Současné školství likviduje mládež: výroba nerváků, feťáků a trosek

SKOLSTVIPo násobném zlatém vítězství Ester Ledecké se v Česku a to i v mainstreamových médiích rozvířily debaty, kde by naše děti byly, kdyby je ,,nezničilo základní školství“. V mnoha ohledech oprávněná otázka. Já jsem zásadně proti rušení povinného školství, ovšem pokud jde o pojem ,,povinná školní docházka“, tak zpozorním. Ten totiž goebbelsovsky podsouvá, že děti musí kamsi denně ( do škol ) docházet. Místo povinného učení, tak mají pouze povinnost docházet do přeplněné sběrny, jejichž manažeři považuji občany za ,,lidské zdroje“. Tato „docházka“ má s vědomostním, dovednostním a osobnostním rozvojem pramálo společného. Je to jeden z nástrojů masové biorobotizace dětí a zastavení osobnostního rozvoje mládeže.

Tady je několik odkazů na tehdejší články:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2399353-domaci-vzdelavani-pestuje-talenty-v-cesku-jim-prosly-uz-tisice-deti-vcetne-zlate

https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/370797/janek-ledecky-vysvetluje-kouzlo-uspechu-svych-deti-do-skoly-nechodily.html

https://www.reflex.cz/clanek/veda/85621/fenomen-ester-ledecka-brzdi-skola-rozvoj-osobnosti.html

https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/janek-ledecky-o-detech.A141123_125254_lidicky_zar

Nyní se trochu podíváme na definici vzdělávání českým zákonodárcem ,,rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi , mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti…“ ( § 2 odst. 2 písm. A) zákona č. 561/2004Sb. O školství ).

Vypadá to hezky, že? A nyní tato vznešená slova srovnejme s tzv. ,,Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Čr“ od téhož českého zákonodárce:

,,Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( OP VK) 2007 – 2013. Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti Čr ( resp. Těch, kdo ji skutečně vlastní – pozn. Autora )“ – str. 11

,,Priorita č. 3. Další vzdělání směřuje k posílení adaptibility a flexibility lidských zdrojů ( kdepak rozvoj osobnosti a hodnot ,,vy zdroje“ – pozn. autora ) pro zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ( současné protilidské lichváři a off-shore ovládané koncepce Čr – pozn. autora ) prostřednictvím systému dalšího vzdělávání“ – str. 12

,,Celoživotní učení – stěžejní koncept ke zvýšení vzdělanosti národa. … Počáteční vzdělání vytváří pro celoživotní učení nezbytné základy. Kvalitní počáteční vzdělávání uskutečňované ve školách a školských zařízeních by mělo zajistit, že se člověk ,naučí učit se“ a že bude mít k učení pozitivní postoj ( což o to autor tohoto článku nikterak není odpůrcem toho, že by se člověk měl učit celý život, nikoliv však k tomu aby byl hodnotnější zdroj a ,,naučil se učit“ být celoživotním ekonomickým nástrojem )“ – str. 13

Zavedl bych model povinného školství, kde by žáci docházeli jednou týdně nebo jednou za 14 dní na zkoušky do školského zařízení a pouze ti s průměrnými nebo spíše podprůměrnými výsledky by museli být ve škole denně, dokud se nezlepší. To by byla panečku motivace: řádně se učit, abych nemusel být 5-8 hodin denně ( plus dojíždění ) uvězněný v těchto nezdravých prostorách, dobrých akorát pro bolest hlavy a šíření virů. Mezitím by měli žáci a studenti z různých vrstev společnosti dostatek času a prostoru vyřešit vlastní ( nejlépe v rodinném kruhu ) potřeby a vytvořit si základnu pro opravdu ,, stejný rozjezd“ do života, ne tuto lživou frašku jako dnes.

Jedna věc je jak přistupovat k výuce, druhou věcí je, co je vůbec vhodné vyučovat, kolik tomu věnovat prostoru a jak to smysluplně hierarchicky sestavit, aby poskytnuté informace byly použitelné. Současné školství se řídí tzv. Rámcovými vzdělávacími programy. A to je opravdu sousto pouze pro fajnšmekry, sestavené asi někým z nepřátel České republiky. Posuďte sami:

Absolvent RVP pro ZŠ má mimo jiné umět:
- objasnit funkci dvou organismů ve stélce lišejníků;
- zapojit správně polovodičovou diodu;
- využívat Ohmův zákon při řešení praktických problémů;
- orientovat se na stupnici pH a změřit reakci roztoku;
- formulovat a řešit reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
- modelovat a řešit situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
- pokračujeme šestou třídou: . „Proveďte tři typy slovních rozborů: slovotvorný, morfematický a tvarotvorný,“ ( má smysl věnovat skladbě vět a teoretizování kolem jazyka tolik času? Nebylo by lepší tyhle věci vysvětlit jen informativně a dál se věnovat rozvíjení skutečně potřebných jazykových dovedností? )
- žáci ZŠ jako by nedělali nic jiného, než se učili rozeznávat přísudek jmenný se sponou od přísudku jmenného beze spony, rozhodovat, jestli je rozvitý přívlastek připojený k členu řídícímu pevně, nebo volně, označovat vedlejší věty jako předmětné, přívlastkové, příslovečné časové, příslovečné příčinné, přípustkové a podobně. Procvičují to nejen celé měsíce, ale celé roky.

Koncepce klasických základních a středních škol by měla být dávno nahrazena ,,všeobecným středním vzděláním“ s důrazem na to, znát zprvu zákonitosti společnosti a systému, ve kterém žijeme. Místo toho stále narůstá počet oborů a předmětů parazitujících na narůstající obecné nevědomosti. Ve školách dochází k onomu „symbolickému“ násilí, pro které vzdělávat tzv. ,,obecný lid“ znamená cpát do něho abstraktní hodnoty a ,,očišťovat“ jej od jeho autentického bytí.
Kvůli této ,,očistě“ potom vznikají parazitické obory, protože takto ,, osvobozené“ individuum je sice formálně odpovědné samo za sebe, no reálně nevyřídí bez tzv. ,, specialistů“ ( jímž mu nezbývá než důvěřovat ) ani základní úkony spojené s životem v moderní společnosti. ,, Všelidový“ nekonkrétní guláš informací je pro tolik diverzifikovanou společnost v praxi k ničemu. Současná společnost není proto otevřená ( tedy co se týče komunikace, chápání, bytí, jinak je otevřená lecjaké kravině ), v důsledku čehož chybí prostupnost pozic a přichází o přirozené talenty a tvůrčí potenciál i energie společnosti se deformuje.

PRVNÍ DRUHÁ
Lékaři Finanční a právní poradci
Učitelé PR management
Zdravotní sestry Public relations management
Ekonomové Lobbisté, obchodní analytici
Technické profese

Různí asistenti a výkonní ředitelé ,,private

equity“ firem

Přírodní vědy Realitní makléři
Dělníci Pracovně- agenturní činnost
Vedoucí státníci ,, Profesionální“ politici, politologové, apod.

Druhá skupina existuje pouze proto, že současné vědomostní koncepty od základu neposkytují informace, které by primárně měly – tj. zajištění schopnosti orientovat se v moderní společnosti, kde život jedince závisí od mnoha komponent.

Už J.V.Stalin chtěl zavést všeobecné střední vzdělání ( a zároveň 6 hodinový pracovní den ), tak by na tomto základu si mohl občan během života doplňovat podle potřeby vyšší znalosti a pružně přecházet mezi obory.

Po změně systému sociálního spravování se v druhé polovině 20. století, se totiž technologie v základních oblastech, zabezpečujících podporu životní činnosti společnosti, začaly obnovovat rychleji jako lidské generace. Jejich obměna se v druhém desetiletí 21. století pohybovala v rozmezí 3 – 5 roků, což dělá současný systém školství neudržitelným.

Úkoly vzdělávacího systému současné verze jsou takové:
- již dnes dát žákům ty vědomosti a zručnosti,
- které budou vypracované až zítra
- na základě, kterých mají žáci po ukončení svého studia už pozítří pracovat

V současnosti vzhledem ke krizi tohoto modelu nastala schizofrenní situace, kdy se na jedné straně požaduje, aby byl občan flexibilní a během života si doplňoval kvalifikaci a na straně druhé se již od jeho dětství požaduje jeho naprostá biorobotizace, slepá podřízenost, způsobující zastavení osobnostního rozvoje, které je posléze betonováno statusovou a ekonomickou strukturou.

