Nová kniha: Antony Cyril Sutton – Wall Street a boľševická revolúcia

knižkaRok 1917 predstavoval pre celý svet a najmä Európu hektické obdobie spôsobené prvou svetovou vojnou. Snáď ešte intenzívnejšie toto obdobie vnímalo práve Rusko, ktoré sa zmietalo v politickej kríze, ktorá vyvrcholila abdikáciou cára Mikuláša II. a pádom cárskeho režimu spôsobeným februárovou revolúciou a následným nástupom dočasnej vlády, na čele ktorej bol knieža Ľvov a neskôr, bežným ľudom obľúbený, Alexander Kerenskij. Dočasná vláda neschopná ukončiť politickú krízu, je v novembri toho istého roku zvrhnutá boľševikmi počas „októbrovej revolúcie“, ktorá poznačí Rusko a celý svet na zvyšok 20. storočia, ktorej dôsledky možno pociťovať dodnes.

Kniha Antonyho C. Suttona Wall Street a boľševická revolúcia nám predstavuje boľševickú revolúciu úplne v inom svetle ako sme ju mohli doteraz vnímali a poznali. Sutton sa v knihe opiera najmä o Archívy Ministerstva zahraničných vecí USA, konkrétne decimálne súbory 861.00, Archívy Amerického Červeného kríža, ale aj archívy bývalých spojeneckých krajín, v ktorom sú tiež spisy spravodajských služieb a taktiež sa aj opiera o dobové novinové články a životopisy hlavných „aktérov“ knihy. Na konci knihy prekladá tri prílohy, v ktorých uvádza riaditeľov významných bánk, inštitúcií a firiem spomenutých v knihe (v rokoch 1917 – 1918). V Prílohe 2 zase veľmi zaujímavo rozoberá židovsko-konšpiračnú teóriu boľševickej revolúcie a poukazuje na jej pôvod, rozoberá určité faktické úskalia v súvislosti s inými faktami nám už dnes známymi, pričom sa tiež opiera o telegramy Ministerstva zahraničných vecí USA a šokujúcu tajnú správu Riaditeľstva spravodajských služieb Veľkej Británie, ktorá sa zaoberá činnosťou revolučných hnutí v Európe a vo svete, kde sa rozoberá aj situácia vo vtedy vznikajúcom Česko-Slovensku, ktorej preklad Vám určite prinesieme. V poslednej prílohe uvádza v plnom znení niektoré z dokumentov, či diplomatickej korešpondencie, ktorá súvisí s týmto šokujúcim príbehom v knihe, príbehom amerických veľkopodnikateľov a predstaviteľov bánk, ktorí financovali boľševickú revolúciu.

Autor sa v knihe zaoberá pobytom Leva Trockého v New Yorku a jeho nadštandardným životným štýlom, následne poukazuje na jeho odchod z USA do Ruska cez Kanadu a Švédsko, kde sa mal zúčastniť „októbrovej revolúcie“, pričom mal Trockij pri sebe sumu 10 000 dolárov zabavených kanadskou rozviedkou, na ktorú upozorňuje plukovník Vladimír Svetozár Hurban, syn známeho slovenského politika a spisovateľa Svetozára Hurbana-Vajanského a vnuk štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý vtedy pôsobil ako vojenský atašé česko-slovenského veľvyslanectva vo Washingtone. Zdroj týchto 10 000 dolárov sa odhaduje z Nemecka. Sutton v knihe upozorňuje, že spojenci mali dvakrát možnosť zadržať Trockého, raz v Kanade, kde bol spolu s ostatnými revolucionármi na istý čas zadržaný a potom ešte zadržaný na hraničnom priechode vo Švédsku. Avšak na zásah amerických právnikov, kanadských úradníkov a s pomocou Trockého amerických pasov, vydaných prezidentom USA Woodrowom Wilsonom, Trockij, spolu s ostatnými revolucionármi prišli do Ruska, kde mohli spustiť boľševickú fázu revolúcie. Podplukovník John Bayne MacLean, ktorý mal napojenie na kanadskú rozviedku sa vyjadril: „niektorí kanadskí politici alebo úradníci boli hlavnými zodpovednými osobami za predĺženie vojny (Prvej svetovej vojny), za veľké straty na životoch, za zranenia a utrpenie v zime roku 1917 a veľké nemecké ofenzívy v roku 1918“. O nič inak to nebolo, ani so zapečatením vagónom Vladimíra Lenina zo Švajčiarska do Ruska, ktorý organizoval nemecký generálny štáb.

