Mask psychosis není zdravá aneb Houstone, máme v tom háček

87120Podle Prymuly "není údaj aktuálně nakažených nijak rozhodující" a podle Duška dokonce prý poslední audit českých koronadat, odhalující v nich zcela zásadní nesrovnalosti, prý nemůže mít vliv na jejich věrohodnost. O covid-19 jsem dosud zatím nic vlastně psát nechtěl (- jakkoli jsem situaci podrobně sledoval již od ledna, kdy velmi kusé informace o epidemii v Číně prosákly na internet, protože jsem už velmi brzo tušil, že to může být zásadní průšvih) - už protože se o něm píše všude neustále a mám více než dost starostí s naprosto zásadní finanční i zdravotní krizí, kterou mi koronapanická opatření i tím psaním všech všude možně vyvolaná a zejména pak udržovaná způsobila a dodnes způsobují (viz poznámka pod čarou). Avšak dle mého názoru vysloveně až skandální prohlášení ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky L. Duška, jehož ústav provedl zatím poslední ministerstvem zdravotnictví nařízený audit koronadat, mě bohužel nutí přerušit své mlčení.

Ještě v neděli nám oficiální stránka ministerstva zdravotnictví říkala, že prý máme v ČR 5254 aktuálně nakažených a 9590 "vyléčených". Ještě ten den k večeru už to bylo ale jen 3734 aktuálně nakažených ale zato 11427 "vyléčených". Data o "vyléčených" se pak dalšího dne numericky téměř v celé své řadě od 1.3. ještě znovu velmi výrazně změnila a vyléčených už jsme pak najednou zase měli méně: 11287.

Pokud počítám správně, ubylo tedy 1520 aktuálně nakažených a přibylo 1837 "vyléčených" a tento přírůstek "vyléčených" se pak následně zase snížil na 1697.

Pokud to počítám správně, někde se nám tedy v onom novém poauditovém souboru dat objevilo najednou 317 případů navíc, což se pak dalšími velmi rozsáhlými úpravami celé datové řady snížilo na 177 případů navíc. K tomu datu ale přibylo jen 131 nově nakažených.

Z toho mi plynou dvě věci 1. ani data po auditu se někomu zásadně nelíbila a tak je ještě jednou od základu úplně předělal po tom, co už informace o nových datech proběhla v médiích a byla na stránkách ministerstva zdravotnictví zveřejněna a 2. ani po tom mi ale ta čísla nedávají úplně smysl.

Co mám na mysli můžeme vidět i na tomto grafu procentuálního rozdílu mezi "starými" daty a těmi druhými v řadě "novějšími" z 27.7. 0:30 :

procentualni-rozdil-aktivnich-pripadu-covidV první řadě vidíme ono místo, které jsem označil červeným kroužkem, kde průběh křivky v záporných hodnotách ukazuje, že v poauditových datech se po 14.3. skokově ze dne na den zvýšil počet aktivních případů oproti předchozím datům o téměř 10%, což je přímý důsledek skokového snížení dříve ohlášeného a publikovaného počtu tzv. "uzdravených" v nejnovější poauditové datové řadě. Stalo se tak přesně po 14 dnech celé datové řady. A vysvětluji si to jako velmi pravděpodobně důsledek "změny metodiky, kdy má být nakažený po dvou týdnech brán jako uzdravený" jak podle irozhlas prohlásil R. Prymula. Již zde tedy vidíme, že nová data nejsou dost možná pouze výsledkem přímého sběru přesných dat o skutečně otestované covid-19 negativitě předtím pozitivně testovaných na hygienických stanicích, ale je do značné, ne-li rozhodující míry umělým odhadem vytvořeným statistickou metodou, která funguje tak špatně, že viditelně snížila i počet "uzdravených" předtím už opravdu nahlášených už dost možná relativně dávno dávno před oním auditem.

Pak vidíme ono místo, které jsem označil žlutým kroužkem, kde se předchozí strmý trend zvyšování rozdílu mezi starým a novým datasetem velmi ostře láme do úplně opačného směru. Má to doslova háček. A to jako na potvoru ohnutý právě kolem dne, kdy zřejmě začal onen audit. Můžu se mýlit, ale vysvětluji si to tak, že nekvalitu dalších dat v oné nové datové řadě po začátku onoho auditu už zřejmě tento audit neopravil a jsou dost možná stále podobně nekvalitní jako před ním.

