Metastázy „plazivého“ Majdanu na Slovensku. Časť IV.

6prioritEšte o vyšších prioritách riadenia kontinentálneho krídla GP a o imitačno-provokačnej činnosti jeho „patriotickej“ slovenskej periférie. Tkáč a jeho kaleidoskop. Prezidentská diskusia. Požehnanie Harabinovi od globalistov, hlavná otázka jeho prezidentstva. Ako nehrať podľa cudzích pravidiel a vnútiť globalistom našu hru. Záver.

V tejto záverečnej časti našej predvolebnej štúdie sa znovu vrátime do Košíc, tohto matrično-okultného mesta plazivého slovenského Majdanu v prevedení „patriotov“ (periféria kontinentálov na SVK – pozn.), a začneme rekapituláciou toho, že práve tu sa uskutočnilo jedno kolo dvojkolových stretnutí Schuster – Raši – Kučma – Kravčuk. O sakrálno-okultnom význame Košíc pre globálne riadenie sme písali v druhej časti predmetnej štúdie. Tamže sme písali, že podstata týchto stretnutí spočívala v tom, že sa jednalo o delegáciu majdanistického know-how od kurátorov ukrajinského projektu „svidomizmu“ svojim slovenským proťajškom. O nič iné sa ani jednať nemohlo. A tamtiež sme písali, že Schuster z poverenia globalistov v podmienkach sakrálnosti požehnal Harabinovi v prezidentských voľbách. Poskytol som dostatok indícií a informácií, aby si človek, obzvlášť znalý KSB, mohol poskladať mozaiku a presvedčiť sa o objektívnej kvalite mojich odhadov. Vidím však, že to budem musieť povedať po-lopate. Moje predchodzie a terajšie závery a predpoklady sú aktuálne nezávisle od momentálnej politickej konjunktúre, vrátane cirkusu okolo Ficovej kandidatúry na ÚS.

Takže, nech sa páči. Stále si stojím, navzdory často nevyberavým v svojom slovníku kritikom, za svojou základnou, čiste „profesionálnou“ tézou – či sa niekomu páči, alebo nepáči. Tá téza znie – zvolenie Harabina za prezidenta je jedným z najdôležitejších elementov v „plazivom“ slovenskom Majdane v prevedení „patriotov“, pričom v plánoch Harabinových kontinentálnych kurátorov má jeho prezidentstvo pripravovať pôdu, fungovať ako informačný ľadoborec pre Kotlebovcov a iné obdobné neokonzervatívne a pseudopatriotické organizácie, ktoré si GP zatiaľ vyšľachťuje alebo drží v zálohe. Už o tom bývalí páni prezidenti diskutovali aj s Kiskom pri divine, jedle, ktoré sa Kiskovým predchodcom vraj zdá príliš mastné…

Už dlhšie pozorujem kvasenie v slovenskom informačnom poli a s veľkým znepokojením vidím, že pozadie týchto našich domácich „revolučno-deštruktívnych“ a polarizačných spoločenských procesov vykazuje čoraz viac tých prvkov, aké som badal počas pred- aj post-majdanistickej degradácie ukrajinskej štátnosti. Skúsme si odpovedať na otázku – ako salámovou metódou nacifikovať slovanskú krajinu? Čo mohli preberať Schuster a ukrajinskí ex-prezidenti na svojich stretnutiach, o aké know-how išlo?

Používajú sa častokrát tie isté alebo podobné metódy – neustále vyzdvihovanie a operovanie pojmom „starí Slováci“ (náš komentár k Tkáčovi a „kaleidoskopickosti“ jeho práce čítaj nižšie – pozn.), vyzdvihovanie boja s boľševizmom a rúhanie socíku na čem svet stoit. V kontexte psycho-historického programovania nie je opomenutiahodný ani ten fakt, že v ideovo-historickej a mravnostnej propagande „patriotov“ má významné miesto fenomén útrpnosti marginality. Asi viete, o čom hovorím. Boli sme tu skôr, než Maďari, tisícročná maďarská poroba, stáročný boj o vlastnú štátnosť a pod. Doteraz mi nikto nevysvetlil, prečo bola Preambula SR formulovaná s odkazom na cyrilometodskú evanjelizačnú tradíciu, hoci nezanedbateľný počet slovenských občanov maďarskej národnosti predsa odvodzujú pokresťančenie svojich predkov od svätého Štefana – podľa tej istej tradičnej histórie! Pokiaľ mi nevysvetlia, prečo má naša Preambula viac nacionalistický, než občiansky ráz, budem oprávnený tvrdiť, že globalistickí kurátori nášho „ústavného“ (fakt?? – pozn.) rozdelenia s Čechmi (zrejme výsledok práce „kontinentálov) už a priori zakomponovali do našej štátnosti míny so spomaleným účinkom, isté ideologicko-historické prvky, ktorých kofliktogénny potenciál môže byť v príhodnej dobe inštrumentalizovaný na privodenie ani nechcem vedieť čoho. Napríklad taký Tkáč a väčšina s ním súcitiacich intelektuálov ani nezakrývajú svoj vehementne protimaďarský sentiment. V prípade víťazstva „hardlinerov“ spomedzi „patriotov“ sa môžeme veľmi rýchlo dočkať globálne-koordinovaného pumpovania konfliktu na dolniakoch, odporúčam každému osviežiť si v pamäti Viedenskú arbitráž. Tá je totiž dokonalým príkladom uplatňovania „európskej“ spravodlivosti. To práve preto Slovensko neuznalo Kosovo a neuznáva „anexiu“ Krymu, pretože je to pre viacnárodnostné Slovensko životne dôležitá otázka zachovania jeho štátnej integrity. Napriek tomu, že Fico aj Blaha veľmi dobre poznajú špecifiku oboch konkrétnych prípadov, vrátane slovenského. Naproti tomu Harabin je ochotný uznať „anexiu“ Krymu, čo je možno z morálneho hľadiska oprávnené, ale politicky pre Slovensko za daných podmienok neprijateľné a potenciálne deštruktívne. Uvedomujú si to jeho fanúšici, keď si mädlili ruky pri pive s tým, ako tým „liberálom“ Harabin znovu naložil v diskusii so Šefčovičom, Mistríkom a Čaputovou (viď nižšie)?

Národnostno-politické otázky sú neskutočne delikátnou témou, v každej krajine majú svoju históriou a dlhodobými sociálnymi procesmi danú špecifiku. Treba v tejto oblasti postupovať mimoriadne citlkivo, a nie provokovať konflikt. Ne budi licho poka ono ticho. Patrioti však všeobecne veľmi radi otvárajú Pandorinu skrinku a spúšťajú procesy, ktorých výstupy nevedia ukontrolovať.

No a to, že sme tu všetci boli minimálne x-tisíc rokov dozadu, je samozrejme v ich novom historicko-chronologickom ponímaní nepochybné. Ako vravím, parazitujú na informačnej revolúcii. Chápu, že staré je neudržateľné, a preto radšej chaotizujú obraz o histórii (Tkáčov kaleidoskop), než aby pristúpili na férový diskurz o dejinách a riadení všeobecne. Nepristupujú k histórii a priori ako k vede, ale ako k inštrumentu riadenia. Obzvlášť to, čo si dovoľujú v kontexte tzv. „starých Slovákov“ (túto formuláciu som predtým čítal len v ľudáckych učebniciach – pozn.). V princípe ide o privatizáciu globálnych dejín ľudstva, celoslovanskej kultúrno-náboženskej tradície. Veľká Morava a pred-maďarské/mongolské Uhorsko skutočne zohrávajú v našej histórii významnú úlohu, ale to absolútne neznamená, že Veľká Morava = starí Slováci. Rovnako je mylné tvrdenie, že sme tu boli skôr, ako Maďari. My – to jest kto? Väčšina hornatého vnútrozemia (80 pc územia – pozn.) Slovenska bola kolonizovaná až počas tzv. „valaskej“ kolonizácie, ktorá nasledovala po mongolskom (maďarskom) dobytí Veľkej Moravy/Uhorska. Bol to proces z XIV. stor.n.l., ktorý prebiehal súbežne s budovaním rozľahlej siete hradov a miest v našej krajine. So súčasnými Maďarmi máme, v skutočnosti, v mnohom jednotný pôvod, keďže sme potomkovia jednej dobyvateľsko-kolonizačnej „mongolskej“ migračnej vlny. Zatiaľ čo prakticky celá ideologicko-historická a národnostno-politická agenda, ktorá bazíruje na inštrumentalizácii tejto slovensko-maďarskej karty, je, tak u nás, ako zrejme aj v Maďarsku, pod taktovkou rovnakých globálno-politických kurátorov. Totiž kontinentálov. Viedeň ako rozoštvávala ňou podrobené národy, tak to robí aj doteraz. Inak by nikdy nemohla stabilne ovládať Uhorsko. Viete, ak povolíte v otázke „starých Slovákov“, tak oni, Tkáč a jemu podobní, hneď začnú hovoriť „staroslovenčina“, zatiaľ čo správne má byť minimálne „-slovienčina, resp. – slovančina“. Podobným spôsobom si dnešní Ukrajinci prisvojujú názov a tradíciu pôvodnej ruskej štátnosti, opierajúc sa na tradíciu fiktívnej „kyjevskej Rusi“. V minulosti sa ľudia neidentifikovali s národom, ale s regiónom a vierou. A liturgickým jazykom až do momentu násilnej a brutálnej „RE“-katolizácie našej krajiny bol liturgický staroslovanský jazyk.

Veď sa len pozrite, ako nemožne pracuje Tkáč. Bude Vám tu do úmoru vysvetľovať, že veď predsa Rastislav alebo Svätopluk nemohli/nechceli/neurobili niečo, čo je napísané v jednej latinskej kronike, pretože v druhej kronike nemeckej proveniencie je napísané niečo iné. Vôbec sa pritom nezamýšľa, ako je možné, že väčšina informácií o „Veľkej Morave“, s ktorými operuje, sú nemeckej proveniencie a pochádzajú z latinsky písaných kroník. Všetky bázové informačné zdroje o uhorských dejinách sú písané latinsky. A keďže je známe, že väčšina pôvodných uhorských písomností a kroník, vrátane svätoštefanskej koruny, sa v XVII-XVIII. stor.n.l. nachádzali vo Viedni, kde boli redigované a prepisované, máme v prípade tzv. „uhorských kroník“ a obzvlášť nemeckých kroník, pojednávajúcich o Veľkej Morave a Uhorsku, väčšinovo do činenia s neskoršími latinskými novodelmi, ktoré boli spísané a zredigované na základe predošlých a zrejme nezvestne „zmiznutých“ historických originálov. Prečo si myslíme, že spomínané zdroje, ktorými, okrem iného, operuje aj p. Tkáč, nie sú historické originály, ale v XVII-XVIII spísané a antedatované kompiláty? Pretože latinčina nikdy nebola pôvodným jazykom Uhorska a začala sa tu masovo implementovať až počas násilnej „RE“-katolizácie v XVII-XVIII. stor (hoci, napr., protestanti v „Uhorsku“ tiež používali latinku v rámci biblickej češtiny – pozn.). Toto je mapa „Europa Polyglotta“ od popredného nemeckého kartografa, jazykovedca a multilingvistu Gottfrieda Hensela (z mesta Wroclaw – pozn.), ktorú vytvoril v tej istej dobe (1741 – pozn.), kedy zasadla na uhorský trón Mária Terézia a definitívne sa stabilizovala moc Habsburgovcov v Uhorsku. Ako pán Tkáč vysvetlí, že v Uhorsku sa ešte v polovici XVIII. stor.n.l. používali dve písma – tzv. Illyrico-Sclavonica Elementa Hunnorum??!! Veľký pás Illyrico-Sclavonica zrejme naznačuje obrovské etno-lingvistické pásmo, kde sa používal ako bohoslužobný a liturgický jazyk buď Glagolitico-Illyrica, alebo Cyrillico-Sclavonica.

