Anglie má nového krále – Joseph Gregory Hallett a co to znamená pro nás a pro zbytek světa – 2. část

wettinNejstarší syn královny Viktorie, princ Albert Edward Wettin, kterému říkali „Bertie“ se stal anglickým králem Edwardem VII. Byl to záletník, což velmi vadilo jeho matce, královně Viktorii. Dlouho se nemohl dočkat trůnu, protože Viktoria zřejmě nevěřila jeho schopnostem a nechtěla ho nechat vládnout. Nějaký čas žil s portugalskou královskou rodinou (1903), kde sledoval jejich vztahy a chování a pak, v r. 1908 zorganizoval jejich vyhubení – zavraždil krále a jeho nejstaršího syna, čímž skončil portugalskou monarchickou vládu. Marcose Manoela, což byl první a jediný legitimní Viktoriin syn a jeho polo-bratr, který žil u portugalského dvora, zavraždil v r. 1910. Sám zemřel o 5 týdnů později.

albertviktorJeho nejstarší syn byl princ Albert Viktor, který neměl příliš silný charakter a mělo se za to, že není úplně normální. Byl to žhář, zapálil celkem dva zámky. Jako velmi mladý se tajně oženil s prostou dívkou z obyčejného lidu a měl s ní dítě. Když se to jeho rodina dověděla, nechali ji lobotomizovat a ukryli ji. Vyskytly se pokusy o vydírání a snad se Albert Viktor trošičku pomátl, protože začal vyhledávat všechny ty, kdo byli svědky jeho svatby, což byly všecko ženy a likvidoval je. To byl skutečný „Jack Rozparovač“. Viktoriin osobní lékař měl přikázáno ho při těchto akcích doprovázet, snad na jeho ochranu.

V r. 1892 bylo zřejmě nutno učinit všemu konec a tak rodina předstírala, že Albert Viktor zemřel a uvěznili ho na zámku Glamis ve Skotsku, kde žil v ústraní až do r. 1933. Matka Alžběty II., nám známá jako královna-matka, byla ze zámku Glamis a možná to, že si později vzala dalšího anglického krále byla odměna za to, že tam Alberta Viktora tolik let přechovávali.

Když starší syn krále Edwarda VII. tímto způsobem vypadl ze hry, trůn připadl dalšímu Edwardovu synovi, Jiřímu V. To byl onen levoboček, kterého si jeho matka, dánská princezna Alexandra přivezla ze zásnub své sestry Dagmar a jeho skutečný otec byl pozdější ruský car Alexander. Jiří V. změnil rodinné jméno z německého Saxe Coburg Gotha na Windsor. Historicky se vyznamenal také tím, že odmítl poskytnout přístřeší ruské královské rodině, i když se jednalo o rodinu jeho polo-bratra, protože se údajně bál, že by tím způsobil revoluci. Celá ruská královská rodina pak byla vyvražděna bolševiky, což všichni víme. Manželka Jiřího V., Mary z Teck, byla mulatka, její otec byl černoch. Protože ale měli v rodině srpkovitou chudokrevnost, byla poměrně bledá. Přesto bylo zapotřebí notné množství líčidel, aby její skutečný původ nebyl zjevný.

Jejich syn, Edward VIII byl bisexuál, spíš na homosexuální stranu. Korunován nebyl a vzdal se trůnu, aby si mohl vzít Američanku Wallis Simpson, která byla pohlaví neurčitého. Údajně měla jak mužské, tak ženské prvky. Je ovšem možné, že se Edward VIII vzdal trůnu z jiného důvodu a to proto, že byl zapálený Nacista.

Když to Edward vzdal, další král byl jeho mladší bratr, Jiří VI. Tento trpěl koktavostí a kvůli tomu se jen nerad trůnu ujímal. Podle jiných byl mentálně zpomalený, jeho IQ byl 67, což je jeden bod nad dementem. Přesto se oženil a vzal si Elizabeth Bowes-Lyon ze skotského zámku Glamis, neboli tzv. „královnu-matku.“ Ještě předtím, než se stal králem, se mu narodil syn, který měl epilepsii a jeho rodiče ho převezli na ostrov Guernsey, kde ho nechali pomalu hynout.

Po takové katastrofě se ovšem báli, že další děti budou rovněž postižené a tak se rozhodli pro umělé oplodnění. Takže královna Alžběta II. a její sestra Margaret byly obě počaty umělým oplodněním a dárcem – jinými slovy jejich biologickým otcem – byl levoboček Edwarda VII., Winston Churchill. (Edward VII. byl syn Viktorie, který zavraždil svého bratra Marcose.)

