Perzekuce obyvatelstva za mírového stavu, aneb 20 let režimního terorismu

exeV roce 1999, kdy již byly miliony českých akcionářů oloupeny převzetím a vytunelováním investičních fondů, započal proces vytváření tzv. otevřeného koncentračního tábora na principu fungování nacistické okupační správy v židovských ghettech. Během dvou dekád se tento jed postaral o celkové zastavení růstu životní úrovně v ČR a přímým výsledkem je mj. 4 500 000 exekucí na 900 000 domácností, další statisíce jsou mimo oficiální statistiky či jsou pozastaveny, 1800 exekucí zahájených každý den, tisíce sebevražd ročně a rozvrácené rodiny.

Advokátka Hana Marvanová zopakovala v pořadu ČT, že i Ústavní soud odsoudil výši exekučních tarifů. Prezident Exekuční komory Plášil se poté teatrálně vymlouval, že vina je policie, která dosud neobvinila jediného lichváře. Ano, lichva je dle našeho práva trestný čin. Mnozí se diví, že PČR a ÚOOZ nekoná. To je omyl, policie koná - velmi aktivně se podílí. Jezdí bok po boku s exekuční mafií vybírat výpalné a zastrašovat jako ozbrojená složka rodiny s dětmi, přesně jako protektorátní četníci.

Jaký smysl má práce, pokud z ní nemá užitek zaměstnanec, ani obchodníci, ani stát? To je stav, který převládá v České republice. Jedině v České republice je možné provádět exekuci všemi způsoby naráz, čímž nezůstane povinnému z jeho práce vůbec nic. Nejprve je mu stržena částka mimo nezabavitelné minimum a pak mu je z bankovního účtu zabaven zbytek, který mu přijde od zaměstnavatele po srážce. Něco, co nedovede pochopit žádný právník v zahraničí. Soukromý exekutor v ČR nadělá náklady pouhými administrativními úkony, které stojí jen tři minuty a nula korun. Ovšem účtuje si tisíce. V podstatě jde o vymáhání výpalného, které je však částečně ,,legalizováno“ hned na počátku Exekučním řádem a Občanským soudním řádem, na rozdíl od Ruska, Itálie a USA, kde toto činila v minulosti mafie ilegálně a zisky později zlegalizovala již „normálním“ podnikáním s vymoženými penězi. Exekuce se staly v Česku běžnou součástí, jen v loňském roce se exekutoři dobývali do sedmi set tisíc českých domácností, což je nárůst o 30 procent. ,,Je to nebývalý nárůst, a to ještě nejsou celková čísla. Jedná se pouze o naši statistiku exekutorské komory. Dluhy vymáhají i soudy nebo městské úřady", potvrdila Deníku mluvčí exekutorské komory Zajícová.

V principu jsou exekuce jen dalším pokračováním nenažraného finančního trhu. Pravá tvář polistopadového kapitalismu ( ,,exekuce je státem uměle dosazený ekonomický systém, jenž počítá se zcizováním v prostředí tržní ekonomiky za účelem dosažení cizího zisku řídícího stát" - citace Jan Bokšay, Ekonomika lidského zdroje ) . Exekuce vede k tomu, že je dlužník nucený stáhnout se do šedé zóny, dělat načerno, nedanit své příjmy, skrývat se před státní byrokracií. Jeho schopnost vydělávat, a být tak příjmem pro státní kasu, se minimalizuje. Stát se snaží lidi obklopit hlídacími prostředky, jako například chystaný registr účtů, který bude pro lidi s exekucí a v šedé zóně rozsudkem smrti.

Je jasné, jak situace dopadne. Největší počet exekucí byl zahájen po poslední ekonomické krizi v letech 2010-14. Během následující krize postihne vymáhání výpalného další milion občanů ČR a pak naroste napětí ve společnosti tak daleko, že dnes nedokážeme odhadnout následky činů zoufalých a dlouhé roky zbídačovaných dlužníků, kteří na počátku měli jen jeden dluh v řádu stovek, nebo tisíců korun. Přímo odpovědní za veškeré následky budou pak všichni politici, kteří tento stav uvedli v účinnost a udržovali po celá léta, což umožnilo drancovat ekonomicky činné a dělat z nich sociální trosky, bez kupní síly. Exekuovaní se stali obdobou středověkých nedotknutelných. Tedy malomocných s leprou. A to hlavně kvůli převažujícímu, a mylnému, přesvědčení, že člověk, který se dostal do exekuce, je člověk nezodpovědný a hloupý. Že si za všechno může sám. V korporátních i tzv. ,,veřejnoprávních“ médiích je veřejnost tradičně klamána, že dlužníci jsou pouze ti, co si půjčují a nevrací a nikoli ti, kdo byli do nezaplatitelných dluhů vmanipulováni a nedokážou se díky servilní justici a záměrnému ,,právnímu chaosu", vč. stupidních zákonů, adekvátně bránit.

To, že řádně platíte daně a jednáte dle zákona, ještě v této republice neznamená, že nemůžete přijít o všechno. Ukradnou vám doklady. I když ztrátu/krádež občanského průkazu nahlásíte na policii, tak je to k ničemu. Vy musíte dokazovat, že jste to nebyl vy, vaše děti, manželka, apod., kteří před 10 lety spáchali přestupek a prokázali se tímto průkazem. Vražda je promlčitelná, ale neoprávněná exekuce nikoli, ta se jen neustále obnovuje. Tady na váš OP může někdo založit firmu, v lepším případě ,,jen" potom neplatí sociální a zdravotní pojištění na zaměstnance, v tom horším rovnou založí nějakou kriminální ,,pračku na peníze". Opět platí presumpce viny - na vás je dokázat, že jste firmu nezaložili! Můžete se s nimi roky soudit s nejistým výsledkem, takže zaplatíte jak původní částku, výpalné 1000% +, tak soudní výlohy, náklady obhájce... Tak či onak, systém z vás peníze dostane. A Rozsudek bude nakonec znít: ...zločinče, ty máš tu drzost dovolávat se spravedlnosti?...tak teď si tě podáme...Navždy vinen i s celou rodinou, žádná pokuta, žádné penále není dostatečně velké, abys chudákovi exekutorovi a justiční mafii splatil jejich trápení s tebou!

Zmařené lidské životy, nepoznané dětství v boji o jídlo a přežití, které známe dosud jen z hororových filmů. Co myslíte, že vyroste z dětí, které každý den slyší rodiče hovořit o tom, že cokoli formálního je zlo, že vše musí být ,,na černo", jinak rodiče přijdou o vše, včetně dětí, které skončí v ,,převýchově" juvenilní justice a totalitních institucí jako narkomani, bezdomovci nebo asociálové. Nejenže z mnoha z nich vyrostou různí podvodníci, ale velká část bude mít opovržlivý přístup k České státnosti. Toto bezpráví se přeci děje ,,ve jménu republiky". A tím je to dané. Řeknou si: ,,Podívej, na západě, v EU, tam se mají a my musíme žít v tom proklatém Česku!". Neoliberální globalisté se smíchy popadají za břicha při svém plánu řízeného chaosu a úpadku národních států.

U mnoha lidí za prvotní zadlužení může neuvědomělá lačnost po zbytečnostech. Tito lidé jsou skutečně trestáni za svou hloupost. Ač samozřejmě neúměrně tvrdě. Ale pak tu máme druhou, a početnější, skupinu lidí. Těch, kteří si museli půjčit na přežití. Jedná se hlavně o mladé lidi, mladé rodiny, kterým chybělo to základní. Bydlení. A pokud se musí lidé zadlužit a ohrozit svou existenci jen tím, že se pokusí zajistit základní potřeby, je to genocida. O spekulaci s bydlením, a zničení státních fondů pro družstevní výstavbu bytů, v tomto článku psát nebudu, jen to zmíním, protože je to součást tohoto procesu přeměny ČR v jakýsi lágr, ghetto pro vlastní místní obyvatelstvo. Cizinci jsou v ČR již pomalu úspěšnější než místní obyvatelé, protože přijdou nezatěžkáni životem pod zdejší protektorátní správou. Je to princip zobrazený ve filmu ,,Demolition man", kde bezpečností složky v blízké budoucnosti natolik zdegenerovaly a feminizovaly, že jeden zločinec z minulosti byl pro ně nepřekonatelný problém a tak musely rozmrazit i policistu z minulosti, aby jim pomohl. Do tohoto stavu reálně spěje současná situace ve společnosti ( bezpečnostní složky jsou naopak stále agresivnější a více protilidské ), tupá mládež žijící do 30 let u rodičů, hroutící se před každým problémem, anebo třicetiletí s šedivými vlasy, co se ženou ( do rakve ), aby poplatili všechny ty hypotéky. Současné a budoucí generace asi jednou budou muset ,,rozmrazit" své předky, aby udělali pořádek.

