Světové zdravotní organizace jako jedna velká Mafie – 1. část

babis4. května t.r. uspořádala Evropská unie společně s Global Fund a WHO mezinárodní konferenci, nazvanou „Coronavirus Global Response“ (Koronavirová globální odezva) za účelem vybrání peněz k boji proti koronaviru. Během pouhých 2.5 hodin trvání konference vybrala paní Ursula von der Leyen pro očkovací průmysl 7.4 bilionů Euro, které získali od jednotlivých států. Za Českou republiku se zúčastnil Andrej Babiš, který rovněž reprezentoval Slovensko, Polsko a Maďarsko. Za náš stát daroval na tento účel 750,000 Euro. Video o účastnících konferenci ZDE. Seznam zúčastněných ZDE. Jak vidíte, má roušku dole na svůj proslov – jak moc můžete čekat od politiků, kteří věří své vlastní propagandě?

V záhlaví konference se nacházela silná hesla, jako na příklad „Spojeni proti Koronaviru,“ „Společně silnější“ a „Globální odezva.“ Ale o co opravdu šlo a co to pro nás znamená, je něco zcela jiného než nadšený boj proti zákeřnému viru. Jednotliví účastníci konference byli rovněž zachyceni na videu, kde zdůrazňovali důležitost tohoto setkání. Ať to byli zástupci Omanu, nebo Monaka, Italie, Estonska, nebo kterýchkoliv jiných zemí, všichni opakovali ta stejná hesla: „musíme zajistit snadný přístup k očkování, k léčbě a diagnostice.“ Jakoby to měli odněkud přikázáno, ve všech proslovech se ozývala ta stejná hesla.

Další důležitou osobou na této konferenci byl Dr. Victor Dzau (viz obrázek), kterému paní van der Leyen osobně poděkovala a vyjádřila se, že bez jeho pomoci by k tomuto jednání nikdy nedošlo.

 

Ale kdo je Dr. Victor Dzau? Slyšeli jste někdy o něm?

dzau

Taky by nás určitě zajímalo komu připadne ta obrovská suma peněz, aby pro nás vybojoval lepší zítřky bez koronaviru, bez roušek a bez karantény. Nakonec, jsou to naše peníze, peníze daňových poplatníků celého světa, kteří se všichni spojili a společně bojují proti té neviditelné hrůze, nazvané koronavirus!

Ursula van der Leyen krátce představila některé zúčastněné organizace jako své partnery. Některé rovněž uvádí EU na jejich oficiální stránce, ZDE:

  • WHO (World Health Organization, neboli Organizace světového zdraví),
  • Bill & Melinda Gates Foundation (Nadace Billa a Melindy Gates),
  • CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, neboli Spojenectví pro novinky v připravenosti proti epidemiím),
  • WEF (World Economic Forum, neboli Světové ekonomické forum),
  • GAVI (The Vaccines Alliance, neboli Spojenci pro očkování),
  • The Global Fund (Globální fond),
  • UNITAID
  • IFPM (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers, neboli Mezinárodní federace výrobců farmaceutických léků),
  • Wellcome Trust,
  • FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics, neboli Nadace pro vylepšování nových diagnoz),
  • World Bank (Světová banka),
  • DCVMN (Developing countries vaccine manufacturing network, neboli Výrobci očkování z vývojových zemí),
  • EIB (European Investment Bank, neboli Evropská investiční banka).

partnerieu

Van der Leyen sice přímo nejmenovala Billa a Melindu Gates, ale byli tam, spolehlivě. Však se Melinda Gates nechala slyšet, vzala si slovo a zdůrazňovala, jak je důležité spolupracovat na něčem tak závažném, jako je očkování. To, že žádné očkování nefunguje a že je to známo už celá desetiletí, to jí ještě nedošlo. Ale nemůžeme se divit, když její manžel vydělává peníze v poměru 20:1, což znamená, že dostane 20 dolarů zpátky na každý vydaný dolar jen kvůli tomu, že investuje do výrobců očkovacích látek. Takže jsou jí zřejmě milejší peníze než pravdomluvnost a etické chování a statisíce poškozených po celém světě jí zjevně na svědomí neleží.

A opravdu, Bill Gates se dokonce pochlubil reportérovi z BBC, že investice do zdravotních organizací, které se zaměřují na výrobu očkování přináší obrovské výtěžky. „Ještě před pár lety by to nebylo možné,“ říká, „ale dnes je po očkování čím dál větší poptávka.“ Samozřejmě, díky propagandě v televizi a v jiných mediích, hodně lidí skutečně věří, že očkování je prospěšné. Článek ZDE.

