Co nového a „dobrého“ nám přináší panika kolem Koronaviru?

lekaniceVíte kolik je na světě lékařů a lékárníků? Snad desetitisíce; snad statisíce. A kolik z nich nás informuje o skutečném stavu dnešní paniky? Možná deset? Nebo dvacet? No – prostě není jich moc na ten celkový počet informovaných a studovaných lidí, kteří určitě dobře vědí, o co tady doopravdy jde. Obzvláště lékárníci, ti mají ještě větší znalosti než lékaři. Lékaři jsou dnes kvůli specializaci sníženi na pouhé úředníky: podle pacientových příznaků si vyhledají v lékařské kuchařské knize patřičné testy, předepíšou určité léky – vždycky něco předepíšou, aby ne, vždyť je to nic nestojí – a spoléhají na to, že příroda zabere a každý se vyléčí sám.

Lékárníci mají mít v mnohém širší znalosti než lékaři. Nejenže musí znát veškeré základy lékařské vědy, ale ještě k tomu chemii, biologii a mnoho jiného, co s léčbou nemocí souvisí. Přesto, žádný z nich nemluví proti nesmyslům, které na nás byly v souvislosti s koronou natlačeny. Až nedávno, jedna lékárnice konečně promluvila. Sice neuvádí své jméno, čemuž se nemůžeme divit, ale informuje o tom, co je nového ve zdravotnictví v Americe.

Možná si budete myslet, že to je v Americe a ne u nás – ale pak si uvědomte, že jsme ve všem pouze pár týdnů, nejvíc pár měsíců za Amerikou a že to, co se na nás ze všech stran hrne je globální, tedy celosvětové.

Lékárnice (na obrázku) říká, že v současné době vyšly nové předpisy na změnu funkce lékárníků. Tito byli postaveni na stejnou úroveň s lékaři, ovšem v omezeném slova smyslu a sice mohou bez receptu a bez předešlé lékařské prohlídky předepisovat léky na určité vybrané nemoci. To proto, údajně, aby byla z lékařů sejmuta zátěž těchto případů, kterých se očekává velké množství. Takže lékárníci teď mohou léčit následující nemoci:

  1. Výskyt vší;
  2. Kožní nemoci;
  3. Streptokoková onemocnění, chřipky a i Covid-19 chřipku.

Proč vši, když ty dnes má málokdo a stejně tak kožní nemoci? Je zřejmé, že je očekáváno, že těchto problémů přibude značné množství, když kvůli neutěšeným životním podmínkám budou lidé žít naměstnáni jeden na druhého v nějakých doupatech, ve špíně, v bídě a v nedostatku.

Toto je plánováno pro lidskou společnost. Až budou všichni ti, kteří kvůli nucené karanténě a ztrátě příjmu pozbudou střechu nad hlavou vyhnáni na ulici, pak je očekáváno, že se lidstvo začne shlukovat do skupin, budou žít namačkáni jeden na druhém v podřadných bytech, nebudou peníze na nic, snad ani na nejnutnější obživu. Ano, to je pro nás plánováno.

Lékárnice dále vypráví o tom, jak se president Trump veřejně zmínil, že Hydroxychloroquin (Plaquenil) vyléčí koronavirus a je ho možno používat i preventivně. Během sedmi dnů na to vyšel zákaz prodeje tohoto léku a ti lékaři, kteří by ho svým pacientům zkoušeli předepsat, byli postižitelní tvrdými sankcemi. Lékárny pak byly doslova zaplaveny telefonáty lékařů, kteří zoufale zkoušeli sehnat nějaký HCQ aspoň pro sebe a pro své rodiny.

Lékárnice sama zkoušela lék sehnat pro svoji potřebu a z výzkumu přes internet zjistila, že tento zákaz je uplatňován globálně!

Hned na začátku, ještě než vypukla „epidemie,“ lékárnice sledovala na internetu novinky ve zdravotním oboru a s hrůzou zjistila, že již tehdy existovaly zákazy a příkazy pro jednotlivé státy, které se týkaly epidemického výskytu koronaviru. Už tehdy – to bylo přece jenom příliš brzy, ještě se nic nedělo! Ale ti tam nahoře, WHO a CDC, ti dobře věděli, co se dít bude!

Dvě velké firmy zavřely ještě žádná epidemie nebyla vyhlášena – jak to?

Každý zdravotní pracovník ví už ze školy, že počet zasažených chřipkou v Americe se každoročně pohybuje kolem 36,000 případů. Proto bylo šokující, když během chřipkové sezony v roce 2018-19 to najednou bylo 80,000 případu. Do lékárny přicházeli lidé, kteří kašlali 2 měsíce a déle a byli opravdu velmi nemocní. Přesto, nikdo nepanikařil, nikdo nestrašil s rouškami a s karanténou a dokonce se o tom ani nemluvilo v mediích. Jak to?

