FINIS CORONAT OPUS 3/3

spisska kapitula IVYSVIACKA KUBOŠA. KTO ZVÍŤAZÍ V INFORMAČNEJ VOJNE?

To viete, márne by sme čakali od našich liberálnych zombíkov, že im dopne, čo znamenal ten náboj pre Saba, ak nepochopili jedno oveľa dôležitejšie, ešte skôr zverejnené posolstvo z najvyššej úrovne. Ešte raz, náboj pre Saba bol varovaním mainstreamu a liberálno-atlantickej mafii, t.j. tým, ktorí majú najväčšie problémy s odhaleniami pravdy o Kuciakovi, s odhaleniami jeho „pokračovateľov“, ktorým P. Sabo, pri všetkej úcte, nie je. Budúcnosť a víťazstvo v informačnej vojne nepatrí im. Odpoveď ich asi prekvapí. Je zhrnutá v slávnostnom príhovore k vysviacke pomocného biskupa spišskej diecézy Kuboša, ktorého menoval sám pápež František a kterážto ceremónia sama osebe je pozoruhodná čo do počtu a mien zúčastnených. Táto ceremónia sa konala v chráme sv. Martina v Spišskej Kapitule, malebnom mestečku na úpätí Spišského hradu, ktoré je známe aj ako Spišský Jeruzalem.

spisska kapitula II

Na nádvorí posledného pritom bol nedávno zhotovený pôdorys zhorevšej parížskej Nôtre-Dame, čo sme na egregoriálno-matričnej úlohe interpretovali ako signál, že na Slovensku sa začínajú tvoriť základy novej historicko-chronologickej a svetonázorovo-náboženskej koncepcie, že sa stáva, takpovediac, novým centrom koncentrácie ideologickej moci globálneho významu. Skutočnosť, že Spišská Kapitula je akoby výškovo „pod“ novou slovenskou ideológiou, vyrysovanou na nádvorí Spišského Hradu, akoby indikuje, že dôležité posolstvá z Kubošovej („Izraelovej“) vysviacky sú akoby vložené, sú podmnožinou, obsiahlejšieho ideovo-myšlienkového procesu v našej Vlasti, súc akoby vonkajším, zreteľným prejavom víťazstva Slovenska v zápase s GP na vyšších prioritách (https://style.hnonline.sk/kultura/2160954-notre-dame-na-spisi-na-nadvori-spisskeho-hradu-vznika-slovensky-unikat). Znovu podotýkam, že všetky opisované udalosti sú elementami jednej obsiahlejšej matrice, súvisiacej s odpisom anglo-sionistov. Dostávame pozoruhodnú, okolo „Izraelu“ sa točiacu významovú radu:

a)      Pozadie „kauzy Judit“ a autori vraždy – žilinská periféria anglo-sionistov; obžaloba Judity = „krvavá Judit“ = „víťazstvo Izraela“ a biblickej koncepcie.

b)      Čaputová – produkt anglo-sionistov a sorosoidov, ktorý sa GP snaží ochočiť, pokrytecky oroduje nad Miladou Horákovou deň po poslednom súdnom pojednávaní s Juditou, pričom pri pamätníku Obetí komunizmu na Jakubovom námestí. Nuž, v Biblii sa v kapitolách o Jakubovi a Ezauovi píše, že Jakuba neskôr Boh nazval Izraelom. To práve naši mediálni „izraeliti“ tu najviac kričia kvôli „totalite“, hoci za socíku (generačná kontinuita na teplých miestečkach niekedy doslova na úrovni rodín a priezvísk, všakže pán Kusý? – pozn.) boli najaktívnejší psychotrockisti, ktorí ochotne perzekuovali Clementisa, Husáka a Novomeského. Títo ľudia, ako aj celý politický a mediálny mainstream všeobecne, totiž nikdy nemal ani nemá skutočne principiálne, pevne ukotvené hodnoty a presvedčenia, česť ani ideály, za ktoré by sa im oddalo bojovať či trpieť. Okrem pevne osvojeného pravidla zbožňovať pána za možnosť viesť parazitický život dozorcov kolónie a z duše nenávidieť každého, kto tento jasný a zrozumiteľný feudálny systém vzťahov a ich životný kľud narušuje. Preto všetci svorne mlčia o Judite a existujúcich odhaleniach. Jeden deň teatrálne nariekajú, že ako sa im, odvážnym a nepoškvrneným „investigatívcom“, vyhráža akási „mafia“, a hneď druhý deň na to uverejnia podlý článok o „šíriteľoch ruských dezinformácií“, ktorých by sa asi najradšej fyzicky zbavili. To je ukážka ich fašistického a neadekvátneho zmýšľania. Ich život a zmýšľanie sú v skutočnosti veľmi chudobné a jednoduché. Kade vietor, tade plášť. Ich hymnou je Lennonov „Imagine“, spievajúci o svete „bez krajiny, hraníc, náboženstva (čítaj – „bez Boha“), kde niet NIČOHO, za čo by sa oddalo žiť či umierať...“ („Nothing to live or die for“). Ďakujeme pekne za taký svet, neprosíme si!