A co tedy doporučuji nejen všem v exekuci, ale každému, na kom tento režim zkouší ty své pamflety? No přeci, aby využil svého ústavního práva a místo dělání postojů se konečně postavil.

Článek 23 Listiny základních práv a svobod ( součást Ústavy ČR )

,,Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny."

Všechny předpoklady pro masové využití článku 23 jsou v tomto splněny, neboť se exekuční mafie vysmívá rozhodnutí Ústavního soudu, policie kryje organizovaný zločin lichvy, České vlády vytvářejí krycí paskvily ( viz má práce http://www.nwoo.org/2019/04/27/jak-jsme-znicili-republiku-cr-neni-pravnim-statem/) a za tohoto stavu je účinné použití zákonných prostředků znemožněno. Tento systém je postaven na vydírání, čerpá sílu ze strachu, postaví-li se mu více občanů ( a to zcela v souladu s ústavním právem ), tak uvidíme jeho slabost a shnilost v přímém přenosu. Je na čase s touto mafií skoncovat.

Ps.: všem čtenářům přeji krásné prožití Vánočních svátků a pevné nervy do Nového roku. Bohužel je budete potřebovat.

Pozn. J.K.: To, že již dávno nastal čas pro uplatnění čl. 23 v praxi, je autorům i čtenářům (zdaleka nejen) nwoo.org dávno známo. Pokud by k tomu skutečně došlo, stojí proti občanům desetitisíce ozbrojených policistů, atd. Ti jsou však také lidé a spoluobčané, i když poněkud tupějšího myšlení. Žádný inteligentní člověk s funkční lidskostí (schopnost chápat a vnímat ostatní lidi kolem sebe) nemůže sloužit tomuto systému organizovaného zločinu, kterým je nyní celý stát Česká republika. Před ozbrojeným útokem na tuto tupou státní moc chrání její činitele pouze lidskost a soucit v obětech tohoto zločinného režimu. Avšak i ten má své meze. Zatím jsem se nikdy nesetkal s příslušníkem Policie ČR, který by v sobě měl dostatek lidskosti. Pokud by ji v sobě měl, pochopil by, jak zrůdné mašinérie se účastní a ihned by z ní vystoupil. Očištění Policie ČR, justičního systému, státních institucí a samozřejmě veškerých politických funkcí od psychopatů, je nezbytnou podmínkou toho, aby se z naší vlasti stala země, kde se dá dobře a lidsky žít. Trvalou otázkou zůstává, zda-li se u nás nachází dostatek občanů s tak zdravou morálkou na to, aby byli schopni všechny tyhle funkce, kterých je řádově několik desítek tisíc, obsadit. Zatím tomu očividně tak není :-(
114 Komentářů k Perzekuce obyvatelstva za mírového stavu, aneb 20 let režimního terorismu

 1. bzdící spící napsal:

  HVzV při nulových úrocích je blbost držet nějaké větší penize na účtu v bance.Vybrat a dat si to pod matraci a ať mi políbí šos.V bance o to klidně můžete přijít i bez exekuce.Poslechněte si prof.Petera Staňka Litoměřický seminář 21.září 2018.Celkem výživné,co se týče těch vkladů POJIšTěNýCH??!Jinak škoda slov neb žijeme ve vyhnívací jímce nad kterou je vývěsní štít LIBERáLNí DEMOKRACIE.Bůhví co z toho strašlivého smradu vznikne časem za esenci,neb taky snad existuje biologický poločas rozpadu tohoto smradu= liberální demokracie v ČR.

 2. Petr napsal:

  Nemůže to skončit jinak, než revolucí. Je třeba si pamatovat všechny ty psychopaty, kteří se na zločinech kapitalismu podíleli. A bude potřeba všechny tyto zmrdy zlikvidovat.

  • jopp napsal:

   ale čo bude po revolúcii? Aký systém?
   Socializmus založený na rodinkárskych vzťahoch s jeho neschopnými papalášmi?
   Čínsky komunizmus s kontrolou obyvateľstva?
   Čo chceš navrhnúť?

   A sme tam, kde sme boli. Urobiť funkčné návrhy sa nikomu z vás nechce, len kecáte o revolúcii, ktorú "určite" musí prísť.
   Kto bude likvidovať tých psychopatov? Honza z krčmy v Hornej Dolnej (po česky v Horního Dolního, vymyslený názov pre dedinu plnú ovčanov)?

   Ovčania revolúciu robiť nebudú.
   A ak revolúcia aj nastane, ty ju určite riadiť nebudeš. Budú ju riadiť tí, ktorí vedia čo robiť po nej, ktorí chcú zameniť súčasné elity za seba. Ty to nebudeš, ty po revolúcii nebudeš znovu nič riadiť, lebo si len kecálek za klávesnicou.

   Síce ty Petr sa za ovčana nepokladáš, ale medzi skutkami ovčana a tvojimi skutkami nie je žiadny rozdiel. Obaja hovno robíte, ovčan kecá a nadáva v krčme pri pive, ty kecáš a nadávaš pri klávesnici na NWOO.org
   skutek utek.

   Urobiť plán čo chceme, ako žiť, aké podmienky majú byť, ako majú byť ovládané peniaze a ich tvorba - nič z toho sa ti nechce vymýšlať a premýšlať.

   A kým neodstavíš GP od tvorby peňazí, kým nezabrániš bankám vytvárať úvery zo vzduchu a nevymyslíš ako majú peniaze po revolúcii fungovať, tak žiadna revolúcia ti nepomôže, lebo peniaze budú naďalej ovládané vlastníkmi FEDU.
   A tvoj nový porevolučný štát zbankrotuje, lebo ho vlastníci FEDU finančne zruinujú

   • proud napsal:

    "Revoluce" je pitomost,ty si dela system sam,rizene,podle sebe. Jen naivka se muze domnivat ze system dovoli revoluci nad kterou nema kontrolu.I kdyby se nahodou takova povedla,nema sanci na preziti. Tak to uz dneska nefunguje,pokud vubec kdy fungovalo,domnivam se ze mel system vsechny pod kontrolou. Systemu se dokaze vymknout jen to co jde s velkym poctem lidi,nejlip "narodni" hnuti bez sefu,pak se nema ceho a koho chytit,musel by podplatit,nebo postrasit,vyhladit, celej narod. A to ukazuje cestu jak na to.Ovsem pravda,chce to sjednoceni se za zakladni cile,njn,bez toho to nejde,bez toho to zase bude hnani stada a v kradeni stad a jejich paseni je system naprostej machr bez konkurence,to je jeho zaklad,tak ho GP postavil.

 3. weissbach napsal:

  Pomalu ale jistě ztrácíme možnosti cokoli v tomto státě ovlivnit. Ostatně v protektorátu je vše nastaveno na eliminaci jakéhokoli odporu. Hra na demokracii se končí.

  • proud napsal:

   Rekl bych ze nikdy zadna nebyla,ted uz se to jen ani nesnazej schovavat.................

   • PetrC napsal:

    Snad si nekdo nemysli ze obycejny Honzik mel sanci nekdy ovlivnovat mocenskou politiku? Tak ze nemuzeme ztratit co jsme nikdy nemeli. Vse je nalajnovane stovky roku dopredu, nic neni nahoda. Je mozne ze to skonci revoluci, jenze schvalne,kdo bude v jejim cele?

