VZESTUP A PÁD SOVĚTSKÉHO SVAZU – 2. DÍL – STALINSKÝ SSSR

gallery_finance_2016_worst-economic-crises-in-us-history_7-depressionBĚH O ŽIVOT

V roce 1929 vypukla na Wall street a posléze v celém světě nejničivější finančně-ekonomická krize v historii. O jejích následcích na západě se mluví velmi opatrně, protože se ,,elitám" povedlo odvést pozornost k hladomoru v Sovětském svazu, o několik let později. Jen pro zajímavost připomenu, že v USA po sčítání lidu, krátce po Velké krizi, "chybělo" několik milionů občanů. Jak k tomu došlo si asi umíme představit... Jak ale hladomor v SSSR vznikl? To je velmi pikantní, nedávno o tom psal i myslím, že Nikolaj Starikov.

Versailleská dohoda byla pro politiky a národohospodáře nevysvětlitelná, protože nikdo netušil její skutečné zaměření, kterým byl chaos v Evropě. Jen připomenu, že tzv. Versaillská smlouva vytvořila hyperinflaci a krach zejm. Německa tím, že záměrně obsahovala tak přemrštěné částky a opatření, že by je nevydržel žádný stát na světe. Tím Versaillská smlouva připravila cestu buď revoluci nebo Hitlerovi... V r. 1931 Německo a Rakousko nezaplatily zahraniční dluh a přestaly vyměňovat marky za zlato, čímž zrušily zlatý standard. Na podzim 1931 Británie zrušila zlatý standard také. Jak vidíte, bylo by logické a přirozené v té době zrušit zlatou blokádu Sovětského svazu, a tím umožnit, aby ruské zlato ulevilo dusícím se západním ekonomikám. Ale rozhodnutí, které učinili za daných okolností, bylo šokující svoji absurditou. Nejen, že nechali zlatou blokádu SSSR v platnosti, ale uvalili také tvrdé obchodní embargo na převážnou část sovětských exportů! Byl obchod mezi Západem a SSSR zcela zrušen? Rozhodně ne. Ale nyní Západ očekával jen jeden platební prostředek: sovětské obilí! Vláda sbírala obilí a posílala ho na Západ, ale ne aby umořila hladem část země, ale proto, že neexistoval žádný jiný způsob, jak zaplatit. Byly učiněny naléhavý pokusy získat dodávky obilí z Persie, kde souhlasili s akceptováním zlata. Úřady však neměly čas, protože katastrofa již probíhala. Takto došlo v letech 1932 - 33 k velkému hladu v SSSR.

Tady vidíte v celé své ,,kráse" tu nechutnou zákeřnost a zvrácenost mezinárodních parazitických "elit" a v tomto případě konkrétně západních. Likvidovali miliony vlastních obyvatel jen proto, aby nevznikla významná suverénní země, kterou chtěli navíc zničit hladomorem, jen protože se její představitelé nedrželi jejich globalistického scénáře. Protože však sovětskou vládu nepřiměli ustoupit, objevil se ve hře třetí do mariáše - německá NSDAP s Hitlerem. NSDAP - ještě roku 1929 živořící strana, které řešila, jak má zaplatit za pronájem kanceláří, začala plnila celá náměstí, ulice a sportovní stadiony svými zástavami. Byl vytvořen rozsáhlý penězovod do Německa mezikartelovou fůzí v dolarech. Zatímco miliony američanů umíraly hladem, západní banky sypaly Hitlerovi dolary a libry takovým způsobem, že to v obyčejným němcích budilo dojem, že Hitler a jeho politika je jedinou správnou a skoro zázračnou. Ostatně dodnes se ve školách učí, že nikoli západní finanční systém, banky a kartely ( vč. nechvalně proslulé IG Farben ), ale že ,,Hitler vybudoval" německou nacistickou mašinerii. Asi si ji stloukl z prken v garáži...

Sověti to moc dobře věděli, proto Stalin v roce 1931 prohlásil ,,Buď do 10 - 15 let doženeme hlavní mocnosti anebo zahyneme.". To, jak řídil ekonomiku Stalin - to byl útok - expanze na světový trh. Při monopolu zahraničního ochodu může stát u domácího výrobce koupit zboží za 10 rublů a prodat ho na světovém trhu za 2 rubly, koupit tamtéž 2 banány po jednom rublu a prodat je na domácím trhu za 6 rublů za kus - celkově 12, tzn. obchodujíc se ziskem. Takže, Stalin i přes všechny blokády a těžkosti vytvořil v SSSR trh pro národní průmysl, a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Pokud provedeme srovnání ve stejných cenách (z r. 1928), pak úroveň průmyslové výroby v roce 1911 byla 11 miliard rublů, v roce 1927 se SSSR dokázal vrátit na úroveň roku 1913 a v následujícím roce ji předstihl - 16,8 miliardy rublů. A dále následoval nevídaný a dosud nikým nepřekonaný vzestup: v roce 1938 měla průmyslová produkce SSSR objem 100,4 miliard rublů! Podle objemu tovární výrobu poskočil SSSR z pátého místa na světě a čtvrtého v Evropě na druhé místo ve světě a první v Evropě. Začal vyrábět 13,7% světové průmyslové produkce. USA vyráběly 41,9%; Německo - 11,6%; Anglie - 9,3%; Francie - 5,7%. Za 20 let Stalin završil v Rusku vladařský čin, jaký ve světě nikdy neměl a nemá obdoby. On zaostalé, agrární Rusko, ve kterém 85% prakticky negramotných obyvatel sotva živilo samo pro sebe, zničené První světovou válkou a poté občanskou válkou, postavil na nohy a pozvedl po ekonomické stránce na druhé místo ve světě (po USA). Jedině díky tomu SSSR vydržel válku. Zrada ale přišla z týlu, z ,,vlastních" řad.

 

PÁTÁ KOLONA A VÁLKA

Dnes masa "historiků" tvrdí, že Stalin údajně patologicky usiloval o moc. Obyčejným lidem nejsou archivy dostupné, ale vždyť historikům je velmi dobře známo, že do roku 1927 Stalin třikrát prosil Centrální komisi o uvolnění ze své, ne příliš vysoké pozice generálního sekretáře: na plénu CK po 15. sjezdu VKP(b), když se mu nepodařilo získat od členů CK své osvobození, je začal prosit o alespoň uvolnění z pozice generálního sekretáře a záměnu za obyčejného sekretáře, jako byli ostatní čtyři. Plén mu odmítl i toto. Jaké ale člověk musí mít svědomí, aby se znalosti o tomto tvrdil něco o patologické touze po moci u Stalina? Stalin se ,,provinil" proti "elitě" něčím jiným.

Trockista Rakovský v roce 1938 uvedl při svém výslechu: ,,Museli jsme tedy přijmout jiné řešení, které bych formuloval asi takto: Připojit se k Stalinovi, být stalinističtější než Stalin, přehánět, zkrátka sabotovat. Zbytek již znáte - latentní podzemní boje a soustavné podkopávání Stalina, který se však ukázal jako bezkonkurenční génius policejní práce... Tedy, tento stalinský nacionální komunismus je skutečně schopen zkalit a zatemnit rozum i toho nejčistšího komunisty takovým způsobem, že už pak není schopen rozpoznat úchylku, jíž Stalin propadl, totiž podřízení revoluce národu namísto správného podřízení národa revoluci...A ještě něco: Stalin, možná ze svého nacionalistického aktivismu, akcentoval svoje ruství ( ač národností gruzín, nicméně v ruskojazyčné civilizaci nacionální otázku berou jinak: ,,Stalin byl ruský člověk gruzínské národnosti" asi takto pozn. autora ) a soustředil kolem sebe celou vrstvu nacionálních komunistů, kterou jsme jako představitelé internacionálního komunismu chtěli a museli vyhladit. Stalin postavil internacionálu do služeb Sovětského svazu, a protože Sovětský svaz slouží jen jemu, postavil ji tedy do vlastních služeb". Odtud pramení ta trockistická nenávist ke Stalinovi osobně a k SSSR té doby obecně.

V roce 1936 začala platit nová Ústava SSSR, která připravovala půdu k odstavení KSSS od moci. Stalin se pokoušel odstavit od moci kádry importované do Ruska ze zahraničí a místní všemocné oblastní stranické funkcionáře. V té době již Trocký v zahraničí, se ,,zákulisím" za zády, organizoval teroristickou kampaň za zničení SSSR, kde dosud ve vysokých funkcích vědomě i mezi nižšími pracovníky jako ,,užiteční idioti" fungovalo velké množství trockistů a kosmopolitně orientovaných marxistů.

Po zavedení stalinské Ústavy získali volební právo všichni občané SSSR, a všechny formy hlasování se staly tajnými. Navíc, Stalin zavedl, že volby měly být alternativními, to jest o každé delegátské místo se mělo ucházet několik uchazečů, byly dokonce vytištěny informační materiály, jak vyplňovat hlasovací lístky, když v nich bylo několik kandidátů. Ale tato ústava vyvolala paniku mezi středními stranickými činovníky - sekretáři rajkomů (nižší komise), obkomů (oblastní komise) apod. Mnozí z nich se báli, že v tajném hlasování, navíc při několika kandidátech se jim nepovede dostat do Nejvyššího sovětu nejen sebe a své loutky, ale i jen lidi komunistického přesvědčení. A neúspěch ve volbách, určených na rok 1938, by pro ně znamenal odchod z funkcí - a připravil by je o to, kvůli čemu do komunistické strany vstoupili.

Koncem jara 1937 ne Stalin a ne Politbyro - zdůrazňuji -, ale místní straničtí funkcionáři začali požadovat od CK povolení k represím, tzn. oni potřebovali odpravením do lágrů a popravami očistit své oblasti od těch, kdo jim mohl překážet ve volbách následující rok a zabránit partijním bosům dostat do Nejvyššího sovětu sebe a své lidi. Vzniká otázka: mohl Stalin - sám osobně - prověřit všechny vyšetřovací spisy ( a přitom si krýt vlastní záda před trockisty a kariéristy ) a oddělit ty, v jejichž osnově ležely pomluvy nebo vyřizování účtů nebo přílišná horlivost čekistů a ty, kde bylo skutečně odhaleno záškodnictví? Nemohl, protože nikdo nemůže zaměnit svou osobou, jakkoli talentovanou, celý státní a hospodářský aparát. Stalinovi se do roku 1938 podařilo nahradit ty zločince na většině důležitých postů a L.P. Berija obrátil represe proti jejich organizátorům, zatímco tisíce lidí očistil a propustil z táborů. Nyní je třeba pohovořit o rozsahu represí. Jejich rozsah se do dnešního dne skrývá, a místo něj se publikují potoky lží. Pokud se opřít na čísla prosakující z archivů, kterým je možné věřit, pak v letech 1937-38 bylo zatčeno méně než jeden milion lidí, z kterých bylo popraveno kolem 200 tisíc. Pro srovnání: v roce 1998 v Rusku se 140-ti miliony obyvateli zemřelo na následky kriminálních činů 64 545 lidí, 81 565 bylo raněno. O tři roky později generál-plukovník Leonid Ivašov říká: ".. v minulé roce, 2001, zemřelo v důsledku vražd 83 tisíc lidí, desítky tisíc skončily později v nemocnicích po útocích na jejich zdraví, okolo 70 tisíc zmizelo beze stopy." A v roce 1940 (po "čistce" let 1937-1938) při 190 milionech obyvatel bylo v SSSR jen 6549 vražd.

Německý generální štáb a trockisté se potřebovali dostat k Sovětskému válečnému mobilizačnímu plánu. Konspirátoři urychlovali vojenské kariéry členů "páté kolony" s pomocí příkazů k účasti v občanské válce ve Španělsku. Po takovém umístění se zrádci dělala reklama jako velkému veliteli s "bojovou zkušeností současné války", a rychle ho povyšovali. Mereckov byl na rok odvelen do Španělska v roli vojenského poradce, načež ho začali rychle vyzdvihovat po kariérním žebříku. Na výslechu sdělil, jak sám pomáhal v kariéře dalšímu zrádci, generálu D.G.Pavlovovi. Armáda potřebuje velký počet těžkých koní, aby mohli táhnout děla. A Mereckov ho v mobilizačním plánu snížil tím, že desetkrát zvětšil množství údajně dostupných automobilů a těch, které sjedou z linek závodů. Výsledkem toho se na začátku války ukázalo, že auta nejsou, protože prostě nejsou, a koně taky nejsou, protože je Generální štáb nepřikázal odchovat a připravit. Náčelník spojení okruhu generál Grigorjev vypověděl, že Pavlov i Klimovský vědomě nevyplnili rozkaz generálního štábu o přivedení vojsk do bojové pohotovosti, daný čtyři dny před začátkem války - 18. června 1941. Tato výpověď přímo vyvrací chruščevsko-žukovskou bajku o tom, že Stalin údajně nepřipravil vojska do bojové pohotovosti. Vinou těchto zrádců utrpěla Rudá armáda porážku v roce 1941.