Rodiče, měli byste se vážně zamyslet nad tím, kde Vaše děti tráví tolik času, co to způsobuje a proč je tento režim nazývá ,, lidskými zdroji“.
185 Komentářů k Současné školství likviduje mládež: výroba nerváků, feťáků a trosek

 1. .lak napsal:

  :lol: gavlmentál

  K následnému výtahu jen podotknu.
  S bezpečnou určitostí to funguje se subjektivními hodnoceními zájmových workoholiků a ano fachidiotů v trhu opačně a jistě to převrátí, na to vezměte jed. Nejlepší tržník je totiž fachidiot či negramot který si opatří bezskrupulózní dráby a za 30.let zde jsou výsledky v rozvojovce za mrzké mzdy v exekutistanu poloviny rodin sjeté lůzy odrbané, kacířské, držkující rouhači inkvizitorem trhu mamona, kdo chce pro něj exekutorem.

  "Zavedl bych model povinného školství, kde by žáci docházeli jednou týdně nebo jednou za 14 dní na zkoušky do školského zařízení a pouze ti s průměrnými nebo spíše podprůměrnými výsledky by museli být ve škole denně, dokud se nezlepší. To by byla panečku motivace: řádně se učit, abych nemusel být 5-8 hodin denně ( plus dojíždění ) uvězněný v těchto nezdravých prostorách, dobrých akorát pro bolest hlavy a šíření virů. Mezitím by měli žáci a studenti z různých vrstev společnosti dostatek času a prostoru vyřešit vlastní ( nejlépe v rodinném kruhu ) potřeby a vytvořit si základnu pro opravdu ,, stejný rozjezd“ do života, ne tuto lživou frašku jako dnes.

  https://www.youtube.com/watch?v=J9q_oq6f19E

  • Garastaja napsal:

   Výborné, poklona!

   ...přiblížit model pana Štětinina co nejvíce naší době a nechat každýmu dítěti jeho PRÁVO NA SVOBODU, naco každej den hnípat zívat ve škole. A zařídit u nás školy typu Štětinin, naše děcka jsou schopny kvantově se naučit 9 tříd ZŠ během 1 roku a prosím pěkně do hloubky jako na VŠ.
   Pár lidí se snad ještě najde...

   .lak
   „Zavedl bych model povinného školství, kde by žáci docházeli jednou týdně nebo jednou za 14 dní na zkoušky do školského zařízení ......

   • proud napsal:

    Jo,no,uz takhle jste liny jak prasata,jeste to ucte deti uz pekne odmalicka :-))))))))))))))))))))))))).Ano,tak se kurvej narody!

    • Garastaja napsal:

     Ty proude děti nemáš takže nepochopím co zde pindíkuješ nasucho.
     Člověk zde nabídne jednu z nejlepších možností vzdělávání je to sice mimo System pánč ten to nikdy nepřijme a to bys viděl jak tě porazí 4 leté dítě v čemkoliv, v šachu piškvorkách dáma domino žolíky kanasta na cokoliv jen pomyslíš...

     :D

   • .lak napsal:

    :lol: K tomu citátu jsem se vymezil předmluvou pro ty jen nahlížející a mám tu pakáž co deformuje děti za systémové zaměstnance trhu který je ve formě bez přívlastků až takhle.
    https://www.youtube.com/watch?v=d2sWFTMVNUc

    • proud napsal:

     Takze se dostavame k tomu ze ne jak casto se maj deti ucit,ale CO se maji ucit,to uz je mnohem lepsi :-))

     • Garastaja napsal:

      ???

      děti samy si určí CO se budou učit

      • proud napsal:

       Prijde mi ze to byl tvuj pripad. Proto co slovo,to pruser...........:-))))))))))))))))))))))))))))))).Tvoje hlasky mi prijdou jak ze sionskyho izraele,kdyz chce zlikvidovat nejakej narod...........(maly "i" je napsany umyslne,tak moc jim pohrdam)

       • Garastaja napsal:

        proud
        že bys byl línej přemýšlet takže ve výsledku blbej, i 1000 takových proudů može stát proti jednomu takému dítěti s "otevřenou" hlavou ...

        baví tě asi rozbíjet cizím diskuze to my zas dojdem radši trollit

        :D

        • proud napsal:

         To se treba poserte,zalozte si republiku a nechte si ji vist detma,ale takovejma debilinama neotravujte tady :-))))))))))))))))))))))))))))

        • Garastaja napsal:

         proud
         Co nejprv prostudovat styl školy i způsob vedení děcek v typu Štětinin, co si ověřit fakta než plácneš blbost, děti si tam mohou samy vybrat z okruhu témat který je jim nejbližší a co by chtěly studovat do hloubky, udělaj se různý týmy ku prospěchu věci samotné a ty pak jedou jedou děcka si navzájem pomáhaj a předávaj informace, starší spolupracují s mladšími, nepřeskakuje se z jednoho předmětu na druhý jak v normální škole a celkově je tam volnost pohoda klid, a to by ses proude divil jaký tempo može učení nabrat podle hesla KDYŽ se chce všecko jde, ty nechápeš že jakýkoliv "svazování" je zhovadilost, (posadíš radši dítě, to neposedný činorodý Stvoření na 5x 45min do lavice s rukama za zády hahaha? ty asi ano :D ) to jen nástin zbytek uvést by se ti zavařily závitnice.

        • proud napsal:

         Tos ale zatracene odbocil:-))).Stetinina znam.Deti chodej do skoly denne,ucej se co je treba a jak je treba s tim,ze se klade duraz a latka podle jejich vyberu. Zrejme tomu spatne rozumis?..............Svym zpusobem neco podobnyho,nejspis ne tak dobryho existovalo i u nas,vyberovy skoly se tomu rikalo.Ty uz byly zamereny velice presne,ovsem samozrejme probiraly latku jako vsechny ostatni AK TOMU!!! byl jeste ten vyber!

        • Garastaja napsal:

         Chováš se opět jako debil proude :D
         přimontoval ses navršku do naší debaty s .lakem a od tý doby tam píšeš zcestně, já došel se Štětininem a je snad normální uvést větu "děti samy si určí CO se budou učit" tak se podívej jaks reagoval ty i hovado je chytřejší !
         :D

         ............................................

         Tos ale zatracene odbocil:-))).Stetinina znam.Deti chodej do skoly denne,ucej se co je treba a jak je treba s tim,ze se klade duraz a latka podle jejich vyberu. Zrejme tomu spatne rozumis?…………..Svym zpusobem neco podobnyho,nejspis ne tak dobryho existovalo i u nas,vyberovy skoly se tomu rikalo.Ty uz byly zamereny velice presne,ovsem samozrejme probiraly latku jako vsechny ostatni AK TOMU!!! byl jeste ten vyber!

        • Garastaja napsal:

         proud

         A nekecej ty vykurvenče proude že "jsem odbočil" ty hajzle jeden křivej!!!! Nelži !!!

         Od začátku jsem tady psal o škole typu Štětinin, a následně jsem dal za pravdu uživateli .lak jeho nápad je vhodnější a Štětinin až pak.

        • proud napsal:

         Drz picu,kretene krivej,prolhanej!

        • proud napsal:

         Nedochazej ti zakladni veci,hovado tupy,blby,zkurveny,sionem nasazeny!!!

        • proud napsal:

         Dobre sis nabehnul,zmrde,diky -)

        • PROUD MÁ SCHÝZU ? napsal:

         Proude ty hajzle prolhanej dobře ses tu odkryl jaký jsi zmrd!!!

         :D

        • PROUD MÁ SCHÝZU ? napsal:

         psal jsem o škole typu Štětinin a ty proude odpovídáš toto níže? Tobě tu snad patří ten server ty hajzle jeden prolhaná??? Proč mi tu lžeš že jsem odbočil?

         proud napsal:
         29.1.2020 (19.18)
         To se treba poserte,zalozte si republiku a nechte si ji vist detma,ale takovejma debilinama neotravujte tad

        • proud napsal:

         Ty bys potreboval skolu fackenin a dokopalin :-))))))))))))))))))))

        • PROUD MÁ SCHÝZU ? napsal:

         proč lžeš hajzle proude???

     • jaryn napsal:

      Láku, ty si napřed oddeformuj svou stylistickou (ne)schopnost. Píšeš jako prase, ani větu holou nedáš správně dohromady.

    • proud napsal:

     Bohuzel je pravdou ze muzu deti ucit,ale stejne tak z nich muzu i delat blbce.....a tady by meli tvrde zasahnout rodice! Ovsem to by nesmeli bejt ovcanama co vsechno nechavaj na skolach,protoze vlastne ani nevedi k cemu se maji vubec ozvat -))))))))))))))))))))))))).......a kruh se uzavira...........

    • Garastaja napsal:

     :D tady to je fak jinej lokál

     Jde o to jak kdo bere děti. Proudi myslej že se všici narodí s prominutím "jak debilové" a vše se pak mosí pracně naučit...

     A jiný to zas vnímaj každé malé dítě se umí napojit na Zdroj UMÍ zodpovědět každou otázku, je fuk zda oscilloskop, atomová fyzika, jemná mechanika nebo kdo vyhraje přístí Závod Míru všecko to ví děťátko předem na tuty.