c)       Ján Kuboš, dekan v Kežmarku, vysvietený za pomocného biskupa Spišskej diecézy v Spišskom Jeruzaleme. Kuboš = Jakub, t.j. „Izrael“. Táto udalosť mala obrovský riadiaci rozmer. Čo teda bolo o médiách a informačnom boji najbližšej budúcnosti povedané v slovách, adresovaných novomenovanému duchovnému pomocníkovi GP?

Víťazstvo Slovenska v informačnej vojne a naplnenie matríc Ficových kľúčov a Moskvy 4.4.2020 – zatknutie Ježiša na Patriarchových rybníkoch, a hneď na to „oslobodenie Bratislavy“. Prví budú poslední a poslední budú prví. Kapitulácia GP. Matrica pápež – Žilina – Karvay, Sagan. Sagan ako znalec Talianska, komentátor Giro d’Italia, čo poučuje talianskeho sprievodcu.

“Chcem vyjadriť radosť a vďačnosť, že Svätý Otec František ustanovil nového člena biskupského kolégia, ktorý v jednote s ním a s ostatnými biskupmi bude posväcovať ľudí v pravde Kristovho evanjelia a bude ich pastierom. Dobrý pastier volá každú ovcu po mene. Je to obrazné vyjadrenie Božej blízkosti. Dobrý pastier pozná svoje ovce a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Terajší Svätý Otec František často žiada od nás kňazov: „Buďte pastiermi, ktorých bude cítiť vôňou po ovciach.“ Čo je to, ak nie koniec mediálneho elitarizmu, nadradenosti a odtrhnutosti od problémov obyčajných ľudí??

Arcibiskup Sečka ďalej vyzýva Kuboša, aby vytváral jednotu so samotným Kristom. “Boží Syn so svojím oživujúcim slovom má preniknúť celú tvoju osobu, celé tvoje bytie, milý spolubrat, aby si s ním vytváral jednotu. Nech on sám ťa utvára, formuje a urobí svetlom národov (spomínate prorocké slová Jána Pavla II o úlohe, ktorú zohrá Slovensko?),” povedal. Od dnešného dňa bude podľa jeho slov pred biskupom stáť náročná úloha, o ktorej hovorí apoštol Pavol svojmu spolupracovníkovi Timotejovi: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé účenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.“ (2 Tim 4, 2 – 3) “Drahý spolubrat, vstupuješ do služby biskupa pre náročné časy, keď sám na vlastnej koži zažiješ realitu týchto slov. Zakúsiš kritiku, neprijatie a odmietnutie pre tvoju vernosť Cirkvi. Keď prídu tie chvíle, povzbudzujem ťa slovami apoštola Pavla, ktorými ďalej vyzýva Timoteja: „Znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.“

