Čemu doopravdy vděčíme za Koronavirus a co byl záměr za jeho rozšířením do celého světa – 2. část

epidemic-flu-spreading-world-floating-influenza-virus-cells-wuhan-coronavirus-pandemic-medical-health-risk-deutschland-map-horizontal_48369-23147A co Německo?

Německo řeší svoji ekonomickou situaci zcela jinak. Po více než 70ti letech probrali z věčného spánku státem-vlastněnou banku, „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ která byla založena těsně po 2. světové válce za účelem financování rekonstrukce Německa. Skrze tuto banku jsou odhodláni poskytovat německým podnikatelům nelimitované půjčky na obnovení průmyslu a ekonomie. Zajímavé je, že se vůbec neobtěžovali jednat s Brusselem, prostě se rozhodli postarat se o své lidi sami. A prošlo jim to! Takže kolik pravdy je pak na tom, co říká Prof. Miroslav Bárta v jeho novém videu na internetu, že Němci zakázali všem státům Evropské Unie aby kterýkoliv stát pomáhal svým vlastním podnikům pomocí tak zvané „nedovolené státní podpory.“ Němci to zakázali? Opravdu? Němci nemají co komu zakazovat. Zde jde pravděpodobně o záměnu slov „Němci“ a „Evropská Unie,“ ale to není to stejné. Vinit Němce, nebo kterýkoliv jiný národ z toho, co způsobila nevolená a nezákonná Evropská Unie není správné a když je to veřejně rozšiřováno pomocí internetu, tak je to stejná lež a rozšiřování propagandy, jak to provozují veřejná media.

Takže řekněme radši „oni“ nám to zakázali (kdokoliv to byl, hlavně když nemusíme vinit sebe) – ale my jsme „je“ poslechli! Co je s námi v nepořádku? Pokud nám to zakázala Evropská unie, jak to, že jsme se od ní okamžitě neodtrhli? Jak to, že jsme seděli dál před televizory a kývali hlavami asi tak, jako ty figurky, co si dříve lidé dávali za zadní sklo od auta? Byly směšné, figurky seděly a neustále kývaly hlavami – stejně jako my! A taky jsme museli vypadat směšní, když jsme věřili všemu co nám kdo nalhal.

A hlavně, nikdo nepřemýšlel, nikdo se neptal, nikdo nepátral.

A pak, až to všem konečně došlo, pak přišel pláč a nářek že republika je rozprodaná a cizí firmy, které fungují na české půdě, odvádí daně a zisky jinam. Jo, milí zlatí, když neumíme sepsat správnou obchodní smlouvu, tak bychom se do toho neměli plést. Proč jsme vůbec dovolili tak zvanou „privatizaci?“ Proč jsme neprotestovali? Protože jsme opět uvěřili něčemu, co byla sprostá lež a neměli jsme ani tolik snahy abychom si ověřili základní fakta. Bylo to tak totiž snadnější.

Ale nebudeme odbočovat.

 

Karanténa nemůže trvat nekonečně

Samozřejmě, není možno držet lidi na celém světě zavřené doma nekonečně a stejně tak není možno udržovat ekonomii v chodu bez lidské práce a přičinlivosti. Lidé jsou vynalézaví a kdyby toto trvalo déle, začali by přicházet se svou vlastní, místní měnou a postupně by mohli na tuto měnu převést i celý jejich finanční systém.

Toto se již děje v mormonském státě Utahu v Americe, kde začali vydávat jejich vlastní bankovky, nebo spíše bankovní stvrzenky, které mají na sobě proužky z pravého zlata ve výši jejich hodnoty. Dokonce se rozhodli tyto stvrzenky předložit numismatickému trhu v Hong Kongu, ze všech míst! V Texasu se schyluje k něčemu podobnému a určitě by netrvalo dlouho, než by se přidaly ostatní státy světa.

Americký president Trump prohlásil zcela nečekaně, že uzavření hranic a karanténa občanů může trvat pouze do Velikonoc. Později ale změnil názor a řekl, že tento stav bude nutno protáhnout aspoň do konce dubna. To znamená, že ani tak přísnými zákazy jako je současné stanné právo, se organizátorům celé akce nepodařilo docílit to, co plánovali. To je taky zajímavé.

goldbacks

Bankovky „Goldbacks“ z Utahu          

Je pravda, že hodně Američanů nevěří historkám o koronaviru, které jsou jim denně předkládány. Jsou ohledně toho velmi skeptičtí a ztrácí důvěru ve vládu. Někdo by myslel, že budou horlivě hromadit potraviny pro přežití a možná i mnozí z nich hromadí ledacos. Ale co je to hlavní co začali Američané hromadit jsou zbraně. Prodej zbraní a munice vzrostl o trojnásobek a možná i více.

