Čemu doopravdy vděčíme za Koronavirus a co byl záměr za jeho rozšířením do celého světa – 3. část

5gZnova 5G

Před několika lety přinášely americké noviny zprávy o hejnech ptáků, kteří padali hromadně dolů na zemi mrtví. Bylo toho hned několik případů a všechny to zanechávalo v údivu. Co se těm ptákům asi mohlo stát? Celá hejna, všichni zaráz, jeden jak druhý prostě napadali na zem a zůstali tam ležet mrtví. Ptáci byli zkoumáni a opravdu, byly u nich nalezeny příznaky chřipky. Jenomže i kdyby takové hejno zasáhla chřipka, tak nikdy nespadnou všichni zaráz na zem, jako jeden velký tmavý mrak. To bylo na tom to nejdivnější. A pak se přišlo na to, že ve stejné době byly používány elektro-magnetické interferometry, které fungují tak, že zastaví funkce v živém organizmu. Příznaky tohoto zásahu opravdu napodobují příznaky chřipky. Takže zvýšený výskyt chřipky jak v Číně tak v Itálii a snad i jinde se dá přičíst jednak vyššímu výskytu Číňanů v této části světa a také výskytu husté 5G sítě.

Jsou ovšem místa na světě, kde nemají ani Číňany, ani 5G a přesto mají koronavirovou chřipku. V těchto případech je na místě podezřívat satelity, které operují na bázi 5G a používají vojenskou špionážní technologii. Již o tom byla zmínka v mém prvním článku, který se nazývá „Jak přelstít Koronavirus.“ Na tuto zpravodajskou síť jsou napojeny i obrovské výletní lodě, což vysvětluje výskyt chřipek na jejich palubě.

 

Vesmír

Říká se, že věřící lidé mají Boha, zatímco ateisté mají Vesmír. Vesmírné programy a ochrana životního prostředí (environmentalisté) jsou způsoby jak nás ještě více ovládat. To je komunismus.

V současné době nás straší s asteroidy, které se prý blíží k naší Zemi. Takové zprávy navazují na to, co kdysi řekl původně hitlerovský, později americký raketový inženýr Wernher von Braun. Byl zastáncem myšlenky přeměnit vesmír na zbraň, neboli zazbranit ho. Řekl, že toto bude nutné podstoupit napřed kvůli komunismu. Později se komunisté změní na teroristy, pak přijdou jako hrozba některé nebezpečné národy, po nich asteroidy a úplně nakonec to budou mimozemšťané, zvaní také ET (ExtraTerrestrials). Ale stále bude nutné naši zemi proti někomu ochraňovat.

Počasí je rovněž vynikající zbraň, jak nám chemtrails neboli geoinženýrství ukázaly. Stejně tak jsou použitelná zemětřesení, tsunami, tornáda a asteroidy. Lidé si pak nemohou stěžovat, že něco vyvedla jejich vláda, když je to přece zjevný akt shora. A přitom HAARP a podobné programy dokážou přesně to, co bylo právě jmenováno a ještě mnohem více. Je ovšem pravda, že ne každý z nás o těchto možnostech ví a ne každý tomu věří. Ti, co mají vymyté mozky televizí by na něco takového neuvěřili ani kdyby jim HAARP zařízení stálo na zahrádce, okusovalo ředkvičky a koukalo se jim do oken.

Těsně před Vánocemi 2019 uvedl do existence president Trump nové, 6. oddělení amerických ozbrojených sil, což je Space Force (Vesmírná jednotka). Prohlásil, že tato jednotka je v současné době potřebná na naši obranu. Tím pádem se Vesmír stal válečným polem. Nutno připomenout, že Generál Terrence O’Shaughnessy, který má nahradit presidenta v případě ohrožení, je rovněž velitelem obrany amerického vzdušného prostoru.

