O jakém ,,trhu“ to básní naši PR analytici a ekonomové?

eubankNásledkem idiotismu a záškodnictví představitelů ekonomické vědy, činitelů státního aparátu a korporátních skupin ( exploátoři ,,lidských zdrojů" ) nemá společnost žádné povědomí o řízení ( plánování ) ekonomiky.
Plán obecně - jako takový - představuje: Celek konkrétních cílů a ukazatelů, které podléhají objektivní kontrole. A také komplex opatření ( scénář, možná mnohovariantní ) ohledně využití různorodých ( objevených a konkrétních ) zdrojů a prostředků pro dosažení vybrané množiny cílů.

Tato definice je volně použitelná i na plány společensko-ekonomického rozvoje. Je to velmi užitečný popis plánu jako takového, protože je z něj jasné:

 • že plán společensko-ekonomického rozvoje, to je souhrn cílů výroby a rozdělení produkce a scénář řízení (řízení má vždy záměr, nelze řídit při absenci cílů) mnohaodvětvovým výrobně-spotřebním systémem;
 • a tržní mechanismus je jedním z možných prostředků samoregulace fungování mnohaodvětvového výrobně-spotřebního systému, který (pokud to umíme dělat) může být naladěn na realizaci těch či oněch zadaných cílů výroby a rozdělení produkce.

Jinými slovy, v obecném případě mohou určité plány-scénáře společensko-ekonomického charakteru obsahovat využití tržního mechanismu pro dosažení vybraných cílů, a jiné plány-scénáře společensko-ekonomického charakteru mohou vylučovat nebo blokovat samoregulaci mnohaodvětvového výrobně-spotřebního systému tržním způsobem – kompletně či částečně v některých aspektech. Kultovní prezentování takzvané „tržní ekonomiky“ a „plánované ekonomiky“ jako navzájem se vylučujících alternativ pramení z povrchnosti, nevědomosti a hlouposti takto vystupujících představitelů „ekonomické vědy“ a papoušků a „analytiků“ žurnalistiky.

O otázce zavedení plánového principu celostátního měřítka do ekonomiky kapitalizmu J.V.Stalin skutečně psal. V „Ekonomických problémech socialismu v SSSR“ je následující:

Výraz"srůstání" je nevhodný. Tento výraz zaznamenává sbližování monopolů a státu povrchně a popisně; avšak neodhaluje ekonomický smysl tohoto sbližování. Jde o to, že v procesu tohoto sbližování dochází ne prostě k srůstání, nýbrž k podřizování státního aparátu monopolům. Proto by bylo třeba zavrhnout slovo "srůstání" a nahradit je slovy „podřizování státního aparátu monopolům“ („Ekonomické problémy socialismu v SSSR“, „Poznámky k ekonomickým otázkám, souvisícím s listopadovou diskusí v roce 1951“, část 8 - „další otázky“)

Zdálo by se J.V.Stalin v uvedeném fragmentu nic nepíše o plánování celostátního měřítka v podmínkách kapitalizmu, nicméně vyvstává otázka:

Co probíhá během takzvaného „srůstání monopolů se státním aparátem“, přesněji – v procesu „podřízení státního aparátu monopolům“? Pokud si představíme podstatu činnosti ředitelství monopolistických celků a státního aparátu, pak je odpověď prostá: Plánový princip, to je kultura plánování rozvoje a organizace výroby, plánování a organizace vývoje nových produktů, která se zformovala v mezích odvětvových monopolů a mnohaodvětvových koncernů kapitalistické společnosti, když ta vyčerpala své možnosti růstu zisku kapitalistů a začíná si osvojovat novou oblast činnosti – plánování a organizaci výroby ve státních a nadstátních měřítkách, v důsledku čehož jsou ředitelství monopolů nuceny podřídit si státní aparát všemi dostupnými prostředky, který pro změnu je nucen pod tlakem koncernů organizovat ekonomické plánování celostátního měřítka v zájmech monopolů, a přesněji – v zájmech kapitalistů, majitelů těch monopolů.

A nyní ten proces zašel tak daleko, že státy pod tlakem nadnárodních monopolů vytvářejí orgány nadstátního řízení (MMF, Světová banka atp.), stále více a více se vzdávají své suverenity v oblasti národohospodářské politiky a financí, avšak přitom se vyhýbají samotnému termínu „plánování“, aby nestavily soukromé podnikatele a obyvatelstvo před otázku o tom, jak se realizuje přinucení k plnění plánů a kontrola jejich plnění v globálním měřítku a kvůli jakým cílům se to objektivně dělá.

