Stojí lidstvo těsně před vyhlazením?

rpoAneb, strká Člověk dobrovolně hlavu na špalek nebo do oprátky?

Zasaženi panikou a strachem, řeší miliardy lidí v poslední době dennodenně, zda mají správně připevněnou roušku, zda si dobře umyli ruce, nebo nemají horečku, a zda nepřichází o své celoživotní úspory poklesem akciových trhů či v důsledku manipulovaného kolapsu globálního hospodářství a devalvací rezervních měn. Nevšímají si přitom procesů, které se kolem nich odehrávají, byť by to byly procesy na té nejhlubší úrovni existence. Nevšímají si, že kolem nich kulminuje temné spiknutí na planetární úrovni, které může znamenat konec člověka ve světe, jak jej známe. Začínají se totiž naplňovat programované predikce, vnucované lidskému podvědomí od dob průmyslové revoluce (na mysli máme původní literární díla H.G. Wellse, Aldouse Huxleyho, nebo George Orwella, ale i mnoho dalších kterých výčet by byl nad rámec tohoto varování).

Body se začínají spojovat podobně jako v nějaké velmi znepokojivé halucinaci, která se stává realitou. V tomto případě by ale bylo namístě říci naopak, že realita se stává spíše znepokojivou halucinací, protože to, co je reálně by brzy mohlo být jen přeludem, jakousi virtuální realitou předkládanou lidské mysli za skutečnost.

Tato nová virtuální realita, svět přeludů bude dokonale řízena umělou inteligencí a bude budit zdání, že se ve světě vůbec nic nezměnilo, svět virtuální reality bude k nerozeznání od našeho světa reálného, byť se bude jednat jen o představu, přelud, halucinaci mysli, uzavřené v boxu podobně, jako byly v pohádkách dušičky utopených polapené vodníkem uzavřeny v hrníčkách. Vodníci budou našim dušičkám hluboko pod hladinou reality promítat vlastní, vykonstruovanou realitu na stěny hrníčků, kde polapené dušičky budou spokojeně a nevědomě přežívat dále již jen virtuální životy, nikoliv nepodobné dystopické vizi, prezentované v epochální filmové tvorbě, vhodně označené jako Matrix.

Instrumenty ujařmení lidských duší se pod kouřovou clonou různých zástupných událostí dlouhodobě připravují. Vyvrcholením je záměrně zinscenovaná celosvětová nákaza (přezdívaná COVID-1984) a jí doprovázející hospodářský a finanční kolaps, který poskytuje příhodné podmínky pro zavedení globální věřitelské tyranie, diktující nové normy zadluženým a tím zcela deprivovaným společenským celkům, doposud známým jako národní státy.

Mezi tyto instrumenty patří zcela nepochybně zavádění telekomunikační sítě páté generace. S ní zdánlivě související sítě satelitní, nyní známe pod názvem Skylink naprosto šíleného „sympaťáka“ Ilona Maska, o jehož lidství panují oprávněné pochybnosti a který protlačuje agendu uvěznění Člověka do matrixu zvanou Neuralink. Dále taktéž projekt pekelného „(pod)vodníka“ v lidském těle, Viléma Gejtse, nahrávání každodenní reality prostřednictvím senzorů, která je patentována pod podivuhodným kódem WO2020060606 což lze interpretovat jako kód pro světový řád, letošní rok a biblické číslo vodníků (nehledě na jeho mnoho dalších dílčích projektů v souvislosti s touto mimozemskou operací proti lidstvu – zejména zhoubná nanotechnologická vakcinace a zavádění globální digitální permanentní identifikace). Název tohoto patentu je systém kryptoměna používající data tělesné aktivity. Bylo by nad rámec našeho varování, zabývat se tímto projektem dopodrobna, lze jen naznačit, že výměnou za jak jinak než virtuální úplatu, budou vodníci získávat podrobná bio-elektronická data lidí, která budou pečlivě uložena a po přesunu do matrixu ve smyčkách přehrávána coby projekce dušičkám již uvězněným v hrníčkách virtuální reality, které díky věrohodnosti a vysokému rozlišení záznamu nahraných denních aktivit budou mít dojem, že žijí nadále v původní realitě. Jak také jinak by mohl být vytvořen virtuální svět umělé inteligence než na základě přesných dat původní, dnešní reality?

