Vlastimil Podracký: Jak jsme se stali kolonií

Krmelec-Macron-Merkelová-e1533586579947Ilona Švihlíková ve své knize (viz 1) popisuje z levicového hlediska podrobně vývoj po Sametové revoluci. Dovolím si k tomu přidat ještě některé věci, možná novější, možná měně ekonomické, vycházející z dnešní situace.

Švihlíková a její verze

Autorka není ani tak levicová, jak by se mohlo zdát, i když v další knize (viz 2) popisuje současný kapitalismus za velkého ovlivnění Marxem. Čistě ekonomický pohled na vývoj socialistického Československa a na převrat v r. 1989 je přecejen čistě ekonomický, ve skutečnosti celý přechod k novému systému byl doprovázen výbuchem svobody, kterou starý režim do poslední chvíle utlačoval. Proto také lidé opití nadšením nepozorovali tolik změny ekonomické, kterým dostatečně nerozuměli.

Těžko říci, že to byl nějaký podvod na občany, když ODS celou politiku vysvětlovala lidem předem a lidé ji volili. Dá se tedy říci, že lidé přechod zvolili (každý chtěl zbohatnout a žít jako na Západě). Václav Klaus chtěl vytvořit strukturu podobnou západním zemím a co nejrychleji nastartovat tržní hospodářství se všemi atributy kapitalismu. Proto také chtěl jen omezeně prodávat podniky zahraničnímu kapitálu. To je přirozené, když měl vzory v „asijských tygrech“, kteří vyrostli na vlastním kapitálu. To se ovšem nepodařilo, a v knize jsou vyjmenovány příčiny. Současný stav popisuje autorka takto: „..Současná mezinárodní dělba práce se od koloniálního systému příliš neliší. Jen bývalé koloniální státy nahradily nadnárodní korporace, které systematicky vyvíjely sofistikovaný tlak na stát, umně vynalézají možnosti, jak se vyhýbat zdanění. Logika fixace nerovnosti, prohlubování závislosti a transferu bohatství z chudších zemí do bohatších zůstala zachována.“ Zároveň píše: „… menší zaostávající země soutěží mezi sebou vydatně o to, kdo vytvoří lepší podmínky pro zahraniční investice, kdo poskytne delší daňové prázdniny, kdo sníží více daně z příjmů právnických osob, zkrátka kdo dokáže nabídnout větší úplatek.“ To samozřejmě všechno znamená, že být zahraničním investorem je výhodnější a potom se nedivme, že naše podniky přesouvají svoje centrum do zahraničí a platí daně tam. Zvýhodňování zahraničních podniků má opravdu jen jeden účel: zaměstnat lidi a možná i nějaké firmy. Většinou spíše na podřadných pracích.

V našem případě, díky vyspělosti oproti jiným zemím Východu, můžeme přece jen něco nabídnout a tak se nakonec stáváme vývozcem dílů, surovin a nějaké sofistikovanější práce. To také znamená, že jsme se Slovinskem na tom lépe a že nezažíváme výrazný odliv lidí. Chybí nám však výroba hotových výrobků (výjimkou je Škoda) a vlastnictví mezinárodních podniků, které by měly u nás centrum. Nevlastníme dokonce ani to, co by bylo poměrně jednoduché získat – velké banky a obchodní řetězce. Obojí má velký význam, banky dokážou získat od našich lidí poměrně velké poplatky a úroky a obchodní domy dodávají zboží horší kvality za vyšší ceny než jinde. Kupodivu v tom nefunguje konkurence. Jakoby tyto komodity měly kartelové dohody, ale zřejmě je to tím, že jsou všechny v rukou zahraničních vlastníků, jejichž zájmy se přirozeně shodují, zatímco silný domácí subjekt by to mohl svým přístupem změnit.

Intenzivní je vazba s Německem, které má zase intenzivní vazby s Čínou. Zde dodám: německý vliv hájí německé zájmy, abychom náhodou Německo neobešli v obchodě s Čínou a nevzali jim tím jejich obchody. Obrovské štvanice na prezidenta Zemana, který se pokusil svými cestami o zavedení přímých styků se zeměmi východu, budí dojem obrovského německého vlivu. Snaha oddělit nás od těchto přímých obchodů neutuchá ani různými politickými a bezpečnostními pseudokauzami (všimněme si, že Němci s Huawei obchodovat nepřestali, ale naše obchody jsou narušeny). Jak nevýhodné je zaplatit dodavateli nafty a plynu (Rusku) konvertibilní měnou těžce vydělanou na západě, zatímco vývoz hotových výrobků by byl mnohem výhodnější. Navíc to komplikují sankce.

Autorka popisuje situaci dobře. Zabývá se všemi odvětvími včetně katastrofálního stavu zemědělství.

 

Antropologický koloniální aspekt

Pro ucelené pojetí kolonie přidám ještě antropologický pohled.

Pokud jsou ekonomické poměry uspokojivé, nelze ani předpokládat nějakou velkou nespokojenost s naším koloniálním postavením. Považuji ovšem antropologický aspekt za mnohem závažnější a ničivější právě proto, že není zcela zřejmý, je velmi pozvolný, ale fatální. Evropská etnika vymírají, každá další generace je o čtvrtinu slabší než předchozí. To znamená, že po třech generacích nezměněného trendu bude již jen 41% mladých oproti pradědům. To samozřejmě nemůže zůstat bez následku na kulturní a etnický stav země. Přistěhovalectví se zdá být nutné a ať budeme jakkoliv protestovat ekonomická realita nás donutí přijmout časem i lidi s odlišnou kulturou, když už bude vyčerpána Ukrajina, balkánské země a baltské země. Konečně Merkelová je si vědoma situace a pozvala utečence ze Sýrie u vědomí toho, že je vychová v příští zdravé a potentní německé občany. Byla sice za to velice kritizována, ale je to alespoň záchvat perspektivního myšlení, i když trochu fantastického.