Podobné tendence jsou viditelné i v Rusku. Premiér Dimitrij Medveděv prohlásil ve vysílání ruské televize že je nutno vybudovat dobrý planetární obranný systém proti asteroidům. Když se ho reportér ptal jak chce proti asteroidům bojovat, řekl, že prostě proti nim vystřelí nějaké rakety, které je vybuchnou. „Ale máme i jiné způsoby jak to docílit,“ dodal. Že mají jiné způsoby? Bylo by zajímavé vědět jaké způsoby to jsou.

President Trump se rovněž vyjádřil záhadně, když řekl, „Nepotřebujeme atomové zbraně; máme něco lepšího.“ Co to asi může být? Je jisté, že je mnoho toho, co není veřejnosti vyjeveno. Existují celé programy, které probíhají tajně, aniž by o nich kdo věděl. Toto pro nás ale signalizuje nebezpečí, protože jestli oni tam nahoře, co nám vládnou, mají všelijaké tajné, super-nové technologické vynálezy, pak na nás mohou vytáhnout lecjaký podvod, lecjakou chiméru a my to ve své neznalosti budeme považovat za skutečnou a možná i dobrou věc.

Je jisté, že asteroidů je jaksi příliš moc. Vybuchují v zemské atmosféře a padají dolů jako velké ohňové koule. Způsobují hodně požárů, hlavně v jižní Americe. Jeden meteor se objevil i v Rusku, v okolí města Čeljabinsk, v roce 2013. Lidé ho nadšeně filmovali a fotografovali a nikdo nevěděl o co jde. Naštěstí nezpůsobil škody.

Je ovšem podivné, že se koronavirus vztahuje i na Vesmír a i tam probíhá jakási karanténa. Evropská kosmická agentura (European Space Agency, neboli ESA) měla připravenou sondu, kterou hodlali vystřelit na Mars. Kvůli koronaviru ale její start odložili – snad se bojí že by tam někoho nakazili? Anebo co jiného může být důvodem pro takovou změnu plánu?

ESA rovněž zavřela startovací rampy v Německu, údajně proto, že zaměstnanci byli ohroženi koronavirem. Vypnuli ale také všecky sensory na satelitech, takže úspěšně zablokovali komunikaci. Proč toto udělali? Proč k něčemu takovému mohlo dojít? Je zde něco co nechtějí abychom viděli? Určitě ano.

 

Šišinka

sisinka1

 

Šišinka                                    (Spirituálně) spící člověk a probuzený

Sedm dní před jeho zavražděním v roce 1963 řekl americký president John F. Kennedy: „V naší zemi existuje spiknutí, které zkouší uvrhnout do otroctví každého muže, ženu a dítě. Než odejdu z této vysoké a vznešené funkce, mám v úmyslu toto spiknutí odhalit.“ Krásný záměr, ale hned na to ho zavraždili.

President Kennedy ovšem neměl pravdu v jedné věci, že se soustředil pouze na Ameriku. To spiknutí je totiž celosvětové a je staré stovky a stovky let. Stále ta stejná vrstva lidí se drží u moci, ať už veřejně či tajně a stále postupují podle svého plánu, což je ovládnout celý svět a nás uvrhnout do celoživotního otroctví. Pokud nás ve své omezenosti ovšem nevyhubí.

Je jasné, že tito lidé nejsou soudní a je sporné, jestli vůbec dovedou logicky myslet. Nedostatek rozumu a logiky je zjevný nejen z jejich činů, ale i z jejich vlastních psaných dokumentů, které Alan Watts schopně nashromáždil v jeho seznamu doporučené literatury. Rozumní a soudní nemohou být už proto, že se nerozmnožují mezi prostou a obyčejnou populaci, kterou nazývají „zbytečnými jedlíky,“ ale berou se neustále sami mezi sebou. Tyto blízké příbuzenské sňatky pak produkují děti, které jsou s každou další generací zhruba o 15% méně inteligentní.

