LISTOPAD 1989 a pád VÝCHODNÍHO BLOKU – GLOBÁLNÍ POHLED

Wendy, Václav Havel, Květa Dienstbierová, Petr Pithart, William Luers a Karel Schwarzenberg

Wendy, Václav Havel, Květa Dienstbierová, Petr Pithart, William Luers a Karel Schwarzenberg

Abychom skutečně pochopili, co se stalo v roce 1989 v ČSSR, tak se musíme vrátit velmi daleko do minulosti (hlavně do SSSR) a protože to většinu lidí (a "analytiků" už vůbec) ani nenapadne, tak se dívají na toto významné období zcela mylně a to na základě propagandy jedné, nebo druhé strany a to je samozřejmě chyba. Nás by měla zajímat co nejobjektivnější realita, jinak se budeme stále pohybovat od jednoho cinkotu klíčů ke druhému a jen budeme volit jiné vlky.

V minulosti jsem psal, že po Stalinovi přišel na post nejvyšší v SSSR Chruščov, tedy trockista, který začal s tzv. destalinizací, která tkvěla hlavně v tom, že úplně všechny nezdary a masakry přiřkl jemu, aby on sám vypadal jako rozený lidumil, ačkoliv to byla krysa, která přísahala Stalinovi oddanost až za hrob a přitom se třásla na to až bude mrtev a převezme moc. O tom že to byl až ohromující padouch svědčí hlavně ten fakt, že ho celý život bral Stalin jako stalinistu a trockistu v něm nerozpoznal.
Chruščov si kolem sebe vytvořil kádr mladých trockistů, kterým dával různé funkce a dle toho jak se osvědčili je posílal do vyšších sfér řízení, až se mu podařilo infiltrovat skoro celý aparát svými lidmi. Jedním z nejvýkonnějších byl Jurij Andropov, ze známé židovské rodiny (velmi důležitá postava v našem "příběhu") ze kterého udělal jednoho z tajemníků ÚV. A jak lidé studující Koncepci společné bezpečnosti (KSB) vědí, tak židé jsou kádrovou základnou Globálních elit (GE).

Jenže časem přišel zvrat. Po Chruščovovi, přišel jiný "vládce" - Brežněv, který byl ovšem stalinista!! Andropov si uvědomil, že je v koncích, protože byl kádrem Chruščova a takového Brežněv nepotřeboval. Ale Andropov se toho od svého bývalého pokryteckého šéfa mnoho naučil. Velmi rychle totiž pochopil, že má Brežněv hned tři velké rivaly se kterými si neví rady a tak se do nich okamžitě politicky pustil. Brežněv byl za jeho podporu vděčen a když se tudíž potřeboval zbavit šéfa KGB, který stranil jeho rivalům, tak bylo jasné, kdo bude novým šéfem této tajné služby. Byl to rok 1967 a tímto rokem můžeme klidně označit čas, kterým se začal psát konec SSSR (a celého Východního bloku), aniž by to tehdy někdo tušil.

Andropov začal následně s vysidlováním disidentů za hranice, což byl "jeho" nápad (dostal to samozřejmě za úkol od těch, jejichž míra chápání je vyšší). Co tím vlastně udělal? Vytvořil v cizině obrovskou kliku lidí, která šla cíleně proti SSSR a připravovala podhoubí pro jeho likvidaci. Dotyční tedy nemuseli utíkat přes hranice, on je prostě pustil na Západ, aby tam vytvořili protisovětskou kliku. Navíc prakticky všichni aparátčíci, kteří se kolem něj pohybovali za Chruščova, nakonec skončili "ve službách" Gorbačova, dalšího trockisty a finálního likvidátora SSSR.

Kdo velkým tlakem apeloval na Brežněva a ostatní členy vlády, aby se řešila situace v ČSSR v roce 1968 vojensky? Andropov. K čemu to mělo sloužit? K dehonestaci SSSR, zmírnění celosvětového tlaku na Spojené státy, které dostávaly kapky ve Vietnamu (což řešily bestiálním vedením války) a hlavně jako zkouška pro vedení Východního bloku. Pochopí, že události v ČSSR jsou pouze uměle vytvořenou akcí, kdy je při celosvětovém rozložení sil naprosté scifi, aby přešli Čechoslováci na stranu Západu?
Jenže nepochopili nic a to i díky dezinformacím KGB (Andropov), která hlásila, že v ČSSR jsou ozbrojení kontrarevolucionáři hrozící svrhnout režim. A tak situaci, kterou mohli řešit politicky, řešili primitivní silou což nebylo nic jiného než zkouška na Afghánistán, kam je chtěli amíci uvrtat a tím je postavit proti celému muslimskému světu. Kdo nejvíce řval, aby se situace v Afghánistánu (1979) řešila opět vojensky? Samozřejmě Andropov, aby jako správný trockista (marxistický globalista volající po celosvětové marxistické revoluci) docílil další zkázy pro SSSR. Některé prameny uvádějí, že pro válku tamtéž se silně vyjadřoval i Gorbačov, který ji ovšem následně, jako správný "mírotvůrce", v době svého vůdcovství, ukončil.

A pak přišel rok 1980 a události v Polsku. Co se tam dělo? Naprosto totéž co u nás v roce 1968, tedy další "Majdan", ale tentokrát nikoliv řízen jako provokace, ale jako objektivní fakt. Celý svět čekal sovětské tanky, ale soudruh Andropov byl radikálně proti!!! Jako trockista přeci nemohl jít proti trockistům, hlavně když byl jedním z podporovatelů a strůjců toho co se v Polsku stalo.

Vidíte tu obludnou zrůdnost? Když se v ČSSR odehrávalo totéž, tak to mělo být použito jen jako past na SSSR, proto byl Andropov pro invazi, ale když za 12 let Poláci dělali to samé, tak to bylo bráno z hlediska řízení již jako první krok k rozpadu Východního bloku, proto byl radikálně proti. Sám se navíc po zvolení Generálním tajemníkem ÚV KSSS začal angažovat v "reformách", které měli za cíl naprosto totéž co u nás v roce 1968 a v Polsku v roce 1980 (!!!), tedy ten pověstný "socialismus s lidskou tváří", který tak usilovně nyní budují v Bruselu.

Likvidace Východního bloku se pak na chvíli pozastavila, protože opět vyhrál stalinista, ale "naštěstí" pro trockisty byl těsně nad hrobem, takže Gorbačov si jen počkal 13 měsíců a pak začal s finální likvidací, tak jak ho od mládí připravovali. Věděli jste, že byl spolužákem "našeho" trockisty Dubčeka z Lomonosovy univerzity v Moskvě a že se tam oba ještě přátelili s dalším pánem a to se Zdeňkem Mlynářem, jedním z hlavních aktérů Charty77? Kdepak ty tři pány asi Globální elity (GE) indoktrinovali, zverbovali?

