Deset kroků k nápravě věcí obecných

19143zz184 (13)Autor: Aleš Přichystal (výňatek z knihy „Přežít nebo zemřít“)

Krok PRVNÍ

Přestaňme být politicky korektní. Začněme mluvit opět přirozenou řečí. Když je něco černé, řekněme, že je to černé, Když je něco bílé, konstatujme, že je to bílé – i kdyby to bylo „nemoderní“ a „politicky nekorektní“. Nebojme se nahlas a všem říci, že král je nahý, když to jasně a zřetelně vidíme. Čím více nás bude, tím více náš hlas bude něco znamenat.

Krok DRUHÝ

Poslední dobou lidé stále ochotněji postupují svoje dřívější kompetence státu v domnění, že dobrý stát se o ně v každé situaci – dobré či zlé – patřičně postará. Kde kdysi fungovala rodina, dnes ji nahrazuje stát. Musíme si své kompetence od státu vzít zpět. Ovšem to bude vyžadovat, abychom byli skutečně občansky a politicky aktivní. Přijít jednou za pár let k volbám a dát svůj hlas straně nebo politikovi, který má nejvíce billboardů nebo televizních šotů, a následně na něho další čtyři roky nadávat, není to správné politické uvědomění.

Přestaňme si myslet, že stát za nás všechno vyřeší a o všechno se postará. Reálně mohou kdykoli nastat situace, kdy nebude možné spolehnout se na stát, i kdyby byl připraven (pravděpodobně nejlépe jsou na mimořádné situace připraveni ve Švýcarsku) mnohem lépe, než v současnosti je. Situace, v nichž se třeba i jen po nějakou přechodnou dobu budeme muset zkrátka a dobře postarat sami o sebe. A o své nejbližší.

Stát neochrání všechny. Stát přeci není schopen ochránit každého. Ovšem neměl by brát možnost lidem, aby se mohli bránit sami. Bez ozbrojeného obyvatelstva jsou tu teroristé jako vlk v ohradě s ovcemi. Začne zabíjet pro zábavu. Jen proto, že to jde a že je to tak snadné.

Samozřejmě existují rámcové studie a krizové plány, kam případně přemístit masy lidí z neobyvatelných regionů zasažených nějakou katastrofou. Bohužel je faktem, že organizované přesuny obyvatelstva řeší jen události určitého omezeného rozsahu. V určité chvíli nastane zlom, kdy už podobnou věc nepůjde zvládnout a lidé budou v podstatě ponecháni svému osudu.

V případě válečných událostí nebo katastrofických krizí se vláda nebo vojenská moc snaží nějakým způsobem zásobovat civilní obyvatelstvo dostupnými potravinami. Postupem doby, jak vše dochází, omezí se zásobování většinou jen na výdej chleba a později i jen samotnou mouku. Má to své zdůvodnění ve faktu, že obilí a mouka z něj je, oproti komplexnějším potravinám, relativně nejdéle dostupná, levná a snadno se přepravuje a skladuje.

Náčelník generálního štábu Aleš Opata v roce 2018 na Žofínském fóru oznámil, že česká armáda nemá velikost ani schopnosti na to, aby dokázala ubránit území republiky svými vlastními silami. Což je smutná skutečnost, známo bezpečnostním analytikům a vojenským odborníkům delší dobu. Ne nadarmo se traduje, že dnešní armáda je sotva schopna ubránit dva okresy, zato chránit cizí zájmy v zemích tisíce kilometrů vzdálených umí docela dobře.

Kdo nás tedy ochrání? Spojenci, na něž se tak rádi naši vládní představitelé odvolávají? Ti, co budou mít úplně stejné, nebo ještě větší problémy než my sami? Navíc o hodnotách jejich spojenectví jsme se v historii již nejednou poučili – a stálo nás to statisíce životů.

Krok TŘETÍ

Menšiny by se opět měly stát pouze menšinami a měly by přestat chtít více práv než většina. Menšina nemůže vydírat většinu snahou o zvýšení svých privilegií a výsad pouze na základě přesvědčení, že menšina musí být chráněna a hýčkána. Ne, nemusí. Základem spravedlnosti je rovnost práv a povinností. Pokud menšině přiřkneme více práv a většině více povinností, je jen otázka času, kdy většina toto rozdělení odmítne – a může to být pro menšiny velmi bolestivé procitnutí.

Krok ČTVRTÝ

Rodina tvořená mužem, ženou a dětmi je základem společnosti. Uvědomme si, že až budou rodiny tvořené homosexuálními páry, neschopnými plodit potomky, potom naše civilizace zákonitě skončí. Zastavme druhý pád Říše římské. Současný historik civilizací starověkého Řecka a starověkého Říma pozoroval začátek jejich poklesu a pádu; jak Řekové, tak Římané, to připisovali klesající porodnosti, protože nikdo nechtěl nést odpovědnost za výchovu dětí.

Právě sledujeme v přímém přenosu postupný konec evropské civilizace „přirozenou cestou“. Fakta jsou neúprosná – pro udržení jedné kultury je zapotřebí, aby byla porodnost minimálně 2,11 dítěte na jednu rodinu. Cokoliv nižšího bude znamenat postupné vymírání národa, kultury nebo chcete-li civilizace.