 

POVÁLEČNÝ ZÁZRAK

Po válce přední ekonomové západu předpovídali, že Rusko se bude schopno zotavit do předválečné úrovně nejdříve za 20 let a to jen s pomocí zahraničních úvěrů. SSSR to dokázal za 5 let ( v roce 1951 průmysl překonal úroveň let 1939-40 ) a bez zahraniční pomoci a to byl válkou postižen nejvíce. Mezi lety 1949 - 53 dochází ke každoročnímu snižování cen, průměrně o 20% za rok. Než mne nějaký ,,uvědomělý" občan označí za ,,Stalinova propagátora" ( omlouvám se, ale od 66 let mrtvého státníka opravdu úplatky nepřijímám ) , mohl by se nejprve podívat na dobové fotografie ze života ve ,,stalinském" a krátce poststalinském ( do poloviny 60. let ) SSSR, které pořídili jak turisté, tak místní ,,obyčejní" lidé.

http://englishrussia.com/2013/04/26/better-dont-move-a-house/ ( nejprve se budovala infrastruktura )
http://englishrussia.com/2016/09/28/crimean-beaches-in-20-50-years-of-the-xx-century/ (a taky byla potřeba trocha volna )
http://englishrussia.com/2016/11/15/to-the-60th-anniversary-of-turning-wild-lands-into-fertile-lands/ ( kolektivizace nebyla lehká...)
https://russian7.ru/post/pochemu-v-1946-1947-gg-v-sssr-sluchilsya-golod/
https://citifox.ru/2017/05/03/nostalgiya-po-sssr-magaziny-kulinar/ ( vidíte ty ,,prázdné" obchody? Já tedy nikoli...)
https://cont.ws/@grubz/781065
http://englishrussia.com/2014/01/12/the-main-soviet-store-for-children/ ( a něco pro dětičky...)
http://englishrussia.com/2019/03/16/female-face-of-the-soviet-epoch/ ( vypadají spokojeně, jistě protože to nařídil ,,krvavý diktátor" )
http://englishrussia.com/2013/08/28/the-end-of-the-stalins-epoch-coloured-pictures/
http://englishrussia.com/2014/06/30/russia-sixty-years-ago/
http://englishrussia.com/2011/07/21/the-afghanistan-of-the-50s-60s/ ( Sověti dokonce vytáhli Afganistán z temnoty, - aby jej tam USA zase vrátily financováním mudžáhidů )
http://englishrussia.com/2017/04/16/photos-of-ussr-in-1960s/
http://englishrussia.com/2012/02/26/travelling-throughout-leningrad-in-the-1960s/
http://englishrussia.com/2014/12/31/soviet-new-year-pics-from-the-soviet-magazine/
http://englishrussia.com/2017/04/28/foreginer-visits-kiev-and-odessa-in-1968/

,,Kult osobnosti" Stalina by v těchto podmínkách byl nemožný jen v tom případě, pokud by společnost byla výrazně psychicky-mravně jiná nebo, pokud by politika klamala hlavní naděje a sny dostatečně širokých vrstev lidí ( což se dělo později v době Chruščova, Brežněva, Gorbačova a Jelcina ), v důsledku čehož oni ze zrazení svých nadějí obviňovali vůdce. Kvůli realizaci hlavních snů a nadějí jsou lidé schopní přetrpět a odpustit mnohé, ale když to nejdůležitější není, pak neodpouštějí ani drobnosti. Rozdíl v tempu vědeckotechnického, ekonomického a společenského rozvoje SSSR ve srovnání s tehdejšími vedoucími ,,kapitalistickými" velmocemi za epochy J.V.Stalina a v pozdější době, je hlavním potvrzením lživosti protistalinské politiky: otrocká práce je neefektivní a stalinský režim nemohl být výjimkou. Jinými slovy: pokud ve stalinské epoše bylo tempo ekonomického a celospolečenského rozvoje SSSR vysoké, pak to znamená, že ona, na rozdíl od pozdějších dob, nebyla epochou tyranie založené na strachu a na otrocké práci, ačkoli mnozí trockisté a kariéristé, kteří zneužívají moc, byli zajisté před Stalinem strachy podělaní.

J.V.Stalin byl státníkem, kterému se v životě povedlo vejít v marxistické hnutí, vytrhnout jej jeho patronům a objednavatelům ,,revoluce" a použít marxismus ke svému vlasteneckému vnímání světa a využít jej ve prospěch většiny, a dále tvůrčím způsobem ,,rozvíjet" marxismus až do plného odmítnutí jeho vědecké adekvátnosti a metrologické neprůkaznosti v práci ,,Ekonomické problémy socialismu v SSSR". Historickou vinou a prací loutkovodičů byl poté marxismus ( již bez Stalina ) dále ztotožňován se Stalinskou politikou a bolševismem obecně ( z ruského slova ,,většina" ) a šířen jako virus do nových ,,lidově-demokratických" zemí tzv. Východního bloku. Ostatně třeba naše KSČM si toto neuvědomila dosud ( http://www.czechfreepress.cz/politika/kscm-uz-maji-dost-i-jeji-clenove-aneb-jak-se-nici-strany-a-talenty.html ).
Nedávno byl ve Francii publikován názor Charlese de Gaulla o Chruščovově ,,antistalinském referátu": ,,Pochybuji o tom, že je Chruščov ve svých závěrech upřímný a objektivní. Očerňování skvělého vůdce SSSR, k jehož spolubojovníkům se Chruščov hrdě počítal, nepřidá na cti a autoritě současnému sovětskému vedení ve světe..." řekl tehdy Francouzský prezident a veterán Druhé světové války. De Gaulla lze těžko nařknout ze sympatií ke komunismu, tudíž on věděl něco, co my nevíme. O tom ale v dalším díle. Ostatně pro SSSR destalinizace neznamenala nic jiného, než že se stranická věrchuška, která všechny svoje, trockistické, zednářské i cizí zločiny a záškodnictví i jejich následky, hodila na Stalina, vracela k moci na všech úrovních.

Prní díl: http://www.nwoo.org/2019/04/27/vzestup-a-pad-sovetskeho-svazu-1-dil-revoluce/
110 Komentářů k VZESTUP A PÁD SOVĚTSKÉHO SVAZU – 2. DÍL – STALINSKÝ SSSR

 1. Miloslav napsal:

  Veľmi dobrý článok. Isto sa opäť nájde nadutý kantor ktorý poopraví prácu študentíka. Len jedna pripomienka , Stalin nebol Gruzinec ale Osetinec a prostredie z ktorého pochádzal napovie i iné vierovyznanie ako pravoslavie.

  • proud napsal:

   Tvrdi se to.Ale je dobry taky brat v potaz ze "kdyz dva delaji totez,nemusi to byt totez" o vysledku nemluve.Vsude byli komunisti a "komunisti",stejne jako fasisti a "fasisti" a kruh se opet uzavira,protoze se zase vracime a porad jenom se vracet budeme ke: "kvalite jednotlivyho cloveka"!!!

   • proud napsal:

    Proto rikam: Makejme na sobe,neverme nikomu a nicemu,ale overujme,nez verit zacneme,a pak prubezne duverujme,ale proverujme.Ucme se "stary a zapomenuty" uceni o nas samotnejch a nasich moznostech,hledejme pravdy o vsem,intuice je neskutecne uzitecnej nastroj od stvoritele,nikoliv treba od Pjakina a jeho tlustejch bychlich "zeroucich" lidi a jejich vedomi jako novodoby nabozenstvi a podobne.Co je lidsky,na to obzvlast pozor,protoze sion ma pazoury uplne ve vsem...........systemem a jeho prostredkama nelze porazit ten stejnej system.

    • proud napsal:

     Vsude(naprosto vsude) kam se podivame se valej nastrahy a pasticky systemu,jen se chytit,kontrolovany jsou financema a nutnosti si je opatrovat a zviditelnovat se ke kontrolam a podobne............

 2. jik napsal:

  K tomuto mám stejný komentář, jako k předešlému. Řada velmi dobrých pohledů, ale chtělo by se to nad některými záležitostmi trochu zamyslet. Jen pár postřehů:
  Myslím, že není dobré uvažovat o nějakém (jakémkoliv) spiknutí. Svět je protkám spoustou zájmů a výsledné události jsou jen jejich průsečíkem. Jen pár poznámek:
  Autor má naprostou pravdu, co se týče elit. To je strašlivá záležitost, podstatně hlubší, než se zdá. V tomto směru jsem mohutně přepisoval poslední dva roky knihu Bůh synergie (viz http://pospolne.cz)
  V žádném případě není pravda, že německé reparace byly nemístné - ty byly přibližně na úrovni francouzských reparací z předchozí vzájemné války. To jen samozřejmě brečeli Němci - ale Britové je v tom podpořili. A hlavně Frantíci udělali strašnou blbost - ty reparace byly vyčísleny v markách, protože to byla pevnější měna, než franky. A tak Němci (Schacht) reparace vyřešili znehodnocením marky...
  Co se týče amerického hladomoru, viz článek http://leva-net.webnode.cz/products/hladomor-30-let-v-usa/. Toto jsem původně měl v knize Bůh synergie, nakonec kvůli rozsahu a protože to bylo přece jen mimo téma, jsem to vyhodil.
  Myslím, že není dobré mluvit o tom, že "Při monopolu zahraničního ochodu může stát u domácího výrobce koupit zboží za 10 rublů a prodat ho na světovém trhu za 2 rubly, koupit tamtéž 2 banány po jednom rublu a prodat je na domácím trhu za 6 rublů za kus..." To je samozřejmě pravda, ale není to pravda... Cosi se dá najít v již zveřejněném textu knihy Bůh synergie, ale jinak to se rozebírá až na jejím konci.
  Co se týče výpovědi Rakovského, je to také složitější. V zásadě sice nelze odmítnout to, že nějak vypovídal, ale to, o čem se jedná je nejspíše nikoliv jeho výpověď - i když ten text asi bude pravdivý. I o tom píšu v knize Bůh synergie.
  Zcela správná je informace o příčině "Velké čistky" - ale s ní se objevuje vážný problém. Spočívá v chápání společnosti. Toto je sice popsáno v již zveřejněných částech knihy, ale do tisku jsem to dost přepracoval. Tady vlastně jde o ohromnou Stalinovu (a nejen jeho) chybu. Jde o to, co vlastně byl onen "socializmus", či spíše "komunizmus". Jak budu mít čas, začnu vyměňovat texty, ale zatím ho nemám. K počtu obětí: Čísla uvedená v článku vytáhl myslím ten, který se nesmí jmenovat - J. I. Muchin. Starikov ho asi jen cituje (nebo opisuje). Ale dnes si myslím (na základě vlastního technického rozboru), že obětí bylo ještě méně, to bude také v knize Bůh synergie.
  Jinak, co se týče německého generálního štábu, ten spolek byl tak sebestředný, že v podstatě sice prováděli rozsáhlou diverzi v sovětském velení, ale v nejmenším nepodchytili ani změnu vojenské doktríny (a tedy i mobilizačních plánů) v roce 1941, neznali klíčové strategické prvky na osách postupu (Polesí, Dněpr, Děsna) a ani nevěděli nic o evakuaci.
  Co se týče popisů toho, co Stalin dokázal, problém je především v našem chápání společnosti. To je dost široká otázka, tady jsem se myslím vrhl do nám dnes zcela neznámé oblasti, toto dá ještě hodně práce.

  • proud napsal:

   "Myslím, že není dobré uvažovat o nějakém (jakémkoliv) spiknutí. Svět je protkám spoustou zájmů a výsledné události jsou jen jejich průsečíkem. Jen pár poznámek:
   Autor má naprostou pravdu, co se týče elit. To je strašlivá záležitost, podstatně hlubší, než se zdá."............Z myho pohledu si tady protirecis,myslim si,ze to ma prave tak vypadat,ze "je svet protkan,atd",ale hodne ti chvalim snahu sam premejslet(napriklad o elitach,to je ono protireceni si),znamena to pro me,ze se dostanes dal,na rozdil od tech kdo jen prejimaji a stavaji se snadnou koristi.............

   • proud napsal:

    Z toho plyne ze tu samozrejme spiknuti je,a poradny,takovy,ktery vyhralo "soutez spiknuti" a implementuje se do kazdyho novyho vytvarejiciho se za ucelem zniceni konkurence,nebo obrany stavajiciho,nejsilnejsiho,pradavnyho.

    • proud napsal:

     Vzhledem k tomu jaky ma mozky a moznosti je jasny,ze tu nejde o spiknuti prachatejch synacku pitomcu,ale geniu co na ne celej svet dela a podle toho je potreba se k cely veci stavet,pitomci ho rozhodne neohrozej,natoz aby ho rozhodili!

     • proud napsal:

      Moc by me zajimal jeho "jednaci a operacni sal",jeho zpusob ovladani,to znamena hlavne "udrzovani si prehledu" celejch stoleti zpatky,tech pravejch a zaroven i pro nas "upravenejch" a tech co teprve prijdou,to musi bejt neskutecny dilo.Kdyz si tohle uvedomim,musim pred nim smeknout i presto,ze ho povazuju za svyho osobniho,uhlavniho nepritele.