To je rodina za všecky drobné. Ale pokračujme!

Přese všecku znevýhodněnost, král Jiří VI. měl později ještě jednoho syna, levobočka, jehož matka se jmenovala Guide Rangi. Tento člověk žil na Novém Zealandu pod jménem Jiří Fitz-Ratimer. JG Hallett se s ním setkal, když bylo chlapci necelých 6 let.

Alžběta II. se narodila v domě, kde byl dole zájezdní hostinec a její první vychovatel byl 17 letý homosexuál, který se později stal významným a zrádným špionem, Anthony Blunt. Lord Louis Mountbattent věděl o nezákonné vládě anglické královské rodiny a proto přesvědčil Alžbětiny rodiče, aby ji ještě jako dítě „prodali“ princi Filipovi, což je její současný manžel. Takže Alžběta II. je vlastně jakýsi druh otroka.

Abychom si udělali obrázek co je princ Filip zač, musíme připomenout jeho veřejné prohlášení, kdy řekl: „kdybych se ještě jednou narodil, chtěl bych přijít na svět jako velmi nebezpečný virus, abych vyhubil co největší množství lidí.“

Princ Filip je také Nacista a ve skutečnosti je jedním z vedoucích Nacistů v Anglii. Existuje video, kde je zachycen, jak pochoduje v nacistickém průvodu. Je rovněž vedoucím organizace DVD, „Deutsche Verteidigungs Dienst,“ která je nepřátelská vůči Anglii, protože jsou přesvědčeni, že válka nikdy neskončila. Takže tím, že se přiženil do královské rodiny, pro-nacistická agenda v Anglii nesmírně posílila.

Celkově, Alžběta II. a princ Filip udělali vše, co bylo v jejich silách, aby Britanii zničili. Nejen že dosadili pedofila a vraha dětí Ted Heatha za Premiéra. V r. 1973 Alžběta předala Anglii Evropské unii, což zavedlo 20% DPH, zlodějskou a zločinnou daň málem ze všeho a všechny tyto peníze jsou odváděny EU. To samo dokonale ochudilo Angličany, zničilo to jejich zábavu a kulturu, zničilo to společenský život – více než polovina restaurací již zkrachovala. A ještě ke všemu princ Filip vylepšil obchod s drogami, o čemž bude zmínka později.

diana

Princezna Diana byla další levoboček, neboli bastard. Podle dokumentů je její otec hrabě John Spencer, ale ve skutečnosti její biologický otec je Sir James Goldsmith (na obrázku). Diana nebyla žádná svatá, ovšem zbývá vědět kolik z toho, co prováděla, bylo na ní násilím vynuceno. Život u dvora určitě nebyl jednoduchý. Celkem brzy se dověděla, že Charles měl nemanželské dítě s Camillou a Diana se tehdy vyjádřila, že „je jich v tom manželství nějak moc.“

Nemanželský syn Charlese a Camilly jménem Simon Charles Day byl zplozen o Camilliných 18. narozeninách. Charles byl tehdy 17 let starý. Jako malý měl Simon plastickou chirurgii, kdy mu byly přiklepnuty uši k hlavě, aby příliš nepřipomínal Charlese. Také mu byla změněna barva očí a posléze ho oba rodiče odstrčili na ostrov Wight a odmítají se k němu přiznat. Touto dobou je mu asi 55 let a má 5 dětí.

Další dítě prince Charlese je podle všech informací dcera a má ji se služkou na Balmoralském hradě. Touto dobou je jí asi 44 let.

A ještě má princ Charles další dva syny, kteří jsou sice považováni za jeho právoplatné potomky, ale ve skutečnosti má každý z nich jiného otce. Otec prince Williama je bývalý španělský král Juan Carlos (na obrázku). Údajně s ním Diana jezdila na výlety s jeho jachtou.

william

V r. 1956 byl zastřelen jednou ranou do hlavy mladší bratr Juana Carlose ve věku 14 let. Do dnešního dne není jisté, jestli to byla opravdu nešťastná náhoda a princ Alfonso se zastřelil sám, anebo jestli se o to postaral Juan Carlos.

