Jak přelstít Koronavirus (COVID19)

merlin_170897688_a14ebbe8-c857-40c8-ba76-3eb796db86c1-articleLargeJak víme, první případy zasažení Koronavirem byly zjištěny někdy v listopadu 2019 v Číně. Stalo se tak ve městě Wu-Chan a Číňané zprvu považovali tržnici s mořskými produkty a se živými zvířaty za zdroj této infekce. Později se vyskytly i případy, které s tržnicí neměly nic společného a bylo nutno hledat dalšího pachatele. Postupem času padlo podezření na americké vojáky, kteří tam byli v říjnu téhož roku na „Vojenských letních světových hrách“ a uvažovalo se, že tam tento virus rozšířili. Vyjádřil se tak mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-Tien.

300 zástupců americké armády přiletělo 19. října 2019 do města Wu-Chan, aby se zúčastnili „Vojenských světových her.“ První případ Koronaviru se objevil záhy na to, 2. listopadu. Prý proto, že inkubační doba je 14 dní. Není ale jisté, jestli měli američtí vojáci vůbec zapotřebí vozit s sebou do Číny nějaké viry a tajně je tam rozšiřovat. Ve městě Wu-Chan se totiž nachází tajná vládní laboratoř na výrobu takových biologických zbraní jako je údajně Koronavirus sám.

Už SARS měl veškeré známky biologické zbraně a poukazovalo na to hned několik ruských vědců. Jak by potom jeho nová obdoba mohla být jiná? A rozšířit je to snadné, stačí použít aerosolový rozprach.

 

Politický režim v Číně

Je jasné, že stávající politický režim v Číně, stejně jako ten předešlý komunistický, censuruje veškeré informace a nedovoluje novinářům psát plnou pravdu. Veškeré zprávy jsou sledovány, kontrolovány a manipulovány v souladu s vládními záměry a značné, často si odporující změny jsou zaváděny v průběhu pouhých několika dnů bez ohledu na reakci veřejnosti. Ne že by to na západě a v jiných zemích bylo o mnoho lepší.

Takže se dá čítat s tím, že zprávy přicházející z Číny jsou často zkreslené. Ještě ke všemu vládní orgány zaměstnaly údajně 1600 censorů na internetu, kteří měli za úkol zadržet ty zprávy, které by nebyly v souladu s vládním programem. Lékař, který na mnohé nesrovnalosti mezi fakty a výmysly upozornil, Dr. Liu Zhiming, údajně zemřel 18. února na následky Koronaviru.

 

SARS a jiné chřipky

Co je to vlastně Koronavirus? Podle amerických patentových záznamů patří k tak zvané SARS (angl., Sudden Acute Respiratory Syndrome) skupině chřipek a jiných pandemických nemocí. Číslo patentu je 10130701. Podle popisu patentu je to virus s nízkou schopností vyvolat nemoc. Jak to, že se pak rozšiřuje takovou rychlostí a produkuje epidemii po celém světě? To ví snad pouze novináři a televize.

Nesmíme zapomínat, že jsme zažili už několik zastrašovacích akcí podobného druhu. Měli jsme tu:

 1. Nemoc šílených krav (Creutzfeldt-Jacob), začátkem 1990-tých let;
 1. Západonilskou chřipku, v r. 2003
 1. Ebola Virus, 2014;
 1. Zika Virus, 2016;
 1. Ptačí chřipku, 2005;
 1. SARS, 2003-2004;
 1. Prasečí chřipku, vysoce nakažlivou, 2009.

Pokaždé tisk panikařil a předpovídal nesmírné ztráty na lidských životech. Noviny „The Guardian“ volaly v r. 2005 do světa že Ptačí chřipka zabije asi 150 milionů lidí. Generální ředitel Organizace pro světové zdraví (WHO, World Health Organisation) Lee Jong-Wook hlásal na celosvětové konferenci v Ženevě, která se zaobírala Ptačí chřipkou, že celosvětové zasažení touto nemocí je nevyhnutelné a toto způsobí lidem nevyčíslitelná utrpení.

Americké noviny „New York Times“ považovaly Prasečí chřipku za pádný důvod pro paniku. A přitom v Anglii na tuto chřipku zemřelo 457 lidí ze 61,7 milionů obyvatel, což je poloviční množství roční úmrtnosti běžné chřipky.

A všecky tyto „strašlivé“ chřipky přišly a zase odešly, přestože byly často vyrobeny v prestižních vládních laboratořích (Ebola byla vyvinuta v laboratoři na biologické zbraně v Sierra Leone, kterou financuje George Soros a Bill Gates, číslo patentu je 20120251502 a jeho majitelem je americká vláda. Pokaždé bylo počítáno s obrovskými ztrátami na lidských životech a nic takového se nestalo.

Takže americký president Donald Trump měl asi pravdu, když řekl 10. března o Koronaviru, že „postupem času zmizí …“ Nejnovější zprávy z Číny to povrzují a má se za to, že epidemie tam už skončila. I když – jak již bylo řečeno – zbývá vědět jestli se tomu dá věřit.

 

Reakce na Koronavirus

Je jisté, že tak, jak celý svět zareagoval na Koronavirus je neuvěřitelné v mnoha směrech. Již 10 dní poté, co byl hlášen výskyt této nemoci, vyslali čínští a australští vědci do světa genetickou mapu tohoto viru. A o pár hodin později byly laboratoře po celém světě zaměstnány rozborem těchto informací.

Že by o tom věděli předem a byli na to připraveni? Hmm …

Jako náhodou, 18. října 2019 pořádalo Centrum pro zabezpečení zdraví (Center for Health Security) v New Yorku, které spadá pod světově-známou zdravotní instituci Johns Hopkins, simulaci napadení nějakým nepředpokládaným, ale vědecky možným nebezpečím. Této diskuze se zúčastnilo 130 vedoucích osobností z obchodu, z vlády a ze zdravotnictví. Číňané přizváni nebyli. Finance na tuto akci poskytli také George Soros a Bill a Melinda Gates. Tato akce byla odůvodněna tím, že dnešní svět prožívá zhruba 200 epidemických zásahů ročně a proto je nutno být připraveni na to, co přijde. Závěrečné usnesení této schůzky předpovídalo, že další epidemie způsobí obrovské množství onemocnění a ztrát na životech, ale může být současně počátkem ekonomického a společenského úpadku a krachu.

 

Příznaky nemoci

Jak se projevuje Koronavirus u lidí? Jeho příznaky jsou:

 • Zvýšená teplota nebo horečka;
 • Suchý kašel bez hlenu, často úporný;
 • Dýchací potíže, zkrácený dech;
 • Bolest na prsou a bolest ve svalech;
 • Popletenost, nevyrovnanost a únava;
 • Namodralá pokožka (z nedostatku kyslíku).

Typické příznaky obyčejné chřipky jsou tomuto popisu tak podobné, že lékaři mají potíže rozlišit jednu nemoc od druhé. Jak nám potom mohou předkládat k uvěření výskyt Koronaviru v číslech? Však taky jsou v těchto informacích podstatné rozdíly.

Problém je, že z Koronaviru se často vyvine zápal plic, ale to stejné se může vyvinout z obyčejné chřipky také. Obě tyto nemoci mají stejné dýchací potíže, často i přídavnou rýmu a zánět mandlí. Pátráním

v Číně se zjistilo, že asi 80% všech nemocných mělo velmi mírné příznaky a pouze 15% z nich bylo vážně postiženo a potřebovali hospitalizaci.