Další zásah celé akci s koronavirem uštědřil panu Globalistovi sám president Trump, když řekl, že lék ze 40tých let proti malarii chloroquin, je účinný i proti koronaviru. Lidé začali shánět chloroquin a tento není k dostání. A tak nespokojenost s vládou vzrůstá ještě víc.

Tyto tendence se mohou postupně rozšířit do celého světa, až lidé pochopí, že plánované statisíce mrtvých neexistují a že celou tak zvanou karanténu podstoupili zbytečně. Že tím zcela zbytečně ničili svoji vlastní ekonomii a že následky takových neuvážeností jsou hrozné. Zatím se postavili na otevřený odpor pouze biskupové Řecké ortodoxní církve, kteří odmítli zavřít kostely a radši se nechali uvěznit. V některých zemích východní Evropy prý došlo k podobným jevům.

Rovněž vzniká nebezpečí nacionalismu mezi lidmi, kteří se na celosvětovou situaci mohou naštvat do té míry, že nebudou chtít mít s jinými státy co do činění. To bude samozřejmě trnem v oku Evropské unii. Nesmíme zapomínat, že jedno z hesel EU je: „Národní státy jsou náš úhlavní nepřítel.“ V souladu s tímto heslem se Unie zkouší svým pomalým a zákeřným způsobem zbavit národního cítění a národní hrdiny a národní svaté toho onoho národa nahradit filmovými „hvězdami“ a jinými šašky.

Ovšem pro pana Globalistu a jeho nohsledy je v tom jedno obrovské nebezpečí a není jisté, jestli si je plně uvědomuje: nás je mnohem víc než jich tam nahoře!

 

Stafford Act

Před krátkým časem kolovala po českém internetu zpráva, kterou tam zadal Prof. Miroslav Bárta, že armáda zkouší převzít moc v Americe. To není vůbec pravda. Tím, že president vyhlásil nouzovou situaci, tak uvedl do platnosti tzv. Stafford Act z r. 1988, pojmenovaný po senátorovi jménem Robert Stafford, který tento akt připravil a nechal odhlasovat Kongresem. Celý dokument se zabývá popisem nebezpečí, která mohou národ potkat a jak je nutno s těmito nebezpečnými situacemi jednat.

Jednou z podmínek přímo popsaných je to, že v případě onemocnění nebo jiné neschopnosti presidenta a místopresidenta převezme armáda roli vedení státu za účelem jeho ochrany a udržení platnosti zákonů. Velením armády je v současné době pověřen Generál Terrence O’Shaughnessy (čti: ó-šónesy), který je současně ředitelem NORTHCOM, což je obrana amerického leteckého prostoru.

Stafford Act dává presidentovi do rukou nesmírné možnosti, často na úkor obyvatelstva. Může sice poskytnout přímou pomoc jednotlivým státům Unie, které tuto budou potřebovat. Ale zároveň mu to dává možnost použít veškeré civilní nebo komerční komunikační systémy, které mu musí být dobrovolně předány k použití. Toto zahrnuje i cesty a osobní automobily či letadla, ať už soukromá či komerční.

V místech, která jsou nejvíce postižena má president možnost zbudovat úřady, které budou pomocné práce vykonávat. Pro tyto úřady může zabrat jakékoliv soukromé či komerční budovy.

President má dále právo určit způsob rozdělování pomocných prostředků a léčiv. Může vydávat varování pro obyvatelstvo a vyžadovat jejich dokonalou spolupráci. V případě, že by vlády jednotlivých států neměly dost peněz na financování záchranných nebo ochranných prací, president je oprávněn poskytnout jim půjčky.

Je toho ještě mnohem víc a všechno je to šikovně zabaleno v obrovském množství slov, takže je těžké zjistit „co tím chtěl doopravdy básník říci.“ Jisté je, že to dává presidentovi a vládě nekonečné možnosti, zatím co postižení nemohou ani doufat, že vláda pak opraví budovy a cesty, které byly v procesu „pomoci obyvatelstvu“ zničeny. Kritikové tohoto dokumentu dále poukazují na to, že vláda má možnost poskytovat ubytování a lékařskou pomoc postiženým, ale nikde není řečeno že toto dělat musí, nebo má.