Třetí místo v grafu, které jsem už raději neoznačoval, aby v tom nebyl zmatek, je místo v grafu, kde se předtím pozvolný trend zvyšování rozdílu mezi dřívějším a novým datasetem láme dne 10.7. do najednou velmi strmého trendu, kde se z rozdílu cca 25%, nastřádaného za více než 4 měsíce, jen v průběhu následujících deseti dnů stane až skoro 70%. Časový bod, ve kterém se tak stane, je opět přesně dva týdny tentokrát před koncem datové řady a dost možná je to tedy opět důsledkem "změny metodiky" tj. užití zřejmě pochybné statistické metody, která ale právě v posledních dvou týdnech datové řady (které jsou pro skutečně aktuální politické rozhodování ta nejdůležitější), vzniklé za jejího použití sama o sobě nemůže jednoduše hlásit žádné "uzdravené", protože ony dva týdny, po kterých by je snad automaticky vygenerovala, jednoduše především ještě celé neproběhly, takže se to v těch posledních dvou týdnech ani nemůže stát a data tam tak musí nutně být najednou, v grafu celkem velmi viditelně, nahrazena něčím jiným odněkud odjinud.

Výsledek se mi tedy zdá dost možná takový, ačkoliv se samozřejmě mohu mýlit, že jsou nám i politikům i nadále i po třetím auditu koronadat předkládána zřejmě stále značně ne-li dokonce více nedůvěryhodná data o počtu "uzdravených" a potažmo o počtu aktuálně nakažených, která nově zřejmě vznikají nanejvýš pochybnou statistickou metodou, nikoli sběrem, natož svědomitým, skutečných dat o skutečném počtu "uzdravených" hygienickými stanicemi a je tak nově nahrazeno jakousi pochybnou virtuální koronarealitou.

Uzdravených uvádím v uvozovkách, protože je všeobecně známo, že dobrá polovina potvrzených případů covid-19 nemá doslova žádné příznaky nemoci, takže z čeho se jako tedy uzdravují, nemluvě vůbec o těch případech, které testováním - právě také třeba pro absolutní absenci příznaků a potažmo absenci potřeby infikovaného infekci někde zjišťovat - nikdy testem odhaleny nebyly a jejichž počet česká studie promořenosti už před drahnou dobou odhadovala na více než pětinásobek do té doby testováním zjištěného počtu případů.

Z jiných dat o počtu hospitalizací a vážných a kritických případů, o kterých není potřeba tolik pochybovat, protože tězkých případů není zdaleka tolik, vyplývá, že ono procento z celkového množství testy potvrzených případů, tj. procento těch případů, které skončily ve vážném nebo kritickém stavu, je průměrně 0,58% za celou dobu trvání epidemie v ČR od začátku března. A samozřejmě ne všichni z nich zemřeli. Je tedy skoro jasné, že skutečné spíše promile případů nákazy covid-19, kde dojde k úmrtí na nebo s covid-19 je velmi pravděpodobně ještě nižší, než oněch 5,8 promile a vzhledem k nejméně pětinásobnému odhadu nezachycených pozitivních případů studiemi promořenosti naprosto nejspíše někde v pásmu promile případů, které podobně vedou k úmrtí při středně těžké chřipkové epidemii.

To jsou všechno ale jen velmi hrubé odhady, které nemají až tak rozhodující hodnotu už protože jsou dost možná provedené - jak to vyjádřil opět R. Prymula: i z "nijak" rozhodujících a "poměrně" nepřesných dat - takže nyní ještě z trochu jiného soudku statistiky:

Průměrný věk 208 mužů a 151 žen, kteří u nás zemřeli na nebo s covid-19 do 20.7. 2020 (novější oficiální statistiku obsahující věk a pohlaví zemřelých zatím nemám) byl u mužů 76,2 let. - A průměrný věk dožití mužů v ČR je odhadován úplně stejně na 76,2 let. Průměrný věk žen, které u nás do stejného data zemřely na nebo s covid-19 byl 82,1 let. - A průměrný věk dožití žen v ČR je odhadován úplně stejně na 82,1 let.

Z toho se zdá přímo vyplývat, že v ČR tedy dosud po skoro 5ti měsících neslavné koronapandemie zřejmě neexistuje prakticky žádný, natož statisticky významný rozdíl mezi odhadovaným průměrným věkem dožití v ČR a průměrným věkem všech případů podle pohlaví, u kterých u nás došlo k úmrtím na nebo s covid-19.

A to ani u mužů ani u žen.

Takto přesná absolutní shoda demografie obou skupin tj. zemřelých na covid-19 a obecně zemřelých v obecné populaci u obou pohlaví se opravdu jen tak nevidí a proto to rozhodně stojí přinejmenším za vážné zamyšlení.

