Zrada vzdělanců?

Skupina evropských intelektuálů, včetně Milana Kundery, vydala výzvu, tvrdící, že Evropa je v největším nebezpečí za posledních 70 let.

Odloučení intelektuálů od lidu

V meziválečném období popsal Julien Benda ve své knize Zrada vzdělanců spolupráci vzdělanců s totalitními organizacemi, tenkrát ještě ve stadiu zrodu. Vzdělanci se odpoutali od svého poslání „obecné humanity“ a kolaborovali se zlem. Podle jeho vyjádření to učinili za peníze a slávu. Ideově se vlastně vzdělanec vymkl z univerzálních hodnot lidství a dal se do služeb speciálním hodnotám nacionalismu a třídně laděným ideálům také ve jménu lidství, ale speciálního - národního a třídního. Tenkrát vznikající totality měly humanitní základ, řešily bídu dělnické třídy a dávaly masám naději na lepší život. Benda to nazval zradou proto, že tyto totality používaly ve jménu svých líbivých ideálů zavrženíhodných násilnických metod. Měl pravdu, stal se vlastně prorokem, tyto organizace potom způsobily nesmírné zlo, které už se vymklo původnímu účelu - zlo pouze jako dočasná metoda k dosažení dobra.

Jsou dnešní intelektuálové takovými proroky, jako byl Benda? Je výzva Fight for Europe prorockým prologem varujícím před nacionalismem a iredentismem? Myslím, že má spíše pravdu Milan Knížák, když považuje tuto aktivitu za zpozdilou. Ano, historie se sice opakuje, ale ne zcela. Kde stojí dnes tak řečení populisté a nacionalisté, kteří jsou ve výzvě kritizováni? Vždyť i oni na něco reagují, každý jev někde začíná a má nějakou příčinu. Vždyť i totalitní režimy měly příčinu v pauperizaci lidí, způsobené válkou (první světovou) a hospodářskou krizí.

Proto i současné emotivní reakce proti Evropské unii využívající národního vědomí jsou reakcí na snahy EU snížit rozhodovací pravomoci zvolené reprezentace národních států. Ale hlavně integrace EU není jasná, není nikde schválená cílová vize. Neví se tedy vůbec, kam kráčíme, a v určitém momentu, když občané začnou cítit nějaké omezení suverenity, nutně, pokud jsou ještě svobodní, povstanou. To samozřejmě udělají obyčejní občané, nikoliv intelektuálové; právě proto toho mohou využít politici chovající se jako populisté (typicky v případě prezidenta Zemana), kteří obyčejné lidi oslovují nejsnadněji. Potom ovšem nepřítomnost a protest intelektuálů (viditelně vysokých škol a umělců) v tomto hnutí vypadá jako zrada intelektuálů, jako nepochopení situace, jako zaprodání zájmů národa. Je to tak?

 

Přirozenost jako kritérium

Jaké hodnoty stojí proti sobě? Na jedné straně intelektuálské vize sjednocené Evropy, nikterak přesně nevyjádřené, dokonce velmi snadno vyvratitelné. Na druhé straně vyzkoušený a přirozený princip národního státu. Tedy iluze proti přirozenému principu, který viditelně funguje a nebyl zatím překonán (rozbíjení národního státu není překonávání, dokud není jiný použitelný vzor). Národní stát byl sice kdysi zneužit nacismem, ale nebyl to nacismus sám o sobě. Národní stát lidi sjednocuje a vytváří sociální kapitál, tedy nezištnou angažovanost, která viditelně upadá s úpadkem národního vědomí. Lidové hnutí, má přirozený konzervativní charakter. Proč se ho etablovaní intelektuálové neúčastní? Na to je docela jednoduchá odpověď: Národní vědomí už opustili v zájmu iluzí, většinou v zájmu představy, že brání zlému nacionalismu. Přestože cítí, že demokracie nemůže existovat bez emotivního vztahu ke svému národu, obvykle žijí v neuvěřitelném rozporu, za demokracii bojují, ale ve skutečnosti tvrdí, že je špatná a přinesla nástup nacismu. Chtějí demokracii nebo nechtějí? Ve skutečnosti za ni bojují v Rusku a Číně, ale doma z ní mají strach, protože to je ona, která vynáší do vlády jejich populistické odpůrce.

