1968 – OKUPACE nebo POMOC?

tankyCO SE NA TEN POVĚSTNÝ ROK 1968 PODÍVAT OČIMA GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ, PROTOŽE PŘES STÁTNÍ ŘÍZENÍ SE NA NĚJ DÍVÁ KDEJAKÝ MILOVNÍK PROPAGANDY? Nejdříve je nutné pochopit, že událost vstupu vojsk Varšavské smlouvy je víceúrovňovou záležitostí, takže pokrýt všechna hlediska je nemožné. Každopádně si uvědomme jednu věc - Člověk nevidí svět takový jaký skutečně je, ale takový jakým je on sám a že není možné vidět celou pravdu, ale jen její úhel. Zkuste se tedy se mnou podívat úhlem Globálním, tedy celostním. Možná to uděláte poprvé. V ty dny bylo jednotkami Varšavské smlouvy zabito 137 čechoslováků (a zahynulo za různých okolností i 106 okupantů).

Dnes se snaží naše mrtvé mnozí uctít, ale jediné co dělají je, že tančí na jejich hrobech v tangu odporné propagandy a to ať už z jedné, či druhé strany.

Jedni tvrdí, že se socialismus v ČSSR zdiskreditoval a proto se občané i část vedení státu rozhodlo jít cestou demokracie, kapitalismu a svobody a to se nelíbilo SSSR a tak nás zabral.

Druzí tvrdí, že v ČSSR zuřila "kontrarevoluce", že v SRN byly připraveny jednotky NATO a že kdyby vstup vojsk situaci "neurovnal", tak by náš pokus o přechod na Západní stranu, vyprovokoval válku Varšavské smlouvy versus NATO a 3. světovou válku.

Kdo má pravdu? Jedni nebo druzí a nebo je pravda jinde? Co to zkusit rozebrat pěkně od začátku?

S politickými reformami začal již prezident Novotný, který rehabilitoval tisíce politických vězňů a méně "tlačil na pilu" co se týče sovětizace společnosti. V 60-tých letech byla naše republika "vlajkovou lodí" socialistického bloku. Nedokázali byste najít tak maličkou zemi kdekoliv na světě, která by byla soběstačná prakticky ve všech průmyslových sférách a to od výroby letadel, lodí, aut, vlaků až po potravinářství, zbrojní výrobu atd. Navíc v té době bez větších ekonomických výkyvů a za, na tu dobu, slušných životních podmínek (nejen na socialistické poměry).

Jenže nic neroste donekonečna a v socialismu už vůbec ne. Komunisté (přesněji marxisté) se rozhodli s výstavbou obrovského množství sídlišť, protože kde se daří, tam se rodí hodně dětí a mladí lidé jaksi neměli kde bydlet. Navíc byrokratický aparát narostl do obrovských výšin a zbytek ho musel uživit, což by nebyl problém, trošku by se utáhly opasky a jelo by se dál, ale o tom nechtěli komunističtí pohlaváři ani slyšet a snížení životní úrovně obyvatel nehodlali v žádném případě dopustit a tak přišli s "reformami".

A pozvali si na ně "odborníka" Otu Šika, komunistu židovského původu, ředitele ekon. ústavu ČSAV. A ten přišel se svou pověstnou "třetí cestou" mezi socialismem a kapitalismem. Ve své podstatě v některých oborech zrušil centrální plánování, dal velké pravomoci jednotlivým podnikům, zrušil vměšování státu do některých oblastí, navázal ekonomické kontakty hlavně se SRN, ale i jinými západními zeměmi.

Co ještě udělal? Garantoval státem zisk podnikům a dal jim pravomoc zvyšovat cenu výrobků. Stejně tak i garantoval platy zaměstnancům a to i tehdy, když se jejich podniku "zrovna nedařilo". Co myslíte, že se logicky muselo stát? Podniky neměly potřebu tolik vyrábět, stačilo zvýšit cenu jejich produktů a zisk se "objevil". A pak dali z těch zisků lidem vyšší platy. A to fungovalo přesně tak dlouho dokud nezačala rapidně klesat produkce, kvalita a výkonnost lidí. Proč se to dělo? Snažili byste se, kdyby vám někdo garantoval stále vysoký plat a v případě neplnění by to zatáhl ze státní kasy? Proč tato "pyramida" ČSSR nepoložila? Protože v tomto "reformním modulu" nejelo zdaleka celé hospodářství, ale jen část na kterém se to mělo vyzkoušet. A tak se sice mezi lidi dostávalo více peněz, ale díky snížení produkce bylo těžké cokoliv kvalitního sehnat. A jak na to zareagoval "reformátor"? Zadal firmám kvóty kolik toho mají vyrobit, čímž popřel svou předchozí teorii, že dá podnikům volnost. A co udělaly podniky, aby se vešly ekonomicky do kvót? Zmrazily platy, přestaly vyplácet odměny atd. Ale vedle v podniku, kde na tomto modelu nejeli, se měli dělníci pořád stejně. Ota Šik jim předvedl co je to "kapitalismus" v jeho podání.

