CO PŘIJDE PO COVIDu – 3. pokračování

davidicke6Když budete dělat výzkum co se týče kontroly mysli a mytí mozků, pak zjistíte, že to všecko, co bylo prováděno v Americe pod hlavičkou MK-ULTRA a podobných programů, je dnes používáno proti celé lidské populaci. Říká se tomu ovládání mysli pomocí trauma. Ztraumatizujete lidi natolik – obvykle jsou na to využívány děti do 6 let, které jsou vystaveny děsivým situacím. Nejen že jsou již tak malé pohlavně zneužívány, vystavovány nelidským elektrickým šokům, ale ještě jsou dáváni do situací, o kterých jejich mučitelé ví, že se jich nesmírně bojí. Tak na příklad, dítě je donuceno sledovat zabití zvířete, anebo vraždu člověka. To je pro dítě natolik traumatické, že určitý mechanismus v jeho mysli zkouší tyto hrozivé zážitky zablokovat. Tím dojde k rozpolcení mysli, kde je tento zážitek uzavřen, protože jinak by dítě nemohlo dále žít.

Těmto uzavřeným střípkům vzpomínek na děsivé události se říká „alters,“ (od „altered states,“ neboli „změněné stavy,“ ale možná také „alternatives.“ „Alter“ je jeden, „alters“ jsou dva a více) a každý z nich je naprogramován s určitým úkolem. Některý „alter“ může být vrah, jiní jsou určeni na prostituci, na politickou špionáž, mnozí mají fotografickou paměť. A každý tento „alter“ má svoje kódové heslo, nebo barvu, symbol, nebo jiný signál, kterým je uveden k činnosti. Tyto vyvolávací kódy jsou hypnoticky uloženy do paměti. Když takto naprogramovaný člověk při plném vědomí uslyší (nebo uvidí) spouštěcí kód, jeho normální osobnost ustoupí do pozadí a hlavní místo zaujme ten „alter,“ pro něhož je kód určen. A tento se stane tou hlavní osobností člověka na tak dlouho, pokud nevykoná úkon, ke kterému byl naprogramován. Jedna z nejběžnějších funkcí těchto „alters“ je za účelem sexu a to zvlášť sexu s malými chlapci a děvčaty.

Teprve až náhradní osobnost, neboli „alter“ skončí svůj úkol, pak ustoupí opět do pozadí a uvolní místo původní osobnosti, která vůbec neví co se stalo, nikdy nezažila nic z toho, čím její „alter“ prošel a tím pádem ani nemůže vypovídat. Zmíněný kód na vyvolání skryté osobnosti se nazývá v angličtině „trigger,“ neboli „spouštěč.“ Toto slovo se v poslední době velmi často vyskytuje v běžné řeči, když lidé mluví o tom, že byli „spuštěni“ (triggered), nebo se vyskytuje spouštěcí varování (trigger warning). V češtině může být toto slovo nahrazeno slovem jiným, což mi není známo. Ovšem Icke podotýká, že všecko to, co dnes slyší z hlavních medií, používá výrazně mysl-ovlivňující terminologii.

Jen tak na okraj, vypracováním této metody ovládání lidské mysli byl pověřen Dr. Mengele, když ho po válce Američané převezli s dalšími 150 válečnými zločinci do Spojených států, aby dále pokračovali ve svém nekalém výzkumu, v rámci akce nazvané operace „Paperclip“ (přeloženo: kancelářská sponka). V Americe se Mengele jmenoval Dr. Green, ale používal i jiné pseudonymy. Jeho výzkum a postupné používání toho, na co přišel, zasáhlo životy tisíců, možná milionů lidí. Mnozí vůbec nemusí vědět, že jsou naprogramováni a že v sobě mají třeba zločinné „alters,“ protože vědomí o této činnosti je jim hypnoticky zablokováno. Pouze v případě, že by jejich programování utrpělo nějaké škody vlivem času a začaly jim do vědomí prosvítat některé drobné zážitky, pak nastoupí do funkce skrytý „alter,“ kterého mají všichni z nich, a ten je přinutí spáchat sebevraždu. Tak zemřela na příklad Marilyn Monroe.