Nasnadě je otázka, proč není snadnější lidstvo rovnou vyhubit? Lidstvo si přece prošlo mnoha obdobími, kdy samo sebe hubilo ve velké míře, vzpomeňme si na nedávné světové války, uvědomme si probíhající hladomory a přerušení těhotenství… Odpověď ale nebude snadno stravitelná: Protože by byla porušena karma. Byl by to zločin proti univerzálním pravidlům bytí. Uvěznit duše a manipulovat karmu je jediná cesta, jak tento zločinný plán realizovat, bez vážnějších karmických následků pro jeho pachatele, bez významnějších perturbací univerzálního kontinua. Jak to ale souvisí s předchozím vyjádřením o válkách, hladomorech a dobrovolných potratech? Snadno, protože uvedené zločiny proti lidskosti páchá člověk sám na sobě, byť k tomu může být ponoukán cizími prvky. Je to bohužel svobodná vůle člověka, ať už sebenesmyslnější. Je to karma člověka a o tu se právě hraje. Protihráč lidstva, ta entita, která se z vlastních pohnutek chce zhostit lidského světa, ze závažných důvodů nemůže porušit univerzální zásady a narušit vlastní karmu. Lidská duše musí být zachována, nesmí a ani nemůže být zničena. Může být nicméně vodníky uvězněna do hrnečku pod hladinou reality, přesunuta do virtuálního světa projekcí, šalby a mámení, kde bude živořit věčně, aspoň do doby, než přijde nějaký Ježíš vysvobodit duše zemřelých z evangelického předpeklí, nebo v moderním jazyce, než přijde nějaký vyvolený Neo a vysvobodí lidstvo z matrixu.

Všechno shora uvedené by se mohlo jevit jako výplod bujné fantazie, jako snaha o povídku žánru SciFi, nebo jako výplod poblouzněné mysli, kdyby neexistovala svědectví, která přesně na to, co se v této době děje neupozorňovala již dříve, s předstihem 14 let. Na mysli máme konkrétní knihu, která sama o sobě působí jako SciFi, nikoliv ale z dnešní perspektivy, kdy se naplňuje mnoho z podrobně uvedených plánů nepřátelské entity, popsaných autorkou Jennie Gosbell, jenž knihu napsala pod pseudonymem Susan Reed. Nepřátelská entita podle jejích slov z roku 2003 hodlá Člověka očipovat: „nechceme, aby zůstal kdokoliv, kdo není „očipovaný“. „Opatříme vás všechny implantátem s nastaveným časovačem a ten implantát vás všechny vymaže“. Ve svém vyprávění se autorka při setkání s entitou táže „Jak budou lidé souhlasit s tímto implantátem?“. Entita jí odpovídá: „Budou to chtít, protože si budou myslet, že je to dobrá věc. Právě na tom pracujeme – peníze holka – není to bezpečné – krádež, podvod, praní špinavých peněz, odcizení peněženek, podvody s kreditními kartami, ztracené pin-kódy. Implantovaný mikročip bude vypadat jako lepší volba – budete naprosto v bezpečí, čip nikdy nebude moci býti odcizen – to je naše druhá možnost, naše volba číslo jedna je průkaz totožnosti, to je plán A – ten nahradí úplně všechno – váš pas, číslo zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, řidičský průkaz atd., to je další způsob, jak můžeme vnutit implantát“.

