FINIS CORONAT OPUS 2/3

lipsicLIPŠIC

Z diskusného vlákna, započatého na tému povalenej žilinskej kvetinovej pyramídy Ondrejom na vodaksb.eu minulý týždeň, som mal dojem, že nie všetci diskutujúci boli v obraze, nakoľko komplexná je celá záležitosť. Nechcem sa zbytočne opakovať, radšej Vás poodkazujem na citované štúdie „SVK – Byť, či nebyť?“, konkrétne časti IV-V, v ktorých je celá kauza mladej Judity rozobraná dopodrobna. Dával som si až do tejto publikácie dobrý pozor, aby som nepublikoval isté informácie, ktorými disponujem, pracujúc len s otvorenými zdrojmi a na základe toho dedukujúc, napríklad, podstatu Lipšicovho zákerného manévru v celej veci. Teraz môžem s čistým svedomím povedať, že sa to predbežne potvrdilo. No a keďže tí, čo stoja proti Judite, hrajú absolútne neférovú a zákernú hru, ja si tiež dovolím poskytnúť – s ohľadom na mimoriadnu dôležitosť a naliehavosť prípadu – niektoré insiderské informácie z procesu a vopred vyhlasujem, že nepovažujem tento počin za porušenie informačného embarga, nech ku mne NAKA neklope, keďže rôzne insiderské informácie z prípadu boli priebežne poskytované penťáckemu „Plus 1 deň“ a Markíze. Informačný tok o celej záležitosti však bol od začiatku explicitne cenzurovaný a nadovšetko dozírovaný. Informačné embargo na danú vec totiž bolo a je SKUTOČNÉ, a bez urážky, ale moja štúdia je jediná svojho druhu čo do komplexnosti mozaikového spracovania celej problematiky. Nezabásli ma len preto, že všetko, čo som napísal, je pravda a že by si to nemohli lajstnúť, lebo by tým urobili predmetnej štúdii reklamu. S ohľadom na najnovší manéver Lipšica, ktorý jednoducho ZRADIL svojich klientov, považujem istý whistleblowing v tejto veci za nanajvýš opodstatnený a za akési morálne zadosťučinenie Judite a jej rodine. O to viac, že je vysoko pravdepodobné, že Lipšic nezákonne posunul prokuratúre faktografický materiál Juditinej obhajoby, ku ktorému mal počas jej zastupovania prístup. Takže toto je morálne legitímna asymetrická odpoveď.

Pôjdeme po poradí. Diskutérka zuzka, ak sa nemýlim, sa pýtala, či je súvis medzi vraždou Tomáša a následným požiarom na stanici Žilina-Záriečie. Samozrejme, rovnako aj s rozhodnutím z 20-21. mája o pristúpení mesta do nelegálneho developerského projektu Trabelssieho na Predmestskej ulici (viď „SVK-Byť či nebyť?“ Č.V). Ďalší diskutujúci poznamenal, že v tonalite niektorých internetových diskusií na danú tému rezonujú názory, vraj Judita má bohatých rodičov, je rozmaznaná a psychicky labilná. Toto sa jej často vyčíta na „patriotických“ weboch v kontexte vstúpenia Lipšica do procesu pred mesiacom, vraj si Judita a jej rodičia chcú kúpiť spravodlivosť. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Skutočnosť je taká, že našim médiám bolo už v októbri/novembri 2019 ponúknuté, aby zverejnili niektoré dôležité informácie z tohto monsterprocesu, pretože z jeho priebehu, nekonzistentnosti vyšetrovateľskej verzie a obvinenia nadobudla obhajoba presvedčenie, že Juditu neoslobodí a jej dobré meno za týchto nespravodlivo nastavených podmienok neobháji. Naše „slovenské médiá“, t.j. svorka vcelku fašistických hyen v službách oligarchov a nadnárodných korporácií, ktoré tu, podľa Fica, napáchali viacej škôd, než 100 hurikánov, ktoré sa tu kvôli Kuciakovi a Kušnírovej a kvôli každej možnej blbosti idú rozštvrtiť, však na danú ponuku osvetliť detaily „ostro sledovaného prípadu“ (ako oni sami „kauzu Judit nazývajú) odpovedali hradbou „slušného“ mlčania. Reku ďakujeme, je to zaujímavé, ale ako vravel klasik, ex-šéfredaktor SME, také veci, podobne ako spis Gorila, si odkladáme na ďalekú a vysokú poličku, nikdy tam nezasvietime ani nepozametáme prach a nikdy ten spis odtiaľ nevyťahujeme. Toto bola reakcia našich kvázimédií, ich pomoci sa strana obhajoby nedočkala. Ale namiesto toho z ničoho nič im prikvitol „na pomoc“ „renomovaný“ advokát Danielito. A mal prečo, tento penťácky „upratovač“, niektorým „priateľom priateľov“ začalo riadnie tiecť do topánok.