Spektrum výroby díky vědeckotechnickému a organizačnímu pokroku roste a nakonec – v rozvinutých zemích – dosahuje úrovně demograficky podmíněného dostatku. Avšak, není to doprovázeno strukturní transformací národního hospodářství, zkrácením pracovní doby, aktivizací tvůrčí aktivity obyvatel vně oblasti placené účasti na společenském sjednocení práce.

Místo posuzování cest řešení těchto problémů západní ekonomičtí analytikové posuzují problematiku umělé podpory zaměstnanosti obyvatel při existující strukturní organizaci výrobně-spotřebního systému - kde je každý přívěškem svého pracovního místa - a ospravedlňují umělé zkracování životnosti výrobků (kdepak, že proti tomu třeba Greta protestovala ) a kult módy. Při tom sami přiznávají, že je možné navrhnout a vyrobit ledničky a pračky, ergonomicky optimální a s životností 20-30 let a více, a za pět let plně uspokojit poptávku po nich. Ale pak by se ekonomika kapitalizmu zastavila, vzrostla by nezaměstnanost, kriminalita atd. A to nelze dopustit.

V souladu s tím je tedy třeba na podporu existujícího systému společenských vztahů – tj. davo-“elitarizmu“ - rozvinout průmysl zábavy (zbavit času ty, kdo nemají kde pracovat), a podřídit poptávku pravidelně se měnícímu kultu módy a snižovat životnost výrobků, aby bylo možné podporovat zaměstnanost a udržovat systém při životě.

Příčiny jsou známé - prodejnost sociologů, ekonomů, politických komentátorů a vykladačů, kteří mají osvětlovat tuto problematiku a místo toho blábolí o ,,investicích" a ,,důvěře investorů" - takové blábolení nikomu nevadí, nikoho k ničemu nezavazuje, nikoho neuráží a je hlavně veřejnosti úplně k ničemu...
43 Komentářů k O jakém ,,trhu“ to básní naši PR analytici a ekonomové?

 1. HVzV? napsal:

  PANE DANIELI.NEPOLITICKÁ ČSV ZKOUŠI PROSAZOVAT SOCIÁLNI STÁT

  do prvniho článku naši zubožené ÚSTAVY.Nikdo však nevi co to je!!!!.
  Jeden poslanec od komunistů,kterého jsme se na sociálni stát ptali tvrdil,že ho maji komunisti KSČM v Programu.
  Když jsme mu řekli,že je to konstrukt hluboké pravice,bouchl nás po hlavě tvrzenim,že jim to pravice UKRADLA!
  V tom momentě jsme se váleli všichni smíchem.
  Dovolime si vám připomenout,že k tomuto soc.státu patři i

  SOCIÁLNÉ EKOLOGICKÝ TRŽNI HOSPODÁŘSKÝ SYSTÉM

  Ministerstvo skopčaků dokázalo kdysi sepsat útlou brourku

  SOZIALE MARKTVIRTSCHAFT-WAS IST DAS?

  Prý to stačilo Němcům,kteři prohráli válku rozdat a oni se všichni stali boháči.
  Viděli jsme v TV toho Klause,který kdysi s Némci diskutoval o systému pro ČR a oni mu ho nabidli.
  Ten nevzdělanec se nafukoval,že on dá Česku

  KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ

  no a nikdo z intelektuálhů se ho nezeptal co je to BEZ!
  A tak domorodce ČR dal vykrást na plech.No nemohl by jste fakt napsat též tu brožuru,abychom se topili v penězich a neožirat švrčky?
  A tež co si myslite o tom,že si dali ti Němci do ZZ ARTIKL 14 odstavec 2,který zni:

  Eigentum verpflichtet.Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Algemeinheit dienen.

  Co to proboha je za zvirře?

  NO VĚŘITE PANE DANIELI,ŽE BY PODOBNÁ BROŽURKA BODLA?
  Uvidime,zda stejného názoru je i profesor Erwin,který tady začal vystupovat v konspiračnim románu prý jen pro ČR snazvem

  REVOLUCE PRO 21.STOLETI MŮŽE ZAČIT...

  • Eschatolog napsal:

   dokážeš se bez brožurky vysrat ?

  • HVzV? napsal:

   ZDA SE,ŽE 30 LET ZEŠOKOVANI DOMORODCI ČR SI PŘEDSTAVUJI STÁLE

   že by každou chvili měl za ně někdo z politiků zajistit jejich vylepšeni jejich byti,kdosi má zastavit jejich masivni zadlužováni,uchránit před exekutorem.
   Skládaji marně naději,že jim to snad zajisti zase nějaká čerstvě vzniklá mocná strana.