Nicméně dosud v rámci naprostého nezájmu o budoucnost je rodina napadána, zařazuje se do stejných práv jako homosexuální páry, ženy jsou vychovávány k nezávislosti, vzdělanosti, výkonům v zaměstnání a vzniká odklon od veškeré přirozenosti k pouhé emociální výměně bez rodiny a dětí. Ideologie, které jsou prezentovány a prosazovány mocensky ve sdělovacích prostředcích, v občanské společnosti a na univerzitách vedou k nezakládání rodin a jsou v celém svém rozsahu zhoubné. Tím myslím všechny univerzalistické ideologie, které se snaží udělat z občanů univerzální jednotlivce bez národa, bez rasy, bez národní kultury, bez genderového statusu (žena a muž jedno jest), bez rodiny (která je prý zdrojem mužské nadvlády), s libovolným druhem sexu, s nivelizovaným školním diplomem a politickou korektností k ničitelům vlastní kultury a etnika. Tyto univerzalistické snahy mají na porodnost katastrofální následky a musíme je odsoudit jako škodlivé a zhoubné. Proti této zhoubě se nemůže postavit univerzální jednotlivec, kterého osud národa nezajímá, žijící jen pro sebe a pro své nepřirozené ideologie. V podstatě jedině návratem nějakého národního uvědomění, a tím i zodpovědnosti za současnost a budoucnost společenstva, je možno problémy řešit.

Národní vědomí je však záměrně ničeno. V rámci univerzalismu využívajíce sdělovacích prostředků, univerzit a občanských spolků se pomlouvá národní minulost, je snaha vyřadit národní sebevědomí, diskvalifikovat národní kulturu a odhodlanost. Poslední atak byl na výuku dějepisu ve školách, která je prý obrozenecká (což je prý špatně) a dokonce sovětská. Jaká asi má být? Proněmecká? Oikofobistická? Nenávistná k sebevědomé obraně vlastních práv? Domácí kultura je utlačována a velkými financemi je prosazována cizí, většinou světová, univerzalistická.

Toto vše je možné pouze proto, že jsme kolonií a vnější vlivy mohou silně pronikat téměř do všeho. Navíc ztráta státní samostatnosti znemožňuje řešení v rámci státu, pokud nedojde k nějakému vzbouření EU jako v Polsku nebo Maďarsku.

Katastrofální je stav našich východních sousedů, především balkánských a baltských zemí. V Lotyšsku bylo v době pádu SSSR 2,4 mil. obyvatel, dnes jen 1,8. V Moldávii je polovina obyvatel oproti minulosti. V Polsku je propad zaplněn Ukrajinci. O Ukrajině se přesně nic neví, ale katastrofa je obdobná a ničím se nezaplňuje. To jsou ty země „na ocasu“, které na to doplácí v konečném důsledku. Chybí mladí lidé, jednak tím, že se nenarodili, jednak proto, že se vystěhovali zaplňovat mezery ve vyspělejších zemích. Řecko tento problém řešilo zadlužováním. U nás se mluví o vojácích, které nám budou přetahovat Němci, lékaře už přetahují, včetně dalších. A tak se projevuje do důsledku koloniální postavení: kolonie nedodávají jen zisky, ale i lidi, které metropole potřebují bez ohledu na to, co to s kolonií udělá. Co bude dál? Toto přece musí jednou bouchnout (snad se žluté vesty přelijí na východ?)!

 

Závěr:

Propad veřejných rozpočtů o 30 miliard za první čtvrtletí t.r. je varující. Příčiny jsou zvýšené výdaje různými rozdávacími opatřeními, zpomalení hospodářského růstu v Evropě, které ovšem nevykazuje zdaleka tak velký propad, nemožnost zvýšit příjmy daněmi, protože by byla nejvíce poškozena střední třída, která svojí spotřebou národní důchod drží. Ale už se začal projevovat vliv nedostatku pracovníků v různých odvětvích, zcela jasně zapříčiněný nedostatkem mladých lidí propadem porodnosti v devadesátých letech. Mnoho podniků nesplnilo svoje závazky, nevyrobilo dostatek objednaného zboží, mnoho investorů naši zemi obešlo ve svých plánech. Mnozí svoje investice „vyždímávají“, ale neobnovují (Zetor). Ztrácíme pověst dobrých techniků vystudovaných v dřívějších dobách dostatku mladých lidí, kteří dnes odchází do důchodu; v minulých třiceti letech vystudovalo mnoho architektů, sociologů, politologů, ale propad porodnosti už nedodal dosti lidí pro méně lukrativní obory, které zanikly. Nepodařilo se získat dostatek vhodných cizinců, kteří už nejsou v takovém množství a pokud jsou, odchází za lepšími mzdami na Západ. V případě krizí budou samozřejmě zahraniční firmy stahovat výrobu domů. Vláda má omezené možnosti, vidíme, jak manévruje v prostoru omezeném na jedné straně populistickými sliby na druhé realitou závislého státu, který už nerozhoduje o svém hospodářství a je hračkou vnějších sil. Bez většího manévrovacího prostoru s vlastní měnou, s daněmi a cly a postupného získání převažující části bank a obchodů není možno cokoliv řešit.

 

Literatura:

1/ Ilona Švihlíková – Jak jsme se stali kolonií – Rybka publishers 2016

2/ Ilona Švihlíková , Miroslav Tejkl – Kapitalismus, socialismus a budoucnost – Rybka
publishers 2017
52 Komentářů k Vlastimil Podracký: Jak jsme se stali kolonií

 1. HVzV? napsal:

  TA ŠVIHLIKOVÁ PÍŠE TLUSTÉ KNIŽKY S POPISY CO ALTERNATIVA DÁVNO ZNÁ

  a to už zcela nazpamět.Všimněte si,ale že nedokáže dát ŽÁDNÝ NÁVOD jak dnešni situaci napravovat a žádnou vizi co dělat.

  Opravdu takové intelektuály jako občané máme zapotřebi a to už 30 let?.
  Zatimco cenzura bude brzy terorizovat všechny domorodce ,ona to vůbec neregistruje

  Kdy se zmini,že ČR chybi typ solidárni společnosti,kde vláda přejimá odpovědnost za politickou,ekonomickou a sociální prosperitu a proto bude platit 10 eur na hodinu,jako ve státech,které takový typ společnosti už dávno maji?

  NIKDO OD NI NIC NESLYŠEL JAK TAKOVÝ STÁT V ČR INSTALOVAT!.