Populismus roste s čistě prospěchovým přístupem ke státu. Je překonatelný pouze sounáležitostí občanů, pouze sociálním kapitálem, přesvědčením, že stát je náš a my musíme přece také přinést nějaké oběti. Populismus neodstraní univerzalističtí intelektuálové, kteří národní vědomí opustili. Co vlastně chtějí? Emotivní vztah k národu a státu nechtějí, vystupují proti němu, ale populismus jako výsledek tohoto jejich snažení je jejich nepřítel. Opět rozporné a nevyjasněné iluze.

Opuštění přirozeného fundamentu, ze kterého člověk pochází, má základ v mnoha ideologických akcích, v přesvědčení o správnosti univerzalistických ideologií, které mají udělat z člověka izolovaného univerzálního jednotlivce bez pohlaví, bez rodiny, bez genderového statusu, bez národa a obce. Má vzniknout nějaká nová demokracie nátlakových skupin, prý občanská společnost, zvaná někdy otevřená společnost nebo duhová společnost, která bude postavena na spolcích, ve skutečnosti placených bohatými světovými oligarchy, a tím se vyřadí skutečné zvolené orgány. Základem této nové ideologie jsou jen iluze. A takové mohou mít jen mladí intelektuálové bez zkušeností, většinou bez rodin, bez reálných představ, většinou neschopní odpovědět na konkrétní otázky z praxe. Bohužel i mnozí starší univerzalisticky přesvědčení intelektuálové, kteří žijí minulostí a bojují minulé války s komunistickým režimem, kdy byl antropologický univerzalismus zbraní. Nemyslím si, že je to následek „digitální demence“, spíše přesvědčení na základě banalizace svého života, korektnosti k mocným, k zajištění kontaktů, moci, slávy a peněz. Nevylučuji ovšem nezištné přesvědčení.

Hlavní otázkou je: kdo bude vládnout? Jestliže bude vládnout lid dané země, potom si zvolí tzv. populisty, kteří budou hájit zájmy národa. Pokud bude skutečná demokracie, musí existovat emotivní vztah k vlastnímu národu a nezištná angažovanost, jinak nastane jen uplatňování osobních zájmů a postupný rozklad jak vidíme dnes. Tento vzor národního státu je přirozený, vznikl přirozeným vývojem. Jinak může vládnout jedna z mnoha variant propojení peněz, nátlaků, vazalských vztahů v rámci diktatury. Evropská unie může být jednou z variant diktatury. Demokratická být nemůže, protože nemá jednotnou identitu. Zavedením demokracie by vládly velké národy a univerzalismus by zanikl. Univerzalističtí intelektuálové musí předstírat, že to neví. Předstírají iluzi univerzalismu, který není reálný sám o sobě, ale je jen metodou nastolení imperiálního nacionalismu některého z velkých národů.

 

Vývojové trendy

Přirozené principy fungují samy bez zasahování člověka a nejznámějším dobře popsaným je tržní ekonomika. Stejným přirozeným principem je národ, na který se přenesla emotivní energie z dřívější sounáležitosti s rodinným klanem nebo kmenem. Evropa je kontinent a přes určité společné prvky takový emotivní vztah nemá. Vytvořit ho uměle nelze, přirozený princip, kterým by se identita vyvíjela, nikde nevidím. Semknutí se okolo „evropských hodnot“ a „lidských práv“ jako nějakého náboženství nevytváří žádnou kulturu, žádný emotivní vztah, žádnou sounáležitost, žádnou nezištnou angažovanost jako u sounáležitosti s národem. Uměle vytvořené hradby proti Rusku a Číně nevytvoří nějaké semknutí. Tyto země mají jen poněkud odlišné hodnoty, většinou k těm evropským směřují, jen to déle trvá. Boj s nimi ve skutečnosti není ideologický, ale má ekonomický charakter, je to boj o trhy a o zdroje. Je to boj supervelmocí, do kterého jsme nějak zataženi a nuceni. Využívat toho k nepřátelství, aby vznikla sounáležitost a identita, je opět jedna z iluzí.

Také se domnívám, že Němci a Francouzi jsou spíše s Evropou spojeni, oba národy měly jakési imperiální snahy Evropu sjednotit a ovládnout. U nich možná je EU jakési pokračování jejich národních říší. Takový fundament evropské identity si lze představit jako nebezpečný. Nemá snad dohoda Merkelové a Macrona právě tento účel? Nebude příští Evropa nějaké franconěmecké směřování, nadřazenost kulturní a poevropštění nebude snad pofrankoněmčení?

