Technologie použití vědecké metody Overtonova okna: Jak prosadit neprosaditelné

OvertonLRGVeškeré pokrokové lidstvo, jak nás označují, naprosto přirozeně přijalo homosexuály a jejich subkulturu, jejich právo uzavírat manželství, adoptovat děti a obhajovat svou sexuální orientaci ve školách a mateřských školkách. Snaží se nám dokázat, že je to všechno přirozený běh věcí. Lžou nám. Lži o přirozeném běhu věcí popřel americký sociolog Joseph Overton, jenž popsal technologii změn společenských postojů k otázkám kdysi pro společnost tak zásadních.

(Joseph P. Overton (1960‒2003), bývalý viceprezident centra Mackinac Center for Public Policy. Formuloval politickou teorii změn představ o problematice veřejného mínění, posmrtně nazvané „Overtonovo okno“. Zemřel při leteckém neštěstí).

Přečtěte si o tom a pochopíte, jakým způsobem legalizují homosexualitu a manželství stejného pohlaví. Uvědomíte si s určitostí, že v Evropě bude již v příštích letech završena legalizace pedofilie a incestu. Mimochodem, stejně jako dětské eutanazie.

Co ještě můžeme akceptovat v našem světě pomocí technologie, o které píše Overton? Funguje totiž spolehlivě.

Joseph Overton popsal, kterak byly pro společnost naprosto cizí myšlenky vyneseny ze smetiště veřejného opovržení, oprášeny a nakonec legislativně ukotveny.

Podle „Overtonova okna“ existuje pro každou myšlenku nebo společenský problém tzv. okno možností. V rámci něj lze nebo nelze o myšlence široce diskutovat, otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji ukotvit legislativně. Okno se posouvá ze stádia „nemyslitelného“, tzn. veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženého, do stádia „aktuální politiky“, tj. stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a fixovaným v zákonech.

Nejedná se o vymývání mozků jako takové: technologie je mnohem delikátnější. Postupná systémová aplikace je efektivní proto, že jí pomáhá nenápadnost jejího působení na společnost, která se stává její obětí.

Rozeberme si na jednom příkladu, jak začíná společnost krok za krokem nejprve s diskusí o něčem nepřijatelném, posléze to považuje za vhodné a nakonec se s novým zákonem smiřuje a zaštiťuje kdysi nemyslitelné.

Zvolme si něco naprosto nepředstavitelné. Řekněme třeba kanibalismus, tj. myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující?

Všem je jasné, že momentálně zatím není možnost propagovat kanibalismus (tj. v r. 2014), protože se společnost postaví proti. Taková situace znamená, že problém legalizace kanibalismu se nachází v nulovém stadiu „okna možností“ a podle Overtonovy teorie ji lze označit za „nemyslitelnou“.

Model nám ukáže situaci, jak ono „nemyslitelné“ bude realizováno, projde-li všechny fáze „oken možností“

 

TECHNOLOGIE

Ještě jednou opakuji, Overton popsal TECHNOLOGII, která umožňuje legalizovat naprosto jakoukoliv myšlenku.

Vezměte prosím na vědomí, že nepředložil koncepci, ale pouze popsal spolehlivou technologii. Tedy takovou posloupnost činů, jejichž realizace vede k požadovanému cíli. Pozor! Tato technologie může být efektivní termonukleární zbraní ke zničení lidských společenství.

 

JDE TO BEZ JAKÝCHKOLIV POTÍŽÍ!

Téma kanibalismu je ve společnosti zatím ještě nepříjemné a zcela nepřijatelné. Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti. Zatím je to jev nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom uvedli do souladu prvním pohyb Overtonova okna, je nutné přesunout téma kanibalismu z oblasti radikálního do oblasti možného.

Vždyť máme svobodu slova, tak proč bychom nesměli pohovořit právě o kanibalismu?

Vše je dovoleno studovat a vše mohou vědci zkoumat: neexistují pro ně tabuizovaná témata. Existuje-li taková možnost, svolá se etnologické sympozium na téma „exotické rituály polynéských domorodců“. A pak se během něj bude diskutovat o historii tohoto tématu, budou uskutečněny pokusy představit si ho z vědeckého úhlu pohledu. A tím dostaneme o kanibalismu hodnověrné informace.

