Další rok nástupu univerzalismu

London Trans Pride 2019V končícím roce jsme byli v celé západní civilizaci svědky událostí, jejichž většina má v pozadí pokračující zásadní spor této doby mezi aktivistickým univerzalismem a konzervativní opozicí.

Probíhající spor a ideologické pozadí

Aktivistický univerzalismus neztratil na iniciativě, zvláště u nás, byť by se zdálo, že konzervativci obhajující lokalismus v Polsku, Maďarsku a v USA jsou na postupu. Poslední britské volby ukázaly, že Britové zvolili lokalismus a z EU opravdu odejdou. Tím více jsme v hledáčku univerzalistů my a vidíme jejich sílící tlak, protože my jsme nástupiště proti Polsku.

Univerzalismus je největší, ale nejskrytější nebezpečí pro západní civilizaci. Vzniká z neomarxismu, z trockismu a teoreticky vychází z tzv. Frankfurtské školy. Základem tohoto myšlení, kterému podlehla většina filozofů a podporuje většina univerzit, je předpoklad, že člověk je dokonalý tvor sám od sebe a má v sobě morální řád (někdy je to nazýváno „přirozený svět“). Na základě toho je člověk vnitřně dobrý, všichni lidé jsou si rovni, protože jsou uvnitř stejní (univerzální), špatným člověka dělá společnost a tradiční řád. Člověk se tedy musí „očistit“ od pravidel a být sám sebou. Budoucí „očištěné“ lidstvo bude tedy šťastné a krásné, protože bude žít svobodně, nezatíženo řádem, všichni budou si vzájemně bratry. Trockého bolševici to začali realizovat v sovětském Rusku, Stalin ovšem všechny trockisty zlikvidoval a celý život s nimi bojoval, protože pochopil jaká je to zhouba pro funkčnost státu.

Aktivita univerzalistů k těmto „šťastným zítřkům“ směřuje, tedy zbavit člověka rodinných stereotypů vychovávajících děvčata a chlapce v rozdílných rolích podle pohlaví, dokonce nechat dítě pohlaví vybrat. Člověk musí ztratit národní a etnické přesvědčení, zamítnout identitu se svými rodnými kolektivy: národem, obcí, rodinou, a stát se volným ptákem globálního světa bez ukotvení a emotivních vztahů. Antropologické rozdíly v barvě pleti, v sexuální orientaci, v pohlaví, se nesmí vnímat jako rozdíly. Kultury se nejprve promíchají a potom zaniknou.
Připomenu, že doposud všechny úspěšné společenské režimy se snažily o rovnost příležitostí, nikoliv o rovnost ve výsledku Tradiční řád vyjadřující rozdíly mezi muži a ženami se vyvinul přirozeně podle vlastností jednotlivých lidí. Důležité bylo chování a přínos pro společnost. Důležitá byla práce, podle které byl člověk hodnocen (to nemuselo být jen penězi). Univerzalisté neuznávají zásluhy, odmítají jakoukoliv strukturu, odmítají vnější řád. Řád přece máme každý v sobě, až se odstraní všechny nánosy vnějšího řádu, vynikne onen zářivý vnitřní lidský řád. Všichni si budou rovni, zaniknou války a všechny problémy.

Tato výchova už postupuje a v podstatě znamená, že lidé se stávají osamocenými jednotlivci, ztratili identitu, mají problém založit rodinu, nevidí potřebu mít děti, mají pouze individuální solidaritu, ztratili kolektivní ctnosti: věrnost, úctu, jednotu. Spojuje je jen štvaní a zlostné vykřikování uvnitř názorové bubliny. Lidé jsou opět rozděleni na my (univerzalisté) a oni (zlí nacionalisté, sexisté, rasisté, homofobové apod.). Piráti jsou přímými nositeli této ideologie, této zhouby, tohoto rozkladu. Tento směr podporuje EU a peníze globální oligarchie. Prý jsou to evropské hodnoty (jak směšné!).

Vyspělý svět se potácí v této obrovské přeměně v nihilistické konzumenty nezajímající se o osud rodných kolektivů, o budoucnost národa, procházející přeměnou ve volné ptáky globálního světa bez domova, bez víry, bez sounáležitosti mezi sebou a úcty ke skutečným morálním hodnotám. Nezájem, hédonismus, nihilismus, zvrhlá kultura, postupné vymírání z generace na generaci, to je výsledek univerzalismu.

