ŘÁDĚNÍ ANARCHISTICKÝCH SLOŽEK NEJEN ŽE BYLO DLOUHODOBĚ PLÁNOVÁNO – JEHO ÚČELEM JE UKÁZAT NÁM, JAKOU PLÁNUJÍ NAŠI BUDOUCNOST

greennewdealŽe všecky tyto zločinné protestní demonstrace, ne příliš vzdálené od nájezdů cizích vojsk, byly dlouho dopředu plánovány a jsou trvale řízeny z nějakého centra (nebo z různých center), to je víc než zjevné. Jak jinak by mohly přetrvat tak dlouho. Za den-dva, by se všichni ti nerozumní blázni unavili, dali by si pár piv a bylo by po demonstraci. Jenže jejich řádění stále pokračuje, což svědčí o něčem mnohem horším a velice zákeřném. Existuje značná snaha podchytit co nejdříve mladé lidi, aby se stali členy těchto militaristických skupin. Již ve školách jsou děti verbovány k této činnosti. Jedna ze skupin pro mladé se jmenuje „Sunrise Movement.“ Její členové jsou ve věku od 10 do 18 let a určitě si jejich rodiče myslí, že Sunrise je nevinná, studentská organizace, což není vůbec pravda. Děti jsou učeny vojenským taktikám, které zahrnují způsoby provokace a podněcování demonstrací a útoků, jak zapalovat budovy, jak zastavit provoz na dálnici, jak doslova zaplavit policejní stanici.

Skupina se vyvinula z hnutí „Green New Deal“ (Zelený nový řád), což není daleko od New World Order. Děti jsou cvičeny špionážními a vojenskými institucemi a také cizími zájmy (jako je Club of Rome) k tomu, aby prováděli jejich podvratné akce. Protože jsou to mladí lidé, bez zkušeností, tak nechápou neodpustitelnou zákeřnost tohoto počínání a škodlivý vliv, jaký jejich nerozvážné činy budou mít na jejich vlastní život a na životy lidí kolem nich. Video ZDE.

A z těchto dětí budou takto vytvořeny stejné povahy, jako jsou ti, kteří pořádají tyto ničivé nájezdy, jejichž jsme svědky. Tyto akce mají samozřejmě daleko ke spontánnímu rozhořčení nad smrtí jednoho černocha, nad rasismem a nad zneužíváním menšinových skupin. To nejhorší na tom všem je, že jejich zločinná a ničivá činnost je schvalována často na těch nejvyšších místech. Velké, nadnárodní firmy a také někteří významní politikové, většina členů Demokratické strany – ti všichni nejen že schvalují jejich počínaní, ale ještě je podporují!

Tito lidé ovšem nechápou, že je snadnější zapálit les, než ho uhasit. A postupně, kdyby se organizátorům tyto zákeřné akce vymkly z rukou, oni sami by mohli být ty první oběti rozzuřeného davu. Jak se říká, kdo čím zachází, tím taky schází.

Vcelku je plus, že president Trump zatím nepodnikl žádné radikální kroky proti situaci v Seattlu, protože tyto by určitě vedly ke krveprolití. Těch šest městských bloků je údajně vyzbrojeno málem jako armáda. Na druhé straně to ale skýtá jiné nebezpečí a to kvůli organizaci „Bikers for Trump,“ Bikers jsou vesměs straší bílí lidé, převážně sveřepého vzhledu, často s vlajícím plnovousem, mnozí obézní, kteří jezdí na motorkách, společně s celým mrakem jim podobných. Když přijedou do města, policie má okamžitě pohotovost. Tak tito Bikers se rozhodli, že 4. července, což je významný americký svátek, převezmou CHAZ.

bikers

Pokud by se tak opravdu stalo, tak z toho může být taková řež, že něco podobného jsme ještě nezažili. Jakmile se zbytek Ameriky doví skrze televizi co se děje v Seattle, určitě se velmi rychle najdou i jinde další „bikers,“ další rozhořčení černoši a jiné menšiny, ale i mnozí bílí a společně si pospíší rozpoutat něco podobného u nich doma. Článek ZDE.