Podobné rozhovory vedla autorka na téma dematerializace mezinárodních měn, kterou dnes vidíme ve světle uzákoněním digitálního dolaru a digitálního Eura na blockchainového principu. Z rozpravy vyplývá, že zrušení hotovosti je pilíř plánu entity na zničení starého řádu Člověka a v důsledku i zničení lidské společenské struktury. Odmítnutím zrušení hotovosti lze plán nepřátelské entity zmařit. Entita hodlá v případě úspěchu obydlet Zemi bytostmi, které byly geneticky vytvořeny na bázi člověka tak, aby umožnily entitě jako její nositelé obydlet náš svět a vymýtit zbytky jeho lidské populace, která nebyla přemístěna do virtuální reality. Nepřátelská entita má údajně absolutní kontrolu nad světovými měnovými systémy. Stejně tak autorka odhaluje přiznání nepřátelské entity k šíření virových nákaz mezi lidmi (kromě jiných energických a skalárních zbraní, které jsou umístěny v orbitu Země). „Jsme zodpovědní za některé virové infekce. Vyrábíme je a poté lidi úmyslně infikujeme. HIV – zmutovali jsme původní kmen a učinili jej virulentnějším, povedlo se nám tím potlačit lidskou sexualitu, dále například SARS a nejrůznější kmeny chřipky, herpetické viry, které oslabují nervovou soustavu a mysl. Život Člověka se díky tomu stává neatraktivním. Jeho bdělost a intelekt jsou potlačovány, duchovno nelze být rozvíjeno“. V otázce záměrného potlačování duchovního růstu Člověka se autorka odvolává na svědectví Capt. W. B. Robertsona, vysoce postaveného člena scientologické církve L. Rona Hubbarda. Autorka dále cituje entitu v tomto smyslu: „Uzavíráme tuto planetu sítí silového pole, takže nikdo z vás nebude moc odejít – je to něco jako silové pole. Budete zde všichni uvězněni – nikdo se nedostane na druhou stranu, na vyšší rovinu vědomí. Bude nám to trvat asi 20 let – osvícení vám pak už nijak nepomůže – budete jen zde uvěznění navždy dokud vás neodstraníme.“. Autorka dále odhaluje, že entita úmyslně oddaluje povznesení duší pančováním jejich karmického záznamu. Tím prodlužuje jejich cyklus na Zemi do doby, kdy je bude schopna uvěznit. A tato doba se blíží…

V tomto světle lze současné působení nepřátelské entity nalézt v jejím prediktivním programování člověka v mnoha SciFi filmech. Jako, dle našeho názoru, dobrý, ba až děsivý příklad lze uvést filmy Nevědomí z r. 2019 (pův. Oblivion, pracovní název Horizons), nebo Na hraně zítřka z. r. 2014 (On the Edge of Tomorow),ve kterých hraje hlavní roli její Tomáš Cruiz. Z těch starších filmů lze odkázat mimo jiné na film Johna Carpentera z roku 1988, Oni Žijí (They Live).

V tomto kontextu je nasnadě i další otázka, proč by nepřítel sděloval, byť pod rouškou zábavy a SciFi své záměry a plány? Opět je nutno odkázat na ony univerzální principy a řád karmy, který nesmí být porušen a o jehož mechanizmech má nepřítel zjevně mnohem větší povědomí než Člověk, který je o toto vědění systematicky a dlouhodobě ochuzován. Jedná se o princip svobodné vůle. Člověk musí vědět, co jej čeká, aby mohl svému osudu informovaně svolit. To, že je informace podávána jako kratochvilná povídka z budoucnosti, je samozřejmě lest a podvod, který se na člověku páchá od jeho prvopočátku – například od biblického symbolického svedení Adama a Evy reptilem ke konzumaci plodu stromu poznání dobrého a zlého. Nepřítel je v některém ohledu člověku nadřazen, nejen v ohledu technologickém (jeho technologie se uplatňují v současném vývoji umělé inteligence), ale také v ohledu lsti, klamu a bezskrupulóznosti.