Pokud chcete zničit systém, který se celá desetiletí budoval, tak k tomu potřebujete kvalitní informační nástroje, kterými dokážete mezi lidmi co nejrychleji rozšířit informační pole, které do té doby neznali. Ty nástroje byly tři - glasnost (otevřenost - zrušíte cenzuru a začnete šířit mezi lidi informace, které byly tabu), perestrojka (přestavba - začnete zcela přebudovávat řídící struktury státu, tak aby se lidi cítili svobodnější a šíleli po Západu), uskorenije (zrychlení - změníte ekonomické řízení státu tak, aby se více blížil Západu).

Vše bylo desetiletí připravováno a Gorbačov jen navázal na Andropova. Setkání s Reaganem pak bylo už jen pouhou fraškou pro fotografy, kdy všichni "ti nahoře" již dávno věděli, že je konec. Naivkové, i u nás, si mysleli, že se svět zbavil komunistů a nyní půjdeme cestou "toho" Západu, jenže chyba. Vyhrál Gorbačov a "jeho" Perestrojka nyní běží z Bruselu, kde je jeden neomarxista/trockista vedle druhého. Při oslavách 30-ti let od pádu Berlínské zdi navíc Gorbačov prohlásil, že "těch 380 000 sovětských vojáku v Německu mělo jediný rozkaz - NEZASAHUJTE", tedy jinými slovy - nechte tu "revoluci" proběhnout.

Vzpomínáte na Srpnový puč v Rusku v roce 1991? Stalinisté zatkli Gorbačova a pokusili se převzít moc v zemi. Byl to poslední chabý pokus o zvrácení situace. Akce trvala tři dny a právě na základě této události pak Gorbačov definitivně ukončil existenci SSSR a zrušil KGB. Tento "puč" byl sice vymyšlen a vykonán stalinisty, ale ti byli již tak slabí, že s ním trockisté počítali a byli na něj dopředu připraveni a nejspíš jej i chytře vyprovokovali a následně řídili. V momentě největšího zmatku vylezl s megafonem na tank Jelcin a emotivně prohlásil k vojákům, aby "nebyli slepým nástrojem dobrodruhů", čímž ukázal své "hrdinství" a následně odstavil Gorbačova, kterého už nikdo nepotřeboval. Loutka odvedla svou práci a šla zpátky do krabice. Po něm musela přijít loutka jiná, nezatížená minulostí, která kompletně rozvrátí Rusko a udělá z něj surovinovou základnu Západu, což se také podařilo (na čas). USA nikdy nebyly bohatší, než když v Rusku "vládl" jejich Jelcin.

Že nevěříte tomu, že klidně někdo pracuje na tom, aby sám sebe odrovnal, připravil se o moc, byl za lháře, nebo dokonce zločince? Vy neděláte to co vám říká váš vedoucí? Že žádného nemáte? A řídíte se zákony a společenskými pravidly? Kdo vás tedy řídí? No přeci ten, který určuje ty zákony a ta pravidla. Trockismus byl VŽDY pouze nástrojem Globálních elit (GE) k řízení společnosti.

Šlo o Samet a já psal hlavně o SSSR. Proč? Aby bylo jasné, že celá Sametová "revoluce" byla jen dokonale sehraným divadýlkem, kdy jedni marxisté odstavili marxisty druhé, aby mohli přejít do další fáze budování "socialismu s lidskou tváří", byť to znamenalo jejich vlastní odpis, jako "starých struktur" a nástup nových "komunistů", kteří si tak ovšem dnes neříkají a slovo "trockismus" by hledali nejspíš na wikipedii.

Tak už je jasné proč nemohly přijet v roce 1989 tanky Varšavské smlouvy? V roce 1968 vládli v celém Východním bloku lidé typu Bilak, tedy stalinisté, ale v roce 1989, již byl celý tento blok infiltrován politiky typu Dubček, tedy trockisté. Takže tanky neměl kdo poslat, všude už byli jen "jejich" vlastní soudruzi.
Už je asi také jasné, proč se agent STB Zifčák vydával na rozkaz svých velitelů za mrtvého studenta, aby lidi více vyburcoval k likvidaci systému?

Komunista (přesněji marxista) dělal vše proto, aby padl socialismus? Paradox? Ne. Trockisté jsou proti státu, proti národu, nezajímá je rasa a ani pohlaví, zajímá je permanentní, globální "komunistická" (marxistická!!!) revoluce a ta se právě děje, stačí se podívat na vzestup Číny, na zákony, příkazy a direktivy z Bruselu a neomarxistickou idiocii táhnoucí Evropou.
Už je pochopitelnější, proč se tak proti novému systému postavil Karel Kryl, jehož míra chápání byla na danou dobu obdivuhodná? Už je zřejmější, proč tvrdil toto?: „Nevěř ostnatému drátu, byť se stokrát tvářil jak stonek růže...Sametem se dá krásně škrtit. A do sametu se koneckonců balily sťaté hlavy."

Už dává smysl, proč se Soros chlubil tím, že byl na jednání - Havel, knížepán, komunista Čalfa, kde bylo Vaškovi oznámeno, že bude prezidentem? Ne, že bude navržen, ale prostě jím bude!!! Už je jasné proč komunisté zvolili Havla jednomyslně (!!!!!) prezidentem? Paní Wendy Luers, manželka tehdejšího velvyslance USA W. Luerse se nechala v jednom rozhovoru slyšet (nádherně upřímně, naivní paní), jak s manželem v 80-tých letech z ambasády vše řídili a jak vše domlouvali. Na ambasádě pořádali "kulturní akce", přesněji vernisáže a výstavy a tam čile komunikovali s chartisty, tedy svou pátou kolonou v ČSSR. Tytéž chartisty pak následně po listopadu ONI (!!!) instalovali do vysokých funkcí a nechali je školit, aby věděli, jak se v dané funkci mají (a smějí) chovat. Popisuje také, jak ji Ján Čárnogurský (nový předseda vlády) požádal o to, aby pomohla se zněním "naší" Ústavy a ona souhlasila - zavolala bývalému právnímu poradci prez. Cartera Lloyda Cutlera a ten ji spolu s chartisty a svým týmem spáchal. A pak se obšírně rozmluvila také o tom, jak vše financoval jistý George Soros a Rockeffelerovy nadace a to hlavně školení nových kádrů (trénovali i "naše" ministry, protože neměli zkušenosti), stovky poradců z USA, učitelů angličtiny atd. Naprosto přesně popsala, jak nad těmi českými a slovenskými "křováky", kteří nic neznali, převzali kontrolu a absolutně je řídili.

Jak dehonestujete systém, který chcete odepsat, máte moc, a má to vypadat jako, že "revoluce" byla spontánní, vedena zespodu od lidí a nikoliv roky připravována na všech řídících úrovních najednou, po dobu mnoha let? Zvolíte do vedení ty největší hlupáky, kteří by nedokázali řídit ani trafiku a likvidace systému je zaručena. Vzpomínáte na Jakeše a Štěpána? Myslíte, že tyto klauny mohli jako nejlepší z nejlepších volit a poslouchat lidé typu Čalfa?

