedovi ty KACIŘE pod Procházkovou
      .
      TAK SE CHOVEJTE MIZEROVÉ SLUŠNĚ A NE,ABY JSTE SPROSTĚ KLELI A NADÁVALI

      Uvidime,zda to udělá včas dokud ČSSD vnitro to z konkurenčnich důvodů rychle nesmaže!

      PANA PŘEDSEDU HNUTI BABIŠE,KTERÝ MOŽNÁ VOLIČE POTŘEBUJE I KDYŽ JICH MÁ PRÝ DOST, JSME NESTIHLI!

   • HVzV? napsal:

    PŘEHLEDV PRVNICH PĚTI ČLÁNKŮ NÁRODNIHO PROGRAMU

    1.ANO POJMU SOCIÁLNI STÁT DO PRVNIHO ČLÁNKU NAŠI
    NAŠI ÚSTAVY.

    2.ANO NAŠI PŘIMÉ OBČANSKÉ DEMOKRACII VE FORMĚ OTEVŘENI
    DISKUZNICH RUBRIK NA WEBECH POLITICKÝCH STRAN
    A HNUTI.

    3.ANO POUŽITELNÉMU ZÁKONU P OBECNÉM REFERENDU.

    4.ANO NEPODMÍNĚNÉMU ZÁKLADNIMU PŘIJMU,KTERÝ BYL
    VYPLÁCEN VYCINKANÝM MINULÝM REŽIMEM VDNES ODHADOVANÉ
    VÝŠI ASI 10 000 KORUN.

    5.ANO PODPOŘE DROBNÝCH A STŘEDNICH PODNIKATELŮ
    A ŽIVNOSTNIKŮ-

    Pokud ke změnám nedojde,na př nebude zde podpora občanů voličů jen pro ty subjekty,které si osvoji tyto články Národniho ptogramu,budou muset občané počitat s dalšim zhoršovánim systému a budou žit v tzv kapitalismu bez přivlastků, který je odvozen od gangsterismu a ten má rád zejména exekučni zákon zaměřený na ožebračeni brzy všech domorodců rabovánim BEZ mantinelů....

   • HVzV? napsal:

    POLITICKÁ TŘIDA JAK VIDIME POHRDÁ OBČANY A DOMNIVÁ SE,ŽE BUDE STAČIT IGNOROVAT JE A POKRAČOVAT STEJNĚ DÁL

    Kdo z vás má nápad jak je budit z pohodlných křesel Parlamentu našim občanským novým stylem.

    UVEDEME TU PŘIKLADY DALŠICH NÁPADŮ

    1.vime,že jejich prvni krok byl osedlat si hrubě tisk a tv,který si přeměnili na ohlupovadla.

    Co tak zkusit informovat některé z pokrokových novim upozorněnim na článek pani Procházkové MY KACIŘI,zda by některý z redaktorů nechtěl zvýšit náklad padajicich novin informaci co si voliči vymýšleji nového?

    2.Vime,že naše penize z rozpočtu jsou rozhazovány plnými hrstmi třeba na weby stran,kde nejsou otevřeny diskuzni rubriky a weby působi jako bezcenné plakáty!
    Cilem je oddělit od občanů jejich zástupce a mít tak volnou ruku k ničení demokraciie nebot DEMOKRACIE JE DISKUSE je proto nežádouci.

    Jestliže polit.subjekty toto nejsou schopny pochopit můžeme žádat solidárně všichni záko,jimiž se naše takto zbytečné vydávané penize přesunou na občanské webu nazývané mylně alternativou,nebot jsou jasně HLAVNIM PROUDEM

    Pokud někdo má dalši nápady zkuste se nežinýrovat a dejte je tady AT JSOU JAKÉKOLIV vyhodnotime jejich možnosti klidně později!
    Nezapomente strany a hnuti budou pomíjejiíci,ale občané voliči ZŮSTANOU!l

    • HVzV? napsal:

     COMANDANTE KOWAK,NAŠI NEJLEPŠI SYNOVÉ A DCERY OTČINY

     věrni svému slibu zachovat nám naši vlast ČR zavolali na pomoc padajici volebni odděleni KOMUNISTŮ.
     Sdělili jim,že všechny strany jsou očividně řizeny diversanty v jejich vedeni,nebot nechtěji otevřit diskuzni rubriky na jejich webech dělaji se hloupí,že prý nevi,že DEMOKRACIE JE DISKUSE a námi požadovanou PŘIMOU demokracii ve formě otevřeni těch zablokovaných diskusnich rubrik viz článek č.2 NP považuji za prý jakÝSI druh nedemokratické kontroly,která je prý těmi diversanty ZAKÁZÁNA A TEDY PŘIPUŠTĚNA NEBUDE!

     Tak jsme to odděleni volebniho managerismu KOMUNISTICKÉ STRANY o tom informovali s cilem požádat je, zda by si tedy radši nedali do voleb NÁVRATT té diktatury dělniků a rolniků,která platila všem občanům v přepočtu 10 000 KORUN každému měsičně, což je dnes na pořadu dne pod názvem NEPODMINĚNÝ ZÁKLADNI PŘIJEM!

     My nejlepši dcery a synové vlasti AVANTGARDA pod skvělou značkou HVzV se totiž domníváme,že peníze jsou v dnešni době potřebné, což dokazuje nynějši NE NÁŠ režim kapitalismu bez přivlastků,který nás brzy VŠECHNY pošle do chřtánu nenasytných exekutorů a majitelů velkých peněz,aby už nikdo nemohl platit žádné daně a státu tak hrozi puknuti jako řepa caos a anarchie!

     Rádi v tomto směru nyni vítáme plodnou zdejši diskusi a věřime,že nám KSČM pomůže vyhubit ty diversanty včetně jejich černého pozadi.

     S pozdravem hlavniho proudu MÍRU ZDAR, anebo taky ne,naši a vaši budouci voliči
     Tak to jsme komunistům dali,zda i oni maji ve vedeni diversanty nevime,ale v tom připadě zasnezbyvá že zas musime udělat všechno sami,nebot pan HAVEL je nebožtik a prý se v tom hrobě obraci jak vrtule....

    • HVzV? napsal:

     NÁPAD INFORMOVAT POKROKOVÉ NOVINY NÁŠ AKTIVISTA OSV REALIZOVAL

     zavolal do redakce Literárnich novin s tim,že našel na webu pod timto článkem skoro 200 přispěvků,zřejmě lidových komentátorů a dalšich KACIŘŮ ve stylu pravého folkloru včetně nádavek a pravopisných a jiných chyb.
     Redaktorka chtěla článek snad přebrat ovšem prý to má zkusit nejprve prozkoumat jeji šéf

     CO JSTE TU VŠICHNI ZA KVÍTKA Z ČERTOVY ZAHRÁDKY..

     Naš člen nepolitické Společnosti voličů ji ujistil,že nemusi vůbec nic pokud to sama nechce,vždyť i ona je členem té lidové zdejši Společnosti,která kdyby vydala legitimace a stály by 1 korunu museli bychom mít 8 395 132 žabek abychom je vybalili,takže prozatim se mohou možná podivat,zda to něco tady se hodi pro opravdové noviny, připadně napsat proč je to nezajimá ,ačkoli jsou tam v redakci VŠICHNI občané voliči a tedy NAŠI ČLENOVÉ!

     • John_Pitralon napsal:

      Co do toho má kecat nějaký šéf? Co je to za bordel...

     • NiSas napsal:

      Ále jistě, nezajímá je nic z života normálních lidí. To je typická reakce senzacechtivých. Ti budou furt něco psát, třeba o kacířích, ale hlavně budou psát a vysílat, aji gdyž sem padne megatunová bomba, do posledního dechu, třeba o růstu ekonomiky, o volbách, a proloží to půjčkama na hypo a nezapomenou ani na šampony s nůžkama. Námět pro pisálky. Velký kráter na Staromáku, ve městě ticho, asi mrtvo nebo co, ani kočka neřve, jen v bytech na periférii, a rezidencích běží reklamy a aparátčíci diskutujou o reformách, asi ze záznamu ...

  • HVzV?p napsal:

   PŘEDEVŠIM SI BUDOU MUSET OBČANÉ UVĚDOMIT,ŽE TI POLITIKOVÉ

   jsou námi placeni a cpou se našim chlebem a ne, jak to nyni zaživaji naši aktivisté,že jsou odháněni jako nepřijemné mouchy,nebot prý ti zástupci maji poradu a nakonec se ukáže,že je to jen výmluva,protože to v překladu znamená "JÁ SI NEUMIM VĚCI ZORGANIZOVAT TAK,ABY MI K SLUCHU PŘIŠLI MI ROZMILÍ ZAMĚSTNAVATELÉ A ŠÉFOVÉ ,VOLIČI" a tak je moje vnitro radši zcenzuruje a budu mít klid.
   Dalšim odkopnutim je věta" NAPIŠTE MI TO EMAJLEN " což v překladu znamená,vlezte mi na záda!
   Jak zpupni politici jsou ,vyjadřuji zejména tim,že posilaji své voliče na cukerbergův Facebook,kde ti ubozi domorodci ČR napíšicí třeba jen jedno písmeno,vydělávaji miliardy tomu majiteli velkých peněz,který vyšel z garáže dostal se mezi jemu podobné a ti mu poručili,že tam diskutujici,kteři tam zastupuji zmizelou třidu dělníků a rolníků, bud zcenzuruje nebo ho zpokutuji zpět do garáže odkud vyjel!
   Takovým způsobem daji plebsu přiležitost se tam bavit o ničem a politici se zachranuji před odpovědnosti neotevřenim bezpřekážkových diskuznich rubrik na svých webech s odůvodněnim,že by jim lidoví komentátoři za jejich činy a vyráběni vadných zákonů nadávali a proto si ty uši radši ZACPOU a nerozumni voliči se budou zpovídat na tzv alternativnich webech jako do vrby a oni se jim budou jen chechtat jak jsou hned
   po jejich zvoleni postiženi nemoci bezmoci!

   NIKOHO V ČR NENAPADLO ZEPTAT SE VOLIČŮ CO VLASTNĚ CHTĚJÍ a proč jim nestači průpiska ,korálky nebo kobliha nebot jsou podle svých zástupců blbi a nic nevi a tak to má zůstat donekonečna!

   Tak a teď tu dáme dál jak si to vlastně představují ti Blaničti rytiři, nebo taky ne!

   • HVzV? napsal:

    CUCKERBERG SDĚLUJE,ŽE UŽ MÁ 30 MILIARD DOLARŮ A DĚKUJE KOMUNISTŮM

    že mu posilaji všechny své sily,kdy se náhradniky za jim zmizelým dělníkům a rolnikům nyni staly masy naprosto dezoorientovaných lumiků,které nyni na Facebooku tam tomu nenažranému kapitalistovi bez přivlastků tedy bez mantinelů dávaji vydělat dalši miliardy.

    KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ VYCHÁZEJICI Z GANGSTERISMU NEBYL JEŠTĚ PORAŽEN PROTO,ŽE SE UMI SKRYTĚ PŘEMĚNOVAT A TY UBOŽÁKY NA FACEBOOKU ZNEUŽIVAT NA VYKOŘISŤOVÁNI TAK,ABY MU ZA TO TLESKALI.

    Nikdo dnes nevi,proč ti dnešni komunisté se nediostancovali od neomarxismu a máme zjištěno,že jejich okresni a krajské organizace nejsou informovány že NEOMARXISM je kryptonázev červa k jejich úplnému,kinečnému zničeni s cilem je přeměnit na brzký posyp rozptylové loučky snad už i na chodniky a to už v této zimě.

  • HVzV?p napsal:

   TO,ŽE VZNIKL NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ,KTEŘI SI HO BUĎ OSVOJI

   nebo jim zbudou oči pro pláč a kapsy vybrané na plech, by mělo být na tzv.alternativě,která je vlastně hlavnim proudem dostatečně známo.

   A TO,ŽE JE NP O NAŠICH PENĚZICH,by měli občané poznat už sami.