Nyní je nasnadě odložit předsudky, nalézt způsob, jak tuto informaci uchopit a uvést v souvislost s právě probíhajícími procesy. Lidstvo možná nyní hraje o celou svoji další existenci. Tato hrozba je mnohem naléhavější než globální oteplování, které je jen cyklickým jevem. Snaha o snižování zcela běžného uhlíku v atmosféře může mít naopak souvislost s adaptací planety pro technologie nepřátelské entity. Jaká škoda, že se Člověk nechá tak snadno ošálit. Na druhé straně je z informací předaných Jenny zřejmé, že lidský intelekt a spiritualita jsou dlouhodobě záměrně potlačovány. Naší jedinou výhodou je množstevní přesila. Je tedy nutné odvrátit se od potlačujících technologií, které jsou lidem podbízeny příslibem jednoduššího života a obrátit se k životu duchovního růstu a rozvoje. Jakou cenu má materiální blahobyt, když povede lidstvo do záhuby? Opravdu se neobejdeme bez telekomunikačních technologií páté generace a bez tisíců satelitů šíleného sympaťáka Ilona Maska, které vysoko nad našimi hlavami spřádají hustou síť silového pole, jež nám má zabránit v posmrtném nanebevzetí? Chceme snad dobrovolně volit věčné vězení našich duší a luxusní peklo virtuální reality?

Odkazy Jenny uvedené v její knize:

 1. Book of Enoch. The Old Testament. TGS Publishing, Frankston, Texas ph 903-876-3256
 2. Capt. Bill Robertson: Sector 9; Astar (CBR). www.freezone.org
 3. Andrew Hennessy: Monkeys of Eden - The telepathic Overlords and the Slaves of Earth www.whale.to/b/monkeys.html
 4. Branton: The Dulce wars. Global communications. Available through http://hiddenmysteries.com/ ph 903-8763256
 5. Angelica Tapestro: The Universal Seduction volumes 1 to 3. The Rose Garden.
 6. Mark L Prophet: The Lost Teachings of Jesus, Vol. 2. Summit University Press.
 7. Stewart Swerdlow: Montauk, the Alien Connection. Sky Books - Available through http://hiddenmysteries.com/ . com ph 903-8763256
 8. www.nibiruanouncil.com
 9. David Icke: Children of the Matrix. Bridge of Love, 2001. Available through http://hiddenmysteries.com. com ph 903-8763256
 10. David Ashworth: Dancing with the Devil, as you channel in the light. Crucible, 2001
 11. https://youtu.be/giQ8xEWjnBs

Autor varování: Aurelian Vellus

Poznámka redakce: Jména soudobých osob vědomě či nevědomě spolupracujících s nepřátelskou entitou, jsou autorem článku záměrně komolena i v českém překladu.
20 Komentářů k Stojí lidstvo těsně před vyhlazením?

 1. Eschatolog napsal:

  1*****

  • trtal napsal:

   Bylo to podle vice ukazatelu a napoved jasne od zacatku…Velka celoplanetarni komedie, ktera mela mnohem vice ucelu a funkci, nez si dokazeme predstavit…Mimo mnoho jineho to bylo celoplanetarni cviceni na pristi, treba uz skutecnou umele vyvolanou pandemii a byl to i test k nasledne detailni analyze chovani mas…takova generalka, vychytavani much..