    • proud napsal:

     Pravda,jen k ty "revoluci" reknu,ze: "pitomi jsme na to dost",aby nas nekdo utahl na dalsi revoluci a zneuzil nas,aby nam vysplhal po zadech, proti nam,jako tomu bylo doted a vlastne vzdycky.Je to jako se vsim,politikou,volbama...............dej jednotlivci,nebo skupine silu a muzes jen cekat kdy ji pouzije proti tobe jakmile se vase zajmy stretnou a nikdy ti nedojde ze tomu predejdes jen jedinym zpusobem,ze budes vladnout sam,a kazdej z nas,vsichni spolu,uz zadny uskupeni a zadni politici.To je jedina mozna cesta jak prezit a snad i jak zacit opravdu zit.

     • PetrC napsal:

      Ach jo Proude. Prave jsem se vratil z Vancouveru. Pokud by se mela sila tech idiotu, nebo zombie spojit a vladnout vsichni spolu vidim to na smycku kolem krku. Vzdyt ti lide z vekomest nemaji vubec poneti o zivote. Rano se brobudi, naskoci do autaku aby se prodirali dopravnimi zacpami do prace asi hodinu, odpracuji svych osum hodin aby se vraceli stejnym zpusobem domu. Minimalne deset hodin zivota ze dne je v prdeli. Potom rychle na druheho dzoba, neb apartment nekoupite pod pul milionu. Jak taci otroci muzou o necem rozhodovat? Navic v tom vasem apartmentu si nemuzete ani zakourit. Ac nekurak jsem se na to bylaw nasral.

      • proud napsal:

       Peto,ale vzdyt jsi prave plne podporil co jsem napsal ;-).Protoze jinak to s lidma nebude,nez takhle,dokud to nezmenej,a nezmenej to,dokud si nepovladnou sami :-).Taky jsem v ameru jel do rachoty minimalne hodinu a z ni hodinu a pul nejmin,kdyz to dobre slo,kdyz jsem delal,neznal jsem nic jinyho proste proto,ze jsem nic jinyho kloudne nestihal,zil jsem az o vikendech a volnech,jenom tehdy.Pracovnimu procesu se zivot rikat nedalo,jen prezivani.

       • proud napsal:

        Celkem mizerna bilance pracovniho dne kdy za zivot pocitas chvilky na kafe a cas na obed a pokec s kamosem taky o necem jinym nez je prace.Pritom ten pokec jen nekdy,vetsinou delas sam a pokecas maximalne se zakaznikem,nebo sefm,zase o praci.A pak tech par hodin nez sebou slehnes abys se vyspal na repete druhej den.Z takovyho dne mas pro sebe dohromady par ubohejch hodin o ktery se delis,nebo je spis venujes rodine,paklize nejakou mas a mas zase hovno.

        • PetrC napsal:

         Ti lide nemaji ani tech par hodin. Pak se divime ze vse co prijde z velkomest stoji za hovno. Ja projel behem roku hodne sveta a vidim jak lide jsou vic a vic otroci hlavne v tech statech, ktere nazyvame vyspelyma.

        • proud napsal:

         Prave proto je potreba to zmenit.Clovek je dnes levnejsi nez krava z jedinyho duvodu,ze se o sebe stara sam. To je dost smutna a podradna bilance,co?

        • proud napsal:

         Pritom se sam svym pricinenym do ty situace dostal a udrzuje se v ni taky sam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

       • PetrC napsal:

        Ja treba do prace jezdil i 800KM, Jenze jednou za dvacet dnu. Ani se nedivim ze ty elity chteji redukovat pocet lidi. A jak jsem videl ty tisice auttak jem si jen rekl, ze ktery blbec si mysli ze elektrina nahadi benzin.

        • proud napsal:

         Elektrina ho u osobaku dokaze nahradit,ale ne ta vyrabena,nybrz jedine ta brana("Atmospheric Electricity") a to jsme u uplne jinejch motoru a zarizeni nez jak je bezne zname,u tech utajovanejch. A podle me,nejspis jen u osobaku,u veci co potrebujou opravdu silu bych asi dal sazel na naftu a benzin,nevim,nejsem expert.

        • proud napsal:

         Oleg Jefimenko
         "Atmospheric Electricity Research
         In the nineteenth and early twentieth centuries, a large number of researchers investigated ways to extract electrical power from the Earth's ambient electric field.
         The leader in this field was Dr Hermann Plauson who in the 1920s succeeded in generating significant quantities of electrical power comparable with modern solar photovoltaic systems of a similar scale."

        • PetrC napsal:

         Proude vite si predstavit ze by vsechny ty auta najednou zacli dobijet? Vzdyt by se i ta atmosfera polozila. Je to rok od roku horsi. Jeste nikdy jsem nevidel t co letos. Lide nakoupi na dluhy a honba zacina.

        • proud napsal:

         Vim,i kdyz ne vsechny by se dobijely naraz a navic vetsina jen v noci...........Ale proto jsem dal onu ideu atmosfericky elektriny,tam totiz dobijet nemusis,nebo jen minimalne pro startovaci baterii nez zacne auto cerpat primo ze vzduchu samo,takzvane.

        • proud napsal:

         Ovsem ma to hacek,ta by totiz byla prakticky zadarmo a to se neslucuje s otroctvim!

 4. PetrC napsal:

  Jak jsem tak koukal, lide se neumi domluvit ani na tom aby do prace jezdili jednim autem a vy chcete aby se domluvili na vladnuti?

  • proud napsal:

   Spatne to chapes,s tim jednim autem ti reknu ze pro me by to bylo plus na setreni benzinu a prirody,minus na stressu ze davam zivot a zdravi mamelukovi za volantem,protoze verim v zivote jen dvema soferum,to mu co me naucil jezdit a sobe ;-). K tomu vladnuti,a kdo psal ze budes vladnout "s nekym" tak jak to ty myslis? :-)).Vladnout budes ty sam!!! Akorat s tim,ze vsichni!!! Rozhodne vetsi pocet stejnejch rozhodnuti! A ty dostane na starost vykonavatel,uz zadnej politik co si je prekrouti podle sebe pro sebe,kdyz je vetsinou dela sam,jakoze "zastupitel".

   • PetrC napsal:

    Proste nemyslitelne abychom my vsichni si vladli. Vzdyt v tech velkomestech uz nejsou lide. Z velke vetsiny to jsou zombici. Neboli mi jeden rikal jak je porad zamestnany, tak se ho ptam - a kdy zijes? Odpovedel mi ze to je zivot.

    • proud napsal:

     Mel pravdu,to je "zivot" obycejnyho cloveka,dnes navic jeste vylepsenej mizernym duchodem a snahou mediciny,aby jich dostal co nejmin......A vzdycky to tak bylo,prave proto,ze o sobe lidi sami nesmeli a nesmej rozhodovat. Castecne mohli jen za komancu a to jeste ne uplne ze svy vule,ale taky jen jako hnany stado.Proto rikam ze sice socik byl pro obycejmyho cloveka zatim to nej,ale porad to urcite nebylo to pravy orechovy a nikdy bejt ani nemuze,kdyz o sobe nebude moct clovek rozhodovat sam.

    • proud napsal:

     A nemyslitelny to urcite neni,je to stejne tezky jako cokoliv jinyho,jen se to nikdy neucilo a neuci:-)

    • bodka napsal:

     chudacik este mu to nedoslo ze v podstate z neho urobili biorobota. nebude mat cas na nic bude donekonecna jest a pracovat a spat a jest a pracovat a spat. nakoniec dozije na mizernej penzii a zomrie v nevedomosti.

 5. PetrC napsal:

  Socik byl taky pracovni tabor, ale lide meli vic casu na zivot a mozna ze zili mnohem dustojneji nez ted.

  • proud napsal:

   Tak nejak,a uvnitr nej byli rozhodne svobodnejsi.Pisu "uvnitr nej",protoze jinak ta svoboda neplatila uz jen zavrenou hranici,co mohla a podle me mela bejt zavrena,ale jednosmerne smerem dovnitr(z hlediska bezpeci lidi,hlavne deti),smerem ven mela bejt otevrena,ale evidovana z toho stejnyho duvodu.........

