Jaká opatření proti infekcím a na podporu zdravotnictví obecně by měla dělat vlastenecky zaměřená vláda?

Jan KorálJak všichni víme, v současné době je náš stát řízen politiky, kteří se na svá místa dostali ze zištných pohnutek a díky spolupráci s nadnárodními mocenskými strukturami, které usilují o kontrolu veškerého dění na planetě Zemi. Víme, že jako občané nemáme zákonné prostředky, jak donutit vládu dělat to, co po ní chceme a možnosti našeho nátlaku jsou pouze v ovlivňování obecné nálady a informovanosti obyvatelstva, které může vyjadřovat různým způsobem souhlas nebo nesouhlas s postupem státních struktur. Do značné míry jsme tak vydáni na milost a nemilost našim vládám, které musí postupovat v rámci mantinelů, které jí jsou dány nadnárodními strukturami. Vzhledem k tomu, že jako občané nevládneme ve své zemi a naše vláda neposlouchá naše příkazy, tak nemůžeme očekávat, že bude dělat vše, co je v jejích silách, aby ochránila zdraví obyvatelstva. Jak by to však mohlo vypadat, pokud bychom měli vládu, která by skutečně pro občany pracovala. Jak by to vypadalo, kdyby ve vládních a státních úřadech byli lidé, kteří by sami sebe vnímali jako součást národa, cítili sounáležitost s obyvatelstvem a zodpovědně a s co nejvyšším nasazením plnili poslání a povinnosti, které jim dává jejich úřad?

Obecně každý subjekt, musí mít nějaký druh organizace sil, které působí vůči odporu prostředí a udržují subjekt ve stabilním stavu, aby nepodlehl rozpadu. Pokud uvažujeme o státě, tak v tomto případě se jedná o různé silové a bezpečnostní složky, organizace a instituce. Jedním z jejich hlavních úkolů je sledovat všechny možné druhy ohrožení, které může dopadnout na obyvatele našeho státu. Dále by měly vypracovat plány obrany před zjištěným nebezpečím a provést přípravy, které by v případě napadení odvrátily hrozbu. Týká se to všech zpravodajských složek: BIS (Bezpečnostní informační služba), VZ (Vojenské zpravodajství) a ÚZSI (Úřad pro zahraniční styky a informace).

Tyto zpravodajské služby by dlouhodobě jako jednu z oblastí, které představují hrozbu pro obyvatelstvo, měly sledovat oblast biologických zbraní, ke kterým patří právě možnosti útoků nejrůznějšími typy nákazy. Měla by pro tuto oblast existovat Specializovaná skupina pro obranu před biologickými zbraněmi, která by spolupracovala např. s Centrem epidemiologie a mikrobiologie, které patří pod Státní zdravotnický ústav.

Tato skupina by měla následující úkoly:

 • Sledování probíhajícího vývoje biologických zbraní ve všech státech světa
 • Sledování aktuálně se vyskytujících epidemií a vyhodnocování jejich nebezpečnosti
 • Navrhování prostředků a plánů obrany před známými možnostmi ohrožení
 • Odhady možností ohrožení dosud neznámými prostředky a způsobů ochrany

Na základě byť jen veřejně známých informací by museli pracovat s tím, že současná pandemie nákazy koronavirem COVID-19 je pouze velmi nízké ohrožení ve srovnání s tím, jaké všechny možné druhy biologických ohrožení mají různé vlády, nebo i zločinecké organizace v současné době k dispozici. Nákaza COVID-19 má prakticky podobnou úmrtnost jako běžná chřipka, s tím, že má vyšší nakažlivost a možná o něco horší průběh vzhledem k tomu, že na ni není náš imunitní systém zvyklý. Virologové tvrdí, že vlastnosti tohoto viru jsou kombinací virů eboly, malárie, chřipky a HIV, proto také na něj do jisté míry zabírají léky proti těmto onemocněním.

Je však oficiálním údajem, že státní laboratoře po celém světě, především v USA a západní Evropě, ale nyní už i v Číně, Japonsku, Jižní Koreji a určitě i leckde jinde pracují na výzkumu a konstrukci virů, které jsou o mnoho řádů ničivější, než současná infekce COVID-19. Jen oficiálně zveřejněné zprávy informují o úspěšné konstrukci virů s nesrovnatelně vyšší nakažlivostí, úmrtností a schopností šíření, které mají potenciál vyhubit lidstvo velmi rychle.