Takže to přineslo zmatek do celého hospodářství i do rodin. Experiment se nepodařil? Nebo podařil? Z ekonomického hlediska to byl průšvih, ale z hlediska řízení naprostá bomba. Ota Šik totiž začal své bludy hlásat i ve vlastním pořadu v televizi, který byl celý o tom: "Podívejte se kolik hodin pracujete a co za to máte a teď vám ukáži na příkladu, kolik za stejnou dobu vydělá dělník na Západě. A proč to? Když máte všichni státem garantovanou práci, tak máte logicky malé platy, aby tu práci mohl mít uměle každý břídil"

Co se dělo dál? Byl vyhozen? Kdepak. Reforma se nepovedla, ale Dubček z něj udělal místopředsedu vlády!!!! Proč? Protože to co měl za úkol splnil na jedničku. Ovečky, zcela bez imunity co se týče propagandy, začaly ve velkém volat po Západu, aniž by je napadlo, že jim ten nápad vnukli komunisté (trockisté) co se dostali k moci!!!! A pak se vzápětí zrušila cenzura. Začaly se vydávat knihy a časopisy co se dříve nesměly. Zakládaly se nové, nebo staronové organizace a bylo snazší dostat se na Západ. Lidé se začali samozřejmě pomocí těchto organizací politicky angažovat. (Už je jasnější, proč Havel volal po občanské politické angažovanosti, neziskovkách atd? Protože to jsou neskutečně výkonné informační nástroje na to, jak ovlivnit občany, tedy jak změnit politické klima ve společnosti bez toho, aniž byste museli vyhrát ve volbách). Co den, to v tisku antisovětská propaganda. Kovaní komunisté byli jako zpátečníci vyhozeni z vysokých pozic a odstaveni bokem.

Nic se neděje samo od sebe, tak svět nefunguje, to znamená, že vstupu vojsk muselo něco předcházet. A to "něco" jsme si právě popsali. Připomíná vám to něco? Ukrajinu? Majdan?

Přihodilo se něco tak zásadního, že se armády pěti států o síle půl miliónu lidí rozhodly obsadit malou zemi uprostřed Evropy. Něco tak zásadního, že se poprvé v historii (!!!) sebrali všichni členové politbyra SSSR a vyrazili do Čierné nad Tisou na jednání s komunisty "rebely" vedenými Dubčekem. Něco tak zásadního, že si kvůli tomu Brežněv s Dubčekem mnohokrát telefonovali. A vždy se řešilo totéž: "Co v tom ČSSR blbnete, včera zase vyšly ve všech novinách i časopisech protisovětské články, jak to, že vůbec nic nemáte pod kontrolou? Proč neplníte to na čem jsme se usnesli v Bratislavě a pak v Čierné? Jak to, že s tím nic neděláte?"

A co na to A. Dubček? Výmluvy, vytáčky, lhaní, mlčení, pokusy o ospravedlnění a žádost o více času k "dání věcí do pořádku". Na co čekal? Proč to dělal?

Čekal až se situace natolik vyhrotí, že už to jiným než ozbrojeným vstupem vojsk na naše území nepůjde (protože dělal pro Západ) a nebo to byl jen naivní idiot, slaboch, nebo si neuvědomoval, že je ZCELA nemožné, aby se při rozložení celosvětových sil ČSSR odtrhlo od směřování Moskvy? A co bylo pro SSSR tak zásadního na "demokratizaci" ČSSR? Rozpadala se jim jejich říše, už nebyla jednotná a mohli se "nakazit" další. Navíc přestala fungovat na hranicích Pohraniční stráž starým režimem a co kdyby toho opravdu využil nepřítel?

Vrcholila tzv. Studená válka. Obě strany chrastily zbraněmi a ukazovaly zuby. Američané těžce prohrávali ve Vietnamu a potřebovali to komunistům nějak osolit. Na koho si vzpomněli? Pamatujete na můj článek o Stalinovi a Trockém? Gottwald na popud Stalina také demonstrativně "předvedl", že bojuje proti trockistům a odstranil kovaného komunistu Slánského, který byl i se svými kolegy z židovských levicových kruhů zlikvidován. Byla to jen ukázka síly, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Trockisté ale jeli u nás zvesela dál a pod heslem, které se hodí i na trockisty z dnešního Bruselu, "socialismus s lidskou tváří", se rozhodli dehonestovat SSSR a komunisty, kteří USA drtili ve Vietnamu. Invaze a popisy západních novinářů o "tisících mrtvých" civilistech v ČSSR se jim k tomu mělo skvěle hodit.