POZNÁMKA: Někdo by si mohl myslet, že byl J. Andropov vlastizrádce, ale nebyl jím. On si přál pouze rozbití SSSR a nastolení režimu jiného. Jenže si velice dobře uvědomoval, že všechny úkoly, které měl splnit mají vést nejen k rozpadu SSSR, ale i k totálnímu zničení Ruska jako národa a to již nechtěl. Vytvořil tedy "švába", přesněji "chybu v Matrixu" a založil v zemích Východního bloku Prognostické ústavy, kde se učila i tzv. globální studia. A tím vše zvrátil. Nechal odhermetizovat (ovšem jen vybraným elitám) znalosti řízení, které se mezi lidmi v žádném státě neučí a nikdy neučily. Tím zajistil určitou kádrovou základnu "lídrů", kteří mají potenciál docílit stavu, kdy již nebudou objektem řízení, ale subjektem, který řídí. Na základě i těchto znalostí vzniklo časem KSB, které je ovšem dnes přístupné komukoliv.

Vše bylo a je jinak. Lhali nám a lžou nám. Jediný lék je neustálé zvyšování naší míry chápání globálních procesů, aby lidé zase "necinkali klíči" v naději, že "tvoří dějiny svým občanským postojem", aniž by věděli, že ze sebe dělají jen tupě ovládané stádečko naivních loutek. I dnes si většina lidí myslí, že se celý Východní blok (během sedmi měsíců) rozpadl sám, přesněji díky tomu, že se lidé ve VŠECH těchto zemích zcela "spontánně" a v jeden okamžik rozhodli svrhnout režim, který se také zcela spontánně rozhodl udělat - NIC. Byl to samozřejmě jen další majdan ala Ukrajina, stejný jako v roce 68 u nás nebo v Maďarsku v roce 56, totožný jako se odehrál v době "Arabského" jara skoro ve všech zemích Blízkého východu atd.

Děkuji každému, kdo to dočetl až sem.
76 Komentářů k LISTOPAD 1989 a pád VÝCHODNÍHO BLOKU – GLOBÁLNÍ POHLED

 1. bzdící spící napsal:

  ten konec sssr bych možná posunul o 1-2 roky .Tím, že kývnul SSSR na NElety Appolo na Měsíc ,jim postavili Američani Kamaz,pustili je na západní trhy atd. V roce 1975 podepsal východní blok v Helsinkách smlovy o lidských právech a tím si otevřeně pustil Trojského koně do systému.Tak to bylo asi i záměrně myšleno./viz uměle trpěná Charta 77,kdyby režim chtěl,tak ji rozpráší cobydup./Stím Polskem to sice vyřešili přes Jaruzelského,ale pokuď vím,tak naše jednotky se měly zvednout v případě nutnosti Akce Krkonoše?.Celkem podrobný článek,ale chybí tu říct ,že cílem jako happyend je NWO.

  • vilon napsal:

   Jednoducho povedané - nič nie je zadarmo. Každá lahoda, ktorú si prinesieme, urobime, naučíme či nainštalujeme od Západu, nás stojí niečo. Iba bezpečnosť, istota a vlastenectvo je vecou našej vlastnej realizácie. A v tej nám Západ bráni. Dokonca nás za to obviní, očierni, uväzní. Aké je riešenie?

 2. proud napsal:

  "Že nevěříte tomu, že klidně někdo pracuje na tom, aby sám sebe odrovnal, připravil se o moc, byl za lháře, nebo dokonce zločince? Vy neděláte to co vám říká váš vedoucí? Že žádného nemáte? A řídíte se zákony a společenskými pravidly? Kdo vás tedy řídí? No přeci ten, který určuje ty zákony a ta pravidla. Trockismus byl VŽDY pouze nástrojem Globálních elit (GE) k řízení společnosti."...............velice pekny a pravdivy!!! Presne to sedi na to co rikam,ze jednotlivci budou premeneni,nebo semleti,bude jim "zavrena huba",anebo prijde tech minimalnich 20-25% prozrevsich a drzicich pohromade a nastartuje zmenu odspodu s tim,ze si to onen "spodek" uz nenecha sebrat a strhne s sebou onu 100% lavinu!!!

  • proud napsal:

   Ovsem to jen tehdy,paklize budou drzeny siozidi a sionisti vubec uplne mimo deni,to neni problem,nakonec,protoze na spodu jich bude hooodne malo,paklize vubec nejaky a vrch se k tomu za zadnejch okolnosti nepusti,pro jistotu ZADNEJ vrch! Az bude hotovo,pak se muzou bejvaly mocipani rozhodovat co a cim chteji bejt,paklize vubec necim,pro parazita je tezky,paklize nemozny,stat se uzitecnym tem na kterejch parazitoval..........

  • PetrC napsal:

   Proude a co vas vede k teto domnence? Amerika ta je celkove pod vlivem zidu a ty jejich rozpory to je jen bitka o moc. A jejich obyvatelstvo si neumi ani predstavit neco jineho nez demokraty a nebo republikany. Evropa, ktera mela pokrokovejsi mysleni je v celku odrovnana uplne. Nechala si vnutit trojskeho kone - islam. V Asii vam kaslou na nejake hnuti k lepsim zitrkum. Jedina vyjimka je Cina, ale od te se neda nic dobreho ocekavat. Je to zakernejsi pakaz nez amici.
   To procento tech probuzenych najdete kde a kdy? Prave ze nyni zalezi na jednotlivcich aby ukazali ze zit se da i jinak a sli prikladem. Lide jako kolektiv drzi spolu do prvniho hodu bankovek. Z casti proto ze je nuti situace a z casti proto ze jsou nenazrani.

   • proud napsal:

    Probuzeny se sami neprobudej,jen malinkaty procento,od toho tu jsme my,abysme pomhali lidem s probouzenim.Odtud je vezmeme :-)

   • Rocco napsal:

    GP Rockefellerové jsou Němci.

    • proud napsal:

     Nemec je Rothshield,ale to je jedno,protoze GP neuznava narody ani republiky,je nadnarodni a nad zakonama........globalni,jenze po svym,ne po nasem a ne pro nas........

    • PetrC napsal:

     Pise se ze pochazi z Nemecka a protestatske rodiny. Protestanti jsou vetsinou prekabateni zide a velci sioniste. Ti zvidavejsi dejin maji v ucte Jana Husa.

     • proud napsal:

      Nevim jak a co se kde pise,ale Rotshield je evropskej a Rockefeller je americkej,Rothshield zil v Nemecku a jmenoval se Maurer,nez si zmenil jmeno na cervenej stit,Rockefellera "udelal" on,kde ho vzal,to ale nevim,znam ho a pise se o nem jen jako o americanovi,i kdyz bych se ani moc nedivil kdyby taky v Nemecku a pak zdrhnul do Ameriky,ale nikde jsem o nem tyhle veci jeste necetl.

