Pár slov ke školství

komenskyČeský národ dosud nevybředl ze vztahů charakteristických pro totalitní společenské uspořádání a pozdní normalizaci. Typické vlastnosti a (ne)morálka předávaná, nebo spíše vnucovaná, dalším generacím spočívají v úslužnosti, strachu z nomenklatury, podřízenosti, pokrytectví a závislosti.  Osobní zbabělost je prezentována jako racionální strategie sebezáchovy. Vlastnosti, na něž nejeden český totalitně smýšlející politik spoléhá a média je přiživují. Tyto faktory ale také plynou z nedůvěry v sebe samé i ostatní, pocitu nemoci něco změnit i jen být soběstačný sám o sobě a z toho plynoucí životní skepse. Proto je tolik důležité, aby vzdělávání neslo pozitivní poselství mladým lidem a nebylo jen ,,nutným zlem“, ponižujícím opakováním a poklonkováním jakémukoli režimu nebo strukturám.

Sebevědomí a zároveň odpovědní a praktičtí mladí lidé jsou budoucností každé země. Jinak platí citát ,,Národ se může ve svých spisech zdát rozumnější, protože písmo otců přetrvává ještě dlouho poté, co se mu přestalo dostávat jejich ducha“.
V tomto jsme však skoro 100 let za společenskými proměnami. Podoba a struktura současných „vzdělávacích osnov“ a školských konceptů i oborů obecně odpovídá industriální  fázi vývoje společnosti. Historicky lze rozlišit tři způsoby rozvoje dle hlavního zdroje růstu produktivity: agrární, industriální a počínaje 2. polovinou 20. století informační.
Kořeny tohoto vývoje sahají k historickým změnám systému společnosti ve 20. století. Můžeme je nazvat změnou poměru ( vztahu ) frekvencí sociálního ( proces obnovy technologií a návyků ) a biologického ( proces změny pokolení ) času. Rozdíl mezi starým a novým stavem je zvláště v tom, že dříve se lidé učili na konkrétní obor, který mohli vykonávat po celý život, zatímco otázky obecného charakteru – právní prostředí, správa, komunikace ( myšleno úřední, styk s veřejností, technosféra užívaná v denní činnosti ) – byly ustálené a v zásadě jednoduše, srozumitelně formulované pro každého intelektuálně ( a morálně ) zdravého jedince. To je minulostí, neboť následkem zrychlené obměny informací v kultuře se některé obory a pracovní návyky mění rychleji, než se je populace učí. Zkrátka v momentě dosáhnutí cíle, anebo osvojení si prostředků na jeho dosažení, společenská významnost cíle zanikne, změní se jeho význam a stane se znovu nedosažitelným v důsledku změny nějakých okolností. Jde o to, že až do poloviny 20. století byl proces obměny sociálního času ( řádově stovky let ) mnohonásobně delší, než proces obměny času biologického ( desítky let ). Ve druhé polovině 20. století však dochází k opaku – tj. mnohonásobné obnově technologií a stereotypů po čas života jednoho pokolení.
Po změně systému sociálního spravování se v polovině 20. století, se technologie v základních oblastech, zabezpečujících podporu životní činnosti společnosti, začaly obnovovat rychleji jako lidské generace. Jejich obměna se v druhém desetiletí 21. století pohybovala v rozmezí 3 – 5 roků, což dělá neudržitelnou jak současnou vědu, tak i systém vzdělávání, který byl funkční do poloviny 20. století, což nám dnes vlády úzkostlivě tají. V současnosti je třeba pružnějších školních metod a hlavně všeobecnějších a komplexnějších vědomostních osnov, které ve vědomí žáka/studenta vytvoří dostatečný funkční základ pro orientaci v moderní společnosti, nikoli jej očišťovat od jeho autentického bytí.  V tomto ohledu patří nepružné, dogmatické, dosud částečně zideologizované, neautentické české školství k nejhorším na světě.
Nyní se trochu podíváme na definici vzdělávání českým zákonodárcem ,,rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi , mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti…“ ( § 2 odst. 2 písm. A) zákona č. 561/2004Sb. o školství ). Vypadá to hezky, že? A nyní tato vznešená slova srovnejme s tzv. ,,Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Čr“ od téhož českého zákonodárce:
,,Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( OP VK) 2007 – 2013. Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti Čr ( resp. těch, kdo ji skutečně vlastní – pozn. autora )“ – str. 11
,,Priorita č. 3. Další vzdělání směřuje k posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů ( kdepak rozvoj osobnosti a hodnot ,,vy zdroje“ – pozn. autora ) pro zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ( současné protilidské koncepce nesuverénní Čr – pozn. autora ) prostřednictvím systému dalšího vzdělávání“ – str. 12
,,Celoživotní učení – stěžejní koncept ke zvýšení vzdělanosti národa. … Počáteční vzdělání vytváří pro celoživotní učení nezbytné základy. Kvalitní počáteční vzdělávání uskutečňované ve školách a školských zařízeních by mělo zajistit, že se člověk ,naučí učit se“ a že bude mít k učení pozitivní postoj (což o to, autor tohoto článku nikterak není odpůrcem toho, že by se člověk měl učit celý život, nikoliv však k tomu aby byl hodnotnější zdroj a ,,naučil se učit“ být celoživotním ekonomickým nástrojem)“ – str. 13
Ukazuje se, že ,,sebezáchovná strategie“ osobní zbabělosti a pasivnosti ( o škodolibosti z neštěstí druhých ani nemluvím ) je aktuálně sebevražedná více, než si zdejší populace uvědomuje. Opravdu však dopustíme, aby naše děti jedly jedovaté plody našich dnů?77 Komentářů k Pár slov ke školství

 1. niSas napsal:

  Korporace Česká republika registruje cca 10.5 milionu populace. Z teho je cca 8 milionů jako národních a zbytekk si doplňte jak chcete. To je asi 20% , keré se dělí podle zásluh. A teď si vemte výpisy z nezfalšovaných matrik a hledejte díry gde sou zašití.

