Jak dlouho nás ještě budou strašit? Plus varování – co dalšího nám chtějí vyvést.

anonymousfacemaskRoušky přes obličej proti viru jsou jako drátěný plot proti komárům, řekl včera jeden lékař ve videu. A opravdu, jak si můžeme myslet, že virus, který je tak malý, že není vidět pod mikroskopem, se zalekne nějaké roušky, kde tkanina sama je pro něho jako stěna, sestávající se z otevřených vrat.

Dokonce i WHO říkají v jejich informační brožurce o rouškách proti COVIDu-19 následující: „Studie chřipky a nemocí chřipku připomínajících dodává důkazy o tom, že používání lékařských roušek tyto mohou zabránit rozšíření kapénkové infekce … Je ale velmi málo podpůrných důkazů o tom, že by nošení lékařských roušek zdravými jednotlivci v domácnosti, nebo ve styku s nemocným člověkem, či při shromáždění více lidí byly pomocné coby prevence proti přenosu nemoci. Zároveň nejsou žádné důkazy o tom, že nošení roušky (ať už lékařské či jiné) zdravým člověkem v širším styku s jinými, i když tito budou rovněž mít roušky, že by toto zabránilo infikování těchto lidí COVID-19 virem.“ Celý článek ZDE.

Jižní Korea udělala menší test s použitím chirurgických roušek a také roušek látkových, ze 100% bavlny. Lékaři pozvali několik pacientů, infikovaných s COVIDem-19 nemocí a tito měli každý zakašlat 5x do prázdných laboratorních misek. Poprvé měli chirurgickou roušku, podruhé látkovou a po třetí žádnou. Bylo zjištěno, že ve všech případech nezůstal virus uvnitř žádné roušky, ale zato byl na jejím povrchu zvenčí. Jinými slovy, virus prošel jak bavlněnou, tak chirurgickou rouškou bez potíží a v laboratorní misce ho bylo stejně jako když nebyla žádná rouška použita a pacient kašlal do misky s obnaženým obličejem. Článek je ZDE.

A to se ani nedá mluvit o tom, že roušky jsou nebezpečné pro každého nositele, nemluvě o lidech s brýlemi, ti jsou na tom ještě hůř. To proto, že roušky zabraňují dodávkám kyslíku ze vzduchu a v mnohých mohou vyvolávat nepříjemný klaustrofobický pocit. Při běhu, při namáhavé činnosti, nebo při jízdě autem jsou doslova životu nebezpečné. Bylo už několik případů, kdy řidič auta s rouškou na obličeji se dostal do mírně stresové situace, omdlel z nedostatku kyslíku, způsobil nehodu, při které zemřel.

Že by toto všecko lékařská věda nevěděla už předtím?

Zbývá potom vědět kvůli čemu ty roušky vůbec nosíme a důvod je zjevný, je v tom masivní symbolika a říká nám to: přikazujeme vám držet hubu!

 

Nejvíce ohroženy jsou děti

OSN varuje, že stovky tisíc dětí mohou letos zemřít kvůli globální ekonomické krizi, která kvůli ničím opodstatněné koronavirové panice vznikla. Ve srovnání s dospělými, děti, nakažené COVID-19 virem nemají skoro žádné příznaky, nejsou valně nemocné a brzy se uzdraví. Ale ekonomické těžkosti, které teď, po zruinování té trochy malého podnikání, co se ještě celosvětově vyskytovalo, budou celé rodiny uvrženy do bídy a zoufalství a nejvíce tímto budou trpět děti. Článek je ZDE.

 

Amerika odstraňuje karanténu.

Již minulý pátek se začaly znovu otevírat obchody v mnoha amerických státech a auta znova vyrazila na cesty, mnozí do zaměstnání, jiní do parku, na nákupy a kam to šlo. V těch státech, které ještě nodstranily karanténu zase vznikly bouřlivé protesty. Je ale předpovídáno, že virus se znovu vrátí. Jeden by si řekl, jak toto může kdo předpovídat? Mají snad věšteckou koulí a opravdu jí věří? Anebo kyvadlo, či hážou kostkama, nebo předpovídají z kávových usazenin? Ne, nic z toho. Mají něco lepšího: mají vnitřní informace. Toto všecko je plán a tento plán je proti nám. Ti, kteří toto organizují dobře ví, že se panika bude opakovat, protože oni sami ji pomocí jim zaprodaných medií rozšiřují. Takže když znovu vyhlásí epidemii a my se znovu uzamkneme doma a ven budeme chodit pouze s rouškami, pak vědí dobře, že nás drží pod krk. Jsme pro ně jako stádo, které mohou jakýmkoliv strašákem snadno ovládat.¨

A pak nás budou očkovat.