   Máme tu oponenturu,že celý NP už vlastně všechny polit.subjekty,co jich jenom je, maji snad ve svých programech.
   Je to čistá lež.
   Kdyby to byla pravda musela by ÚSTAVA obsahovat článek NP č.1.který chce ,aby hned v prvnim článku naši Ústavy bylo chybějici slovo-Sociálni stát ,nemohl by vzniknout vadný exekučni zákon a začala by vznikat tzv Středni třida,která ve skutečnosti úplně chybi a to co je za ni považováno,je drceno korporátni oligarchickou tyranii ohnutých hřbetů a nizkých platů a kdo udělá jen MUK bude brzy 100% cenzurou odvezen antonem, vnitráky-snad z ČSSD,která lže už ve svém názvu,že je socíálni a nikdo z nich nedeklaruje,že Sociálni stát je jeho miláček.
   Tim by se totiž STALO SKUTEČNOSTI,že by se nahradil tzv kapitalismus bez přivlastků,odvozený z gangsterismu vylupujícich své nebohé voliče a ti jim za to zuřivě tleskaji a voli pořád stejné politické podvodniky!
   Jestlipak si tak cinkálisti kdysi představovali,že budou teď obráni o majetek exekutoty a proto tehdy štastně cinkali,je fakt sporné.

   Dáme tady v přehledu prvnich pět článků NP a je na občanech a jejich elitách, zda budou chtit rozumět co vlastně body znamenaji a některé vysvětlujici pojmy k tomu!

   ČLÁNEK Č.1 NP ZNI

   ANO SOCIÁLNIMU STÁTU DO PRVNIHO ČLÁNKU NAŠI ÚSTAVY!

   Sociálni stát je typ solidárni společnosti,kde vláda přejimá odpovědnost za politickou ,ekonomickou a sociálni prosperitu.

   Takový úspěšný stát plati dnes skoro 9 EUR NA HODINU a ti kdo ho maji se směji prý hloupým Čechům,kteři nevědi co to je a jejich elity ho neumi prosazovat prý proto,že ho vymyslela PRAVICE!!

   TAK ZKUSTE NĚKDO NAPSAT,DŘIVE NEŽ TO ZAS SMAŽE CENZURA JAK ROZUMITE ČLÁNKU Č.1.

   A nerozpakujte se durdit,že na to snad prozati nikdo nepřišel,když je to tak jednoduché a ohlupovadla to ještě dnem i noci netisknou s řevem

   JAK TO NEJDE!

  • HVzV?p napsal:

   ŠPÍČKY VOLIČŮ,ZJIŠTUJI,ŽE SE CHROMÉ OKURKY STRAN PŘED NIMI

   zabarikádovaváji za svými hliněnými hradbami a děla pravdy občanů jim tam musi dělat diry,abychom na ně vůbec viděli a mohli jim pomoci.
   V době informačni revoluce neni cool zalézat za hliněné hradby a přitom nemluvit přimo se svými sympatizanty,kteři maji na mysli jen jedno.

   Umožnit všem stranám a hnutim monumentálni vítězstvi ve volbách, přičemž je tu jen JEDNA podminka.

   Akceptovat Národni program občanů voličů a nebránit se dialogu s nimi,neboť dialog to je vlastně demokracie,což si voliči začinaji dnes i vynucovat ve formě

   ČLÁNKU Č.2 NP který zni.

   ANO, SKUTEČNÉ NOVÉ OBČANSKÉ PŘIMÉ DEMOKRACII,KTERÁ JDE USKUTEČNIT HNED A TO VE FORMĚ OTEVŘENI DISKUSNICH RUBRIK NA WEBECH STRAN A HNUTI,POD STRANICKY NAPSANÝMI ČLÁNKY.

   Každému OBČANU voliči,pokud bude chtit se tak razi cesta k opravdové PŘIMÉ demokracii OBČANSKÉHO TYPU,která tu ještě NEBYLA!!.
   Na zdejšim webu nwoo je vzorově vidět jak by taková lidová tvořivost vypadala a pro zkušené politiky by se otevřela možnost vysvětlit co vlastně dělaji,když jim ve státě drnči blatniky a oni je nechaji snad ulomit či co?

   ROZZUŘENÝM VOLIČŮM se může stát,že namisto webů stran ,které jsou pro ně vlastně nepotřebné a zbytečné, budou požadovat zákon,jimž se přesunou peníze,kterými se financuji mrtvé weby stran na jejich prý alternativni,ale ve skutečnosti weby hlavniho proudu,které jsou jak všichni tady vidi placeny ZNOVU z jejich kapes a ještě k tomu je chtěji prý otrávit jedem cenzury,aby jak to vidi voliči se mohli dále zakusovat do žlabů svých koryt!.

   TO PAK TY VOLIČE MŮŽE NAPADNOUT I TO,ŽE VLASTNĚ STÁVAJICI POLIT.SUBJEKTY NEPOTŘEBUJI A NAKONEC ZVOLI SAMI SEBE A BUDE HOTOVO,nebo taky ne!

   • John_Pitralon napsal:

    Na webu nwoo by jakýkoliv liberální "politik" zhebl do 5 minut... Proto tady nikdo z nich není.

    • HVzV? napsal:

     Prvni významnějši politiky jsme už tady pozvali,aby si to přečetli a řekli nám svůj názor připadně i telefonicky.

    • HVzV? napsal:

     Nenapsali jsme nikde,že to bude s těmi prý našimi zástupci lehké pane Pitralone.

     Vidite sami,že jakmile se nečekaně voliči ozvou uteče i Nebojsa Klaus a ačkoli je členen Společnosti voličů schová se za ženu Němcovou a radši nemá žádné miněni,kdovi možná,že by i jeho vyhodili,což se dělá,když po poslanci něco chcete a jak je známo nikoho snad ani nezastupuje možná ani sebe ne a je tak snad úplně bezmocný.
     No uvidime jak to dopadne dál..

   • HVzV? napsal:

    NEPOLITICKÉ SPOLEČNOSTI VOLIČŮ JE VYČÍTÁNO,ŽE NEMÁ

    vlastni web.
    No,ale proč by občané,kteři plati už jednou politickým stranám stranické weby měli ZNOVU platit dalši prý tzv.svoje weby.

    Tady je vidět zoufalá snaha zlých snad podvodníků oddělit voliče od svých záístupců a to za jakoukoli cenu!
    Pravda je,že by úplně stačilo,aby politická třida povolila otevřeni diskuznich rubrik na

    NÁMI UŽ JEDNOU PLACENÝCH WEBECH A RÁZEM BY TU BYLA TA CHYBĚJICI PŘIMÁ DEMOKRACIE,KTERÁ BY TAK ŠLA USKUTEČNIT TÉMĚŘ HNED rychle a téměř zdarma.!

    Je třeba si uvědomit,že kdyby nějakým záhadným způsobem někdo propagoval výměnu našich zástupců za jakési"lepši"asi by nikdy nemohl uspět.
    Je totiž jasné,že hledáni tzv lepšich politiků by narazilo na naprostý nedostatek materiálu,který by se i rychle přeměnil.
    Důkazem je to,že politici,kteři se do funkci dostanou MUSI za stávajicich vadných zákonů dělat to co jim poruči vedeni stran a NIKDY to co chtěji voliči.
    Budou se vymlouvat že prý nevědi co vlastně jejich volici chtěji a to donekonečna!

    Pokud by chtěl někdo odhalit pravý důvod proč tomu tak je pak musi vědět,že se politická třida VE SKUTEČNOSTI zuby nehty bráni demokracii, což je opravdová diskuze a ZABLOKUJE ze stachu právě tento článek NP č.2.

    LID K TOMU PÍŠE "TLUSTI KAPŘI,SI SVŮJ RYBNIK BUDOPU ODMÍTAT VŠEMI PROSTŘEDKY VYPUSTIT"!!!.

    Tak se stávajici systém pomalu,ale jistě salámovou metodou přeměnuje v tyranii.
    Zubožovaným domorodcům,kteři jsou hnáni za slevami v giga odbytových domech kapitalismu BEZ přivlastků ,to prý dnes vyhovuje a co jich čeká zitra je prozatim nezajimá!

    Takže je tu ještě jeden aspekt.INFORMUJEME OBČANY O JEJICH MOŽNOSTECH ,ale popisy jak reaguji politici ve skutečnosti tady vnitáci,asi z prý levicového ČSSD nám tu v tichosti mazakuji,což by se nemohlo jen tak stát,kdyby byly otevřené diskusní rubriky na námi placených webech polit.stran!

    JE TO PRAVDA NEBO NE,CO VY NA TO LIDOVÍ KOMENTÁTOŘI?

    • John_Pitralon napsal:

     Ano, všechny liberálně-korporátně-fašistické partaje budou rušit diskuze na svých webech, protože jejich směšného nelidské "programy" naprojektované v rámci ilegální pučistické a nečeské "Ústavy ČR" nevydrží ve svobodné diskuzi ani 10 minut...

    • HVzV? napsal:

     MEZI SKVĚLÝMI LIDOVÝMI KOMENTÁTORY JE TADY PAN PITRALON

     jako jednen z prvnich nejodvážnějšich,kterí ještě srši svým optimismem.... .
     Jistě zpozoroval,že NA SOUKROMÉM webu NWOO řádi prý soldateska zločinných levicových vnitráků ČSSD a nami milovany soukromý web plundruje jak zjednaná .Poškodila počitadlo návštěv a dnes tam je jen 25 DUŠIČEK zmizelo ne vice než znad 10* ve kterých informovala nepolitická Společnost voličů o výsledcich svých jednáni navázat přimou demokracii, přimé kontakty nejen s ODS,ale i s SPD a zlými komunisty,kteři svoje propagačni odděleni ZRUŠILI a pracovnik,který tam zůstal nás roztřeseným hlasem prosil,že máme zavolat za měsic nebo možná i později!
     OSV Blaničtí rytíři bojujici s otevřeným hledim popisovala vstřicnost ODS a i překvapenou obsadu pana OKAMŮRY,která dostala souřadnice zdejšiho článku,kde tedy přes noc to info bylo asi sežráno nějakým hladovým červem nebot z pohádkových prý 89 ZŮSTALO 72 kusů či co!
     Takže přejeme všem nepolitickým lidovým komentátorům dobrý den,a nedodávejte za pozdrav slova "KDOVÍ JESTLI"

     TADY JE POLE NEORANÉ PRO TY AKTIVISTY,KTEŘI BY CHTĚLI BOJOVAT ZA PRAVDU,MOŽNÁ STEJNĚ JAKO ZA PANA HAVLA A TAK JIM TO MÁ PRÝ ZGABNOUT?

     FUJ,FUJ ,FUJ!NO NI?

  • HVzV? napsal:

   ZA SKORO TŘICET LET NEBYLA SCHOPNA POLITICKÁ TŘIDA ODSOUHLASI

   ani jediný použitelný zákon o referendu,který dodnes neexistuje.

   ČLÁNEK NP.Č.3 TEDY MUSI ZNIT

   ANO POUŽITELNÉMU ZÁKONU O REFERENDU.

   Voliči už vi,že je docela možné,že pokud bude embargo na tento zákon konečně zrušeno budou se snažit prý zástupci voličů o vznik nepoužitelného zmetku.
   proto se budeme ptát kolik vlastně maji schválit v Parlamentu podpisů na jeho vyvoláni a proč?

   BUDE TO 100 000,200 000,300 000 či milion?

   • John_Pitralon napsal:

    Škůdci lidu z ilegálního takzvaného "parlamentu" měli na ten zákon skoro 30 let..

    • HVzV? napsal:

     BUDEME MUSET VYMYSLET JAK JEJICH EMBARGO OBEJIT

     a tak se konečně dostat těm škůdcům lidu,nebo kteři se za ně svým podvodným jednánim považuji,na JEJICH kobylky!

