Co nového a „dobrého“ nám přináší panika kolem Koronaviru?

lekaniceVíte kolik je na světě lékařů a lékárníků? Snad desetitisíce; snad statisíce. A kolik z nich nás informuje o skutečném stavu dnešní paniky? Možná deset? Nebo dvacet? No – prostě není jich moc na ten celkový počet informovaných a studovaných lidí, kteří určitě dobře vědí, o co tady doopravdy jde. Obzvláště lékárníci, ti mají ještě větší znalosti než lékaři. Lékaři jsou dnes kvůli specializaci sníženi na pouhé úředníky: podle pacientových příznaků si vyhledají v lékařské kuchařské knize patřičné testy, předepíšou určité léky – vždycky něco předepíšou, aby ne, vždyť je to nic nestojí – a spoléhají na to, že příroda zabere a každý se vyléčí sám.

Lékárníci mají mít v mnohém širší znalosti než lékaři. Nejenže musí znát veškeré základy lékařské vědy, ale ještě k tomu chemii, biologii a mnoho jiného, co s léčbou nemocí souvisí. Přesto, žádný z nich nemluví proti nesmyslům, které na nás byly v souvislosti s koronou natlačeny. Až nedávno, jedna lékárnice konečně promluvila. Sice neuvádí své jméno, čemuž se nemůžeme divit, ale informuje o tom, co je nového ve zdravotnictví v Americe.

Možná si budete myslet, že to je v Americe a ne u nás – ale pak si uvědomte, že jsme ve všem pouze pár týdnů, nejvíc pár měsíců za Amerikou a že to, co se na nás ze všech stran hrne je globální, tedy celosvětové.

Lékárnice (na obrázku) říká, že v současné době vyšly nové předpisy na změnu funkce lékárníků. Tito byli postaveni na stejnou úroveň s lékaři, ovšem v omezeném slova smyslu a sice mohou bez receptu a bez předešlé lékařské prohlídky předepisovat léky na určité vybrané nemoci. To proto, údajně, aby byla z lékařů sejmuta zátěž těchto případů, kterých se očekává velké množství. Takže lékárníci teď mohou léčit následující nemoci:

 1. Výskyt vší;
 2. Kožní nemoci;
 3. Streptokoková onemocnění, chřipky a i Covid-19 chřipku.

Proč vši, když ty dnes má málokdo a stejně tak kožní nemoci? Je zřejmé, že je očekáváno, že těchto problémů přibude značné množství, když kvůli neutěšeným životním podmínkám budou lidé žít naměstnáni jeden na druhého v nějakých doupatech, ve špíně, v bídě a v nedostatku.

Toto je plánováno pro lidskou společnost. Až budou všichni ti, kteří kvůli nucené karanténě a ztrátě příjmu pozbudou střechu nad hlavou vyhnáni na ulici, pak je očekáváno, že se lidstvo začne shlukovat do skupin, budou žít namačkáni jeden na druhém v podřadných bytech, nebudou peníze na nic, snad ani na nejnutnější obživu. Ano, to je pro nás plánováno.

Lékárnice dále vypráví o tom, jak se president Trump veřejně zmínil, že Hydroxychloroquin (Plaquenil) vyléčí koronavirus a je ho možno používat i preventivně. Během sedmi dnů na to vyšel zákaz prodeje tohoto léku a ti lékaři, kteří by ho svým pacientům zkoušeli předepsat, byli postižitelní tvrdými sankcemi. Lékárny pak byly doslova zaplaveny telefonáty lékařů, kteří zoufale zkoušeli sehnat nějaký HCQ aspoň pro sebe a pro své rodiny.

Lékárnice sama zkoušela lék sehnat pro svoji potřebu a z výzkumu přes internet zjistila, že tento zákaz je uplatňován globálně!

Hned na začátku, ještě než vypukla „epidemie,“ lékárnice sledovala na internetu novinky ve zdravotním oboru a s hrůzou zjistila, že již tehdy existovaly zákazy a příkazy pro jednotlivé státy, které se týkaly epidemického výskytu koronaviru. Už tehdy – to bylo přece jenom příliš brzy, ještě se nic nedělo! Ale ti tam nahoře, WHO a CDC, ti dobře věděli, co se dít bude!

Dvě velké firmy zavřely ještě žádná epidemie nebyla vyhlášena – jak to?

Každý zdravotní pracovník ví už ze školy, že počet zasažených chřipkou v Americe se každoročně pohybuje kolem 36,000 případů. Proto bylo šokující, když během chřipkové sezony v roce 2018-19 to najednou bylo 80,000 případu. Do lékárny přicházeli lidé, kteří kašlali 2 měsíce a déle a byli opravdu velmi nemocní. Přesto, nikdo nepanikařil, nikdo nestrašil s rouškami a s karanténou a dokonce se o tom ani nemluvilo v mediích. Jak to?

Až teprve později se vytasili s tím, že to bylo kvůli očkování proti chřipce, který v sobě nemělo přesně ten druh virů (nebo čehokoliv), které byly pro současný druh chřipky potřeba. CDC (Centrum na ochranu proti nemocem) radilo, aby se lidé nechali očkovat podruhé a mnozí opravdu uposlechli. Byli překvapeni, když zároveň s očkováním dostávali dárkové poukázky, zdarma potraviny a jiné pozornosti – všecko za tím účelem, aby se nechali znovu očkovat.

Ve skutečnosti, když president Trump nenosí roušku a když ji i Fauci má pouze tehdy, když je na něho namířena kamera, to by nám všem mělo cosi říct. Už z toho bychom měli pochopit, že o nic nejde, že to všecko je pouze médii nafouknutá nepravda a naši manipulátoři tam kdesi nahoře se určitě mohou uchechtat, když sledují, jak jsme všichni poslušní, zavíráme se doma, máme hrůzu ze styku s druhými, širokým kruhem obcházíme ty, se kterými se máme setkat na chodníku a roušky se staly součástí našich životů. Z toho je vidět pouze jedno: jak snadné je nás oklamat; jak moc jsme hloupí.

