Rok 2020: začátek kolapsu i okamžik pravdy

bankofamericaStále dokola se řeší Milion chvilek, falešná opozice, Babiš a Zemanovy hloupé bonmoty. Mohu Vás ujisitit, že si na toto brzy nikdo ani nevzpomene. Za rohem číhá taková krize, že ČR může zcela přijít o zbytky své státnosti. Nízké úrokové sazby a tištění dalších peněz ekonomiku, jako po roce 2008, již v další krizi neuklidní. Peníze pro zachránění kolabujících bank nebyly vytvořeny ,,z ničeho", zaplatili je daňový poplatníci. Soukromé korporace byly sanovány z veřejných financí - ,,velcí kapitalisté" přiběhli škemrat veřejné finance, které jsou od té doby zatíženy extrémními dluhy. Korporacím byly zároveň nabídnuty půjčky s nízkými a taky nulovými úrokovými sazbami, takže v současnosti jen ty největší dluží 9 bilionů dolarů ( a státy jsou na tom ještě hůře - viz. 22 bilionů dolarů dluh USA ). K dispozici mají 12% hotovosti z toho, co dluží. V polovině letošního roku začaly krátkodobé dluhopisy nést větší výnosy, než ty dlouhodobé, tudíž investoři nemají žádné pozitivní vyhlídky do střednědobé budoucnosti. Krize přitom již začala.

V první polovině roku bylo v USA uzavřeno 7000 podniků, což je o 20% více, než za celý minulý rok a do konce roku to bude asi 12 000. O 70% se propadl celosvětově prodej nákladních aut a hodnoty evropských automobilek Volkswagen, Audi a BMW klesly o 4 - 17% ( 4%VW, 12,8% Audi, 17% Bmw ). V Číně se propadl o 16% prodej osobních automobilů a největší petrochemická společnost Petro China se dostala do úpadku, stejně jako největší britské ocelárny British steel. Rozbuškou v EU je Deutsch bank, jejíž cena za akcii klesla ze 100 dolarů let 2005 - 2009 na 7,4 dolaru roku 2019. DB dále ztrácí miliardy a propad pod 6 dolarů za akcii již nevydrží.

Minulá krize byla ,,vyřešena" vytvořením potenciálu pro ještě větší krizi. Globální elity a US státní elita ji měly vyřešit ,,kreativním způsobem" - tradičně válkou a podvody. Hospodářství neřídí ti ekonomové, co vidíte v televizi podle pouček z veřejné ekonomie. Ti vůbec nechápou, že žádná ,,tržní ekonomika" neexistuje. Ekonomika je vždy plánová, záleží pouze na tom kým a pro koho a zda je regulovaná tržním mechanismem nebo státně-kapitalistickým systémem, příp. jejich kombinací. Každý myslící člověk musí vědět, že

 • plán společensko-ekonomického rozvoje, to je souhrn cílů výroby a rozdělení produkce a scénář řízení (řízení má vždy záměr, nelze řídit při absenci cílů) mnohaodvětvovým výrobně-spotřebním systémem;
 • a tržní mechanismus je jedním z možných prostředků samoregulace fungování mnohaodvětvového výrobně-spotřebního systému, který (pokud to umíme dělat) může být naladěn na realizaci těch či oněch zadaných cílů výroby a rozdělení produkce.

A kdo tvrdí opak, není ekonom, ale hlupák a podvodník. Každopádně i podle V.V. Pjakina měla válka v režii US státních elit globální moci Pax Americana začít v roce 2014. Bylo vytvořeno rozsáhlé informační pole pro její vypuknutí, provokace jako byl Majdan na Ukrajině nebo sestřelení nizozemského letu MH17. Jistě máme v živé paměti válečnické zpravodajství České televize a dalších médií, lži ,,českých" politiků v žoldu US státní elity, apod.

 

Za všechno může Putin!