Situace v Americe je už tak dost nahnutá, protože policisté hromadně dávají výpověď a jelikož více-méně zločinná část lidské společnosti je vždycky snadno vyprovokovatelná k jakýmkoliv extrémním činům, osobní bezpečnost se stává pouhým řečnickým obratem. Už minulý konec týdne, to byl Den otců, v Chicagu bylo celkem 104 postřelených a 14 mrtvých. I v jiných městech se střílelo, byly páchány násilnosti a ničení. Článek ZDE.

V Los Angeles za dobu řádění BLM a jim podobných vzrostlo množství vražed o 250%. New York na tom není o moc lépe a obyvatelé New Yorku se v houfech stěhují do sousedních států, kde vyhnali ceny nemovitostí až ke stropu. Článek ZDE. I v jiných větších městech dochází k podobným populačním změnám. To ale není správné, protože opět se ti slušní a pokojní obyvatelé vystěhují ven z měst a ponechají centra, plná historických, kulturních, národních, politických a jiných institucí a památek té sběři, která se tam nahrnula kdovíodkud.

Ovšem situace v okupované zóně v Seattlu, zvané CHAZ, nebo taky CHOP, je ještě mnohem horší. Tam je zločin a násilnosti na denním pořádku, včetně střílení a volání o pomoc. Původní obyvatelstvo, které není ozbrojeno, takže se nemůže bránit proti přesile, má zakázáno vycházet na ulici (nevím jak si opatří základní potřeby k přežití a zjevně to nikoho nezajímá). Zato cháska, která tam vtrhla, má zbraní dostatek a neváhá je použít.

Při nedávné přestřelce bylo několik raněných, které bylo nutno převézt do nemocnice. Záchranná služba ale odmítla do té části města jet, takže je místní lidé museli převážet v osobních autech. Samozvaný velitel CHAZu, rapper Raz Simone údajně prosil lékaře aby vjeli do okupovaného prostoru, žádal o záchranu jisté oběti střílení, ale vyhovět mu nikdo nemohl, nechtěl a ani nesměl. I záchranáři měli své příkazy držet se dál od okupovaného místa a nepřibližovat se, pokud by policie napřed okolí nezabezpečila. Článek ZDE.

Malá ukázka chování šílených protestujících – černoch hodí zapálenou výbušninu na spícího bezdomovce a se smíchem odchází, viz obrázek. Video ZDE. Další černoch srazí na zem 92 let starou ženu, video ZDE. Ukázka života v CHAZu, video ZDE. Carlson Tucker ukazuje záběry z CHAZu, video ZDE.

Jak říká David Icke ve videu, „každý, kdo protestuje proti nucené karanténě je obviňován, že zabíjí druhé, je zatýkán a bývá vězněn a zatím tito lidé, kteří rabují a ničí, jeden těsně vedle druhého, těm zjevně korona neškodí.“ Ne, a dokonce to potvrdily i některé oficiální prameny, že při hromadném „protestování“ se vůbec žádná korona nevyskytla. Takže odhalili svoji vlastní lež, že žádný korona virus neexistoval. Video ZDE.

James Jason Britt se spojil se svým známým, který žije v okupované zóně v Seattlu. Tento ho žádal, aby dal na internet prosbu o pomoc, aby je někdo zachránil. Asi 8-9 tisíc lidí, kteří žijí v této části (je to střed města, poměrně luxusní a bohatá část), jsou násilně vězněni ve svých vlastních domovech. Antifa a BLM těch šest městských bloků změnili v nacistický koncentrační tábor. Za jeden den dostala policie 4,000 telefonátů s prosbou o pomoc a nemohli pomoct ani jednomu z nich.

Antifa a BLM teď chodí dům od domu, kopnutím vyráží dveře, terorizují lidi a okrádají je o peníze a o všecko co mají. Dochází ke hromadnému znásilňování a sodomii jak mužů, tak žen a i dětí. Tento člověk slyšel nedávno mužský hlas volat o pomoc. Jednalo se o manžele s dětmi, černoši k nim vtrhli a vyhnali je ven. Muže před celou rodinou znásilnili.