„Jestliže je Covid ze 100% vyléčitelný, jak je dnes známo, tak na co pak potřebujeme očkování? Na nic! Tam venku stejně žádná chřipka není,“ říká lékárnice.

A také testování na Covid – „nenechte se testovat, nenechte se očkovat a držte se co nejdál od všeho tohoto,“ radí. „Ty testy na Covid – jestliže budete otestováni jako pozitivní, jakože virus máte, pak mají právo přijít k vám do domu a odstranit vás od rodiny, převézt vás do karantény a kdoví jestli se kdy vrátíte zpátky domů. Lituji každého, kdo musí v této době do nemocnice,“ říká dále, „protože jestliže má kdo nějakou jinou, přídavnou nemoc, tak z té nemocnice živý nevyjde. Mnoho lidí skončí na ventilátoru a ten jim doslova rozbije plíce.“

Stejně tak systém na sledování nemoci, „tracking and tracing,“ je navržen k tomu účelu, aby bylo možno kohokoliv naprosto bezdůvodně označit jako infikovaného a zavřít ho do karantény, neboli do vězení. Mohou to být lidé předem vybraní, nepohodlní pro současný režim, které je nutno odstranit z cesty.

Všude v Americe jsou teď najímáni pracovníci na sledování populace a když se podíváte na podmínky jejich zaměstnání, tak musí splňovat určitý předepsaný plán co do množství označených a karanténovaných případů. Každý takový pracovník je povinen – nakonec, je za to dobře place – spojit se s lidmi podle seznamu, který obdrží a získat co nejvíc informací o nich samotných, o jejich životě a o jejich kontaktech. Na bázi těchto údajů jsou pak lidé vybíráni na testování, za účelem karantény, smrtonosné léčby a následovného odstranění.

Každý takový pracovník, který by věděl o co jde a nechtěl by označenou osobu poslat do karantény/vězení, tak tohoto člověka nemůže nijak varovat, protože nejen že v tomto pracovním oboru existují dohližitelé i nad dohližiteli samotnými, ale veškeré telefonní hovory všech zúčastněných jsou přísně sledovány. Také se zde jedná o to, kolik takových pracovníků bude zkoušet někoho varovat a ohrozit tím svoji vlastní, dobře placenou pozici, na kterou nemusel vůbec studovat a nemusí mít žádné znalosti.

„Ale lidé jsou zvláštní, nic z toho nechápou a ani chápat nechtějí,“ stěžuje si lékárnice. Jak to, že při protestech BLM a Antify k žádnému přenosu nemoci nedojde a při jakýchkoliv jiných protestech jsou všichni ohroženi? Jak to, že nakupovat ve Walmart a Target obchodech dělá člověka imunního proti chřipce, ale když by někdo šel do menšího obchodu, nebo k holiči, či do restaurace, tak je nesmírně ohrožen? To je zjevné, je to snaha vyřídit ty menší podnikatele a nechat pouze ty velké řetězce a nadnárodní firmy.

 

Sledování instalováno na telefon

Už to, že sledování člověka a těch, se kterými se v běžném životě setkává bylo potichoučku nainstalováno na Smartphone mobily, je k zamyšlení. Prý má být uvedeno v činnost teprve za čas, ale už teď tam sedí a čeká, až ho bude zapotřebí. Tento přídavný program má být údajně použit na dobrovolné bázi, ale to je pouhá pohádka pro ty důvěřivé. Ve skutečnosti, kdesi hluboko v útrobách těchto přídavků je možno najít funkci „vystavení nákaze,“ které hlásí na patřičná místa když se člověk setká s někým, kdo je „nakažen.“ Takový člověk, včetně všech jeho příbuzných a známých může pak být převezen do izolace a testován, i proti své vůli.

Toto zařízení není možno vypnout. Na internetu se vyskytují návody jak na to, ale když je zkusíte, neuspějete.

Uvědomte si, toto všecko je nesmírně pochybné. Jestliže Covid virus nebyl ještě nikým izolován, neví se, co je to zač a ani není jisté, jestli virus koronavirovou chřipku skutečně způsobuje, testy, používané na jeho zjištění nejsou vhodné pro infekční nemoci a mají v sobě 80% chybu, jak je možné pouhým telefonem určit že někdo má chřipku nebo ne? To je přece nesmysl. Ani kdyby na ten telefon zakašlal, tak to zařízení nemůže poznat, je-li je nakažen nebo ne, leda podle zvuku.

Anebo snad ti infikovaní nějak bzučí, či vydávají jiné zvuky, které může telefon rozeznat? Chápejte prosím nesmyslnost něčeho takového a pak musíte nutně dojít k názoru, že tady se jedná o něco úplně jiného, že je to nějaký úplně jiný špehovací systém, který sleduje zcela něco jiného, než co je nám říkáno. Pochopíte, že podstatu tohoto špiclování neznáme, nevíme ani kam je co hlášeno a už vůbec nevíme co je za tím a co my sami tím, že toto podporujeme, způsobujeme do budoucna.

Podle mého názoru by měli lidé všecky Smartphone mobily zavřít doma do zásuvky a SIM kartu předělat do základního přístroje, který nemá žádné z těch moderních vymožeností.