V r. 2014 poukázal veřejně JG Hallett na to, že Juan Carlos, který je čestným presidentem „Almanachu de Gotha,“ ve kterém jsou vedeni všichni skuteční rodiče šlechtických potomků, nedal na záznam své otcovství anglického prince Williama. Juan Carlos zareagoval tím, že odstoupil ze španělského trůnu.

Stejně tak odstoupila holandská královna Beatrix a to hned poté, co její pověřenci měli diskuzi s Hallettem a tento jim předložil veškeré požadované doklady.

Stejně jako princ William, i jeho bratr princ Harry má jiného otce, než je oficiálně uváděno. Je jím James Lifford Hewitt (na obrázku), původně voják v britské armádě.

hewitt

 

Nárok na anglický trůn JG Halletta

Anglická královna Alžběta II. zkoušela všecko možné, aby oprávněný požadavek JG Halletta na anglický trůn zmařila. Dokonce změnila zákon o následnictví trůnu, zvaný „The Laws of Succession, což je největší změna zákona v Anglii za posledních 324 let.“ Tento zákon platí někdy od r. 1688 a možná ještě dříve. Podle nového návrhu měla nová, moderní verze udělovat starším dcerám přednost před mladšími syny při vybírání následníka trůnu. Jako další, monarchově měli mít dovoleno brát si dokonce i katolíky.

Toto bylo přímo zaměřeno na to, aby princ William mohl dosednout na trůn. S princem Harry čítáno nebylo, tam je zjevné, že jeho otec je úplně někdo jiný. Ale Williamova manželka Kate Middleton, která byla pokřtěna, by se do starých podmínek, které zakazovaly katolíky jako manžele nebo manželky panovníků, nevešla. Další problém bylo Williamovo a Kate dítě, které bylo na cestě. Přednost dívek před chlapci byla rychle uzákoněna kvůli tomu, kdyby se narodilo děvčátko. Takhle, když mají chlapce, tak tu změnu zákona ani nepotřebovali.

Jenomže málokdo myslel na to, že Diana nebyla manželská dcera hraběte Johna Spencera a že ani William není Charlesův syn. Takže nový zákon nebo ne, Alžbětina královská rodina ztratila veškerý nárok na anglický trůn. A spolu s ní ztratila mnoho výsad velká část anglické šlechty, což jsou všecko Rothschildovi potomkové.

Je ovšem ještě jedna záležitost, která jim unikla – existence Francisca Manoela, který je přímý potomek Viktoriina prvního syna Marcose Manoela a žije v Portugalsku.

 

Drogy a mafie

Zbývá dále prověřit, jak moc je královská rodina postižitelná za pašování a prodej drog. To proto, že královna Alžběta II. a její manžel, princ Filip jsou osobně zapleteni v jednom z největších drogových obchodů na světě. To oni jsou za „Mr. Asia Heroin Trafficking Syndicate“ (Heroin prodávající syndikát pana Asie), který se zapsal obzvláště v 70tých letech a vyústil ve značné množství vražd, včetně vraždy Lorda Louise Mountbattena.

V současné době probíhá obrovský obchod s drogami, který začal v r. 2011 cestou prince Filipa a královny Alžběty do Australie. V té době byl v Australii vyvinut nový předpis na drogy a bylo tam přivezeno velké množství materiálu, na to potřebného. Tato nová droga údajně předčí jak heroin tak i methamfetaminy. Materiál na výrobu této drogy byl pod záminkou „královské návštěvy“ pašován na Nový Zealand, kde je skladován pod Aucklandskou školou architektury. Budova této školy totiž stojí na místě původní armádní základny a má v podzemí velké skladovací prostory.

hellsangels

Za rok po Alžbětě a Filipovi, v r. 2012 přijel do Australie a na Nový Zealand i princ Charles a hned byli pověřeni Hell’s Angels a ještě jiná skupina jim podobných, zvaná Headhunters, aby novou drogu vyvezli do Evropy a založili na ni obchodní síť. A generální guvernér, který je královnin hlavní pověřenec, jim dal s sebou vojáky na ochranu. Všichni tito lidé mají kilometrové policejní záznamy; těm nemělo být dovoleno přicestovat do Evropy.

gheadhunters

Důvod, proč jsou drogy pašovány z N. Zealandu je ten, že celníci vesměs věci odtud neprohlížejí. Nový Zealand je považován za slušnou a poctivou zemi a možná proto tam byl obchod s drogami takového rozsahu zaveden. Není známo, co tato nová droga je. Je to něco nového, syntetického, něco, co neznáme. Je to „královská droga,“ praná skrze N. Zealand.