     Zeptejte se např. 4 letého neočkovaného dítěte proč tu máme to očkování haha.

   • Garastaja napsal:

    Ale jo tudle to řeší podle délky nudle.
    V těch oscillocosinum vlnách běhaj malinkatý Proudi nějakéch pouze 20 mV.

  • proud napsal:

   Nic ve zlym .laku,ale zapominas na to proc je dobry chodit do skoly denne,otazka dalsi je ze proc na tak dlouho,tady uz to taky vidim celkem zbytecny,kdyz by stacila jak se rika "chvile"(3-4 hodiny s vetsi mezipauzou) zato poradne intenzivne. Ale madej mozek ve vyvinu,aby nezlenivel a nezblbnul,potrebuje spravny podnety a rozvijeni,dulezity je ze pravidelne a nevynechavat,jak se rika,je potreba ho rozvijet!!! To je treba vec kterou jsem nechapal,ze se po nas ve skole chtelo,abysme "biflovali",tj. ucili se dlouhy basnicky,nebo cely stati zpameti,vzdycky jsem byl nastvanej a rval jsem ze to v zivote budu k hovnu potrebovat,mylil jsem se,ono neslo o to co jsem se ucil v tom pripade,ale kolik toho bylo a jestli jsem se to naucil,potrava pro mozek! Proto se divam na tyhle "ulehceni" skolakum s velikym despektem a rikam si v duchu "nevite nicemni,bezprizorni,co cinite"!!! Nicmene diky za kazdy potvrzeni toho ze je potreba se vzdelavat neustale,aby skodlivejch komentaru ubejvalo ;-)

  • Garastaja napsal:

   .lak
   Máte to moc dobré díky. Začít nejprv Váš model ...
   a pak třeba rozšířit i Štětinina tam je třeba kádr někdo by měl děcka "směrovat".
   http://prntscr.com/quo4c8

   ....... „Zavedl bych model povinného školství, kde by žáci docházeli jednou týdně nebo jednou za 14 dní na zkoušky do školského zařízení a pouze ti s průměrnými nebo spíše podprůměrnými výsledky by museli být ve škole denně, dokud se nezlepší. To by byla panečku motivace: řádně se učit, abych nemusel být 5-8 hodin denně ( plus dojíždění ) uvězněný v těchto nezdravých prostorách, dobrých akorát pro bolest hlavy a šíření virů. Mezitím by měli žáci a studenti z různých vrstev společnosti dostatek času a prostoru vyřešit vlastní ( nejlépe v rodinném kruhu ) potřeby a vytvořit si základnu pro opravdu ,, stejný rozjezd“ do života, ne tuto lživou frašku jako dnes.

 2. PetrC napsal:

  USA, vzor moderniho skolstvi. Jeste tomu chybi strelecka atrakce. A to CSSSR mela jedno z nejkvalitnejsich skolstvi na svete.

  • proud napsal:

   V Ameru se mi libila verejna starost o deti,odvozy a svozy ze skol,tim to koncilo,skoly vychovavaly a vychovavaj blby,naprosto umyslne.To se u nas prejima velice ochotne,ne uz ta starost o deti.Jako obvykle,opet si bereme ze sveta jen to nejhorsi.

   • PetrC napsal:

    U nas ti idioti rodice jsou schopi osidit decka az o ctyri hodiny denne kvuli ceste do skoly. Pres 140 km denne jednim smerem. Pritom maji sanci je ucit sami. Ja to tak udelal. A to jeste je dobrovolne prenechaji v ppropagande uchylu.

    • proud napsal:

     To mas recht,blazni.Takhle daleko bych decko jezdit nenechal uz jen ze strachu o jeho zdravi,o casu ani nemluve,to jim nedochazi ze muzou udelat komunity do napriklad pul hodiny cesty a tam ucit vic decek dohromady,napriklad?..............Nebylo to pro me tak tezky vymyslet behem odepisovani ti.......oni na to doted neprisli?

     • PetrC napsal:

      Bohuzel ne. Lenivost, kretenismus jim v tom brani. Pro mne to bylo neuveritelne. Ja si ze synem uzival kazdou minutu rano pri rozcvice, behani a treba uceni stipani drivi, nebo strileni. Manzelka zase pri uceni ho. Zadna opici laska. Tou trpeli ti kteri sve decka posilali do skoly. Skoda mluvit.
      Tady policajti nemaji skoro zadne prava. Proto my vzdaleni od mesta je zbytecne nezatezujeme. A resime to nasi cestou.
      No to kolik je v Cechach poctivych podniku nevim. Mam dojem ze poctivost je krasne slovo a malo vydelecne. U nas je par solidnich podniku, nevim jestli jsou poctive, ale ( na severu) ale lide muzou zit jakz takz solidne. Jih je jiny pribeh.

      • proud napsal:

       Tady taky ne,normalni clovek je za blbce,kriminalnik verejne haze ramena,chranenej zakonem a dalsima kumpanama co si navzajem krejou zada.

       • proud napsal:

        Coz je na jednu stranu dobre,protoze pak kazdej bude vedet po kom sahnout,az to bude mozny.....ale tim ono "dobre" taky konci.

       • PetrC napsal:

        Vite, ja Cechy pamatuji jako solidni zemi at to bylo za komousu a nebo tesne po prevratu. A tak to chci zachovat, proto tam radsi nejezdim. Nemuzu konstatovat jaka je dnes, ale strach ze jsem mylny mne tam nepusti.

        • proud napsal:

         Nevim jestli delas dobre,vim to podle sebe jak jsem dlouho doma nebyl a ten skok je pak prilis velkej a tezko se jak se rika,adaptujes. Zase je potreba na druhou stranu taky videt ten vekovej rozdil jaks chapal veci ve dvaceti a jak ted a brat v uvahu ze mlady jsou nekde jinde nez my jako byli nasi dedove jinde nez my mladi tenkrat a taky nam obecne nemohli prijit na jmeno:-))) Je fakt ze mame srovnani a vidime veci ktery mladi videt nemuzou,jako je vidavali nasi dedove,ale taky jsme si poradili............

        • proud napsal:

         No,mel by ses sem podivat,aby sis osvezil lasku k tomu co mas ted ;-). Ja treba lituju ze se mnou nezdrhli do ameru uz moji rodice a musel jsem se sem mezi tu zver vratit.Dokud jsem tu zil,nevedel jsem ze jsme zver a bylo mi v tom smeru lip.Taky jsme az takovou zveri nebyli,tehdejsi rezim "nas opatroval" od zvireckosti,ale bohuzel neodnaucil a ted to leze vsude ven,coz mu davam za vinu.

        • PetrC napsal:

         Ale, proc neco vinit za lidskou blbost?
         To ze nasi rodice neprchli pres kopecky, je jen dobre. Predstavte si ze by jste ted mel americkou mentalitu. Je velice nakazliva.
         No nasi dedove meli v celku pravdu. Od jiste doby je kazda generace rozezranejsi. Take cim vyvinutejsi technologie tim vic tratime na zrucnosti.

        • proud napsal:

         Ja to Peto myslel tak,ze bych se nemusel bejval vracet mezi dobytek :-)

       • PetrC napsal:

        No, ale treba by jste ted byl zadluzeny az po usi a rval America first.

        • proud napsal:

         :-)))))))))))))))))))),to by byl maler,ovsem vzhledem k tomu jak me rodice vychovali si myslim,ze by to nehrozilo:-))))))))))))

        • proud napsal:

         PETO...............na tohle se podivej,a dosad si misto tech s antenkama nekoho kdo tu zije s nami,jen mozna na druhy strane plaste..........jakej ti to da smysl? ;-)

         https://www.youtube.com/watch?v=CFKDRArS-HM

        • proud napsal:

         .....poopraveny do reality mi to zacina davat pomerne dost pravdepodobnej smysl.......

   • proud napsal:

    Coz me jen upevnuje v presvedceni ze mame ty svinarny "v krvi" a adava mi to za pravdu ze je potreba makat na kazdym jednom z nas,mame li se pohnout vubec z mista a nekam se dostat.Dalsi takovy zmaneni ze to tak je,je i srovnani bejvalyho rezimu s timhle,dokud musel kazdej makat povinne a policajt se nemusel bat vytahnout obusek,slo to,zato dnes je radost se kolem sebe rozhlidnout,co neni zniceny nebo ve stadiu niceni,to je zadluzeny tak ze se to z dluhu uz nedostane,nebo to patri nekomu ze zahranici,kdyz zdejsimu,pak zlodejovi co ukrad primo to,nebo nakradl na to.............a tak si tady zijeme...........

    • proud napsal:

     Celkem by me zajimalo kolik je u nas poctivejch podniku a podnikani patricich mistnim, ktery porad jedou a vydelavaj,nejsou zadluzeny,jako je treba ten moji rodiny.Mozna bych se hodne divil jak malo nas je,bohuzel.