 

Ale kdo je Dr. Victor Dzau

Každému, kdo viděl úvodní proslov paní van der Leyen musí nutně znít v uších její procítěná slova, když řekla Victorovi Dzau: „bez tvé pomoci by k tomuto jednání nikdy nedošlo.“ Takže – kdo je Dr. Victor Dzau?

Narodil se v Číně, což v dnešní době předsudků, zrady a podezřívání není zrovna nejlepší doporučení. Victorův otec byl majitelem chemické továrny – chemická továrna, to je Velká Farmacie, to jsou léky, jedy, postřiky na pole, insekticidy a podobné nebezpečné látky. Victor studoval v Kanadě na McGilll Universitě a jeho manželka je židovského původu, což je zmiňováno pouze kvůli tomu, že obdržel některá vyznamenání od židovských organizací.

Dr. Victor Dzau byl Profesorem mediciny na Harvardské škole mediciny, kde byl rovněž ve funkci vedoucího Oddělení mediciny. Byl rovněž vedoucím Oddělení medicíny na prestižní Stanford Univerzitě. Pak se stal Kancléřem pro zdravotní záležitosti na další prestižní škole, Duke University. Byl rovněž ředitel a hlavní vedoucí Univerzitního lékařského centra tamtéž. Později se stal ještě navíc Profesorem mediciny na Duke. V současné době je ředitelem NAM, Národní akademie pro medicinu. Rovněž je členem Americké akademie věd a umění a stejně tak Evropské akademie věd a umění. Během své pracovní kariéry byl rovněž předsedou NIH (Národní institut pro zdraví) a také členem poradenského výboru pro ředitele NIH. V jisté době fungoval jako člen rady guvernérů WEF (Světového ekonomického fora). V současné době je ještě členem správní rady GPMB (Globální rada sledující připravenost).

Za zdůraznění stojí jeho funce v poradenském výboru pro ředitele NIH (Národní institut pro zdraví). Jedna z poboček NIH je NIAID (Národní institut pro alergie a infekční nemoci), jehož ředitelem je Dr. Anthony Fauci, o kterém bude zmínka později.

namSymbolika emblému NAM, neboli Národní akademie pro medicínu je zajímavá. Sledujte dobře, to jsou stylizované tři šestky, neboli 666. Ta první je zjevná, uprostřed; ta druhá je oproti ní a třetí je ten celek. Je pravda, že lékařská věda má jako symbol hada, ale ten je vždy ovinut kolem kaducea; kdežto zde kaduceus chybí a had je zcela volný. Má nám to snad něco říkat?

Nedávno měl Dr. Dzau proslov při setkání amerických ošetřovatelek, kde řekl:

„… nesoustřeďte se pouze na to jméno, Národní akademie pro medicinu. Soustřeďte se na tu medicínu, protože naše úkoly jsou mnohem širšího rozsahu … Naše práce je zadávána (americkým) Kongresem, US vládou a celosvětovými vládami. Tyto úkoly se sestávají z doporučení pro jejich politiku, řešení jejich zákonodárství a práv …“ Z čehož vyplývá, že úkoly této organizace jsou opravdu na vysoké úrovni a zasahují do mnoha odvětví mimo lékařskou vědu.

 

Národní akademie pro medicínu je další nadace

Národní akademie pro medicínu byla sice založena americkým Kongresem, ale dnes již není součástí americké vlády. Ve skutečnosti, není v ní vůbec nic „národního.“ Je to další nadace, neboli soukromá organizace, neziskovka, která je placena jinými nadacemi a soukromými dárci. NAM nadace se snaží produkovat objektivní a nezávislé zhodnocení obtížných námětů za použití vědeckých znalostí a jejich vyhodnocení podléhá prozkoumání jiných odborníků z oboru. Všechnu tuto práci provádějí členové jejich organizace, kterých je na 2 tisíce, mnozí ti nejlepší ve svém oboru a všichni pracují na dobrovolné bázi, což znamená, že za svou práci nejsou placeni.

NAM organizace ale podporována je a to konktrétně následujícími organizacemi:

  • Rockefellerova nadace,
  • Fordova nadace,
  • WEF, neboli Světové ekonomické forum,
  • Wellcome Trust,
  • Bill a Melinda Gates nadace,
  • Státní oddělení americké vlády,
  • jiné nadace a četní soukromní dárci. Stránka ZDE.

Jejich mezinárodní dozorčí rada se skládá zhruba z těch stejných dárců, plus Unilever, což je obrovský nadnárodní koncern, který vlastní desítky firem, jako na příklad Dove (mýdlo), Hellmann’s (majonéza), Knorr, Maizena, Pfanni, Persil, Q-tips, Breyers, Sunil – více než 180 firem.