   Byla to napr absurdni, iracionalni a nelogicka reakce obyvatel ruznych zemi, kdyz v panice vykoupili toaletni papir a byl to i hnus, jak se treba u nas lide k sobe chovali – bonzovani a napadani kvuli priblble rousce…

   Korporatne fasisticky system ovladajici planetu bez problemu a se ziskem nasadil velke casti obyvatel nahubky a vyzkousel si jakysi vyjimecny stav jak z nejakeho levneho a ujeteho USA temneho SciFi…
   Arogantni a totalne vyfetovane palice nosatych uz asi z nudy nevi, jak z nas zabavnejsi formou vymacknout co se da a jak seradit lidstvo do te nejsilenejsi fronty na popravu…

   Nejhorsi je, ze pokud se lide nebudou bat, system je bat kdykoli nauci…
   Staci vypustit treba pres noc par dronu a rozprasit kdekoli a jakekoli svinstvo, ktereho maji tito psychopaticti vladci planety vic nez dost a to v nejvyssi kvalite a ucinnosti…

   Ale ano, virus tu je, tak jak odjakziva miliony dalsich, ale tento byl mnohem vice medialni jak skutecny…

   Dnes se da skutecne rici, ze padem SSSR jsme nejenom my ztratili kryti k samotne nasi existenci, ale ze to byla skutecne celoplanetarni katastrofa...

 2. proud napsal:

  "Poznámka redakce: Jména soudobých osob vědomě či nevědomě spolupracujících s nepřátelskou entitou, jsou autorem článku záměrně komolena i v českém překladu."..............ANO , parazity je treba chranit a hyckat si je,aby mohli nerusene pokracovat............

  • Parazitolog Pepa napsal:

   Co když nejde o to chránit toho, koho autor kritizuje a udává, ale chránit se právě před ním. Jak snadné je to pro mocné a bohaté někoho zažalovat za utrhání na cti, nebo podobně. Já v tom ochranu parazitů nevidím, každému je přece jasné kdo jsou a jaká jména to jsou. Označit je za nepřátele lidstva a kolaboranty s "nepřátelskou entitou" mi zrovna nepřipadá jako "ochrana". Mám naopak pocit, že po takovém "Gejtsovi" brzy někdo dotčený jeho očkovacím tyátrem brzy vyjede, pokud nebude chodit kanálama...

   • proud napsal:

    Ono to prave vubec jasny neni,kdo jsou,kdyby bylo,myslim si,ze by to bylo pak docela rychly.Prave anonymita je to co je chrani,ve spojeni s penezma a pres ne s moci. Ovsem dneska uz maj penize i takovy co by jim mohli slapnout na kuri oko taky,takze proto i ta anonymita a schovavani nejlepsich vynalezu a i odkazu minulosti pred zbytkem sveta. To na co my dokazeme prijit nejsou oni,ale jen jejich sluzebnici vejs postaveny nez my.Jen proto se dokazali udrzet az do ted.

 3. proud napsal:

  Mno:-))))))))))))))))))))))),a ted tu o cerveny karkulce,prosim:-)))))))))))))). A to jen proto ze se tu hraje zase a opet s jakejmasi "entitama",je clovek az takovej posera a prizdisrac bez fantazie,ze si to nedokaze predelat sam na sebe,nedokaze si priznat ze tohle zpusobujeme jeden druhymu,presneji,1% nam vsem ostatnim a nepotrebuje k tomu zadny "entity",vyjma tech ktery sam umyslne vytvari pro ostatni,aby si na nich vybijeli vztek a strach a nechavali ho nerusene parazitovat dal? Sam skrytej "kdesi",v raji,coz neni problem,protoze tvar a mapy Zemekoule udava taky on,ze ano ;-)...............

 4. sergej napsal:

  S magory trhu určitě.
  http://zvedavec.org/nazory-8319.htm?status=new
  včera 15:47
  Bolsevici by se meli znovu prozkoumat a pripadne prehodnotit.
  Janecek 69.?.?.? Reakce na 379078
  Prosim opravte mne jestli se mylim, ale z podstaty slova bolsevik vyplyva, ze to slovo znamena "pro vetsinu", jinymi slovy bolsevicka strana by mela prosazovat politiku vyhodnou pro vetsinu obyvatelstva. Nevim vsak zda to tak bylo...
  Podobne kdyz se cesky rekne "selsky rozum" tak to znamena to same, jednat tak, aby to bylo vyhodne pro vetsinu lidi. Tento vyraz dnes samozrejme jakoby nedava smysl, protoze je selskeho lidu podle definice malo, ale v dobe kdy tento vyraz vznikl byla selskeho lidu vetsina.
  Stejne a mozna trosku lepe je to receno anglicky: "common sense", kde commoner znamena obycejny clovek a tech je samozrejme vetsina.

