VZESTUP A PÁD SOVĚTSKÉHO SVAZU: 3. DÍL – DESTALINIZACE

chruscovDEMONTÁŽ SSSR - ZMĚNA PRIORIT ŘÍZENÍ A PODVOD "STUDENÉ VÁLKY"

Globální politika potřebovala zastavení socialistických změn v SSSR a likvidaci socialistického projektu v důsledku Stalinovy politiky, kdy hrozilo, že intelektuální kapacita sovětské společnosti při pokračování kurzu postačí na prohlédnutí marxismu a sama převezme otěže nadstátního řízení, což by byl konec dosavadního modelu globalizace založeného na podvodných filosofiích/věroučeních skrývajících vládu založenou na monopolu na lichvu a do řízení instalovaných uměle vytvořených sociálních skupin ( židovskou diasporou počínaje ). Poststalinské vedení SSSR nemohlo otevřeně přiznat, že se mění kurz z cíle vybudovat suverénní velmoc a socialismus na cíl být surovinovým přívěškem západu. Nezbylo než čekat na vyčerpání a přežití stalinovy epochy a mezitím vhodným způsobem sabotovat SSSR. Společnost si nevšimla této změny směřování, protože ideologie je už hierarchicky třetí úroveň řízení. Marxistickou terminologii používal jak Stalin při realizaci politiky budování skutečného socialismu, tak odpůrci jeho politiky pracující ve všech oblastech proti získání státní suverenity a budování skutečného socialismu.

V roce 1956 světu představili zprávu o „Kultu osobnosti“ Stalina. Podstatou této zprávy bylo to, že tímto dali západní antisovětské propagandě z oficiálních sovětských míst potvrzení (munici) např. toho, že:

- Všechny úspěchy SSSR, které byly tak nadšeně sdělovány celému světu, nebyly nic víc než mýtus, protože válku SSSR vyhrál jen proto, že zastavil nepřítele tím, že jeho postup zastavil těly mrtvých vojáků.

- Ekonomika SSSR není schopna zajišťovat skutečné potřeby společnosti.

- Celá země je všeobecným gulagem, kde vládne pouze strach a hrůza atd.

A z to všeho obvinili Stalina; a proto by průměrný obyvatel Západu měl být vděčen osudu za to, že žije na Západě a západní představitelé za to, že mohou, byť za vysokou cenu, ochránit své obyvatelstvo od hrůz totality.

SSSR se sám vzdal propagandy převahy sovětského způsobu života a ekonomiky prostřednictvím smysluplného(obsahového) srovnávání se západním způsobem života. Nekriticky se chválil SSSR a na západ se nadávalo jen z principu: prezentoval se jako špatný, aniž by se odhalila podstata klamu ( úvěrové hospodářství ).Tento typ prezentování informací je založen na principu "od protikladu". Tj. sovětská propaganda začala dosahovat opačných cílů, než deklarovala.

Chruščovská ,,revoluce" let 1956 - 60 spočívala v tom, že po patnáctileté pauze vracela moc partijnímu aparátu na všech úrovních, počínají partkomy (stranickými komisemi) podniků a konče CK KSSS. V roce 1956-1960 byl likvidován nestátní sektor ekonomiky ( průmyslová družstva v počtu 140 000 skupin zajišťující 9% sovětského HDP ) zabezpečující produkci značné části zboží (oděvy, obuv, nábytek, hračky, apod.), potravin ( ovoce, mléčné výrobky, maso, vejce, ryby = v menších městech potom tyto základní potraviny zmizely z prodeje ) a služeb. V procesu zániku družstev byla individuální licence na výrobu zakázána a postupně tak ze sovětské společnosti mizela i pověstná móda ze Stalinovy epochy ( háček byl v tom, že se hlavní část tohoto zboží nevyráběla ve státních podnicích, ale v družstvech a přitom se jejich produkce prodávala v normálních státních obchodech ) a objevily se obchody s nedostatkovým zahraničním zbožím ( u nás známé jako Tuzex ). V roce 1957 byl likvidován Státní plán a ministerstva odvětví ( kromě obranných ). Takto zmizela efektivní kombinace plánované a tržní ekonomiky a nebyla nahrazena ani jednou, ani druhou.

Cílem poststalinského vedení bylo zdiskreditovat samotnou myšlenku socialismu. Dnešnímu člověku se to bude možná zdát podivné, ale tehdy skutečný socialismus nebyl jen nějakou ( sovětskou ) ideologií, ale především představoval tyto hodnoty:

- důvěru ( víru ) v hodnoty a ideály člověka

- tvoření společné budoucnosti

- emancipaci skrze vědění ( dostupné praktické návyky a vzdělání )

- sociální spravedlnost

Podvod minimálně druhé poloviny Studené války ( oficiálně 1946 -91 ) lze jednoduše doložit následujícími údaji.

Jakmile kapitalistické USA vyhlásily default ( konec zlatého standardu ), nejenže SSSR mohl ukotvit ekonomické vítězství svého socialistického systému, ale reálně mohl nahradit (padlý) dolar svým rublem, ve kterém by se tak propříště vypořádávaly mezinárodní obchody. Tímto krokem by se velmi významně posunul k celkovému vítězství nad svým ideologickým protivníkem. Za tím účelem bylo potřeba, aby SSSR i nadále zvyšoval tlak v hlavních směrech soupeření:

1) Posílit ideologickou konfrontaci

2) Přitvrdit rozpočtové problémy USA, které odmítly (navzdory slibům a smlouvám) vyměnit dolary v držení ostatních zemí za zlato - a tímto tedy poněkud neslavně plně skončil tzv. systém zlatého standardu (kde ta finální verze znamenala americký dollar = jediná světová měna podložena a směnitelná za zlato). Zřejmě aby nedošlo k celosvětové finanční krizi - byl navržen a přijat (kým a jak by bylo také zajímavým tématem) systém nynější, založený na tzv. "plovoucích kurzech" měn.

3) Posílit problémy spojené se světovou ropnou krizí, kdy OPEC ( organizace zemí vyvážejících ropu ) po svém ustavení v roce 1960 začal vytlačovat americko-britské kartely a BP se Shell, který vládl nad těžbou a prodejem ropy od roku 1928. Do roku 1960 se mu dařilo snižovat cenu tzv. arabské lehké ropy až na 1,76 dolaru za barel ( 158,97 litru ), ale poté co se k OPEC přidal Irák, Libye ( důvod jejich destrukce o třicet let později ) a Alžírsko znárodnilo v roce 1971 svoji produkci a dopravu ropy, se zvýšila ceny tzv. lehké arabské ropy na 5,11 dolaru v říjnu 1973 a 11,50 na konci tohoto roku. Nakonec cena ropy přesáhla hranici 40 dolarů za barel.

Avšak sovětské (Brežněvovo) vedení se v tomto období zachovalo přesně naopak. Tím nejen že zachránil USA od úplného ekonomického kolapsu, ale ve skutečnosti stabilizoval celosvětový kapitalistický ekonomický systém, když mu, na úkor zemí třetího světa i Evropy, poskytl dostatek svých reálných zdrojů, výměnou za bezcenné papírky s čísly a obrázky (dolary).

USA po druhé světové válce skrze Marshallův plán ovládli 16 evropských zemí. Růst amerických investic v západní Evropě dosáhl za dvacetiletí 1950 - 70 dvanáctinásobku, v zemích Evropského hospodářského společenství dokonce osmnáctinásobku. Americký kapitál se zde usídlil natolik pevně, že už ani nemusel dovážet finanční prostředky z USA, ale znovu investoval ty zisky, které zde získal. Nejnázornějším příkladem byla Británie. Proto ji také de Gaulle označil za ,,trojského koně" USA: americkým firmám patřilo 70 procent všech zahraničních investic! USA držely západní Evropu pevně pod otěžemi petrodolarů.