Asi najzaujímavejšia je kapitola venovaná misii Amerického Červeného kríža (AČK) v Rusku – 1917, ktorej väčšina členov boli predovšetkým významné osobnosti finančného sektora New Yorku z Wall Street a ich asistenti, ale len 7 osôb – lekárov a pracovníkov špecializujúcich sa na medicínu, ktorí krátko po príchode do Ruska misiu opustili. Jednoznačne najvýznamnejší členovia misie z finančného sektora boli William Boyce Thompson, neskorší vedúci misie a jej sponzor a riaditeľ Federálnej rezervnej banky v New Yorku, ďalej to bol Raymond Robins, zástupca vedúceho misie, banícky promotér a socialistický politik a Thomas Day Thacher, partner prominentnej právnickej firmy Simpson, Thacher & Bartlett. Táto misia AČK v Rusku predstavovala vôbec prvé významnejšie nadviazanie vzťahov s boľševickým režimom zo strany USA a vďaka následnému stretnutiu Thompsona s britským premiérom Lloydom Georgom britský vojnový kabinet zmenil svoj negatívny postoj voči boľševickému režimu a začal s boľševikmi spolupracovať. Tento krok nasledovalo aj Francúzsko a spolu s Britániou vyslali svojich neoficiálnych vyslancov pre komunikáciu s predstaviteľmi boľševickej vlády. No však najzarážajúcejšie je azda financovanie revolučnej vlády Kerenského a po boľševickom prevrate najväčšie objemy peňazí putovali práve boľševickej vláde, pričom o najväčšej čiastke jedného milióna dolárov informoval vtedy aj Washington Post. Všetky tieto sumy boli prevádzané cez National City Bank, ktorá patrila J. P. Morganovi. V knihe sa autor zmienil, že táto banka bola ako jediná zahraničná banka vyňatá zo znárodňovacieho procesu boľševikov.

Autor porovnáva s misiou AČK v Rusku s misiou AČK v Rumunsku, ktorej vedúci misie bol Henry W. Anderson. Obidve misie prebiehali v rovnakom období. V knihe sú uverejnené viaceré citácie telegramov Andersona, v ktorých sa opakovane sťažuje na ignoráciu svojej misie a nalieha na misiu AČK v Rusku, aby poskytla lekársky personál, zdravotnícke vybavenie a financie pre misiu v Rumunsku, kvôli hroziacej epidémií, keďže misia AČK v Rusku, ktorej vedenie už vtedy prebral Robins, mala na starosti všetky finančné výdaje, ako aj logistiku liekov a potrebného materiálu pre misiu v Rumunsku. Môžeme si len domyslieť, čím bola zaneprázdnená misia v Rusku. Podkapitola venujúca sa misii AČK v Rumunsku nám jasne ukazuje pravé poslanie Červeného kríža, zatiaľ čo misia v Rusku zneužila Červený kríž pre zištné ciele Wall Streetu. Na túto obzvlášť zaujímavú tému Vám prinesieme aj osobitný článok.

