Jak se musíme změnit my, aby se změnil náš stát?

Jan KorálVážení spoluobčané, milí přátelé.

Mnozí z vás již pochopili, že způsob, jakým je naší zemi posledních 30 let vládnuto, není příznivý pro perspektivní budoucnost našeho národa. Pochopili jste, že pokud nemáme jako národ a kultura zaniknout, musí se směr našeho vývoje změnit. Musíme zvrátit kulturně degenerativní vývoj, posílit zdravé jádro národa a obnovit naši schopnost obstát v budoucím dějinném vývoji. Stojí před námi nutnost celospolečenské změny a z logiky věci vyplývá, že pokud chceme změnit směřování celé společnosti, musí se změnit i značná část jejích základních prvků, to jest nás, občanů.

Jak se tedy musíme změnit my, jako jednotlivci, pokud chceme, aby se změna projevila i v celé společnosti? Musíme se samozřejmě změnit směrem, jaký chceme i u okolí. Nejstručněji řečeno, pokud chceme lepší společnost, musíme se i my změnit k lepšímu. Chceme-li společnost spravedlivější, poctivější, dobře hospodařící a kulturně vyspělejší, musíme se takovými stát i my sami. Věřím, že mnoho z vás už tohle dávno pochopilo a usiluje o to, aby byli dobrým příkladem pro svoje okolí. Zkusme se však zamyslet nad tím, jakým konkrétnějším směrem je nyní třeba úsilí o zlepšení naší společnosti zaměřit.

V předchozích videích jsem mluvil o tom, že musíme jako národ převzít řízení našeho státu. Protože však k tomu zatím nedošlo, znamená to, že k tomu zatím nejsme způsobilí a musíme v nás provést nějaké změny, abychom toho byli schopni. Nejobecněji řečeno, musíme především mezi námi nalézt dostatek, řádově tisíce odvážných, poctivých a schopných lidí, kteří nahradí ve vysokých řídících státních funkcích všechny ty zkorumpované podvodníky, lháře a zloděje a poté tam námi vybrané správce státu politicky dosadit.

Co pro to tzv. obyčejný člověk může udělat? Když si vezmu dnešního typického internetového diskutéra, tak ten je obvykle schopen si nad nějakou nepravostí pouze vylít zlost od klávesnice či zanadávat s kamarády u piva a pronést něco o tom, koho by měli zavřít, či rovnou popravit. Tím to pro ně končí a každý den to v obměnách opakují. Nikdy je ani nenapadne, že by mohli pro změnu poměrů udělat něco víc. Tento pasivní přístup je u nás bohužel hojně rozšířen. Je dán staletími výchovy v kultuře, kde byla většina obyvatelstva naprosto odříznuta od čehokoliv spojeného s řízením státu nebo větších společenských celků. Pro tyto lidi je kdokoliv z politiků, úředníků, mediálních pracovníků či bohatších podnikatelů něčím cizím, obvykle odporným až nenáviděným a nutno dodat, že často právem. Našim kolonialistům takové rozdělení společnosti vyhovuje, protože nedochází k mísení oné řídící elity s prostým pracujícím lidem a už vůbec ne k tomu, aby někdo v řídící funkci pracoval pro občany, protože jsou si vzájemně nesympatičtí a tato antipatie je podporována. Řídící pracovníci či tzv. kulturní celebrity tak prostým lidem opovrhují, jsou o to příchylnější ke svým zahraničním páníčkům a nejsou ochotni mezi sebou strpět kohokoliv, kdo by jejich přístup nesdílel a chtěl snad pro občany něco užitečného udělat. Aniž by si to často uvědomovali, stávají se tak vlastizrádci. Na druhou stranu se jim člověk nemůže divit, protože oni skutečně, na rozdíl od pasivní většiny, něco udělali pro svou kariéru. Vystudovali vysoké školy, začali úspěšně podnikat, pracovali na své politické či mediální kariéře a za své reálně odpracované úsilí chtějí to, po čem toužili, tj. obvykle peníze, moc, či slávu. A to mohou dnes získat pouze tehdy, pokud spolupracují s cizími silami, které kolonizovaly naši vlast.

Pokud se podíváme do historie, tak vidíme, že tento model funguje po mnoho staletí v jakékoliv společnosti, kde vládnoucí elita parazituje na lidu, kterému pod hrozbou násilí vládne a bylo tomu tak prakticky všude ve známém světě.

Pokud chceme změnit společnost tak, aby ji řídili lidé ve prospěch všech občanů a celého národa, tak si musíme odpovědět na klíčové otázky: Jak ve svém národě vytvořit vlastenecky smýšlející řídící elity? Jak taková vedoucí osobnost národa vůbec vznikne? Jaké má charakteristiky? Jak jejich objevení můžeme napomoci? A jsou u nás nyní nějaké vlastenecké elity vůbec přítomné?

Často jsem v diskuzích narazil na názor, že je třeba najít nějakého vůdce, který nás povede a dá všechno do pořádku. Jak si však takového vůdce představujete? Předpokládám, že mu připisujete všechny ideální vlastnosti: sílu, moc, bohatství, inteligenci, moudrost, spravedlivost, vševědoucnost, neúnavnost, atd. Přiznejte si však, že tahle představa o nějakém českém superhrdinovi je iluzorní. I idealizované osobnosti dávných českých králů mají k něčemu takovému hodně daleko. O mnoho blíže ke skutečným národním elitám jsou např. osobnosti, které mají zásluhy o založení Československa nebo ještě dříve o rozvoj národního obrození. Tam hledejme příklady lidí, které bychom mohli chtít do čela naší země i dnes. Pánové Tomáš Garigue Masaryk, Karel Kramář, Alois Rašín, Edvard Beneš, to bylo prozatím to nejlepší, co dokázal český národ v politické oblasti vygenerovat. Na každém z nich lze najít zcela určitě mnoho nedostatků a chybných rozhodnutí a dokonce lze i pochybovat o jejich upřímném vlastenectví a nezávislosti. Jenže nic lepšího jsme zatím v novodobé historii nepředvedli. Kdokoliv z postkomunistických politiků se jim vzdělaností, pracovitostí a oddaností vlasti ani nepřiblížil a z těch komunistických si podobný respekt zasloužil asi jen Ludvík Svoboda. Nehledejme tedy nedosažitelný ideál, ale opravdové, i když nedokonalé lidi, kteří však i přes své nedokonalosti mohou pomoci k tomu, aby se v naší zemi žilo lépe.

Jak na tom tedy s těmi vlasteneckými elitami nyní jsme? Jsem si jist, že každý z vás si bez problémů ihned vzpomene na někoho, koho obdivuje pro jeho znalosti, inteligenci, pracovitost, poctivost a lásku k vlasti. Určitě znáte někoho, kdo nejen správně kritizuje nějaký problém ve vedení státu, ale také navrhuje jeho řešení a usiluje o jeho uskutečnění. Takových lidí je u nás poměrně dost. Jenže kolik takových je ve vedení nějaké vlastenecké politické strany? A kolik vedoucích osob politických stran, které se prohlašují za vlastenecké, naopak takové vlastnosti má? Je nám jasné, že odpověď na obě otázky zní: velmi málo!