Z historického hlediska se žádná kultura, žádný národ nedokáže udržet s porodností 1,9 dítěte na rodinu. Porodnost 1,3 dítěte nemůže národ přežít. V roce 2007 byla porodnost v Evropě následující: Francie – 1,8, Anglie – 1,6, Řecko -1,3, Německo -1,3, Itálie – 1,2, Španělsko – 1,1 a pro zajímavost – Česká republika – 1,44. Celkově je porodnost v Evropě na úrovni 1,38. Evropa tak pomalu ale jistě vymírá a v období několika let tak, jak ji známe, už nebude existovat.

Mladá populace však v Evropě neklesá. Proč? Příčinou je imigrace - a z 90 % se jedná o islámskou imigraci. Jaká je porodnost muslimů v Evropě? Například ve Francii 8,1 dítěte na rodinu. A tak by bylo možné pokračovat. Je tedy jen otázkou času – krátkého času – kdy touto „přirozenou cestou“ budou v mnoha zemích Evropy tvořit muslimové většinu. Není to záležitost desetiletí, v mnoha případech se jedná o pouhé roky.

Bližší informace naleznete na tomto krátkém, ale hodně výstižném videu:

Upozorňuji, že i když jsou to čísla hrozivá, jsou zastaralá. V současnosti je situace vlivem obrovské vlny stále nekončící nelegální imigrace výrazně horší a proces „přirozené islamizace“ Evropy nabral díky podpoře vlastizrádných politických „elit“ obrovskou rychlost. Touto cestou dojde k zániku našeho světa během několika málo let.

Nízká míra plodnosti se stala velkým problémem v celé Evropě. V roce 1995 měla z evropských zemí pouze Itálie více lidí starších 65 let než mladších 15 let. Dnes je těchto zemí 30 a v roce 2020 jich bude 35. Kdyby nebylo muslimských žen, řada evropských zemí by měla ještě nižší porodnost. Díky muslimským migrantům mají švédské porodnice v těchto dnech plné ruce práce. V Miláně, finančním centru Itálie, je Mohammed nejčastější jméno novorozenců. To samé platí v Londýně, Kodani, ve čtyřech největších holandských městech, i jinde v Evropě, od Bruselu po Marseille. Je to islám, ne křesťanství, co nyní nasycuje krajinu i představu Evropy.

Naproti tomu jsou téměř všichni evropští představitelé bezdětní. V Německu Angela Merkelová nemá děti, zrovna tak jako nemá děti britská premiérka Theresa Mayová a francouzský prezident Emmanuel Macron. Evropští lídři nemají děti a nemají tedy žádný důvod k obavám o budoucnost (vše končí s nimi), a nyní otevřeli evropské hranice, aby udrželi kontinent v demografické rovnováze. Žijí podle hesla: Po nás potopa!

Federica Mogherini, představitelka Evropské unie pro zahraniční záležitosti, řekla: "Věřím, že Evropané pochopí, že potřebujeme migraci pro naše hospodářství a pro naše systémy sociálního zabezpečení, a s naším aktuálním demografickým trendem musíme být udržitelní". Nevěřte jí, lže a neslouží zájmům národů Evropy.

Pokud rodina drží při sobě, je neporazitelná !!!

 

Krok PÁTÝ

Návrat k hrdosti na svůj domov, svoji zemi. Vraťme se k tradicím a národním hrdinům. Vraťme zpět náplň slovům vlast. Nebojme se hrdě hlásit k tomu, že jsme vlastenci a že na první místo klademe zájmy nás samotných, naší rodiny, našich přátel, naší země a našeho národa.

Nebojme se vyrukovat s novým politickým programem, který bude mít tyto hlavní body:

Nejprve Česká republika. Potom Česká republika. Nakonec Česká republika. Následně dlouho a dlouho nic a teprve pak všichni ostatní.

Že je to populistické? Samozřejmě, buďme populisté a nestyďme se za to. Vždyť jsme populus, tedy lid této země.

A ještě jedno heslo si můžeme dát: Nejdříve bezpečnost. Až pak můžeme myslet na blahobyt. Je to jednoduché. Na co nám bude vysoká životní úroveň, když naše ulice ovládnou gangy mladistvých nelegálních imigrantů z arabských zemí nebo prodavačů drog z černé Afriky? Když místo krásného a svérázného pražského Žižkova nebo ostravských Mariánských hor vzniknou no-go zóny, kde se bude bát chodit i policie, natož pak původní obyvatel?

Nevěříte? Tak se jeďte podívat do zemí, kde sice mají blahobyt, ale kde se ženy původního obyvatelstva po setmění bojí vyjít do ulic svých měst. Doporučuji navštívit třeba takové Švédsko, Belgii, Německo nebo předměstí Paříže. Takže raději zůstaňme o něco chudší než třeba Německo, ale mějme svoji zemi pod kontrolou a nevydávejme ji cizím kolonizátorům.

„Vlastenec není ten, kdo mluví o lásce ke své zemi, ale ten, kdo je připraven za ni položit život“.

Vasilij Zajcev, legendární sovětský odstřelovač v bitvě u Stalingradu

 

Krok ŠESTÝ

Odmítněme pseudokulturu a masovou kulturu, vraťme se z pasivního přijímání kultury k aktivní účasti a aktivnímu podílu na vytváření kultury, vpravdě lidové. Přestaňme být pouhými pasivními konzumenty často pokleslé zábavy a snažme si sami svůj volný čas zaplnit vlastními aktivitami – zájmovými kroužky, sportovními aktivitami, …

Více osobně komunikujme, přestaňme si posílat sms zprávy a přestaňme myslet na facebookové statusy. Takzvaná sociální média jsou ve skutečnosti asociální, odcizují člověka člověku a vytvářejí pseudokomunikaci, technicky vyspělou náhražku, která však náhle skončí, jakmile dojde baterie v chytrém telefonu či tabletu, případně nechytneme připojení na internet.