Tohle je závažný problém, který není možné vyřešit na úrovni národního státu. Jedná se o globální problém spočívající v tom, že prakticky ve všech státech světa jsou u moci lidé, jejichž povaha je proti lidská a tito lidé tam jsou dosazeni stínovými globálními gaunerelitami. Tyto síly dlouhodobě organizují výzkum a vývoj zbraní všeho druhu včetně zbraní biologických, jako jsou třeba virové nákazy různého druhu a určení. Že je to v rozporu s mezinárodními právy samozřejmě nikoho nezajímá. Zákony jsou pouze vějička pro naivní veřejnost a ten, kdo má moc určovat jak bude vykonávána moc státu a jak budou fungovat soudy, policie a armáda, samozřejmě nemá důvod jakékoliv zákony dodržovat. Hlavní způsob, jak to v současných okolnostech řešit, je tedy neustálé zveřejňování existence těchto hrozeb z nejvyšší státní úrovně tak, aby se to stalo mezinárodně probíraným tématem, aby se tyto informace dostaly k obyvatelstvu oněch států řízených zločinci a povzbudit jejich obyvatele, aby začali jednat proti této hrozbě.

Nicméně i tak je stále možné pracovat na obraně před méně nebezpečným biologickým ohrožením, jako jsou např. infekce takového druhu, se kterou se setkáváme nyní.

Jak by tedy měly fungovat bezpečnostní instituce našeho státu, pokud by pracovaly profesionálně ve prospěch občanů?

1)      Již při objevu relativně velkých epidemií virů způsobujících respirační onemocnění typu SARS a MERS, ke kterým došlo v uplynulých desetiletích, měly být vypracovány postupy obrany obyvatelstva před nákazami tohoto typu. Měly být vybudovány sklady s ochrannými prostředky pro zdravotnický systém a občany.

2)      Minimálně letos v lednu, kdy začaly zprávy z rozvoje epidemie v Číně ukazovat, že se jedná o něco neobvyklého, měl být vyhlášen v bezpečnostních složkách stav pohotovosti a spuštěny procesy zabraňující zavlečení nákazy do ČR. Také měly být aktivovány procesy hledající způsoby vypořádání se s nákazou v případě jejího výskytu u nás. Měla být připravena opatření na zvýšenou kontrolu pohybu přes hranice. V této době také měly probíhat procesy za účelem zajištění potenciálně účinných léků, které se již začaly zkoušet, nebo i úspěšně používat v Číně. Mělo se začít pracovat na diagnostických metodách.

3)      V únoru, kdy se začaly objevovat první případy nákazy v Evropě, již měla být spuštěna opatření omezující pohyb osob přes hranice a jejich kontrola.

4)      Již v březnu měly být uzavřeny hranice a osoby, které přijížděly z rizikových oblastí měly být přemístěny do karantény pod dohledem bezpečnostních složek tak, aby nemohlo dojít k porušení karantény. Zároveň měly být těmto osobám nahrazeny veškeré jejich ekonomické ztráty způsobené karanténou, což by náš stát vyšlo nekonečně levněji, než současný stav zastavení celé ekonomiky a karantény plošné. Díky této ekonomické pomoci by karanténa dotyčných byla přijata bez větších problémů.

5)      ČR by se mohla zapojit do vývoje a výroby ochranných prostředků, přístrojů k léčení a samotných léčiv, které by mohla prodávat potřebným postiženým zemím.

6)      Stát by v rozumné míře kompenzoval ztráty podnikatelů, kteří by přišli o příjmy v důsledku omezení pohybu přes hranice.