   30 let se to nestalo vznikaji dalši politick subjekty a opět ohlupuji svými "PROGRAMY"které nejsou ani v nejmenšim opatřeny souhlasem těmi,které maji "zastupovat" a neexistuje na to žadný přimý mechanizmus,kterým by se to těm slepým patronům mohlo sdělit.
   V ČR přišla jako prvni Společnost voličů na to,že bude třeba,aby sami voliči se zkusili ve vlastnim zájmu sjednotit na svém návrhu svého PROGRAMU,jinak dojde zcela určite k jejich pokračujicimu ZADLUŽOVÁNI a rabováni.
   Vše co ještě má nějakou cenu bude jednoduše vadnými zákony ukradeno.
   Brzy přijdou na řadu samy úspory voličů,obiráni nizkými platy už tu je a zmizi i jejich daně vykradenim rozpočtu.
   Rozhodnutim opravdové vlády světa složené z banksterů ze dne 29.3.2019 dojde na problémy s financemi,které se už začinaji klubat.
   EU bude prvni,která se zaměři nejen na ČR a všem co se daji zajisti nejprve vykrádeni jejich rozpočtové kasy na př 2% na zbrojeni,nebo neomarxismem znamenajicim podporou darmožroutů i tim,že každého, kdo se bude bránit označi tzv politickou korektnosti tj překrouceného názvu pro lež,za svého nepřitele!

   Je na čase se ptát,kde jsou nae penize a tedy i náš biftek!

   • HVzV? napsal:

    ZKUSIME TU ZNOVU DÁT FILM CO JE TO KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ

    je to dlouhé,kdo to vydrži zjisti,e na konci pan president Roosvelt slibuje Americe něco podobného Sociálnimu státu,ovšem k tomu uż tam nedošlo a pan president umřel.
    V nově vzniklých státech Evropy však ke vzniku tohoto státu došlo a je to dnes stále úspěšný vyvozni artikl právě Nemecka.
    Neni však čeho se bát nebot zákony na něho navazujici si mohou státy upravovat na svůj kabát a o ten ČSV jde.

    https://m.youtube.com/watch?v=uuLYmzscoSM

    Je to ten Kapitalismus s láskou a cz titulky,pokud to ještě nemázli!

    • HVzV? napsal:

     Vzhledem k tomu,že náš starý kozel už penize nejen nechce,ale i nepotřebuje ,

     je ho možnéé udělat ho třeba zahradnikem.
     Cela Evropa chce válečné reparace,bratři Polaci 800 miliard eur sice za komunistů už odřekli,ale to prÿ jen za dederony.
     Řekové neodřekli nic a tak možná dostanou okolo 300 miliard eur.
     Ten starý kozel by mohl dát vykon,dostat erekci a žadat po ministu zagraničnich věci ČSSD i nášich 3,6 bilionů korun a ty si mezi sebou rozdělime už sami
     emajlem.
     To bychom ho mohli dokonce i volit a jeho oslavy by nebraly konce!

     • HVzV? napsal:

      Na konci toho filmu nahoře "KAPITALISMUS S LÁSKOU" dojemně umirá slavný americký president Roosvelt

      A S NIM I JEHO SEN O NOVÉ DRUHÉ LISTINĚ LIDSKÝCH PRÁV

      která jsou Americe dodnes upirána.
      Všimněte si,že po jeho smrti se kazatelé jeho administrativy rozešli do poražených zemi celého světa a dali tam nikoli

      KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ,ALE VYMOŽENOSTI SOCIÁLU

      Ty tady mezi námi šiři zlá ČSV a proto musi být brzy zabita,nebot to jste vy všichni a basta.
      Klidně se můžete i té pohřebni trachtace účastnit nebot při ni přijdete o posledni grosch!

 2. Tonda Brousek napsal:

  Ono je to tak. Máme tady dost blbečků, (viz starosta Prahy 6 a jemu podobná hovada) kteří za pochvalu z ambasády USA a příslib toho, že jejich parchanti budou studovat v USA klidně napadají Čínu a Rusko.Kolaboranti udělali, jako správní poskoci vše pro to, aby s námi Rusko a Čína neobchodovali. Ekonomové varují před novou hospodářskou krizí. Hospodář by se začal ohlížet po nových odbytištích našeho zboží po celém světě. Kolaboranti ale spoléhají na pomoc USA. Mám takový pocit, že jediní, kdo jsou tu hospodáři, je pan prezident a pan premiér. Hospodář už by měl začít přemýšlet co s těmi kolaboranty udělat až ta krize naplno udeří. Seznamy přeci máme.

 3. Novapalo napsal:

  Tak mám skutočne silný pocit, že autor tohto článku čítal nejakú knihu od Kysuckého.
  Hlavne v poslednej knihe "Obroda Slovanov" sa jasne analyzuje a v podnadpise knihy píše, že "Slobodná tržná ekonomika je KATASTROFA".
  A že demokracia je hlúposť........