 2. kolkobudešžiť napsal:

  Niečo konkrétne k straseniu časti školskej hlúposti…aká je reálnosť vzdialená súčasnej školskej lži?

  Michail Vasilijevič Lomonosov – „ak zmeníte národu dejiny, zmeníte mu budúcnosť“…

  preložené z ruštiny-marec 2019 „Spomienky starých“

  „Dobrý deň! Môj prapradedo sa učil vo vojenskej škole v Turecku a dokonca pred ním aj jeho otec sa tam učil! A tomuto môjmu praprastarému otcovi bolo veľmi veľa rokov, on sám nevedel koľko, ale hovoril, že viac ako 6 po dvadsať (Čečenci majú dvadsiatkový systém výpočtu). Vypočítali sme, že má najmenej 135 rokov!
  Učili sa tam od 20 do 27 rokov a toto vzdelávanie bolo najprestížnejšie! Poznal štyri jazyky mimo Čečenského (arabčina, turečtina, nejaký podobný čínskemu a 4. povedal nejaký Slovjansky mimochodom, hovoril, že je to nejaký zmiešaný) a teraz rozprával dejiny. Tie, čo sa oni sami učili na hodinách dejepisu a tie, ktoré on sám zažil! A tu je jeden z jeho príbehov o katastrofe:
  „V rokoch 1150-90 po arabskom kalendári, je to asi 1700 rokov v našom. V Turecku, áno i po celom svete začalo snežiť počas prvého kosenia (marec) a sneh padal prakticky 6 kosení (1,5 roka). Vtedy prvý raz uvideli sneh i v Čečensku a pocítili zimu! Spočiatku každý bol prekvapený tej divočine, ale potom začali prinášať pece z ulíc (od dávnych čias používali Čečenci zaujímavé pece, ale nie v dome, ale na ulici i samotná kuchyňa bola tiež na ulici.) Po pár mesiacoch sa ľudia začali zhromažďovať vo veľkých domoch, i dobytok na jedno miesto! Po pol roku začali používať vidiecke potravinové zásoby (v takmer každej dedine existovali sklady, kde sa určité percento úrody zozbieralo na na horšie časy. Mimochodom, v niektorých dedinách starší ľudia to stále robia len vyberajú peniaze), takže bolo toľko snehu, že už začali robiť tunely v ňom, lebo už nebolo síl ho odhrabávať! A na začiatku to nebol biely, ale sivý špinavý sneh! Spočiatku vždy existoval konštantný pocit, že sa zmráka, teda slnko nevideli a bolo veľmi zamračené, až potom boli dni jasnejšie a jasnejšie! A potom, za čas, sneh prestal padať a otepľovalo sa, až začal pršať veľmi špinavý dážď, veľmi dlho to trvalo (ako sme počítali v našom detstve tri mesiace) a potom prestalo pršať. Celá dedina sa stala blatom, celý reliéf sa zmenil, i hory plávali! Mnoho ľudí zomrelo, dokonca aj na poliach bol zápach zhnitého mäsa, ľudia spaľovali mŕtvoly na špeciálne pridelených miestach a tam zvážali tisíce ľudí z celého Čečenska! A bahno pochovalo celé dediny! Ale to najstrašnejšie postihlo východ, tam bol zničený prakticky celý najsilnejší a najbohatší štát! (Neviem, ako sa to prekladá, ale ukazuje sa, že to je Tartária) A tak, keď počet ľudí upadol, začalo veľké prerozdelenie zeme! No, keď v krátkosti, tak takto! Ale on hovoril o tom, ako to bolo opísané v knihách a o tom, čo mu jeho starý otec rozprával! Ak to napísať všetko je to nadlho, mal knihu s mapou, a povedal, že do prvej zimy nebolo možne kráčať bez namočenia nôh. A tiež hovoril o tom, že každý rok je teplejšie a príde k tomu, že zima takáto príde!!! Príbeh nie je môj, čítal som to sám a rozhodol som sa ho zdieľať s vami.“
  ———————————————————————————————————————
  … dejiny od mojej prababky narodenej v roku 1881. Žila 105 rokov a umrela, keď som mala 14 rokov. Keďže som bola malá, preverila som si všetko u mami.
  Prababka vravela, že keď mala12 rokov robila u starej barónky, ktorá hovorila, že má 256 rokov (narodená roku 1637). Ona veľmi ľúbila deti, keď už nemala svoje, brávala k sebe deti z okolia na čaj (zvláštny na chuť medový s vôňou rýb) vravela, že je osobitý a kto ho bude piť dlho bude žiť, -barónka rozprávala dejiny:
  Keď bola malá, raz v noci prišiel „čert“ a hodil oheň na ich dedinu, jej mama ju stačila dať do nejakej ochrany, kde prežila 5 dní bez vody a jedla. (cca rok 1640-3). Potom prišla nejaká starká a dala jej ten čaj. Ona brala vodu z vane v pivnici, hádzala tam čaj, ona pila ten čaj, a prežila, ale celá rodina barónky zomrela od „bielokrovia“ (leukémia-nedostatok bielych krviniek-spôsobené asi radiáciou). Barónka hovorila, že keď bola malá, mala krabičku cez ktorú mohla hovoriť s kým chcela, barónka mala knihu, kde sa obrázky pohybovali, ale deťom ju málokedy ukazovala, aby sa neľakali, len keď ju veľmi prosili, barónka hovorila, že knihu jej nakreslila jej babka…“
  …A keď mala moja prababka, ktorá robila u tej barónky 14 rokov zhorel ich hospodársky dom (r. 1895)…niekto prišiel a odviezli ju do Moskvi k cárovi, …“… v detstve babky boli zimy, že museli ryť tunele do školy…