Nicméně záchrana dolaru nebyl jediný krok, který vedení Sovětského svazu učinilo proto, aby zachránilo celý kapitalistický ekonomický systém od kolapsu.

Pokud by SSSR odhalil americký „měsíční podvod“, nejen že by to vedlo k naprosté ideologické porážce USA/UK, ale rovněž by to dramaticky zvýšilo jejich ekonomické problémy – jak víme, nikdo nemá rád lháře. Lidé by jim přestali věřit v ideologických otázkách, byznysmeni by zajisté odmítli nadále podporovat americkou ekonomiku, účastí svých investic (v různých formách) v ní, nejen v podobě přímého spolufinancování kosmických projektů, ale i ukončením spolupráce v ostatních oblastech podnikání. Jedním z těchto kroků byl ten, že Sovětský svaz začal s masivními prodeji své ropy na světových trzích. O tom, jak rostla těžba ropy v SSSR svědčí následující údaje.

Rok 1950 – 38 milionů tun.
Rok 1960 – 148 milionů tun.
Rok 1970 – 353 milionů tun.
Rok 1980 – 603 milionů tun.

Již na počátku roku 1960 vytěsnil SSSR Venezuelu z druhého místa na světě mezi producenty ropy. V roce 1970 export ropy a ropných produktů ze SSSR činil 95,8 milionů tun, z nichž 54 % směřovalo do zemí socialistického tábora, 43% do vyspělých kapitalistických zemí a 3% do zemí rozvojových. A objemy těchto exportů i nadále rostly:

V roce 1972 činil vývoz 107 milionů tun.
V roce 1975 činil vývoz 130,4 milionů tun.
V roce 1977 činil vývoz 161 milionů tun

Jeden z architektů strategie ,,vázání problémů" - Kissinger představil projekt ,,výstavby stabilního světového pořádku" za pomoci Sovětského svazu. Britský časopis Economist z 23. září 1972 uvedl, že ,,by se jen stěží daly najít dvě země, které se navzájem v hospodářském smyslu doplňují tak dobře jako USA a SSSR". V roce 1972 byl v Rakousku vytvořen první Americko-Sovětský prognostický ústav, tyto instituce do roku 1976 vznikly po celém území SSSR ( v letech 1984 - 85 potom ve všech státech východního bloku) Roku 1973 otevřely v Moskvě svá zastupitelství americké banky a firmy jako například Chase Manhattan Bank, Bank of America, First National City Bank, Pulman, Occidental Petroleum, General Electric, American Express, Pan American a další. Americké banky začaly masově investovat v Sovětském svazu, mj. do rozvoje těžby zemního plynu a jeho zkapalňování pro přepravu do USA. Ať už šlo o projekt ťumenských nalezišť do Murmanska ( konsorcium společností Tenneco, Texas, Eastern a Brown and Root mělo dodat zařízení v hodnotě 4 miliard dolarů ), nebo o jakutský projekt ( spoluúčast firem Occidental Petroleum, El Peslo a japonských korporací za pětadvacetileté dodávky plynu v hodnotě 10 miliard dolarů). Na zasedání sovětsko-americké obchodní komise v říjnu 1973 bylo také v podstatě dohodnuto, že vzhledem k obrovských energetickým možnostem se bude na území SSSR organizovat produkce náročná na energii - americké společnosti dodají stroje, zařízení a suroviny, SSSR bude platit tyto úvěry vývozem konečné produkce do USA. Šlo o podniky na výrobu čpavku, metanolu, syntetických hmot, mědi, hliníku, feromanganu, etylénu apod. Na obchodním principu za účasti 67 amerických firem se začala rozvíjet výstavba Kamazu - závodu na výrobu těžkých nákladních automobilů. General Motors stavěly automobilky na Sibiři. Tím, že SSSR udržel USA, vytvořil smrtící smyčku kolem zemí OPEC a třetího světa, když tyto již v roce 1981 dlužily 500 miliard dolarů finanční oligarchii.

I přes snahu o likvidaci socialismu prováděnou Chruščovem a jeho týmem, nakonec na přelomu 60/70 let začínalo být jasné, že základy položené ve stalinské epoše jsou příliš silné a životaschopné. Brežněvův kabinet proto záměrně nevyužil 160 miliard dolarového aktiva, získaného v 70. letech prodejem ropy ke stabilizaci zemědělství a výstavbě lehkého průmyslu. V zemích Východního bloku se prosazovala silná centralizace, kterou stupňovali jak národohospodáři ze SSSR, tak zahraniční korporace, pro které bylo výhodnější jednat s nejvyššími představitele jako garanty podnikání ve společných projektech. Přitom se prosazovala strukturální přeindustrializovanost po vzoru marxistické výroby výrobních prostředků. Například 15 milionová ČSSR vyráběla příliš široký sortiment komponentů - asi 80 000 ze 120 000 existujících, což odpovídá národohospodářskému celku o minimálně 90 milionech obyvatel s vlastními zdroji, integrovaném do mezinárodní dělby práce. Toto mělo negativní ekologické i ekonomické důsledky. I přes nepříznivý ekonomický vývoj ( mj. způsobující pokles reálných mezd v 80. letech ) byla provedena nová investiční vlna, která dosavadní strukturální bázi jen kvantitativně rozvíjela, v důsledku čehož kleslo procento Československých výrobků na špičkové světové úrovni z 20% roku 1960 ( tento údaj byl lepší než u mnoha západních států ) na 2% roku 1980.

Vyrostl stínový SSSR-2. Nikoliv stínová ekonomika, ale stín SSSR svázaný jak se svojí stínovou ekonomikou, tak se západním kapitálem, jeho nadnárodními strukturami a západními zpravodajskými službami. Fenomén band výrostků objevující se na západě, který dorazil i do SSSR byl dalším z řady pochmurných výsledků krize pozdní sovětské společnosti v procesu destalinizace. Tento stín za Brežněva znal své místo a čekal na svůj čas. Od poloviny sedmdesátých let se připravoval a po nástupu Gorbačova zcela odstranil fasádu SSSR-1. Reálný SSSR v počátcích let 1980 vypadal jako blahobytná fasáda se snědenými vnitřnostmi. KGB přitom soudě podle obsahu svých zpráv věděla velmi dobře, kde je příčina problémů: ,,...likvidace ekonomických mechanismů stalinské epochy, korupce ve stranickém aparátu a v sektoru státná správy vedly ke zrodu ilegálních podniků a způsobily vznik vrstvy spekulantů, úplatkářů a rozkradačů. Podvodníci nejrůznějšího kalibru, kteří mají přístup k nedostatkovému zboží, se často stávají objektem zájmu zločineckých autorit. Vůdci podsvětí tak získali spolehlivý a perspektivní zdroj příjmů..." - stojí například v analytické zprávě ( pro interní účely ) ministerstva vnitra začátkem 70. let.

 

Nikde nic - typický obrázek z pozdního SSSR.

nikdenic

Strach pozdní sovětské nomenklatury před Stalinem je strach „stínového SSSR“ před původním programem. Strach parazita před zdravým organismem, strach před národem. Namísto korupce je třeba hovořit o podvracení systému, který měl svého času kvantitativní charakter (až do poloviny sedmdesátých let, kdy do země začaly proudit ropné dolary). Všimněme si, že i po připravených pádech režimů Východního bloku v letech 1989/90 došlo k přesunu dalších bohatství států RVHP do spřízněných západních bank a průmyslových skupin.

