HORÁKOVÁ A DVA levicové GANGY

Milada-HorakovaHrdiny hledá prakticky každá politická subkultura, aby jejich příkladem pozvedla své příznivce, anebo aby jimi naopak útočila na své odpůrce. Proto je mimochodem dnes kriminálník Floyd v USA mnohými brán jako svatý muž, protože se skvěle takovou osobou útočí na systém, byť by si o dotyčného pána před pár týdny většina jeho nynějších "obdivovatelů" neopřela ani kolo.

Paní Horáková byla velice ambiciózní dáma. Podíváte-li se na její životopis, tak tam uvidíte jen jediné - obrovskou touhu být "někým důležitým". A bylo jedno jestli to bylo za první republiky (působila v Ženské národní radě), v politice (Národní demokratická socialistka), za války jednala s K.H. Frankem a zrádcem Moravcem (byla dle Lídy Baarové milenkou jeho ženy Jolany), o tom, jak je nespravedlivé, že české ženy nesmějí být členkami nacistických organizací (což je prý diskriminační!!!), po válce založila Svaz přátel SSSR (ne, nebyla jen členkou, jak se píše na wikipedii) a díky tomu byla pozvána do SSSR, kde se spřátelila s Molotovem (ano, to je ten, co podepsal ten tolik v posledních letech zmiňovaný pakt s Ribbentropem). Po roce 1948 zvesela spolupracovala s komunisty (její muž k nim i vstoupil, byť v USA po emigraci tvrdil, že jen podal přihlášku, ale ta nebyla ještě schválena) a díky svým vazbám právě na Molotova byla hluboce přesvědčena, že se stane ministryní věcí zahraničních (ano, po únoru 1948, tedy v komunistické vládě!! ambice jsou totiž ambice) a tomu věřila skutečně naprosto "hluboce". Když totiž J. Masaryk vypadl z okna, tak hned druhý den (!!!) složila poslanecký mandát a čekala dle jakýchsi úmluv až ji jmenují. Jenže zrada - vybrán byl Clementis. Začala tedy více pracovat se západními rozvědkami (naprosto amatérsky), protože pochopila, že v komunistickém Československu její ambice již nebudou naplněny. Mnohými byla navíc vykreslena jako naprostá hysterka, což ještě více umocňovalo její touhu po tom, být někým významným.

Byla konfiedentkou Gestapa, jak se leckde píše? Možnosti, které ji dali Němci v době kdy byla vězněna žádní jiní vězni neměli (např. jakožto hospodářka směla opouštět na prospustku koncentrační tábor a to klidně i přes noc, směla se hájit v "jakémsi" procesu "za cosi co údajně provedla" a to přímo v Německu), což je podivné, ale na druhou stranu - pokud jí byla, proč by tyto informace nepoužili marxisté k jejímu zostuzení v době procesu, kdy se za ní přimlouvaly osobnosti celého světa? Proč s tím nepracovali v žalobě? Tímto bych tyto, dnes již těžko ověřitelné, názory (pomluvy?) nechal jiným.

Otázkou je, proč musela zemřít? Byla sice odsouzena za špionáž, ale rozhodně nebyla teroristka, která připravuje ozbrojený puč. Jako výstraha ostatním? Ano, tak to bylo prezentováno, ale stal se opak. Na všechny její životní excesy se najednou zapomnělo a stala se z ní hrdinka odboje, která byla zavražděna ve vykonstruovaném případu. S tím nikdo nepočítal? Nikdo nepočítal s tím, že tímto této, po funkcích a důležitosti toužící, ženě udělají obrovskou reklamu a svatozář? Vždyť stovky jiných lidí bylo "odklizeno" v tajnosti a ani dnes se po nich nikdo nepídí. Existuje teorie, že se chtěl Gottwald zalíbit Stalinovi a tak musel uspořádat monstrproces, aby se předvedl jak má vše v rukách. Ale nebylo to celé úplně jinak?

Horáková byla souzena dle tehdejších platných (marxistických) zákonů za špionáž a vlastizradu. Že skutečně pracovala pro Západ asi nemá smysl zmiňovat, ale jinak bylo vše okolo ní silně zveličeno - její význam, její aktivity a hlavně - její kolegové (!!!). Podívejte se na ně z blízka. Buchal - Národní socialista a člen skutečného ozbrojeného proti-komunistického odboje (tudíž dle žaloby terorista), Pecl - socialista, díky své ženě s politickými vazbami na Jugoslávii (prezident Tito šel vlastní cestou a rozkmotřil se se Stalinem, proto se hodilo tuto "nezdárnou" zemi nějak zmínit v procesu), který pracoval pro Západ a pak Kalandra - trockista, který odsoudil Stalinovy čistky, když nechal tento popravit jeho soudruhy. Všimněte si, že tam tedy tehdejší marxisté dali vše co potřebovali - teroristu, špióna s vazbami na Jugoslávii (třetiřadého - pouze informoval Západ o náladách a politické situaci u nás) a pak trockistu. A do toho museli mít i nějakého vůdce, který by to zastřešoval a toho udělali z Horákové. Dokonale vykonstruovaný pel mel, kdy za činnost, kterou dotyční vykonali proti státu by v 80-tých letech dostali nanejvýš 5 let na tvrdo (Buchal jako radikál by dostal jednou až 2x více).