Chtěl bych podotknout, že ekologie nezapadá do univerzalismu, naopak vyžaduje identitu se svojí zemí, ale univerzalisté si ekology většinou ochočili a využívají ekologie k prosazování totalitních projektů, tedy těch, které by lidé nikdy demokraticky neschválili. Zároveň ovšem kapitál využil tyto projekty ke svým ziskům na úkor státu a občanů. Univerzalisté deformují ekologii jako globální hnutí, zatímco ekologie je bytostně lokální a řešitelná pouze sofistikovaným využitím lokálních obnovitelných zdrojů pracujícími místními lidmi, kteří mají lásku ke své zemi a kolektivní sounáležitost. Jak zmanipulovaně a trapně vypadají ekologové hájící třeba gender-feminismus.

 

Univerzalistický aktivistický program

Univerzalisté přitvrdili osočování Ruska a Číny. Štvaní proti Rusku není „předsudečná nenávist“, proti Rusku se štvát může. Proč po třiceti letech najednou otevírají záležitosti vztahující se k sovětské armádě, osvobození Prahy Vlasovci, pomníkům apod.? Proč vadí smlouva Prahy s Pekingem? Pokud vím ruská nebo čínská strana nic takového nevyprovokovala. Začalo to prohlášením BIS v loňském roce, že prý máme sovětskou verzi dějin ve školách, a Rusko a Čína jsou nebezpečí. A od té doby jako na povel nastoupili organizované šiky univerzalistů k útoku. To neznamená, že Koněv není problematická osoba a Vlasovci by si nezasloužili nějaký pomníček, tady jde o výbuch provokací ohledně námětů, které třicet let nikoho nezajímaly. Nejspíš je to kouřová clona, aby se něco za zády obyvatel prosadilo, třeba migranti a přepsaná historie ve školách. Musí vytvářet nepřítele (jako kdysi komunisté), aby zdůvodnili svoje totalitní praktiky, omezení volného vyjadřování na internetu, selekci názorů ve sdělovacích prostředcích. Samozřejmě, že potom zakážou i jiná vyjádření, která se nazývají nacionalistická, rasistická, sexistická, genderově nevyrovnaná a obsahující „předsudečnou nenávist“. Potřebují každého oponenta označit jako ruského agenta, stejně jako kdysi komunisté označovali oponenty za agenty imperialismu. Každý, kdo hon na čarodějnice podporuje, neujde tomu, aby ho mlýn nesemlel. Nejprve se začnou za asistence „opožděných“ antikomunistů zoufale honit ruští a čínští trollové, potom se lehce přejde na nacionalisty, údajné rasisty, homofoby, sexisty apod., nakonec budou mít všichni obavy cokoliv nezávislého říci. Možná, že ani komunisté nezasahovali do života takovým rozsahem témat. Dnešní mladí lidé neví, co podporují, netuší, že likvidují svoji budoucnost, že likvidují kulturu, která má skutečný obsah.

Univerzalisté, kteří vstoupili na půdu totalitarismu, si na sebe vzali spoustu problémů. Jako všichni lháři a manipulátoři nesmí dovolit jiný názor a dokonce ani pravdu a svobodnou diskusi. Křečovité jsou obavy, aby náhodou někdo nejel do Číny na nějakou konferenci, aby neměl obyčejné obchodní a lidské styky s těmito zeměmi, prostě aby nepoznal realitu té země a neodhalil univerzalistické lži. Čína a Rusko sice nejsou svým politickým režimem žádný vzor, ale mohou obsahovat momenty normálního života, které shledají lidé žijící v totalitě univerzalistů přitažlivé: konzervativní pohledy na rodinu, genderově nevyvážené obrázky pro děti, kolektivní sounáležitost, úctu k autoritám, věrnost hodnotám. Univerzalisté jako nihilisté mají příšerné obavy z přirozených, zvláště kolektivních hodnot (věrnosti, jednoty, úcty). Obrovská kampaň spuštěná proti Home-Credit, který zřídil agenturu na zahájení diskuse o Číně, připomíná nastupující komunisty v r. 1948. Myslím si, že pro skutečnou svobodnou diskusi už není prostor, facebook ji blokuje, jiná média jsou omezována a hlavní sdělovací prostředky budou vždy jen předstírat diskusi, jinak velice hlídanou a řízenou tak, aby z vytýčeného směru neunikla ani myš.