Predpokladám, že si nemyslíte, že by snáď tieto slová mali byť adresované samotnému pomocnému biskupovi, cirkev má na Slovensku stále silnú autoritu, nikoho tu pre vernosť cirkvi neostrakizujú, teda ak si odmyslíme epizodické protináboženské výstrelky progresívcov. S Matovičom dokonca vplyv cirkvi narástol, nie je nadarmo z Trnavy, „slovenského Ríma“. Prezradím jeden vtip, ktorý koluje medzi firmami, vraj že je zbytočné plánovať akékoľvek profesionálne schôdzky s vládou, pokiaľ tam nepozvete arcibiskupa. Len keď ho tam pozvete, máte stretnutie s vládnymi zástupcami naozaj isté...Tak potom o čom sú tie Sečkove slová Kubošovi? O tom, že je veľmi pravdepodobné, že liberálny valec „boja proti dezinformáciám“ zasiahne niekoho z nás (matrica zatknutého Ježiša na Patriarchových rybníkoch), ale hlavné je nestrácať nádej a veriť, pretože „oslobodenie Bratislavy“ príde hneď na to. Tak ako nesmie strácať nádej najprominentnejší politický väzeň súčasnosti – žilinská Judita. Oslobodenie spravodlivých pred bičom „učiteľov, ktorí neznesú zdravé učenie, a preto šteklia ľuďom uši...“ – toť očividná narážka na „bojovníkov s dezinformáciami“, ako inak.

“Ako verný vysluhovateľ Božích tajomstiev napomáhaj veriacim, aby čím hlbšie poznali a žili tajomstvo Eucharistie, ktorá je prameňom a vrcholom celého kresťanského života. Prosím, milý spolubrat Ján, napomáhaj mi obnoviť v našej diecéze horlivý duchovný život a úprimné pristupovanie k sviatostiam,” zaželal mu jeho hlavný svätiteľ. Vysviacku prijal biskup Kuboš v deň slávnosti narodenia Jána Kristiteľa, a zároveň jeho patróna, t.j. je to posolstvo tým anglo-sionistickým kruhom, ktorí na sviatok sv. Jána Krstiteľa roku 1717 založili Veľkú lóžu Anglicka. Last, but not least - v ten istý deň sa konala prehliadka Víťazstva v Moskve. “Život a pôsobenie Pánovho predchodcu bolo naplnené vernosťou povolaniu Pánovho proroka. Pripravoval ľud na príchod Ježiša Krista. Obrodu spoločnosti a Cirkvi vždy priniesli ľudia, ktorí mali prorockého ducha. Milý spolubrat, vyprosujem ti horlivosť a vernosť tvojho nebeského patróna a taktiež prorockého ducha. Nech aj tvojím pôsobením čoraz lepšie spoznávame, že Kristus je pôvodcom pokoja, pravej radosti a spásy. Buď darom pre našu diecézu aj pre celú spoločnosť,”

Práve zatknutie nejakého „proroka“, t.j. „slávneho človeka“ (Ježiš alebo I-SVS je príbuzné s gréckym „sebas-tos“/SBS, a znamená „slávny“, dtto „Cár Slávy“ na ruských ikonách – pozn.) bude zvratným bodom v boji o Slovensko. Bude znamenať krach GP, ak niekto pochybuje, ešte v minulom roku som písal o matrici „zatknutého slovenského Ježiša“ (8.marca - https://www.ta3.com/clanok/1149902/som-jezis-krical-opity-slovak-v-rakuskom-kostole-zadrzali-ho.html) a hneď za tým nasledujúcej „Sodomy-Gomory“ (9. marca - https://www.hlavnespravy.sk/v-somodskej-zupe-zaznamenali-slabsie-zemetrasenie/1691565). Tým pádom sa dostávame k akémusi „matričnému vyústeniu“:

Zatknutie slovenského Ježiša, resp. Iisusa na Patriarchových rybníkoch v Moskve (symbol dvojkríža sa nazýva aj „patriarchov kríž“ – pozn.) – Sodoma a Gomora pre GP, kľúče od situácie budú u Fica. Keď sa ujme moci, nastane pre GP súmrak. Slovensko povedie k víťazstvu nad Majdanom, k oslobodeniu Bratislavy, k obrodeniu Československa a víťazstvu koncepcie života v mierovej Európe od Lisabonu po Vladivostok, ktorého tvorcom a chrbtovou kosťou bude Ruský Svet. Ak teda GP nechce pripustiť katastrofu jeho riadenia na Slovensku, nesmie dovoliť ani rozmáhanie sa „honu na konšpirátorov“, teror nad našimi deťmi a zatknutie/odsúdenie „slovenského Ježiša“. A teraz si doplňte do Čaputovej príhovoru namiesto M. Horákovej Juditu, rovnako si ju predstavte v úlohe „zatknutého Ježiša“, a máte matrične vymaľované. Rozhodnutie, či utopíte Slovensko aj seba v občianskej vojne a katastrofe, je na Tebe, veľkňaz. Je na Tebe, či dopustíš zatknutie/odsúdenie Ježiša a súdny verdikt nad Juditou, aký by ho chcela mať sudkyňa Pilátová.