Veď vyšetrovateľovi ani prokurátorovi sa dodnes nepodarilo konzistentne vysvetliť, ako vôbec celá udalosť prebehla a prečo by to Judita vôbec mala urobiť. Pravda je taká, že ich vyšetrovacia verzia aj znenie obvinenia sú absolútne nekonzistentné, elementárne chýba MOTÍV. V priebehu súdneho konania sa ignorovali niektoré dôležité svedecké výpovede. Zatiaľ čo obhajoba mala v rukáve niektoré vskutku zabijácke argumenty. A Danielito svojim manévrom, keď už sa mu nepodarilo Juditu zlomiť, tak aspoň prezradením istých len obhajobe známych skutočností prokuratúre poslednú doslova v poslednej chvíli zachránil, pomohol jej prežiť práve posledné jednanie z 26.6, keď sa mali rozoberať NOŽE. Prokuratúra vedela, aké otázky bude klásť obhajoba, bola oveľa lepšie pripravená, než počas nepresvedčivých výkonov v predchádzajúcich jednaniach. A zabezpečila sa niečím, čo sa len pri nanajvýš ústretovom a blahosklonnom prístupe sudkyne k strane obvinenia dá považovať za „priechodné argumenty“. Takže vraj ľudské telo, keď doň búšite „inkriminovanou vražednou zbraňou“ (veľkým kuchynským nožom o šírke 4 a dĺžke 18 cm), je také „prispôsobivé“, ba ešte aj po smrti, že zasiahnuté „mäso“ a orgány sa „sťahujú“, a preto všetky stopy vyzerajú ako stopy po noži s rozmermi maximálne 12 cm dĺžka krát maximálne 3,5 cm šírka. No jasné. Ale sudkyni Pilátovej to zrejme stačilo. Paráda.