 

Úmrtnost na Koronavir

Úmrtnost na Koronavirus je odhadována některými zdroji informací na 1% všech případů, jinde je udávána jako 2.3%. To vyšší procento je založeno na studii, která zahrnovala 44,672 skutečných případů Koronaviru, zaznamenaných Čínským ústředím pro kontrolu a prevenci. Ohroženi jsou hlavně starší lidé a pak ti, kteří už mají nějaké další zdravotní potíže. Ale i z těch to prý přežije asi 80-90%, jak tvrdí „The Guardian.“

Srovnáme-li tato procenta s úmrtností na běžnou chřipku, dojdeme k překvapujícímu závěru. Podle lékařského výzkumu existují asi 4 druhy běžné chřipky: A, B, C a D. Naše pravidelně se vyskytující chřipky jsou zaviněny převážně viry A a B. Pouze virus „A“ může být rozložen na asi 198 různých druhů, jak hlásí americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC – Center for Disease Control and Prevention). Letošní chřipkové období, které údajně způsobuje hlavně virus „B“ se čítá od října 2019 (a ještě neskončilo) a již způsobilo pouze v Americe 9.7 milionů onemocnění, což vyústilo v 87,000 nemocničních ošetřeních a 4,800 úmrtí. Toto hlášení je ze 13. ledna 2020. Dává nám to 9.4% úmrtnosti.

Od ledna se situace samozřejmě změnila a současný stav nemocných a ohrožených pouze v Americe za stávající chřipkové období, který je Centrem CDC uváděn k 7. březnu 2020 je 36 milionů nemocných, 370,000 nemocničních ošetření a 22,144 úmrtí. To dělá 6.2%.

Odhad na celou chřipkovou sezónu v Americe na tento rok, datovaný 15. října 2019 byl: 34-49 milionů nemocných, 16-23 milionů lékařských ošetření, 350-620 tisíc nemocničních ošetření a 20,000-52,000 úmrtí. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že CDC služba nemá možnost podchytit veškeré chřipkové případy, ale postupuje pouze podle hlášení jednotlivých zdravotních institucí.

Celosvětově je odhadováno, že běžná chřipka zabije ročně kolem 646,000 lidí a miliony jsou nemocné.

To je samozřejmě mnohem horší situace než jakou nám předkládá Koronavirus.

 

Kde se nacházejí všichni ti Koronaviroví pacienti?

Podle nejnovějších informací Organizace pro světové zdraví (WHO) z tohoto týdne je nejvyšší počet nemocných hlášen z Číny a pak z Italie. Co se týče Číny, životní podmínky jsou tam hodně jiné než je známe my u nás. Jak říká Jason Stapleton, který situaci v Číně zná a taky tam víckrát byl, čínská města se nerozšiřují do šířky, ale do výšky. Čím dál vyšší domy dokážou ubytovat stále větší množství lidí, takže počet obyvatel na 1 km2 je běžně 186, (v průměru 150). Pro srovnání, Česká republika má 134 lidí na 1 km2. Kvůli vyšší hustotě obyvatelstva dochází k většímu znečištění ovzduší, nemoci se snadněji rozšiřují a hodně z těch, kteří tam cestují, přijedou pokaždé zpátky nachlazení.

Další důležitá informace se týká samotného města Wu-Chan. Toto není žádná vesnice, ale je to obrovské město, které má 11 milionů obyvatel. Srovnejte to s Prahou, která má 1,3 miliony lidí.

wuchan

Wu-Chan město, Zdroj: Google maps

Co se týče Itálie, ta má údajně rekordní množství starých lidí. S přílivem nezákonných emigrantů z celé Afriky ve skutečnosti nevíme kdo tito zasaženi Koronavirem jsou. Jsou to Italové, anebo tito přivandrovalci? Nemluvě o tom, že ti, co přišli odjinud tam mohli tuto infekci přinést.

 

Uzavření hranic

Amerika si právě začala uvědomovat nebezpečí, které způsobuje současná nesmyslná emigrace a ve včerejších „New York Times“ oznámili, že hodlají zamezit přílivu nezákonných emigrantů, protože v záchytných centrech, kde jsou drženi, se lavinovitě šíří Koronavirus. Když tam se lavinovitě šíří virus, tak v Italii je to určitě to stejné, ne-li horší.

Rusko, které má dobře hlídané hranice má případů nakažení velmi málo a úmrtí žádná (stav 19.3.2020). Stejně tak Mongolsko, které okamžitě uzavřelo hranice a dnes má jeden jediný případ a žádné úmrtí. Singapur rovněž uzavřel hranice s okolním světem a výskyt chřipky okamžitě klesl. I v Číně je údajně minimální množství nových případů od té doby, co zavřeli hranice. Takže to vypadá, že Koronavirus je do země dovezen hlavně zvenčí. Ale i kdyby Italie chtěla zabránit přílivu cizinců do země, určitě jí to EU společenství zakáže, jak odhaduje Paul Joseph Watson.

Něco jiného ovšem je, když Česká republika uzavře hranice s Německem – odtud nám nic nehrozí. Němci nám chřipku importovat nebudou. Kde by ji vzali? Vždyť oni sami jsou oběť, stejně jako jsme my. Vnitřní evropské hranice jsou pouze pomyslné, většinou je netvoří nějaká podstatná překážka jako třeba řeka, nebo Himaláje. A jak řekla Angela Merkel zcela veřejně, je očekáváno že 70% Němců, což je víc než 55 milionů lidí, tuto chřipku dostane. Je to předpověď, anebo plán? Viz dále.

 

Vyčíslení postižených Koronavirem a počet úmrtí

Internetová stránka Organizace WHO hlásí následující čísla v jejich současném (stav 19.3.2020) vyčíslení účinku Koronaviru z tohoto týdne (číslo 56)18:

Souhrnný Nové Souhrnný Nová
Země počet počet
případy úmrtí
postižených úmrtí
Čína 81077 29 3218 14
Korejská republika 8236 74 75 0
Japonsko 814 34 24 2
Italie 24747 3590 1809 368
Španělsko 7753 2000 288 152
Francie 5380 911 127 36
Německo 4838 1043 12 4
Švýcarsko 2200 841 13 2
Anglie 1395 251 35 14
Rakousko 959 159 1 0
Česká republika 298 84 0 0
Slovensko 61 17 0 0
Maďarsko 39 7 1 1
CELKEM, SVĚT 167515 13903 6606 862

Takže jak se tato čísla srovnávají s důsledky obyčejné běžné chřipky, která každoročně postihne miliony lidí po celém světě a zabije jich zhruba 646,000?

 

Jiné epidemie a jiné příčiny úmrtí

A co tak Asijská chřipka z roku 1957, která byla údajně zaviněna „A“ virem a způsobila 1-4 miliony úmrtí po celém světě? Hong Kongská chřipka z roku 1968 způsobila další 1-4 miliony úmrtí.

Náhlý výskyt tuberkulózy v r. 2017 postihl 10 milionů lidí a zabil 1.6 milionů. A jako vždycky, Asiati byli nejvíc postiženi (35.3%), po nich následovali španělsky- a portugalsky-mluvící obyvatelé Jižní Ameriky (29%), pak přišli černoši a Afričané (19.9%) a po nich běloši (11.9%). Není to zajímavé?

Tak zvaná Španělská chřipka z roku 1918 způsobila mezi 50 miliony až 100 miliony úmrtí. Asie byla touto chřipkou postižena 30x víc než zbytek světa. Dnes už se ví, že tato chřipka byla způsobena očkováním, ale nikde se o tom moc nemluví.

V Americe zemře každý den 100 lidí v autonehodách a nikomu to nevadí. V Evropě je to 235 lidí denně a taky to nikomu nevadí. V Americe zemře 128 lidí denně na předávkování drogami a nikomu to nevadí. V Evropě je jich asi 25 denně a taky to nikomu nevadí. A najednou takový povyk kvůli jakési chřipce.