Dr. Dzau je rovněž členem GPMB (Globální rada sledující připravenost). A co je to GPMB? Je to ve skutečnosti jedna z částí WHO. WHO a World Bank, spolu s GPMB se spojili dohromady v r. 2018.

gpmb

Takže opět, GPMB, která se opět zkouší chovat jako státní organizace a při bližším průzkumu se ukáže být nezávislá organizace, další neziskovka a když člověk pátrá ještě dále, je to to součást nadnárodního nevoleného vedení světa, neboli OSN.

 

Ti hlavní, kteří podporují GPMB, jsou následující:

  • Bill a Melinda Gates nadace,
  • Wellcome Trust,
  • Resolve to Save Lives (Rozhodněte se zachraňovat životy), což je nadace, kterou vede Dr. Tom Frieden, bývalý ředitel CDC (Center for Disease Control, neboli Centrum pro kontrolu nemocí) a také bývalý Zdravotní komisař města New York. Pracoval též pro Bloomberg Philanthropies (další nadace, která dnes obsahuje i část obrovského zdravotního zařízení Johns Hopkins).

Údajně patří k podporovatelům GPMB i německá vláda.

 

Globální rada sledující připravenost (GPMB)

Na stránce GPMB se můžete dočíst, že zadávají požadavky jiným organizacím, aby pro ně vypracovali odborné zprávy na daná témata. Tyto zprávy potom shrnou ve své vlastní publikaci. Jejich současná činnost vyjadřuje zjevnou přípravu na něco drastického, soudě podle názvů sedmi nejnovějších dokumentů, viz obrázek níže. Také je zajímavé, že všechny tyto zprávy byly napsány v září 2019, jen jedna v srpnu. To ukazuje na to, že to celé, co se dnes děje byl jakýsi plán, ve kterém jsou tyto organizace zúčastněny. Někde to bylo naplánováno, k provedení byla použita zcela bezvýznamná chřipka a celá ta panika byla vytvořena pouze na to, aby unikla pozornosti instalace 5G do naší těsné blízkosti. A 5G – pokud k jejímu zavedení dojde, to bude ta skutečná pandemie. Proto mohli mnozí z nich tak dobře „předpovídat“ že k této epidemii dojde a stejně tak mohou spolehlivě „předpovídat,“ že se to všecko bude opakovat na podzim. Jak by to nevěděli, když to všecko je jeden plán a oni jsou jeho součástí.

gpmbspravnirada

Jak vypadá správní rada GPMB můžeme vidět na obrázku výše. Dr. Chris Elis je zástupce Nadace Billa a Melindy Gates, Jeremy Farrar je Wellcome Trust a oba se zúčastnili simulace celosvětového napadení neznámou epidemií, které se nazývalo „Event 201“ a bude o něm pojednáváno později. George F. Gao, ředitel Čínské obdoby CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) byl rovněž přítomen při „Event 201.“ A pak je zde Dr. Anthony Fauci, který je hlavním vedoucím koronavirového komanda v Americe.

 

Dr. Anthony Fauci

fauciDr. Fauci (na obrázku) se zapsal do historie přednáškou na Georgetown Universitě ve Washingtonu D.C., která se konala těsně poté, co Donald Trump nastoupil do úlohy amerického presidenta. Fauci tehdy během svého proslovu řekl:

Myslím, že bych to měl uvést do správné perspektivy, vzhledem ke dnešnímu námětu, což je připravenost na pandemii. A jestli je nějaká zpráva, kterou bych vám dnes rád předal, na bázi svých zkušeností a pak pochopíte ve chvilce, že je to bezpochyby, že dojde k nějakému problému za tohoto presidentství a bude to v oblasti infekčních nemocí a to jak chronických infekčních nemocí, ve smyslu dlouhodobých nemocí a i když těchto už máme notnou dávku, přesto vypukne překvapivá epidemie …“

Možná vás ani moc nepřekvapí, že Dr. Fauci byl v letech 2003-2010 ředitelem vědecké rady „Obrovského globálního problému“ (Global Grand Challenges), který je součástí Nadace Billa a Melindy Gates. Sice už je to chvilku, ale celých 7 let tam byl, takže jsou určitě i nadále velmi dobří přátelé.

Jednotlivé zprávy, které použila organizace GPMB k sepsání svého vlastního dokumentu a o kterých bylo pojednáváno na předchozí stránce si můžete stáhnout ZDE. Konečná zpráva, „World at Risk,“ (Svět v ohrožení), je v několika světových jazycích ZDE.

worldrisk

Všimněte si rovněž názvu prostřední brožurky úplně dole: „Od ‚nikdy více‘ k ‚novému normálu.‘ Takže to, co zažíváme v současné době je „nový normál.“ To znamená, společenské distancování, strach před nákazou, možná i roušky a do jisté míry i karanténa tady budou v nějaké formě napořád. Aspoň to je ten plán. Proti tomu je pouze jedno řešení – ignorovat to a chovat se přesně tak, jak jsme se chovali než tato bláznivá a ničím neopodstatněná panika vyvstala. Ignorovat to a také si stěžovat na patřičných místech. Toto všecko jsou zásahy proti našim lidským právům. Jsou to kroky, které nás pomalu zbavují osobní svobody, práva rozhodování, práva chovat se samostatně. A když v tom nic neuděláme, skončíme v dokonalém otroctví. To je taky plán. A pak už nám nebude pomoci. Staneme se pořadovým číslem a přestaneme být člověkem. Pokud ovšem přežijeme to, co na nás tito lidé chystají.