Z úbytku inteligence je usvědčují i jejich činy. Celá staletí pracují na tomto programu ovládnutí světa, věnují tomu své životy, své duše upíšou Satanovi za trochu světského pozlátka a chabavou dávku pochybné pomoci a přesto, za celou tu dobu se nikam nedostali. Dejte tento projekt schopnému organizátorovi a během jedné-dvou generací to bude mít zvládnuto a ještě navíc to bude k plné spokojenosti všech zúčastněných.

Útoky, které na nás tito lidé podnikají za účelem ovládnutí jsou převážně útoky na naše myšlení, na náš úsudek, logiku, uvažování a rozhodování. O to se skvěle stará hlavně televize, která dokáže člověka snadno uvést do hypnotického stavu a tento pak bere všecko, co hlasatelé říkají za naprostou pravdu. To proto, že v hypnotickém stavu funguje pouze podvědomí, zatímco vědomí, což je kritická část mozku, je vyřazeno z funkce. A ještě navíc je každému tento hypnotický stav příjemný a tak si rád pustí bednu znova a znova. Ovšem i ti, kteří televizi nesledují jsou ohroženi a to pomocí internetu. Tam záleží na tom, jaký výběr čteného nebo sledovaného materiálu mají.

fontana

 

Fontana della Pigna, Vatikán

angkorwat

Angkor Wat v Kambodži

sisky

Další způsob jak zajistit naši duševní a tím pádem i fyzickou nečinnost je pomocí útoků přímo na náš mozek. Tento skvělý instrument, který máme každý z nás v hlavě má v sobě jednu maličkou žlázku, přímo v mozku, které se říká šišinka, protože má tvar malé borovicové šištičky. Lidé o této žlázce vždycky věděli a její zobrazení se vyskytuje i na starých kresbách a předmětech, viz. obrázky výše.

Šišinka je dutá žláza, naplněna vodou. Jak stárneme, voda má tendenci vápenatět, což způsobuje, že ztrácíme naše psychické schopnosti. Zvápenatění je možno podstatně urychlit jak pomocí aspartamu (náhražka cukru), tak používáním fluoru. Pro fluor je šišinka doslova magnet. Takže máme hodně aspartamu v sodovkách a v mnohých továrně vyrobených produktech, zatímco fluor je nám dodáván v hojném množství jak v soli, v lécích, v továrně vyráběných potravinách, v mnohých sodovkách, v zubních pastách a někdy i ve vodě.

Fluor nezabraňuje zubnímu kazu, jak je nám nalháváno, naopak, fluor zubní kaz způsobuje. Stane se to tak, že zubní sklovina se stane velmi tenkou, příliš tvrdou a snadno praská. Zubní dřeň naopak změkne a umožňuje promáčknutí horní tvrdé vrstvy. Fluorové zuby jsou žluté, často podélně rýhované. Stejně zle dělá fluor i na kosti, pochopitelně.

V německých koncentračních táborech za 2. světové války bylo zjištěno, že ti, kterým byl dodáván fluor byli daleko mírnější, poslušnější, nebouřili se a byli tím pádem snadno ovladatelní. Toto byl skutečný důvod za protlačováním fluorizace pitné vody. Fluor je ale silný jed, lidskému zdraví velmi nebezpečný.

Vnitřek šišinky má podobná čidla (neurony) jako má oko a je opravdu napojen na vizuální okruh. Umístění šišinky přímo v centru mozku jí umožnilo název „třetí oko,“ což je naše spojení s neviditelným spirituálním světem a s vyššími hodnotami tohoto světa a našeho života. Filosof René Descartes, stejně jako staří Řekové považovali šišinku za sídlo duše a taky za místo, kde se všecky naše myšlenky formují. Tato žláza je naše spojení jak s okolním světem tak i se spirituální částí a dokáže vidět i do budoucnosti.

Naši zotročovatelé toto všecko dobře vědí a hojně těchto znalostí využívají. Před námi to všecko ale tají a tak informace o tom, jak důležitá je pro nás tato žlázka jsou snad to největší tajemství na světě. Osoba, která si říká Q Anon (Q Anonymní), o které bude zmínka později, dosvědčuje, že mezinárodní skupina spiklenců proti lidské rase dnes vlastní technologii, která jim nahlédání do budoucnosti umožňuje a toto využívají na plánování akcí na naše zotročení.