Už keď sa prevalilo, že Lipšic bude zastupovať Juditu, som mal z toho hneď veľmi zlý pocit, pretože je to odiózny človek, podliak, nehodný podania ruky. Lipšicovi v skutočnosti nešlo o dobro Judity, ale o to, ako to uhrať do stratena, v podstate hrá za tých, kto tieni na pozadí vraždy samotnej. Anglo-sionisti. Mimoriadne vplyvný a bezohľadný kriminálno-politický konglomerát. Sorosoidi a Londýn ako panarinovské „Tretie Kartágo“, veční putovníci Sionu (viď sakrálno-biblický aspekt Judity ako symbolu „Víťazstva Izraela“ – „SVK – Byť či nebyť?“, č.V). Konieckoncov, ich vektor cieľov sám Danielito vcelku zrozumiteľne vyjadril pre „Plusku“ – vraj jeho záujmom je „...viesť obhajobu tak, aby bola spravodlivá a korektná voči súdu a poškodenej strane.“ T.j. akoby implicitne predpokladá, že spôsob, akým obhajoba Judity bola vedená pred jeho brilantným impromptu, bol voči súdu, poškodenej strane a strane obvinenia NEKOREKTNÝ a NESPRAVODLIVÝ... Uhm, iste, pokiaľ predkladanie empirických dôkazov, rozbíjajúcich verziu vyšetrovateľa aj dozorujúceho prokurátora na padrť, považujete za nekorektné a nespravodlivé voči procesu, ktorý predsa vopred musí dosiahnuť odsúdenie bosorky. Ak považujete za NEKOREKTNé, že „bosorka“ odmieta priznať vinu. Ak Judita vydrží, čoskoro poletí veľa hláv a odsrať si to bude musieť oveľa viac vplyvných ľudí, než v kauze „Dobytkár“. Nevynímajúc súdkyňu Pilátovú. To len na margo mnohých biblických matríc, zakomponovaných do tohto prípadu, nesúceho neklamné stopy globálneho riadenia najvyššej úrovne. Konkrétne pani sudkyni Pilátovej odporúčam, aby si čekla blog Milosa911 na Pravda.sk z 24. júna s názvom „Hluchý súd a prokuratúra v Komárne“. Je to vcelku zrozumiteľné varovanie a zároveň odpoveď globalistov skrz Pravdu na prevrátenie žilinskej kvetinovej pyramídy v noc na 24. júna. Obzvlášť, ak si to dáte do súvisu s hneď nasledujúcim blogom-básňou Drahoslava Miku „Smutná“. Rovnako aj celá klauniáda s tým nábojom pre investigatívca Aktuality.sk sa dá spolu so žilinskými peripetiami zastrešiť jednotnou matricou.

Dovoľte mi teraz vyjadriť svoje najúprimnejšie – obdiv, súcit, podporu – mladej Judite, ktorá už takmer štrnásť mesiacov po udalosti, ktorú neprajem zažiť nikomu z nás, pretrváva v značne otáznej z hľadiska legálnosti a prezumpcie neviny vyšetrovacej väzbe, pričom rok na trenčianskej psychiatrii pod 24-hodinovým kamerovým dozorom považujem za exemplárny a trestuhodný prípad zneužívania moci a justičnej svojvôle. Ani si nedokážem predstaviť, ako veľmi musela mladá dievčina trpieť. A napriek tomu ju to NEZLOMILO, napriek tomu neprestala veriť, dúfať a žiť, neochvejne zotrvávajúc na svojej výpovedi a pôvodnej verzii obhajoby. Dokonca aj ten podliak Lipštajn to povedal na rovinu - "Klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu." T.j. zrejme odmieta priznať vinu a urobiť kompromis so súdom tak, ako to jej a strane obhajoby navrhoval Danielito. Preto považujem Juditu za neskutočne silnú, statočnú a odvážnu mladú ženu, ktorá si zaslúži len to, aby bola oslobodená od obvinenia zo skutku, ktorý nespáchala, aby bolo očistené jej dobré meno a aby jej bola uhradená kompenzácia za psychickú újmu a celoživotnú traumu, ktorej sa orgány činné v trestnom konaní v dôsledku kriminálneho spolčenia s organizovaným zločinom na nej dopustili. Judita musí navrch toho dostať metál za odvahu. Jasné, že z rúk nového Prezidenta SR, ktorý bude váženým, ctihodným a zaslúžilým občanom, a nie ako títo úbožiaci, čo pomaly nevedia ani po anglicky. Trestuhodné mlčanie mainstreamových médií na danú tému je už takmer verejným tajomstvom, a preto im odporúčam, obzvlášť v svetle vyhlásenia p. Kubínyiho (predsedu poroty, udeľujúcej každoročné ceny Literárneho fondu investigatívnym novinárom a iným) – že z roka na rok vyznamenávajú tých istých (pre širokú verejnosť neznámych) ľudí, pretože veď sú dobrí a čo..? – aby sa zamysleli nad podstatou Ficových slov z prvej povolebnej tlačovky – „Prehrali sme my, médiá a tretí sektor...“. Informácie, ktorými disponuje obhajoba Judity, budú totiž pre stranu obvinenia (t.j. potažmo celkovú klanovo-oligarchickú perifériu „atlantistov“), ako aj všetky slovenské médiá ZNIČUJÚCE. A nášmu domácemu sionistickému kagalu odkazujem, nech si aj on ešte raz pozorne prečíta pozoruhodnú báseň Drahoslava Miku „Smutná (vŕba)“, taktiež na Pravde.sk z 24-25. júna. NEBUDE žiadna vraždiaca Judit ako symbol „víťazstva Izraela“, ale skôr „vody babylonské“, kde budete sedieť, plakať a spomínať na Sion. Smutná vŕba sa totiž volá Salix babilonica a je v západnej tradícii symbolom smútku a babylonského zajatia. Určite Vás zaujme aj podpis autora - Drago 03032020. Pomimo numerológie je ešte sranda v tom, že DRAGO môže znamenať DAG+R, resp. DAG-Boh/Slnko/Kráľ. Dag, Daci, Dani – boli názvy obyvateľov Horného Uhroska na starých mapách. Odtiaľ sú zrejme odvodené toponymá Dargov, Bardejov (Var/Hrad + DJ-ov, t.j. Dagov Hrad). No a z Biblie vieme, že Dagon bol kráľ starozákonných Filištínov, ktorí bojovali s Izraelitmi. Do tejto zmyslovej rady môžeme zaradiť maďarské pohorie Pilis a vrch Pilis na Orave.