 

Očkování má být povinné

Očkování má být povinné pro všecky. Ti, co by se nepodřídili a odmítli se nechat očkovat, budou izolováni. To proto, aby neinfikovali ty očkované. V tom samozřejmě není vůbec žádná logika, protože pokud věříte, že očkování pomáhá a že je účinné, pak vám přece nemůže vadit styk s neočkovaným člověkem. Přece jste právě proti této nemoci vyfasovali imunitu. Čímž je jasné jen jedno, že očkování nefunguje a všichni to dobře ví, ale chtějí nás očkovat, protože za tím je ještě jiný, skrytý a spolehlivě velmi škodlivý záměr.

Za celou agendou s očkováním není nikdo jiný než již neslavně známý Bill Gates. Nenechal se vůbec odradit tím, že jeho očkování proti obrně zmrzačilo půl milionu dětí v Indii. U mnohých jeho očkování způsobila trvalou paralyzu (ne-obrnovou) a mnohé z dětí na to i zemřely. Nakonec ho musela vláda Indie vypovědět i s jeho organizací a dnes ho kvůli tomu soudí. A nejen to, Bill Gates se vyznamenal také rozšiřováním obrny pro děti na Filipínách, v Afganistanu, v Kongu a jinde.

Organizace WHO si nedovolila přímo Gatese vinit, nakonec je to jejich dnes největší podpůrce z celého světa, druhá je Čína. Ale přiznali, že očkování v sobě měla živé viry obrny a že asi 70% veškeré světové obrny počínaje rokem 2018 jsou tohoto původu. Gates rovněž podporuje tak zvaně dobročinné organizace UNICEF, GAVI, PATH a mnoho dalších. Článek je ZDE.

 

Jde ale o něco mnohem horšího

Americký doktor Rashid A. Buttar v jeho včerejším VIDEU předkládá ještě mnohem pádnější důvody pro odmítnutí jakéhokoliv očkování. Bill Gates se spojil s biotechnologickou firmou Moderna, Inc. v Americe, kterou nejenže zachránil před bankrotem, ale ještě ji využívá na vývoj jeho vlastního očkování. Moderna sice za celou svou existenci nevyvinula ani jeden produkt, který by to zvládl na trh a ani jedno očkování, které by bylo použitelné. Tato firma rovněž nepraktikuje zkoušky na zvířatech, takže nic z jejich produktů není testováno.

Co tam Gates vyrábí je RNA očkování. Takové očkování nebylo ještě nikdy nikým vyrobeno a je nesmírně nebezpečné.

Dr. Buttar vysvětluje, náš genetický kód je jako dvojitá spirála, kterou každý z nás zná. Tato spirála se nazývá DNA. Existuje ale ještě další část genetického systému a ta se nazývá RNA a slouží tomu účelu, že přepisuje informace, které jsou ve DNA obsaženy. Viry nejsou ve skutečnosti žádné organismy; viry jsou úlomky těchto DNA a RNA.

Viry jsou pro nás velmi důležité, protože nám pomáhají přežít v prostředí, ve kterém se nacházíme. Když se viry dostanou do buněk, příslušících DNA, potom přepíšou patřičné informace a tím přizpůsobí člověka jeho okolí. Je to ve skutečnosti jakýsi druh mutace, která nám pomáhá přežít na naší planetě a nebýt ohrožováni látkami, kterým jsme denně vystavováni. Proto také lidé, kteří se isolují a s chřipkou nepřijdou do styku, tak neinformují svůj imunní systém o tomto nebezpečí a mohou chřipce podlehnout.

I když chřipka není nic, čeho bychom se měli bát. Je to nemoc, která se sama limituje a když si poležíme v posteli, doplníme zásoby vody v těle a nějaký ten vitamin C navíc a jsme zase fit. Dr. Buttar sám je toho názoru, že i ti, co údajně zemřeli na obyčejnou chřipku mají v sobě velmi často jiné těžké nemoci a těm ve skutečnosti podlehli.