Vidíte, ukázalo se, že o lidojedství lze hovořit věcně a přitom zůstávat v rámci vědecké slušnosti.

Overtonovo „okno“ se posunulo. Znamená to, že se přezkoumání pozic ukázalo již zřetelně. Tímto je zajištěn posun od nepřijatelného negativního postoje společnosti ke vztahu mnohem pozitivnějšímu. Současně s pseudovědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké „společenství radikálních kanibalů“. Nevadí, bude-li aktivní pouze na internetu, neboť takových lidojedů si určitě všimnou a budou je citovat ve všech hlavních médiích.

Jedná se o další možnost vyjádření. Zadruhé jsou takové omračující zrůdy se zvláštní genezí potřebné k vytvoření obrazu radikální hrozby. Oproti jinému strašáku ‒ „fašistům, vyzývajícím spalovat na hranicích takové jako jsou oni“ ‒ budou „nedobrými kanibaly“. O hrozbách však pohovoříme níže. Na začátek stačí publikovat příběhy o tom, co si myslí o pojídání lidského masa britští vědci a nějaké lidské bestie s jinou úchylkou.

Výsledkem prvního posunu Overtonova „okna“ se stalo, že nepřijatelné téma bylo uvedeno do oběhu, tabu se desakralizovalo a jednoznačnost problému byla zbourána.

 

A PROČ BY NE?

V následujícím kroku se „okno“ posunuje dále a téma kanibalismu se přesunuje z radikální oblasti do oblasti možného.

V tomto stádiu pokračujeme v citacích „vědců“. Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí o lidožroutech? Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako svatoušek a pokrytec.

Je nutné, aby bylo pro kanibaly vymyšleno mírnější označení, aby se fašisté všeho druhu neodvažovali věšet na jinak myslící devianty nálepku „Ka“.

Pozor! Vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším je velmi důležitý moment a pro legalizaci nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná.

Pojem kanibalismus již neexistuje. Bude zaměněn třeba na antropofagii. Nicméně i tento výraz bude brzy nahrazen ještě jednou, protože i toto označení bude považováno za urážlivé.

Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu ‒ a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. Kanibalismus se změní na antropofagii, a poté třeba na antropofilii podobně jako zločinec mění příjmení a pas.

Souběžně s hrou na jména probíhá vytvoření podpěrného precedentu ‒ historického, mytologického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní ‒ legitimního. Bude objeven nebo vymyšlen jako „důkaz“ toho, že antropofilie může být v podstatě uzákoněna.

„Vzpomínáte si na legendu o obětavé matce, jež napojila žízní umírající děti vlastní krví?“ „O historii antických bohů, kteří pojídali všechny po sobě, u Římanů to bylo přece normální!“

„Tím více u křesťanů nám blízkých je s antropofilií vše v naprostém pořádku! Dosud rituálně pijí krev a jí maso svého boha. Z toho přece křesťanskou církev neobviňujete?

Hlavním úkolem bakchanálie této etapy je alespoň částečně vyloučit pojídání lidí z trestního postihu.

Alespoň jednou v historickém okamžiku.

 

TAK JE TO POTŘEBA

Poté, co je poskytnut legitimní precedent, objevuje se možnost posunout Оvertonovo „okno“ z oblasti možného do oblasti racionálního. Jedná se o třetí etapu. Na tomto místě je rozmělnění společného problému završeno.

„Touha je u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě“.

„Někdy je nezbytné sníst člověka, protože existují nepřekonatelné okolnosti“.

„Přece existují lidé, kteří si přejí, aby je snědli“.

„Аntropofilové byli vyprovokováni!“

„Zakázané ovoce je vždy sladké“.

„Svobodný člověk má právo se rozhodnout, co má sníst“.

„Neskrývejte informace, ať každý ví, kdo je kdo ‒ аntropofil nebo аntrofob“.