rivers of babylon I

rivers of babylon II

rivers of babylon III

S žilinským „bosoráckym procesom“ bezprostredne súvisí aj klauniáda okolo údajného „vyhrážania sa“ investigatívcovi Aktualít.sk Petrovi Sabo zo dňa 26. júna, t.j. dňa, kedy v Žiline prebiehal proces s Juditou. Všeobecne boli dni 24-27. júna na podobné matrično-egregoriálne udalosti a mediálne výstupy bohaté a ukážkové, sledoval som ich veľmi pozorne. Nedávno medializovaná „pikantná“ záležitosť okolo Lajčákovho zapojenia do medzinárodného zločinu nelegálneho pašovania zbraní (29.6) je len čerešničkouna torte, ale aké symbolické, že hneď deň na to Trabelssie pustil do gatí, keď zaštebotal v SME-čku (https://myzilina.sme.sk/c/22436646/george-trabelssie-prehovoril-o-kauzach-s-mestom-zilina.html z 30.6). S ohľadom na evidentné záujmové prepojenia žilinského zákulisia, samosprávy s Matovičovou stranou a Pentou (viď záver článku) si dovolím vysloviť predpoklad, že náboj v schránke investigatívca Aktuality.sk P. Saba bolo v skutočnosti varovaním tým, komu v kontexte vyšetrovania „žilinskej Judity“ obzvlášť vadí šírenie pravdivého obrazu o podstate vtedajších udalostí, ako aj pôvodcovia a generátori takých informácií, že jo. Náboj pre Saba bol taktiež aj reakciou globalistov na to, ako neokrôchane Trabelssie prikázal prevrátiť kvetinovú pyramídu v Žiline, čo je z môjho pohľadu rovnakým fenoménom riadenia, ako svojho času Kňažkovo počínanie, keď sa do jeho domu vlámal lupič. Ide tu o symbolické odkazy medzi dvomi hlavnými klanovo-oligarchickými frakciami, ktoré zvádzajú na Slovensku boj o moc – atlantistami a kontinentálmi. Pán Trabelssie pochopil, o čom sú tie pyramídy, možno si aj môj blog prečítal, a v svojej samopašnosti a svojom za roky beztrestnosti nahromadenom neadekvátnom videní sveta sa rozhodol demonštratívne ukázať, kto je tu pán a že on, George, sa nikoho nebojí. https://www.zilinak.sk/prispevky/15215/kvetinovu-pyramidu-v-centre-ziliny-prevratil-neznamy-vandal Obávam sa, že jeden blog zďaleka nestačí na to, aby pán Trabelssie precitol, keďže pochybujem, že by mal nejaké smerodajné konceptuálne znalosti o riadení a podstate globálnej a sociálnej moci všeobecne. Avšak demonštruje jednu pre slovenských liberálov a atlantistov, Penťákov, dzurindovcov a sionistov kruciálnu črtu – vo svojej snahe o zachovania statusu quo a Pax Americana pôjdu aj cez mŕtvoly, a rozhodne nemienia ustúpiť miesto pod slnkom globalistom bez boja. Tá anonymná vyhrážka terorizmom na školách je dokonalým príkladom. Budú sa brániť aj za cenu zničenia Slovenska a všeobecne riadenia globalistov v ňom. Veď predsa pričinením Trabelssieho, toho istého Trabelssieho, ktorý podporoval ĽSNS ako najsionizovanejšiu formu národovectva, bola prevrátená pyramída s fialovo-purpurovými petúniami, pyramída ich, globalistov a cirkvi („ideovej matky“ HSĽS a ĽSNS), riadenia na Slovensku. Proste Trabelssie, Haščák a ostatná pakáž tu zrejme chcú mať Ukrajinu stoj čo stoj, tam sa totiž vraždia oponenti režimu úplne beztrestne. A zavraždené deti na Donbase tiež nik nepovažuje za obete štátneho terorizmu. Prečo sa mi hneď vybavuje tá anonymná teroristická hrozba Zacharidesovi, Lučanskému a TA3, alebo nielen mne?