  ONA ČEKÁ AŽ CENZURA ZAKÁŽE O TOM OBČANŮM DISKUSI,ABY PRÝ OHLUPOVALA SVÝM MONOPOLEM NA KECÁNI VŠECHNY DOMORODCE?

  NAPSALA NĚCO O NÁRODNIM PROGRAMU VOLIČŮ-NPV? KDEŽE!TO MÁ TAK VELKÝ STRACH NEBO CO S NI VLASTNĚ JE??

 2. HVzV? napsal:

  NO A TED UVIDITE ŠIKOVNOU ŽENU Z FRANCIE ZVANOU MARIONN.

  vi někdo o podobných ženách u nás?Je to prý konzervativistka či co!
  http://www.zvedavec.org/vezkratce/15172/

 3. .lak napsal:

  Ale to je obecně směřování i kolonialistů až zaříznou ty z kterých tyjí. A ten bláznivý systém má stále výše do žlabu pro většinu na úkor řekněme velkomožných.
  Naváži komentářem ze zvědavce a mým dodatkem, nepěkným.

  dnes 15.04. 16:15
  Pokud by, kdyby ….
  Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?
  Tak vždy začíná výčet promarněných příležitostí. Souhlasím s autorem v tom, že tato doba je velice nespravedlivá a doslova šílená. Promile zločinců a gangsterů světového formátu s navenek uhlazeným chováním bez skrupulí a soucitu vysává, zotročuje, šmíruje, likviduje a manipuluje skrze svá prolhaná média (tzv. hlavní proud neboli mainstream ) miliardami naivních lidí. Samozřejmě vždy pod líbivými, falešnými a velice pokryteckými hesly. A už několik staletí. Za jejich odpornými zločiny a intrikami jsou jen konflikty, války, krize,smrt, utrpení a strádání miliard lidí.A také bilióny zisků na kontech těchto zločinců. Jejich další vynález,kapitalismus a především jeho současná verze zvaná neoliberalismus,v němž vítězi berou úplně vše a náklady jsou socializovány, je naprosto nereformovatelný a přežilý. Naštěstí, chazarské uspořádání světa i neoliberalismus brzy definitivně skončí. Už se na tom tak usilovně pracuje, že je jen otázkou nedlouhého času, kdy bude jasné i těm úplně dole a nevzdělaným, že zločinci tentokrát prohrají. Úplně vše. Jejich poskoci v politice, médiích,nadnárodních společnostech a organizacích, kteří dosud velice profitují ze svých služeb zločincům, na tom budou ještě hůře.

  99999

  Děje se naprostý opak vašeho přání. Mají vytvořené takové zámky plutokracií která se transformovala z práva že ten směr je do horoucích pekel a tam to také skončí.
  Navíc ta nevzdělanost většiny parazitujících je úděsná a upřímě nenávidí ty co něco tvoří protože kdyby se v jejich přestavách dvakrát rychleji hýbali a jde to né že ne tak by nebyli chudí příbuzní šlechty a to jim nevysvětlíte když jsou navzájem „ududkovávaní a demokraticky navíc si prosazují tento bič na tvůrce hodnot. Takže se to stále posunuje k drábům navíc zdatnými kádrováky a je to vlastně transformace k dehumanizaci řekněme nekompromisními „poručíky. // Orwell 1984?

 4. HVzV? napsal:

  ZLODĚJSKÉ BANDY,KTERÉ SI VOLÍME ZAMETAJI STOPY VYLUPOVÁNI

  tento článek ,který vyčisluje jak velké jsou ztráty našich peněz v republice a dalši JIMI ZAVINĚNÉ ŠKODY škody byl okamžitě zcenzurován.
  Nic se nesmite dovědět a vaše okrádáni musi pokračovat!!!.

  BOHATNOUT BUDOU MAJITELÉ VELKÝCH PENĚZ A NIKOLI OBČANÉ.TI JIM ZA SVÉHO POTLESKU PŘEDAJI POSLEDNI GROŠ,FUJ TO JE HNŮJ!

  Článek je staršiho data dnes už je to vice a nic takového žádnmý intelektuál nesmi už možná nikdy napsat.
  Drzi majitelé ukradené moci voličů jsou skryti a nemaji žádných skrupuli a směji se už pět minut po volbách bezmocným ovčanům.
  Daji se znovu zvolit svými špinavými triky?.

  KDY VZNIKNOU SILY,KTERÉ SE POSTAVI DO CESTY NAŠEMU OLUPOVÁNI?

  Bude to strejda Podracký a šišinka Švihlíková,která přijede na bilém koni a my se tu z nich poserem?

  https://legacy.blisty.cz/art/48053.html

  • paja napsal:

   Kritizuješ tu kde koho za to že není konstruktivní. Ale co ty?, jenom žvaníš a kde nic tu nic.

   • HVzV? napsal:

    CO BY JSTE SI PÁJO PŘEDSTAVOVAL VICE NEŽ TVOŘICI SE

    Národni program občanů voličů.
    Vite že hned prvni článek tohoto PROGRAMU obsahuje návrh jak se zbavit chomoutu kapitalismu BEZ přivlastků a čim ho nahradit?
    To už nám ty tzv intelektuálni kapacity dluži 30 let a dělaji se hloupí,že nevi o tom,že takový kapitalismus vycházi z gangsterismu,se všemi následky,které k tomu patři!
    Pájo,zkuste zdiskutovat tento hned prvni článek NPV,co vy na to válečniku?Líbi se vám ty bilionové ztráty Z NAŠICH KAPES a proč?

 5. niSas napsal:

  Vod doby, gdy první zrádci a pohůmci exportovali do cizákova tributy zlata tažený stádem volů se tmáři spřáhli s čertem, se kerým vypracovali dodavatelsko odběratelskou ideologii, kerou účetními položkami má dáti , dal, zdůvodňují tyto převody majetků ekonomickou výhodností. Z pohunků se během doby vytřídila vrstva, střední, a tributy byly zavedeny na místní obyvatelstvo. Tak, velevážení echkonomičtí kokoti, obyvatelstvo dycky všechno zaplatí, i vlastní krví, fdyž exporty váznou. Takže kam až se život vyšinul od vlastní přirozené soběstačnosti, kerá druhé okrádat nepotřebuje. Kazatelé ekonomické víry nás chtějí dozblbnutí přesvědčovat, že gdyž všechno odsud odvezeme a všechno prodáme, že se nám bude žít nejkrásněji či dokonce nejživotněji. A igdyby už z té mezinárodní dělby práce nešlo žít, nevadí, dovezou do kolonky dal chudáky z jiných zemí, že robotu stejně dobře zastanou a snáklady na živobytí si nemusejí dělat těžkou hlavu, páč mají svoji ot-činu v zemi jiného blbého krále, kam se po opotřebení mohou vrátit složit kosti. A tak se ekonomové naučili míchat dohromady životní náklady tučňáků s vylhanou ekonomickou výhodností vyvážení svých potřeb největším nenažrancům všech dob.