Ale zpátky ke RNA očkování. Toto očkování má dostat do našeho organizmu úlomky cizího RNA. Tyto se stanou součástí našeho DNA, a pak toto přepíšou podle svého. A jak se očkování dostane do lidského systému, začne vytvářet kopie samo sebe, což bude jako řetězová reakce a pokaždé bude naše DNA znovu a znovu přepsáno. Takže takto bude náš genetický kód, neboli náš lidský kód přepsán a tím se tento kód změní na něco jiného a my přestaneme být lidé. Toto bude samozřejmě naprostá katastrofa pro budoucí generace.

Lidé, kteří budou vybráni na zkušební očkování nesmí mít s nikým pohlavní styk. To proto, aby nedošlo k těhotenství, protože to, co by se z takových jedinců pak narodilo by mohlo způsobit naprostou paniku po celém světě a k hromadnému očkování by pak nedošlo. Jeden z výzkumných pracovníků, který na tomto výzkumu pracuje prohlásil, že by se nikdy nenechal něčím takovým očkovat. Zjevně ví o čem mluví.

Tyto informace byly vyjeveny během diskuze u kulatého stolu, která se týkala očkování, COVID-19 a podobných námětů. Tuto diskuzi organizovali Ty a Charlene Bollinger a jako další se zúčastnili Dr. Andrew Wakefield, Robert F. Kennedy Jr., Dr. Rashid Buttar, Dr. Sherri Tenpenny, Del Bigtree a Dr. Judy Mikovits. Video pouze v angličtině je ZDE.

A jak si pak máme vysvětlit případné nesrovnalosti?

Anglická vláda vydala už dříve na jejich stránce oznámení, že nepovažují COVID-19 za nebezpečnou nemoc. Ukázka této zprávy je dole; celá stránka je ZDE.

 

Status COVIDu-19

Od 19. března 2020 není COVID-19 dále považován v UK (Anglie či Britanie) za infekční nemoc s těžkými následky, neboli HCID (High Consequence Infectious Disease).

Skupiny ze čtyř národů, zabývající se veřejným zdravím, učinily prozatimní doporučení v lednu 2020, aby byl COVID-19 označen jako infekční nemoc s těžkými následky. Toto rozhodnutí bylo založeno na požadavcích anglických předpisů o infekčních nemocech s těžkými následky, které se vztahují na tento virus a na nemocí, které způsobuje, s přihlédnutím k informacím, které byly během prvních dnů od vypuknutí dostupné.

Dnes je více známo o COVIDu-19 (a proto) orgány veřejného zdraví v Anglii znovu prozkoumaly ty nejnovější informace o COVIDu-19 a porovnaly tyto s britskými požadavky. Rozhodli, že několik bodů se změnilo; hlavně, více informací je dostupných, které se týkají úmrtnosti (ta je celkově nízká) a je zde rovněž vyšší klinické uvědomění a přesné a citlivé laboratorní testy, jejichž množství stále vzrůstá.

Poradní výbor na nebezpečné pathogeny (The Advisory Committee on Dangerous Pathogens, ACDP) je rovněž toho názoru, že COVID-19 nemá být nadále označován jako infekční nemoc s těžkými následky.

 

ZDROJE:

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/85814

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-children-un/u-n-warns-economic-downturn-could-kill-hundreds-of-thousands-of-children-in-2020-idUSKBN21Y2X7

https://www.naturalnews.com/2020-04-29-bill-gates-paralyzed-children-polio-vaccines-coronavirus.html?

https://www.youtube.com/watch?v=QpA1q1wdfb8

https://www.bitchute.com/video/P0Gbi9LlInUD/

https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid
18 Komentářů k Jak dlouho nás ještě budou strašit? Plus varování – co dalšího nám chtějí vyvést.

 1. proud napsal:

  Je zajimavy,ze se vsichni snazej dostat kazdyho teroristu s chemickejma,nebo biologickejma zbranema,specialne Amerika,ta si takovy teroristy i vymejsli,jak se jich boji a pritom toho na kteryho dosahne nejlip necha behat a ohrozovat nejen sebe,ale celej svet!