zilina pyramida

Nad Slovenskom, našou Vlasťou, sa schyľujú mraky. Periféria neokonov a globalistov sa už chytila za pačesy, a ide do tuhého. My sa len môžeme modliť, aby krajina v dôsledku toho nevybuchla. Môžeme len študovať, formovať informačné pole, v žiadnom prípade nechodiť na revolučné námestia a dúfať, že Fico bude ten, kto zvíťazí, kde sa dvaja bijú. Že porazí, obrazne povedané, vo futbale Nemcov. GP už našich domácich „stranovikov“ odpisuje v reálnom režime. Anglo-sionisti a ich poskoci idú dole rad radom – Kiska, Lajčák, už aj Trabelssie začal panikáriť . S Lipšicovou kanidatúrou za Generálneho Prokurátora, o ktorej sa domnievam, že je jediným spôsobom, ako „prijateľne vyriešiť“ tú nepríjemnú žilinskú záležitosť pre neho a jeho pánov, to tiež nevyzerá ružovo, viď kolektívny protestný list prokurátorov. Neuvedomujú si obrovskú moc, vplyv a tisícročné znalosti globalistov, budú takčitak zničení. A keďže Pellegrini ako kádrová rezerva je vrcholne nespoľahlivý, a vyhliadky na jeho ovládnutie liberálno-centristickej scény sú síce dobré, ale nie zaručené (určite prekvapí aj Ficov Smer, nik nemôže vylúčiť jeho možnú budúcu účasť vo vláde) musí GP súhlasiť ak nie s podporou, tak aspoň s dočasnou dohodou o neútočení so Smerom a vlasteneckou ľavicou. Načo si pestovať mocných nepriateľov? Chcú mať v súmrak v deň, keď sa Fico a Smer konečne chopí moci, ešte „súmračnejší“? To však predpokladá aj OCHRANU jej informačných lídrov, tvorcov pre liberálov ba i „patriotov“ neprijateľnej vlasteneckej rétoriky, vrátane takých „prehreškov“, ako je KSB-podporovateľmi šírená koncepcia dejín XX. storočia, osoby Stalina a skutočného priebehu Studenej vojny. GP síce liezol z kože von, aby nám tu z Kotlebu a Tisa urobil martýrov, ale ak niečo nepotrebuje, tak sú to martýri ĽAVICE. Obzvlášť, keď sa zvolebnieva. Takže práve v TOMTO kľúči treba interpretovať posolstvo našej „purpurovej“ Čaputovej, alebo purpurovej hlavy/šéfa Slovenska (caput – hlava, lat.) o neprípustnosti vyhrážania sa novinárom. Tým, čo slúžia mainstreamu a nie sú tvrdohlaví ako Kuciak, sa totiž nik nevyhráža. V skutočnosti je to varovanie atlantistom pred „vysporiadaním sa“ (aký zaujímavý Nicholsonovej neologizmus) s tými, kto skutočne vadí majiteľom a kontrolórom informácií. A ako je vidieť na debilnom článku Aktualít.sk o Prodlexovi a Nostromovi, uverejnenom deň po tej veci so Sabom (27. júna), oni, idioti, nepochopili, súčasťou akého riadiaceho manévru sa vlastne stali, KOMU a AKÝ je skrz P. Saba adresovaný odkaz. Tento podlý, nízky a skrz naskrz fašistický článok v najlepšej tradícii sorosovskej liberálnej rusofóbie a špionománie ich, Bárdyho stádo, ešte vyjde draho. Rovnako ako ich a všeobecné mlčanie mainstreamu v kauze Judit.