    • PetrC napsal:

     Nerekl bych svinarny. Spis blbost, lide jsou presvedceni jak dobre delaji pro budocunost. Jak dobre delaji pro sve deti.

 3. Eschatolog napsal:

  já bych dětem umožnil žrát jen brambůrky a kolu eventuálně kebab, hezky svobodně podle chuti a nálady , žádný stress - šťastné dítě základ demokracie :-)

  • proud napsal:

   ze jo,vejs to kolega sionista radi,vlastne ani neposilat fracky do skol,jen kdyz by se jim nahodou chtelo,a kdyz uz,tak at si tam delaji co chtej:-)))))))))))))))))))))))

 4. PROUD MÁ SCHÝZU ? napsal:

  proude to jsi asi dobrý kreténisko :D když nečteš diskuzi, semtam plácneš koment mimo misku a následně tu sprostě lžeš jak ten malej fakan!!! :D
  To má ted Honzík Korálů dobrou ostudu jen co je pravda.
  ..................................................

  proud napsal:
  29.1.2020 (22.12)
  Drz picu,kretene krivej,prolhanej!

 5. PROUD MÁ SCHÝZU ? napsal:

  proud

  prolhanej zmrde proude jaktože přetáčíš význam slov nikdy jsem ty křiváku jeden prolhaná neřekl ani nepsal že nemaj děti chodit do školy takže drž pysky!!!!

  proud napsal:
  29.1.2020 (23.03)
  ze jo,vejs to kolega sionista radi,vlastne ani neposilat fracky do skol,jen kdyz by se jim nahodou chtelo,a kdyz uz,tak at si tam delaji co chtej:-)))))))))))))))))))))))

 6. PROUD MÁ SCHÝZU ? napsal:

  Ještě jednou pro prolhanýho šméčkaře a hajzla prouda co přetáčí smysl vět a nestydatě lže a vymýšlí :
  O škole Štětinin jsem psal již v 13.19 hod je to koment navrchu.

  ................................................

  Garastaja napsal:
  29.1.2020 (13.19)
  Výborné, poklona!

  …přiblížit model pana Štětinina co nejvíce naší době a nechat každýmu dítěti jeho PRÁVO NA SVOBODU, naco každej den hnípat zívat ve škole. A zařídit u nás školy typu Štětinin, naše děcka jsou schopny kvantově se naučit 9 tříd ZŠ během 1 roku a prosím pěkně do hloubky jako na VŠ.
  Pár lidí se snad ještě najde…

  • proud napsal:

   Jo no,jeste tu pitomost zopakujes jak jsi pitomej:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   • PROUD MÁ SCHÝZU ? napsal:

    Naopak jestli se ti něco nelíbí, napiš co.
    Fakt nemožu za to že něco nechápeš, máš jiné myšlení.

   • PROUD MÁ SCHÝZU ? napsal:

    proud

    Ta věta co je tu níže znamená, že jsou jiné a lepší způsoby výuky např. škola typu Štětinin, než obyč škola (ZŠ).
    Proto hnípat a zívat ve škole (ZŠ) = je myšleno v té "obyčejné škole", tam, kde nás všechny uvěznili na 7x45 minut denně aby z nás udělali ...to co chtěli. Ale ne všechny.
    V ZŠ je pouze 1 učitel AUTORITA, u jiných škol autority nejsou a zvláštní je, že děcka ví mnohem, mnohoNÁSOBNĚ víc než z běžný školy.
    Ale to už asi nikdá nepochopíš oude když děcka nemáš!
    Mé tvrzení PRÁVO NA SVOBODU u dítěte znamená Právo na svobodu výběru!!! A klasická ZŠ fakt neznamená svobodný výběr.
    ..............

    …přiblížit model pana Štětinina co nejvíce naší době a nechat každýmu dítěti jeho PRÁVO NA SVOBODU, naco každej den hnípat zívat ve škole.

 7. PROUD MÁ SCHÝZU ? napsal:

  proud
  Proč by měly děcka chodit do školy denně proboha proč?????
  :D
  Pak se nediv že si nerozumíme!
  A fakt že tu veřejně lžeš to sis u mě posraaal.

  proud napsal:
  29.1.2020 (13.46)

  Nic ve zlym .laku,ale zapominas na to proc je dobry chodit do skoly denne,

 8. Prúd tuna netečie napsal:

  Ale jo už to yedee ale jen po 1 odkazu.

  tady to je korálkuv pokus:
  http://prntscr.com/qutnf4

 9. škola Štětinin napsal:

  http://prntscr.com/qutfsh

  Odesíláte komentáře moc rychle po sobě. Zpomalte prosím.

  oude nedržkuj!

 10. PRÚD MÁ SCHÍZU napsal:

  jojojo to ty máš hochu jeden ušatej kadeřavej nemytej!!!

  :D
  -----
  proud napsal:
  29.1.2020 (10.07)

  Coz me jen upevnuje v presvedceni ze mame ty svinarny „v krvi“

 11. Robo napsal:

  ...a zatiaľ v Čechách....napríklad "Svobodná škola"..ZŠ, pripravuje sa i SŠ.

 12. proud napsal:

  A s timhle materialem jsem diskutoval jakoze by to mohlo bejt neco platny............njn,nemohlo..........

 13. proud napsal:

  Hodne zajimava vec kterou nikoho zadna skola nenauci a presto mu ukaze jak je mimo se svetem i systemem.......... .

  https://www.youtube.com/watch?v=q_Z3j1NcNgE&feature=emb_title

  Zcehoz jasne plyne ze jak jsou spatny zaklady,bude spatna i stavba,kdyby byla sebekrasnejsi...................

 14. proud napsal:

  Jdu si cist o cem to je,jestli pravda,nebo podvrh......
  https://uloz.to/file/oPAir64kylA8/dochovana-slozka-stb-andrej-babis-pdf

 15. ELEKTRIKA napsal:

  proud below the navel
  outdated Having an erect penis. Primarily heard in UK.

  https://idioms.thefreedictionary.com/proud

 16. JAK SE CHOVAJÍ ONI K NÁM napsal:

  tak se chováme my k nim pánč každý čin se měří svojí mírou..

  • proud napsal:

   Nam to nekurvite,my mame jasno,jen dokazujete jakej jsou cesi ksindl a nabizi se otazka,jestli se na vas nevysrat,at si vas polaci se zapadem rozeberou,kreteni...............kurvite web kterej neni urcenej kretenum a siozidum na zabavu,ale k priprave na zachranu naroda a toho co mu nalezi,ale tak daleko vy vykurveny kisaci a ac/dc nevidite,nevideli jste a nikdy ani neuvidite. Me nenaserete,nemate cim,blbeckove,ani mi neublizite,mam pro strach udelano,ublizujete nekomu uplne jinymu,ale tak daleko jste nikdy nevideli,nevidite a ani neuvidite,primitivove.....................

   • Garastaja napsal:

    nejchytřejší proutku na světě je mi často uplně fuk zda ti zaseru celej web trollinkem už jen pro tvoje debilní zprasený chování který tu marně omlouváš "moderací" hulváte imbecilní, vidíš že se nepovažuješ za Čecha emeričane a vím že mnoho lidí co se vrátilo z ameru má v hlavě magikocku, je neuvěřitelný že tu blokuješ lidi který to tu pomáhali pozvedávat který posílaj peníze i když menší částky ale aspoň kape negramote, pokud chceš chránit národ a záro ven píšeš že nejsi Čech asi to vykazuje nějaké vady. Normálně bych se za trolling styděl ale tady ne!

    A pokud vyhrožuješ Polákama ty smrade hnusnej je uplně jasný co máš v kebuli dobytku prodejnej hled si tam svý matky najdi si babu zkus stvořit nějaký děti a pak dojdi a zkus radit! :D
    Už aby ses na nás vysral táhniu zas lovit do améru dobytku marnej :D

    Blokátore jen si posluž vše se ti vrátí!

    .............

    Nam to nekurvite,my mame jasno,jen dokazujete jakej jsou cesi ksindl a nabizi se otazka,jestli se na vas nevysrat,at si vas polaci se zapadem rozeberou,kreteni…

 17. Maroš napsal:

  Bežte do piče!
  Uniká vám podstata, že niekto produkty tejto debilizácie greténizmom stavia proti staršej generácii - proti rodičom, proti starým rodičom - učí ich nenávidieť vlastnú rodinu - viď 9-ročný černoško s kalašnikovom, ktorý získa moc na to, aby mohol zabiť vlastného otca! A tak sa debilizácia prehlbuje - lebo v tomto konflikte starí nemôžu odovzdať mladým svoje životné skúsenosti! Ergo - aby sme prekonali debilizáciu - musíme držať pohromade a tých psychopatov, ktorí organizujú túto super subverziu - treba začať likvidovať ako besné líšky!