To však není zdaleka vše, co by mohl dělat stát, aby zajistil bezpečnost a zdraví obyvatelstva. Musíme si uvědomit, že celá oblast zdravotnictví je pod silnou ideologickou manipulací a cenzurou, stejně jako všechny vědní obory. Celé poznání lidstva ve všech oblastech je silně omezováno, veškeré objevy a znalosti z oblasti tzv. alternativy překračující úzké limity poznání dané oficiálními vědeckými a vzdělávacími institucemi jsou označeny za šarlatánství a podvody a šiřitelé takovýchto alternativních a často velmi účinných metod jsou dehonestování nebo v krajních případech likvidováni. Musíme počítat s tím, že celé současné zdravotnictví je postaveno na silné kontrole farmaceutickými korporacemi, jenž jsou řízeny globálními gaunerelitami. Tyto farmaceutické korporace nemají zájem o ztrátu svých zisků a kontroly nad obyvatelstvem, pokud by se náhodou obyvatelstvo začalo uzdravovat. Potřebují trvalý zdroj příjmů, takže potřebují obyvatelstvo, které je stále trochu nemocné, tak akorát na to, aby mohlo nadnárodním korporacím otročit a platit za svou „léčbu“. Zdravý člověk se silnou imunitou je pro tento globální systém nežádoucí jev, stejně tak lidé a metody, jenž jsou schopny člověka plně vyléčit a posílit.

Kdybychom neměli zdravotnictví v zajetí ideologií a korupce od farmaceutických korporací, ale naopak takové, které by mělo jako hlavní cíl zdraví občanů a nikoliv výdělek na jejich léčení, vypadal by zdravotní stav obyvatelstva zcela jinak, než dnes.

Lékaři by mohli začít spolupracovat s léčiteli všeho druhu a mohla by se seriózně prozkoumat účinnost všech známých alternativních metod a zjistit, co doopravdy funguje a co je jen hloupá pověra a podvod. Mohly by se vyvíjet léčebné metody na zcela jiných principech, než které dnes konvenční medicína používá a mohlo by se dosáhnout výsledků pro nás dnes naprosto nepředstavitelných.

Prověřilo by se veškeré bylinkářství, tradiční čínská či jiná medicína, koloidní stříbro, zlato, měď, homeopatie, biorezonanční přístroje typu Oberon, bicom, EAV, Zapper, které mají potenciál elektromagnetickým proudem ničit jakékoliv viry, bakterie a parazity v těle, xenonová terapie, MMS a mnoho dalšího, co lze nalézt ve všeobecném poznání lidstva a co je ze strany globálních gaunerelit vládnoucích lidstvu tvrdě potlačováno.

Samozřejmostí by byla produkce biologicky nezávadných, naopak zdravých a výživných potravin, které by udržovaly obyvatelstvo ve výtečné kondici do vysokého věku doprovázená vzděláním v oblasti zdravého životního stylu již od základní školy. Vzdělání o mimořádném vlivu mentálního a duševního stavu na energetický a tedy i imunitní systém člověka by bylo samozřejmostí.

Říká se, že po bitvě je každý generálem, ale jistě uznáte, že výše navržená opatření by byl schopen specialista s úkolem věnovat se této problematice, navrhnout celkem snadno a že v tom není žádná záhada a nic nepředpokládaného.

Jak si ve světle takovýchto úvah vysvětlit to, že české zdravotnictví zatím oficiálně zkouší pouze jeden lék – americký Remdesivir – pouze u jednoho pacienta? Vždyť už i v českých médiích se objevily informace o řadě dalších účinných, nebo potenciálně účinných léků? Jedná se především o Plaquenil a Favipiravir, které už za sebou mají úspěšné experimenty, dále jde o léky RoActemra, Interferon alfa 2b a Antabus. Čeští lékaři a lékařské instituce mají prokazatelně k dispozici informace o těchto možných léčivech, stejně jako o tom, že průběh nemoci výrazně zlehčuje dostatek vitamínů C a D a dostatek draslíku a zinku. Bohužel se zřejmě zdá, že lidé ve vedení státu mají zájem na prodloužení plošné karantény a dalších zvláštních opatření, což vede k výraznému poškození české ekonomiky. Z pohledu práva se jedná o trestné činy proti státu, jako jsou sabotáž a vlastizrada.

Čím déle bude tento stav, kdy oficiálně nebude k dispozici žádný lék, což prokazatelně není pravda, tak tím jasnější bude trestuhodnost jednání osob ve vedení našeho státu v této krizové době.

Jen si představte, jak zdraví, silní a odolní bychom mohli být, kdybychom měli ve vedení státu lidi, kteří by odpovědně a odborně pracovali ve prospěch veškerého obyvatelstva.

Pojďme tímto směrem.
9 Komentářů k Jaká opatření proti infekcím a na podporu zdravotnictví obecně by měla dělat vlastenecky zaměřená vláda?