 

Rejstřík organizací, jejichž jména jsou v článku používána:

  • CDC (Center for Disease Control, neboli Centrum pro kontrolu nemocí)
  • CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, neboli Spojenectví pro novinky v připravenosti proti epidemiím)
  • DCVMN (Developing countries vaccine manufacturing network, neboli Výrobci očkování z vývojových zemí)
  • EIB (European Investment Bank, neboli Evropská investiční banka)
  • FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics, neboli Nadace pro vylepšování nových diagnoz)
  • GATES (Bill & Melinda Gates Foundation, neboli Nadace Billa a Melindy Gates)
  • GAVI (The Vaccines Alliance, neboli Spojenci pro očkování)
  • GPMB (Global Preparedness Monitoring Board, neboli Globální rada sledující připravenost)
  • IDA (International Development Association, neboli Společnost pro mezinárodní vývoj, patří pod Světovou Banku, WB)
  • IFPM (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers, neboli Mezinárodní federace výrobců farmaceutických léků)
  • IMF (International Monetary Fund, neboli Mezinárodní finanční fond)
  • Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, neboli Johns Hopkins, Bloombergova škola veřejného zdraví)
  • NAM (National Academy of Medicine, neboli Národní akademie pro medicínu)
  • NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, neboli Národní ústav pro alergie a infekční nemoci)
  • NIH (National Institute of Health, neboli Národní zdravotní ústav)
  • NRC (National Research Council, neboli Národní rada pro výzkum)
  • Resolve to Save Lives (Rozhodněte se zachraňovat životy)
  • The Global Fund (Globální fond)
  • UNITAID
  • WB (World Bank, neboli Světová banka)
  • WEF (World Economic Forum, neboli Světové ekonomické forum)
  • WHO (World Health Organization, neboli Organizace celosvětového zdraví)

ZDROJE:

https://www.youtube.com/watch?v=ngBTZ4xp3HM

https://global-response.europa.eu/programme_en?fbclid=IwAR2DbosLqqEK_QJyOd9rxxjXD6fl1wSKcnKt7vhUB8EAhXlnam0a3XZSYPE

https://global-response.europa.eu/partners_en

https://finance.yahoo.com/news/bill-gates-apos-best-investment-121300436.html

https://nam.edu/about-the-nam/

https://apps.who.int/gpmb/thematic_report.html

https://apps.who.int/gpmb/annual_report.html

 
3 Komentářů k Světové zdravotní organizace jako jedna velká Mafie – 1. část

  1. Vladimír napsal:

    Hezký článek, ale moc dlouhý. Dlouhé články dnes nikdo nečte. Cituji ze závěru: To ukazuje na to, že to celé, co se dnes děje byl jakýsi plán, ve kterém jsou tyto organizace zúčastněny. Někde to bylo naplánováno, k provedení byla použita zcela bezvýznamná chřipka a celá ta panika byla vytvořena pouze na to, aby unikla pozornosti instalace 5G do naší těsné blízkosti. - konec citatce.

    Odpověď kdo a kdy to naplánoval, najdete ve videu: Dokument z roku 2010 předpověděl dnešní pandemii a odhaluje plán na nový světový řád - http://desitka.org/dokument-roku-2010-predpovedel-dnesni-pandemii-odhaluje-plan-novy-svetovy-rad/

    Dokonalý rozbor s odpověďmi na takřka všechny problémy uvedené v článku najdete v rozhovoru Davida Icke pro London Real. Video bylo na Youtube smazáno, ale najdete všech 7 dílů na: http://desitka.org/smazana-videa-david-icke-lomdon-real-podvod-covid-19-5g-cover-up-cast-1/ .

  2. Anina napsal:

    Kdepak od r. 2010. To spiknutí, proti nám je staré celá staletí. Všecky války, jak jsme je měli, byli těmito způsobeny, akorát se vždycky schovávali za někoho jiného. Mám dokument z 1969, který popisuje přesně co se děje dnes. Ten nejstaší písemný doklad o tom jsou Protokoly a ty jsou ze zač. min. stol. Někteří říkají, že jsou podvod, ale když je budete číst, tak to všecko se děje teď. Ale teďka se to vyhrocuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!