Proč tedy tento proces MUSEL vzniknout? Vytvořil ho skutečně Gottwald na přání z Moskvy? Nikoliv. Celou akci přeci řídil někdo jiný a to tajemník ÚV KSČ a tím byl v té době přeci Rudolf Slánský!!! Člověk, který byl zodpovědný za procesy 50-tých let, člověk který zničil stovky životů a který měl i na Západě přezdívku "Velký metař" (protože s každým "zametl"). Tento člověk byl jistého etnika, které se nesmí jakkoliv kritizovat, protože jinak vás banda propagandou mentálně znetvořených osob napříč politickým spektrem (ano, na tom se často shodnou svorně, natolik jsou zmanipulovaní) označí za antisemitu. On sám se obklopil (samozřejmě zcela "náhodou") spolupracovníky ze stejného etnika a spolu zcela ovládli KSČ. Věděli jste, že ho chtěl v emigraci žijící generál Moravec se svou zpravodajskou skupinou OKAPI (vysílali agenty do Československa pod hlavičkou CIA) dostat na Západ? A to v době, kdy proti němu žádné stíhání nebylo ještě zahájeno? Jenže tato skupina byla infiltrována STB, vše prasklo a tak dostal naopak pan trockista Slánský stejný provaz, jaký nalíčil na Miladu. Generál Moravec byl za svou iniciativu velmi ostře napomenut, protože jaksi o své zpackané akci "zapomněl" říci CIA.

Kdo v Rusku ovládl stranu bolševiků před VŘSR? Jakého etnika byl Lenin, Trockij, Zinověv, Kameněv, Sverdlov (popravčí carské rodiny), Jurovskij (vrah následníka trůnu), Frenkel (tvůrce Gulagů), Jagoda a Ježov (šéfové a kati z NKVD), Radek (expert na propagandu v tisku), Litvinov (diplomat SSSR v UK), Volodarskij a Urickij (šéfové Čeky), Charitonov (šéf milice)? Ministrů bylo 22, kdy 18 bylo židovského původu a jen dva byli Rusové? Na obrázku 79 v knize Gulag II od Složenicyna najdete foto všech šesti velitelů těchto táborů (Frenkel, Jagoda, Rappoport, Berman, Kogan, Solts), všichni téhož etnika. Ano. V Rusku, budoucím SSSR, vládli ti všemi zatracovaní Rusové asi v 5%, vždyť ani Dzeržinskij a Stalin nebyli Rusové! Není zajímavé, že když se dostal Stalin k moci a pořádně si ji upevnil, tak nechal kompletně toto vedení zlikvidovat při Velké čistce? Všechny i s jejich přisluhovači a pomocníky? Rudou armádu založil Trockij a měl v ní stále mnoho kádrů, kterým se navíc nelíbilo, že si Stalin dovolil zlikvidovat všechny "otce revoluce", tedy všechny ty, co to v roce 1917 rozjeli. Všechny ty, kteří měli kapsy plné peněz ze Západu na to, aby rozjeli permanentní marxistickou revoluci a Rusko v ní použili jako jateční maso. A tak důstojníky napadlo, že by se Stalin dal odstranit i tak, že by se spojili s nastupujícím Hitlerem, který se ve své knize Mein Kampf nikdy netajil tím, že válka musí být se SSSR a nikoliv se Západem. A proto Stalin zčásti čistkami zlikvidoval svůj důstojnický kádr a generální štáb. Ne, není pravda, že tím armádu oslabil, zcela naopak. Osoby co nechal zlikvidovat by mu ve válce nepomohli, pouze by měl Hitler více "vlasovců".

A jak to souvisí s Horákovou a jejím vykonstruovaným procesem? Nechali ji zlikvidovat Slánský a spol, naprosto vše zveličili a to hlavně proto, aby odvedli pozornost sami od sebe. Z toho důvodu byl mezi obviněnými i Kalandra, aby se dalo říci: Vidíte jak potíráme trockisty? Sám Kalandra byl ovšem příznivcem Trockého velmi vlažným a s Horákovou se navíc dokonce ani nikdy neviděl.