 1. proud napsal:

  Honzo,ale my mame zakonny prostredky,dokonce vynikajici,spolehlivy a funkcni. Ale co nemame,je jednota,abysme je mohli efektivne pouzivat!

 2. proud napsal:

  A napada me jeste jedna vec,jak je to vlastne s tim vlastenectvim,hlavne vladnim,kdyz jsme jednak kolonii,podruhy uz ne socialismem,to totiz pak i ona vlada jinak vypada,uz neni zavisla na nejakym lidovym voleni,oni si to dneska tocej jak se jim to hodi,pro nas kapitalismus,nemame narok na nic,pro ne socik az komunismus,berou si co hrdlo raci a po kapitalisticku,bez ptani...........ono je pak slozity v takovym prostredi delat nejaky zavery,ale holt mame co si nechavame libit,njn.

 3. Jana napsal:

  Výborny článek snad si ho všimne a upozorní na něj třeba i odpůrce Wollner a spol.
  Jediné co je hodně problematické je možnost odhalení vývoje biologických zbrani. To se tají. Víme jak dopadl David Kelly který o tom psal knihu ...
  Soňa Pekova se výroby těchto geneticky konstruovaných zbraní též velice obava... Genetického terorismu...

 4. proud napsal:

  "Jak by to vypadalo, kdyby ve vládních a státních úřadech byli lidé, kteří by sami sebe vnímali jako součást národa, cítili sounáležitost s obyvatelstvem a zodpovědně a s co nejvyšším nasazením plnili poslání a povinnosti, které jim dává jejich úřad?"..................no jak. Prisel by GP zastupce a rychle by jim vysvetlil co a jak a proc ne jinak s tim,ze s nima,nebo bez nich. Na rozdil od zastupcu tak zvanejch elit,co by je chteli oddelat rovnou........Pro nas ale efekt fakticky stejnej,makat,drzet hubu,do kapsy mit hluboko,kdyz prijdes k trosce na chvili,bezmezne se radovat a splhat do predstaveny rite.............Proto na "vladu" neverim i kdyby mela umysly sebelepsi,jenze na ni to bohuzel nezalezi a prilepsit muze jen minimalne,coz nema smysl.Uz jen ten vyraz "vlada" me plni protichudnejma myslenkama,protoze co je to za vladu ktera nesmi vladnout ale musi jen plnit rozkazy odjinud...........

 5. Tomáš napsal:

  je to tak, vidím to stejně a od 89 sleduji sešup ... nejhorší je informační blokáda, pokud národ nemá informace nepodpoří revoluci

 6. napětí napsal:

  Mohl by prosím, někdo vyvětlit p.Okamurovi, jaké je správné pořadí barev na české vlajce? tuhle perličku si můžete kdokoliv vychutnat na Duelu Jaromíra Soukupa z neděle 29.3. na TV Barrandov. Tam je Pitomio v roušce s barvami pořadí bílá-červená-modrá. On sám říká, že mu to ušili partajníci z pražské stáje SPD. Něco neskutečně protistátní! Asi to byla jen nevinná provokace, ale mluví to za vše, co to je za stranu.

 7. Lekno napsal:

  Vyliecenie zdravotnictva znaci nezavislost na farmako lobby a Rcokefelerovcoch (su v pozadi momentalnej politickej epidemie).
  Liecbou je, uvaznit (alebo popravit):
  - rakovinovy priemysel (vratane MUDr-cov;
  - alergologickych MUDr-cov;
  - vakcinacny priemysel;
  - potravinarsky, chemicky, kozmeticky, farmako, priemysel.
  Ludi motivovat studovat, citat, vzdelavat sa, aby ich smradi z politiky nekadili na hlavu a to vratane odpadu s nazvom GP.

 8. .lak napsal:

  Šmejdi ojebali stařenku. :lol:

  Čím déle bude tento stav, kdy oficiálně nebude k dispozici žádný lék, což prokazatelně není pravda, tak tím jasnější bude trestuhodnost jednání osob ve vedení našeho státu v této krizové době.

 9. proud napsal:

  Nemas se co chranit ale odnyst prachy do banky zidum,protoze ti za hotovy uz nic neprodaj,na to si poridili koronu............az budou potrebovat abys chcipnul,proste ti je nedaji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!