Šišince dále nesmírně škodí elektro-magnetické vlny, které rovněž urychlují vápenatění. Snad proto jsme ze všech stran bombardováni mobilními telefony a jejich anténami, wi-fi, 5G, extra nízkými frekvencemi a má se za to, že i vzduchové turbíny mají škodlivý vliv. Stejně škodlivé jsou násilnické počítačové hry a i televize sama. Televize neškodí pouze šišince, ale celému organizmu, protože svými zápornými zprávami a násilnickými, neskutečnými scénami nás udržuje ve stavu neustálého stresu. A stres, jak dobře víme, škodí na všecky orgány tak, jak je všichni máme.

Tyto všecky technologie nás zbavují možnosti spojit se s vyššími vrstvami, s vyššími bytostmi, které by nám mohly být velmi nápomocné. Je to přesně podle přání našich otrokářů, zamezit nám přístup k vyšším informacím a kontaktům. Pak nás mají zotročené na život.

Přečtěte si více o této žlázce na internetové stránce: https://thebridgelifeinthemix.info/technology/the-pineal-gland-electromagnetic-fields-elf-and-chemistry/
Je to v češtině.

Aktivovaná šišinka se projevuje čímsi, co se jeví jako svatozář kolem hlavy. A Ježíš Kristus se vyjádřil přiléhavě, když řekl: „Světlo těla leží v oku. A když vaše oko bude pouze jedno, pak bude vaše tělo naplněno světlem.“

 

Celosvětové zatýkání

Mnozí z těch, kteří studují současnou situaci, se shodují na tom, že pan Globální a jeho skupina 300 iluminátů, což jsou zástupci všeho-všudy 13 satanických rodin, kteří se již celá staletí pídí po světovládě, je ve skutečnosti rozdělena na dva tábory. Valerij Pjakin potvrzuje to stejné. Tyto dva tábory mezi sebou soutěží o prvenství a o to, kdo z nich bude vládnout. Všecek ten shon kolem koronaviru je mnohými považován za snahu jedné této sekce vyřídit tu druhou.

Snad proto dochází v současné době ke drastickému snižování cen ropy, na jejíž výnosech někteří z těchto iluminátů závisí. Ne že by byli kvůli tomu ve finanční tísni; tito lidé mají peněz nadbytek. Ale čím víc peněz někdo má, tím víc jich chce a to je ten problém.

Současná ropná situace je zároveň jakási obchodní válka mezi Ruskem a Saudskou Arabií. Rusko si může dovolit snížit ceny i na delší dobu, ale ne tak Saudská Arabie. Pro ně vyprodukovat ropu je o hodně dražší proces, protože se musí potýkat se slanou vodou a mnohými jinými překážkami.

V souvislosti se vším tím, co bylo doposud popsáno, je nutno se zmínit o „zapečetěných obviněních,“ která jsou vystavována americkou obdobou našeho Ministerstva spravedlnosti (angl. Department of Justice). Údajně je těchto zapečetěných obálek asi 50,000 a nikdo neví na koho jsou tato obvinění vystavena, proč jsou zapečetěna a kdy budou použita. Je docela možné, že celá akce bude podobná historickému činu francouzského krále Filipa IV., který nechal po celé zemi rozeslat zapečetěné zatykače, jejichž příjemci je měli za úkol otevřít všichni ve stejný den. A pak, za úsvitu dne 13. října 1307, na bázi těchto zatykačů byli všichni Templáři na území Francie zatčení, postaveni před soud a vesměs popraveni.

Kdyby toto byl ten záměr, tak pak by 30,000 americký vojáků a 7,000 vojáků NATO bylo zhruba to množství, které je k takovému hromadnému zatýkání potřeba. Stejně tak to obrovské množství vedoucích pracovníků, kteří odstupují ze svých dobře placených funkcí by nasvědčovalo na to, že se bojí, že budou potrestáni za své přestupky, ať už skutečné, či pomyslné.