  • kolkobudeszit napsal:

   Keďže koronavír upriamuje cielene na seba pozornosť, aby dôležitejšie siviti skryli, tak jedno Vám uvádzam.

   Sodoma a Gomora boli zničené v 18. Storočí!
   Содом и Гоморра. 5 городов у Мертвого Моря, сожженые серой в 18 веке https://www.youtube.com/watch?v=KLE1q9UObzE&feature=youtu.be
   Nepodceňujte taktiky klamania sivých Tákija, Tavrija, Kitman, Muruna... stále ich praktikujú na Vás a Vašich deťoch a vnúčatách!!!
   Sodoma a Gomora boli Slovjanské mestá – Gomora – Gard Mora (mesto pri mori), Sodoma-SiDoma v doline Sidon-SiDom
   Mená skomolili zase dobyvatelia-migranti, ktorím dal príkaz Jahve – „zabiť všetkých v Kanáne aj ženy deti i zvieratá“. Takáto chamraď vliezla do Slovanského Ka-an-ná-nu, kde biely Árijci žili v bielych domoch. Starorusky an=hviezdy, nebeské. Preklad Árijského názvu Ka-an-nan Skryté nebeské hviezdy. Chamraď, ktorá začala parazitovať na tom, čo vytvorili iní, ako dnes migranti. (.( Pozn: dejiny sa opakujú. Keď parazit vyžerie svoje okolie posúva sa ďalej. Od vojny sa obyvateľstvo Afriky a Ázie zdesaťnásobilo, ale biele obyvateľstvo zostalo na rovnakom počte zodpovedné k okoliu i k svojim deťom, aby im zabezpečili plnohodnotný rozvoj. Biele obyvateľstvo za svoju zodpovednosť platí tým, že nezodpovedných premnožených musí kŕmiť a starať sa o nich.)
   Gomora zostala ešte na mapách Encyklopédia Britanika v 18. storočí a tak existovala a bola zničená nedávno. Na mape z konca 18. Storočia nie je ani jedna púšť! Všade, kde sú dnes púšte sú vyznačené hory, lesy, rieky, lesy, polia, mestá, dediny... Nie je žiadna púšť ani na Sinajskom poloostrove. A zase sme pri taktikách klamania sivitov Tákija, Tavrija, Kitman, Muruna, ktorí spálili naše knihy a prepísali dejiny a vymysleli si celý biblický projekt! Na mape je presne vyznačená i Gomora-Gard Mora na počesť hlavnej bohyne zimy a Sodoma - SiDom doslova „Toto je dom“, a z toho čaromútením prišelci vytvárali Sidon atď... Rovnako ako i dnes migranti degenerujú jazyky štátov, kam sa votreli, pretože ich genetika nie je schopná vydávať čisté zvuky. Viď náučné vídeá prof, Garjajev. „DNK je reč a reč je DNK-DNA“... Za posledné roky sa odhalilo veľa archeologických a písomných faktov. Ukazuje sa, že SlovanoÁrijci žili v Ka-an-náne a Sodoma a Gomora, boli „hriešne“, pretože sa nechceli podvoliť Jahvemu. Tak ako i dnes Jahvemu prekáža Rusko, lebo nechce rozšíriť dúhové pochody, pedofíliu, rozvrat rodiny a genderovu politiku.... Jahve je neľudská bytosť zobrazovaná sochami s hlavou s rohami... Pozri i židovské zobrazenia Jahveho. Pozri i svedectvá očividcov- „Spomienky starých“(pod textom) –ktoré možno zhrnúť, „čert sedel v lietajúcom aparáte a zhadzoval zápalné bomby, i radioaktívne, čím podpaľoval a systematicky ničil dediny a mestá“. Teda Jahve sú bytosti, ktoré spálili a zničili Zem-antickú kultúru SlovanoÁrijcov pred cca 300 rokmi. Preto na celej ohromnej Sibíri niet stromov starších 300 rokov. Podľa Čudinova oblasť Kanánu-severná Afrika spadala do Jarosklavjan-Rus Skľavjajinov. Preto postupne menili i názvy v biblii –„ Samárijec zo Samárie“, na „Samaritán zo Samaritánie“, lebo ešte v názve Samárijec zostáva=Samí Árijec....