 6. HVzV? napsal:

  MLUVČI ČSV ZATELEFONOVAL PANU MATEJKOVI NA SCHROMÁŽDĚNI TÉ STRANY

  a zanechal tam vzkaz,že se nám jeho stra1na libi a pokud by chtěl, uvitáme ho ve zdejši diskusi přimo.
  Sdělili jsme mu,že ČSV nepolitická Společnost voličů by mohla mit maximálně až 8 395 152 dušiček a v tomto okamžiku tvoři jeji elitni špíčka za spolupráce občanů, návrh vlastnich článků Národniho programu voličů,který stranám a hnutim bude doporučován v jejich vlastnim zájmu k osvojeni.
  Slibil,že se na to večer podivá.

  Jestli to udělá nevime,ale uvitali bychom určitě i zde přimou diskusi nad jednotlivými články NPV,co chce jeho strana a jeho názory a doporučili mu,aby to hned sdělil i svým stranickým kolegům,kteři tam snad s nim byli a kteři by chtěli být informováni o novinkách na alternativě v připadě,že opravdu by chtěl s voliči spolupracovat s cilem zvítězit monumentálně ve volbách , má možnost ve formě OPRAVDOVÉ OBČANSKÉ PŘIMÉ DEMOKRACIE,která v tomto okamžiku existuje pouze na vybrané alternativě,třeba tady vysvětlit jak to provede.

  RÁDI MU UKÁŽEME A NAPÍŠEME I TADY NAŠI VIZI BUDOUCNOSTI ČR A DOUFÁME,ŽE HO Z NI NETREFI ŠLAK,POKUD SE ODVÁŽI TU DÁT ZNÁMKU ŽIVOTA!

  • Dobrý den, děkujeme za propagaci filmu spolku Centra nezávislosti České republiky. Vzhledem k nutnosti věnovat čas maximálnímu počtu lidí v České republice a všem mediálním kanálům, které jsou k dispozici a nebojí se tématu vystoupení České republiky z EU, určitě nestihneme diskutovat ve fórech tak, jak bych si sami přáli a Vy jste si zasloužili. Prosím, vezměte to tak. Děkujeme za příležitost a dovolím si Vás pozvat na http://www.strananezavislosti.cz, kde je vše podstatné. Přeji každému voliči v této krásné zemi, aby po volbách obstál při pohledu do zrcadla sám před sebou, před rodinou, ale i před blízkými kolem sebe.

   S úctou
   František Matějka

   • HVzV? napsal:

    PANE MATĚJKO,DĚKUJEME ZA OMLUVU VYPADÁDÁ TO,ŽE JSTE NEROZUMĚL

    Každá polit strana stoji a padá s voliči.ČSV může jich mit samozřejmě MAXIMÁLNI POČET tj 8 395 132.
    Myslime si tu ted po vaši odpovědi ,že je třeba si všimat vice než je jen výstup z EU,je to totiž zoufale málo a jak připominame znovu,že neni ho čim realizovat nebot připomínáme,že žádný Zákon o referendu,které by to mohlo zajistit neexistuje.
    Každy,kdo napiše takový koment jaký jste poslal ukazuje,že podle našeho názoru tu nejsou dostatečné organizačni schopnosti.
    Rozebereme váš web tedy bez vás a naznačime vám jak by jste byli opravdu volitelni pokud by jste chtěli.

    TAKŽE POTĚŠTE BRZY NAŠIM UNIVERSÁLNE NAVRŽENÝM NÁRODNIM PROGRAMEM VOLIČŮ,který tady dáme už k dispozici.

    A i my se potěšime tim,že ho budeme navrhovat k osvojeni i vašim konkurentům,či najdeme nové cesty jak ho sami voliči ve vlastnim zájmu budou muset dřive nebo později realizovat!

    Děkujeme zaodpověd a přejeme vám na vaši cestě mnohoúspěchů.

    • Krtecek napsal:

     HVzV CHTĚLA POKRAČOVAT V HLEDÁNI PŘIČIN TOHO,ŽE JSME SE STALI KOLONII

     směřujeme do posice Banánové republiky,si vysloužila od kohosi blokaci.
     Zkusime ji odstranit.Vzkazuji,že právě tato strana SNČR se hodi k tomu ukázovat ty přičiny samozřejmě i připad Klaus ml.je vhodný pro demonstraci jak z nás občanů politici dělaji jejich pucfleky,oblbuji nás a prozatim neexistuje obrana,která bude proti těmto bohužel námi zvoleným prý zástupcům, dřive nebo později potřebná a věřime,že přesto,že občanšti aktivisté jsou pronásledováni
     kde to jenom jde různými blokacemi atd,se najdou odvážlivci,kteři takový teror chtit nebudou.

     • Jan Kowak napsal:

      Prý-ští týden jebe-me sse Š 120 gls s Psychopatem
      Bebejrem..
      .. na Morawu , Slowač atď až g Draku-lowý Čaučes -
      kowý.

      Wyhrabat poklad ! ! !
      vs. john Pitralescu je-de ww w čele & má 2 praporky..

      Jednáá je čerwe..ná a 6sta ..bí-lá třetí kwe-te Modře : ))

      Pam pa dam..

      ps : nemáte ROBOTI něgde fungl nowy RADIO BLAUPUNKT
      retro ??
      Zaplatim až 22o korun / ks !

      .. A 1200 litrů S p e c i a l u ..