Mnoho dalších úmrtí je způsobeno užíváním farmaceutických drog, o kterých se schválně nikde nemluví, aby kšefty mohl pokračovat pořád dál, do nekonečna. Vezměte v úvahu následující (veškeré informace se týkají pouze Ameriky, protože ty stejné informace pro Evropu nejsou snadno dostupné):

 • Paralen (acetaminofen) je považován za nejnebezpečnější drogu, která byla kdy vyvinuta, protože dokáže způsobit nekrosu jater i když je brán v doporučovaném množství. Způsobuje ročně asi 56,000 nemocničních ošetření a kolem 500 úmrtí, což je číslo asi značně umírněné.

V lidském těle se acetaminofen změní na cannabinoid (od cannabis, marihuana), což nemusí být vůbec žádoucí. Acetaminofen absolutně nesnáší přítomnost alkoholu a spolu s ním je smrtelný i v  daleko menším množství než je předepsaná dávka.

 • Warfarin (na ředění krve) způsobuje asi 15,300 krvácení do mozku (mozková mrtvice) ročně. 76% zasažených pacientů nikdy nezíská své předešlé pohybové a vyjadřovací se schopnosti.
 • Ibuprofen je odhadnut na 16,000 úmrtí za rok a 100,000 hospitalizovaných. Tato látka se v těle hromadí a při patřičné akumulaci proděraví střeva. Žádný zákrok proti tomuto nefunguje, takže se dá předpokládat, že i těch 100,000 hospitalizovaných jsou na smrtelné posteli.
 • Prozac a jiné léky proti depresi – skoro všichni současní vrahové, kteří stříleli po dětech ve školách, po lidech na ulici a v obchodech, nebo po americkém presidentovi Reaganovi je v nějaké formě užívali. Tyto látky vyvolávají sklony k sebevraždě a mají na svědomí asi 27,000 úmrtí ročně, což dělá 22.6% všech uživatelů.
 • Vioxx (také Ceoxx, Ceeoxx, Rofecoxib, Arcoxia), je další, ne-steroidní, proti-zánětlivá látka (NSAID-Non-Steroidal, Anti-Inflammatory drug) na úrovni Ibuprofenu a Paracetamolu a Voltarenu, způsobovala srdeční mrtvice a zabila asi 500,000 Američanů a miliony jich potřebovaly lékařské ošetření, než byla odstraněna z trhu. Pár let ale uplynulo a Vioxx je zpátky – ať je to dobré či zlé.
 • Digoxin (digitalis, na srdeční potíže, poruchy srdečního rytmu), 53.5% všech mužských a 67% ženských uživatelů tohoto léku přijatých do nemocniční péče mělo veškeré příznaky srdečního kolapsu. Digitalis má dlouhý „polo-život,“ což znamená, že se může v lidském těle hromadit a pak má smrtelné následky.
 • Voltaren (Diclofenac) byl v Anglii a v Kanadě prohlášen za velmi nebezpečný a je snaha stáhnout ho z trhu. Voltaren poškozuje ledviny, způsobuje vysoký krevní tlak a srdeční nebo mozkové mrtvice. Možnost srdeční mrtvice je o 40% vyšší než u neuživatelů a úmrtnost je odhadována na 8.3%.
 • NyQuil, populární prostředek proti nachlazení a chřipce, funguje opravdu jako zázrak. Je běžně k dostání, bez předpisu a s ním přijde i malý kelímek na dávkování. Ale celá lahvička obsahovala takové množství acetaminofenu spolu s alkoholem (viz dříve), že ty 3 dcl byla smrtelná dávka.

Nemluvě o tom, že veškeré farmaceutické drogy jsou pouze na odstranění příznaku a původ nemoci neléčí. Tím pádem jejich užíváním si každý z nás pouze zvyšuje potřebu pro další a další falešné pomůcky tohoto druhu. V Americe tyto farmaceutické drogy zabijí asi 140,000 lidí každý rok.

 

Je Koronavirová chřipka vážná nemoc?

Nechci ale zlehčovat výskyt Koronaviru na něco zanedbatelného. Když někdo tuto chřipku dostane, tak ho to těžce postihne, stejně jako každá jiná chřipka. Moje sousedka ji dostala a pár dnů na tom byla opravdu špatně. Ale dnes, o 2 týdny později, už zase běhá po zahradě a okopává rostliny. Je jí 63 roků.

Dvě dívky z Prahy popisují jejich případ Koronaviru v následujícím videu: http://www.nwoo.org/2020/03/18/jak-jsme-prisly-ke-koronaviru-a-jak-to-zvladame/

 

Nedostatek toaletního papíru

Je možná trochu k smíchu panika, která se s tolik popularizovaným výskytem Koronaviru vyskytla. Ze všech věcí co existují, proč právě toaletní papír zmizel z polic všech obchodů po celém světě? Neseženete ho nikde, ani v Evropě či v Americe. Někteří ho zkoušejí prodávat pomocí inzerce a vůbec nikdo nechápe proč k něčemu takovému došlo.

Na Facebook dal někdo zprávu, že obchody stáhly toaletní papír kvůli tomu, že vnitřní, tvrdá rolka je vyráběna v Číně a jsou prý obavy, že obsahuje viry. Nic hloupějšího asi nejde vymyslet. Nejen že by viry nepřežily živé ani samotný transport, ale ještě navíc, když dnes skoro všecko máme z Číny, co dalšího by mělo být staženo z oběhu?

Mnozí se snaží obhájit obchody a tvrdí, že lidé sami skoupili veškeré zásoby a to proto, že vlastnit dostatečné množství toaletního papíru jim dává větší pocit bezpečí. To je samozřejmě další nehorázná hloupost. Že by lidé, kteří jsou vystaveni panice nemysleli na základní životní potřeby jako je jídlo a pitná voda, ale starali se o toaletní papír? To je holý nesmysl. Je to málem srovnatelné s tím, že topící se člověk bude přemýšlet o tom, jaké si koupí další auto.

Ale našli se i takoví, kteří tyto tvrdé vnitřní rolky prodávají na eBay – je to snad výsměch, anebo ironie?

 

Je nějaký záměr za nedostatkem toaletního papíru?

Co když je i za tím nějaký záměr? Nebylo by se čemu divit, kdyby z toaletního papíru bylo možno vyrábět třeba střelný prach, ale to není ten případ. Může za tím být snaha vytvořit více pracovních příležitostí pro opraváře odpadového vedení a čističek odpadních vod, které se budou zanášet používáním náhražkových materiálů ve formě novinového papíru nebo kuchyňského papíru. Anebo snaha o snížení kulturní úrovně obyvatelstva. Je také možné, že se čítá s tím, že když nebudeme dodržovat hygienické zásady, může nás onemocnět chřipkou a čímkoliv jiným mnohem víc.

Touto dobou už možná hodně lidí zapomnělo na obrovský požár, který byl ve městě Elmwood Park ve státě New Jersey v Americe. V lednu 2019 tam shořela do základů firma Marcal, která zaměstnávala asi 500 lidí a dodávala papír do velké části Ameriky. 31 z jejich 36ti budov byly totálně zničeny požárem, spolu se zásobami papíru a veškerým vybavením. Policie potvrdila, že požár by záměrně založen, ale do dnešního dne se jim nepodařilo vypátrat pachatele. Dnes je již vyšetřování uzavřeno.

marcal

Hořící továrna Marcal na zpracování papíru v Americe

Kdoví kolik takových dnes již zapomenutých požárů bylo celosvětově založeno pachateli neznámými pouze na to, aby dnes mohli způsobit nedostatek toaletního papíru?

 

Falešný prapor

Myslím, že touto dobou vás začíná napadat PROČ doopravdy tenhle další „falešný prapor“ ve formě Koronaviru vůbec vznikl. Proč udělal tisk a televize epidemii z něčeho, co je možná zanedbatelné? Co byl ten pravý důvod pro tuto paniku? Proč jsou zavřeny hranice, firmy a instituce a zásobování je málem horší než žádné. Pomalu jsou zavírána i lékařská zařízení a to kvůli nedostatku ochranných prostředků a desinfekce, plus funkčních respirátorů a podobného vybavení.

