Pozadí virové pandemie – odstavování USA od moci ve světě. EU mezitím vítá koronavirus a migranty! Oba jsou váženými hosty a evropské obyvatelstvo hlavní chod!

kororusCo může být lepšího než migrant a koronavirus? Migrant nakažený koronavirem! Virus a migrace se musí šířit bez omezování, rozhodli v Bruselu. Ve čtvrtek 26.3. spustila EU operaci ,,Irini“ ( https://www.libyanexpress.com/eus-operation-irini-to-replace-sophia-in-monitoring-arms-embargo-in-libya/ ) ,v rámci níž vyslala k Libyjským břehům lodě, které budou mj. vykládat migranty ve třech řeckých přístavech. Evropské obyvatelstvo a jeho osud EU nejenže nezajímá, když si v čase virové a ekonomické krize posílá lodě do Libye, ale naopak ještě předtím se postarala o důsledné zavlečení koronaviru do členských zemí . O všem věděli od 3. ledna 2020, kdy v Evropě nebyl jediný nakažený. Dnes je v EU skoro 300 tisíc nakažených koronavirem a několik desítek tisíc mrtvých. Všichni mohou poděkovat Evropské unii a jejímu německému vedení, v čele s Uršulou von der Leyen, aristokratkou a podvodnicí, také členkou Bilderberg group.

( odkazuji na zjištění Michala https://m.youtube.com/watch?v=9ZMjfOnX3Cw&t=124s
https://m.youtube.com/watch?v=eNwDtAw3b0Q&t=2s a jeho webové stránky http://michalapetr.cz/doku.php )

Nejprve si ale musíme vysvětlit skutečnou převratnost změn, které se v globálním měřítku připravují na pozadí pandemie koronaviru. Ty nám dávají alespoň nějakou vizi a naději. Každá událost takového rozsahu má nějaké poselství, které zapadá do připravovaného informačního pole. Je pravděpodobné, že SARS-CoV-2 vznikl jako projekt jedné z amerických vojenských laboratoří ( například podle dr. Francise Boyleho, který z toho viní americký projekt na výrobu mezinárodně zakázaných biologických zbraní, který dostal po 11. září 2001 sto miliard dolarů – viz. http://www.rukojmi.cz/clanky/10159-sherwood-ross-13-000-vedcu-smrti-plni-biovalecny-program-usa ) a měl být využit proti Číně v případě potřeby, avšak byl globálními elitami v ČLR zastaven a využit naopak k rozšíření do světa a odstavení mezinárodních struktur budovaných USA. Bylo zkrátka využito objektivních okolností k dosažení některých cílů. V průběhu všech celosvětových epidemií, ať již to byl mor nebo cholera, vždy došlo k transformování sociální struktury společnosti. Mnozí si jistě pamatují, že v době, kdy se hroutil SSSR a světový socialistický systém, svět zaplavily zprávy o tom, jak ,, ozonová díra“ a ,,konec dostatku ropy“ nebo ,,vir způsobující selhání lidské imunity“ ( HIV ), ohrožují lidstvo, tedy strategie ,, společného nepřítele“. Po třiceti letech o tom není ani vidu, ani slechu. Bylo to odvedení pozornosti od celosvětových změn, aby se lidi nestarali o politiku, nevnímali globální procesy a změny, a přemýšleli ,,nějak bylo, nějak bude“. Tím dosáhli jednotného politického, ekonomického a informačního prostoru, který byl kontrolován skrze USA a nadnárodní struktury typu EU a tento systém fungoval až do krize v r.2008. Zrovna tak i tato pandemie a její průběh vlastně davům po celém světě říká, že ta Čína, kde bylo dosud prý vše špatně ( podle mainstreamu ), umí lidi ochránit a zastavit epidemii, zatímco Západ, kde bylo prý vše dobře, udělal z epidemie pandemii s níž si nedokáže poradit a jeho sociální uspořádání není na takové úrovni, aby zjednalo pořádek. Čína místo aby situace využila, tak posílá, stejně jako Rusko ( https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/rusko-vysila-do-italie-tym-armadnich-lekaru-a-virologu-40317617 ) celé týmy s vybavením na pomoc těmto ,, vyspělým“ státům. Příkladem budiž Itálie. To staví propagandisty na západě do prekérní situace.