Až teprve později se vytasili s tím, že to bylo kvůli očkování proti chřipce, který v sobě nemělo přesně ten druh virů (nebo čehokoliv), které byly pro současný druh chřipky potřeba. CDC (Centrum na ochranu proti nemocem) radilo, aby se lidé nechali očkovat podruhé a mnozí opravdu uposlechli. Byli překvapeni, když zároveň s očkováním dostávali dárkové poukázky, zdarma potraviny a jiné pozornosti – všecko za tím účelem, aby se nechali znovu očkovat.

Ve skutečnosti, když president Trump nenosí roušku a když ji i Fauci má pouze tehdy, když je na něho namířena kamera, to by nám všem mělo cosi říct. Už z toho bychom měli pochopit, že o nic nejde, že to všecko je pouze médii nafouknutá nepravda a naši manipulátoři tam kdesi nahoře se určitě mohou uchechtat, když sledují, jak jsme všichni poslušní, zavíráme se doma, máme hrůzu ze styku s druhými, širokým kruhem obcházíme ty, se kterými se máme setkat na chodníku a roušky se staly součástí našich životů. Z toho je vidět pouze jedno: jak snadné je nás oklamat; jak moc jsme hloupí.

„Jestliže je Covid ze 100% vyléčitelný, jak je dnes známo, tak na co pak potřebujeme očkování? Na nic! Tam venku stejně žádná chřipka není,“ říká lékárnice.

A také testování na Covid – „nenechte se testovat, nenechte se očkovat a držte se co nejdál od všeho tohoto,“ radí. „Ty testy na Covid – jestliže budete otestováni jako pozitivní, jakože virus máte, pak mají právo přijít k vám do domu a odstranit vás od rodiny, převézt vás do karantény a kdoví jestli se kdy vrátíte zpátky domů. Lituji každého, kdo musí v této době do nemocnice,“ říká dále, „protože jestliže má kdo nějakou jinou, přídavnou nemoc, tak z té nemocnice živý nevyjde. Mnoho lidí skončí na ventilátoru a ten jim doslova rozbije plíce.“

Stejně tak systém na sledování nemoci, „tracking and tracing,“ je navržen k tomu účelu, aby bylo možno kohokoliv naprosto bezdůvodně označit jako infikovaného a zavřít ho do karantény, neboli do vězení. Mohou to být lidé předem vybraní, nepohodlní pro současný režim, které je nutno odstranit z cesty.

Všude v Americe jsou teď najímáni pracovníci na sledování populace a když se podíváte na podmínky jejich zaměstnání, tak musí splňovat určitý předepsaný plán co do množství označených a karanténovaných případů. Každý takový pracovník je povinen – nakonec, je za to dobře place – spojit se s lidmi podle seznamu, který obdrží a získat co nejvíc informací o nich samotných, o jejich životě a o jejich kontaktech. Na bázi těchto údajů jsou pak lidé vybíráni na testování, za účelem karantény, smrtonosné léčby a následovného odstranění.

Každý takový pracovník, který by věděl o co jde a nechtěl by označenou osobu poslat do karantény/vězení, tak tohoto člověka nemůže nijak varovat, protože nejen že v tomto pracovním oboru existují dohližitelé i nad dohližiteli samotnými, ale veškeré telefonní hovory všech zúčastněných jsou přísně sledovány. Také se zde jedná o to, kolik takových pracovníků bude zkoušet někoho varovat a ohrozit tím svoji vlastní, dobře placenou pozici, na kterou nemusel vůbec studovat a nemusí mít žádné znalosti.

„Ale lidé jsou zvláštní, nic z toho nechápou a ani chápat nechtějí,“ stěžuje si lékárnice. Jak to, že při protestech BLM a Antify k žádnému přenosu nemoci nedojde a při jakýchkoliv jiných protestech jsou všichni ohroženi? Jak to, že nakupovat ve Walmart a Target obchodech dělá člověka imunního proti chřipce, ale když by někdo šel do menšího obchodu, nebo k holiči, či do restaurace, tak je nesmírně ohrožen? To je zjevné, je to snaha vyřídit ty menší podnikatele a nechat pouze ty velké řetězce a nadnárodní firmy.

 

Sledování instalováno na telefon

Už to, že sledování člověka a těch, se kterými se v běžném životě setkává bylo potichoučku nainstalováno na Smartphone mobily, je k zamyšlení. Prý má být uvedeno v činnost teprve za čas, ale už teď tam sedí a čeká, až ho bude zapotřebí. Tento přídavný program má být údajně použit na dobrovolné bázi, ale to je pouhá pohádka pro ty důvěřivé. Ve skutečnosti, kdesi hluboko v útrobách těchto přídavků je možno najít funkci „vystavení nákaze,“ které hlásí na patřičná místa když se člověk setká s někým, kdo je „nakažen.“ Takový člověk, včetně všech jeho příbuzných a známých může pak být převezen do izolace a testován, i proti své vůli.