Jisté je, že příklad pro tuto situaci můžeme najít v nedávné historii. Hned po zapálení Reichstag budovy v Německu, k čemuž došlo 27. února 1933, vydal Hitler 24. března 1933 tak zvaný „Ermächtigungsgesetz“ (neboli Pověřující zákon), podle kterého získal absolutní moc, byla potlačena občanská práva a Německo se stalo diktátorským státem.

 

Znárodnění, ještě jednou

Je zjevné, že k nějakému druhu znárodnění anebo ke kontrole klíčových organizací už muselo dojít. Všimněte si Google, zdá se, že od jisté doby nepodléhá censuře. Můžete tam najít informace na klíčová slova, na která byste dříve nedostali nic.

Nutno dodat, že dva zakladatelé Googlu, Larry Page a Sergey Brin vzdali své funkce a odstoupili loni v prosinci. Má se za to, i když to není nikde potvrzeno, že Google a jiné velké technické organizace byly již převzaty vládou.

Bill Gates se rovněž vzdal vedení Microsoftu a odstoupil. Někteří mysleli, že odstoupil proto, aby mohl nakupovat svoje vlastní akcie, které po skončení koronavirové „epidemie“ půjdou určitě nahoru, a aby nebyl obviněn z toho, že toto činí na základě vnitřních informací. Podle jiných se to ale nezdá být pravděpodobné a ve skutečnosti je to záhada, co ho vedlo k tak drastickému kroku. Uvažuje se, že ho má vláda na mušce a on to tuší.

Bill Gates neodstoupil pouze z vedení firmy Microsoft. Odstoupil také z firmy Berkshire Hathaway, což je obrovská investiční společnost, kterou vede známý finančník Warren Buffett. Tato firma vlastní nejrůznější jiné firmy, jako třeba dříve-státní pojišťovnu GEICO a má podstatný vlastnický podíl v mnoha dalších firmách, jako jsou Duracell, Apple, Dairy Queen, Fruit of the Loom, Helzberg Diamonds, FlightSafety International, Kraft Heinz, American Express a v dalších.

I v mnoha jiných firmách odstupují jejich hlavní vedoucí představitelé a je těžko věřit, že toto není lavina. Jen v roce 2019 odstoupilo od vedení velkých amerických koncernů 1,640 jejich ředitelů; za leden 2020 jich bylo dalších 219. Firmy, od kterých tito vedoucí pracovníci odstoupili jsou často světového významu, jako např. IBM, T-mobile, Harley Davidson, LinkedIn, Disney, MasterCard a mnoho dalších.

Co se děje? Vědí tito lidé více než my? Čeho se obávají, nebo před čím utíkají? Anebo jsou pod nějakým nátlakem?

Zajímavé je, že tato situace se nesoustředí pouze na americký kontinent, ale je to celosvětový stav.

Bill Black, kriminolog, zabývající se korporačními zločiny a profesor ekonomie a práva na Universitě státu Missouri si myslí, že důvody pro tuto hromadnou ztrátu vedoucích pracovníků mohou být různé. Někteří vedoucí prý mají výhrady proti tomu, že kvůli špatné obchodní situaci musí propouštět schopný personál a ze strachu, aby tyto lidi nenajala konkurence, je označují za neschopné, čímž je pracovně znemožní na život. Moc pravděpodobné se to nezdá, ale třeba na tom něco je.

Jiní uvažují, že někteří tito vedoucí byli zkompromitováni tím, že obtěžovali sekretářky, nebo jiný personál – to se zdá být skoro směšný důvod. Pan Black si nemyslí že je to důvod, ale že to může ke skutečnému důvodu přispívat.

 

Odstoupení i v Rusku

I v Rusku došlo k podobné situaci, když celá vláda odstoupila. To je velmi podivné a člověk se ptá, co asi mohl být důvod pro tak hromadný čin? Údajně odstoupili poté, co president Putin přednesl návrh na změny v Ústavě. Tyto změny se sestávaly hlavně z následujících bodů:

 1. Mezinárodní právo bude v Rusku uznáno pouze když bude v souladu s Ústavou a když nebude omezovat svobodu a práva lidu.
 1. Vedoucí politické osobnosti nemohou mít cizí občanství, anebo právo aby trvale přebývali v cizím státě. Budoucí president Ruska musí navíc žít v Rusku posledních 25 let.
 1. Každý president musí být schopen držet presidentský úřad dvě celá období.
 1. Premiér a všichni ministři musí být jmenování státní Dumou (to je parlament), namísto aby je jmenoval president, který nebude mít právo jejich rozhodnutí zrušit.
 1. Úloha Státního výboru (poradenský sbor) má být rozšířena a podpořena.
 1. Nezávislost soudců musí být zachovávána a ochraňována.