  • jopp napsal:

   novapalo,
   chlape. Ty si uvedomuješ, že tieto tu diskusie číta maximálne tak pár desiatok ľudí, možno 50, pričom stále tí istí.
   Aj keď sem dáš odkaz na Kysuckého miliónkrát, tie slová si prečíta stále tých istých 50 ľudí.
   Jediné čo sa stane, že ak 50 ľudí bude miliónkrát čítať meno Kysucký, tak budú meno Kysucký nenávidieť a teba tiež.
   Tu na tomto webe je ti hovno platné stále dávať ten istý odkaz.
   Všetci 50-ti sme ho videli tebou napísaný už desiatky možno stovky krát, a jediné čo sa deje, že všetkých serieš.
   Ja osobne nie som slepý, ja som tvoj odkaz v diskusii videl mnoho krát, už ma serieš.
   A ak ti moje vysvetlenie nestačí, a stále nechápeš situáciu, tak si veľmi hlúpy človek.
   50 ľudí, stále dokola.
   Tak ako, zas napíšeš o Kysuckom, aby som si to ja a tých zvyšných 49 prečítali po 187-my krát?

   • proud napsal:

    Je to debil a spammer,bude se sem srat porad dokola.

   • novapalo napsal:

    No joj.... Vy chuji 50-ti... Tak ste tu samí?? A píšete si "básničky" ekonomické a politické vy chuji 50-ti medzi sebou?
    Ty debil Slovenský (asi chazarský zradca a iný možno Vatikánsky zradca......... Choď do piči a už nikdy sa z tej piče navyhrabeš... Debil.... Určite si tieto knihy Kysuckého neprečítal, som si dokonca istý, že ty kokot si neprečítal ani poslednú knihu od Kysuckého. Tak Ty sviňa, čo to tu píšeš? HOvno si Slovenské... si hovno a smrdíš, ako aj myslíš..... Ty Slovenský skunk americký....

    • jopp napsal:

     novapalo.
     si veľmi primitívny hlúpy kokot, ale nemusíš sa trápiť, ty za to nemôžeš.
     Zdedil si to po tvojom primitívnom fotrovi kokotovi a tvojej jebnutej materi piči.
     Podla tvojho vyjadrovania si myslím, že ty kokotko si prečítal akurát tak názov tých kníh, a ostatné ti musel niekto opísať, aby si ty kokotko mohol opakovať to čo ti povedali.
     Tvoj jebnutý mozog nechápe čo som ti kokotkovi povedal.
     Je nás tu 50. Ja za to nemôžem. Teba kokotka nasralo to, že až teraz si pochopil, že nás je tu 50, a že dva roky či koľko tu zbytočne vypisuješ.
     Rozumieš kokotko? To nie je moja chyba, že ty vypisuješ na webe ktorý skoro nikto nenavštevuje, a pokladáš sa za borca za slobodu.
     Všetky tie urážky čo si vypísal sú úplne mimo, jebem na tvoju vypatlanú hlavu, vypatlaní primitívi ma nemôžu uraziť.
     Jediný problém tu ne webe je v tom, že ty nevieš o téme argumentovať, ty nechápeš logiku, a namiesto toho aby si dokázal vysvetliť Kysuckého a argumentoval preto že niečo chápeš, ty tu len papagájuješ Kysucky Kysucký Kysucký.
     A teraz, keď si zistil, že tu je to zbytočné, nasral si sa na mňa len preto, že som ti to povedal.
     Kokotko si ty, kokot je tvoj foter, piča je tvoja mater. Máš aj súrodencov? Tiež sú to jebnutí primitívi po tvojich jebnutých rodičoch ako si ty?

  • proud napsal:

   Demokracie je uplne stejna pitomost jako tvoje hierarchie............

  • geronimo napsal:

   Jak pan Kysucký může vědět, že demokracie je hloupost, když demokracie nikdy nikde nebyla vyzkoušena, nebo to už není známo ? No a svobodná tržní ekonomika má předem jasný výsledek, že zvítězí nejsilnější firma, které bude všechno patřit ... od čehož nejspíš nejsme daleko, i přes regulace

   • proud napsal:

    Zdar,o demokracii ti muzu povypravet :-),V dobe takzvanejch mestskejch statu za rozkvetu otrokrastvi prave vznikla a skutecne slo o vladu lidu,jenze to bylo jinak nez se nam vypravi!Takovej mestskej stat mel totiz cirka 20% svobodnejch obyvatel,tedy toho vladnouciho lidu ktery vladli zbylejm 80% otroku. Takze jak vidis,funguje to tak porad,jen je tech "prejlidi" jeste min jak tech tehdejsich 20%.Ovsem tuhklwe celou pravdu se nikd enedozvis,ovcani(otroci) by se totiz mohli cejtit dotceny a nechtet dal slouzit za almuznu..........