Europa_Polyglotta

Podľa „tradičnej“ histórie, v matrici ktorej bezvýhradne operujú „patrioti“, predsa hlaholika bola vytesnená krátko po Cyrilovi a Metodovi, či ako? A akéže to, preboha hunské písmo, ba ešte v polovici XVIII. storočia? Veď Huni predsa nie sú Maďari, ako to expresne prizvukuje Tkáč..? A vôbec – kde sú všetky písomné pamiatky týchto písiem a jazykov, kde sú stopy po ich existencii? Prečo o tom mlčí oficiálna história? Pripomeniem špeciálne Vám, p. Tkáč, že v „Encyklopédii Brokgauza a Efrona“ sa píše, že „…u Slovákov sa dlhšie, ako u Moravanov a tobôž Čechov, zachovala slovanská písomnosť a slovanská bohoslužba v kláštoroch…“, a rovnako usmerním Vašu pozornosť na svedectvo historika Tatiščeva, ktorý o hlaholike ako prvom slovanskom písme tvrdil – „Prvá [abeceda], zvaná Hieronymova, Hieronymom, učiteľom východným z rodu slavenského, vytvorená bola, túto dodnes ešte v Illýrii, Slavónii, Dalmácii a iných tamojších slovanských národoch používajú, aj Biblia v nej vytlačená bola…“ Nehovorí nám tu snáď Tatiščev alegoricky o tom, že tzv. Hieronymova „Vulgata“ aka „Biblia stredoveku“ bola vlastne hlaholicky písané „Slovo Božie“, ako to dosvedčuje korunovačný francúzsky „Remešský evanjeliár“? Biblia v súčasnom poňatí s členením na Starý a Nový Zákon je už záležitosťou Luthera a Tridentského koncilu. A neskorších období, vrátane inklúzií z XVII. Stor.n.l. do starozákonných textov. Zatiaľ čo sakrálnym jazykom stredoveku bol staroslovanský jazyk, jazyk, ktorým rozprával Kristus, Boh-SLOVO.

Ďalej, nech pán Tkáč vysvetlí, čo sú to za divné komunity pod symbolom polmesiaca a s názvom „Terra murata“ na mape Čiech a Moravy z pera Sebastiana Muenstera, zrejme zo XVII. Stor.n.l. (informácia konkrétne preverená u Nosovského – pozn.)? Nech povie otvorene, že sa jedná o tú írečitú „starú vieru“, pravoslávie. Nech poukáže na čisto staro-rusky písané písomnosti uhorských pravoslávnych komunít. Otázka z podobného súdku – čo je to „ruská viera“ Michala Baluďanského, „uhorského šľachtica ruskej viery“?

Muenster_Bohemia

No a čiste odo mňa, pán Tkáč – tá fabulácia, čo ste vymysleli ohľadne „Monomachovej koruny“, to myslíte vážne?

Ešte trochu poškedlím našich „patriotov“ pomocou „Novej Chronológie“. Chceme seriózne riešiť, kto boli Turci? Podľa tej istej mapy „Europa Polyglotta“ G. Hensela vidíme, že južní Slovania zrejme používali počas celej „hroznej“ tureckej nadvlády svoje vlastné slovanské písmo. Zrejme vtedy ešte „neexistovali“ žiadni katolícki Chorváti ani moslimskí Bosniaci. Všetci boli pravoslávni Srbi-Rasi. Prečo sa nehovorí, že k definitívnemu rozkolu islamu a pravoslávia došlo až koncom XVII. a v priebehu XVIII. stor.n.l? Vie sa o tom, že dobytie Ivanom Hrozným Astrachane a dobytie Ostrihomu Turkami v polovici XVI.stor.n.l. bolo, s veľkou pravdepodobnosťou, jednou a tou istou udalosťou? Vie sa o tom, že to bola súčasť tzv. „Livónskej vojny“, kedy Ivan Hrozný bojoval proti Litve („latinskej“ (LT) Bielej Rusi, resp. krajine biblického Lota – pozn.) ako súčasť ťaženia proti šíreniu Reformácie? Analyzoval niekto z „patriotov“ knihu Judit v kontexte Uhorska? A čo iné biblické knihy? Vedia, že jednou z dedičných votčin cára podľa svedectva Gillesa Fletchera bola v XVI.stor.n.l aj tzv. Važská oblasť? V skutočnosti existujú štyri hlavné etapy dejín Uhorska:

-      „byzantské“ (pred-mongolské),

-      „mongolské“,

-      „turecké“,

-      „habsburgovské“.

Vo väčšine protihabsburgských povstaní bojovali uhorskí šľachtici s pomocou Turkov. František Rákoczi, napríklad, bol právoplatne zvoleným uhorským kráľom v dobe vojny s Habsburgovcami, všeobecne považovanými za uzurpátorov trónu a koruny. Redigovanie uhorských kroník ako aj zámerná deformácia svätoštefanskej koruny je presne z toho súdka. Slovom, približne v polovici XVIII. stor.n.l. začali Habsburgovci v Uhorsku inteznívne preformátovávať myseľ ľudí, vštepovať im principiálne novú chronologicko-historickú a psycho- egregoriálnu matricu. Hlavné neštruktúrne faktory riadenia Habsburgovcov a Vatikánu v tomto procese boli – nový jazyk, nová viera, nové dejiny. Všetko sa to do povedomia mládeže vštepovalo pomocou – ako inak – prvého všeobecného školského systému. Ako aj dnes, nesústreďovali sa na staršiu generáciu, tí si vedeli o svojich dejinách, náboženstve, jazyku a písme svoje, len to zrejme nesmeli moc nahlas dávať najavo, lebo inak ich častovali predtým hrdým slovkom „Magor“ – v tom lepšom prípade. Napríklad skutočnosť, že zrejme muselo dôjsť k nejakej masovej konfiškácii a neskoršiemu zničeniu množstva písomných dokumentov v hlaholike a „hunskom“ písme, je neoddiskutovateľná, keďže dnes nielen že nevieme dohľadať predmetné písomnosti, ale ani oficiálna história o jestovaní týchto písiem v Uhorsku polovice osemnásteho storočia nič nehovorí. Obyvatelia, obzvlášť tí starší, začali neveriacky krútiť hlavami nad tým, čo im indoktrinovaná mládež začala rozprávať o dejinách a ktorá vďaka latinke značne narušila prepojenie so svojim kolektívnym psycho-historickým egregorom, odcudzila svojim koreňom. Možno starší sprvoti protestovali, ale tých nik nepočúval a prichádzali ďalšie podrastajúce pokolenia. Záležitosť na 2-3 generácie. Vďaka tomu sa podarilo niekdajších „Uhrov“, t.j. zrejme dvojjazyčný národ, majúci spoločný pôvod, presvedčiť o tom, že jedni sú Slováci a druhí Maďari (napr., doteraz sa mnoho slovenských „toponymov“ nedá zmysluplne intepretovať bez použitia turkických a gréckych pojmov – pozn.). Že jedni tu boli skôr a druhí neskôr. Že jedných pokrstil Cyril a Metod, druhých zase svätý Štefan. Slovákov presviedčali, že „trpeli pod tisícročnou maďarskou porobou“, Maďarov zas, že sú „panským národom“, predurčeným maďarizovať a vládnuť ostatným. Obidve matrice už viackrát v dejinách preukázali svoju neadekvátnosť a katastrofálnosť ich politickej inštrumentalizácie v slovenskej i maďarskej tradícii. Ak sa máme vyhnúť nástrahám GP, musíme onen sionistický, konfliktogénny prvok animozity – hľadanie a vytváranie nepriateľa – absolútne vynechať z národnej myšlienky. To je možné len pri suverenizácii sa na II. a III. priorite riadenia. Rozoštvávanie národov na vyšších prioritách je vyskúšaný a osvedčený trik Viedne. Nenaleťme im znova. To znamená aj zavrhnutie tých, ktorých skutočné či potenciálne činy/slová môžu tento konflikt provokovať. Musíme si vážiť našu národnostnú pluralitu, vidieť v nej možnosti, a nie nástrahy.

Typickým príkladom, ako periféria a politickí operátori „kontinentálov“ prilievajú olej do ohňa slovenského Majdanu tak, aby síce „nevybuchol predčasne, ale bol kontrolovaný“, je sled medializovaných udalostí, súvisiacich s maďarskou problematikou okolo pamätníka Františkovi Rákoczimu pri dóme sv. Alžbety v Košiciach, viď článok – https://www.hlavnespravy.sk/rakoci-rakoci-dlho-si-spal-ale-je-cas-aby-si-vstal-odisiel/1442302 Mal som možnosť sa viackrát v tom Dóme poprechádzať aj poobzerať. Na severnej strane je na boku katedrály vytvorený menší pamätník, ktorý symbolicky oslavuje Františka II. Rákocziho a uloženie jeho hrobu do katedrály sv. Alžbety roku 1906. František bol jedným z vodcov „protihabsburgských povstaní“ zo začiatku XVIII. Stor.n.l. Pamätník vznikol za maďarskej okupácie Košíc, a za jeho zachovalosťou do dnešného dňa, napriek všetkým ponovembrovým peripetiám, zrejme treba hľadať „globálnu protekciu“. V čom spočíva najnovší konflikt? Podľa nanajvýš tendenčne písaného článku „HS“ (znovu bez autorstva, pozdravujem kolegiálnu jezuitskú redakčnú radu média – pozn.) vraj spomínaný pamätník je akýmsi pútnickým miestom pre „maďarských nacionalistov“, ktorí tým, že sem chodia skupinovo a hlučne mu vzdávať hold, vraj rušia dobromyseľných slovenských veriacich pri bohoslužbách a pod. Hneď niekoľko otázok. Pamätník je postavený pri vonkajšej strane kostola, takže „maďarskí nacionalisti“ by museli byť pri svojich výčinoch maximálne hluční a ešte aj behať po interiéri kostola, aby „narúšali Bohoslužby“. Po druhé, ak sa to aj dialo, kde bola mestská polícia? Veď pokiaľ by tieto „akcie“ neboli prinajlepšom koordinované s mestskou správou (odsúhlasenie a povolenie na organizovanie politického zhromaždenia), tak mesto by muselo OKAMžITE proti takýmto nesankciovaným výstrelkom zasiahnuť..?? A ak nezasiahlo, znamená to, že sa to dialo pod kuratelou oveľa vplyvnejšej, globálnej moci. Smrdí to prefíkanou provokáciou na dva ťahy. Ale predovšetkým, všimnite si, aký nepriateľský a nenávistný tón uplatňujú „HS“ voči osobe F. Rákocziho. Kritizujú ho, takpovediac, z čisto habsburgských pozícií.

T.j. rovnako, ako sám „kontroverzný“ pamätník požíval doteraz protekciu globalistov, tak aj poslední ho teraz skrz svoju „kontinentálnu“, Habsburgovcom úslužnú perifériu využívajú na rozosievanie slovensko-maďarskej nevraživosti a očierňovanie posledného legitímneho ne-habsburgovského panovníka Uhorska. Počas vojny s ktorým sa globálna moc zrejme aj zmocnila v Košiciach pozostatkov „Sedembolestnej“. Ich terajší „patriotickí“ prisluhovači tu dnes kydajú hnoj na právoplatného uhorského kráľa, veľkého Uhra, ktorý bojoval proti týmto viedenským uchvatiteľom, a – čo je symbolicky dôležitejšie – stelesňuje pred-habsburgovské Uhorsko. Normálne ide „HS“ kvôli Rákoczimu od zlosti roztrhnúť, len si to čeknite, je to, ako vždy, nepodpísaný, t.j. kolektívno-redakčný článok. Podrazácky boj a imitačno-provokačná činnosť na II. priorite, v plnej kráse. Z toho istého súdku je aj blog P. Pakaša „Kto sú praví slovania?“, v ktorom, zámerne ponechajúc gramatickú chybu v názve „Slovanov“ (psycho-degradácia – pozn.), tento „bloger“ síce na jednej strane pravdivo píše, že názov Slovanov je odvodený od pojmu SLOVO, ale zároveň tvrdí, že ono SLOVO – to nie je odkaz na tradíciu Boha-SLOVO, ale na tradíciu starozákonného Jahveho. Paráda, kedy už, jezuiti, prestanete kradnúť a zneužívať moje myšlienky? Ja tvrdím, že Slovania ¬ Kresťania, pretože uctievajú Boha-SLOVO, t.j. Krista. Vy nás chcete, naopak, infikovať tým istým vírusom starozákonného, biblického projektu, ako svojho času Nemcov. To s tou našou mnohotisícročnou minulosťou je presne odtiaľ – zavádzanie na druhej priorite.

