Drancovat, ničit a zabíjet uměli, ale reparace se jim platit nechce! Co takhle zkonfiskovat a znárodnit německé firmy v ČR a požadovat území celého Bavorska? Německu k tomu dáme třeba gratis ,,Českou televizi“, ať ji nemusí řídit potají jeho neziskovky!

nemeckoNež se pustím do zhodnocení války a škod Německé okupace a genocidy na ČSR, tak se musím zmínit o škodné současné. Touto škodnou je ,, Česká“ televize a média oligarchů, které pomáhají udržovat současnou Německou hegemonii ve střední Evropě a zabraňují tomu, aby byla minulost konečně uzavřena, účty srovnány a byl, jak se říká, čistý stůl. Dokud Německá spolková republika nezaplatí anebo neposkytne jinou kompenzaci odpovídající hodnotě 347 miliard tehdejších korun ( dnes asi 10 bilionů ), nebude možné považovat výsledky 2. Světové války za ukončené. Nezaplacení reparací za tyto zločiny proti lidskosti lze považovat za válečný akt, kdy agresor odmítá uznat svoji porážku a výsledek války. Válečné zločiny a všechno jimi způsobené, včetně uznaných škod, jsou nepromlčitelné!

Tento agresor je natolik drzý, že dokonce používá kolaborantů a tzv. ,, veřejnoprávní televize“ cizího státu k dalším útokům proti českému obyvatelstvu a to v úrovni dezinformační a ideologické. Skutečným důvodem, proč je kolem ,,České“ televize takové dusno je, že je ve skutečnosti řízena a ovládaná německými spolky a neziskovkami, mj. Konrad Adenauer stiftung, Ackerman gemeinde a dalšími. Proto nikdo nemůže vidět účetnictví a smlouvy, které ČT dělá a pokud něco zveřejní, pak je téměř vše začerněno, prý občani na to nejsou připraveni. A na co nejsou připraveni, na plat pár šašků, zlaté padáky a pár předražených smluv? Vždyť to mají 30 let jako denní chléb. Já se opravdu divím, že i na alternativě si všichni myslí, že je to jen kvůli nějaké korupci a penězům. Ano je, ale kvůli úplně jiným a s daleko děsivějšími souvislostmi, záměrem a kontextem. Kdyby ČT poctivě zveřejňovala a dokumentovala svoji činnost a výdaje, tak by jasně šla najít přímá stopa do Německa, na německé instituce, neziskovky, politiky a tajné služby. Proto se kolem toho řve přesně tak, jako když Němci zamlčovali desetiletí po válce zločiny páchané Wehrmachtem a vytvořily legendu o ,,čistém a chrabrém Wehrmachtu a zlých Hitlerových waffen SS“. Vraťme se ale k ČSR jako oběti Druhé světové války a nacistického Německa.

Československo se stalo první skutečnou obětí agrese nacistického Německa ( Rakousko bylo pouze ,, připojeno“ ovládnutím Vídeňského Parlamentu a za víceméně všeobecně proněmeckých nálad tam vstoupil Wehrmacht ). Původně jsem chtěl napsat, že se Československo stalo první obětí Druhé světové války, ale to by nebyla úplně pravda. Jak vyplývá z tajného dodatku Mnichovské zrady Francie a Velká Británie nejenže v září 1938 Hitlerovi prodali celou jednu třetinu našeho území, celé tzv. ,,Sudety“ ( zdaleka nešlo jen o pohraniční území ), ale sami aktivně vyvíjeli nátlak na Československou vládu aby kapitulovala, jinak ji nepodpoří a v případné válce budou vystupovat na straně Hitlera ( což splnily když nacistické Německo nechali v klidu obsadit zbytek ČSR a zřídit protektorát, zatímco s Hitlerem uzavírali další dohody).