Takže, páni z redakcií Smetí, Denníka Nenávisť, Aktualít, Plusiek a množstva iných „tribún“, šup-šup do lavíc a čítať, študovať, aby ste neboli prekvapení potom. Už dávno som Vám vravel, že prekračujete všetky možné medze, morálne aj zákonné, a GP alias Generálna Prokuratúra na každého bude mať dosť materiálov, obzvlášť vo svetle Vášho zapojenia do Majdanu, keď ste tancovali na Kuciakovom hrobe, hyeny. Pokiaľ teda Generálnu Prokuratúru neovládne Lipšic, o čom pochybujem. Tiež Vám, urodam, odporúčam prizrieť sa k veľmi reprezentantívnemu obecenstvu na danom podujatí. Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol spišský biskup Mons. Štefan Sečka, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Meno apoštolského nuncia je veľmi výrečné, znamená OTTO (N) + ELLO, t.j. TOT+BOH, resp. „boh Dávid“. Samotný Spiš je jedným z najstarších sakrálnych regiónov sveta, známy ako monastické „staro“-egyptské Scetis. Slávnosť, na ktorej potom prečítali slovenský a latinský text buly o vymenovaní nového biskupa, pokračovala sľubom Mons. Jána Kuboša, litániovým vzývaním, aktom vkladania rúk hlavného svätiteľa a zvyšných biskupov, konsekračnou modlitbou a ďalšími časťami biskupskej konsekrácie. Nový biskup zároveň prevzal evanjeliár a biskupské insígnie – prsteň, mitru a biskupskú berlu. Po konsekrácii odviedol biskup Sečka novovysvysväteného biskupa k sedadlu. V závere pridali slová vďačnosti apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosť odvysielala v priamom prenose TV LUX a Rádio LUMEN. So spevom ju sprevádzal Chrámový zbor farnosti Nižná. Na svätej omši sa zúčastnila rodina a rodáci biskupa, rímskokatolícki a gréckokatolícki arcibiskupi a biskupi zo Slovenska, kráľovohradecký biskup Ján Vokál, kňazi, seminaristi a rehoľníci a veriaci ľud. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, poslankyne a poslanci Národnej rady SR, primátori, viceprimátori a starostovia z viacerých obcí. Všetkých hostí privítal generálny vikár Spišskej diecézy Anton Tyrol.

Ubezpečujem Vás, že županka Jurinová, ktorá v tom s Trabelssiem tiež „jede“, na danú slávnosť vonkoncom nebola pozvaná náhodne. Rovnako neboli náhodné ani ďalšie medializované informácie z 25-26.júna, ktoré podporujú naše tézy o tom, že anglo-sionisti na Slovensku končia:

1)    Lev Ramzes, ktorý NEMÁ POTOMKOV, opúšťa bojnickú ZOO a sťahuje sa do Holandska; asi ani netreba vysvetľovať, čo to na E-M úrovni znamená – porážka a stiahnutie anglo-sionistov zo Slovenska. Lev je symbolom anglickej monarchie, „Horného Egypta“, „bielej“ frakcie hierofantov, a v súčasnosti – atlantistov. Namiesto neho bojnická ZOO získala vzácne ZEBRY, t.j. koňa (znak moci a elity) čierno-bieleho sfarbenia. Čierna je v princípe etymologicky (ruské „CERMNYJ“ a naše „CERWENY“ s prechodom M – W) príbuzná pojmu červený. Ergo, riadenie nad slovenskou ZOO preberá globálna elita. https://www.cas.sk/clanok/998081/lev-ramzes-z-bojnic-sa-uz-udomacnuje-v-zahranici-prva-foto-noveho-vladcu-holandskej-zoo/; https://zoobojnice.sk/narodna-zoo-bojnice-ziskala-vzacne-zebry-bezhrive/