Princ Filip a královna Ažběta takto úspěšně vedou Mafii; to není nic jiného než Mafie a jejími členy jsou Premiéři a vedoucí hlavy mnoha států.

„Všecky tyto informace mám od agenta Ochrané zpravodajské služby,“ říká JG Hallett v rozhovoru s Jimem Fetzerem ze 30. prosince 2012. „To je ten stejný člověk, odborník na fotokopie a cyklostyl, který dokáže vyrobit dokument, což není možno číst než za určitých podmínek, jakože třeba ten papír třeba držíte proti světlu.“

Hallet od tohoto člověka získal některé důležité dokumenty, pracně je přepsal a srovnáním několika zdrojů je ověřil. Co zjistil, byly seznamy splátek nájemním vrahům za vraždy Lorda Mountbattena, nebo milence Margaret Thatcher a mnoha dalších lidí.

Tento syndikát zásoboval heroinem i prince Rainiera v Monaku, jehož přezdívka byla „Tax,“ což znamená „daň,“ protože ten heroin zdaňoval.

 

Úděl JG Halletta není lehký

To, čím prochází JG Hallett není ani trochu snadné a mnohý jiný člověk by to možná dávno vzdal. Ale snad je motivován uvést věci na správnou míru a zmařit záškodnickou činnost neoprávněných vládních představitelů v Anglii a proto se dal s nimi do boje. Prošel několika pokusy o zavraždění, byl finančně zničen, byl sabotován, jeho knihy byly záměrně publikovány v nečitelné formě, s přeházenými stránkami, byl vyhoštěn z jeho domoviny a kromě dalších útoků mu byl rovněž odmítnut nárok na právní zastoupení.

Přesto se nevzdal a nevzdává se ani mnoho jiných, kteří se zasazují o zlepšení tohoto světa a o lepší buducnost. A věřte, že mnohé drastické a kruté teroristické akce, jak se dnes dějí, jsou často právě na zastření činů těchto lidí. Je to snaha zabránit jim, aby něco docílili a aby se o nich ostatní lidé dověděli.

Tak na příklad, uvažuje se, že teroristický čin 911 byl za účelem odvedení pozornosti od NESARA. Je pravda, že budovy Světového obchodního centra (WTC) potřebovaly mnoho oprav, obsahovaly velké množství azbestu a jiných látek, dnes považovaných za škodlivé. Takže ať už opravy, nebo zboření, provedeno správným způsobem, obojí by bylo velmi nákladné. A tak je zbořili neoficiálním způsobem a ještě to využili jako zakrývačku něčeho jiného. Už to, že jejich zbrusu nový majitel, Larry Silverstein si ty budovy nechal pojistit ne na jedno zboření letadlem, ale na dvě! Toto mělo být samozřejmě soudně vyšetřováno – ale nebylo.

Co je to NESARA?

Je to akronym pro „National Economic Security and Recovery Act,“ neboli Národní čin za ekonomickou bezpečnost a obnovu. Obdobou tohoto názvu je GESARA, kde je slovo „národní“ zaměněno za „globální.“

Je to v podstatě sbírka ekonomických změn pro Spojené státy (nebo globální), které navrhl někdy v 90-tých letech Harvey Francis Barnard. Barnard je strojní inženýr a rovněž vystudoval systemickou filosofii. Jeho návrh zahrnoval:

 1. odstranění daní z příjmu a jejich nahrazení způsobem DPH,
 2. zrušení „složitého úroku“ (to je způsob výpočtu úroku, kdy když si půjčíte sto tisíc, tak po pár letech zaplatíte tři sta tisíc),
 3. půjčky pouze se zárukou,
 4. bimetalické peníze, jejichž hodnota je dána poměrem určitého množství dvou kovů, většinou zlata a stříbra, což vytváří měnu se stálou hodnotou.

Wikipedia říká, že tento zákon nebyl nikdy Kongresu předložen. To ale nemusí být pravda, protože podle jiných informací nejenže Kongresu předložen byl, ale byl i odsouhlasen a podepsán presidentem.

Toto všecko je možno zjistit v tzv. Kongresovém rejstříku, jenomže ten má za běžný rok asi 30 tisíc stran a nemyslím, že by si někdo do něčeho takového troufnul.

Ale jisté je, že Federální reservu už president Trump zrušil. Pokoušeli se o to i jiní, dřívější presidenti, jmenovitě Lincoln a Kennedy a stálo je to oba život. Trump uspěl. To je rozhodně zajímavé, protože to je obrovský krok.