armada rf

Je pravdepodobné, že Čaputovej „spravodlivé rozhorčenie“ nad kauzou Saba z Aktualít.sk bolo „fingované vcelku úprimne“, nevedno, či chápe, že cieľom toho, kto P. Sabovi ten náboj podhodil, bolo vysvietenie tých, o ktorých Sabo písal a vyslovenie varovania posledným, aby nepomýšľali na umlčovanie novinárov – ale vonkoncom nie mainstreamových. Síce malá, ale presa len útecha, ďakujem GP aj za to. O Naďovi som si tiež nie až taký istý, či pochopil, čo napísal, a súčasťou akého riadiaceho procesu sa podvedome stal cez to svoje tragikomické vyhlásenie „BOJA SA! TAK TO MÁ BYŤ, ALE MY IM NEPOMÁHAJME!“ na fcb.

V skutočnosti v predvečer a aj v deň konania súdneho jednania s Juditou 26. júna bolo globálnou mocou našim podpindosníkom delegovaných niekoľko veľavravných signálov o tom, aby poslední v ich nepríčetnej snahe privodiť na Slovensku občiansku vojnu začali trochu krotiť hormón. O odpise Trabelssieho nehovoriac. Proces obrezania podpindosných elít v justícii a inde v gescii GP už beží, viď bombové výstrahy súdom v Prešove a v Košiciach, mestách, pevne previazaných s „kontinentálmi“. Žilinská sudkyňa Pilátová dostala dva dni pred súdnym konaním s Juditou 26. júna veľmi zreteľné varovanie v blogu Milosa911 na Pravda.sk z 24. júna s názvom „Slepý súd v Komárne a prokuratúra fungujú naďalej“. V dôsledku medializácie info o investigatívcovi Aktualít.sk P. Sabovi boli ohlásené nekalé praktiky Gála ako bývalého ministra justície (tiež dokonale oboznámeného s podstatou kauzy Judit), maďarského podsvetia na juhu a taktiež poukázané na pôvodcu spustenia celej klauniády s vyhrážaním – kontinentálov. Veď tí sú predsa na čele s Rakúšanmi a Talianmi vehementnými odporcami dostavby Mochoviec, o ktorých Sabo písal. Taliansky Enel výstavbu všemožne sabotuje, predlžuje, vystavujúc potenciálne nedozernému ohrozeniu celú národnú bezpečnosť, Rakúšania zas cez všetky možné mediálne trúby na celý svet nariekajú o tom, ako veľmi ich, zasratých ekologistov, ohrozuje výstavba jadrovky u slovenských susedov. U tých slovanských vidlákov, ktorým rakúske firmy koordinujú vyrubovanie karpatských lesov a u ktorých sa ich veľkomožnosti zbavujú odpadu, predávajúc nám ho na spálenie. Len pripomeniem, že premiér S. Kurz, ako aj všetci v  EÚ, vedeli o podstate nášho Majdanu, priživili sa na ňom a neprotestovali proti takýmto „formám“ uplatňovania moci EÚ proti malým štátom. Veď ich to ešte zomelie.