Proč se tedy odvážní, schopní a poctiví nehrnou do politiky? Moudrý a poctivý člověk o sobě často pochybuje, je skromný a uvážlivý. Dále rozumí tomu, jak funguje politika a je mu jasné, že sám nedokáže nic. Čeká na to, až najde dost podobně smýšlejících partnerů. A nakonec, i když pracuje na proubouzení a inspirování národa, ví, že ještě nemá dost podpory k tomu, aby v odvážných politických cílech, které představuje vlastenecká politika, uspěl.

Odpověď na to, co dělat, aby se do vedoucích funkcí státu dostali lidé, kteří budou pracovat pro občany, je jasná. Vlastenecké elity u nás jsou, ale čekají na naši podporu. Pokud nejste spokojeni s tím, že se naše země stala kolonií a v čele státu jsou vlastizrádci, musíte pro změnu něco udělat. Máte dvě možnosti. Jedna je, že najdete někoho, koho byste do vedení země chtěli, vyjdříte mu svou politickou podporu a začnete ho cílevědomě podporovat způsobem, který je zrovna příhodný, osobní pomocí, nebo nejlépe finančně. Ta druhá možnost je, že se sami začnete připravovat na svou úlohu v důležitých funkcích státu a procesech jeho proměny.

Nakonec je to celé o tom, že se musíte chopit zodpovědnosti za svůj stát, za svoji vlast. Pokud budete jen pasivně čekat na to, že nás někdo od našich otrokářů osvobodí, bude zde nakonec po právu vládnout náš osvoboditel, tak jako nad námi po právu po druhé světové válce vládl Sovětský svaz a jako zde po právu nyní vládne západní kapitál, který nás, v uvozovkách „osvobodil“ od komunismu. Pokud budete lhostejní, budete si myslet, že vás se to netýká a že zrovna vy se o sebe dokážete postarat, můžete si vsadit na to, že bude hůř. A bude hůř tak dlouho, dokud nezačne na nápravě poměrů v naší zemi pracovat dostatek dobrých lidí.

Přistupujme k přítomným výzvám pro náš národ tak, že je správné, normální a přirozené nést svůj díl odpovědnosti za svobodu a prosperitu naší vlasti a kdo pro to něco nedělá, tak zkrátka není vlastenec a nemůže čekat, že se mu v budoucnu povede lépe. Je to, jako byste se nestarali o vlastní obydlí a mysleli si, že nějak funguje a drží pohromadě samo sebou, zatímco je na spadnutí. Je třeba pochopit, že tak, jako jsme se naučili tvořit a podporovat vlastní nezávislá média, což je mimochodem obrovský úspěch, protože dnes už pracují tak rychle a kvalitně, že nás jako národ zkrátka není možné nějak výrazně zmanipulovat, tak stejným způsobem bude nutné tvořit a financovat vlastní politiky.

Vlastenecké elity tu tedy jsou. Ale čekají na to, až si jich všimnete, až je vyzvete k převzetí vedení našeho státu a až jim dodáte sílu a důvěru k uskutečnění jejich životního poslání.

Prosím vás, začněte s tím co nejdříve.
83 Komentářů k Jak se musíme změnit my, aby se změnil náš stát?

 1. weissbach napsal:

  Na jaké kandidátce budete, Honzo?

 2. .lak napsal:

  No, to nevím kde funkčně nevzdělaných a možná už i nevzdělávatelných, nalijme si čistého vína snadno a bezbolestně půjde nebo se v podstatě sami pošlou na smetiště dějin se všemi atrakcemi trhu bez přívlastků.

  Sdělení v čase po deváté minutě je snad srozumitelné i pro hňupy.
  https://www.youtube.com/watch?v=d2sWFTMVNUc

  NWO řekněme třeba pracovně pro „mamona zkouší všelijak.

  Z PP
  Jonas 3.3.2020 06:31:34 Odpovědět
  Jak zni zakladni kriminalisticka wotazka? Cuí bonus? Kdopak ma asi tak největši užitek z problemu konkurenčni Ojropy?

  .lak 3.3.2020 20:48:36 Odpovědět
  To je základní pravidlo kapitalismu, likvidace konkurence. *
  Tak už si to vyzkoušeli děti a teď to vzali vyšším levelem na ruzných prioritách řízení a obětem lžou, lžou a zase lžou a dětem to nevysvětlí nikdo protože ti co je učí by jim přeci nelhali za žádných okolností. Ledaže by neměli potom co do huby a nedej bože by se museli živit něčím jiným než plácáním pantem. Společensky akceptovatelná lež? Podle mne je eu záhuba především morální po ní jde zcela automaticky s pády industrializace ekonomika. Plíživá od počátku spolčení a nyní již dokonce padají brady mnohým.
  Podobnost čistě náhodná již jde s indiciemi na které by nikdo před tak 5. lety ani nepomyslel.
  https://www.youtube.com/watch?v=BooiVypT2m0
  * https://www.youtube.com/watch?v=LXrnprlMyB8

  • .lak napsal:

   Teda já to mastím, oprava. :lol:

   No, to nevím kde u funkčně nevzdělaných a možná už i nevzdělávatelných, nalijme si čistého vína snadno a bezbolestně to půjde nebo se v podstatě sami pošlou na smetiště dějin se všemi atrakcemi trhu bez přívlastků.

 3. Milarepa napsal:

  Rabindrad Tagore dokázal svojou poéziou inšpirovať ľudí. Vodcovia prichádzajú na Zem, ale ľudia nie sú pripravení.

  Posledný diel vypovedá čo sme zač: https://www.cestyksobe.cz/tag/pavel-rosko

  • proud napsal:

   Hmmm............ Rabin-drad Tagore,copak mi ten termin "rabin" jenom pripomina,hmmm..........diky,nechci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Paw napsal:

   Tak tady je opravdu velka prilezitost pro pana Babise ,aby se stal v pravde vudce demokratickeho naroda Ceske republiky a sjednotil nas vsechny v boji za lepsi svet.
   Tady je myslim pravej cas to udelat a nebude mit uz zadne problemy ani s mistnima ani zahranicnima hyenama..
   Co si navlikaji ty odznacky..A v jednom kuse krici ty jejich sproste lzi.
   Je zde dale prostor pro ty kteri chteji vyniknout /get up and to be counted/, aby povstali v cele naroda k jeho obrane..
   A ujali se spravedlive vlady v brzke budoucnosti..
   Mam dojem ze valka se siri ze Syrie v ramci svetove valky USA proti terorismus i do EU...
   Erdogan v roli fanatickeho psa posedleho vzteklinou dela to nejhorsi..
   Kupodivu se spousta lidi pta, proc muze okupovat a pachat valecne zlociny v zajmu islamskych teroristu kde chce ,ovladnout vzduch v Syrii /Izreal tez/a sestrelovat v Syrii syrska letadla , utocit a masakrovat syrske a tez ruske vojaky , sestrelovat i ruska letadla a dovezeny system SS400 v Syrii je asi na co.
   Putin se tvari jakoby nic. To je snad poprve , kdy nehraje tak jak by mel a jak slibil. Stalo se neco pri nedavne navsteve Izrealu ?? nebo neco jineho ?
   Jeste se s nim ,zlocincem v klidu a dlouho vybavuje /to je na bliti/v Kremlu misto aby zvedl telefon a jednim slovem rozkazal : ZMIZ.
   Uprchlici ale nejsou velkou vetsinou ze Syrie ale z Pakistanu , Afganistanu , Severni Afriky a nakonec ze Syrie..
   Fair znamena ale take zaradit k Erdoganovi dalsi fanatiky jako je Soros a nepricetny vitaci v cele s Merkel a EU.
   Logika veci je pak jednoducha. Afroarab si rekne, proc bych se nejak snazil , staci odbehnout do EU a dostanu vsecko a kdyz zarvu, kleknou si a prosi za odpusteni..A zacnou ihned mlatit ty rasisty ,jinak obcany vlastniho naroda..Terorista pak se snazi zabit jednoho nebo radeji vic Evropanu , at ubejvaji.
   Dostane vsecku peci ve vezeni ,vezen stoji okolo 80 tisic EUro za rok. Pak za nim prijdou "panove" a navrhnou soud s duvodem ,ze byly poruseny jeho lidska prava , soud vyhraje snadno s miliony Euro /tady neni soudce a administration,nikdo kdo by takove obvineni odmitl/. I prodavacka nedavno byla vyhozena z prace.
   islamsky fanatik pak musi zustat za kazdou cenu v EU odchazi z vezeni a s miliony..
   Dalsi dukaz teroru vnitrnich nepratel naroda rozkazaneho ze zahranici je v prejmenovani ulic. Kdyby se vsechny ulice prejmenovavaly , kdyz nekoho v zahranici zabijou , musela by byt Praha daleko vetsi nez New York..
   Navic, kdyz nekdo prijede do Prahy, zjisti ze ulice maji ruska jmena zacne jecet, ze jsme proruska kolonie ..
   Dneska je daleko vice mozny, to nemozny...Daleko vic..

 4. proud napsal:

  " Pro tyto lidi je kdokoliv z politiků, úředníků, mediálních pracovníků či bohatších podnikatelů něčím cizím, obvykle odporným až nenáviděným a nutno dodat, že často právem. Našim kolonialistům takové rozdělení společnosti vyhovuje, protože nedochází k mísení oné řídící elity s prostým pracujícím lidem a už vůbec ne k tomu, aby někdo v řídící funkci pracoval pro občany, protože jsou si vzájemně nesympatičtí a tato antipatie je podporována. Řídící pracovníci či tzv. kulturní celebrity tak prostým lidem opovrhují, jsou o to příchylnější ke svým zahraničním páníčkům a nejsou ochotni mezi sebou strpět kohokoliv, kdo by jejich přístup nesdílel a chtěl snad pro občany něco užitečného udělat. Aniž by si to často uvědomovali, stávají se tak vlastizrádci. Na druhou stranu se jim člověk nemůže divit, protože oni skutečně, na rozdíl od pasivní většiny, něco udělali pro svou kariéru. Vystudovali vysoké školy, začali úspěšně podnikat, pracovali na své politické či mediální kariéře a za své reálně odpracované úsilí chtějí to, po čem toužili, tj. obvykle peníze, moc, či slávu. A to mohou dnes získat pouze tehdy, pokud spolupracují s cizími silami, které kolonizovaly naši vlast."...............velmi dobre,a je to prave dany tim,ze GP okamzite prave tyhle lidi ovladne,VZDYCKY!!! je bud ovladne,nebo zlikviduje!!! .........ale,
  "Pokud chceme změnit společnost tak, aby ji řídili lidé ve prospěch všech občanů a celého národa, tak si musíme odpovědět na klíčové otázky: Jak ve svém národě vytvořit vlastenecky smýšlející řídící elity? Jak taková vedoucí osobnost národa vůbec vznikne? Jaké má charakteristiky? Jak jejich objevení můžeme napomoci? A jsou u nás nyní nějaké vlastenecké elity vůbec přítomné?

  Často jsem v diskuzích narazil na názor, že je třeba najít nějakého vůdce, který nás povede a dá všechno do pořádku."..........ani vudce,ani elity,ani ministry a prezidenta,politiky,kohokoliv kdo muze sam rozhodovat a ridit druhy na "statni" urovni,tohle je uplne mimo misu z logickejch duvodu ktery jsem uz nejednou popsal.Svet(GP) okamzite ovladne jakykoliv "elity",nebo "vudce",proste vsechno co se dostane do cela,vcetne elit a prachacu z podnikatelu i nepolitickejch(ty prvni),pak jede vsechno podle nej.Jedinej zpusob jak tomu zabranit je nemit zadny elity a vudce,jen pouhy lehce nahraditelny vykonavatele nasi vule jako zamestnance!!! To je naprosto klicovej a nutnej moment.Uznavam ze taky naprosta novinka:-).Ale podle me jedina moznost schopna obstat proti GP!!!

  • proud napsal:

   Budme uprimni a rozhlidneme se,predstavme si sami sebe na poste nejdulezitejsim,nebo z nejdulezitejsich a budoucnost.
   1/najednou plna prdel penez a vsude sama "obalka" s dalsima a rozhodne ne drobnejma.
   2/samej panackujici a podlejzajici sasek pokousejici se nam vemluvit.
   3/na druhy strane samej usmevavej kolega co by nam nejradeji vrazil nuz do zad a hlida kazdy nase hnuti,cihajici na kazdou chybu.
   4/primo hmatatelna nenavist obycejnejch lidi,at se tvarej jak chteji
   5/A nakonec ona slavna navsteva vyslance GP kterej nam da jednoduse vybrat a seznami nas s podminkama a pripomene nam ze navrat mezi "obycejny" lidi nebude vubec zadna prdel,protoze by nas nejradeji lincovali.
   A ted si odpovezte kazdej poctive a sam za sebe,potichu pro sebe. Budete si hrat pred ovcanama(kdyby kurva alespon obcanama co by za to aspon stali) ktery vas nenavidej na narodniho hrdinu a nechate se odrovnat,v lepsim pripade skopnout zpatky mezi ne,nebo se pujdete nazrat skoro zadarmo humru a kaviaru do kantyny na urade vlady a pak sebou prastite do kozenyho kresla a date si za dlouhy love prima slofika a budete premejslet jakej ze si nechate postavit velkodum a jak si ho luxusne zaridite?..........odpovezte si sami i s tim,ze nic neni zadarmo a GP ma tisicilety zkusenosti s vam podobnejma po celym svete............a vzdycky vyhral!!!

   • admin napsal:

    Je a bude to boj vnitřní i vnější, o tom žádná. Ale čím více bojovníků, tím lépe.

  • admin napsal:

   Ano. Mít správce, kteří budou vykonávat vůli občanů, je samozřejmě cíl. Jenže nyní je třeba provést změnu systému, aby to mohlo fungovat. A tu změnu musí někdo provést - někdo musí přesvědčit lidi ke změně, zvítězit ve volbách a na základě současných zákonů změnit ústavu a nechat ji schválit v referendu. A to musí nyní udělat vlastenecké elity.