  ———————————————————————————————————————-
  Cор A, Pred 8 mesiacmi
  Babička mojej ženy raz rozprávala o príbehu svojej dcéry (mojej tety)
  v ich sibírskej obci na začiatku storočia okolo roku 1910-1915 Tingula (provincia Tomsk) bola v tom čase dieťa. Na okraji ich dediny žil veľmi starý ded nazývali ho Mitrofan. V tej dedine bol pochovaný. Na chodbe mal pripravenú rakvu a deti sa báli, prechádzať okolo rakvy. Ded mal nejakú veľkú knihu. Zrejme v nej bola opísaná budúcnosť. Napríklad: že ľudia budú chodiť na chlieb do jedného domu. Sedliaci, ktorí prišli počúvať tieto príbehy, sa smiali a neverili tomu, pretože v tom čase každá rodina piekla chlieb pre seba, oni hovorili dedovi, – Ale kto pre násvšetkých toľko chleba napečie ?! Dokonca aj v knihe bolo napísané, že celý svet bude opletený pavučinou a budú lietať všade železné vtáky. Bolo veľa príbehov. O vojne a revolúcii povedal, že čoskoro bude vojna a príde zo západu, ale to nie je ešte to najhoršie. Ded hovoril, bojte sa vojny, ktorá príde z východu, to bude najstrašnejšia vojna. Konkrétne dátumy neuvádzal. K dedovi chodili počúvať dejiny po večeroch všetci-dospelí i deti miesto televízora, ktorý nebol. Ale oni mnohému neverili veľa a dokonca sa smiali dedovi a jeho knihe. Prečo si potom mysleli, že táto kniha je Biblia?

  Magura, Pred 8 mesiacmi (skrátené)
  Moja babička mi tiež povedala o tejto knihe, je to naozaj stará bible. Tam na začiatku bolo stvorenie sveta a nakoniec to bolo o budúcnosti, pravdepodobne ako o type apokalypsy, ako je to teraz v moderných Bibliách. Rovnaké príbehy mi povedala. Táto kniha bola odovzdavaná z generácie na generáciu podľa môjho starého otca (matkou), ale v roku 1975 táto kniha zmizla. Babička povedala, že je veľká v čiernej, staršej, koženej väzbe a napísaná v staroslovenskom jazyku, že bolo ťažké ju čítať. A áno, existovali predpovede o Černobyle a tretej svetovej vojne a „oblohe v sieti“ a o chlebe a elektrickej preprave a o podivných železných vtákoch … Babička povedala, že ľudia neverili tomu, zasmiali sa, premýšľali nad tým, ako by lietali vtáky … Áno, kniha je skutočná.

  Polkovnik, Pred 8 mesiacmi
  Pre Cor A a Magura sú to skutočné Písma! V staroslovenskom jazyku !!! Listy sú veľmi tenké a miestami na stranách, akoby červové dierky. Kniha je napísaná, nie je vytlačená! Kniha je približne 40 cm vysoká, šírka 30 cm a hrúbka 15 cm. Držala som ju v rukách, mali sme ju. Ale bez väzby. Starí rodičia povedali, že robotníci odtrhli väzbu v roku 1920, na nej bolo niečo ako zlato. Pokúsil som sa prečítať túto knihu sám, chápal som veľmi málo, ale teraz to prišlo ku mne – text aj význam. Ale vtedy som jasne pochopil len na konci, že by mali priletieť tri malé taniere a vezmú s nimi spravodlivých, aj keď nie je jasné, koľko – 7 až 7 a ďalších 7 a zvyšok zostane a oni uvidia celú hrôzu príchodzieho …. A vpredu, na hlavnej stránke , dole v strede bol dátum – i474. Či je to 1474, alebo 474 od Ježiša …..
  Matka v roku 1993 alebo v roku 94. vzala knihu do Moskvy, aby jej brat opravil väzbu. Vo všeobecnosti kniha zmizla a strýko bol zabitý. V Jekaterinburgu v roku 1992 za túto knihu dávali 120 tisíc dolárov. Ale obchodovanie s takýmito predmetmi je nesprávne!
  ——————————————————————————————————————
  Evgeny Evgeny
  Pred 8 mesiacmi
  Mesto Armavir. Dom je starý 70 rokov , kopali jamu a v hĺbke asi tri metre našli slivkový lekvár v džbánku v malom pohári s kaprovou pokrievkou. Zachoval sa tak, ako keby ho včera varili lahodné kapety. Spomínam si, že som ho jedol, keď som mal asi 10 rokov. Ako sa lekvár zjavil na tom mieste v hlinených slojoch nikto nemôže pochopiť doteraz. Pred stavbou domu na tomto mieste bola pustatina aj podľa starých ľudí neboli na tomto mieste budovy.——————————————————————————————————————-
  Pavel Ratynskii Pred 8 mesiacmi

  Brat, geofyzik, nedávno povedal príbeh svojho šéfa, že pod Kutuzovským prospektom, prakticky pod asfaltom je obrovský, presne veľký počet tiel ľudí zmiešaných s koňmi. A výkopy úmyselne neuskutočňujú, aby ľudí „nešokovali“, ako to uviedol šéf. Pretože kam vyvážať toľko kostí nie je jasné. A ako vysvetliť ich pôvod.
  ———————————————————————————————————————