A ať je to skrýváno a maskováno jak chce, tak ve skutečnosti dnes máme v České republice téměř stanné právo!

Jsme snad ve válce? S kým, jak a proč? Kdo nás do ní uvrhl? Kdo se podílí na tom, že i naše vláda skáče jak západní mocipáni pískají? Copak nemají vlastní oči a uši a hlavně rozum, který dovede vytřídit jednotlivé informace a vybrat z nich čistou pravdu?

 

Pomsta Číně?

Mnozí usuzují, že Koronavirus má hodně co do činění s americkým embargem Číny. Američané nejenže podstatně zvýšili dovozní poplatky na čínské zboží, ale i všelijak jinak zkoušejí Čínu zbavit od jejich příjmů. Nakonec výskyt Prasečí chřipky dokonale zničil čínskou produkci vepřového masa. Výskyt Ptačí chřipky zdecimoval jejich produkci kuřat. Výskyt Koronaviru měl záhadně stejné časování jako Hong Kongské pro-demokratické protesty, které byly podle některých placeny a vyvolány americkými organizacemi NED (National Endowment for Democracy) a CIA. Další shoda byla spatřena v tom, že první onemocnění Koronavirem vypukla těsně před tím, než NED začal podporovat a trénovat čínské Uyghurské Muslimské extremisty.

V březnu 2019 přišla do Číny záhadná zásilka nesmírně nebezpečných virů z kanadské biologické laboratoře. Kanaďané tvrdili, že viry poslali za účelem pomáhat výzkumu veřejného zdraví a že na tom není nic neobvyklého. Přesto, Číňané si stěžovali. Kdyby to byla běžná zásilka, proč by to potom posílali tajně a aniž by o tom předem uvědomili čínskou vládu.

A přitom Čína dělá co může aby pomohla světu s touto epidemií. Rozváží všude kde je zasažení léky, do Italie přivezla i lékaře a ze všech sil se snaží pomáhat. Buďme za to Číňanům vděčni.

 

Ekonomická situace Číny

Po stránce ekonomické, Čína na tom není zdaleka tak závratně jak se může na první pohled zdát. Čínský veřejný dluh je zhruba 6 bilionů v amerických dolarech. To znamená šestka a za ní 18 nul: 6,000,000,000,000,000,000.

To je naprosto nepředstavitelný obnos a zrovna tak je nesplatitelný. Podívejte se sami, jak vypadá JEDEN bilion v amerických sto-dolarových bankovkách, naskládaných na sebe. Ten malý červený flíček v levém rohu je stojící člověk.

bilion

Celá dlouhá léta komunistických finančních manipulací v Číně zbavily tento stát potřebných finančních prostředků. Jejich očekávaná prosperita je hnala k tomu, aby budovali celá nová města pro nově příchozí pracovní síly – města, která dnes chátrají a potřebují nutně další údržbu, na kterou nejsou peníze.

Možná proto navštívil čínský premiér Xi Jipin spolu s hlavními zastupiteli čínské vlády zhruba před rokem Monako, kde měli rozhovor s Princem Albertem II., což běžná media skoro nikde nehlásila. A přitom toto je zástupce druhého největšího světového ekonomického celku, který se dostavil spolu s jeho vládním doprovodem na schůzku s hlavním představitelem jednoho z center dnešního finančního světa. Opomenout takovou důležitou zprávu je trestuhodné.

Co asi chtěla Čína od těchto nesmírných boháčů, jejichž země s pouhými 30,000 obyvateli má všeho-všudy rozlohu 1.6 km2 získat? No co jiného než … To je přece jasné.

Internetová stránka „The Unz Review“ dokonce tvrdí, že stejně jako Čína, celý svět je kvůli současnému globálnímu podvodnému a lichvářskému finančnímu systému na pokraji kolapsu. Jejich názor není originální, dokonce i papouškovská veřejná media toto ví a údajně proto ze všech sil tlačí Koronavir jako hlavní světovou událost, aby si nikdo nevšiml, že celý globální finanční systém se hroutí.

 

Důvody pro odvedení pozornosti celosvětovou panikou

Jsou ale ještě jiné možnosti, proč přebral Koronavirus pozornost celého světa a proč tento ubohý trik byl na nás opět použit. Americké noviny „New York Times“ vydaly zrovna včera zprávu, jak je důležité aby se lidé společensky distancovali jeden od druhého a takřka „seděli doma.“ Záměr je jasný, nechtějí aby se lidé setkávali, aby spolu mluvili, přicházeli na jiné názory, na jiná různá řešení a důvody. Aby vedli diskuze, aby je napadaly další okolnosti a aby se i jaksi bavili. Nechtějí aby se lidé spojili a smluvili. Ne, dnes se od nás chce abychom seděli doma, pokud možno sami a mysleli pouze na tragedii, která nás postihla. Možná to chtějí proto, aby nás mohli ještě nadále zpracovávat pomocí televize.

Tuto snahu o osamocení lidí můžete vidět v Americe již celá desetiletí: na příklad v barech, tam se nemluví. Každý bar je dominován televizí a k ní se neustále upírají zraky všech popíjejících, ať už je přenášený pořad zajímá, či ne. Ono totiž není moc jiného co dělat, televize překřičí každou diskuzi a na obrazovce je to v barvách a ještě se to hýbe!

V obchodech v Americe hraje neustále hudba, takže opět, na diskuzi nezbývá místo. V mnohých restauracích a veřejných jídelnách je to to stejné a ještě do toho hučí buď klimatizace, nebo ventilátory. V knihovnách se musí mlčet, aby člověk nerušil ostatní. A jak moc toho namluvíte např. na nádraží, na ulici, ve výtahu, nebo v parku, kde do vás pořád někdo vráží, odsunuje vás stranou, nebo o vás zakopává, či přejíždí kolem na motorce?

Toto může být jeden z důvodů. Ty další jsou ještě míň radostné:

 • Po celém světě se lidé začínají bouřit a protestovat proti tomu, jak je s nimi zacházeno. To nejsou jen Žluté vesty, takových drobných potyček je celosvětově hojně. To, že nejsou v mediích podchyceny je něco zcela jiného. Když se v roce 1990 Amerika rozhodla napadnout Irák, protestovaly před Bílým domem statisíce lidí. V tisku a v TV o tom nebyla ani zmínka.
 • Každý takový útok proti lidem či proti národu sloužil vždy jako záminka k dalšímu omezení občanské svobody. Veškerá lidská práva musí pak ustoupit do pozadí a zůstávají pouze povinnosti, zákazy a příkazy, stejně jako ve válce. Toto se už začíná projevovat v Americe i přesto, že je tam méně než 100 obětí této „epidemie.“ President Trump vyhlásil status ohrožení a chce karanténovat (věznit) všecky, u kterých by bylo podezření, že tuto infekci mají. Jak budou tito lidé vybírání? Namátkově, nebo podle nějakého tajného seznamu?
 • Mají být vytvořena záchytná centra (koncentrační tábory) pro ty, kteří budou označeni jako nemocní.
 • Vlády budou mít možnost zkonfiskovat celá území, která budou prohlášena za zasažené

Koronavirem, bez ohledu na pravdivost tohoto tvrzení a bez ohledu na odpor současných majitelů těchto částí světa.