Jestli bude mít i odstranění zlatého řetězu z koňského hrdla na erbu anglické královny podobný dopad, tak můžeme vidět, že se opravdu něco děje, co může být v náš prospěch.

Samozřejmě, je zde obrovské množství sabotérů, kteří by velmi rádi udrželi všecko při starém. To jsou nejen BLM a Antifa skupiny, ale také různí Clintonové, Gatesové, Fauci, Sorosové a jim podobné. Ti by rádi, aby toho starého otrokářského systému bylo ještě víc, houšť a větší kapky. Mám za to, že jejich snaha je ale marná. Něco se dalo do pohybu, co nejde zastavit. Teď je důležité, aby se to pohybovalo pořád dál a stejným směrem.

první část: http://www.nwoo.org/2020/08/03/anglie-ma-noveho-krale-joseph-gregory-hallett-a-co-to-znamena-pro-nas-a-pro-zbytek-sveta-1-cast/
18 Komentářů k Anglie má nového krále – Joseph Gregory Hallett a co to znamená pro nás a pro zbytek světa – 2. část

 1. ehost napsal:

  Jestli na tom všem je aspoň 10% pravdy, tak je to síla!

 2. Guybrush Ulysses Threepwood napsal:

  Ruská cárska rodina bola zavraždená židmi, nie boľševikmi.

  • proud napsal:

   Presneji siozidama.....talmudakama.......neni zid jako zid. A kdo do toho micha "bolseviky=vlastence" je kokot a nevi ani co znamena jeho vlastni jmeno.

 3. Václav Louvar napsal:

  Hodně se mluví o propojení s Ruskou carskou rodinou a o jejím vyvraždění-fejk nebo pravda a na čí pokyn. Kdo ví napište.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZD3x8hpSOUw
  Lenin- Nikolaj II rozpor v historii
  Další fejk či pravda že FED by téměř celý systém Fedu (asi 40%) je postaven na zlatě Ruské říše (ne Rusko), 35% na Asiatech a Číňanech, zbytek pro Židy a všechny ostatní. Naše masová média o tom nemluví (prakticky), není co pokrývat. Všechno ostatní je KONSPIROLOGIE. A osud manažera ruské části zlatého podílu ve Fedu je skromný, ale zaslouženě nese prostý člověk Prince Charles (syn Elizabeth II, současná britská královna), přímý potomek jeho matky je pravnukem Alexandra III. A jeho otec je pravnukem ruského císaře Nicholase I. Kdo nezná King George V (otec Elizabeth II) je bratranec Nicholas II (mateřský). Mimochodem, německý Kaiser Frederick II je také jejich bratrancem. Všichni jsou to bratranci, kteří je nezastavili ve vzájemné válce v roce 1914.

  • Maroš napsal:

   Otáznym sa stáva - nakoľko je pri tých ľavobočkoch legitímna tzv. Burkeova šľachta - pokrvná línia vládcov sveta, ktorí si túto moc uzurpujú na pokrvnom základe. Teraz inak.

   Všetci títo zmrdi nemôžu existovať bez svojich lokajov! He! A vôbec niekomu napadlo - sledovať pokrvné línie ich lokajov?! Viď Chazar Orbán...
   Carihradské delá
   http://www.impulzrevue.sk/article.php?281

   "Syn týchto ľudí: Győző Orbán a Erzsébet Sípos
   Manžel tejto osoby: Private
   Otec týchto ľudí: Gáspár Orbán; Rachel Orbán; Flóra Orbán; Róza Orbán a Sára Orbán
   Brat týchto ľudí: Győző Orbán a Áron Orbán "
   https://www.geni.com/people/Viktor-Mih%C3%A1ly-Orb%C3%A1n/6000000023233663874

 4. Maroš napsal:

  Keďže na Tadesco.org zopár jednotlivcov zavesilo linky aj na tento článok - bolo by dobré oboznámiť sa s reakciou skalných sektárov:

  " Ondriel 7.8.2020 v 11:59

  Lidičky dobří, prosím vás.
  Chodíte na Tadesco,jste tedy znalí.
  Zároveň mate někteří potřebu navštěvovat a davat sem odkazy z novinek,nwoo a podobně.
  To jako vážně?
  Chápu, že se někteří potřebujete zjistit, který zdroj je ten správný a souzní s vaší cestou.
  Ovšem meli by jste si být také vědomi toho, že MSM a jejich lži vám také snižují vibrace, podporují negativní rozpoložení a škodí vám.
  Prosím vás, kterých se to týká,aby jste se nad tím alespoň trochu zamysleli.
  S láskou a úctou Ondriel
  Odpovědět