   Do Biblie „víťazov“ sa dostalo ohováranie, ako stála metodika klamania sivími pozri Tákija, Tavrija, Kitman, Muruna. Pretože sám Lot obcoval s vlastnými dcérami, za čo nebol jeho „bohom“ ani napomenutý. Teda „spravodlivosť“ má dvojí meter, ako i dnes, keď Rusko (Slovieni) je za všetko nepriateľ a lživý biblický západ riadený otrokármi blízkeho východu je ten „dobrý“ a „dobrý“ je i islam... A preto arabi nemajú úroky , lebo Jahve prikázal – „ svojim na úrok nebudeš dávať“...
   A teda súčasná pedofília má biblické korene je súčasťou biblického náboženstva, biblickej filozofie sivitov, je prirodzenou súčasťou biblických hrdinou i s obetníctvom vlastných detí. Pripomeňme si, že pod Biblickým rozumieme relígie z neho vychádzajúce Judaizmus (Jahve), Islam, falošné Kresťanstvo-Paulínizmus-Katolicizmus. A znovu je jasné prečo cirkev kryla a kryje pedofíliu a homosexualitu a prečo to neriešia v islamských krajinách, pretože je to tam bežné Jahvem schválené. A zase sa potvrdzujú odhalenia A. Horák „O Slovanech úplne jinak“, kde jasne preukázal, že OBETNÍCTVO a sexuálne zotročovanie je rozpoznávacím znakom zachvatiteľov Zeme, ktorí sa vnedrili do rôznych národov a tie pretvárali na svoj obraz. A spomeňte si na dnešné anglické mestá, kde moslimovia odchytávajú deti, dievčatá a zatvorené ich mesiace znásilňujú. Rovnako sa stalo i v moslimskej enkláve pri Moskve „Gornorečie“, kde až špeciálne jednotky rozohnali tisíce moslimov-nelegálnych robotníkov toto uskutočňujúcich. Všade, kde si vytvoria dosť silnú komunitu, aby to skryli, tam to uskutočňujú. A teda súčasný problém pedofílie a obetníctva detí v afére „pizzagate“ ,tieto zverstvá, majú zase pôvod u biblických hrdinov a sú zrejme organizované biblickou bankárskou mafiou, ktorá jediná má zdroje na jej celosvetové organizované rozšírenie a najmä na dlhodobé ukrývanie. Эти Люди Больны и Одержимы | Пиццагейт / Pizzagate / Out Of Shadows https://www.youtube.com/watch?v=hyS8Kg5C078
   Americkí vedci našli Sodomu a Gomoru a našli v kameňoch zaryté sírové guličky rôznych veľkostí od nechta po dlaň. Analýza ukázala, že predtým ako sa zaryli do kameňov horeli. Teplotu spalín spočítali na cca 4000 stupňou celzia. Teda horeli a tavili sa i kamenné stavby. Guličky boli všadeprítomné vo forme dažďa a na mieste sú milióny. A tak zase svedectvá, že – „čert metal síru“, sú správne a nie bájky. A spojenie síry a rohatej bytosti nazývanej „ čert“ je potom logické i v rozprávkach.
   Zaujímavé je, že zničenie Sodomy a Gommory nie je popísané len v Biblii, ale i v prácach súdobých dejepiscov. Tacitus, Flavius, Strbón a iných, pričom boli jazyčníkmi a k judejom vrátane Flavia a krajne negatívne hľadeli na judejov i judejských kresťanov. Pričom Flaviovi podsunuli komentáre v súlade s „biblickým náhľadom“. V Eble v Sýrii našli 17000 klinopisných tabuliek. Spomínajú i Sodomu-SiDoma, Gomoru-GardMora a Segoru-SiGora, ktorí kupovali s Ebly tkaninya striebro.
   Žena Lóta-„Soľný stĺp“. Podobné ako v Pompejách. Popol pokrýval telá a keď telá zotleli zostal vo forme tiel v polohách ako ležali-vytvoril z nich sochy. A tak Sodoma a Gomora a iné mestá zničené v doline Sidon sú potvrdené archeológiou, etnografiou, geológiou a dejepisom. (nie skazením His-Tory-e).