3. světové válce se prozatím podařilo, zejména díky ruské asertivnosti, zabránit a US státní elita začala prohrávat v konfrontaci s globální elitou. Energie připravená na válku  se v Evropě pomalu upouští, výsledkem je Brexit nebo bouře ve Španělsku. Podle plánu Us stratégů a části globálních elit měla být EU rozložena ( proto bylo připraveno infopole na Brexit a po změně situace je zase nepotřebné ), národní státy měly být smeteny uprchlickou krizí a státy východní Evropy obětovány pro zažehnutí konfliktu s Ruskou federací. Tento záměr však v důsledku porážek Us státní elity nevychází a evropští politici, naposledy francouzský prezident Macron, se začínají stavět proti americké globální moci ( budování evropské armády, atd. ). USA proto na krizový rok 2020  chtějí uspořádat v rámci NATO v Evropě největší vojenské cvičení od konce Studené války, jako demonstraci síly, a přesouvají desetitisíce vojáků na evropský kontinent. Jakmile v roce 2020 zpomalí Americká nebo světová ekonomika pod určitou úroveň, tak se začne finanční systém sypat jako domeček z karet, protože korporace jsou schopné pokrýt každý dolar, co dluží,  pouze 12 centy. Globální kořistnický systém vysávaný mezinárodními židovskými lichváři není v nejlepší kondici. Globálním elitám proto hoří koudel stejně jako americké globální moci. Neoliberalismus je u konce s dechem a vyměnit globální šmírování a intervence USA za sociální kredity a vměšování Číny moc lákavé není. Budoucnost není pro běžné občany dobrá ani když bude Čína novým hegemonem, pakliže neoliberální hydra bude pokračovat. Francouzi již více než jeden rok protestují, výsledkem je 44 tisíc zraněných a 70 miliard přímých škod. Spojujícím faktorem protestů je odpor proti neoliberalismu, nikoli jen daně a ceny pohonných hmot, jak se nám média snaží namluvit. Ve Francii již totiž i oficiální režimní struktury přiznaly, že se současné generace budou mít hůře, než generace jejich rodičů. To jen v ČR ještě straší Bureš se svými demagogickými slogany ,,Bude, líp". Babiš a Zeman jen motají lidi a do poslední chvíle jim mazají med okolo úst, aby se nesoustředili na to hlavní: neudržitelnost neoliberalismu.

My se totiž musíme připravit a srovnat priority, jinak globální elity opět vystrčí své koníky a krizi budou rešit výhradně na úkor tuzemského obyvatelstva. Různí Klausové mladší, starší budou chtít rušit minimální mzdy ( ČR  není Švýcarsko, tam má zaměstnanec nějaká práva ), Kalouskové vyvádět kapitál za hranice svým páníčkům a Babišové sát z Bruselského dotačního prsu i za cenu poškozování země. Zase nám zkusí podsouvat ty své deformy. Pošleme je k čertu? My potřebujeme úplně jiné kádry jako je třeba doc. Švihlíková a vychovat novou generaci vlastenců a národohospodářů. A hlavně určité povědomí o procesech řízení a hlavních koncepcích společenského rozvoje. Kdykoli uslyšíme politika, který bude velebit volný pohyb kapitálu, musíme ihned zakřičet "Zrádce"! A ukázat na něho. Tento politik totiž chce, aby bylo možné kapitál volně vyvádět a odvádět z jedné země do druhé, přelévat, jednu zemi ožebračovat a chudnout, zatímco druhá země funguje jako bankovní přístav s nulovými daněmi. Buďto národy a státy vybudují a vybojují svoji suverenitu, anebo vyjdou z krize vítězně globální parazitické elity a všichni ostatní budou zotročení až na úroveň každého  jednotlivce. Investice do vývoje technologií a směřování do UI automatizace jdou v současné hierarchii globální technokratické civilizace zcela jasně na úkor rozvoje národů a lidstva, nikoli v jejich prospěch. U současných genrací se objevují hlubší problémy zastavení přirozeného evolučního procesu tzv. biorobotizací. A tento faktor pomáhá udržet současnou mocenskou strukturu a naopak. Vysvětlím. Jde o převod vyššího nervového systému z dvouhemisférového v levohemisférový, ohraničený logikou a abstrakcí. Současná kultura tlačí lidské vědomí do oblasti logiky a abstrakce, čímž mu nedovolují vstoupit do přímého kontaktu se svou mnohorozměrnou podstatou a čerpat intuitivní znalosti. Ukazuje se, že současná koncepce rozvoje, vzdělávání a ,,tržní ekonomiky“, nepotřebuje člověka - tvůrce, ale ,,kvalifikovaného příjemce". Tvrdí, že být plnocenným člověkem-tvůrcem ( a tvořit může pouze člověk, u kterého současně pracují obě mozkové hemisféry - intuitivní pravá i logická levá ) je nedostatkem. Podle současné teze je normální vychovávat lidi-stroje, spotřebitele schopné jen ničit, ale už ne vytvářet. Co sama o sobě představuje "psychologie" libovolného stroje? Jak je známo každému mechanikovi, libovolný stroj, libovolný mechanismus je krajně egoistický. Stroj pracuje jen z přinucení a je lhostejný k okolí. A zajímá se, pokud je to tak možné říct, jen o sebe. Prý poptávka určuje nabídku. Ale u ,,biorobotů“ lze poptávku lehce řídit vkládáním informačních ,,programů" do jejich vědomí  ( podvědomí ). A nyní si představte, jak se tito lidé-stoje budou chovat až zjistí, že ,,software", podle kterého fungují, je nepoužitelný v nové situaci ( a vlastně ji celou zavinil ). V posledních letech jsme byli svědky toho, jak tyto zombírované davy byly zneužity k rozpoutání majdanů ( převratů ) v různých zemích, z nichž největšími oběťmi jsou Sýrie a Ukrajina. Dopadneme také tak?