V knihe je ďalej množstvo dôkazov o financovaní boľševickej revolúcie významných podnikov a korporácií spätých s Morganovými a Rockefellerovými záujmami, ako bolo založenie prvej sovietskej zahraničnej banky Sovtieskeho zväzu – Ruskombank, ktorá dnes pôsobí v Ruskej federácii pod názvom VTB bank, ktorej prvým riaditeľom bol Max May z Guaranty Trust Company, podozrivý z podpory nemeckej špionáže v USA, ďalej fakty týkajúce sa vývozu ruského zlata do USA, spolupráca Sovietskeho úradu v New Yorku s dôležitými firmami USA, financie pre boľševickú vládu prevádzanú cez „bankára boľševikov“ Olofa Aschberga a mnoho ďalšieho. Dôvod prečo sa toto všetko dialo, prináša do údivu mnohých historikov, ekonómov, či politológov ktorí sa nejakým spôsobom zaujímali o túto tému, teda pokiaľ mali dostatočné zdroje. Množstvo historikov sa radšej rozhodne neskúmať toto obdobie z toho nezvyčajného uhľa pohľadu, ako Sutton, už len kvôli možnému výsmechu historickej obce, alebo pokazeniu si svojej vedeckej kariéry, tak ako je to v prípade historikov, ktorí sa rozhodnú objektívne písať a publikovať o 1. Slovenskej republike a vlastne samotný Sutton je dobrým príkladom, takéhoto prístupu vo vedeckej oblasti, nakoľko on sám sa stal obeťou politickej korektnosti, po ktorej bola jeho vedecká kariéra prakticky zničená a na vydavateľov jeho kníh boli vyvíjané nátlaky. Sutton nám prináša prekvapivé odpovede prečo mala Wall Street záujem podporovať boľševickú revolúciu, prečo tak veľmi podporovali ako domácu, tak aj medzinárodnú ľavicu. Zmienka o „využití povojnového ruského trhu“, ktorá sa pravidelne v knihe objavuje, nám dáva jednu z mnohých odpovedí.

Wall Street a boľševická revolúcia je jednoznačne kontroverzná téma a kontroverzná kniha, už len kvôli množstvu konšpiračných teórií, ktoré túto časť histórie sprevádzajú. Sutton niektoré z týchto teórií potvrdzuje a iné naopak zavrhuje ako „dymovú clonu“, ktoré mali zakryť skutočnú pravdu, resp. odkloniť pozornosť iným smerom. V súčasnosti je už veľké množstvo materiálov, na ktoré Sutton vo svojej knihe odkazuje v poznámkach pod čiarou, najmä archívy Ministerstva zahraničných vecí, zdigitalizované a môžeme tak mnohé z týchto materiálov skúmať a tento neuveriteľný a šokujúci príbeh rozšíriť a ešte viac preskúmať. Štýl, ktorým je kniha písaná je trochu špecifickejší, ako sme zvyknutí u historikov, pretože Sutton je predovšetkým ekonóm a taký je aj jeho prístup skúmania k danej problematike a ku ním skúmanej histórií. Naše Vydavateľstvo Veritas vstupuje na knižný trh Slovenska a Českej republiky s prvou knihou a to práve s Wall Street a boľševická revolúcia od Antonyho C. Suttona. Dali sme si veľmi záležať na celom procese vydania tejto knihy. Zabezpečili sme kvalitné preklady z angličtiny do slovenčiny a češtiny, vykonali detailné korektúry, aktualizovali niektoré informácie v knihe z roku 1974, vylepšili uvádzanie dokumentov v knihe, zabezpečili kvalitnú sadzbu textu a mnoho ďalšieho až po samotnú tlač v kvalitnej tvrdej väzbe potiahnutú parciálnym lakom. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do tohto procesu a umožnili vydanie nášho prvého titulu.

Už teraz pracujeme na vydaní ďalších titulov Suttona a v budúcnosti môžete očakávať aj iné kvalitné tituly zamerané na históriu a nielen na históriu.

Autor: Patrik Kubička

Dátum vydania: 12. 12. 2018

Koupit knihu: http://www.veritasknihy.sk/kniha.html
4 Komentářů k Nová kniha: Antony Cyril Sutton – Wall Street a boľševická revolúcia

  1. Maroš napsal:

    Admin - teraz si sa dostal do bodu, keď je tvoja práca buď zbytočné, alebo robíš niekde chybu! Polož si otázku, prečo tieto kľúčové informácie nezaujímajú tvoje "osvietené" publikum?!
    Prof. Antony C. Sutton - Wall Street a Bolševická revoluce 1917- CZ titulky
    https://www.youtube.com/watch?v=9Ui6AJO_9ME

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!