Je pravda, že mnohá zatčení jsou již v běhu, aspoň v Americe je toto dokumentováno. V Evropě jsou tyto informace těžko dostupné, zjevně zde chybí správná iniciativa a nadšení. Současná zatčení v Americe se týkají osob, které jsou jakkoliv ve spojení s mexickým drogovým obchodem. Dále jsou to obchodníci s lidmi, pornografisté, pedofilové a radikální leftisté. Má se za to, že mohou být přibráni vedoucí pracovníci některých banek, korporací a nadací.

Uprostřed toho všeho je zvláštní, že vůbec nevíme nic o George Sorosovi, o Obamovi, Clintonových a jim podobných. Všichni jakoby zmizeli ze světa. Koronavirus dává celému shora zmíněnému záměru ještě další krycí roušku, když všichni musí povinně sedět doma, takže jsou tím pádem dobře dostupní.

 

Výletní lodi – Cruise Ships

Během jedné z tiskových konferencí, které uspořádal president Trump bylo diskutováno to, že budou zabrány některé velké výletní lodi a přeměněny na plovoucí nemocnice. Nezdá se ale, že by měli v Americe tolik nemocných, obzvláště když je koronavirus v mnohých místech prakticky na odchodu.

Mnozí podezřívají, že tyto lodě budou sloužit jinému účelu a sice jako plovoucí vězení. Když všecky ty hromadně zatčené naloží na loď a odplavou s nimi na moře, tak mají velmi efektivní a úsporné vězení. Každá taková loď pobere zhruba 2,750 lidí a mohou všecky uvězněné snadno dopravit do Guantanamo zálivu (na Kubě) a mají o ně postaráno. Guantanamo záliv je totiž část Kuby, která stále patří Americe. Je tam vojenská základna a věznice. Už před tím, než se Donald Trump stal presidentem Ameriky se v Guantanamo zálivu horlivě budovalo, jak říkají zasvěcenci.

 

Q Anon

Anonymní pisatel (pisatelka?) který si říká „Q“ vydává už nějaký čas informativní zprávy o současné situaci. Tyto zprávy píše přímo z americké obdoby našeho Ministerstva vnitra (Department of Defense), takže je možné, že opravdu je součástí administrace a má přístup k důležitým informacím. Mnozí o pravdivosti jeho informací a o skutečné existenci této osoby nepochybují, jiní jsou opačného názoru.

Jak si jistě pamatujete, „Q“ je postava v detektivních příhodách James Bond. Je to ten charakter, který Bondovi vždycky vydává všelijaké technické vynálezy a učí ho s nimi zacházet.

Některé ze zpráv, které píše Q Anon jsou uvedeny níže:

11. listopadu 2019 Ticho před bouří. Jako hlavní, stíhání Gambino, Genovese Mafia rodin.
 13. listopadu 2019 Co mají tito lidé společného: Pelosi syn, Kerryho syn, Romneyho syn, Bidenůvsyn? Nápověda: Energie, Ukrajina. (Na vysvětlenou: všichni jmenovaní mají na Ukrajině teplá místa v energetickém průmyslu, za která jsou více než bohatě odměňováni. Je to zjevný způsob podplácení)
16. listopadu 2019 Úroda je již připravena a brzy bude předložena veřejnosti. Honci se stanou honěnými. Zrada. V šest hodin může přijít nebezpečí.
23. listopadu 2019 Bude to biblické (tj. obrovské). Velké probuzení.
7. prosince 2019 Kde je George Soros? Na Ukrajině? Kdo jiný nedávno cestoval na Ukrajinu?
17. prosince 2019 Otevření prvního zapečetěného obvinění vyvolá davové probuzení. Budou bojovat, ale vy jste připraveni.
19. prosince 2019 Něco obrovského se blíží. To, co se stane, ohromí celý svět.
23. ledna 2020 Pravda a důkazy vyhrají. Veřejnost se doví pravdu. Co se stane když se lidé doví pravdu? Co se stane když se probudí? Oni nebudou moct ani vylézt na ulici.
5. února 2020 Snad si lidé nemyslí, že snaha o sesazení právoplatně zvoleného presidenta jim projde bez potrestání. Konec konstituční republiky? Dejte si záchranný pás.
9. února 2020 Spravedlnost
14. února 2020 Světově přenášený televizní pořad se blíží. Sledujte co přijde dále.
17. února 2020 Říct to přímo: hra skončila.
20. února 2020 Mají strach z procitlého obyvatelstva. Připravte se na bouři.
9. Března 2020 Nic nemůže zastavit to, co se blíží. Nic! Bůh zvítězí.