2)    Menovanie novej riaditeľky bratislavskej ZOO, inak povedané – náš politický zverinec prechádza pod „červených“, pod ŽENU, pod kontinentálov-euroázijcov. Spomínate na báseň D. Miku o „Smutnej vŕbe“? Nuž, v starogermánskej mytológii je vŕba aj symbolom germánskeho boha POMSTY. Nemci berú revanš za dve prehraté svetové vojny na anglickom močiari, ktorý definitívne vytláčajú z Európy. Len aby im stačil rozum na to, aby realizovali to, čo bolo a je najväčšou nočnou morou „atlantistov“ – spolupráca Nemecka a Ruska. Som presvedčený, že sami osebe na to nestačia, a práve obnovenie ČSR ako koridoru medzi Ruskom a Nemeckom definitívne zachráni Európu ako spoločenstvo kultúrne zachovalých národov od Lisabonu po Vladivostok. Inak tu bude len ďalší nemecký koncentrák. https://www.cas.sk/clanok/995859/zoo-bude-mat-novu-riaditelku-v-usa-zalozila-uspesnu-firmu-v-bratislave-ma-odvazny-ciel/)

3)    O konci anglo-sionistov v Európe svedčí aj obvinenie H. Thaciho z vojnových zločinov v Haagu, sťahovanie amerických vojakov z Nemecka a Macronove slová o „smrti NATO“. A samozrejme aj schválenie Remdesiviru ako lieku na COVID-19 Európskou liekovou agentúrou.

4)    Napredovanie rusko-amerických jednaní o uzatvorení novej všeobsiahlej zmluvy o kontrole strategických zbraní, o vojnových doktrínach. Summit „jadrovej päťky“ a nová Jalta bude už len formálnym koncom NATO, ktoré je nepotrebné a životu nebezpečné už len tým, že sa nechce zmieriť s nemožnosťou vojenskej porážky Ruska. Besných psov umrtvujú. Nebudem prekvapený, ak Stoltenberg čoskoro dostane „politický“ koronavírus.

5)    Mimoriadne zaujímavá správa bola aj o talianskom jazere VAGLI, spod hladiny ktorého sa počas periodického vypúšťania vody vynára starobylé zatopené „mesto duchov“ Fabbricchio di Carregine. https://www.topdesat.sk/2020/06/27/podvodne-mesto-duchov-sa-vynori/ Nuž, pojem VAGLI je to isté, čo VAGRI, t.j. alternatívny (poľsko-ruský) názov pre Uhorsko, Wegry – Wagry – Varjagi. Je to jazero, t.j. VODA. S vypúšťaním VODY, t.j. na Slovensku generovanej informácie, von do sveta sa súbežne ukazujú kontúry ďalekej, POCHOVANEJ autentickej minulosti našej Vlasti. Čiže výsledkom nášho informačného pôsobenia, vypúšťania VODY z jazera Vagrov-Uhrov je odkrývanie/odhalenie AUTENTICKýCH dejín Slovenska. Niečo, čo malo zostať navždy „pochované“. Nie nadarmo som písal, že Karpatská kotlina zohrala matričnú a nezastupiteľnú úlohu v globálnej histórii. Naviac, tvrdí sa, že odteraz už ponechajú pozostatky Fabbrichio di Carregine „na súši“, a nepochybujú, že budú obrovským lákadlom pre turistov z celého sveta. Aspoň že tak, turisti sa nám zídu. Napríklad v Kalnej nad Hronom... Ak už nič iné, je to dodatočné potvrdenie víťazstva Slovenska v informačnej vojne.

6)    Matrica Sagan – Pápež – Žilina. V Žiline a vo vyriešení procesu s Juditou leží kľúč k záchrane riadenia globalistov na Slovensku, k definitívnemu odpísaniu neokonov a anglo-sionistov. Ak nechce GP stratiť svoje riadenie a riskovať prevrátenie svojej pyramídy, bude musieť prijať pomoc, ktorú mu poskytuje matrica Saganovho bicykla. Musí tolerovať, že mu niekto pomáha riadiť a zachovávať si udržateľnosť svojho riadenia. Že niekto je chytrejší, ako talianski sprievodcovia, rečniaci o Raffaelovi. Preto je Sagan v Taliansku takou celebritou. Nemenšou, ako Dalibor Kárvay, ďalší Žilinčan a virtuózny huslista, ktorý svojho času odohral pred pápežom Jánom Pavlom II. súkromný koncert.
No a že je Slovensko čoraz spôsobilejšie na úrovni okultno-sakrálneho riadenia, potvrdzuje fakt, že tu bude Netflix natáčať „Zaklínača“. Mimochodom, v článku o tom Netflixe sa všade spomína a odporúča interview so slovenským kaskadérom, ktorý je známy z „Hry o tróny“ a stvárňoval postavu „Nočného kráľa“. Info z toho istého súdku. https://oserialoch.pravda.sk/novinky/clanok/554434-televizna-udalost-roka-sa-naozaj-udeje-netflix-ide-nakrucat-na-slovensko/; https://noizz.aktuality.sk/big-stories/rozhovor-s-vladimirom-furdikom-alias-night-kingom-z-game-of-thrones/5xzc2yc