   • proud napsal:

    Kapri si sami rybnik nikdy nevypustej,kdyby se meli s "dablem" sprahnout i dobrovolne.Kdo z alternativy tohle vi,neplejtva silama,intelektem ani prostredkama,aby neco v systemu zmenil podle sytemu,kdyz ten je nastavenej tak aby to neslo,ale vdecnej ze na sebe dotycny sami ukazou.To nam rika velice jasne,ze kdo se o to snazi tim zpusobem je bud naivka,hlupak,nebo naopak systemem placenej provokater a udavac,nebo proste ten kdo se chce dostat ke zlabu a na alternativu si jenom hraje,vyuziva ji,prece i negativni reklama je reklamou,viz napriklad pirati,Okamura.....

  • HVzV? napsal:

   DALŠIM DŮLEŽITÝM ČLÁNKEM JE NEPODMÍNĚNÝ ZÁKLADNI PŘIJEM

   a to pro každého občana.
   Vypláceli ho totiž komunisté za bývalého režimu všem ve výši asi 10 000 dnešnich korun měsičně.
   Jak to dělali tehdejši komunisté a kde dnes zmizel bez náhrady, popíšeme k tomuto článku přesně zvlášt v odborném posouzeni pana JM,které je již připraveno.

   ČLÁNEK Č.4 TEDY ZNI.

   ANO NEPODMINĚNÉMU ZÁKLADNIMU PŘIJMU VE VÝŠI DNEŠNICH ASI 10 000 KORUN.

   Kdo je proti,at to tady napíše a zdůvodni proč.

  • HVzV? napsal:

   PROZATIM POSLEDNI ČLÁNEK Č.5.ZNI

   ANO PODPOŘE DROBNÝCH A STŘEDNICH PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNIKŮ

   kteři v úspěšných státech tvoři základni sloupy státu.

   • John_Pitralon napsal:

    Od toho bych si moc nesliboval. Nebudou platit daně, jen ždímat levnou pracovní sílu a rabovat.

    • proud napsal:

     To prijde na to jakej model bys videl jako "prechodnej" a jakej jako "konecnej",tedy za jakejch okolnosti,protoze to je klicovy.Jinak se napriklad bude darit podnikateli se statni podporou(skutecne statni) a jinak podnikateli v republice,nerkuli v kolonii kde kdo maze ten jede a podnikatel korporaci nikdy nemuze umazat,koneckoncu,korporace jsou nastroje nastupu nwo,kdo to nevidi,je nejakym zpusobem "poskozenej" v makovici,coz mi jasne rika,ze co je nadnarodni,musi zmizet,paklize to vsechny narody nekontrolujou!

     • proud napsal:

      Protoze vidime jasne ze to co ma bejt prisne kontrolovany, naopak kontroluje!

     • John_Pitralon napsal:

      No zhovadilý nadnárodní korporát, to je ukázka, k čemu ve finále povede to "soukromé podnikání". Viděl bych to na zákaz zaměstnávání lidí v soukromém sektoru.

      • niSas napsal:

       Tak je to Pitralone. Zákaz otročení lidí. Esli se to menuje podnikání nebo financování, jedno jest., Dneska je zisk roven rozdílu nákladů dodavatele a veksláka. Každej vekslák, kerý vydělává na rozdílu druhých je sviňa sviňská zasviněná. Horší sou ti, co kšeftují s latíniem, Ziskem zalívaným z cizáckejch mordechujckejch nor.Z bankocetlí, keré tady nevyrostly, páč u nás dolarovník neroste. Heh

       • proud napsal:

        Jen si rejpej troubo neschopnej si vydelat dost na to abys svejm lidem pomahal misto je drel z kuze............

       • niSas napsal:

        Ty seš jako ten čunék, čuňáček rypáček, kerému na panském dávali bohaté zbytky tak se roztahoval až dorostl do tržní velikosti. Muheeeee

      • proud napsal:

       Zakaz zotrocovani a vsemu co k tomu patri pod trestem odebirani licenci(zakazu podnikani),ale nikoliv zamestnavani,bych to videl ja.Ovsem znova opakuju ze bych se rad dobral k ty budoucnosti kdy tohle budou jen nazory vsem k zhodnoceni a k vyberu,protoze budeme rozhodovat vsichni spolecne!Osobne jsem presvedcenej ze volny ruce trhu je uplne u prdele,jestli dostava vyrobky stastnejch zamestnancu placenejch stejne jako majitel firmy,nebo odiranejch otroku zatimco majitel se 3x do roka vali nekde napriklad na Malorce,diky jejich odirani.......

       • proud napsal:

        ..............kam si dojel ve fungl novym bavoraku kazdy 3 roky,zatimco oni jezdej busem kdyz to jde,jinak celorocne na kole,nebo na mopedu.Poznal bych tedy dobrou firmu podle toho jak si zijou zamestnanci,nikoliv sefove a jejich nahonci!!!

       • proud napsal:

        Coz znamena napriklad ze vsechny kdo zamestnavaj napriklad Ukrajince delajici pod cenou bych bud zrusil a zavrel s tim ze by mazali do prace "zadarmo"(stravu a postel v lochu),coz by mel bejt v lochu standart,nebo by je museli zaplatit jak se ma!!!

        • John_Pitralon napsal:

         Jasně skončí to katastrofou, kdy "podnikatelé" jako Babiš sem natahají Rumuny a Ukrajince. Pokud nějaká parta chce podnikat, ať si založí družstvo, kde budou mít všichni stejný podíl a nebude tam rozhodovat žádný šéf o tom, kdy se smí jít na hajzl.

        • proud napsal:

         Samozrejme a logicky,protoze budou delat prakticky na svym,kdyz se budou delit stejnym dilem o vysledky.

        • proud napsal:

         Napriklad u me kazdej bydli za mozny minimum,jenze s tim,ze jak se zacne chovat jako by to byla samozrejmost a poskozovat bydleni,nebo spolunajemniky,spocitam mu cinzi jakou bych mel chtit,kdyz s nim rovnou nevyrazim dvere.

        • niSas napsal:

         Gdyž:budou mít lidi zpátky podíl na vlastní neprodejné půdě, o které nebude rozhodovat proud, tak proč by eště makali v družstvu? To je relevantní akorát pro kokoty z města, ale ti zas budou vydávat za-kony a inflácu, že podílníky na neprodejné půdě přemluví, něčím, aby šli makat eště na ty kundy z města. Kowak to ví, ten bude volit dokud to pude, takové za-kono-dárce.A ve městě si vyrobí kamiony aby je každej den přistavili na venkově k rampě, že chtěj tu nejlepčí kvalitu, a za to že podílníci dostanou lístky do Národního divadla. Čijá nevím, dávali v židlovizi v sobotu pohádku "o kouzelné laskonce". Muheeeeee

        • proud napsal:

         Protoze ty kokote, nikdo neni povinnej orat a vlacet jen proto,ze to nejakej pobouchanej sasin vyrvava,ja ti na holiny plny sena co mas i v makovici,zvysoka seru,me uzivi les kdyz na to prijde a nemusim "obrazne" hnout prstem,jen sklizet,na to ho kurva nemusim vlastnit,at si kazdej nasbira! A bejt mestskej,dojednam si s tebou ty pico vesnicka schuzku a dam ti poradne do tlamy,abys se naucil cesky a slusnymu chovani :-).S takovym debilem ja tady marim cas a hazu svini perly:-)))))

        • niSas napsal:

         Za pár let budeš rád kokůtku, že se nažereš vlastní lžičkou. Věř tomu nebo ne. Muheeeee

    • HVzV? napsal:

     PRÁVĚ TO,ŽE NEPLATI DANĚ A ŽDIMAJI LEVNOU PRACOVNI SILU

     je důsledek chybějicich zákonů.Na to navazují samozřejmě i nizké platy.
     O tom píše odborně pan JM,který odhaluje jakým mechanizmem jsou domorodci ČR olupováni a kde je zakopaný pes o kterém ovčané nemaji ani poněti!

     • John_Pitralon napsal:

      Právě, a lidé kteří ždímají pracovní sílu, tahají sem ilegály na práce a neplatí daně, jako pan Babiš, budou investovat do perspektivy společnosti? Nebudou, jen si stejně tak skoupí malé a střední firmy a podnikatele.

      • proud napsal:

       Jiste,protoze si udelal nastroj a protlacil ho,eet,aby videl koho muze levne koupit a za kolik,jinej duvod krome likvidace konkurence a srani lidi to nemelo!

     • niSas napsal:

      Až na těchle fotkách budou normální lidi, podílníci na neprodejné půdě a rozpočtu, můžeme se bavit o potřebách, keré si lidi napíšou a sečtou se všemi dědici naší země. To vám normálně přejíždí mráz po zádech, gdyž si to představí v dalších zemích. Třeba u nás. Masaryk má taky takovou povedenou fotku. Heh
      https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/education-and-sharing-day-1522255811.jpg

      • John_Pitralon napsal:

       Asi banda družstevníků z kibucu, nebo co..

       • Jan Kowak napsal:

        .. já Odcházïm 666.. ROBOTI.. aplikace mi Zass Zas ww wČas.. SAMODĚ DĚŽARsstwie .. kkti - přetrh-la sse mi Niť - A - Hááá !

        Už wim gdo sseš Mroži : Daniel Plasťák - muheeee.. máš BAbu - Tráktr.isto.. ?

        4ps : co NATO pes - Haarpík ???

        Michala.. TA zz Hor..

      • John_Pitralon napsal:

       Šašine, pokrok. Vychcánci z radnic ještě nedošli k sečítání potřeb, ale vymysleli "Hlášení závad". Místo, aby zloději z Vychcánkova aspoň postavili jeden systém pro všechny, kupují si to samozřejmě všichni jednotlivě od kámošů - "soukromých podnikatelů".

       Zastupitelstvo MČ Praha 8 - 20.9.2017 - důležité informace
       https://www.youtube.com/watch?v=M7at8L28NFw

  • HVzV? napsal:

   NA TYTO BODY,LIDOVÉ A JINÉ KOMENTÁŘE POD NIMI JSME ZAČALI

   už upozornovat přimo významnějši osobnosti politických stran a sdělili jim přesně ,kde mohou tady hledat náš skvěle myšlený

   NÁRODNI PROGRAM VOLIČŮ s cilem ziskat pro sebe hlasy občanů a rozvinout hezky doposud nevídaný dialog s lidem o VIZI BUDOUCNOSTI ČR i kdyby to mělo být anonymně pod pseudonymy!

   Jsme tu jistě zvědavi jak to dopadne,jak budou reagovat a dáme tu jejich ŽIVÉ odpovědi pokud je oni sami pod jednotlivé body NP nedaji,nebo jak píší prvni lidoví komentátoři to nemusi dokázat a před voliči se schovaji!!! !

   • Jan Kowak napsal:

    Přímo.. me-zi KOZY -podle www wzoru Prwois , no ni ROBOTI
    .. dyż může Psat Insaider - a a přímo zz AUstrie.. TA jag

    Gustaw Blbej.ros .laku tag já wosobně .. ta-ky !

    ps : Co je ss tëma hejbacīma Smajlíkama čučmo ??

    NATO

   • Jan Kowak napsal:

    Pomōóóc.. zas mi Strej.da Cukundberka uStriHawawá pič..
    .. mená : //

    M

    ps : Jotitom nenechám : ))

    Shlédne-te na našom fungl Nowym kanáe..
    Kanále Nr.1

    .. EPIZODA jed.na KRTEČEK & Kalhot~ky !

    Že jo ty Mroži - Uheráku naď Mároš ??
    2 ps : ss tou Ra-jou .. Tomáš

    Marný
    M

   • Jan Kowak napsal:

    Nepič ku-R wa mý lidowyý ií Á kokomen -ty pls po po0k
    Podemě.. Konečně ssem TyO wi-fik Sasín3 .. Ja tá-ta M49ž,.