   • jik napsal:

    S tím spiknutím to není protiřečení, spiknutí samozřejmě existovala a existují - to je vlastně každá dohoda omezeného počtu lidí. Jenže ke každému spiknutí existuje vlastně i "protispiknutí". Problém je úplně jinde - to je to chápání společnosti. Ona ta spiknutí jsou prostě běžnou částí naší reality a já se i na vyloženě "spiknutí" raději dívám jako na jakýsi tok entropie - protože nebýt toho, ani ta spiknutí nemohla nastat.

    • proud napsal:

     Neexistuje spiknuti tam,kde neexistuje moc a bohatstvi v rukach jednotlivcu.Jen pohodlnost a lenost ostatnich jim tu moc spiknout se proti svetu dava.Oni si ji pak uz jen upevnej a hlidaj.

     • proud napsal:

      Proto "boje o moc" nejsou zalezitosti tech "malejch",ty naprosty vetsiny,ale tech "velkejch" co chtej mit jeste vic a jeste jistejsiho mezi sebou,z cehoz pro ty dole at to dopadne jak chce,nekouka nic dobryho od zadnejch!!! To si musime uvedomit a podle toho se musime zaridit,dokud to neudelame,dostavame co si zaslouzime!

 3. Forever Slav napsal:

  Stále někteří nechápou události v dávném SSSR. Tak znovu:
  Stalin nebyl žádný spasitel Rusi, nýbrž naopak hrobníkem Rusi. On se podílel na žido-bolševické genocidě ruského národa (jen během Stalinovy éry bylo povražděno až 20 000 000 lidí). To, že se Židům-sionistům později vymkl po 2. světové válce z kontroly, na celé věci nic nemění.

  Židovská vláda nad SSSR trvala prakticky po celou dobu existence SSSR. Výjimkou bylo krátké období po 2. světové válce až do r. 1953. Ale to je tak vše. Židé měli SSSR prakticky po celou dobu SSSR pevně pod kontrolou.

  Mj. počet obětí 20 000 000 doložil sám Lazar Kaganovič. Tedy sami židé-sionisté se přiznali ke svým zločinům proti ruskému lidu.

  • proud napsal:

   A ted si bez ke svejm siozido panickum pro odmenu,moulo. Kdyby se jim vymkl az po valce,znnamenalo by to,ze rusko,tehdejsi cccp valku prohralo a konecne by meli nas Slovany uplne ve svy moci,coz nikdy mit nebudou.............ty nejen ze blejes co ti naridej,jeste u toho ani nepremejslis aspon v zakladni funkci robota,vlastizradce............

   • proud napsal:

    I kdyz,to ze tu pises neznamena ze nejsi v zasranym izraeli..........pravda,ono je to pak z takovyho pohledu s vlastizradcema vselijaky,kdyz si sem ty vsi poustime.

   • Forever Slav napsal:

    proud

    Dovzdělejte se. Začněte např. významným svobodným zednářem Albertem Pikem - který jasně uvádí, že 2. světová válka má vypuknout s cílem o vytvoření státu Izrael (a mj. s cílem rozšíření ateistického komunismu do části Evropy). To byl také jeden z hlavních cílů 2. světové války. Vítězství nacistické Německa nikdy nebylo v plánech NWO. Hitler byl jen krátce využit k rozpoutání války a tažení proti evropským židům, ale to je tak vše. Když svůj úkol splnil, sionisté jej a jeho nacistickou Třetí říši sami zlikvidovali. Nebylo jej už potřeba.

    Hlavní cíle byly splněny:
    - komunismus se rozšířil do východní Evropy (další fáze budování NWO pomocí divadla zvané "Studená válka", tedy falešný boj mezi kapitalistickým a komunistickým světem, mohla začít)
    - vznikl stát Izrael

    • proud napsal:

     Paklize nepises " na objednavku,tak nejde o dovzdelavani se,ale o umeni celkovyho pohledu na svet v ty ktery dobe a odhad toho co se chtelo aby se delo a toho co se skutecne delo a deje............Pikea znam,mimo mnohe jine.........

     • proud napsal:

      Bejt prognostikem je v dnesni dobe slusnej job,neco jako vykladac pocasi,muzes lhat az se ti od huby prasi a svuj plat stejne dostanes..........Ovsem fakt je ze Pike spis nez prognostik,byl nejspis planovac,nebo jeste nejspis,"jejich radio"........

      • benmil napsal:

       proud

       na margo vykladačů počasí něco ne úplně off topic:

       The King goes fishing

       The king wanted to go fishing, and so, he asked his royal weather forecaster the forecast for the next few hours. The palace meteorologist assured him that there was no chance of rain.

       So the king and the queen went fishing. On the way they met a man with a fishing pole riding on a donkey, and the king asked the man if the fish were biting.

       The fisherman said, "Your Majesty, you should return to the palace! In just a short time I expect a huge rain storm.

       "The king replied: "I hold the palace meteorologist in high regard. He is an educated and experienced professional. Besides, I pay him very high wages. He gave me a very different forecast. I trust him." So the king and queen continued on their way.

       However, in a short time a torrential rain fell from the sky. The King and Queen were totally soaked.

       Furious, the king returned to the palace and gave the order to fire the meteorologist.

       Then he summoned the fisherman and offered him the prestigious position of royal forecaster.

       The fisherman said, "Your Majesty, I do not know anything about forecasting. I obtain my information from my donkey. If I see my donkey's ears drooping, it means with certainty that it will rain."

       So the king hired the donkey. And thus began the practice of hiring dumb asses to work in influential positions of government. The practice is unbroken to this date. And, thus, the Democratic Party symbol was born.

       • proud napsal:

        Dobry:-)),ale ne pro vsechny,zkus to prelozit ostatnim,jak vznikla demokracie :-)))))))))))))))............Mimochodem,ten osel je davno po smrti a misto nej jsou tam zase blbci co se trefujou hur s pocasim,nez zaba ve sklenici,taky podstatne draz :-)

  • jik napsal:

   Nechci po Vás, abyste ty oběti vyjmenoval, ale abyste se zamyslel. Na konci občanské války měl SSSR (zhruba) 145 mil. obyvatel. Potom následovalo několik let NEP a potom "strašlivá" kolektivizace, po pár letech velká čistka, pak 2. světová ... a kolem roku 1960 měl SSSR (zhruba) 210 miliónů lidí. Přitom počet dětí na jednu ženu již v polovině 20. let poklesl na 2,8 a s 2. světovou byl další prudký pokles. Při válečných ztrátách okolo 20 miliónů tam další mrtvé prostě nenacpete.

   • Forever Slav napsal:

    jik

    Tak znovu:

    1) Počet 20 000 000 potvrdil sám Lazar Kaganovič (mj. sionistický loutkovodič Stalina).

    2) Počítejte - průměr poprav a vraždění v SSSR represivním aparátem (v časech stalinské éry) byl 3500 obětí týdně. To v průběhu roku činí průměrný počet poprav kolem 180 000. Když popravíte jeden rok několik sta tisíců lidí, zásadní a viditelný pokles obyvatelstva to zjevně nezpůsobí, že?

    Když průměrně zabijete každý rok pár sta tisíců lidí, v průběhu 31 let (Stalinova vláda) zabijete kolem 5 000 000-10 000 000 lidí. Pamatujte - vražda několik sta tisíců lidí každý rok v zemi žádný zásadní pokles obyvatelstva nezpůsobí.

    K oněm 5 000 000-10 000 000 lidem připočtěte ještě 7 000 000-10 000 000 obětí komunisty vyvolaného hladomoru na Ukrajině (sám Stalin ve svém svědectví uvedl číslo 10 000 000 obětí) - a hladce se dostaneme k číslu 20 000 000.
    Vidíte, že Lazar Kaganovič (který mj. Stalina považoval za svého "bratra") nekecal pro nic za nic.

    Stačí zapojit logiku a ne komunistická/neo-stalinská dogmata.

    • jik napsal:

     Tak znovu: Pokud nějaký vejšplecht pochází z doby Chruščova, (nebo i z doby perestrojky) lze jej klidně zapomenout. Nemusí to být vůbec pravda. Ostatně Kaganovič se po válce mohl cítit odstrčený, tak ho ani nemuseli tak moc tlačit

     • Forever Slav napsal:

      jik

      Vzhledem k tomu, že SSSR byl po většinu Stalinovy vlády (s výjimkou víceméně 50. let, kdy se Stalin postavil proti Izraeli a sionismu) v rukou židů-sionistů, nemusel lhát. Řekl zkrátka holou skutečnost. To je celé.

      • jik napsal:

       Vůbec nerozumím tomu, co chcete říci a nevidím žádné souvislosti. Vaše tvrzení nemají hlavu, ani patu. Jste na úrovni provokatéra z Ústavu Státních TRafik, něco jako Josef Vyskočil...

       • Forever Slav napsal:

        jik

        Že nerozumíte skutečnosti, že SSSR byl většinu Stalinovy vlády ovládán židy-sionisty (tedy Stalin byl většinu své vlády sionistická loutka) a proto Kaganovič neměl důvod lhát (jelikož vlastně hovořil o zločinech žido-bolševické sionistické moci, spáchaných na ruském lidu v SSSR), je váš problém. S tím nikdo nic nenadělá.

      • jik napsal:

       Vůbec nerozumím tomu, co chcete říci a nevidím žádné souvislosti. Vaše tvrzení nemají hlavu, ani patu. Jste na úrovni provokatéra z Ústavu Státních TRafik, něco jako Josef Vyskočil...

 4. Forever Slav napsal:

  Carské Rusko bylo mnohem lepším místem, než SSSR a současná RF dohromady.

  • proud napsal:

   Lepsi misto je vsude kde nejses ty,zmrde!

   • Forever Slav napsal:

    proud

    Co je? Někdo vám snad dnes ublížil?

    • .lak napsal:

     Možná trefil a zdefinoval rasův pytel nakoktaného, vysypaného a umělecky stylizovaně předloženého k ovacím pornografů zhrkaných k prolongaci. :lol: kondomiační biči boží

  • Daniel napsal:

   tady jsou důkazy, že ,,Carské Rusko bylo mnohem lepším místem" , tak abys měl představu v jakém stavu Stalin zdědil Rus, tak se podívej třeba sem http://englishrussia.com/2014/04/28/homeless-kids-of-early-ussr/. Car byl manipulovatelný hlupák, který se nechal zatáhnou do Války a zbídačil celé Rusko. 7 milionů dětských bezdomovců v roce 1921 jako výsledek Carské politiky. A ty tady ten hnus obhajuješ, běž rovnou obhajovat Hitlera hlupáku. Ty, že jsi ,,Slavjanofil", však ty bys všechny Slovany zabil jen svojí debilitou...

   • proud napsal:

    Vsak o nic jinyho mu evidentne taky ani nejde.

   • Forever Slav napsal:

    Daniel

    1) V r. 1921 carské Rusko už neexistovalo. Navíc tehdy zuřila občanská válka - tak netřeba si domyslet, že velká část těchto dětských bezdomovců byla důsledkem občanské války, než carské politiky.

    2) Car Mikuláš II. naopak dělal vše proto, aby zabránil světové válce. Nebyl imperialistický, ale anti-militaristický národní a duchovní vůdce. Např. inicioval celosvětovou mírovou konferenci, kde r. 1899 v Haagu vyzval ke světovému odzbrojení. Také to byl on, kdo těsně před vypuknutím 1. světové války opakovaně tlačil na německého císaře Viléma II. (který byl jeho bratrancem), aby zastavil a zdržel se vojenského tažení proti Srbsku. Bohužel marně. Co je však jisté – Mikuláš II. patřil mezi ty, kteří si nejméně přáli světový konflikt. Dělal vše proto, aby ji zabránil. Pochopil, že Rusko může nejvíce prosperovat a vzkvétat jedině v míru.

    Když však Německo a R-U se rozhodly definitivně porobit Srbsko, pak carské Rusko se rozhodlo vstoupit do války. Car Mikuláš II. se zde ukázal jako čestný muž, který nenechal obětovat Srbsko svým německým přátelům. Že se nezachoval, jako později západní velmoci během Mnichovské krize vůči Československu.

    A ruský car jednal dobře - Německo totiž povýšilo 1. světovou válku od samého začátku na genocidní válku proti Slovanům. Vše s cílem zotročit “podřadné” slovanské národy. Německé vedení se tím ani netajilo. Sám německý kancléř Theobald von Bethmann-Hollweg prohlásil:


    “Tato válka jest vedena, aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!”