S fenoménom riadenia toho istého druhu máme do činenia v prípade s osadením pamätníka Ľ. Štúra v Štúrove. Pre zmenu sa tam tentokrát zaskvel Čarnogurský – dávny kôň kontinentálov. Ak je on rusofil, potom ja som princezná Diana. Skôr agent-provokatér. S veľmi dobrým, „patriotickým“ krytím. Zdalo by sa, čo je zlé na samotnej myšlienke? Vieme dobre, že Štúr nebol nepriateľom maďarského národa. Ale jednoducho nemôžete podnikať informačno-riadiaci manéver, keď na to nie je cieľová skupina informačne pripravená. Mnohí Maďari nášho Štúra nemusia. To práve teraz im potrebujeme popod nos strkať našich velikánov? Ja chápem, že je to demokratické a ok, ale v ovzduší plazivého občianskeho konfliktu sa to viac ponáša na pumpovanie medzietnického napätia, než na bohumilý zámer Čarnogurského. Tento akt od začiatku až do konca bol vlastne dobre zakamuflovanou provokáciou. Znovu sme pri – ne budi licho, poka ono ticho.

Chápete, že v prípade víťazstva Harabina a Kotlebovcov riskujeme reálne občianske krviprelievanie na dolniakoch? Treba hľadať a artikulovať modernú a zjednocujúcu štátnu ideológiu. Ale na to je potrebná kľudná a konštruktívna informačná práca v podmienkach harmonického dialógu angažovanej verejnosti, a nie takto neomalene, z mosta do prosta tlačiť situáciu na hranu, do konfliktu, ako to predvádza Čarnogurský a štruktúry „patriotov“ v otázke Štúrova. Podobný „globalistický“ podpis, ale realizovaný z „maďarskej“ strany, vidíme v prípade humbuku okolo pamätníkov v Rimavskej Sobote.

A to je len jeden aspekt celkovej informačno-riadiacej práce, ktorú treba vykonať na záchranu slovenskej štátnosti. Nič nie je nemenné, a obzvlášť nie štátne idey, ktoré sú, podľa Putina, živým organizmom podobne, ako je živým organizmom náš štát. Preto sa práci na tomto fronte beztak nevyhneme.

Naviac, v podmienkach, keď sa nedá oponovať GP na nižších (sme polokolónia – pozn.) prioritách, je preto o to dôležitejšie sa s ním biť na vyšších, metodologických, chronologicko-historických a konceptuálnych prioritách. Je dôležité meniť informačné pole, vpriahať mlčiacu väčšinu do nášho vektora cieľov, zatiaľ čo v rovine riadenia netreba ašpirovať primárne po zmene elít, ale snažiť sa cez zahraničnú politiku nútiť elitu vpriahať do našich procesov v krátkodobom horizonte; v dlhodobom treba pripravovať kádrovú a informačnú bázu pre vznik suverenistickej, národno-uvedomelej elity. Každopádne, bez znovuvytvorenia Československa v prípade urýchlenia a degradácie procesov v Západnej Európe sa naše prežitie ako národa zrejme nezaobíde. Viď Pjakinovo tvrdenie o apriórnej absencii štátnej suverenity a nemožnosti realizovať plnú funkciu riadenia v štátoch s obyvateľstvom pod 10 mln ľudí.

Dnes je najdôležitejšie nenechať sa vyprovokovať k činom s nezvratnými následkami, zachovať si chladnú hlavu. Obrniť sa občianskou trpezlivosťou a prezieravosťou ako odpoveď na snahy elity poštvať nás proti sebe. Netreba sa búšiť do pŕs a oblbovať ľudí frajerinami. Práve naopak, treba prekuknúť globálnu hru a samým vytvárať podmienky, informačné pole pre pravdepodobnostne-predurčiteľnú realizáciu nášho vektoru cieľov. Ako na to, si ukážeme aj na vyhodnotení prehrmevšej prezidentskej diskusie Harabina a spol. pod záštitou „Denníka N“ z pozície KSB.

Dochádza k realizácii toho, čo bolo popísané v článku o „Kauze Kuciak“ – totiž, že šlo o overstag GP, ktorý si od „kauzy“ a post-kuciakovského politického vývoja v SR sľuboval odpis Fica a podpindosníkov v prospech „patriotov“ harabinovského a kotlebovského razenia. Výsledok tohto zápasu, znovu to prizvukujem, bude závisieť od zrelosti Slovákov ako národa, viď Ficove slová o prežití SVK v „komplikovanom medzinárodno-politickom prostredí“. Bude Slovensko projektom a objektom globálnej politiky, alebo bude usilovať po subjektnosti?

Treba pamätať, že Slovensko prežíva najnebezpečnejšie obdobie svojej „ponovembrovej“ existencie. Proti našej krajine sa momentálne za aktívneho záškodníctva regionálnych a reálnej sabotáže a širokospektrálnej zrady vysokopostavených štátnych úradníkov, politikov a médií, vedie vojna na všetkých prioritách riadenia, nevynímajúc vojenskú ani genocidálnu. Cieľom je buď pretvoriť Slovensko na klérofašistickú diktatúru ľudáckeho razenia, alebo zničiť nás podobne, ako Juhošku. HARABIN JE KĽÚČOM K OBIDVOM SCENÁROM.

Preto je potrebné „kontrolovať Majdan“, udržiavať istý level spoločenskej hystérie, akúsi permanentnú informačnú a skutkovú horúčku. Preto neustále počúvame o hrozných nehodách, vraždách a úmrtiach, únosoch, súdoch s mafiánmi, policajný hovorca (po Ficovej a Gašparovej abdikácii sa zníženie suverenity nemohlo neprejaviť aj v týchto rezortoch – pozn.) M. Waeldl nám v odporných, naturalistických podrobnostiach rozpráva detaily surovo-zvieracích mafiánskych vrážd, sekundovaný nekončiacou informačnou agresiou mainstreamovej RTVS spolu s Kiskoidmi na tému „mafiánskeho štátu“..Ide jednoducho o burcovanie anarchistického, vo svojej podstate revolučno-protestného potenciálu na pozadí jednostranného a absolutizovaného kritizovania médiami a pravicou všetkého, čo i len zďaleka môže súvisieť so Smerom, Ficom, vládou a štátom ako takým. Nehovoriac o zúrivej rusofóbii a antikomunizme, ktoré sa ukazujú ako nadčasové západné hodnoty. Pri súčasnom myšlienkovom naladení, kedy viac než polovica obyvateľov je presvedčená, že za socializmu sa žilo lepšie, je takéto počínanie len dodatočným provokovaním sociálneho výbuchu. Sociologická patológia, ktorá s reálnym zmysluplným výkladom histórie a poučením sa z minulosti nemá absolútne nič spoločné.

Minuloročné žltačka a osýpky na Východe sú už len čerešničkou na tejto „darčekovej torte“ – pravdepodobne od globalistov – po predminuloročných epidémiách hydiny a dobytka. Mimoriadne dôležitým faktorom provokovania verejnej nasratosti sú dopravné zápchy, vyplývajúce z koordinovaného a súčasného budovania diaľnic, privádzačov a obchvatov po celej krajine a mimoriadnej preťaženosti ne-diaľničných ťahov. Mnohokrát majú ľudia pocit, že cestári celé roky prstom nepohli a teraz sa zrazu všade súčasne opravuje. Je to hmatateľným dôkazom protištátneho komplotu VÚC-iek, ak by niekomu nestačilo záhadou opradené stretnutie novozvolených pravicových županov v Žiline rok predtým. Nuž, čo pre niekoho môže byť chybou riadenia, pre druhého môže byť cieľom. Patová dopravná situácia a z toho vyplývajúca verejné zloba je želaným kolaterálnym efektom. Zároveň sú otvorene sabotované niektoré vitálne dôležité projekty, viď napr. bordel, čo robí istá talianska spoločnosť-subdodávateľ v rámci nekonečného projektu strečnianskeho tunela. Nechcel som to hovoriť, ale za Slovenského štátu postavili za tri roky železničnú trať Šturec – fenomenálny staviteľský počin s desiatkami tunelov a mostov.

sturec

 

strecno

Pri Žiline už pätnásty rok nevedia vyhĺbiť do hory prekliatu dieru, to už kde sme?? Novozvolený žilinský primátor Fiabáne spolu s novozvolenou pravicovou župankou E. Jurinovou len ťažko skrývali mimoletmý úsmev, keď priamo do mainstreamových kamier predstupovali s pre Žilinčanov Jóbovou zvesťou o nevyhnutných dopravných komplikáciách. Podobne, ako Vallo. Konkrétne Jurinová a Fiabáne sú, z hľadiska politiky, nikto, sú to bábky žilinského mafiánskeho dona neslovenského pôvodu (vďaka „národniarovi“ Slotovi – pozn.) Trabelssieho, ktorý sa u nás v meste stál „Cárom a Bohom“, a ktorý spečatil svoje nezastaviteľné prenikanie do vrchných osídel slovenskej politiky tým, že kúpil bratislavské Tesco. Obávam sa, že Fiabáneho víťazstvo bolo v skutočnosti jeho, Trabelssieho, víťazstvom.To je smutná žilinská realita, a to nehovorím o vypálení centrály SMER-u na jar 2018, ani o tých dvoch brutálnych bitkách, kedy v priebehu prvej polovici novembra 2017 (krátko po župných voľbách! – pozn.) akísi maskovaní bitkári vo večerných hodinách do polosmrti zmlátili jedného tridsiatnika a päťdesiatnika priamo v centre mesta na Bulvári. Ani jednu z obetí neokradli. Dostali úlohu – zmlátiť náhodne idúcich ľudí, a to tak, aby ľudia mali strach z tej náhodnosti a všadeprítomnosti, in order for their being aware of an ever-lasting pending danger. Stalo sa to v Žiline behom jedného týždňa a malo to zjavný mafiánsko-politický charakter. Dvaja ľudia skončili na ARO, so zrejme trvalými zdravotnými následkami. Stalo sa to nie tak dlho pred Kuciakom. Ale vtedy nikto nevolal ľudí na barikády. Ani len „Žilinskému večerníku“ táto udalosť nestála poriadne za zmienku!!! Jediná info bola na zilinak.sk, a na facebookových profiloch vystrašených Žilinčanov. „Žilinský Večerník“ ovláda Trabelssie. Cui bono? Aj to je smutná slovenská realita. Smutné je zároveň to, že s týmito indivíduami len tak nezatočíte, keď v ich častokrát nelegálne budovaných OC a nákupných strediskách sídlia Tatrabanky, Dexiabanky a pod., keď je Trabelssie vlastne politickým operátom globalistov (atlanticko-sionistického krídla – pozn.) na Slovensku. Dtto Haščák. Dalo by sa proti nim a Haščákovi zakročiť, keby sme tomu obetovali roky sústredenej práce a predovšetkým keby si trebárs taká SIS plnila svoje ústavné povinnosti, a nefungovala ako „jarmok tajomstiev“ a burza cudzokrajných rozviedok. So slovenskými vyvolávateľmi aukcií.