      Micha Lea

     • HVzV? napsal:

      JAKÉ JSOU TEDY PŘIČINY,ŽE ZE Z REPUBLIKY JE SRAČKA

      vyděšeni domorodci se budou dále tulit jeden k druhému a padajic z dřivějšich mrakodrapových výšin se navzájem ujištovat

      „JSME TEPRVE V DESÁTEM PATŘE A DOLE NA NÁS NEČEKÁ BETON,ALE PEŘINA.“

      Za blahobyt národa vždy odpovidaly intelektuálni kapacity.
      Ty byly v ČESKU vykleštěny a degradovány na ubožáky,kteři nám tu jen popisuji situaci,kterou tu známe už shora dolů ,aniž by dali jakýkoli náznak řešeni a kdo je bude realizovat.

      STĚŽUJI SI NÁM JAKO BY POZBYLI VLASTNI ROZUM!

      Nyni je už nad slunce jasné,že nechceme ani komunismus ani socialismus,zvláště pak nechceme DNES PANUJICI kapitalismus bez přivlastků,který vycházi z gangsterismu a ovčané nezpozorovali,že byl přivlečen na hřbete toho presidenta ODS,aby se mohla nekonečně vykrádat ČR AŽ NA PLECH!

      Marné je voláni.

      Domorodci podivejte se a rozeberte články Národniho programu voličů NPV ,kde hned v prvnim článku NPV je jasná vize toho co pro ČR je potřeba.
      Občané ohlupeni zlými řediteli tisku a tv,kteři jim ukradli vždy při volbách hlasy ZMANIPULOVANÝMI INFORMACEMI ve prospěch permanentně krachujicich stran nevědi,že takové zmanipulované volby nemusi vůbec platit.
      Metoda per partes to je po částech VŽDY selhala a selže znovu,když se voliči nepostavi sami za sebe za svůj PROGRAM.najdou SVÉ opravdové zástupce a nikoli takové,kteři jsou JEN vykopnuti do sraček,když se ozvou v náš voličský prospěch tj na dlažbu,aby tam čekali na solidaritu svých „kolegů,“která nikdy nepřijde.

      Nedokázali se opřit o ČSV tj nepoliticko Českou Společnost Voličů,která nikdy nemůže zaniknout jako to dělaji nově vznikajici strany,které však občany dále pohrdaji a pět minut po volbách se směji zcela cynicky tvrdic,že jsme sami vinni, protože prý volime nesprávné partaje.

      TO,ŽE TY PARTAJE ODMITAJI VŮLI VOLIČŮ Z PROGRAMOVÉ VIZE NPV POVEDE K NEKONEČNÉMU OPAKOPVÁNI SRAČEK a k žádné nápravě, je už jasnějši než kdy předtim.

      To je jim,ale úplně jedno.
      Jen se podivejte námi zvoleni zástupci vyhodili toho Klause na dlažbu a kolektivně ho prakticky tak dlouho zabijeli jak se jim zachtělo.

      TAK CO JE TO PRAVDA NEBO NE?CO VY NA TO VÁLEČNICI?

  • …a snad ještě odkaz na naši Vizi pro Českou republiku a lidi, kteří tu žijí: http://www.strananezavislosti.cz/program Děkuji.

   • proud napsal:

    Takze zase politiky a politici,soukromy vlastnictvi bez urceni o jaky jde……………klasika……..porad dokola se otaci jen to co tu uz bylo a propadlo,jen se menej kombinace a mnozstvi toho ci onoho,na konci ale vzdycky s podobnym vysledkem=pruserem.

    • proud napsal:

     Pro zacatek: Zadny referendum jen o „dulezitejch vecech“,kdo urci co je a co neni a pro koho a jak dulezity???????????????????????? Zas nejakej nadherne placenej POLITIK,co ma tim padem naprosto jiny veskery ukazatele????? NASRAT! Referenda o vsem a BEZ politiku,uz zadnej politik,jen obcanum skutecne zavazanej jejich PRACOVNIK kterej udela presne to co mu obcani referendem ukazou ze ma udelat za plat velice podobnej tomu jejich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     • proud napsal:

      Tedy uz zadna nenazrana „vladni politicka“ banda nad lidma hrajici si na panaboha,zadny strany a zadny penize,presne urceny „soukromy vlastnictvi“ zajistujici maximalni volnost a svobodu vsem ostatnim!!!! Minimum zakonu,jen pro „vyjimecny“ situace,zato narust vysvetlenejch pravidel……………Tak nejak se premejsli o budoucnosti bez zadnich vratek v politice pro sebe ;-).Do vsech vas umelcu vidim jak do prazdny sklenicky,za peknejsima vecma pro lidi se schovavaji ty krasny a nadherny pro sebe,vzdycky,je to jako pravej „ZAKON“. Vsechny strany a partaje zrusit,bez diskusi!!!

     • proud napsal:

      Lidi si sami dokazou urcovat,a ne ze ne!!! A lidi se dokazou ke spravnymu urcovani taky sami ucit a misto picovin v tv formou nekonecnejch serialu o nicem, si prave ony ucebni,vysvetlujici hodiny urcit!!!

      • Petr C napsal:

       Ano lide si sami dokazou urcovat, ale tak,nanejvys sami pro sebe jako jedinci. Za komousu jsme meli celkem dobre skolstvi, ucili nas nebyt sobci a myslet na spolecnost. Proto je vychodni Evropa tam kde je. Nejlepsi ucebni hodiny jsou ty kdyz ucitel ma klacek v ruce.

       • proud napsal:

        „Ano lide si sami dokazou urcovat, ale tak,nanejvys sami pro sebe jako jedinci.“………..a zda se ti spatne kdyz kazdej urci za sebe v referendu co chce?n Vysledek prece jasne urci potrebu pravy vetsiny……… ;-)

        • Petr C napsal:

         Ano to lide delaji i ted, kdy voli sve zastupce. A zda se vam ze to je to prave? Tak samo si lide zvolili Hitlera a podobnou chamrad. Ja jsem take pro referenda, jenze tady jsem je take zazil a lide vzdy zvolili to co jim vyhovovalo i pokud to bylo na ukor budoucnosti. Napriklad referendum o cisticce odpadnich vod ve Victorii. Tam by v pripade volby cisticky museli patit par $ vic na tax property, no a tak jdou sracky dal oceanu. Takze to je potreba pravy vetsiny?