 • Zakázky na nápravu všeho co se v kritickém období zničilo a porouchalo budou pak uděleny přátelským nebo spřízněným firmám a podnikatelům, a také těm, kteří podporují tu kterou volební kampaň.
 • Naprosté zničení světové ekonomie, protože každý den celosvětového stanného práva nese své následky na obchodě, na výdělcích, na kulturním životě a na všem ostatním. Aerolinie se již potápí a místa, která závisí na turistickém ruchu rovněž tak. Jak si můžeme myslet, že takový menší podnikatel, na jehož dodávkách smluvně závisí jiná firma toto může zvládnout. Dovedeme si představit ty pokuty a sankce, které ho čekají při opožděném dodání zboží? Jak to mají zvládnout dodavatelé těch produktů, které se časem snadno kazí a je naprosto nutné je zavčas doručit do obchodů? Kdo ponese jejich ztráty?
 • Je zjevné, že se blíží podstatná celosvětová krize a naši mocipáni by neměli koho za to vinit. Proto přišli s epidemií. Lidé, kteří jsou zachváceni neúměrným strachem snadno podlehnou každé nemoci co jde kolem. Nakonec, my všichni máme všechny ty bacily, bakterie a viry už teď na sobě. Záleží pouze jestli k nim přidáme dávku stresu, který jim umožní se vyvinout.
 • Takto oslabená a často hladovějící populace začne brzy volat po lepším řešení a po lepším vedení. Přesto, že se mohli nakrásně poučit jak moc vedení jednotlivých národů utrpělo tím, že se Evropa sjednotila pod jednu nevolenou vládu, budou souhlasit i s celosvětovým diktátorstvím. Politická paměť je velmi krátká.
 • A budou souhlasit třeba i s válkou. Postupem času bude odhalen nějaký zločinný element, který to údajně všecko způsobil (i když se nakonec ukáže, že to nebyla pravda) a tomu se vyhlásí válka. Rozhořčený zbytek světa se s nadšením přidá a máme tady 3. světovou válku, vysněnou všemi mezinárodními finančníky a podnikateli. Tito volají po válce už dlouho a neví jak zařídit aby ji dostali. To proto, že válka je pro mezinárodní finance a nadnárodní podnikatele ten nejlepší obchodní tah a zdroj příjmů. Na lidských životech jim v jejich chamtivosti nezáleží, jejich děti do války v žádném případě nepůjdou. A tak naši mladí muži a mnohdy i děvčata půjdou utrácet své drahocenné životy za bandu starých, zvrhlých příživníků. Pod záminkou patriotismu je naženou zabíjet druhé kvůli vlastnímu zisku a obohacení.
 • Další možnost je, že nás chtějí celosvětově „prověřovat“ jestli na sobě nenosíme Koronavir. Tyto prověrky mohou být nejen nebezpečné, ale ještě mohou sloužit jinému, skrytému účelu. Nejen že určitě nejsou schopni rozlišit běžnou chřipku od Koronaviru, ale podle mého názoru ani nejsou schopni rozpoznat běžnou chřipku v jejích počínajících fázích. To, že by kteroukoliv z těchto chřipek dovedli opravdu vyléčit se ještě nestalo. Všichni nemocní se buď uzdravili sami, nebo podlehli.
 • A korunu toto všecko dostaneme když si uvědomíme, že se jedná o další tah ve snaze o vylidnění světa. Ano, pokud to nevíte, tak naše tajné vládnoucí elity si myslí že nás lidí je tady moc a že jim ujídáme z jejich stolu. Však nás taky nazývají „zbytečnými jedlíky.“ Jejich plánem je snížit celosvětovou populaci zhruba na 1/10 toho, co je teď. A tak nás budou očkovat. Očkování je nenápadné, většina lidí, zpracovaná televizí opravdu věří, že očkování pomáhá proti nemocem, což je sprostá a milionkrát prokázaná lež a rádi si nechají naočkovat cokoliv.

 

Očkování

Očkování je ten nejhorší způsob obrany proti jakékoliv nemoci, protože nefunguje a ještě navíc ohrožuje zdraví očkovaného člověka dodáváním škodlivých látek. Malé množství nebezpečné látky nevyburcuje imunní systém a nepodpoří ho k sebeobraně. Naopak, cizí živé organismy náš imunní systém napadnou a postupně zničí. A to ještě nevíme, jestli opravdu je v každém očkování účinné látky tak málo jak říkají a už vůbec nevíme co dalšího je tam přidáno a jak moc škodlivé to je.

Nezdá se vám podivné, že celá královská rodina v Anglii se nikdy nenechává očkovat a v případě onemocnění používají výhradně homeopatické léky nebo byliny.

Bill Gates, známý americký milionář, který zbohatl na Windows, se už mnohokrát vyjádřil v tom smyslu, že lidí je příliš mnoho a proto je nutno naši Zemi vylidnit. Nezdá se ale, že by měl nejmenší snahu začít sám od sebe. Za ideální prostředek na vylidnění Země považuje právě očkování. Posílá očkování do celého světa, Africe zařídil AIDS, Ebolu a kdovíco dalšího. V současné době prohlásil, že jeho Nadace bude věnovat 100 milionů dolarů na boj proti Koronaviru ve formě očkování. Vidíte, jak moc jste ty Windows přepláceli, když tenhle chlap na to má a nikde mu to chybět nebude?

Dr. Andrew Moulden z Kanady, dlouholetý odpůrce očkování přišel na to, co ve skutečnosti každé očkování způsobí a napsal o tom knihu s názvem „Každé očkování způsobí škody“ (Every Vaccine Produces Harm). Očkovací látka spolu s přídavnými chemikáliemi (kterých je tam hojně) zahustí momentálně krev natolik, že z ní vytvoří želatinu. Taková krev samozřejmě neproudí a když tento stav trvá déle, srdce selže a člověk nebo dítě zemře. Je mnoho takových případů, ale opět – o těch nás

v mediích informovat nehodlají. Většinou krev po chvíli opět zřídne a začne proudit, ale tím to nekončí. Toto se může opakovat ještě mnohokrát a není předvídatelné kdy, aniž by bylo předem možno zjistit jak dlouho budou jednotlivé intervaly kdy je krev ztuhlá, trvat.

To je důvod, proč lékaři ještě dnes nepřišli na tu strašnou škodu, kterou každé očkování způsobuje. Oni totiž nejsou schopni měřit nepohybující se krev. Na to prostě nejsou přístroje a až člověk zkolabuje a zemře, to pak už žádná krev neproudí, takže není co pátrat. Někteří podlehnou až doma a to už pak vůbec není kontrola proč se tak stalo. Povídá se, že každý, kdo si nechá dát očkování proti chřipce 5x po sobě, má Alzheimera na stáří jistého.

Dr. Moulden poznal očkované děti podle temných kruhů pod očima; všecky je mají. Dokázal v mnoha případech vyléčit i Down syndrom a autismus, obojí způsobené očkováním. Taky zjistil, že žádná očkování nejsou testována na následky, které způsobují. Laboratoře jednoduše vyvinou jednotlivé látky a rozešlou je lékařům a do nemocnic. Nic z toho není vyzkoušeno, o následcích jsou jen dohady. Takže se stalo, že bylo dáno do oběhu očkování, které mezi jinými státy obdržela i Česká republika a které nikdo nepřezkoušel. Naši lidé ale byli správně podezřívaví a napřed naočkovali fretky, které všecky zahynuly. Očkování totiž obsahovalo virus Prasečí chřipky, PCV1 a PCV2.

Dr. Moulden přišel na další podstatný důvod proti očkování a zmínil se o svém nálezu před známými někdy koncem roku 2015. Připravoval spis, který měl jeho nový objev popsat. Do dvou týdnů byl mrtev; bylo mu 49 let. Příčina smrti nebyla nikdy zveřejněna, aniž by po ní bylo pátráno. Stejně tak nebyla provedena pitva mrtvoly. Farmaceutický průmysl si prostě nemohl nechat ujít ten mnoha-miliardový zisk, který mu očkování a očkovací látky přináší.

 

Snížení počtu lidí na Zemi

Vylidnění naší Země je opravdu v plánu těchto mocipánů a k tomuto účelu chtějí použít „nehlučné zbraně pro tiché války,“ jak říkají. Návod na provedení tohoto záměru byl nalezen na internetové stránce NASA. Sice tam byl jen pár dnů a pak zmizel, ale mnozí si ho stačili stáhnout a přečíst. Tento dokument je v Angličtině a můžete ho najít zde: "Silent Weapons for Quiet Wars" Je to návod na to, jak má být tento program proti nám zaváděn do provozu již v roce 2025, což je za pět let.