  ———————————————————————————————————————-
  Alek Orlov, Pred 8 mesiacmi
  Upozorňujem! Toto je to, čo viem… v detstve mi to babka rozprávala o náleze tajného parného depa. Ako dieťa moja babička mi povedala o objave tajného depa lokomotív. Bolo to na ostrove Sachalín v 50. rokoch 20. storočia, hneď po osídlení Sachalina Rusmi po Veľkej Vlasteneckej vojne. V pohoriach po dažďoch padli zosuvy pôdy a pod obrovským zosunom sa objavili gigantické dvere! Keď ich vyčistili a otvorili, ukázalo sa, že je tam uschované veľké depo s desiatkami parných lokomotív vo vynikajúcom stave! Všetkým obyvateľom sovietske orgány potom hoorili, že to ich Japonci schovali pred „sovietmi“- Ja som ešte pred 40timi rokmi premýšľal-ako by Japonci mohli obnoviť prirodzený vzhľad kopca tak, aby miestni obyvatelia ani nepociťovali, že vrchol nie je prirodzený? Teraz chápem, že tak depo, ako aj lokomotívy boli sotva japonské! Boli pochované pod vrstvou hlinitého sedimentu počas katastrof, o ktorých hovoríte!
  A ešte tam na ostrove v sopkách, nachádzali mnohoposchodové podzemia, spúšťali sa nie nižšie ako do 5. podzemného poschodia, ďalej to bolo strašné, na 4.poschodí našli akože „japonskú“ nemocnicu s telami v bielom plášti, ktoré sedeli okolo stolov, pred nimi boli ampulky s jedom, zrejme okamžite zomreli. Najviac podozrivé je to, že všetky veci (plachty na posteliach, papier, župany aj telá sa pri dotyku rozpadali na prach, a to nemohlo sa tak stať za 10-15 rokov od 2. sv. vojny! Od 1945 do 1955-1965! Vstupy potom zamurovali ako sa to robí v takých prípadoch

  • proud napsal:

   Diky,tyhle veci je dobry shanet a schovavat,aby se neztratily a sirit mezi lidma s primerenym vykladem o co jde,hlavne mezi mladejma.Taky by nebylo od veci najit ty knihy,pokud se da,po starejch lidech a jejich obsah dostavat stejne mezi lidi.To za nas nikdo neudela,zadna „organizace“,protoze vsechny budou „infikovany“ a pravdu neodhalej,jako je to se vsim a vzdycky,to musime lidi sami.

  • proud napsal:

   Jestli mate vic pravejch vypraveni z minulosti od pametniku,bude fajn kdyz se tu ukazou,at se muzou zazalohovat.

  • Eva napsal:

   https://www.suenee.cz/tartarie-jak-ji-videl-humboldt/
   Tartárie: jak ji viděl Humboldt, 12.4.1829, po dlouhé přípravě, na kterou dohlížel přítel barona hrabě Georg von Cancrin, který byl tehdy ministrem financí Ruské říše, Humboldt odcestoval spolu se společníky Gustavem Rose a Christianem Gottfriedem Ehrenbergem z Berlína do Petrohradu. Ale konečným cílem cesty nebylo ruské hlavní město, ale Sibiř a Ural. Přesněji řečeno, imperátor Nikolaj Pavlovič potřeboval přesné a komplexní informace o stavu měděných, stříbrných a zlatých ložisek. Pravděpodobně byl tento úkol tak delikátní, že vypořádat s ním se nedokázal specialista s nejvyšší kvalifikací, ale zároveň i člověk s návyky rozvědčíka. Zvláštní…
   „Lidé! To se skutečně stalo! Sám jsem to viděl!“

   Na jednom místě autor popisuje docela senzační detaily. Tvrdí, že „dnes nazývají Tartary Mongoly“ a pak mnohokrát používá termín „Moall“ nebo „Moallia“. Totéž ethnonymum používal pro obyvatele Sibiře velvyslance Karla IX. Guillaume de Rubruk, když psal zprávu o své cestě ke dvoru Mangu-chána (syna Čingis-chána). Není pochyb o tom, že titíž lidé byli nazýváni Mogully, Manguly, Mungaly nebo Velcí Mogolové. A co je nejdůležitější: Humboldt napsal, že na vlastní oči viděli mnoho mrtvých těl Moalů (Tartarů) a všichni měli evropský vzhled, s Mongoly nebo Turky neměli nic společného.
   Nikdo nebude bojovat se svými. Aby se podařilo poštvat proti sobě lidi téže krve, je nezbytné rozdělit národ na dvě části a oběma vnutit přesvědčení, že ta druhá část není jeho krev, ale nepřítel. Kvůli tomu byl vytvořen mýtus o divokých kočovnících a barbarech z východu, kteří touží po krvi slovanských dětí. Všichni, kdo se nacházejí na východ od Petrohradu a obzvláště za Moskvou, jsou ne-lidé, které je zločinem litovat a musí být vyhlazeni.

 3. .lak napsal:

  Skoro jistě jsme ohlupováni a dám odkaz přímo pohádkový. I když v pohádkách je víc sdělení než v rádoby chytristikách řekněme slovutných režimních piedestálistů. :lol:
  http://smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?nazevclanku=letali-predci-aryjan-slovanu-hlubokym-vesmirem&cisloclanku=2012080001

  • proud napsal:

   Ohlupovany jsme,o tom zadna,ale PROC?? Proc je vsechno vlastne po zlym(celej system),i presto,ze spolu lidi vetsinou vychazeji po dobrym?……….Potrebujeme najit pravy priciny a odpovedi na otazky.

 4. Paw napsal:

  Od Rakouska a Uheracka , vzdelani se sestavalo ze sadistickeho biti, mlaceni a tyrani zaku od tech malickych . Hrozby, nekonecne vseho mozneho visely v kazde tride jako cenra bestie potencialniho a nekonecneho nasili, lzive zaloby a udavani rodicum, pak deformovaly a stale deformuji kazdeho …Neni jim konce..Humanisti za prvni republiky necouvli pred nasilim a ani komunisti.. A narod pak nese dodnes vsechny dusledky vychovy cetnych psychopatu a jejich dopad na deti a mlade..Kdy to skonci ?