Toto zařízení není možno vypnout. Na internetu se vyskytují návody jak na to, ale když je zkusíte, neuspějete.

Uvědomte si, toto všecko je nesmírně pochybné. Jestliže Covid virus nebyl ještě nikým izolován, neví se, co je to zač a ani není jisté, jestli virus koronavirovou chřipku skutečně způsobuje, testy, používané na jeho zjištění nejsou vhodné pro infekční nemoci a mají v sobě 80% chybu, jak je možné pouhým telefonem určit že někdo má chřipku nebo ne? To je přece nesmysl. Ani kdyby na ten telefon zakašlal, tak to zařízení nemůže poznat, je-li je nakažen nebo ne, leda podle zvuku.

Anebo snad ti infikovaní nějak bzučí, či vydávají jiné zvuky, které může telefon rozeznat? Chápejte prosím nesmyslnost něčeho takového a pak musíte nutně dojít k názoru, že tady se jedná o něco úplně jiného, že je to nějaký úplně jiný špehovací systém, který sleduje zcela něco jiného, než co je nám říkáno. Pochopíte, že podstatu tohoto špiclování neznáme, nevíme ani kam je co hlášeno a už vůbec nevíme co je za tím a co my sami tím, že toto podporujeme, způsobujeme do budoucna.

Podle mého názoru by měli lidé všecky Smartphone mobily zavřít doma do zásuvky a SIM kartu předělat do základního přístroje, který nemá žádné z těch moderních vymožeností.

V některých zemích už bylo toto přídavné zařízení na telefonu vyzkoušeno a bylo zjištěno, že není ani v nejmenším chráněno soukromí majitele telefonu, ale že všecky jeho hovory a i ne-hovory jsou přenášeny kamsi do neznáma a zkoumány. Co myslím „ne-hovory?“ Takový telefon má schopnost odposlouchávat a nahrávat všecko, co se v jeho blízkosti děje a mluví, i když je vypnutý. To je asi to skutečné „sledování nakažených,“ podle kterého jsou pak vybíráni ti, kteří by se nemuseli Novému světovému řádu (NWO) do budoucna hodit. A pak jsou odstraněni.

 

Covid už dávno zemřel, ale media ho nutí denně vstávat z mrtvých

Covid chřipka už dávno neexistuje, jak říká Dr. Jess Jones, ale media ho denně vytahují na obdiv, předkládají nám k uvěření jeho nejnovější triky a neustále nás proti němu varují. Zde se ale nejedná o chřipku samotnou; to, co media hlásí jsou výsledky testů. A samozřejmě, čím víc se testuje, tím víc je „infikovaných.“

A nejen testy, ale i sledování pomocí telefonů údajně označí za infikovaného každého, s kým se majitel telefonu, který byl jednou otestován jako „pozitivní,“ setká.

Dále k celkovému počtu „nemocných“ přispívají nemocnice samotné, které testují na Covid každého, koho přijímají, ať už je to autonehoda, nebo zlomená noha, či cokoliv jiného. A samozřejmě, čím více testů, tím více pozitivních případů. Když nemocnice dostávají příplatky za každého Covid pacienta, to by v tom byl čert, aby neměl koronu každý, kdo se ochomýtne kolem.

Bývalý člen amerického Kongresu Ron Paul, který je také lékař a údajně přivedl na svět stovky dětí dokonce zjistil, že pacienti (a i běžní lidé) ani testováni být nemusí. Stačí podezření, že „pravděpodobně“ mají tuto chřipku a už jsou na seznamu postižených.

Že je to celé podvod ukazuje i počet úmrtí, který neustále klesá. To dokazuje, že buď žádná chřipka neexistuje, anebo jsme proti ní už všichni odolní. Nesmíme zapomenout, že trvání každé chřipky v historii (a chřipky typu korona mají 17-letou historii) je asi 4-6 týdnů. Během té doby získáme stykem s jejími bacily všichni imunitu a chřipka zanikne sama od sebe.

To, že media na nás stále vytahují maňáska jménem „Korona,“ svědčí jen o tom, že nás nadále chtějí udržovat ve strachu a tím i v podřízenosti. I karanténa z donucení, která ničemu nezabránila, ale zato nesmírně uškodila, je stále v některých místech udržována, i když je to ničím nepodložený zločin proti lidské společnosti, jehož iniciátoři by měli být postaveni před soud a úměrně škodám, které tímto napáchali, potrestáni.

Podívejte, Švédsko si vede dobře a žádné karantény a rouškování neměli. Tak o čem je tady řeč?
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!