        • proud napsal:

         Proc pises o „zastupcich“ kdyz vis ze jsem striktne proti nim? :-).Kazdej zastupce je neumernym rizikem pro narod,navic darmozroutem.

        • proud napsal:

         Ano,je to potreba pravy vetsiny,ale jen v pripade,ze nejsou strany,a tech je vsude habakuk.Ono se povi referendum,jenze to neni zdaleka jen o tom referendu,ale prave o ty pravy vetsine a tu nikdy se stranama nedosahnes.Navic jsi dobre narazil na penize,ktery se staly uz davno jednak brzdou a podruhy natlakovou zalezitosti,davno je cas je zrusit,ovsem s nima padnou razem i veskery elity,protoze nahradni misto „politika“ prestane existovat taky.A az se zrusej debilni televizni nicnerikajici serialy a misto nich se zacnou lidi vychovavat aby si umeli lip sami vladnout,neuveris jakejch zmen se dockas.

        • Petr C napsal:

         Vy muzete byt proti cemu chcete, ale realita je a bude vzdy rozdilna oproti vasim snum (netvrdim ze jsou spatne). Vsak se podivejte na ty ovce. EU prisla s tim ze tkz. obyvatele statu vychodni Evropy jsou prasata.
         https://www.novinky.cz/ekonomika/502811-zakaz-dvoji-kvality-vyrobku-v-europarlamentu-neprosel.html
         Tim vam zcela jasne dali na jevo za co vas povazuji. Lide misto toho aby tyto vyrobky prestali kupovat, tak se par dnu budou rozcilovat a potom je stejne budou kupovat. Neumi se ani postavit za svoje zdravi a meli by mit nejaky vliv na rozhodovani? A tak to neni jen v Cechach, ale co znam i v chudsich Asijskych zemich, ktere dovazi uz uplny odpad. Lide vi ze jsou okradani a presto slapou jak hodinky.

        • proud napsal:

         Jsou uceny tak slapat,to je co rikam,svoboda neni pro ovcany,ale pro obcany……

        • Petr C napsal:

         Ale my co se snazime aspon o neco malo jsme byli uceni naprosto stejne. Kazdy kdo chodi na alternativu za ucelem poznat neco noveho se pomalu zacina lisit od stada. Jenze kolik to je procent? Myslim ze minimum. A tak by dopadla i ty referenda a spolecne vladnuti bez predstavitelu. Bohuzel vetsinu lidi nenaucite, ani pokud budete mit Komenskeho vlohy.

        • proud napsal:

         Nyslim,ze naucim,obcany ano,a udelat z ovcana obcana taky neni zase az tak tezky,paklize sam chce,kdo sam nechce,nema smysl se jim dal zabejvat……….

        • Petr C napsal:

         Je otazka kolik lidi chce nejakou zmenu systemu. Znam par lidi kteri bojovali proti systemu telem i dusi protoze byli chudi. Pak cichli k almuzne, ktera jim zajistila pujcky a uz jsou zastanci toho co je kdysi ubijelo. Vladni vi jak manipulovat lidmi.

        • proud napsal:

         Pravda,ale to se dozvis teprv az s tim zacnes,driv ne.

   • Jan Kowak napsal:

    Krtečku.. nechceš ject .taky – .lak pp prej ču – chá
    plyn
    Nowý Čok & tď, tag g NATO_mu sse ww wyjádřowatt nepudu a co jinak

    Pane Proude.. ss Kocourkowa Kocourkowa ?

    Zaplať Daňe Alikoss – a nebul.

    Michala

    ps : TO je pouze NAVRH .. U.S. ARMY : ///

    • HVzV? napsal:

     Krtecek tu neni,
     hloubi diry,jako náš předni podzemni pracovnik,dělá kupičky a šoupe nožičkami a pracinkami ve žlutých rukavičkách,jaro je tady a bude potrava pardon ponrava…

   • HVzV? napsal:

    OBČANÉ NEJSOU ZVYKLI SI PŘEČIST A ROZEBRAT PROGRAMY STRAN

    a zástupci stran pohrdaji svými voliči.Nevidime v jejich tzv PROGRAMU žádnou rubriku pro diskusi jako je tomu tady.
    To má katastrofálni následky.Nemůžeme jim napsat,že se zesměšnuji floskulemi typu

    CHCEME ŽIT V ZEMI,KDE JE BEZPEČNO A LIDÉ SE DOKÁŽI BRÁNIT.

    Tady je vidět,že ta strana snad vůbec nevi,že se lidé v ČR nesmi bránit.
    Žádná armáda neexistuje a EU parlament nám tu pošle směrnici a ta bude parlamentem převedena do našich ZASE VADNÝCH zákonů jen to fikne.

    TO KDYBY TEN ŠÉF NAPSAL,.ŽE „UDĚLÁME NATO PRO ČR NEPOTŘEBNÝM JAKO TO NAVRHUI NAŠI VOLIČI“,TAK BY JSME TU PADLI NA HUBU A VŠEMI DESÍTI TOMU SNČR VZDALI POCTU!

    Nesmysl,že tomu zabránime vystoupenim z EU a to prý referendem,kdy zákon o referendu je blokován a neexistuje už 30 let a ten Prdlament je připraven ho zmuchlat tak,že když odsouhlašen bude, tak bude na fleku NEPOTŘEBNÝ!
    Klidně to jejich ohlupováni rozeberem vzorově dál,nu což můžeme se pobavit,nebot ostatni strany jsou na tom ještě hůře a některé nemaji vůbec žádný nosny program a přesto chtěji naše hlasy,aby se nám odměnili vadnými zákony,kdy zamezi navic jejich jakékoli kontrole voličů!.

 7. HVzV? napsal:

  DOKÁZAL BY SE NĚKDO Z VÁS ZEPTAT NA COKOLIV PAN MATĚJKY PŘEDSEDY

  té strany na cokoliv co by ji pomohlo vyhrát volby?
  Kdyby se tu opavdu dokázal objevit,co by jste se ho zeptali,dokáže někdo z vás položit takové otázky,najde se někdo,kdo by při této přiležitosti využil

  OBČANSKÉ PŘIMÉ DEMOKRACIE,KTERÁ BY TADY MOHLA ZAFUNGOVAT ZKUSMO

  a to okamžitě a hned!