V některých zemích už bylo toto přídavné zařízení na telefonu vyzkoušeno a bylo zjištěno, že není ani v nejmenším chráněno soukromí majitele telefonu, ale že všecky jeho hovory a i ne-hovory jsou přenášeny kamsi do neznáma a zkoumány. Co myslím „ne-hovory?“ Takový telefon má schopnost odposlouchávat a nahrávat všecko, co se v jeho blízkosti děje a mluví, i když je vypnutý. To je asi to skutečné „sledování nakažených,“ podle kterého jsou pak vybíráni ti, kteří by se nemuseli Novému světovému řádu (NWO) do budoucna hodit. A pak jsou odstraněni.

 

Covid už dávno zemřel, ale media ho nutí denně vstávat z mrtvých

Covid chřipka už dávno neexistuje, jak říká Dr. Jess Jones, ale media ho denně vytahují na obdiv, předkládají nám k uvěření jeho nejnovější triky a neustále nás proti němu varují. Zde se ale nejedná o chřipku samotnou; to, co media hlásí jsou výsledky testů. A samozřejmě, čím víc se testuje, tím víc je „infikovaných.“

A nejen testy, ale i sledování pomocí telefonů údajně označí za infikovaného každého, s kým se majitel telefonu, který byl jednou otestován jako „pozitivní,“ setká.

Dále k celkovému počtu „nemocných“ přispívají nemocnice samotné, které testují na Covid každého, koho přijímají, ať už je to autonehoda, nebo zlomená noha, či cokoliv jiného. A samozřejmě, čím více testů, tím více pozitivních případů. Když nemocnice dostávají příplatky za každého Covid pacienta, to by v tom byl čert, aby neměl koronu každý, kdo se ochomýtne kolem.

Bývalý člen amerického Kongresu Ron Paul, který je také lékař a údajně přivedl na svět stovky dětí dokonce zjistil, že pacienti (a i běžní lidé) ani testováni být nemusí. Stačí podezření, že „pravděpodobně“ mají tuto chřipku a už jsou na seznamu postižených.

Že je to celé podvod ukazuje i počet úmrtí, který neustále klesá. To dokazuje, že buď žádná chřipka neexistuje, anebo jsme proti ní už všichni odolní. Nesmíme zapomenout, že trvání každé chřipky v historii (a chřipky typu korona mají 17-letou historii) je asi 4-6 týdnů. Během té doby získáme stykem s jejími bacily všichni imunitu a chřipka zanikne sama od sebe.

To, že media na nás stále vytahují maňáska jménem „Korona,“ svědčí jen o tom, že nás nadále chtějí udržovat ve strachu a tím i v podřízenosti. I karanténa z donucení, která ničemu nezabránila, ale zato nesmírně uškodila, je stále v některých místech udržována, i když je to ničím nepodložený zločin proti lidské společnosti, jehož iniciátoři by měli být postaveni před soud a úměrně škodám, které tímto napáchali, potrestáni.

Podívejte, Švédsko si vede dobře a žádné karantény a rouškování neměli. Tak o čem je tady řeč?
20 Komentářů k Co nového a „dobrého“ nám přináší panika kolem Koronaviru?

 1. Maroš napsal:

  Výborný článok! Lenže čo tými ovcami?
  Spoločnosť JE rozdelená na starých a mladých, na ovčanov a prebudených, na aktívnych a pasívnych, na orúškovaných a neorúškovaných = na vystrašených a nebojácnych, na odporcov a tých stále v komfortnej zóne názoru hlavného prúdu. A samozrejme na zločincov a ich lokajov a ich obete. Tak ako kovid fašizmus rozdeľuje ľudí - onedlho ich bude rozdeľovať v zmysle ZA 5G /resp. pasívnych/ a PROTI 5G. Bez sietí 5G totiž nemožno zaviesť totálnu kontrolu a kontrolu umelou inteligenciou, bez sietí 5G nemožno spustiť EMG genocídu!

  Doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.
  "Milimetrové vlny 5G sietí sú rovnaké ako v nebezpečnom kozmickom žiarení"
  https://zemavek.sk/milimetrove-vlny-5g-sieti-su-rovnake-ako-v-nebezpecnom-kozmickom-ziareni/

  • v ci prospech to je? napsal:

   a presne o to niekomu ide. rozbit komplet socialne vztahy. nielen vramci rodiny kde sa navzajom pohadaju z dovodu rozdielnych nazorov teda aj koli uplnej blbosti.
   a za toto vsetko mozeme dakovat internetu a aj takymto clankom (nenarazam teraz na jeho obsah ale podstatu ze jeden tomu uveri a druhy nie bez ohladu na pravdivost) a hlavne socialnym sietam!
   celkove internet a samozrejme socialne siete su zbran!!!
   lahko ovplivnuju nazory ludi a toto niekto chce. ludia (ako napr. rodiny pri nedelnom obede) sa uz nestretavaju ako volakedy ked si sli sadnut len za ucelom porozpravania a zabavit sa. uz ani rodinne oslavy a stretnutia prakticky neexistuju a tieto korona opatrenia to len posilnili, tento socialny distanc. ludia komunikuju cez socialne siete a ani nevnimaju ze im podprahovo niekto nanucuje nazori a myslienky.

   napr. 5g proti ktoremu teraz nastala taka kampan.
   v prvom rade chcem poznamenat ze osobne by mi nechybalo ani 1g, nieto este 5g. hlavne a jedine plus mobilnej technologie je ze ked ma clovek problem alebo je svedkom dakej nehody, urazu,... moze zavolat pohotovo pomoc! ale ludia uz zabudli na tuto funkciu a radsej budu fotit a natacat videa ako niekto umiera nez aby zavolali zachranku!!! ano aj za toto mozu socialne siete a strata socialnych vztahov. osobne to nema komu povedat tak postne video a caka na kopu like-ov od falosnych priatelov.