 5. smrdutá mrtvola Václava Havla napsal:

  Takže na aeronetu mi stále mizí obsahově nezávadný komentáře, musím je dávat sem:

  To je neuvěřitelný. Proč jsou mazány ideologicky závadný komentáře? Po 12 hodinách tady není, psal jsem ho mezi prvníma. O co tady jde?? Takže znova:

  Vážení posluchači, už normálně ze zoufalství ohryzuji klávesnici! :)) Jaký proboha tři krátery? Vždyť to říkám celou dobu, že to sklo je normálně prostřelený, že tam broky vyrazily malý otvory! A proč nejsou vidět na videu ze zatýkání? No protože je to další rozmazaná sračka a ono „a dokonce použil na mobilu zoom na přiblížení“, není optický zoom, ale digitální zoom, což znamená, že z té rozmazané sračky se pouze vyřízne vnitřní část obrazu a roztáhne se na celý displej! Nejde o detailnější zachycení obrazu, optickým zoomem, ale pouze vyříznutí a zvětšení té originální rozmazané sračky. Tam prostě nic navíc neuvidíte!

  Aeronet ať nám vysvětlí, proč když údajně se střílí slepýma nábojema, tyto nevytrhnou kus skla, když je z trhnutí kamery jasně vidět, že brokovnice kope pořádně, tzn. střílí se hódně silnýma slepýma nábojema?

  ****
  Siafu napsal:
  Průstřely v čelním skle byly. Stačí se podívat na video v čase 13:52 kdy prosvítá slunce dírami na palubovku.

  moje reakce:
  Výbornej postřeh! Díry ve skle jsou krásně vidět na stínu na palubovce. Říkám celou dobu, že se střílí ostrýma a zbraně kopou normálně. Komentáře mi tu vesele mizí!

  • Josef Švejk napsal:

   Níže podepsaní lékaři bazírují na vrozeném kreténismu autora vyjadřujícího se slovy: „broky vyrazily malý otvory!“, kterýžto výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav vyšetřovaného jako notorického blba.

   • smrdutá mrtvola Václava Havla napsal:

    Mluvíš sám o sobě, kreténe. VK psal, že ostrý výstřel by určitě vyrazil kruh 5-10cm, což je samozřejmě blbost. Tak už to má konečně vyfocený.

    • Josef Švejk napsal:

     Současné vzdělání, které je z mého pohledu věci důležitější než reforma bankovnictví, produkuje generaci lidí bez vlastního myšlení, částečně možná i bez mozku.(Jan Campbell)

  • Jan Kowak napsal:

   Ha.. zdá sa Robo , že ssem mís-tu DUCHA jinský-ho ww wypustil

   Smrdutou mrtwolu wenci flašky ??

   .. za TO by se nemusel stydět ani Psychopat Bejr : ))
   Michaela

 6. martin bareš napsal:

  „Český národ dosud nevybředl ze vztahů charakteristických pro totalitní společenské uspořádání a pozdní normalizaci.“

  Ach jo, zase jeden Klauzovec starší a mladší v jednom, co se rozepsal.
  Nechtěl byste se pane autore rozepsat o něčem jiném. Třeba o kvalitě mrkve na trhu?

  Ještě, že jste takhle úderně začal. Ušetřil jste mi čas za přečtení.

  • Eva napsal:

   Mě taky. Jo mladí jsou dnes vychovávaní demokraticky, znají své práva, ale neznají své povinnosti a o to asi autorovi šlo.
   Mladé strčíme do neziskového sektoru (včera jsem na poliklinice viděla mladého statnému muže roznášet jídlonosiče a v montovnách pracují lidé před důchodem a někteří i v důchodu) bo stejně nebudou makat, staré zedřeme, bo prý přibývá důchodců (v roce 2013 bylo okolo 1100 stoletých lidí a vraj přibývají…v roce 2017 už jich bylo 550, ale oni se určitě nějak naklonují aby jich tedy přibývalo).
   A konečně tu dotáhneme vytoužené migranty, bo je tu moc klid a to nedělá dobrotu.

 7. Marco napsal:

  Vážení diskutující a co takhle si položit otázku, které školství vyprodukovalo nejvíce lidí s alternativním myšlením. Kde by asi byla dnešní alternativa bez husákových dětí:o))) Pěkně by jste se všichni začlenili, jako tomu je na Západě. Kde byla na světovém žebříčku Karlova univerzita v 89 roce a kde je dnes. Jestli něco kapitalismus umí, tak je to lhaní od rána do noci. I kdyby jste měli za domem atomový hřib, budou hlásat jak se máme dobře. Nikdy nepřiznají, že v něčem pohořeli a karavana chvátá dál a dál. Jan Hus a jehio boj za pravdu nám má být vzorem i když podle dnešních svazáků to byl pouhý blázen. Vše, o co se můžeme ve své historii jako národ opřít pomlouvají a překrucují. Školství to rozhodně nezachrání ale rodiče to změnit mohou.

  • proud napsal:

   „Školství to rozhodně nezachrání ale rodiče to změnit mohou.“………….s timhle souhlasim a tady asi bude „zakopanej pes“.Na Husa a minulost bych prave kvuli onomu lhani radeji prilis nesazel.Skola ma podle me jen dve povinnosti,dat mi vedomosti a ucit me lasce k vlasti,zbytek je na rodicich a prarodicich,na skolu nelze svalovat,ta musi podle debilu ve vlade ktery ale my jako rodice mame moralni povinnost u svejch deti patricne „korigovat“.Jinak vychovame buzeranty co se budou cpat do mesit.

  • Eva napsal:

   A to je ten problém!
   Pak by volili takového Kalouska, Drahoše a Piráti by měli 20%…jojo, lidé nesmí myslet, pak se jim blbě vládne.

 8. smrdutá mrtvola Václava Havla napsal:

  A máme tu další várku podvratných komentů, co na aeronetu nesmí viset:

  V čase 14:49 tam žádná díra ve skle není. Ne! A pokud tam na několik framů nějakou zahlídnete, tak to je CGI trik. Jasný?

  ——-

  Může mi admin říct, z jakýho oficiálního důvodu mi vymazal 4 komentáře? Asi nějak furt nechápu, kterýže pravidlo diskuse porušuji. dík.