    .. Teď něW8jem , bo MU- Slim sstříh5 Písme-na !?

    ps : proude.. ppozdrawuj Haarpíka : ))))))))))}}!)¡)

    M

 2. niSas napsal:

  Babička, kerá zdrhla královi z kriminálu, gdyž jí strkal jako nástroj k osvobození pilník ve velkém sále říkala, že ví gde je Krasomila a gdyž po druhé začal král ceremoniální kecy že je velkej od úplňku k úplňku, mu dokonce odsekla, " to sme už slyšeli, dál. Dál. Třetí princ, kerej osvobodil zlatokopy co od rána do večera kopaly drahé šutry, jó, to je ten co si pak vzal tu druhou princeznu, tak toho kovář pochválil, že ten jedinej měl rozum. Že vrátil těm tupejm zlatokopům podíl na neprodejné půdě a eště jim k temu dal dotáce na koně, že ti koňové pré kamení nežerou.

  • .lak napsal:

   óblés oudal "ať kůň chlastá sám. Dodám, ale ne na panském boryšovi po skalinách. Zase pořád, co

   • niSas napsal:

    Kurwa Laku, gdybysi pode mne napsal něco normálního, třeba že chceš podíl na neprodejné půdě a neprodejném rozpočtu, že ti to dali rodiče, a že budeš volit své potřeby, požadavky, volební programy nebo jak to chceš namorzéovat, tak bysme měli delší vlákno u čučmy. Páč čučma není schopen ani opisovat, že by jako "majitel" gdykolivěk mohl napsat článek, že von taky chce ty podíly, ale drží basu s proudem kokotů, keří si furt sou jistí, že ze zlodějen a toho podnikavectví legálně posvěceném pantátou z blbákova co dneska chrápe na hradě, klasickej socan, že se s tímto mozkem dostanou k přepážce, gde dostanou jako lejstro, že jim bude do smrti vyplácen kapitalistickej důchod. No to je myšlení , mě poser. A proudi co žijou z činži si to myslí taky a né jen to, voni si budou myslet, že ty okradené splátky je před peklem zachrání. Jen ten švec s mozkem v hlavě s tím vyjebal, gdyž mu na návštěvu přišel svatej Petr asi C. že za nocleh si může něco přece jen přát. A vom ta podšívka si přál jen to, aby gdyž po něm pude šmejd, či čert, zůstal přikovany na trojnožce, na kterí sedí gdyž látuje staré boty, před voknem a pod karlatama. A pak šel za čertem, že se mu upíše. No a gdyž bylo berouse, čert dostal nakonec po všech těch přikováních pod karlatama na potřetí vylágoš bejkovcem, že už čerta nigdy do smrti neviděl. No zkus si to poslechnout. Rady nad zlato. Heh

    • proud napsal:

     "A proudi co žijou z činži"..............:-))))))))))))))))))))))),nemam problem s tim ze se nastehujes a budes bydlet zadarmo,ale udrzovat barak za svy a zaplatis taky pomernou cast z kupni ceny..........pitomce:-)))))))))))))).Ty vole ty uz makas na tom abys dopadl jako jiny debilove pred tebou,ze je nikdo nebere vazne:-))))))))))))))))))))))))))))))))

    • houbeer napsal:

     To vis sasine,proud kokotu si nakradl papirky,kdyz se zdekoval jakoze za lepsim,na svuj narod se tuze rad vysral,matka nematka,pak uz ho to nebavilo.tak supky dupky jakoze domu a uz by ti tu prodaval strechu nad hlavou.no neber to

     • niSas napsal:

      Nejen prodal, eště by vybíral daně každej rok od metru.

     • proud napsal:

      Ses hloupej jako ten sasin............s vama je tenhle narod akorat tak v pici.

      • niSas napsal:

       Esli opravdu existují lidi, co vydělají na narození člověka, vydělají na jeho radosti a smíchu ze šťěstí z lekváru rozmazaném kolem celé huby z povidlovýho koláča, hračky, báby , dědka, jeho manželky jeho podílu na neprodejné půdě, na jeho celoživotním snažení, i na jeho s mutku, bolesti, nemoci, dokonce smrti, tak takovýnm bych nechal bez mrknutí voka plynovou komoru!

       • proud napsal:

        V soucasny dobe by se ta tvoje komora nezastavila,protoze takovej je system,ze jedni vydelavaj na druhejch a dokud bude existovat obchodovani a majetky jednotlivcu,misto hospodareni a rozdelovani podle potreb,nemuze se to zmenit.Ja to ale na komoru nevidim,kdyz lidi nevedi co a jak maji delat a jak muzou zit v dostatku,podle me je potreba je to naucit,to znamena "privist kone k vode,napit se ale uz musi sam".

       • proud napsal:

        "Esli opravdu existují lidi"???? To myslis vazne? Podivej se na svuj vlastni rodnej list,vidis tam to maly cerveny cisilko??? To je tvoje cislo obchodovani na burze kde jsi obchodovanej,a nejen ty,kazdej z nas,nicim jinym nejsi,pocita se jen kolik z tebe kape.A kdyz to chci znemoznit a vratit lidem co jim patri a jejich dustojnost,jeste remcas.

 3. Paw napsal:

  S vodpustenim, ja zadny Kacire nevidim akorat /US/ Pancire.

  • .lak napsal:

   F vosumdesátémdevátem zrychtovaní študentýři hókali že mají holé pac a dnes se de formanti/chovanci snaží s mít holé elypsi na polibsy, tedy nejen oni vyprášením se z podstat těm co odjakživa chodili a utrhli či zastřelili kromě rozplozu. A nechají se sklidit či ...píp. I když zase by organizovali a je to už tradicí tři dekády na dluhové otroctví dětí které jako socky trha mamona kromě nasazených houkalů mohou možná stále obtížněji na dluh tedy s jejich zadlužením ještě nerealizovaných oproti přišelcům s dokonalými komunistickými servisy bez závazků splatnosti na rozdíl od nich. Jak to že se vítačsky a sluníčkářsky takové skořápkářské manýrie účastní a ještě s jupí. To postižení plastelínových mozků formátováním musí být extrémní s úsměvy idiotů. :-) :-D

 4. John_Pitralon napsal:

  "PROPAGANDA - FULL VERSION CZ" https://www.youtube.com/watch?v=lPpiRIy_q7g
  "Lil Wayne - God Bless Amerika" https://www.youtube.com/watch?v=_Nb4EHY_2bI

  • proud napsal:

   Co mi ma rict ten druhej odkaz?....Ze si negri stezujou na podminky ktery si sami vytvareji,nebo jsou zticha k tomu co jim je vytvareno a trpej to? Neni to s nama stejny?.....

   • John_Pitralon napsal:

    Já v tom vidim zásah "neviditelné ruky trhu". Co se dá rychle zpeněžit, to systém zpeněží a všechno ostatní jeho otroci zdevastují a následně se to snaží nějak zakrýt... Pánbíčkaři.

    • proud napsal:

     Jiste,penize jsou v prvni rade mocenskym nastrojem a platidlem jsou az v tom druhym sledu,spis jakoby nechetenej vedlejsi ucinek se kterym se naucilo zachazet a byl vyuzitej jeste k vetsi kontrole a ovladani,proste vybornej tah,vyborna hul na nas...........

     • John_Pitralon napsal:

      Ano, chazar hajzpapír slouží k zavedení mocenského systému "urvi co můžeš, vyrabuj, zbytek znehodnoť a pak zapomeň.."

      • John_Pitralon napsal:

       "Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali." -- Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda

       • proud napsal:

        Tezko povedet jak az to maji vymysleny a kam az jsou tyhle veci co se dostaly mezi lidi(s podivem) pravdivy.Faktem je jen to,ze kazdej kdo umi pouzivat hlavu a v zivote neco poznal si dovede sam predstavit co by chtel kdyz si predstavi ze je na jejich miste.Moje predstavy jsou mnohem a mnohem konkretnejsi a horsi a rozhodne nejsem sam kdyz si prohlizim FEMA lagry a zasoby rakvi.......Nakonec bejt tezkej prachac a nad zakonem,proc bych si nechaval Zemi kurvit ludrama,ty bych pozaviral v pracovnich lagrech a planetu si v klidu a bezpeci uzival plnejma douskama kdekoliv a kdykoliv,vyjma tech pracovnich lagru kdyz by se mi zrovna nechtelo mucit a zabijet!

        • proud napsal:

         A k tomu jsou penize nejlepsim prostredkem,jenom slepi to nevidej!

        • proud napsal:

         A poserove,ti z toho maj takovou hruzu,ze to ani videt nechteji a utesujou se cimkoliv min hroznym,samozrejme marne!

        • John_Pitralon napsal:

         Jen aby pracháči po zásahu "neviditelné ruky trhu" neskončili sami v těch FEMA lágrech, popřípadě na Guantanámu.

        • proud napsal:

         To se nemuze nikdy stat,pokud budou existovat penize a system: "mas-nemas"!

      • proud napsal:

       Nikoliv znehodnot a zapomen,ale zbytek at si postavej a udelaj sami za nase pujcky a za nejakej cas to zase vyrabujem a tak si had kouse vlastni ocas..............

       • John_Pitralon napsal:

        no to spíš na naoko - protože za chazar papír na úvěr se obnoví už jen to, co je možno zařídit penězi a všechno ostatní půjde ještě víc do hajzlu

    • proud napsal:

     O nabozenstvi,ktery je jeste predchazelo,ani nemluve!

  • proud napsal:

   Opravdu vysoko hodnotim odkaz na "propagandu"!!! To je to co se nam tu snazi predvadet "anglickej curakoslovan forever",pro ty kdo ho jeste neprokoukli.

 5. proud napsal:

  "Zazněl v ní ale i názor, že nedostatek vlastenectví u mladé generace je jenom dočasným jevem a že pokud by šlo opravdu „do tuhého“, geny děděné po předcích už od husitů se v našich dětech probudí."............nato bych rozhodne nespolehal!!! Kdo tohle hlasa je bu zaukolovanej,nebo hloupej! Hitler uz jako nekolikatej vedel,ze chces li se zmocnit jinyho naroda,musis mu zkazit deti!!! Kdo tohle nechape,je vyrizenej!Tady nejaky geny nepomuzou,nehlede na to ze jejich vliv je velice,ale velice precenovanej!!!

  • proud napsal:

   Navic je to s genama jeste o dost slozitejsi nez se obycejnejm lidem udava,taky proto tolik otcu vychovava na 75% cizejch deti ac neni o jejich otcovstvi pochyb a skutecne je zplodili,jan jaksi nebyli u svy "manzelky", "prvni". A ja tvrdim,ze nevedomost neomlouva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 6. niSas napsal:

  No a eště todle. Za co že dostala pí.Procházková ten metál? Nějakej seznam zásluh by nebyl? Já nevím, třeba kolik má přesčasů a ták.. No, esli to má za přesčasy, tak proud by taky měl dostat med-daj-li. Muheeeeeee

  • proud napsal:

   Pro tebe vzdycky PAN proud! A na medaile seru,ovsem udivuje me s jakou jistotou tvrdis ze je pro tebe PANI Prochazkova pica kdyz jsi ji jeste ani nepotkal,natoz poslouchal. Sice s ni ve vsem uplne nesouhlasim,ale i presto dela na rozdil treba od tebe poradnej kus prace pro lidi,a to verejne.

  • proud napsal:

   Tobe bych taky dal metal...............nabitej do predovky,mezi oci.

 7. pavel napsal:

  Opravdu nevím co je na tom článku tak zajímavé, snad možná to, že autorka je úplně vedle. Co nám nabízí ?
  Nazývejte věci pravým jménem a to nám pomůže. Hm a komu se ptám ? Američanům aby zastavili přípravu na válku proti nám Slovanům ?
  Aby zastavila neziskovky financované Sorosem?
  Lidé probuďte se jako potomci naších předků Slovanů jinak zahyneme všichni. Ty komentáře které tady čtu jsou o ho..nu Nic nikomu nepřinesou . Začnete se raději zajímat o naší Slovanskou kulturu, dějiny písmo, zvyky a tradici. Tam naleznete řešení co a jak udělat ,abychom se zachránili. LENKO VZBUĎ SE a nepiš už takové nesmysly.
  pavel

  • HVzV? napsal:

   PAVLE, POKUD MÁŠ V HLAVĚ PILINY NEBUDEŠ CHÁPAT NIC ,

   ani to,že se na obsah článku váže hlavně NÁRODNI PROGRAM KDE JDE zubožovaným domorodcům včetně vás o stovky MILIARD.
   Nedělejte si z toho nic skoro všichni domorodci v ČR nepoznali doposud o co jim jde stejně jako vy a to skoro celých třicet let.
   Pokud jste se nevzdělával,pak dobře,pokud jste však vychodil nějakou školu a zaplatil školné,žádejte ho zpět a dejte se tam vyfotit jako přikladné odstrašujici NEMEHLO!