 4. proud napsal:

  "O jakém ,,trhu“ to básní naši PR analytici a ekonomové?"..........:-)))))))))))))))))))))))))))))))O jakym?Prece o tom kdy tu podnika kdekdo ze zahranici,dokonce i taci co podnikaji s nasi vlastni vodou co nam prodavaji,zaplatej mozna trochu dani,ale to je hovno proti tomu co vyvezou ven a jak nasi kolonii tim zpusobem poskodej,deje se to dnes a denne a vzdycky to tak bude,dokud to budeme trpet.

  • proud napsal:

   I podle toho se daj dobre poznat nasi takzvani,radoby "zastupitele" co do toho videj a stejne nas nechaji okradat a myslej si ze na svy posty patrej spis nez do teplaku!!!

 5. Rocco napsal:

  A takováhle "státem řízená ekonomika" může kapitalistům vydržet i spousty let, ještě 10 - 20 let!

  Těmi bankami nic neotřese, když jim stát (centrální banky) vždycky peníze dotiskne.

  Případně stát může i zakázat klientské výběry hotovosti jako při dluhové a bankovní krizi 2013 na Kypru.

 6. Rocco napsal:

  Japonská centrální banka BoJ cca dva roky nakupuje i akcie na burze. Nejen státní dluhopisy jako FED a ECB...

  S tímhle fakt můžou ještě frčet mnoho let.

  Tady zrovna čtu, jak se komentátoři KECHLIBAR a MACHÁČEK podivují, že "že záporné úroky má i 76 % dluhopisů těžce zadlužené Francie a stále ještě 12 % dluhopisů italských, to už trochu divné je.

  Pokud ale úroková sazba stanovená Evropskou centrální bankou půjde ještě níže, nejspíš se začnou „konfiskovat peníze“ i na běžných účtech. Kromě neviditelné inflace bude uspořené peníze požírat i viditelný záporný úrok.

  Toto je hodně zvláštní situace, která tu v takovém rozsahu ještě nikdy nebyla. Pozoruji, že majitele exaktních mozků dráždí zcela mimořádně, protože plodí paradoxy. Svět, ve kterém vás platí za to, že si půjčujete, a kasírují za to, že investujete, jako by se převrátil naruby."

  Krásný nový svět prodělečných investic
  https://kechlibar.net/2019/08/07/krasny-novy-svet-prodelecnych-investic/#more-14437

  • HVzV? napsal:

   JEŠTĚ ŠTĚSTI.ŽE SE TU NIKDO ještě nevšiml O ČEM ROZHODLA OPRAVDOVÁ VLADA

   světa dne 29.3.2019!
   To co se začiná pomalu dnes dit jsou prvni závany bouře,která stále zůstává skryta a proto tomu raději nikdo rozumět nesmi a "jako"neumi.
   ECB svoje možnosti už skoro vyčerpalo a EU se může proto začit sypat jako prvni.
   FED má ještě mini rezervu.Pokud bude tlak držet ještě bursa pak karneval banksterů může ještě chvili pokračovat.

   TRUMPOVI se prý podařilo na banksterech vyprosit,aby se možný krach posunul do terminu 1.1.2022,což má být terminem poslednim.
   Mělo to totiž začit hned po 29.3.2019 a jen málo specialistů vidi na datech burzy jak krach pomalu pokračuje a pomalu i k němu už docházi.

   • Rocco napsal:

    Naopak, HVzV, jak píšu výše.

    Dokud prohnilá buržoazie ovládá centrální banky, tak můžou pokračovat tímto stylem ještě dalších třeba 20 let, v pohodě si dál "tisknout peníze", dál zadlužovat stát i firmy a trh se nemůže prosadit.

    Centrální banky momentálně neovládá lid a neslouží lidu, národu a národní ekonomice.

    Trump sliboval před volbami 2016 audit FEDu a kecal, neudělal nic a naopak nutí Powella ke snížení úrokových sazeb.

    Nízké úrokové sazby by měly umožnit státům snižovat zadlužení, ale prakticky se tak neděje, všichni státní dluh zvyšují USA, Itálie, Francie, kromě Německa. Trump seká federální rozpočtové deficity 666 miliard dolarů (2017), 779 miliard dolarů (2018) (anglicky 779 billion dollars) a za rok 2019 se očekává deficit 1 bilion, anglicky 1 trillion dolarů.