Do té doby bude zřejmě používán jiný plán, jehož směrnice byly uvedeny na jiné internetové stránce. Nejsou to přímo směrnice, ale spíše návod na to, kolik obyvatel má ve které světové zemi v roce 2025 zůstat. Seznam zahrnuje všecky národy světa. Několik vybraných ukázek je uvedeno níže.

Není ovšem jisté, z jakých lidí se bude plánovaná populace v roce 2025 sestávat. Budou to původní obyvatelé té či oné země? Anebo to budou přivandrovalí Afričané a Arabové a jejich míšenci? Jakým způsobem bude docíleno často drastické snížení počtu lidí? Nesmíme zapomínat, že do roku 2025 nám zbývá už je pouhých 5 let!

 

Země Populace v r. Populace v r. Procento
2017 2025 změny
Anglie 65,650,000 14,517,860 - 78%
Amerika, Severní 326,620,000 99,553,200 - 70%
Česká republika 10,670,000 9.873,060 - 7%
Francie 67,100,000 39,114,580 - 42%
Italie 62,140,000 43,760,260 - 30%
Maďarsko 9.850,000 9,378,040 - 5%
Německo 80,590,000 28,134,920 -65%
Polsko 38,480,000 33,230,780 -14%
Rakousko 8,750,000 6,215,000 -29%
Srbsko 7,110,000 5,966,200 -16%
Slovensko 5,440,000 5,078,180 -7%
Španělsko 48,960,000 27,763,280 -43%
Švýcarsko 8,240,000 5,342,540 -35%
Zdroj: Deagel.com

V některých státech je ale plánováno i zvýšení populace. Jsou to státy jako Albanie, Alžír, Angola, Bangladeš, Čile, Egypt, Honduras, Keňa, Libanon, Maroko, Peru, Samoa, Sudán, Uzbekistan a podobné.

 

Je vůbec něco proti chřipce?

Jak již zmíněno, žádné očkování nefunguje. Ale je tu něco co by nás ochránilo proti chřipkám?

Ano, je a není toho málo. Skvělý kanadský prostředek proti každé chřipce, zápalu plic a podobným onemocněním je ohřát mléko až k bodu varu, odstavit a přidat nastrouhaný česnek. Dobře promíchat a nechat mírně zchladnout. Jakmile to jde, vypít, pokud možno pěkně teplé. Ti, kterým by česnek v mléce vadil, ať si ho zcedí.

Homeopatická medicína rozeznává šest druhů chřipek, proti nimž působí skvěle následující homeopatické léky: Gelsemium, Belladonna, Bryonia, Ars.Alb., Nux Vom., Rhus Tox., Aconite a možná i Baptisia. Každá z těchto látek má vliv na určitý druh chřipky, podle popisu příznaků. Homeopatické přípravky jsou tak slabé, že je můžeme brát i všechny zaráz a nikdy nám z nich nic nebude. Když nepomůžou, tak prostě nezaberou. 12x ředění je naprosto spolehlivé a někdy se ředění 30x ukázalo ještě účinnější.

Ředění homeopatických přípravků je jednoduché. Ředění C znamená jeden díl účinné látky na 99 dílů neutrální látky, třeba vody nebo mléčného cukru. To je ředění C1. Jeden díl této naředěné látky na 99 dílů neutrální látky je C2 a tak dále. Ředění D1 je jeden díl na 9 dílů neutrální látky atd.

Další účinný homeopatický prostředek je přímo chřipka sama a je ho potřeba koupit co nejnovější vydání, protože to obsahuje všecky současné druhy chřipek. Jmenuje se Oscillococcinum a je běžně prodáván v lékárnách i u nás. Spolehlivě funguje proti chřipce, mohu to potvrdit z osobní zkušenosti.

Snad největší zásobu homeopatických přípravků má firma Ainsworths v Anglii a mohou smíchat i několik přípravků dohromady v jeden, podle přání.

S lékem proti Koronaviru a jiným chřipkám přišli Japonci. Jmenuje se Favipiravir25 a osvědčil v pokusech i proti běžné chřipce, proti Západonilské chřipce, proti žluté horečce a jiným nemocem dnešní doby.

Současné vydání novin „New York Times“ oznamuje, že existuje skoro 70 různých léků proti Coronaviru. Mezi ně patří antibiotika a pak chloroquin, což je látka, která dokáže zničit jednobuněčné parasity, kteří způsobují malarii. Zcela nečekané léky se ukázaly být haloperidol, používaný na léčbu schizofrenie a Metformin, který berou lidé s cukrovkou skupiny 2.

 

Mikrovlny?

Jako poslední je třeba se zmínit o zprávě, kterou publikovaly noviny „New York Times“ 4. března 202026. Jednalo se o velkou výletní loď, která se vracela z Havaje do Kalifornie a která byla zadržena blízko San Francisca a držena v karanténě. Vyskytlo se totiž podezření, že se na lodi nacházejí nemocní Koronavirem. Jak se tam tento vir dostal, těžko říct, možná ho cestující chytili někde v přístavu, kde vystoupili na pevninu, ale možná také ne.

vylet

Dana Ashlie dala na internet video, kde celou situaci velmi schopně vysvětluje. Onemocnění Koronavirem většinou začíná horečkou a pak se dostaví suchý kašel, ve kterém není hlen. Nemocní se také dusí a lapají po vzduchu. Když jde o zápal plic, tak je s kašlem vždycky spojen hlen a dokonce podle jeho barvy můžeme určit ve kterém stadiu nemoci se pacient nachází. Při zápalu plic se také někteří pacienti dusí a trpí nedostatkem kyslíku, což je zaviněno tím, že hlen a voda v plicích zamezují krevnímu hemoglobinu aby na sebe vázal kyslík ze vzduchu. Je podivné, že u Koronavirové chřipky, kdy je kašel suchý, kdy plíce neobsahují žádný hlen, který by zabraňoval vstřebávání kyslíku, jeví pacienti stejné příznaky jeho nedostatku, jako je lapání po vzduchu a namodralá pokožka. Co způsobuje to, že u tak zvané „Koronavirus chřipky“ není krevní hemoglobin schopen na sebe vázat kyslík?

 

5G, neboli 60 GHz v Číně

Co nám Číňané neřekli v souvislosti s touto nemocí, ale co bylo hojně publikováno jindy a jinde je zavedení 5G systému v Číně. Již v r. 2018 se Číňané rozhodli zavést 5G po celé zemi a Wu-Chan mělo být to první město, které tímto pokrokem mělo být poctěno. První zkušební provoz byl naplánován přesně na Vojenské světové hry v listopadu 2019. Do r. 2020 měla být 5G, neboli 60 GHz síť protažena do všech koutů města. Nemocnice byly vybaveny touto novou technologií jako první.

Už v r. 2015 poslalo více než 200 vědců ze 41 různých zemí zprávu do OSN, kde varovali před použitím 5G technologie, kterou označili jako velmi nebezpečnou pro lidi a pro přírodu. OSN nereagovalo a v r. 2019 to bylo 26,000 vědců, kteří se zasazovali za zrušení 5G technologie a označovali ji za nesmírně nebezpečnou. Ani ti se nedočkali odpovědi.

5G má zcela specifický vliv na živý organismus. Tak jako mikrovlnná technologie 2.4 GHz má značný vliv na vodu, která na jeho vlny reaguje zvyšováním teploty, stejným způsobem uplatňuje 5G, neboli 60 GHz technologie svůj vliv na kyslík. 2.4 GHz mikrovlny ohřívají potravu částečně tím, že působí na molekuly vody, které roztočí natolik, že vydávají teplo. U kyslíku je to trošku jiné. Každá kyslíková molekula má dva atomy kyslíku a tyto se spolu dělí o některé elektrony. 5G technologie působí na tyto elektrony tak, že je roztočí, čímž se stanou pro lidský organismus nepoužitelné.