To Slánský vytvořil z Horákové mučednici a to Slánský byl později sám popraven a s ním byla zlikvidována i celá jeho skupina. Krátce po jejich popravě se v SSSR konal monstrproces s devíti (6 jistého etnika) lékaři, kteří měli údajně, pod velením britské tajné služby, zkusit otrávit Stalina. K procesu již vlastně pořádně nedošlo. Stalin "záhadně" umírá, kdy je mnoho odborníků dodnes přesvědčeno, že byl (zcela "překvapivě") otráven a ještě mu záměrně nebyla poskytnuta první pomoc. Když se vrátil Gottwald z jeho pohřbu z Moskvy, tak také následně umírá, kdy je v ČSSR tvrzeno, že se jednalo o aneurysma, které vzniklo nejspíš masivním infarktem myokardu. Legrační že? Gottwald umírá 9 dní po Stalinovi, po návštěvě Moskvy, kdy již na letišti tvrdil, že je mu velice zle a následně zemře na mrtvici, na kterou zemřel i Stalin. Skoro by se dalo zeptat, proč aspoň nepoužili jiný jed, že? Ale bylo by to zbytečné, po roce 89 se začalo tvrdit, že Gottwald zemřel možná v důsledku syfilidy a tím se o danou záležitost přestali všichni starat. Po letech pak a zhruba ve stejnou dobu, byla navíc obě těla zlikvidována - Stalinovo zalito obrovským množstvím betonu a to Gottwaldovo rovnou spáleno a to vše ještě za vlády trockisty Chruščova.

Dává již smrt Horákové i Slánského smysl? V celém Východním bloku probíhala občanská (inFormační, ryze politická) válka na prvních prioritách řízení mezi stalinisty a trockisty, tedy skutečnými revolučními marxisty.

Dnes sedí trockisté v "našem" parlamentu a paktují se s trockistickou, teroristickou organizací Antifa. V Německu již mají sochy Marxe i Lenina a na jednu stranu pějí ódy na marxismus (systém, kdy jen vyměníte jednu "elitu" za jinou - kdysi za dělnickou třídu a nyní, v tzv. kulturním marxismu alias neomarxismu, se snažíte k moci vyšplhat pro změnu po zádech jakýchkoliv menšin, protože "dělnická třída" díky technosféře již není objektem, který se dá mocensky zneužít) a veškerým zlem se onálepkuje komunismus, který dostal právě ten marxismus za úkol zlikvidovat jednou pro vždy.

Horáková tedy byla obětním beránkem, odvedením pozornosti, od velkých ryb, které by dnes zvesela pracovali na protilidské formě Globalizace a vlastně tak činili již tenkrát. Rozhodně zemřela neprávem a zbytečně. Určitě si nepředstavovala, že její kariéra skončí takto.

Přesto je nutné zmínit ještě jiné dvě osoby jistého etnika - Julii a Ethel Rosenbergovy. Ti byli popraveni také za špionáž a vlastizradu a to 9 měsíců po popravě Slánského. Jenže je zabili v USA a tak se o tom nemluví. Dotyční prý Stalinovi poslali plány na výrobu jaderné zbraně a tak se stali oběťmi mccarthismu (honu na "komunisty" v USA). Je např. zajímavé, že M. Horákové se zastal a žádal o její milost A. Einstein a totéž udělal i v případě obou manželů. Následně byl ovšem také zasažen vyšetřováním v době mccarthismu. Na otázku proč to manželé učinili, tak prý kvůli rovnováze sil, aby nebyla jedna mocnost silnější než druhá. Tomu, že by se Rosenberg, tedy majitel opravárenské firmy, mohl dostat svou aktivitou k přísně tajným materiálům o jaderné bombě se můžeme dnes víceméně zasmát. Kdo ovšem netuší, že existuje globální řízení a Globální elity a jejich kádrová základna (židé), tak tomu nezbývá než věřit tomu, že byl Rosenberg přímo geniální rozvědčík. FBI prohlásila, že oba manželé nezradili kvůli penězům (pracovali pro SSSR zdarma!!!), ale ze svého "komunistického přesvědčení". Což ovšem není pravda, protože jejich posledním přáním bylo, aby pohřeb proběhl přesně dle přísných judaistických tradic, což s jejich údajným ateismem příliš nekoresponduje. A proč je oba zmiňuji? Jen jako fakt, že i na "druhé straně" se popravovaly ženy? Nikoliv. Celý proces byl totiž také kompletně vykonstruovaný, neexistovaly v něm prakticky žádné skutečné důkazy, jen prohlášení těch, co nechtěli skončit také na popravišti. Také významní lidé prezidentu Eisenhowerovi poslali mnoho žádostí o jejich milost a také se po letech zjistilo, že minimálně Ethel byla zcela nevinná. Proti ní totiž neexistoval jediný důkaz (ani nepřímý!!!) a proto byla její smrt oficiálně uznána jako "nespravedlivá". O "justiční vraždě" se to smí říkat samozřejmě jen s ohledem na "primitivní" Východ.