Krok SEDMÝ

Multikulturalismus prosazovaný nikým nezvoleným vedením Evropské unie, protinárodními politiky a sluníčkáři vede k tomu efektu, že slabší a slušnější kultura je záhy potlačena vitálnější, primitivnější, brutálnější a agresivnější kulturou. Pan Darwin kdysi na toto téma sepsal celou teorii, kterou kupodivu kdekdo zastává při aplikaci na rostlinné nebo živočišné druhy, aniž by přitom myslel na údajně nejdokonalejší živočišný druh, tedy člověka.

Multikulturalismus prosazovaný všemi prostředky osou zla je jednostranný, spíše jednosměrný. Prosazuje zájmy a požadavky zejména muslimů, ale přehlíží, případně odmítá, místy přímo potlačuje práva, zájmy a požadavky původních Evropanů. Jasně a zřetelně musíme říci – tudy cesta nevede, multikulti je cesta genocidy evropských národů. Odmítáme ji!

Krok OSMÝ

Začněme vychovávat děti a mládež zcela jinak než dosud. Dnešní mladá generace může úplně všechno, ale nedělá vůbec nic. Nová generace má ráda především sama sebe, pak možná děti a pak partnera, pokud ho vůbec mají.

Je dnes moderní předstírat, že žádné významné problémy neexistují a pokud ano, tak se nás netýkají, jsou někde prostorově nebo časově vzdálené. To je postoj naprosté většiny lidí v naší zemi, zejména mladé generace, které se ovšem současné problémy jednou budou týkat nejvíce. Mladí lidé, až na čestné výjimky, si chtějí jen užívat a nic takového, jako je jejich vlastní budoucnost, je nezajímá. Odmítají spoluodpovědnost za osud své země. Tito lidé budou poslušně poslouchat kohokoliv, kdo jim dá chléb a hry. Ještě chvíli tady obojí bude. Až se jednou probudí a zjistí, že jim noví pánové jejich oblíbené hry zakáží a chléb dají, jen když budou poslušní a budou bez odmlouvání pracovat na nové pány, bude už pozdě.

Katolický list Sussidiario před časem přinesl zprávu o jedné třídě italské střední školy, kterou navštěvuje 25 žáků ve věku 13 let. Učitelka vykládala žákům, jak muslimští extrémisté ničí všechny křesťanské symboly a hrozí smrtí každému, kdo odmítá konvertovat k islámu. Nezamlčela skutečnost, že mnoho křesťanů bylo kvůli své víře usmrceno, odvlečeno nebo zotročeno. Nakonec položila žákům otázku: Co byste udělali, kdyby islamisté přišli k vám domů?

Odpověď byla téměř jednohlasná a působí jako šok - 23 žáků bez váhání prohlásilo, že by konvertovali k islámu. Jen dva žáci se postavili proti. Ideál mladé generace je kapitulace. Jejich devíza zní: Co udělám, když přijde IS a násilím ode mne něco požaduje? Kapituluji.

Je velkou měrou nepřipravená a neschopná přežít mimo své konzumní a zábavné prostředí.

Po zániku reálného socialismu prožíváme léta pochybností, skepse, zmatku, podezřívání, nenávisti, chytráctví a cynické instrumentalizace. A nyní máme mládeži říct, jak se má vyzbrojit, aby se dokázala hájit, když přijdou muslimští dobyvatelé? Ve jménu jakých ideálů a hodnot to máme od nich žádat? Ve jménu ideálů a hodnot, které jsme jim nepředali, nýbrž v jejich očích záměrně očernili?

Krok DEVÁTÝ

Budeme muset opětovně nalézt smysl existence našeho národa. Musíme hodně přemýšlet - i když tato činnost dnes stále více našich občanů bolí a přenechávají ji raději druhým, často samozvaným „elitám“ z řad komediantů a druhořadých politiků. Musíme najít znovu ideály, pro které by stálo za to žít, ale i umírat. Musíme navázat na dědictví našich předků, kteří po desetiletí a staletí tuto zemi budovali, aby se například nestalo, že ji díky své pohodlnosti bez boje postupně předáme obyvatelstvu z jiné části světa, které je vůči naší kultuře dlouhodobě nepřátelské. Nebo předáme vládu svých věcí nikým nevoleným strukturám v Bruselu či Berlínu.

Nesmíme již dále připouštět, aby docházelo k relativizaci naší historie. Aby z našich dějin mizely národní mýty a národní hrdinové byly soudobými „umělci“ zesměšňování a zatracování. Neboť národ, který nemá vlastní historii, na kterou by byl hrdý, nemá vlastní velikány a nemá vlastní mýty, je předurčen k zániku!

Začněme ve svých řadách hledat skutečné vlastence a skutečné národní filosofy, politiky, spisovatele, herce či bardy, ale i popeláře, pekaře, soustružníky, vinaře či farmáře, kteří udělají naši zemi zase velkou a hodnou hrdosti. Pomozme učitelům, kteří zůstávající věrni ideálům národa a země (bohužel je jich stále méně a méně, proto si zasluhují naši podporu a úctu), aby opět zaseli v duších naší mladé generace, zdevastované propagandou multikulti, lidskoprávnismu, gender a jiných šílených sociálních experimentů, úctu a hrdost ke své vlasti a ke svému národu.