Osvoboditelská vize Sovětského svazu je pro univerzalisty obrovsky nebezpečná, protože nějaká verze německé nadvlády nebo germanizace se může v rámci EU opakovat a Rusko se velmi rychle zase stane žádoucím zachráncem. Nechci obhajovat komunisty, ale oni přecejen popravili a věznili nějaké odpůrce a nevinné lidi k zastrašení, ale to přece nelze srovnávat s vyvražďovací politikou Německa s desítkami milionů cíleně zabitých. Jen malé pípnutí ohledně sovětské záchrany našeho národa před totální likvidací německým nacismem, se musí zadusit obrovským propagandistickým úsilím a zbořením artefaktů, jehož počátek vidíme a jehož aktéry jsou především univerzalističtí Piráti, dobře vyškolení a vedení svými zahraničními centry.

Výchova k národnímu sebevědomí musí být zlikvidována. Proto je nutno naše národní obrození prohlásit za „sovětskou verzi dějin“. Všechno východní musí zmizet, možná dojde i na Cyrila a Metoděje a staroslovanský církevní jazyk. Kdo bude hájit českou národní identitu, nebude kydat hnůj na první republiku, nebude odmítat české národní obrození, bude mluvit o historickém nebezpečí v Německu, bude odmítat migranty, může být obviněn z mnoha hříchů, především z nacionalismu a „předsudečné nenávisti“, ale nyní už i ze „sovětismu“ a potažmo z komunismu a tím pádem ze služby Putinovi. Vyhlášením obrozenecké verze dějin za sovětskou a sloužící Rusku vznikl další nástroj pro likvidaci oponentů, ale pokud se tato superlež má použít, musí se stálým opakováním a výchovou ve školách stát pravdou. To nelze jinak než v prostředí nedemokratické nadvlády.

 

Závěr: totalita jako přirozené východisko univerzalismu

Funkční demokracie musí mít splněny dva základní předpoklady: 1/ V jisté míře uzavřený, nejlépe národní stát, který nedovolí vnější vlivy na exekutivu, eliminuje moc mezinárodního kapitálu a zajistí ochranu domácích podnikatelských subjektů, aby prosperovaly a nepohltil je ve velké míře zahraniční kapitál; aby neovládly zemi cizí spolky a výchovné organizace indoktrinující mladé lidi idejemi nesloužícími zájmům státu. 2/ Občany vychované v identitě ke svému národu a státu, do jisté míry schopné se nezištně angažovat a sebeobětovat pro svoji zemi, schopné odložit svoje některé příjmy pro budování lepší budoucnosti, chápající potřeby státu a spolupracující s exekutivou. Tyto Masaryk nazýval demokraté.

Univerzalismem a bouráním hranic států demokracie odchází z dějin jako nepotřebná. Mezinárodní kapitál a vlivy norem EU snižují moc volených orgánů. Vidíme už dnes, že vládne jakýsi deep state ovládající média, univerzity a další instituce závislé na dotacích, zvolení politici nemohou proti tomu cokoliv dělat, prezident se nedostane ani do státní televize a musí využívat okrajové soukromé televize, předseda vlády je médii trvale dehonestován bez zábran. Vypadá to jako demokracie, ale není, protože viditelně jsou voliči vyřazeni, vládne někdo úplně jiný. Voliči potom mohou volit kohokoliv, ale deep state bude stejně vládnout. A tak se stávají politici jen jakýmisi zábavnými figurkami, jejichž věnce se u památníku prostě hodí do koše.

Už třicet let výchovy udělalo z občanů hédonické konzumenty bez vztahu ke svému národu a státu. Sebeobětování prokázali občané naposledy v Listopadovém převratu a těsně po něm. Potom už pomalu nastoupila generace osamocených hédonistů bez kolektivního vztahu. Dnes jde každému jen o materiální požitky. Má-li být dnes politik zvolen, musí naslibovat hory doly, které každému rozdá. Jiné kritérium pro zvolení není. Politik, který by vyzval občany k následování nějakého plánu, ke spolupráci a obětování se pro budoucnost, sklidí snad jen posměch, proto to raději nikdo nezkouší.

Protože vývoj postupuje proti shora řečeným dvěma podmínkám, je totalita téměř nevyhnutelná a postavit se proti ní je sice ještě možné, ale za formální demokracii bojovat smysl nedává, bez státní samostatnosti a vlastenecky přesvědčených občanů, je to zbytečné.