Dnes je Milada Horáková použita jako štít proti Rusku a to tak okatě, že to má spíše opačný efekt a to i s ohledem na to, že před pár lety o ní proběhla vždy jen drobná zmínka. Politické strany a různé "osobnosti" vždy "bojují" jen proti těm, od nichž si myslí, že jim vlastně nic nehrozí. A tak se varuje před zemí, která již skoro 30 let neexistuje a skutečně reálně probíhající procesy se neřeší. Lidé navíc vidí jen jednotlivé události a naopak stále probíhající procesy, které souvisí i s tím, co se dělo třeba před sto lety, prostě nevidí.
Jeden komentář na HORÁKOVÁ A DVA levicové GANGY

 1. .lak napsal:

  Z ae
  Tak jde se i pobavit absurdními paradoxy. Ale mladým se škodiči když jim zařizují menší mističky za lopocení nenažraných budulínků věru nezávidím navíc jim nikdo fakticky nechce říci která bije a co je příčinou jejich vytelpanosti. A teď pozor je to totalita informační a tady se vede doba temna kdy opravdu nesouhlasit s lháři dnes sjednocené scény je o možnost nebýt exptrapolovaně všestranně exploatován. Hnusná doba kalivodů. Nebudu vás dál rozptylovat co vám šedé zóně šedi bez barev do které vás nuzáci dostali bídou mravní i hodnotovou protože jste nikdy neviděli a patrně neuvidíte že svět může být jako zářivá rozkvetlá louka pod modrým nebem bez spšchu a stresů z úžerů. Mimochodem chemtráči začali prášit a i když bylo vody dost a pršelo z každého mraku zase zatahují oblohu šedivou temnou záclonou sychravosti či dusna bez slunečního svitu a co je zajímavé přeně to vychází dle mého posouzení zase na vlnu covid 19. agend.

  A dal bych hodinu /brutopýr svého ústavu bossingostalkingovaných autokádrovákem by se nám vztekal s jednoduchými větami slabikáře s nastavováním čárek na výheky kdekoliv a kamkoliv :lol: / a jsem líný tak strčím ctrl.

  Ilona
  Oběti údajné Španělské chřipky uměle nadhodnotili 1000 krát. Světový tisk o chřipce ani nic nepsal . .
  https://noemova-archa.estranky.cz/clanky/historie-potopy-sveta.2/

  4 OdpovězČvc 3, 2020 19:53
  .lak
  Návštěvník
  .lak
  Privatizace státu do doby dinousaurů a ti jak známo vymřeli. To jen mimochodem s ohledem na bezmozky. Privatizace je základ “kapitalismu. Proč to kdo furt kváká? Ukažte mi jeden takový stát kde bez vnějších loupeží měli prosperitu. Není, neznám, nebyl.
  Tedy pamatují střídání pravičáků a socialistu na počátku pozvratu. Když to uvolnili a lidem bylo lépe vyměnili je klauni ods nasekali dluhy a svedli to na rozhazovačnost předchozích levičáků. Když bylo lidem hnusně vyměnili se a zase napravovali po pravičácích opatření na krize business s mírným polepšením ale pomluvili je že šetří a dostali se sliby zas k veslu znovu sekali sekery a ukradli ve finále důchodový fond a zmizel ekvivalent 1 200 tun zlata s tím že je stejně průběžný a čerstvě narozeným zařídili odchod do důchodu v 82. Potom už to bylo jedno protože vyhulili co šlo a rozprodali zlato národního pokladu jako by patřilo pobočce rotšílda za nějaké papíry z tiskárny kdovíjakého počítače s hodnotou slibu. Ale furt si hrají na jakési opozice ve vymeteném skladu a scéně klaunů na zisk vlastních firem stran už jedné profese skořápkářů.
  Teď jsem to přečetl a směji se pravdě protože tak groteksní fraška v jednání románů šejkspíra by nebylo možné na absurdní frašku protože by král vytěžil kata s pomocníky na maximum s darmožrouty likvidace jeho země a národa. :-))))

  0OdpovězUpravČvc 4, 2020 4:30

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!