Vraťme našim klukům vůli a schopnost bojovat nikoliv pro peníze v cizích válkách za cizí zájmy, ale bránit bez národu na odměnu svoje rodiny, svoje obce a města, svoji zemi. Vraťme našim dívkám jejich přirozené vlastnosti, touhu vychovávat děti a svým půvabem a láskou schopnost být oporou rodiny – základem každého normálního státu.

Bude to těžké, hodně těžké. Devastace národa za poslední desetiletí dosáhla nebývalého rozsahu. Převedení zájmu většiny obyvatel této země na prostý konzumerismus ve všech oblastech života, tedy prosté nakupování statků, kultury, sportu ale i myšlenek, dosáhlo úrovně, ze které bude jen velmi těžké se dostávat. Ale jiná cesta, než cesta aktivního odporu a snahy pokusit se tento neblahý trend zvrátit, již neexistuje. V opačném případě čeká tento národ ještě v této generaci rychlý zánik a splynutí s unifikovanou „novou evropskou civilizací“, která s původním národem českým, moravským, slezským nebo i bratrským slovenským nebude mít už nic společného!

Krok DESÁTÝ

„Veliký a moudrý je člověk nebo jeho myšlenka, pokud se dokáže poučit z chyb a zkušeností poražených a síly ducha vítězů“

Aleš Přichystal

Lidé by se měli učit dějiny, protože ty se stále (byť v časově aktuálních podobách) bohužel opakují - ale tím, že se opakují, že stále nové a nové generace musí dělat ty stejné chyby, jenom lidstvo dokazuje, že je vlastně nepoučitelné, a že si ty špatné věci, včetně válek a neskutečného utrpení, musí prožívat znovu a znovu. Lidské štěstí je evidentně nepřenositelná zkušenost. Žili jsme příliš dlouho v míru a blahobytu - a nevážili jsme si toho.

Takže přátelé - konec legrace! Doba klidu, míru a pohody končí, připravte se na věci příští.

 

Zažíváme v přímém přenosu druhý úpadek Římské říše!

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.

2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.

3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.

4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.

6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.

7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.

7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.

8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.

9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.

10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.

11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.

12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.

13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.

14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.

15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.

16. Šíří se cynismus.

17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.

18. Do země přichází velké množství cizinců.

19. Politikové nadbíhají i lůze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)

20. Občané stále na všechno nadávají.

Autor výše uvedeného: Edward Gibbon (1737 – 1794), jeden z nejvýznamnějších britských historiků. Zabýval se zejména dějinami Římské říše a mezi jeho hlavní díla patří „Úpadek a pád Římské říše“.

Zdroj: https://vk.com/@zemskadomobrana-deset-krok-k-nprav-vc-obecnch
53 Komentářů k Deset kroků k nápravě věcí obecných

 1. .lak napsal:

  Tyjoretici
  http://www.zvedavec.org/prispevky/2019/03/7865-slovenske-volby.htm

  dnes 17:38
  Volby ?????

  Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?
  Jde spíše o dosazení nejvíce poslušného a loajálního lokaje do funkce prezidenta v jedné z mnoha kolonií konvertovaných sionistů ovládajících Západ a nyní majících opravdu velké těžkosti s nastolením globálního diktátu a otroctví známého jako New World Order prostřednictvím osvědčených zbraní sionistů. Chazarskou mafií téměř absolutně kontrolovaných a financovaných médií, tzv. neziskovek a nevládek štědře financovaných z peněz vydřených z anonymních a naivních otroků po nejrůznějších koutech světa nebo jen vytvořených klávesnicí privátních vlastníků FED, rostoucích cen všeho v eurech přijatých s velkou slávou vašimi zastupiteli (tato měna je taky sofistikovaný chazarský "vynález" non plus ultra ), goebbelsovské propagandy a nekonečných intrik. Bratři Slováci, nedivte se průvanu ve svých peněženkách (nalítli jste velice prohnaným a všehoschopným zločincům stejně jako my a mnohé jiné národy ), nespoléhejte na to, že ženy jsou moudřejší a empatičtější mužů (vzpomeňte si např. na Hillary, Angelu, Therezu, Margharet, Condoleezu aj.) a nenechte se zavléct do války proti Rusku a poté Číně za ještě větší zisky a moc Rothschildů, Rockefellerů, Warburků a dalších zrůd v lidské podobě. Skončili byste, jako ty milióny naivních otroků v předchozích světových válkách a na vašich mrtvolách by opět královsky hodoval ten největší lidský odpad.

  370656

 2. proud napsal:

  Na anglicana strelil tech dvacet bodu naprosto excelentne.

 3. proud napsal:

  Na druhy strane bys chtel vratit lesk slovu "vlast",ale pomlouvas "stat" ze se nedokaze postarat o rodinu! Jenze,STAT do dokaze,protoze stat jsme my vsichni,republiky a kolonie to nedokazou,ale stat,tedy vlast a tedy narod, je nutnou podminkou podpory rodiny! Clanek dobrej,ale bohuzel "nevedomost opet hrichu necini" delanim bordelu v hlavach lidi a presvedcovanim jich ze se o ne stat nedokaze postarat,a kdo potom???? Jedinec ani skupina nikdy nemuze mit prostredky statu,tedy vsech a jejich moznosti.Ovsem,a na to jsi zapomel,nejdriv ten stat vubec musi existovat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • proud napsal:

   .....az bude funkcni stat,bude funkcni rodina a hromady deti!!! Jinak jen vymirani.