 6. Vaska napsal:

  trochu mimo diskuzi : nemotá se tu někdo z Českého Krumlova - někde jsem četl že tam byla busta a pamětní deska Eduarda Beneše a zmizela - je to pravda ?

 7. proud napsal:

  Moooc pekny,a tohle ze si lidi zvolili??? https://www.youtube.com/watch?v=AeRqzXotZLY

 8. Tomáš napsal:

  Zhruba ke stejným závěrům jsem došel již v roce 2011, kdy mě systém též doběhl v krizi. Nejvíc mě zaráží, že nelze postižené nijak zorganizovat, pokaždé jsou snahy zlikvidovány. Nicméně jsem pro tvorbu organizace postižených a nesouhlasících se současným dluhovým terorem. Jsem na frcekt@seznam.cz

  • proud napsal:

   System je nastro,ci nastroj,cloveka,kdoze je tedy vinen? Jestli system,tak to pak za zabijeni muze jen zbran a clovek ne?...........Inu,laik se divi,odbornik zasne,ze ano.

   • proud napsal:

    Ale jinak ano,system je treba zmenit,je neopravitelnej,ale musej si ho pro sebe zmenit lidi samotny a nenechavat to nejakejm "zastupitelum",vladam a "stranam" a podobne,ktery jde koupit,nebo zastrasit! Lidi sobe,jenze nejen zavist,ale i udrzovat,kontrolovat a vylepsovat!Od toho jsou dobry referenda,a bez tajemstvi,se zpetnou kontrolou.Ovsem pisu "lidi",nepisu ovcani,protoze u tech jde jen o hazeni perel svinim!

 9. proud napsal:

  Pojdme si navzajem pomahat v budovani naseho novyho systemu a statu.

  Navrhy bodu:

  1/ Vladne cely narod formou referend. Plati jen to, co proslo touto cestou a bylo odsouhlaseno vetsinou naroda. Navrhy podava kazdej v “referendnim”,tedy vladnoucim veku,tedy po dosazeni 25 let. Vysledek referenda plati pouze pri ucasti vetsiny naroda!!!
  2/ Vlady se ucastni kazdej rodilej Cech(Moravane a Slezane se pocitaji jako Cesi,protoze to Cesi jsou :-) ) po dovrseni veku 25 let. To je jedina a pravoplatna vlada.
  3/ Ta zamestnava takzvany “vykonavatele” svoji vule. Zamestnava,nikoliv voli!
  4/ K dispozici narodu je odborny management, opet jako zamestnanec vlady s ukolem vzdelavani lidi a pomoci ve vecech rizeni spolecnosti a statu, ktery si lidi spolecne vybudujou.
  5/ Cely uzemi statu patri kazdymu Cechovi stejne, stejne jako priroda a jeji veskery bohatstvi. Podobne je to s veskerou zakladni cinnosti a zakladnim prumyslem vzdelavacim,vojenskym,strategickym,potravnim,odevnim,stavebnim,a podobne. To znamena ze ma kazdej Cech pravo uzivani,ale I OSOBNI zodpovednost za stav!!!
  6/ Soukromy podnikani se soustredi na pomoc a podporu statniho prumyslu a instituci podle jejich pozadavku a potreb.
  7/ Hlavnim ukolem verejnopravnich medii patricich pochopitelne taktez vsem lidem stejne je pomoc v ziskavani pouze PRAVDIVYCH informaci a vzdelavani kazdyho jedince spolecnosti v rade prvni, zabava v rade druhy.
  8/ Veskera moc a vetsina(jak majetkova,tak rozhodujici) musi vzdycky a za vsech okolnosti zustavat v rukou cesky vlady,rozumej ceskyho naroda!!!

  Pro zacatek ode me staci,jde o pouhej navrh jakej muze dat jdokoliv z nas a kdokoliv znas ho muze taky doplnovat. Navrh by se mel stat predlohou k bodum referenda lidem v rozhodovani o novym systemu pro sebe a svoje nastupce.

  • jopp napsal:

   proude
   kapitalizmus je ovládaný pomocou peňazí, pomocou dlhov, pomocou úverov, pomocou tvorby peňazí u GP v jeho FEDE.
   Musíš GP odstaviť od tvorby peňazí vo FEDE. Musíš vymyslieť nový spôsob tvorby peňazí, niečo podobné ako bolo za socíka, ale aj tam bola inflácia.
   Bez kontroly bankového a finančného sektoru sú všetky tvoje návrhy neuskutočnitelné.

   Začať musíš v bode A.
   A. Peniaze.
   A1 Tvorba peňazí.
   A2 odstavenie všetkých bánk od tvorby peňazí pomocou úverov
   A3 ako tvoriť peniaze
   B Centrálne riadená ekonomika a koniec kapitalizmu
   B1 Koniec kapitalistického volného trhu, kde všetko "riadi" ale neriadi "ruka volného trhu"
   B2 odstavenie od moci všetkých nadnárodných spoločností

   tvoje návrhy proude sú až niekde pod písmenom F, možno až G

   lebo to čo som napísal ako A a B ti zabráni tomu, aby tvoje návrhy boli uskutočnitelné

   ja nad týmito príspevkami nepremýšlam, zo mňa to vyletí, lebo tomu v akejsi určitej miere rozumiem.
   Ty proude tomu nerozumieš, preto tvoje návrhy sú také aké sú, ale vôbec nechápeš, že existuje niečo predtým, čo treba najprv vyriešiť. To je to moje A a B.
   A určite je toho viac, to sú len momentálne nápady vyplývajúce z môjho v podstate povrchného chápania nadnárodnej ekonomiky, ovládanej Globálnym Prediktorom, vlastníkmi FEDU, nadnárodnými bankármi

   ak znovu napíšeš, že ty odmietaš peniaze, problém je v tom, že miliardy vymytých ovčanov ich neodmietajú.
   Dá sa aj bez peňazí, ale to bude posledné písmeno abecedného programu.
   Predtým musíš preprogramovať vymyté mozgy ľudí, a musíš mať ďalšie písmená programu
   H. zmena ideológie
   I zmena školstva
   K. zmena kultúry celej spoločnosti
   L. zmena náboženstva celej spoločnosti, lebo islám je sakra problém
   M. zmena sociálneho prístupu celej spoločnosti ku každému jednotlivcovi v spoločnosti
   N.
   O.
   P. čo robiť so psychopatmi
   R. riadiace systémy spoločnosti
   S. tvorba a výber budúcich riadiacich kádrov

   a ako posledný bod musíš vytvoriť úplne nový abecedný program, s názvom programu Postupný prechod k nepeňažnej forme ekonomiky v spoločnosti
   a znovu pôjdeš od A k Q

   • proud napsal:

    Ne joppe,penize jako takovy a vsechno na jejich principu je nastroj ovladani! Proc bych ho mel nejak menit,nebo cokoliv jinyho,kdyz to ze je nastrojem ovladani jako zaklad menit nelze??? Kdyz vezmu nasadu na lopatu a zmlatim te s ni,zmeni se neco tim ze ji otocim ?? Penize jsou to stejny.A paklize chci svobodu a volnost pro vsechny,na co jim mam nad hlavu poustet strasaka,nebo strasaky,bude to pak skutecna svoboda a volnost? Ty se ziskavaj myslenim,vzdelanim a pochopenim na dobrovolny bazi,vsechno ostatni jsou nepovedeny napodobeniny,mystifikace,vic nebo min uspesny,ale nikdy pravy a uz vubec ne poctivy!

    • proud napsal:

     Penize a obchodovani je potreba zrusit uplne jako prezitek a klacek kriminalniku,nastroj k niceni lidi i planety! Je potreba zavadet setrny hospodareni a rozdelovani vsem podle jejich potreb a moznosti o kterejch si sami budou svou vetsinou rozhodovat,tedy zadny penize,uplatky,strejckove a mafie a zadny umely pracovni prilezitopsti,aby lidi nemeli cas nad sebou a budoucnosti premejslet,to bude naopak zahodny a potrebny,kazdej novej napad bude dobrej a branej v uvahu vetsinou ktera si z nich bude vybirat pro vsechny to nejlepsi mozny a realny a zavadet to...........