 
31 Komentářů k Další rok nástupu univerzalismu

 1. .lak napsal:

  Mínit mohou ale měnit ve snu v totalitě.
  ejro net
  Olivr
  Někteří skopčáci jdou kupředu, levá:

  Moje babička je staré prase! Šokující VIDEO dětí z Německa rozpoutalo bouři

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Moje-babicka-je-stare-prase-Sokujici-VIDEO-deti-z-Nemecka-rozpoutalo-bouri-608418

  1 OdpovězPro 28, 2019 23:16
  .lak
  Návštěvník
  .lak
  V dalším vystoupení se budou třískat po paličkách rezavými hrabičkami se zaujetím že jsou kafíři na kariérní postup nevyloučení z instituce hned do harémů xtých manželek a eunuchů dle administrativy eu €araboafriky.

  A ať chcípne vypínač akismetu a nejde do něj život ovladače pitomých z gruntu.

  0OdpovězUpravPro 29, 2019 1:53

 2. proud napsal:

  "aktivistickým univerzalismem".............tak se dneska nove rika uchylactvi? To si musim teda poznamenat :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 3. martin bareš napsal:

  Na tohle už nemá smysl ani reagovat. Ani čárečkou.

  • proud napsal:

   Ses hloupej krtino,jako krtina,to na tebe taky ukazuje,trumpeto cos vubec ani nepochopil o co mi jde,nakonec,nic jinyho jsem od idiota jako ty ani necekal:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 4. proud napsal:

  :-))))))))))))))

 5. proud napsal:

  Ortel - Sen

  Mam sen o louce rozkvetle,
  bosou nohou stal,na pude predku svych.
  Sluncem obzor rude zality,
  Paprsek hral,v mych slepejich.
  Ta zem tolikrat plenena,
  kde strelny prach uz vitr sval,
  s pokorou vnimam tento dar,mou rodnou zem,
  muj rodny kraj.
  Ze sna se zvolna probouzim
  a nitro me v uzkostech mam.
  Konsele v hadkach nachazim,
  sasek a kral jen v kostky hra.
  Zenu od muze nepoznas a treti druh,sve misto ma,
  ja vratit se zas do snu chtel,buh s tebou,krajino ceska.
  Zeme ceska ,ceska zem,kracim po ni se vzdorem.
  Hrdost k vlasti,korenum,nedej zahynouti Slovanum.
  Zeme ceska ,ceska zem,kracim po ni se vzdorem,
  hrdost k vlasti,korenum,nedej zahynouti Slovanum.

 6. proud napsal:

  Taky te mam rad.....................ubozaku :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 7. proud napsal:

  Ale s kydama se chodi do blesku a aha na diskuse,tak se odporoucej tam,tam te budou ovcani zrat :-))))))))))))))))))))))))))))

 8. proud napsal:

  Ortel-Jedina

  Do krasy odena,krvi vyplacena,
  soustavne nicena,zeme ma jedina,
  od boha svecena,valkami zkousena.
  Cizaky koupena,zeme ma jedina.
  Panstvu zaprodana, kuplirum vydana,
  zlatakum upsana, je zeme ma jedina.
  Prodali vodu,veskery nerosty,dalnice, pudu,
  louky i cesty,farmari pod cenou prodavaj prasata,
  a knize stavi si baraky ze zlata.
  Vrazi a zlodeji,uplatna justice,
  ruce si podaji, pravice,levice.
  Herci a taskari,tahleta smesice,zene nas do zkazy,
  NARODE PROBUD SE!

  Prodali vodu,veskery nerosty,dalnice, pudu,
  louky i cesty,farmari pod cenou prodavaj prasata,
  a knize stavi si baraky ze zlata.
  Vrazi a zlodeji,uplatna justice,
  ruce si podaji, pravice,levice.
  Herci a taskari,tahleta smesice,zene nas do zkazy,
  NARODE PROBUD SE!

 9. proud napsal:

  Mam napad,at muzes klidne spat,potkame se a rozsekas mi drrrzku,ok? ;-) :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 10. proud napsal:

  Nerz te zmrde dorazim,olizes kastany ty me!!!