Brittův známý vykouknul z okna a na ulici viděl celé zástupy mužů, oblečených v ženské letní šaty. I černoši byli mezi nimi. Toto jsou všecko zvrácenci, homosexuálové, transsexuálové, LBGTQ, kteří vůbec nemají zájem o jiné černé životy než o ten jejich vlastní. Video ZDE.

seattlePůvodní obyvatelé okupované části Seattlu jsou dnes dokonce terorizováni hrozbou ztráty hlavy guillotinováním. Ve veřejném projevu se ptal jeden z vedoucích vzbouřenců, jestli vědí co dělali při francouzské revoluci s lidmi? A dav mu odpovídal: posekat je, posekat je!

Je pravda, že guillotinování je propagováno v mediích už delší dobu. Snad aby si lidé zvykli na tento přístup a neprotestovali, až k jeho zavedení dojde. Stát Georgia už dokonce zavedl guillotinování jako možnou formu popravy na smrt odsouzených do svého zákona HB-1274. A Obama to za svého presidentství vpašoval do podmínek Obamacare (zdravotní pojištění). I federální soudce se vyjádřil, že by to asi byla opravdu ta nejlepší forma popravy.

Je pravda, že smrt jedovatou injekcí, anebo elektrickým proudem neumožňuje zpeněžit otrávené, nebo napůl usmažené orgány. Kdežto při guillotinování jsou orgány uchráněny a je možno je prodat. Zájem je o ně obrovský a výdělek značný. Video ZDE.

V současné době se na americké půdě nachází více než 30,000 guillotin, které byly postupně nastěhovány do FEMA táborů. Tyto tábory – nikdo neví k jakému účelu byly vybudovány, existují pouze dohady – jsou oploceny dvojitým drátěným plotem se žiletkovým ostnatým drátem nahoře. Uvnitř jsou hromadné ubytovny, neboli věznice, ale i plynovací komory a byly tam též navezeny desetitisíce plastikových rakví, jejichž rozměr umožní umístění několika osob.

Guillotinování může být samovolně vzniklá tendence, ale může to být rovněž snaha naplnit Janovo proroctví z knihy Zjevení, kde se říká:

“Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let.”  –Jan, Zjevení, 20:4

V anglickém textu je místo slova „popravených“ výraz „popravených setnutím hlavy.“

A tito protestující žádají rovnoprávnost, chtějí propustit vězně z vězení, zrušit vězení samotná, udělat konec NAŠÍ volné řeči a volnému projevu, zrušit policii, zrušit možnost policie být ozbrojeni a nosit ochranný oděv a helmy, ustanovit policii novou, jejich vlastní. Takže tito lidé nám chtějí vládnout! A oni nejsou rasisté, oni se nechovají nespravedlivě!

Že jsou i BLM marxisté a komunisté, stejně tak jako Antifa, je více než zjevné. Jakmile někdo mluví o rovnoprávnosti „utlačovaných,“ o právech jednoho na úkor druhého, třídní boj ve formě černých proti bílým, to všecko jsou zjevné marxistické myšlenky. Ale s rasismem narazili. Tvrdit, že v Americe anebo kdekoliv ve světě existuje rasismus, to je čirá lež. My, bílí se rozhodně rasisticky nechováme vůči nikomu. My jsme naopak až příliš tolerantní. Ale když už je někdo rasista, tak jsou to vždycky oni sami.

V přiloženém videu je rozhovor s několika americkými černochy, kterých se reportér ptal, jestli se někdy setkali s rasismem. Ve videu jsou mezi jinými: Morgan Freeman (herec), Lil Wayne (rap), Denzel Washington (herec), Terrence Floyd (bratr George Floyda).

Jejich odpověď na otázku, jestli existuje rasismus je jednoznačná: NE! Výmluva na rasismus je podle nich ubohá obhajoba vlastní neschopnosti. A když se reportér ptal Morgana Freemana jak zabránit rasismu, tento mu odpověděl: „přestaňte o tom mluvit.“ Video ZDE.

