ŠKOLSTVÍ JAKO SOUČÁST PROJEKTU ZOTROČENÍ SPOLEČNOSTI A PŘEVZETÍ KONTROLY NAD VEŠKEROU MOCÍ

MATRIX - ŠKOLA - kopieV tomto článku se budu věnovat hlavně základnímu školství ( ZŠ a gymnáziím ), nicméně výstupy z něj samozřejmě pokračují do středních a vysokých škol. Drtivá většina dětí školu nesnáší. Taková je realita a rozhodně to není proto, že by byly většinově líný a nechtěly se učit a tak se to tedy do nich musí cpát ( psychologickým ) násilím. Naopak zkuste někdy sledovat děti kolik toho natropí, tady o ,,lenosti" hovořit nelze. Líné, apatické a kverulantní z nich dělá současný školský systém a ,,hodnoty" společnosti. Kdyby ses lépe učil" začíná známá mantra, ale už nedodává, že ,,kdyby ses lépe učil, nechodil bys do české školy". Je neskutečné, že my Češi nadáváme na kdeco, ale bez zpochybňování a jakýchkoli dotazů fungování našich škol akceptujeme. Není divu, není to totiž jen náš problém.

Přesně toto je cílem tzv. veřejného školství a také důvodem, proč se za dvě století nijak výrazně nezměnilo. Když posíláme dítě do školy, nějak automaticky předpokládáme, že je jasné, proč tam učí zrovna tohle. Tak to ovšem není. Vzdělání nás a našich dětí je přitom příliš důležité na to, abychom jej svěřili korupčním "elitám", které tento proces ovládají přes tzv. "Rámcové vzdělávací programy". Pedofilům nebo satanistům byste určitě svoje děti nesvěřili, ale těm, kdo je považují za ,,lidský zdroj" ano?

Rámcové vzdělávací programy nelze stavět na 170 let staré koncepci školství a na argumentech o zájmech programu ( máme sloužit programu nebo program nám..)

Od roku 1849 se již více než 170 let oprašuje starý systém školství z doby začátku průmyslové revoluce, kdy se svítilo svíčkou a hlavním pohonem byla pára. Zdá se, že tvůrci tzv. rámcových vzdělávacích programů se pár set let ,,zapomněli" podívat z okna, když by zjistili že místo páry funguje jaderná energetika, místo svíčky jsou led diody a je doba tzv. sociálních sítí, nanotechnologií nebo úprav genetického kódu. O skladbě předmětů, o obecných cílech vzdělávání, ani o tom, jak bude vypadat svět, do nějž děti vyrostou, a jak je na něj připravit, o tom se tzv. ,,široká odborná debata" ( doslova pornografický termín dnešních politruků stejně jako liberální a uvědomělá ,,politicky aktivní část veřejnosti" ) nevede. Samozřejmě, že nezapomněli a celý systém takto funguje záměrně, snad si nikdo nemyslíte, že jde o nedopatření nebo o ,,nedotáhnutí" reforem do konce. Nejvíce znepokojující je argumentace těch, kteří zachovávají ,,status quo" a kterou veřejnost, včetně mnohých učitelů přejímá. Ke své vlastní škodě a hlavně škodě těch, kteří se teprve do společnosti začlení. Základní škola by měla dávat všeobecné vzdělání, ale to v ní chybí na úkor, v tomto procesu, zbytečných informací. U těchto nepotřebných informací a předmětů se argumentuje tím, že je děti sice v životě asi opravdu potřebovat nebudou, ale vlastně ano, protože z nich budou možná dělat zkoušky na dalších školách! Školy pro školy? Co je to k čertu za demagogii. Chemii na gymnáziu nebo ZŠ prý nemůžeme zrušit, protože se z ní přece dělají přijímací zkoušky na medicínu, že ( jakoby nešlo s chemií začít od začátku, stejně tak jako se na medicíně začíná od začátku s histologií) ? Kolik procent žáků se vydá cestou medicíny? Nebo patříte k těm, kteří úzkostlivě obhajují chemii, učení v přírodopise o všech druzích kamenů ( někdo bude třeba geolog?) nebo větné rozbory atd. v českém jazyce ( někdo lingvista )? Zaťukejte si na čelo, jestli je někdo doma, protože třeba z práva ani z ekonomie se na právnické ani ekonomické fakulty přijímačky nedělají. A to proto, že tyhle předměty se na základních školách a gymnáziích neučí vůbec nebo tak málo, že by nebylo co zkoušet. To samé by se stalo, kdyby se chemie neučila, nikoho na medicíně by nenapadlo z ní dělat přijímací zkoušky. Jsem kategorickým odpůrcem toho, aby se o rozložení a důvodnosti učiva pro gymnázia a ZŠ rozhodovalo podle toho, že se z toho někde dělají zkoušky. Učit se tam má to, co bude žák potřebovat v běžném životě. Například základy výše zmíněného práva či ekonomie, které ale školy neposkytují na rozdíl od chemie a spol., by mohl uplatnit v úkolech každodenního života ( jenže to v roce 1849 asi nikoho nenapadlo ). Proto by se měly zavést do osnov, ale ne proto, že by se žák teoreticky mohl vydat cestou studia práva či ekonomie, ale prostě proto, že je bude potřebovat. Deficit školy v ekonomii či právu zneužívají média ve svých manipulacích nebo různé zrůdnosti bankovních korporací, atd. V takových věcech hledáme radu a pomoc, až když vzniknou problémy a jen málokdo si v té chvíli uvědomí, že tomuhle se třeba dalo předejít, kdyby školství nebylo tak nesmyslně, a dovolím si říci vyloženě záškodnicky, uspořádáno.