Je tu navíc ještě větší problém. Současná Česká republika není historicky vzniklým, ale projektovaným státem. Zatímco státy historicky zformované ( Rusko, Německo, Velká Británie, Kanada, ...) mají značné interní operativní možnosti, tak státy projektově zkonstruované se samy o sobě zhroutí do sebe, jakmile mají samostatně fungovat nebo se vážně změní vnější vlivy, protože zachování jejich státnosti je možné jen v případě existence vnějšího řízení, protože se u nich nenachází soběstačná koncepce řízení dlouhodobých strategických směrů a dostatečné operativní zdroje odborníků, kapitálu a životně důležitých komodit. Všimněte si, že ani jeden z jmenovaných států by nepřipustil, aby měl při 10 milionech obyvatel v době údajné prosperity 5 milionů exekucí, aby násilím vymohl ročně desítky miliard korun z milionu exekučně postižených domácností a pak vydal stovky miliard korun na následky této perzekuce ( byrokracie - více úředníků, napětí ve společnosti a snížená loajalita občanů ke státu, vznik tzv. šedé ekonomiky, nárůst státních dávek, kriminalita, přeplněné věznice, veřejný nepořádek, bezdomovectví ). V Kanadě trvá oddlužnění 9 měsíců a exekuce postihuje 40% pouze jednoho příjmu, neboť jinak je to právně považováno za perzekuci  a v Rusku nesmí exekutor zabavit dlužníkovi byt nebo dům, kde má trvalý pobyt a prodat ho v dražbě, neboť právo na bydlení je tam v zákoně zakotveno logicky jako základní lidské právo. A nějaký - vlastenci mi prominou - ,,záprdek" si dovoluje takto nesouvisle a plošně šikanovat občany, když i velmoci mají úctu a pokoru před svým obyvatelstvem. Je to dáno tím, že politici ukotvení v tuzemské politice totiž neznají státní řízení, nerozumí zahraniční, natož globální politice, oni jen čekají na povely zahraničních páníčků, které nezajímá, co bude s neudržitelným molochem státní správy České republiky do budoucna ( již dnes má Ministerstvo vnitra ČR o 20 tisíc více zaměstnanců, než totéž ministerstvo celého reál-socialistického Československa, které údajně sledovalo všechny… ). A ti podpindosníci u nás si myslí, že to bude napořád. Jsou to nevolníci, kteří myslí jen na to, jak se zavděčit svým páničkům - globalistům z EU ( SRN ) a Us státní elitě a přitom se tváří, jak vše řídí, má to logiku a mají to pod kontrolou. Okamžik pravdy a tvrdého dopadu na realitu se však blíží. Otázka je, jestli to republika přežije a nebude obměněným vnějším řízením rozparcelována na kusy a my se nebudeme bít v občanské válce. Čím déle budou ohlupovači řízení ze zahraničí u moci, tím horší budou následky. To, že je to smete také je hodně mizerná satisfakce pro miliony krizí postižených a nezaměstnaných, kteří zaplaví v příštích letech Česko...