 
KDO JSOU ,,ONI"? TROCKISTA USVĚDČUJE VYKONAVATELE PROCESU GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ

Pro zjištění toho, co se vlastně stalo se musíme vrátit do roku 1938. Dnes nám všem tvrdí, že ,,stalinské procesy" byly vykonstruované. Není to pravda, mocní nechtějí, abychom věděli o co v těchto procesech šlo. Stalinskému aparátu se totiž podařilo ještě více - skřípnout chapadla globální chobotnici, která skryta parazituje na našich životech. Tzv. Moskevské procesy a proces s ,,jednadvaceti" byly velice autentické, akorát zavádějící byly pojmenování činnosti obžalovaných jako např. ,,trockistické teroristické centrum" a to z důvodu, že by tehdejší veřejnost nepochopila pravdu ( o zednářích nebo o financích schovaných za Marxem ). V tomto článku Vám přináším unikátní přepis záznam výslechu NKVD z 26. ledna 1938. Vyslýchán byl zakladatel Komunistické Internacionály Christian G. Rakovský vyšetřovatelem majorem NKVD Gavrilem Kuzmiem. V přepisu užívám zkratky "KU" ( vyšetřovatel ) a "RA" ( jako Rakovský ). Rozhovor začal o marxismu:

KU: A nejsou snad i přesto pravdivé?

RA: Ano, jsou pravdivé ještě tak pro vedoucí stranických buněk, pro byrokraty a pro masy, tedy jsou vhodné pro lidi, kteří pracují na úrovni členské základny. Takoví tomu musí věřit a doslova to opakovat... poslouchejte mě teď přátelsky a důvěrně: s marxismem se to má stejně jako s antickou esoterickou věroukou – její věřící musí a smí znát jen to základní, hrubé. Když se má vybudit víra, je to pak stejně nezbytná zásada pro náboženství i pro revoluci.

KU: Chcete mi snad odhalit nějaký mysteriózní marxismus, něco na způsob nového svobodného zednářstva?

RA: „Komunismus musí triumfovat, protože jeho nepřítel mu ten triumf zařídil.“ – To je vůdčí teze. Existuje snad na světě větší ironie?

RA: Ale kdepak, zde nejde o žádnou antitezi. Marx z taktických důvodů klame o zdroji rozporů v kapitalismu, nelže však o jejich viditelné existenci. Marx věděl, jak se tyto rozpory produkují a zostřují se až do konečné anarchie kapitalistické produkce coby přípravy komunistické revoluce. Věděl, že se budou všechny tyto příznaky krize dít a věděl také, jak se budou dít – protože znal ty, kteří je produkovali.... Jeho autorská fantazie staví masám před oči asi takovéto ztělesnění „kapitálu“: břichatý průmyslník s brazilským doutníkem v tlamě, přesyceně říhající a svádějící ženy a dcery dělníků... Na druhé straně si ale připomeňte Marxovu krotkost a měšťáckou ukázněnost vždy, kdy nadhazuje finanční otázku. V peněžnictví už Marx onen proslulý vnitřní rozpor kapitalismu neukazuje. Finance jako jsoucnost sama o sobě pro něho jakoby neexistují, a obchod a peněžní trh jsou jenom důsledkem špatného kapitalistického výrobního systému, jsou mu podřízeny a jím určovány. Ve finančních otázkách se tedy Marx jeví jako reakcionář, a také jím k velikému překvapení mnohých byl....

RA: Naposledy třeba ve Španělsku. Vy to opravdu nevíte? A teď mi upřímně řekněte: Nepřipadá vám to přinejmenším neobvyklé, když vidíte takovou pozoruhodnou shodu mezi internacionálními financemi a internacionálním proletariátem? Dalo by se říci, že jeden je zrcadlovým obrazem druhého. A je-li jeden z nich jen zrcadlový obraz, pak je jím proletariát, protože je novější než finance.

RA: Objektivně nahlíženo jsou identické! Jak jsem již ukázal, je to kominterna, která podporována reformisty a celým odborářstvím vyvolává anarchii produkce, inflaci, bídu a beznaděj v masách. A mezinárodní finance, vědomě nebo nevědomě podporované financemi soukromými, tyto podmínky ještě zhoršují a rozmnožují. Už si tedy umíte představit důvody, pro které Marx skrýval vnitřní rozpory financí, jež mu jinak jako bystrému pozorovateli nemohly být neznámy. Ve financích našel spojence, jehož jednání – objektivně nahlíženo – bylo revoluční a již tehdy mělo mimořádný význam....finančník a komunista – oba jsou internacionalisty! Oba, byť různými prostředky a pod rozličnými záminkami, bojují proti měšťáckému státu. Marxista proto, aby takový stát vtělil do svého komunistického nadstátu, je tudíž internacionalistou....Podívejte se, právě jsem mluvil o minci, a přirozeně že si vybavíte její fyzickou podobu z kovu nebo papíru. Kdepak, to co si teď představujete, to nejsou peníze! Obíhající, takříkajíc fyzické peníze, jsou už skutečným anachronismem. Pokud ještě vůbec kolují, pak je to pro jejich činnou službu, ale hlavně z jednoho praktičtějšího důvodu – totiž k udržování iluze, fikce....Tituly, poukazy, šeky, směnky, indosamenty, kursy, platby a čísla, pořád znovu čísla a čísla – to všechno náhle zaplavilo národy jako spuštěný vodopád. Co byly proti tomu kovové a papírové peníze? Ale „Oni“ jako velice jemní psychologové dokázali při své beztrestnosti, umožněné jim téměř všeobecnou nevědomostí, ještě mnohem víc.

Aby si opatřili obrovské toky peněz a mohli je prakticky až do nekonečna nasazovat do svých akcí rychlostí myšlenky, stvořili úvěrové peníze... abstrakci, vymyšlené jsoucno... kredit... už mi rozumíte? Podvod, falešné peníze se zákonným kursem. Jinými slovy, abych mluvil srozumitelněji, banky, burzy a celý ten finanční systém je jediná gigantická mašina k páchání zločinu proti přirozenosti, totiž k zločinu nechávat peníze produkovat peníze, což je jasný atentát proti národohospodářství. A v případě finančníků je to navíc i lichva.
Kreditní, tedy fabrikované peníze jako kapitál vysoko překračují peníze skutečné. Když se vezme v úvahu, že bankám nepřináší úroky skutečný kapitál, ale kapitál neexistující, pak je takové získávání peněz z úroků ještě neoprávněnější než získávání úroků ze skutečného kapitálu, protože v tom prvním případě se bankám kapitál podvodně zvyšuje.
Představte si, pokud to svedete, několik málo lidí s neomezenou mocí jako vlastníky veškerého reálného zboží světa, kteří se tím také stávají neomezenými diktátory všech hodnot v oběhu, tedy diktátory výroby i distribuce. Nebo ještě jinak řečeno, jsou diktátory práce i spotřeby.

KU: To je klamný pohled. Finance, tak jak je definoval Marx a především Engels, jsou určovány kapitalistickým výrobním systémem. Souhlasí?

RA: Souhlasí, ale přesně naopak! Systém kapitalistické výroby je určován financemi. To, co říká Engels a dokonce se pokouší dokázat, není právě ten nejpřesvědčivější doklad tvrzení, že finance jsou určovány a ovládány buržoazním společenským výrobním systémem. A protože je tomu tak, jak vám říkám, nechtěli Marx s Engelsem odhalovat nebo dokonce usvědčovat finance, tento nejmocnější nástroj revoluce, proti němuž je kominterna doslova hračkou pro velké děti. Právě naopak! Marx a Engels museli využít svého nesporného vědeckého talentu k „zakamuflování“ pravdy v zájmu revoluce. A také to s úspěchem udělali.