  Dobrá rada nad zlato
  Dobrá rada nad zlato 7.8.2020 v 13:50

  Ondriel – když se nad tím alespoň trochu zamyslím, furt a furt nemůžu najít důvod, proč by sem lidé neměli dávat odkazy na nwoo. Není to od vás opovážlivost navážet se do nwoo? Osobně čtu nwoo roky, žádné snížení vibrací nepozoruji a o nějakém negativním rozpoložení taky nemám ánung.
  Odpovědět"

  " Pepa151 7.8.2020 v 15:11

  Co to je za odpověď? Opět jen tupě věřte nám? Je dobré, že si lidi čtou všemožné články a je dobré mít i občas trochu strach. Tříbí to mysl! Já také čtu vše, co se ke mě dostane a nemám rád, když mě někdo vodí za ručičku. Nemáte patent na rozum!!

  Pokud neumíte číst a jste tu nováček, tak zůstaňte raději u MSM. Lidé kteří mají psychické problémy a k tomu dostanou strach díky MSM skončí s depresemi v lepším případě, v horším na psychině. Lidem tříbit mysl strachem je nesmyslné. Víte vůbec co píšete? Čtěte si co chcete, zde chodit nemusíte, jděte se raději nechat strašit a děsit. Rozhodně vás nikdo za ručičku nevodí. Možná patent nemáme ale víme od koho máme DATA. Na rozdíl od vás, kteří mají IN-FORMACE.
  carsten"
  " Pepa151 7.8.2020 v 16:42

  Já nemám strach, ani nečtu msm, jen přemýšlím jinak než vy! Já opravdu nemám psychycké problémy, jen nečtu pouze vás zde, ale spousty jiných vebů, knih a rozhovorů, se kterými jsem se za těch 30 let co se o to zajímám setkal. Nehodnoťte mě podle pár odpovědí. Jen mě zaráží, proč, když je vám vše jasné a máte informace, o tom nechcete nic zdělit? Co těm lidem řeknete za půl roku, když jim dluhy nikdo nesmaže a realita se bude ubírat jinudy? Copak se to nemůže stát?

  Nic by potom nemělo cenu a vše by se vrátilo na starou kolej. Tom píše většinou zprávy od svých zdrojů dat, a vše co napsal za posledních 20 let nebo řekl na přednáškách se vyplnilo. Něco se spožděním. Nemůže pro každého jednotlivce vše rozebírat zvlášť.
  Pochopte, že také nemůže o všem hovořit. Už jsme byli i varováni. Ale o tom se zde psalo.
  A psal jsem o těch, kteří strach mají a k tomu deprese. Jestli jste to správně nepochopil.
  carstenL"
  https://tadesco.org/marneho-okenko-special-q7-q8-2q2q-jednou-provzdy-a-pro-vsechny-na-pochopeni-co-se-deje/

  Ku tomu len toľko - účastníci debát na Tadesco skrátka nemajú potuchy o tom, koľko sa za tým množstvom "právd" schová lží a manipulatívnych názorov tzv. názorových vodcov na Tadesco. Ten carsten je akýsi nový "formát" - niečo ako cenzor-mediátor, lebo im už asi došlo, koľkých ľudí nasrali obyčajným cenzurovaním - tak vymysleli "moderované" cenzurovanie. Opakujem - účastníci diskusií ani netušia, koľko toho na Tadesco nepustili von - a boli to komentáre k veci - nie vulgarizmy. Kto nie je idiot, tak musí zaregistrovať, koľko radikálnych nickov zmizlo z diskusií! Ja som len jeden z nich. Okrem mňa tam už nevstupujú cca ďalší desiati.

  carsten - otázka - aké pohlavie? Nepripomína vám to niečo? TEN carsten? TÁ carsten? To carsten? car - sten - nič?
  Rusi majú výraz "car - puška" - briti "car - guľomet" - sten. Keď niekto používa vojenskú hantírku, tak pracuje pre niekoho - asi tak.
  No iste - carsten sa v jednom z komentárov zadefinoval ako pilot. He he - ten musí mať ale času - robiť zo seba užitočného idiota a cenzora-moderátora na Tadesco. Ale - asi mu opravujú lietadlo.

