„Svatí“ bojovníci – druhá strana téže mince

knights-templar-1030x825Islamizace Evropy. Boj proti islámu = podpora islámismu (džihádistům). Strategie GE na likvidaci koránického islámu.
I v ČR tady máme slavné bojovníky proti islámu, veřejně působí, píši knihy. Mají skvělé myšlenky, vlastenectví, zápal a jsou... proti "islamizaci" Evropy. Skvělé? Bohužel ne tak skvělé, jak to vypadá. Nechápáním (odmítáním) globální politiky nepoznají, že jen hrají hru zvanou: "dvě lži a stejná mince o dvou stranách". Podporují procesy, které by (nejspíše) z vlastního přesvědčení nikdy nepodporovali, ale stejně tak dělají. Zápal nestačí ani dobrý úmysl. Dobrý úmysl je vektor cíle a znalosti a dobrá metodologie je schopnost jak tohoto vektoru dosáhnout.. Znáte jistě to rčení: "Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly". To když nemáte schopnost rozlišení, pak to tak dopadá.
Nechce se nám do pekla? Tak studujme.

Možná už jste si všimli jednoho "paradoxu". V západních společnostech je islám (chápejte nikoli islám o sobě ale jisté agresivní verze islámu jako je wahabismus, salafia) protlačován do veřejného prostoru. Islamofób je nadávka rovnající se vyřazení z veřejného prostoru. Kluci muslimští si mohou v zemích Západu prakticky dělat co chtějí a kdokoli by snad se opovážil se ozvat, se utká v tom lepším případě se soudem. A přitom... tytéž západní společnosti (jejich "vlády") vedou převážně války kde? Kde hází bomby na hlavy civilů i vojáků? V naprosté většině v muslimských zemích. Nositel Nobelovy ceny B. Obama... Tak za jeho prezidentování vedly USA rekordní počet válek (a prakticky setrvačností vedou dál). Všechny v muslimských zemích a počet shozených bomb byl rekordní. Házet lidem bomby na hlavu, likvidovat stabilní státy a poté podporovat migraci z (či přes) těchto zemí... paradox? Ne! Cíl.

Co nechápou naší "svatí" bojovníci?

I student prvního ročníku oboru religionistiky se dozví, že existuje rozdíl mezi tz. normativní náboženstvím a žitým náboženstvím. Je v tom velký rozdíl. V KSB je rozlišení podobné: poselství a historicky zformované náboženství. Je rozdíl mezi poselstvím Ježíše a historicky zformovaným církevním(i) učením(i) (ideologií). Je rozdíl mezi koránickým islámem a historicky zformovaným islámem (islámismy). Toto je velmi důležité rozlišení, ať se týká jakéhokoli náboženství. Je rozdíl mezi zformovanou ideologií a poselstvím.

Kde dělají "svatí" bojovníci chybu?

Nechápou cíl tohoto globálního procesu. Cílem GE není podpora islámu, ale likvidace KORÁNICKÉHO islámu. Proč je koránický islám pro GE nepřijatelný? Mimo toho, že Korán odmítá úlohu tzv. vyvoleného národa, je v Koránu přímo zakázána lichva. Jakákoli lichva a úroky. Muslimské země sice přijaly bankovní systémy "šalamounsky" a nenazývají to úrokem, ale provizí. Tím byl Korán poražen. Nicméně potenciálně je pro GE Korán stále nebezpečný.

Co vidíme dnes? Pamatuji si jak nám bylo předkládáno, že tzv. globalizace smaže rozdíly mezi chudými a bohatými zeměmi. Co se ve skutečnosti děje? Už pouhé procento populace vlastní tolik, co zbývající část populace Země. Skoupení země skrze lichvu se daří. Zatím.

Jak vyřídit poslední zbývající konkurenci, která se může postavit proti vašim plánům na skoupení země skrze lichvu. Ničte je, radikalizujte je. Ať je pak důvod zakázat Korán. Ať většina populace Země odmítne ty fanatiky (které uměle vytvoříte) a tím i nebezpečí a Korán zakážete pro veřejnost.

Divide et impera je stále osvědčený a fungující model.