   Míru zdar,anebo taky ne!

   • pavel napsal:

    Buran zůstane Buranem i kdyby byl zlatý.
    Hlavně takoví co se stydí i za svoje jméno že je to tak HVzV .Urážet to ty dokážeš , Umíš ještě něco jiného ?

    • Jan Kowak napsal:

     Ha - Pawel je ten jenerál.. už wim.
     A ne-bo je TO Petr.. teď newim ??

     Boga jego Mária , Houbeere Ekoteroristo posílám 2 pytle Rýže..

     ps : Hong řikal ..něch wám chutí !

     ps : makám teď ss Jandou pro UNICEF - jawohl : p

   • HVzV? napsal:

    PAVLE UTŘINOSE NEMEHLO.JAK SE VÁM ŽIJE S PILINAMI V HLAVĚ?

    přicházite tady na skvělý web a nemáte nic jiného na práci než urážet VŠECHNY naše skvělé lidové komentátory tim,že jim tu pišete,že jejich komentáře stoji za HOVNO.
    Pani Procházkové píšete,že se má vzbudit a NEPSAT PRÝ NESMYSLY!
    Vy se tu objevujete JAKO DUTÝ FUTRÁL na vepřovou hlavu,kterému kape z nosu a je tim čim ho fotr udělal.

    Pokoušite se urazit i slavnou značku HVzV,KTERÁ OBSAHUJE AVANTGARDU NEJLEPŠICH SYNŮ A DCER NAŠI OTČINY a vyvolávate podezřeni,že jste nedonošený kavárenský povaleč z lihně neomarxistů,přičemž nevite ani co to znamená a co tedy jste!

    SAMOZŘEJMĚ,ŽE TU SAMI VÍME CO MÁME DĚLAT A VAŠE POKUSY NÁS PŘESMĚROVAT JINDE SI STRČTE DO SVÉ JANDOVY PRDELE!

    • Jan Kowak napsal:

     Lenka mi tu-hle psa-la , čákra Mroži ; )
     Čárka .. že prej je TO ko kódowaný & že Mřīžku si sežral - Ra-ja sse ne-hlásí ??

     Michaela

     ps : liliu proti HRDZI wochrání náš Patent ® Kolt & Stetson !
     Kowák HOng Gmbh..

     Doufám.. a te-da ssem , že , že mi TO zas nezguměj ?
     .. já newim ??

     • HVzV? napsal:

      MOC VNITRÁKŮ LÁME I NAŠEHO MILOVANÉHO ADMINA

      informace jsou hybnou silou dnešniho stoleti.
      I když si myslime,že tento web má v malíčku,neni tomu tak!
      Poznáváme to jasně,když mu tu OKATĚ vlezli do zelí vnitráci a dělaji si z něho vrtuli.
      Jak sami musite vidět nejen mu tady dělaji bordel vymazavánim komentů počitače dušiček jsou demolovány,ale i přesměrovánim vzkazů k němčourům přičemž přijde k úrazu i blbý neomarxismus,který si může přeci každý oblibit,tuještě hraje roli..
      No museli jsme rychle najit jiné a leště lepši SUPI a to funguje,viz dalši odkaz...

      Tak tož tak a ne jinak!l

    • HVzV? napsal:

     JOTIDOM DI DODOM HUCULOVÉ TI pavliku POSILAJI NA CESTU

     neomarxistickou přiručku a doporučuji ,aby jsi už dále neporážel spolu s neomarxisty naši milovanou Ameriku.
     Dáváme to tady co pět minut a dubové hlavy jako ty to hned zapominaji,tak to přednes svoji menšině,která chce vládnout z pražských neomarxistických kaváren většině pomoci manuálu pro teroristy!

     https://youtube.be/k1RasXw7iko

  • houbeer napsal:

   Pavle,dal by jsi mi sem nejakej odkaz na to prave studium slovanstva?to vite vsici jsme krome vpp dosti preprcani,takze ta prava pointa panslovanstvi nam unika.

   • pavel napsal:

    Slušným lidem ano . S těmi co jen uráží a myslí si že oni všechno vědí všude byli dvakrát a od všeho mají klíče se nebavím

    http://www.slovanskakosile.cz

    pavel

    • niSas napsal:

     Vladislav (VPP) alias Chorche sice Xiněviče neuznává, páč ho posledně soudili za védickou víru, ale pramen jakéhosi "poznání" se dá vystopovat . A je to v celku pochopitelné, že né každý "Slovan",, říkejme tomu tak, si myslí, že smyslem života je chodit v bílé lněné košili a dlabat proso z dřevěné misky.

     • pavel napsal:

      niSasi,

      smyslem života Slovana je žít podle Zápovědí Naší Předků a kultury popsané ve Slovanských Védách.
      Naši Předkové žili v harmonií s Přírodou a Vesmírnými zákony, dokud do toho nevstoupila západní kultura se svými obřady a filozofií, která nám Slovanů je cizí a nepřijatelná.
      To že chodili obleční v bílé oděvu, kdy ženy měly šaty a sukně sahající až po kotníky mělo ( a stále má ) svůj význam.
      Prosím vás o laskavost. Pokud nic nevíte o tom kdo Jsme , že jsme Západní Slované a proč se děje to co se děje - nesuďte nic a nikoho. Až si něco nastudujete pak můžeme zahájit dialog na téma Slovanství a pak snad pochopíte proč jsem napsal , že Lenka je úplně mimo a že současnou celosvětovou politickou garnituru není možné porazit tím, že budete používat , jak navrhuje Lenka, jiná slova.

      My Slované máme jiné nástroje, které dokážou učinit změny , které jen slova nedokážou, ale to už asi pro lidi ,kteří se probuzením Slovanství v nás nezajímají je nesrozumitelné.
      To co je napsáno v Zápovědích naších Předků je přesně to čeho se Trasatlantická kultura bojí a proč je nutné Slovany (Makedonce, Srby, Chorvaty, Slovince, Slováky, Slezany a Moraváky, Poláky, Ukrajince, Rusy atd.) a Slovanství v nás zničit a zadusit.
      Proč bylo zlikvidováno velké Slovanské společenství Jugoslávie ?
      Proč Vnitro vydalo prohlášení ve kterém stojí, že Panslovanství je extrémismus a ohrožuje podstatu Transatlantismu ?
      Ptám se, je to vůbec vyjádření Slovana ? A pokud ne, pak koho ? Je vůbec možné, aby toto prohlásil Slovan ? A pokud ne, pak kým a proč jsou tito "Slované" ovládání ?
      Otázek je mnoho ,ale odpovědi na ně znali naší Slovanští Předkové a to je to co Nesníme vědět. To je to na co si Nesmíme vzpomenout! Pro západní kulturu je to Smrtelně nebezpečné !
      Hitlerovi se to za vydatné pomoci američanů nepovedlo a proto teď američané nasadili Slovany proti Slovanům.
      Proč a jak se jim to povedlo ?
      Přemýšlejte , studujte a skládejte informace do mozaiky a najednou se vám objeví pravdivý obraz toho co se děje a v čem žijeme.

      pavel

      • houbeer napsal:

       Pavle,houpu se pracovne tak jen kratce?vy myslite,ze na vychode nechteji nicit Zemi jako na zapade?ze jim staci kosile a zaludy?prosim,napiste jak vy naplnujete ,,vizi slovanu".

       • pavel napsal:

        Vůbec nerozumím otázce . Komu stačí košile a žaludy ??? Seznamte se nejdříve s dějinami Slovanů a pak pokládejte otázky. Vždyť vy ani nevíte na co se ptáte .
        proč by východní země měly zničit zemi ??? Jaký by z toho měly užitek ??? Západ usiluje o nadvládu nad celou planetou a to i na úkor jaderné války. Proč NATO obklíčilo Ruské hranice ? Jak jsou USA obklíčeni ruským vojskem ? Američané mají po celém světe vojenské základny, Rusko ne ! Kdo koho chce zničit ??? Odkud čerpáte takové strašné informace ???,Až budete připraven na moji odpověď jak naplňuji vizi Slovanů, pak vám to sdělím, teď by jste to stejně nechápal , protože vám chybí základní pohled na dějiny lidstva.

        • houbeer napsal:

         Ja se bavim o lidskem konzumu mimojine.vite,ze ropa a jeji tezky prumysl jsou hrozny?vite,ze betonovanim hektaru se take lidstvo nikam moc duchovne nepohne?je toho dost co vychod a zapad nerozlisuji stejne.a co penize a jejich otrocka skutecnost?ja se rozhodne nabavim o rusku a armade.

        • houbeer napsal:

         Ptam se na soucasnost.ne dejiny.co tedy staci pravym slovanum?staci jim porsche a bmw?nebo jen dodavka ala starej mergl....bavim se o lidske egoisticke nicive tendenci bez zodpovednosti....vite pavla.ja s kosily a zaludu zil,tak se ptam i vas na nazor.ale chce to trochu predstavivosti nad psanym.

        • houbeer napsal:

         Takze mne hned odsoudite ze jako neco bych nepochopil.ohoo to je tedy respekt a duvera v blizniho sveho.panecku,to budou otevreni lide ti hejslovane....kurna vy tvrdite,ze vychod nenici planetu?

      • obycejnilide napsal:

       pavel napsal:
       3.11.2018 (3.40)

       Zdravím Pavle rád Tě vidím, některejm zde něco vysvětlit je činnost poněkud zdlouhavější :)

   • proud napsal:

    houbeere,mluv za sebe!

    • houbeer napsal:

     no ja jsem si nevsimnul,ze by jste tu ti,co tu pisete stale dokola kecy vo nicem,nejak pripominali neco ,,slovanskeho".tak jsem s prominutim pozadal i za vas,kdyz je to tak dulezite(zda se pavlovi),ze by jako teda jsme se stali vseci temi slovany,ci ne?aspon mam dalsi odkaz na precteni.pac lakovi a johnovi fakt nedavam.to radsi budu koukat na mesic.no a ze jsme vsici pomichani je hold tak nejak dejinna pravda,pokud tedy si nehodlas honit jako vpp-coz vim,ze nedelas,ze ,,jedes tu pritomnost a budoucnost" s tim,ze cosi o slovanech jsi taky plknul parkrate(asi bylo v mode zrovna)toz ja bych se rad dopatral co jako to slovanstvi je?jestli ti lide jsou jakoze zivi,chytrejsi,nebo ja nevim,jen sazi vic stromu nez ja....?xkrate jsem tu psal,ze pro me to je kruh a komunita,jenze toho se bojite a stitite jako cert krize.kde vznikaji osady?jednu jsem tu psal a hned mi sasin a robo odpovedeli,ze to je podle nich take k hovnu.tak ja uz nevim,co by jako meli lide premyslet aby nebyli takovi kokoti.ty bys jen nekomu daval mezi oci,sasin by nechal uzakonit sectenim,ze lide si muzou davat dle libosti do drzky,.....beru vas-tebe-s humorem ale posledni dobou i s litosti jak to tu ctu.