Podívejte se sami, co vytvořili ,,odborníci" z Ministerstva školství
absolvent RVP pro ZŠ má mimo jiné umět:

- objasnit funkci dvou organismů ve stélce lišejníků;
- zapojit správně polovodičovou diodu;
- využívat Ohmův zákon při řešení praktických problémů;
- orientovat se na stupnici pH a změřit reakci roztoku;
- formulovat a řešit reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
- modelovat a řešit situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
- pokračujeme šestou třídou:

„Proveďte tři typy slovních rozborů: slovotvorný, morfematický a tvarotvorný,“ ( má smysl věnovat skladbě vět a teoretizování kolem jazyka tolik času? Nebylo by lepší tyhle věci vysvětlit jen informativně a dál se věnovat rozvíjení skutečně potřebných jazykových dovedností? )

- žáci ZŠ jako by nedělali nic jiného, než se učili rozeznávat přísudek jmenný se sponou od přísudku jmenného beze spony, rozhodovat, jestli je rozvitý přívlastek připojený k členu řídícímu pevně, nebo volně, označovat vedlejší věty jako předmětné, přívlastkové, příslovečné časové, příslovečné příčinné, přípustkové a podobně. Procvičují to nejen celé měsíce, ale celé roky.

Ne, nezbláznil jsem se. To, co jste právě přečetli, je výběr z více než 600 položek z tzv. očekávaných výstupů Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Jinými slovy, toto všechno by učitelé měli ve škole učit a žáci umět. Zastánci argumentují tím, že každá z těchto věcí se může v životě hodit a nikdo nemůže v patnácti letech vědět, co bude potřebovat. To je však argument jalový. Existují tisíce dalších věcí, které v Rámcovém vzdělávacím programu nejsou a které by se mnohým v životě nebo v dalším studiu hodily mnohem víc než „stélky lišejníků“. Také jste si ve škole říkali (nebo třeba říkáte), že třeba kvadratické funkce v matematice jsou pro většinu z nás naprosto zbytečné? Nebo proč se učíme o řekách v Číně? Když budeme v životě potřebovat něco z chemie, tak si to osvojíme, ale právo nebo ekonomii potřebujete automaticky dříve, než jako právně odpovědní nebo plnoletí vstoupíte do života společnosti, kde je téměř každá činnost a situace právně vymezena a kde dominuje úvěrové hospodářství. Absenci těchto témat ve školských osnovách lze vnímat jako idiotismus a záškodnictví představitelů ekonomické vědy, činitelů státního aparátu a různých korporativních ,,mamonářů" v pozadí.