Takže Sabov šéf Bárdy vospolok s ministrom Naďom NIČ NEPOCHOPILI (článok o fcb-skupine „Armáda Ruskej Federácie“), rovnako aj mnohí na súdoch (nominácia Mazáka za šéfa Súdnej Rady a postoj sudcov k rušeniu príplatkov), a tým pádom vlastne prepožičali, plne nevedome (t.j. v rámci nevedomosti pracujúc na toho, kto chápe viac, pričom od kauzy Kuciak je zrejmé, že „Aktuality.sk“ alias Ringier Axel Springer sú štruktúrou „kontinentálov“ – pozn.), svoje ústa na ohlásenie posolstva GP smerom k atlantistom a sionistom, konkrétne aby nepomýšľali v duchu Nicholsonovej eurosmerníc na kriminalizáciu a neutralizáciu tých, ktorí ich mainstreamovú kloaku informačne ničia. Konieckoncov, neslobodno zabúdať, že na pozadí viacerých projektov našej „alternatívy“ sa črtá neštruktúrne riadenie globalistov, realizované na vyšších prioritách, teda v prípade „Hlavných správ“ jednoznačne.

Zato GP pochopil, obzvlášť od lekcie s Harabinom, že je lepšie s múdrym prehrať, než s hlupákom (Čaputovou) vyhrať. No a staviť na hlupáka Trabelssieho už nebudú. Ba naopak, budú trestať, a to tvrdo, priamo úmerne „vypätosti“ ich hriechov. Nič to neilustruje lepšie, ako incident s hráčom AS Milána (Miláno ako bankové centrum Talianska a dôležité centrum koncentrácie riadenia globalistov-euroázijcov) M. Škriniarom, ktorý v nerozhodnom zápase s Sassuolo (3:3) prejavil „nešportové správanie“, za čo si vyslúžil najprv žltú, a potom červenú kartu. Krátko na to bolo medializované, že taliansky klub plánuje exemplárne potrestať a pokutovať Škriniara za jeho výstrelky. Naviac sa povráva, že vraj mu má klub za zlé, že poškuľuje po anglickom Liverpoole. O slovenského stopéra prejavuje záujem aj Manchester CITY, skrátene CITY J (https://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/555665-skriniar-totalne-vytocil-svojho-chlebodarcu-ten-mu-slubuje-brutalnu-pokutu/; https://futbal.pravda.sk/zahranicne-ligy/clanok/556219-skriniar-fanusikovia-manchestru-city-si-jednoznacne-vybrali/?utm_source=pravda&utm_medium=box-sidebar-links&utm_campaign=mostread) T.j. globalisti-euroázijci/kontinentáli plánujú exemplárne trestať tých z našich kultúrtrégrov, ktorí sú najexponovanejšie napojení, alebo chcú prebehnúť, naďalej slúžiť anglo-sionistom. Budú potrestaní za „nešportové správanie“. Budú, budú bezpodmienečne, ak by niekto pochyboval, viď ďalší za „nešportové správanie“ sankcionovaný hráč Parmy Juraj KUCKA, tiež v zápase proti Interu. Tak ako globalisti predtým využívali všelijaké odiózne indivíduá ako Trabelssie a Lipšic, ktorí sa vôbec neokolkujú s výberom prostriedkov, takisto bezproblémovo sa od nich odrieknu, predhodia ich „spravodlivosti“, utrú si ruky a odpľujú si. No a lúzrom ostanú len oči pre plač, keď už nimi nechceli vidieť očividné. Popri Pilátovej dostalo totiž varovanie samotné sionistické zákulisie Žiliny, a to v rovnaký deň v blogu na Pravda.sk od Drahoslava Miku v básni „Smutná“. Je to pekná báseň o „smutnej vŕbe“ (salix babilonica), ktorá nesie v sebe protirečivý zmyslový náboj, vyžaruje pre GP charakteristickú juxtapozíciu protichodných významov. Tieto sa však pri správnej interpretácii predmetného posolstva, so zohľadnením súbežných okolností, dajú dešifrovať veľmi konzistentne. V západnej tradícii je vŕba synonymom smútku, synonymom „vôd babylonských“, „babylonského zajatia Židov“, kde sedávali a plakávali, spomínajúc na Sion. V slovanskej a východnej tradícii je vŕba naopak symbolom jari, života, VODY. T.j. životodarnej informácie. Z tejto básne plynie záver – jar, život a víťazstvo „našej VODY“ príde súbežne s pádom tých, pre koho je Vŕba symbolom smútku, príde súbežne s pádom „Izraela“, resp. londýnskej finančnej internacionály, t.j. v našom prípade periférie anglo-sionistov na Slovensku. A nielen na Slovensku. Že sa svet anglo-sionistov rúca, nevidí len slepý. Čína a Deutsche Bank otvorene potápajú dolár, Merkelová hovorí, že Veľká Británia sa musí zmieriť s ochladením vzťahov s EÚ a že my ostatní sa musíme pripraviť na stav, kedy USA (t.j. „GOLEM“ Londýna ako finančnej internacionály) prestane byť svetovou veľmocou. O skorom konci a informačnom odhalení Sionu napovedá aj správa o tom, že sa zázračne našla fotografia ľadovca, ktorý vraj potopil Titanic. Nuž, je to narážka na to, že čoskoro budú vysvietené tie zákulisné sily, ktoré boli namočené v skaze Titanicu, založení FED-u rok na to a vo vyvolaní dvoch svetových vojen, ako tvrdil G. Bush Sr. v udajne neexistujúcom interview pre NYT z októbra 1992. A to ani nehovorím o obvinení H. Thaciho z vojnových zločinov v Haagu, definitívnom stiahnutí sa Kisku z verejného života a trestnom oznámení od Arména na Lajčáka za to, že boli do Azerbajdžanu s jeho vedomím a s porušením medzinárodného práva pašované zbrane. Už aj ten Trabelssie hneď vycítil, že nič nie je a nebude viac také, ako bolo a bývalo. https://myzilina.sme.sk/c/22436646/george-trabelssie-prehovoril-o-kauzach-s-me. Zatiaľ sa kryje tým, že veď on je čistý ako ľalia, keďže proti nemu niet žiadneho rozsudku. Isteže, keď má kúpené súdy. Ale ubezpečujem ho, že mu to nepomôže. Tak ako nezmôže žilinský súd NIČ proti odhodlaniu, sile a presvedčeniu mladej Judity.
4 Komentářů k FINIS CORONAT OPUS 2/3