Kdo jsou vlastně univerzalističtí intelektuálové? Stali se snad nějakými novými Evropany, rozešli se se svým národem a přijali za svoji identitu Evropu? Ale to není strukturovaná identita, tedy identita národní rozšířená na Evropu. To je evropská identita vzniklá na troskách identity národní. Kam se přidá univerzalistický intelektuál, když půjde o spor jeho národa s evropskými strukturami? Půjde proti svému národu? A koho bude ve skutečnosti hájit? Evropu jako vidinu?

Přesto nemůžeme rozpustit Evropu bez nějaké supervize. Bezpečnost před sebou samými musíme zajišťovat orgány, které budou mít určitou moc hlavně řešit spory ve vztazích, nikoliv zasahovat dovnitř států. Diverzifikovaný svět národů nelze zrušit, národní kultury jsou to proto, aby soutěžily svými vzory. To nejsou jen kultury jako nějaký folklór, to jsou životní vzory, to jsou způsoby obživy a života. K tomu je zapotřebí vytvořit též vhodný způsob integrace cizinců tak, aby domácí kultura nebyla ohrožena, může být obohacena, pokud bude chtít. Ani obohacování nelze vnucovat.

 

Zdroje:

Julien Benda – Zrada vzdělanců – Mánes Praha 1929

http://tn.nova.cz/clanek/zachrante-evropu-pred-populismem-varuje-manifest.html
41 Komentářů k Zrada vzdělanců?

 1. Josef Švejk napsal:

  Také znám jednoho vzdělance, pane Podracký. A jako na potvoru taky Benda. Akorát není Julien.

  • Krtecek napsal:

   HVzV nám hlási,že jejich komentáře k tomuto tématu byly vymazány a dalši snad nebudou připuštěny.
   Prostě bude to prý ta terorcenzura!

   • Krtecek napsal:

    ZKUSILI ZNOVA PŘISPĚVKY OPAKOPVAT ALE NEPUSTILI JE.

    Takže vidite,že pokud chcete nit parťáky ve značče HVzV tak by solidarita neškodila.
    Podle toho co nám napsali nebyli přispěvky ani sprosté ani ostré,prostě jen psali,že se zdejši přispěvky a komentáře KRYJI s jejich články Národniho programu a v čem!

   • HVzV? napsal:

    MAŽOU NÁS,VI,ŽE SI KAŽDY OBČAN TADY MŮŽE PŘÁT CO CHCE

    ale intelektuálové to mohou uskutečnit a proto je vztekle mažou a blokuji!
    Zkusmo jsme to zkusili odblokovat a napsat tuto větu, tak jesti se to zobrazi?

    • Paw napsal:

     Spise Podelanost Podelancu , ktery omdlivaji strachem , kdyz nekdy a kdyby meli svuj vlastni nazor..
     Ale nevynechaj jednu prilezitost nas poucovat..

  • HVzV? napsal:

   ZKUSME DISKUSI O NEPODMÍNĚNÉM ZÁKLADNIM PRÍJMU,KTERÝ KRADOU

   ti všehoschopni naši zločinci dnes VŠEM domorodcům ČR a přesto,že to dostávali za komančů všichni cinkálisti je za to vycinkali a dnes je kradeno každému asi 10 000 korun měsičně a lidé to nejen nevědi,ale i nechtěji ,odmitaji za svoje penize pohnout prstem.
   Ptali jsme se komunistů proč to nemaji v programu,ovšem oni sedi na zadku nic nechtěji dělat prý to ví,ale jmenovalo se to prý jinak!
   Kdo je zvedne když jim padaji preference a oni tupě hledi na svůj sestup Lumiků?

   CO TO JSOU ZA TRUBKY,KTEŘI ČEKAJI AŽ JIM ČLENSTVO UMŘE JE FAKT K POSRÁNI!