 

Úradnícko-administratívna sabotáž

V nedávnom období vyvolala veľa rozruchu publikácia videonahrávky, na ktorej arogantná a neadekvátna novozvolená starostka Fekišoviec za SMER predvádzala cirkus Humberto počas ustanovujúceho zasadania novej obecnej rady. Ak odložíme žartíky stranou, poukazuje táto poľutovaniahodná skutočnosť na naslovovzatú aktuálnosť hore načrtnutej témy – totiž nevyhnutnosti kádrovej obmeny v rámci SMER-u. Fekišovce nie sú, a obávam sa, že zďaleka nie – náhodným javom. Ja sám môžem aj v kontexte nedávneho výjazdového rokovania vlády v Snine z prvých rúk potvrdiť, že malebné východoslovenské mesto Snina je dokonalým príkladom kádrového vyhorenia a infiltrácie SMER-u psychotrockistami. V lete som v Košiciach spoznal jedného mladého, šikovného a statočného chalana pôvodom zo Sniny, ktorý vyrástol v detskom domove, vychodil učňovku a makal na brigádach ako vodotechnik; práca bola síce vždy dostupná, ale poväčšine jednotvárna – vyčisťovanie bytov pred nejakou generálnou prestavbou. Vyplácali ich bárskedy aj v naturáliách. Zárobok na deň – v dobrom prípade 20, v lepšom prípade 30 EUR. Jeho priateľka brigádovala u akéhosi štyrikrát rozvedeného a päťkrát vydržiavaného balkánskeho macha v zmzlinárni, 20 EUR bol pre ňu veľmi dobrý zárobok. S akou úprimnou ľútosťou a nefalšovaným bôľom vlastencov mi obidvaja rozprávali o tom, ako je ich biedna Snina na pokraji životaschopnosti, vraj už zachvíľu tam bude menej ľudí, než sa formálne na mesto patrí. Mladí vraj väčšinovo odchádzajú – tretina do zahraničia, ostatní do iných slovenských regiónov. Miestne podniky po komunistoch, samo sebou, skrachované. Prakticky žiadna ekonomika, a tá tieňová je častokrát, ako to v takých prípadoch býva, prerastená s oficiálnou mocou. Korupcia. Miestni malopodnikatelia počítajú každé euro, zatiaľ čo SMER-ácky miestodržiteľ tamojšej radnice nie viac ako šesť rokov dozadu za pekných pár desiatok litrov nechal z mestského rozpočtu inštalovať na miestnom námestí exaktnú, v životnej veľkosti mosadznú sochu Jána Pavla II, precíznu a vyumelkovanú. No dobre, národ holubičí to zhltol. A teraz, minulý rok, zákonite po Ficovej demisii a rekonštrukcii vlády (ktoré, ako už bolo povedané – znamenali okamžitú a citeľnú stratu našej suverenity – pozn.), zrejme títo SMER-ácki psychotrockisti úplne stratili zábrany, a začali sa zapodievať otvorenými provokáciami a burcovaním sociálneho výbuchu. Spomínaný starosta totiž vyhlásil, že socha, ktorá bola – z vyhlásení môjho známeho zo Sniny – v dokonalom stave, je už „zastaraná“ a „poškodená“, pričom navrhol zameniť ju na novšiu, za minimálne 40 tis EUR z mestskej kasy. Čo je to, ak nie zlovôľa? Všetci podobní funkcionári SMER-u sú vo svojej podstate stranícki sprisahanci a živitelia štátneho prevratu na Slovensku. Psychotrockisti, uzurpujúci si riadenie v jedinej strane, majúcej potenciál presadzovať ciele autentickej ľavice. Ich neutralizácia je preto otázka národnej bezpečnosti našej krajiny.

Vedia sa proti nám informačno-psychologická vojna na všetkých úrovniach riadenia. Slovensko je riešené z najvyššej úrovne, v našom Majdane je priamo zamiešaný kolektívny Západ a predovšetkým euroštruktúry, ktoré tu od začiatku parazitovali na politizácii „kauzy Kuciak“ (viď správa In’t Veldtovej – pozn.). Na koho strane eurobyrokracia v skutočnosti je, je potvrdzované tým, že posledné tri ultimáta euroštruktúr voči Slovensku vo veci ekológie a životného prostredia (odkaz) prišli HNEĎ PO TOM, ako boli na Slovensku medializované informácie, že za vraždou Kuciaka mohol byť Haščák. Zdvihnutý varovný prst aka gentlemanský pozdrav tým, ktorí sú schopní toto riadiace posolstvo prijať. Kvôli Haščákovi nás okrikujú zo samotnej Eurokomisie. Bodaj by nie, keď Penta vlastne bola finančno-právnym sprostredkovateľom procesu privatizácie a zničenia kolektívnym Západom nášho národného hospodárstva. Koneční beneficiári nezákonnej privatizácie našich strategických podnikov boli, ako dosvedčuje Gorila, predovšetkým západné korporácie. Suverenizácia Slovenska bude tuhý boj, ale pri správnej informačnej práci a pri adekvátnom riadení je reálna možnosť udržať zdrojovú stabilitu a suverenizovať sa. Je to však juvelírna práca, vyžaduje kompromisy, manévrovanie, rafinovanú komunikáciu na úrovni druhej významovej rady, a nie správanie slona v obchode s porcelánom, veď tí patrioti presne tak pôsobia s tým svojim nepríčetným hulákaním, že veď teraz „Harabin PRIDE, poriadok NAVEDE“, zruší protiruské sankcie a s EÚ si vytrie zadok. Preboha, rozmýšľať treba!

Už pomaly slávna prezidentská debata „Denníka N“ bola vôbec ukážkovým príkladom, ktorý potvrdil naše tézy o vytváraní režimu najväčších výhod pre Harabina, ako aj o tom, že Šefčovič ako popredný účastník straníckeho sprisahania v SMER-e robí všetko preto, aby nahrával Harabinovi do karát. Pán Harabin sa vlastne ani nemusel poriadne namáhať, aby tromfol svojich protivníkov, stačilo hovoriť pravdu, alebo lepšie – necelú pravdu. Dokonalé stelesnenie hlavnej bojovej stratégie našich „patriotov“ a „jezuitov“ – adoptovať rétoriku „informačnej alternatívy“ pre dosahovanie protinárodných cieľov. Národnostný aspekt a maďarskú kartu v kontexte uznania Krymu sme už vysvetľovali, ale je tam toho viac. Isteže, Harabin hovoril najlepšie zo všetkých, ale jednoducho nemôžete vždy ohlasovať všetky informácie, ak je Vašim cieľom stabilné riadenie. Javom rovnakého „podrazáckeho“ druhu je aj Harabinovo vyjadrenie o novom romano-germánskom projekte FR-GER ako o Franskej ríši, resp. že kategoricky nesúhlasí s pro-jadro politikou Fica. Provokačno-imitačná činnosť, ktorá, navyše, nasledovala po tom, ako sme v predchádzajúcich publikáciách upozornili na jeho možné prepojenia práve na tú globalistickú frakciu, ktorá stojí za podpísaním novej, Aachenskej zmluvy. A čo sa týka jadra… Ako to, že nás tam nechce mať? To jest Harabin navrhuje, aby Slovensko, po tom, ako ho v deväťdesiatych a nulových rokoch práve prednostne mocnosti onoho „jadra“ vyžmýkali a ekonomicky kolonizovali, jednoducho odmietlo sa podieľať na tvorbe európskych politík, samoizolovalo sa od procesu prijímania riešení a bolo ponechané so svojimi problémami napospas osudu? To by sa Vám tak páčilo! Nie, treba zotrvať v tom spolku, usilovať sa o vytvorenie nových, spravodlivejších pravidiel fungovania Únie, a využívajúc našu strategickú dôležitosť pre „jadro“, vštepovať európskym politikám náš vektor cieľov. Treba využívať šance a príležitosti, a nie páliť mosty. Z rovnakého súdku je aj zrušenie protiruských sankcií, čo z Harabinových úst vyznieva ako ďalšia frajerina. To si ako predstavuje? Dokiaľ sa o tejto otázke nerozhodne na celoeurópskej úrovni, môžeme tieto jeho silácke reči vnímať nie ako reálne zámery, ale ako predvolebný ťah.

Zo svojej strany Šefčovič sa prekonáva, len aby naháňal voličov Harabinovi. Na rozdiel od posledného, ktorý sa sebaprezentuje ako nezávislý „ľudový“ kandidát, Šefčovič má divnú potrebu zdôrazňovať, aký je integrovaný do západnej nadnárodnej elity, prizvukujúc, že „…má previerku najvyššieho stupňa v NATO a EÚ“. Skutočnosť, že je aktívnym členom protificovského sprisahania v SMER-e, potvrdil tým, ako sa vyjadril v prezidentskej debate na tému Venezuely. Tupo opakoval prázdne a tendenčné klišé, osvojil si splna rétoriku európskej zahraničnej služby a jej agresívnu nekompromisnú líniu voči legitímnej vláde Venezuely. Koná a rozpráva tak v najostrejšom možnom protiklade nielen s medzinárodným právom, ale aj s oficiálnou straníckou doktrínou, ako ju v otázke Venezuely argumentoval Blaha a dokonca aj Fico. Tí straníci, ktorí Šefčovičovi odovzdali svoje podpisy, sú zradcovia. Šefčovič svojimi vyjadreniami nielen diskvalifikuje seba ako víťaza volieb, ale aj stranu, s podporou ktorej kandiduje. No a v otázke plošného zákazu zbraní v EÚ ste tou pripomienkou teroristických útokov v Bruseli normálne že prihrali Harabinovi na smeč. Že Vás, pán eurokomisár, hanba nefackuje! Načo sa vôbec zúčastňujete volieb, keď ich nechcete vyhrať?

Zatiaľ čo Fico je zrejme po uši ponorený vo vnútrostraníckych problémoch, prebieha presne v súlade s dlhodobými zámermi GP v automatickom režime samoodpis liberálno-neokonskej politickej i mediálnej nomenklatúry v prospech „patriotov“. Ak Harabin zasadne do funkcie prezidenta, bude aktívne pripravovať pôdu pre mocenský nástup „patriotov“, aby sa poslední mohli stať rovnako poslušnými vykonávateľmi príkazov kontinentálnej frakcie GP, ako boli predtým liberál-fašisti fanaticky oddanými atlantickému krídlu GP. „Patrioti“ už teraz aktívne pracujú so všetkými skupinami obyvateľstva, naháňajúc rôznymi spôsobmi do košiara Kotlebovcov umiernených národniarov, kryptoľudákov, pseudopatriotov a zároveň slovanofilov, rodnoverov a rusofilov. Používajú všetky možné finty, len aby prilákali na svoju stranu dezorientovaných potenciálnych voličov SMER-u. GP musí aktivizovať všetky, dokonca aj navzájom si protirečiace myšlienkové frakcie a politické preferencie, využívajúc fenomén zblbnutej mládže, ktorá je úprimne presvedčená, že „rusofilstvo“ a ľudáctvo sa dajú snúbiť dohromady. V skutočnosti ide o psycho-diverziu na našom kolektívnom podvedomí. V myšlienkovej radikalizácii a doslova nadháňaní voličov Kotlebovi sa prekonáva aj DEBILNá „patriotická“ SNS, ktorá svojou politikou v oblasti armádnych nákupov, podlizovania sa NATO a sionistom, agendy proti „fake news“, podielom na vypracovaní novej a výrazne fašistickej bezpečnostnej stratégie a zavádzaním kryptoľudáckych metodických príručiek, bagatelizujúcich podiel ZSSR na víťazstvo v Druhej svetovej vojne, SNS spolu s ostatnými „podpindosníkmi“ v podstate jedná protinárodne a vlastizradne, samoodpisujúc seba, a čo je horšie – aj vládu v očiach verejnosti. Kedysi som Danka počúval, pretože sa mi nechcelo veriť, čo ten chlap melie. Teraz jeho litánie už nepočúvam, lebo darmo budem strácať čas s dospelým vrtošivým deckom. Aj Fico Vám, pán preCeda, ukázal, čo si o Vás a úrovni Vášho chápania myslí, keď Vás nepozval na Devínske oslavy Cyrila a Metoda predminulý rok.

Terajšie obdobie je najnebezpečnejšie v dejinách moderného Slovenska, kedy ide o všetko alebo nič. Sme svedkami širokospektrálneho komplotu slovenských elít, koordinovaných nadnárodnou korporatokraciou, proti slovenskej suverenite, kedy tak liberáli, ako aj „patrioti“ pracujú, čiastočne vedome, čiastočne nevedome, na majdanizáciu a neskoršiu fašizáciu spoločnosti. Pritom minimálne v prípade „patriotov“ a ich podporovateľov z radov obyvateľstva môžeme hovoriť, že sú predmetom zákernej manipulácie zo strany ich lídrov.

Nič to neilustruje lepšie, ako Schusterove slová, adresované Harabinovi, ktorými mu vlastne v náležite sakrálnych podmienkach „požehnal“ menom globalistov-kontinentálov pred prezidentskými voľbami (https://www.hlavnespravy.sk/rudolf-schuster-harabinovi-vydrz-uvidime-ktora-strana-nakoniec-zvitazi-ci-ti-ktori-ta-este-nepochopili-alebo-ti-ktori-uz-su-na-tvojej-strane/1437584). V svojom príhovore na pôde Vysokej škole bezpečnostného manažérstva pri príležitosti udelenia touto košickou ustanovizňoučestného doktorátu Š. Harabinovi, R. Schuster neomalene, ako príslovečná kiplingovská „pijavica, ktorá sa tak prepila krvi, že začala kecať“ – povedal nasledovné:

„Samozrejme v tej politike to tak chodí, že sú aj vyššie princípy ako sú právne a sudcovské.“ Schuster spomenul situáciu, keď sme vstupovali do EU, no náš vstup bol vtedy podmienený aj vstupom do NATO. „Bolo to ťažké a mali sme len takúto cestu, že bez NATO by nebola EU. Dnes už by sme mohli povedať, že prečo sme tam vstupovali. Spájam to s pánom doktorom preto, že si ho vážim, vždy si zachoval svoje odborné stanovisko a tam sa naozaj nemýli. Patrí medzi tých sudcov Najvyššieho súdu, ktorý ako jeden z mála, ak nie jediný, vždy pomenuje veci tak ako sú a ako to bolo povedané, právnym spôsobom. Preto si ho budem vážiť a chcem mu z úprimného srdca zablahoželať, lebo je to jeho prvý čestný doktorát a práve tu v Košiciach kde študoval. On trocha rozdeľuje tú spoločnosť, ale chvalabohu nech rozdeľuje, nech oddeľuje tých čo pochopili, od tých, ktorí až pozdejšie pochopia, že kde je pravda.“ Schuster na záver zaželal novo promovaným inžinierom s novým diplomom šťastný vstup do nového života a čerstvému držiteľovi čestného doktorátu Štefanovi Harabinovi nech sa mu darí.