  • Vaska napsal:

   proč se s tím zmrdem zabejváš - je to placenej troll, nebo úchyl co bude mít z toho že "ti to nandal" v noci vlhký sny a nebo je to prosťáček CO SI NECHAL VYMEJT masmédiama mozek (pokud ho teda vůbec má)

 11. Guybrush Ulysses Threepwood napsal:

  Trockisti neboli boľševici!!!

 12. proud napsal:

  Hooodne pekny:-)))))))))))))))))) :

  Tudíž běda, i já se slovy kokotoklasika povinován cítím se dnes auditoriu domýšlivému sbohem dáti: Ač dílo zdařilé, veskrze zábavné a poučné jest, já v kostech morku pocity chovám, že kmáni tupí, javše se v dějevědy hodinách lelkovati jen a po soustředěných zbůhdarma plastelínu flusat, v něm stěží zalíbení naleznou, neb vědomost pro ně více již není líbeznou, jsa v ignorantská hovada pacholků stájových vzděláni, dozajista bukanýry létající a věty prosté, tříslovné, hodné lůzy sprosté zkroušeně postrádati budou. Žel kanály, žumpy a stoky odpadní samy se svévolně hloubit sveřepě odmítají, pročež otázku onu osudovou „Kopat či nekopat?“ za „Vžum, Skvíz, Splaš“ svistu jak břitva lopat ostrých nadále slyšet bude vůkol krajem vším a řepka tam zlatoslunná v lánech nekonečných, plebsem okopávaných, z kurvy zrozeným MacBethům uherským a jiným vším vesele si pokvete.

 13. Jan napsal:

  5. kolona buzerantu a leseb je na koni. US vyslanec, sam buzerant je prisel podporit. Buzerant Pospisil, politicka nula nam neustale kaze sve blbosti. Vedouci kolotoce Paroubek stale pise z propadliny. Deti nam przneji neoliberalismem a LGBT, pomlouvaji Rusko a generuji nenavist ke Slovanum. Cesky prechytraly Pepik bude zase demonstrovat na odstraneni nejuspesnejsiho premiera od sametu. Vem si tam klice s sebou! Blbe a vymyte makovice i tady nemohou mu prijit na jmeno. Nakrad si a vyuzil prilezitosti, kterou mu dal zlodej Klaus stejne tak jako jini, kteri byli chytrejsi a nesli do politiky. Krivohuba ratolest Klause ted oblbuje novou generaci a lidi ho bastej! Tomuhle narodu se neda pomoci! Stale posranej na verejnosti a hrdina orel v hospode! Takhle nas vychovali. Podrazactvi a zavist tady kvete a neschopne stado ovci ceka na svou prilezitost jako v r. 1948.

  • proud napsal:

   A kdyz ji konecne dostane jako slabsi misto revoluce,necha si ji ukrast dalsim ozralym buzerantem,jako v 89...........

   • Jan napsal:

    OF nadsenci (obcas se nejaky tam nasel) byli vytlaceni temi co to naplanovali a od zacatku vedeli, ze je to divadlo pro ceske pitomce s klicema. Samet byl organizovan StB, KGB a CIA. Potom, co komousi v SSSR zradili zemi, odevzdali jim vse za baksis a vydali zem zapadu na porazku a rozporcovani. Zlodeji to tam rozkradli uplne stejne jako tady pomoci poradcu ze zapadu jako Gajdara a jinych. Jelcin se ze zoufalstvi skoro uchlastal a dal to radsi Putinovi. Ten tam ma stejny zradce v 5. kolone jako komouse Sjuganova, svini Zirinovskeho a jiny pindose, co proti nemu pracuji v zoldu USA. Ty chteji Rusko rozlozit zevnitr jako za Gorbyho.

 14. proud napsal:

  Nechce se mi to vzdat a dat svinim dalsi web,myslim ze je potreba vydrzet...............

 15. proud napsal:

  Jednou uz lidi musej pochopit ze kdyz chtej prestat s valkama a komercnim zabijenim se a nicenim planety,musej vzit svuj svet do vlastnich rukou a uz ho kretenum nenazranejm nepustit,protoze s jidlem roste chut a dokud muze mit jeden vic nez druhej,bude to v hajzlu,a vubec pritom nebude zalezet jestli nejakym pravem,nebo nepravem,to je jako zakon.