  • proud napsal:

   To je problem o kterym pisu porad,problem umeni sebevzdelavani.Prijde par blbu a je vymalovano...............a system to vi,pocita s tim,jenze jak se blb nedovzdela,jinak ani nikdy nezjisti ze vubec byl blbem,problem neprestane existovat.

 18. elektrika napsal:

  proud
  ano máš pravdu ty vlastně všecky zablokuješ a ac/dc taky i kdyžje to proud prostě elektrika.

 19. eletrikař napsal:

  pardon tedy omluva proud vypadá spíš zaseklej ale jak se to tam nahazuje? nashledanou.

 20. eletryka napsal:

  ja se ti na ty tvoje mediciny vyprdnu

  https://youtu.be/A2DFXyRNBvU?t=202

 21. mila napsal:

  To je vše prázdná sláma. Začíná to už v MŠ. Tam už absentují správné návyky , které je povinna zajistit rodina. Dítě přijde do ZŠ absolutně nepřipraveno.Chodí všechny děti rok před nástupem a 1 stupeň ZŠ do MŠ ? Asi ne. Stačí aby ve třídě byly dvě tři děti které nejsou schppny a ochodny plnit své povinnosti a je celé snažení učitelů narušeno. Tím trpí i ostatní žáci ve třídě. Záškoláctví , nekázeň začíná už na 1 stupni ZŠ. Jak to , že se to přehlíží. Škola musí upozornit rodiče o tomto jevu a v případě opakování toto oznámit na socialku. Měl jsem takový případ kde po předvolání matky na tehdy MsNV bylo matce sděleno že pokud se bude problém opakovat tak jí ty dávky podstatně zmenší. No výsledkem bylo , že žák přešel na jinou školu. S jakým výsledkem , nevím. Střední školy určitého zaměření v rámci oblastia jejich optimalizace. Zkuste si ověřit jak je škola obsazena. Kolikrát to je třeba 5 žáků ve třídě. Nebylo by lepší v rámci oblasti přesunout tyto žáky do sousední školy? K nám nastupovalo docela dost žáků i z poměrně vzdálených oblasti. Měli jsme několik internátů a nijak to ty žáky nepoznačilo. Kraj přece má přehled jak je obsazena škola. Tak když tam má jen malý počet žáků daného oboru tak je možné je přesunout do školy ,l která je na tom lépe. Stát platí na žáka , který studuje určitý ročník na dané škole určitou sumu , tak by nebylo od věci , že v případě že ten žák své studium z vlastní viny nezvládne , aby si opakování ročniku zaplatil. Samozřejmě pokud se jedná o zjevné neplnění svých povinností. Dnes se na maturitní obory hlásí i čtyřkaři ze ZŠ a pokud nejsou přijati tak si zvolí jinou školu. S tím souvisí i úvazky učitelů , takže ho raději přijmou. O RVP je škoda mluvit. Kdysi byly osnovy a ty byly daleko závaznější jak pro učitele , tak pro školu. Dnes si školy stěžují na nedostatek žáků , ale je fakt , že kvalitní školy tyto problémy nemají. Inu kdo umí , ten umí. Takže jediný problém je menší počet středních škol příslušného oboru i za cenu zřízení internátů na které by stát přispíval. Vyšlo by to laciněji . nkluze , to se mohlo zrodid jen v hlavách lidí , kteří o dané problematice nemají nejmenší potuchy. Byl jsem vždy proti školnému , ale nyní a za daného stavu by ta forma , kdy žák ani rodiče si neplní povinnosti by je to mělo něco stát a teda i zaplatit.

 22. PetrC napsal:

  Konecne neco k veci. Akorat se mi nelibi nazor ze by deti pred nastupem mely chodit do materskych skol. O decko se maji hlavne starat rodice a nebo nekdo z rodiny. Decko do toho skolniho veku by melo byt ponechano samo sebe, at rozviji svoji hravost a predstavivost. Na to aby bylo organizovano je dost casu. Prvnich pet sest roku by melo byt v kruhu rodiny. A co se ty neprispusoblivych, mely by se vest vsechny ty organizace ktere jsou velmi dobre placeny statem k zodpovednosti za necinnost.

 23. Garastaja napsal:

  Nevim zda to bylo na mě a EuP je velmi dobrá sajta na tu nedám dopustit. Místní nwoo čímdál víc zprasený a jeden z těch dvou blokovačů kecá že nemá prej na to práva haha ani Čech to prý není takže tak.

  Robo napsal:
  30.1.2020 (8.23)

  Vidíš, oud je na EuP pečený varený. Aj kobaci, aj allatraci aj iná svoloč.
  Otvor oči.

  • proud napsal:

   Dobre se ti to v hlave pojebalo zase a opet,i to uz dojebany,skoc si na psychiatrii-))))))))))))))))))))))). Nepisu ze nejsem Cech,ale ze se za nas stydim,jedna vec,druha je ze blba pica co vytahla paty mozna tak maximalne na dovolenou a to jeste v EU udela nejlip,kdyz bude drzet hubu o svete a zivote v nem,nez by se opet a zase shazovala,ty jedes,curino,ale pokracuj,jen pokracuj,at vsichni dobre videj :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   • Garastaja napsal:

    nemáš o5 mlhu mezi očima oude? :D
    kdyby ses považoval za Čecha nepíšeš o nás v třetí osobě.

    ..........

    ...jen dokazujete jakej jsou cesi ksindl a....

    • proud napsal:

     Ze ses blbej ksindl ty a vetsina ceskejch kurev,neznamena ze nejsem Cech, ale mezi vas se vy svine nepocitam,patrim mezi ty slusny Cechy,tedy slusny lidi! To jen s vama nekterejma se bavim "vasi reci",primitivove.

 24. Robo napsal:

  “lakov systém" (v podstate) tu už dávno funguje!
  Lenže ľudia sú chcípnutí, nechce sa im do toho.
  Je totiž treba POHNÚŤ ZADKOM.

  Že?

  • píp napsal:

   Jo, ve škole točí okolo žentouru pořád ty samé socknauty pro pobavení tržníků a jejich systému zařazených lidských zd(st)rojů. To nedá nikdo do kupy s tajtrdlíky. Jen možnost neúčastnit se bordelu "vyvolených. Ať si lížou prdele workoholčtí fachidioté bez nuceného obdivu a potlesku šikanovaných obětí a jejich odpovědných zaháčkovaných lhářů s tupými magory. :lol:

  • proud napsal:

   A ma smysl se zrovna s tebou bavit o ceskym pravopisu? Odpovim si sam,s prominutim,ale rozhodne nema. Nic ve zlym,je to mysleny tak ze se lip vyznas ve svym,coz je logicky. Abych ti to vysvetlil,.Lak nenacvicuje ani nic Slovanskyho,nebo staroceskyho,to by totiz znelo jeste jinak. Lak je proste .Lak,je svuj a muj nazor je ze tenhle web neni o pravopise v prvni rade....

   • Robo napsal:

    Moja čeština je lepšia, ako tvoja. Som si skoro istý.

    A čo sa vôbec montuješ do diskusie dospelých.

    Bavíme sa o tom, ako sa dajú vychovávať deti a ty zas len plkáš jak taká škodná.

    K veci - keď deti vzdelávaš doma, tak je to (veľmi zhruba), ako si maľuje lak.
    A tá "Svobodná škola" má tiež niečo do seba.

    A ty - ak nemáš čo povedať, bude užitočné, keď budeš ticho.

    • Eschatolog napsal:

     k domácí výchově a škole potřebuje objektivní schopnosti porozumět světu kolem za zdmi vašeho příbytku, a to má pár promile rodičů, abyste dítě v rámci výuky informoval a naučil ho myslet,, jinak riskujete, že bude pouze věřit - věcem kterým věříte vy , což je zase jen indoktrinace tentokrát uvnitř , jako amišové - svoboda informované volby jaksi chybí, není tedy vhodnější místo úprku do lesů začít měnit realitu kolem sebe ? - hlasitým poukazem na zlo v celé jeho kráse

     • Robo napsal:

      Ak chceš dieťa vychovávať doma, musíš sa dohodnúť s nejakou školou v okolí, kde bude dieťa dochádzať na preskúšanie (frekvenciu zatiaľ nepoznám).
      Plus musíš dieťa pravidelne brat do kolektívu iných detí (aby ste neboli furt len sami doma). Plus musíš vymýšľať program, aby výuka nebola jednotvárna. Atp.

      Skrátka keď chceš svoje dieťa zodpovedne vychovať, musíš POHNÚŤ ZADKOM.

      Ale oud, escha a podobná svoloč len hľadá výhovorky.