     • proud napsal:

      To vsechno mame v rukach a vzdycky jsme meli,sebrat nam to nejde,ale jde nas oblbnout,aby jsme se o to ani nepokouseli! Je to jenom na nas a vzdycky bylo.

      • proud napsal:

       Muj nazor tedy je,ze muzeme zmenit soucasnost a vytvaret si cilevedome dobrou budoucnost jenom cestou pusobeni na lidi,aby sami prichazeli na to co je pro ne nejlepsi a ze si to sami muzeme vsichni spolu zavadet a opatrovat,protoze to za nas nikdo jinej nikdy neudela,zadnej jedinec a zadna jina moc nez jen ta nase,spolecna!

       • jopp napsal:

        potom sa zobudíš z toho krásneho sna
        a musíš nájsť nejaký spôsob ako zarobiť tie peniaze, ktoré ovláda GP, lebo dieťa máš choré a musíš kúpiť lieky od farmafirmy, ktorú vlastní nadnárodný koncern patriaci GP

     • jopp napsal:

      obchodovanie treba zrušiť, to je pomerne jednoduché.
      Peniaze JE MOŽNÉ zrušiť, ale je to náročné, zdĺhavé, a potrebuje to meniť myslenie všetkých ľudí na Zemi.
      ostatné v príspevku súhlasím, ale to nie sú body programu, ale veci, ktoré nastanú až po zmene myslenia ľudí

     • jopp napsal:

      rozdelovani vsem podle jejich potreb a moznosti o kterejch si sami budou svou vetsinou rozhodovat
      hm, a ako chceš rozdeliť hodnoty napríklad biftek a dovolenku na kanáry medzi nikdy nepracujúceho asociála a profesora na vysokej škole, alebo geniálneho vynálezcu, ktorý vynájde "volnú energiu".
      Majú všetci nárok na rovnaké odmeny, lebo všetci chcú ísť na Kanáry, ale na Kanáry môže iba jeden z nich?
      Ako chceš oceniť vklad každého z nich?
      Ako chceš oceniť a naplniť potreby nepracujúceho asociála?
      A ak asociál bude prinútený pracovať 2 hodiny denne, to je dosť aby mal nárok na dovolenku na Kanáry, alebo málo?
      A ak bude málo práce, lebo odstrániš všetky tie umelé práce, ako chceš rozdeliť pracovné príležitosti medzi tlupu neschopných ovčanov a niekoľko schopných jedincov?
      Ak budú všetci pracovať 2 hodiny denne, majú nárok na rovnakú odmenu?
      Práca asociála, 2 hodiny denne zametať ulice je alebo nie je rovnocenná dvom hodinám práce výskumníka? A dvom hodinám práce niekoho, kto riadi celý výskumný kolektív?

      • proud napsal:

       Ano,maji vsichni narok a vsichni stejnej! Zkus vymyslet proc a nasledky nejpozdeji po par generacich.... ;-)

       • jopp napsal:

        ak nikto nevymslí generátor volnej energie, tak máme všetci málo energie.
        Ten kto vymyslí generátor energie pomôže každému na tejto planéte, a má nárok na doživotnú dovolenku na kanároch, na rozdiel od asociála núteného 2 hodiny denne zametať ulicu. Lebo ten jeden génius pomôže každému, ten asociál "neodpracuje ani svoje jedlo".
        V socializme bol obrovský problém, že socík odmeňoval neschopných a lenivých v rovnakej miere ako schopných a pracovitých.
        To čo tvrdíš o rovnakej miere odmien pre každého je blbosť, ktorá môže fungovať v spoločnosti dokonalých géniov, kde všetci prispievajú rovnako svojim mozgom a schopnosťami.
        Aj naozaj myslíš, že odmeňovať geniálneho výskumníka a asociála pri metle treba rovnako, tak si totálne naivný, a tvoj návrh je kravina

        • proud napsal:

         Proc chces vymejslet uz davno vymysleny,jen lidem zatajeny?.......... Mozna jsem naivni,ale nejsem z tech kdo chteji hnat stado a cokoliv co druhy nuti k cemukoliv je onim hnanim stada. Cim se tedy pak ty lisis od vyznavace staryho systemu kdyz se jim chces i nadale ridit?..........

        • proud napsal:

         Zamysli se nad tim jak davas prednost vecem co nas rozdelujou od veci co nas maji sjednocovat ;-)

        • proud napsal:

         Zeptej se sam sebe jak se zaslouzil genius o svou genialitu a ten od kostete kterymu nevim proc rikas asocial za to,ze mu to tak od prirody nepali.Ale klidne ti to povim ja,ani jeden z nich se nezaslouzil nijak,proste tak prisli na svet a za to mam jednoho zvyhodnit a druhyho zatratit i kdyby byl celkove onen metar mnohem lepsim clovekem? Premejslej!

        • proud napsal:

         A v tom spociva ono materialni rovnostarstvi.Kazdymu stejne,maximum ceho jde,v rozumny mire.Stejne tak prace,v rozumny mire kazdymu podle jeho schopnosti coz zaruci ze bude moct sverenej ukol udelat co nejlip,aby vsichni meli to nejlepsi........

        • proud napsal:

         Nejak zapominas ze i onen metar se stara o to,aby to kolem genia vypadalo dobre,mel dobrou naladu a byl motivovanej genialne udelat svou praci,coz by po kioloena ve smradlavym bordelu urcite nebyl,nejspis by do ni v takovejch podminkach ani nesel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      • proud napsal:

       Jak rozdelit praci? Stridat se v ni......kdo a jak urci kdo je schopnej a kdo ne a podle ceho a jak ostatni zjistej ze to urcil dobre? ;-)

       • jopp napsal:

        nemôžeš striedať vo výskumnom ústave špičkového genetika, od ktorého požaduješ špičkový mozog. Asociál na jeho mieste nemôže nič urobiť.
        Proude, si veľmi zlý manažérsky káder, máš v tom guláš, tento tvoj návrh je totálna kravina

        • proud napsal:

         Mas za to ze ten spickovej je na svete jen jeden sam??? :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      • proud napsal:

       "Práca asociála, 2 hodiny denne zametať ulice je alebo nie je rovnocenná dvom hodinám práce výskumníka?" ...........:-)))))))))))))))))))))))),naprosto rovnocenna,kazdej dela co umi k dobru svymu a vsech ostatnich,proc bych mel zvyhodnovat schopnejsiho a naopak znevyhodnovat min schopnyho kdyz za to ani jeden z nich nemuze????? Oba maj pravo na dobrej zivot!!!

       • proud napsal:

        A na dve hodiny se ani nevyplati do ty prace vstavat a dopravovat se :-).Delil bych to jinak,nejspis na pracovni dny.Ale diskutujeme o navrzich,nezapomen,co bude si rozhodnou lidi ve vseobecnejch referendech podle navrhu a konceptu ktery jim budou nejlip sedet svoji skutecnou a pravou vetsinou vsech.

       • jopp napsal:

        ak dáš dohromady 2 partie asociálov, ktoré pošleš na ostrov, tak všetci na ostrove zdochnú od hladu.

        ak na ostrov pošleš 2 skupiny mozgov, tak na ostrove vznikne spoločnosť, ktorá vyžije a bude zlepšovať svoje podmienky.

        ak na ostrov pošleš jednu partu mozgov a jednu partu asociálov, tak mozgy odmietnu kŕmiť asociálov. Ak asociáli budú pracovať, tak zlepšenie ich životnej úrovne závisí iba od schopností mozgov. Ja nevidím žiadny dôvod, aby asociáli parazitovali na schopnostiach a práci mozgov. Ak asociáli budú pracovať, tak automaticky budú vykonávať "čiernu robotu", ale budú sa mať lepšie.
        Ak ale na ostrove všetko závisí od schopností mozgov, tak ich musíš oceniť, inak mozgy nebudú mať záujem pracovať na to, aby sa asociáli mali rovnako dobre napriek tomu, že sú na ostrove zbytoční!

        Socík skapal práve preto, že nízko hodnotil mozgy, práve tak ako ty.