Zájem dětí by měl být vždy na prvním místě bez ohledu na odbory učitelů a jejich sobecké požadavky

Pokud bychom požadovali třeba rovnou zrušit chemii jako samostatný předmět na ZŠ, tak tu máme najednou tisíce nebo dokonce desetitisíce protestujících učitelů- ,,chemikářů", kteří hulákají, jak se školství ničí a kdesi cosi ( je zajímavé že křičí jen když by se jich změna měla dotknou, zatímco se zatuchajícím obecným stavem je jich 72% spokojeno ). O relevanci jimi vyučovaných informací přitom svědčí následující studie. Profesor Robert Kelley na západě kdysi zjišťoval u zaměstnanců, jakou část faktických znalostí potřebných k výkonu svých povolání nosí s sebou v hlavě. Ještě v roce 1986 to bylo kolem 75 procent, v roce 1997 už jen 15 až 20 procent a pro rok 2006 Kelley předpovídal pokles pod 10 procent. A kolik je to dnes? Učitelé si musejí uvědomit, že jejich postavení ve společnosti, jejich vážnost a tím i výši ohodnocení určuje kvalita toho, co učí. Výsledky. Dokud nebudou alespoň průměrné výsledky mohou křičet, jak o život, nikdo se za ně nepostaví. A jaké jsou dnešní výsledky? Nikdy jsem moc nedal na takzvané průzkumy, které bývají zkreslené, zapojené v jiném kontextu, jen s určitými vzorci, anebo všechno uvedené dohromady. Nyní udělám výjimku. Z výsledků šetření PISA je jasné, že České školství zcela propadá: 30% patnáctiletých žáků není dle tohoto průzkumu schopno se ani ,,plnohodnotně" ( také by bylo zajímavé zjistit, co v době globálních financí a technologií moci považují autoři studie za ,,plnohodnotné" ) zapojit do života moderní společnosti, nerozumí ani jednoduchému textu na úrovni příbalového letáku nebo v článku bulvárního magazínu. Ve Finsku je prý, dle stejného výzkumu, žáků této kategorie jen 8 procent, takže máme v podstatě 4 krát více "negramotů". A za toto chtějí učitelé, byť to není jen jejich vina ( viz RVP výše ), přidat peníze? Zbláznili se?!

Místo ,,odborníků" na chemii, fyziku, matematiku nebo přírodovědu to chce pedagogy v pravém slova smyslu

Nejprve bych začal svojí osobní zkušeností. Na prvním stupni základní školy jsme měli jednoho třídního učitele na většinu předmětů, dalšími byli jen učitelky češtiny, angličtiny a tělocvikář. Tyto pedagogy ,,staré školy" dnešní školáci už moc neznají, já jsem ročník 1993 a to již za nás hojně odcházeli do zasloužených důchodů. Tito se těšili poměrně velkému respektu a úctě z naší strany, některé jsme měli rádi. Na druhém stupni byl rozdíl o to větší, že jsme najednou měli deset učitelů, které jsme neznali, oni sami spolu moc nekomunikovali ( byla mezi nimi spousta mladých uch, ty to schytávali od nás nejvíce ), ale každý požadoval, abychom hned zrovna ten ,,jeho" předmět a obsah k němu určený RVP uměli nejlépe. Projdeme-li si pak RVP podrobněji, vypadá to, že ze všech žáků chceme vychovat malé vědce a odborníky. Je to tím, že obsah jednotlivých předmětů je samozřejmě (nebo to není samozřejmé?) v rukou odborníků na tyto předměty, matematika v rukou matematiků, čeština v rukou bohemistů, dějepis v rukou historiků atd. A tak akademičnost a abstraktnost konkrétních požadavků, co má žák umět, je veliká, zato praktická použitelnost malá. Jedná se o zablokování rozvoje a psychiky žáků. Místo logiky a souvislostí do organizačně nepřipravené psychiky žáků ,,nahrají" různé znalosti. To, že civilizace dospělých ,,žije podle budíku" je hezké, ale děti žijí dle vlastních biorytmů, které se zdaleka ne všechny shodují s rytmem shonu dospělých. Při existenci takových bariér a konfliktů se paměť ( určité její fragmenty ) stává nedostupnou, snižuje se výkon a inteligence žáka a nastává proud stresových situací. Toto otupování přitom probíhá hned od začátku školy. Místo toho naučit žáka, aby psal plynule a čitelně jedním druhem písma ( nejlépe hůlkovým ), jej nutí aby krasopisně ,,dokresloval" podle šablon různé ,,kudrlinky", ze kterých každá, jakmile se stane automatismem, snižuje rychlost psaní. Ani dítě ve věku 3 -7 let ( tj. školka, první a druhá třída ZŠ ) není ušetřeno těmto nesmyslům. Přitom lidská a zejména dětská psychika funguje zcela jinak. Proč se dítě v oněch letech ( nejvíce právě 3 - 7) ptát na, pro nás dospělé ,,divné", otázky (,,Z čeho se skládá svět?", ,,Kde se berou peníze?", ,,Existuje Bůh?" )? Jde o to, že každá psychika je víceúrovňový hierarchicky uspořádaný systém, logicky a morálně podmíněný. A zmíněné dítě se ptá proto, že se v těchto otázkách projevují zájmy jeho osobnosti zaměřené na informačně-algoritmické zabezpečení souvislostí v jeho psychice. I u staršího dorostu platí podobné: pokud chcete zachovat inteligenci a rozvoj nelze přitom obcházet to, jak lidská psychika funguje ( blokovat ji ).