  Kazdy rozumny clovek musi vzdy prosazovat politiku, ktera je vyhodna pro vsechny, nebo alespon pro vetsinu lidi. Tak je to spravne pro preziti a blaho naroda.

  Dnesni diskreditace slova bolsevik je masivni a pokud zvazime, ze je to provadeno temi, kteri jsou ocividne skudci naroda, tak pak vyvstava otazka zda to neni zcela naopak.

  379100

  dnes 2020-05-03 18:58:54
  Dobré je se zamyslet

  kal.el 2a0b:f4c2:2::1.?.?.?

  Co si kdo pod pojmy představuje. Mne nejvíc sedí že bolševici jsou komunisté jen pro zájmovou skupinu která na celek zvysoka kašle i když formálně ne tak prosazují výhradně zájmy určených. Z tohoto pohledu jsou u nás výhradně parlamentní bolševická uskupení s drobnými vyjímkami potvrzující pravidlo s jednou ale základní že kromě snad jedné strany podporují politiku bruselu kdy tam stěžejní základním kamenem je plnění nařízení promuslimské OSN výměny obyvatel plánu kalegri. A všichni chodí zdánlivě netečně okolo horké kaše a je nepsaným pravidlem že se téma vyhýbají ale s mističky "dobroty samé si interesovaní uždibují na zapřenou spolčení kdy je to snad jediný plněný bod EU bezezbytkově i kdyby obyvatelé kontinentu s čtvrtinou pod hranicí neměli na chleba a samozřejmě si toto na sebe platí ani ne snad podkonkurováním jim na dno ale na svůj odsun do "věčných lovišť jako indiáni. A nezlobte se že mi je to k smíchu, protože to je paradox sebelikvidace, no ano imbecilů, nebo komunistů kovaných €araboafrice užívanými mameluky [překvapení]

  99999

  • proud napsal:

   Bolsevik neznamena nic jinyho nez : Vlastenec ! Problem je ze jak bolsevikum,tak vlastencum se priklada jinej vyznam slova,nez jakej skutecne ma,nejcasteji se,myslim ze umyslne a cilene vydava vlastenec,tedy i bolsevik za nacionalistu az fasistu,aby mohl bejt maximalne spinenej.......................

 5. jan napsal:

  Totálně sračkoidní článek, jehož účelem je odradit lidi od přemýšlení o zmiňovaných tématech.

  • Honza napsal:

   Milý Jene, zajímalo by mne, čím konkrétně nám článek podle Tebe brání přemýšlet o nastolených tématech? Já jsem o nich naipak velice přemýšlel!

 6. proud napsal:

  https://www.biosferaklub.info/georgij-sidorov-o-starodavnej-mape-vysoko-rozvinutej-civilizacie/

  "..............Čiže starodávna vysoko rozvinutá civilizácia disponovala mnohými jedinečnými technológiami, ktorých opis v primitívnej podobe možno nájsť v starovekom indickom epose. Mimochodom, existujú aj orgánmi utajené nálezy starodávnych vimán, ktoré sa našli v rôznych častiach Zeme a nielen v Eurázii. To všetko nám dáva predstavu o skutočnej histórii ľudstva, ktorú starostlivo skrývajú parazitickí služobníci, a starodávne artefakty uložené vo viacúrovňových a viackilometrových trezoroch vatikánskej knižnice sú chránené vlastníkmi „západnej civilizácie“.