Polsko, jak odtajnil V.V.Putin, se též jednání vedoucích k Mnichovu účastnilo a dokonce je iniciovalo, když na svého Německého spojence ( Polsko-Německá smlouva o spolupráci z roku 1934 ) vyvíjelo nátlak, aby se ,,Československou otázkou“ více zabývalo a vystupovali se svými vlastními územními nároky a plány na zničení ČSR. Válka tedy začala oficiálně až v momentě kdy Hitler podrazil svého Polského spojence útokem 1.9.1939 a Západ smlouvou se SSSR, ale reálně válka začala až 10.5.1940, kdy Hitler se ukázal být neposlušným psem a zradil definitivně – místo na Východ nejprve zaútočil na Západ. A během 6 týdnů, jak všichni víme, padly armády pěti států ( Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Britské expediční armády ) a veselý Hitler pózoval před Aifellovou věží. A to prý měl Sovětský svaz ,,stalinismem“ zničené vedení a zastaralou výzbroj, ale co měl za ,,invaliditu“ Západ, že zcela ostudně amatérsky padl dříve než vstal, že Němci zastavovali jen když potřebovali doplnit palivo a navštívit nevěstince, to se většinou nedozvídáme z mainstreamu.

Dalo by se říci, o čem je vlastně řeč, když Sovětský svaz bojoval s Třetí říši téměř 4 roky a Západ s ní prohrál za ostudných 6 týdnů… Ale třeba České,,telerevizi“ se to nezdá a tak hovoří pouze o ,, spojeneckých“ armádách a o tom, že se všichni vlastně ,,osvobozovali sami“ ( Praha, Osvětim…. a nakonec se dozvíme, že Rudou vlajku nad Reichstagem vztyčili sami Němci, když Rudá armáda jim v tom ještě bránila palbou…). Co takhle říci, že Západní Německo se ,,osvobodilo/dobylo“ samo, že skopčáci se vzdávali většinou bez boje a američtí kluci měli největší problémy se sháněním tabáku. Je to fér? Jasně, že nikoli, když třeba v Ardenách a na Siegfriedově linii padly nebo byly zraněni statisíce Američanů a Britů. Jak by se cítily anglické pozůstalé rodiny, kdyby se hovořilo, že Britové v roce 1940 prchli přes kanál ( La Manche ) jako krysy prchající stokou před vyplavením. Jak se tedy musí cítit pozůstalý po 27 milionech mrtvých Rusech a dalších národech SSSR, když se zpochybňuje jejich zcela zásadní podíl na vítězství ve válce a naopak se prý mají omluvit a stydět, že prý dokonce tuto válku rozpoutali a to údajně tím, že jejich země jako POSLEDNÍ uzavřela s Německem, v zájmu svého přežití ( protože sama čelila Německu a celé Evropě, která s ním uzavírala pakty o spolupráci a neútočení ) smlouvu o neútočení ( Pakt Molotov – Ribentrop )? Jak se mají cítit čeští pamětníci války a vlastenci, když ČT obviňuje vlastní občany, že prý pronásledovali Židy, že Němcům ukřivdili, a vysílá pořady o hledání ostatků padlých skopčáků, kteří po zásluze byli zabiti na místě svého zločinu.

Tady se pojďme přesvědčit, proč dosud nelze hovořit o urovnání Německo – Českých vztahů. K žádnému urovnání totiž nedošlo! Němci to moc dobře ví a proto po nás ( skrze ČT a další ) pálí takovou podlou propagandu. Tzv. vyhnání ,,sudetských Němcům“ se nepočítá, když pachatel něco spáchá tak zaplatí škody a ještě jde do vězení, nikde se nepromenáduje, prostě se sbalí a vypadne. Po dobrém nebo po zlém.

Vyčíslení válečných škod ČSR podle oficiální československé zprávy předložené jako dokument pro Norimberský tribunál a jím schválené. Škody jsou vyjádřeny v měně podle hodnoty před 1. listopadem 1945.