Je zjevné, že president Putin zkouší zabránit tomu, aby ve státě vládl jeden jediný člověk a že spíše spoléhá na parlamentární způsob vedení. Ale když to tak čtete, který z těch bodů asi mohl podnítit všecky členy jeho vlády k tomu, aby odstoupili? Kterou z těchto podmínek nesplňovali?

 

„The Good Club“ (Dobrý klub)

Už 24. května 2009 oznámily noviny „Sunday Times“ že se někteří významní milionáři sešli na tajné schůzce, aby se domluvili jak jejich miliony mohou pomoci ke zpomalení růstu populace na naší planetě. Byli přesvědčeni, že lidí je příliš mnoho a snad se i bojí že jim budou postupně ujídat z jejich talířů.

Mezi nimi samozřejmě nechyběl Bill Gates, byl tam i George Soros, Warren Buffett, David Rockefeller Jr., Michael Bloomberg, tehdejší starosta města New York City, Peter G. Peterson, propagátor genocidy, Ted Turner a Oprah Wifrey, vlastníci medií a mnozí jiní. Jeden z těchto lidí pojmenoval jejich setkání „Good club,“ neboli „Dobrý klub.“ Stálo by za to vědět, jak podle nich vypadá setkání „Špatného klubu.“ To musí být totální genocida a pohroma.

Možná ani není čemu se divit, že tihle boháči propadli myšlence o přelidnění světa. Z nedostatku styku s běžným životem a s obyčejnými lidmi mohou často uvěřit svojí vlastní propagandě. Nakonec i princ Phillip, manžel anglické královny Elizabeth prohlásil již v roce 1988 zcela veřejně a ani se za to nestyděl, že, „v případě že bych se znovu narodil, chtěl bych se vrátit jako smrtící virus, abych aspoň trochu přispěl ke snížení populace.“

Boháči na zmíněné schůzce pátrali, jak by mohli překonat politické a náboženské zábrany a docílit snížení populace na zemi. A ten nejlepší a nejmíň nápadný způsob na který přišli, bylo očkování. Hned na to se Bill Gates zavázal, že dá 10 miliard dolarů na výzkum do očkování a Warren Buffett slíbil 31 miliard.

Je zjevné, že by se většiny z nás tak rádi zbavili, že jsou za to ochotni vysázet na dřevo i své naškudlené miliony. A přitom by vůbec žádná přelidněnost na zemi neexistovala, kdyby nepodporovali nežádoucí emigraci. Evropané rozhodně nejsou přelidněni, dokonce všecky národy, tak jak v Evropě jsou, postupně a pomaličku vymírají. Průměrná reprodukční schopnost je 1.6, což znamená 1.6 dítěte na jednu ženu. Za předpokladu že má partnera, tak je to 1.6 dítěte na jeden pár. To ani nenahradí je dva samotné, takže národy vymírají. (Ideální stav na zachování počtu obyvatel je asi 2.2)

Zato nově přistěhovalá barevná populace, které je ihned přiklepnuta bohatá odměna za to, že se namáhali k nám přijít a na nás se parazitit, odměna, která by každému původnímu obyvateli země byla zamítnuta, tito lidé se pak množí jakoby je lavina zasáhla. Bodejť, peněz mají dost, pracovat nemusí, co jiného by dělali.

Kdyby zůstali tam, odkud přišli, příroda sama by jim diktovala jak moc velké rodiny mohou mít. Je to naprosto přirozený vývoj a vždycky fungoval. A když i tam jich bude příliš mnoho, pak zjevně mají co jíst, příroda jim přeje – proč bychom se my do toho měli míchat? To se nás vůbec netýká.

Ale to nejdůležitější je, zabránit jakékoliv emigraci.