  • HVzV? napsal:

   CHÁPOU VŠICHNI PROČ JSME TERORIZOVÁNI MAZÁNIM EMBARGEM ATD

   my jsme totiž pochopili,že se tu nebudeme mezi sebou řezat ostrými myšlenkami,ale budeme chtit to stejné co oni to jest,aby vláda pochopila,že bohatnout nemohou do nekonečna korporace,přičemž spojeni korporaci a bank s politikou znamená fašismus a naše smrt,kterou se dá vydělat neskutečné prachy!

 2. niSas napsal:

  Plky mě nezajímají, volím přímo

  1) bezpodmínečný příjem
  2) bezpodmínečné bydlení
  3) bezpodmínečný dekret na podíl půdy
  4) bonusový přístup k uzdravování
  5) podíl na věcných volbách potřeb
  6) zrušit úřady na sociální a zdravotní výpalné
  7) zřídit národní spořitelnu
  8) zdroj nezávislé energie do každé naší rodiny
  9) zakázat lichvu a exekuce
  10) zřřídit národní industrii. národní školství, národní zásobovatelskou síť, národní telekomunikační síť

  • proud napsal:

   Najednou narodni,ale prachy ti nesmrdej,takze zase hnat stada........mel sis precist moje body,udelals to? :-))))

   • niSas napsal:

    Blboně jako Podracký, Zeman, Petříček, Kalousek , Klaus starý a mladý, a ostatní kretény nevolím. Volím přímo
    1) bezpodmínečný příjem
    2) bezpodmínečné bydlení
    3) bezpodmínečný dekret na podíl půdy
    4) bonusový přístup k uzdravování
    5) podíl na věcných volbách potřeb
    6) zrušit úřady na sociální a zdravotní výpalné
    7) zřídit národní spořitelnu
    8) zdroj nezávislé energie do každé naší rodiny
    9) zakázat lichvu a exekuce
    10) zřřídit národní industrii. národní školství, národní zásobovatelskou síť, národní telekomunikační síť
    P.S.
    Další body budou následovat později

    • proud napsal:

     1) bezpodmínečný příjem – dokud se neodstrani z vetsi miry ovcanstvi a penize v ramci vlasti
     2) bezpodmínečné bydlení
     3) bezpodmínečný dekret na spolecny vlastnictvi svy zeme jako odkazu predku
     4) Zdravi a vzdelani zadarmo
     5) podíl na primym vedeni vlasti pomoci vseobecnych referend
     6) nahradit úřady na sociální a zdravotní výpalné uradem duchodovym a invalidnim,ostatni davky zrusit,jsou nahrazeny nepodminenym prijmem
     7) zrusit veskery banky,pojistovny a sporitelny zaroven s penezma
     8)volne energie vsem podle moznosti a prani s durazem na budovani zdroje tepla a elektriny na urovni vesnic a mest,kde je potreba,neni pokryto verejnou siti,individualne.
     9) lichvu,vydirani a exekuci a vsechny pokusy o ne postavit mimo zakon
     10) zřídit národní industrii. národní školství, národní zásobovatelskou síť, národní telekomunikační síť,budovat kolem mest a vesnic pole,louky a zahradnictvi pro nezavisle pestovani zdraveho jidla mistnich
     11) vsechny body zavist do uzsiho vyberu ostatnich k rozhodnuti lidi o jejich projednani a zavedeni,nebo nezavedeni,v referendech,rozhodne vetsina
     12) Pripravovat se na uplnou, svobodnou, bezfinancni a bezobchodni budouci spolecnost uvnitr vlasti praci s lidma a hlavne s novou generaci

     • niSas napsal:

      Nelíbí se mi ani jeden papalášskej ksicht . Moje potřeby sou krásnější, barevnější, užitečnější, udržitelnější, přirozenější, láskyplnější a dobrotivější než gesichty zmrdů co se nasrali k veslům titaniku a v podpalubí rozkazujou, že se má eště víc pádlovat abychom se k ledovci dopádlovali rychleji, prorlůstově, ziskově. Malé děti mají víc rozumu jak vy debilové. Ony nevolí gesichty ani za-kony. Děti volí dycky své potřeby, to co potřebují a na obrázky s gesichtama klidně pustí co mají v plínkách. Ani mžikem své státnosti se nezamyslí, esli a co ten gesicht něgde říkal nebo co jak myslel. Pokud je něco zaujme, tak je to buď nějaká grymasa, blbej škleb nebo dunění v makovici, pak se přirozeně a lásky plně usmívá nebo se dokonce řehtá. Muheeeeeeeee

      • proud napsal:

       V tom se shodneme,na papalase a papalastvi jsem vysazenej uz od mala............obzvlast kdyz celej slavnej papalas vi a umi uplny hovno,ale rozdava "moudra" jak o zivot.