 

O ČEM SE NEMLUVÍ: VŠEOBECNÝ ÚPADEK KLASICKÉHO ŠKOLSTVÍ

Po změně systému sociálního spravování se v druhé polovině 20. století, se technologie v základních oblastech, zabezpečujících podporu životní činnosti společnosti, začaly obnovovat rychleji jako lidské generace. Jejich obměna se v druhém desetiletí 21. století pohybovala v rozmezí 3 - 5 roků, což dělá současný systém školství neudržitelným.

Úkoly vzdělávacího systému současné verze jsou takové:

- již dnes dát žákům ty vědomosti a zručnosti,
- které budou vypracované až zítra
- na základě, kterých mají žáci po ukončení svého studia už pozítří pracovat

To myslí Ministerstvo školství vážně, že chce zachovat tento systém? Buď jsou to kouzelníci, kteří ví jak vyřešit uvedené potíže, anebo paraziti a podvodníci, kteří patří do chládku, že pane ministře? Existují totiž dvě varianty vzdělávání a poznávání, o té druhé se ale málo ví.

První varianta přístupu užívaná současným vzdělávacím systémem: nahrání ,,vědomostí" využívaných u předchozích generací, kde funguje logika na principu - vznikla otázka? - Hledej citáty vhodné události u zakladatelů ( ještě v 19. století, na rozdíl od současnosti, jednorázově osvojené znalosti a zručnosti stačili ve většině pracovních oblastí k tomu, aby se člověk na jejich osnově uživil celý svůj život ). Je to citačně-dogmatická metoda využívaná v subjektech, jejichž vnímání a chápání světa je poté rozdrobené a vzájemně konfliktní. Jde o to, aby se žák stal stejným jako ostatní anebo aby jej mravně-psychicky zlomili. Přitom obhájci této varianty vychází z toho, že pouze biologicky vrozený potenciál člověka je objektivní daností. Ve skutečnosti reálné schopnosti osvojit si vědomosti i zručnosti a uplatnit tvořivý potenciál, jsou přímo podřízené organizační psychické činnosti jednotlivce a ne genetice. Genetika pouze vytváří základ pro toto všechno.

Druhou variantou je metodologický tvořivý přístup na principu: vznikla otázka? - osvoj si metodu, která umožní tobě samému i ostatním dát odpověď na tuto a jiné otázky v míře, jakou budete potřebovat pro situace ve svých životech. To znamená mít schopnost vědomosti a zručnosti ( spolu ) vytvářet tempu vzniku jejich potřeby. K vyřešení současné krize je klíčová psychologie člověka ( osobní i kolektivní ), ze které musí existovat praktické výstupy do pedagogiky ( praktická psychologie na základě chápání procesů, ne ta, co nastupuje poté a která jen opisuje navenek viditelné projevy psychické činnosti, ale nevysvětluje jejich podmíněnost ). Mluvím o skutečné sociální realitě, ne o životu nebezpečných abstraktních ,,humanitních oborech" ( nechvalně proslulí ,,sluníčkáři" ), které se zcela oddělili od reálných přírodních věd a vytvářejí posluhovače falešné morálce postmoderních režimů.

Druhá varianta je však pro degradačně - parazitický systém nepřípustná. Už se nedivíte, že ve všech řídících funkcích státu, médií a firem začínají být figurky ze ,,sorosových" zahraničních škol, lesby, blouznivci, pornoherci a veškerá nihilistická antitvořivá veteš? Snad byste nechtěli, aby se tam dostali přirozeným výběrem talentů ti, co se zde učí o ,,stélkách lišejníků" nebo ,,pískovcových kamenech"...
26 Komentářů k ŠKOLSTVÍ JAKO SOUČÁST PROJEKTU ZOTROČENÍ SPOLEČNOSTI A PŘEVZETÍ KONTROLY NAD VEŠKEROU MOCÍ