Je to na nás všech, aby ten řídící modul konečně přestal fungovat.
56 Komentářů k „Svatí“ bojovníci – druhá strana téže mince

 1. Globalista napsal:

  Ten článek je hodně překonspirovaný ..
  Všechno je jednodušší ..
  Judaismus a Islám jsou bratříčkové (dobré je prostudovat jejich dějiny spolupráce a tolerance). Jsou to falešná náboženství -kulty, s Pánem bohem, který si své poddané vyvolil, jedny k mamonu a národy zotročující lichvě a druhé k válčení a zotročujícímu dobývání národů...
  Je to jednoduchý systémový trik dvojího rozdělení, využitý např zednáři při založení USA, kde je systém dvou stran s jedním společným plánem ...

  • geronimo napsal:

   Nejen Judaismus a Islám, ale i Křesťanství, jedná se o stejné náboženství, Abrahámovské https://cs.wikipedia.org/wiki/Abrahámovská_náboženství

   • geronimo napsal:

    Třetí priorita řízení lidstva – faktologická :

    Ještě efektivněji lze vládnout národům nebo různým vrstvám společnosti, podaří-li se žádoucím způsobem zpracovat
    lidské vědomí pomocí různých ideologií, náboženství, sociálních doktrín, médií. Do podvědomí jedněch vpravíte
    třeba nauku Karla Marxe, druhým – Allah Akbar, třetím – vzkříšení Krista, čtvrtý – užívej života, zemři mlád.

    A kdykoliv bude zapotřebí, pomocí speciální metody aktivace předpřipravených rozporů, provokací, atentátů,
    skandálních článků, karikatur nebo i objektivně vzniklých chyb, jsou vyvolávány konflikty, které nezasvěceným
    připadají zcela náhodné. V naší době jsme svědky pokusů vyvolat konflikt mezi islámem a biblickým křesťanstvím.
    A to nehledě na to, že lidé chápou, že Bůh, Stvořitel a Hospodin je jeden pro všechny pozemšťany,
    což je vyjádřeno v mnoha světových náboženstvích ......

   • Globalista napsal:

    Křesťanství je pravé !!!!!!!! náboženství které stojí na opačné straně proti Judaismu a Islámu, je to víra v nejvyšší absolutno reprezentované Bohem Otcem všeho, který dává lidem svobodnou vůli, není jejich pánem ale je otcem.
    Ježíš Kristus byl neúspěšným reformátorem Judaismu. Křesťanství vždy stálo proti a bylo napadáno Judaismem a Islámem ..

     • Globalista napsal:

      Víra v GP je také falešné novodobé náboženství stvořené zednáři...
      Je to kult stejně jako judaismus a islám s inovovaným kolektivním (22 zřeců) PÁNEM bohem, který vládne Světu podle nějakých utajovaných vědeckých :-)) poznatků :-))) nahrazujících v minulosti sdělené bohem svaté písmo :-)))
      Nic nového pod sluncem, staré triky převlečené do nových šatů ..

      • geronimo napsal:

       Příběh Ježíše spojuje prvky z příběhů jiných božstev, zaznamenaných v této široké oblasti,
       jako například mnoha následujících zachránců světa a "synů Boha",
       většina nebo všechny jsou staršího data než mýtus o Kristu a mnoho z nich bylo ukřižováno nebo popraveno:

       Adad of Assyria
       Adonis, Apollo, Heracles ("Hercules") and Zeus of Greece
       Alcides of Thebes
       Attis of Phrygia
       Baal of Phoenicia
       Bali of Afghanistan
       Beddu of Japan
       Buddha of India
       Crite of Chaldea
       Deva Tat of Siam
       Hesus of the Druids
       Horus, Osiris, and Serapis of Egypt
       Indra of Tibet/India
       Jao of Nepal
       Krishna of India
       Mikado of the Sintoos
       Mithra of Persia
       Odin of the Scandinavians
       Prometheus of Caucasus/Greece
       Quetzalcoatl of Mexico
       Salivahana of Bermuda
       Tammuz of Syria
       Thor of the Gauls
       Universal Monarch of the Sibyls36
       Wittoba of the Bilingonese
       Xamolxis of Thrace
       Zarathustra/Zoroaster of Persia
       Zoar of the Bonzes

       • geronimo napsal:

        * Attis (Řecko, asi 1200 př. n. l.)
        – zrozen z panny 25. prosince, na konci života ukřižován,
        po třech dnech vstal z mrtvých.
        * Krišna (Indie, asi 900 př. n. l.)
        – zrozen z panny, zvěstován „hvězdou východu“,
        konal zázraky, po smrti vstal z mrtvých.
        * Dionýsos (Řecko, asi 500 př. n. l.)
        – zrozen z panny 25. prosince,
        konal zázraky a po smrti vstal z mrtvých,
        měnil vodu na víno.
        * Mithra (Persie, asi 1200 př. n. l.)
        – zrozen z panny 25. prosince, měl 12 učedníků,
        konal zázraky a tři dny po smrti vstal z mrtvých

        • geronimo napsal:

         Egyptský Hór

         Příběhy Ježíše a Hóra jsou velmi podobné, Hór dokonce přispěl ke jménu Ježíše Krista.
         Hór a jeho otec Osiris jsou v mýtech často zaměnitelní ("já a můj otec jedno jsme").
         Legendy o Hórovi jdou zpět o tisíce let a ten má následující společné rysy s Ježíšem:

         Hór se narodil panně Isis-Meri 25. prosince v jeskyni/jesličkách,
         jeho narození bylo oznámeno hvězdou na Východě a provázeno třemi mudrci.
         Byl dětským učitelem v Chrámu byl pokřtěn, když mu bylo třicet let.
         Hór byl pokřtěn "Anupem Křtitelem", který se stal "Janem Křtitelem".
         Měl 12 učedníků.
         Konal zázraky a nechal ožít mrtvého muže jménem El-Azar-us.
         Chodil po vodě.
         Hór se proměnil na Hoře.
         Byl zabit, pohřben v hrobce a vstal z mrtvých.
         Byl také "Cestou, Pravdou, Světlem, Mesiášem, Bohem pomazaným Synem, Synem Člověka, Dobrým pastýřem,
         Beránkem Božím, Slovem", atd.
         Byl také "rybářem" a byl spojován s Beránkem, Lvem a Rybou ("Ichthys").
         Hórovým osobním přízviskem bylo "Iusa", "stále se stávající syn Ptaha", "Otec".
         Hór (nebo Osiris) byl nazýván jako "KRST" dlouho předtím, než křesťané tento příběh okopírovali.

      • proud napsal:

       "Víra v GP je také falešné novodobé náboženství stvořené zednáři…"...........tak tobe se zda ze umet se dobre schovavat a vist 90% svetovy ekonomiky je nabozenstvi? I ty jeden :-))))))))))))))))))))))))

       • Globalista napsal:

        Umějí se schovat, to máš pravdu, ale schovávají se za toho GP, dřív se jim říkalo zednáři ..
        Taký mají báchorky o Egyptě, Šalamounově chrámu atd..
        Podívej se na smyšlenou starověkou "historii" zednářů, příběh o GP z toho vychází, jenom mystické je nahraženo zdánlivě vědeckým.

        Už Hitler věděl co ti zednáři jsou zač, my jsme holt zapoměli a zase se vrátili v jiném převlečení ..

        • proud napsal:

         Muze bejt,i to na ne ukazuje,jen si myslim,ze nejsou jediny,tech instituci je dohromady vic,od tajnejch,pres polotajny az po oficialni vybrany,na sobe nezavisly. GP pomerne zdarile popsali tak zvani "tvurci kridel" si rikaji,WingMakers,kde jsou k mani taky tak zvany rozhovory s dr. Andersonem,nebo se uvadi s dr. Nerudou,mimochodem,velice vyzivny cteni,podobne jako o nalezu mistnosti,v tomhle pripad je to jedno,jeden a tyz clovek,jde tak jako tak o fiktivni jmeno kvuli jeho bezpeci.
         http://wingmakers.sweb.cz/uvod/uvod_proj.htm
         Koho to zajima,davam odkaz k prostudovani.