   teda ja v 5g nevidim ziaden prinos, ale sa pytam preco doteraz nikto neprotestoval proti 3g a 4g? preco zrazu len proti 5g pricom to bude vyuzivat primarne doteraz pouzivane stanice a teda aj tie iste frekvencie len sa nahusti mnozstvo dat. nove spominane frekvencie nad 30ghz sa zatial nebudu pouzivat kedze este nebol ani vyhlaseny tender nane a vacsina sa dokonca uz pouziva niekolko desatroci (aj ta diskutovana 60ghz). preco sa neprotestuje len proti tymto frekvenciam? preco proti celej 5g technologii? zeby koli huawei? neviem ci si este niekto spomina ako to cele s 5g zacalo. najprv zacalo usa kricat nech eu odmietne 5g technologiu ktoru mala dodat cinska firma z dovodu ze mozu odpocuvat komunikaciu (realne bol ale asi dovod ten ze usa nemoze odpocuvat komunikaciu). a nasledne ked zacalo korona sialenstvo uz boli ticho ale zacali sa cez socialne siete sirit fami ze 5g sposobuje ci dokonca aktivuje koronu... ale zabudli akosi poznamenat ze frekvencne sa zatial nic nezmenilo dokonca ani v cine odkial prisla ta technologia!
   hlavna nosna frekvencia 5g je praveze nizka 700mhz ktora ma velky dosat a tv vysielace prazili v tomto pasme aj 100kw vykon dlhe desatrocia a toto nikomu nevadilo ale teraz hej. to iste aj teraz v prahe spustili prvy 5g vysielac ale na frekvenciach ktore sa pouzivaju uz minimalne 20rokov a z znicoho nic zacali mat ludia zdravotne problemi (evidentne psychologicky blok vdaka anti 5g kampani cez internet a socialne siete!).
   nechcem tvrdit ze elektromagneticke ziarenie je neskodne. urcite je skodlive minimalne z dlhodobeho hladiska.
   ale preco zrovna len to 5g?
   a co take satelity, ktore palia na zem rozne frekvencne pasma od 1ghz do 40ghz a proti nim sa len tak lahko clovek neschova na rozdiel ako pred pozemnym vysielacom. co potom muskov starlink? nikomu nevadi ze nad nasimi hlavami lieta neskutocne mnozstvo satelitov z neznamou technologiou a vyuzitim?
   a co take wifi ktore sa tiez pouziva uz niekolko desatroci a nikomu nevadi, pricom je verejne zname ze to iste frekvencne pasmo sa pouziva na zohrievanie-rozkmitanie molekul. a tych zariadeni je na moj vkus uz extremne vela. v kazdej bezdrotovej hovadine. ale nikto nebude proti wifi protestovat. preco? zjavne to nieje cinska technologia...

 2. Jane K. napsal:

  Anno, já si tyto věci nevymýšlím, já pouze o nich informuji. Všude jsou odkazy na zdroje, takže pokud máte problém s jejich pravdivostí, stěžujte si přímo tam. Je vidět, že jste nečetla moje starší články, jinak byste věděla, že chřipky typu SARS, což je i Covid, máme každoročně už nějakých 17 let. Letos byly celkem 3 druhy chřipek, chřipka A, B a Covid byla ta poslední. Svůj vrchol měla v květnu t.r. a protože každá chřipka má trvání 4-6 týdnů, i tato je už dávno pryč. Ten Covid, se kterým jsme nadále strašeni je čistě mediální a politická záležitost na naše ovládání a se skutečnou chřipkou nemá nic společného. Uznávám, že je nezvykle mnoho nemocných, asi opravdu Covidem, ale ten výskyt je pouze tam, kde jsou lidé testováni. Kde netestují, Covid není. Což ukazuje pouze na jedno, že ta vatová tyčinka, kterou člověkovi při testování strčí nosem málem až do mozku, je infikována. A ještě ke všemu testováním sbírají DNA vzorky, což určitě není na nějaké chvályhodné a lidumilné účely.
  Je pěkné, že chcete bojovat proti neomarxismu, ale napřed byste si měla sehnat správné informace, ne ty z televize, abyste neplýtvala snahou na špatných místech a netloukla do těch, kteří Vám zkoušejí pomoci.

  • v ci prospech to je? napsal:

   ako sa hovori, reklama predava. a s koronou je to tak isto.
   aj nepodarok ked ma dobru reklamu vyprodukuje zisk.

   ci bol kovid umeli alebo nie zistime az casom. takisto aj ucel tejto "reklamnej" kampane.

   eu sa mozno "len" chopila prilezitosti ako ukradnut stovky miliard € od ludi platiacich dane ale aj ako clenske staty zadlzit a upisat sa jej na extremne dlhu dobu.
   o ziskoch farmamafie ani nehovorim aj cez povinnost ockovania. ovladanie a sledovanie ludi asi tiez. zjednotit eu do jedneho mega statu tiez. urcite vtom bude aj migrantska otazka...
   vyzera ze tam je viacej ucelov ktore su vzajomne prepojene cez malu skupinku zbohatlikov ale nasi zvoleni pani sa chcu tiez na tom prizivit :(
   a v celosvetovom ponimani je to urcite na dlhsie pisanie ale pointa je ta ista obrat co najviac ludi o co najviac penazi v prospech par vyvolenych.

   sam som zvedavi ako to cele dopadne ale mozno sa toho rozuzlenia ani nedozijeme.