Opravdu si někdo myslí, že bylo možné, aby se ČSSR odtrhlo v roce 1968 z Východního bloku a přešlo na Západ a SSSR by jen tak pokrčilo rameny? Opravdu si někdo na této planetě myslí, že to bylo možné? V dané celosvětové situaci?

V předvečer invaze volal Brežněv prezidentu USA Johnsonovi jestli stále hodlá dodržovat dohody z Jaltské konference a ten ho ujistil, že ano. Čechoslováci opět prodáni Západem a využiti k dehonestaci SSSR, socialismu a komunistů jako jeho užiteční idioti.

A co Brežněv a SSSR? Svou nepředstavitelnou stupiditou hraničící s nepříčetnou demencí nechali situaci zajít tak daleko, že to co řešil Západ v ČSSR na 1.prioritě řízení (světonázorová) a na 3. prioritě (faktologická), začali řešit nejprimitivnější prioritou č. 6 (prostředky přímé likvidace - válečný konflikt). Brežněv a SSSR ve zkoušce z chápání globálních procesů a řízení neobstál.

Bylo dobře, že Čechoslováci vyšli do ulic? Ovšem, vždyť jsme byli napadeni agresorem v momentě, kdy se nám začalo lépe dýchat, i když to byla jen a pouze vějička na kterou jsme se měli chytit a také chytili, aby byl SSSR a Východní blok ve světě vykreslen jako banda idiotů, což byla mimochodem pravda.

Nalijme si konečně čistého vína. Vyndejme hlavy z vlastních rektálních otvorů a přiznejme si, že jsme byli pouze užitečnými idioty Západu a že Sovětský svaz tímto aktem prokázal, že neví, nezná a ani neumí.

Když USA zjistilo, že šlo dostat během relativně krátké doby Sovětský svaz do tanků, aniž by museli vystřelit sami jediný náboj, tak to použili za řadu let znovu. Ano, Afghánistán. Další operace kterou v SSSR nepochopili, že má vést k jejich odpisu (postavit proti sobě muslimský svět) a do které se nechali zatáhnout jako nesvéprávní hlupáci.

21. srpen 1968 by měl být na úrovni nadnárodního/globálního řízení připomínkou toho, že když nejsi konceptuálně silný, tak tě převálcují vždy ti, co mají vyšší míru chápání než TY! Stačí ti dát čichnout toho co nemáš a co ti chybí (v tomto případě svobody), aniž by ti ji mohli/chtěli dát a ty jen budeš dělat a umírat za to, aby měli "náboje" pro propagandu proti tomu, kdo ti klečí na krku.

A jak dopadl Otík Šik? Emigroval, v době kdy se potil Dubček před Brežněvem, do Švýcarska (bydliště Globálních elit), kde učil (okamžitě po emigraci!!!) a přednášel - hlavně v Basileji a Manchesteru, aby si užil svých 30 stříbrných.

A Dubček? Ten byl sesazen a na čas uklizen jako velvyslanec do Turecka!!! Za to, že kvůli němu musel Brežněv zaútočit na jednoho vazala? Divný trest za "protisocialistický odboj", že? Teprve v roce 1970 byl vyhozen ze strany.

Tak který tábor z úvodu má větší pravdu? Ani jeden, že? Ti první používají neexistující Sovětský svaz jako munici proti RF, která je dnes mnohem menším státem (o 151 miliónů lidí), s menším přímým vlivem a zcela jinou ústavou. A ti druzí se zastávají něčeho, co napadlo naši vlast a vraždilo naše občany. Obě skupiny se rozhodly, že na naše mrtvé nahází své vlastní výkaly.

A komunisté, přesněji marxisté? Jsou dnes nebezpeční? Když byly v RF prezidentské volby, tak celý Západ podporoval Putinova největšího "konkurenta" (dá-li se někdo vůbec za jeho konkurenta označit) a tím byl Pavel Grudinin, ředitel Leninova sovchozu, kandidující za KPRF, tedy komunisty. Chápete? Západu a Globálním elitám je jedno jestli je někdo komunista, islamista, pedofil, nekrofil, nebo masový vrah, ale když bude ochotný pracovat pro jejich zájmy, tak je vše v pořádku. To jen naši nechápající, úlisní idioti "bojují" ve válkách, kterým nerozumí a ani je neumějí hrát.