        Ak TY OSOBNE dostaneš prácu, vykladať 2 kamióny tovaru. Budete dvaja na to. Ty začneš vykladať jeden kamión, budeš makať ako fretka, budeš brať po 5 krabíc naraz aby si svoj kamión vyložil čo najskôr.
        Druhý chlap pri druhom kamióne bude brať po jednej krabici, bude často fajčiť.
        Ty budeš mať po dvoch hodinách kamión vyložený, kamión druhého chlapa bude stále plný.
        Pôjdeš urobiť celú prácu fajčiaceho pohodového lenivca? Vyložíš aj druhý kamión?
        Ak áno, tak si hlupák, a práve si podporil jedného lenivého parazita, ktorý má "potrebu často fajčiť".
        Ak nepôjdeš vyložiť druhý, tak urobíš presný opak toho čo tvrdíš.
        Keďže za hlupáka ťa nemám, tak druhý kamión nepôjdeš vyložiť, a pôjdeš domov.
        Tvoje ocenenie nerovných schopností a nerovnakého vkladu rovnakou odmenou je len podpora lenivcov, parazitov a neschopných hlupákov.
        Taká spoločnosť skape rovnako ako skapal socík, lebo je to kravina, ktorá nefunguje.

        Ja viem k čomu ideš, ale to sa robí inak. Musíš nastaviť základnú latku, že všetci PRACUJÚCI budú mať základ zabezpečený. Základ musí byť aj nejaký byt pre každú rodinu PRACUJÚCICH.

        Ale musíš vysoko oceniť aj všetkých schopných, že budú mať väčší byt, väčší dom, dovolenku nie na Balatone ale na Kanároch.
        Potom sa tí schopní budú snažiť viac, a lepšie sa bude mať aj tá obrovská väčšina neschopných.
        Ak slabo oceníš schopných, všetci sa budú mať horšie.

        • proud napsal:

         Vidis to spatne a kdyz to zobecnim na vic takovejch jako ty,pak se dobirame k tomu proc jsme kde jsme a proc neni a zatim nemuze bejt znatelne lip........do ty doby nez si to sami srovnate v hlavach a dukladne si to promyslite,navrhy,priciny a nasledky............to neni ve zlym,ironie nebo srazeni,odsuzovani,vysmech a podobne,jen prosty konstatovani zrejmyho.

        • jopp napsal:

         neodpovedal si.
         Pôjdeš alebo nepôjdeš vyložiť druhý kamión namiesto lenivého kuřáka?

         Ty jeden on jeden a rovnaká odmena každému?

         Alebo ty dva on nič a rovnaká odmena každému?
         Čo ovšem znamená, že ty pracuješ a kŕmiš parazita!
         a na ďalší deň budeš ty znovu vykladať dva a on nič. On bude len dostávať rovnaký plat ako ty!

         no čo proude, daj odpoveď

        • proud napsal:

         To zalezi na nem,co se me tejka,jsem zodpovednej za svou praci,ne za jeho,je potreba vylozit kamion,pujdu a vylozim ho,nemam strach ze mi nikdo z tech kdo vedi o cem to je,nepomuzou.... :-).Kdybych v zivote koukal misto prace vlastni na to kolik udelali ostatni,nevydelal bych si na slanou vodu,to je asi zvykem u nas a u vas,koukat jak delaj druzi spis nez koukat jak delam sam :-)))

        • jopp napsal:

         stále nechceš priamo odpovedať, sťažím ti podmienky.

         Dvaja brigádnici, vidíte sa prvý a posledný krát v živote.

         Dočasný dnešný šéf vám dá vyložiť 2 kamióny, vy sa dohodnete že každý z vás vyloží jeden.
         Šéf povie ok, každý vyložte jeden. Prachy za vyloženie každého kamióna budú 100E
         Ty vyložíš jeden, druhý brigádnik úplne nič, len dve hodiny v kuse fajčí.
         Po vyložení kamióna pôjdeš k šéfovi, že si svoj vyložil, že ideš domov, chceš 100 E, aj ich dostaneš, lebo šéf vidí, že si sám vyložil kamión.
         Dočasný šéf povie: ten druhý brigádnik je kokot, nič neurobil. Ja mu ale tiež dám 100E, ale pošlem ho domov. Ten druhý kamión choď vyložiť ty, ale prachy ti už nedám, lebo ich dávam tomu kokotovi, nech má za čo žiť. Ja som za rovnosť, ty choď vyložiť druhý kamión, už ti nedám nič.
         A druhého brigádnika pošle aj s prachmi domov, lebo aj tak nič nerobí. Ty pôjdeš robiť, lebo predsa aj on musí žiť.

         Kto je kokot?

         Druhý šéf, ktorý platí ničnerobiacemu parazitovi?
         Nepracujúci brigádnik, ktorí nič neurobil a prachy dostal?
         Alebo ty, lebo ťa odrbali, dostal si zaplatenú iba polovicu práce a druhú polovicu dostal ten kto nič nerobil? A ty makáš za dvoch, ale dostávaš polovicu?

         Tak kto je kokot?

         Pôjdeš vyložiť druhý kamión?

        • proud napsal:

         Placas blbiny joppe:-)))).Vylozim si svuj kamion a jdu domu,co ma sef s nekym druhym a jeho kamionem me nezajima a sefovo prani abych sel na druhej jeste min:-))))))))))))))))))))).

        • proud napsal:

         Nevim co mas porad s nejakejma odmenama???? Ja se bavim o praci bez odmen a brani si podle potreby,odmena vzdycky smrdela,smrdi a bude smrdet otrocinou a otroctvim!!! Odmena zavazuje,ja na zavazky seru!

        • proud napsal:

         Mimochodem,kokot by byl ten kdo by se s netahlem mazal,nedelas,odejdi,prijde ten kdo to udela......je to prosty a nejlevnejsi reseni. A mimochodem,kdyz porad tak trvas na trestani netahel,neplaceni a ponizovani.......i oni ac netahla ti dokazou vystrelit mozek z palice,nebo ti ji rozbit klackem,zatimco s nekym kdo si k nim dokaze najit cestu se muzou domluvit............

    • jopp napsal:

     hej, peniaze sú nástroj ovládania. Ovláda nás GP cez peniaze. Tak zrušme GP a ovládajme peniaze spoločne cez spoločnosť.
     Nie každý v spoločnosti je "dobrý". pre psychopatov, asociálov, kriminálnikov strašáka potrebuješ.
     Aj finančného "strašáka" potrebuješ pre tých, ktorí pracovať nebudú chcieť, lebo sú genetickí, alebo dediční paraziti. Alebo prostredím vychovaní paraziti.
     Tak treba navrhnúť také peniaze, ktoré nebudú "strašákem" pre pracujúcich, pre schopných.

     Ako inak než v peniazoch chceš oceniť a rozdeliť napríklad bifteky a ich cenovú hodnotu pre milovníka biftekov, ktorý nepotrebuje chodiť na dovolenku na Kanáry, a pre človeka, ktorý bifteky nechce ale chce ísť raz ročne na Kanáry. Kolko biftekov sa rovná dovolenke na Kanároch? V čém to chceš oceňovať? V energii? V hodinách práce? Vždy to budú nejaké metrické jednotky, názov nebude podstatný, bude to meradlo hodnoty a meradlo výmeny jednotlivých "hodnôt"

     • proud napsal:

      "Aj finančného „strašáka“ potrebuješ pre tých, ktorí pracovať nebudú chcieť, lebo sú genetickí, alebo dediční paraziti. Alebo prostredím vychovaní paraziti."...............:-)))))))))))))))))))),a jsou?? Skutecne?? ;-)

      • jopp napsal:

       skutečne potrebuješ. Cigánska osada, white trash, velká časť černochov v USA.
       Potrebuješ, lebo inak takýchto nedonútiš aby pracovali.
       Sú to paraziti, a chcú ostať parazitmi

     • proud napsal:

      Zapominas,ze cokoliv delas,muze bejt uzitecny vsem.Nebo je pro tebe ta spravna prace jen ta 8-12 hodinova otrocina pod sefem za penize,at delas co delas?..... ;-)

      • proud napsal:

       Jedna vec,a druha je ta ze o co bych byl lepsi nez soucasnej srac,kdybych pouzival jeho metody cukru a bice?........???!