      • proud napsal:

       Eschatolog ma pravdu,a tentokrat beze zbytku,jedna vec,ta druha je ze jak chces "svobodnou skolu",poukazu te na zaskolaky,jak to dopadne! Decko v mladi potrebuje rad a poradek,to se musi naucit, at si kdo chce co chce rika,jakou si do nej pak az bude dospeli da napln,uz je jeho vec,je to zakladni vec kterou se musi naucit,nema-li z nej bejt posranej flakac,krome znalosti,samozrejme!

      • proud napsal:

       Nemluve o tom,ze kazdy decko potrebuje taky umet navazovat socialni vazby a umet se "protlouct" v kiolektivu!!! Panove,jak vas tak ctu,rikam si kolik deti jste vychovali a kdyz,jak si asi vedou..........

      • proud napsal:

       Abysme si rozumeli,tim vubec nechci poukazovat na to,ze je soucasny skolstvi v poradku,v tom nebylo ani to v minulym rezimu,ale presto tenhle soucasnej bordel strcilo do kapsy 3x !!! A bude jeste dlouhyo trvat nez se s nim nejaka zmena bude moct rovnat,nerkuli ze by byla dokonce lepsi........

      • proud napsal:

       Nezapominejte vazeni,ze decko je takzvane ve skole a mezi ostatnima vic jak doma a jeste vic jak s rodicema,ktery casto z ruznejch duvodu ani nemaji dost casu nebo energie!!! Proto bych kladl duraz na kvalitu tech mist kde nejvic pobejva!!!

      • proud napsal:

       A ne ze ho stahnu ze skoly a necham ho doma nekontrolovane pustnout,vy dovedove :-)

      • proud napsal:

       Mas me za svoloc?...............dobry vedet.......

      • Garastaja napsal:

       Robo
       Samo se nic neudělá nojo a musíš řádně hejbat zadkem při domácí výuce. Zvláštní, jakou starost o tvoje dítě má "okolí" co ani svoje děti nemá!
       A jeden jde tak trochu navzdory systemu i tomu nepřejícímu okolí as zbývá popřát mnoho štěstí Robo, děti jsou radost a nepřejícníky ať vezme čert!

       • Robo napsal:

        Tak tak.
        Málokedy pocítiš toľko starostí z okolia, ako keď robíš niečo inak.
        Nedajboh pôrod doma, to už to dieťa môžeš rovno zabiť! A keď prežije, tak len zhodou šťastných náhod.
        Výuka doma? Bude z neho lesný muž! To už to dieťa rovno môžeš hodiť na výchovu vlkom!
        Nechceš nechať očkovať? Si vrah! A sebestredný k tomu!
        Atď atď.

        Nakoniec príde oud a escha a myslia si, že sú s rovnakými "argumentami" originálni..

        • proud napsal:

         Nevim jak Escha,ale me je moje dite prilis drahy nez abych riskoval domaci porod nadivoko,takze kdyz doma,pak ale s lekarskym pokrytim odbornika! S ockovanim je to podobny,jen idiot nahaze vsechno do jednoho pytle a machruje! Ono to totiz chce nejdriv krapet znat "problematiku",nez se zacne machrovat a vsechno vedet,hrat si na reditele Zemekoule.Remcat umi kazdy hovado.

        • Robo napsal:

         Zabezpečená pôrodná baba so 40 ročnou praxou. Predtým predpôrodný kurz s najznámejšou porodnou babou v ČR (mimochodom, musia mať VŠ lekárske vzdelanie), štúdium na nete i v knihe (od tej známej baby).
         Dôležitý je krvný tlak rodičky (nesmie byť vo všeobecnosti vysoký), dokonca krvná skupina, predchádzajúce pôrody rodičky (ak boli).
         Po ruke samozrejme telefón.....

         Ale ty kkt vyjebaný chcípmutý vidíš len "pôrod doma nadivoko".

         Doma rodia vo všeobecnosti vzdelaní ľudia, čo si o tom dosť naštudujú. A PRÁVE PRETO rodia doma.

         Oude, si škodná.

        • proud napsal:

         Stal se z tebe dobrej debil,Robiku............

        • proud napsal:

         Nehlede na to,ze kdyz napises "domaci porod" a nespecifikujes za jakejch okolnosti......zavrel bych te az zcernas,protoze blbeckove si pod tim predstavej pouhej "domaci porod" jak jsi napsal a budes mit kretene blbej na svedomi jejich deti,jak ne i matky,tak kdo je tady za curaka ted,he?

        • Robo napsal:

         Celú dobu len ty, oude.

         Každý si to musí naštudovať len sám.
         A že to niekto iný už zvládol, ho len k tomu štúdiu môže podporiť.

         Urob mi láskavosť a nevšímaj si ma. Nemáš nám čo ponúknuť.

        • Robo napsal:

         Dík, G.
         I my Vám!

        • proud napsal:

         Nedelej ze sebe Robiku vola,kdyz dobre znas uroven dnesniho "vzdelani"! Mas za to ze kazdyho napadne ze by si mel vubec neco nastudovat? Ty doby kdy nam to vtloukali do hlav jsou davno pryc,ted se vtlouka mladejm presnej opak. Sehnal sis koukam dobrej doprovod spammer trolla trotla,tak at vam to spolu kuciii klape:-))))))))))))))))))))))))))))))

        • proud napsal:

         A mimochodem kundo,ty ses nasral do me,tak ted nezkousej picovinky :-))).Jasne ze bych se jinak na kokota vyflaknul ;-)

        • Robo napsal:

         Už vidím mladý pár, ktorý porodí doma len preto, že to nejaký Robo zakričí na nwoo.

         Hľadáš iba výhovorky na ospravedlnenie svojho škodenia. Tvoje škodenie okrem spočíva hlavne v tom, že všetko relativizuješ a všade sa serieš, takže sa tu nik nemá šancu nič dozvedieť, aj keby to tu chcel brat za zdroj najserióhnejších informácií.

         Korál verzí predavačom BC, kobakom, politike a tebe. No zbohom.

        • Garastaja napsal:

         Robo
         Když jsem mu říkal proč zbytečně reaguje na každý koment asi nepochopil že rozbíjí diskuzi pro ostatní lidi, a troll je jim pak milejší osoba ale kdo to pochopí žejo. Stejně jsou tu ty jeho sračky. Ten egař tu škodí a posílá celý web do sraček, prej novým jménem "U dvou kurev" haha ten byl dobrej.
         Furt tu blokujou jojo.
         Spánembohem.

 25. mila napsal:

  Samozřejmě , že to není dogma. Jsou ale různé rodiny. Jsou i rodiny ,co by, výrobci sociálních dávek. Teda čest vyjímkam. Výchova v rodinách je už také někde jinde. Mnohým rodičům je jedno co a jak jejich ratolest studuje , ale hlavně aby na konci studia obdržel jejich genius papírový canc nazývající se maturitní vysvědčení.Když je průběžný problém u žáka se studijními výsledky tak je na vině učitel. Učitelé se taky mnohdy vzájemně nepodrží . Často je pro školu jednodušší, aby odešel ze školy učitel než problematický žák. O vlivu na ostatní žáky nemá cenu diskutovat.
  Rodiče mnohdy sami svoji ratolest nezvládají . Jsou to mnohdy až trapné scény při konfrontaci rodičů , učitele , žáka. .

  • PetrC napsal:

   S detma prijemcu soc.davek nic neudela ani materska skolka. S tou vychovou v modernich rodinach mate asi pravdu. U nekterych neni cas a u nekterych zajem. Co se tyce domaciho studia, syna jsme ucili sest roku, nez jsme ho polali do skoly. Co se tyce znalosti, ve skole zapadl jako lepsi prumer, ale v chovani,logickem mysleni a pristupu k rodine jsou vyrazne rozdily. A to vetsinou u vsech techto decek. Dostat se do stejne situace znova, delam to tak samo.

   • proud napsal:

    Paklize ho pritom posilas do kolektivu mezi deti,at s nima je jak to jde,hrat si,pak je to asi jedna z nejlepsich moznosti.

    • PetrC napsal:

     Samozdrejme. Decko ziskava mnohem vic casu. Diky tomu se venovat zabave. Sportovni oddily, zajmova cinnost, dokonce se do toho vleze trochu hudebni skoly. V lete ruzne tabory a pod.
     S tema kantorama je to pravda. Na ty pred padesati lety si moc stezovat stezovat nemuzu. Nikdy se nesnazili zalovat rodicum prastili a byl pokoj. Co se tyce ladovani znalosti do nasich hlav, bylo to v celku solidni. Zacatke devadesatych let bylo uznavano jako jedno z nejlepsich na svete.
     Decka vetsinou jsou chytre. Pak se dostanou do sparu dospelych a to je konec.

  • proud napsal:

   Kantori je vec dalsi,obzvlas ti soucasni,protoze jakej pan,takovej kram!!! Nevinil bych tolik rodice a ostatni podnety na neschopnosti deti,jako prave ucitele!!! Nerikam ze bejt dobrej kantor je lehky,ale nez bejt kripl,to je lepsi tahnout od deti treba k lopate! Mel jsem kliku ze i za komancu me ucily povetsinou stary ucitelky,to znamena i to lepsi z tehdejsiho rezimu.Ty tou skolou a detma totiz zily!!!