   • Paw napsal:

    Dobrej clanek ,ale Neuplnej.
    Mame zde predevsim novou i kdyz spatne uplacanou a nekompaktni a nekompletni a zmatene splacanou ideologii a jeste snad horsi propagandu a vselijake hlasky a jiz i zlociny valek a terorismu..To vzalo spad od 2000, bush cheyne.
    Po tisici letech zase mame Chalifat.
    Na rozdil od Hitlera a nacistu, zbesilych katoliku predtim s jejich valkami a inkvizicemi,/30.t leta valka spolehlive vyhladila 3/4populace/, kteri ovladli tehdejsi svet, nepodarilo se dnes ZFANATISOVAT VELKOU CAST POPULACE SVETA. To je velkej problem a zatim se jen porouci a zavira na zastraseni. Zakony proti nam se vyrabeji jako na bezicim pasu a tak museli byt fanatiky EU pozvani, zahranicni fanatici a hrdlorezi .
    Civilizovani Evropane jsou k nicemu, tedy nepujdou do valky na Rusa a Cinu , nebo aspon Iran..
    Vzpiraji se ,kdyz se jim lze a pomoci okupace se ozebraci a zahodi na smetiste dejin...
    Kazda ideologie zacina lzemi a podvody a konci uchopenim moci a masakry a valkami..

   • benmil napsal:

    Geronimo:

    Správně! Křesťanství je pouze nepodařený pokus o judaismus s lidskou tváří.

   • Garastaja napsal:

    geronimo
    ke křestanství a islámu,
    aneb žeby schválně bylo v každé knize něco jiného?
    (ruština)

    http://prntscr.com/qu4d71

    zdroj= ruský net

   • Eva napsal:

    Modli se a pracuj... tohle řekl nějaký fráterník v tv.
    Tohle je pravá tvář křesťanství, držet hubu, makat na vyvolené a čekat na smrt v ráji.

  • Pravda napsal:

   Presne tak. Je to z pera primitívne ho konvertita na Islam. Pričom vôbec nejde o Islam, ale beštie sivitske ktoré sa ním prikryvaju a zneužívajú ho na genocídu bielej Božej Slovenskej RASY. Čítajte taktiky klamania dane sivitmi do Islámu Takija, Tavrija, Kitman, Muruna a vidíte, že autor tohoto článku podľa týchto taktík postupuje, čo ho jasné demaskuje.

 2. Helda napsal:

  Autor evidentně zapomněl dopsat svůj článek. Sice se blýsknul hloubavostí a náznaky vyššího vědění, ale již nedodal jakoukoli ideu, jak se tedy k islámu chovat v reálu života. Chtěla bych ho vidět v situaci např. v jižním Rakousku a jinde, kde těch islamistických obohacovačů mají nejen plné ulice a městské čtvrti, ale i ve svém vlastním bytě, či domě! Až by se vrátil z práce a měl by tam partičku čmoudů, kteří si v jeho obydlí užívají, vaří si své "dobroty" a válí se v jeho posteli. Ten článek měl fakt dopsat. Takhle to je spíše jako detektivka s otevřeným koncem.

 3. proud napsal:

  Oni se snad pohadaji kvuli nesmyslu jmenem nabozenstvi :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 4. Globalista napsal:

  Geronimo, nech Křesťanství křesťanům, pro vědecky a skepticky smýšlející je už vytvořen nový kult ..

  Je to kult matriarchální Matky Země -Přírody (místo parriarchálního Boha Otce). Je to pomocí "vědy" a ekologie návrat k divošskému pohanství před Křesťanství (které pozdvihlo naší Západní civilizaci a bylo úspěšně zprzněno) ..

  Nastupuje vláda Matky Země, její apoštolka Svatá Greta to jistí, ztráta maskulinity a nástup feministek je toho důkazem, máš se jako chlap na co těšit...

  • geronimo napsal:

   Před tím uměle vymyšleným Křesťanstvím naši předci a nejen oni, ale víceméně lidé celé Země věřili na Boha Slunce, v našich končinách Dažbog, v Římské říši Mithra - – zrozen z panny 25. prosince, měl 12 učedníků,konal zázraky a tři dny po smrti vstal z mrtvých a byl vzat do nebe ....
   Dle Bible je Jahve, Hospodin, biblický bůh masový vrah, přímo dle Bible zabil okolo 400 000 lidí, dva miliony nařídil zabít, v tom nejsou události bez přesných počtů - vraždění prvorozených v Egyptě, Sodoma a Gommora, potopa, to jsou asi desítky milionů lidí a k tomu i zvířata .... masový vrah nemající obdoby - dle Bible ( naštěstí výmysl )

   Jak být správným křesťanem ( obhájcem Bible ) a nezbláznit se z toho ( v osmi bodech )
   https://polach.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=169325

   • geronimo napsal:

    Jedno je jisté, bez Slunce nepřežijeme, dává nám vlastně život, za to nějaký pochybný Jahve ... taky jsem našel staré texty, dle kterých to byl mimozemšťan, který zemřel asi v roce 160 př.n.l.