   • proud napsal:

    .......a zadnej politik nikomu stat pomahat stavet rozhodne nebude,z pochopitelnejch duvodu,stat se totiz od prizivniku dokaze ocistit,ten si musej zaridit prave ti kdo jim jsou,lidi,narod.

   • Petr C napsal:

    Ale houby, podivejte se do Afriky, nebo historie Evropy. Cim zabezpecenejsi lide tim min decek a opacne. Je pravda ze za Husaka byl priliv decek vyssi, ale bilych rodin znate ktere mely vic jak dva decka, kromne ciganu, kteri se mnozi za jakeho koliv rezimu?

    • .lak napsal:

     To jsou kydy mamonů. Viz stát jako firma a vlhký sen kolbenkářů s korporátníky že lidé budou dělat za poblívku a za vraty otrokáren si ráno vyberou pepky vyskoč. Fimra se vykašle na dorost a seniory a formantům bude zvedat žlab či jak psům buřta na klacku jim tažené kárky. Sáhodlouhé litanie balastů mohou zmást religiózníky a modláře ke žvástům ale "skutek utek. Když to není k životu ale k živoření tak si i troubové prostě rozmyslí nechat trpět potomky od nenažraných. °!°

 4. martin bareš napsal:

  Souhlasím v podstatě s deseti kroky, mám výhrady k: "lidi spoléhají na stát", tak nějak to je v článku. Je fakt, že socialismus část obyvatelstva rozmazlil, ale:

  Stát se o lidi nestará, tím nemyslím, že lidi přichází s nataženou dlaní "dej".

  Stát, protože nefunkční, učí lidi vychcanostem, neupřímnosti a jednání, které z toho plyne.
  Tam kde se stát starat má (především školství, zdravotnictví, životní prostředí, doprava), to nedělá. A "dělat" znamená nejen práva ale především povinnosti! Přísnost, zcela nedemokratická. Což autoři píší. I to a často především toto, je starání se. Ale v žádném případě to není tak, s výjimkou cikánské menšiny, že by většina lidí spoléhali na stát, co jim dá.

  Stát je bohužel demokratická a globalizovaná džungle.

  • Petr C napsal:

   Samozdrejme ze mate pravdu. Stat by se mozna mel postarat o obyvatelstvo po strance pravni. Ale jinak se musime starat o sebe my sami. Lide pokud si nevytvori neco sami, nevazi si toho. Vsak se podivejme na socialni stat ve Svedsku, s nadsazkou, uz nuti i chlapy chcat v sede. Zachvili budou muset nosit i vlozky a kyjem dostanou pres hlavu, aby si uvedomili co je zenska menstruace. Mezi tim bili bydou muset chodit naglobinovani na cerno a natrhnutym konecnikem, to proto aby si uvedomili co je to byt cerny a jeste navic buzerant. Proste dusledek prezrane spolecnosti.

   • proud napsal:

    Svedsko ze je stat? Je tam snad "diktatura delnicky tridy"? Tak se totiz nepekne rika vlade vseho lidu(pisu lidu,nikoliv ovcanstva) kterej si ji provozuje s pomoci referend a svoji vetsiny!

  • proud napsal:

   Znas nejakej,jakejkoliv stat z minulosti,nebo pritomnosti,nebo jsi jen dalsi curak co nema ani tuseni co je to stat,republika,kolonie a je to pro nej vsechno jedno a totez?

   • Petr C napsal:

    Mozna ze jsem curak, ale to neznamena ze neplacate kokotiny. Proc by se mel o moje potomky starat nejaky zavsiveny stat? Vam by mozna vyhovovalo nasekat decek a state starej se. Jdu do duchodu, state starej se. Ja jsem zvykly se o sebe a sve potomky a jsem dalek tomu spolehat na smecku lidi, kteri budou o mne rozhodovat. Se podivejte na ten narod o kterem placate (v pravde, vsechny), nejsou schopni niceho, pokud nejsou vedeni. Podivejte se na ten narod, neboli ty narody co je to za ovladatelna masa. Az clovek prevezme zodpovednost za svoje ciny nemusime mit ani stat, ani republiku.

    • proud napsal:

     Sis to prebral spatne:-))))))))))))))))))),pokud vim,ty jsi spatne vyraz "stat", nepouzil :-)

     • Petr C napsal:

      Ja jen jsem presvedceny ze je to uplne jedno dokud se nezmeni lide. A to se v nejblizsi dobe nestane.

      • proud napsal:

       Jedno to neni,jedno je treba kolecko u trakare.Uz spravny definice vyrazu delaj lidi poucenejsima a lip schopnejma diskusi,tim to zacina.

    • proud napsal:

     Hele,statem zavsivena kokotino:-))))))))))))))))))))))))(to neni nadavka,tak jsi se nazval sam,protoze ty jsi STAT!).Zase jsme u toho,ja mel za to ze rozdily mezi statem,republikou,kralovstvim a kolonii prave ty ,kterej toho ma dost za sebou,chapes:-))))).

    • proud napsal:

     " Proc by se mel o moje potomky starat nejaky zavsiveny stat?"..........protoze stat jsi ty a tedy se o svoje potomky staras,zaroven se vsema ostatnima co se taky staraji o vsechny vase potomky(tedy statu) s tebou............a proto stat,protoze si navzajem nejen v tom,pomahate,nikoliv konkurujete a hazite navzajem klacky pod nohy,jak je v jinejch "uzpusobenich" zvykem.