KU: Vidíte! Vzpomínáte si, jak jsem vám říkal, že pokud finančníci z New Yorku připravují revoluci, činí tak bezděčně? RA: Důvod, pro jaký Engels a Marx kamuflovali pravdu, platí i pro Lva Trockého.

KU: Finančníci jsou bezděčnými revolucionáři a jsou jimi objektivně pro svou duševní neschopnost vidět konečné důsledky svého počínání.

RA: A tomu opravdu věříte? Věříte, že tito skuteční géniové jednají bezděčně? Máte skutečně lidi, které dnes uctivě poslouchá celý svět, jen za pár idiotů? To by byl příšerný rozpor s logikou

RA: Jednoduše to, že jsou objektivně i subjektivně revolucionáři, a to zcela vědomě.

KU: Bankéři? Šílíte...

RA: Já ne. A vy? Zamyslete se nad tím ještě jednou.

KU: Když už bych měl jako vy věřit – a také již skoro věřím – že drží univerzální hospodářskou moc, co by si potom mohli ještě přát?

RA: Jak jsem již řekl: Totální moc! Takovou moc, jakou má Stalin nad Sovětským svazem, ale univerzální.

KU: Dobrá, skončeme tu schovávanou! Kdo to jsou „Oni“?

RA: Vážně si myslíte, že bych tu teď seděl jako vězeň, kdybych na to znal odpověď?

KU: Neřekl jste snad sám, že to jsou bankéři?

RA: Já ne. Upamatujte se dobře, že jsem vždycky říkal jen „mezinárodní finance“, a když jsem je chtěl pojmenovat osobněji, říkal jsem „Oni“ a nic víc. Je jisté, že sami politici a bankéři jsou také jen nastrčené figury, i když je jejich význam značný a oni sami vypadají jako jediní skuteční původci světových událostí....

Představte si, že by dnes Stalin ovládal Sovětský svaz bez drátů, zdí, stráží a s nijak většími zárukami bezpečí vlastního života, než jaké má každý obyčejný občan. Jak by se mohl chránit například před atentátem? Jednoduchým, ale nejúčinnějším prostředkem každého konspirátora: anonymitou! ...Kdo jiný by to dokázal! Jen ti samí, kteří zařídili, že Lenin mohl klidně projet napříč celým válčícím Německem. Když v Anglii také dokázali vytáhnout Trockého z lágru v Kanadě a zařídit mu nerušený průchod všemi spojeneckými kontrolami až do Ruska.

Jenže Lenin, opilý mocí a podporovaný Stalinem, který již moc také ochutnal, a následován národně-ruským křídlem strany, se prosadil silou. A tak se zrodil „socialismus v jedné zemi“, to znamená nacionální socialismus, který dnes ve Stalinovi dostupuje svého vrcholu.

Kdo jsou tedy ,,oni"? Myslíte si, že dolarový miliardáři a část viditelné mezinárodní parazitické ,,elity" jako klany Rothschildů nebo Rockefellerů? Ne, nikoli nutně - většina z nich je pouze součástí ,,programového modulu" - tj. operuje víceméně v právně formalizovaném ( strukturním ) prostředí bank, korporací či politiky. Skutečná moc je však neslučitelná s publicitou a nachází se ve strukturně nelokalizovaném prostředí. Rockefellerové a další nejsou mozkem, ale nástrojem: zkrátka podporují co jim vyhovuje a brzdí/likvidují, co jim překáží. Skrytým nepřítelem jsou autoři, znalci, patroni a administrátoři koncepcí a paradigmat ( tak jak jsme to výše viděli na příkladu marxismu ), podle nichž většina uvažuje ,,samo-sebou" , ale které jsou statisticky řízeny v objektu řízení ( společnosti ) a na základě analýzy a prognózy vývoje ze strany subjektu řízení ( skryté ,,elity" ) bývá upravována výsledná prezentace namixováním koktejlu lží, polopravd a mýtů s cílem získat statisticky většinovou průkaznou kontrolu nad podvědomím/vědomím jednotlivců, cílových sociálních skupin a celé společnosti. Fintou je odhad úrovně chápání cílové skupiny. Je jedno kdo konkrétně aktuálně tyto procesy řídí/udržuje, tito aktéři se obměňují. Záleží na tom tyto procesy identifikovat, dostat do vědomí společnosti a začít je řídit podle našich zájmů a podle objektivních zákonitostí.

 

Použitá literatura:

V.V. Pjakin - Západ a SSSR: Jak ve skutečnosti probíhala "Studená válka"
Milan Syruček: Kissinger ve službách Bílého domu
Zpřístupněné Moskevské archivy
Zděněk Šámal - Ruské mafie
Valerij Torgašev - Stalinský SSSR a chruščovská parodie na něj

 

Předchozí části:

http://www.nwoo.org/2019/04/28/vzestup-a-pad-sovetskeho-svazu-2-dil-stalinsky-sssr/

http://www.nwoo.org/2019/04/27/vzestup-a-pad-sovetskeho-svazu-1-dil-revoluce/
37 Komentářů k VZESTUP A PÁD SOVĚTSKÉHO SVAZU: 3. DÍL – DESTALINIZACE

 1. Helda napsal:

  Díky autorovi! Další kus mozaiky, nad kterými bolela hlava, jsou zasazeny na své místo. Přeji si, aby se co největší množství lidí s jeho řádky seznámilo a konečně začalo svoji hlavu používat jako nástroj k přemýšlení a ne jako magnetofon na do nekonečna opakované oficiální lži.
  Mimo všechnu ostatní problematiku, jsem dostala i odpověď na otázku, která mi vrtala hlavou: proč, jak a na jakém základě vlastně vznikl v osmdesátém čtvrtém roce v ČSSR Prognostický ústav, k čemu sloužil, co sledoval a co vlastně prognostikoval? Hrozné je to, že mezi těmi, koho tento ústav odchoval, je mj. náš exprezident V. Klaus, i současný prezident M. Zeman. Co můžeme očekávat? Co říkáte?

 2. HVzV? napsal:

  V SITUACI KDY 30 LET NAŠE INTELEKTUÁLNI KAPACITY SPALY SE MÁME DÁT USMRTIT

  dalšimi popisy časů minulých.
  Autor,DANIEL NOVÁK by měl urgentně přehodiot výhybku a dokázat na přiklad popisovat co maji občané dělat,aby se dostali ven z chomoutu ČR DNEŠNI speciality kapitalismu bez přivlastků,vycházejiciho z gangsterismu.
  Proč pan autor nenapíše jak se stalo,že Němci,kteři válku prohráli zažili hospodářský zázrak,jaký systém to způsobil a jak je možné,že dnes tento systém plati 10 eur na hodinu aniž by se zhroutil.
  Hezky by mohl popsat jak bývalý režim dával každénu v přepočtu 11 000 korun Nepodminěného základniho přijmu a proč se to jmenovalo jinak,KDE TO ZMIZELO A KDO TO KRADE DODNES .

  NAJDOU SE AUTOŘI,KTEŘI NÁM UKÁZI CESTU JAK Z NAŠICH dnešnich SRAČEK VEN?

  Ještě chvili všichni mohou diskutovat nad minulosti a padnou nad tim únavou.

  KDE JE NÁŠ BIFTEK PANE AUTORE,NEBO CO VLASTNĚ PŘINÁŠITE HA?