 

Druh škody Ocenění

 

 1. Hmotné škody a ztráty specifikované komisí spojenců

 

Průmysl a obchod 38 414 905 000 korun
Vnitrozemská doprava 20 836 705 000 korun
Silnice a cesty 3 944 960 000 korun
Hospodářství 44 508 810 000 korun
Veřejné ústavy a budovy 3 815 604 000 korun
Vklady (uložené jistiny) 10 498 812 200 korun
Platební prostředky a vědecká díla 15 453 471 000 korun
Domy a jiné budovy, zvl. Soukromý majetek 13 447 543 000 korun
Ostatní 340 236 000 korun
Celkem 151 261 046 000 korun

 

 1. Jiné hmotné škody a ztráty

 

Vojenské náklady 15 764 353 000 korun
Ostatní 775 000 000 korun
Celkem 16 593 353 000 korun

 

 1. Ztráty na životech, zdraví a pracovní síle

 

Celkem 25 429 300 000 korun

 

 1. Náklady německé okupace (kromě položky 2 a 3)

 

Vynucené platy a poskytnutí úvěru na hotovosti 93 762 256 000 korun
Jiné peněžní prostředky 20 073 362 000 korun
Celkem 113 835 618 000 korun

 

 1. Všechny ostatní nároky vůči Německu

 

Státní povahy 36 729 623 000 korun
Soukromé povahy 3 717 434 000 korun
Celkem 40 447 057 000 korun
Úhrnem 1-5 347 512 374 000 korun

Zdroj: Vojenské dějiny Československa, díl IV, Praha 1988, s. 627

Nejde ,,jen“ peníze, i v čistě symbolické rovině je neuhrazení reparací znak agrese a pohrdání. Ve světě je vymáhání oprávněných ( i neoprávněných ) reparací a škod po cizích státech prováděno různými způsoby a opatřeními, od zmrazení účtů, znárodnění podniků ( to by Němce zasáhlo obzvláště, kdo by nahradil jejich otrockou ,,montovnu“?) přes územní požadavky až po vyhlášení války. Co takhle odpovědět na Německou aroganci a plivání po 360 tisících padlých a zabitých Čechoslovácích, znárodněním jejich firem? Za 10 bilionů korun bychom mohli požadovat celé Bavorsko ještě k tomu! A zdarma by dostali ČT, protože její dezinformační úkoly na našem území ( za našich 7 miliard ročně ) by skončily ( min. ze strany Berlína, o Washingtonu někdy jindy ). Současný ,, Český“ Parlament plný verbeže si nedovolí ani pípnout, ale až konečně vyjdeme do ulic, nebo až nás bude dusit další ekonomická krize, tak nezapomeňme, že jsme bohatí jako Švýcarsko, akorát máme všechno naše bohatství ,, uloženo“ v Německu. Je načase vzít si, co nám právem patří a NSR nechat migranty, ti jim stačí, každá Němka jich dostane deset, tak jako za WW2 říkali, že každý Němec bude mít deset ,,slovanských otroků“ , teď dostane deset migrantů a ti budou mít jednoho německého otroka ( že by Němce dostihla minulost? ).
21 Komentářů k Drancovat, ničit a zabíjet uměli, ale reparace se jim platit nechce! Co takhle zkonfiskovat a znárodnit německé firmy v ČR a požadovat území celého Bavorska? Německu k tomu dáme třeba gratis ,,Českou televizi“, ať ji nemusí řídit potají jeho neziskovky!

 1. Helda napsal:

  Autorovi článku palec nahoru. Jasně a přesně napsáno. Kdyby chtěli reparace Rusové, nestačilo by jako náhrada ani celé Německo! Měli by je chtít a vyřešil by se celosvětový problém. Německo by přestalo být Německem, EU by ostrouhala kolečka a zanikla, Evropa složená z národních suverenních států by se stala silnou velmocí, která by vyvážila možné budoucí mocenské choutky Číny a svět by byl docela v pořádku. A dokonce islámský svět by si ani nevrzl.:-) Byli by rádi, že mohou zalézt zpět do díry, ze které vylezli.

 2. lumen napsal:

  Němci jsou arogantní hovada,nedají si pokoj a stále budou útočit proti nám.Nezbývá než se jim postavit.Jsem pro.Požadovat reparace,já pán,ty pán.Když jsme chtěli po Britech vrátit zlato uložené u nich za války/40 tun/,tak jsme těm hovadům museli zaplatit do poslední libry náklady za naše vojáky bojující u nich proti hitlerovcům.To bylo v roce 1982.Oni se s náma neserou,tak je naší povinností jim všem odpovídat stejnou mincí.A čT? zrušit poplatky a vyčistí se to časem samo.