  • Maroš napsal:

   Len sa doplním - carsten je niečo ako značkové ojazdené vozidlo. ??? Sten je známa britská poloautomatická zbraň z WW2.
   "STEN is an acronym, from the names of the weapon's chief designers, Major Reginald V. Shepherd and Harold Turpin, and EN for Enfield.[8][9] Over four million Stens in various versions were made in the 1940s. "
   https://en.wikipedia.org/wiki/Sten

   Nikto si nedáva prezývku len tak - vždy je za tým symbolika či inotaj.
   He - " Čtěte si co chcete, zde chodit nemusíte, jděte se raději nechat strašit a děsit." - to je teda "psychológ"! Povedať v službách niekomu, že "sem nemusíte chodiť" je najväčší lapsus! Idiot!

 5. Ctenar napsal:

  Pro mne je úsměvné, že různé weby si gesara a nesara vykladaji po svém a oblbuji lidi. Rene koukal alias tomas marny treba svym oveckam tvrdi, ze jakmile se gesara rozjede, tak vsichni budou zbaveni dluhu a ze vsech budou dobri lide. Myslim, ze zlodej zustane zlodejem, podvodnik podvodnikem a kdo ma penize a majetky dnes, tak ty mu zustanou. Vladnout nam budou stejni parchanti, protoze vlastnictvi doteď nagrglaneho majetku bude vice, než poctivá práce ze ktere ma clovek akorat mozoly a zadluenou chatrč, nemoci z prepracovani, stresu a spatne stravy. Nikdo, ani ten Trump nebude dělat revoluci, aby pak vstával ve 4h rano a stoupl si k soustruhu a vydelal na slany chleba. Umrel by do tydne. A kryti penez zlazem a stribrem? Staci nález vetsiho naleziste zlata a penize budou devalvovany. Uzemi na kterm se zlato najde zbohatne nehorazně a mame tu opět stary "dobry" kapitalismus.

 6. Marfuša napsal:

  Tadesco na mne působí jako sekta, začala jsem ho číst kvůli alternativní medicíně. Od března je to sektářský web, kde vůdce pododává věrným jedinou a zaručenou pravdu. Kdo mu slepě nevěří je dehonestován jako troll a ovce a v poslední době tvrdě cenzurován.
  Z komentářů je patrno, že jsou uveřejňovány pouze příspěvky fanatických věřících a ten carsten to je taky lahůdka.

 7. Maroš napsal:

  Mimo tému - nemám kam, tak sem...
  "„Big Pharma“ nenese odpovědnost za poškození vakcínou COVID-19
  Tato zpráva by vás měla přimět k přemýšlení a alarmovat. Vysoký představitel druhé největší britské farmaceutické společnosti AstraZeneca řekl tiskové agentuře Reuters, že ochrana před soudem byla právě poskytnuta, pokud bude mít koronavirové očkování škodlivé vedlejší účinky.
  To je obzvláště znepokojivé vzhledem k tomu, že v klinických testech jsou vynechány důležité klinické studie, aby se vakcína mohla dostat na trh rychleji, píše von Freeman na blogu Schall und Rauch.

  „Jde o jedinečnou situaci, kdy my jako společnost prostě nemůžeme riskovat, pokud vakcína vykazuje nežádoucí účinky během čtyř let,“ řekl Ruud Dobber, manažer společnosti AstraZeneca.

  „Ve smlouvách, které jsme podepsali, požadujeme vyloučení odpovědnosti. Pro většinu zemí je přijatelné podstoupit toto riziko na svých bedrech, protože je to v jejich národním zájmu," řekl Dobber.

  AstraZeneca je jednou z 25 farmaceutických společností na světě, které testují experimentální léky, které by mohly být použity k boji proti viru. A samozřejmě může společnost AstraZeneca vyrobit stovky milionů dávek s pozitivními výsledky testů, aniž by poškozená strana podnikla právní kroky, dojde-li k vedlejším účinkům.

  Úředníci EU řekli agentuře Reuters, že odpovědnost za výrobky je důležitou diskusí, jak získat nové vakcíny od společností Pfizer, Sanofi a Johnson & Johnson co nejdříve.