 5. .lak napsal:

  Z jistého náhledu je již opět absolutismus jako za středověku a řekněme /// psychiatrie.
  ae
  weissbach
  To je fakt… Mrkněte jak se denně demaskuje, odhaluje a míří ke zkáze. Ten šum dezorientovaných lidí se nedá brát vážně. Ostatně mnozí z nich prohlédnou až je špinavý pařát chytí pod krkem…

  1OdpovězBře 3, 2020 21:01

  .lak
  Tak jde po těchto v euálu a takhle. Myslím si že se nad obyvateli evropy ustavili nejhorší nemorální drábové a to naprosto vážně. Jde o děti a švédové v ochlokrátu co? Strkají lidi arogancí a korupcí moci někam hluboko pod zvěř existenčními likvidacemi. To že si to nechcete přiznat z důvodu sebeúcty neznamená že to tak není. Dělají ze všech něco ještě horšího než dobytek. Ale efek sté opice prokazatelně funguje a tak se potom budou divit jak se s nimi vypořádají až to docvakne stoprvnímu. Hrají to na to že lidé jsou religiózníci a dají na opium lidstva a hlavně to že mají rádi iluze a tahle se nepovedla. On když si člověk sebe přestane vážit tak už na hajzly nevezme ohled natož na nějakou výchovu která ho zdeformovala že ze sebe zvrací.
  https://miro.medium.com/max/1025/0*T9cgrxE8kr3rrQdt

  0OdpovězUpravBře 3, 2020 23:03

  • proud napsal:

   Hlavne never na "100 opici",docela vazne. Neni treba se utesovat,ani si cokoliv nalhavat do vlastni kapsy,je potreba jednat,sice podle okolnosti,nikdo nerika nechat se popotahovat,ale jednat,s rozumem,protoze nelze radeji pocitat s jakoukoliv pomoci.Jeste zatim ne,ovcanu je jeste prilis a na vlivnejch mistech,prozatim,ale cim vic nas bude,tim vic nas musi bejt slyset a znat,tim vic se musej gauneri vseho druhu chytat za tlamu.

 6. Eschatolog napsal:

  Hmmm, už zase skvělý prostý lid zachránce sama sebe, každý rok po 30 let, .... á co bude .... hovno bude, jako po celých 30 let, prý když děláte věci stejně blbě nemůžete očekávat různé lepšící se vỷsledky,, no ono je to jaksi indukcí obecnější, když myslíte stále stejně blbě , vymyslíte leda stále stejné prd_lajs.
  Konstruktivně tedy: začněte pravidlem pravé ruky v provozu vozidel na pozemních komunikacích, jinak se města ucpou, neb dovednost nastupujících řidičských generací napovídá cosi o inkluzi a asistentech v autoškolách , milí gojové i malý krůček pro člověka může být velkým krokem pro goje :-)

  • .lak napsal:

   Ó sám náš vyšší level. Kritika kritiků. Tedy odkud kam i "vodsud pocud" že jo gogomiku. :-) :-D :lol:

   • Eschatolog napsal:

    ba ne .lak_u , uplynukých 30, 70, 122, 400 let dává za pravdu mně, stojíce po pás v odpadcích cikánské osady voláte " uklidíme Mléčnou dráhu" :-) ten váš GPrd z vás musí mít prdel pokud vůbec něco , ale klidně si vezměte na ten "úklid" megafon - probudíte akorát přežrané potkany ze spánku :-)

 7. Leni napsal:

  Já myslím, že s nějakou vlnou odporu, kdy se pospojují lidé, to nebude až tak horké. Vezměme si nedávnou historii, třeba 17. listopad 89´. To v základě bylo jen uctění památky studenty, zavražděných nacisty studentů. Když nevím proč zasáhla policie, když tato pieta se opakovala předtím rok co rok a studenti se vždy v klidu rozešli, v tomto roce po zásahu se studenti "šprajcli" a všichni je v tom nechali, až po několika dnech, snad týden, situace "využili" herci a disidenti a teprve potom se to rozjelo. Tedy našli se vůdci. Po sametové revoluci to rozjelo Občanské fórum, Klaus jezdil z města do města, dělal mítinky a byla doba, kdy za Klausem stál celý národ. V té době to byl vůdce. Pak se vůdci ztratili. Čím? Normalizací a umírněností politiky, kdy jsme začali nechat si kecat do našich věcí cizáky a kdy, myslím si, se začaly "cinkat" výsledky voleb. A teď, opět lidé čekají na někoho, kdo to povede. Nikdo si nemůže myslet, že se lidé jen tak přes internet domluví a začnou protestovat, tak to prostě nefunguje, někdo to musí udělat.

  • weissbach napsal:

   Jenomže dnes už doba pokročila a chomout, který jsme si nechali nasadit je mnohem větší než tehdy. Dnes nás ovládají nadnárodní struktury daleko účinněji než předtím. Tomu odpovídá i skladba věrchušky politických stran, což je výběr poslušných kádrů šedé zóny nalakované duhovou metalízou pro iluzi pestrosti a výběru v předvolebním a volebním divadle. Kdo se vymyká má na krku šmíring a hejno "novinářů" šťourajících se v každém lejnu 10-20 let zpátky dokud se něco nenajde. I kdyby to měla být poznámka v hospodě, nebo zhrzená manželka/milenka a pak masáž ovcí nonstop. Je pravda, že už to poslední dobou moc nezabírá, tak se jede přes korupci a vraždy novinářů jako kdyby to tady snad nikdy nebylo...

 8. .lak napsal:

  Z ae
  Zvědavá matka
  Anan, weisbach
  Tak jsem v noci stravila dobre 2 hod. dohledavanim, psanim, prekladanim a zdrojovanim slibeneho vztahu REALITA CORONAVIRUS + 5G ,
  vcetne mechanismu fungovani , s tim, ze se jedna jen o jednu z planovanych kapitol depopulace (Eugenika stale pokracuje). Opet na ukor spanku…

  • .lak napsal:

   uuups ??
   Bohuzel moje prispevky casto mizi, a p. Admin, i pres nekolikere dotazy, se mi k tomu nevyjadril…
   Nevim, co si mam o tom myslet, kdyz pak naopak vulgarni a urazejici komenty tapetuji diskusi bez problemu (i pres upozorneni p. Admina na porusovani jeho Pravidel diskuse).
   Bohuzel to nemam ulozeno, a dohledavat a prekladat znovu (viz Pravidla AEN – cestina) nemam cas.
   Tak snad projde aspon tento zaver:
   K panice z “viru” neni duvod, ale je nezbytne zarazit depopulacni agendu (zverejnenim), vcetne 5G, postriku cimkoliv, geneticke manipulace, GMO.
   Vyhnout se syntetickym “lekum” – pokud mozno, “ockovani”, tetovani, dosahu siti 5G / odstinovat/.
   Zdravim.