Takže: Čau lidi, bude líp!
51 Komentářů k Rok 2020: začátek kolapsu i okamžik pravdy

 1. proud napsal:

  "Teraz sa môžete v hlavnom meste Dillí nadýchať čistého vzduchu s mätou alebo eukalyptom v špeciálnych zariadeniach. 15 až 30 minút takejto služby stojí približne 4 až 6 dolárov.

  “Neviem, či je to len psychologický efekt alebo nie, ale prináša mi to radosť, keď si uvedomím, že dýcham čistý vzduch aspoň 15 minút,” hovorí návštevníčka baru Liza Dvivedi, ktorá žije v Naí Dillí.

  Aby zákazníci v bare mohli vdychovať čistý vzduch, k nosovým dierkam im pripoja trubice s aromatizovaným kyslíkom. Môžete si vybrať jednu zo siedmich príchutí – od pomaranča a mäty po levanduľu a eukalyptus.

  Zákazníci hovoria: „Je teraz skutočne potrebné platiť za čerstvý vzduch?“. A ja odpovedám: „Pred dvadsiatimi rokmi ste si nepredstavovali, že by ste museli platiť za fľašu čistej vody, ale teraz to robíte,“ povedal majiteľ baru Aryavir Kumar."

  https://www.biosferaklub.info/kam-smerujes-civilizacia/ , ve jmenu kseftu si budeme tvrdit ze uz ani dejchat nemuzeme..........tak jako pijeme jedovatou vodu z patek a jeste za ni platime,budeme delat blbce i po barech..........

  • proud napsal:

   Dost na tom,ze jsme az tak debilni,ze platime za tu plnou pesticidu a "leku" co vychcijeme, co nam tece z kohoutku,aby cizinci vydelali............

   • proud napsal:

    Za chvili budeme platit i za to ze jsme se sem vubec narodili uz dopredu,uz nebude stacit ze za to platime celej zivot,prave tim zivotem,aby ho mel nekdo sladkej,a my posranej...............

    • proud napsal:

     Ale klidne si spete curackove dal...............

     • .lak napsal:

      Že prý nějaký zakladatel frankfurtské školy se někde prořekl že jim dají taková práva že se z nich podělají do kupy. /demokradtůra?/ Tolik z pozice práv s kterou nakládá politika. To je rovina řekněme intelektů s informacemi a záměrů imbecily postavit na roveň morálním s odpovědností a tam to smrdí tragikomickou fraškou s hlasování že schopní budou dělat na neschopné "demokraticky.
      A je to vlastně krůček nakládat tak se vším i materiálově se šunty za zisk a kategorizací dřívě běžného za luxus, hlasováním syslů v sýpce - poloprázdné. A čím méně v ní protřelými lépe na jejich záměry zisku. :lol:

 2. PetrC napsal:

  Spis mi to pripada ze super bohaci citi konec epochy a ztratili veskere zabrany. Uz jen jejich pristup k ekologii. Vytriskat co se da a po mne potopa. A ze se lide neprobudi? Vzdyt nejlepsi smrt je ve spani.