  • ping napsal:

   …všechny zelené, červené, či duhové ismy nejsou původci našeho ohrožení. Jsou to pouhé nástroje, použité k sebedestrukci naší křesťanské civilizace. Křesťanské proto, protože byla a je nositelkou rozvoje poznání a jeho realizace. A sebedestrukce proto, že je efektivnější, než válečné běsnění. Všechny počiny, které se dnes objevují a jsou to od pohledu naprosté nesmysly..padesát pohlaví, máma jedna, máma dvě a jiné pí čoviny se používají pro znejistění, zastrašení, a dezorientaci populace. Je to výsledek výzkumů metod masového vymývání mozků. Vymytím mozků se dosáhne zotročení obyvatelstva a anexe území bez jediného výstřelu !!!! A toto je teď hlavním hybatelem veškerých protichůdností , které můžeme sledovat v americe. Jde li dobýt území bez výstřelu, pak to znamená, že není potřeba vynakládat prostředky na zbraně a to znamená, že zbrojní průmysl přijde o zisky. A to je ta bitva, která se aktuálně vede…..

   • Jan napsal:

    Ne ne, obe alternativy jsou paralelne aktivni. Jenom se jim svira prdel z atomoveho holokaustu a tak chteji jenom konvencne zvitezit.

   • ping napsal:

    Americký prezident se zachoval jako sebevrah, který chce vehnat do války nejen USA, ale celý region v oblasti Blízkého východu. Američanům nestačilo, že už jednou byli v Íránu zostuzeni, když v roce 1979 došlo v zemi ke svržení jejich loutky Šáha a následně k zajmutí pracovníků americké ambasády na dobu 444 dní. Doslova to vypadá, že Pentagon chce po Iráku rozpoutat i válku a import “demokracie” i do Íránu.
    Američané zabili nejen generála, ale i herce, režiséra, filmaře a televizní íránskou celebritu. Kásim Sulejmání vedl na íránské televize také náboženské pořady a modlitby.
    Donald Trump udělal tímto krokem osudovou chybu, protože nechal zabít legendu. Kásim Sulejmání je v Íránu legendou podobné slávy a věhlasu jako Arnold Schwarzengger v USA, hrál v mnoha íránských filmech postavy hrdinů, byl symbolem dobra a ochrany proti zlu, Američané po spáchání atentátu z něj udělali mučedníka, který ale nezmizí z očí, protože jeho postava se objevuje v íránských filmech a seriálech
    Terorismus je totiž od dnešního dne oficiální politikou Bílého domu. Kdokoliv se znelíbí americkému prezidentovi nebo izraelskému premiérovi, může teď počítat s tím, že odněkud přiletí raketa, až bude člověk cestovat autem. Válka s Íránem je v plném proudu, jenom se zatím nestřílí.

   • proud napsal:

    Nehlede na to cos napsal"krestane",mi tohle uplne staci,pobozny,fanaticky strevo!

  • Jan napsal:

   Ten recept mam. Staci aby prestaly tect penize poskokum Zidaku, kteri je financuji. Pracuji pro ne vsude, v mediich, v politice, organizuji Demonstrace. Pak se vsechno zhrouti jako domecek karet. Je to vybudovane na penezich a uplatach politiku, novinaru, zradcu lidi vyskolenych na americkych institutech. Ty protlacuji k moci a likviduji ty nepohodlne u moci. U nas jsou to Babis a Zeman.
   Jak toho dosahnout?
   Odebrat majetek nekolika stovkam nejbohatsich zidu a neutralizovat jejich poskoky. FED prevest do kontroly statu. Vsechno se zhrouti, Deep State i jejich poskoci v kongresu USA budou muset hledat jine penezovody a panicky, pro jejichz zajmy pracuji a prosazuji je.
   A precti si Protokoly zidovskych mudrcu. Tam je scenar popsany co ted probiha.

   • proud napsal:

    Ne tak docela, ale jsi hodne blizko :-)

   • ping napsal:

    Finanční systém je řízen pomocí keynesiánských makroekonomických peněžních teorií. Pak máme ještě k dispozici marxisticko-leninské politicko ekonomické teorie. Tyto dvě využívají podstatu ekonomiky. Keynesiánská jede řízením ekonomiky prostřednictvím peněz. Marx-leninská prostřednictvím produkce. První vede díky inflaci k totálnímu znehodnocení měny a tím k bankrotu. Druhý vede díky nemožnosti kalkulací k totální neefektivitě a tím k bankrotu. Je úplně jedno, komu to patří. Ani Bůh se správní radou složenou ze samých andělů s tím nic nesvede.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!