  Výrobci vakcín nechtějí riskovat, ale populace, která bude pravděpodobně povinně očkována riskovat bude. Riziko poškození zdraví je přeneseno na miliony lidí a „zdravotnické úřady“ to schvalují."
  https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/big-pharma-nenese-odpovednost-za-poskozeni-vakcinou-covid-19/

 8. Maroš napsal:

  He - aby sme dnes stihli výrobu kráľovských ľavobočkov!
  "Dňa 8.8. už tradične oslavujeme Medzinárodný deň ženského orgazmu. Sviatok vznikol v Brazílii, konkrétne v severovýchodnom meste Esperantina a oslavuje sa ako jedno z najväčších životných potešení. S nápadom na založenie tohto sviatku prišiel miestny radný José Arimatéia Dantas Lacerda, ktorý sa rozhodol venovať tento deň ženskému orgazmu ako kompenzáciu za "sexuálny dlh" vlastnej manželke. Ženy tento sviatok začínajú milovať viac, než Medzinárodný deň žien. Muži ich totiž v tento deň rozmaznávajú a orgazmus im doprajú dosýta. Oslavujete ho tiež alebo ste o tomto nádhernom sviatku zatiaľ nepočuli?"
  "https://www.eroticcity.sk/mezinarodni-den-zenskeho-orgasmu

  Takže dámy a páni - navrhujem hromadné "Ye - ye - ye - Yeéés!!!"

  A je to...

  REPLAY: "Muži ich totiž v tento deň rozmaznávajú a orgazmus im doprajú dosýta." - a ja som myslel, že muži sú zakázané pohlavie, a keď tak - len ženy zneužívajú. "Sleduj toky peňazí!".

 9. benmil napsal:

  Neuvěřitelný blábol. Za všechny nesmysly uvádím: Federal reserve system (FED) byl založen 1913, Lincoln byl zavražděn 1865. Sotva mohl usilovat o jeho zrušení.

 10. Jane K. napsal:

  benmile, v Lincolnově době vydávala americká vláda pouze zlaté a stříbrné mince. Když došlo k tzv. "civilní válce," Lincoln potřeboval více peněz na její financování. Bankéři tehdy tiskli své vlastní papírové peníze, které měly takovou cenu, jakou stabilitu měla ta určitá banka, u které jedině mohly být směněny. Lincoln si zkoušel tyto peníze od banek vypůjčit, ale banksteři mu čítali příliš vysoký úrok. Proto začal tisknout své vlastní papírové peníze, zvané "greenbacks."

 11. Maroš napsal:

  No - dnes 8.8. sa mi podarilo vyšukať mozog Anči Dlaňovej. V pohode - nemala mozole. Istila to COOP Jar /či Pur - už neviem/. Kokso - dostať sa do Gang Bang medzi Meldu 2 a carstena by som teda nechcel - oni ľuďom fakt nešukajú prdel - oni im šukajú výhradne mozog. "Pilot" carsten nie a nie uletieť...

  " milanII 8.8.2020 v 19:45

  Zachytil jsem humorný zvyk u přispěvatelů do Tadesca. Typicky vyjádřeno jedním z nich, když někdo zkusil vybočit a nesouhlasit : „Nelezte sem, vaše nepřijatelné názory nám tady snižují vibrace!“ To jako fakt? Představte si besedu dvou politiků : „Vámi vyslovované bláboly mi snižují vibrace! Okamžitě s tím přestaňte!“. Nebo mě bude někdo na ulici urážet manželku a já ho upozorním, ať toho nechá, že jí snižuje vibrace. Lidi, žijeme zatím v tvrdé realitě, tyhle hlášky si nechte až po povznesení do 5. dimenze! Nebo už nejsme v demokracii ? Nesouhlasíš s mým názorem ? Tak ho relevantními argumenty vyvrať. Tím, že to nedokážeš a vyženeš mě z diskuse, ukážeš jen svoji slabost…

  No no, vím že tom píše zajímavý článek o vámi nastíněném. Asi se budete divit. A začít zde s politickou sebrankou jako příkladem do komentu je smutné. Ale vypovídající.
  carsten"
  https://tadesco.org/okenko-meldy-q8-q8-2q2q-zpravy-od-meldy-pro-vsechny-i-pro-ty-kteri-nectou-komentare/comment-page-2/#comments

  To už len debil nechce vidieť.

 12. Maroš napsal:

  Ono je to stále podprahový feminizmus a satanizmus. Za komančov to bola vždy STREDA /..bať treba/. Tie dve osmičky = H + H - tentoraz nie Heil Hitler, ale satanistické "Ha ha!"

 13. proud napsal:

  Hm,a ja myslel ze "streda,je ho tam treba"...............;-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!