  • Maroš napsal:

   Krováci majú len ústnu asociovanú informačnú sústavu - v dospelosti sú to "neakreditovaní" docenti prírodných vied. Preto im teraz negri z JAR potrebujú rozbiť informačnú sústavu svojím debilizačným školstvom. U nás - vďaka Gutembergovmu vynálezu tlače sme začali ukladať "svoje múdrosti" do kníh - hoci sme nevedeli čítať ani písať /hoci predtým v Ruskom svete bol každý gramotný - viď rozvrat ostrova Arkona križiackou výpravou /nebola len jedna/.
   Dnes spoliehame, že však čo budeme potrebovať - nájdeme si to šúchaním "múdreho" mobilu. Ako hovorí Pjakin - vzdelanie už nie je výsada - stalo sa službou - s otáznou kvalitou. Otázka - aké vzdelanie? Tých VŠ rýchlokvasených debilov? Ide o to, že rozbíjaním rodiny sa už vnuk nerozpráva o tých veciach, ktoré by mal od skúseného muža vedieť. Lebo keď niečo kedysi povedal dedo - bolo to výnimočné, a teda asociované a vnuk si to pamätal do konca svojho života. A tí zmrdi idú presne po tomto - po odovzdávaní si vedomostí z generácie na generáciu. Od sústredenia sa na vedomosť nás odpútavajú zábavou. Kto ovláda svetový šoubiz - ten bude ovládať aj technológiu 5G. A presne o to ide. O nadvládu Vyvolených.
   https://www.youtube.com/watch?v=1YVOsJNo3K4

   • v ci prospech to je? napsal:

    tak, tak. pravdu vravis. nie nadarmo v dobe "dalekej" nad osudom dedin rozhodovali starsinovia co boli najmudrejsi a najskusenejsi.
    nie ako teraz ked o osude celeho statu rozhoduju milionari co si urobia peknu kampan a spravia vsetko preto aby sa tam dostali.

    pri mladych uz chyba ucta k starsim resp. celkove autoritam. o slusnosti ani nehovorim! toto uz neexistuje lebo ich vychovavaju v duchu priebojnejsi prezije co je nezmysel tejto chorej doby. prezije mudrejsi a sikovnejsi ale nie na ukor druhych!
    kazdy sa stara len o seba a nebere ohlad na druhych. bohuzial aj toto im natlacili do hlavy v skolach a teraz to podporuju cez internet.
    vsetci sa zrazu ohanaju ze maju prava ale nikto nema ziadne povinnosti a uz vobec ich nezaujima ze mat prava neznamena poslapavat prava druhych ktory maju tiez svoje prava. kazdy vidi len seba a ine ho nezaujima.
    sebeckost a arogancia je heslo tejto doby. ludskost sa stratila prevlada bezohladnost a egoizmus.

    • Maroš napsal:

     Aforizmus: "Rodina je jediné spoločenstvo, ktoré dokáže prekonať ZVÔĽU mocných!" - o tom je deštrukcia rodiny. Začalo to marxizmom-feminizmom - oddelením ženy od muža "emancipáciou". Pokračuje to rodovou "rovnosťou" - equality.

     Odbočím - existuje tzv. organické členenie teamu - povedzme iniciátori, inovátori, koordinátori, organizátori projektu, ochrancovia projektu, skeptici - oponenti, realizátori. A ešte sa nájde pár funkcií - niektoré môžu byť kumulované / Iniciátor plus organizátor napr./ Toto sa určite tradične premietalo aj do rodín, avšak zároveň - kvôli osvedčenej stabilite - organizácia bola podriadená tradičnej hierarchii - z čoho mohli vyplynúť tzv. generačné nezhody.

     Sionisti urobili to, že rozvrátili tak team rodiny ako aj hierarchiu. Ak základom stability rodiny bola hlavne hierarchia - rozbili ju "emancipáciou zarábania "svojich" peňazí" - z čoho sa potom vyvinul ten egoizmus a arogancia. Arogancia je základným znakom blbosti - nedostatok rešpektu je prekážkou získania dôležitých informácií. Jednotlivec sa začal odpájať od kolektívneho vedomia a egregora predkov. No a "Koreňom zla je nevedomosť" - Budha. No a to, že vnuk už nerobí na svojho deda - ktorý robil kedysi na svojho syna a vnuka - ale robí na nejakých dôchodcov, ktorí - kvôli plánovanej sociálnej autogenocíde každej novej generácie - nevedia presvedčiť infantilných mladých, aby prestali myslieť na seba a svoje veľké hračky, a mysleli práve na tie svoje budúce deti - pretože o 2 generácie ani na nich nebude mať kto robiť - ale oni už nepôjdu do dôchodku - ale rovno do BRAKU! Len príklad - cigarety, zábava, auto a iné "potrebnosti" - to sú náklady na výchovu min. 2 detí. Lenže potom čo s tým, keď ich výchovu ku skromnosti vám rozbijú v škole ich rovesnícke "autority" - posmievači?! A TV "celebrity" s ich "životným" štýlom. A novinári. Aj budúci životní partneri s trendovými "potrebami". "No money - no love!" / - Lówe/. Ten egoizmus v komfortnej zóne je už neskutočný. To je ten novodobý MOR - v ktorom ľudia - nie kvôli sebazáchove - ale kvôli chamtivosti - prestávajú myslieť, prestávajú myslieť na iných, prestávajú byť ľuďmi.

 3. Eschatolog napsal:

  dobré na tom je, že bílé pláště, ke kterým vzhlíží českomoravský gojský prolétariát co by k bohům , se projevily statisticky drtivě jako hlupáci a nedouci, zoufalství na desátou - raději ať kandidují do padlamentu :-) tam je pro tyhle bioborce prostoru dost

 4. Jozef Tlamka napsal:

  Hypotéza 80r.človeka po prežitej klinickej smrti 3.stupňa....
  "Podstata celého problému je v agregačnej funkčnosti epifýzy v rámci
  celotelového imunitného systému...ide o epifýzny energeticko-hormonálny syndrom... je to parketa pre systémovú kognitívnu biologiu, medicínu a farmakologiu......
  Pozrite si google "jozef tlamka a klinická smrť" a som pripravený na odbornú diskusiu na tému "kognitívny epifýzny apiterapeutický impulz cez aktivované receptory Jacobsonovho orgánu /VNO/ a GPS v mozgu.....Jozef

  • Maroš napsal:

   Pokiaľ viem - všetky orgány ktoré máme - slúžia len jedinému orgánu - mozgu. S týmto by sme mohli začať. Od "hlavonožcov".