     • proud napsal:

      Proc by se mel nekdo bat osad a komunit,krome politiku a "elit"? To sis spis jinak prebral odpoved,ze nic moc nezmenej,protoze ani nechtej,chtej se starat sami o sebe a na ostatni serou,jak jsi sam tehda napsal.Od toho pak vznikla ode me ta otazka na kterou jsi neodpovedel,jestli nejsi cikan,protoze to na ne presne odpovida,srat na ostatni,hlavne vyrazit neco pro sebe.Jak je to se Slovanama a Arijcema,o tom jsme se uz bavili a povazujes to za nesmysl,takze ti k tomu dal nemam co rict,ovsem cekal bych ze clovek jako ty co ledacos vyzkousel si dal 2 a 2 dohromady podle svejch zkusenosti.Velka Tartarie byla basta Slovanu a Arijcu,a uz tehdy narazila na plany zdebilneni lidstva,proto byla znicena,za vsim hledej jen touhu po moci a sladkym zivote na ukor druhejch.Ovsem kdyz navrhuju dobrej zivot pro vsechny a zpusoby jak ho dosahnout,sami otroci se tomu branej,to je takova ta ironie blbu :-))))))))))))))))))))))))))))

      • houbeer napsal:

       Proude-org.ob.nep.=osada,komunita.tam v hispanii proslo osadou tisice lidi za ty leta co jsem tam zil.a o to praveze jde.zasivat seminka vzdoru,vhledu,moralniho sebekazenstvi,apod.ne,nevideli idealni pospolitou spolecnost.ale meli moznost videt odlisny zivot

       • houbeer napsal:

        Kde se lide neboji...kdo se boji?nejen elity.ti kdo se zaviraji do sveho ,,domova".hrabou jen pro svoji rodinu....ja kdybych mel(budu mit)moznost treba mit cinz.dum,tak ho obratem prodam a koupim-zalozim osadu,dam lidem hektary,moznost zit.citim,ze slovane,germani,a fsici co byli v souladu

        • houbeer napsal:

         Tak bydleli pospolite.na okraji(ne az tak)byli blazni,poustevnici a vubec samotari,tak to je.dnes jsou vsichni na okraji,zavreni do sveho.a to generuje mnohe.lide se nerozviji.fasizuji se.debilizuji.osady praveze muzou menit dost.zalezi na zameru.skupinovy je silnejsi....

        • proud napsal:

         To si nemyslim tak presne,naopak si myslim,ze samotari vic premejslej,vic se staraj,maj na to lepsi podminky a ti kdo samotari nejsou by meli za to na co samotari prijdou bejt vdecny,protoze sami na to nemaji ani cas a casto ani prostredky,coz jim rozhodne nedavam za zly,rodina a deti neco stojej,at uz jde o prostredky,starosti i cas.I driv to snad bejvalo tak,ze "myslitele" byli vetsinou poustevnici,proste samotari a bejvali celkem v dost velky vaznosti.

        • houbeer napsal:

         Nemysli si,ze v kom.lide ,,nepremysleji".ano,ti z ,,okraje"byli vitani u vecere v osade,lide si poslechli ozveny ticha.jenze dejo-stato tvorne se kulo v ,,centru".na kruh-snem prizvani byli fsici.a mnohdy se vysledek opiral o vhled samotare.ja jich x opravdu znam!vzdy u mne byli vitani,i pres zakaz zeny.cheche

       • proud napsal:

        Takhle vysvetleny se to libi i me :-)

        • obycejnilide napsal:

         A tys žil Houbeere jistě vždy jen ve středu tej komunity že? :)
         ... Mělo to asi nějakej smysl pro tebe ale to neznamená že je to vždy smyslem pro ostatní.
         Už jen tento tvuj koment o těch co žijí "na okraji" trochu vypovídá..

        • houbeer napsal:

         Ty taky vypovidas o nicem jak ye tu pozoruju,max se snazis nekomu vlizt do prdele.cos nepochopil,zkusim ti to priblizit.tys zil v komunite o 100lidech kde probihal a fungoval snem-kruh?ne vesnica kde sedi ourednici a kope je dedek.mas pocit,ze jsi okrajovej a vadi di to?

        • Petr C napsal:

         Houbeer a proc uz v te komunite nezijete?

        • houbeer napsal:

         yiju v jine petre.

      • houbeer napsal:

       Velka tar.byla hovno.bastou tisicu kmenu ruznyho genofondu.neresim vubec tramtarii.lide jsou celosvetove preprcani a sociokulturne vyhreznuti na kost.zadna smyslena minulost tomu nepomuze.jen uvedomeni a zamer muze ledasco napravit.zadne bile kosile.sladkej zivot si bajo neoslovane.a hle,makat je treba...

       • proud napsal:

        "Velka tar.byla hovno.bastou tisicu kmenu ruznyho genofondu.neresim vubec tramtarii.lide jsou celosvetove preprcani "...........to jsi hodne mimo,mel bys se s takovou odstehovat do afriky:-))))))))))))))))))).Znam hodne zenskejch co by na sebe ciziho psa rozhodne nepustili,tedy Slovanek,co ti nevonej!

        • houbeer napsal:

         Tak to bych rad uz konecne poznal praveho tartarijskeho slovana.a ne jen valsskeho horala co byl preprcan zidy aniz by to vedel pred tim jeho genealog.stromem-vpp.kuwa tartarijsi slovane ukazte se:))))

        • houbeer napsal:

         Mne ,,moje"slovanka voni dosti.heh jenze ne po krvi,ale po ,,dusi".proc me vyhanus do afriky?ze neuznavam hejslovanstvi neznaci,ze nemam vztah k dubum,bukum,lipam,....ze pri nadechu necitim ,,ty nase neprodejne podily".

        • proud napsal:

         houbeere :-),Slovanstvi je podle me podmineny par vecma a vubec to neni o tom jestli ses jako Slovan narodil,nebo ne,stejny plati o Arijcich,protoze to temer jedno je,jak ne uplne,je to bila kuze a to jak se cejtis a jak se vnimas,jak cejtis a vnimas sobe rovny.A nehledej za tim nejakej rasismus a podobny blbosti,protoze bejt Slovanem,stejne jako vlastencem neznamena bejt vsem ostatnim,hlavne "jinejm", nepritelem,paklize sami k nepratelstvi nezavdavaj duvody.

        • proud napsal:

         Nejsou zadny neprodejny podily,je pro kazdej narod jen jeden spolecnej neprodejnej podil,jeho zem.

      • houbeer napsal:

       Aneb rozdeluj-komunity,osady a panuj.takze to praveze smysl ma velikej,sjednocuj a zij v souladu.uz jsem ti psal,ze jsi nebyl v komunite,takze nevis,necitis ten rozdil.ja nedokazu popsat ,,v-klady"komunit presne tady.ale vez,ze o nich vim a proto jinak zit nechcu.nejsem cikan.jsem bilej...

       • proud napsal:

        V komunite jsem zil 12 let.

        • houbeer napsal:

         Jo,kde?v ameru?rikam,zezalezi na zameru.rozhodne jsou kom.kde fakujou vse okolo a mysli si jaci nejsou gerojove.take z pohodlnosti(zdanlive) vznikaji.z sektarskych idealu apod rovnez.

        • proud napsal:

         Ty v ameru jsou o preziti a o zivote v podminkach na ktery jsi zvyklej.Jinak te ostatni "sezerou".

       • proud napsal:

        V poradku,dobre ze to vim,ze nejsi cikan,mimochodem i kdybys byl,nebylo to stejne mysleny urazlive,jen to vyjadrovalo rozdily.Kdo se pojmenovavani rozdilu at u mensin,"ras",nebo teplousu a podobne vyhejba,je pokrytec,za toho se nepovazuju.

       • niSas napsal:

        Z pohledu chápajícího Slovana by za normálních společenských podmínek byla ideální základní hospodářskou jednotkou rodina. Z pohledu vypočítavého šmejda je považována za ideálních společenských podmínek jako základní hospodářská jednotka fabrika.

 8. pavel napsal:

  Víš co říkal starý Zavíš ? Že se s Buranem nepodavíš.

  • HVzV? napsal:

   Pavliku ty nevzdělaný usmrkaný fracku,že si tu koleduješ o facku?
   Hleď si vyměnit dudlík dřistalo a nezapomeň si
   utřit Richarda,ať ti nudle nevyšlehne oko!

 9. niSas napsal:

  Pavel

  Řeknu to takhle. Některé lidi přitahuje život v kruhu, konu, a některé přitahuje život mimo kruh, za konem. Kon je takový princip kruhu, ve kterém převažují síly dostředivé. To jsou prvky jako rodina, rod, národ. Za konem převažují síly odstředivé, opačné. Dle všeho dostupného vědění, patří Slované, říkejme tomu tak, do konu. Páč kon je prostor v kruhu, pravidla kterými se řídí život v kruhu jsou jiná než za konem. Totiž za konem se jeví prostor nekonečný, není ohraničený ničím jiným než schopností obsazovat a vytěžovat vše co za konem k ničemu jakoby nepatří, páč si to ti, co žijí za konem nedokáží vědecky zdůvodnit. Kon je prostor tvořivosti, přemýšlení, gde, co a s čím spojit aby to nenarušilo síly konu. Předpoklady tvořivé síly a daný prostor nutí člověka hospodařit s tím, co je v konu. Typický model hospodářů. Za konem tato přírodní, řekněme tomu třeba diktatura prostoru se ředí se vzdáleností od konu. Typický lovec, nezajímá ho jak a co gde vyroste. De a bere. Proč sou rody Slovanů, Árijců, říkejme jim Ásů v konu nevíme. A nigdy se to už asi nedovíme. Čili základní páteří ˇAsů je vědění, védy, o silách, keré způsobují v součinnosti člověků konu, dostatek tvořivosti při uspokojování potřeb konu, potažmo potřeb rodiny, rodu, či národa. Dnes se vyrojilo hned několik pokusů, vsunout do konu principy za kona, za povědí, jakýchsi konů ryta, řekněme tomu soubory zákazů a nařízení viz článek, "nejsme kacíři", a čeká se gdo se k za konu přihlásí. I u lidí, keří se cítí býti Slovany je prostor mezi středem a okrajem konu dostatečně velký. Jedni lidi běhají po louce s kadidlem a drmolí tam modlitby, nějaké kecy a druzí se snaží žít v lese, gde se snaží pěstovat len a brambory. No já teda povím, že to není vůbec pochopený smysl konu, páč v něm se tvoří . V konu se nepracuje, čili neopakují se do zblbnutí mantra ani výrobní postupy jvůlivá obohacení. Proto taky veškerý pokrok vznikl v konu z jednoduchého důvodu. Usnadňovalo to soužití a udržitelné vztahy v konu. Sladěním sil konu dochází k dostatku a vzniká více času na kult RA. To je světlo, jehož rozjařováním vzniká RAdost a prostě dobrá nálada, která "inspiruje", činí život plnější a delší.Takže gdo je Slovan? Slovan tvoří, je vlastně tím bohem žijícím na zemi. Tvoří v souladu s dostředivými pravidly konu. Učí se chápat jevy aby nekundil jejich součinnosti, pomocí nichž žije šťastněji. Ostatním blboňům stačí perfektní dalekohled, kuchač a zákony. Ráno vstane, vytáhne dalekohled, zaměří oběť a se zakonikem běží kuchat svoji oběť. Čili Slovan, ten co se jim cítí být, ve svém prostorru používá nástroje a myšlení, kerými si svůj podíl neničí, zatímco těm druhým je to jedno, vidí jen oběť, o které si myslí, že na ni má právo.

  • proud napsal:

   Povez mi odkud mas tuhle teorii domaciho vezeni konu?? Mam z toho pocit zes neco spatne pochopil,hodne spatne! Ale protoze jak to blo v konech a rodech mam taky jen vycteny,tedy nevim jestli to tak skutecne bylo,ale krapet jinak nez pises ty,hadat se nebudu,protoze ani jeden nemuzeme nic dokazat,nicmene kdyz vsadim na logiku a svobodu,vidim v tvym pojeti poradny seky.Nehlede na to,ze rady starsich zrejme zily prave mimo kony,oddelene,zrejme proto aby zustavaly nestranny a nad veci,ale to se jenom domejslim.Jenze se nebojim rict jak to je a vyhejbam se v tom co ty tvrdis jako bernou minci priznat,ze nikdo nevi jak to doopravdy bylo prave proto,ze se nam to schvalne taji a prekrucuje.To je kurva ten rozdil mezi nama.Ona PRAVDA,kurva!!!