    1. světová válka vlastně byla obrazem 2. světové války – Hitler byl jen pokračovatelem německých šovinistických plánů z dob 1. světový války, jehož cílem bylo zotročení celého Slovanstva. S tím rozdílem, že Hitler přistoupil k plánu na kompletní fyzické vyhlazení celého Slovanstva (tj. na KONEČNÉ ŘEŠENÍ SLOVANSKÉ OTÁZKY). Mělo tak dojít k naplnění plánů Karla Marxe a Fridricha Engelse:


    “Všeobecná válka rozdrtí slovanské spojenectví a zcela vyhladí tyto národy, že i jejich samotná jména budou zapomenuta… Vyhladí nejen reakční třídy a dynastie, ale zničí také tyto naprosto reakční rasy… a to bude skutečným krokem v před.”

    Carské Rusko tak jednalo správně - NA OBRANU SLOVANSKÝCH NÁRODŮ. A Rusko by v této válce zvítězilo, nebýt komunistických a demokratických revolucionářů a buřičů, kteří podkopávali suverenitu Ruska (vaši milovaní bolšáni zničili a rozparcelovali ruskou zem a rozdali jeho těžce vybojované území sousedům). Carské Rusko by zvítězilo (Němci by dlouhodobě neustáli tlak na dvou frontách), ruská armáda mohla být v Berlíně už v r. 1918. A v témže roce mohlo dojít k osvobození Slovanstva stejně, jako v r. 1945 (s tím rozdílem, že by pak nedošlo k rozšíření komunismu do východní Evropy, jako po r. 1945). Došlo by k zadušení a likvidaci německého šovinismu v Německu. Ve spojenectví Československa s Ruským impériem a Jugoslávií bychom mohli upevnit mír v Evropě na celá staletí až tisíciletí. Judaistické šovinistické světové plány by pak neměly nikdy šanci v této situaci uspět. Bohužel judaisté opět našli zrádce a jidáše mezi Slovany. A to se stalo Slovanstvu osudným – viz zednářská Únorová revoluce, kterou provedla zrádná a mocichtivá západnická (zednářská) ruská šlechta (dítka Petra I. “Velikého” a Kateřiny II. “Veliké”) společně s liberální západnickou a dekadentní střední třídou zradily a svrhly ruského cara Mikuláše II. a vydaly jeho s celou jeho rodinou i ruskou zemi a ruský národ do rukou judaistických katů. A tak zkáza postupně přišla na celé Slovanstvo.

    Zkáza Slovanů ze světové války – Rudolf Vrba (1924)
    http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Zkaza_Slovanu-Rudolf_Vrba.pdf

    3) "...zbídačil celé Rusko."

    A jak je možné, že tedy Rusko směřovala za jeho vlády k evropské a globální ekonomické velmoci?! Jak je možné, že pokud by pokračovala vláda a politika cara Mikuláše II., by Rusko do konce 20. století mělo téměř 600 000 000 obyvatel a největší ekonomiku světa (výpočet Mendělejeva + svědectví západních představitelů)?!

    A teď zásadní otázka - jaktože toho Rusko nedosáhlo? Odpověď je zcela jasná - nikoli car Mikuláš, ale sovětská vláda utopila ruskou zemi v krvi a ekonomicky totálně zbídačila ruskou zem.

    4) Kdyby bylo po vašem, už by Slované byli několikrát mrtví. Vy byste snad obětoval i Srbsko. :-)

 5. Forever Slav napsal:

  Zde je pravda o historii SSSR:

  V. Uškujnik: Kagan a jeho bek
  https://pospolitost.files.wordpress.com/2009/01/uskujnik_kagan-a-jeho-bek.pdf

  Názory a tvrzení V. Uškujnika potvrzuje i významný ruský autor G. Klimov:

  Grigorij Klimov: Boží národ (1989)
  http://www.nwoo.org/download/knihy/Grigorij_Klimov-Bozi_narod.pdf

  • proud napsal:

   Paklize ovladas intuici,nic ti nebrani se zeptat jestli jsou publikace pravdivy,nebo nejsou a stejne tak i na vsechno ostatni co se delo,nebo prave deje.............

   • proud napsal:

    Rozumem a prebiranim se muzes dobrat pravdy jen nahodou........

   • Forever Slav napsal:

    proud

    Tady nejde o pouhé přebírání informací, ale o to, že tyto autoři, co uvádějí o historii SSSR, je skutečnost - historická fakta a řada skutečností to jen a jen potvrzují - pokaždé, když historii SSSR budeme studovat do skutečné hloubky.

 6. Forever Slav napsal:

  Je už čas přestat uctívat Stalina, který v žádném případě není vzor hodný následování. Je třeba nazvat věc pravými jmény. Stalin byl jen obyčejná zrůda. Démon v lidské podobě. Duševně chorý člověk. Stejně jako ostatní významní bolševičtí představitelé. Byl jen člověkem, který se odcizil ruskému lidu – jeho duchovním kořenům, hodnotám i tradicím. A vnutil mu jen bezbožný bolševismus, naprosto cizí ruské národní duši – které je jakákoli totalita, internacionalismus a nenávist k Ježíši Kristu zcela cizí.

  Jeho pokus svrhnout židovské jařmo nad Rusí v závěru svého života na jeho hříších a zločinech proti ruské zemi a jejímu lidu nic nemění. Sám nikdy svých zločinů a hříchů nelitoval a nikdy se nekál (ani tajně v šuplíku).

  Koneckonců, i takoví ruští panovníci jako třeba Petr I. "Veliký" a Kateřina II. "Veliká" byli také proti židům-judaistům. A za vzor bych je rozhodně nevydával a neoslavoval je.

  Co mají vlastně společného tito panovníci se Stalinem? PŘEDEVŠÍM DEFORMACI RUSKÉHO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA A KOŘENŮ. S tím rozdílem, že Petr I. “Veliký” a Kateřina II. “Veliká” deformovali ruskou zemi svými západnickými reformami (nepřipomíná vám to západnické vlády Borise Jelcina a Vladimíra Putina). Stalin zase svými komunistickými reformami. Všichni tito lidé vnucovali ruskému národu zkrátka něco, co je ruskému národu úplně cizí – Petr a Kateřina západní osvícenství, Stalin zase bolševismus. Petr a Kateřina také se pokoušeli zlikvidovat nezávislost pravoslavné církve (Petr se tím inspiroval u Anglie, kde anglický panovník byl hlavou anglikánské církve) – což bylo zcela v rozporu s ruskými duchovními hodnotami a tradicemi (předchozí ruští carové garantovali nezávislost pravoslavné církve]. A Stalin ruskou pravoslavnou církev se pokoušel rovnou kompletně zlikvidovat a vyhladit. Všichni tito tři vládci se kompletně odcizili ruskému lidu (svými hodnotami, tradicemi i kulturou). A co je horší, vychovali i šlechtu, kompletně odcizenou ruskému lidu a ruské zemi – Petr a Kateřina západnickou šlechtu, Stalin bolševickou šlechtu. Šlechtu, která velmi poškodila ruskou zemi. Ne nadarmo většina ruského lidu (zejména prostého ruského lidu z řad pravoslavných rolníků a také lidé z řad pravoslavné církve) považovala Petra I. za “Antikrista”. Obdobně většina ruského lidu nemohla přijít na jméno Kateřině II.

  PS: Ne nadarmo neo-stalinisté vzhlížejí vedle Stalina také k Petru I. “Velikému”. Mj. i kvůli ohavné myšlence (tolik protěžované neo-stalinisty a samotným Stalinem) “účel světí prostředky”.

  Je tu přece však přece jeden podstatný rozdíl – Petr a Kateřina nebyli sionistické loutky, jako Stalin (který jí byl po většinu svého života).

  Je čas konečně hledat vzory mezi lidmi a panovníky, kteří si to skutečně zasluhují. A takoví v ruské historii jsou:

  – Sv. Vladimír
  – Sv. Alexandr Něvský
  – Sv. Dmitrij Donský
  – Ivan III. Veliký
  – Michail I. Fjodorovič
  – Alexandr II.
  – Sv. Mikuláš II.
  Atd.

  Mikuláš II. Ne Stalin. Toť vzor, hodný následování.

  • Daniel napsal:

   Ty pomatený caromile, zkus si zjistit něco o Tebou jmenovaných panovnících a to nejen ze stupidních filmů a literatury ( ala stejné jako oslavování havlisty první republiky ). Za cara Mikuláše II. byly hladomory v Rusku každých 3 - 5 let. Tak se vzpamatuj. Bez Stalina bys zde nic nepsal, ale chcípal někde za Uralem pod botou SS. Raději si to promysli a nezasírej zde diskusi těm, kteří se chtějí opravdu něčemu dobrat...

   autor článku

   • proud napsal:

    To je debil,vid :-)))))))))))))))))))))))))))))))),to se jen tak nevidi,ani to nejde nahodou, az tak dobre,to uz je primo umeni:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    • Daniel napsal:

     Takovéto trolly nebo pitomce ( nevylučuje se obojí ) je nejlepší odpálkovat hned na začátku, jakmile je jasný, že přišli jen narušovat svojí narušenou osobou ostatní:-D Historie ukazuje, že nejlepší agent je prostě ten, který neví, že je agent a s vervou idiota pracuje na cizí cíle.

     • proud napsal:

      Njn,svym zpusobem ma kliku ze je tady skutecne svobodna diskuse,asi u nas uz uplne posledni.Na druhou stranu to ma vyhodu ze aspon vime a dovedeme si cirka predstavit co za exoty tu vsechno v ty kolonii mame a ukazuje nam to kolik mame pred sebou jeste prace na lidech........ :-)

      • Forever Slav napsal:

       proud

       :D

       Je úsměvné, že komunista, jako proud, zde mluví o “svobodné diskuzi”, kterou v SSSR jeho milovaní bolšáni nepřipustili. Ach, proč jsou všude ti rudí tak vtipní? :DDDDDDDDD

       • .lak napsal:

        Nejsi jen trapný ale i za zástupy blažkových po klimakteriu jen místo z heřmánkového předměstí z doupěte jedové chýše trhovců a čím hrneček načichne tím smrdí a ještě se do něj holt víc nevejde. Prázdná nádoba je lepší stokoide.

   • Forever Slav napsal:

    Daniel

    Dovzdělejte se. Máte mozek vymytý sionistickou propagandou. O carském Rusku víte tolik, co o kosmonautice.

    Hladomory v Rusku jsou z velké části produktem bolševické a liberální propagandy. Přičemž největší hladomory se odehrály v časech války a podobných událostí. Byly místa, kde byl sice hlad (sem tam, občas v průběhu carské éry), ale ruští rolníci, kteří byli shromážděni v občině, mu mohli společně lépe čelit, než třeba takoví dělníci (kteří byli individuálně necháni napospas kapitalistickým podnikatelům bez jakýchkoliv práv) na Západě.
    Navíc, hlad se často udál na malé periferii ruské země - tedy se udál v malém rozsahu a na malém území.

    Dokonce mnozí lidé (i ze Západu, kteří navštívili Rusko) přiznali, že ruští rolníci na tom byli často mnohem lépe, než rolníci na Západě (což platilo i pro západní dělníky). Viz:
    http://m.leva-net.webnode.cz/products/mytus-o-odveke-chudobe-rusu/

    Tito pozorovatelé též vyvrátili mýtus o Rusech jako o "zaostalých, primitivních, líných a barbarských mužicích".

    Btw. v Rusku většina půdy patřila rolníkům, shromážděným v občinách (samosprávné celky, kde si rolníci rozhodoval sami o svých záležitostech, prakticky bez zásahů carské vlády). Naproti tomu na Západě patřila půda kapitalistickým velkostatkářům - ve Francii 45% půdy patřilo velkostatkářům, v Prusku až 88% půdy. A v Anglii prakticky veškerá půda byla v rukách velkostatkářů.

    Naproti tomu v Rusku bylo více než 80% půdy v rukách samotných rolníků. Nuže, kdo měl lepší podmínky k životu? Ruský rolník nebo rolníci a dělníci na Západě? Viz:

    1) V carském Rusku po r. 1905 bylo 12,000,000 rolnických domácností. 23,8 procenta rolníků vlastnilo méně než 13,5 akrů půdy. Asi 42,3 procenta mělo 13,5 až 27 akrů a 3397 procent více než 27 akrů půdy.

    2) Dluhy (které ruský rolník dlužil po emancipaci):
    - 1,5 rublů za 2,7 akrů
    - všechny splátky byly zrušeny za cara Mikuláše II.

    Splátky nebyly nikterak vysoké - 40 liber žita na akr. Průměrný výnos na akr v Rusku v tomto období byl mezi 400 až 1 000 liber na akr v závislosti na regionu. Tato konkrétní povinnost proto nebyla příliš vysoká. V roce 1899 činil průměrný plat na akr 546 kopek (100 kopek na rubl).

    3) Daně (na obyvatele):
    Rusko - 3,1 rublů (ročně)
    Německo - 13
    Rakousko - 10
    Francii - 12
    Británii - 27

    Nepřímé zdanění:
    Rusko - 6 rublů
    Německo - 10
    Rakousko - 11
    Francii - 16
    Británie - 14

    Atd.