 3. Eschatolog napsal:

  měli byste se víc modlit ! neb ty vaše kecy nějak nefungují :-)
  jelikož všechny peníze jsou z vakua a podloženy gojskou idiocií, tak text je dobrá fraška

  • proud napsal:

   Tak to je,ale genialne fikane udelany,dostanes bezcennej hadr z tiskarny,ale svou praci a splatkama ho ty sam zhodnotis,aby na tom jedno procento zbohatlo,zatimco ty na onom zhodnoceni zase jenom prezivas,no neni to nadherne vynosnej kolotoc co te jeste navic udrzi i rejt rypakem v zemi? Je to genialni!

  • PetrC napsal:

   Escha. modlit se muzete zacit i vy. Ani jeden z tech dejme tomu middleman nepremysli ohledne budocnosti vic jak generaci dopredu. Samozdreme s vyjimkou tech hlavnich. Ti jsou pripraveni na desitky roku zivota v bunkru.
   https://www.cnn.com/style/article/doomsday-luxury-bunkers/index.html

   • proud napsal:

    Zivy by zavideli mrtvejm............bunkr,nebunkr.......

    • PetrC napsal:

     To berete z pohledu normalniho cloveka. Jenze ty rodiny pravdepodobne prezivaly hodne civilizaci. A jsou porad u moci. Vemte si bibli a tkz.noemovu archu.

     • proud napsal:

      Zrejme,ale ty rody,pokrevni linie,ne rodiny,nezijou zas o moc dyl nez my :-)

      • PetrC napsal:

       Nevim jak dlouho ziji. To se muzeme jen domnivat. Vzdyt ani moc nevime koho se to tyka a kdo je jen figurka.Je to jak jidlo v restauraci, kdy nevite co v nem vlastne je a muze vam chutnat i ten plivanec od kuchare.

       • proud napsal:

        Mas recht a ja si myslim,ze nam taky prave ten chutna,jak nas znam.Osobne bych si v hospode nedal ani utopence..............

     • proud napsal:

      Ale bibli,tu na me fakticky netahej :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))),nic prolhanejsiho neexistuje,nez tahle pramati lzi :-)))

 4. PetrC napsal:

  Bible je castecne prolhana a z casti se zaklada na dejinach, ktere si zidaci vykladaji podle sebe. Treba jsemsi jisty ze ta bajka o Noem se zaklada na pravde jen vse bylo uplne jinak.

  • proud napsal:

   Jak ta pravda asi je kdyz je vse uplne jinak? :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .Zidy zadna bible nezajima,tu napsali prave pro nas!!!

 5. PetrC napsal:

  No jiste ze ji psali pro ovecky. Ale hodne se muze zakladat na pravde, proste dejiny ukradli jinym kulturam prepsali a vydali jak sve. Ja bibli procet tam i zpatky a vetsi hnus nez old testament jsem jeste necetl, ale to neznamena ze neco neni zalozeno na pravde.

  • proud napsal:

   Kdyz chces prodat lez,musis do ni zamichat pravdu...........navic je nejlip schovany vzdycky to,co je vsem nejvic na ocich. A oproto vsechno,tu propracovanost klamstvi a pokrytectvi tvrdim,ze nejlepsi je to vsechno zapomenout aby se predeslo pruserum a mylkam a sostredit se na soucasnost a budoucnost ktery je mozny primo kontrolovat! Prijde mi totiz ze ony kecy ze kdo nezna minulost,nema budoucnost jsou jen dalsi vychcanou lzi GP,protoze prave ten a elity potrebujou abysme verili jejich prolhany minulosti!!!

 6. proud napsal:

  Nadcasova od Karla Kryla: Demokracie

  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou
  Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou
  Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce
  A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce
  Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce
  A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce
  Demokracie prospívá, bez nás a pragmaticky
  Brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky
  Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
  My nakrmíme forbesa, za dvě, či za tři pětky
  Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
  My nakrmíme forbesa, za dvě, či za tři pětky
  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda
  Zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda
  Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem
  Pod střechou velký partaje se u koryta sejdem
  Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem
  Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem
  Demokracie panuje od Aše po Humenné
  Samet i něha v pánu je a zuby vylomenné
  Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí
  Zaujímáme postoje, místo, abychom stáli
  Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí
  Zaujímáme postoje, místo, abychom stáli
  Demokracie dozrává do žaludečních vředů
  Bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů
  A je to mýlka soukromá snad optického klamu
  Že místo srdce břicho má
  A místo duše tlamu!