Schuster hneď v prvej vete hovorí absolútne nezakryto – „…sú aj vyššie princípy ako sú právne a sudcovské…“ Hovorí o tom ako o niečom, čo Harabin nemôže nechápať, a čo zrejme charakterizovalo Schusterove úradovanie v prezidentskej funkcii. Nuž, to by ma veru zaujímalo, akými princípmi by sa mal riadiť vysoký štátny funkcionár či politik, ak nie právnymi a sudcovskými?? Všetko, čo je mimo práva, je apriori ne-legálne. Vždy, keď je spoločnosť vystavená nejakému prudkému riadiacemu manévru, ktorý nie je v súlade s „právnymi princípmi“, usilujú sa jeho iniciátori o jeho zdôvodňovanie skrz ideológiu. T.j. vyššiu prioritu nadnárodného riadenia. Freudovské prerieknutie Schustera svedčí o tom, že práve vstup do EÚ, previazaný s vstupom do NATO, bolo dané vyššími princípmi, ideológiou pravicového liberalizmu a súčasného globálneho neokolonializmu. Vonkoncom nie objektívnou ekonomickou či politickou nevyhnutnosťou. Presne rovnako aj v prípade rozdelenia ČSFR, ktoré je „boľavou témou“ všetkých patriotov, reagujúcich vo svojej väčšine na legálne výčitky ohľadne referenda prehnane hystericky, vrátane fašizoidného obviňovania protistrany zo spochybňovania slovenskej štátnosti „…ako vyústenia stáročného boja o vlastnú štátnosť…“. A zároveň zo slov tohto prostoduchého bývalého aparátčika, poskoka globalistov-kontinentálov a jedného z najilustratívnejších príkladov morálnej dekadencie a „dedičnosti pokryteckých elít“, dedukujeme, že práve takéto jednanie nad právny a sudcovský rámec je to, čo vyznačovalo úradovanie jeho, jeho „milých priateľov“ a čo bude taktiež vyznačovať pontifikát Boha-Učiteľa. Harabin totiž rovnako otvorene ohlasuje v svojom prehnane sebavedomom Novoročnom posolstve nevyhnutnosť zvykania si na akési brutálne budúce zmeny. V tomto bude zrejme zachovaná kontinutia s protiústavným úradovaním Kisku. Konieckoncov, „patrioti“ ako Harabin aj ostatní už demonštrovali svoj pohŕdavý vzťah k rešpektovaniu existujúcich legálnych noriem pri dosahovaní svojich cieľov, napr. v otázke rozdelenia ČSFR bez referenda. Nová doba, čo? DTTO v prípade LEX 1996 o klasifikácii socializmu ako zločinného režimu. Som zvedavý, ako budeme čoskoro klasifikovať my Vás.

No a nakoniec, Schuster je rád, že Harabin rozdeľuje spoločnosť. Tieto slová majú dve roviny chápania. Bežní „patrioti“, zachvátení elánom a obdivom k Harabinovi, to vnímajú tak, že „slniečkari nepochopili, že Harabin je Spasiteľ a je za ním Pravda“. Naopak Schuster a bábkari „patriotov“ túto vetu vnímajú tak, že za „nechápavých“ považujú samotných patriotov, ktorých „pravda“ o ich vysnívaných ľudáckych zajtrajškoch zaručene prekvapí, a to hrôzostrašne. Nech už je, ako chce, skutočný líder nikdy nechce rozdeľovať spoločnosť, ale ju zjednocovať.

Pokiaľ sa teda p. Harabin verejne nedištancoval od predmetných slov nášho východniarskeho mastodonta, môžeme mať za to, že ich prijal a stotožnil sa s nimi, a preto mám plné právo podozrievať ho v účasti na sprisahaneckom komplote na fašizáciu našej štátnosti (bude jednať v nad-právnej rovine v cudzích ideologických záujmoch – pozn.). Pričom všetko bude vyzerať „tak ako má“. A to som opísal len ten „pekný scenár“. Horšie bude, ak Harabinovo zvolenie využijú „liberáli“ na predĺženie svojej agónie, vďačnú informačnú prihrávku smerom k vyvolaniu ďalšej „extrémistickej hystérie“, a to nehovorím o tom, že zrejme budeme vo svete za „čierne ovce“, EÚ a NATO sa s nami inak, než ultimátami, rozprávať nebudú. Okamžitý pokles suverenity, vystupňovanie politického napätia a možné vypuknutie občianskej vojny, resp. prerastanie občianskeho konfliktu do krvavej štádie. To len aby sa vedelo, aké sú reálne stávky. Ako je možné, že na to neupozorňuje nik z kolegov na vodaksb.eu, tvoriacich akýsi „Harabinov fanklub“ a tvrdiacich, že „lepšia možnosť od H neexistuje“? Je to otázka predovšetkým smerom k ich vlastnej kompetencii v rámci KSB a DVTR.

 

Všeobecná hypotéza v svetle KSB: klanovo-korporatívne a oligarchicko-negociačné pozadie za Harabinom and Co.

Atlantisti zrejme súhlasia s „podprahovou“ podporou Harabina, t.j. imitačno-provokačnou činnosťou v tandeme s protistranou na podprahové pestovanie jeho „kultu“ (napr. vypnutie facebook podľa matrice „zakázané ovocie“), pretože si od jeho potenciálneho víťazstva sľubujú, že poslúži im poplatným štruktúram a médiám ako vďačná rozbuška na vyvolanie Majdanu č.2 s možným presahom celého konfliktu do „krvavej“ fázy. Na spôsob toho, ako bol zorganizovaný prvý „oranžový“ Majdan v Kyjeve proti vtedy zvolenému, a v roku 2013 úradujúcemu Prezidentovi Ukrajiny. Prvky obidvoch. „Školitelia“ Mikloš a Dzurinda, navrátivší sa po kyjevskom rekvalifikačnom pobyte na Slovensko, už slintajú pri pohľade na všetky nimi predtým nepozonané možnosti zgenocídovať náš národ. Psychotyp ruských Čubajsov.

Je priam zarážajúce, že nik z početného fanklubu Harabinových prívržencov a tých, ktorí tvrdia, vraj „lepšej voľby niet“ (ovbzvlášť v porovnaní so Šefčovičom a obzvlášť v komunite prívržencov a „znalcov“ KSB (!!!– pozn.)), nikdy nepredostreli tento nanajvýš pravdepodobný scenár, ktorý v súčasnom myšlienkovom a psychologickom ovzduší na Slovensku môže spôsobiť, reálne vyvolať socio-ekonomickú katastrofu. Nikto nehovorí, že práve TO JE CIEľOM KISKOVHO TíMU, veď on a jemu podobní (Kiska toť Dzurinda na druhú) si uvedomujú, že inak neprežijú. Pri dlhodobo-stabilnej realizácii pre nás disponibilnej (Fico prejav) možnosti dlhodobého zakotvenia soc. Dem v krajine skôr či neskôr vyšetria aj Kuciaka, aj Gorilu. Chápete tie stávky? Urobiť požiar vo vykradnutom dome. To je dôvod, prečo potenciálna výhra Harabina v prezidentských voľbách môže s veľkou pravdepodobnosťou vyvolať na Slovensku Majdan č. 2. Neokoni a atlantisti budú mať dôvod uplatniť kyjevské technológie.

Zo svojej strany, kontinentáli potrebujú Harabina na to, aby tu privodili Slovenský štát č.2. Oni a za nimi stojaci „patrioti“ zrejme počítajú s tým, že ak s tichou podporou atlantistov docielia Harabinovu výhru, dokážu ukočírovať novorozbehnutý majdanistický proces, definitívne vyšachovať neokonov z hry. Neviem, čo si od toho sľubujú „kontinentáli“, ale naši „patrioti“ aj v tomto páchajú svoju najväčšiu, osudovú chybu – spúšťajú procesy, ktorých výstupy nevedia ukontrolovať. Radi otvárajú Pandorinu skrinku. Sú príliš mocibažní, príliš netrpezliví, príliš egocentrickí, chcú všetko hneď a teraz. A príliš spoliehajú na to, že Fico a „vlastenecké“ krídlo SMER-u s ich voličským potenciálom sú odpísaní. Skrátka – tupo si nahovárajú, že Harabina hneď celý demokratický svet uzná za legitímneho slovenského prezidenta, že ukočírujú Majdan a nastolia tu svoje otrocké poriadky, kde zase budeme tupé stádo, počúvajúce svojich farárov. Viď ašpiráciu slovenskej RKC po možnosti spoluvytvárania a posudzovania zákonov. No jasné…

Pozn.: Bol som svojho času na vysokoškolskej praxi na našej diplomatickej misii v Dubline, v Írsku. Trochu som si prezrel to mesto, skočil na to ich parádne západné pobrežie a vôbec – pozoroval tamojšie prostredie. To je, Vám poviem, iný stredovek. Sex do 18 rokov trestný čin, bez prezervatívu ešte aj hodný na šibenicu, 90 percent segregovaných škôl (chlapci/dievčatá), takmer polovica z nich – cirkevné. Novozvolený premiér chodí ako prvé na konzultácie s tamojším katolíckym primasom, ktorý mu normálne že vyškrtáva z vládneho programu, čo sa mu nehodí, a potom sa o tom dohadujú. To toto chceme? Nestačí, že Vatikán cez systém „proxy-relationship“ ovláda našu SIS? Nestačí, že riaditeľ A. Šafárik podpísal zmluvu o spolupráci s Najvyšším súdom?

GP potrebuje Harabina za prezidenta ako program-minimum, ako program maximum schopné a adekvátne riadiace kádre kotlebovského či národno-koaličného ideového spektra. Avšak štruktúry chýbajú, Kotlebovci sa ukázali ako nespoľahliví, keď podporili onehdá Kisku. Držia ich v zálohe. Preto je zrejme nateraz pre GP dôležité udržiavať istú úroveň operačnej funkčnosti SMER-u ako nástroja riadenia. S globalistami-kontinentálmi začínajú koketovať mnohí, vrátane Kollára, ktorý skrze Šimkovičovú posiela výrečné signály, a dokonca aj MOST-Híd („konšpirologické“ vyjadrenia jedného z ich poslancov o Sorosovi). Z hľadiska GP treba istú úroveň udržiavať aj v SMERE, robiť v ňom poriadky a úpravy BEZ FICA. Preraďovať Slovensko na poloautomatický režim riadenia tak, aby Pellegrini bol len pútnik, posol medzi „sakrálnou mocou“ globalistov a Slovenskom. Chceli by spečatiť status-quo a dostať Fica na ÚS. Nevyšlo – vďaka zásahu Prozreteľnosti skrze klinickú debilitu poslancov, nenávidiacich Fica. A ktovie, ako to globalistom vypáli s prezidentkými voľbami…

 

Ako nehrať podľa cudzích pravidiel a prečo voliť Šefčoviča

Ergo, ak nechceme byť objektom a projektom globálnej politiky, ale jej suverénnym subjektom, ak nechceme za burácania hurá-patriotov dlaždiť cestu do pekla, ak nechceme hrať podľa cudzích pravidiel, potom netreba voliť toho, pre ktorého je vytváraný režim najväčších výhod a ktorý je zjavným kandidátom globalistov. Netreba konať tak, ako to po nás chce globálna moc. Netreba meniť elity. Treba existujúce elity prinútiť konať v národno-štátnom záujme. Treba im vnucovať náš vektor cieľov, a globalistom – našu hru. To znamená – voliť Šefčoviča. A to aj napriek všetkým „proti“, napriek jeho snahe prehrať. Nepochybujem, že Šefčovič bude dobrým prezidentom, resp. lepším, ako Kiska. Je to zrejme dobrý a disciplinovaný úradník, má potrebné väzby a bude prijímaný vo Washingtone, Berlíne a Moskve. Má kvalifikáciu. Dneska kecá o euroatlantickej solidarite, ale z jeho životopisu plynie, že patrí práve k tej časti elity, ktorá v zdraví a hojnosti prežíva všetky zmeny režimov. Akonáhle sa „zmení zahraničnopolitická orientácia“ v dôsledku eurovolieb a objektívnych daností na európskom kontinente, Šefčovič ako prvý bude volať po zmierení a plniť funkciu „mosta“. Naviac, ak bude zvolený, bude to pre neho a pre globalistov rovnaké prekvapenie, a jednoducho budú nútení negociovať s Ficom, resp. zosúlaďovať s ním svoje ambície a vektor cieľov. Veď Šefčovič je predsa „stranícky“ kandidát, heh, bude Ficovi „zaviazaný“ J. Kontinuita so sociálnou Ficovou politkou, udržateľná trajektória socio-ekonomického rozvoja, suverenizácia a akumulácia zdrojovej stability slovenskej štátnosti budú najväčšou mierou garantované práve pri takejto budúcej konštelácii a pri zvolení Šefčoviča za prezidenta. Fico bude arbiter medzi všetkými slovenskými klanmi a exkluzívny prostredník medzi globálnou mocou a jej slovenskou perifériou. Ale, čo je najdôležitejšie, bude môcť asistovať pri tvorbe a usmerňovaní prezidentskej agendy. No a Harabin – toť neriadená strela. Kto ste ochotní hazardovať s osudmi republiky, nech sa páči, ja som Vás varoval, ako som varoval svojho času ešte pred Kiskom. Je to moja povinnosť ako politológa.