    Průmysl:

    Do roku 1913 bylo vyvezeno 12% ruské sklizně. Představovala 67 procent světové produkce žita, 31 procent pšenice, 30 procent ovsa, a téměř polovina
    produkce ječmene. Vzhledem k tomu, že rolníci kontrolovali půdu, měli největší prospěch,
    a jejich příjmy v tomto období výrazně vzrostly. Ruský rybářský průmysl byl největší na světě, stejně jako její cukrovarnictví. Produkce plně zpracovaného železa vzrostla 100% od roku 1898 do roku 1913. Výroba mědi se zvýšila téměř o 150%. Produkce zlata se zvýšila o 300%, manganu o 100% a uhlí o 900%. Přebytek ruského obchodu v roce 1913 činil 365 milionů rublů, což je o něco více než
    163 milionů v roce 1903. Národní dluh činil 59 rublů na osobu v roce 1910. Porovnejte to
    s 135 v Německu, 170 v Británii, 190 v Itálii a téměř 300 ve Francii. Průmysl navíc rostl rychlostí 8% ročně, vyšší než v USA.

    Za cara Mikuláše II., kdyby pokračovala jeho politika, by Rusko se stalo největší ekonomickou evropskou a světovou velmocí s až 400 000 000-600 000 000 obyvateli (tedy Rusko by hravě ekonomicky a ve vyspělosti předehnalo celý Západ). Tak to uvedla řada významných odborníků a vědců, které nemůžeme podezřívat z nějakého nadržování carskému režimu. Mezi nimi např. slavný ruský chemik Mendělejev. Tyto tvrzení potvrzovaly i lidé a vlády západních zemích, které se bály toho, že by se carské Rusko stalo evropskou a světovou velmocí (politicky i ekonomicky) - k tomu by také došlo, nebýt žido-zednářské Únorové a Velké říjnové revoluce.

    Btw. za Stalina nedosáhl počet obyvatel ani 300 000 000. A ekonomická vyspělost SSSR ani zdaleka nedosáhla na západní země.

   • Forever Slav napsal:

    Daniel

    Zlo se nyní ukázalo v celé své náhotě. Duševně chorá osoba, vzhlížející ke svému vzoru velikého duševního mrzáka. A jak jinak, samé temné výmluvy a jen výmluvy.

    Naopak právě díky Stalinovy se Rusové málem stali otroky Třetí říše a my jsme málem skončili za Uralem. Jelikož díky Stalinovy SSSR málem prohrál válku s německou Třetí říší. Byl to totiž Stalin, který před válkou nesmyslně (mj. na rozkaz Židů-sionistů, kteří se báli vzpoury Rudé armády) vymlátil půlku důstojnického sboru, což silně podetlo bojeschopnost Rudé armády. A také tím, že Stalin ignoroval informace (ze strany sovětských tajných služeb, sovětské vojenské generality a německých informátorů) o chystaném německém útoku a zcela nechal sovětskou hranici prakticky bez obrany. Což způsobilo nesmyslné a zbytečné ztráty či zajetí milionů sovětských vojáků na začátku války. A také to, že Němci pronikli až k největším a důležitým ruským městům.

    Díky Bohu, že právě že Stalin nevelel vojenským operacím. To by tu válku SSSR skutečně prohrál. SSSR tuto válku ale vyhrál – mj. i především díky vojenské generalitě, které Stalin přenechal hlavní rozhodovací pravomoce v plánování a řízení vojenských operací. A také díky pomoci bývalých carských důstojníků jako maršál Rokossovský, kteří měli potřebný výcvik a zkušenosti. Bez nich by nezkušení a diletantští stalinští Komsomolci zvládli leda tak velký prd. Čili, tuto válku vlastně vyhrálo carské Rusko (jeho duch), nikoli Stalinovi děti.

    PS: Porovnání cara Mikuláše II. a Stalina (ztráty za války atd.):

    "Za druhý vlastenecký války jak se boje v letech 1914-17 držela ruská armáda stovky německých a rakousko-uherských divizí na stejný linii celé dlouhý měsíce, ba i několik let a ještě mezitím stíhala zasadit údery osmanským vojskům v Malé Asii! Nikdy nepustila nepřítele ani do Rigy či Oděssy, natož do Kijeva, k Volze nabo na Kavkaz jako rudý bolšáni, který poté co zničili ruský stát a armádu rozdali celý jeho území sousedům! Kdo si neřek, nedostal! Carská armáda navzdory masívnímu válečnému nasazení ztratila za celé tři roky jen 1,7 milionu padlých a 2,5 milionu raněných! Bolševický hovada co pobili vlastní důstojnickej sbor a nechali ve válce 9 milionů jen padlých za čtyři a půl roku!"

    Připomenu, že Němci se ve 2. světové válce navíc dostali až k největším ruským světům.

    Zkrátka, Stalin byl nejen zrůda, ale i obyčejnej nůb ve vojenství a válce (kde málem kvůli němu Německo porazilo SSSR). To samé i v hospodářství, kde SSSR ohromně zaostával za carským Ruskem a ani zdaleka se ekonomickým a demografickým úspěchům Ruského impéria nevyrovnal.

  • jik napsal:

   Chlape (nebo ženská, či buzerante) Alexandr II. byl přímým viníkem ruských revolucí. A Mikuláš II. vládl tak, že si trest smrti přímo zasloužil. Ale ti 'zlí' bolševici a především asi Stalin tomu nejspíše zabránili, přestože američtí bankéři tvrdě tlačili na pilu. Petr I.? Když tak Lžipetr...

   • Forever Slav napsal:

    jik

    Jsem pravoslavný křesťan a slavjanofil.

    Dovzdělejte se. Viz fakta o carském Rusku výše a níže.

    Za revoluci nebyla odpovědná carská vláda (která učinila pro Rusko ze všech nejvíce, narozdíl od bolševické či liberální vlády po pádu Ruského impéria), nýbrž židé-sionisté, kterým právě že carské Rusko překáželo na cestě za světovládou.

    A oboje žido-zednářské revoluce (Únorová i Říjnová) nebyly revolucemi ruského lidu. Jelikož:

    Většina ruského lidu se těchto revolucí neúčastnila. Jelikož většinu ruského obyvatelstva tvořili prostí rolníci, kteří měli vztah k půdě a tak blízko k ruských duchovním kořenům - tedy k pravoslaví, zbožnosti, víře v Boha a oddanosti k pravoslavnému carství. Většina z nich ani pořádně nevěděla, co se tehdy v ruských městech stalo. Pokud by se měla Únorová revoluce odehrát na ruském venkově, nikdy by neuspěla. Jelikož zbožnému ruskému rolnictvu byly západní myšlenky zcela cizí. Většina rolníků byla v r. 1917 ruskému carovi plně oddána. Stejně tak většina vojáků, připravená umírat za ruskou vlast a cara v boji proti Německu a R-U. A také většina vojáků byla naštvaná, když car byl svržen a oni později museli být odvoláni z fronty.

    Kdo teda měl úhlavní podíl na Únorové revoluci?
    RUSKÁ MĚSTA. A většinu těchto revolucionářů tvořila jednak westernizovaná ruská šlechta (která chtěla v Rusku zavést kapitalismus, aby brutálně mohla vykořisťovat ruské rolníky - a carské vláda a rolnická občina jim stála v cestě) a dekadentní liberální střední vrstvy obyvatelstva (studenti, profesoři, lékaři atd.). Tedy naprostá menšina ruského obyvatelstva, totálně duchovně a kulturně odcizená ruskému lidu a ruské zemi. Podobnost s dneškem "čistě náhodná".

    A VŘSR - tu provedla ještě větší menšina - menšina komunistických revolucionářů, sloužícím sionistickým zájmům. To je celé.

   • Forever Slav napsal:

    jik

    Zásadní otázka - byl váš “původní” Petr I. proti západnímu osvícenství?

 7. Forever Slav napsal:

  Koukám, že “hurá Slované” z řad bolševiků se zase slétli, aby plivali síru na ruského cara Mikuláše II. a jeho rodinu. Přičemž většina z nich neví o Mikulášovi II. a jeho rodině (a obecně carském Rusku) vůbec nic, nanejvýš z liberálních a bolševických médií – která tohoto poslední cara zobrazují klasicky – jako krutého, a nelítostného vládce (viz legenda o “Nikolaji krvavém”) a v neposlední řadě impotentního vládce, který jen tak nesmyslně nechal střílet do lidí, Rusko za jeho vlády jako zaostalé a stagnující, zaseklé ve ve feudalismu, jeho rodinu a jeho osobnost jako zhýčkanou ruskou šlechtu, atd.

  Skutečnost však je opět úplně odlišná od mainstreamového obrazu:

  1) Mikuláš II. nebyl žádný krutý a nelítostný car, ale jeden z nejmilosrdnějších carů, který kdy na ruském trůnu seděl. Během vlády bylo vydáno celkem kolem 6000 rozsudků smrti. Z toho kolem 3000 lidí bylo omilostněno a jejich trest jim byl zmírněn. Ironií je, že Mikuláš II. daroval milost i svým budoucím vrahům – mezi nimi i židovi Leninovi, kterého místo trestu smrti poslal na Sibiř (kde se měl Lenin jako v ráji). Též je třeba připomenout, o čemž se příliš nemluví, že radikální levicoví revolucionáři (komunisté či anarchisté) během téže doby zavraždili až kolem 20 000 vládních úředníků. Velkou část popravených lidí za carské éry tak netvořili nějací “svobodomyslní lidé”, ale komunističtí revolucionáři (navíc většina poprav se udála v období revolučních zmatků – např. r. 1905) – tedy lidé, kterým šlo o destrukci Ruska, nikoli nějakou “svobodu a demokracii”. Za časů Mikuláše II. naopak měli Rusové nejvíce svobody za celou carskou éru – svoboda slova byla zaručena. Sám car a jeho rodina proto museli snášet neustálý příval pomluv a útoků na jejich osoby.

  2) Největším mýtem je také tvrzení, že bez SSSR by nebylo modernizace země či že za carského Ruska žádný technologický vývoj neprobíhal. Ve skutečnosti modernizace Ruska by bylo dosaženo i bez SSSR. A možná v dřívější době, než byl modernizován SSSR. Je nutno si uvědomit, že řada z toho, co víme u předchozím carském Rusku, je produktem sovětské propagandy, která ve většině věcí lhala. A nejinak je tomu i u Ruska za cara Mikuláše II. Je smutné, že řadu těchto lží přejala i řada západních historiků a školství. Jednou z nich je tvrzení, že carské Rusko nemělo žádné vědce a technologický pokrok. Ve skutečnosti Rusko mělo řadu vědců – dokonce někteří z nich rozpracovávali plány ruského letu na Měsíc. Rusko též vyvíjelo vlastní letadla a mělo svůj vlastní vojenský průmysl (řada zbraní, např. křižníků a lodí, vyrobené za carské éry, se významně podílely na vítězství SSSR ve 2. světové válce). Všechno toto lehlo popelem po VŘSR, kdy bolševici kompletně vyhladili ruskou národní inteligenci (včetně vědců).

  Známý ruský chemik Mendělejev na počátku 20. století vypočítal, že pokud Ruské impérium půjde cestou reforem nastolených premiérem Stolypinem, bude mít na konci 20. století 596 milionů obyvatel a největší ekonomiku světa.
  I to je jeden z důvodu, proč carské Rusko muselo být zničeno.

  3) Silnou municí proti carovi Milušovi II. je též tzv. “Krvavá neděle”. Její obraz je však prakticky celý vylhaný.

  Např.:
  Nešlo o střílení do lidí nařízené carem, který se ve skutečnosti v tu chvíli nacházel mimo Petrohrad a o událostech „Krvavé neděle“ se dozvěděl až později. A nešlo o „nenásilné a pokojné demonstrace“, které byly „nesmyslně brutálně rozehnány carskou gardou“. Ve skutečnosti (ač nepochybně řada demonstrantů protestovala pokojně) řada demonstrantů se uchýlila k násilnostem.
  Řádu demonstrantů tvořili levicoví anarchisté a komunisté, kteří se neváhali uchýlit k násilí a terorismu. Na řadě míst došlo k násilným útokům na členy císařské gardy a policisty. Císařská garda reagovala střelbou v řadě případů právě v reakci na tyto násilnosti ze strany „pokojných demonstrantů“.

  A tyto protest nebyly rozhodně lidově spontánní. Řada protestů byla dána do pohybu levicovými revolucionáři, kteří měli od samého počátku v plánu vyvolat násilné střety. V podstatě šlo o nepodařený Majdan či zkrátka nepodařenou VŘSR.
  A počet obětí této „Krvavé neděle“ je též zveličován. Proti-carská propaganda vytvořila mýtus o až tisících mrtvých. Ve skutečnosti (i podle svědků z řad bolševiků) byl počet mrtvých kolem 100-200 lidí.
  Jistě, tyto oběti i tak jsou tragickém. Ale to nic nemění na skutečnostech výše, které vyvrací vylhaný obraz „Krvavé neděle“.
  Též proti-carská propaganda zamlčela tyto skutečnosti:

  Car uskutečnil nedlouho poté schůzi s dělníky, došlo k vyplacení odškodného rodinám, které byly zasaženy událostmi „Krvavé neděle“. Nemluvě o tom, že byla vytvořena vládní komise, která se měla zabývat potřebami dělníků.