      • proud napsal:

       Aby byly tvoje potreby jasny,musis nejdriv nejak viditelne upravit financni system,jenze funkcne a ochranene proti zneuziti.Jinak si tvoje body protirecej prave v tom.Nikdy nebude delat dobrotu kdyz bude mit kdokoli vic nez druhy,pamatuj si to,proto rikam,vsechno,nebo nic! A s financnim systemem zlikviduju uplne prirozene i elity a GP......k tomu i mximalni kus kriminality......o otroctvi ani nemluve.Nakonec zlato,a stribro jsou taky jen kovy a diamanty jen nerosty,bez ropy mam tuchu se obejdeme a prestaneme nicit planetu jejim vybrakovavanim,urcite ma jinej smysl a je dulezitejsi pro svet,nez aby horela v motorech....atd,a tak podobne,vsechno souvisi se vsim,ani zbrane nebudou,zadarmo je nikdo nevyrobi a nikdo ani nebude potrebovat........

  • HVzV? napsal:

   Pane SASINE VĚTŠINA TOHO CO JSTE NAPSAL SE KRYJE S ČLÁNKY NPV

   čili s Národnim programem voličů,který navrhla a vydala NEPOLITICKÁ Společnost voličů OSV.
   Polit subjekty to okamžitě pochopily a začal a trvá nechutný teror!
   K uskutečněni jakýchkoli potřebnosti občanů je zapotřebi moci,ta je však voličům ukradena zmanipulovaným tiskem a tv.
   Jako dalši pojistka je zabezpečeni BEZMOCNOSTI našich tzv zastupitelů,kteři NESMI prosazovat vůbec nic co by voliči chtěli i když si je plati!Ceknou li vyhodi je strana na dlažbu a zůstanou tam ležet se svými hypoptékami!
   Pokud chcete něco dostat musi se vymyslet něco nového a to práve tvoři a navrhuji naše špičky z OSV,které pokud podporovány ve svých receptech nebudou pak ani nedojde k jejich uskutečněni!

   Otázka na vás pane Sasine,která je velice nebezpečná!
   .
   MÁTE NĚJAKÝ JINÝ RECEPT JAK TO CO PÍŠETE USKUTEČNIT?

   • niSas napsal:

    Řeknu to takhle. V jednom, pořadu se o tem dlouhým přebýráním lejn od kobylinců zabýval Emil Páleš, gdy si k vysvětlení svých úvah vybral germánského filozofa Spenglera, kerý v souladu s mými úvahami rozebírá přirozený úpadek organizované společnosti na příkladě toho, že poměřoval kulturu a cicvilizácu. Oslími můstky došel s údivem k závěrům, že kultura je to , co žije, to co roste a kvete a cicvilizáca je to, co kostnatí, tuhne a umírá. Tady vzniká místo uchopení, že cítím co je kultura a vím co je cicvilizáca, že tady vzniká pochopení rozdvojení cest, keré nelze nechápat, páč se jedná o dvě cesty. Chápete. Cestou cicvilizáce se dá dojít, to je budoucnost, jen do zatuhnutí, čili do míst houstnoucích., gde už málo co roste, gde už to není o žití. V protikladu toho je cesta, trnitá úzká, kerá vede do kulturních , životných plání tvořivosti gde to žije, raduje se, vytváří to vztahy, prostě do míst gde se rostliny, život i lidé mohou svabodně rozvíjet a radovat se z toho přímo u toho tvoření. Kolem první cesty se rozprostírají betonová, ocelová města, gde drtivá většina blboňů nic neprodukuje, posedávaj v úřadech předávají si dokumenty, podepisují a vymýšlí složitosti, kolem kerých se povaluje posluha. Kolem druhé cesty se rozprostírají podíly na neprodejné půdě, rodinná sídla, tvrze, zapuštěné do přírodních zahrad, gde společenství přirozených kultur sebe navzájem podporuje. Důležité tedy je pochopit, kam ty cesty vedou a vybrat tu správnou. Cesta civilizační vede k válce,, k restartu. No a aby se to neopakovalo, musí se blboni chytnout cesty kulturní. Závěrem tedy to řešení, keré z tech Spenglerových úvah vyšlo je, že nepomůže nic jinýho než krev. Něco jako krev rodu, něco co protéká člověkem, živí ho smyslem života, něco co dává člověku vůli být na tomto světě a to se vzepře. To způsobí, že se z blboňů stanou zase lidé. Lidé, keří začnou odmítak režim. Začnou na něj srát a přestanou se jím zabývat. Doslovně, že se nechaj klidně hodit lvům, že jim to bude fuk. Tady v našich podmínkách by se jednalo vo lidi, keří se přestanou zabývat politickým kecy, že se soustředí přímo na věcné plnění svých potřeb nebo se klidně za své postoje nechaj vyhodit z parlamentní kantýny nebo z votrocké "práce".Takže jistě, idealizovaně lze říci, že gdyž vod teho režimu daj lidi ruce pryč, že se rozpadne, to je ale cesta snílků. Jiná cesta může být ta, že lidi sepíšou svých prvních deset bodů, věcně a dycky gdyž něgde bude papaláš kecat, tak mu těch deset bodů vrazit do huby. Těch deset základních bodů se naučí každej blboň, aji gdyby z teho dělal reparát nebo to dal za tři, už by teho moc nepokazil. No, gdyby se to dostalo do škol, to by byla jízda. Takže nejdříve se blboni musej naučit těch prvních deset bodů potřebnosti, protože v opačném případě zas budou volit nějaké imbecily a budou si představovat, že voni těch deset bodů potřeb znaj lépe.