   Výber zo „Spomienok starých“ k téme „čert“
   „... dejiny od mojej prababky narodenej v roku 1881. Žila 105 rokov a umrela, keď som mala 14 rokov. Keďže som bola malá, preverila som si všetko u mami.
   Prababka vravela, že keď mala12 rokov robila u starej barónky, ktorá hovorila, že má 256 rokov (po rusky „let“-lenže rok-„god“ mal dve letá, teda mala asi 133 rokov, narodená roku 1637, alebo presnejšie 1770). Ona veľmi ľúbila deti, keď už nemala svoje, brávala k sebe deti z okolia na čaj (zvláštny na chuť medový s vôňou rýb) vravela, že je osobitý a kto ho bude piť dlho bude žiť, -barónka rozprávala dejiny:
   Keď bola malá, raz v noci prišiel "čert" a hodil oheň na ich dedinu, jej mama ju stačila dať do nejakej ochrany, kde prežila 5 dní bez vody a jedla. (cca rok 1640-3 presnejšie 1773-6, čo sa zhoduje i z mapami z 18. stor. keď ešte neboli púšte na Zemi). Potom prišla nejaká starká a dala jej ten čaj. Ona brala vodu z vane v pivnici, hádzala tam čaj, ona pila ten čaj, a prežila, ale celá rodina barónky zomrela od "bielokrovia" (leukémia-nedostatok bielych krviniek-spôsobené asi radiáciou). Barónka hovorila, že keď bola malá, mala krabičku cez ktorú mohla hovoriť s kým chcela, barónka mala knihu, kde sa obrázky pohybovali, ale deťom ju málokedy ukazovala, aby sa neľakali, len keď ju veľmi prosili, barónka hovorila, že knihu jej nakreslila jej babka..."
   ...A keď mala moja prababka, ktorá robila u tej barónky 14 rokov zhorel ich hospodársky dom (r. 1895)...niekto prišiel a odviezli ju do Moskvi k cárovi, ..."... v detstve babky boli zimy, že museli ryť tunele do školy...“

  • trtal napsal:

   tolik dukazu o celosvetovem megapodvodu s nedozirnymi skodami ekonomickymi a i na zivotech ze strany samozvane elity nejvetsich zhovadilcu a jejich nadnarodnich korporaci bank a nikdo nekonci na sibenici…
   a ani neskonci…neskonci ani ve vezeni a nedostanou ani ty pitome pokuty…

   ostatne byla to takova “Soft nahrada” za tolikrat k podobnym cilum tou samou svoloci vyvolane valky…

   ZIJEME V KORPORATNIM FASISMU…planeta je temer v riti…
   a zasadnim predpokladem k takovemu stavu byla, je a vzdy bude neobycejna tupost lidi….

 2. Eschatolog napsal:

  gojsky dobytek mužete milá Jane strašit donekonečna

 3. JK napsal:

  Eschatologu, pokud to bereš za strašení, je to tvoje chyba. Kdyby ses podíval na materiál, podle kterého to bylo napsáno a ROZUMNĚL MU, tak bys pochopil, že je to děsná pravda a nic jiného než pravda.

  • Eschatolog napsal:

   pouze odpovídám na titulní otázku drahoušku :-)
   když máš potíž chápat i tak jednoduchou věc, ztrácí celý tvůj elaborát na údernosti bez ohledu na %% "pravdy", ostatně napsáno toho bylo jen za posledních 30 let dost na to, aby to gojskou biomasu nechalo v klidu rozjímat u jejich tévé nad osudem seriálových hrdinů zatímco jejich osudem je chcípnout

 4. proud napsal:

  Mame problem,mili Watsonove,a to ten ze sam nevim presne jakejma vsema zpusobama a jak "ucinne" jde ockovat. A tady radim zpozornet a zjistit jestli to nejde napriklad jidlem,nebo chemtrails cestou,protoze tezko budou nutit "normalne" nekoho kdo nechce,nebo jeho deti.........Na kazdej pad by to nemuselo vyjit "celoplosne",predpokladam tedy ze budou hledat nejakou vychcanost ktery se nejde branit a klidne nam to i reknou,kvuli dodrzeni zakonu universa,stejne nas uz vycvicili tak ze je nam jedno co placaji,tak proc toho nevyuzit,ze? Uvital bych nejaky odborny vedomosti v tyhle mnou nacrtnuty problematice abych se taky poucil.