Bude se měnit nadnárodní i státní řízení, než epidemie skončí budou jiné mezinárodní vztahy a státní uspořádání. Dojde ke změnám, které jsou srovnatelné s těmi, po skončení světových válek. Hysterie kolem viru zastavila i válečné manévry, které Evropu ohrožují již od málem vypuknutí 3. Světové války v roce 2014 během tzv. ,, Ukrajinské krize“ ( https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1511868-putin-po-anexi-krymu-jsem-byl-pripraven-mobilizovat-jaderne-zbrane ). Po krvavém Majdanu v režii západu ( https://prima.iprima.cz/komentare/komentar-terezy-spencerove-sest-let-po-masakru-na-majdanu-se-myty-zacinaji-hroutit ) muselo Rusko tehdy připojit k sobě Krymský poloostrov, kde má v Sevastopolu jedinou flotilu s přístupem do středozemního moře. Od války nás tehdy dělilo několik kroků, naštěstí se Putinovi podařilo zastrašit americké spojence ( zejm. Velkou Británii a Francii ) vysláním strategických bombardérů ( https://m.youtube.com/watch?v=42Vfgywoj7I ) na 24 hodinové hlídky do blízkosti jejich vzdušného prostoru ( přesně tak jako zaváhali během přípravy útoku na Sýrii v r. 2013, když Rusko vyslalo válečné lodě ze zmiňované Sevastopolské základny na podporu Bašára Asada ).

https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/rusko-vyslalo-do-stredozemniho-more-dalsi-dve-valecne-lode-201537

Výhoda tohoto stavu je, že pominulo akutní válečné ohrožení a každý stát bude muset modifikovat svoje sociální uspořádání, změní se uvažování obyvatelstva, bude se muset zlepšit zdravotnictví i přístup k životním otázkám občanů. Takto daleko je to schopen dohlédnout málokterý politik, ale všichni se budou muset podřídit této globální přestavbě momentálně přijímanými opatřeními. Kdo se nepodřídí, půjde do karantény jako celá Polská vláda a její ministři, možná se zjistí že nakažen, umře. Na pozadí toho, co vidíme je proces odstavování USA od moci ve světě, přeformátování USA na běžný stát a jeho odpojení od finančních nástrojů, kterými vysává svět ( proto vedoucí ,,americké perestrojky“ Trump stahuje výrobu zpátky na území USA než bude pozdě, protože jako stát nebudou životaschopní ), donucení loutek americké státní elity po celém světě, aby činily opatření na vlastní izolaci. Loutky zděšeně zírají, co se děje. I vláda Velké Británie byla donucena změnit názor a podřídit se opatření, jinak by ji dav svrhnul s tím, že vědomě nechá šířit virus mezi populací.

Skoro všechny režimy v Evropě čelí kritice, že nejsou schopné se postarat o bezpečnost a životní zájmy občanů. I ,, pravicová“ vláda Velké Británie hledá v prázdných kancelářích a objektech místo, kde by mohli žít britští občané bez domova. Udělali by to snad bez viru? Ne, proto ten vir byl „potřeba“, aby ukončil agónii současného mezinárodního stavu, USA a jejich loutek, jejich plundrování světových zdrojů, ničení vlastní populace a zejména zavádění mafiánských režimů do jimi ovládaných států, představující nelidské vztahy ve společnosti ,, občanské války o pozice na ,trhu‘ a sociální status“. Tento stav je nadále neudržitelný, ale americká státní elita se nechtěla vzdát ,,bez boje“, takže ta část moci v USA, která si uvědomovala podstatu a nevyhnutelnost přeformátování světa dosadila do bílého domu Trumpa ( který má za cíl stažení US vojsk a mj. po zničení americké základny a zranění 150 vojáků íránskými balistickými raketami řekl ,,nic se neděje“, od čehož jsou americké základny na blízkém východě a v Iráku zejména terčem pravidelného odstřelování raketami ) a nyní spolupracuje na celosvětovém procesu ,,izolace“ v rámci virové pandemie.