     • Petr C napsal:

      Proude, mi je jedno jak co nazyvate a co jak nazyvate a neminim se o to prit. Bohuzel mate pravdu v tom ze jsem soucasti toho parazitickeho systemu. Ja ovsem zaden stat nejsem, nanejvys jeho prislusnik, nebo clen a nikdo nema pravo se mi srat do vychovy, pokud dodrzuji zakladni lidska pravidla. Neuznavam kolektivni vychovu, nemam z tym dobre zkusenosti, viz. nynejsi stav spolecnosti. A to treba Cesi prosli dobrym skolstvim a jak dopadli. O degeraci ostatnich narodu radeji nepisi. V jednom souhlasim decka by mela byt vedena k prosperovani kolektivu ve smyslu tvoreni a ne parazitovani. Konkurence neznamema hazeni klacku pod nohy.

      • proud napsal:

       Kdo ti to bere? Jen ti tvrdim co se ti nelibi,a to ze decko patri celymu narodu ac jsi jeho otcem a narod ma povinnost ho chranit,treba i proti tobe,kdyz bude muset kvuli tobe! Decka jsou nase budoucnost a proto nema zadnej jedinec pravo ji kurvit! Samozrejme ze pokud je rodic a vychova v poradku,nikdo nema narok se do nej jakkoliv srat! Jenze bohuzel i tohle velice dobry pravidlo je zneuzivany jak proti detem,tak proti rodicum a potazmo tedy i proti narodum. Rozciluj se jak chces,ale to ze zrovna ty jsi v poradku neznamena,ze taky dalsi ruzny rodice co je lepsi je nazejvat lip,uchylnejma fetkama,napriklad.

       • proud napsal:

        V tomhle plne souhlasim se socikem,kterej na to zpovzdali dohlizel a zadny svinstva v tom ani nedelal,ani netrpel.Ne jako ti zasrani buzeranti v Norsku,Svedsku a dalsich moznejch uchylnejch "republikach".

       • proud napsal:

        Co se dneska deje kolem mladejch a s mladejma,nema obdoby,cileny niceni budoucnosti narodu! Nikoho jejich zajmy a krouzky nezajimaj,jak si sami nesezenou penize.Casto nemaji v pronajatejch prostorach ani teplou vodu,paklize vubec nejakou a podobne,to je navrat zpatky na strom za kterej si curaci cinkali a jeste to pomohli rozvratit uplne.

       • proud napsal:

        Bejt po mym,vsechny ty ucinkany kreteny co tu zustali a tomu svinstvu pomahali byt i jen tim ze drzeli hubu a krok,bych do ni dneska nejradeji kazdej den rano,v poledne a vecer,poradne nakopnul i s jejich "moudrama" na ktery meli 30 let a skutek utek!!!

        • Petr C napsal:

         Plete se v tom ze jen za poslednich 30 roku. Vetsina komousu byli take pekni parchanti a o tom pred tim se nema cenu ani bavit.

        • proud napsal:

         Vetsina komousu od vesel,nikoliv vetsina jako takova,a z tech od vesel to byli ti kdo vedeli o trockistech a jak by s nima dopadli.Problem s komancema byl totiz uplne stejnej jako dnesni s vladama,protoze trockisti nebyl nikdo jinej nez sionskej slouha GP,uz ti docvakava?? Na to bych tedy komance spis radil mezi hrdiny,ze prestoze se po nich slo,dokazali dat lidem aspon to co dokazali,dnesni idioti neumej ani zlomek toho!

        • Petr C napsal:

         Nevim. Co jsem znal komouse tak vetsi cast tam byla pro potencionalni vyhody. Par solidnich, par parchantu. Co se tyce hrdinstvi. V odboji proti nemcourum byli hrdinove vsichni odbojari, nejenom komousi. A co se tyce unora, meli za prdeli SSSR. Rekl bych spise ze mezi komousi bylo spousta poctivych lidi, ale vsivaku tam bylo mnohem vic.

       • Petr C napsal:

        Problem je v tom, kdo rozhoduje jak vychovat. Jak se rika - oko neni p..a vidi co se deje. Ja neziji v nejake vysnene budoucnosti. Nyni plati to, ze pokud nechate v dnesni dobe decko na pospas systemu nemuzete ocekavat zadne pozitivni zmeny.

        • proud napsal:

         To neni problem,ale celkem prosta zalezitost,bud vychovavas dobre a nikdo si te nevsima,nebo spatne a pak se octnes v hledacku a budes chodit plakat ze ti nedaji pokoj,jen u toho zapomenes sdelit ci je to vina,ze jenom tvoje!

        • proud napsal:

         A vzdycky je to vina toho po kom se skocilo,protoze neumel vychovavat tak,aby se neskocilo!!!

        • proud napsal:

         Je to totiz podobny jako s tema hrdinama co jich jsou plny hrbitovy a dal jsou uz hovno platny,spravnej hrdina na hrbitove predcasne nekonci a je platnej dokud trva potreba,to je pravej hrdina.Blbec co se vykvaka a necha zamordovat v prvni staci je blbec ze kteryho udela hrdinu nekdo komu se takovej blbec zrovna hodi.

        • Petr C napsal:

         Proude, nebyt tech mrtvych hrdinu, asi bychom tu nebyli a nebo by bylo mnohem hur. Kdo bude rozhodovat jestli vychovavam dobre? Neco jak barneverent ? I pokud se vam podari lidi polidstit, stejne jim jejich charaktery zustanou. Porad budou lide vic a nebo min ambiciozni.