  Bohužel vylhaný obraz „Krvavé neděle“, stvořený a přiživovaný žido-zednářskou a komunistickou propagandou, je už hodně zažraný do mysli veřejnosti – jak na Východě, tak i na Západě.

 8. Forever Slav napsal:

  4) Ruský car Mikuláš II. nebyl žádný zhýčkaný ruský šlechtic, ale ZBOŽNÝ ČLOVĚK, stejně jako jeho rodina, který si uvědomoval, že nevládne z vlastní vůle, ale z BOŽÍ MILOSTI. A že panovnická moc nemá sloužit k vlastnímu obohacení, ale ke službě Bohu a svému lidu. Byl to ryzí idealista, kterému neleželi jen na srdci ani jen samotné ruské národní zájmy, ale také zájmy celého ortodoxního křesťanstva. Ruský mesianismus nechápal v úzkém nacionalistickém smyslu (jako později Hitler německý mesianismus), ale jako KŘESŤANSKOU MISI VEDENOU ZA BOHA A NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. I to se projevilo např. na Balkáně – v rámci ruského boje za osvobození křesťanských národů z krutého osmanského jařma. Panslavismus se zde zkombinoval s křesťanským pravoslavným mesianismem a dal vzniknout něčemu, co dnes málokdo dokáže pochopit – ruská zahraniční politika byla ve své podstatě ANTI-IMPERIALISTICKÁ a ANTI-KOLONIALISTICKÁ – čistě osvobozenecký boj, aniž by Rusko chtělo dělat z osvobozených národů nějaká satelitní státy či jejich území přímo zabrat. Ruský car Mikuláš II. panslavismus nechápal v žádném případě jako nástroj ruských “imperiálních zájmů” (jak mu, i celému carskému Rusku, západní liberální i sovětští bolševičtí manipulátoři podsouvají), nýbrž jako křesťanskou pomoc bližnímu – v zájmu pravoslavného křesťanstva.

  Byl též i vzorným panovníkem pro svůj lid – milující a věrný manžel a dobrý otec.

  Byl jedním z posledních panovníků, který si uvědomoval, že nevládne z vlastní vůle, ale z Boží milosti, která jej činí odpovědným před Bohem, svou zemí a jeho lidem. Panovník, který svou vládu nevnímal jako své vlastní uspokojení, ale jako službu Bohu, svému národu a své zemi. Takový byl ruský car Mikuláš II. Byl to svatý muž. Jeden z největších ruských panovníků v ruských dějinách.

  Žel, židovští farizejští propagandisté je pomluvili a naházeli na něj tolik tun špíny a lží, kolik jen mohli. Ruský car Mikuláš II. patří mezi jedny z největších obětí židovské očerňovací kampaně (stejně jako velká část ruských carů - ať už Alexandr III., Alexandr II., Mikuláš I., Alžběta Petrovna, Pavel I. atd.).

 9. Forever Slav napsal:

  Už bylo dost těch všech liberálních a bolševických (sionistických) lží o carském Rusku. Zde je pravda:
  https://d.ibtimes.co.uk/en/full/1597146/natalya-poklonskaya.jpg

  Rusko potřebuje svého cara. PRAVOSLAVNÁ CARSKÁ SAMODĚRŽAVNÁ MONARCHIE SE MUSÍ VRÁTIT!

  OTEVŘETE PRAVDĚ CESTU!
  https://russia-insider.com/en/history/last-tsar-nicholas-ii-was-one-greatest-and-most-successful-leaders-russia-ever-had/ri23998

  https://russia-insider.com/en/history/everything-you-know-about-last-russian-tsar-massive-lie-heres-truth/ri23089

  Fr. Matthew Raphael Johnson - The Third Rome: Holy Russia, Tsarism and Orthodoxy

   • proud napsal:

    Tak blby strevo jako ses ty je vazne nejlepsi proste ignorovat a vyplody tvoji chory fantazie vubec necist,to druhy temer dodrzuju,dari se ti totiz vzdycky hned na zacatku udelat zasadni botu:-)))))))))))))))))))))))))))))))))

    • Forever Slav napsal:

     proud

     Naučte se aspoň psát. Divím se, že jste vůbec takhle udělal základní školu (pokud jste vůbec někdy na nějakou školu chodil) - tohle psaní je prostě za 5. Na propadnutí z českého jazyka, vy jeden "český vlastenče". Tak se nejdřív laskavě jděte dovzdělat v českém jazyce a pak se sem vraťte, prosím. :-)

  • proud napsal:

   bolsevik a sionista jsou dva pary bot,stojej proti sobe..........nebo mi chces snad opravdu tvrdit ze vlastenec je sionista? :-)))))))))))))))))))))))))))))))

   • Forever Slav napsal:

    Bolševik = zrádce a kat ruského lidu.
    A je jedno, jestli jde o Kaganoviče, Beriju, Frenkela či někoho jiného.
    Bolševický SSSR byl produkt sionismu/judaismu - a také byl sionisty-judaisty později ukončen.

    • Forever Slav napsal:

     PS: A i kdyby to byla pravda, že bolševik znamená vlastenec (což je oxymóron, ale nechme to tak), tak to znamená, že váš milovaný Stalin NEBYL BOLŠEVIK. Tak si to už konečně ujasněte, vážený soudruhu.

     Btw. to by vlastně znamenalo, že to bylo naopak - ŽE CARSKÉ RUSKO BYLO BOLŠEVICKÉ A NAOPAK SSSR NEBYL BOLŠEVICKÝ. :D

   • Daniel napsal:

    on je obětí konspiračních teorií šířeních CIA a dalšími kruhy, nechápe souvislosti, stejně jako těm hamburgerovým Američanům, mu namluvili, že vše je dílem SIONISTů co sedí u kulatého stolu, takže všechno je podle něj pod sionistickou kontrolou i sardinky v jeho lednici. Aby nevznikla alternativa, tak sám Západ léta šíří ( spol. s některými Ruskými liberály a fundamentalisty ) tyto teorie, aby nikdo ničemu nevěřil a zdiskreditoval všechny mimo hlavní proud. My však víme, že všichni Sionisti, Bilderberg a další nesedí u křišťálové koule, ale ovlivňují na různých prioritách ( přes nohsledy ) procesy ve světě. A ty procesy jsou objektivní, historicky zformované, jsme jejich součástí, nejsou to žádné ,,siločáry" sionistů, kteří stojí vždy za vším ( rozuměj a proto se máme ničeho dopátrávat, protože pravdu má jen Církev a ostatní jsou sionisti, co na tom, že sama Církev je jich plná ). Tomuto ,,diskutujícímu" vymyli ,,sionisté" ( rozuměj provokatéři ) hlavu tím, že jej přesvědčili, že stojí za vším, a díky těmto pitomcům tomu může opravdu tak být, protože i tam kde nejsou, tam na ně upozorňuje:-DDD. Zavolám do Bohnic, tam mají svěrací kazajky a uzavřené oddělení, řeknou mu ,,Pojď sem chlapče, u nás žádné sionisty nemáme, všem jsme dali růžový pilulky". Nevím, co dotyčný fanatik řekne ( a popravdě mě to ani moc nezajímá ) na třetí díl článků o SSSR, jenž v následujících hodinách vyjde a který to celé uzavírá v souvislostech... Motto: Argumenty a fakta, ne fanatismus.

    • Petr C napsal:

     Danieli, ve statech nikdo nikomu nenamluvil ze je vse rukou sionistu. A ti kteri to delaji aniz by se jim neco stalo jsou pravdepodobne na jejich vyplatni listine. Ovsem fakt je ten ze USA a jejich kolonie jsou pod rozhodujicim vlivem AIPAC. Tak samo Ruska revoluce se z prvu nazyvala zidovska. Takze o zidovskem, nebo sionistickem vlivu neni pochyb.
     Jednou mi nekdo doporucil shlednout
     https://najserialy.to/serial/person-of-interest/s03e23
     a ac vcelku volovina, tak tak nejak to asi chodi ze vsema revolucema.

     • proud napsal:

      Jj,zdar :-).Jen by me zajimalo komu skutecne sion slouzi,neverim ze je ten nejvrchnejsi..........ani ze nejakejm ufikum,spis me hruza jima a nechce se mi ven s tim co je zrejmy,ze nejakejm kdysi na pocatku odklonenejm slovanoarijcum,ale to uz jsme zase o neco dal aniz mame poresino to blizsi:-))

      • Petr C napsal:

       Proude, kdo ridi nase nadrizene to se nikdy nedovime. Nedovime se ani to jestli je vubec ridi nekdo cizi a nebo jsou rizeny svymi klany. Proto by se melo postupovat uplne jinym systemem nez nam pravi stare ceske prislovi - zametej schody smerem dolu.

       • proud napsal:

        Vsimni si ze se vzdycky,chte nechte dostaneme tam kam rikali uz kluci kolem Honzika svyho casu na demonstracich na kterejch jsem bejvaval.A to je zavedeni referend a konec vlady a politiku jak je zname,konec tohohle systemu ve vsech aspektech a zavedeni bezfinancniho a bezobchodniho rovnostarstvi,svobody a prerozdelovani podle potreb,velice strucne receno,jen tak se lze jeste zachranit i s planetou bez ktery nemuzeme ve fyzickym svete bejt,at se to komu libi,nebo nelibi! Pro rejpaly je casem potreba presne definovat ono rovnostarstvi,protoze to neni nasekani stejnejch robotu :-)))))))))))))))))))))))))))

        • Petr C napsal:

         Proude bohuzel vam nemuzu doporucit jinou planetu. Musite si ji najit sam, proto ze na planete zvane zeme se nic takeho neuskutecni. S tim dvounohym tvorem co pouziva hlavu jako spunt aby nenaprselo do krku k zadnym zarnym zitrkum nedojdeme. Jedina zare co bude, tak nanejvys po vybuchu atomove bomby.

        • proud napsal:

         Njn,kdo vi? Snazim se neztratit v nas viru :-)

    • Forever Slav napsal:

     Daniel

     “Motto: Argumenty a fakta, ne fanatismus.”

     Toho se bohužel zatím vůbec nedržíte. Tak se aspoň držte toho, co hlásáte, ať tu nejste za farizejského pokrytce. Vaše komentáře totiž trpí naprostou absencí normálních a slušných argumentů. O faktech, kterých se vůbec nedržíte, ani nemluvě. Ale co na druhé straně čekat od komunistického dogmatika? To je stejné, jako se bavit s náckem. Prostě komunistický fanatický farizej. Nic víc, nic míň.

     Své jsem už zde uvedl a nebudu to už opakovat. Každý si už udělá názor sám na základě skutečností, historických faktů a odkazů, které jsem uvedl výše. Toť vše. TEČKA

     • Daniel napsal:

      uzavřeme to tak, že car Mikuláš II a "FOREVER SLAV" porazili světovou trockisticko-zednářskou revoluci a také Hitlera, zatímco Stalin, které svatořečila i Ruská pravoslavná církev ( a dodnes jej uctívají generace Rusů ) jen seděl u gilotiny a všechny vlastnoručně zabíjel, přičemž přežil jen nějaký "FOREVER SLAV".

      Zatímco Cara a jeho rodinu zlikvidovali, tak tento ,,diskutující" přežil a díky tomuto zde můžeme v komentářích číst jeho očité svědectví, proti kterému nemůžou říci nic ani tři generace očitých svědků - Rusů a těch co pamatují Stalinskou epochu.

      Zeptám se Tě selsky: jsi blbý nebo navedený, že se dva dny tady jenom motáš okolo tohoto článku. Co Tě na něm tolik žere? Pravda? Běž dělat něco užitečného, třeba zachraňovat Svět svojí ,,moudrostí", když my jsme pitomci a Tebe jediného osvítilo světlo prozřetelnosti:-)

      Pokud hovoříš o faktech, tak si přečti třeba práce VP SSSR, Starikova, Alberta Axella ( Stalin a válka),Muchina, Prochanova, archivy odtajněné po roce 1991, statistiky a další historické prameny, podívej se na web Englishrussia.com, tam máš dokonce desítky tisíc fotografií z oné doby, ilustrativnější to snad ani být nemůže.

      Ty jsi takový blb, že v mírumilovném člověku jsi schopen vyvolat agresivní sklony, protože škodlivost takových jako Ty je vidět denně ve světě a to je strašné neštěstí:-) Proto Jan Werich říkal: kůň je nebezpečný zezadu, beran zepředu a "FOREVER SLAV" ( rozuměj blbec ) ze všech stran.