  Ale ďaleko nie všetky artefakty sú tam skryté. Preto bol na nich organizovaný skutočný lov po celom svete. A to je presne ten hlavný dôvod mnohých vojen, vrátane nedávnych vpádov „západnej koalície“ do krajín Iraku, Líbye, Afganistanu a Sýrie. Mnoho artefaktov prežilo na dnešnom opustenom území Sibíri a severnom Rusku. To vysvetľuje obrovský záujem o tieto regióny zo strany Západu. Zlato, diamanty, ropa, plyn a iné nerasty sú však iba prikrytím, za ktorým sa skrývajú skutočné ciele, pravých pánov západnej parazitickej civilizácie.."

 7. proud napsal:

  Skutecne hodnotny video,pravda o corone? : https://www.youtube.com/watch?v=65z5uUTWeIc

 8. Egnerová napsal:

  Ahoj všichni, viděl jsem komentáře od lidí, kteří již dostali půjčku od (ICAC), a pak jsem se rozhodl požádat o jejich doporučení, která jsem potvrdil na svém osobním bankovním účtu v celkové výši 60 000 EUR, které jsem požádal před hodinami. To je opravdu skvělá zpráva a radí každému, kdo potřebuje skutečnou půjčku, aby mohl požádat e-mailem (1stms.creditunion@gmail.com). Jsem rád, že mohu získat půjčku, o kterou jsem požádal. Prosím, podělte se o pomoc se svými přáteli.

  • proud napsal:

   Takze mas bankovni ucet,to jsi v pici poprve a vzala sis pujcku,jsi v pici potreti............to se mas teda cim chlubit,bejt tak blba a jeste to vyrvavat do sveta.................

 9. PetrC napsal:

  Takze Proude bojujete a nevite proti komu? Podle mne je to zcela jasne. Je to nadnarodni korporatni mafie. Nehledejte v tom zadne zazraky. Jen nenazranost vladnich. Dalsi vec je ta ze pokud stromu orezete koreny chcipne.

  • proud napsal:

   Vim moc dobre s kym mam tu cest,ale neznam ho osobne,ani zprostredkovane a to nikdo z nas. Cosi nadnarodniho je totez co banka,dal jak k registru kde sedi zamestnanec a maximalne k podradnymu managerovi se nedostanes,o jmenech,natoz adresach ani nemluve! Natoz abys se dozvedel cokoliv ze soukromi. To se dozvis jen o kasparech a poskocich,ale j sefum nemas sanci se dostat,nerkuli vlastnikum.A to navic tim spis ze nejsou mezi sebou od urcityho stupne razeny ani hierarchicky,ani spolecnejma zajmama,nebo podnikanim..............maj to dokonale vychytany,bodejt taky ne za tu dobu kdy na zbytku sveta makali aby ho rozestvali a zkurvili tolik charakteru kolik jen slo..........

 10. PetrC napsal:

  Proude, to je take ojebavani. Nepritele je zcela jasne videt. A to ze je za nim nekdo jiny muze byt take pohadka. Ale to ze kdyz se okopou koreny strom chcipne pohadka neni.Je to vcelku jednoduche. Vykopat uredniky.To je zaklad.

  • proud napsal:

   No,praveze neni i kdyz to jistou logiku samozrejme ma. Aspon jak se to jevi me. Nevychovany stado potrebuje co ma a ma co pripousti,to je hola realita,bez nej by urednici nebyli,ani vlady a podobne,nakonec ani ty valky,nic z toho co zname by bez stada nemohlo existovat.Rozumnej clovek prece na sebe neposle vojaky,zakazy,prikazy a nebude na sobe parazitovat,to proste nedopusti,ani ho to nenapadne,ne tak stado ktery samo neni schopny temer niceho,krome zrani,spani a mrdani...........Takze problem vidim ve "zbytku sveta",nas,tech miliardach,co nedokazeme zvladnout jedno ubohy procento kretenu..............

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!