    Takže naučit lidi těch deset bodů potřebností.

    • Jan Kowak napsal:

     Ha.. zz zrada a .. Sasíne - ta-ky sse ti obj.. Teď ne -

     Wim .laku ?
     .. Sse mi měněj ty , kurwááá do pi-če.

     Masked &nd un.. ssem TO za-se zzz ww wzapoměl .. Šwe -

     Ku pi-čóó.. no to je past , jag psal RÁ-NO mistr OUD !

     A ne-bo ne , Robo ?

     .. teď newim a peňaŽen-ke mam tag.. istu 500 €

     Ale NYC ti nepoš-lu .. bo protože ti nemo-žu Po.. až

     Krtek po pomáhat při Tom , sse m tam ssem to

     Si-ce asi newyJádřil oupl.ně Tref-ně AA ale wom
     Womluf..te jí Goši

     .. newidomou Di Díwku z eet si hrát : ))

     we-cu tu-to Hongo-wi - jest-li to zná ww won , že prej
     Ne.e

     Mě přin-de jag Buzerant Proud..

     Michala

    • HVzV? napsal:

     ROZUMÍME TOMU TAK,ŽE EL COMANDANTE KOWAK NAŘIZUJE,ABY FUJEREM

     byl každý kdo přijde s nápadem ať je jakýkoli, hlavně,aby byl dobry!
     Takže pane Sasine pokud jsme tomu dobře rozuměli naformuloval jste váš nápad jako

     SESTAVOVAT PRVNICH DESET BODŮ POTŘEBNOSTI ,KTERÉ BY DOKÁZAL POCHOPIT CO NEJVĚTŠI POČET ČR DOMORODÝCH VOLIČŮ

     jako články potřebné a hlavně, aby ovčanstvo vědělo co vlastně znamená jejich obsah.

     Dále pan Pitralon přicházi s nápadem starat se o naši bezpečnost, nebot si správně mysli,že naše ARMY byla rozprášena a vlastně neexistuje..

     Většinu občanů zdá se nerozházi,že jim kradou jimi zvoleni zločinci 10 000 měsičně a proto je téma,aby se vláda starala,aby bohatli občané,nikoli majitelé velkých peněz stále nepřevládajici.

     Tudiž je stavba Národniho programu voličů správnou cestou přičemž se jevi začit téma sily, tj článek č.8.NPZ ve formě .