A btw, páni „globalisti“, veľmi dobre som porozumel Vašim výstrahám (https://www.hlavnespravy.sk/novinarovi-z-plus-sedem-dni-hrozi-za-klamstva-pat-rokov-vazenia/1656252). Znovu nepodpísaný, t.j. redakčný článok „HS“ o tom, ako zrazu Generálna Prokuratúra znovu otvorila prípad L. Milana, ktorý práve ona v máji minulého roku stopla. Deň po publikácii druhej časti predmetnej štúdie. Aká náhoda, ešte aj ten názov – „košická chobotnica“, ešte aj miliónové odškodné pre Harabina tam priplietli. Si myslíte, že mňa a Blahu zastrašíte? Ja nemám milión, aj keby ho chcel Harabin odo mňa vysúdiť. Ja som síce chudobný, ale seriózny analytik, ktorý si – na rozdiel od väčšiny ostatných – váži svoje dobré meno a profesionálnu reputáciu, a preto nikdy vedome neklamem a neodrbávam svojich čitateľov. Práve preto som chudobný a nezávislý. Všetko, čo tvrdím, podporujem reťazou priamych alebo postranných dôkazov. Ja sa Vás nebojím, pretože som z úctyhodnej rodiny, ktorá sa nepoddala, bojovala a prekabátila svojho času nacistov, a preto si za svojimi vyjadreniami a analýzami stojím, čestne chodím s kožou na trh. Možno naša rodina neakumulovala majetky a statky, ale zato určite – vedomosti. Matka sa poznala s velikánmi sovietskej vedy, priemyslu a kultúry, istú dobu bol jej blízkym známym aj Lev Termen (Leon Theremin – pozn.). Ten-ten, ktorý svojho času šéfoval Koroljovovi a iným sovietskym vedcom v berijovských vedeckých „šaraškách“. Veľký vedec, objaviteľ, rozviedčik a hudobník, autor najslávnejšiej špionážnej ploštice XX. storočia, tzv. „The Thing“. Človek s neuveriteľne bohatým životom. Ja, zo svojej strany, sa snažím robiť svoju prácu svedomito, a môžem sa pochváliť spoluprácou s poprednými svetovými vedcami a autormi „Novej Chronológie“, matematikmi A.T. Fomenkom a G.V. Nosovským. Ja mám z čoho čerpať, čím sa inšpirovať, čím žiť, a nejakého Kisku či Harabina sa nezľaknem. Pretože nezáleží na tom, kto je proti Tebe, nakoľko je silný a mocný, ani keby bol proti Tebe celý svet. Jediné, na čom záleží, je to, čo je za Tebou, čo ochraňuješ a o čom si presvedčený, že je pravda Tvoja a Tvojich predkov.

 

Záver

„…et dixi: usque huc venies et non procedes amplius et hic confringes tumentes fluctus tuos.“

I! Tego ARCANA DEI“

Credo Roberto experto.

Takže, páni globalisti, láskavo nám prestaňte vyberať a určovať prezidentov. Radšej vráťte relikvie „Sedembolestnej“ z Vašich múzeí a zbierok do Košíc, t.j. tam, kam patria. Bratom Čechom by ste mohli na začiatok, ako prejav dobrej vôle, takpovediac, vrátiť obraz „Madony kancelára Rolina“ od J. van Eycka, vystavený v Louvri. A pamätník veľkému Uhrovi Rákoczimu, legitímnemu uhorskému kráľovi a obrancovi našej Vlasti proti novej, habsburgovskej „re“-katolizačnej hrôzovláde kľudne nech zostane na svojom mieste. Bude ukazovateľom zrelosti súčasného slovenského národa, jeho ochoty suverenizovať sa na II. priorite. Na Slovnesku môže len slovenský národ byť vrcholným ideologickým suverénom, a jeho tradíciami a historickou skúsenosťou daná morálka, vyjadrená L. Novomeským – MIERA – konceptuálne smerodajnou a nadčasovou štátotvornou hodnotou. A je len otázkou času, kým sa nestaneme suverénni aj na historicko-chronologickej priorite. Treba byť chytrejší, prekuknúť iniciatívy „patriotov“ a samostatne brať informačnú iniciatívu do svojich rúk.

Moje posolstvo GP kontinentálom a ich „patriotickej“ periférii na Slovensku by som chcel tlmočiť skrz Sama Chalupku, ktorého egregor je dnes historicky mimoriadne potrebný, čo aj potvrdzuje HNR skrze malého Jakubka… Porazíme Vás, pretože máme silnejšiu ideológiu! Ideológiu, ktorá je vyjadrená v chalupkovských veršoch – „Hriechom je pána mať, no väčším je byť pánom!“. Dokedy mienia „patrioti“ servilne sa klaňať Vatikánu, ktorý nás tu chce zgenocídovať, jak Katarov, a pritom hovoriť z pozície tribúnov „spravodlivo nahnevaného ľudu“?! Chcete z nás spraviť nových otrokov Habsburgovcov? Nie v mojom mene! Neverím tomu Vášmu rusofilstvu ani slovo! V deväťdesiatych, keď tu bujnela prvá vlna intenzívnej rusofóbie, ste všetci boli ticho. Lebo to vtedy nebolo politicky výhodné. Ešte aj zákon ste prijali za Mečiara o „zločinnosti“ socialistického zriadenia, dookola tu roztrubujete, vraj komunizmus je rovnako zločinný a „totalitný“ ako nacizmus. Podlí manipulátori a farizeji! Toto nie je vlastenectvo. To je nebezpečný mocenský oportunizmus, skrývajúci sa za vlastenectvo. Fica, ktorý je skutočne politik a štátnik par excellence, ktorý sa nesmierne zaslúžil o stabilizáciu a rozvoj slovenskej štátnosti, oni nenávidia. Nenávidia toho, koho sa bojí celá eurobyrokracia, pretože odvážne čelí jej tlaku v otázke migrácie, kvality potravín a NWO-agendy globalistov. Nenávidia človeka, ktorý sa postavil Vatikánu. Ktorý zastavil slovenský Majdan. Človeka, ktorý nikdy nehanil našu socialistickú minulosť, ktorý odmieta budovať národnú ideu na antagonizácii a vytváraní nepriateľa. Ktorý vzýva k modernému slovenskému vlastenecetvu a aktívnemu štúdiu dejín. Skutočný vlastenec a rodoľub nikdy nepľuje do svojej minulosti, nepotrebuje vytvárať „obraz nepriateľa“, a v skutočnosti je pre orientáciu naprieč politickým spektrom a v záplave novorazených „patriotov“ užitočné riadiť sa jednoduchou, no spravodlivou pravdou – kto vytrvale a nespravodlivo haní socík, asi sotva bude našim ideovým kolegom pri budovaní človečenskej, NE-davo-elitárnej spoločnosti. A zároveň patrioti nikdy, už len z princípu, nepodporia znovuzjednotenie Československa, čo sa môže v budúcnosti ukázať ako politická nevyhnutnosť prežitia našich národov.

Nenaleťte týmto Harabinom, Kotlebom, Švecom, KBS, Hlavným správam a iným Dankom/Dan-ajcom, reči rečniacim a dary prinášajúcim. Osloboďte svoju myseľ, suverenizujte sa, staňte sa politicky gramotnými a využite naplno svoj kolektívny potenciál na budovanie, zušľachťovanie a obranu našej Vlasti! Uvedomte si, že – nezávisle od toho, že Harabin to možno môže, zo svojho pohľadu, myslieť dobre – jeho zvolenie vytvára reálne, od Harabina nezávislé predpoklady k rozpútaniu občianskej vojny na Slovensku. To je podstata analýzy tečúcej situácie z pohľadu KSB a DVTR s prihliadnutím na vyššie priority nadnárodného riadenia a skutočnosť, že Slovensko je priamym objektom posledného. A je len na nás, či Slovensko bude objektom nadnárodného riadenia, alebo jeho „vektorotvorným“ subjektom a suverénnym tvorcom svojho osudu. Prestaňte kvôli frustrácie zo systému ventilovať svoj hnev tým, že vsadíte na „najhorúcejšieho“ kandidáta, ktorý predsa tak pekne hovorí a o ktorom dúfajú, že to tu zaručene „natrie“ všetkým korupčníkom, vlastizradcom, liberálom a v neposlednej rade – SMER-u. Kuda že bez nego.

Analyzujte situáciu, rešeršujte, a potom pochopíte, že zverovať budúcnosť do rúk Harabina je neospravedlniteľné hazardérstvo s našou suverenitou, ktorá bude môcť byť najlepším možným spôsobom (za daných okolností – pozn.) zúžitkovaná a posilnená, len ak budeme v tejto a aj v iných otázkach dôverovať človeku, ktorý – odkedy ho sledujem – sa ako lev bije o Slovensko a mnohokrát dokázal svoje štátnické schopnosti. Vrátane rešpektovania a vyhodnotenia jeho odporúčania voľby Šefčoviča za prezidenta. Politika je umenie možného.

Až mi je to niekedy ľúto, že sme nútení bojovať s našim nepriateľom „Zlatým Teľaťom“ len v rámci možného, dovoleného, legálneho. Karty sú rozdané dosť nespravodlivo. Ja by som tiež najradšej sa venoval histórii a „Novej Chronológii“ a elementárne si zarábal písaním a prekladaním kníh. Ale namiesto toho tu zadarmo píšem tieto koncepčné materiály o politike a vyšších prioritách riadenia – vonkoncom nie pre vlastné potešenie, a len s veľkým sebazaprením. Ale robím to preto, lebo milujem Slovensko, chcem ho ochraňovať a pomáhať mu, a mám seriózne obavy o osud našej štátnosti v prípade zvolenia Harabina, ktorý mňa a mnohých iných ľudí dosť mätie svojou sebaistotou, egom a samopašnosťou, prípomínajúc skôr skúseného jezuitského manipulátora a potenciálne neriadenú strelu, než štátnika, ktorý bude bojovať s globálnym riadením a nadnárodnou mafiou tak, ako Fico. Ficovi totiž dvakrát reálne išlo o život, zatiaľ čo Harabin je, ako už teraz iste chápete, miláčikom kontinentálov a ich „protežé“. V takom prípade prepáčte, ale nam ne po puti. Obzvlášť, keď zrejme v kútiku duše obdivne vzhliada na Tisa, veď už sa viackrát neklamne preriekol, že Kotlebovci sú, takpovediac, jeho ideologickí príbuzní v budovaní svetlých ľudáckych zajtrajškov. Pozrite, mne osobne je Harabin ako taký ukradnutý a vôbec – neznášam politiku, hoci sa jej musím venovať, ale jasne vidím temné štruktúry, ktoré sa za ním rysujú, a sú to tie isté štruktúry, ktoré koordinujú aj ľudáka F. Mikloška, ďalšieho kandidáta na prezidenta. Tento apologét slovenskej genocídy sa preslávil výrokom, že „Rok 1945 pre mňa bol celoživotnou traumou, traumou ideológie a krachu slovenskej štátnosti…“ Jeho ale p. Harabin fašistom nenazve. Najväčším fašistom na Slovensku je preňho predsa Fico. Čo k tomu dodať? Snáď len slová, ktoré často mojej matke hovorieval Lev Termen – „Veď som predsa proletár“.