   Ten dok som ešte nečekol - ale zaujíma ma to - tiež som bol v roku 2003 na hrane a v extatickom stave. Odvtedy znovu verím Bohu.

  • Maroš napsal:

   Jozef Tlamka - to je ončo? Lebo hľadám tú rozpravu - link pripojiť - skrátiť pátranie - šlo by to? Lebo Moodyho práve nemám chuť čítať.
   https://plus7dni.pluska.sk/veda-a-zdravie/jozef-prezil-klinicku-smrt-vlastny-mozog-ma-snazil-zachranit
   https://www.pravda.sk/trendove-temy/jozef-tlamka/

   Aby bolo jasné - nie som ignorant, ale čas, čas, čas...
   Čiže - poďme na to, ako to funguje - niečo už viem o cranio-sakrálnej terapii.

   • Maroš napsal:

    Jozef Tlamka - poďme na to inak...
    Pes keď chce detekovať - prudko vydýchne - aby sa zbavil koncentrácie pachov, pretože spád koncentrácie - niečo ako rozdiel elektrických potenciálov, ktorý umožňuje tok prúdu - analogicky tok informácie - je základom detekcie. Odbočím - na smrad sa dá "priviknúť" tak, že sa nám fakticky zahltia receptory, ktoré potom neregistrujú zmenu. A práve registrácia zmeny je základom orientácie "po pachu".

    Odbočím - prečo lekári "preberali" ľudí z bezvedomia čpavkom? Jednak prudká zmena, jednak prudká toxicita = preber sa a uteč! ???

    Čiže pokúšam sa to skrátiť - Jacobsonov orgán môže v prípade bezvedomia-kómy mobilizovať podvedomie a to reštartne únikové /zo smrti, nebezpečenstva/ programy pre všetky orgány!

    He! Jozef! Ty si koťuha! Práve nám vysvetľuješ, prečo nám pri podvodných PCR testoch pchajú tie skurvené tyčinky rovno do Jacobsona a prečo má človek pri podpore respirácie napchaté hadičky v nose. Tiež by som si tým vysvetlil - čo urobí s človekom poriadna rana do nosa. Čo ťa nezabije - to ťa posilní - tipujem, že ti cez Jacobsona prešla nádherná vôňa božskej bytosti - ktorá ťa motivovala vrátiť sa späť! Občas mám aj ja takéto vnemy - z ničoho nič krásna vôňa v dome aj keď sú tam pohodené smradľavé gumáky. ??? Toto považuj za rozstrel k debate. He he - o Reptiliánoch. ???
    https://sk.wikipedia.org/wiki/Vomeronaz%C3%A1lny_org%C3%A1n

    P.S. Toto je stále len fáza učenia - nie dohadovania sa o pravde. Môže byť?

  • Maroš napsal:

   Jozefe Tlamko - ešte žiješ?! To mám vykecávať sám so sebou? Dóóbre...

   "Státní vědecké centrum virologie a biotechnologie Vektor při Rospotrebnadzoru vyvinulo vakcínu proti koronaviru, kterou lze kapat do nosu. Oznámil to generální ředitel centra Rinat Maksjutov ve filmu „Nebezpečný virus. Vakcína“ na televizním kanálu Rusko 1 (Rossija 1), píší ruská média.

   „Vakcíny se liší nejen svým funkčním původem, ale také způsobem a schématem imunizace. Například jeden z našich léků se nepodává klasickou nitrosvalovou aplikací, ale intranazálním způsobem, to znamená, že je prostě nakapán do nosu,“ vysvětlil Maksjutov."
   https://cz.sputniknews.com/svet/2020053112009573-v-rusku-vytvorili-vakcinu-proti-koronaviru-s-moznosti-kapat-do-nosu/

   K tomu asi toľko:
   1/ Rusi z pohľadu riadenia - dali vojnovým štváčom jasne najavo - "Neskúšajte na nás žiadne koronakraviny - my sme na biologické zbrane hromadného ničenia PRIPRAVENÍ!

   U nás nikto nebude v prípade skutočného útoku čakať v šóre na lekára - ktorý už môže byť dávno po smrti - aby mu niečo pichol. V priebehu dňa to z uloženiek rozdáme ako cukríky celému národu a pojebte sa Západ!

   2/ Nosná vakcína - antidotum, je vyslovene taktický prostriedok rýchlej reakcie! Bez komerčného cieľa a teda na ochranu národa - nie na produkciu zisku farmakomafie.

   3/ Vakcinácia cez nos je absolútne prirodzená - za bariérou membrán prekrvených slizníc stále striehnu ochranné buňky.

   4/ Navyše - nos s jeho Jakobsnovým orgánom je najefektívnejšie poplašné zariadenie vedúce signály najkratšou cestou do mozgu!

   Takže Rusi opäť potvrdili, že sú si vedomí 200-ročných plánov na ich likvidáciu. Aj podľa rozviedky - "koronakrízu" berú ako previerku svojej bdelosti a pripravenosti a globálny "neutrálny" blafák, po ktorom by mohol prísť ozajstný úder na tých nepripravených - samozrejme len na tých od strednej Európy na východ.

   Osobne si myslím, že tie korona-manévre v Rusku boli účelové - aby si preverili súčinnosti zložiek. Lukašenko v Bielorusku tieto manévre s korona hoaxom samozrejme odignoroval - lebo načo. Zrejme je presvedčený, že keď USA vlezie do zadku - Bielorusov nechajú žiť a ich sa plánovaná genocída nebude týkať. Nuž - "Buď pripravený - vždy pripravený!"