   1 OdpovězBře 4, 2020 10:06
   .lak
   Návštěvník
   .lak
   Tam jsou k tomu také zmínky. Jenom poznamenám že naši milí nedocenitelní workoholici se nás rozhodli zpravit k obrazům svým a zaměstnat nás svými zběsile pádivými deviacemi a snad ostatní depopulovat. Mimoděk, viděli jste gatesovu tlamu?
   3.3.2020 v 23:49 https://tadesco.org/pandemicka-show-ma-nastolit-svetovou-vladu-projekt-blue-beam-ma-nasledovat/

   0OdpovězUpravBře 4, 2020 10:22
   alzax
   Návštěvník
   alzax
   Turecko si tak vysírá proto, že je to členský stát NATO – tj pokud by Sýrie odpověděla na tureckou agresi a napadla turecké ozbrojené síly stejně, jako napadá Turecko ozbrojené sály syrské, všechny členské státy NATO by to zavázalo ke společné agresi proti Sýrii. Agrese proti Iráku a Afghanistánu za účasti AČR běží na stejném principu: oba státy byly v příhodný okamžik označeny za agresora proti členské zemi NATO (= USA), a jakože v odvetě napadeny, stávající režim zlikvidován a nastolen režim loutkový. Jediný stát, který nyní může Turka pořádně nakopat je Řecko – oba státy jsou členy NATO (tj neplatí závazek spoluúčasti podpory proti zemi mimo NATO), a Řecko má s Tureckem mnoho nevyřízených účtů. Pokud by NATO napadlo ozbrojené síly Sýrie jak si vynucuje Erdogan, defacto by napadlo i Rusko – a už by to jelo..
   Státy NATO by nyní měly všemožně podpořit Řecko – předevšim vojensky. Turek sice zareaguje “přichýlením” k Rusku (které je ovšem spojencem Sýrie tj nepřítel Turecka), což už tady bylo a je to jen prázdné gesto. Erdogan reálně nemá žádný prostor k lavírování, udělal vše co mohl, takže teď už zbývá jen Turky pořádně nakopat do prdele. To znamená mj řeckou invazi na záp.pobřeží Malé Asie a znovu zabrat území, které Řecku zabral Ataturk ve válce po r.1922 a současně ofenzívu proti severní části Kypru (obsazenou Tureckem po turecké agresi v 70.letech). Na místě je nová řecko-turecká válka s podporou EU a NATO ve prospěch Řecka. Tím mj Řecko obsadí předpolí s běženeckými tábory a získá nad nimi kontrolu. Takový faux pas by Erdogan neustál, a jeho režim by se zhroutil – což by uvítaly i USA (které se už předtím pokusily Erdogana sesadit).

   0 OdpovězBře 4, 2020 10:02
   .lak
   Návštěvník
   .lak
   AVČR tam pošle jelimana s tatrmanem kdy technici tohoto typu jsou za pustošivé legie. :-))) Viz clown & sebranka - zároveň je to optimální vypovídající výraz pro jaté.
   Pro turisty teď za pár šupů prodávají okamžitý překladač tak by tam neměli mít problém zdebilizovat celou oblast k sodomě gomoře a nedělejte si představy něčeho nepatřičného, jen díky nim v tom žijeme 30.let. Sám teď nevím jestli jsem to myslel ironicky nebo či sním nebo bdím. :-)))
   0OdpovězZrušitBře 4, 2020 10:33

 9. Slávek napsal:

  Takové hnutí zdola potřebuje jednotící myšlenku a tou z hlediska udržitelnosti může být jedině dnes zavrhované a ostouzené Slovanství. Má hluboké kořeny a je ho potřeba ve společnosti opět vzkřísit. To je ovšem úkol na několik generací podobně jako bylo nárosdní obrození za Rakouska. Takových buditelů ovšem dnes už nemáme a zase stojí me na špatné straně barikády. Nemáme dost populace ( 10 mil.) abychom mohli být zcela suverením národem, který je schopen za každých okolností ubránit svoje území. To jsme ostatně nebyli nikdy. Takže zase za nás rozhodnou jiní. Nechápejte to jako defétismus, ale je to bohužel geopolitická zkušenost. Republika byla založena uměle z vůle mocností, které tím pádem stále nad námi mají jakousi skrytou kuratelu. Nedalo se už v 1918 navázat na původní českou šlechtu, jejíž potomci už neexistovali a tak se vyhlásila republika.Do vínku dostala boj legionářů proti bolševikovi a blahosklonné uznání Wilsonem pod deklarací samostatnosti (Declaration of Independence of the Czechoslovak Nation by its Provisional Government).
  Bohužel v té době jiné možnosti nebylo a to se s námi vleče už celých 100 let. Takže závěr. Vize nějaké naší státní samostatnosti jsou stále jen vlhké sny těch, kteří neovládají konceptuélní myšlení s přesahem do historického vývoje. Svobodu jsme si v roce 1918 nevybojovali, ale byla nám blahosklonně pouze přidělena. Na jak dlouho, to bohužel nevíme.

  • proud napsal:

   "Takové hnutí zdola potřebuje jednotící myšlenku a tou z hlediska udržitelnosti může být jedině dnes zavrhované a ostouzené Slovanství."............tak zase znova od zacatku............sice se cejtim bejt a zrejme jsem Slovanem,ovsem nic o slovanstvi nevim,protoze co vim,muze bejt do poslednimrte vymysleny.....a proto se zza tim mam hnat,proto mam sazet na nejakou MOZNA minulost,ani nevim na jakou??? Prakl bych si aby vsechno to dovry o nas Slovanech byla skutecnost a pravda,jenze to neni jak overit a pravdou tedy muze bejt klidne i pravej opak,obraz nicicich slovanu gauneru,sprostejch zlodeju a vrahu kterejm se branil celej svet a nastesti se ubranil.

   Tim nenaznacuju vubec nic,jen se zabejvam po odhaleni vsech tech lzi o minulosti,PRAVDOU a dokud ji neznam,nebudu vriskat ani ano,ani ne a delat ze sebe blbce! Ale mam jinej napad,proc si vsichni spolu nenamalovat svoji budoucnost a skutecne na svejch spolecnejch predstavach nezacit cilevedome pracovat??? Protoze to by pravdivy urcite bylo!!!

   • .lak napsal:

    Neinspiroval jsi se tam, odkaz. Zřejmě ovčani mají osud daný zájmovci a jak to vypadá tak jim to vyhovuje. Pravdou je že na dvorečku kotlinky je to jako s ořechem pod bucharem a žel že jsou na chov jako brojleři jim buď vyhovuje nebo už překročili na farmě nevolníků negramotných dozorců které brzy ekonomicky asi nahradí čipy a jim je nastrčí volšový a ním shnijou /z idiotů nemá radost ani belzebub :lol: / možnost určovat si životy.
    https://www.tartaria.sk/zaklady/energie-zivota/617-samostatny-rod-ii
    https://www.tartaria.sk/zaklady/energie-zivota/617-samostatny-rod-ii

    • proud napsal:

     Mas pravdu,neinspiroval,je to hezky cteni,ale nemajici o pravde ani potuchy. Takze nic pro me. Najit neceho stripek a donavymejslet si cely tisice let bych nejspis zvladnul taky,i asi dost zajimave,ale bylo by to jen pro zabavu,tak jako to nic co vime dnes o predcich. Bohuzel.

   • Slávek napsal:

    proude, nejprve si uvědom, že mluvíš slovanskýn jazykem , je to tvoje mateřština. Věz, že slovanské jazyky jsou co se týká bohatosti vyjadřování nejdokonalejší na světě. Čeština např. má 7 milionů tvarů slov. oproti angličtině, která jicch má kolem 1 milionu. proto je tak snadno naučitelná, ale výrazově chudičká. Běž ke kořenům a pátrej po svojí minulosti. Je tam toho opravdu hodně...