   • proud napsal:

    Jinak bysme byli bandou zpicenejch kokotu kde synove prcali vlastni mamy a segry,protoze do pice nemohly z tvyho dojebanyho konu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ty se uz ty vole vazne prober a zacni premejslet nad tim co tady rozdavas jako pravdy a pritom jsou to jen dojebany,spatne pochopeny blaboly!!!

    • niSas napsal:

     Ze svátků, slavení u nás zbyly letnice. Dříve pravděpodobně světiště, čili kruhy s velkými kameny, gde se scházeli na oslavách. Každý vzal co měl na ukázku, děti, výrobky, chlast a slavili události, kerým přikládali význam. Lze si představit, že příležitostí bylo víc než dnes.

     • proud napsal:

      Az na ten chlast,kterej PREJ! neznali vubec se s tim taky da souhlasit,jenze tenkrat PREJ! to bylo jinak,protoze nepredstavitelne lepsi duchovni svet,zensky uz dopredu znaly svy manzele,ktery o nejaky svatbe jeste ani nemeli paru:-))))

     • proud napsal:

      Napriklad vis cemu se rikalo "vino"? Vino pily i deti,nebylo to nic jinyho nez vinnej most,jako bejval jablecnej,proste vymackany hrozny.A zase Prej! Ale ma to logiku,jinak bysme dopadli jako indiani.

    • niSas napsal:

     Na velké oslavy, typu slunovratů či oslav ročních období, vytáhli nejparádnější krajové oblečení s bohatými výšivkami , ve kterých předvedli krajové tance. Tam pravděpodobně proběhly i přednášky volchvů, a pravděpodobně těchto setkání využili i na řešení společných věcí, gde dědicové na neprodejné půdě předali své požadavky.

     • proud napsal:

      Je to mozny ale pochyboval bych ze si timhle kazili svatky,myslim ze tenkrat se s nejakejma pozadavkama necekalo a bejvali vypravovany poslove,ale se nemuzu hadat,jelikoz jsem u toho jaksi nebyl :-)))

   • proud napsal:

    S tim konem si myslim,ze bylo pravdepodobne samozrejmy k nejakymu patrit a pomahat mu,paklize nestaly v ceste vyssi cile,ale rozhodne to nebylo zadny vezeni,nybrz cest a do sveta jsi taky mohl,chtel li jsi.Takze zadny zes nevedel co je za dalsim potokem,nebo par kopcema.

    • niSas napsal:

     Při méně významných oslavách, keré netrvaly tak dlouho, si pravděpodobně vyměňovali sadby, hospodářské přebytky, ale spíš bych si myslel, že více jim šlo o o výměnu plemen na chov,,nové technologie, sůl a tretky z jantaru a dověděli se při tom nějaké zprávy u širšího okolí. Samozřejmě že se jednalo i o příležitost seznamovat se a domlouvat svatby. Kultura pěstování v konu dávala mnohem více ovoce a plodin, keré možná ani neznáme. Z ovoce muselo zbýt hodně přebytků, každá rodina musela mít hodně sudů zákvasu, zbytek zůstal jinak na vocet. Tak dopadly i holky na keré nezbylo. Po svatbě se vyjednala vzdálenost stavení mladých u licá. Česky, na proti. Z teho pojmenování ulica, ulice. Gdyž se o bohatství dověděli kupčíci, začali tu budulínkovskou písničkou o dvou prsťíčcích a výsledek tu máme. Cizácké zlo dějské "právo! na zisk, placení za samozřejmosti, exekuce a tak dále.

     • pavel napsal:

      Prosím pokud mluvíte o tom jak Slované žili, pak používejte výrazy,které vyjadřují to co znamenají. Kony nejsou to co popisujete např. "Kultura pěstování v konu ... je totální nesmysl.Kony znamenají úplně něco jiného.

      • niSas napsal:

       Řeknu to takhle. Si myslím, že mám lepčí vysvětlení a povím tak.. V kultu Ra, znamená kon PRAVidlo. Dá se to vyložit aji tak, že je to kruh roztáčený silami jin a jan, otáčející se v kruhu. Pohyb, kerým se kon otáčá. V něm vzniká vlnová vybrace, Vlna, vlastně spirála, gde se sytí energie. Třeba něco jako buňka. Prostor gde vzniká život, síla. K čemu je myslet si, že kon je "právo", nevím. Nebo že co je za konem, že je jiné "právo". K čemu to vede už tady zas vidím. Kopný dědek. Co to je? Kopa znamená dvanáct, a už zase přepočítáváme. Takže kon je zdroj životní síly, kerá roztáčí životní sílu, ví to každej strom, každej drn trávy. Našim úkolem je pochopit tu sílu Neničit ji, nerozmrmlávat ji ideologickým učením a stát se opravdovým bohem hospodářem.

       • proud napsal:

        To me vic sedi onen (za)kon,jako vysvetleni,tedy pravidlo.Ke kopnymu dedkovi,neexistuje lepsi pravo,nezli kopny a kopny pravo pracuje tak,ze trest zada poskozenej podle sebe,takze nevim na co nejakej kopnej dedek,kdyz staci policie ktera chyti pachatele,usvedci ho a povola poskozenyho,aby rozhodl! Dal si osobne myslim,ze pravidlo kdy nesmis ohrozit a omezit smis jen po domluve s omezovanym,paklize svoli a povi za jakejch podminek se mi zda zastupnym za celou skalu pitomejch zakonu.

        • niSas napsal:

         No tys na to přišel,proude, Kopný dědek každému gdo neposlouchal, neplnil dodávky, nakopal zadek..Muheeeeeee

       • obycejnilide napsal:

        niSas napsal: 4.11.2018 (13.05)

        "... Kon - je to kruh roztáčený silami jin a jan, otáčející se v kruhu. Pohyb, kerým se kon otáčá. .. vlastně spirála, gde se sytí energie."
        --
        Výborně a dík Sasíne. I za všecky ostatní!:) Líp bych to asi neřekl.
        Vysvětlit co je KON jde mnoho způsoby tento je mi moc blízkej nojo. Tak se to dá i zblízka pochopit v realitě vždyt stačí zajít do Přírody, ta si s Konem nedělá žádnou hlavu a Koná. Jako ten vír na hladině vody.

        • niSas napsal:

         Aji stromek uvnitř konu, gdyž vstává,,otáčá se vlevo a eště rozpaží. Gdyž je už větší tak zase připaží. Voni takhle cvičej. :-)

        • houbeer napsal:

         Vite jak mi znite? Jako nabozenska sekta co rozumuje o slovech a realita,skutky nikde.jako jo,napsali jste baj o ,,konech" a co z teho? Prosim,jestli chcete,tak mi vysvetlete k cemu to jako je?

        • niSas napsal:

         Sázej kytky do konu, voe. Muheeeee

        • Jan Kowak napsal:

         Tagže Kuoň je Kon po Uhorsku.. ROBOTI a
         .. www wypadá asi Tag-hle : )))))))))))))
         Asi ja-ko péro co Trrčí z gauče.

         Teda chci říct panu OUDowi .. trčí - řika-la TO Terka !

         Michala

        • niSas napsal:

         Jó Houbere, neprodáváš hranatá semínka?

        • houbeer napsal:

         Seminka bud daruji,lepe vymenim.neco mame.tvary ruzne:)))

   • pavel napsal:

    Dohadujete se o něčem a používáte várazy,kterým nerozumíte. Např slovu Kony

 10. HVzV? napsal:

  PAVLÍKU NÁŠ ŠKOLITELI RÁDI VÁS POSLOUCHÁME,ALE UKAZUJE SE,ŽE MOŽNÁ

  jste nebohá obět zlých kapitalistů snad hned na prvni prioritě a nevite o tom a tak se zkusime zeptat zda vás ve škole pani učitelka učila aspon těch ŠEST priorit k řizeni světa.
  To by se vám mohlo v životě hodit, ono neni špatné být Slovanem chodit v kostkované košili a chroupat mrkvičku,nic proti tomu ale .
  Co teď máte dalšiho na práci smime to tady vědět?
  Máme tu Českou školu,která uči ty občany,kteři chtěji být na výši,jak křižit kusadla,vite to dejte nám dalši školeni,nebo nejste učitel?.
  Pokud jste z Valašska,tak je tam někde v blízkosti diskotéka?
  A máte tam nějaké dobré slovanské holky?
  Klidně se oblečem jako Slovani,ale dneska už k tomu snad bude v Rožnově pasovat jen OKTOBERFEST a to bude tak celé.
  .
  Pokud chcete můžete zkusit o takových věcech něco napsat,nebo jak tedy jde život,či co?

  • pavel napsal:

   Ty máš tendenci všechno řešit na 6.prioritě.
   Nejsem váš učitel a ani se jim nechci stát. Jen mi vadí, když se bavíte o věcech o kterých máte jen povrchní znalosti. Slovanská košile z tebe Slovana neudělá, ale opustit 6.prioritu ano.
   Ctít Slovanské KONY - soubor pravidel chování společnosti , tedy přeloženo jinak právo. Kony jsou právo, kterým se řídila Slovanská společnost . Protože bylo potřebné potlačit Slovanství v naších předcích,změnili křesťané i význam slov a vytvořili nová pravidla, která již nebyla v souladu s přírodou a Vesmírem, a bylto již mimo Slovanské Kony a vznikla nová pravidla chování - zákony.
   To co popisujete jako společenské soužití - výměna zboží a služeb to byly Rodové svazky na malém území, kde rody vytvořili společenství rodin a nazývaly se Občinami. Dnes se to nazývá Obec, ale již se vytratily ty rodinné svazky a zůstal je název.
   Občinu vedl a zastupoval Kopný muž. dnes bych řekl Starosta, ale opět pravidlem kdo mohl být Kopným mužem již neexistuje.
   Celé společenství se řídilo Kopným právem, které se řídilo KONY
   Občiny se sdružovaly do Držav - dneska bych to pojmenoval kraje
   A poslední věc. Zájmeno gde se píše KDE a kurva se neříká.

   • proud napsal:

    :-)))))) Az na par veci co se mi nelibej(Pjakinovo priority,"Nejsem váš učitel a ani se jim nechci stát." a podobny prohlaseni),za me urcite diky :-).Casto je lepsi vysvetleni vsem,nez porvavani po sobe kdy se nedozvi vlastne nikdo nic...........Dava to smysl a dobry pokud to tak bylo,viz a viz moje vysvetleni toho ze uz presne nemuzeme vedet a nemuzeme si bejt temer nicim jisty,diky manipulacim,lzim a zniceni historie,specialne ty nasi,kdy se vynorujou "divny" verozvesti co vsechno vedi a nachazeji "ciste nahodou" knihy ktery jestli vubec jeste existujou,jsou jen ve Vatikanskym podzemi.........a najednou ejhle,mame je i na ulozto :-))))))))))))))))

    • proud napsal:

     Pritom rad znova opakuju,ze kdo se nauci bavit se se svou vlastni intuici,dostane pristup i ke vsem pravdam,ovsem tak aby on porozumel,coz neznamena ze musi porozumet kdokoliv jinej,protoze jsme kazdej originalem.A kdyz pisu naucit,neni to slovni obrat,ale znamena o skutecne NAUCIT SE!,protoze intuice ma svoje urcity "vlastnosti" ktery je potreba nejdriv pochopit.

   • niSas napsal:

    Další věc je obec, to zní jako blbec. No jistě. Kerej kokot by žil dobrovolně v obci a žrádlo a celej život měl za kopcem. Tož todle mě hlava nebere. A řeknu tak. Obce či "občiny", no takové vylepšení, čeho asi? A tam seděl na radnici největší kopný dědek a počítal ty kopy, né? Muheeeeee

    • proud napsal:

     Ale mas pojem o tom co je to a jak funguje kopny pravo,ze? Ze zadnyho nejakyho kopnyho dedka nepotrebuje,jen pachatele a obet ktera mu urci trest.........