„Je vůbec v аntropofilii něco škodlivého? Škodlivost není prokázána“.

V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří, „bitevní pole“ a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci lidojedství.

Skutečné nepřátele, tj. normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní k porušení tabu lidojedství, se snaží vměstnat mezi radikální strašáky a zapsat do radikálních nepřátel. Role těchto strašáků spočívá v aktivním vytváření obrazu šílených psychopatů ‒ agresivních, fašizujících nepřátel antropofagie, vyzývajících spálit zaživa lidožrouty, Židy, komunisty a černochy. Přítomnost v médiích zajišťují všem vyjmenovaným, kromě skutečných odpůrců legalizace.

Sami tzv. аntropofilové zůstávají jakoby uvnitř hrozeb „oblasti intelektu a vědy“, odkud se vším patosem „zdravého rozumu a lidskosti“ odsuzují „fašisty všeho druhu“.

„Vědci“ a novináři v této fázi dokazují, že se lidstvo v průběhu své historie čas od času pojídalo navzájem ‒ a že je to tedy normální. Nyní je možné téma аntropofilie přesunout z oblasti racionální do kategorie populární. Оvertonovo „okno“ se posunuje dále dopředu.

 

V DOBRÉM SMYSLU

Je nezbytné, aby byla popularizace kanibalismu podpořena populárním obsahem, vhodnými historickými a mytologickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými, mediálními.

Аntropofilie masivně proniká do aktuálních zpráv a talkshow. Lidé jsou pojídáni v nových filmech, v textech písní a videoklipech.

Jeden z triků popularizace se nazývá „Rozhlédněte se kolem sebe!“ „Copak jste netušili, že jeden známý skladatel je... antropofil?“

„I jeden známý polský scénárista byl po celý život antropofilem a dokonce byl za to stíhán.“

„A kolik jich sedělo v blázinci! Kolik milionů vyhnali a zbavili občanství!... Mimochodem, jak se vám líbí nový klip Lady Gagy „Eat me, baby“?

Propracované téma v této fázi uvádí v TOP a poté se nezávisle samoreprodukuje v masmédiích, showbyznysu a v politice.

Další efektivní způsobe je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni informačních operátorů (novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů...). Ti ovšem vyloučí z diskuze odborníky.

V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit a diskuse o daném problému zajde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká: „Pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak. A nejde ani tak o to, ale o toto“ – a určuje mezitím směr a tendenci, která se řídí posunem „okna“.

K ospravedlnění zastánců legalizace využívají zlidšťování zločinců pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince.

„Jsou to tvůrčí lidé. Snědl svou ženu. No a co?“

„Oni opravdu milují své oběti. Jíst, znamená milovat!“

„U аntropofilů je zvýšené IQ, v ostatním dodržují přísnou morálku“.

„Аntropofilové jsou sami obětí, jejich život je k tomu donutil“.

„Vychovali je tak“ atd.

Takové vychytralosti jsou obsahem populárních talkshow.

„Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky! Chtěl jí sníst! I ona chtěla totéž! Kdo jsme my, abychom je soudili? Možná je to láska? Kdo jste vy, abyste stáli na cestě lásce?!“

 

VLÁDNEME ZDE MY

Posunujeme se k páté fázi pohybu Оvertonova „okna“. Téma je připraveno na možnost přesunout ho z kategorie populární do sféry aktuální politiky.

Začíná příprava právního rámce. Lobistické skupiny se ve vládě konsolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně vysoké procento zastánců legalizace kanibalismu. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu. Do veřejného vědomí zavádějí nové dogma „zákaz pojídání lidí je zakázán“. To je firemní specialita liberalismu ‒ tolerance jako zákaz tabu, zákaz na nápravu a varování před vražednými úchylkami pro společnost.

Společnost je během poslední fáze pohybu okna z kategorie „populární“ do „aktuální politiky“ zlomena. Nejaktivnější část bude ještě v kladení odporu proti zákonodárnému ukotvení ještě ne tak dávno nepředstavitelného pokračovat. Celkově je však společnost zlomena. Souhlasila s vlastní porážkou.

Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) normy lidské existence, dále se toto téma dozvuky nevyhnutelně dobere do škol a mateřských školek, a to znamená, že následující pokolení obecně vyroste bez šance na přežití. Tak to bylo s legalizací homosexuality (nyní vyžadují, aby se nazývali „gayové“). Před našimi zraky nyní Evropa legalizuje incest a dětskou eutanazii.

 

JAK TECHNOLOGII ZNIČIT

Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla.

Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom napsat do časopisu? Zazpívat píseň? A konec konců dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné? Právě to je výše popsaná technologie. Opírá se o všedovolenost.

Neexistuje tabu.

Neexistuje nic svatého.

Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána.

Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává?

Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď je již cesta otevřena.

Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit?

Máš naprostou pravdu, člověk sám nemůže naprosto nic.

Osobně jsi však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoli problému.

Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe.
33 Komentářů k Technologie použití vědecké metody Overtonova okna: Jak prosadit neprosaditelné

 1. proud napsal:

  Diky,takovy clanky potrebujeme! "Vyucovani" a vysvetlovani misto posranejch drbu a pomlouvani.Pak az budeme "vedet",nebude totiz koho pomlouvat,protoze takovy pozenem svinskym krokem a ne ze je budeme poustet ke korytum!!!

  • Eschatolog napsal:

   gojům není pomoci, to co předváději jen posledních 100 let je usvědčilo 100000000000000000x z kretėnismu

   • Eduard napsal:

    Jak zkrachovalá firma postaví jadernou elektrárnu? To se pozve agent Bureš do bílé chajdy. Tam se mu dá povel. A do třech roků se staví.

 2. niSas napsal:

  Za socíku byli zaměstnáváni hujerové a aktivní blbci. Sice nemuseli nosit na zádech transparenty ani nechodili s tabulema s vyobrazeníma svých oblíbenců, ale na co šáhli, tak dycky se vědělo, že kvůli nim tam tráva nebo cokoli nerostlo. To byli propagátoři blboňství a socíku. Gdyž vo něco šlo, tak jim zavřeli , pro jistotu, dveře před rypákem. To aby něco neposrali, nevykecali, nenabonzovali nebo nevytvořili nějakou další blboňskou normu. No a to už je případ tvůj, čučmo korále.

 3. proud napsal:

  Zajimavy,ja poznal za sociku spoustu lidi co byli machri svejch oboru,protoze delali nejen pro prachy,ale proto,ze se mohli hrde pod svou praci podepsat a lidi za nima chodili pro sikovny ruce.Zato takovy "sasini" co jejich dedkum kdysi sebrali kus louky se mohli posrat a schvalne kurvili co se kde dalo!!!

  • niSas napsal:

   Všude na alternatívě sou čučmové. . Vybírají si tisíckrát přežvýkaná témata, keré už gojímskej dobytek milionkrát vysrál a furt to zkoušej. Dávaj do teho nové obraty a kotrmelce. Gdyž jim dojde inspirace, nestydí se prohrábnout anály aji sto, dvěstě a více let a probírají to s plnou tupanskou zodpovědností a hledají jádro grálu při pohledu na lebku, že kam s ní. Tihle aktivní blboni byli, sou a budou dycky potížisty, páč mají nutkavou potřebu se na něčích zádech zveličit, upotřebnit, ale výsledek jejich snažení se rovná opět té podělané louce, gde stejně nic ani po jejich řádění, prostě nic nemůže vyrůst. Ani nevědí co by tam mohlo růst, proč by něco něgde mělo vyrůst, na co. A gdyž sou v úzkých, sáhnou pro radu k mordechujcům a prolistují všechny harpagondechujcké noviny a vrhnou se , jsa poučeni, do školení , chápej voe, k propagandě, A navíc temu říkaj "práca" nebo tak nějak, že jako "aktivita" a ták. A mezi tím sní o té kanceáři, gde nějakej jeho známej přebýrá kravské lejna od kobylinců nebo počítá úžery, výpalné nebo přeposílá přeposlané nařízení, že se mají jako prasata v žitě, že se tím dá aji doložit razítkově nárok na důchod, a ještě jim platěj teplo, energie, počítače, mobily, auta, "slůžební", že by to bylo jednodušší. Že stačí jen začít kokokoktat prorůstově a najít nějakou špinavou řiť , typizovanou na objem čučmářské hlavy, a byl by pro ně na světě taky ráj. Heh

   No, gdo z nich kápne božskou a řekne. " Hele blboni, je to furt stejný, horší se to , nemám gde sbírat rozumné zprávy, nevím jak dál, budeme muset asi začít s těma potřebama všech normálních lidí a nějak smysluplně se o nich bavit".