A co ta věta z úvodu? Byla to skutečná okupace? Dovedete si představit, že by při okupaci Německými nacisty došlo k tomu, že dav s vlajkami obstoupí hitlerovské tanky a pokouší se je zapálit, nebo popsat barvou? Všichni "hrdinové" by byli zkoseni kulometnou palbou a ulice by zely prázdnotou. Kde se v našincích vzalo tedy tolik odvahy? Oni jednoduchým "oťukáváním" velmi rychle přišli na to, že se o opravdovou okupaci nejedná. Byla to tedy pomoc? Nikoliv. To pouze jedni marxisté (trockisté) zběhli na druhou stranu a ti druzí je zkusili zastrašováním dostat zpět. Povedlo se jim to až v roce 1989, kdy se stalo naprosto totéž a ČSSR se přimklo k Západu, ale to je již jiná story.

Západ. To je to místo kterým se dnes šíří islamizace a neomarxismus s cílem vyhladit původní obyvatele.

"Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pro zájmy toho, kdo chápe více."

Nedopusťme již nikdy, aby byl náš národ šachovou figurkou ve hře mocných a aby naši občané dělali šašky v globálních politických procesech, kterým nerozumí a které absolutně nechápou.

Neustále musíme získávat vyšší míru chápání globálních procesů a pak vést ke vzdělávání i druhé, jinak budeme dělat stále stejné věci, ovšem se stupidním očekáváním jiných výsledků.
24 Komentářů k 1968 – OKUPACE nebo POMOC?

 1. Luko napsal:

  Pekná lekcia z KSB (Koncepcia sociálnej bezpečnosti). Pjakin by mal radosť (z pána Petra Nováka).

 2. commit napsal:

  Podle Anatolije Golycina bylo vše plánované. Dubček, Husák i Šik hráli předpřipravené úlohy.

  • proud napsal:

   Tak je to prece vzdycky!

   • proud napsal:

    Zmeny nastanou az tehdy,kdyz lidi budou hrat to co si sami predpripravej ;-)

    • commit napsal:

     O trvalé změny nešlo, od začátku bylo naplánováno násilné ukončení. Šlo o otestování reakce imperialistů na falešnou liberalizaci.

  • trtin napsal:

   dekuji vojskum Varsavske smlouvy a SSSR predevsim za prozita nadherna a bezstarostna leta - o 20 let navic diky jejich bratrske pomoci v r 68'...

   dnes uz chapu urcite "represe" predesleho zrizeni, nejen pro ten kazdodenni hnus od satanisticko-fasisticke havloidni pakaze...
   ..dnes uz jde o nasi existenci a existenci nasi zeme...

 3. Ilona napsal:

  Generál plukovník Leonid Ivašov : V Rusku bude brzy revoluce . . .

  https://noemova-archa.estranky.cz/clanky/historie-potopy-sveta/

 4. John_Pitralon napsal:

  "Přísně tajný sklad atomových zbraní v Brdech"
  https://www.youtube.com/watch?v=rQLbiwrcbeY

 5. proud napsal:

  Okupace nebo pomoc? :-)))))))))))))))))))))))))) Noooo,mohli jsme bejt zasranou kolonii jako jsme dnes uz od valky a dneska bysme vlastne uz ani nebyli,co by nebylo vytraveny a zniceny supermarketama,to by zdrhlo do sveta a splynulo s ovcanskejma lidoopama...................a ctvrta rise by uz byla davno oficialni.

 6. Novapalo napsal:

  Toto bola "šťastná okupácia". Asi nikdy v histórii za posledných 200 rokov sa neudialo také šťastie okupovaným, ako sa stalo Slovákom......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Dúfam, že zasa prídu okupanti z Východu, teda Ruskí, Slovanskí, aby nám zasa pomohli.......
  Dúfam, že tí okupanti Ruskí z východu prídu už čo najskôr. To je moje Slovanské, Uhorské presvedčenie. A dúfam, že okupovaní Slováci pochopia konečne, že každá okupácia, ktorá prišla z východu, už od dôb starej Tartárie, bola šťastie pre Slovákov, Uhrov.