Odpusťe mi ten cynismus, ale mě vychází, že pokud taková demografická shoda panuje, můžete proti covid-19 dělat co chcete, nebo nedělat vůbec nic a počet zemřelých bude stejný. Jediného efektu co se týče úmrtí, který za ty miliardy atd. dosáhnete, bude možná trochu jiný zápis do kolonek příčina smrti v úmrtních listech.

Nabízí se zde opravdu vážné otázky, zda skutečně všichni ti jedinci u nás zemřeli na covid-19, nebo prostě stářím, jak by velmi silně napovídala pohlavím i průměrným věkem dožití totožná demografie zemřelých na covid-19 jako u obecné populace, a zda tak mají nebo měla z ekonomického, společenského a dost možná i čistě zdravotního hlediska doslova zničující opatření vlády proti covid-19 (systematicky podporovaná poplašnými zprávami o nejméně až do minulé neděle až o mnoho desítek procent zřejmě zásadně přehnanými údaji o počtu aktuálně nakažených a z toho pak vznikajícími bombastickými titulky v médiích) vůbec nějaký pozitivní smysl, nebo zda nejsou dokonce velmi významně kontraproduktivní - už i jen čistě ze zdravotního hlediska, neboť nemocní na vysloveně řádově smrtelnější onemocnění, než je covid-19 (- jako jsou kardiovaskulární nemoci, rakovina či cukrovka) jím byli ve zdravotnictví zcela masově odsunuti na celé měsíce na vedlejší kolej. Čistě pro příklad: osoba mě velmi blízká má rakovinu, léčena byla do konce minulého roku a další léčbu měla po nutné přestávce na zhodnocení výsledků předchozí léčby (dobrých) znovu nastoupit v únoru, nejpozději v březnu. Máme konec července a na další léčbu čeká dodnes.

Kolik asi takových lidí v ČR (a i jinde ve světě) je, kolik jich již bez po celé měsíce adekvátní, včasné lékařské péče - notabene u nemocí, které na rozdíl od covid-19 prokazatelně lze účinně léčit - předčasně zemřelo, nebo dost možná brzy zemře?Data ČSÚ z předchozích let o počtu úmrtí na jiné nemoci - v některých skupinách nemocí stabilně ročně řádově vyšší, než za téměř 5 měsíců u covidu-19, mi dávají velmi neblahé tušení, že dost možná už více, za ty měsíce zásadně omezeného přístupu do zdravotnictví - které se teď se navíc zpožděním pokouší dohánět, co za ty měsíce zameškalo - už dost možná třeba podstatně více, než na covid-19..

Nebylo by tedy již na čase s tímto koronašílenstvím skončit? Stačí se podívat teď do Švédska: Tam drastických povinných plošných opatření vláda (na rozdíl např. od Španělska, kde byla plošná opatření velmi tvrdá) moc nezaváděla (-a mají tam skutečně o něco více případů na milion obyvatel i přesto, že podstatně méně testovali, než ve Španělsku, avšak zároveň tam mají stále méně covid-19 mrtvých na milion obyvatel, než ve Španělsku, které navíc právě teď zažívá další vlnu stoupajícího konzistentně už zase více než 2 tisícového počtu nových případů denně po několik posledních dní, zatímco ve Švédsku to už dobrý měsíc konzistentně naopak klesá) a epidemie tam trvá přibližně stejně dlouho jako u nás (i v tom Španělsku) a počet nových případů i počet úmrtí na nebo s covid-19 za poslední týden je tam nyní také podobný jako u nás, kde rovněž zažíváme ohniskové nárůsty případů, takže se epidemie v obou zemích zase setkávají na podobných číslech v populačně podobně velkých zemích.

Čas ale vrátit nelze, takže ani ony zásadní rozdíly úmrtí na jedné straně a rozsáhlé lidské, ekonomické a dost možná i čistě jen zdravotní škody na druhé straně také už změnit nelze ani na jedné straně. Lze se jen poučit.

Ponechme si tedy onu za 500 miliard schodku rozpočtu a dalších masivních lidských, ekonomických a zdravotních škod v normální populaci způsobených koronaopatřeními draze zaplacenou výhodu ~15x menšího množství mrtvých na nebo s covidem-19 z ~5x menšího počtu potvrzených případů, kteří by ale čistě ze statistického hlediska (- jak v případě ČR - což celkem velmi přesvědčivě ukazují demografické údaje o osm odstavců výše - tak dost možná i v případě toho Švédska) velmi vysoce pravděpodobně až jistě stejně zemřeli.

Zřejmě i kdyby covid-19 nakrásně nikdy vůbec neexistoval!