   • proud napsal:

    Picu a sisky,kdo chtel makat a umel makat,bylo mu dobre za komancu jako dneska,umel makat=vydelal skvaru! Ostatni jsou jenom prachsprosty vejmluvy,protoze umet makat nezalezi na -ismu,ale na hlave a rukach! Mel jsem za sociku vejplaty od 6 000 a pod ne jsem nesel ani ve svete a ze je jinej ismus v Rakousku,jinej v Turecku a jeste jinej v USA.Jen tady je to v riti,protoze v kolonii zadarmo ani nevstanu za almuznu z postele,at si tady makaji vlastizradci co podbijej vejplaty ostatnim kdyz delaj za hubicku,.nez by chytili zodpovedny za prdele a poradne je "provetrali"!Tak nezvan zase picoviny z nejaky tvy pojebany msty!

    • proud napsal:

     Ze sociku by byl bejval start k lepsimu mnohem jednodussi a mnohem vic moznej nez ze soucasny zumpy.Dali jste to siozidum,nemlich pres jednoho z nejhorsich z nich zlodejskyho,vlastizradnyho,teplyho,ozralyho a linyho vocasa havla,dobre vam tak!

    • niSas napsal:

     Aktivní otroci v socíku záviděli otrokům v kapíku. A hodně takových přiblblých otroků tam aji na otročení vyjelo. A až si mysleli, že po přepočtu zlodějské měny tady budou mít dost, tak se vrátili, vyměnili zasrané falešné doláre, vyměnili to za kačky a dělají tady machry. Nasrat . Howvnajs. Takové vyhnat zpět ať tady nezasírají lidem hlavy.

     • proud napsal:

      Hodne by jich zpet z techhle sracek i chtelo,to si bud naprosto jistej!

     • Josef Švejk napsal:

      Zkušenost je nesdělitelná. Komunisti jim o kapitalismu lhali a tak až osobní zkušenost je poučila, že říkali celou dobu pravdu. A někteří dokonce pochopili (jako pan Vaculík), že: "Po pádu komunismu se vrátily důvody, proč vznikl."

      • proud napsal:

       Plati pro Evropu na 100%.Nepamatuju ze bych kdy nekde zazil,slysel, nebo cetl,ze kdy bylo kdekoli v Evrope, jako ve vnitrni Americe.Navic na co to rozepisovat,ze vnejsi a vnitrni Amerika jsou dva ruzny pary bot,kdo nepoznal,stejne neuveri.

       • .lak napsal:

        Jenže amerika je republika a doma ambasády nemají. Aktivní neziskovkáři eu typu či v rusku by nepřešli ulici aby se za nimi dřív nezabouchla vrata věznice.

     • Petr C napsal:

      Byli jsme a jsme brani jako otroci. At socik, nebo kapitalismus. Jen ze taky je zivot. Porad musime produkovat abychom se uzivili. Jen par parchantu je presvedceno ze jsou vyjimecni a muzou na nas parazitovat. Bohuzel svojim chovanim jim to umoznujeme. Neumime si najit svou cestu, hadame se o tom jestli je lepsi socik, nebo kapik a neuvedomuje si to vse stoji za houby, proto ze kazdy system stoji na urcite vrstve lidi, kteri vladnou a k vlade se dostali ne diky sve moudrosti, cestnosti, chytrosti a odhodlani zlepsit svet ale dostali se tam prave diky opacnym vlastnostem. Lide vybiraji na zaklade slibu. Poctiveho cloveka by nikdo nevolil z duvodu ze by musel udelat spoustu nepopularnich opatreni.