 7. Helda napsal:

  Jedna věta mě v článku hodně vadí, i když jinak lze souhlasit a dávám palec nahoru.
  Věta zní: "Navíc byrokratický aparát narostl do obrovských výšin a zbytek ho musel uživit, což.........."
  Dnešní státní byrokratický aparát je několikrát vyšší a navíc je třeba započítat i všechny extra vzniklé agentury (Městská policie např.), milion ne-ziskovek apod., všichni placeni z našich daní. Navíc, dnešní počet občanů je poloviční než v době existence ČSSR a to, oproti dnešku, pracovali úplně všichni bez rozdílu. Dnes navíc ještě krmíme armádu tmavých i bílých nemakačenků, platíme jim živobytí, lékařskou péči, bydlení, jejich dětem přispíváme na všechno možné i nemožné. Ať to někdo spočítá a budeme se divit, že ještě existujeme.

 8. Helda napsal:

  Ještě jedna poznámka. Měli jsme parlament, ale senát ne. Poslanci nebrali za svoji funkci plat, jen náhradu toho, co by si vydělali a maximálně cestovné. Nebyly žádné výbory a podvýroby a spoustu dalších vyžíracích taškařic při vládě. Ministr byl zodpovědný za to, co rozhodl, nebo naopak. Nebyl žádný prostor k tunelování a vykrádání podniků. Něco se sem tam ulilo, ale v celku to byla kapka vody v moři. Dnes je to katastrofa, kterou možná nepřežijem.

 9. benmil napsal:

  Proč Husák, proč Šik? 68 byla Dubčekova sólová akce. Dokonce ani Biľa v tom nejel.

 10. benmil napsal:

  Biľak

 11. proud napsal:

  "Člověk nevidí svět takový jaký skutečně je, ale takový jakým je on sám a že není možné vidět celou pravdu, ale jen její úhel."................tyhle zavadejici kecy o pravde me akorat tak serou,hadam ze to vymyslel sam GP protoze jemu to dela nejvic prace,kdyz si clovek mysli ze existuje x pravd. NEEXISTUJE!!! Pravda je ke kazdy jednotlivy udalosti jenom jedna jedina,vsechno ostatni uz jsou spekulace,nebo lzi!!! Protoze pravda,to je popis konkretni udalosti bez emoci a spekulaci,tak jak k ni doslo,jak se stala,bez jakykoliv "omacky" kolem,a ta je vzdycky ke kazdy udalosti jenom jedna jedina!

  • proud napsal:

   Jestli si k tomu nejakej Ferda z Horni Dolni prida nejaky jeho osobni picoviny........je uz vec dalsi,ktera nema s pravdou nic spolecnyho,jen s jejim zkreslovanim,az lhanim!

   • proud napsal:

    Je to podobny jako nase hrani si na slavny Slovany,kteri by se za nas akorat stydeli a vyhnali by nas jako odpadliky a na nejaky haploskupiny by se akorat tak zvysoka vysrali se slovy: "Chovas se jako Slovan? Pak jsi Slovan! Ale se svinskym charakterem Slovan nikdy bejt nemuzes,kdybys mel haploskupinu zlatou!!!"

    • Eva napsal:

     Žádné hraní na Slovany neexistuje!
     Jsme jiní než západ, letos jsem jela sama na Balkán, když mi lidé málo rozuměli a ptali se mě odkud jsem ((je rozumět slovanskému jazyku, maďarština je směsí turečtiny a východňarštiny, Uherské kmeny pocházely odtamtud a Turecko bylo v Panonii 150 let) než byli koncem 17.stol. vyhnáni), stačilo říci že jsem z Češka, tak říkají našemu státu a rozzářili se jako vánoční stromeček.
     Takže tak.
     Lidé, kteří žijí dlouho na západě, pochytí to západní nadřazené chování a myslí si, že jsou všichni na východ blbci.
     Nejsme, vystačili jsme si vždy sami, nepotřebovali jsme kolonie a hordy otroků.

     • proud napsal:

      To vubec neni o tom,ze bysme byli blbcema,prave naopak,nejhorsi a nejnebezpecnejsi zkurvenej charakter,je ten zkurvenej,ale genialni,jsme genialni prasata zkurveny,staci se jen podivat jak se chovaj tvy sousedi,jak bezohledne a jak na tebe serou,"Slovani",mila "Slovanko".Drivejsi opravdu Slovani zili spolu,pohromade,ale tak,ze se jeden druhymu neznechucovali ozralym rvanim do noci a podobne!!!!

     • proud napsal:

      Vsechno je to jen o mire bezohlednosti!!!A v ty jsme skutecne neprekonatelni v celosvetovym meritku,horsi dobytek nikde na svete nenajdes!

     • proud napsal:

      Tolik zavisti a pomstychtivosti s pretvarkou a prdelolezectvim se ve svete totiz nikde nevidi,v tom jsme skutecne "Slovansti" mystri nad mistrama!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!