Ešte aby som nezabudol, pikantnosť celej situácii dodáva skutočnosť, že cez Jurinovú, Marosza a Bárdyho existujú prepojenia Trabelssieho na Matoviča. Strana OĽANO v osobe J. Marosza bola taktiež prítomná na jednom odpornom divadle, kedy v decembri minulého roka bola na základe iniciatívy ex-alumni Varšavského gymnázia zorganizovaná „sviečková blokáda“ tejto žilinskej školy. Normálne že Štenci Slušného Slovenska (ŠSS) predvádzali lynčovanie bosoriek. Vraj na protest voči tomu, že vedenie školy sa pred súdom zaručilo za Juditu, rozmýšľalo, ako jej zabezpečiť kontinuitu vyučovacieho procesu, odvolávajúc sa na prezumpciu neviny a právo človeka, nech aj obvineného, na vzdelanie. Bláznite? Aké práva môže mať bosorka? Aká prezumpcia neviny? Ako vôbec si môžu dovoliť povedať, že bola výborná žiačka a podieľala sa na úspechoch školy? https://www.cas.sk/clanok/906911/zaruka-gymnazia-za-obvinenu-z-vrazdy-tomasa-16-poburila-verejnost-juditinu-skolu-chcu-blokovat-vlastnymi-telami/

Konkrétne Marosz, Matovičov бесталанный poskok, na tej akcii povedal – „Riaditeľka školy ako keby všetkých učiteľov zatiahla do hry, že vypíšeme papiere tak, aby súd znížil trest dievčaťu, ktoré zavraždilo svojho kamaráta“. Kde je tu, s prepáčením, prezumpcia neviny a vedel Marosz vôbec, že sa súd jednal o prepustení Judity na trestné stíhanie na slobode s tým, že sa aj Judity sama písomne zaručila, že nechce ani nebude vyhýbať procesu? Marosz pokračuje – „Odmietam to z toho dôvodu, lebo OČTK si musia robiť svoju prácu bez ohľadu na názor riaditeľky školy. Ak to chce vydávať za svoj súkromný názor, že čo si myslí o tom dievčati, ok, ale nemôže ako štatutárka celú školu zatiahnuť do kolektívnej obhajoby dievčaťa, ktoré zabilo svojho kamaráta. To je pre mňa jednoducho neprijateľné. Bola na to UPOZORNENÁ AJ NA ŽUPE, že toto NIE JE SPRÁVNY POSTOJ.“ Ľud hovorieva – ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/536306-tichy-protest-pred-skolou-zavrazdeneho-tomasa/

Toľko k stavu právneho štátu na Slovensku a prognóze udalostí. Veľmi odporúčam čitateľom pozorne si vypočuť najbližšiu TK Fica o stave, v ktorom je súdnictvo a polícia. A predovšetkým, nech sa deje čokoľvek a keby totalitný valec našich liberál-fašistov zasiahol niekoho z nás, nech Vás povzbudzuje príklad mladej Judity a slová, adresované apoštolom Pavlom Timotejovi. Konieckoncov – Judita má priezvisko Konečná. A pre „Izrael“ (t.j. anglo-sionistov) nebude symbolom víťazstva (t.j. tým, čím nie je - vrahyňou), ale presne tým, čo znamená jej priezvisko. Judita bude pre „Izrael“ na Slovensku v pravom zmysle slova KONEČNÁ. Spomínajte na „Tlmočníka“...

Šalom.

Předchozí části:
http://www.nwoo.org/2020/07/04/finis-coronat-opus-23/
http://www.nwoo.org/2020/07/03/finis-coronat-opus-13/
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!