Venujem túto štúdiu svetlej pamiatke mojej „tety Lízy“, ako sme volali sestru mojej starej matky – Jelizavetu Stepanovnu Vaginovú. Teta Líza spolu so starou mamou Annou Stepanovnou boli jediné dve preživšie deti z trinástich, narodených prastarým rodičom Vaginovým. Teta Líza vyštudovala pedagogické učilište a začala učiť deti v škole matematiku a fyziku, v privolžskom meste Pučež (súčasná Nižegorodská oblasť). V roku 1941 ako tridsaťročná dobrovoľne vstúpila do radov Červenej Armády, absolvovala dôstojnícky kurz a neskôr ako radistka a šifrovačka III. Ukrajinského frontu oslobodzovala Ukrajinu a Moldavsko. Koniec vojny ju zastihol v Bulharsku. Teta Líza si vytrpela svoje. Ťažkosti vojnových rokov, časté a dlhé vysedávanie v zákopoch a zime, ležanie v blate, keď „bombardovali“, jej spôsobili neskôr sa prejavivšiu silnú reumu nôh. Teta Líza mala v živote jednu veľkú lásku, istého plukovníka menom Filip, ktorý by to vraj dotiahol aj na generála, nebyť snajperskej strely, ktorá ho zasiahla priamo do hlavy, keď vychádzal z krytu pred oslobodením mesta Krivoj Rog. Krátko predtým mali s t. Lízou „vojenskú“ svadbu. Po vojne sa vrátila do svojho mesta a roky pracovala ako skromná, nevydatá učiteľka matematiky, ktorých bolo bezpočet po celej krajine. Celý život si dopisovala so svojimi vojenskými druhmi a frontovikami, ako bola ona. Navštevovali sa. Našla si zaľúbenie v sestriných dcerách a ich výchove, vrátane mojej matky, jej netere. Bola to jedna z najčistejších a najmorálnejších bytostí, aké som v živote poznal. Mala neskutočnú vnútornú silu, odvahu, a predovšetkým – bola krištáľovo čestná. Mala niečo, čo málokedy vidím v súčasných ľuďoch – bola „poznačená“ Víťazstvom. Vôbec sa nikoho na svete nebála. A áno, vy prekliati ľudáci – bola boľševička. Tak ako aj môj starý otec.

Ak týmto „kontinentálom“ aj neuštedríme rozhodujúci úder, ak napriek všetkým viacročným snahám o vysvetlenie podstaty a neadekvátnosti „patriotickej“ ideológie nezabránime tomu, aby sa Harabin zmocnil prezidentského kresla, nech je t. Líze a starému otcovi, ktorí bojovali proti vtedajším ideovým súdruhom dnešných Harabinových kurátorov, aspoň akým-takým zadosťučinením v ich pokojnom spánku skutočnosť, že ak má teda Harabin vyhrať, nech bude toto víťazstvo globalistov na Slovensku Pyrrhovo!

Nedovoľme, abysa štátnosť na slovensku rozvíjala podľa vektora cieľov, aký z popudu globalistov opísal A. Danko v prejave ku Dňu Ústavy 3.9.2017, keď použil slová takého ich „ideálneho“ slovenského „patriota“ a zároveň predsedu Matice slovenskej Š. M. Daxnera, vraj – parafrázujem – „Poslaním slovenskej pospolitosti je obraňovať vzdelanosť západnú proti barbarským národom Východu!“To by sa Vám tak páčilo, aby sme „Moriremo slovacchi“ (Il Giornale – pozn.), čo? Talianske prasce, takto si dovoľovať! Vaše mafiánske skorumpované Taliansko bolo v 1989 oproti Československu ani nie druhá, ale tretia liga, čo sa týka úrovňa rozvoja a rozmanitosti národného hospodárstva, nehovoriac už o kvalite sociálnej, kultúrnej a humanitárnej sféry. My sme vyrábali vesmírnu aparatúru, zatiaľ čo hentí šmejdi tie svoje handry od Versaceho a nablýskané limuzíny. Nehovoriac o športe! Ale nemyslite si, že ste nás definitívne zrazili na kolená. „Patrioti“ si veľmi dobre uvedomujú, čo je hlavný problém funkčnosti a trvácnosti Vašej moci nad nami, a totiž – legitimizácia socialistického zriadenia v očiach ľudí a neprijatie kolektívnym slovenským egregorom protinárodného a deštruktívneho liberalizačno-privatizačného ponovembrového kurzu, viď Hrnkov článok – https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Komunizmus-nam-tu-nechal-akvarium-s-rybou-polievkou-a-my-sme-mali-dosiahnut-aby-tam-namiesto-nej-znova-plavali-rybicky-hodnoti-historicke-udalosti-Hrnko-297215. Slovensko zostávame v hre, budeme využívať všetky dostupné legálne platformy na argumentáciu našich postojov v rámci existujúcich štruktúr a ešte uvidíme, kto sa bude smiať naposledy.

A ak bude niekto z tunajších frajerov znovu spochybňovať moju integritu a degradovať moju analytiku, odkazujem ich na tento článok – https://www.aktuality.sk/clanok/496178/dovoz-pracovnikov-zo-zahranicia-je-krajne-riesenie-tvrdi-fico/

Čosa týka občasných gramatických „hrubiek“ a štylistickej stránky materiálov, ospravedlňujem sa. Robím to zadarmo, vo voľnom čase a na rozdiel od „Hlavných Správ“ si nemôžem dovoliť jazykového korektora… Čo sa týka častej obmeny prvej osoby v jednotnom a množnom čísle, vnímajte to ako môj zlozvyk ešte z čias redigovania časopisu alebo trebárs ako môj osobný voluntarizmus – je mi to šum a fuk. Budovať kritiku mojich článkov, predovšetkým z hľadiska ich obsahovej stránky, na takýchto „argumentoch“, vraj som platený dezinformátor a pod., je pochabosť.

Честь имею! 
40 Komentářů k Metastázy „plazivého“ Majdanu na Slovensku. Časť IV.

 1. Maroš napsal:

  Novochronologické grcanice úplného pomätenca – to je jedna možnosť. Tá druhá – že sú to tímové grcanice – Gang Bang – najpv do riti a potom do huby. Záver. Detaily kolektívneho výgrcu tohto „slovenského“ zmrda nebudem rozoberať – jeho-ich stratégia spočíva vo fabrikácii stoviek pičovín – aby nás tu zamestnal sa nimi zaoberať – a zožrať nám tak čas a nervy! Lebo ide o ten mentálny čas!

  Dať do úvodzoviek turecký „útlak“ Slovákov – len preto, že Slovákom nestačili Turci všetkým vyrezať jazyky – lebo keď už tak aj s celou hlavou, nie – a niekto aj musel robotovať na ich vojenský a pašovský kokot – môžeš napísať len ty – ty kokot kaukazský S.S. zajebaný! Raz ti padne, čo ti padnúť má! Skap!
  https://nezaslepeni.wordpress.com/2011/01/06/novoveka-rasova-vojna-turecka-invazia-na-uzemi-dnesneho-slovenska/

  • niSas napsal:

   Věrozvěsti co platí daně je nonsens, nesmysl. A blboni co tomu věří a platí kvůli tomu daně je nonsens 2. Kokoti, keří kvůli HisTórii se hádaj a platí daně je nonsens 3. A tak nějak se dá pokračovat…Heh

   http://www.svobodny-vysilac.cz/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-10-Dějiny-nejspíše-proběhly-jinak-s-panem-Mariánem-Kapolkou-2.mp3

   • proud napsal:

    Platis dane??!

    • niSas napsal:

     Myslíš inflaci, dépéhá a ták, moulo?

     • proud napsal:

      Platis dane?!

     • .lak napsal:

      Nejsou harmoničtí, vrzalové. Tak se proskřípou do psích. . . :-D
      https://www.youtube.com/watch?v=gmcjuZRGOfM&index=7&list=RDcUeJdVV8yys

      • Maroš napsal:

       BODlak – lepšie ako od Chrobákov…

       Nie sú to práve halal domáce klobásy – ale západná hudobná subverzia určite…
       The Beatles – Drive My Car (For Women in Saudi Arabia)
       https://www.youtube.com/watch?v=AiBxZ2V8ocE
       - – -
       Ešte poznámka k tej ogrcanej tapete SS – posledným bodom tzv. copywriterského trojuholníka je výzva „Do it!“ – apel „Urob toto!“

       Nájdete to v texte tu – o to celé išlo vo všetkých tých majdanistických sračkách – voliť Ševčoviča! SS bol, je a stále bude ficozmrd! Lebo Ševčovič ako prezident potom menuje koho začo doboha?!

       „Analyzujte situáciu, rešeršujte, a potom pochopíte, že zverovať budúcnosť do rúk Harabina je neospravedlniteľné hazardérstvo s našou suverenitou, ktorá bude môcť byť najlepším možným spôsobom (za daných okolností – pozn.) zúžitkovaná a posilnená, len ak budeme v tejto a aj v iných otázkach dôverovať človeku, ktorý – odkedy ho sledujem – sa ako lev bije o Slovensko a mnohokrát dokázal svoje štátnické schopnosti. Vrátane rešpektovania a vyhodnotenia jeho odporúčania voľby Šefčoviča za prezidenta. Politika je umenie možného.“

       Toto je úplne choré!!!: „…prečo voliť Šefčoviča“
       „Nepochybujem, že Šefčovič bude dobrým prezidentom, resp. lepším, ako Kiska. Je to zrejme dobrý a disciplinovaný úradník, má potrebné väzby a bude prijímaný vo Washingtone, Berlíne a Moskve. Má kvalifikáciu. Dneska kecá o euroatlantickej solidarite, ale z jeho životopisu plynie, že patrí práve k tej časti elity, ktorá v zdraví a hojnosti prežíva všetky zmeny režimov. Akonáhle sa „zmení zahraničnopolitická orientácia“ v dôsledku eurovolieb a objektívnych daností na európskom kontinente, Šefčovič ako prvý bude volať po zmierení a plniť funkciu „mosta“. Naviac, ak bude zvolený, bude to pre neho a pre globalistov rovnaké prekvapenie, a jednoducho budú nútení negociovať s Ficom, resp. zosúlaďovať s ním svoje ambície a vektor cieľov. Veď Šefčovič je predsa „stranícky“ kandidát, heh, bude Ficovi „zaviazaný“ J. Kontinuita so sociálnou Ficovou politkou, udržateľná trajektória socio-ekonomického rozvoja, suverenizácia a akumulácia zdrojovej stability slovenskej štátnosti budú najväčšou mierou garantované práve pri takejto budúcej konštelácii a pri zvolení Šefčoviča za prezidenta. Fico bude arbiter medzi všetkými slovenskými klanmi a exkluzívny prostredník medzi globálnou mocou a jej slovenskou perifériou. “

       SLABEJCIUS! TY SI ÚPLNÝ, ALE ÚPLNÝ KOKOT!
       https://www.youtube.com/watch?v=uELZsA5klm4

  • Paw napsal:

   Proc si tohle slovaci nepisou na Slovensku , proc musi s tim vzdycky do Cech , dyt je to verbalni sr..cka , bez hlavy a paty.
   Uz se zase cpou do Cech , aby nam zase vyrobili dalsi Plazivej Mejdan jako v 68.
   Kdo umi slovensky at se prihlasi a to cely precte…

 2. John_Pitralon napsal:

  PETICE VODA JE ŽIVOT https://pravdaovode.cz/petice/

 3. Maroš napsal:

  Veľmi detailná debata priamo s poslancami Mazurekom a Uhrínom na tému „prečo nie Ha-Rabin“ – cca 3-hodinová relácia k voľbám SK prezidenta na Infovojne…
  Informačná vojna 13.2.2019
  https://www.youtube.com/watch?v=RRqZl3s00I0

 4. Maroš napsal:

  Čisto súkromne – chcel by som vidieť diplomvú prácu aj tohto tu plagiátora S.S! „Danubius Pisonium“

  „Doktoři od maďarských hranic“
  “ Původně se to zdálo jako zvláštní nápad. V Brně, kde tou dobou 80 tisíc studentů chodilo na pětici veřejných vysokých škol, se jihomoravští sociální demokraté rozhodli navrch zřídit vlastní soukromý ústav. České úřady ale akreditaci jejich vzdělávací instituci udělit odmítly.
  A tak nakonec na jihu Moravy v roce 2009 členové ČSSD vytvořili právě pobočku soukromé školy Danubius sídlící v šestitisícovém slovenském městečku Sládkovičovo. Využili přitom díry v tehdejších zákonech.