  ———

  Může mi někdo vysvětlit, jak může střelec streamovat živý video s natuty zavražděním jedné osoby, který je zároveň upravený na PC, což je práce na mnoho hodin? Mě to nějak nejde do palice. :))

  ———

  „Anebo to bylo kvůli ulehčení práce grafika ve video editoru, protože animovat zbraň položenou do kufru by bylo náročnější?“
  -takže zbraň, se kterou v přímým přenosu vystřílel mešitu slepýma nábojema, odhodil na zem, protože položení do kufru je větší práce tu, na PC animovanou zbraň, animovat?

  A ta animovaná zbraň pak zůstala ležet na místě jako vzkaz a stopa? Jako na tom videu nebo fyzicky vedle mešity? Nakreslená zbraň?

  Můžete mi někdo poslat nějaký LSD/ketamin/meskalin/DMT? Třeba mi to pomůže konečně pochopit poslední články tady.

  • smrdutá mrtvola Václava Havla napsal:

   A samozřejmě ji picnul zbraní, se kterou těsně před tím pálil do krizových herců, kteří s sebou nacvičeně cukali dle předepsané choreografie a ani si nevyměnil zásobník! Až tak dobře to divadlo mají zorganizovaný. Na náboj přesně ví, co má zrovna v komoře. To museli nacvičovat hodně dlouho. Tato zbraň samozřejmě animovaná není. To už by bylo na animátora moc práce.

   V čase 11:26 na zeď vyprskne co? Asi zásah nešizené malinové halal CGI koblihy.

   A v čase 7:06 se na zemi válí co za hromadu drobků? mají tam pořád takový bordel nebo je to CGI omítka?

   ———

   jasně že jsou dvě, nevím proč ji VK nezmíní, když už o tom píše.

   • Petr C napsal:

    Ono to je asi tak. Proc by se melo neco inscenovat. Na par mrtvych nezalezi. Nekoho naockovat a pak se jede presne v nasich kolejich. Proc angazovat herce, kdyz prave mrtvoly jsou duvery hodnejsi. Jsou jedine dve moznosti. Bud klukovi praskly nervy a pochlapil se, a nebo ho nekdo naockoval za ucelem odzbrojeni mistnich Mauru. Jeste nedavno se skupovaly pozemky na NZ. A proto ze byly drahe, kupovali je vyvoleni. Ze by pojistka?

    • smrdutá mrtvola Václava Havla napsal:

     Jasně že jim nezáleží na pár mrtvých muslimech, to je jen materiál, proto je postřílel ostrýma. Je to další tajnýma službama organizovaná operace – divadlo, a la Gladio. Nebo cokoli – třeba 3 bomby v Londýnským metru a plno mrtvých lidí. Pořád dokola.

     Nechápu ale, proč někdo má potřebu hned vymýšlet nesmysly, že se tam střílí slepíma nábojema do herců. Co?? Jste slepí a blbí nebo co??

     • proud napsal:

      Jen tak mezi nama,obecne………..bylo by to poprve co se pouzili herci? Dokonce se pouzivaj i detsky herci……….
      Za sebe rozhodne neverim ze je lepsi lidi opravdu postrilet,nez je nechat to hrat.Ze spousty duvodu!Jinak nevim co se tam delo a malo me to zajima,dokud se to nestane tady! Od toho ma NZ svou vladu a svoje ovcany s obcanama,aby si doma udelali poradek,jestli to neumeji jako my,pak dobre jim tak,jako nam.

      • smrdutá mrtvola Václava Havla napsal:

       „Jinak nevim co se tam delo a malo me to zajima,dokud se to nestane tady!“
       -nic dalšího už psát nemusíš.

       • proud napsal:

        Ani ty ne,tvoje vzlyky za nezametenym vlastnim prahem zajimaj jen tobe podobny placky,nez by vzaly koste a ten prah si zametly,aby mohly teprve pak ukazovat na ostatni!!!

       • proud napsal:

        A mimochodem,mozna jsi videl ony videa jak se tocej ty „nestesti“ a „topici“ se muslimove s detma pri pobrezi,toceny pro meinstream u brehu Reckejch ostrovu,nebo ony zabery mrtvejch muslimskejch deti z valky v syrii,tech stejnejch co ukazovali v iraku a podobne,ty muslimsky deti snad ani nestarnou a jsou vsechny stejny,prachzatracene :-)))))))))))))))))))))))

       • proud napsal:

        A jeste mimochodem,podobne byly natoceny i strilecky v Americkejch skolach,pro manipulaci s verejnym minenim.

      • Petr C napsal:

       Proude, proc pouzivat herce a riskovat ze se to vse provali? Spis bych veril tomu ze kluka zpracovali.
       Jake jsou ty duvody? Je to stejny scenar jak v Quebec za ucelem odzbrojeni lidi.
       https://en.m.wikipedia.org/wiki/École_Polytechnique_massacre
       V minulych letech bohaci skupovali pozemky na NW.
       https://www.businessinsider.com/new-zealand-bans-foreigners-buying-homes-peter-thiel-2018-8
       Ted jeste lidi odzbrojit a budou tam mit raj.
       https://www.inquisitr.com/3950643/billionaires-are-building-bunkers-in-new-zealand-prepping-for-the-apocalypse/

       • proud napsal:

        Jisteze jde o odzbrojeni.Ale krapet si protirecis,co je horsi kdyz se provali,herectvi,nebo mnohonasobna vrazda?

        • Petr C napsal:

         Proude, Proude. Provalit se herectvi skonci i ta posledni duveryhodnost. Provali se mnohonasobna vrazda, nestane se vubec nic. Vemte v uvahu Irak. Ten Irak uvadim proto ze tam se to jasne provalilo.
         Nejake placani v konspiraci o konspiraci, vede k diskredidaci a slouzi k rozbiti duveryhodnosti alternativy.