 1. novapalo napsal:

  Veľmi zložitý článok. Autor to asi myslí dobre, ale skoro nikto tomu nebude rozumieť. Ale myslím si aj to, že v mnohých argumentáciách (ak som to správne pochopil) s tým nebudem súhlasiť. Vyučovanie techniky je nielen o vedomostiach, ktoré asi mnohí nikdy nebudú potrebovať, ale hlavne o rozvoji myslenia. Ak v Afrike vyučujú právo a ekonomiku, ako dôležitejšie predmety ako chémiu, fyziku, matematiku, biológiu .... tak na takej úrovni aj sú ....!! Myslenie je základ. Rozvoj genetiky človeka ide len cez myslenie ...... čítajte knihy P. P. Kysuckého, ako napr. "Demokracia je principiálny omyl", alebo "Zásadné omyly Západu a Vatikánu". A škola má učiť nielen morálke, ale má rozvíjať potenciál myslenia detí, má rozvíjať ich mozog.... teda určite deti musia okrem mozgových cvičení intenzívne pestovať aj pohybové cvičenia, teda šport. Pozrite sa rodičia, aké degenerované deti máte? Pretože nešportujú! Určite by som zaviedol povinný predmet od základnej až po všetky stupne vysokých škôl "medicínu", teda náuku o chorobách a ako im predchádzať a ako ich liečiť prirodzenými metódami.... ha, ha - to farmaceutické firmy nebudú mať radosť??

  • proud napsal:

   "Rozvoj genetiky človeka ide len cez myslenie …… "...........a to jsi sebral ze kde??? Vis co je to komplexni,komplexnost? Napriklad komplexni medicina,bytost a podobne? Ty i tvuj Kysucky,jste kreteni,protoze tvrdite a cpete druhejm picoviny!!! Ani se necervenate,nebo se nepokusite to nastavit diskusne,tedy ze povim ASI,SNAD,MOZNA!!! Protoze jsou veci ktery skutecne jsou a je spousta veci co bysme radi aby byly,ale jeste nejsou,nebo nevime jaky muzou ,nebo maji bejt! Jen tak mimochodem se domnivam ze na genetiku a jeji rozvoj bude mit mnohem vetsi vliv nase emocionalni cast a intuitivni,mysleni je totiz vzdycky az po nich,je to neco navic,ale to s Kysuckym urcite neznate :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).

   • .lak napsal:

    Zapřahají vůz před koně :lol:

    • proud napsal:

     Jo,no,mylit se je lidsky a bez omylu to nejde.Ale kua aspon netvrdim jako jedinou jistotu cokoliv o cem nevim jestli to jisty vubec bude............. :-). TO JE JAKO BYCH BYL PRESVEDCENEJ ZE NAMAZANIM CHLEBA MASLEM ZISKAM ZLATO A JESTE NEZ JSEM TO ZKUSIL UZ VSUDE BEHAM A TVRDIM CO TOHO ZLATA TIM ZPUSOBEM UZ MAM :-))))))))))))))))))).Omlouvam se za caps,prepisovat to uz nebudu........

 2. novapalo napsal:

  Milý "Proud". Je jasné, že si zaplatený... Píšeš tu "neustále", pretože máš čas.... Teda niekto Ti za tvoje príspevky platí.. Si už smiešny svojimi výpadmi proti Kysuckému. Som si istý, že si nikdy nečítal žiadne knihy Kysuckého a len píšeš ako "otrok" platený ...... Pretože ak by si čítal aspoň jednu z týchto kníh, tak by "sklapol"........ ha, ha.

  • proud napsal:

   Staci mi prebohate co tu o tom kokotovi troubis ty jako jeho podkokot,priteli z ciganskyho bacova :-).Zaplacenej jsem dobre,tim si bud jistej,v zahranici jsem si na to 25 let poctive vydelaval a ted se valim,staram se o zahradu a dva domy a blbcum jako ty se smeju,protoze se nevzdelavate a prebirate picoviny od nejakejch kysuckejch............jeste jsi tu nepustil svy ani hovno,prostacku.