  • Daniel napsal:

   všechno postupně, nebo si myslíš, že takové procesy jdou popsat v kostce? Kdo nezná minulost, bude ji nucen opakovat. Klíč k pochopení současnosti se nachází i v minulosti. Anebo si myslíš, že současnost vznikla dnešním ránem?

   Teď konečně můžeme odškrtnout, jak to bylo s Marxismem, Stalinem, prognostickýma ústavama, mezinárodníma financema a v podstatě celým 20. stoletím. V každém mém článku je kousek receptu na konečné menu, např. ,,Jak jsme zničili Republiku", tak minimálně ta pasáž o osvětlení infrastruktury ( a neudržitelnosti pro normální ekonomiku ) státního dluhu, tu bych dal do toho Vašeho voličského programu, který občas zmíníte. Ať hezky osvětlí, jak to jejich ,,hospodářství" funguje a proč si stát pořád půjčuje a kam ty peníze jdou, když platíš celkem 60 - 70 % z příjmu na daních ( přímých z práce i spotřebních )...

   Tvoji výtku budu adresovat tzv. ,,historikům" a tzv. ,,politologům", tzv. ,,sociologům" a dalším, kteří jsou placení i z Tvých daní a lidi jako já je musí suplovat.

   Tvoji nasranost se současným stavem chápu ( také jí trpím )biftek bude, ale sám nevznikne, nedoroste, neporazí se a neupeče. Teď ve fázi, kdy teprve dorůstá na porážku a Ty už evidentně čekáš netrpělivě u talíře. Ale to je neslušné:-D

   • HVzV? napsal:

    SAKRAMENTSKÝ DANIELI JESTLI JSTE OPRAVDU AUTOR TAK VÁS

    vítáme mezi nás nejlepši výkvět z čertovy zahrádky,kterou ČR má.
    MA počátek vám zkusime tady dát,že našim cilem bude

    ZKUSIT HLEDAT,STEJNĚ JAKO VY O TOM NOŽNÁ SPOLEČNĚ S NÁMI BUDETE MOŽNÁ PSÁT KDE JSOU NAŠE PENIZE.

    Pěst na oko dá 2 000 000 000 000 korun které nám ukradla ČNB a zabunkrovala je,aby v bunkru čekaly na zaplaceni části dluhu Ameru.
    Dáme to zvlášt nebot neni jisté,že se přispěvek vypaři

    • HVzV? napsal:

     DANIELI, SOCIOLOGA PANA KELLERA TU MÁME,ALE DOPADL prý V eu STRAŠLIVĚ

     sociologii prý maji rádi majitelé velkých peněz a dávaji mnoho škváry,aby prý ta věda byla proti panu MARXOVI.
     No a on se profesor prý se radši
     rozhod,že vycouvá z EU a bude psát knižky které nikdo nečte,ale špásista to je.
     No a neomarxismus zase je doménou povalečů z pražské kavárny ,kteři přišli z myšlenkou pana Gramsciho.
     Dal ji na papír hned jak ho pustili z basy.

     ON ROZPOZNAL,ŽE SVĚTOVÁ REVOLUCE NEBUDE, NEBOT DĚLNICI A ROLNICI SE BUDOU RADŠI MLÍT MEZI SEBOU V KULOMETNÉ PALBĚ VÁLKY.

     A nakonec dělnici a rolnici přešli ve změněné formě pod kapitalistu ZUCKERBERGA,kde mu zas jako kapitalistovi dělaji jako otroci dolary,on je za to zcenzuruje ,jejich adresy prodá a pak ho jeho kámoši,majitelé velkých peněz stejně zatlači pokutami zpět do garáže odkud vyjel, nebot se svých zákazniků nezastal.
     Pražská kavárna tvrdi,že je schopna udělat z ČR bordel,rozval a zadluženi, aspon na několik generaci

     A TEPRVE POTOM DOMORODCI PŘEVEZMOU UČENI NEJEN maxe ALE I LENINA STALINA A TROCKÉHO JEN TO FIKNE.

     Tak nevime,zda doporučit KSČM,která má v programu SOCIALISMUS,ale prý nevi jak ho dodělat,nebot je zapotřebi vlastnit a snad znovu znárodnit, výrobni prostředky nebot družstevnictvi je málo a je proto na pytel..
     Chtěli jsme se na to komunistů zeptat,ale mocnář zodpovědný za propagaci marxismu řekl,že se boji prý agitovat a vše dělá za něho jejich velký šéf a máme mu zatelefonovat.
     No to jsme nemohli udělat, nebot je v Turecku a tak myši maji rej!
     No uznejte pane Danieli,jestli tu všichni nepracujeme jako fčeličky nebo ne,biftek bude NÁŠ!

     TAK TOŽ JAK TO BUDE OPRAVDU,BYLA BY TAM NĚJAKÁ TA rada a VIZE?

   • HVzV? napsal:

    DANIELI MOŽNÁ MÁTE SPISOVATELSKÝ TALENT.CO TAK SCHROMAŽĎOVAT MATERIÁL PRO BEZCELER

    postupně s použitim právě zdejšich myšlenek lidových komentátorů,které už tady jsou hezky sepisovány tak řikajic samy od sebe!.
    Pracovni název by mohl být

    JAK JSME ZNIČILI NAŠI REPUBLIKU A Z RUIN SE KOUŘI!

    No a mohlo by se začit Německem ,obrázky rozvalených měst,postav pohybujicich se v těch rozvalinách,kde se prožene občas nějaký sovětský tank a samohybné dělo.
    Tady by šlo napsat,že tak vypadá ve skutečnosti ČR vytunelovaná na kost a dnes už v pozici rozvojové země typu Kongo či Bangladeš, směřujic do konečného statutu Banánová republika.
    Hodil by se tu i nějaký ten odkaz na film,kde Sověti osvobozuji Reichstag A SAMOPALNICI BĚHAJI JAKO O ZÁVOD a naši kombatanti by tu dali nějaké ty revolučni písničky typu Bruselská internacionála .
    Tak a pak najednou REPUBLIKOU ČR OBCHÁZI STRAŠIDLO STRAŠIDLO VZTEKU OBČANŮ.

    Tady by jste si možná trochu přilhal, protože většich holubiček než v ČR neni,ale ono by se to teprve mohlo do nějaké té hrůzy vyvrbit a mohla by to být haškovská prča, jak by věc dostala vlastni život,nebot by se mohli najit mizerové,kteři by ji tu dokonce sami odkazy živili ,ovšem zas na druhé straně občané penize nechtěji na oko si stěžuji a jen jeden je chce a sice pan Zassas..

    TAKOVÝ BEZCELER BY PSAL SÁM ŽIVOT,CO VY NA TO SPISOVATELI?

   • HVzV? napsal:

    DANIELI MY TU NA BIFTEK NEČEKÁME MY HO TU PEČEME,ŽE ANO?

    a tak se k nám přidejte a začněte ho s námi obracet.
    Popište jako archeolog dále jak Amici povolili do německého základniho zákona ZZ provizorni ústavy, artikl č.20,hned po válce,aby zase národ nevolil pana Hitlera ,nebot zrovna prohráli válku a podepsali pouze bezpodminečnou kapitulaci a žádnou Mírovou smlouvu,nebot by museli vypláznout válečné reparace atd.
    Neškodilo by,kdyby jste našel artikl snad 146,toho ZZ,kde se píše kdy se stane BRD konečně státem de JURE nebot ted vlastně neexistuje nebo exietuje jen de fakto atd
    To by byl objev pro zdejši veřejnost jak swiňa no ni?
    a cirkus Humberto by mohl pokračovat dále..