      • PetrC napsal:

       Proude, o mocnych se toho moc pravdiveho nedovime. A i kdybychom se o tech svinstvech vedeli stejne nic neudelame.
       https://m.youtube.com/watch?v=7EJuknlUx48

       • proud napsal:

        Neni treba se dozvidat a ani s nima nic delat,nakonec nic jinyho si ani neprejou,nez zase rozmelnit cile a snahy a zustat na vrcholu.Tahle strategie jim vychazi uz hodne dlouho.Je cas se na ne proste vykvajznout,hodit je pres palubu,nakonec bez penez a sezeni na penezovodech nejsou nicim.

        • PetrC napsal:

         To je pekne co jste napsal. Jenze penize byly, jsou a budou, takze v prdeli jsou spis ti probuzeni. Zkuste hodit penize pres palubu, svet s tim asi nezachranite, ale pri trose stesti se par nenazranych utopi.

        • proud napsal:

         Teoreticky by se prave takhle ten svet zachranil.Vlastne kdyz o tom tak premejslim,pak jedine takhle, s tim co k tomu logicky prinalezi.Zkus si to predstavit sam,vem si na to cas,budes ho potrebovat trochu vic:-).Neni to zrovna lehky si predstavit svet bez penez a obchodovani kde si jsou vsichni rovny co se majetku tejka proste proto,ze muzou mit temer cokoliv at jsou zametaci chodniku nebo doktori :-))) a at zijou kdekoliv na Sibiri,nebo kdekoliv v Africe,ci jinde.....tak,aby to skutecne mohlo fungovat.;-)

        • proud napsal:

         Ovsem odmysli si od toho samozrejme jakejkoliv -ismus,samozrejme:-),ty ktery zname uz nechceme,celkem pochopitelne.Zaloz to na lidech,ne ovcanech,planete a symbioze vyhodny pro vsechny a vsechno.Technicky je to dnes uz proveditelny pomerne snadno,ovsem hamounicky a egoisticky to nepujde,je potreba nejdriv "dozrat" ;-).

        • PetrC napsal:

         Muzou mit cokoli a kde to cokoli naberete? Clovek ma spatne a dobre vlastnosti. Nekdo ovladne vetsinu tech spatnych a to je v poradku. Jenze hodne lidi na to kasle a spise pro vlastni profit spis zatrati ty dobre. To z lidi nevymytite. Uz jsem vam hodne krat napsal ze mezi kamarady neinvolvujeme penize - coz je pro nektere lidi nepochopitelne. Pak mam hodne znamych a ti ac bohati maji porad malo a tech je mnohem vic. Pokud zrusite penize budou hamounit jinak. Kazdy clovek na svete ch ce mit to nejlepsi, jak chcete uspokojit ty miliardy lidi?

        • proud napsal:

         A o tom to prave je,ze kazdej chce to nejlepsi. Tak at to kazdej ma,to je podle me v poradku.Kde to chci vzit? Kde se to bere dneska? :-)).Kdyz jsem rekl rovnostarstvi v materialni rovine,pak jenom v ni,protoze jsme kazdej individualni a na ruzny urovni spolecenskosti,sikovnosti i mnozstvi znalosti a dovednosti co si dokazeme osvojit,nehrozi,ze by zanikla ruznorodost.Co zanikne je vykoristovani,uplaceni a zlodejny,drtiva vetsina kriminality a niceni zivotniho prostredi,nic z toho nebude treba.Ovsem to si musej zavadet lidi co neco vedi,nikoliv debilni ovcani co vedej hovno,ale chtej bejt reditele zemekoule z obejvaku pred tv.

        • proud napsal:

         S urovni v(j)edeni se to zacne stavat normalnim,takze ony vedomosti jsou to co nam pomuze.

        • PetrC napsal:

         Ale, ne. Lide budou presvedceni ze vse nejak vznik a ne ze se vyrabi. Budou si predstavovat ze je nekdo povinny je zivit. Lenora je svina, taky ji nekdy trpim. Jenze za svoje. Podivejte se na welfare system, jak si lide zvykli. To uz jsou generace co tak ziji a mysli si my jsme je povinni zivit. A do prace je nedostanete ani zadarmo. Podivejte se jak lide vyspelych statu zacinaji byt rozezrani a degeneruji. To si myslite ze tech lidi bude ve vasem systemu ubyvat? Jedine co by se dalo zmenit v lidech genetiku a nadelat z nich otroky a nebo vyslechtenou rasu. Za coz dik, ja radsi zystanu to co jsem a blahobyt ozelim.

        • proud napsal:

         Obdivuju tvou jistotu ze veris tomu cos napsal :-).Ja zase verim lidem prece jen vic.A mimochodem,to ze budes moct mit vsechno neznamena,ze to bude zadarmo i kdyz nebude zadny platidlo,vyhody ani nevyhody.Zakladem porad zustava prace,bez ni neni nic mozny .....Ovsem rozumim tomu ze odvozujes od ovcanu dnesni doby,u tech daleko od pravdy nejspis nebudes.Proto ti zase a opet znova opakuju,ze k tomu musis lidi nejdriv dovist,vychovat je,ale ne tak ze jim naridis,nybrz tak ze si na to vlastne prijdou sami. Ovsem i o tom si musej sami rozhodnout,nebo pokracovat v ceste k sebezniceni,je to na nich.

        • proud napsal:

         Mimochodem,ono sebezniceni neni podle me mozny,kdyz smrti nic nekonci a puvodne jsme svetelny,nesmrtelny bytosti..........ze prej :-)))))))))))))))))))))))))

        • PetrC napsal:

         Ne ze verim, ale vim to. Kdysi nas ucili ze chudy je dobry a bohaty spatny. Coz neni pravda. Parchanti jsou vsichni:-))). Samozdrejme ze ani to neni pravda. Jak jsem psal, bydlim na samote, ale jsem v kontaktu ze spoustou lidi. Cim vic lidi poznavam zjistuji ze rovnice dobry - spatny neexistuje. Muzete je ucit, vysvetlovat zustane jim to par minut, pak cichnou k necemu co se jim zda lepsi a je konec probuzeni. Casem padnou a zase bojuji za prava utlacovaneho lidu. A tak je to furt. Delate vecirek pro pracovniky, zradla spousty, vetsina misto aby si nabrala kolik sezere nabere tolik kolik unese.

        • PetrC napsal:

         Verim, blbost je nesmrtelna.

        • proud napsal:

         Tos mi pripomel ty nadherny casy v Ameru,kdy jsem chodival do cinskyho bufetu za 6 dolaru,sezrat jsi mohl kolik jsi dokazal,ale tam,odnyst jsi nesmel nic.Poprve jsem se tam prezral straslivym zpusobem,jako spravnej,novej cechacek,nez mi doslo,ze staci se najist dobre a pak netrpet jen pro to,ze muzes sezrat kolik chces :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).

        • proud napsal:

         Pro ctenare nutno dodat,ze za hodinu jsi mel na cerno tech dolaru 20,takze jakykoliv srovnani s nasi ubohou kolonii,neni mozny....... tolik zradla a tolik druhu,ho tady ani neuvidis,natoz abys ho mohl za takovej peniz v tom pomeru sezrat kolik bys chtel ;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Nemluve o tom,kolik by bylo na to zradlo tech cechacku mrtvejch z prezrani,protoze to je vylozene evropska zalezitost,az takova nenazranost,bejt to skoro zadarmo...........ale pritom se kazdej stavi jako nejlepsi slusnak,i to je nase specialita.............