  • Eschatolog napsal:

   poklekneš, vyplázneš jazyk a přijmeš tělo páně, jako obvykle minulých 1000 let, už ti to nemyslí, máš málo roušek na hlavě :-)

 5. frco napsal:

  "Roušky přes obličej proti viru jsou jako drátěný plot proti komárům, řekl včera jeden lékař ve videu."
  No tak ten lékař to neŕekl "včera", byl to čínský lékař a řekl tuhle hovadinu už hodně dávno - před zhruba 2-3 měsíci.
  A proč totální hovadina? Protože i když tuto blbost řekne lékař (i když čínský) ještě to neznamená, že mu to myslí.Jelikož viry nemají ani nožičky, ani ručičky, ani křidélka, těžko se můžou pohánět - něco je potřebuje "nésti".A to co je nese jsou slíny - a ty jsou proti virům obrovité - tedy sa přes roušku nedostanou ani náhodou - a tedy viry také ne. Zachytí sa na VNITŘNÍ straně roušky.Máme už dost toho oblbování z mainstreamu, alespoň tady ať nám "vědci" dají pokoj.

  • proud napsal:

   Mozna tobe,kdyz misto dejchani fluses,ja neplivu,tekze hadrem prochazi vzduch,maximalne s trochou pary a i kdybych vedel uplny hovno jako ty,jakoze toho vim podle toho co pises,nesrovnatelne vic,doslo by mi ze pro mikrocastice je tkanina nebo i filtr skutecne jako hodne ridkej plot,spis vrata,takze ma pravdu. Filtr kterej by neco dokazal zadrzet a stejne by to jeste byla loterie by musel bejt sypkej,teba vrstva zivocisnyho uhli,ovsem to bych nas chtel vsechny videt v takovym kosiku pro psy,protoze nic jinyho rousky v symbolice nejsou!

   • frco napsal:

    No to hovno asi víš ty - možná by ti pomohlo kdyby jsi někdy i myslel - "ty víš ode mne nesrovnatelně víc", hahaha...kdybys mě znal, tak by ses za tyto nesmysly styděl -"hadrem prochazi vzduch,maximalne s trochou pary" - skutečně geniální! a ten vzduch s "trochou páry" to je co? Ňákej duch? Jakékoliv viry jsou schopné pohybu jen když je "něco" nese - a to jsou kapičky, které ty samozřejmě neprodukuješ - no jsi zázrak přírody! hihihi....

 6. .lak napsal:

  To je jak kravata s tenisovou raketou pouček profesora big tunela bez vytahaného svetru vylízaných kunda sem kunda tam zároveň. Prošetřete se s čt do blahobytu a na dno a potom se odražte s kryplkáry na 3 000% na soustruh. Dementní 10.letý chlapeček fan klubu fanynek, ťu ťuťu, ňuňuňu bobeček zařídíme nebo uštveme čarodejnice s příbuznými tunel dědek s ozdobou vymašťujících aby lidem patřila zem když ji vyhulil z podstaty krypluje na v jeky institut. Až ji nádher mňoukala pedagogicky vykoupí na úkor zase lidí dědičně z toho co fotr střelil tak ji zase senior juniorovy zprivatizuje, co coco. Morbydlíci. :lol: Produkti aspeni.
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jen-jdete-trpet-budete-vy-cina-si-z-mozneho-odlivu-firem-nic-nedela-104921#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=6Ha6HrRbl4C-202005100653&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=
  Tihle ocasi kryplkární zahulí a uvidí :-D
  Proč se dostali Piráti do parlamentu a ostatní do vlády // A propo kde mají k vytahanému svetru aktualizaci vyhrávající tenisovou raketu bojů s líbeznou s mňoukací raketou.
  https://www.youtube.com/watch?v=U9Wj4MILkjc
  https://www.youtube.com/watch?v=w2ZWI5_83y0
  https://www.youtube.com/watch?v=5rJMCnt8cdo

 7. JK napsal:

  kolkobudeszit

  Váš příspěvek mne velmi zaujal. Můžete mi napsat na e-mail adresu janekaufman@gmail.com ?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!