 7. proud napsal:

  a snad nejsou???????????????

 8. Guybrush Ulysses Threepwood napsal:

  Začni študovať a zmeň najskôr seba.

 9. proud napsal:

  Je to jen na nich a vzdycky bylo je a bude, a oni nejsou????? :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 10. proud napsal:

  ............pak ses tedy stejne blba kunda jako oni!

 11. proud napsal:

  a prizdisrac,aby to bylo kompletni,protoze jen prizdisraci blba kunda leze do montoven zebrat o vejplatu a praskat se pro odmeny s ostatnima navzajem za nedodrzovani cehokoliv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. PetrC napsal:

  Prominte ze se pletu. Ale co ma ten tkz. prizdisrac delat? Odjet do kapitalisticke Ameriky vydelat, vratit se a pak si hrat na haura? Proude nechci do vas rypat, ale uvedontesi ze lide moc na vyber nemaji. Jen jit do tech montoven, jinak je system necha pochcitat. Je neco jineho pohrdat spicima ovcema a je neco jineho pohrdat lidma, kteri se snazi o preziti sve a sve rodiny.

 13. proud napsal:

  System je necha pochcipat???? ONI jsou tim systemem,je cas aby to uz pochopili!!! Tech 7 miliard naprostejch idiotu je onim systemem a nejakejch 100 tisic vychcanejch parchantu si z nich dela dobrej den!!! To je celej ten for kterej aby se prokouk,stal jednoho haura vejlet do Ameriky.............

 14. proud napsal:

  Asi si ze me delas prdel, 7 miliard proti 100 tisicum. Kdyby sel v televizi soutezni porad kde by se ty dve cisla mely utkat,na ktery bys si vsadil? Ja urcite na tech 7 miliard!

 15. proud napsal:

  Jinak dobre napsany,snazej se o pouhy preziti a stejne je nefackuje hanba..............a nechtej zit,staci jim jen prezivat.

 16. proud napsal:

  A mimochodem,kazdej mohl a muze,je rozdil mezi tema kdo to skutecne udelaj,odjedou a vratej se a mezi tema co sedej doma,vedej hovno a proto lezou do montoven............aniz by rekli nasrat a sli si se sousedama treba zalozit druzstvo a udelat se pro sebe..........Neco ti prozradim,zakratko ti budou prachy k hovnu,a vsem,bude se pocitat co se da snist a vypit,takze ty co se neposerou a pujdou do toho druzstva,budou mit sanci se aspon neco naucit,kdyby to nevyslo,hodi se jim umet neco jinyho nez sit potahy na sedacky v aute rozhodne vic!

 17. PetrC napsal:

  Ptam se vas co vy by jste delal v pripade ze musite zivit rodinu a nemate zaden zaklad. Vy jste take delal pro system ve statech a nebo jste kradl? Ja take delal pro system, dokud jsem musel. Ted si dovolim delat za protisluzby a pro system jsem vlastne kriminalnik. Jenze co muzete udelat bez zakladu. Nez budete placat o sjednoceni 7 miliard lidi tak zkuste dat dohromady par lidi sveho okoli.

 18. proud napsal:

  Vymlouvat se na krmeni rodiny a umet hovno,zustat nepripravenej a pak chcipat umi kazdej debil ze zvlastni skoly!!!

 19. proud napsal:

  Mozna jsem byl pro system kriminalnikem od a az do zed Peto :-)))))))))))))))),az na vyjimky kdy jsem skutecne delal pro nej to co se mi neprotivilo.....alespon co se Ameriky tejka,jenze se znalosti jejich zakonu a vyuziti "moznosti" ;-).Rozhodne kdyby stesti systemu melo zaviset na takovejch jako jsem ja,uz by byl nejspis od tech pouhejch,usmrkanejch 100 tisic zmetku pokoj!