      Ačkoli zpravidla do diskuse nevstupuji pod svými články, tak tohoto vola, co zde celý dny něco exhibuje, prosím ostatní přijměte jako "poselství shora", že Stalin to měl opravdu těžké, když dodnes se vždy největší hlupci vyrojí okolo tohoto tématu a exhibují, úporně a celé dny, nad Stalinovým hrobem, žijíce dnes a píšící své hlupáctví jen díky Stalinově úloze v globálním historickém procesu.

      • proud napsal:

       Jj,zrejme je nasazenej,nebo jeste hur,opravdu blbec.

      • proud napsal:

       Takovejch je hodne,dokonce i ve vlade sedej volove a vlastizradci,napriklad Petricek,tedy pokud neni Izraelec,nebo neco tim smerem,pak se vlastizradce rusi,u nas mame takovy divny tendence ze si do vlady bereme cizince,nebo jinoverce,buzeranty a podobne "poskozeny" jedince nemajici tuseni o pojmu moralka,napriklad "Rabise".......

      • .lak napsal:

       Hrabač v dějinách vítězů a historie byla jistě jinak. Mohl by jít s kladivem a madame rozbíjet atom odhodlání dělat v čase jako cestovatel v minulosti má jak naočkovaný encefalitidou mozku tedy ve zrychleném vydání což je chemicky i jinak praktikálie big pharmy stejně dělají a je patrně jejich zdařilý "emyl a botrobot.

      • Forever Slav napsal:

       Daniel

       Hm, Starikov, Muchin - vskutku "důvěryhodné" zdroje. Kteří jsou schopni tvrdit, že SSSR byl "ráj na Zemi", že gulagy byly "letní camp" (či že katyňský masakr nespáchali sovětští komunisté, ale němečtí nacisté) atd. To už můžeme rovnou vycházet z neonacistických webů o nacistickém Německu - tam také najdeme krásné fotečky nacistického Německa - a je to "krásné místo", stejně jako SSSR. Nebo KLDR. :-)

       Díky Bohu, existují i jiní lidé a svědci, kteří uvádějí přesný opak.

       Přečtěte si toto:

       Rudý teror od Sergeje Melgunova

       +

       https://www.bejvavalo.cz/clanky.php?detail=416

       +

       "Bolševická touha po krvi"

       +

       Obrázky z gulagu (nakreslené bývalým strážcem gulagu)
       https://www.bestgore.com/execution/gulags-soviet-union-jew-run-camp-extermination-christian/

       +

       Ján Košút: "Červený očistec".

       V. Uškujnik: "Kagan a jeho bek"

       Atd.

       Možná pak přestanete oslavovat nejhorší období temna, které postihlo ruskou zem - KTERÉ BYLO HORŠÍ, NEŽ MONGOLSKO-TATARSKÉ JAŘMO.

       Jelikož sovětská éra nebyla nic jiného, než zotročení ruského národa židovskými mocnáři - tj. ŽIDOVSKÉ JAŘMO (které pokračuje i po pádu SSSR do dnešních dnů). Proto také si sovětská éra nezasluhuje žádnou oslavu. Proč by národ měl oslavovat své zotročení?

       PS: Zajímavé je, že V. Uškujnik, který měl přístup k sovětským archivům (byl totiž archivář KGB), uvádí úplně něco jiného, než komunista Starikov či Muchin (aj. neo-stalinisté). Někdo tady tedy lže. Kdo? Nech si názor udělá každý sám.

      • Forever Slav napsal:

       A samozřejmě, že většina lidí v SSSR nevěděla o komunistických zločinech, jelikož jejich jediným informačním zdrojem a kontaktem s okolním světem byla sovětská propaganda - která samozřejmě brutální rudý teror, který probíhal v gulazích, temných kobkách Lubjanky aj. místech Sovětského svazu, úzkostlivě tajila a schovávala jej před zraky sovětských občanů. Člověk se o těchto zvěrstvech měl minimální šanci se dozvědět. Pokud se člověk se na taková místa nedostal (ať už jako vězeň či komunistický komisař), sotva se mohl o tom dozvědět. Možná snad ještě (malá pravděpodobnost) z podzemního antikomunistického disidentu. Ale to je tak asi vše. Proto velká část lidí v SSSR neměla důvod nenávidět sovětský režim - protože neměla informace.

       Btw. když shrnu informace o SSSR výše, vyjde nám jednoznačný závěr (ať si každý myslí, co chce, ale tak to je) - CARSKÉ RUSKO BYLO JEDNOZNAČNĚ LEPŠÍM MÍSTEM, NEŽ SSSR. Mj. proto, že tenkrát ruská země byla ještě SVOBODNÁ. Kde byla úcta k lidskému životu. Kde země směřovala ke světové ekonomické, kulturní a duchovní velikosti. Kde člověk směřoval k vyššímu duchovnímu principu a nebyl degradován na úroveň zvířete či stroje.

       PS: Asi jste zaspal dobu. Ruský car Mikuláš II. dávno v popularitě mezi Rusy překonal i samotného Stalina. Tedy car Mikuláš II. je aktuálně jednou z nejoblíbenějších postav ruské historie. Viz:

       https://royalrussia.news/2018/06/26/lenin-stalin-and-nicholas-ii-top-popularity-rating-of-russian-historical-figures/

       Při posledním výzkumu v r. 2018 Mikuláš II. vyšel s 54% sympatizantů. Stalin vyšel s 51%. A to nepočítám, že část hlasů se rozměnila pro bílé generály a bývalé carské důstojníky - pro Kolčaka (36%) a Děnikina (30%).

       V jistém slova smyslu tedy carské Rusko aktuálně vede. :-)

       Mikuláš II. (54%) + Alexandr Kolčak (36%) + Anton Děnikin (30%) = 120%

       Josif Stalin (51%) + Vladimír Lenin (49%) = 100%

       Carské Rusko vede.

       A mj. nevím o tom, že by při výročí smrti Josifa Stalina přišly jej uctít sta tisíce Rusů. Vím naopak, že při 100. výročí mučednické smrti carské rodiny v Jekatěrinburgu přišly jejich památku uctít sta tisíce Rusů.
       https://images.immediate.co.uk/volatile/sites/7/2018/07/GettyImages-815891666-52641d7.jpg?quality=90&lb=620,413&background=white

       Toho "svatořečeného" Stalina jste si zjevně spletl s carem Mikulášem a jeho rodinou - ti byli svatořečeni. Nikoli Stalin. Je sice pravda, že neo-stalinská hereze v podobě "svatořečení Stalina" pronikla do části církve, ale je to jen HERETICKÝ KULT, který je v církvi neplatný. Stalin tedy se svatým nestal. Pravoslavná církev jej oficiálně nesvatořečila. "Stalinovo svatořečení" je tak neplatné. A i kdyby byl oficiálně svatořečen církví, i tak by zůstalo neplatné, protože nikoli církev, ale Bůh určuje, kdo je svatý. A Stalin nemá Boží požehnání. Stejně jako i snahy některých pseudo-křesťanských heretických neo-stalinistů o "svatořečení Stalina" (nemají Boží požehnání). Kristovu Církev totiž neřídí církevní představitelé, ale Bůh Hospodin prostřednictvím působení Ducha svatého, který přebývá v Církvi.

       Stalin zemřel navíc jako heretik a kacíř, oddělený od Kristovy Církve a v mylném modlářském bludu. Ani nelitoval svých hříchů, kterých se vůči pravoslavné církvi a ruskému lidu dopustil. A proto jsou jeho veškeré snahy o svatořečení automaticky neplatné.

       • Daniel napsal:

        už můžeš vypadnout, teď jsem volal do Pražské kavárny, jestli nepostrádají jednu hlásnou trumpetu, tak se prý máš vrátit, čeká Tě odměna za trolling.

        Opakuješ tu jen pořád dokola dávno vyvrácenou západní propagandu, běž hajlovat s Katolickou církví, které poslala za WW2 mj. na smrt do koncetráků 800 tisíc Srbů. Církevní maniaci jako Ty jsou schopní takovýchto zvěrstev a to potom KC ještě tvrdila, že pomáhala odboji ( ano pomáhala, aby ho dostalo Gestapo ) a Tobě podobní nazvali Stalinské procesy ,,genocidou" a pravou genocidu nazvali ,,Humanitární bombardování". Ty jsi jeden z těch kriplů, co nevidí hory mrtvol a zničených životů a místo toho stále civíš, že něco neodpovídá Tvému zvrácenému přesvědčení...

        Určitě budu číst knihu ,,Kagan a jeho bek", což je bulvární tvrzení nic víc, nebo ,,Země plná křížů" od ruského politika, který byl agentem CIA. Přečti si něco od ,,Vašich", třeba projekt CIA MK-Ultra znásilňování a mučení dětí za účelem nalezení lepších metod pro kontrolu lidské mysli. Mám obavu, že jsi se stal obětí tohoto experimentu.

        • Forever Slav napsal:

         Daniel

         Skláním se před tíhou vašich "argumentů". Zatleskám za vás.

         "Opakuješ tu jen pořád dokola dávno vyvrácenou západní propagandu, běž hajlovat s Katolickou církví, které poslala za WW2 mj. na smrt do koncetráků 800 tisíc Srbů. Církevní maniaci jako Ty jsou schopní takovýchto zvěrstev a to potom KC ještě tvrdila, že pomáhala odboji ( ano pomáhala, aby ho dostalo Gestapo )"

         Pomátl jste se na rozumu? Že už nejste schopen vnímat realitu - tedy rozdíl mezi pravoslavím a římským katolicismen. Mezi pravoslavnou a římskokatolickou církví. Jsem pravoslavný. Tedy soucítím s našimi srbskými bratry a sestrami ve víře, kteří tolik trpěli pod mečem chorvatských ustašovců. Stejně soucítím s našimi ruskými bratry a sestrami ve víře, kteří trpěli pod bolševickým jařmem v SSSR - miliony ruských mužů, žen i dětí, kteří byli vražděni pod botou sionistického komunismu.

         "Určitě budu číst knihu ,,Kagan a jeho bek“, což je bulvární tvrzení nic víc, nebo ,,Země plná křížů“ od ruského politika, který byl agentem CIA."

         To není žádné bulvární tvrzení nějakého bulvárního novináře, ale očité svědectví ARCHIVÁŘE KGB, KTERÝ MĚL K DISPOZICI SOVĚTSKÁ ARCHIVY A SÁM BYL HLUBOKOU SOUČÁSTÍ SOVĚTSKÉHO SYSTÉMU. Ne nadarmo psal tajně do samizdatu (vynesl moc cenných a tajných informací). A to už v 70. letech (kdy nějaký Jakovlev byl prakticky neznámou osobou). U Jakovleva je jediný zásadní problém - že zatajil důležitou skutečnost u těchto skutečných sovětských zvěrstvech - SIONISTICKÝ PŮVOD RUDÉHO ZLA. Je to stejné, jako když řada významných bojovníků proti islamizaci Evropy tají sionistický původ tohoto genocidního procesu.

         "třeba projekt CIA MK-Ultra..."

         Je tady jeden zásadní problém pro vás - tito samí (sionističtí) lidé, kteří ovládají Západ (včetně USA), prostřednictvím bolševismu v SSSR zahubili desítky milionů Rusů. Co vy na to?

         Svými komunistickými lžemi můžete oblbovat lidi nanejvýš na Západě, kde nezažili komunismus. Ale ne zde. Náš národ ví moc dobře, co je komunismus zač. Jak to v něm vypadá. Všechna ta zvěrstva - masové popravy, zinscenované politické procesy, pracovní lágry atd. Naši českoslovenští komunisté pouze převzali režim z SSSR - s tím rozdílem, že českoslovenští komunisté nezahubili desítky milionů lidí, jako sovětští soudruzi.

         Stejně tak víme např. o komunistickém Maďarsku, kde během pár let zdejší komunisté povraždili kolem 200 000 lidí. Víme i o maoistické Číně, kde komunisté povraždili kolem 50 000 000-75 000 000 lidí. Tak nevykládejte tu své blbosti. Víme moc dobře, co je komunismus zač. Stejně jako nacismus.

         A naučte se už konečně slušně argumentovat.
         Za to, že nemůžete skousnout pravdu, nikdo nemůže.

 10. niSas napsal:

  Od roku 89 došlo k privatizaci moci, rozkradení národního majetku a k rozšíření kolaborace s cizí mocí a to se menuje demosgracie. Tak probíhaly události v JisTórii, ale s tím. že se tomu říkalo jinak. Dále víme, že už dnes se přepisuje HisTórie z roku 89. 68. 48-39 atd. Tvrdit, že HisTórie před těmito léty probíhala podle dostupných zpráv, spisků, či románů, je skutečným pokračováním předchozí ideologické bitvy, kerá navazauje a odkazuje se na další předchozí ideologické bitvy, keré se ani nesnaží podložit skutečnými argumenty sepsané výmysly, ale ani se o ně už neopírá, páč sepisovatelé a ideologové sepisují scénáře pro nové vydání HisTórie, kerá se má opřít o změny víry ve všechny instiruce zcizované za účelem toho aby normální lidé, synové a dcery od naší mámy, neměli do konce světa ze své vlastní "práce" nic.