Výsledek není daný, faktem je, že všechny strany byly nyní nespokojené se stavem. USA jako nástroj globálního řízení, globální elity, východní mocnosti v čele s Ruskem, Evropská unie se svými šílenými plány na Čtvrtou říši a hlavně obyvatelstvo sužované neoliberalismem a západními asociálními experimenty s „menšinami“ a všemi homoloby a dalšími nepřirozenými nesmysly. Proto bylo rozhodnuto nechat vir rozšířit, tak jak je popsáno výše, jako by se měly znova rozdat karty. Jak toho využijeme i my ,, obyčejní smrtelníci“ je věcí naší úrovně chápání a připravenosti reagovat na situaci a možnosti, které přechodné období vždy nabízí. Loutkovodiči nás nebudou chtít nechat vydechnout, maximálně se nadechnout, abychom stačili tempu změn, ale už se nestačili ohlédnout a lépe porozumět tomu, co se děje. Samozřejmě, že je určitá predikce a řízení, ale to je ponecháno ze strany nadnárodních subjektů zatím na bezstrukturní úrovni ( stereotypy myšlení a ideologie ) bez přímých direktivních zásahů na jednání samotných států. Není to dobročinnost, že by nám tyto struktury a za nimi stojící hierarchie mezinárodních parazitů, snad chtěly ,, dát pokoj“. Jen nastalo přechodné období, kdy se jednoduše vyčerpal potenciál a technicko – sociální parametry současného paradigma a USA jej nedokázaly dále ,, podržet“ válkou a naopak napáchaly ( spolu s bláznivými ,, liberály“ ) takové škody, že musely být Spojené státy izolovány a současně s nimi chtějí globální elity potopit i své zločiny, které rukama své neposlušné loutky USA prováděli. Míra krvavosti nadcházejících událostí v USA záleží na tom, jak se Trumpovu týmu podaří uskutečnit perestrojku, nakolik mu bude umožněno dokončit potřebné procesy. Rozložení Sovětského svazu proti tomu asi bylo procházka růžovým sadem ( jeho obyvatelstvo bylo oproti západní populací se značným podílem psychopatů, asociality zdravější a na jeho území se nacházely zdroje potřebné pro řízení a fungování státu ). Na rovinu: nyní bych opravdu bydlet v USA nechtěl.

Nám stačí, že hyeny z nacistického projektu ,, Čtvrté říše“ ( takzvaná Evropská unie, viz. http://svobodnenoviny.eu/evropskou-unii-zalozili-prominentni-naciste-a-kartely-ktere-vybudovaly-treti-risi/ ) budou čekat v Bruselském pohodlí, až se evropské státy a obyvatelstvo nějak poperou s koronavirem, který sem německá Uršula nechala záměrně zatáhnout a mezitím dál plánují likvidaci původního evropského obyvatelstva. Globalisté z EU uvažují tak, že dokud je Evropa rozdělena na sektory ( národní státy ), každý oddělený sociální strukturou, tradicemi a idejemi v různé míře, tak nebudou moci vytvořit dostatečně silné a efektivní korporátní řízení celého kontinentu. Jakmile se jim podaří vytvořit takové řízení, již nebude obrany, ani alternativy k jejich politice, oni potřebují, aby každé jejich rozhodnutí se šířilo všude zhruba stejně. EU po čas krize zalezla kamsi do vlastních útrob, ale nikdy své plány neopustí a nikdo by neměl pochybovat, že se vynoří jako Jožin z bažin ve chvíli, kdy se budeme chtít svobodně nadechnout, aby nás opět stáhla do říšského močálu. Jako spojenec ji mohou posloužit, jak již víme, Banderovci, krimigranti, koronavirus a úplně všechno. Nacisti se nikdy ničeho neštítí. Pryč z unijního koncentráku, než se vzpamatuje a jeho řízení opět získá stabilitu ! Se současným procesem a všemi hysteriemi okolo, běžní lide nic neudělají, ale lze využít okolnosti, které vytvoří k dosažení potřebných cílů a jako jednotlivci i společně můžeme své životy vyrvat že spárů nikým nevolených a nezvaných struktur, které stojí za EU a nainstalovanými režimy v zemích bývalého Východního bloku.
12 Komentářů k Pozadí virové pandemie – odstavování USA od moci ve světě. EU mezitím vítá koronavirus a migranty! Oba jsou váženými hosty a evropské obyvatelstvo hlavní chod!

 1. .lak napsal:

  S těmito lumeny trha mamona? :lol:
  Z ae
  Poslouchám pana VK na SV s oteplováním země ale je tam toho asi víc než práší mainstream ohlupovaných a prý podle Nasa oběžná dráha okolo země již není kruhová. A jenom podotknu slovy klasika. Lžou a kradou ani polední přestávku nedrží. F.R.Čech
  https://www.youtube.com/watch?v=bGrttVRfkgo Time 1:01:00
  https://www.youtube.com/watch?v=2d-u2LWacfU

  0 OdpovězUpravBře 27, 2020 20:22

 2. Laco napsal:

  Hlavní strana Zpravodajství Chimérický netopýří virus rozvířil obavy z výzkumu
  Chimérický netopýří virus rozvířil obavy z výzkumu

  Datum: 13.11.2015

  Důvtipný experiment, při němž vytvořili hybridní verzi netopýřího koronaviru, tedy viru z příbuzenstva SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), opět vyvolal dohady. Stojí pokusy s umělými viry, schopnými se šiřit mezi lidmi, za to riziko?
  Šéf výzkumu Ralph Baric z Univerzity Severní Karolíny v Chapel Hill a jeho kolegové studovali virus SHC014, který infikuje čínské vrápence. Během toho vytvořili chiméru, virus s povrchovým proteinem viru SHC014 a s vnitřnostmi viru SARS. Tahle chiméra infikovala lidské buňky dýchacích cest a badatelé prokázali, že se povrchový protein viru SHC014 může vázat na klíčový receptor buněk a pronikat tak dovnitř. Chimérický virus také dovede infikovat buňky myši, ale nezabíjí je.