   Slovensko SAMOZREJME ruské vakcíny odmieta - načo nám budú, keď nás Rusi aj tak zmätú z povrchu zemského kvôli US atómovým hlaviciam - že?

 5. Maroš napsal:

  Tlamy - čeknite si "pre mozog a nohy" veľmi vydarenú verziu Ibiza summer mixu 2020 mp3 /na You Tube sú aj kratšie verzie s obrazom/. Osobne som tomuto nikdy nefandil, lebo samé tuc tuc, LGBT hausy, techno, ale dnes - zašitý kvôli búrke v krčme ma zaujala práve táto verzia - servírka si to stiahla v Mp4 z You Tube. Prekrásne motívy, perfektná improvizácia, super aranžmány. Mäkká veľmi rytmická hudba, ktorá sa dá počúvať "bokom" - ale aj rozpeckovať. Kopec perkusií aj džezoviek a vokálov. Odporúčam!
  No a vínečko ku tomu!
  https://ulozto.net/hledej?q=Ibiza+summer+mix+2020+mp3

 6. Maroš napsal:

  "Kvôli pandémii koronavírusu vychádzali rôzne opatrenia a odporúčania a občas boli aj pomerne absurdné. Jedným takým je aj júnové pravidlo z Veľkej Británie, ktoré sa stalo doslova z noci do rána aj hitom sociálnych sietí. Z nových právnych predpisov týkajúcich sa koronavírusu vyplynulo, že je zakázané mať sex vo vlastnom dome s osobou z inej domácnosti. Ak teda žije pár oddelene, mohla mu hroziť mastná pokuta."
  https://noizz.aktuality.sk/zaujimavosti/odporucania-pre-sex-v-case-pandemie/523p9rw?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-azet-new

  To je len ďalšia vrstva totalitného otrokárstva - aj "covid" genocídy. Lebo stále platí, že "Život je choroba roznášaná pohlavným stykom". To sú tie sociálne experimenty - ako budú ľudia reagovať aj na obmedzenia v sexe. A sex je jedna z foriem sociálneho kontaktu - a to dosť podstatná.

 7. Maroš napsal:

  Harvardský a Houstonský projekt
  „V polovici 80. rokov bola do ruštiny preložená kniha britského dôstojníka spravodajskej služby Johna Colemana nazvaná Výbor 300 (The Comitee of 300). Autor približne tridsať rokov skúmal tajné mechanizmy riadenia sveta a prišiel k záveru, že globálne procesy riadi 300 najbohatších rodinných klanov. Tento "Výbor 300" si objednal v 80. rokoch u najväčšej americkej vedecko-výskumnej korporácie vedecko-výskumný prieskum. Na základe získaných výsledkov z tohto prieskumu sa ukázalo, že prírodné zdroje na Zemi sú dosť obmedzené. Pre komfortnú existenciu na Zemi tieto zdroje postačia iba pre jednu miliardu ľudí.
  Vtedy bola vypracovaná teória "zlatej miliardy", ktorá "má právo" v priebehu 100-150 rokov zostať na Zemi. Medzi túto zlatú miliardu patrí obyvateľstvo USA, Kanady, Západnej Európy, Izraela a Japonska. Iste chápete, Rusi, ani Tatári, ani iné mnohé národy, ktoré žijú v našej krajine (v Rusku) sa do tejto miliardy nedostali. V roku 1985 svetové spoločenstvo (ktoré aj teraz bráni záujmy samozvaných ukrajinských politikov) sformovalo program vo vzťahu k Sovietskemu zväzu: Do roku 2020 dvojnásobne znížiť obyvateľstvo v ZSSR, v priebehu 35 rokov každého druhého v krajine zabiť. Zabiť nielen vojnou, ako sa to robí s moslimskými národmi, ale - staršiu generáciu zničiť biedou, ktorá bude organizovaná a mladú generáciu zničiť alkoholom, tabakom, drogami a morálnym rozkladom, ktorý bude všade a masovo v ZSSR implantovaný.
  Margaret Thatcherová, bývalá premiérka Veľkej Británie vo svojom vystúpení pred niekoľkými rokmi vyslovila záhadnú vetu: "Podľa hodnotení svetového spoločenstva je ekonomicky užitočné, aby na území Ruska žilo 15 miliónov ľudí". Tlmočník si myslel, že zle rozumel a preložil 50 miliónov. Thatcherová ho okamžite opravila. V tom čase bolo v Rusku 150 miliónov. Kde zostalo ostatných 135 miliónov? Ostatní sa dostanú pod ozajstný "nôž" šialenstva, antikultúry, rozvratu, drog. Pred dvoma rokmi Rusko osobne navštívila Madelaine Albrightová - v tom čase štátna tajomníčka USA a vystupujúc ozvučila tú istú vetu: "Podľa hodnotení svetového spoločenstva je ekonomicky užitočné, aby na území Ruska žilo 15 miliónov ľudí". Kam zmizlo ostatných 130 miliónov? V tom čase bolo v Rusku už len 145 miliónov. Ako už to vidíme, program nabral plánovaný kurz pre svoju realizáciu a plnenie dlhodobých cieľov spoločenstva.
  Koho sa títo ľudožrúti 20. a 21. storočia rozhodli ponechať v Rusku? Dva milióny - to je obsluha transsibírskej magistrály, najkratšej cesty z Japonska a juhovýchodnej Ázie do Európy. Ďalších 13 miliónov nechali na obsluhu najšpinavších hutníckych a chemických výrob a obsluhu svetového úložiska jadrového odpadu, na ktoré bude Rusko zmenené. (Mimochodom, súčasná Putinova Štátna Duma už prijala zákon o zmene Ruska na svetové jadrové úložisko. Na Sibíri sa realizuje rozsiahly program výstavby ciest pre tento projekt). "Zlatá miliarda" nepotrebuje Rusko ani Ukrajinu, ani ich dejiny a kultúru. Potrebuje iba ich prírodné bohatstvá a ich životný priestor.“
  https://kokiho-blog.webnode.cz/news/harvardsky-a-houstonsky-projekt/
  U skupiny vědců vyvolal obrovský potlesk plán na vyhubení 90 procent lidské populace vzduchem se šířící Ebolou
  „Některá vodítka o původu posledního propuknutí Eboly by šlo najít v obsahu proslovu proneseného na 109. zasedání Texaské akademie věd ještě z roku 2006. Tehdy profesor Erik Pianka údajně svým posluchačům řekl, že nejlepším způsobem jak vyhubit 90 procent lidské populace by bylo rozšířit vzduchem přenášený virus Eboly, za což se mu dostalo nadšených dlouhých ovací. Jak hlásil australský žurnalista John Ballantyne, otevřel Pianka zasedání sériemi vysoce znepokojivých prohlášení o kontrole populace, které byly tak kontroverzní, že je pak na videozáznamu pořízenému z této události sám zcenzuroval. „
  https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/7406-u-skupiny-vedcu-vyvolal-obrovsky-potlesk-plan-na-vyhubeni-90-procent-lidske-populace-vzduchem-se-sirici-ebolou