 1. Jozef RK napsal:

  Stanko, vďaka za tvoju prácu a články. Ja sa ani zďaleka nepriblizujem tvojim analityckym schopnostiam a nemám ani tvoje zdroje. Ale vždy sa niečomu trosku priučím.
  Ešte raz ďakujem.

 2. sinclair napsal:

  Netreba zabudnúť na fakt, že George T. je majetkovo prepojený s mestom Vrútky. Len nedávno sa mu podarilo "legalne" získať autobusové nástupište, cez ktoré kontroluje autobusovú dopravu celého regiónu. Takisto treba sledovať tender na MHD v Martine a Vrútkach, ktorú aktuálne prevádzkuje tento Žilinský podnikateľský génius. Tender bude za cca 1 rok. Uvidíme, či skončí podobne ako na VÚC, kde sa mu podarilo prekabatit oravskú župaňu...

 3. endy napsal:

  ak toto pisallipsic tak z fleku si idem dat prsty do krku a utekam wc,asi hej,tie krestanske farizejske obrayky od moci chtiveho panka to je stopa ako brno.farizej,amater a mocichtivy kripel,za jeho ery a palka k tomusa prenaslodovaly ludia jak conquistadory v juynej amerike indianov,vratane mojho ututlaneho skandalu,co stal slovensko ,,len v zaklade,,milio,,,farizej,panbozkar,falosnyclovek.moci chtivy fanatik..jemu sa lahko zrayaju chodci,,inych by ukrizoval.andy

 4. endy napsal:

  sorry za gramatiku,pisal som z fleku a spontanne

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!