  Takzvané „konzultační středisko“ české studenty zbavilo nutnosti dojíždět až k maďarským hranicím. Tam se měly konat jen zkoušky. Za ně pak mohli nafasovat slovenské tituly platné i v Česku. A našla se minimálně pětice prominentních studentů z řad jihomoravské ČSSD.“
  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/michal-hasek-titul-judr.A190212_113655_domaci_lva

 5. Maroš napsal:

  Kotlebovcov dnes – zhrnutie:
  1/ Rozhodovanie medzi kotlebovcami a ostatnými stranami – detto medzi Mariánom Kotlebom – prezidentom a ostatnými – spočíva v rozhodnutí medzi tým – či na Slovensku chceme riadenie NÁRODNÉ, alebo riadenie NADnárodné. Zvolením Kotlebu za prezidenta by sme mali záruku, že na prezidentskom poste nebude sedieť ani úžerník, ani kleptoMan-krimi“socialista“, či liberast. Tiež by sme mali záruku, že Kotlebovi, ako slovenskému prezidentovi, nebude na pravom pleci sedieť americká Bútora a na ľavom pleci EUromasónska Čútora, t. j. našepkávači „z Kozej ulice“, alebo priamo z USA ambasády. To, či bude sedieť Kotlebovi na kolenách nejaký škriatok-elf z Vatikánu – ktorých sa Kotleba bojí ako Čertov – opodstatnene – je otvorená téma.

  2/ Marián Kotleba je matematik a kto nemá nasraté v hlave a vychodil aspoň strednú školu s nutnou matematikou, vie, že matematika je o vzťahoch. a tieto vzťahy sú zákonité! Teda – na rozdiel od tzv. právnického uvažovania o vzťahoch a „poriadku“ politickom – ide o zásadný rozdiel medzi rámcom uvažovania, z ktorého vychádza matematik – aj so všetkými premennými, ale ktorý tieto vzťahy neignoruje, zatiaľ čo politik s právnickým uvažovaním a chápaním „poriadku“ myslí predovšetkým len na tie – pre jeho asertivitu = presadenie sa – výhodné vzťahy a vzťahy vytvárané a presadzované násilím alebo manipuláciou. Teda – ak niekto dokáže chápať prirodzenosť a zákonitosť vzťahov – ako učiteľ matematiky Kotleba – je tu predpoklad, že ako znalec vzťahových rovníc neopomenie – ne-od-ignoruje ich členy, premenné a koeficienty, a že teda nebude pretláčať a substituovať nezmyselné vstupy a výstupy nejakým násilím či podvádzaním. V matematike vždy platí – vieš, alebo nevieš?! To podstatné – musíme si uvedomiť, že momentálne žijeme v tzv. nájomnom štáte, kde politici vystupujú ako servismani záujmových skupín – a väčšina z nich poskytuje servis jedine korporátno-klanovým záujmom a oligarchom a nadnárodnému riadeniu – vrátane Dankovej „SNS“ – a pre záujmovú skupinu slovenského národa ako takého, „nájomne“ pracujú len kotlebovci! Teda…

  3/ U Kotlebu – matematika, je vysoký predpoklad, že jeho rámec uvažovania bude vždy konfrontovaný so skutočnosťou – s pravdou! A potom záleží, či bude konfrontovaný aj s jeho svedomím, a myslím, že Kotleba so svojím svedomím je konfrontovaný stále – už preto, že má na to prirodzenú dispozíciu – ako bývalý učiteľ, čo je povolanie, ktoré sa bez svedomia a záujmu o ostatných nikto nerozhodne vyštudovať len tak! Ergo…

  4/ Marian Kotleba je človek, ktorý má dispozíciu učiť tak seba, ako aj ostatných, teda orientovať seba aj ostatných, a to je dispozícia prirodzeného vodcu s prirodzenou autoritou a s prirodzeným rešpektom! Toto je veľmi dôležité na pochopenie rozdielu medzi tzv. davolelitárskymi „vodcami“ s narcistickým Egom – rádoby celebritálnymi „elitami“, a ich potrebou vyniknúť nad národom, ale pritom mať národ úplne na háku! Nebudem ich menovať – nemám toľko času – už mi ho zožrali dosť – teda toho môjho životného času! Teda – je tu človek schopný sa učiť, schopný sa rozvíjať a zároveň chápať premenné a zákonitosti krajiny a štátu – aby vedel, že ak chce získať určitý výstup – musí vedieť definovať aj vstup – obsah ľavej strany rovnice a jej premenné. Čiže nie totalitárne „Bude to takto, lebo to takto chceme MY“ – ale – „Má to byť takto – ak chceme aby to bolo takto – lebo takto je to SPRÁVNE!“
  A v tom aspoň ja vidím „demokraciu“ matematických zákonitostí – a možno vychádzam z rovnakej paradigmy gréckych filozofov, ktorí svoje závery robili z pozorovania vzťahových zákonitostí sveta okolo seba, z kalogagathie, z logiky,z matematiky – až sa dopracovali k demokratickému modelu vlády, ktorý od ich antickej doby niekto neustále násilím porušuje, pretože „Demokracia je najhorším spôsobom vládnutia“ /Rockeffeler/ – lebo núti tých s neukojiteľným komplexom moci doprosovať sa ľudí, či s nimi manipulovať, a toto ich psychopatické trápenie by mal ukončiť práve totalitný otrokársky New World Order!

  5/ Voľbou kotlebovcov, ktorí sa preukázateľne politicky vzdelávajú a osobnostne rozvíjajú a ako ľudia označovaní nepriateľmi národa za „náckov“, ktorí sa preukázateľne orientujú na tradičné hodnoty, a na rozvoj tej ľudskej – nie nutkavej zvieracej či apatickej zombie psychiky – napriek tomu, že máme v súčasnosti cielene rozvrátené už celé dve generácie – cielene dezorientovaný a demoralizovaný národ /genderovou agendou, konzumom, LGBT, Hate Slovakia Yourself, chemickou a vzdelanostnou debilzáciou, feminizmom a rozvratom rodiny, pojebanou neochronológiou, pojebaným marxistickým ateizmom – odduchovnením, dezinformáciami, ktoré si zároveň platíme, atď./ – sa môžeme oprieť o orientovanú silu, ktorá postupne – kolektívnym prebudením – získa schopnosť obrodiť sa a vďalších generáciách ponáprávať všetky škody, a ktorá sa postupne naučí, ako riadiť svoj vlastný sociálny supersystém – slovenskú krajinu a suverénnu Slovenskú republiku!.

  Kto je za tým ROZVRATOM?!

  6/ Za tým všetkým je „neviditeľná“ organizácia s dvoma krídlami – USA neokonským a EUromasonským SEMIT-om – v ruštine CEMIT =:
  S-ystema
  E-uro /“Jevro“/
  M-asonskogo
  I-telektuálnogo
  T-erora!

  Teda – podstatou tzv. EU nariadenia boja proti anti“semitizmu“ /inak semiti – ako Arabi, Hebrejci, Arméni/, či Dankovho anti“semitského“ zaKONa, je totalitárne opatrenie – INOTAJ!!! – proti odporcom SEMIT-u /CEMIT/ – zákon potierajúci odporcov slobodomurárskych štruktúr! Je to „záKONná“ HLAVA s dvomi chvostami-bičmi, ktorá má zabezpečiť pokračujúcu indoktrináciu a rozklad a ovládnutie Európy SMEMIT-om, a súčasne – ten druhý „Attilov bič“ – podporovať plánovanú demografickú výmenu obyvateľstva a postupnú skutočnú semitizáciu /tentoraz Arabmi/ a islamizáciu Európy /islamizovanými turkistickými plemenami – „Húnmi“/!
  - – -
  Metastázy „plazivého“ Majdanu na Slovensku – je neochronologický dezorientačný produkt SEMIT-u! Stanislav Slabejcious pracuje pre SEMIT! Tento článok nie je nič iné ako INTELEKTUÁLNY TEROR!

 6. Maroš napsal:

  SK agenda LGBT promiskuity pokračuje… Za socíku – v komsomolskom denníku SMENA na tému „vzťahov“ písal a odpisoval úchylák pod pseudonymom „Alenka“ – staršia generácia by si ho-“ju“ pamätať.
  A za „autorkou“ tejto „novodobej poviedky“ De Sade fantazmagórie, s neutrálnym rodom „Alex Dammi“, sa možno skrýva istý Zdenko K., ktorý sa týmto – vrátane rozprávok pre deti – pokúšal živiť ešte v 90-tych rokoch…

  Úžasné… Základ je slepačia polievka pre „dušu“ /Banáš?/ a dobrý orgáč – a to celé spolu istí všeobecná kozmopolitná promiskuita! žrádlo a sex!“
  „Množstvo mužov, ktorí bozkávali moje telo, objímali ma, hladkali mi prsia a ja som prežívala orgazmy. Zas a znova, šialene dlhé, šialene krásne. Chcela som to, chcela som to viac ako čokoľvek iné.“
  „Nechávala som sa unášať, prekvapiť. Chytil mi ruky, prechádzal po ich líniách. Trvalo to tak dlho a bolo to tak krásne, kým do mňa vnikol. No nakoniec to bolo úžasné. Nové. Nové telo, nová vôňa, nové vzdychy. Privrela som oči a užívala si tie pohyby dnu a von. Jeho telo sa na mne jemne pohybovalo, chytila som ho za zadok, vnorila prsty do toho svalu, ktorý sa napínal a povoľoval v rytme našej súlože“

  „Z tých snov som sa často prebúdzala spotená, s vlhkými vlasmi, ale hlavne vlhkým lonom. Rozochvená a vzrušená. Tak hladná po dobrodružstve. Sex bol pre mňa fyzická záležitosť, ako keď som sa o tretej ráno hrala s klitorisom v kúpeľni po divokých snoch a Filip slastne spal. Bolo to potešenie, rozkoš, ktoré moje telo potrebovalo.“

  No a toto vzletné-slovné spojenie mi pripomína klasický intelektuálny orgazmus „autora metastáz“ – aj takto bujnie intelektuálny teror – cez piču!
  „Nový muž, nové prirodzenie, nová chuť.“ – a teraz intelektuálne „prekvapenie“ – „Milovali sme sa dlho. A nie raz. Milovali sme sa trikrát, kým sme konečne nasýtili túžbu našich tiel. Ostali sme ležať na plachte a túlili sa k sebe.“ – “ No vedela som, že máme s Filipom svoje pravidlá. Žiadne city. Preto som sa rýchlo obliekla, pobozkala ho na pery, na hruď aj na penis, ktorý po výkone oddychoval a vyšla som z hotela. Zaplatili sme na polovicu. Nebolo v tom nič. Boli sme samostatní, boli sme živočíšni a pobrali sme sa k svojim partnerom.“ – teda – čo je to iné, ako intelektuálna slobodomurárska sektárska židovina liberastov – určená pre gójimské zvieratá?!

  Na tomto je založený starý vtip – ako žena s penisom v krku vyslovuje názov hlavného mesta Venezuely – „Kaakak“:
  „Vzťah je o slobode, hovorila som si, keď som cítila, ako mi pulzuje nástroj tohto nesmelého muža až pri mandliach.“ – mimochodom tak sa prenáša o. i. angína a zlatý streptokok. Veru tak – „Jebte sa a množte sa!“
  https://diva.aktuality.sk/clanok/57612/eroticka-poviedka-prva-skusenost-s-otvorenym-vztahom/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP-new2

  • Maroš napsal:

   „Italiano Dammi“ = „dá mi-nedá mi“ – autor si robí prdel – viem, že v minulosti pracoval v Taliensku, takže asi viem, o koho ide…

 7. Paw napsal:

  Slovaci jsou dneska jako ty Islamisti, vsude a nic je nezastavi…verbalni sracky z nich tecou 24 hodin denne jako za Husaka…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!