    „Naši předkové uctívali Slunce, což není tak hloupé.
    Má smysl uctívat Slunce a hvězdy, protože jsme jejich děti.“

    Carl Sagan
    americký astrofyzik, kosmolog a pedagog 1934 – 1996

    • geronimo napsal:

     Jako perlička - Satan dle Bible zabil maximálně 10 lidí, a to až po tom, co mu to Hospodin dovolil

     • geronimo napsal:

      a myslím, že místo křesťanství prosadí elity New Age

      • proud napsal:

       Ja bych radeji "nabozenstvi" reality a rozumu :-))))

       • geronimo napsal:

        víra bez náboženství a církve, tak to mám já

        • proud napsal:

         To jsem spis neverici,nez verici,jsem ochotnej uznat za urcitejch okolnosti ze mohl,nebo muze bejt stvoritel(pouze on),kdo dal Universu rad a poradek,pravidla, aby fungovalo,ale s tim,ze dal se uz zadnym zpusobem nevmesuje. Bud tak,anebo nevim jak,ale rozhodne odmitam boha,bohy,bozstvi a vsechny cinty okolo,i kolem "neposkvrnenyho" poceti(asi vyrobou robota?) :-)))))))))))))))).Protoze tyhle vsechny "svaty" veci mi davaji jasnej smysl a signal lidsky vychcanosti, zlodejny,vyuzivani a zneuzivani,despotismu,parazitovani a otrokarstvi.

        • Robo: a ja som bol daný na blacklist!proud: S takovou si me vubec neber do svy sprosty drzky....Robo: Píšeš tu pičoviny a akékoľvek náznaky zdravého rozumu zpochybňuješ a zosmiešňuješ už v začiatkoch. proud: ty si pica!!! to mi poser holy zada !!!!! :-))))

         OGARNAGARI: Dobraa je to tu cely tvoje proude! Cekal jsem ze zvladneš aspon debatu s jinymi bez sprostaren, ale nic, nejsi schopen. Jen posilas do pici, rozbijis huby, leze z tebe POUZE ZVIRECI POVAHA(tvoje hlavni cast,ta duchovni spi) a tak nemas na to neco zde vyresit. Jen zpusobujes hadky!!!!
         Nema smysl se s tebou bavit o nicem, stejne tak s honzickem pac oba vypadate pominuty. Koralovo navrhu neverim ze pujde ani omylem , napad mozna dobrej(snaha). Ty proude tu posilas svym spamovanim celej web do hajzlou tak se nediv ze to cloveka sere kdyz 1/blokujete IP lidem kteri posilali drobnou castku na nwoo(jste oba mešuge jak to chceš napsat slušně)
         2/cekal jsem fakt NAVRH na reseni po tech letech a ne toto
         3/ trollis tu diskuzi jakobys neumel si nejprv rozmyslet co napsat, posilas desitky komentu vlastne pises z 90%jen ty a to odradilo uz mrte lidi,ja se svym obcasnym spamovanmim ti nesaham ani po kotniky takze vychladni!!!!!Poriiid si svuj web proude, napis a udelej, a neser se do nwoo., jsi parazit a skodna a proto sem chodi lidi trollit tak si pak nestezuj jsi howado.
         4/tvoje praprababicka se jiste narodila taky doma :-)))

     • Globalista napsal:

      Geronimo, máš v tom zmatek ..

      Jahve, Hospodin (gospod -pán), Elohim a další množství názvů je bůh Starého zákona, Nový zákon má jiného boha - Boha Otce ..
      Je zásadní rozdíl mezi PÁNEM a OTCEM, i ten tvůj citovaný Carl Sagan říká, že jsme někoho děti, nikoli poddaní -otroci (jako u páníčka boha v judaismu a islámu)..