Každá emigrace je špatná. Lidé jsou vytrženi ze svého prostředí, zbaveni svých známých, přátel a členů rodiny a najednou jsou v úplně cizím státě, kde se často ani nedomluví. Místní obyvatelé se na ně dívají ve všech případech spatra a srůst dohromady s takovou společností není snadné. Jejich děti pak nemají kamarády, vyrůstají osaměle, druhým dětem často ani nerozumí a ty si z nich dělají legraci už kvůli jejich cizím jménům, nebo kvůli odlišným společenským zvykům. Dospělí se musí mnohem víc snažit aby se v zaměstnání, pokud jaké seženou, uplatnili proti místním pracovním silám. Často nemají důvěru svého okolí a ze začátku nemají ani dostatečné finanční prostředky aby si mohli zajistit status v nové společnosti a žít tak, jako ti druzí. Mnozí se uchýlí k tomu, že se stýkají pouze s těmi, kteří přišli ze stejné země jako oni. Takoví se často nikdy nenaučí cizí řeč, začnou komolit i tu svou vlastní a nakonec skončí s jakousi hatmatilkou, které málokdo rozumí. Kvůli své špatné přizpůsobivosti pak nerozumí situaci v jejich nové zemi a padnou snadno za oběť všelijakým podvodníkům a lhářům. Jejich děti se postupně naučí novou řeč ve školách a někdy se jim podaří udržet si trosky své původní mateřštiny, takže se se svými rodiči domluví. Ale nebývá to tak vždycky. Když pak ale přijdou vnoučata, to už jim ti staří vůbec nerozumí a rodina se prakticky rozpadá. Toto jsou vlastní zkušenosti s emigrací, nic vymyšleného a nepodloženého.

 

Eugenika

Ano, spolehlivě existuje plán na vyhubení asi 90% populace. Generální zkouška už proběhla v Americe, kde bylo vyhubeno 92% původních obyvatel země, Indiánů. Dnes jich zbyla ubohá hrstka, která je držena v rezervacích, nemají žádná práva, nesmějí ani volit, žijí tam v bídě a v chudobě a ve strašném úpadku. Tito lidé, kteří kdysi vlastnili celou zemi (pouze Manhattan byl od nich odkoupen za 25 dolarů, ten zbytek jim byl jednoduše ukraden), jsou tam dnes ti poslední z posledních. Obživu jim bílí zničili tím, že vyhubili bisony, které na příklad Buffalo Bill střílel naveliko, jen aby docílil co největší počet mrtvých zvířat za den a cestující ve vlacích po nich stříleli z oken jen tak, pro zábavu. Indiánská loviště zničili tím, že je zabrali pro železnice a jiné stavby. A pak zůstali Indiáni chudí a bezmocní a dnes bojují o pouhé přežití. Alkoholismus je mezi nimi rozšířen jako ta nejhorší nakažlivá nemoc a úpadek přichází hned za ním.

Toto se málokde dočtete, ale je to holá pravda.

Již zmiňovaný Dr. Farrell je toho názoru, že plánované rodičovství a očkování jsou všecko nástroje na vyhubení lidstva. Očkování totiž může obsahovat cokoliv. Údajně v něm bývá skryta látka, která způsobuje, že lidé ztrácí schopnost fungovat po finanční stránce. Ti, co se nechají očkovat do sebe mohou přijímat jakoukoliv genetickou složku, která na ně může mít ten nejrůznější vliv. Už to, že se říká, že každý, kdo má pět očkování proti chřipce má na stáří Alzheimera jistého, by nemělo být bráno na lehkou váhu.

Neslavně známý Bill Gates, který propaguje očkování po celém světě a už tím zničil budoucnost mnoha dětem v Africe, Indii a jinde, dnes používá jeho Nadaci na další krok na cestě k našemu totálnímu zotročení. Vyrábí digitální tetování, které by bylo viditelné pod kůží a na něž by bylo možno namířit speciální čtecí zařízení a zjistit tím všecko o zdravotním stavu člověka. To stejné je plánováno postupně s penězi. Takže je to snad onen znak Satana, který nám – podle Bible – má být dán buď na čelo, nebo na ruku a bez něhož nebude možno v posledních dnech našeho věku nic kupovat ani prodávat?

 

Nová verze 9/11

Člověk, který vystupuje pod pseudonymem Tim Ozman a jehož program byl na Youtube již asi 160 krát zakázán, je přesvědčen, že 3/11/2020, neboli 11. březen 2020 byl náš nový 9/11/2001. To byl totiž den, kdy Světová organizace pro zdraví WHO veřejně vyhlásila chřipkovou epidemii koronavirem. Podle něho je to opakování historie, které nám vynese pouze horší a mohutnější vládní aparát, policejní stát, diktaturu a zotročení. A i když k té skutečné, plánované, drastické epidemii nedošlo, media stále nafukují situaci, straší se statistikami, které nejsou pravdivé a zkoušejí udržet mýtus epidemie za každou cenu.