        • proud napsal:

         Ambice jsou v poradku,tak jako vsechno co jde ruku v ruce s rozumem a pronarodnim cejtenim.To je zaroven i odpoved na to kdo urci tvou vychovu,vzdycky jsou to ti kolem tebe a skola,tam prichazeji s tvou vychovou do styku nejvic....

        • proud napsal:

         S tema hrdinama se to netluce,kdyz se zamyslis. "......spravnej hrdina na hrbitove predcasne nekonci a je platnej dokud trva potreba,to je pravej hrdina......."

         DOKUD TRVA POTREBA.....

  • HVzV? napsal:

   PRO ŠPIČKU NEPOLITICKÉ ČSV JSOU ZDEJŠI LIDOVI KOMENTÁTOŘI OHLUPENI REŽIMEM

   přimo překrásný studijni domorodecký materiál a přiklad jak jde manipulovat s celými národy a ještě je přitom vylupovat.
   Přesto,že ve Švédsku je PRÝ sociálni stát je záhadou,proč sinedokážou upravit v tom smyslu i zákonya úplněš ty Švédy oblbili.
   V ČR musi být taky nějaká formace,BOHUŽEL JE TO NYNI KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ,vycházejici z gangsterismu.
   To dobře vi tzv elity,které plati v každém národě za garanty opravdové formy státu,která však v ČR zcela záměrně NEEXISTUJE.
   Přestože na to naše špíčka ČSV upozornuje jak obehraná deska,bráni tyto zvrhlé elity informovat ubohé domorodce jak vlastně jedou šupem mezi rozvojové státy.
   Zdebaty tady vyplývá,že NIKDO o tom nemá žádnou znalost a ještě štěsti,že je tu aspoň klidná sila ČSV,která nad těmi metodami jak chytrý náros Švejků je krok za krokem veden do prdele a musi se naivnosti obelhávaného národa smát!
   Budeme samozřejmě pokračovat ve sdělováni obyvatelstvu jak to zmrdi dělaji,ale pochybujeme nyni,jestli to zubožovani kandidáti na RÁBY pochopí!?

   ŽE ANO,ČI NE?ČTĚTE VY BANDO OSLŮ NPV A NEBO BUDE S VÁMI KONEC!

 5. Marco napsal:

  Co chcete od debilu, kteri vas kazdy den sleduji, jak okopavate zahony a pecujete o svou zahradu s pomyslenim, ze musite byt asi moc chudi, kdyz si nemuzete dovolit cibuli za 10kc z kramu. Decka ani uz pomalu nevedi co je to slepice a kde se bere vejce. Ochranari cilene podporuji predatory a vas, kteri se snazi ubranit pred predatory hospodarska zvirata maji div ne za netvory. Predatori se chrani ale ze v prirode neni ani krepelka ci zajicek, ktere by dotycneho predatora nasytili, uz nikoho nezajima. Cely svet se v prdel obraci a korunu tomu nasazuji dobroseri, kdyz vam seberou dite z vlastniho dvorku, aby mu zamezili sledovat zabijacku. Budou se jednou odebirat deti z oduvodnenim spatne vychovy k sobestacnosti?

  • Petr C napsal:

   Ano, zijeme ve spolecnosti, kde manualni, uzitecna prace je brana jako znamka chudoby a menecennosti.

   • proud napsal:

    Hlavne ti kdo ji vykonavaji,zato kdekterej prizdisracskej referentik,k hovnu dobrej,casto prihratej,si na nich pakuje kapsy........

    • Petr C napsal:

     Jenze kdo to dela? Ukazte mi rodice, ktery chce nechat sve decko makat manualne. To vse si lide delaji sami.

     • proud napsal:

      To si nedelaji lidi,to lidem delaji nevedouci ovcani(protoze ten kdo vi,uz neni ovcanem) zkazeny systemem.

      • Petr C napsal:

       Ale presto chce pro sve decko nejakou vyssi nemanualni pozici pracovne - nepracovniho zarazeni. Znam spoustu lidi, kteri nadavaji na system a pritom delaji vse aby jejich decka pro ten system delaly uzitecne voly.

       • proud napsal:

        Jiste,tak vypada ovcanstvi neznalejch,tech je vic nez zbytku,zatim nejvic.Jak tohle zmenime,zmenime vsechno.

        • Petr C napsal:

         Ne to je rodicovska laska a ta byva nekdy zaslepena. Proste rodice chteji at se jejich decka maji lepe a neuvedomuji si ze je zenou do zahuby. Do urcite doby to bylo zadouci. Jenze proste lide si neuvedomuji ze ceho je moc, toho je prilis.

        • proud napsal:

         To je tim ze "neznalost zakona" neomlouva,nevedomost rodicu toho do ceho ma jit jejich decko a jak,neni omluvou,naopak je pritezujici okolnosti! Zodpovednej rodic(vuci sobe,diteti,ale i celku) co nevidi jen sobeckej zajem decka,nebo svuj,se pouci na vsech frontach a podle toho pomaha decku pripravovat jeho cestu.Nakonec,poznal jsem dost mladejch co meli sice maturitu,ale delali rukama uplne neco jinyho s tim,ze jsou radi ze se dostali od rodicu a muzou delat co chteji oni!Coz ovsem v nasem debilostanu nejde,tady potrebujes na kazdou picu papiry,nikoho nezajima jestli to umis,kdyz na to nemas debilni papir! V Americe naopak kazdyho zajima nejdriv prave to jestli to umis a pak jestli chces delat,ostatni je podruzny.