 

ZDROJE:

https://www.youtube.com/watch?v=DgsnyHILdb8

https://www.unz.com/tsaker/what-kind-of-popular-revolution-is-this/

https://thehill.com/homenews/news/503877-104-people-shot-12-dead-over-weekend-in-chicago

https://www.zerohedge.com/personal-finance/murders-spike-nyc-residents-flee-suburbs

https://www.rt.com/usa/492487-chaz-shooting-medics-wait/

https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-2196878/Video-Horrifying-moment-sleeping-homeless-man-set-alight-fireworks.html

https://www.foxnews.com/us/registered-sex-offender-shoving-woman-92-released-tickets

https://www.bitchute.com/video/Svg16eN17L96/

https://www.youtube.com/watch?v=tyRpO0uPTCs

https://davidicke.com/2020/06/05/thugs-and-looters-for-the-one-percent-david-icke-dot-connector-videocast/

https://www.bitchute.com/video/7h2FO7P5PiBY/

https://www.bitchute.com/video/Uq6PFTPJTie1/

https://www.youtube.com/watch?v=TQEbUMX1uug
11 Komentářů k ŘÁDĚNÍ ANARCHISTICKÝCH SLOŽEK NEJEN ŽE BYLO DLOUHODOBĚ PLÁNOVÁNO – JEHO ÚČELEM JE UKÁZAT NÁM, JAKOU PLÁNUJÍ NAŠI BUDOUCNOST

 1. Ctenar napsal:

  Co k tomu dodat. Americanum se vraci karma ze vsech tech valek a nasili v okupovanych statech sveta. Nekdo si rekne; ale ti "dobri"lide za to prece nemuzou. Opak je pravdou. Muzou za to stejnym dilem, neboť neudělali nic, aby tomu v minulosti zabranili. Tim ze mlcky souhlasili, nechali se uplacet penezi, dobrým bidlem, blahobytem:ja se mam dobre, ostatni mne nezajimaji. A to, ze jim někdo lhal neni omluva. Jen házení odpovědnosti na druhé. Ted jejich nafoukanost, nedotknutelnost, touha ovladat svět, rabovat a diktovat vyvoj dostava na zadek. Rika se, ze karma je zdarma, ale oni za ni platí. Mozna byla potrebna takova situace, aby se chytili za nos. S čím kdo zachází, tím taky schází. Ale určitě tento terorismus neschvaluji, jen upozorňuji na karmický zákon.

 2. Jana K. napsal:

  ČTENÁŘI, a co jsme udělali my proti nošení roušek, které jsou jen na to, aby nám škodily na zdraví, proti ničím nepodložené karanténě, která zničila ekonomický základ národa a proti společenskému distancování, které je dobré jen na to, abychom o tom všem nemohli mluvit. Vy nevíte kolik bylo v Americe protestů, které nebyly mediemi nikde hlášeny. Vy nevíte, kolik jedinců šlo do vězení, nebo dokonce přišli o život, když se proti tomu postavili. Je snadné soudit, ale začněme vždy od sebe.

  • prroud napsal:

   Vzala jsi mi to s pusy...........takze mlcim :-)

  • proud napsal:

   Apropo,ze jsme u toho,to je to,po cem touzim a k cemu vyzejvam,pojdme se domlouvat co budeme a nebudeme kdy s cim delat,kdyz se nam to podari ve velkym,ZVITEZILI JSME! Nic vic neni potreba,ani porusovat zakony a delat mytinky a demonstrace,jen se domlouvat na konkretnich vecech ktery si referendama rozhodneme a pak je proste uskutecnime...........nic vic,nic min a vysledky na sebe nenechaji dlouho cekat.Ono se to nezda,ale tak muzou padat cely systemy,nejen kolaborujici prodejny politici,supermarkety,cizi firmy a podobne,a na druhy strane ty domaci,podporovany a podporovani muzou vzkvetat,protoze slouzej narodu! To vsechno zalezi jen na nas,jako ostatne odjakziva,prestoze je nam vychcane vtloukano ze nikoliv,ze s nicim nic nenadelame,opak je pravdou.

 3. Jana K. napsal:

  Podle mne, je naprosto nutné zabránit, aby se jakákoliv karanténa z jakéhokoliv důvodu v budoucnu opakovala. Je rovněž nutno zabránit jakémukoliv budoucímu rouškování, distancování a podobným nesmyslům. Nikdo nemá právo přikázat obchodníkovi aby zavřel obchod a zkrachoval. Stejně tak nemá nikdo právo přikazovat lidem nosit roušky, které ohrožují jejich vlastní zdraví. A jestli si někdo toto právo přivlastňuje, ať hradí škody, takovým počínáním vzniklé.