    31. 7. 2019 Americká centrální banka otáčí kormidlo, po deseti letech snížila úrokovou sazbu a je připravená pokračovat
    Měnový výbor centrální banky USA podle očekávání snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 2,00 až 2,25 procenta. Je to první snížení úroků od prosince 2008, kdy světová ekonomika čelila nejhorší krizi od 30. let minulého století. Banka v prohlášení uvedla, že k rozhodnutí ji přiměly obavy o vývoj globální ekonomiky a mírná inflace v USA. Naznačila rovněž, že je připravena náklady na úvěry dále snížit, pokud to bude nutné, napsala agentura Reuters.
    https://zahranicni.ihned.cz/c1-66617580-fed-snizil-zakladni-urok-o-ctvrt-procentniho-bodu-je-to-prvni-snizeni-od-prosince-2008

    19. 8. 2019 Prezident Trump vyzval Fed ke snížení úroků nejméně o jeden procentní bod
    Americká centrální banka (Fed) by měla během krátké doby snížit své úrokové sazby minimálně o jeden procentní bod, aby tak podpořila hospodářský vývoj doma i v zahraničí. Prohlásil to prezident Donald Trump s tím, že by mohl Fed přikročit také k určitému kvantitativnímu uvolňování měnové politiky, které spočívá v nákupech dluhopisů.
    https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2900987-prezident-trump-vyzval-fed-ke-snizeni-uroku-o-nejmene-jeden-procentni-bod

 7. HVzV? napsal:

  TEDA ROCCO,NIKDO TADY SI VĚCI NEVŠIMÁ TAK SKVĚLE JAKO VY

  ve všem máte exakt pravdu,ale o tom hlavnim co se děje jste se ještě nezminil,nebo jste si toho nestačcil všimnout..
  Žádny strom neroste do nebe,váš prvni odstavec proto přesný neni.
  Ráno se na to můžeme zeptat pana profesora Erwina,který si ve zdejšim konspiračnim románu dal za úkol zkusit zachraňovat svět.
  Jsme tu zvědavi,zda přijdete sám na to co se děje.
  Pana Krtecka na NR kvůli tomu zoufale mažou,museji tam dobře vědět totiž komu poteče nakonec do bačkor a kdo je může natáhnout!

 8. HVzV? napsal:

  DNES JE NEDĚLE,ALE ZAVOLÁME PANA PROFESOROVI ERWINOVI

 9. HVzV? napsal:

  DNES JE NEDĚLE,ALE ZAVOLÁME PANA PROFESOROVI ERWINOVI

  Pane profesore náš kazateli a romanopisci nás bidniků,postupně se stávate našim bohem, je nějaká naděje alespoň v našem konspitativnim románu na NWOO,zachránit svět a zubožovanou ČR a co máme pro to jako občanè udělat?

  Odpověď:

  Samozřejmě,že je to možné,ovšem je tu jedna podminka.Lidé musi chtit penize,mnoho peněz stejně jako jejich zli nenasytni banksteři.
  Upozornuji na film nahoře

  KAPITALISMUS S LÁSKOU,kde je popsáno,jak maji USA obyvatelé chtit svá lidská práva,které popisuje v závěru filmu jejich president Roosvelt.
  On však umřel a tak nic nedostali.
  Namisto toho,aby si jeho odkaz Američané "vydupali" obrátili se banksteři proti celému světu,přičemž státy zeměkoule maji chtit
  sami liská práva v tzv. barevných revolucich a nesmi ani ceknout,že potřebuji vlastně penize a dokonce v ČR je každému domorodci vysvětlováno,že má peněz dost a oni na tento špek naleti,nebot je ohlupovadla tisku a tv o tom denně přesvědčuji a nejen to, kradou jim vadnými informacemi hlasy,aby volili polit.subjekty,které vadnými zákony své voliče jednoduše dále vylupuji.
  Protože žadný polit subjekt 30 let své PROGRAMY neodsoulasil s jeho voliči vznikaji a budou dále vznikat tzv NOVÉ polit. subjekty,které se domnivaji,že jejich diktatura napsaná v jejich programech bude to pravé ořechové.
  To se však stát nikdy nemůže!

  TY POLITICKÉ SUBJEKTY,KTERÉ MAJI OBČANÉ V BUDOUCNOSTI VOLIT MUSI TEDY TEPRVE VZNIKNOUT!

 10. HVzV? napsal:

  AKTIVISTÉ ČSV SE SETKAVAJI PŘI DOTAZECH U NAŠICH ZASTUPITELŮ

  s fenoménem,který ukazuje na naprostou organizačni neschopnost těchto našich "zastupitelů" a pohrdáni svými voliči,prý je snad ani nepotřebuji!! .

  NEMAJI NA NÁS PRY ČAS!