 

Změna režimu

Již zmiňovaný Dr. Farrell, historik, vědec a odborník na finance a finanční historii říká, že žádný finanční systém nemůže být založen na uzavřeném a neobnovovatelném systému energie. Není možno mít jeden systém otevřen a druhý uzavřen, to prostě nefunguje. Převrátit jakýkoliv finanční systém vyžaduje rovněž převrácení fyziky tohoto systému.

Vezměte si třeba fúzi. Je to technologie, která zazáří jako hvězda, žene se plnou parou vpřed, pokud jí stačí pohonné látky. Až tyto dojdou, zhasne jako kometa. Bilderbergové tento námět diskutují už asi 30 let. Pročpak?

Prý ten nejlepší druh energie by byla tak zvaná energie nulového bodu, taky zvaná „základní energie,“ či energie vakua. Je to energie systému při teplotě t = absolutní 0 (tj. -273.15°C). Je to součást kvantové fyziky, vedlejší produkt tam, kde sub-atomické částice se nechovají jako jednotlivé částice, ale jako vlny, které stále komíhají mezi různými zdroji energie i při tak nízké teplotě. Toto vyústí ve zdánlivě prázdné vakuum v prostoru, ale ve skutečnosti je to nekonečné moře skutečných částic, které přeletují mezi svou existencí a zánikem.

Energie nulového bodu je schopna vybavit naši planetu levnou a nevyčerpatelnou energií, která se co do intenzity může rovnat záření několika sluncí. Může nám to údajně umožnit cestovat až za náš solární systém a pohybovat se volně mezi hvězdami. Kdybychom měli tuto energii, nepotřebovali bychom olej, plyn, uhlí, ani benzin, ani spalovat obrovské množství materiálu na výrobu elektrické energie a náš finanční systém by nebyl založen na dluhu.

Americká organizace DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, neboli Agentura pro pokročilé výzkumné projekty) přišla před časem s plánem pro Spojené státy, který požaduje aby během dalších 100 let byly schopny meziplanetárních letů. Jestliže si organizace toho druhu a té vážnosti něco takového dovolili oznámit, tak je pravděpodobné, že už nějaký systém mají a jsou s jeho vývojem tak daleko, že si jsou jisti výsledkem. Od té doby co toto zveřejnili, už uběhlo 10 let.

Něco takového by samozřejmě změnilo všecko. Teď zbývá vědět, jestli je to pouze krásný sen, anebo tvrdá skutečnost a jasně se rýsující budoucnost. A pak se musíme ptát jestli je to budoucnost pro nás všecky, anebo pouze pro některé, pro ty vyvolené? Nesmíme zapomínat, že při dnešní rovnoprávnosti jsou si někteří lidé víc rovni než zbytek populace.