 4. proud napsal:

  "MaP 497 COVID-19! Putin zachraňuje svět lékem za 279 USD! Už se vyrábí i v Egyptě! Praha i EU mlčí!"
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=389&v=pD4OlSzVxrg&feature=emb_logo , ziskano na https://energieupramene.blogspot.com/2020/

 5. proud napsal:

  Nejvetsi ostudou na tom vsem je,ze oni planujou a platej,ale my sami to uvadime v zivot,az takovy jsme idioti!!!

 6. .lak napsal:

  A sakra, neříká se něco taky o užitečných idiotech?

  Ze zvědavce
  https://www.zvedavec.org/nazory-8385.htm
  dnes 2020-06-30 22:37:21
  Ač na alternatvě

  Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 2a0b:f4c2:1::1.?.?.?

  nejste zvyklí oponovat a přebráte většinový postoj oligarchckých médií. Ne, jejich pocity nepřebírejte, nejste v jejich situaci.
  A navíc chudí je značně relativní pojem. V krajinách slunce a blahobytu kde jdou a utrhnou nebo zastřelí prostě nejsou na kontinentu bez surovin a energií s půlročním vegetačním klidem. Navíc jak jsem četl před 5. lety v africe má každý možnost na pobřeží chytit mečouna do týdne což byl efekt na 3 000 000 na ruku. Teď už víc. Ale předpokládám že i manažéři by se vykašlali na starosti a šli lovit což by v druhém sledu bylo na sražení ceny a v třetím na vyhubení druhu. [smích]
  Proč tam nejsou pracovití? No asi to nepotřebují, vlastně ani tady formou klimatických urchlíků ale jistě za tím je jiná agenda.

  Za další řekněme vykukové zhuštěné ekonomie politiky si marrakéškou smlouvou zajišťují práva samozřejmě výběrově ne pro vás. Ale vylézá to s nich jak z chlupaté deky že francie a německo si tam plánuje fotovoltaické elektrárny se 7x až devětkrát vyžším osvitem nebo bilancí a stavět tam kromě přímého přenosu elektriky který je sporný na vzdálenost do evropy komplexy na vodík protože už ví že pro elekromobily většinově dojde kobalt do baterek za deset let (2030) a nazdar bazar. A divili jste se plánům komunistů s dostavěním temelína s platy 70. tisíc jiné tvrdosti měny v roce 2000 a důchod od 40. aby nebyla nezaměstnanost. Počítali dobře ale sfoukli to s vámi ne za 5. minut dvanáct ale za minutu a opili vás rohlíkem. No kdo, přeci sebevyvolení i s utahováním opasků a hledáním dna od kterého se nejlépe odráží což by na sebe neaplikovali skořápkáři ani náhodou. Holt je to o vzdělanosti a když tvrdím že tu chrlí formanty na funkční nevzdělanost s výprodejem lidských st(zd)rojů myslím to vážně.
  A tímhle to sychrují.
  https://www.youtube.com/watch?v=XM7GVkwzAKM

  Tahají vás na vařené nudli ale furt.

  • v ci prospech to je? napsal:

   koronaviri su bezne a rozsirene je mozne ze tu je tento uz dlhsie ako rok. aj nadcha - ryma patri medzi ne.

   nikto neuvazuje nad moznostou ze testy maju dopredu "naprogramovane" vysledky? podla potreby tych co to tu ovladaju a maju zaujem nieco prekryt alebo tymi opatreniami dosiahnut?
   ako je mozne ze ked otestovali ovocie ci zeleninu tie mali nasledne pozitivne vysledky?
   osobne mi to pride viac pravdepodobne ako co sa siri informacia ze by boli testy uz nakazene.

   v tomto konkretnom pripade to tiez moze byt kludne dokaz ze pouzite testy su dopredu naprogramovane ale kludne aj dokaz ze tu je korona dlhsie ;)

   teraz sa spustila druha vlna aby sa zvysila predajnost a cena vakcin (hlavne voci chripke ktoru zacinaju presadzovat ako povinnost) a samozrejme liekov ako remdesivir ktore skupilo usa za ucelom zvysenia ceny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!