        • proud napsal:

         Nema smysl presvedcovat te o vecech:-).Ja vim jen podle sebe ze kdyz by se provalilo herectvi,zaklepu si na celo,ale kdyby se provalilo ze mi nekdo nekoho zabil kvuli zasranymu zakazu,zabil bych ho!!! To je trosku rozdil,aspon pro me urcite!

        • Petr C napsal:

         Proude, je jedno vy nebo ja. Ja pisi co by se stalo v realu. I kdyz v podstate je jedno jestli herci, nebo realita. Lide jsou tak apaticti ze vladnim projde vse.

        • proud napsal:

         Peto,ne nadarmo se rika,ze neni takovej pohar co nikdy nepretece…………Lidi nejsou apaticky,ale zpracovany,zovcanstely,a to velice fikanejma zpusobama a postupama,na zpusob ze nejlepsi otrok je ten co si mysli ze otrokem neni.

        • Petr C napsal:

         Proude, jak spravny Cech obkecavate. To co se da vyjadrit jednim slovem – apaticky obkecavate. Proste lide jsou idioti a zasluhuji si to co maji. Pokud si to srovname co se deje za plneho souhlasu vetsiny, proste nejde dojit k jinemu vysledku. Je par lidi co premysleji, par co tapa, ale vetsina bezmyslenkovite nasleduje vladni propagandu. Slibim koblihu za cenu dortu a navic budu ten ktery je z toho bahna nejvolitebnejsi-tak co? A to nejsou jen Cechy ale je to vsude.

        • proud napsal:

         V cem obkecavam? ;-).To ze jsem k necemu zticha neznamena souhlas,ale bohuzel to neznamena ani nesouhlas.To je ten problem,ze si hodne z nas mysli ze vyjadrenim se k necemu uz vykonali co je potreba,stejne jako nevyjadrenim se.O tom rec nebyla.A nechces se mnou doufam dikutovat o tom, ze existuje pohar co nemuze bejt prelitej:-)

        • proud napsal:

         Budu asi ledacos,ale apatickej rozhodne ne-e-e:-)))

        • Petr C napsal:

         Jiste ja napisi apaticky a vy mi to vyjadrite dalsima slovama. To sice svedci o krasne vyjadrovaci se cestine, jenze to vede k nicemu. A ja nevim jak vy, ale pokud bych byl apaticky jak vetsina asi bych sedel na nejakym tom welfare a knucel jak mi je ublizovano. Lide zapomneli ze zivot je boj. Tak samo jak ostatni tvorove na teto planete se musi o svuj zivot starat. Musime i my. Jsme proste jen soucast prirody a cim dal tim vic se od toho odklonujeme, ti bliz jsme ke zkaze.

        • Petr C napsal:

         Ja nerikam ze vy jste apaticky, tak samo muzu napsat ze vetsina diskutujicich na alternative nejsou apaticti. Jenze kolik je to procent?

        • proud napsal:

         Njn,malo nas,nejspis.Budiz nam utechou ze snad bude i dost tech kdo se diskusi neucastnej a konaj aspon mistne,cekajic az se to cely zvedne,aby se pridali.

        • Petr C napsal:

         Problem je v tom ze lide maji plne bachory plastiku, zadluzeni na nekolik generaci a je jim to jedno. Nevi ze zivot je poznavani, milovani, vnitrni spokojenost a hlavne byt uzitecny a tvorivy. Lide zabrednou do koleji a to je konec.

        • proud napsal:

         Dluhovy pasti,tema zacina otroctvi……………

        • Petr C napsal:

         Dluhove pasti-bohuzel system je zalozenu na dluzich. Jiz to ukazuje jak je paraziticky. Jenze na druhou stranu, pokud bych nevzal pujcku na company, ted budu pracovat pro nekoho, misto vyvalovani kouli na brehu more. Problem je v tom ze lide berou pujcky na vse. Coz zas je problem jejich.

        • Petr C napsal:

         Nekdy nadavame nekomu za nase chyby.

        • proud napsal:

         To casto,proto rikam ze ma kazdej vzdycky zacit sam sebou,nez se otoci jinam.

  • smrdutá mrtvola Václava Havla napsal:

   Kolotočářův komisař ideologické čistoty stále zuřivě maže nezávadný komenty. Fajn.

   https://youtu.be/pM_yJSVv5R4?t=78
   ví někdo kde je cctv video nepauznutý, nebo další cctv?
   Ale jinak tomu samozřemě nevěřte, ten pajdulák je CGI grafika a po výstřelu hned zmizí. Boční okýnko střelec rozbil ťuknutím brokovnicí, jak napsal senilní pomatenec Gordon Duff:
   „Pak vystřelí z bočního okna spolujezdce u muže a zdánlivě rozbije okno dveří spolujezdce. To mohlo být způsobeno úderem brokovnice, která zasáhla okno, a nikoliv výsledkem odpálení projektilu.“

   Úderem brokovnice??

   ——–
   Experti na VeteransToday?? Senil Duff je schopen napsat i tohle:

   (stroj.překlad) „Kromě toho není možné pozorovat žádné zásoby krve ani kolem těl na podlaze po výstřelu, s výjimkou jednoho těla, které se podivně objevuje vedle první oběti ve dveřích, která nebyla přítomna, když střelec původně vstoupil.“

   Podivně objevuje? Ten borec je snad úplně senilní. Jak se odvažuje něco komentovat?

   ——–

   VK řekl, že pewdiepie má nějaký materiály a že je to PRAVDA. Jak to VÍ, že je to pravda?

   Ve videu se 4x přehrává ta samá smyčka zvuku? A v kterých časech? Já tam nic takovýho podezřelýho neslyším. Není tam smyčka žádná. Pokud to admin má, ať udá časy.