    • proud napsal:

     Rad bych,to mi muzes verit,ale zustavam realistou a kladu si i otazku proc byla takova rise jako Tartarie znicena atomovkou uz v ty dobe a kdo ji asi tak tenkrat mohl mit a jak hroznej duvod to musel bejt,aby ji pouzil a srovnal prakticky celou severni polokouli pod zem.......Kdyz uz mluvis o tech korenech,pak se naskyta otazka jestli se nam stalo bezpravi,nebo jestli to bylo pravem. Apropo,ukaz mi ty koreny o kterejch mluvis,to uz ti musi bejt par tisic let,co rikas,musis bejt primej ucastnik,kdyz ses si jima tak jistej ;-)

     • .lak napsal:

      Zvířata se rodí s mnoha pudy a člověk se sacím. Proto savec a jednání i nadání má jistě po předcích i tedy přímý účastníci v genech jsou. Nicméně víme že dnes mají korporátníci mamona a zdegeneři v oblibě tažné voly. Toužené čipanty, s takovými lepšími "kroužky do nosu umožňující důslednou ovladatelnost jako pro dobytek jateční kontinuálně porcován dřív než na jatkách.

      Ještě štěstí že sem neleze brutopýr ten by se zcintal z vulgár bossingem a stalkingem kádrováka školy herodese že to není česky protože nerozumí gramatik i třeba s třemi čárkami do věty na akustiku a dozvuk do sálu. :lol:

      • proud napsal:

       Laku,vis ze cakry maji na svedomi satanisti? ;-).Ono je to ted hodne moderni a nacpalo se to do vseho moznyho,nicmene spatnej umysl se tomu holt odparat neda,vedel jsem vic,ale uz se mi to z hlavy vytratilo,je to uz par patku co jsem se cakrama zabejval :-).Ale na druhou stranu je prave na nich dobre videt jak se to s nama "kouli" a jak je dulezity proverovat i to co se zda automaticky v poradku,dokonce i vlastne "pozitivni". Stve me ze uz jsem zapomel,zkusim si to znova dohledat :-)

       • .lak napsal:

        To jsou energetická centra která formují asi víc než víme ale docela určitě bez nich se genom neposkládá do vitality a vlastností a vůbec formy člověka.
        Na to téma může psát kdo chce co chce a tím spíš škodiči a je to i logický ve smyslu toho když chceš zničit národ uč jim děti. Co je snad jasné. Přímo na komoru. Střelci. Věci jsou většinou logické a jednoduché s návaznostmi a jak do toho začnou montovat řekněme "vjedci mají jistě zájmy dělat chytré. A hloupé. :lol:

       • admin napsal:

        Informace o čakrách pocházejí už od starých Indů, satanisti se objevili mnohem později. Obdobu systému čaker měly všechny staré civilizace.

        • proud napsal:

         Anebo se presvedcit na vlastni kuzi jak to funguje s tim GP a jeho "presvedcovanim"......
         Kdyby si aspon jeden mohl bejt jistej tim,jak to vlastne takzvane "mimovladne" na ty vlade vlastne chodi.Jestli proste prijde novacky poucit nevolenej a presto vlada nevlada vzdy stale pritomnej jakejsi "zamestnanec" sekretar,nebo tak neco,nebo jestli skutecne prijede "strejda s kufrickem".Ale na kazdej pad je to zatim viditelne 100% funkcni,staci se podivat na piraty a parkrat i na klickujiciho Oka-muuuru a podobne,osudy podobny az stejny..............Co myslis ze pak teda ceka tebe a nejaky neexistujici "pronarodni" elity? Jakoze u toho terminu pronarodni elita jsem se dobre zasmal :-)). Nevim Honzo,tak vysoko a daleko nevidim a neuvidim,ale premejslim spis o jiny ceste,jako pravdepodobnejsi.....Ovsem tak ci onak narazim porad na ten problem pochopeni a sjednoceni se...........bez toho nepujde nic a vypada to bejt hodne tezkou zalezitosti.

        • proud napsal:

         Ten koment " proud napsal:
         8.3.2020 (18.56)"patri o kus vejs ,na cakry a satanisty mam jinej:-).

         O cakrach se nemuzu dost fundovane hadat,ale uz vickrat jsem narazil na to co tvrdim z ruznejch zdroju.Honziku,myslim,ze satanisti tu jsou tak dlouho jako lidstvo,zrejme jsou i duvodem proc se ubirame od zacatku jak a kam se ubirame.......ze se tomu rika ted "satanisti" jeste nemusi a myslim ze ani nema se satanem nic spolecnyho,pac tu byli mam ten pocit davno pred cirkvema.....Ale jak rikam,ruku do ohne za to nedam,ale vcelku mi staci se zamyslet nad onema "energetickejma centrama",abych mel celkem jasno,ze jde o pitomost.Kolik asi potrebujes "center" na pribliznejch 190cm vejsky sama ruka sama noha a proc? :-)))))))))))))))))))).Stacej bohate ony dva "mozky"(hlava,bricho) a "tepelnej"? bod v srdci.

  • proud napsal:

   "

   Na závěr citát jednoho vysoce postaveného analytika z CIA:

   „Máme vás dobře zanalyzované. Vypadáte dobře, jste výborní technici, sportovci, máte krásné ženy, měli jste jeden z nejlepších průmyslů na světě. Z 3500 oborů jste jich provozovali 1800, to neměl nikdo. Od výroby knoflíků, skla, porcelánu, piva, zbraní, letadel až po jaderné elektrárny. Máte nádhernou zemi, ale máte jeden velký průšvih. Jste všichni proti všem. Nejste schopni se na ničem domluvit, nemáte disciplínu. Vy se sjednotíte jednou za dvacet let, když vám sem přijedou cizí tanky nebo vyhrajete olympiádu v hokeji. Co se vám však za posledních 30 let podařilo, to se nepodařilo ani minulému režimu – úplně vynulovat úspěchy, kterých jste v minulosti dosáhli. Dnes jste pouze skladem a montovnou Evropy!“

   Zamysleme se a začněme s tím něco dělat. Protože jinak tím skladem, montovnou, krmelcem a skládkou zůstaneme na věčné časy!"
   ...............hezky,dokonce hodne hezky. Jen s tema volbama to autor posral,protoze nepochopil co znamena k nim nejit.Ze to nechapou politici je nabiledni,ze to nechape takhle dobrej autor je pruser k zamysleni.