  • HVzV? napsal:

   SASINE,JE TŘEBA OTÁZKU FORMULOVAT TAK,ABY JI PŘECEDA ROZUMĚL

   na př.
   Pane přecedo je chvalyhodné,že chcete,aby ČR vystoupila z EU,ale já jako připadný váš volič nerozumim jak to chcete udělat.
   Třicet let je tu vládni embargo na Zákon o referendu a námi zvolení prý zástupci nebyli schopni odsouhlasit ani jediný použitelný zákon o referendu.
   Takže nesmime ani kniknout jinak průser.
   Ostatně trochu prý knikl pan Klaus z vlády a hned ho vyhodili na dlažbu a tam teď sedi na vejcich a ostatni naši zástupci do něho šijou až se z něho kouři.

   MOHL BY JSTE NÁM TU NAPSAT JAK TO UDĚLÁTE VY,ALE PRAVDU ŠÉFE!

   Moc nevěřime,že on bude Nebojsa,do tv a na web, nebo tak ho užije ,ale dokáže se objevit živě,tot otázka takže jste v bezpeči pane lidový filosofe Sasine..

   • HVzV? napsal:

    NAPROSTO S VÁMI SOUHLASIME A VŠICHNI VIDI,ŽE NPV JE O PENĚZICH

    tedy našich penězich,kdy bohatnout po instalaci NPV budou občané voliči a ne majitelé velkých peněz,kteři kradou jak straky a občané je za to pochvaluji,že jako jsou chytři,že maji tolik nakradených peněz co se do nich vejde a chtěji z nich prasknout jak kaštani.
    Bude to prčaaž vysvětlime ovčanůn,kde mizi jejich penize.
    Ovšem jsou dosavadni zkušenosti,že nikdo žádné penize ani podiíly nechce,ačkoli jim kradou 11 000 měsičně a jim to prý dělá radost a jsou proti.
    Nevěři,že jim tovypláceli bývali komunisti všem.
    Ono se to jmenovali jinak než Nepodminěný základni přijem jako dnes.

    TO JSME DALI DO ČLÁNKU Č.4 Národniho programu voličů.Nenašel se však nikdo kromě vás pane Sasine,který by ten obolus chtěl a prý všichni budou čekat až jim to MY vyplatime na pracku.

    MERDE!
    To je francouzky,bez práce nejsou koláče,to těm ničemům pověsime na jejich gojimské frňáky! …no ni?,

    • niSas napsal:

     Komunisti nic nepodmíněně nevypláceli. Ti věřili, že jim tato země patří. Na prvním místě musí být člověk. Náš člověk. Ten člověk má mít nárok zvolit si jak by jeho život měl vypadat a co k temu potřebuje. Z naší země bere podíly na vejvaru gdejaká cizácká svině a místní kolaboranti a mají na to ty papíry, demosgraticky odhlasované těma odborníkama z parlamentní kantýny. To prostě nikam nevede, tedy vede, ale jinam než tady říkáte. Za největší kokoty považuji blboně co si představují volení těch hajzlů přímo nebo že ty hajzly dáme do národního skladu buřtů a celé dny je budeme jako hlídat esli něco nesežrali nebo nehodili cizáckejm šmejdům za plot nebo esli něco něgde nepodepsali… Tak na to já teda seru. Říkám, že lidi sami mají ve volbách písemně vlastní rokuou napsat co požadují, to se má měsíčně sečítat a na konci roku z teho vzejde rozpočet. A proč to. No proto aby všichni věděli co jim vyšlo a mohli se v dalším roce zlepšovat.

     • proud napsal:

      Jedenkrat za rok je rozpocet malo,4x do roka bych to videl lepsi.

     • HVzV? napsal:

      MLUVILI JSME SE STARÝMI KOMUNISTY A PTALI SE JICH PROČ

      si nedaji do svého programu,který dnes za nic nestoji NÁŠ Národni program,aby fenomenálně zvitězili ve volbách a MOHLI ZNOVU VYPLÁCET TĚCH 11 000 korun jak za starých časů.
      No dnešni prý komunisti nás chtěli zabit,že si z nich děláme srandu.

      TAK JSME JIM TO VYSVĚTLILI KDE DNES JE TĚCH 11 000 KORUN A KÝM BYLY UKRADENY A BUDOU KRADENY DÁL!

      No a oni údivem oněměli a zmohli se na ubohou odpověd

      „AHA,NO ALE JMENOVALO SE TO JINAK.“

      No a NIC neudělali dál nebot chtěji svůj krach.
      Naopak ještě navic zakázali svým vymirajicim členům s komunikovat s voliči a pojedou radši za svým Lumikem který jim to nařidil radši brzy do propasti zapomněni!NUu což kdo chce kam pomožme mu tam.
      Vidite sam pane Sasine,že to vypadá i u té strany toho Matějky bledě,ani on se asi neozve.
      Boji se,že mu vezmeme iluzi,že stači se starat jenom o EU a všichni voliči ho budou snad za to zbožňovat.
      To je ale málo.
      At se podivá na nás z ČSV nepolitické České Společnosti Voličů,která svými návrhy pokud je občané pochopí a budou chtit svoje penize zavede CELÝ NÁROD DO BLAHOBYTU jako je tomu ve vyspělých zemich které sice válku prohrály,ale nyni bez mrknuti oka v zahraniči který plati 10 eur na hodinu.

      JAK BY TO ŠLO DÁVÁ NÁVOD NPV A PROTO,SE O NĚM GOJIMI NESMI NIC DOZVĚDĚT A BUDOU Z NICH OTROCI!

      A ne,že ne ANO!!!