        • PetrC napsal:

         Proude ty restaurace tady take jsou. Jenze jit tam je smrt. Pekne upravene odpadove jidlo. Presne jak ten system. Oci by zraly, ale zaludek nejede. Navic neni tam nic moc zdraveho. Takze nechodit. Je to nejvetsi hnus co znam. Ovsem pro nove prichozi jedno z reseni.

        • proud napsal:

         Pravda,jenze o tech vecech jsem tenkrat jeste nemel ani paru......

        • proud napsal:

         Co ja tenkrat vedel o nejakejch glutamanech,prave cinsky "specialite" kdy vsechno chutna na jednicku ? VUBEC NIC! Njn,treba se neustale ucit a zajimat:-)

        • proud napsal:

         Tak na mak specialista nejsem,nechutna mi,ani mi nechybi :-)))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Je jak tv,muzu kolem ni chodit a stejne me nebude zajimat :-))))

        • PetrC napsal:

         O cinskem maku jsem slysim poprve, ale treba cinsky cesnek pestovany na odpadnich skladkach je pekne svinstvo. Celkove tolik opevovane cinske jidlo prezentovane na zapade stoji za houby. Jak pise Proud plne glutamatu a jinych chemickych nahrazek. Celkove v Asii se pouziva glutamat ve velkem.
         http://www.naturalhealingmagazine.com/10-foods-made-in-china-that-are-filled-with-plastic-pesticides-and-cancer-causing-chemicals/
         https://m.youtube.com/watch?v=_7rpwZ3eFcI
         Bohuzel kdysi perfektni jidlo treba na mistnich marketech je nahrazovano lacinymi chemickymi atrapami. A jak to turiste perou do sebe.

        • proud napsal:

         Osobne se jen divim,ze je vubec neco takovyho mozny.Pritom uz neni tajemstvim,ze mame v zazivani vlastne vetsi mozek nez v hlave.A cely nase zdravi je prave o zazivani a jeho stavu.

        • proud napsal:

         Presne o tom by taky mela bejt prevazna cast mediciny,ale neni,proc asi?..........

        • PetrC napsal:

         Johne ono to neni jen mak. Clovek musi byt opatrny i treba pri kupovani koreni,vanilky cokolady, vlastne skoro vseho. To vse muze byt jen atrapa. Kdysi se dalo nakoupit kvalitne a lacine, ted aby clovek pred nakupovanim studoval co je prave a co jsou jen atrapy.

        • proud napsal:

         Problem je ze to casto ani vystudovat nejde,neni z ceho,pak se ridis aspon cenou coz mozna funguje nekde mimo evropu a jeji zlodeje,tady podle ceny jet nemuzes,jen nekdy,kdyz se ti povede najit nakupni ceny a muzes srovnavat s prodejnima.

        • PetrC napsal:

         Proude ma to vice pricin. Moc lidi na planete a velkemu procentu se nechce ani moc delat, ani moc platit. A je lehci a lacinejsi jidlo vyrobit nez vypestovat. Elity v dnesnim robotickem svete uz tolik otroku nepotrebuji no tak proc je trochu nepriotravit. Potom vselijake nemoci,plisne, zmeny pocasi a pod. Treba v Ekvadoru jsem chtel koupit malou kavovou a cokoladovou plantaz. Mel jsem stesti ze se tak nestalo, pole napadla plisen a zkuste se ji zbavit. Lide by chteli jist zdrave, ale malo kdo pujde makat na pole.

        • PetrC napsal:

         Proude drzim se toho ze pokud nemuzu najit slozeni potraviny nekoupim. Samozdrejme ze svinstva napr. v mase se nevyvaruji. Vzhlem k vselijakym postrikum uz ani ta divocina neni co byla. Ale aspon zeleninu se snazim vypestovat sam a nejak zakonzervovat a nebo zmrazit. Ovoce skoro nekupuji. Videl jsem jak to strikaji vselijakou chemii a pod tlakem. Kamos delal ve velko obchodu a ukazoval jak se natira ponicene ovoce aby vypadalo zdrave. Pak se podevejte na statistiky zdravi, velijake alergie, nemoci a pod.

        • proud napsal:

         To mi povidej. Ja ted placu ze musim jist co mamka uvari,samozrejme ze vari v dobry vire,ale tim taky nevi co cini :-)).Jinak si nejradeji delam oblozenou studenou misu a pro me je to kralovskej dlabanec.Tad se zabejvam treninkem chlebovejch placek postaru,domacich,protoze uz ani ten chleba neni co bejval,o testovinach nemluve.Co si doma neudelas,to te pomalu,nebo rychle zabiji.

        • proud napsal:

         Dokonce jdu tak daleko,ze hodlam vyzkouset mouky a jidla z veci jako jsou zaludy,kastany a bukvice v beznym jidlnicku,nejen jako survival.Jsem presvedcenej ze je to uz to nejzdravejsi co muzes sehnat,ale nemam to vyzkouseny dlouhodobe prakticky,tak to chci zkusit :-)

        • PetrC napsal:

         Co se tyce obili, doufam ze vite o postricich pred zatvou. V Canade je aspon trofu vyhoda ze v ramci boje proti zdrave vyzive vlada dala velice tvrde podminky pro tkz. bio - organic farmare, takze ti sice musi prodavat draze, ale jeste se da koupit troch vetsi kvalita. Co se tyce mouky skusil bych pohanku. Je pekne ze vam chutna studena misa, ale treba u nas nekoupite uzeninu, nebo sparovane masne vyrobky bez chemie, takze delam vsechno doma. Mame tu zakon zena se stara o moucne ja o masne vyrobky. Nevim jake normy mate tam u vas.
         Problem je ze lide vubec nepremysleji nad kvalitou jidla a sezerou kdejakou sracku. Zajima je mnozstvi, cena a tady u nas jeste barva a zvyraznena chut cehoz se hlavne dociluje chemikaliema. Je tezko najit v dnesni dobe cloveka starsiho ctyriceti let, ktery nema nejake tabletky na predpis a nebo se nekrmi necim proti bolesti.

        • proud napsal:

         Ty dva platky sunky nebo slaniny ani nepocitam,jinak je moje misa z rajskejch,paprik,okurek a domacich vajicek :-).Uplne zdravej dlabanec uz dneska neexistuje ,a to ani z domaciho,kdyz to neni ze skleniku....staci jen vedet co "prsi". Takze je lepsi se soustredit spis na cisteni tela,protoze priciny jeste likvidovat neumime i kdyz je zname.To je prave ta hudba budoucnosti s koncem ovcanstvi.