  Že jediné o co mohou soutěžit s mocnými je "práce". Nekončící, blbá práce na blbnutí. Heh

 11. Forever Slav napsal:

  Daniel

  "A ty tady ten hnus obhajuješ, běž rovnou obhajovat Hitlera hlupáku."

  Inu, podle sebe soudím druhé, že? Nebyl jsem to totiž já, kdo tady obhajoval hnus, který brutálně zavraždil desítky milionů Rusů a totálně duchovně, kulturně a ekonomicky zničil a poškodil ruskou zem (tj. rudé bolšány, společně se soudruhem a masovým vrahem Stalinem). Prostě komunistický farizej zůstane komunistickým farizejem. Takže se opravte - vy běžte rovnou obhajovat Adolfa Hitlera, který stejně, jako židé-sionisté prostřednictvím sovětského komunistického režimu, vyhlazoval Slovany. Aspoň máte něco společného.

  "Ty jsi takový blb, že v mírumilovném člověku jsi schopen vyvolat agresivní sklony..."

  Pravda holt bolí. Ale jen pravda nás vysvobodí. S tím se musíte smířit.

  Btw.: nějaké další odkazy ke studii - tak studujte (pamatujte - jen PRAVDA NÁS VYSVOBODÍ):
  https://www.unz.com/akarlin/topic/egor-kholmogorov/201/

  • .lak napsal:

   Jdeš s laťkou dolů, výheky a hesla si nech na dvorku u píp.

  • Daniel napsal:

   A kam Stalin schoval ty ,,desítky milionů" ( podle KC dokonce sto milionů ) svých obětí? K sobě do lednice hlupáku? Po WW2, kdy hitlerovci v SSSR povraždili 30 milionů obyvatel, byly mrtvoly všude, byly jich plné lesy, pole, strouhy, masové hroby -tj. ani celá německá mašinerie neměla prostředky zahladit stopy po svých zvěrstvech a Ty tady meleš takové kraviny. Ty jsi takový dement, že to není možný. V jednom svém příspěvku píšeš, že obyčejní lidé v SSSR nevěděli o ,,zločinech Stalina" a v druhém píšeš, že tam zabil pomalu každého druhého, včetně kojenců. Běž se léčit, trpíš bludy.

   • Forever Slav napsal:

    Daniel

    Krásně jste se odkopal. Jelikož nacisté zabili kolem 20 000 000 Rusů během pár let. A neměli čas na velkém utajení svých zvěrstvech. Žido-bolševici tak učinili během 31 let (a více) - a prakticky po celé periferii Ruska. A měli čas na zakrytí svých stop prakticky po celou dobu existence SSSR (což nacisté neměli). A zabili lidí v řádu sta tisíců za rok. Většina lidí byla zabita mimo dohled veřejnosti na odlehlých či tajných místech, kam veřejnost neměla přístup (nebo v oblasti, kde nikdo nebyl). Po velké části obětí se moc nikdo nesháněl. Odhalování masových hrobů obětí komunismu bylo v té době navíc nemožné (kvůli sovětské moci).

    Kolem 7 000 000-10 000 000 lidí bylo zavražděno pomocí uměle vyvoláno hladomoru na Ukrajině - a tenkrát se mrtvoly válely všude. Protože se to stalo během jednomu roku (miliony mrtvých). Ale to je výjimka.

    Kolem 5 000 000-10 000 000 lidí (a to jsem nepočítal 5 000 000-10 000 000 lidí, zavražděných během let 1917-1922 - kde ještě ne vždy se bolševikům povedlo zakrýt svá zvěrstva - mrtvoly byly všude, vzhledem k zabití milionů lidí během pár let a často rychlému objevení těchto zvěrstvech bělogvardějci) bylo zabito od r. 1922 až do r. 1957. 5 000 000-10 000 000 lidí během 35 let! A čas na utajení a zakrytí stop prakticky až do konce existence SSSR. Fůra času.

    Závěrem zopakuji jen, co jsem už uvedl výše:
    Svými komunistickými lžemi můžete oblbovat lidi nanejvýš na Západě, kde nezažili komunismus. Ale ne zde. Náš národ ví moc dobře, co je komunismus zač. Jak to v něm vypadá. Všechna ta zvěrstva – masové popravy, zinscenované politické procesy, pracovní lágry atd. Naši českoslovenští komunisté pouze převzali režim z SSSR – s tím rozdílem, že českoslovenští komunisté nezahubili desítky milionů lidí, jako sovětští soudruzi.

    Stejně tak víme např. o komunistickém Maďarsku, kde během pár let zdejší komunisté povraždili kolem 200 000 lidí. Víme i o maoistické Číně, kde komunisté povraždili kolem 50 000 000-75 000 000 lidí. Tak nevykládejte tu své blbosti. Víme moc dobře, co je komunismus zač. Stejně jako nacismus.

    • Forever Slav napsal:

     Oprava:

     Kolem 7 000 000-10 000 000 lidí bylo zavražděno pomocí uměle vyvoláno hladomoru na Ukrajině – a tenkrát se mrtvoly válely všude. Protože se to stalo během jednomu roku (miliony mrtvých). A navíc z naprosté většiny v jedné oblasti najednou. Ale to je výjimka.

    • Forever Slav napsal:

     Kolem 5 000 000-10 000 000 lidí (a to jsem nepočítal 5 000 000-10 000 000 lidí, zavražděných během let 1917-1922 – kde ještě ne vždy se bolševikům povedlo zakrýt svá zvěrstva – mrtvoly byly všude, vzhledem k zabití milionů lidí během pár let a často rychlému objevení těchto zvěrstvech bělogvardějci) bylo zabito (v gulazích, věznicích aj. místech SSSR - nepočítám teď oběti Holodomoru) od r. 1922 až do r. 1957. 5 000 000-10 000 000 lidí během 35 let! A čas na utajení a zakrytí stop prakticky až do konce existence SSSR. Fůra času.

     • Daniel napsal:

      Hladomor vyvolal západ, tím že záměrně vyvolal chaos, blokády a požadoval platby jen obilím, zjisti si něco z historie Ty propagandisto Studenoválečných dezinformací.

      To tvoje bezpředmětné opakovaní nikoho nepřesvědčí...
      Hladomor byl vyvolán uměle, ale nezapomeň taky, kdo ho vyvolal. Stalin určitě ne. Dál si sem piš ty nesmysly bez souvislostí, nemáš čím argumentovat Banderovče. Všichni Tě zde považují za magora, proto už ani nepřibývají příspěvky jiných a já taky končím, neboť je jasné, že nic nevíš a jen opakuješ jako papoušek naučené fráze s nereálnými čísly obětí a znesvěcováním Stalinova odkazu.

      Tvoje ve skutečnosti protislovanské postoje a žvásty, které opakuješ v zájmu cizí propagandy ( obsahově odpovídající zdrojům ze západní propagandy) zde opravdu nikoho nevzruší...

      • Forever Slav napsal:

       Daniel

       Nebojte - sanitka už je na cestě směrem k vám.

       K ostatnímu:
       To jsou typické židovské-sionistické dezinformace, tentokrát z dílny sovětské propagandy Ilji Erenburga. Hladomor na Ukrajině záměrně vyvolali židé-sionisté – tak, že zabavili rolníkům absolutně všechno – nejen obilí, ale veškeré jídlo, dokonce kysané zelí (to vše se vyváželo na Západ?! Aha…). Bylo všem jasné, že tímto jsou rolníci odsouzeni k smrti. A jednotky NKVD obsadily veškerá obilná pole, aby se k nim hladovějící rolníci nemohli dostat. Kdo se pokusil, ze zoufalství z hladu, vzít byť jediný klásek obilí, byl na místě zastřelen.

       Sovětské archivy nám prozradily, že (židovský) sovětský režim záměrně vyvolal hladomor na Ukrajině nejen z důvodu definitivního zlomení ruského rolnictva, ale také z důvodu rozdrcení ukrajinského nacionalismu.

       Zde je pravda o Hladomoru na Ukrajině

       The Soviet Story-hladomor na Ukraině-1933.mov
       https://www.youtube.com/watch?v=yCaHt9iz5n4

       14:42-16:53
       Tajomstvo skryté za komunizmom I David Duke
       https://www.youtube.com/watch?v=es756ZiUxHk

       PS: Nechápu, jak po tolika lžích sovětské propagandy jí ještě dnes může někdo věřit. Sovětská historie je JEDNA VELKÁ LEŽ. Sovětští (a pro-sovětští) historici lžou, až se jim od huby práší.

       PS: V jistém slova smyslu máte pravdu. Ti samí lidé (sionističtí židé), kteří ovládají Západ, spáchali záměrně hladomor na Ukrajině. S tím rozdílem, že ne prostřednictvím Západu, ale prostřednictvím sovětského (sionistického loutkového) režimu.

 12. niSas napsal:

  Gdyž vyjela varšawská smlouva do Československa, bylo pré v ruské vládě jeden Rus, muselo by se to zjistit na matrice. :-) No já nevím kolik rusů bylo ve vládě, gdyž bylo potřeba vyjet proti Hitlerovi. Asi jako dnes u nás v česku ve vládě? No esli Stalin měl na výběr, bránit Rusko nebo budoucí Izrawel můžeme na něj plyvat, že zvolil Rusko? Dyk to je stejnej vlastenec jako OKamura. A Stalin taky jako budoval a vybudoval velký pracovní tábor, gde se budou mít blboni dobře, ale na rozdíl od OKamury on přemýšlel už tenkrát, že pré na co by blboni makali dozblbnutí a vyváželi to nepřátelům za pár vysraných šekelů, že ať raděj děla jen 5 hodin od pondělé do řtvrtka, že i beztak je na kradení naděláno na desítky let. Jenže to šlo pak zkopce a Gorbačov se svojí rodinou dokázal, že tto de rozkrást mnohem dřív, ostatně stejně jako u nás. Plácl si na to , prostřednictvím moci co pochází z lidu s nějakým hercem z emeriky. Pré se menoval Reagan a dělal mu podržtašku nějakej P.C.Roberts. No to sou známosti, co?

 13. .lak napsal:

  No to výš že jo, tady za zadlužený exekutistan rozvojové země za mrzké mzdy kde lidem již nepatří snad ani voda co tu naprší mohou přeci taky komunisti od pozvratu v 89.

  • .lak napsal:

   Skočilo to sem co bylo na fs ale dnes už to i nevzalo příspěvek jak když tam úřaduje západní ho.not. Mám tam blbě výš-víš ale ty stejně nevýš možná gramaticu ale gramotnost je o něčem inakšijem. :lol:

   • John_Pitralon napsal:

    Máš v tom laku úplnej myšmaš. Za Měsíční vejplatu budem vyrábět do alelujá serepetičky, auťáky pro celej svět, aby si celej svět měl v čem vozit zadky. Postavíš Amíkům raketovej motor a pak si za vydělaný peníze koupíš od nich vodu z potůčka a brambory, co rostou za barákem. A to bude hukot, to bude HDP jak hovado.

    Peter Nagy - Až sa znova narodím https://www.youtube.com/watch?v=HlvtiZDVwtE

 14. martin bareš napsal:

  Pane autore: Ztratil jsem vás i tu trochu víry, že jste schopen se na to podívat z jiného úhlu.

  Vy si něco přečtete, dobře, a pak tomu nasadíte psí hlavu. Tu svou, neoliberalistickou. Viz Vaše úvaha o degradaci školství.
  Znalost práva, toho vašeho, kapitalistického, není vše.

  A to Vám vykám. Jste přesně ten typ ponořený v moři faktů, který znáte. Ale topíte se v něm, unikaj Vám souvislosti. Hodně.

  • Daniel napsal:

   to je tím, že Vše připravuji sám, nemám za sebou žádnou agendu. To chce cílevědomost a tvrdost, ale jak sám píši: jeden člověk nemůže zastoupit celou společnost... Nemohu se tedy zalíbit všem a to není ani účel, stejně tak nemohu v každém okamžiku postihnout pohledy všech účastníků na věc... Ale alespoň se s tím snažím bojovat, jen kritizovat je velmi jednoduché a laciné. To umím také a velmi dobře jako ostatně skoro každý. Víru máte mít v Hodnoty a v Sebe, ne v ,,nadlidské" možnosti autora článků, politika nebo jiné další.

 15. Forever Slav napsal:

  Pravda o selhání sovětského vedení při německém útoku v r. 1941 - vyvrácení neo-stalinských mýtů:
  https://russia-insider.com/en/politics/stalin-gifted-hitler-victory-1941-and-it-cost-millions-russian-lives/ri23768

  Mj. vycházet z výslechů NKVD, prováděných na mučení, tomu říkám výkon. :-)

 16. John_Pitralon napsal:

  Chachariját hroznej je tu. Včera mi ten novej Duong povídá já su něco už nevimco - ale to ne teda tak to u mě klesl... Leda Suchoj Su 35.

  Code Red Kanikuly 2007 https://www.youtube.com/watch?v=WH40ot4q65Q

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!