Při vdechnutí vzduchu do plic je kyslík přebírán krevním hemoglobinem a rozváděn na patřičná místa v celém těle. Jestliže ale kyslíkové molekuly mají kmitající elektrony, hemoglobin se jich nemůže zmocnit a tělo ztrácí přísun kyslíku. To se projeví náhlým oslábnutím svalů a následovným kolapsem, přesně jak to bylo vidět u obětí předpokládané Koronavirové chřipky. Rovněž dochází ke křečovitému třesu, který byl rovněž zachycen v reportážích s nemocnými v Číně a který se nevyskytuje u nemocných zápalem plic. Další příznaky vlivu mikrovln jsou šok, zrychlené dýchání, lapání po vzduchu a modré zbarvení pokožky. 60 GHz vlny dále způsobují srdeční arytmie, což je pochopitelné, protože když není dostatek kyslíku, svaly nedostávají výživu a slábnou. Srdce je taky jen sval, i když velmi důležitý.

U pacientů, kde byl pořízen scan plic bylo zjištěno poškození na plicích. Toto poškození mohlo opět být způsobeno 60 GHz frekvencemi. Nesmíme zapomenout, že když se vibrace lidského hlasu přiblíží vibraci křišťálového skla, toto se roztříští. Americká zpěvačka Ella Fitzgerald to sama dokázala a přímo na kameře. Takže když je na živý orgán působeno kmitočtem 60 GHz, určitě to bude mít nějaký škodlivý vliv i na vnitřní orgány.

Další poškození u těchto nemocných bývá v ledvinách. Samozřejmě, že ledviny jsou poškozeny, když není dostatek kyslíku, protože jiné plyny, jako třeba CO2 se tím pádem dostanou do převahy. Pak dochází k překyselení krve, což způsobuje škodu na ledvinách.

Ale vraťme se k výletním lodím, kterým nebylo dovoleno přistát z důvodů podezření na Koronavirovou chřipku. Někdo by namítl, že se na nich nevyskytují 5G antény, což je omyl. Sice toto neříkají naplno, ale 5G mají a používají. Už v jejich reklamní literatuře se tato firma chlubí tím, že její lodi, náležející ke skupině „Diamond Princess“ se vyznačují skvělým internetovým spojením po celém světě, které jimposkytuje „Medallion Net.“ Spojení je docilováno napojením na satelit, který je majetkem firmy LuxGovSat na půlku s Luxemburskou vládou. Tento satelit používá frekvence vyhrazené pro vojenské použití, za účelem obrany a bezpečnosti národa. Čili, využívá vojenskou špionážní síť, kterou všichni ti cestující používají, což je sen pro každou diktátorskou vládu a špatná správa pro občany té země.

2.4 GHz mikrovlny by snad ani nemohly docílit dobrý příjem. Tato frekvence by byla rušena vší tou vodou kolem každé lodi. Nakonec, vliv 2.4 GHz je zaměřen na vodu. Takže bylo nutné přijít s něčím jiným a to je 5G, neboli 60 GHz. Uvědomte si dobře, mikrovlnná frekvence 2.4 GHz nesmírně škodí lidskému organizmu a jiným živým tvorům. Způsobuje nejen rakovinu, ale celou škálu jiných těžkých a smrtelných nemocí. Takže naše zábava řečnění na mobilu nás vlastně stojí naše zdraví. Ale to je 2.4 GHz a je to tak škodlivé. Jak pak asi musí být škodlivé 60 GHz! Vždyť už ta čísla, ten rozdíl mezi nimi nám má správně tlouct do očí, protože je to šílenství něco tak nebezpečného používat mezi živými lidmi, mezi živými tvory a rostlinami.

 

5G, neboli 60 GHz v Italii a jinde

A že Italie také podlehla Koronaviru? Tvrdí se, že jsou to hlavně staří a nemocní lidé kteří této chřipce propadají životy a důvod je zjevný: Již v červnu 2019 ohlásila firma Vodafone Italia že přešla na 5G síť v celkem pěti italských městech. Do roku 2021 plánují mít sto měst vybavených tímto druhem energie. I jiná města veřejně inzerují svoji věrnost 60 GHz energii, jako je Hong Kong a ze států Jižní Korea.

Jestli toto je pravda, co je pak Koronavirus?

Říká se, že žádný hrozivý Koronavirus ani neexistuje a že je to jen další odrůda obyčejné chřipky anebo zápalu plic, vyvolaná 60-ti Giga Hertzovými vlnami. A že všechna ta epidemická onemocnění jsou zaviněna mikrovlnami. Skutečný Koronavirus navíc není nic nového. Byl tady už dávno a na běžných čisticích prostředcích jako je třeba Lysol najdete upozornění že zabírají i na chřipkové viry typu A, Koronavirus a jiné.

cisticiprostredky

Běžné čisticí prostředky jsou i proti Koronaviru

Ale nebezpečí z mikrovlnných antén je obrovské. Je mnohem větší než bychom si ve své největší fantazii dokázali vymyslet. Všecky ty antény, jak je vidíte ve městech, na domech a hlavně na nemocnicích, školách a starobincích, totiž nesmírně škodí. Zbavují nás naší budoucnosti, protože u těch, kteří jsou jim vystaveni způsobují neplodnost, změnu ve DNA, rakoviny, leukemie srdeční kolaps a celou škálu dalších vážných potíží.

Naše děti jsou takto předem ničeny pro budoucnost bezdrátovým internetovým spojením ve školách. Potraviny bude čím dál těžší produkovat, protože mikrovlnné antény mají stejnou frekvenci jako má včela a proti nim včela nemá šanci. Takže včely budou houfně vymírat, což už se děje, ale nikdo tomu nevěnuje pozornost, nikomu to jaksi divně nevadí. Dokonce v Německu začali chránit vosy a tyto se nesmí hubit. Zřejmě hledají náhradu za včely, ale ve vosách ji taky najít nemusí.

I přesto, jak jsou škodlivé, všecky tyto mikrovlnné antény ale nefungují naplno. Používají pouze malou část své kapacity, která je ale více než postačující, protože mobilní telefony nejsou náročné. Kdyby ale byly tyto antény někdy někým spuštěny naplno, tak jsou schopny usmažit celé obrovské město plné lidí během načisto pár hodin, možná i pár minut.

Pro ty, kteří by se k něčemu takovému odhodlali a tento způsoby vylidnění použili by to mělo jednu výhodu: mikrovlny sice zahubí veškerou populaci, zvířata a možná i rostliny a přitom nijak nepoškodí a neznečistí budovy.

Uvažujte o tom. Doba je zlá, ještě horší než se z křesla před televizorem zdá. A strkat hlavu do písku to všecko jen zhoršuje.

 

Strach

Uvědomte si, že strach je hojně využíván k našemu ovládání. Dnes nás straší s Koronavirem, předtím to bylo něco jiného, zítra to bude zase něco jiného, ale strašit nás budou neustále. To proto, abychom sledovali pouze ty jejich strašáky a neviděli jak manipulují všecko kolem nás k úplnému zničení. Taky nás straší proto, abychom – celí dolekaní – volali po pomoci shora, „ať vláda něco udělá,“ neboli abychom předávali pravomoc vládě a organizacím.

Jakmile žádáte „ať vláda něco udělá,“ nebo „aby na to byl zákon,“ říkáte si o další zásah do osobní svobody, o další útok proti sobě samotným. Říkáte si v podstatě o horší a horší byrokracii a policejní stát, říkáte si o dikatoriální otroctví. Dáváte svoji vlastní moc vládě, nebo organizaci a to je přesně co tito chtějí. Proto nás straší jen tak málo, abychom – celí dolekaní – jim tuto pravomoc přiznali.