   • Eschatolog napsal:

    analytik cia děl pravdu, potíž je, že vy proudi se chcete sjednocovat ideologicky to jest vymezovat se negativně, místo sjednocování nad pravidly existence , to jest pozitivně , snad jen ten sasin ovšem chápe obsah právě řečeného

    • proud napsal:

     Nevim co vsechno chteji "proudi",vim co chci ja a hodlam se pak podridit celku pro kterej to vsechno delam,to je skutecny vetsine naroda, ktera si nastavi svy nalezitosti tak, ze nema zadnej parazit sanci,ovsem to smrdi materialnim rovnostarstvim,jinak to holt nemuze fungovat,coz se nenazranejm nelibi. :-)))))

     PS:. Nejsem si jistej jestli to dokazes jednak sam vypremejslet,podruhy vubec pochopit,zni to jednoduse,ale je to celkem slozita zalezitost,kdyz ma fungovat,takze........budiz:-)))))

     • proud napsal:

      Kdyz kazdej dosahne na vsechno,pak nevim cim by chtel uplacet a koho,ani proc,natoz aby chtel valcit..............v kazdym pripade by se tak tyhle vsechny uchylnosti zredukovaly o 99%..........

   • Jarda napsal:

    "S těma volbama to po.ral..."
    Ne, vážený proude. K volbám je nutno chodit. A je na každém, aby ke kvalitě kandidátů a následně zastupitelů a poslanců jakož i úředníků a ministrů přispěl svým dílem. V prvé řadě vlastní angažovaností na rozvoji obce, kraje i republiky a za druhé kontrolní činností na stejných úrovních. Ale je nutné, aby každý začal sám u sebe, u své rodiny a přenášel svou činnost pro společnost na vyšší úrovně. Když mám vůči něčemu výhrady, tak se ozvu. V hospodě se pohádáte, ale kandidovat do obecního zastupitelstva se nikomu nechce, zvláště v menších obcích. A tady to začíná. Připomenu vám jeden výrok:
    "Nakonec vám budou vládnout ti nejhorší z vás. To bude trestem za vaši neochotu angažovat se v politice." Platón 400 př.n.l.

    • proud napsal:

     No vsak se podivej jak to krasne slape,malo ti toho? :-)))))))))))))))))). Myslis si snad ze posilam k certu volby i s politikama jen tak abych snad byl zajimavej? Proto chci referenda a zruseni zasranejch stran,politiku a picovin ktery platej hlavne ti co maji nejmin? Zacni pouzivat hlavu! Mozna prijdes pak i na to,ze tim vsim jsi byl,jsi a budes od nejaky nejen kontroly,ale i moznosti nejak zasahnout pekne drzenej svoji policii bokem,priteli!!!

     • proud napsal:

      To jsou kamarade tisice veci co jim platime a jak kralovsky,ze se nam samejm o takovejch prachach a zajezdech na pracovnich cestach ani ve snu nezda!!! Jenom naivni blbecek a ovcanek se domniva ze je vsechno jak ma bejt.Kdo ma oci,vidi,kdo ma usi,slysi.......kdo hleda,nachazi!!!

 10. Rudolf napsal:

  Nehodlám spoléhat na vlastenecké elity, protože nemám zájem se koupat vícekrát v jedné řece.
  Co se tak pane Korál vydat cestou osvědčenou, která dovedla naše otrokáře k téměř totálnímu vlastnictví planety? To jsme opravdu tak zabednění, že to nepochopíme ani do dalšího velkého třesku?

 11. Eschatolog napsal:

  aktuální tip přesně sem: film Parazit , nastavování zrcadla hezky totálně

 12. šifrin napsal:

  Byl bych rád žil v době rozkvětu. Ale dnes nejsem takový optimista. My nejspíše budeme svědky pouze postupujícího úpadku, z něhož se teprve naši potomci začnou vyhrabávat. Toto je na složitější a rozsáhlejší rozbor a diskuzi a není možné ho stěsnat do tohoto příspěvku. Pro jednoduchost pouze naznačím, že prakticky všichni obyvatelé Československa to s budoucností myslí dobře, ale prakticky nikdo si neuvědomuje své špatné chápání situace. Míra tohoto nepochopení je přitom přímo úměrná vzdělání (!) To je výsledek dlouhodobé diverze liberalizmu v našem vědomí.
  Naším úkolem se tak (podle mého názoru) stává shromáždění informací, ze kterých naši potomci začnou společnost obrozovat. Ale i k tomu je potřeba správně vyhodnocovat informace - a tady máme zase to stejné slabé místo. Teprve zcela nedávno mi začaly docházet souvislosti - máme to v dějinách - a v tuto chvíli to hrozí i v budoucnosti - Bílá hora. Toto vše jsem si uvědomil při sestavování knihy o Stalinovi - Bůh synergie. Její závěry s tou minulou i potenciálně budoucí Bílou horou souvisí.

  • .lak napsal:

   Něco k tomu ze zvědavce.

   dnes 2020-03-06 09:54:19
   Opíjení rohlíkem z daní postižených jede, chudáci děti agend úřerů

   kal.el 31.?.?.?

   To že země commonwelu mají své "bondy víme ale že prý vytvořili isis daeš a v mnoha zemích páté kolony úžerů se nějak diplomaticky nesděluje. Určitě mají dobrý výběr když se třeba podobně sklíčeně vyjadřují "naše země nevzkvétá a je tam podpis západních ho.not kapitálu odstraňování konkurencí a když to nejde jinak vybombardování do středověku. S kolonami soroš jurgent které si řežou větve na kterých sedí.

   https://www.youtube.com/watch?v=52zIso8OEuQ

   Trefil by mne šlak když jsem viděl na čt d kreslený seriál o agentovi británie s jeho bratrem agentem z daeše jak bojují za svobodu. Fakt jen na EPG k pořadu na portáblu i tak se mi pění krev.

   Tohle by nemělo zapadnout v běžné provozu netu a tedy to zkopíruji z PP sem a i když jsem nenašel autora tak mu děkuji.

   … A ZVONEC NA KONEC
   Vložený obrázek
   pravyprostor.cz/wp-content/uploads/2018/04/africanexodus.jpg

   Nikomu nechci bránit, aby se dojímal na osudy Afričanů, Afghánců, Arabů a já nevím, koho všeho ještě. Ať to ale dělá za vlastní peníze.

   Mě zase mnohem víc dojímají osudy Čechů, Moravanů, Slezanů a třeba lidí ve Šluknovském výběžku, kde klekla nemocnice, ale také všech dalších Evropanů. Když vidím, jak si u nás mladí lidé nemohou založit rodinu, protože nemají šanci pořídit si bydlení, i když pracují, jak mohou. Když vidím, jak si v pětadvaceti berou hypotéky, které budou splácet do konce života a po celou tu dobu se budou bát, aby neonemocněli, nebo nepřišli o práci a jejich dům nebo byt nepropadl bance. Když vidím, jak z toho stresu užívají prášky na uklidnění, na které si ještě musí doplácet, přestože řádně platí zdravotní pojištění.

   Když vidím rodiče těchto dětí, jak by jim rádi pomohli, ale nemají jak. Když vidím hádat se rodiny ze stresu z exekuce, když vidím naše ženy a dívky, které místo toho, aby vychovávaly své děti, klopýtají do práce ne proto, že dělají kariéru, ale proto, že jejich mužovi stát bere polovinu peněz, co vydělá, a ony tu polovinu musí vydělat zpátky někde za kasou v korporátním supermarketu. Když vidím naše lidi bez domova, když vidím naše nemocné, kterým nejsme schopni zajistit léčbu... A když pak vidím, jak tyhle vystresovaní pracující a vymírající Evropany někdo donekonečna ždímá, aby poslal jejich peníze rychle se množícím Afričanům, nebo je bez výsledku rozdal na neefektivních dávkách , tak je mi z jedné strany strašně smutno a z druhé strany mám obrovský vztek. Tohle, že má být charita? * Ne, to je vykořisťování a genocida.