 

Možné řešení naší situace

Je jisté, že koronavirus způsobí pouze škody ve všech státech, které podlehly panice, zavřely své lidi doma a zastavily výrobní procesy mnoha firem. Budou to obrovské, nevyčíslitelné škody a za to všecko bude viněn koronavirus a ne naši politikové, příliš důvěřiví a poslušní diktátu odkudkoliv, kteří nám pod těžkými tresti přikázali sedět doma a nic nedělat. Kdyby totiž koronavirus nepřišel, tak všecka ta finanční a ekonomická katastrofa, která zmítala celým světem dávno předtím, padla za vinu právě jim a oni by se museli zodpovídat, byli by trestáni, pokutováni, vězněni a možná někteří i popraveni. To se tím pádem nestane a to je kvůli viru, kterému se ani nepodařilo vyvolat správnou epidemii a media musela za něho zaskočit. Ale o tom už bylo jednáno.

Musíme si uvědomit, že koronavirus není zdravotní nouzový stav, ale že jeto nouzový stav politický, ekonomický, hospodářský a finanční. Všichni na to doplatíme.

To, že se celá naše země ocitla v tak těžkém finančním a ekonomickém krachu je samo k zamyšlení. Ukazuje to na to, že naše vládnoucí vrstvy, ať už tajné či veřejné, dělají velmi špatnou práci. Dává to pocit, že zacházejí s něčím, čemu nerozumí, na co jejich mozky nestačí. Proto by bylo dobré těmto lidem vytrhnout vládu z ruky a na jejich místa dosadit ty, kteří se opravdu vyznají v oboru, ve kterém pracují. Bylo by potřeba vystrnadit tyhle „odborníky na nic,“ kteří znají pouze mluvit a mluvit a nahradit je skutečnými odborníky, i kdybychom je na tyto funkce měli pracně vyškolit. Zároveň je nutné zbavit se oné Neviditelné garnitury, která již celá staletí zkouší z pozadí vést naše životy a pokaždé špatným směrem.

Dr. Farrell radí jeden způsob, jak těmto lidem vzít vládu z rukou: „nehrajte jejich hru s nimi. Neberte jejich vysvětlení a zdůvodnění za pravdivá.“ Jinými slov: nevěřte jim! Buďte skeptičtí a nevěřte ničemu co je vám podstrkováno. Ověřujte všecka fakta a srovnávejte výsledky.

Toto není utkání mezi materialistickou částí světa, mezi finanční části světa, nebo mezi obchodní či kulturní částí světa. To skutečné utkání probíhá na spirituální bázi. Je to čistě spirituální boj a jak to vypadá, tak ho prohráváme. To proto, že jsme se příliš odchýlili od základů naší civilizace. Příliš jsme propadli tak zvanému „modernismu.“ Proto je na čase vrátit se zpět k tomu co jsme byli předtím, než přišla televize, Coca Cola a McDonald, vrátit se k tomu, co byli naši předkové.

Jestliže biskupové v Řecku protestovali i pod pohrůžkou uvěznění a odmítli zavřít kostely, proč jsme se tak nezachovali i my všichni ostatní? Jsme snad méně odvážní než oni? Máme snad méně motivace a uvědomění než tito lidé?

To jediné, čeho se tito tajní (či veřejní) mocipáni bojí je to, že bychom prohlédli, že bychom se probrali a pochopili o co doopravdy jde. Že bychom se vrátili ke starým tradicím, respektovali stará přísloví a rady moudrých a drželi se po léta osvědčených morálních zásad.

 

Nové prostředky proti koronaviru na obzoru

Americká organizace FDA (Federal Drug Administration, neboli Federální administrace léčiv), která dává povolení či zákazy na používání veškerých léčiv, právě odsouhlasila používání tablet proti malarii, chlorquinu, jako lék proti koronaviru.

Na Kubě vyvinuli anti-virový prostředek s názvem Heberon, nebo taky Interferon Alfa 2b. Je to léčivo, ne očkování. Tento lék byl úspěšně používán při léčbě pacientů s koronavirem.

Dr. Bruce Lipton, významný biolog říká, že člověk s funkčním imunním systémem nepotřebuje žádné očkování. Všechno, co jeho tělo potřebuje už ve skutečnosti má. Naše povinnost je pouze starat se o svá těla, nenadužívat je a dávat jim patřičnou výživu. Náš systém sám se už postará o ten zbytek, protože na to je navržen.