      Přestaň všechno co znáš mixovat do nesmyslné kaše a přemýšlej o tom co jsem napsal ..
      Biblické příběhy jsou alegorie, které jsou "vymyšleny" aby sdělily něco co je za příběhem jako v mýtech a pohádkách ..
      Tak se to snaž najít a pochopit ...

      • geronimo napsal:

       Globalista :

       Starý a Nový zákon je neoddělitelný a oba jsou součást Bible, každý křesťan musí být zastáncem Bible a věřit Bibli, jinak to není Křesťan :D

       Z toho plyne, že zmatek v tom máš ty, nebo jsi podvodník, vyber si sám pro sebe z těch dvou možností, mně si u prd...

       • Globalista napsal:

        Geronimo, měl jsem s tebou trpělivost ..
        Starý zakon je svatá kniha judaismu -židů, prvních pět Mojžíšových knih je Pentateuch, Torah, základ židovské víry, je to Mojžíšovo učení
        Křesťané mají učení Krista a jeho příběhy v Novém zákoně
        Jestli to nechápeš, tak s tebou ztrácím čas ..
        Ty zednářské bludy o biblickém projektu zotročení lidstvati ti asi zatemnily mozek ..

        • geronimo napsal:

         Bible (z řec. τὰ βιβλíα ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem. Proto se nazývá také Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo. Přezdívá se jí také Kniha knih. Křesťanská bible se skládá ze dvou částí, které se označují jako Starý a Nový zákon ....

         ( zkus to na někoho jiného, podvodníku ) :D

        • geronimo napsal:

         Křesťanství je jednoznačně postaveno na dědictví židovství, zkušenosti, kterou měli židé s Bohem. Tato cenná zkušenost je v Bibli a křesťané se jí učí rozumět (speciálně SZ) ve světle Ježíše Krista, kterého židovství jako náboženství nepřijalo, i když z něj Ježíš plně vychází. Takže SZ platí s tím, že křesťané jej mohou chápat v novém světle, které přichází se vzkříšením. https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/platnost-stareho-zakona

        • geronimo napsal:

         Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky.
         Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země,
         nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane.
         Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a tak
         učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit,
         bude v nebeském království veliký."

         Matouš 5,17-19

       • proud napsal:

        Uz mas v Bohnicich po vizite,koukam :-))))))))))

       • proud napsal:

        Stejne sis nesplhnul:-))) Bejt po mym,tak kdybych odblokoval vsechny,tak spamera jako jsi ty.....NIKDY! Zvykej si ;-)

      • benmil napsal:

       Globalista:
       Elohim je množné číslo - bohové. Nejstarší redakce bible začínala slovy "Na počátku bohové..." Už to, že někdo změnil množné číslo za jednotné, je donebevolající manipulace. Od té doby jsme svědky nepřetržitých manipulací. Nejv, pokud jde o náboženství.

     • Paw napsal:

      Mayove /tedy elity, knezi a reznici ,coz je to same vzdy/,zase zavrazdili kazdy den jednoho a vyrvali mu srdce za ziva , protoze by jinak slunce nevyslo . Beda..
      Populismu uz byl davno..
      Jeden z nejhorsich populistu byl Caesar a senatori Elity Rima do nej bodali mecema tak zurive az pobodali sami sebe..
      I kdyz porazil snad nejhorsi nepratele Rima /to je zajimavy/ Germany , nebylo mu to nic platny..
      Vira v neco snad neni tak nejhorsi ,snad i pomaha lidem psychicky ,ale beda, vzdycky se najdou fanatici ,kteri vse zneuziji pro sve krvave cile.

      • Paw napsal:

       Pak se zase najdou protifanatici a nestesti a tragedie nikdy nekonci..NIkdy..

       • proud napsal:

        Jsemt fanatickym realistou :-)))))))))))))))))

       • proud napsal:

        Fanaticky verim v mozny a odmitam se zabejvat nemoznejma fantasmagoriema na oblaccich :-))))))

       • proud napsal:

        Jeste stesti,ze me nezkouseli pokrtit,uz jako dite bych v kostele blba co by na me pri krtu lil vodu urcite kopnul do hlavy :-)))))))))))))))))))))

       • Globalista napsal:

        Nejvíce současných fanatiků se rekrutuje z víry v rozum "jenom v ten svůj a svojí pravdu" ..
        Ateismus je ta nejhloupšější víra v lidský stále více hloupnoucí rozum ...
        Lidé věří kdejakým "rozumným hovadinám", lidským právům, globálnímu oteplování atd ...