Nebylo by tedy na čase přestat bláznit a žít už zase se vší situaci adekvátní dobrovolnou opatrností ve vlastním zájmu i zájmu našich blízkých normálně svůj život, dokud nám ho ještě něco zbývá, ne jen těžko existenčně i kvalitou života štvance přežívat na velmi pochybné povely vlády (- která zjevně není schopna mít pořádně správně ani ta data, ani po jejich třech auditech, na jejichž základě rozhoduje, natožpak potom ono rozhodování masivně zasahující do našich práv a svobod samotné) uprostřed zjevně opravdu spíše nepříliš opodstatněných a často vysloveně iracionálních obav a pochybných opatřeníc, která se nám všem mohou stát i tím či oním způsobem pak opravdu osudnými. -A když ne to, tak otravnými docela určitě.

Tato masková psychóza opravdu není zdravá.

 

-----------------------------------------------

-jak v ČR, tak ve Španělsku na Tenerife, kde jsem byl nucen celých několik měsíců zcela neplánovaně, bez jakéhokoliv příjmu a nakonec za celé své úspory a pak částečně i na dluh pobývat, protože se odtamtud po celé měsíce nedalo prakticky dostat zpět do ČR a i několik letů, na něž jsem si koupil drahé letenky, bylo postupně zrušeno, a kde jsem z důvodu naprosto katastrofálních hygienických podmínek na místě, kde jsem tam byl nucen pobývat, protože všechno normální ubytování bylo uzavřeno, prodělal v řadě hned dvě velice závažná a v daných případech a podmínkách život nepochybně bezprostředně ohrožující infekční onemocnění - jiná než covid-19 - při tom prvním se z důvodů koronaopatření nedalo prakticky do nemocnice dostat, ačkoliv se o to má zdravotní pojišťovna poctivě snažila a zachránil mě vlastně jen náhodou přítomný kamarád lékař, který mi opatřil potřebné léky, a při tom druhém pak už díky jistému uvolnění situace ke konci května přece jen skončil v tamní téměř liduprázdné resp. covidem-19 po většině pater zcela vyklizené nemocnici, na kapačkách 24/7 na jakési LDN pro přestárlé, protože jinde tam pro mě prostě nebylo žádné místo a i po propuštění se z následků stále zotavuji již téměř další dva měsíce. A když jsem pak po návratu žádal o další léčbu v ČR, byly mi na dálku předepsány další antibiotika, relativně těsně po tom, co jich do mě v nemocnici na Tenerife doslova pumpovali v několika infuzích denně a zcela bez toho, aby mě lékařka byť jen viděla, natož se pokusila zjišťovat, co mi je a byl jsem namísto toho obratem udán hygieně, a to přesto, že jsem měl samozřejmě negativní test na covid-19 už z nemocnice ve Španělsku a lékařce jej i s lékařskou zprávou poslal, a bylo mi přikázáno zůstat doma a čekat na příjezd sanitky neznámo kdy k provedení dalšího testu, než se to pak nakonec až na té hygieně všechno vysvětlilo, že nic takového už není nařízeno ani kdybych žádný negativní test na covid-19 neměl a žádná karanténa ani testování nikdy pak nařízeny už nebyly, protože Španělsko bylo v té době už považováno za bezpečnou zemi. Tím samozřejmě ale má důvěra ve skutečnou pomoc ze strany našeho zdravotnictví u nás zase klesla ještě podstatně hlouběji.

Jan Zeman

Zdroj: https://janzeman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=754938
3 Komentářů k Mask psychosis není zdravá aneb Houstone, máme v tom háček

  1. Vecca napsal:

    Jediné kritérium, které nelze zfalšovat je porovnání celkové úmrtnosti z roků před rokem 2020 a letošním rokem. To jsem si spočítal už na konci dubna a ta byla v tomto roce dokonce menší. Žådné vážné odchylky se neobjevily ani v jiných zemích. To co se neuvádí je spolehlivost testů. Pokud osoby s pozitivním testem neonemocní mininálně v 90% případů je zřejmé, že test je nepoužitelný k rozhodovánī o karanténách a dalších opatřeních. To se nějak vůbec nezvažuje, ale mělo by, protože nedostatek řádného zvážení důvodů, pro drahá opatření a vzniklé škody může řadu politiků a funkcionářů v budoucnosti přivést před soud.

  2. Eschatolog napsal:

    jakxi závěr: ve zdravotnictví se shlukli ještě větší pitomci a sráči než ve školství :-) alláh akbar soudruzi

    ta kapča je úplně na hovno tak jak je, šulini

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!