  • Daniel napsal:

   jak Němci dosáhli současného stavu? Právě díky válce a tomu, že od 90. let vlastní většinu české ekonomiky ( viz. článek ,,Jak jsme zničili Republiku" ), přičemž nám nezaplatili ani reparace ( http://www.czechfreepress.cz/podoteky/diagnoza-vlastizradci-nebudeme-narusovat-hitlerovu-svrchovanost.html ) . Co s tím dělat, přestat sem tlačit ty jejich ,,investory" a podpořit naše družstevní podnikání a kooperace. Ale zkus to vysvětlit Babišovi a těm kriplům z demobloku, kteří se vzájemně hádají, kdo má pod sebou větší hromadu hnoje. A požadovat po NSR okamžité splácení válečných reparací, kdy tyto peníze půjdou ihned do projektů pro lidi a budování naší soběstačnosti, aby je ten dobytek nestihl rozkrást a zase neskončili v rukou skopčáka.

  • HVzV? napsal:

   Je docela možné,že tomu pane DANIELI nemusite rozumět,ale můžeme se vzájemně poučovat a jsme tu zvědavi,zda vám přitom nepraskne žilka.

   http://e-republika.cz/article4113

 3. Petr C napsal:

  Danieli, to jste napsal dobre. Kazda investice z ciziny jsou ztracene hodnoty v budoucnosti. Jedina zachrana je podporit druzstevni podnikani a mistni kooperace. Investovat sami do sebe.

  • proud napsal:

   Tak! A k tomu zase potrebujes obcany,protoze ovcan to jen pojmenuje napriklad "ceska" posta,nebo "ceska" sporitelna,a hopsa si vesele dal pod nuz..........

 4. jik napsal:

  Doporučuji knihy Sovětská civilizace I a II, překlad části druhého dílu je na http://pospolne.cz/article/default/56. V knize Bůh synergie jsem se také snažil popsat marazmus v souvislosti s tzv. Katyňským masakrem. Je to záležitost mravní bídy, měli se moc dobře.

 5. Daniel napsal:

  na základě naší diskuze jsem přepracoval koncepci materiálů, co připravuji. Do konce května by to mělo být hotovo. Děkuji proto zúčastněným, hlavně "HVzV?" a "proudovi", za podněty. Ono to totiž není jen o psaní článků u klávesnice, spoustu informací jsem získal v praxi - z "terénu" - a ze spolupráce s ostatními. Takové info. bývají nejcennější, proto nesmím na tuto stránku činnosti zapomínat. To bych byl potom jako ty místní oficíři - xindlové, kteří se uzavřou do sebe a do moře faktů, a mudrují v opozici proti ostatním, kteří musí reálně fungovat.

  Teď se zase na pár týdnů odmlčím, ale pak to bude stát za to. Takto funguji několik let, nejvíce jsem prý místní protektorátní hlídky nasral v roce 2014 svými články ke 13. "výročí" 11. září 2001, kde jsem přeložil mj. práce Dimitriho Khazelova a Roberta Steina a doplnil je sérií dosud v ČR nepublikovaných snímků a souvislostí. Asi 200 000 lidí si to přečetlo ( vyšlo mj. na NWOO a převzato na Svobodných novinách, Czechfreepres, Orgo-Netu i Hájkově Protiproudu ).

  Mimo tyto činnosti se věnuji dalším ,,záškodnickým" akcím, zkrátka přilejvám olej do ohně proti režimu, kdekoli se dozvím, že je něco potřeba. Ty právní souvislosti, uvedené v článku ,,Jak jsme zničili Republiku", myslíte, že mám odkud? Z vlastní praxe, kdy jsem pomáhal nejmenovaným občanům asi ve 2000 případech proti tomuto (pa)systému. Část poslanců znám osobně a proto vím, co je to za loutky ( a proto je nemůžu ani cítit a naopak), to už jsem si více rozuměl s Jakešem a gen. Lorencem, než s nimi.

  Více raději ani psát nebudu, už tak mají pěnu u huby, jen o mě slyší. Nebudu jim dávat záminky. Každopádně já nejsem novinář, takže je zbytečný za mnou posílat podřadné kriminálníky jako na Kuciaka, tady by mohli přijít k úrazu...

  Zatím se tu všichni mějte!

  • proud napsal:

   Tvuj pristup a nefanaticnost,otevrenost,bez ruznejch nenavisti co kalej pohled,se mi zamlouvaj...........

  • HVzV? napsal:

   PANE DANIELI,NIKAM NESPĚCHEJTE ZKUSIME Z ČSV DÁT PODPORU CO PŮJDE

   a to zejména našimi podpůrnými názory a uvidime jestli se diskuse chyti a zda se vám budou hodit..
   V Evropě se právě ted rozhořivá ostrá diskuse jak zajistit stát o kterém píše nepolitická ČSV v prvnim článku Národniho programu občanů voličů,jehož definici jistě znáte dáváme ji tu často,

   ALE POZOR ,ANIŽ BY BYLO POTŘEBNÉ NOVÉ ZNÁRODNĚNI.

   Je bohužel smutným faktem,že agitačni ruka KSČM neumi fungovat a ti vycinkani zápasnici jsou bez vedeni a neumi napsat ani tak jednoduchou věc jako je realizace jejich PROGRAMU,který prý snad je archaický či co a oni nevědi co s nim.

   Vidite,že nahoře vyšel článek pana admina

   VRATME OHLUPOVADLA TEM KDO JE PLATI

   Ovšem odezva je mizivá.Domorodci nechápoh,že majitelé velkých peněz pracuji jako včeličky a neni divu,že ředitel prý hlásá společně se všemi polit subjekty,že ohlupovadla patři těm,kteři v nich pracuji,tedy jemu.
   Ten bohatý člověk však zapominá,když už mu ty sdělovadla patři,platit za nás koncesionářské poplatky.

   To je zlé, protože pak není možné v ohlupovadlech uveřejnit skvělé plány občanů voličů,aby bohatli oni a ne nenažrani majitelé velkých peněz včetně pana ředitele.
   Věřime,že si rozumime a nebude na škodu,když zvážite spolupráci,která sili jak byk a bude mohutná jako dobře vyžraná swiňa.

   • proud napsal:

    "ALE POZOR ,ANIŽ BY BYLO POTŘEBNÉ NOVÉ ZNÁRODNĚNI."...............:-)))))))))))))))))))))))))))))),bez uplnyho a naprostyho znarodneni a rovnostarstvi zapomen na jakoukoliv dobrou a hlavne spravedlivou budoucnost pro kohokoliv,krome GP!

  • HVzV? napsal:

   VEDENI ČSV BY VÁM RÁDO DOPORUČILO PANE DANIELI,ABY JSTE ZKUSIL

   rozvinout budouci snad bezceler do tady námi recenzovaných kapitol.které by mohly být postupně uveřejnovány třeba i tady na nwoo v přijatelné zkrácené formě,aby se mohli tvorby účastnit i lidoví komentátoři a dodat co si o tom mysli ve formě doporučeni dalšich odkazů atd.
   Pak by se nestalo,že věc půjde šejdrem a vaše mosazná hlava bude zdobit všechny síně slávy co jich jenom je,vetkány mohou být mozaikově i průběžné dalši události a zdejši web se může pod vedenim našeho el comandanta otřásat v základech nebo taky ne.

   NEZAPOMENTE,ŽE NA NÁS ČEKÁ USKUTEČNĚNI VIZE PROGRAMU VOLIČŮ

   No a jak vidite už z debat je to fuška,nebot domorodci se chtěji jen bavit typem CHLÉB A HRY jenomže brzy přidou o oboji a zůstanou jim ohnuté hřbety,nizké platy a k tomu pár jelit na hřbetě od cenzury policejniho státu dnes pod

   ČSSD,KTERÁ LŽE UŽ VE SVÉM NÁZVU.NO NI?