    • niSas napsal:

     Ty tomu nerozumíš, buď kopného dědka kopali shůry nebo sám měl "právo", tedy kon, podle pavla kopat do jiných. To nevidíš, jak si okrádaní a okopávaní synci a dcérky radostně volili toho kopného dědka? Učiněný blahobyt a rodiny mu každej tejden nosily výslužky, třeba vajíčka, králíka, slépku a gdyž bylo zle tak beránka. Muheeeee

  • obycejnilide napsal:

   HVzV? napsal:
   3.11.2018 (20.00)
   -------------
   normoš blba ignoruju, ovšem ty jsi ale 3,14ča!
   :-)))))))

 11. HVzV? napsal:

  PAVLIKU,UKÁZAL JSTE,ŽE MÁTE SILU TLAČIT SLOVANY NADŠENĚ VPŘED

  máte pravdu,že jsme tady my prozatim snad jedini skvěli muži a ženy na 6.prioritě války,kteři maji Národni plán na záchranu naši zubožované vlasti-republiky ČR a už i hledaji sily na jeho uskutečněni.
  Bohužel věci mohou dělat jen opravdovi válečnici a žádné dvojky másla,ale máme tu i holubičči povahu na př LENKU.
  Společnost voličů jejimž jste 0i vy Pavlíku členem je naši zastřešovaci nepolitickou Společnosti mezi jejiž špičky patři nejlepši synové a dcery naši otčiny.
  Ve špičce té společnosti vidite konkrétně vysoce dekorované inženýry,spisovatele doktory z nichž jeden je dokonce bývalý ředitel blázince,který se stal ministrem,ale byl obrán o veslo a nyni řidi sousedni NR.
  Mame i NESMRTELNÉHO mentora pana JM doktora inženýra CSc.který se na NR objevoval a tam jsou i naši lítí konkurenti pod značkou HzNR,kteři drze kradou naše myšlenky sestavované svižně námi,ABY SE K NÁM DOSTALI NA TRIKO tři hwezd
  Celé to vede el comandante NOWAK alias KOWAK A JEHO EL COMBATANTE ,WÁLEČNIK Wikinger Petr,který je i mluvčim Společnosti občanů voličů,přičemž proslul jako jeden z největšich monumentů republiky ,nebot je swinjak a pije konjak má dvě milenky,které jsou hrozné swindury vytvářeji s nim Sociálni stát,kde ho zvou do lužečka a jezdi s nim v jeho rozkládacim Camperu busiku VW,kde mu drži na provaze motor,aby nevypadl na asfalt!

  Meli jsme tu pro vás už připraven dalši válečnický přispěvek,ale ten vám dame tady později nebot jste nám vložil vitr do plachet a naši Českou školu občanů,kteři se v ni učí jak křižit kusadla bude nyni rozšiřena na VEŠKERÉ slovanstvo A NE ŽE NE ano!
  .

  • HVzV? napsal:

   KOMUNISTA JIŘI VALENTA SE V PARLAMENTU ZEPTAL NA NAŠE PENÍZE

   z reparaci dluhu pani německé kancléřky ve výši 3,6 bilionů dnešnich korun ze kterých jsme my Slované z ČESKÉ OTČINY dostali pouze 4% a toto připomenul v souvislosti se slovanským POLSKEM,které taky chce.
   Vláda a pan Babiš odpovídá,že by takovými kaciřskými požadavky mohlo prý dojit k porušeni klimatu vzájemné důvěry v Evropě.
   Prý KŘIVDY spáchané na obou stranách náleži minulosti.
   Tady je třeba pana Babiše informovat naprosto nepoliticky,že se jedná o REPARACE a ne o křivdy.
   Babiš se dále domnivá,jak píši Novinky cz a to za celé slovanské Polsko,že ONO NEMÁ reálnou možnost POLSKO válečné reparace vymoci a soudi,že jedinou možnosti jsou přimá jednáni s Německem.

   KDOVÍ PROČ TEDY JEHO čssd ministr zahradnických praci nechce nic dělat a dopuštÍ se obiráni svých voličů ve prospěch Němců,kteři si za naše penize jezdi v tlustých mercedesech přičemž nám vláda upírá instalaci stejného Sociálniho státu jako maji NAŠI němečti sousedé a nechce nám na něho opatřit penize,které PRY vláda NEMÁ.

   Co myslíte drazi lidovi komentátoři,kdybychom zachranovali nebohou KSČM,kde jeji managrři jsou jen stinem jejich vzoru Stalina či Zápotockého a už nezvládaji uchopit ani blbý Sociálni stát a dát ho do svého Programu,vyplatilo by se jich ještě možná NAPOSLED podpořit,přesto že své voliče odkopávaji na FB tomu kapitalistickému zmetkovi ceckerbergovi,kde mu maji vyrábět dalši miliardy??

   TO JE DISKUZS HODNÝ CILŮ OPRAVDOVÝCH KACIŘŮ A VITE KOLIK BY ZA TO BYLO LNĚNÝCH KOŠIL, VALAŠEK, KOŘALKY, PŠENICNÝCH SEMEN A SLOVANSKÝCH DĚVČAT?

   • John_Pitralon napsal:

    Nic nedělají pro národ, samozřejmě že jen rabují. Mafie pučistického režimu na radnicích cpou naše peníze do kapes cizím koncernům. Prodávají nám tu naší vlastní vodu (asi v polovině ČR), aby západní soukromí podnikatelé měli na chleba a nemuseli chodit vybírat popelnice.

    "Jak ušetřit peníze? Jak platit méně za vodu? Stačí pochopit systém!"
    http://outsidermedia.cz/jak-usetrit-penize-jak-platit-mene-za-vodu-staci-pochopit-system/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku

    • HVzV? napsal:

     DĚKUJEME ZA ODKAZ BYL ZAZNAMENÁN

     mezi naše podklady je lidem srozumitelný a jasný.
     Jak se zdá pan Pitralon dává svěži vodu hned všem a to je dobré po našem holeni z peněz vědět.

     • John_Pitralon napsal:

      Všechno postupně vyrabují, protože systém je napevno propojený se "soukromým podnikáním" jejich kámošů. Stačí zvedat ruce a instalovat penězovody.

      Zastupitelstvo MČ Praha 8 – 20.9.2017 – důležité informace
      https://www.youtube.com/watch?v=M7at8L28NFw

      • HVzV? napsal:

       OBČANÉ VI,ŽE SYSTÉM KRADE VŠUDE KDE TO JDE

       proto chtěji instalovat článek č.2.Narodniho programu,který by brzdil jejich vylupováni.
       O to vic vidime zoufalý odpor politické třidy Šmejdů,kteři bez skrupuli hodlaji krást krást a zase krást,přičemž NESMI existovat jakýkolidazstém kontroly.

       PROTO ZOUFALE BRÁNI V TISKU A TV ZVEŘEJNĚNI I OBYČEJNÝCH POŽADAVKŮ VOLIČŮ Z NAPROSTO JEDNODUCHÝCH ČLÁNKŮ OBČANSKÉHO NÁRODNIHO PROGRAMU.

       Nu což HLEDÁNI SIL K JEHO USKUTEČNĚNI POKRAČUJE...

       • John_Pitralon napsal:

        Začali rozkrádat po puči v '89 a rabují všechno, co jde, až dodnes. Jedině může pomoci zásah armády a policie - zatčení a pozavírání všech členů ilegálního a nečeského tzv. "Parlamentu".

   • HVzV? napsal:

    PTALI JSME SE VYSOCE POSTAVENÝCH OSBNOSTI VE VEDENI KSČM

    proč a kdo bráni KSČM zvitezit galakticky ve volbách.
    DIVERSANTIprý ve vedeni TOTIŽ NECHTĚJI vysvětlit svým členům strany,kteři tvoři posledni stádečko zvířátek zvaných LUMÍCI, že jim pomůže před skokem do propasti a utopenim jen zlikvidováni jejich dubových hlav MANAGERŮ MINULOSTI vrtákem na železo.
    Dozvědeli jsme se,že stači řici členům strany,že Sociálni stát měl i pan HITLER a to stači,aby poslechli a valili se dál do propasti zapomněni.
    K tomu ti diversanti dále tvrdi,že ten stát iniciovali u sousedů kovani pravičáci a to,že se v něm brzy bude platit 12 eur na hodinu je VŮBEC

    NEZAJIMÁ!!!!!!!

    CO MYSLÍTE DRAZI VOLIČI A CTĚNÁ VEŘEJNOSTI JAK SE JIM V TOM KSČM ASI ŽIJE S PILINAMI V HLAVĚ,CO?

 12. pavel napsal:

  Pokud jsem byl přínosem jsem rád

 13. obycejnilide napsal:

  Proude na Eup. máš vzkaz..poslední článek tuším.

 14. Robo napsal:

  Zdravia, saSin!

  Každý druhý by nám chcel hovoriť, ako máme žiť, no nie je to úžasné?:-)

  • HVzV? napsal:

   ROBO,PRÝ SE TAKY BUDETE CHTIT PŘIDAT KE SLOVANŮM

   a připravujete svůj Slovanský národni program v režimu,který bude platit 12 EUR na hodinu,abychom my čechúni věděli,že jste jako naši poradci dali ránu jak máme žit ve společnosti blahobytu,co vy na to bratři a sestry,neni ta PROCHÁZKOVA s těmi Kaciři i pro vás nějaký ten milnik či co?

  • NiSas napsal:

   Zdravím, už mám vypsanou fixu. Voni to nigdy nevzdaj, páč nás mají za kedlubny, za´květáky nebo za dobytek. Vlezou ti do kapes, vlezou ti až do postele, počítaj ti hrášek do hrnca, vlezou i do komína, do studny, děcka oblbujou, svět kurvěj jen abychom na ně dřeli od rána do večera a tady v kazatelně si o tom mohli jako "svobodně" podebatit. Co na to mám furt říkat? Každej den vylleze nějakej blboň a začne se stejnou písničkou vo svobodě, každej den nějakej moula sepíše debilní článek a můry se na to lepěj od vidím do nevidím. A gdyž řekneš, že nasrat, tak se na tebe vrhnou jako na nepřítele jejich sociálního systému nebo dokonce za nacionalistu. ˇAle voni stejně netušej vo co de. Snažíš se třeba v dobré vůli říct, že před za kony neexistovalo "právo" na zisk, žes moh tak akorát poprosit, maluješ to blboňům v mnoha obrazech aby alespoň jeden zabral, všechno marný.

   • proud napsal:

    Je to prosty,neumis malovat!

   • Robo napsal:

    Nieje to márne, kamarát.
    Často ani netušíš, koho si zasiahol..

    Proude, JA neviem maľovať, práve tuším v piatok som to priznal v práci.
    Oproti mne je saSin skvelý maliar.

    • proud napsal:

     Ani ja neumim malovat Robiku,teda podle mojeho.Sasin je Sasin,ja svuj nazor povedel,malir co si protireci je paskvilem.Moc rad bych se dockal az si lidi budou vladnout v referendech a Sasin zas zacne kvicet jako prase po prvni rane,ze si vladnou spatne,protoze presne tak to bude a takovej je.

     • Robo napsal:

      Sasin je hlavne o niekoľko krokov ďalej, ako "Tvoje" referendá, Proude.

      Vysvetľovať to ale nebudem, viď vyššie:-)

      • proud napsal:

       Tak to je s nama se vsema amen!

      • proud napsal:

       Neco podobnyho jako kdyz mi chtel kazat o moralce humanitarni,bisexualni zidovskej bombarder co ho choval na kline Heydrych a ted to zkousi z radnice usmrkanej homosexual,jeden ani nevedel co to vubec moralka je kdyz okradal politicky vezne a zil si na jejich ukor a druhej jako teplous o ni zakonite taky nemuze mit ani paru,o zivotnich zkusenostech nemluve a presto byl prej zvolenej,ackoliv to znamejm tvrdil uz 14 dnu pred volbama,jak to ma jisty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!