        • PetrC napsal:

         Vidite, jsou to jen dva platky a nebo zaklad ovcanstvi? Pokud by jim ty dva platky nikdo nekoupil, musi vyradit chemikalie. Tu se jedna o princip. Neco podobneho slychavam i od jinych lidi. Kupuji treba par tech plastikovych bombonu a pokud je upozornite ze travi svoje decka, tak vam odpovi ze to je jenom par bonbonu. Nebo po ranu se nakrmi vselijakyma cereal (nevim jak to nazyvate v Cechach) plnyma umelin. Potom drzi decka na tabletkach, proto ze jsou hyperaktivni.

        • proud napsal:

         A kdo napsal ze v nich neco je?:-))))))))))))))))))))))))).To se totiz jen tezko dozvis,ledaze bys veril,naivne,ze na baleni pisou pravdu ;-)

        • proud napsal:

         Pritom logicky je jim neverit,pokud vubec skodlivy ecka do zradla poustej,je uplne jedno,ze v podle nich "bezpecnym" mnozstvi,protoze jak rikas,prave ten princip! Jenze to bys pak chcipnul hlady!

        • PetrC napsal:

         Ja pisi ze nevim jake zakony tam mate. Ovsem pokud mi napisete jen dva platky automaticky pocitam ze tam je chemie. V Cechach jsem byl pred desiti roky a nemohl jsem si vynachvalit male domaci reznictvi a pekarny. Slozeni potravin by melo byt pravdive a stitek umisten na obalu. Pravdive to asi bude, v dnesni dobe soudu malo kdo riskuje. To je take jeden duvod proc je povinne davat do prodavaneho jidla chemikalie. Tady nekdo dostane sracku a hned by soudil. Vladci preferuji rakovinu.
         Hlady bych nechcipnul. My jsme jeste tradicni rodina. Zadne polotovary, sladkosti je domazky vyrobeme a to vcetne zmrzlin a zakusku. Piti jen z vlastni vody. V obchodach kupuji jen zakladni potraviny a to jeste u overenych firem.

        • proud napsal:

         Zapomen na soudy a soudnictvi ktery znas od tebe,nebo z Ameriky,to tady neexistuje,stejne jako spravedlnost!Tady kdo maze,ten jede a je nedotknutelnej! Pritom je malokde vetsi a nepokrytejsi NWO nez tady.Od toho si odvod co je a muze bejt kde uvedeny,porad zapominas ze jsme kolonie od 10i k 5i,takze co platilo tenkrat je uz zdarne upraveny v nas neprospech.Jsme smetistem zapadu,aby vydelal na tom co jinak musi doma vyhodit a jeste zaplatit za eko zniceni!!!

        • PetrC napsal:

         To co pisete je smutne. Je fakt ze s Cesi se kteryma se stykam v cizine jezdi vesmes nakupovat za hranice. Vzdy mi to pripadalo k smichu.
         A co se tyce kvality potravin nepocitam ze kvalita bude zvysovat. Spis opacne. Lide pokud si nebudou produkovat sami budou se muset spokojit jen s nahrazkama.

        • proud napsal:

         Tak se likviduje Slovanstvo u nas i Arijstvo v zahranici,aby je nahradil anglosaskej ovcan.

        • proud napsal:

         Velet tomu bude siozid,aby nastavoval kuzi za anonymniho GP.Tak jak to bylo a je,a jestli nedostanem rozum,i bude,ovsem timhle zpusobem uz ne na dlouho.

        • PetrC napsal:

         Proude stejne svinstva ji i anglosasove. I v USA se zerou jeste horsi svinstva. A co se tyce soudu, myslet si ze v Americe neni korupce je mylne a naivni. Toto je boj za jeste vetsi zotroceni celeho lidstva. A to je teprve zacatek. Casem lidem vemou i ty zahradky. To co se deje nyni je jen taka priprava na horsi casy. Ovsem hodne lidem bude system vyhovovat. Hlavne tem kteri maji radi nalajnovany zivot.

        • proud napsal:

         Tak,tak,akorat s tim,ze si nemyslim,ze jim to bude vyhovovat,jenze uz bude mnohem horsi se branit.Ti kdo zdrhnou "ven" zavcasu na tom hodne vydelaji,ale s tim,ze budou "loveny" kam se jen hnou.

        • proud napsal:

         Jeden smer ze dvou moznejch :-).Mezitim bude zbytek makat za podminky k zivotu a umirat pred penzi,samozrejme ze umele. Ten druhej smer uz znas,ale ten nechce ovcany :-)

        • PetrC napsal:

         Ano to budou, ale s plnym bachorem a pesvedcenim ze zivot ani jiny nemuze byt. O tom uz je presvedcena spousta lidi. Libi se jim jak se snadno nakupuje, maj koho volit, fotbalek, pivicko, no a vymnente to za zivot svobodneho obcana ktery se musi starat. Neni moc lidi, kteri vi co znamena zit aspon trochu svobodne.

        • proud napsal:

         Na tom neco je.....Kdo se nikdy sam vlastne nezivil,bude jednou hodne vykulenej,mnohy to ani nerozdejchaj...........

     • benmil napsal:

      Kohn se dal pokřtít. Roubíček se ho ptá, "Prej se dali pokřtít, a jak to, že od protestantů. Proč ne od katolíků?"
      A Kohn odpovídá, "Mezi katolíkama je na můj vkus moc židů."

 3. martin bareš napsal:

  Nevím, jestli je to chorobná fantas, neukojená ctižádost něco světoborného napsat, obyčejná lidská blbost, či nějaká dementní psychopatie. Nejsem ale psychiatr a nechám autora odborníkům, nebo obdivovatelům, aby byl tím, čím chce být. Jako ta proslulá Greta Thurnberg.

 4. Rocco napsal:

  No jo, skromní, pracovití, poctiví komunisté hlavně nezvládli public relations a nedokázali vychválit vymoženosti a výhody socialismu a že kapitalismus jede jen na dluh.

  Ale co vy tady zase plácáte nesmysly o NEOMARXISMU? Korporátní fašismus je korporátní fašismus, žádný neomarxismus. Snad si nemyslíte, že Soros hájí zájmy pracující třídy.

 5. Trockij = Lev Davidovič Bronštejn napsal:

  Bolševici - radikální komunisté, chtějí nastolit socialismus ozbrojeným povstáním
  Menševici - umírnění komunisté, chtějí nastolit socialismus reformami a spoluprací s liberálními stranami
  Trockisté - liberálové, nepřátelé marxismu a bolševiků, dolézající nejprve za menševiky, pak za pravicí a západními imperialisty.

  Trockij (*7. listopadu 1879, Bereslavka, Ukrajina - †21. srpna 1940, Mexico City, Mexiko) se jmenoval rodným jménem Lev Davidovič Bronštejn...