 26. mila napsal:

  Je to provázané. Obrovský počet středních a vysokých škol. Tady je třeba jak studijní obory na střední škole tak na vysoké škole redukovat v zívislosti na potřebě společnosti. Jednoho času proběhla tiskem sumarizace studijních oborů na univerzitě Olomouc. To je prostě tvorba nesmyslů , který říkáme obor , ale k čemu . K Ničemu . A to Počet vysokých škol stoupl na hodnotu více jako 50 soukromých vysokých škol a okolo 20 státních VŠ. Je to výroba titulů a nic jiného. K čemu ti adepti potom jsou? Jo technický směr studia je náročnější než obor společenských věd. Takže chybí inženýři technických oborů ale politologů a všelijakých zjevů je nastláno. Pamatuji časy kdy přijímací pohovory na střední školu byly pro žáky ZŠ docela trauma , dnes školy berou každého . Omezit počet netechnických škol a žáci budou muset při rozhodování o typu studia jinak uvažovat. A následně bude vyřešena i problematika dětí jako produkty soc. dávek. Práce ve společnosti je dost , jen chtít pracovat. Dlouhodobě nepracuješ tak dostaneš jen minimum. A konkrétně ten zákon který platil ještě za socializmu platí i dnes . Jen se nevyužívá. Potom si rodiny využívající soc. dávky rozmyslí vyrábět další potomky o které se nestarají se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

  • proud napsal:

   "Práce ve společnosti je dost , jen chtít pracovat. Dlouhodobě nepracuješ tak dostaneš jen minimum.:..............tohle pobavilo :-)))))))))))))))))))))))),prace za hubicku,hovno,nebo za malo je skutecne dost!!!! Horsi je kdyz chces jit makat,makat v dustojnejch podminkach a slusne za to zit,to uz tady i s baterkou tezko hledas!!!

   • proud napsal:

    Kdyz pominu,ze jit makat znamena podporit system,nerkuli jeste navic nejakej podnik v rukach cizincu co vyvadej ven veskerej zisk a tady neutratej ani kacku...........jako mnoho takzvanejch "Slovanu"!!!

    • PetrC napsal:

     Tak tem lidem poradte jak maji zit aby nemuseli makat na druheho a uzivili rodinu. Kdyz jsem vam napsal at se lide davaji do kupy a zakladaji druzstva, nebo neco podbneho, tak se vam to nelibilo. Takze jak teda maji zit?

     • proud napsal:

      Nezakladat druzstva jaks to myslel ty,ale zalozit celej novej stat naraz a pak si v nem pozakladat treba i ty druzstva,hlavne si zacit sami velet a hospodarit podle sebe,referendama!!! Tady zadny kouskovani neplati,s tim by byla kolonie rychle hotova,na rozkaz z Bruselu,mozna by ho ti vlastizradcove ani nepotrebovali.

      • PetrC napsal:

       Proude, vzdyt na to nemate lidi. Je rozdil zacit v malem kde se skupina lidi zna a je ochotna se prizpusobit. To co propagujete je v dnesni dobe nemyslitelne. Zadne kouskovani? Co kouskuji v mojem pripade? Lide uvidi ze se dari, pridaji se. Nebude se darit treba premyslet nad necim jinym. Ale porad jste mi neodpovedel na to jak by se lide meli zivit v teto dobe.
       Mimochodem, vcera jsem narazil na hlinikovy valec tak o prumeru 30cm a pres metr dlouhy.

       • proud napsal:

        Tak ten valec me zajima vic nez neschopnost lidi se pospojovat a udelat si svoje pro sebe :-)))). Tady nad tim zamecnik krouti hlavou ze je to temer nepostavitelny :-)))))),uz ceska klasika,driv by hodil pres rameno:"jenom takovou blbost?" :-))))

        • PetrC napsal:

         Je to byvala mala vodni nadrz pro privesy a je z hliniku, az bude cas poslu fotku. Musel ji vyrobit nejaky koumal. Nic takeho neni na trhu.

        • proud napsal:

         On neni problem ani tak s tim hlinikovym valcem,jako to vsazeni valce do valce, aby se to tocilo...........

        • PetrC napsal:

         Ono to fakt neni tak lehke. Asi k tomu potrebuje dost presna zarizeni. Hlavne centrovani, velikosti valcu. Ja si hned rikal ze ten co jste mu to zadal musi byt borec. Tak ze se nedivim ze se nikomu do toho nechce poustet.

        • proud napsal:

         Je to o mereni,mit vybaveni,udelam si to sam.Kua nerikej mi ze je takovej problem vycentrovat valec a udelat domecky na loziska,ten spodni se simerinkem...............obzvlast v dnesni dobe s tim cajkem a moznostma jak obrabet a svarovat hlinik........

        • PetrC napsal:

         Je. Proste na vasem projektu potrebujete neprosto presne mereni. Jinak vam budou misto oleje hrat loziska. Take svarovani hlinikem a cisteni svu. Treba tady jsem schopny koupit valec ruzne velikosti, jenze vse je odlite zelezo.

 27. proud napsal:

  Koukam jak si trollove a spammeri hajej svoje mistecka na webu kde spamujou a delaji skodu,protoze to maj v palicich totalne vymrdany................ :-)))))))))))))))))),kde nic neni,tam holt ani cert nebere ;-)

 28. proud napsal:

  .....ani v Litaku na nadrazi.................

 29. proud napsal:

  To jsem chtel vedet :-)

 30. proud napsal:

  Co si budeme vykladat,kdyz vy hvezdy spammersky verite stejne jen tomu,cemu chcete:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 31. proud napsal:

  Ses porad jak malej Jarda,nerozhoduju o tom co se smaze a nemuzu nic mazat,to ale budte radi :-)

 32. mila napsal:

  Zeptej se těch , kteří pracují proto aby uživili rodinu a nestojí o to se flákat doma a jít si jen pro sociální dávku. Jsou ale lidé kterým to vyhovuje i více let. Berou dávky i na děti o které se nestarají .Děti do školy nechodí , následně nic neumí , ale fajn plat by chtěli. Takže je třeba tento socialismus ukončit. Jo chtít vysokou mzdu , když vykonávám práci jen pomocnou , tak to asi není normální. Kolem sebe vidím spoustu lidí , kteří jdou i do takového rizika , když jsou nuceni si vzít hypotéku na byt a nebo dům. Ale nečekají , že jim někdo bydlení zajisti. A jsou tací kteří chtějí aby to bylo zadarmo. A protože ho dostane zadarmo tak nemá problém byt zničit. Každý špác by měl něco stát.

  • proud napsal:

   Pekny,ale vsimni si ze se najde vzdycky nekdo,kdo rusi ostatni a pripravuje je o klid nejakym "prejnastrojem",venku. I kdyz tady je to nejspis kvuli filmu a kazdej to asi vi. Napadlo me to jen proto,jak tady kdekdo dela kolem sebe bordel a nezajimaj ho sousedi a jejich nazor,ani tu neni snaha se treba domluvit a podle potreby udelat bordel naraz at je co nejdriv zase klid...........nefunguje to,vzdycky se najde nejakej srac..............

 33. Eschatolog napsal:

  A víte kluci kam to chcete s domácím školstvím dotlačit ? K tročlence , k diferenciálním rovnicím nebo Lobačevského geometrii ? Eventuálně chemie, fyzika, biologie - máte doma laboratoře ? Já jen jestli jste se zhlédli u amišů či plánujete svým dětem budoucnost hlídače parkoviště v národopisném kroji nebo snad systémové vysoké školství ? nás svoloč to zajímá z výzkumných důvodů, díky

  • proud napsal:

   :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1*,to bude asi jako s tema domacima porodama co jsou doma,ale nejsou domaci(aspon neco),doma se zvladne 1-4 rocnik a hajdy do skoly,v tom lepsim pripade...... :-).V tom horsim.....zametat chodniky!!!

   • proud napsal:

    Ale jde o typickou vlastnost,mozna proste lidskou,nebo jen hlavne ceskou.....kdovi,ale kdyz mi holka neda,mam prece zdravy ruce,no ne?:-))))))))))))))))))))))).Takze kdyz system schvalne kurvi deti,vyseru se na nej tak,ze se postaram jen o to svoje,samzorejme ze absolutne nedostatecne a na ostatni se vyseru,to je nase hlavni narodni vlastnost,spis nez bych radeji zmenil podminky vzdelavani pro vsechny a profitoval z toho celej narod,a tak je to se vsim............kdyz odhlidnu od zajmovy cinnosti,kde je to pochopitelne normalni,ne kazdyho bavi to stejny.Ovsem kdyz jde o zivot,preziti,nebo o slusny byti,pak by mela bejt ona zabava az za "povinnosti"........