     KVŮLI TOMU,ŽE SE CHCEME MÍT JAKO VE ŠVÝCARSKU OTÁŽEME SE VŠECH,ZDA si myslí,že BY ŠVÝCARSKÝ SYSTÉM OBRANY UŠETŘIL TOLIK PENĚZ,ŽE BY SE NATO STALO PRO ČR ZBYTEČNÝM A MY SE MĚLI PŘESTO JAKO PRASATA V ŽITĚ!

     což je poté,když nikdo penize nechce a odmitá za ně bojovat tématem nejjednoduššim ,nebot můžeme i tady dát odkazy na to jak a co vlastně ŠWAJC ARMY je,kolik má děl maskovaných zahradnimi domečky v populárnich filmech s odkazy tady a tak podobně!

     KDO MÁ JINÝ NÁPAD AT HO NETAJI A NEČEKÁ AŽ NÁS ZGUMUJÍ VŠECHNY DO MRTĚ!

     • niSas napsal:

      První je ten plán. V kostce to vaše desatero potřebností, keré se naučí zpaměti každej blboň.
      1) Každej bod se musí vysvětlit dle pravdy co znamená.
      Chci žít jinak než ve Švícarsku, páč to je mordechujsky obsazené území, netřeba tam hledat vzory ani logiku viz bod 1)-

      • HVzV? napsal:

       Samozrřejmě NAŠE články potřebnosti budou.Žádná křeč!

       Už to jedé už to stejně fiči,pokud nechtěji lidé penize a fandi komunismu, dobrá máme demokracii, jejich věc,ale proč se bát vzděláni a dozvědět se něco z ciziny a zvlášt o Švýcarské armádě to je přeci sila,mobilizuje v krátkém čase přes milion borců dát tu nato odkazy jak to dělá nemůže škodit spíše naopak.
       To se dá hezky česky hned udělat a bez peripetii i Lenin by souhlasil.
       Učit se řikal a bude hotovo a tak ho za to vycpali a jeho odkaz žije dodnes nebo snad ne?
       Ostatně náš mentor pan doktor inžinýr J.M. CSc je také nesmrtelný tak co!

 3. niSas napsal:

  Sem to teda dočet do půlky, ale velevážení kokoti, to sou stále neuvěřitelný slinty, zvedá se mi z nich kufr , skoro víc jak přednáška z Hrádku. Tam bylo allespoň něco k smíchu.

  Vy jenž se osoplujete furt psát své moralizmy, socializmy a kapitalizmy, děte už do prdele a spláchněte za sebou. Celej zkurvenej svět je vaše dílo páč se ohýbáte doomrzení politické módě, kerou ani neumíte vymyslet. Jen to kopírujete a přilepujete k temu svoje pitomé nálepky tak dlouho dokud z teho nezimbecilníte. A kokoti, keří to něgde najdou pohozený a hned to bafnou a lepí to blboňům před rypáky sou stejný hajzlové, páč za celou dobu nenapsali ani svých podělaných deset bodů, keré budou volit. z přesvědčení Takže všichni ma bozkajtě v ryť a hodně jůtuberáckejch linků na eště větší animované kurwárny. Pitomci blbí.

  P.S. Až budete všichni bezdomovci, i tam pak polezete a budete do teho strkat svojí politiku, že gdo je větší bezdomovec,, že teho budete volit, tak doufám, že tam vás už dozajista něgdo fyzicky zabije. Heh

  • .lak napsal:

   ok, to coment v odkazu
   €comisníci mohou být zvolení po správných €pských názorech hodnocení nevolenými a nikoliv zodpovědní voličům a zaměstnavatelům? Je to jasný trojský kůň.To je maškaráda ale tragihororová skořápkářských kejklířů. Paradox :-D
   https://tadesco.cz/francie-a-nemecko-jsme-rozhodnuti-vytvorit-evropskou-armadu/

   • proud napsal:

    Smir se s tim,ze rozhodnutej muze bejt kdo a jak chce,ale bez GP si ani neskrtne,a kdyby byl presto dost silenej ze by v tom chtel utopit miliardy,pak si jen akorat tak skrtne a pas skonci hodne spatne,jak nam minulost ukazuje.Vam vsem co porad prevracite drby ze strany na stranu unika porad donekonecna kdo je pan a kdo je kman...........a tim vam pak pochopitelneunikaj i mozny strategie,takze do zblbnuti zacinate a koncite tema zastupnejma blbinama a provozujete takvanej pivni a gaucovej odpor o kterym uz krome vas nikdo jinej nic nevi :-))))))))))),a jeste z tadesca od zlodeje,inu,dobre vam tak!