  Lenin, 1911: "Je nemožné se s Trockým přít o podstatě problému, protože Trockij nezastává žádné názory na nic."
  Lenin, 1912: "Tento intrikán a likvidátor pokračuje ve lhaní vpravo i vlevo."
  Lenin, 1914: "Ale likvidátoři a Trockij,... kteří roztrhali vlastní Srpnový blok, jenž opovrhoval všemi rozhodnutími strany, stejně jako se distancovali od „podzemí“ a rovněž od organizovaných dělníků, jsou nejhorší renegáti a odštěpenci. Naštěstí už to dělníci zjistili a jejich povšechné třídní uvědomění zrodilo skutečnou jednotu proti likvidátorům a narušitelům jednoty."
  Lenin, 1917: "Co je ten Trockij za svini – levičácké fráze a blok s pravičáky proti Zimmerwaldské levici! Měl by být (vámi) obnažen, třeba v krátkém dopise Sotsial – Demokratu!"

  Z frakcionářství uvnitř strany ke kontrarevolučnímu boji proti sovětskému režimu
  "Ba právě s postupným odhalováním obsahu stránek (trockismu) se naplno projevily neproletářské prvky jejich nesmiřitelného nepřátelství vůči diktatuře proletariátu, jejich snahy o rozpad diktatury proletariátu, o nějž především šlo trockistické opozici v SSSR i jejím zahraničním chlebodárcům, kteří pokračovali v podpoře Trockého i v cizině po jeho vyhnání ze Sovětského svazu. Jednalo se o naprosto stejný typ lidí, který se od té doby kolem trockismu motal, poháněný vrozenou nenávistí k marxismu-leninismu a k diktatuře proletariátu."

  Trockij uznává socialistické úspěchy jako prostředek k získání důvěryhodnosti
  "Na konci druhého pětiletého plánu nemohl ani slepý nevidět gigantické, skutečně hrdinské a světově historické úspěchy socialistické výstavby. Dokonce i inteligentní představitelé imperialismu začali přijímat dosavadní úspěchy socialismu ve všech oblastech života SSSR – jediné země, která dosáhla plné zaměstnanosti, zatímco kapitalistický svět se otřásal pod údery krize. Trockij se ocitl v nebezpečí, že bude zdiskreditován kvůli flagrantnímu rozporu mezi Sovětskou realitou a Trockého predikcí. Tak Trockij, tato nejvíce antisovětská figura ze všech antisovětčíků, byl nucen v zájmu získání určité věrohodnosti, psát téměř nadšeně o výdobytcích socialismu v SSSR. Byla to však samozřejmě znovu jen pouhá předehra k další sprosté kampani lží a pomluv proti sovětskému režimu."

  Trockij předpovídá válku a vyzývá k porážce SSSR
  "Trockij ruku v ruce s imperialistickou buržoazií pomlouval sovětský stát i bolševické vedení strany, snižoval, očerňoval a haněl výdobytky socialistického průmyslu, zemědělství, vědy, techniky i umění až nakonec sám skončil jako spojenec a nástroj německého a japonského fašismu!"
  "Trockij vždy hovořil o leninském vedení bolševické strany a sovětského státu jako o „stalinistické byrokracii“, „kastě uzurpátorů“, „totalitě“ apod., lze jen stěží popřít, že pravým cílem a záměrem jeho vyšinutých urážek bylo zákeřné pomlouvání a očerňování sovětského režimu tím, že se pokoušel přesvědčit dělníky celého světa, že tento režim, jenž je právě podle Trockého k nerozeznání od fašismu, si nezaslouží jejich podporu."
  V roce 1940 se blíží konec Trockého života – života naplněného nesmiřitelným nepřátelstvím vůči leninismu a TROCKIJ s nadšením a zápalem hodných cennější věci OPĚT PŘEDPOVÍDÁ PORÁŽKU SSSR A TRIUMF HITLEROVSKÉHO NĚMECKA.
  https://lukassluka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=499649

  • proud napsal:

   "Bolševici – radikální komunisté, chtějí nastolit socialismus ozbrojeným povstáním"............je pravdepodobne castecna picovina,navic zcela jiste stali za Stalinem prave proti Trockistum.S Leninem je to krapet problem,ze mluvil proti Trockymu neznamena,ze s nim netahl v zakulisi za jeden provaz,na rozdil od Stalina,kterej je vicemene jasnej.Nicmene je zajimavej vyraz "radikalni" komunista,ani jsem nevedel ze se taky delili.....;-) :-)))))))))))))))))))))))))))))). Safraporte,to lidi asi taky budou radikalni a neradikalni,a neolidi a kdovi co vsechno,ze? :-)))))))))))))))))))))))))))))))))).Tyhle slovni hricky mi smrdej svinarnama sionistu a GP na sto honu,abych se priznal,protoze veci jdou nazvat jednoduse a mame na ne i dostatecnou slovni zasobu,jak nekdo zacne veci komplikovat,zpravidla se jedna o umysl zastirat a lhat,je to snad uz primo pravidlem!

   • proud napsal:

    To je mimochodem jeden z duvodu moji neduvery a opatrnosti co se tejka KSB/DVTR a Pjakina,navic Rusa co ma plnou hubu cizejch slov,coz mi rika ze ktery asi dilny pochazi original bez ohledu na to co se o nem kvaka!!!