   • PetrC napsal:

    Samozdrejme ze se postaram hlavne o svoje decka, ale neodmitnu pomoc pokud nekdo bude zajem. Od ceho jsou ostatni rodice? Jedny podminky uz tu mame a to ze se rodice nepostavi za budoucnost svych decek a nechaji si ty podminky vselijak kroutit je problem jednotlivych rodicu. Co porad placate o narodu, ten z velke casti sere na vsechno a je schopny jen knucet. Tem par procentum co se odlisuji od vetsiny se omlouvam.

    • proud napsal:

     Musim placat o narodu Peto,jinak zanikne a neni nahrada,takze jeho misto zabere bud podlej Polak(ale toho nenechaji),spis ale Nemec.............je mi jedno ze vetsina blbu knuci,i to ze si par nevzdelanejch moulu mysli,ze si udelaj doma vsechno sami,to si udelaj,tak akorat dobre levou,nebo pravou rukou :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). A tech par co by dokazalo prezit neceka zadnej raj v zadnym pripade,jak si mozna marne namlouvaji..........Jedinej raj je si schopnej zajistit na svym uzemi celej narod tahnouci spolu za jeden spagat!At se to komu libi,nebo nelibi.

     • PetrC napsal:

      Placanim to nevyresime. Od toho tu jsou rodice. Ja i kdyz neziji v Cesku, kluka naucil prvni Cesky az potom Anglicky. Ono to sice prislo najednou, ale anglicky jsem na neho mluvil jen pred zakaznikama. Tak samo to bude s vnukama. Hlavni je ucit svoje decka hrdosti na sve rodice a prarodice. System ted dela neco uplne opacneho. Tady si treba muzeme predat informace, ale nic nevyresime.

      • proud napsal:

       Tak o tom predavani to tady je,tim vsechno zacina. Ovsem predavaji-li se veci k veci a ne picoviny,nebo vysloveny skodliviny,navic blbejma zpusobama bez vysvetleni a podobne,nektery si tady myslej,ze ostatni umej odecitat z cela ktery ani nevidej :-)

       • PetrC napsal:

        To mate tak co je pro vas picovina, pro nekoho muze byt dulezite a opacne, tak ze se do toho nepletu.

        • proud napsal:

         Peto,picovinou je tady mysleny neco co s timhle webem nesouvisi ani aspon vzdalene,to se odhadnout necha :-). Navic kdyz pustim taky sem tam nejakou tu picovinu,kdyby mi ji Honza vyhodil,ani nepipnu a ne ze jeste zacnu trollit a spamovat jak pubertak na truc........

        • PetrC napsal:

         Jedno je fakt. Ja se musim prizpusobit webu a ne web mi.

  • PetrC napsal:

   Je to narocne, ale da se to. U nas vam organizace ktera se o to stara doda potrebny material, nebo pomoc na internetu. Ty laboratore tak moc na zakladce nepotrebujete. Syn zadne nemel a ted studuje kvantovou fyziku.

   • proud napsal:

    Jiste,ale dals ho vcas dodelat zakladku,druhej stupen uz neni doma zadna prdel.

   • Robo napsal:

    To Oud a Escha v živote nepochopia.
    To príliš smrdí nejakou aktivitou.

    • proud napsal:

     Pockam si na to jaky kriminalniky vychovas ty domodelo sam:-))))))))))))))))))))))))))))))

     • Ogarnagari napsal:

      Ještě bys měl něco přidat oudíku, máš zde málo vulgarit a honíš si málo, to Ego.

      • proud napsal:

       Pridam..............pro tebe vzdycky jen Pan Proud!

       • Robo napsal:

        Oudiku, ty so svojou úrovňou, intelektom, duševnými schopnosťami,... nemáš najmenšiu šancu oceniť vôbec nič.

        Škodnej patrí lopata do ruky, bagre si odpočinú a použijú sa inde.

 34. Ogarnagari napsal:

  Zajimalo by mě kluci kde se bere váš názor opovrhující domácím porodem a domácí školou. Ale slušnej názor a bez smajlů a rozbíjení hub protože přehnaná agrese je známka primitivismu a počínající debility.

  Ono je totiž dobře známo a existují filmy volně ke stažení a dokumenty, kde je dokázáno jak děcka z domácí školy jakmile např. začnou chodit II. stupen ZŠ tak samotný pedagogy překvapuje, jaký maj ty děti všeobecný rozhledy, co všechno ví, jakým způsobem přemýšlí a že značně přesahují, převyšují celý kolektiv v té třídě.
  Jasnou odpověď.

  Jen mimochodem, co například Ester Ledecká která nechodila do obyčejné ZŠ učili ji doma a kde nyní je... ?
  Podle místích hnojometčíků je Ledecká asi fakt lůzr co zametá chodníky a hlídá parkoviště, že?

  Asi toliko k vašemu blokování IP Blacklist Cloud, bavíte nás velice. díky.

  • proud napsal:

   Ester asi jeji tatinek ale neucil,co? :-))))))))))))))))).Paklize mi budou chodit decka ucit domu k tomu vzdelany kantori......nevidim problem v tom jestli sedi v lavici ve skole,nebo doma. O tom ale neni rec a nenazejvam to domacim ucenim stejne jako porod sice doma ale vedenej porodnikem,tedy profikem neberu jako domaci,protoze mezi jakejma 4 stenama se odehraje,je celkem jedno. Pro me domaci,je kompletne domaci,tedy DO-MA-CI,bez cizejch tlam!!!

   • Ogarnagari napsal:

    Otázka nezněla jak to měla/neměla Ester, to byl jenpříklad úspěchu

    Otázka zde:
    Ono je totiž dobře známo a existují filmy volně ke stažení a dokumenty, kde je dokázáno jak děcka z domácí školy jakmile např. začnou chodit II. stupen ZŠ tak samotný pedagogy překvapuje, jaký maj ty děti všeobecný rozhledy, co všechno ví, jakým způsobem přemýšlí a že značně přesahují, převyšují celý kolektiv v té třídě (vrstevníci!).
    Jak to že je tito převyšují, proč se to děje, čím je to způsobeno, vždyť jsou všichni "stejný ročník" ale tito žáci z domácí školy maj jasně navíc? (ve všem! proto se kantoři diví)
    Žádný takový že učitel někam dochází k nimu domů učit tak to není, prostě se to děcka učí nejprv doma s rodiči a později, když už děti ví, JAK SE MAJÍ UČIT(maj svuj system), již to zvládaj plně samy a pokračují ve výuce závratnou rychlostí.
    Jasnou odpověď proč se toto děje a sami kantoři nad tím často krčí rameny.
    Proč?

    (někde asi často musí zůstávat NĚCO lidem skryto, když bojkotují možnosti domácí výuky.. ptám se CO JE SKRYTO a PROČ?)

    "protected by whitelist cloud"4

   • Robo napsal:

    Len taka perlička, oudík, babica k nám zhodou okolností dorazila až hodinu po.
    Je to jedno z mojich najlepších životných rozhodnutí.

 35. Ogarnagari napsal:

  Je vubec možné aby zde někdo někoho blokoval, když zde nejsou žádná pravidla pro komentování?
  Máte kluci co dohánět.

 36. Mirek Petrovic napsal:

  At uz je Amerika jakakoliv, rodice si tady vybojovali pravo ucit deti doma a ktomu jsme se se odhodlali i ja s manzelkou. Nebylo to na zacatku jednoduche ale ma to jednu vyhodu. Deti se uci rady dokud jim to skola nezprotivi. Kdyz jim date prostor tak mate sanci jim pomoct najit sve talenty. Nase nejstarsi studuje hudbu na Oregonske univerzite a nejmladsimu z peti je ted 7 a uz se uci matematiku kterou jsem ja delal ve treti tride. Obe mladsi dcery maji zajem o biologii a medicinu a samy berou kurzy na internetu.
  Prostor a svoboda s disciplinou. A samozrejme hodne lasky.

 37. proud napsal:

  No vida,ale to urcite neni od tebe,ty ani nevis co je to sebekritika,sobce!

 38. ne усики ale antény napsal:

  zjistilo se již co má proud v hlavě?
  Jojo

  https://www.youtube.com/watch?v=rkttMvX-ITA&feature=youtu.be&t=49

 39. ZE JIM HUBA NEUPADNE napsal:

  Sami tu chlastaj pivo a člověku daj takovejhle ksindl

  https://www.youtube.com/watch?v=A2DFXyRNBvU&feature=youtu.be&t=49

 40. Robo napsal:

  Kľud, džony.
  Jediný spemer je tu oud.

 41. Lesní škola napsal:

  Čo myslite. Vodič je veriaci či ateista?

  https://youtu.be/-zE27wKlFjU?t=197

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!