 4. Josef Švejk napsal:

  No vida a už se vesele diskutuje o kanibalizmu. Pootevřela se nám Overtonova špehýrka, nebo okno?
  Jak říkáte admine, o některých věcech se ve slušné společnosti prostě nemluví, žeano? Jsou dokonce i tací, kdo o nich nemluví ani nedělají.

 5. Maroš napsal:

  Zjednodušene - "salámová metóda" = postupné ukrajovanie. V praxi - stačí sa k niekomu nenápadne priblížiť bližšie ako inak dovoľuje jeho "bublina" osobného priestoru - a on vám mimovoľne ustúpi. Pokiaľ k nemu priskočíte - bude to považovať za akt agresie a on vytlačí vás ďaleko od svojej bubliny. Overtova salámová metóda - metóda HADA-predátora. Teda obrana - treba byť obozretný = "primeraná miera paranoje je nevyhnutná pre zachovanie si bezpečnosti" - Hadi to potom nazývajú "intolerancia a extrémizmus" - ale to je jediný liek proti ich záverečnému uštipnutiu - plošná-horizontálna intolerancia voči všetkým hadom - istota je istota - srať aj na tých "dobrých"-užitočných - kto v blbej tme /= v tmárstve/ má rozoznať obyčajnú užovku od jedovatej hávede?!

 6. jana napsal:

  S těmi novymi korektními názvy mne překvapilo že nejen se ma říkat gay místo ... a Rom místo cikán ale v USA nebo Kanadě je nevhodne rikat Eskymak ma se rikat Inuita.

  • proud napsal:

   A prave proto jeste spis rikame buzerantum buzeranti a cigosum cikani,Eskymakum Eskymaci,protoze na nejaky vejsplechty blbcu co by nejradeji prejmenovali i vlastni rodice nejsme zvedavi,nehlede na to,ze ty pravy nazvy tim ziskaly jaksi na "cene" a stavnatosti :-)

 7. proud napsal:

  "Veškeré pokrokové lidstvo, jak nás označují, naprosto přirozeně přijalo homosexuály a jejich subkulturu, jejich právo uzavírat manželství, adoptovat děti a obhajovat svou sexuální orientaci ve školách a mateřských školkách. Snaží se nám dokázat, že je to všechno přirozený běh věcí. Lžou nám."..........jisteze lzou,protoze kdysi nosili na prsou zluty hvezdy zidi,misto siozidu,ktery misto pobytu v lagrech ony lagry a valku financovali,tak by se dnes chyby nemely opakovat a buzny s lesbama by mely bejt povinny nosit na prsou viditelne ruzovy hvezdy a bejt vynaty z celorocne hajenejch druhu!!!

  • proud napsal:

   Stejne jako by melo platit: "Zastrel si svyho vlastizradce",tak by melo zaroven platit:"Zastrel si svou buznu a pedofila".

 8. Maroš napsal:

  "České cíle zhatí - britští vepři boubelatí!" Vykapú domáce chovy - potom budete žrať GMO mäso a odpad z Európy. Potom vás presvedčia, že halal je to najlepšie a odtiaľ je už len krok k islamizácii. Farmárske Overtovo okno... Keď je teda priemerná cena bravčového 52 korún - na Slovensku je to 3,60 eura. 6 korún je cca 20 centov, ale neviem si predstaviť, že by som kvôli tomu dal prednosť tomu lacnému dovozovému SVINSTVU! Ale žgrgloš paštikár čecháček si nechá kvôli pár halierom aj prevŕtať koleno! Tak to tu máte aj vy! Na Slovensku zlikvidovali chovy bravčového idioti farmári vývozom kŕmneho obilia do Poľska a Británie už pred 10 rokmi. Lebo money money! Myslenie zadrbaného kulaka!
  https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/cesti-farmari-rusi-chovy-prasat-levne-maso-z-evropy.A190226_200409_ekonomika_chtl
  https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/486211-slovensko-sa-meni-na-bravcove-smetisko/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!