     • .lak napsal:

      Napadlo tě někdy že školství totalitního státu si dosazuje mameluky bez rozlišovacích a rozpoznávacích schopností na žír vyvolených? A u politiků kolonie bych to považoval uzurpátory za prioritu a můžeme jen hádat jak si třeba odškrtávají deset stupňů s formanty ke zlaté. :lol:
      Ta podělávka od pozvratu je tak abrudní že je to až k smíchu, ovšem postiženým exekutistanem a s celkovým směřováním úsměv slušným lidem tedy tuhne.
      A tedy býk je nebezpečný zepředu, kráva zezadu a vůl s blbcem ze všech stran. :-)

   • Paul Durham napsal:

    konečně’s na to kápnul i ty , vše je náboženství, páč vobyčejnej pepíček bez nějakýho náboženství nemůže existovat, bo by se posral strachy , a z těch tvejch podílů na ně de hrůza na „podílníky“ – nikdo by je neřídil a byli by konečně za sebe

  • proud napsal:

   Nebudu se ptat na cokoliv kohokoliv,kde je jasny ze mysli v prvni rade na sebe,a to je u kazdy strany a kazdyho hnuti porad dokola to stejny!!!

 8. HVzV? napsal:

  PANE LAKU,NEMŮŽEME ZA TO,ŽE SE ZDEJŠI SEŠLOST UKAZUJE JAKO NEJLEPŠI

  webovi diskutéři co náš národ má.
  Je plný otrockých zubožovaných dušiček zvyklých,že vše za ně vyřidi kdosi nadpozemský jako jsne my,zdejši lidovi komentátoři,skvěli národni filosofové,zahranični dopisovatelé a dalši,kteři tvoři mlčici většinu na jejiž slova teprve dojde.
  Podivejte se,že i hezké řeči strany pana Matějky snad konči,když se maji mezi námi ti politici objevit a vysvětlit jak je máme podpořit při volbách,když sami námi pohrdaji a možná i kecaji a domnivaji se,že nic nemusi dodžet,jsme pro ně jen přjemci koblihy s propisovačkou,nic jiného nevchceme a když jsme se dali oblbiovat 30 let to dalšich 30 let kvůli certifikované pověsti hloupých otroků sloužicich námi zvoleným podpindostnikům,kteři nám budou fulat dále kecy a my tu zas naletime,což vydržime dále a donekonečna.

  KDYBY SE ASPON TO STRANICKÉ NEMEHLO OMLUVILO,ŽE VOLIČI JSOU PRO NĚHO NEPOTŘEBNI A PROTO SE NA NĚ VYKAŠLE.

  No pohrdat námi to umi snad všichni,divali jsme se na jeho web,je to tam samý inžinýr a prý intelektuál,ale je docela možné,že své tituly vyhráli prý v tombole?.

  JAK CHTĚJI ŘIDIT STÁT,KDYŽ NÁMI DOMORODCI tií ještě ne zástupci POHRDAJI A NEHODI SE JIM TU OBJEVIT A VYSVĚTLIT PROČ ZASE CHTĚJI VOLIČE OBLBOVAT ČI CO?

  • Jan Kowak napsal:

   Lak. owý pó-šel .lak & KOCKA – Hongowa Zi_raf_aela chyt-la MC..

   .. za kwadrát i Helemesse Pitralon ukrad mjůzič-ky zza MILIONY
   ale z V2 je kámoš ( normálně KABELKOWOU pí*chá či kou*ří ..teď newim ?

   ps : dyž sse TO zobrazi – nemam BAN : ))
   .. ne-li – mam ho..

   M

   • Jan Kowak napsal:

    Juchu.. chů : ))
    Admine – sutra jesmo.. Učim se teď Serbia-chrochtati..
    no nic , ale staw se.. Sutra #@$%&?? u Honga , nechal sem

    Ti tam tam pěti.kilo a 30 pyt-lů RYŽE po tom..

    .. po Eko Terowistowi Houbeerowi , 2o pytlů po Máně

    Ha .. 2,5 kg po Robowi : ))

    ps : Oude – mam TO dobře , a ne-bo ne ?

    ANO !!!

    • Jan Kowak napsal:

     Jo a KRTku.. nowý-ho nyc.
     Akorát mi neš-ly přikládat ..ty , jag sse to nejmu
     je -
     Komen-ty – ale Zucgenbergowi sem to halasil
     A won – na-to : „ o.k. mister NWOO Mroži..

     Sasíne
     pane Proude , Robo i mistře Johne Pitralescu .. KRTe
     ssem psal

     Eko teroristo – proti Oudu potoka pod Řeží – TOKAMAKU / srándujem o.i. / normal..
     Tokamak je na Ládwí P8 – Kobyli-si psč 180 OO ČSSR ..

     Slééduj-te Paderasta BEJRA při je-ho Cestě do nikam ..i-li do Romanii !

     .. z pod MOSTA podnikam cestu do nikam – a doufám , že mi
     Nepropad.ne .laku ww wýzum & znowu MAT.

     Admin čučma mi ně-mal puszcit z tej.. z Baně..

     Michaela

   • Jan Kowak napsal:

    Daness.. john ..john Jemes Beam & stdtu-je – was ist
    .. stártu-je KRTůw ww Cepelín.. štíh-lý krof-,ky jag ceg – la mááá

    A Captain Krt.ku DU UND ICH..

    Nó weď mě 6ti chcï- pá * * * HWĚZDO * * * captainem

    ssem zwolen snad já..
    Micha Lea

 9. HVzV? napsal:

  PTALI JSME SE PANA KRTECKA CO SOUDI O TÉ STRANĚ SNČR JE TU ODPOVĚD

  lidičky ten šéf je obyčejný dřistala a vtipné KAŠE NEPOJEDL!.
  z tohoto důvodu se před voliči přimo NIKDY DO DISKUSE neobjevi.
  Má v té kedlubně pouze PRÝ vakuum.

  ZKUSTE SE HO ZEPTAT JAK CHCE TEN VÝSTUP ZORGANIZOVAT,KDYŽ NA VOLIČE ČAS NEMÁ A RADĚJI BUDE DŘISTAT V PRÝ MEDIIÍCH TJ OHLUPOVADLECH.

  Stači ze ho zeptat,čim chce to referendum provést vždyt žádný zákon o tom neexistuje!

  ŠÉFE DOUFÁME,ŽE VITE JASNOU VĚC.30 LET PLATI EMBARGO VLÁDY NA ZÁKON O REFERENDU A VY S SE ZÁKONEM ,KTERÝ NEEXISTUJE CHCETE VÝSTUP Z EU?

  Proto ten cirkusman je snad z gypsová figura.
  Kdo z vás je jiného názoru a jakého at to tady napiše a i zdůvodni,když se ten august tady odmitá objevit!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!