 3. Jan napsal:

  Nemecka krysa z DDR Merkeolova Erika (STASI prezdivka) byla nasazena, aby zlikvidovala Nemecko! A tak houby! Nemci nezaplati, jako uz nezaplatili reparace za 1. svetovou valku!

 4. geronimo napsal:

  Dobrý článek, ale svět funguje jinak, velmoci se na nás s reparacema vykašlali, a my je z Německa nijak nedostanem. Dnes jsme kolonie, stejně jak Německo, a ty musí platit svým pánům, a ne sobě mezi sebou ....
  No a takové Slovensko může být rádo, že nemusí platit reparace Polsku a SSSR, za to že je během WW2 napadlo po boku Wermachtu

  • proud napsal:

   Ano,pravda je kruta,ale uz je konecne jednou potreba ji prijmout a smirit se s ni a hlavne se poucit a vykrocit dal. Ale asi to jeste zabere hodne casu,vzhledem k odezvam,nebo spis neodezvam k navrhum kterejch se posila jen par,ale aspon nejaky......Lidi se bojej si vladnout sami, ale zaroven nechtej aby jim bylo vladnuto,divna patova situace prizdisracu....................

 5. PetrC napsal:

  Ziidum se plati do ted Izrael dostava penize taky aniz by byl valkou postizen. Staty nejvic postizene nedostaly skoro nic.

  • proud napsal:

   Vsak to je jasnej siozidovskej model...........nechat se hrat na cizich prsou a parazitovat,je to jejich podstata!

  • Jochen napsal:

   Nemohl byt postizen, kdyz NEEXISTOVAL !

   • proud napsal:

    Za druhy svetovy uz existoval,jen nebyl jeste oficialne uznanej,ale uz se zabydloval a Nemci sami do nej posilali zidy i s jejich majetkem,o tom se nikde moc nemluvi,protoze siozidi sami chteji aby Nemecko vypadalo jako "vrah zidu",az ty co nechteli odjet teprv sikanovali,to byli ti co nebyli "sio",ti co neuznali "zidovskou zemi",obetovany svejma vlastnima,doted z nich ty zvirata sionisticky zijou.Alespon co mam "nacteny".Nakonec Hitler sam byl prece Rothschielduv levobocek,tedy zid po otci.To samo o sobe nam uz rozsveci varovny svetlo vzdycky kdyz jsou Nemci ukazovany jako vrazi zidu........Ale proti tomu kolik vyvrazdili nas Slovanu a k cemu se jeste chystali,jsou ujeceny zidi naprosto nicim!!!

   • PetrC napsal:

    Jochen, coz vam to nedoslo?

  • proud napsal:

   Napsals to "spatne"(pro vetsinu ovsem pochopitelne) a "Jochen" s tim bud ma,nebo umyslne chce mit problem :-),nejde o staty postizeny valkou,ale o lidi co se o reparace prihlasili,at byli po valce kdekoliv.On je to ostatne zajimavej "financni" problem,kdyz se to tak vezme.Jak by se asi mezinarodni soud tvaril na jednotlivce co za valky jeji vinou o nekoho prisli a zalovali o reparace? Vypada to ze to udelali jen siozidi?.....a vyslo jim to,potazmo tedy Izraeli a jejich bankam........"Hrdej" Slovan vcas nevyskocil a dostal hovno,protoze s tim ze dostane vzdycky hovno se pocita samo sebou,ale kdyby bejval prave proto vyskocil uz tenkrat zaroven se siozidem,bylo by bejvalo zajimavy to sledovat.

   • PetrC napsal:

    Jde o lidi, ale zisk ma i Izrael. Dokonce okrada vlastni lidi. Ja myslel ze to je logicke. Kdyz neexistoval, tak neutrpel skody.
    To ostatni staty co byly postizeny valkou toho moc nedostaly. Tak samo nezidovske obeti, kolik ty toho dostaly?

 6. proud napsal:

  Ovsem ceskou televizi ani jiny nase jakykoliv media bych jim urcite nedaval,naopak bych si je vsechny vzal zpatky,at si svoje sracky blejou doma!!!

 7. Eschatolog napsal:

  autor asi nepochopil důvody II.sv a asi ani té první

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!