 3. .lak napsal:

  Gdiš to zkrátíte tak industriálca pomazanými ě yac norma česko de byl na soustruh na 3 000% podle geblsovské et 24 godin deňň je. Bude fungovat? :lol:
  https://www.youtube.com/watch?v=H6IdXM1vQss

 4. Helda napsal:

  Nekonečně dlouhý článek, který málokdo přečte celý. Doporučovala bych z něj udělat 3, možná raději 4 samostatné články. Ty dlouhaté vsuvky mě dostaly, musela jsem se vrátit nejméně o jednu větu nazpět, abych navázala na původní větu a její smysl. Není pravda, že čím delší článek, tím lepší autor. :-)

  • HVzV? napsal:

   ČSV SE K VÁM HELDO PŘIDÁVÁ.AUTOR NEVI,ŽE BY MĚL STRUČNĚ NAPSAT

   o tom jak státy, národy a svět maji být řizeny menšinou majtelů velkých peněz,kdy většina je považována jimI za nepřitele a hned v první prioritě TOHO ŘIZENI použivá rčeni

   CHCEŠ LI PORAZIT SVÉHO NEPŘITELE MUSIŠ NEJPRVE INDOKTRINOVAT JEHO DĚTI A ZNIČIT VZDĚLÁNI

   Takže by autor měl popsat jak ředitel tajné služby prý dostává vyznamenáni,když poruči ministrovi školstvi poslat na školy neziskovky spolu s povaleči z pražských kaváren,kteři dohlédnou,aby se vyučoval neomarxismus.
   Zvláště pikantni je,že dětičky se JEJICH PROSTŘEDNICTVIM musi učit jak kluci budou nosit podprsenky a děvčátka čurat vstoje.

   PAN AUTOR TADY PUBLIKUJE DLOUHÉ ČLÁNKY,ALE NEVŠIMÁ SI VŮBEC ČLÁNKŮ NÁRODNIHO PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ,KTERÝ POTŘEBUJE VYSVĚTLOVAT UŽ BRZY DOMORODCŮM BANÁNOVÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVÉ POZICE NPV DNEM I NOCI

   Kdo to autorovi vyřidi ,spíše než zjisti,že jeho dlouhé články bez návrhu řešeni jsou snad pro v dnešni situaci ,kdy se hledaji spíše schopni zástupci voličů nic moc .

 5. jik napsal:

  Byl bych velmi opatrný. To, že je něco staré (řádově 2 století), neznamená, že je to špatně. Spíš naopak. Při psaní knihy Bůh synergie jsem se dostal i k tomuto a následně jsem začal překládat knihu Kara-Murzy Sovětská civilizace. Konkrétně začátek druhého dílu, který se přesně tomuto věnuje. Viz http://pospolne.cz/article/default/58.

  • Daniel napsal:

   Rozumím Ti. Jasně, že automaticky nepovažuji cokoli ,,starého" za ,,špatné". Musíme si však uvědomit ( a to v mém sáhodlouhém článku nějak ,,zaplulo" ), že během těch dvou staletí došlo k zásadním změnám. Jednak tedy se technologie a návyky začaly obnovovat rychleji, než lidské generace a za druhé penězoměnci převzaly otěže nad celým světem. Někdo by si mohl snad špatně vyložit, že některé předměty nebo informace považuji za zcela,,zbytečné". Nepovažuji, ale jsou druhořadé ve vztahu k těmto novým změnám, protože jakmile se žák/student nepřipraví na život ve společnosti, kde je každá situace právně vymezena, a kterou ovládá úvěrové hospodářství, budou mu poučky třeba z chemie k ničemu. O tom, aby dobře chápal 1. prioritu řízení ani nemluvím, na to společnost prostě připravená ještě není. Takže jsem takto shrnul do několika vět podstatu článku. Že to nešlo dříve, co :-DDD autor

   • jik napsal:

    Raději odkážu na toho výše uvedeného Kara-Murzu. Doporučuji přečíst. Je to sice nahrubo, ale v češtině.

 6. Eschatolog napsal:

  obludný exkrementální text, ovšem zde mu budou tleskat mužici a pr-oudi

 7. Jana napsal:

  Klaus ml. o stavu našeho školství... promluvil i o usneseních parlamentu ... k čemu jsou... nezávazné... pro média... okolo 15.minuty

  https://www.facebook.com/ftvprimazpravodajstvi/videos/435624100556293/

  • Eschatolog napsal:

   nejlepší metoda na goje je vysrat se do studny, pak moudře promluvit o stavu studny: "hle ve studni jsou sračky" , uspořádat konferenci o žumpách, darovat gojům daň ze sraček a začít mezi nimi hledat viníka, založit stranu "za čisté studny" s politickým programem chcaní do studánek, vyhrát volby s novými xichty a sloužit lidu

   • niSas napsal:

    A zkřivenou hubu mají takoví sráči po svých předcích gdyž jim ten jejich smrad vtiskl ramcha přímo do obličeje. Muheeeee

    • niSas napsal:

     Všem křivohubejm či křivonosatejm odstrčeným od vzletnosti, od krásy ramchy, se říká chamraď.