  Proto se nelze divit,že tyto subjekty padaji postupně jako shnilé hrušky a pesto dělaji dojem,že budou dále pohrdat přimými kontakty s voliči a nejsou ani v nové informačni situaci,která se už v dnešni moderni době tvoři, schopni fleibilně reagovat ani tak jednoduché věci jako je zajištěni permanentniho diskuzniho dialogu dnem i noci na př. ve formě otevřeni diskusnich rubrik na jejich námi placenými webech,podobaly by se prý NWOO,což je prý špatné,zřejmě pro nich!!.
  Domnivaji se,že stači udělat zákony,které tomu zamezi a zavřou tak pusy občanům a oni je za to budou volit,protože se uměle vytváři situace,kdy máme volit vlastně zločince lidově zvané jadrně"zmrdi".

  Právě to,pokud by občané opravdu měli zájem o své penize,novou ideologii pro ČR,misto ubohého neomarxismu, přičemž strany a hnuti,které by jim takový pokrok dokázaly naformulovat ve svých Programech právě pro blizkou perspektivu, pak by tyto nové subjekty mohly mit na hlasy voličů přimo MONOPOL a mohly by ve Sněmovně i vytvořit většinu s fatálnimi následky pro zmetky přicházejici z EU jako nechtěný maras ke schváleni do našich ČRa zákonů!

  NENI VYLOUČENO,ŽE SE VYBUDOVAL MECHANIZMUS,KDY EU BY se mohlo STÁT PRO ČR ZBYTEČNÉ A NEMUSELI BYCHOM Z NĚHO DOKONCE ANI VYSTUPOVAT!

  Tak co, je to alternativa nebo konspiračni román,kdo je proti.at to tu napiše a zdůvodni,anebo taky ne.

 11. HVzV? napsal:

  JE TU NAJEDNOU TICHO. NIKDO NECHCE REVOLUCI ČI ASPON REBELII ?

  Ani svoje penize?Nu což,tak by bylo na čase se zeptat pana profesora ERWINA, zda nevi proč ještě v jeho konspiračnim románu

  REVOLUCE PRO 21.STOLETI MŮŽE ZAČIT

  nebyl ještě kapitalsmus poražen,kde zmizeli komunistům jejich dělnici a proto se chystaji i s nimi vydat pod 5%.
  Proč a kde plnou parou pracuji právě tam kde zmizeli.
  A to živě a zběsile pro kapitalisty a vytváři jim i za pomoci komunistů miliardový kapitál i když krise z r 2008 se jen odložila a dost pravděpodobně by měla znovu brzy pliživě udeřit, nebot rozhodnuti opravdovdové vlády světa ze dne 29.3 2019 se nikdo neodvážil odporovat ani strejda Putin.
  Akorát se podařil Ami presidentovi husarský kousek a zajistil vyhrůžkou,že pokud nebude znovu zvolen uchváti Ameriku takový bordel o jakém se ji ještě ani nesnilo a tak radši zajistil jeho posun!.

  Kdo si mysli,že to neni pravda at to tu napiše a zdhůvodni!.
  Dostane pochvalu před všemi válečniky alternativy a spuštěným motorem diesel naklaďaku zn PRAGA V3S!

 12. HVzV? napsal:

  V ZDEJŠIM KONSPIRAČNIM ROMÁNU SE VŽIJI JEHO ČTENÁŘI A ZAROVEŇ I ÚČASTNICI

  a to postupně do života majitelů velkých peněz.
  Jejich cilem totiž neni sen pana Roosvelta, tedy to co je už nahoře napsáno ve větě z ZZ artikl 14.odstavec 2

  EIGENTUM verpflichtet.Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

  Což pro ty,kteři neumi německy přeloží ČSV později

  a což prostě chybi domorodcům ČR v Ústavě,která možná ani neplati,nebot v referendu schválena nebyla,ale cilem je bezohledné rabovani kapes ČR domorodců těmi nejprotivnějšimi gangsterskými způsoby z kterých musi být snad později,nebo už hned až to odhali, každému špatně nejen od žaludku!.
  Protože maji tito naši otrokáři peněz dost,chtěji nad budoucimi otroky realizovat hlavně svou moc tyranii strachu a to takovými skrytými tedy konspiračnimi mechanizmy,aby to jejich oběti nejen nedokázaly odhalit,ale pozor,aby jim za to ještě tleskali ve frenetickém souhlasu a pokud možno nikdy nedokázali odhalit co se s davem děje nově vynalezenými metodami,které dostaly kryci název politická korektnost v překladu znamenajici LEŽ.