David Icke dále říká, že když je někdo traumatizován a ocitá se ve stavu stálého napětí a strachu, tento člověk je neuvěřitelně sugestivní. Cokoliv je mu řečeno, vezme ihned za své a podřídí se bez nejmenšího odporu. Takže když dnes uplatňují na celé populaci metody kontroly mysli tímto způsobem, pak jim v určitý moment předloží správnou sugesci a tím mohou změnit smýšlení celých davů naráz. Když je někdo traumatizován strachem z viru, pak tento člověk snadno vezme za své, co je mu v moment nejvyššího rozčilení předloženo. Funguje to naprosto spolehlivě, dnes i lékaři, léčící rakovinu přiznávají, že jejich pacienti se víc bojí korony, než rakoviny.

Tady se jedná o hypnotické zaklínadlo, které je uvalováno na celou lidskou populaci.

Tento kult neútočí na vědomí člověka, ale na jeho podvědomí. Naše vědomí, které je velmi kritické, by tento útok snadno odrazilo a proto je odstraněno z cesty. Možná nevěříte že je to možné, vás přece nikdo nehypnotizuje. V tomto nemáte pravdu, protože jste hypnotizováni všichni a ještě k tomu denně, když zapnete televizi. Už sám kmitočet obrazovky uvádí lidí do mírného hypnotického stavu. Když se k tomu přičtou záměrně hypnotizující obrazy, doprovázející na příklad běžné zprávy, hypnóza je dokonalá a často dost hluboká. Až se budete příště dívat na televizi, podívejte se do zrcátka na oči a zjistíte, že máte rozšířené zorničky. To je známka hypnotického stavu. V takovém stavu je kritické vědomí odsunuto bokem a podvědomí, které žádné ochranné schopnosti nemá, bere všecko, co je mu překládáno za pravdivé. Ale to jen tak na okraj, o tom zde už bylo rovněž kdysi pojednáváno.

David Icke říká, že se teď občas vyskytují lidé, kteří říkají, že „se náhle probudili.“ Ano, probudili se z transu. Jestliže můžete těmto „spícím“ předložit některé informace z jiného úhlu, pak u nich často dojde k „probuzení“ a začnou svět chápat zcela jinak. Začnou chápat správně.

To, k čemu došlo v období tak zvané pandemie, byla zjevná ukázka ovládání lidských mozků ve velkém. Všichni se dobrovolně podřídili domácímu vězení, celé biliony lidí uposlechly jako jeden člověk, protože někdo je zhypnotizoval a přikázal jim, aby to udělali. Nikdo z nich se neptal na důvody, nikdo nepátral, je-li to opodstatněné. Zachovali se jako vojáci v armádě: poslechli rozkaz.

To je důvod, proč vojáci, kteří přejdou do civilu se přizpůsobují normálnímu životu jen s obtížemi, protože jsou zvyklí poslouchat rozkazy. Někdo jim rozkazuje co mají dělat a oni to vykonávají. Ale když pak jsou na svých, tak se cítí ztraceni. Natolik si zvykli vykonávat rozkazy a nemyslet, že najednou neví, jak fungovat, když jim to nikdo nepřikazuje.

Tyranie, zvaná Marxismus, neboli komunismus nám zkouší vnutit, že všichni si musíme být rovni. To ale není možno docílit. Spíš je nutné aby byla rovnost v příležitostech, v rámci možností a znalostí každého člověka. Tak na příklad, člověk v kolečkové židli nemůže hrát fotbal, ale může dělat mnohé jiné věci daleko lépe, než by to zvládl někdo jiný. Rovnost v příležitostech by znamenala odstranění rasových a jiných společenských zábran a lidé by byli bráni pouze na bázi toho, co znají a čeho jsou schopni. Jinými slovy, dejte lidem příležitost a uvidíte, jak se s ní vypořádají. A když jeden člověk tuto příležitost nepřijme a místo toho chce cestovat po Indii a někdo jiný se příležitosti chopí, to neznamená, že ten druhý je privilegovaný. Takový systém by byl daleko spravedlivější, což ovšem neznamená, že všichni budou placeni stejně. Ale když vezmete lidem motivaci, což je přesně co Marxismus a komunismus dělají, pak je zničíte.