Stejně tomu bylo s celosvětovým oteplováním, které neexistuje, s vyměšováním CO2, což je naprostý a negramotný podvod, s ozonovou dírou, kterou nikdo nikdy neviděl a se vším ostatním co si za ta léta na nás naši mocipáni vymysleli. Skoro to vypadá, že se velmi špatně učili ve škole, protože ani neví základní fakta, jakože země prochází vlnami oteplování a ochlazování, že CO2 je důležitý pro rostliny, že ozonová díra, pokud vůbec jaká je, je daleko snadněji vytvořitelná sopkami a jejich vlastními jadernými pokusy než našimi spreji na vlasy nebo trávicím procesem dobytka.

Jen tak na okraj, jméno Tim Ozman je obdoba jména Tim Osman, což bylo jméno Osamy bin Laden, pod kterým byl veden na výplatních listinách v americké špionážní organizaci CIA.

Ve svém posledním videu mluví Tim o tom, jak hlavní představitel Jiho-Korejské církve Shincheonji jménem Lee Man-Hee, který tvrdil že je reinkarnace Ježíše Krista, se přiznal, že způsobil rozšíření koronaviru. Tuto zprávu přinesly americké noviny „Wall Street Journal“ již 6. března 2020, kde tohoto člověka nazývají „mužem dvou tváří.“

 

 

Kaduceus

Je to symbolické označení, které může těm, co se vyznají v mythologii okamžitě připomenout římského boha Merkura, který je v řecké mythologii obsažen jako bůh Hermes. Merkur se vyznačuje tím, že nosí hůl, která se nazývá kaduceus a která je rovněž symbolem lékařství. Je to bůh dvou tváří: jedna je dobrá, druhá ne tak moc dobrá. Je to patron obchodu, ale taky zlodějů, mediciny, ale taky jedů; je to šprýmař a podvodník. Prostě, nedá se mu věřit. Na jedné straně dovede způsobit zkázu a na druhé ji pomáhá napravit.

kaduceus

Vypráví se příběh, kdy u cesty ležel had, který každého pocestného uštknul. Za rohem stál pak stařec, který jim prodal lék proti uštknutí. To je dvojí tvář boha Merkura; dvojí tvář obchodu a mediciny.

Je jasné, že Lee Man-Hee nemohl sám rozšířit virus po světě. Tato zpráva byla dána do tisku jen jako podpis těch, kteří skutečně tuto epidemii způsobili, což jsou tak zvaní „Iluminátové,“ pod vedením pana Globalisty. Tito lidé si nesmírně hoví v symbolice a pokaždé své akce a činy tímto způsobem oznamují svým „bratrům“ po celém světě.

Merkur je rovněž ten, který nosí pochodeň. Pochodeň symbolizuje vědomosti, lehkost ducha a život. Pomocí symbolické pochodně rozpoutává Merkur ohně po celém světě, o čemž máme v dnešní době víc než dostatečné množství důkazů. Opět, často jsou to podpisy těch, kteří to způsobili. Ohně zase vážou Merkura k jinému symbolickému tvorovi, kterým je bájný pták Fénix, který shořel v ohni a pak se ze svého vlastního popele znovu narodil. Symbolika: smrt – znovuzrození. Tím je myšleno slunce, které tímto cyklem prochází denně. Slunce je v symbolice spojováno s ďáblem.

Ale tak jak jsou mnohé důležité světové události symbolicky „podepsány,“ stejně tak jsou předtím vyjeveny. Tak na příklad program „Panorama,“ vysílaný britskou televizní stanicí BBC předpověděl bombardování Londýna 7/7/2005. Koronavir byl předpovězen knihou, kterou napsal Dean Koontz a která se jmenovala „Wuhan 400“ (anglicky Wu-Chan). Proč 400? Protože se jedná o rok 2020 a 20 x 20 = 400. Další útok je předpovídán na 3/11 nebo 11/3 v americkém městě Seattle.