Nechtějí nás ale vystrašit dokonale, protože člověk, který je v ohrožení života a je zahnán do slepé uličky si pak rád svoji moc ponechá a zkouší zdroj svého útlaku sám odstranit, nebo zničit.

 

Historie může skýtat poučení

Mnohdy by pomohlo, kdybychom znali historické předchůdce té oné situace a mohli se z nich poučit při hledání řešení. Bohužel, to není prakticky možné. Nikdo z nás nezná skutečnou historii. Málokdo z nás ví co se doopravdy dělo v minulosti a ve skutečnosti ani nevíme co se děje dnes, v době kdy žijeme a sledujeme události ve světě. My všichni víme pouze tolik, kolik nám televize a denní tisk dovolí. Takže nějaké podstatné informace z historie, na kterých bychom se mohli poučit, nejsou valně žádné.

Jeden příklad ze současné historie ale je tak zvané „Pražské jaro“ z roku 1968, určitě si na ně mnozí vzpomínají. Po jaru přišlo léto a s ním tanky a vojska Varšavského paktu, která nás obsadila aby údajně u nás uvedla věci do pořádku. Mysleli jsme, že nás zkoušejí vytrestat za volání po „socialismu s lidskou tváří,“ ale to nebyla pravda. Účel této „návštěvy“ byl z cela jiný.

V té době se v Československu začal rozšiřovat odpor proti komunistickému vedení země a také odpor vůči Sovětskému svazu. Ti, kteří se takto postavili do opozice byli součástí vedení státu a byli to oni, kteří volali po „socialismu s lidskou tváří.“ Spojili se se Západem a vytvářeli střediska, kde přechovávali zbraně západní výroby a munici. Chtěli svrhnout současnou vládu a stáhnout lid pod svoje vedení.

Jejich plán byl změnit poválečné uspořádání Evropy. Chtěli k tomu přizvat NATO a umožnit jim přístup na území Československa, aby tito mohli přímo na sovětských hranicích umístit své tanky, rakety a vojsko. Západní mocnosti by tím docílily nejen územní blízkost svému nepříteli, ale ještě by vrazily klín mezi státy Varšavské smlouvy.

Začátkem roku 1968 přišli tajně do Československa západní vojenští představitelé, kteří se vydávali za turisty, aby prozkoumali situaci a vypracovali plán invaze. Za pár měsíců na to začaly manévry na německé straně českých hranic. Ministr vnitra Josef Pavel, který byl na straně opozice, přestal kooperovat se svými protějšky v Sovětském svazu a nařídil odstranění cementových barikád podél západoněmeckých hranic. Taky začal s persekucí těch, kteří byli součástí Ministerstva vnitra nebo bezpečnosti a kteří souhlasili s Moskvou. Někteří z nich spáchali pod nátlakem sebevraždu.

Tato opozice si říkala „mírumilovní protestující“ a postupně sestřelila kulometem sovětskou helikoptéru s novináři a dopravní letadlo s nákladem. Několik lidí zahynulo. Podnikali útoky na postupující vojska, lidé pomazaní červenou barvou se vydávali za oběti příchozích vojáků. Takto se nechávali fotografovat a snímky pak posílali do západního tisku.

V republice se začaly vyskytovat tajné vysílače, které nabádaly občany aby se bouřili proti vládě. Později byly tyto vysílače opravdu objeveny v bytech členů opozice. Západ pouze čekal na volání po pomoci, aby k nám mohl vtrhnout se vší vojenskou mocí jaké je schopen.

Naštěstí se toho nedočkal. Všichni víme, že tehdejší komunistická vláda nebyla žádný zázrak, ale dostat se pod diktát Západu, se vší jeho dekadencí a podvodnými intrikami by nemuselo být ani o trochu lepší: měli bychom u nás všechen ten západní odpad o hodně let dříve. Nemluvě o tom, že z takové neobezřetné akce by nebylo daleko ke 3. světové válce, což byl možná i skutečný záměr Západu.

NATO by samozřejmě nastavělo rakety přímo na slovensko-ruské hranice, pořádalo by tam manévry, přelety s letadly a podobně. A kdyby náhodou opravdu k nějakému konfliktu došlo, koho asi by napadli Rusové nejdřív? Napadli by samozřejmě ty nejbližší tábory protivníkovy armády a ty by byly na Československé půdě.

Takže by ve skutečnosti odstřelovali a bombardovali nás.

 

Finanční a ekonomický kolaps

Zajímavý názor na celou situaci má Gerald Celente, který dává na internet pravidelné finanční zprávy. V jednom z jeho posledních hlášení říká, že Koronavirus nezabíjí lidi, ale zabíjí jejich obživu. Ničí jejich budoucnost. Zbavuje je zaměstnání, zbavuje je příjmu, ruinuje obchod a ničí celý finanční svět.

„Jsme na počátku obrovské, nevídané finanční krize, do které nás přivedli naši vedoucí představitelé, ať už tajní či veřejní,“ říká.

Celente radí: zařiďte, aby ti ve vládních a veřejných službách nedostali ani korunu příjmu. Teprve pak můžete očekávat nápravu.

Možná má pravdu.
8 Komentářů k Jak přelstít Koronavirus (COVID19)

 1. klub napsal:

  mate staré info, prvé príznaky boli v oktobri v Taliansku - prehlasenie talianskeho profesora -video- arfa-

 2. toja napsal:

  nic nevyvracíš, jen v podstatě lžeš, všechny odpovědi jsou v článku ... i když nemusí být vše pravda, dává linky na zdroje

  5G je vražedný sviňstvo a vždy bude, nedivil bych se v dnešní, kterou řídí psychopati, pedofilové = západní miliardáři

 3. Vaska napsal:

  padnul jsem na jeden diskusní příspěvek - jestli se to potvrdí tak to by byla pecka - Je pravda, že Pentagon tají, že zemřelo 67 vojáků z celkem 369 Američanů, kteří se účastnili armádních her ve Wuhanu v říjnu 2019??????

  To je masová vražda, ti museli dostat koňskou dávku SARS-CoV-2 rovnou do žíly!

  https://www.defense.gov/Explore/Spotlight/CISM-Military-World-Games/

  • Lukáš napsal:

   Vaska.
   Pak je ale inkubační doba delší,než 14 dní.
   S tou Itálii je to divní taky,prý tam pracuje hodně Čiňanů,Vietnamců a ti pendlují,mezi Itálii a svou domovinou,takže i takto mohlo dojít k přenosu koronaviru do Italie,zrovna po vánočních svátcích.

 4. Dan napsal:

  "Čínský veřejný dluh je zhruba 6 bilionů v amerických dolarech. To znamená šestka a za ní 18 nul: 6,000,000,000,000,000,000."
  Překlad pro našince: šestka a za ní 18 nul (6,000,000,000,000,000,000) znamená 6 trilonů v amerických dolarech.

 5. Dan napsal:

  Jiný zdroj:
  "V Číně roste jak zadlužení veřejného, tak soukromého sektoru. Celková hodnota dluhu se zvýšila ze zhruba 6 bilionů dolarů v roce 2007 na bezmála 40 bilionů dolarů na konci roku 2018."

 6. proud napsal:

  Panove,otazka,kdo z vas by umel vyrobit hlinikovej valec ve kterym by se na loziskach otacel druhej hlinikovej valec? Tim vsim by tocil jen jeden HP moturek co by utahly i slunecni panely a vytopilo by to mozna i celej dum? Ta oktazka je hodne aktualni uz dlouho,a cim dal vic...........Evidentne je otazka mirena na stary fachmany,protoze mladi ac vyuceni a dokonce s vlastni praxi na to koukaji jako "vorach na livanec" ,takovy jsou to dovedove.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!