Tento tajný kult, který okradl celý svět, i když se skládá z načisto pár lidí, nás zkouší o všecky tyto spravedlivé způsoby života připravit. Protože čím víc výběru máme, tím více jsme svobodní. A ten výběr je diktován financemi. Proto tento kult zkouší odebrat lidem svobodu tím, že je připraví o peníze. A tak vytvořili situaci, kdy půjčují peníze, které neexistují, což nazývají „kredit“ a čítají za to úrok. Jako záruku berou náš skutečný majetek ve formě hotovosti, domů, podnikání, pozemků, nebo surovin. A když lidé nesplácejí jejich neskutečné peníze tak jak mají, pak jim vezmou jejich skutečný majetek, hmatatelný majetek, který byl často v rodině celé generace. Tímto způsobem se jim podařilo postupně okrást obrovské množství lidí po celém světě. A proto si dnes mohou mnohde diktovat a lidé nemají možnost výběru, nemají svobodu.

Proč vůbec si naše vlády půjčují peníze od privátních bankéřů a populace těchto států pak splácí úroky? Proč nevydávají svou měnu sami a bez úroku, který dnes platí půjčující bance a který je (logicky) nesplatitelný? Takové peníze by pak mohli bezúročně půjčovat svým občanům na podnikání a na cokoliv jiného a hodnoty národa by tím jen vzrůstaly. Proč je dovoleno soukromým bankám, vlastněným hrstkou boháčů, aby vydávaly neexistující peníze a pak mohly pomocí manipulací získávat skutečný majetek lidí a národa?

Ti stejní lidé, kteří půjčují peníze diktují souběžně stav ekonomie, jestli budeme ekonomicky prosperovat nebo ne. Tímto způsobem mohou poskytnout velké množství půjček v době, když je ekonomie státu na vzestupu a pak způsobí krach, lidé nemohou půjčky splácet a jejich osobní majetek připadne těmto bankám a jejím skrytým majitelům. Zrovna teď budeme vidět doslova záplavu takových převodů, jak kvůli koronaviru a nesmyslné karanténě lidé přijdou o všecko, co jim ještě zbylo. Samozřejmě, že ti, kteří tímto způsobem ovládají ekonomii jsou i za touto pandemií – pandemie byla jejich původní plán na ochuzení lidí po celém světě, aby neměli zhola nic a tím pádem ztratili i poslední zbytky svobody. To je taky ten způsob, jak lidé jako Soros, získali ty obrovské majetky. A i za Billem Gatesem jsou ti stejní lidé, kteří nás zkoušejí ještě více zdecimovat.

Pokračování příště

 

ZDROJ:

https://www.youtube.com/watch?v=strOk3z7W9I 
9 Komentářů k CO PŘIJDE PO COVIDu – 3. pokračování

 1. Ondra napsal:

  COVID je podvod,ví to každý,kdo nemá v hlavě do slova a do písmene nasráno. Tak že ,srát na celý jejich covid.

  Vydělávejte na internetu,opravdu to funguje:

  https://www.ermail.cz/link/eJYX7XTjClJjAJTmaaaNYTmcamamNacJ

 2. prroud napsal:

  "Tyranie, zvaná Marxismus, neboli komunismus nám zkouší vnutit, že všichni si musíme být rovni. To ale není možno docílit. Spíš je nutné aby byla rovnost v příležitostech, v rámci možností a znalostí každého člověka. Tak na příklad, člověk v kolečkové židli nemůže hrát fotbal, ale může dělat mnohé jiné věci daleko lépe, než by to zvládl někdo jiný. Rovnost v příležitostech by znamenala odstranění rasových a jiných společenských zábran a lidé by byli bráni pouze na bázi toho, co znají a čeho jsou schopni. Jinými slovy, dejte lidem příležitost a uvidíte, jak se s ní vypořádají. A když jeden člověk tuto příležitost nepřijme a místo toho chce cestovat po Indii a někdo jiný se příležitosti chopí, to neznamená, že ten druhý je privilegovaný. Takový systém by byl daleko spravedlivější, což ovšem neznamená, že všichni budou placeni stejně. Ale když vezmete lidem motivaci, což je přesně co Marxismus a komunismus dělají, pak je zničíte."..............nic proti nemu,ale tohle je nazornej priklad psani o necem v cem nezil,nema o tom poneti,od mala slychal tu vec jen pomlouvanou a strasili ho s ni a ted se k ni vyjadruje :-)))))))))))))))))))))))))))))))))

  • Eschatolog napsal:

   ne debile, ty jsi produkt buranského židokomoušství, tentokrát to Jane napsala vystižně, vy zmrdi byste nejraději , aby se vyráběly pouze boty č. 38EU , všichni maji stejny nohy že, a tak dál , dobytku tohoto webu