První část: http://www.nwoo.org/2020/04/02/cemu-doopravdy-vdecime-za-koronavirus-a-co-byl-zamer-za-jeho-rozsirenim-do-celeho-sveta-1-cast/

http://www.nwoo.org/2020/04/02/cemu-doopravdy-vdecime-za-koronavirus-a-co-byl-zamer-za-jeho-rozsirenim-do-celeho-sveta-1-cast/http://www.nwoo.org/2020/04/02/cemu-doopravdy-vdecime-za-koronavirus-a-co-byl-zamer-za-jeho-rozsirenim-do-celeho-sveta-1-cast/
http://www.nwoo.org/2020/04/02/cemu-doopravdy-vdecime-za-koronavirus-a-co-byl-zamer-za-jeho-rozsirenim-do-celeho-sveta-1-cast/
http://www.nwoo.org/2020/04/02/cemu-doopravdy-vdecime-za-koronavirus-a-co-byl-zamer-za-jeho-rozsirenim-do-celeho-sveta-1-cast/
10 Komentářů k Čemu doopravdy vděčíme za Koronavirus a co byl záměr za jeho rozšířením do celého světa – 2. část

 1. Jan napsal:

  Lidstvo nemuze vyhrat proti globalistovi. Ovlada media politiky, financni a prumyslove korporace. Zene nas stale do novych instituci jako OSN, EU a NATO,ktere ovlada a slouzi jemu, ne nam.

  Proto nam budou jeho lokajove v CT a Cro klidne vesele dal lhat a nesmirne nas s.at! Dnes Mitrofanov, Holub a Rakusanova se opet vyprazdnili do mikrofonu.
  Nemuzeme nic delat. Lide jsou vystraseni a apaticti. Nechapou co se to deje. Corona je ohromny podvod, vetsi jak WTC demolice.

  • proud napsal:

   "Lidstvo nemuze vyhrat proti globalistovi."..............ale muze,a jak lehce,proc si myslis ze se porad ti u moci tak klepou a bez ustani srazej vsechny kolem sebe ?........

   • PetrC napsal:

    Proude, ted vidim jak se klepou obycejni obyvatele. Strujci toho bordelu si vyvaluji sunky nekde za buckem . Mam dojem ze se poschovavali na nejakych soukromych ostrovech. Budte si jisty ze ti co doopravdy vladnou se tak leda klepou smichem jak si pohravaji s plebs.

    • Eschatolog napsal:

     chodí viRUS okolo, nedivej se na něho, kdo se na něj koukne, toho viRUS kousne - říkanka pro infantilní idioty CZ
     a ANO bude líp :-) :-) :-) :-) :-) :-)
     klidně se řežte smíchy také , slovani

    • proud napsal:

     To si jistej samozrejme jsem uz od chvile kdy s tou komedii zacli.........byla ocekavana.

 2. proud napsal:

  "Takže řekněme radši „oni“ nám to zakázali (kdokoliv to byl, hlavně když nemusíme vinit sebe) – ale my jsme „je“ poslechli! Co je s námi v nepořádku? "....................TAAAAK!!! a o tom to presne je!!! Je uplne jedno kdo mi co nakazuje,nebo zakazuje,kdyz to nejsem ja s vetsinou naroda!!! Seru na nejaky kydy zlodejskejch debilu co sami sebe nazejvaj jakousi vladou a opiraj se o zpitomely ovcany.ale ne o narod!!!

 3. Major Pítěrlescu napsal:

  El Comandosi,
  sem málem zheb, jak nás furt blokujou, ale sme zabungrovaný tady pod mostem: https://termitiste.net
  I ten ten - jak von se menuje - jo, Džon Scatman tam je.
  Scatman's World https://www.youtube.com/watch?v=Ic2Cjw7kydI
  Rebel Music Army

 4. Major Pítěrlescu napsal:

  Se sem se taky skoro nedostanu, tak sem uš ani nelezu. Jen ze špitální sítě to šlo.

 5. Major Pítěrlescu napsal:

  El Comandosi, já se na nwoo přes blokace normálně nedostanu, leda přes špitální síť, a tam se mi zrovna nechce vracet. Jelikož ne všechny procedury ve špitálu sou příjemný. Hlavně to buzení v noci. Je fakt, že ve špitálu nwoo zablokovaný neni, ale člověk taky dostane ke snídani dva chleby a 20 gramů margarinu. To né!

 6. Major Pítěrlescu napsal:

  Dostali kapšu a roušky s CO2. Muheeeeehe.
  Tak a maj to befehlem.
  Ale voni ví zaco.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!