        • proud napsal:

         Rozum je fajn vec,kdyz je "rozumne" pouzivana a zadna svoje,jeho,jejich a podobne pravda neexistuje,ta je totiz vzdycky o urcity veci nebo urcitym deji jen jedna jedina a svoje,presne popisujici dej bez emoci,jak k nemu skutecne doslo,z pozice nestrannyho pozorovatele........Zato ruzny verici individua zijici v pohadkach a zazracich,opirajicich se o kdejakou berlicku,hlavn eneverici v sebe,to je panecku posusnanicko pro system,z tech se delaji blby ovce ze vsech nejlip :-))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         Jejich hlavy uz jsou zvykli bejt blbejma a prebirat kraviny :-))))))

        • proud napsal:

         :-))))))))))))))))))))))))nekriticky,protoze nejchytrejsi pan farar povedel :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 5. Globalista napsal:

  Proude, ty věříš v království spravedlivého rozumu, komumisté a marxisté v království spravedlivých komun a křesťané v spravedlivé Boží království.
  Smýšlíte stejně a nevíte o tom, až Vám to společně dojde a zařídíte se podle toho, tak bude ten Ráj Člověka na zemi ..
  Základní krédo člověka uvedených učení je - Nečiň druhému, co nechceš aby druzí činili tobě, ještě jednodušeji - Žij a nech žít :-))
  Spravedlnost mezi lidmi je ta skutečná hodnota o kterou lidé celé dějiny usilují, individuálistický a sobecký rozum je k tomu ale nedovede ... :-))))))

  • proud napsal:

   Vsechno cos jmenoval nejen ze jde,ale musi se dukladne a dopodrobna rozvist,jinak jsou to jen cinty blbecka,kterejch slysim dost na kazdym rohu od kazdyho idiota touziciho po povsimnuti aby se dostal tam odkud muze holit dohola ostatni ovecky. Zij a nech zit,jenze jen toho kdo si to zaslouzi,jinak plati vic zabij dokud to jeste jde a nenapachal vetsi skody..........to je to rozvedeni detailu ;-)............a protoze se tim neridime,prisli jsme o republiku i renome a jsou z nas otroci v kolonii co prece hlavne "nechavaji zit"............

  • proud napsal:

   Kralovstvi cos jmenoval neexistujou,ale rozum jako jedinej te uci soudnosti,ovsem bez intuice je jen polovicnim :-). Ostatni cos jmenoval nemaji s rozumem pro obycejny lidi nic spolecnyho,jsou to "pasti".

  • proud napsal:

   Prave tem co po spravedlnosti nejvic kricej by se ta prava libila nejmin :-)))) A individualistickej rozum,jako i individualita vubec jsou absolutni pecky bez kterejch by "nepohnul ani list"! Ovsem bez onoho sobeckyho dovetku,co k tomu nepatri,ale kazdeh honak stada ovcanu ho k tomu honem pripne! Ti uznavaj jen svou individualitu a prave stadu ji upiraj,je pro ne nebezpecna!

 6. John_Pitralon napsal:

  Komandir.. Dva kra ...A jakože nic... líci z klobouku tohos Pokostóna. A s úsměvem na líci. Já musim za Žirafou.

  Bum bum https://www.youtube.com/watch?v=R1sPTitS3FY

 7. weissbach napsal:

  Diskuse o ničem... Poměřování kdo ho má většího... Ten článek není špatný i když na GP nevěřím a Kvakina už neposlouchám...
  Většinou souhlasím s Globalistou. Nemá potřebu urážet oponenty. Diskuze na NWOO kvůli vám upadli, blbouni...

 8. PetrC napsal:

  Mate pravdu Weissbach, i kdyz ja jsem zase pro Geronimo. Je to zbytecne promerovani sulinku.

 9. Velký bílý Otec z Washingtonu napsal:

  Geronimo (Vinetou) je můj snaživý syn, ale má ho hodně malého

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!