 20. proud napsal:

  "Je neco jineho pohrdat spicima ovcema a je neco jineho pohrdat lidma, kteri se snazi o preziti sve a sve rodiny."............Mozna ti prijdu prilis tvrdej,ale pro me to rozhodne neco jinyho neni,protoze jestli se snazi o to preziti pres tu montovnu,pak ano,ja jim pohrdam,protoze az to krapne,bude to jeden z tech co kdyz mu neni blby vlizt do montovny,nebude mu ani blby zabit pro kus zvance vlastniho souseda,to jsou presne ti co jdou cestou nejmensiho odporu a klidne zradej vsechno a vsechny jen aby se nazrali!!!

 21. PetrC napsal:

  Prachy mi mozna na hovno budou, jenze na je nijak nedrzim, spis investuji do sebe. Zrovna ted zakladame neco jak druzstvo,jenze i do toho druzstva potrebujete zaklad. Proude o cem vy pisete ja zkousim. A jak tu bude muzu napsat az za par roku.
  Ovsem vidim take velkou vetsinu lidi, kteri nemaji na vyber a ziji od vyplate do vyplaty. Nemaji cas na nic. Reknete jak clovek z mesta ma zalozit druzstvo a vymamit se z danovaciho systemu, tak aby nedelal pro system?

 22. PetrC napsal:

  Proude je lehke byt tvrdej v teple domova na druhe. Zrusi vam montovny, znale lidi prevedou do novych montoven v zahranici.A co budou lide delat? Prezivat jeste hur. Co zbyva jeste poskupuji cizinci a zbude uplne hovno. Neco taveho se deje v Canade, kde Cinane a amici pobrali co se da. Ted jen saji, jediny rozdil je v tom ze v Canade je sat z ceho.

 23. proud napsal:

  Jiste Peto,ty rikas za par let,ja ti povim zes investoval dobre uz dneska,kdyz si to neposerete jako lidi,bude vas to zivit i kdyby to nemelo vydelat vic.Nemas pravdu s montovnama,s tim ze ukradnou lidi ji mas,ale ne s tim ze je to nejaky reseni a ze neni cas a blablabla,je vsechno,co neni,je odvaha do toho jit,tu prizdisracove nemeli nikdy a na ty co sli a zkusili pak ukazujou a zavistive kvakaj ze si to doma museli odsrat sami,jenze to na me neplati,platilo by to jen kdyby to doma nenechali zkurvit,a protoze nechali,bylo horsi ze zustali doma nez kdyby sli radeji do pici!!!

 24. proud napsal:

  Mas tam kliku Peto,zes do toho druzstva nekoho sehnal,ja shanim zatim marne a sam na druzstvo nemam,zas az tak "dobrej" jsem nebyl a ti co tu maji aspon statek se nechyaji ani kdyby chteli,protoze se nechali nachytat na dotace a to co bylo jejich uz jejich neni,mnozi to jeste ani nevedi,nektery uz zacinaj tusit,pozde.

 25. PetrC napsal:

  Ono do druzstva, tady se to nazyva incorporate, mne sehnali spis oni a to proto ze jsem videl jak se placaji a bez uzitku. A kazdy se je snazi ojebat. Jenze jenom to dat do provozu musite zmenit zoning a to stoji, potom postavit velkou halu plus veskere servisy, protoze to bude hydroponic. Takze suma sumarum skoro pul milionu investice. Takze jak si to muze dovolit obycejny clovek? A v malem, to se ustvete a vysledek mizerny. Nejenom ze budete chodit do montovny, ale jeste po praci makat.
  To ze lide nemaji odvahu se lehko rika, proto ze nejsme v jejich situaci.
  Proude, vy pisete - radsi aby sli do p..i. To udelat kazdy, tak mame stehovani narodu a mozna by jsme v montovnach delali my. Lide proste musi nejak zivit rodinu, za to jim prece nemuzeme nadavat. I vasi rodice a pra.......rodice makali pro system. To byli vsichni spatni?