Údajně mám celkem 6 mandlí, 3 na každé straně. Tyto mandle jsou sběratelé informací a s jejich pomocí pak učí celý systém jak zacházet s různými útočícími látkami. Proto prý dávají malé děti všecko do úst, protože tím dodávají mandlím informace o jejich okolí a jejich tělo si proti těmto látkám může snadno vyvinout obranný materiál.

Toto je další důvod proč očkování nefunguje. Když dostaneme očkování, je to cizí látka, která se náhle dostane do těla a tam je cizí, náš systém ji nerozeznává. Nemá s ní zkušenosti, neví jak s ní zacházet. Když ale dostaneme očkování skrze ústa, naše mandle ihned zaznamenají dodávané látky a instruují zbytek těla, jak s těmito zacházet.

Je to spolehlivě námět k zamyšlení.

1. dubna 2020

Předchozí části:

http://www.nwoo.org/2020/04/03/cemu-doopravdy-vdecime-za-koronavirus-a-co-byl-zamer-za-jeho-rozsirenim-do-celeho-sveta-2-cast/

http://www.nwoo.org/2020/04/02/cemu-doopravdy-vdecime-za-koronavirus-a-co-byl-zamer-za-jeho-rozsirenim-do-celeho-sveta-1-cast/
2 Komentářů k Čemu doopravdy vděčíme za Koronavirus a co byl záměr za jeho rozšířením do celého světa – 3. část

 1. .lak napsal:

  Tak nevím jestli to odlehčím ale říkalo se odjakživa dej úředníkovi stůl a on si už práci státem k zapřažení otroků najde. :lol:

  Prostě formanti protroublých fachidiotů školastak jsou deformovaní od přínosů a prospěchů okolí k ovládnutí většinových uzurpacemi v podstatě mentálně postiženými formami desetiletých rozmazlených parchantů co okolí na pískovišti rozšlapávají bábovičky s ukerutnou radostí a devianti se překonávají. :-D
  https://aeronet.cz/news/video-britsky-ministr-zdravotnictvi-uvadi-do-realizace-plan-billa-gatese-obcane-budou-pousteni-z-karanten-jen-na-zaklade-certifikatu-ze-prosli-nemoci-anebo-ze-jsou-ockovani/

  Pozorazor
  Boh uvalil na Egypt 10 rán pretože nechcel prepustiť židov z otroctva. Pred koncom sveta (civilizácie) má prísť na svet 7 rán, pretože ľudia sa vôbec nepoučili, nepolepšili! Žeby toto bola prvá rana?

  1 OdpovězDub 7, 2020 9:13
  .lak
  Návštěvník
  .lak
  Nevím proč nevidíte že ty morové rány ve všech formách zkumáků nenažraných mamona rozšiřuje nižší služebná třída. Každý ji vidí jinde od školastiky, přes media, politiku ale to je záměr aby se lidé nesjednotili a tedy ty morové rány vypouští ze všech stran a je řekněme blázinec vrtošivých řevnivých, podloudných a kradmých band kočičích pracek pod sjednocujícím násilím zabukáčů. Hry těžce debilních sociopatů korupcí a arogancí moci ve vlecích znuděných deviantů rozmarů a choutek kteří převrací systémy od tvůrců hodnot k úžerům.
  https://www.youtube.com/watch?v=tllqGr6iTCQ
  A potom jsou mimoni všech parazitací kteří si oborově a mocensky vynucují dominance.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Eurokomisar-uderil-Chcete-akceschopnejsi-EU-v-krizi-predejte-do-Bruselu-vice-pravomoci-619659
  €araboafrice placené nejexloatovanějšími, eš, 06.04.2020 23:01:04
  čtvrtinou obyvatel kontinentu pod hranicí bídy dokonalé komunistické servisy. Hnus

  0OdpovězUpravDub 7, 2020 10:04

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!