     • Daniel napsal:

      Vy jste fakt klouzci:-DDDD Ten příměr k ,,posrané studni" je opravdová doktrína současnosti...

 8. John_Pitralon napsal:

  Vzdělávání - třídírna kanónfutru pro umisťování na služební pozice v systému.
  Děcka je třeba něčím zabavit, zatímco rodiče fachají v židokoorporátu, v systému "Urvi co můžeš a pak s tim zmiz". Jsou věci, který v těch učebnicích chybí.
  Učitel, kterej má pro to cit, takovej skončí bídně - drž hubu nebo odchod.

  Hypothesis, Dr. Steven Jones - film o nálezu nanotermitu ve WTC
  https://www.youtube.com/watch?v=Bdml7ZxTQY

 9. asar napsal:

  Jen si například povšimněme, co se děje se státním školstvím. Platy učitelů a morálka žáků rapidně klesá. Sotva kdo však tuší, jak likvidace státního školství přesně katolíkům nahrává. Lze očekávat, že bude stále více církevních škol, které nabídnou učitelům lépe placené místo
  a lepší vyučovací podmínky. Žákům nabídnou vyučování v prostředí s lepší “morálkou” třídy a s určitým “lepším”, církevním vyučovacím programem (ve skutečnosti jezuitským režimem). Desatero zde bude plně zneužito jako pláštík “vysoké morálky” církevních zásad ve třídách. Bude argumentováno, že “morálka” ve třídách je mnohem vyšší, než ve státních školách. Takto to totiž činili jezuité ve školství i v historii všude tam, kde došlo ke střetu mezi
  státním a církevním školstvím.
  Podle různých informací můžeme říci, že hlavně z tohoto důvodu probíhá devastace státních českých škol a jeho personálu ze strany předchozích ministrů. Rodiče dají rádi osm tisíc korun nebo i víc za “morální” církevní výchovu svých dětí. Řeknou, že raději oželí dovolenou, ale že svým dětem dají církevní vychování, než aby byly v prostředí gaunerů ve státních školách.
  Uvědomují si však tito rodiče, že jejich děti pak budou stále víc a víc vystavováni vlivu jezuitů (oficiálním nebo tajným), kteří je pak budou vyučovat a že oni je skrytou demagogií povedou k jezuitskému řádu a k následování římskokatolické církve? Uvědomují si tito rodiče, že budou své ratolesti dennodenně vystavovat skrytému pohanskocírkevnímu násilí na jejich vlastní svobodnou vůli?
  Státní školství má podle jezuitských plánů a s podporou římskokatolických ministrů upadat stále víc, aby církevní školy mohly růst. Sotva to bude náhoda, že od převratu spravují naše školství “křesťanští” ministři, například. Piťha, Pilip, Gruša a další. Každý z nich svým nenápadným dílem přispěl k uškrcení státního školství a k rozvoji školství církevního. Nepozorujeme snad totéž také v oblasti nemocnic? Jako se likvidují nemocnice a české státní zdravotnictví, právě tak se likviduje i školství. Sotva kdo uvěří, že to není záměrně, ale “opravdu jen náhodou”.

  Tajné dejiny jezuitov str. 564 - 565

 10. martin bareš napsal:

  Další vzdělanej reformátor (autor).

  Žáci se budou učit jak se chovat v souladu s právním řádem = příprava pro praktický život. Chemie, fyzika a matika jsou druhořadé. Školství žije ve století páry podle autora.

  Tohle jsem ještě nečetl, fakt "hodně dobrý", ukládám si.

  Jinak panu autorovi doporučím k četbě pokud by měl zájem:

  Dějepis, učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV, Novověk, Moderní dějiny, autor pan doc PhDr.František Čapka, CSc., ISBN 978-80-7289-185-6. "Jak se dělaj dějiny po novu" bych nazval učebnici já. Nejsem kantor.
  Tam by mohl autor článku soustředit svou píli. Do horké kaše - překrucování dějin - se mu asi nebude chtít.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!