   To zvýraznění je ode mne.

   • proud napsal:

    .laku,mam takovou malou uvahu,pamatujes na toho cvoka ze Slovenska,uz nevim nick,tusim "novapalo" nebo nejak tak,ten sem vzdycky vlitne a propaguje spisky toho jejich magora a tenhle "sifrin" udelal vlastne uplne to stejny,jen za tim 2x a nikdy na ten spisek nezapomel:-))))))))))))))). Pritom kdyz je hledas na ulozto,nenajdes ani jeden ani druhej,takze je mi to celkem jasny. Sepisu picovinu a pak kontroluju jestli mi nese a jestli ji nekdo nahodou nedal nekde zadarmo,vsak to pro lidi nedelam,jen pro sebe,obzvlast jak jde o spisky pronarodni,ze ano:-))))))))))))))))))))))))))))))))))).Fole se tady nad nasima a sousednima "chudakama" hladovejma chlamu.Ale kdyby si chteli opravdu vydelat,nejaky krumpace a lopaty k vytvareni skutecnejch hodnot tady jeste mam :-))))))))))))

 13. Leni napsal:

  Ono to nebude tak dlouho trvat a stejně se to všechno sesype. Zelené šílenství, migranti, koronavirus, všechno naráz. Ekonomiky už padají, všechno bude drahé, bude nedostupné zboží. A kdo si myslí, že pořád lidi sklapnou uši a budou zticha a všechno to snášet, tak je na omylu.

  • proud napsal:

   Zase se naucime skromnosti a hledani kvality co vydrzi..........uz je nacase :-)

   • proud napsal:

    Jen se obavam ze to nebude s rozumem a naporad,ale stadne,"na chvili" a bude to prave proto zbytecne bolet.Protoze ovcan je proste jenom debilni spotrebovavatel a po nem potopa,co hur,hovno z toho ma a dela blbce tem co maji a samozrejme na rozdil od nej zijou zdrave,coz mu pochopitelne na nos nevesej.

 14. Eschatolog napsal:

  kluci, zkuste hádat proč si první pastevec ohradil stádo a první zemědělec políčko, zkuste 2x :-)

  • proud napsal:

   Taky ohrazuju,aby neuteklo,a aby ho nerozhrabaly slepice :-)))).Ovsem ty ne,ty zas myslis jen na zlodejny a hlady :-)))))

   • Eschatolog napsal:

    nechtěl se dělit, s nikým :-)

    • proud napsal:

     Nerikal jsem to? :-))))))))))))))))))

     • Eschatolog napsal:

      poděl se proude s námi všemi o výsledky své práce hezky rovným dílem, vezmi svůj majetek sám a nakrm též hladové negerské krky, pokud ne, tak jsi jen pokrytec(ká) unda :-)

      • proud napsal:

       Povez mi jedinej aspon trochu normalni duvod proc bych to mel delat,ale muzu ti ukazat miliony jinejch co by to delat meli ;-). Napriklad Spanele,Francouzi,Portugalci,Britove............tech je vic a maji vic a lepsi moznosti i s patricnou motivaci :-).Presto to berou za spatnej konec,ten spravnej je migranty nalozit,odvizt zpatky domu a naucit je tam zit.A jinak,blbecku,ukaz to ty me,co rikas? ;-)

       • Eschatolog napsal:

        jenže já drahý proude nikde nehlásám pindy o komunismu jako ty, naopak každý za své, vskutku neakceptuji to, že mám živiti stokilové svině na ouřadech, aby se jim dobře dařilo posírat mi život, takže mi nepodsouvej svoje bláboly o rovnosti , pac a pusu

        • proud napsal:

         To ti tedy podsouvam,zcela otevrene,protoze jsi debil co me necte,ale hlavne debilne reje!!! Jinak bys vedel ze jsem nekde uplne jinde nez tvoje debilni fantazie a chraneni si tvyho jeste debilnejsiho zrejme podnikani,navic i chudobnyho,kdy delas kdekomu idiota............

        • proud napsal:

         Navic,moulo,ty sam jsi zarnej priklad onoho rozdelovani a jak to perfektne funguje az k sebezniceni lidstva........... Pisu k sebezniceni docela vazne,protoze pokud sledujes deni kolem sebe pak nemuzes nevidet onen obrovskej a zrychlujici se navrat zpatky na stromy v cele s prave takovejma imbecilnima eschatologama!

        • proud napsal:

         Na tohle se podivej,ta skola existuje od roku 1921 a porad funguje,neni o nicem jinym nez o tom o cem pisu.Je tam 100 lidi,ucitelu i zaku,kazdej ma stejne jeden hlas,hlasujou vsichni,tedy zadny skupiny,co se odhlasuje,to se taky deje.Nikdo nic nemusi.A funguje to.
         https://www.youtube.com/watch?v=B-0YNbTq2LQ
         A ja verim,ze kdyby vsechno padlo,tohle bude slapat dal,tam se naucis ze nemusis,ale chces a dokazes rozeznat ono spravny co chtit dobrovolne mas.A ted se milej siozide treba poser ;-)

        • proud napsal:

         Nicmene si myslim ze referendum s pripominkovanim a casem se seznamenim se s predmetem referenda a nejakej cas na rozhodnuti je mnohem lepsi reseni nez "hozeni do hluboky vody" a "uc se plavat".Ovsem to uz jsou veci ktery si rozhodne narod svou vetsinou sam,ale jako navrh se mi to jevi fajn.

 15. člověk napsal:

  kdo nebo co je to satan?

 16. proud napsal:

  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/drogy-osn.A190626_143922_domaci_vlc , a kde je nejaka podelana chripka,nebo koronarymicka....................jen u nas vystrilet vsechny ty zdrogovany srace a ty co jim to cpou,bude tu najednou habakuk mista,co tady tech zasrancu je!!!

  • proud napsal:

   Ovsem zase mame problem,ze u nas je podobnej ksindl chranenej a jeste se mu cpou invalidni duchody. Na Ameriku presto budeme jen nadavat,prestoze tam takovej hajzl strilej jako zajice a snazej se ty zmrdy zlikvidovat a svou zemi vycistit! Mimochodem je to celkem lukrativni job pro ty kdo neco umej a nebojej se. Ne jako u nas kdy se kazdej jinej nez polda takovymu blbymu ksindlu ma malem klanet!

  • proud napsal:

   Malokdo si uvedomuje jak je mrnvej narudek s takovymhle mnozstvim zavislejch a vyrobcu zranitelnej ve vsech smerech..........vazeni "prejslovani". Tim spis ze zdejsi ted uz jen babochlapi nemaj ani poneti o tom co je to vojenskej vycvik,nebo uz jen dat aspon nekomu pres hubu.Slecinky...............

   • .lak napsal:

    Jak to chceš udělat když sandokan a to jsem si stopnul na videu jich zabil 22. za 8. vteřin. :lol: Růčo fůčo

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!