  Dokáže nekdo z vás vlečniků alternativy některé už i leta působici metody odhalit,anebo alespon ve vlasnim zájmu nad nimi přemýšlet a vést o nich diskusi?

  Nebojte se ,nyc se fam nestane!

 13. HVzV? napsal:

  JAK JE MOŽNÉ,ŽE NAŠI SKVĚLÉ KSČM HROZI,ŽE PŮJDOU PRÝ POD 5%

  pak prý jsou brzy odhodlani prodat svůj majetek a s pytlem peněz utéci,nebot jim kdesi nevďěčni dělnici a rolnici,za které statečně bojuji kdesi "zmizeli",jak to "zmizeni" bylo flexibilnimi kapitalisty zorganizováno a pozor,nejen to, tito proletáři dnes pracuji rádi a s gustem "ZADARMO" pro prokleté kapitalisty a dělaji jim baliky MILIARD!
  Nevěřite?
  Tomu nevěři ani zuboženi komunisté a doslova PRACUJI svým proletářům v zádech a nadháněji je dále na widle kapitalistům a tito boháči,jsou obdivováni proletariátem jak těmi vidlemi zdatně přehazuji prý své dolary,přičemž nekteři jich už maji ne miliardy,ale brzy biliony.

  MLČICI VĚTŠINO naši voliči,JE TO PRAVDA NEBO TO POTŘEBUJETE VYSVĚTLIT?

  • HVzV? napsal:

   Poslouchejte vy tam z ČSV i s vašim profesorem ,

   nic ovčanům ve svém konspirativnim románu neodhalujte,budou pak špatně spát, nikdo se stejně neodváži ani ceknout,oni jsou přiliš zaměstnnáni komentovánim caglovin na něco opravdového hmotného tu neexistuji tzv "intelektuálové" a proto bude zubožované ČR chybět dále "intelektuálni kapacita".
   Zbytky komunistů budou bezmocně nahnány na pana Koněva,jehož tanky už jsou ve šrotu,což nm stejně nepomůže a proto jim penize jsou fuk nebo snad brzy i stale vice fuč?

   • proud napsal:

    Zamysli se nad tim co to jsou penize a k cemu odjakziva slouzej v ty prvni rade,nez zacnes kvakat,opet a zase samozrejme blbe,"materialisto"...........
    Stejne jako se zamysli nad tim kdo je komunista a kdo trockista,co maj spolecnyho a v cem se rozdelujou,podobne je to se statem,republikou a kolonii. Az v tom budes mit poradek,zas me muzes zacit srat,ale uz na jiny urovni nez na urovni pitomce...............

 14. HVzV? napsal:

  JEDINÝ SKUTEČNÝ VLASTENEC TU JE PAN JOPP,ZAHRANIČNI DOPISOVATEL NWOO

  Do našeho konspiratiniho románu totiž přináši právě on naprosto nečekané ,tajný tzv

  DŽOPŮV PLÁN, O KTEREM NIKDO NIC NEVI,ANI ON SÁM

  a to přesto,že ho sám navrhl,ovšem ouha,upadl v něm do zapomenuti!
  To však neplati pro ČSV, naše skvělá intelektuálni avangarda, má už tento plán zařazen ve výzbroji a nyni se ukazuje,že může být zničujici zejména pro záchranu světa od jha prokletých majitelů velkých peněz,kteři neznaji bratra a odmitaji se dělit o lup fifty fifty!
  Jeho plàn je jednoduchý,velice účinný a stane se,že může dopálit naše spoluobčany izraelského původu,kteři jsou považováni za obratné ve finanćnim sektoru a my gojimové jim to prý dovedeme jen závidět.

  Jakmile pan Krteek tento plán jen v NÃZNACICH POUŽIL,byl okamžitě vymazán a bylo vidět přimo zuřivou pěnu u úst přislušných Koniášů,jelikož se citili odhaleni!
  Sami jsme ho zpočatku nechápali,ale pak naše avantgarda zjistila jak má hrát naše muzika.
  Ti kteři se začtou a vydrži v průbehu nyni vznikajiciho konspiračniho románu jehož děni se zde může účastnit každý lidový komentátor,nebudou ošizeni o božské informace se budou vyskytovat pod pravou hvězdou HVzV a ne, že ne ANO!
  Budte zvědavi ptejte se, nebo taky ne,může to byt totiž ve vašem vlastnim zájmu!

 15. proud napsal:

  Nejsi,to je holej fakt,naopak,chces zmenu a jako jeden z mala pro ni ses ochotnej i delat neco v praxi,jen si potrebujes jeste ujasnit par veci,co a jak,taky kdy a kde,coz je nekonecny ujasnovani co taky delam kazdou chvili.Nebo potrebovals,ted uz asi budes zase kousek dal.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!