 26. proud napsal:

  Nerikam ze byli a jsou vsichni spatni,ani ze nedelaji co maji delat schvalne,ale tim ze to budu sanovat nepomuzu nikomu a nicemu.Vis co je nehjhorsi? Kdyz zacnes skutecne verit tomu,ze jsi bez penez vyrizenej,nejsi,ani nahodou nejsi,ale musis mit znalosti a odvahu prezit! Jisteze to neni prochazka rajskou zahradou,ze zacatku,ale obavam se ze po jisty dobe by te do "prace" jak ji zname uz hodne tezko dostavali ;-) :-))))

 27. PetrC napsal:

  Proude, tak poradte jak na to? Ja bych tady poradil zebrakum, at nemusi stat frontu pred armadou spasy.

 28. proud napsal:

  V jednote je sila Peto,ale u tebe nema smysl to komukoliv radit,kdyz to jeste nedoslo ani lidem tady co by k tomu meli mit nejbliz.Nicmene se blizi takova krize,ze bud se to fofrem naucej,nebo pochcipaj,nedavam tomu uz ani 2 roky,sacuju to hned na ten pristi................

 29. PetrC napsal:

  Z tou krizi mate pravdu. Jenze ta jednota pracujiciho lidu, ta se nedostavi, ani kdyz budou hlady chcipat.

 30. proud napsal:

  Ze se jemu ani tobe nedivim.................vy dva tomu neporozumite nikdy.

 31. proud napsal:

  Ano,to je zacatek,pak uz to pojede jak po masle.

 32. proud napsal:

  Ale ma to jeste jeden,vicemene necekanej hacek,uz jsme na tom az tak zle,ze je nam potreba i vysvetlit do podrobnosti co je potreba studovat,jak a kde,protoze vetsina si predstavi ono nedokonaly skolstvi a bude k nemu vzhlizet jako k modle,jako k doktorum,ktery je delaj zavislejma na "lecich"(drogach) a jen fikane potlacujou priznaky,aby neprisli o pacienty a blahobyt......

 33. proud napsal:

  To asi ne,protoze bejt po mym,prohnal bych "Rabisovi" sam kulku hlavou! Mam ti po stopadesaty tisicaty prvni znova opakovat ze si lidi maji vladnout sami pomoci referend bez politiku a podobnejch zlodeju a podvodniku,bez miliardaru a milionaru a podobne? Bejt sami ti nejvyssi a misto okradani se a nechavani se okradat si vsechno mezi sebou rovnym dilem delit podle potreb??!

 34. proud napsal:

  A k cemu vam tobude,aby tu stredoevropskou ubohou,mrnavou a bezcharakterni vesnicku nekdo vymlatil?........... :-))))))))))))))))

 35. proud napsal:

  Proc nejhorsi,co je nam do nich? Socik byl sice nejmin hroznej,ale taky nebyl zadna velka slava a vyhra,jenom nastesti si pro sebe od zacatku nastavil nizkou latku pres kterou nemohl a kdyz zacal bejt nenazranej,musel padnout,aby mohl beztrestne.......Neni potreba vubec zadnej -ismus,jen sectelost,znalosti,rovnostarstvi a slusnost.

 36. proud napsal:

  To nas uz samo dovede k hospodareni,misto hamouneni a vazeni si domova,nasi planety a vseho na ni...........o tom to je.

 37. Kain a Abel napsal:

  Vsadím se, že v okamžiku, kdy trolovi HVzV někdo odpoví, ten se vytasí s paní Colombovou - pardon programem voličů pro voliče, který nikdo nikdy neviděl (stejně jako zmíněnou paní).
  Ale jeden recept by tu by:
  Zopakovat Únor 1948, aby se společnost očistila od hniloby a mamonu. Držet stanné právo 20 let, než vyroste nová generace slušných, poctivých a pracovitých lidí. Toť vše.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!