  • proud napsal:

   Uz se odebiraji,bohuzel,presto ze kdekterej nouma krici jak "dobro" vitezi................ale nezepta se jak muze vitezit kdyz pro nej nikdo nehne ani prstem,maximalne se jen u piva vykdaka,zatimco zlo skutecne v realu kona kazdej den!

 6. niSas napsal:

  No jó, gdyby ženský více snášely a lůza dělala za hrst rýže, mohli by blboni bránit panstvu plné sýpky. Holt politika, to je fyloZofie pro výběrové svině.

 7. HVzV? napsal:

  ČLÁNKY TOHOTO TYPU NAHRAZUJI PŘISADU DO NECHUTNÉHO KOLÁČE KTERÝ UŽ SMRDI.

  Prý přestaňme být politický korektni a začňetě mluvit přirozenou řeči.
  Autor si vůbec neuvědomuje,že je jeho článek v dnešni situaci výsměchem všem občanům a je zbytečnosti.
  On musi vidět,že domorodci jsou úplně bezmocni.
  Zli ředitelé tisku a tv,je v prvni fázi ohlupuji s cilem ,aby jim byly ukradeny hlasy pro polit.subjekty,které vůbec nechtěji!
  Takové ovlivnováni dělá ve skutečnosti volby neplatné.
  No a kdyby se stalo,že nějaký Nebojsa přece jenom zmanipulovanými volbami prošel a v Parlamentu ceknul ve prospěch svých voličů a ne jak to chce verchuška a přeceda ,okamžitě ho vyhodi na dlažbu,aby tam ve sračkách seděl rozpláclý jako plakát,který řiká

  PODIVEJTE SE VY DOMORODCI,KANDIDÁTI NA OTROKY JAK DOPADNE KAŽDÝ KDO JENOM CEKNE PŘESTANE BYT POLITICKY KOREKTNI A ZAČNE MLUVIT ROZUMNOU ŘEČI.

  Tak dopadl OČIVIDNĚ mladý KLAUS.
  Jak je to možné,že máme elity,které TŘICET LET drži pusy a trpělivě vše snášeji je opravdu ostuda!.

  Tento přispěvek bude asi nepřipuštěn nebot se řidi tim co článek sepsal.

 8. geronimo napsal:

  Takže článek pro otroky z kolonií, který by je měl motivovat k záchraně otrokáře, ať už se jmenuje Římská říše, nebo EU .... no jistě, už běžím zachraňovat chudáky otrokáře

  PS : to co se děje naplánovali oni ... z toho plyne že "současná" Římská říše nemá být zachráněna svými otroky, ale přeformátována

 9. HVzV? napsal:

  SAMOZŘEJMĚ,ŽE TZV eu JAKO STÁT NEEXISTUJE.tzv PARLAMENT eu MUSI

  nejprve ukrást suverenity států,aby se EU sama mohla stát státem a nyni zacpává informace cenzurou pod zgichanými záminkami,proti kterým nepomohlo ani 5 MILIONOVÁ PETICE!

  Ale pozor proč se to děje.
  Se vznikem státu EU budou státům nejprve A PŘEDNOSTNĚ vykradeny kasy tj.rozpočty a tedy DLUHY PŘEJDOU NA EU a banksteři budou držet pod krkem všechny otrocké státy a jejich menšina bude využivat pozvanych teroristů k vládě diktatury teroru nad bezmocnou většinou!!!!

  To ubohým domorodcům vůbec nedocházi,vo co de ve skutečnosti tj O NAŠE PENIZE,KTERÉ NÁm BUDOU VYLOUPENY a to až na plech!

  Vzhledem k tomu,že jen málo gojimů to zná,nevěři tomu ani občané ačkoli to vidi v ČR jasně
  může se stát,že před nosem poblblých domorodců se to stane a ještě tomu jejich děti budou tleskat jako by se pominuly.

  • niSas napsal:

   Blboni sou už skoro na měko, šmejdi se vařej dýl.

   Všichni šmejdi, co volej ideologie a sprostá slova dutých hlav, skončí jako lůza. Bidou si rovni. Heh

  • HVzV? napsal:

   PROČ ŠMEJDI NECHTĚJI JIT NA RUKU LIDOVÉMU FILOSOFOVI
   SASINOVI

   který prosazuje svoje potřeby prostřednictvim Národniho programu občanů voličů NPV.Vždyť o nic nejde.Tyto články NPV děsi ty,kterí jsou nám TOTÁLNĚ nepotřebni a máme je za to volit..

   1.

   ZA CO VYMĚNIME POSRANÝ KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ-návod!

   2.

   jak zajistime OBČANSKOU PŘIMOU DEMAKRACII A TO BEZ DIVERSANTŮ V Parlamentu a to téměř hned.

   3.

   Jak obejdeme embargo na jeden požitelný Zákon o referendu trvajici už 30 let a při této přiležitosti budeme uskutečnovat NAŠI OBČANSKOU VĚTŠINU V PARLAMENTU a hezKy ho vymalujene!

   4.

   Jak se dorveme k 10 000 korun,který nám měsičně krade dnešni Systém kapitalismu bez přivlastků

   A POZOR TO JSOU JENOM PRVNI TŘEŠNIČKY NA NAŠEM DORTIČKU,

   Takže nevime ani kdo je proti a proč!
   Napište to PROTO tady do našeho přezkumu,aby to nebylo zase o ničem!

   MIRU ZDAR NIČEMOVÉ!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!