    • proud napsal:

     V tom ma sasin pravdu,drby a kydy,picoviny,ale neco skutecne delat,a to i kdyby slo jen o navrhy,to uz ne,tim to pro vas konci.Protoze kdyby jste to kdokoliv mysleli vazne,lezlo by z vas neco podobnyho jako z nas a diskutovali bysme o tom jak to opravit k maximalni spokojenosti vsech a o tom proc kdo z nas navrhuje to ci ono.Na prstech jedny ruky bych spocital ty co se alespon pokusili,tak smutna je bilance.

 4. Vaska napsal:

  -- a tímto jsem se rozhodl prohlásit Marii Le Pen za dočasnou prezidentku Francie a poserte se soudruzi (další kolo bude že v týhle kolonii ustavím novou vládu - tyhle kolaboranti ať táhnou) ať žijou svobodné a demokratické volby - cha cha

 5. Jan napsal:

  Kundera je komunisticky praskac, ktery udal cloveka, ktery byl pak 15 let ve vezeni. Kundera se do Ceska od emigrace nepodival, asi vi proc. Mohl by mu nekdo srovnat kostru.
  Pro nas tito lide nepredstavuji zadnou moralni ani jinou autoritu.

 6. Eva napsal:

  Vzdělanci se odpoutali od svého poslání „obecné humanity“ a kolaborovali se zlem.
  .......................
  Nekolaborovali, oni považovali lidi za podřadné. Hned po revoluci začali někteří disidenti nazývat lidi lůzou.

  • Eva napsal:

   Jsem si vzpomněla na železnou lady, někdo ji připomenul:
   Ona to vůbec byla hodná paní, když požadovala po Gorbačovovi, že má zakročit proti lidem, kteří zdolávali berlínskou zeď... Železná dáma nejprve ujistila Michaila Sergejeviče Gorbačova, že není v zájmu Velké Británie a Západu vůbec ohrožovat existenci komunismu v Sovětském svazu a přilehlém bloku. Ona odmítala komunismus na Západě, ale řekla Gorbačovovi jasně, že pokud si SSSR své mocenské zájmy bude omezovat hranicemi dohodnutými de facto v Jaltě, tak s tím Tchatcherová nemá problém, ale naopak to bude podporovat, poněvadž by to mělo podle ní vést k další stabilizaci Evropy,“ popsal Jan Kavan dobu nedávno minulou spolu s událostmi, o kterých se již ale nehovoří, ani nepíše. To vše mělo přinést porozumění, mírové soužití, dobré obchodní vztahy a záruku bezpečnosti Západu. O to překvapující je další skutečnost, o které se Kavan dál zmínil.

   „Gorbačov sám mi tenkrát osobně potvrdil, že ho Tchatcherová vyzvala, aby použil vojenskou sílu a zabránil pádu berlínské zdi. A tím pádem i změnám status quo v Evropě, neboť vyjádřila velkou obavu ze sjednocení Německa. To mohu osobně potvrdit, v březnu 1985 jsem byl vyzván jedním z nejskvělejších lidí, které jsem měl možnost poznat, Jaroslavem Šabatou, abych předal západoevropskému mírovému hnutí, ale i co největšímu počtu západoevropských vlád, text dokumentu nazvaný Pražská výzva, kterou podepsalo několik desítek signatářů Charty 77. Byl to první dokument, ve kterém opozice požadovala ukončení poválečného uspořádání Evropy v mírové uspořádání. A tam též bylo jasně dáno, že prvním krokem by mělo být sjednocení Německa. Když jsem text předával vedení britské vlády, tak se Thatcherová nechala slyšet, že sice morálně podporuje disidenty ve střední a východní Evropě, ale jejich žádost o sjednocení Německa je něco, co zcela ostře odmítá. Jak poukázala, podle ní by to destabilizovalo celou Evropu. Vytvořilo by to nebezpečnou situaci pro Velkou Británii i Francii a uvrhlo by to do chaosu a totální destabilizace celou Evropu. https://www.parlamentnilisty.cz/.../Jan-Kavan-Thatcherova...

 7. John_Pitralon napsal:

  To jsou takový slaboty... Dej si radši tohle
  Jana Kratochvílová - Dlouhá bílá žhoucí kometa https://www.youtube.com/watch?v=oZbiqpYE3i8

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!