 6. Co se nepovedlo 1968, povedlo se 1989 napsal:

  Kdo se nejvíc namáhal s pádem Východního bloku v letech 1968 a 1989? Tihle! Sionisté!
  Claudio Mutti: Kafkovské orgie a „pražské jaro“ sionistů
  20. srpna 1967 vyplavily vltavské vody mrtvolu občana USA Charlese Jordana. Šéf „neziskovky“ zvané Americký židovský spojený distribuční výbor (American Jewish Joint Distribution Committee, JDC), známé sionistické organizace, přijel do Prahy, aby vypracoval plán destabilizace, chystané izraelskou špionáží. Zda jeho smrt připsat Sovětům (kteří ho měli v merku od dvaapadesátého), anebo někomu jinému, zůstává nejasné.
  Na čtvrtém sjezdu spisovatelů v Praze 27. – 29. června 1967 (tedy pár týdnů po „šestidenní válce“) vystoupilo několik řečníků s kritikou vládní politiky. Pavel Kohout tu osud Izraele srovnal s osudem pomnichovského Československa; spisovatel Jan Procházka (otec Lenky Procházkové), kandidát ÚV KSČ a donedávna Novotného důvěrník, četl dopis adresovaný stranickému vedení, v němž se ohrazoval vůči protiizraelské kampani. Spisovatel Ladislav Mňačko pár týdnů po sjezdu odjíždí do Izraele a pranýřuje pražskou vládu v západním tisku pro podlézavost (vůči SSSR) i za antisemitské a zpátečnické sklony. Televize posílila vysílání hebrejských témat. Film vynesla „nová vlna“ (Forman, Passer, Chytilová aj.) až do Hollywoodu (1967 Oscar za Menzelovy Ostře sledované vlaky, 1965 Oscar za Obchod na korze Kádára a Klose + dvojnásobná nominace na Oscara Miloše Formana 1966 Lásky jedné plavovlásky a 1968 Hoří, má panenko). I rozhlas hrál songy takové Yvonne Přenosilové (viz Lustigova Dita Saxová) či Hany Hegerové až do omrzení. V období tzv. „pražského jara“ si hlavní kulturní základnu sionisté zřídili v redakci Literárních listů. Na stránkách tohoto týdeníku se mj. opět vynořilo jméno Evžena Löbla, odsouzeném v procesu se Slánským na doživotí (v roce 1960 byl propuštěn, o tři roky později rehabilitován a poté pověřen řízením slovenské banky). Mezi dalšími spolupracovníky najdeme Eduarda Goldstückera, J. L. Fischera, brojícího proti „antisemitské periferii, rozběsněné až k šílenství“, Ivana Klímu, líčícího sionistickou agresi z roku 1967 coby obranu proti arabskému pokusu provést „plán genocidy“.
  Avšak vrchním ideologem „socialismu s lidskou tváří“ byl Eduard Goldstücker. Pokud do ledna 1968 svou činnost omezoval na kulturní sféru, o měsíc později již zatoužil hrát vedoucí politickou úlohu. „Často mluvil v rádiu i televizi, nabádal k stranické ‚očistě‘ a ‚obrodě‘, pokoušel se získat sympatie spisovatelů, umělců, novinářů, lidí z oblasti kultury vůbec. Stal se členem různých rad, výborů a komisí. Později se upozadil a po Praze šly hlasy o jeho možném zvolení do funkce… prezidenta československé republiky!
  V politických kruzích bylo mocenské uskupení, k němuž Goldstücker patřil, zastoupeno velice dobře. Ekonom Ota Šik, „otec ekonomické reformy, jenž pod vlivem Jevseje Libermana vypracoval nové metody plánování, se stal zástupcem ministerského předsedy a členem ÚV, do něhož byl zvolen také František Kriegel. Jiří Pelikán převzal funkci generálního ředitele Československé televize. Evžena Löbla jsme již zmínili. Pokud bychom chtěli vyjmenovat sionistické „intelektuály“, kteří se zabydleli na katedrách či v novinových, časopiseckých a televizních redakcích, bylo by zapotřebí sepsat hodně dlouhý seznam. Srpnový zásah Sovětského svazu a dalších socialistických zemí ovšem mnohé sionisty přiměl k odchodu „za svobodou“ na Západ a do Izraele. Jejich pokus o dobytí moci byl pohřben za normalizace poměrů pod vedením Gustava Husáka, ovlivňovaného pro změnu autoritářským uskupením kolem Aloise Indry a Antonína Kapka.
  https://deliandiver.org/2019/08/claudio-mutti-kafkovske-orgie-jaro-sionistu.html
  https://www.lidovky.cz/noviny/kdo-vlastne-byl-ten-jordan.A070825_000105_ln_noviny_sko

  • Jan napsal:

   Ekonom 'zazrak a apostol jara 1968' Sik utekl do Svycarska, kde ho nechali prednaset jeho bludy na HSG v St. Gallenu za normalizace v Ceskoslovensku. Ekonomicka cesta, spojujici vyhody socialistickeho a kapialistickeho systemu byla jeho domenou a Svycari ho podporovali asi proto, aby ten zazrak nezmeskali. Mel spokojeny zivot v pohode. Po sametu otocil a studentum se omluvil, ze je ucil bludy. Pozde. Dalsi rytir smutne postavy zemrel tamtez. Cesi vynikaji bud neskutecnymi schopnostmi, nebo neuveritenou zhovadilosti a podlosti. Na stesti se to da dost rychle odhalit a podle toho jednat. Mluvim z vlastni zkusenosti s krajany ve Svycarsku od r. 1968.

 7. Eschatolog napsal:

  zvyšování míry chápání globálních procesů je jistě prvotním a nejdůležitějším smyslem existence Mařenky a Pepíčka Lidlových :-)
  p.s. pane bareši martine, před vaší rudou hloupostí Slůnce bledne

 8. Vlasta napsal:

  Velmi schematický a velmi zjednodušený článek. Autor zapomněl také na G.V. Romanova - Gorbačovova protikandidáta, který by se v případě vítězství vydal čínskou cestou Teng siao-pchinga a dějiny po r. 1985 by vypadaly úplně jinak.

  http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/9182-ceskoslovensko-po-listopadu-1989-aneb-co-by-bylo-kdyby-nebylo

 9. benmil napsal:

  Blábol! Nechce se mi rozebírat všechno - ani jsem neměl sílu to dočíst. Jen očividná faktografická chyba: Dubček (odkud jste vzal, že trockista? To byl stalinista jak prase) nebyl spolužákem Gorbačova, ale Brežněva, a ne na MGU, ale na Vysoké škole KSSS. Jako spolehlivého spolužáka si ho vybral Brežněv, aby sprasil, nebol nebránil sprasení poměrů v Československu, aby si tady Sověti mohli vybudovat vojenskou základnu, když to naivní vlastenec Novotný nechtěl dovolit.

 10. geronimo napsal:

  Rozhodujícím rokem pro rozpad SSSR a východního bloku byl rok 1953, i ten Brežněv v tom jen pokračoval ( za něj to bylo takzvané klidnější období - převýchova ovčanů ). Brežněv kdyby byl stalinista, tohle by nemohl dělat, to dělali trockisti

 11. Jan napsal:

  Kdyz jsem slysel Gorbaceva a Putina, da se asi ten prevrat a konec komunismu kratce popsat takto:
  Vnitrni puc vedeny Jelcinem znicil nadeje Gorbaceva na reformy v CCCP a otevrel zemi zapadu. Ten zacal drancovat nerostna bohatstvi, jeho poradci prevzali prumyslove podniky, jejichz technologie nejdrive ukradli a pak nechali zbankrotovat. Rusko dostali do ohromne hospodarske krize, ktera ho mela dorazit, aby si ho mohli rozebrat. Putin jim v tom zabranil a znovu Rusko postavil na nohy.
  V satelitech se delo podobne, prumyslove podniky jako CKD privatizaci znicili, kdyz nemohli bombardovat prumysl jako koncem 2. svet. valky tak ho nicili za pomoci ceskych zlodeju a US poradcu jako v byvalem CCCP. Privatizace a omilostneni zlodeju V. Klausem pak jenom zavrsila rozkradeni zeme a jeho ukotveni v EU a NATO. Tam nemame zadny vliv, NATO je pod velenim USA a napadnou-li USA Rusko, budeme jako jeho spojenec zlikvidovani. Prolhanost a podlost zapadu vystupuje stale silneji do popredi a prohlubuje krizi politickou i hospodarskou. V Syrii kradou USA naftu a zapad mlci. My jsme stale tlaceni kam nechceme, bojujeme v zahranici za zajmy USA za nase penize (to byl duvod sametu), EU nam vnucuje €, ktere nas ma jeste vice svazat s ECB a EU, ktera Euro neustale devaluje tisknutim nepodlozenych penez. Nemecko je samo v krizi a nuti nas delat co nechceme. Na Rusko nesmime ani pohledet, abychom nebyli oznaceni za spiony. Bude na nas, abychom se vymanili pri nejblizsi vhodne prilezitosti!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!