  • Maroš napsal:

   strojový preklad:
   U Of Texas Professor Says
   Mass Death Is Imminent

   "AUSTIN - Profesor univerzity v Texase tvrdí, že Zem by bola lepšia, keď by bolo 90 percent ľudskej populácie mŕtvy.

   „Každý z vás, kto prežije, musí pochovať deväť,“ varoval Eric Pianka študentov a hostí na Univerzite sv. Edwarda v piatok. Piankove slová sú súčasťou toho, čo nazýva jeho „doomsday talk“ - 45-minútovú prezentáciu, v ktorej sa načrtávajú ekologické zločiny ľudstva a predpovede Pianky o tom, ako príroda alebo možno samotní ľudia vyhladia všetko okrem zlomku civilizácie.

   Hoci jeho výroky sú síce odvážne, nie je bez hojných obhajcov. Čo však môže tohto uctievaného biologa odlíšiť od ostatných zástancov súdneho konania, je toto: Zrútenie ľudstva je predstava, ktorú prijíma."

   "Čo je jadrom tvrdenia Pianky?

   6,5 miliárd ľudí je príliš veľa.

   Podľa jeho odhadu „Narastali sme tučne, apaticky a mizerne“, zatiaľ čo sme planétu opustili.

   Riešenie?

   Zníženie o 90 percent.

   To je 5,8 miliardy životov - životy, ktoré podľa neho menia planétu na „tuk, ľudskú biomasu“.

   Poukazuje na 85 percentný nárast v populácii za posledných 25 rokov a trvá na tom, že civilizácia je na pokraji svojho poklesu - pravdepodobne v dôsledku rozšírenej choroby.

   „[Choroba] bude ovládať metlu ľudstva,“ povedala Pianka. „Tešíme sa na obrovský kolaps.“

   Nehovorte však miestnemu „občianskemu vedcovi“ Forrest Mimsovi, aby ticho prehltol Piankovú výzvu na uvedomenie. Mims hovorí, že je to „odporné želanie smrti“ a tvrdí, že nemá „inú možnosť, ako sa postaviť“. "

   "„Ľudská populácia rastie,“ povedal. „Keď dosiahneme nosnú kapacitu, uvidíme bod - nie je dostatok zdrojov.“

   Ale zdroje nie sú jedinou hrozbou, hovorí Pianka. Je to vírus eboly, ktorý považuje za najschopnejší pre rozsiahle decimácie.

   „Ľudia sú takí hustí (v populácii), že tvoria perfektný substrát pre epidémiu,“ hovorí. " - poznámka - tu treba spozornieť, prečo sa globálny systém snaží napchať väčšinu populácie z vidieka do veľkých miest - okrem závislosti na námedznej práci a štáte.
   https://rense.com/general70/massdeath.htm

   Professor Eric Pianka wants depoulation
   https://www.youtube.com/watch?v=Y1Qt3ZmuGc4

 8. To abych si ty receptory trošku naštudoval. Newim o čem de řeč. Skočim do kaufu se zeptat Girafe, jestli to maj eště na skladě.

  Džony Nanotermiti

 9. Džony Nanotermiti napsal:

  Gonziku mě to tady furt nejede. A je to vod toho dne, kdy jsem napojoval ten drát na tom lustru, pak záblesk ⚡⚡ a prásk. Byl to takovej černej drátek. Musel sem si pak založit fungl novej web za 92,- ojro ročně.

 10. Maroš napsal:

  kkt - je skratka pre "Kapitán Korvetného Torpédoborca - ty Kus Kuracieho Trusu! Choď už spať ty Kus Kovidovej Trubky!
  Kapitán Korkorán v.r. + Laura a její Tigři osvobození tamilského lidu. P.S. Korkorán ti v noci otvorí dvere dokorán...

  Takto Krowaku - neviem nájsť úryvok z filmu Pruhovaná plavba /ZSSR, cca 1962/ - kde bola originál krotiteľka Laura a její tigřy - možno by to bolo možné nájsť v ruštine, ale vyhrabal som - prosím pekne - zaujímavé retro
  Výlet po Dunaji 1962 - plejáda všetkých známych slovenských hercov starej školy - ešte mladých.

  Výlet po Dunaji 1962
  https://www.youtube.com/watch?v=S9-GzUuvf_w

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!