   • Daniel napsal:

    samozřejmě nějaký odkaz, o kterém třeba nevím, by se hodil...

    • HVzV? napsal:

     JUSO ŠÉF,JUNGE SOCIALISTEN KEVIN KÜHNERT/spd Německo/

     se zkusil pustit do boje za socialismus ke kterému je zapotřebi znárodněni VÝROBNICH PROSTŘEDKŮ, jinak je to bluff,přičemž jeho řešeni je,že chce misto znárodněni, zdanit koncerny,které se většinou prý mazaně zdaněni vyhýbaji, nic neplati a volá po kulturni diskusi v tomto směru.
     SPD v Německu se totiž motá na mistě a žádnou pořádnou diskusni kulturu O VIZI BRD neni schopno zavést.
     Bohužel je situace v ČR ještě daleko horši.KSČM,která má socilismus v PROGRAMU byl amputován šéf propagandy a nový šef prý tvrdi,že propagandu za něho bude dělat přeceda a tak ho zaměstná a on padne.

     CO SE TAM V TÉ PARTAJI DĚJE JE ZÁHADOU A KRYTO MLČENIM!,

     Žádné voliče a jejich program se tam akceptovat PRÝ nesmí,zvláště je zakázán článek č.2 NPV

     Požadujici zastaveni naháněni sympatizantů KSČM na Facebook,kde maji dělat penize pro kapitalistu a majitele FB ZUKERBERGA, právě ti zmizelÍ dělnici a rolnici nebot je za to chce FB zcenzurovat, jejich adresy a data prodat,aby TEN KAPITALISTA vydělal nenažraně penize ke svým prý 30 miliardám!

     VOLIČI SPOLEČNOSTI ČSV BY TOTIŽ CHTĚLI OBČANSKOU PŘIMOU DEMOKRACII TJ OTEVŘENI ZABLOKOVANÝCH DISKUSNICH RUBRIK POD ČLÁNKY KSČM NA JEJICH WEBU PLACENÉM Z ROZPOČTU A TO NEJEN U VELKÉ STRANY KSČM,ALE U VŠECH POLIT SUBJEKTŮ!

     To zlý ředitel tisku a tv majitel ohlupovadel zveřejnit nechce a šermuje petici,že bude dále patřit tv těm,kteři v ni pracuji,tedy jemu...

     Sláva vznikajicimu bezceleru

     JAK JSME ZNIČILI REPUBLIKU A Z RUIN SE KOUŘI!

 6. John_Pitralon napsal:

  Back in the USSR - Trump style! https://www.youtube.com/watch?v=3QKhwZQmQok

  Klamné operace - Reaganova metoda https://www.youtube.com/watch?v=GqnCy8anNes

  • HVzV? napsal:

   DĚKUJEME EL COMBATANTOVI PITRALONESCU ZA MUSIK REBEL PŘISPĚVEK

   a vyzvědačské materiály.
   Domniváme se,že právě ted započalo sestavováni bezceleru,které pod názvem

   JAK ZAJISTIME I MY Z ČR NIČENI CELÉHO SVĚTA A Z RUIN SE BUDE KOUŘIT

   pravděpodobně to povede spisovatel DANIEL.Kniha bude mit odkazy podobného rázu a z psanim jak je partné a vidite se už začalo jaksi už teď friško fiško.

 7. HVzV? napsal:

  PANE DANIELI DOUFEJME,ŽE SI PŘEČTETE V ČR NEZNÁMÉ SDĚLENI,ŽE

  Majetek zavazuje,

  JEHO UŽIVÁNI MÁ BÝT K PROSPĚCHU CELÉ SPOLEČNOSTI!

  Pro ty,kteři neumi pořádně česky to tu dáme cizokrajně,aby ovčané pochopili odkud se berou tlusté mercedesy a gigantické platy,které si vymohli sousedé a dnes jsou předmětem závisti ČR domorodců!

  Artikel 14 Abs.2 GG:
  Eigentum verpflichtet.Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der ALLGEMEINHEIT DIENEN.

  Tak to je to tajemstvi proč majetek má sloužit ku prospěchu veřejnosti a proč se konal hospodářský zázrak pravičáka pana Ludwiga Erhardta kancléře Německa na rozdil od ČR,kde se jím cpou už tak plné kapsy našich zlodějských lapků..

 8. HVzV? napsal:

  V BEZCELERU,KTERÝ BUDEME PSÁT A TO CHTĚ NECHTĚ SE MUSIME NAUČIT

  jejich heslo PENIZE NEBO SMRT, samozřejmě jejich ne naši jak je tomu dnes,kdy si vy mizerové myslite,že žijete v ráji,ale neni to pravda, sedite v kotli a zmrdi pomalinku přikládaji koks POD KOTEL upečou si vás a pak sežerou usilujic o vaše zdravi!

  Normálně by to měla být práce ministerstv,ale ti nevzdělanci vyhráli očividně své diplomy v tombole nebot by dávno sepsali poučnou brožurku

  CO JE TO SOCIÁLNI TRŽNI HOSPODÁŘSKÝ SYSTÉM A JAK JIM NAHRADIME DŘEVNÝ KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ VYCHÁZEJICI Z GANGSTERISMU

  Který nám tu implantoval president ODS a nyni nám visi na krku jako chomout a umožnuje vylupováni republiky brzy na plech!

 9. HVzV? napsal:

  OBJEVUJI SE MYŠLENKY ,ŽE V ČR NEEXISTUJE ANI LEVICE ANI PRAVICE

  a cenzurovaná ČSV se prý připravuje volat,že by měly vzniknout NOVÉ struktury a hnuti,které by se prokazatelně distancovaly od dnešnich a bylo by jasné,že s nima dál vylupovat už tak zubožený dnešni stát ČR nechtěji.

  Současně by byly schopny začit prosazovat opravdu dolidárni stát,namisto dnešniho rabijátského,jehož základem je smrad z vadného zákona 800 000 exekuci,vadný projekt policejniho státu a zničeni Středni třidy,která přestože všude v Evropě je základem státu u nás prakticky v důsledku vadného státu, neexistuje.

  Jestliže se chtěji dnešni polit.subjekty objimat vzájemně ve smticim objeti neomarxismu ,povalečů z pražských kaváren,kteři tvrdi,že rozvali na sračky celý stát zavedou tyranii falešného humanismu a teptve pak budou domorodci zubožené Banávové republiky s hlavnim městem AFRIKY schopni akceptovat lépe učeni pana Marxe at s tim jdou lidově řečeno do prdele.

  AŤ SE TY NYNĚJŠI ZACOFANÉ POLITICKÉ KREATURY ,KTERÉ UŽ DOSTALY NEVÁBNÝ LIDOVÝ PŘIDOMEK ZMRDI, DUSI MEZI SEBOU NEDĚLAJI NANUCOVÁKY NÁM OBYČEJNÝM OBČANŮM,KTEŘI BY CHTĚLI KLID A MÍR!.

  Kdo je proti,ať to tu napíše a zdůvodni i proč!