  Naprostá většina koronavirů se na dotyčný receptor lidských buněk nedovede navázat. Virus SHC014 ale není prvním, o němž to víme. Vědci v roce 2013 objevili jiný koronavirus, který to zvládne. Shodou okolností pochází ze stejné čínské populace vrápenců. Jak se zdá, některé netopýří koronaviry jsou schopné přímo infikovat člověka, aniž by k tomu potřebovaly nějakého mezihostitele.

  Ze světa se ale ozývají virologové, kteří si nejsou jisti, jestli výsledky takového výzkumu ospravedlňují riziko, které jej doprovází. Podle Simona Waina-Hobsona z pařížského Pasteurova institut je sice obtížné v takovém případě zhodnotit reálné riziko, chiméra koronaviru se ale každopádně velmi dobře množí v lidských buňkách. Kdyby se prý takový virus dostal ven, tak se nedá odhadnout, co natropí.
  Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.
  [odkaz na stránku]

  • proud napsal:

   Klasika,na to "vedci" penize maji a dostavaji,aby zjistovali jak se pozabijet,ale na to jak dobre zit a pritom si chranit planetu se nedostava.............Holt ovce!

 3. Lukáš napsal:

  proude.
  Peníze.
  Když to sleduji,tak ten koronáč jde po bohatých oblastech,bohatých lidech,kteří jsou soustředěni ve velkých městech.Ještě jsem neslyšel,že by šel po cikánech,po bezdomovcích.

  • proud napsal:

   Nevim,to mi neprijde,spis to vypada klasicky ze se mu dari tam kde je maximalni koncentrace lidi,protoze se snaz muze prenaset.Bezdaci jsou pomerne izolovani,stejne tak ti chudsi nemaj moc co utracet tak se moc neshlukujou a chodej min mezi lidi.Je to stejny jako u chripky a jinejch sezonnich svinstev.To se mi spis nelibi ono "pandemizovani",kdyz se podivam na cisla,vychazi mi obycejna chripka,klistata a komari mnohokrat horsi.Korona je tu podle me aby zase a opet neco zakryla,co,to se dozvime relativne brzy a jeste budeme na koronu vzpominat jako na zlaty casy.Podobne jako je to se socikem :-)

 4. Eschatolog napsal:

  "Výhoda tohoto stavu je, že pominulo akutní válečné ohrožení"

  tohle napsat ve stavu globální biologické genocidní války může jen jedinec ducha mdlého

  • Daniel napsal:

   Eschatolog

   Jedinče duchaplný, je tím myšleno válečné nebezpečí na 6. prioritě zobecněných prostředků řízení, tedy klasické ,, horké" zbraně. Nikoli na 5. prioritě - biologické. Pořád lepší koronavirus než být "usmažený" v nukleární válce.
   Umíš něco jinýho, než vybrat jednu větu z článku o 1 500 slovech a dokázat ji nechopochopit a vytrhnout z kontextu? Myslím že o původu viru a podstatě hysterie okolo něj jsem se vyjádřil dost jasně. Nerozumíš -li, tvůj problém.

   • nula napsal:

    Ty seš admin? Protože jako autor je podepsanej admin.

   • proud napsal:

    A vis ty co,imbecilni Danieli? Uz me tak to imbecilni slovo "priorita" sere,ze bych ti rozsekal cifernik na cimpr campr,jen bys ten debilni vyraz zacal,kretene,tahni si s tou siozidovskou picovinou za debilnim hoxem!!!

   • Eschatolog napsal:

    obvyklá propagandistiká metoda ( podprahová reklama ) - k tzv. rozumnému textu přimíchat formátovací kokotinu pro gojské bubny aby duněly správně, a s těmi vašimi prioritami jděte do prdele , sleduju to už 50 let, to vymejšlení píčovin podle protokolů pro ty "hloubavé" gojské makovice, aby se hezky zamotaly do 3 zdrojů marxismu-leninismu a dalších modnich košer cypovin , jako vjedecky a hlavně na nás plaťte :-)

  • proud napsal:

   Presne,nez to zaclo se mohli posrat a kdyz to mozna vazne zacina(jeste porad nezaclo) tak zas vsechno povolej a opet v tom nehledejme zadnej umysl,jen jim doslo,ze cim vic zdravejch,tim driv za to co zpusobili visej na kandelabrech :-)))))))))))))))))))))))))))

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!