     • proud napsal:

      "Nie každý v spoločnosti je „dobrý“."..........cim urcis kdo je dobrej a kdo ne a kdo urci ze ten kdo urcuje,urcuje spravne? A urcovanim,podcenovanim a znevyhodnovanim onech ze prej nedobrejch je donutis chtit se zlepsovat?...............urcite ne. To se driv takovej zastydi a uvedomi si ze by mel neco za to ze ma co ostatni dat,byt by to bylo i zametani chodniku!!!!

      • jopp napsal:

       To se driv takovej zastydi a uvedomi si ze by mel neco za to ze ma co ostatni dat,byt by to bylo i zametani chodniku!!!!

       kua chlape, ty by si mal ísť s niektorými myšlienkami do televízie robiť humoristu.

       Choď do cigánskej osady, a každému daj plat špičkového výskumníka.
       Že či sa "zastydí" a každý z nich dobrovolne pôjde 8 hodín denne zametať chodníky, aby odpracoval to, že dostal plat špičkového výskumníka.
       Proude, ty seš vúl ... :-)

       • proud napsal:

        A vidis,a ja bych chtel aby sel zametat "zadarmo" a verim ze pujde,a kdyz nahodou prece jen nepujde,nebude mi jeho nezamestnanost zamestnavat dalsich pet darmozroutu na urade prace jako dneska!!!!!!!!!!!!!!!

        • jopp napsal:

         A vidis,a ja bych chtel aby sel zametat „zadarmo“ a verim ze pujde

         a já bych chtel, aby politici prestali krást, a NEVEŘÍM že to pújde

         ja som pragmatik a realista, ty si horší ako naivné sluníčko

        • proud napsal:

         Omyl,ja vidim jen ze ti chybi vzdelani v oboru psychologie a zivotni zkusenosti :-).Navic ze ani nevis nic o takzvanym nepodminenym prijmu,coz je predchudce spolecnosti bez penez o ktery mluvim a nevidels ani onu anketu o nem kdy sli reporteri do ulic,vysvetlili lidem co to je a zeptali se jich,jestli by i presto chteli pracovat,protoze by uz nemuseli.Dozen to a dovzdelej se :-)

        • proud napsal:

         A mimochodem,jaci "politici"?:-)))) Uz zadni nebudou,na co se zabejvat zbytecnostma? ;-)

        • jopp napsal:

         nepodmienený príjem neznamená, že každý bude mať rovnako. Znamená to len to, že každý dostane nejaké minimum aby nezdochol od hladu, ale pracujúci budú pracovať, dostávať plat a mať sa podstatne lepšie ako tí čo nepracujú a majú iba nepodmienený príjem.
         Nepodmienený príjem je spôsob súčasného kapitalizmu vo vyspelých štátoch, ako sa zbaviť otravného nepracujúceho white trash-u, aby niečo dostali, a držali hubu, lebo aj tak nepracujú a pracovať nebudú a nechcú. A štát nemusí vymýšlať rôzne sociálne dávky, všetci dostanú jednu podporu.
         Takže nepodmienený príjem nemá nič spoločné s tvojimi návrhmi pre každého rovnako.
         Doštuduj, a uvedom si aj psychologické zázemie tejto sociálnej dávky, aj ekonomické podstatu tejto sociálne dávky.
         V ekonomike zatial lietaš v oblakoch, nefunkčné návrhy, nefunkčné ekonomicky, nefunkčné psychologicky.
         Spoločnosť založená na tvojich návrhoch sa rozpadne na druhý deň.
         Tvoje návrhy môžu fungovať v nebi medzi samými anjelmi.
         Tu na Zemi to fungovať nebude

       • proud napsal:

        Mimochodem,smejes se cemu? Tomu ze nazorne ukazujes manipulaci platama a penezma s nama vsema? No bravo!

        • PetrC napsal:

         Ze dnesni rizeny FB financni system zapacha vi kazdy, jenze zrusenim financi budeme zapachat jeste vic z toho hovna co nam zustane.
         Socik znicili sami lide. Je jedno odkud a kym to bylo rizene. Nebo vy budete mit v te vasi rovnostarske spolecnosti ufouny?
         Mezi lidma panuje taky nepsany zakon - cim vic maji, tim vic by chteli a to nezmenite.

        • proud napsal:

         Myslim ze to zmenit jde,staci je v tom dal nepodporovat ;-)

       • proud napsal:

        Tak ti jsem si chodil po lese a okukoval lane a jeleny a zkousel se jich zeptat jestli se jich nekdo ptal zda chteji na Zemi,narodit se a jestli by chteli za travu co zerou a les v kterym zijou platit a vydelavat si na to,jeden min,druhej vic,podle geniality..................koukali na me a..........nerozumeli..............

        • proud napsal:

         Ptresto zijou a zda se ze spokojenejch a zdravejc jak my ;-)

        • PetrC napsal:

         Tak se jdete napast a zalehnete. Psychologii nerozumite spis vy. Jopp ma stoprocentni pravdu. Rovnosterstvi muzete mit nekde na psychologicke klinice mezi pacienty, ale ne v realnem svete. Klidne se podivejte na ty vase podnajemniky. Plati stejne a jedni barak dobiji a po druhych nemusite ani uklizet. Posuzujete je stejne a nebo pri obnovovani smlouvy ty spatne vykopete a dobre s radosti nechate? Pisete o zkusenostech, ale prave ty mi rikaji ze Jopp ma pravdu. Rovnosterstvi muzete udrzet v parte, ktera drzi spolu a pokud nekdo nezapada tak ho vykopnete.

        • proud napsal:

         Proc me Peto neprekvapil ani jeho,ani tvuj nazor? ;-) :-))))).Pak se panove nedivte ze zijete v cem zijete,sklapnete a makejte dal ;-)

        • proud napsal:

         Vy zadny zmeny vlastne nechcete a nepotrebujete.......

        • proud napsal:

         A jestli,pak se jich nikdy nedockate,k vam proste nedojdou,rozeberou si je cestou ti "vlivnejsi" a "genialnejsi" :-))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Presne jako je to dneska :-))))))))))))

        • jopp napsal:

         ok, ja končím besedu
         tvoje návrhy proude nevedú ani k zlepšeniu situácie, ani k zmene.
         Nevedú k ničomu, lebo sú o ničom.
         Ty ťaháš diskusiu stále do autu, aby sa nič nezmenilo, lebo tvoje návrhy k žiadnej zmene priviesť nemôžu, lebo je to fikcia a nie návrhy

        • PetrC napsal:

         Proude, ja ziji velice dobre. A ze bych nejak makal? Zmeny chci, ale na rozdil od vas vim co je uskutecnitelne a co ne. Navic ja necekam az ke mne zmeny dojdou, ale snazim se o ne aspon v tom, co je v mych silach. Take jste neodpovedel na to jestli budete brat stejny metr na dobre podnajemniky a spatne podnajemniky.

        • proud napsal:

         Prijde na to kdy Peto,dneska kdy je vsechno za neodpovidajici penize a malokdo je schopnej udelat praci za kterou by se bez ostudy podepsal si najemniky vybiram,v budoucnosti by to tak nebylo,kazdej potrebuje bydlet a zrejme by se se "spatnejma" obecne jednalo jinak a bylo by jich cim dal tim min. Tim ze pribejvaj nejsou na vine oni ale cela spolecnost.Zrejme hosi to vase trestani,prehlizeni a sikanovani funguje jinak,nez byste radi,presto se se mnou hadate :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Jakpak to delali "soudruzi",ze vsichni bydleli,vsichni meli praci,zem nebyla zadluzena a nebyla kolonii...........a vychazelo to,ja planuju neco jeste lepsiho na jejich bazi,ovsem uz uplne bez hnani stada vyhruzkama a neplacenim.....