   • prroud napsal:

    Za produkt blba jsi ted akorat ty,jasne jsi ted ukazal jak dukladne jsi me kdy cetl,kretene :-)))))))))))))))))))))))).Ale priznam se ze cim vic a dyl vas zaryty antikomouse ctu,tim spis si rikam,jak by asi vypadal svet kdyby vas ti "zli komancove" misto aby si vas zivili a hrali na prsou,vsechny sproste vytriskali a nechali zbytek sveta chvili pincat a pak by zustali jen lidi co by si nenechali nejakej zasranej vas samet omlatit o tlamu a rozkrast i duchodovej fond a vsechny na generace zadluzit ty blbej curaku!!! A ti by si pak tu republiku od komancu vzali a ten komunismus,ale po svym,by si zavedli,misto nechani se vymrdat zasranym zidovskym kotelnikem zkurvysynem havlem,to byli a jsou ti pravy siozmrdi ty blbej debile co si nevydis ani na spicku vlastniho nosu,ty zkurveny prase!!!

   • prroud napsal:

    Bejt tebou,ty trapnej,blbej idiote,radeji drzim tu tvou blbou picu co mas na ksichte a moc nevyrvavam,protoze ja odesel jeste za komancu a kdyz jsem se po 25 letech venku vratil,neveril jsem co za znicenou a zvrhlou kolonii tady najdu,co jste z ty republiky dokazali nechat udelat,posranou kolonii a montovnu siozmrdum a eldorado exekutorskejch zkurvysynu,kde se lidi za penize udavaj ve fabrikach kdyz preslapnou caru,nebo si sundaj helmu aby si utreli celo,eschatolozsky zkurveny prasata zasrany!!!

   • prroud napsal:

    Presne na zmrda jako ses ty jsem cekal,pico blba. Kterej nema ani sajn jak to vypada kdyz clovek odejde na ctvrtstoleti z hnoje a pak se vrati do jeste vetsiho a z toho nejvetsiho hnojniku si jeste nejaky blby prase dovoli pitome chrochtat,kure co chce orla ucit litat!!!

   • prroud napsal:

    Navic ukazujes pitomecku jak malo vis i o tom komousstvi a zidokomousstvi :-))))))))))))))).Pokud mas i navzdory svy az neskutecny pitomosti prece jen nejakou zahadou dost let na to abys zazil kloudne zdejsi socik a vytahls paty z tvy zasrany vesnice,pak vis,ze socik co byl u nas byl vsechno,jen ne zidokomousskej,nastesti.Vedel bys ze nas socik a Jugoslavskej,byli ze vsech tech sracek nejmekci,ale stejne budes kvicet jak podsvince pod kudlou,dobre ti tak,blbe:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   • prroud napsal:

    Ale tvuj imbecilni,prostoucce blbouckej postoj vlastne chapu,zobrazujes vsechny ty imbecily co jejich rodina "o neco prisla" znarodnovanim,ten primitivni vztek ze nemohli dal zotrocovat a hrat si na honoraci! Jenze zapominas,ze vetsina obycejnejch lidi co komance skutecne pamatujou se dneska uz vyjadruje tak,ze radeji zpatky je,nez soucasnej hnus a humus s jasnou cestou do pekel,pitomecku!!! Zatimco ja jsem pro predani toho ubohyho zbytku bejvaly republiky lidem. Ani se nedivim ze kreten co by chtel druhy zotrocovat se posere ve chvili kdy prijde rec na rovnost :-))))))))))))))))))).

 3. prroud napsal:

  "„..Každý športovec, ktorý nahromadil kapitál, bol dôležitejší ako vedec, virológ a onkológ. Všetci, kto hrabali pre seba neuveriteľné bohatstvá, sa stali najlepším filozofmi a ekonómami, poznali históriu lepšie ako historici, každá kurva na populárnych televíznych kanáloch vedela lepšie, ako vytvoriť rodinný život, ako tichí a čestní ľudia.

  Vo svete, v ktorom sa realita znesväcuje a divadlo je sväté, kde nie je miesto pre vedcov, budeme potrestaní smrťou, pretože sme nemohli včas pochopiť, že bohatstvo nemôže všetko a verili sme v túto lož. Načo sú im peniaze, keď nemajú riešenie na mizerný koronavírus?“
  https://www.biosferaklub.info/emir-kusturica-o-realiach-sucasneho-sveta/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!