 10. niSas napsal:

  Vy HZVZ toho hodně namluvíte kolem toho kapitalizmu. Že jen gdyž to bude bez přívlastků, že se z teho konečně uděláme. Fujky,,

  Za ušetřených tisíc korun se dalo v osmdesátých letech přežít celý měsíc. Dnes by s tou stejnou tisícikorunou, podloženou eště státními aktivami banky československé šlo zaplatit velice lehce pár návštěv v hospodě, říkají tomu ekonomika. Očividnější je to v ceně bytů. Za cenu bytu v osmdesátých letech, někeří blboni lehce touto investicí zaplatí pár nájmů, něgdo jeden,. Ožebračování probíhá na noha frontách, říkají tomu ekonomika potažmo demosgracie. Čili znehodnocování užitku a plynulé zdražování základních životních potřeb, o kerých předci mysleli, že jednou, gdyž by se sečetla všechna snaha všech předků dohromady musí být zdarma, že by to snad ani nebylo jinak možný. Na tento rozvoj máme být hrdi a děkovat nejchytřejším, nejzdatnějším v písmu, slovního přednesu, věčným studentům odborných odbornosti a speciálním výběrově voleným zastupitelům, keří celé věky "pracují" na tom abysme neměli furt nic a voni to dokázali. Dokázali, že to dokážou. Dokázali, že to gdykoli dokážou znovu a tomu se říká demogracie. Mnoho kokotů dennodenně sní o demogracii, kerou budou volit přímo až do úplného vyčerpání.

  A to je podle učení eschatologa. to už má váhu. Heh

 11. HVzV? napsal:

  PANE SASINE,LZE OCENIT,ŽE JSTE JEDINÝ,KTERÝ TADY CHCE PENIZE

  ovšemže toho namluvime,když přemlouváme 8 395 132 voličů,že by bylo lepši než prát se ostrými myslenkami mezi sebou zajimat se , kde jsou naše penize.
  Také všem řikáme dejte nám do ruky pořádně těžké kladivo a my vám ukážeme,že vaše problémy jsou hřebiky.Chce to někdo?Odpovidáme NIKDO!:
  Kolik už tu bylo těžkých miglanců,ale,aby pochopili co je obsahem Národniho programu voličů, tak to je pro ně uchem ven a to je vše BEZ IDEOLOGIE DOSTANETE TAK JEDINĚ DO OKA BŘEVNO .
  Z tohoto důvodu začalo hledáni opravdových intelektuálnich velikánů a ne těch co budou čekat,že jim to vše za ně vybojuje kdosi jako za komunistů,kteři dnes už jsou jen hlouček nebožtiků a žádnou dalši silu už sestavovat nechtěji.

  NAVRHUJEME JASNĚ.POZNEJTE MIZEROVÉ CO OBSAHUJí ČLÁNKY NPV JINAK SE NA VÁS VŠECHNY VYKAŠLEM.

  Hleďte tu dotáhnout pořádné inteligenty a až jich bude dost poznáte to, jinak budete muset všecho dělat sami a vite jak dopadli sedláci u Chlumce NEBO NE?.

 12. niSas napsal:

  Nejdříve se začne krádeží, odcizením, ze za-kona, neprodejné půdy po předcích (že jako dycky stáli za howno) , pak je odeženete od společného rozpočtu a nakonec je budete do konce světa přesvědčovat, že nemá cenu volit svoje potřeby, ale že nejlepší je volit zas tupitele, keří budou volit potřeby za vás. Až to budete mít v kupě bez přívlastků , použijete větu eschatologa....

  nejlepší metoda na goje je vysrat se do studny, pak moudře promluvit o stavu studny: „hle ve studni jsou sračky“ , uspořádat konferenci o žumpách, darovat gojům daň ze sraček a začít mezi nimi hledat viníka, založit stranu „za čisté studny“ s politickým programem chcaní do studánek, vyhrát volby s novými xichty a sloužit lidu

 13. HVzV? napsal:

  PANE SASINE JAKO KROCAN BY JSTE FAKT USPĚL. HUDRY HUDRY!

  počkejme si v klidu,zda nám pana Daniela neoddělalo zděšeni jakmile si přečetl zdejši komentáře.
  On se možná objevi a vzdělaně vám vysvětli vo co de ovšem pokud si věci osvoji a dostuduje,to chce uzrát .
  No pane Sasine už vidime,že v republice jakoby nebylo nikoho,kdo by zuboženým domorodcům chtěl pomoci a vysvětlit srozumitelně těm nevzdělancům, jak na to.
  Zdá se ,že ani vy to nevytrhnete ,nebo ano?

 14. HVzV? napsal:

  NAŠI Z ČSV VÁM SASINE NAVRHUJI POZEMNI REFORMU

  zdůvodnit náležitě a zaslat žádost o přidšleni půdy na pana majitele TV,který manipuluje informace a krade hlasy voličů,aby zas volili blbě parlament a tak zajišťuje výrobu vadných zákonů.

  Tu by pomohlo zejména to,že by se pustil do pana Babiše a chtěl po něm pozemkovou reformu.

  CILEM BY BYLO VRÁTIT PŮDU NÁM SYNŮM A DCERÁM NAŠI MÁMY,ABYCHOM SI MOHLI SAMI VYPĚSTOVAT BRAMBORY.

  Jen se podivejte jak vadný Parlament ZVOLENÝ VADNÝMI INFORMACEMI pana majitele TV a hromadných sdělovadel přikázal útlum pěstováni brambor a ty nahradil řepkou.

  2000 69 236 ha BRAMBORY 325 338 ha ŘEPKA
  2010 27 079 ha 368 824
  2018 22 889 ha 411 802

  ZDE JE NUTNÉ POŽADOVAT,ABY NÁM VRÁTILI POLE A PŮDU NEBOT BUDEME BRZO OKRADENI O PENIZE ZA DRAHÉ BRAMBORY

  Ty si přeci můžeme vypěstovat sami.

 15. niSas napsal:

  Sem typoval, že podíly proud pobere za dva roky a už to je nějakej měsíc po splatnosti, Nejde to vytrhnout, sme v blízko úvrati gde ti "slušní, spořádaní" blboni budou ječet, "zachraň se gdo můžeš", páč ani sto opic nevytrhne cicvilizácu z jejich řiti. A už sem to psal, tak znova. Navalit půdu rovným dílem synům a dcerám od naší mámy, navalit rozpočet a volit do něj jen svoje potřeby a poctivě to sečíst. No a gdo to po té době pochopil?

 16. proud napsal:

  Az se to naucis napsat cesky a pochopitelne,stejne tak to i vysvetlit,pak to pochopi kdekdo,takhle to mozna chapes jen ty sam a pitomec eschatolog..........

 17. Robo napsal:

  Mal si pravdu, nisas, Oud je len malý český čúračik, pravdepodobne zaplatený.
  Bol som blbý, že som mu dával šance.

 18. proud napsal:

  Ani nema smysl se k tomuhle cos stvoril vyjadrovat Robiku..............ja jen abys vedel ze jsem to cetl.......

  PS: mas "dobry" kamarady,cas ti je predvede.....inu,svy k svymu.

 19. John_Pitralon napsal:

  Ale neni tam žadnej kokoment, nevidim NATO. Kamandíre, bioroboti už jdou.

  Nezvládám svojí DOSPĚLOST. https://www.youtube.com/watch?v=SbVuDh24deg

 20. HVzV? napsal:

  PANE SASINE DĚKUJEME ZA VÁŠ BOJ O NAŠE HEKTARY

  kdyby jste se ozval a chtěl tady předepsat návrh dopisu pro majitele ohlupovadel čili veřejnoprávní televize,klidně vám to tu můžeme při vám hodici se přiležitosti sepsat nebo i vy tady sám k naši ruce navrhnout.
  Poslat to emajlem i všem poslancům z Parlamentu,který je sestavován z našich ohlupovadly ukradených hlasů, by taky neškodilo!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!