        • PetrC napsal:

         A jak dopadli ti soudruzi a cely system? A co se tyce bydleni, take jsem presvedceny ze kazdy ma mit strechu nad hlavou. Jenze pokud si toho nevazi tak at pada pod stan.
         Za komousu jsme byli kolonii SSSR, jenze nas tak necucali.
         To ze jich pribyva neni jen vinou systemu. To je jen taka vymluva. Snad mi nechcete rict ze za vasi znicenou bytovku muze system?
         To ze drive tolik parazitu nebylo? Ja vyrustal mezi cigany, par jich delalo, ale velke procento litalo po lekarich, mladi byli na invalidnim duchodu a nebo se prizivovalo. Take to nebyl zaden zazrak, jen se to kamuflovalo.
         Navic pad sociku vam aspon ukazuje jak by dopadl ten vas system.

        • proud napsal:

         Neukazuje Peto,pad sociku byl rizenej zvenci,socik se neznicil sam! Za vinu mu kladu jen to,ze dal hnal stado,misto aby myslel na svobodnou budoucnost a tomu podridil ostatni.Ovsem prave proto ze vim kdo ho zavedl jak a proc ,je jasny,ze to stado hnal dal a drzel dal penize umyslne.....To ze padnul je jen dukaz,ze ac jsme si leccos co nebylo v planu vymohli,stejne zustal pod jejich kontrolou a jak se jim zlibilo,zrusili ho..........

        • proud napsal:

         A na to maji prave penize a ty kdo je drzej a tisknou,vsechno co jim je podrizeny a jima rizeny,armady,policii,politiky,prezidenty a sefy,to vsechno ulehcuje kontrolu a dela ji moznou.Nic z toho neni ve skutecnosti pro nas,ale vsechno jenom pro ne.

        • proud napsal:

         Neprekvapuje me joppe ze odmitas to aby si lidi sami vladli a urcovali! Takovejch radoby velkejch bossu co jim to chtej urcovat sami je vas plna prdel!!! Proto jsme kde jsme!

        • PetrC napsal:

         Nebude to tim ze vam nerozumely a nebo mely spis strach o zivot? U nas to vypada s lanemi spatne. Zapadaji pres zamrzlou vrstvu snehu a jsou lehkou koristi pro kojoty a vlky.
         Vsechno to podporuji lide a ty nezmenite. Vzdyt se podivejte na volby. Jasny dukaz lidske blbosti. Hlqsame neco o zdarnych zitrkach a neumime postavit ani tu opozici co by zneco stala. To by mel byt vlastne zacatek.

        • proud napsal:

         Peto,ale prave a zrovna ty bys mel vedet proc to tak je a ze to neni jen otazka dneska,ale i vcerejska a bude to otazka dal i priste. Mel bys vedet ze nikdy nebude jednotlivec kterej uz dosahl na vyhody a platy sefovani delat cokoliv,aby se o to pripravil a kdyby to i zkusil,jakoze pochybuju,tak to neprezije. Na tom neni prece co resit,je to davno vyreseny a dokazany i praxi,vem si treba jen nase "Piraty",mrkni na minulost a podivej se co vyvadeji ted............Proc se zdrahas prijmout ze nejlip si muze vladnout jenom ten koho se to primo tejka?;-)

        • proud napsal:

         A to rozhodne neni jeden clovek,ani sto,tisic,nebo milion............

        • proud napsal:

         Ale postav jich tam 100-200-300 a nech je jednat s bankama,koncernama,zbrojarema,medicinou a nevim s kym vsim jeste a uvidis jak rychle si je tihle vykukove omotaj kolem prstu,uplatej,zastrasej,nebo je znicej....co by sis vybral sam,mit na krku rodinu a dostat vybrat?...........Vzdyt je to tak logicky,vlastne nechapu o cem se hadame :-))))))))))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         A ja tvrdim ze jediny mozny jak tuhle situaci ovlivnit je postavit jim v ustrety miliony a miliardy,at si sami volej svuj denodenni chleb vezdejsi a nenechavaj nikoho si to kurvit ;-)

        • proud napsal:

         Tady jsem naposled sledoval pekny a silny stado v lete a byla to nadhera,ovsem je fakt ze tady tech predatoru a dravcu moc neni,spis zadny....jedinej kdo se se mnou ucastnil pozorovani byl muj pes :-))))

        • PetrC napsal:

         Proude, vy jste teoretik. Teoreticky mate pravdu, ovsem v praxi je vse jinak. Vetsi pocet lidi nedate nikdy na stejny level.

        • proud napsal:

         Peto,ale proc porad ja??? :-))))))))))))))))))))))).Me neprislusi davat kohokoliv na jakejkoliv level,ale uvitam kazdyho s jeho me podobnym ;-)

        • proud napsal:

         Je to tak ze pouze predestiram moznou budoucnost,to je ten muj boj,ale udelat ji sam nemuzu a jinyho ji delat nutit nehodlam,protoze to stado,ze ano .......muzu jen predestirat a varovat co se,kdyz se..........Tak jako by si vetsina urcovala svou budoucnost a svoje zivoty,tak stejne si urcuje i svuj konec.Plati to na obe strany jen s tim,ze ten konec je jednodussi,staci nedelat nic.A jak to je mi nemusi nikdo vypravet,ani Pjakin,ani kdokoliv jinej,stacej mi jen dovypravet pravdivy podrobnosti jednotlivejch kauz. Obecnej obrazek spolecnosti a jejiho padu mam sam,protoze ho prozivam a desim se ty hloubky do ktery se nam povedlo za cas necely jedny generace zahucet a z odstrasujicich vysledku..........to mi staci k tomu abych se pral za to,za co se peru a ne za neco jinyho!

        • proud napsal:

         Udelame si Peto takovej malej pokus,jestli souhlasis:-). Precti si tenhle clanek,popremejslej a napis mi co si o tom myslis a co s tim......Tvoje zavery me zajimaj. https://www.biosferaklub.info/stroj-na-transfuziu-zivotnej-energie/

        • jopp napsal:

         ja dopúšťam, že možno také niečo už existuje, ale určite to má obmedzenia a nefunguje to v tej miere v akej píšu v článku.
         Lebo ak by to fungovalo, tak by si nečítal o tom, ako si Rockefeler musel vymeniť už šieste srdce, a nečítal by si že aj Rockefeler umrel keď mal 90+ rokov. Niekde som čítal, že pri rituálnej vražde malých detí, pri vystresovaní dieťaťa mučením, počas násilnej smrti sa robí trannsfúzia krvi takéhoto zabitého dieťaťa nejakému starému psychopatovi, a takto ich tiež omladzujú. Tiež to dopúšťam,
         Ale čo si chcel povedať, keď i dával odkaz na ten článok?

 10. MUDrland Wenca napsal:

  Stesky na téma genocidních exekucí jen svědčí o tom, že lidé neznalí teorie řízení nemají elementární znalosti o tom jak vydrbat s exekutory zákonným způsobem. Neví jak se z pozice objektu exekuce (povinného) velmi jednoduchým způsobem stát účastníkem řízení procesu exekuce a jak namísto sebe připravit o finanční prostředky exekutora i oprávněného.

  Exekuci většina chápe jak konec světa. Dá se pochopit také jako výzva. Pokud ji takto pochopí většina lidí, institut exekutorů zanikne sám od sebe, protože už nenajde blbce, kteří se nechají okrádat o majetek a financovat exekutory.

  Soudní exekutor není úřad, ale soukromý podnikatelský subjekt. na to nezapomínejte!

  • proud napsal:

   Ty zapominas na dost veci,mimo jine i na duvod proc je to soukromej urad,ale pod extra zvlastni ochranou kolonialistu.Chapat pak muzes co chces,stejne je ti to hovno platny!!!

   • proud napsal:

    V praxi se stejne musis nechat obrat ze zakona a pak muzes teprv neco zpetne zkouset..............pochopitelne marne. Tady je obrana jen jedina mozna-zabijet!!! Az budou kriminaly uplne plny a presto kazdej novej exekutor skonci s nozem v brise,nebo prostrelenou palici..............

    • proud napsal:

     Jde to s pomoci vice lidi udelat i fikanejc,pak neni jak najit "vraha",ovsem jak vime,na tohle je u nas rozdel a panuj prilis v moci siozidu a blbci se sjednotit nedokazou............takze,otevrene,mam skoncit pod mostem a zivorit,nebo mam hnusa odkraglovat a mit v kriminale ful service,v teple a s teplym jidlem 3x denne? ;-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!