 9. niSas napsal:

  Blboňům zdar a proudovi zvlášť. Mají na vás bloboně plán. Budete se celé věky babrat se základníma potřebama k životu a eště gdyž de do tuhýho, budete dělat jako že žádný potřeby nemáte. Kokoti. Že milujete nadevše své papaláe, feudály a zlo děje nejmastnější. Že jak zavelí, naběhnete do jejich výrobních sítí a budete kmitat od rána do večera za to co by vám rostlo na zahradě zdarma. Čuráci vypatlaní, Chcípněte už . Muheeeeeeeee

  Co je to Maslowova pyramida potřeb
  Maslowova pyramida potřeb je hierarchie lidských potřeb, kterou sestavil americký psycholog Maslow již roku 1943. Od té doby je využívána ve všech možných oblastech od psychologie až po personalistiku.
  Pyramida prezentuje hierarchickou strukturu lidských potřeb. Základnu pyramidy tvoří nezbytné fyziologické potřeby a postupně k vrcholu postupují další potřeby, které má člověk potřebu naplňovat jedině tehdy, pokud má naplněny potřeby pod tím. Jednoduše řečeno například dlouhodobě hladovějící člověk bez domova nebude přemýšlet o seberealizaci prostřednictvím studia práv na univerzitě.
  Takto Maslow řadí lidské potřeby od těch nejdůležitějších:
  fyziologické potřeby (dýchání, hlad, teplo)
  potřeba bezpečí, jistoty
  potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti
  potřeba uznání, úcty, sociálního statusu
  potřeba seberealizace, umění atd.

  https://apas.cz/slovnicek-pojmu/maslowova-pyramida-potreb/

  • proud napsal:

   Taky te zdravim,dostals vychazku?;-)))

  • proud napsal:

   „budete kmitat od rána do večera za to co by vám rostlo na zahradě zdarma.“……..nevim jak ty,ale ja prave na ty zahrade od rana do vecera kmitam,aby mi vyrostlo,a zdarma to taky neni……..ale delam to rad,ale je to od rana do vecera,tak se prober. Ono to pestovani taky neni zadna legrace levou zadni,jak to ty podavas abys podeprel nejaky svoje cicovinky.

 10. niSas napsal:

  Smyslem všeho toho ideologizování je aby blboň nigdy nedosáhl své přirozené soběstačnosti. No a pak s ním můžete vorat a vláčet jak je libo. Ten blboň se nechá aji přešít na opačný pohlaví, bude klepat hlavou o zeď nebo o zem nebo zvedat oči v sloup a modlit se za kristapána. A protože ste blboni degenerovaní, modlíte se k premiérovi, souzenému za kolaboracu s stb a exemplárnímu případu zlo dějství, a ani vám nevadí gde nakradl majetky a kolik mrtvol po něm zůstalo. Modlíte se před echkonomikou, kerá je konstruována k ožebračování lidí a modlíte se za panského rezidenta, kerej je v každé zemi dosazen naprotivá všemu zdání jakéhokoliv mechanizmu.

  A největší tupani začnou blábolit o bozích s anunakama, černýma dírama, dymenzách, čakrách, přísedlíkách nebo reinkarnacích, placatých zeměkolulích a podobně.. Muheeeeeee

 11. Maminkovská petice napsal:

  Prosím, podpořte Petici za zvýšení rodičovského příspěvku pro každé nejmladší dítě!!!!

  Nedovolte aby Nás maminky už s narozenými miminky obrala o zvýšení Rodičovského příspěvku,vláda když potřebuje tak si plat zvýší o několik tisíc,jak tomu mělo být roku 2019 potřebovali větší plat tak šly maminky stranou,na rok 2020 a teď se dozvíte,že zvýšení se bude týkat jen nově narozených dětí 2020,je my z vás špatně pane Babiš,my na rozdíl od Vás žijeme z pár tisíců na měsíc!!!!!!!
  Rozlobená maminka

  Petice je zde, už má více než 28 tisíc podpisů:
  https://www.petice24.com/zvyeni_rodiovskeho_pispvku_pro_kade_nejmladi_dit?a=2

  • Josef Švejk napsal:

   Přivést v dnešní době na svět dítě je projevem krajní nezodpovědnosti rodičů. V době, kdy ceny másla, chleba, pytlíku brambor, nájem, vodné – stočné, energie, školné,… aj. dosahují astronomických částek. V době kdy jedinou starostí volených vůdců je pravidelná valorizace jejich příjmů, rozkrádání zbytků pracovního úsilí předků, vydatná podpora válečného úsilí a intenzivní dovoz raketových odborníků, inženýrů, lékařů z rozvinutých zemí Afriky a Asie. Je absurdní předpokládat, že zvýšený rodičovský příspěvek vše napraví a nastane ráj na zemi. Ten bude mít pouze jediný efekt: Zvýšení cen výše uvedených komodit, aby vůdcové dostali spět to, co museli vydat.
   Lidé v této zemi jsou potřební pouze k naplňování peněženek velkých i malých babišek. Zapomněli na staletý těžký boj svých předků za lepší životní podmínky a v bláhové naději zazvonili klíči v domnění, že si je zlepší. Zapomněli své dějiny a tak si je znovu zopakují!

 12. proud napsal:

  https://zachraninternet.cz/svoboda.html , tak,a ted se bouraci ukazujte!!!

 13. Eva napsal:

  Český národ dosud nevybředl ze vztahů charakteristických pro totalitní společenské uspořádání a pozdní normalizaci. Typické vlastnosti a (ne)morálka předávaná, nebo spíše vnucovaná, dalším generacím spočívají v úslužnosti….
  ………
  Který blbec tohle napsal? Po revoluci se ta morálka pěkně z..rvila! Do té doby se lidi k sobě chovali daleko lépe. A ti mladí na vás úplně kašlou a odmítají dřít jak jejich totalitně smýšlející rodiče, nevážený moulo.
  Ještě se budete divit…

 14. Maroš napsal:

  !!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ako súvisí útok na Novom Zélande s projektom Európskeho Kalifátu č.3 a so zmenami v koncentrácii globálneho riadenia!
  Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 18.03.2019 Titulky CZ
  https://www.youtube.com/watch?v=NBYCfX58bNU

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!