Co nám říká George Green

greenPředně je nutné si objasnit kdo byl George Green (1939-2019), na obrázku níže. Byl to velmi schopný člověk. Jako 17letý se dal k armádě a sloužil u letců. Tam vystudoval elektroniku a posléze opravoval letadla, různé střely a i nukleární střely a jiná, neobvyklá vznášedla. Později studoval geofyziku, ale stal se investičním bankéřem, který denně převáděl miliony dolarů do nejrůznějších banek a vymýšlel pro tyto instituce obchodní plány. Postupně se stal stavitelem, stavěl velké projekty, veřejné budovy, přídavné budovy ke školám, a podobné. Ještě u armády, dostal se jednou do hangáru, kde ležel na zemi obrovský, krásný, lesklý kruhový disk. Ptal se svých nadřízených co je to zač a bylo mu řečeno, že je to nový projekt firmy Sikorsky (výrobce letadel v Americe). Nebyla to pravda, bylo to UFO.

Přes finance se George dostal do styku s předními bankéři a také s předními osobnostmi a politickými představiteli své doby. Stal se prostě jedním z nich. Vypráví, jak se stal ředitelem různých firem, kde jeho úkol byl přeměnit je na peníze. Propustil zaměstnance a majetek firmy rozprodal, načež se se svými politickými kamarády rozdělil o výtěžek.

Postupně ale pochopil, že to není ta správná cesta. Jednou, když byl pozván do hotelu v Aspenu, kde se tehdy sešli někteří hlavní politikové, přijel tam i se svými dvěma dcerami. Tehdy mu bylo řečeno, že by se měl stát hlavním finančním ředitelem pro budoucího presidenta.

A kdo bude ten budoucí president?“ ptal se.

Jimmy Carter,“ bylo mu řečeno.

Kdo je to?“

Ale, to je demokratický guvernér státu Georgia.“

Takže on je demokrat, ale já jsem registrovaný republikán,“ namítl George.

To je jedno,“ poklepal mu na rameno Paul Volcker, jinak tehdejší ředitel Federální reservy, „my je ovládáme obě dvě.“

Ted Kennedy (senátor, zvrhlý bratr zavražděného presidenta Johna Kennedyho) mu potom řekl, že by to místo presidentova finančníka měl vzít, protože je to skvělá pozice a on tak dobře zachází s těmi financemi. „A mimochodem, potkáš tam některé opravdu pěkné ženské,“ dodal a George si myslel, že to je všecko, co je zajímá.

V tom vešla do místnosti Greenova dcera a když ji Kennedy uviděl, prohlásil, že by ji rád zasvětil do tajemství sexu. George na to, že to nejde, že je to jeho dcera a je jí pouze 14 let. „To je mně jedno,“ Kennedy na to.

George se znechutil a odešel od něho. Přešel místnost a chvíli si povídal s Pierre Trudeau, kanadským Premiérem, než si všiml, že před ním na stole stála krabice s bílým práškem. Ihned pochopil o co jde, že je to kokain a velmi se znechutil a celé shromáždění opustil. Později jim oznámil, že pozici Finančního ředitele nepřijímá. A pak se jeho život začal prudce měnit.

Najednou všecky banky, kde měl půjčeny peníze na několik rozestavěných budov, začaly tyto peníze po něm požadovat a to s okamžitou platností. Ztratil tím miliony dolarů a ohrozil mnoho rozestavěných projektů.

V té době se už rovněž věnoval publikování knih. Začal někdy v 1980-tých letech knihou Billy Meiera ze Švýcarska, který popisoval své vlastní setkání s mimozemšťany. Green ho dokonce jel navštívit a od té doby měl i on kontakt s mimozemšťany, kteří ho zkoušeli využít jako svého posla pro nás, pozemšťany. Aspoň to je, co píše on sám.

Mimozemšťané, se kterými jednal, vypadali jako obyčejní lidé. Řekli mu, že naše planeta je vězení, ovládaná jinými tvory z vesmíru, kteří z nás chtějí udělat otroky. Celá naše země je ovládána 300 lidmi, kteří mají poslední slovo v každém rozhodnutí, zde učiněném. V současné době připravují všecko na 3. světovou válku a zároveň plánují vylidnění celé planety, což znamená vyhubení 90% lidské populace.

Je naprosto nutné proti těmto zločinným silám zakročit, jinak se jim jejich plán podaří. Jak proti nim zakročit? Existuje způsob, který Green radí, ale je nutné s ním začít co nejdříve, protože naše okénko možností se s každým dnem více a více uzavírá.

George Green o tom všem, co mu mimozemšťané radili napsal celkem 4 knihy, které dává zadarmo na jeho stránce nohoax.com jenomže problém je v tom, že jeho stránka nefunguje.

V těchto knihách popisuje plán, kdy se vytvoří menší skupinky lidí, měli by být tři, nebo sedm, či dvanáct, kteří by měli se měli dát dohromady jakýmsi intuitivním meditačním způsobem. Mnozí z nich se sami nabídnou k účasti. Měli by se sejít pokud možno v tajnosti a spolu diskutovat, jak by měl nový a lepší svět vypadat. Měli by si ho živě představovat, popisovat ho, vymýšlet detaily a upřesňovat svoji vizi budoucího spokojeného a klidného světa. Bude to svět bez nátlaku, bez chaosu, svět kde všichni budou spolu žít v míru a nebudou proti sobě nikým popuzováni. Všichni budou mít dostatek, nikdo nebude trpět starostmi o přežití. Bude to svět lásky a přátelství.

Tato představa musí být živá, ale v podstatě jednoduchá. Prostě si představovat, jak bude život vypadat, když všecko bude v naprostém pořádku a všude bude vládnout mír a plná spokojenost. Ze začátku se může zdát, že jsme v tomto směru ojedinělí, ale jakmile začneme, dostane se nám poměrně rychle pomoci shora, přidají se další skupinky, celá akce se rozroste záhadně rychlým způsobem a takto můžeme docílit zlepšení světa kolem nás a zároveň zlepšení své vlastní situace.

Nemáme se starat, jestli to, co děláme, děláme úplně správně. Proces sám vytřídí chyby a ukáže nám, co je potřeba vylepšit. Pomocné myšlenky druhých budou spolu s našimi rezonovat a tato vibrace bude mít vliv na podstatnou část světa. Tolik George Green.

Už před časem byl udělán pokus, kdy jedna skupina lidí meditovala a druhá se modlila. Každá z nich byla v jiném městě. Nakonec bylo vyhodnoceno, že po dobu jejich činnosti, ať už to byla meditace či modlitba, zločinnost v těchto městech na úměrné období měřitelně klesla. Dále bylo propočítáno, že na milionové město stačí pouhá hrstka meditujících či modlících se. Chápete už proč byly kvůli koroně zavřeny kostely a rozšiřován chaos?

Dnes existují v Americe některá lékařská zařízení, která léčí kritické pacienty modlitbou. Mají svůj okruh modlících se a když dostanou případ, kterému není jinak pomoci, použijí tyto nábožensky založené jednotlivce na jeho uzdravení. Možná se budete divit, mají s tímto přístupem značný úspěch. Mám dojem, že v jedné z těchto klinik působila Dr. Candace Pert, objevitelka opiátových receptorů v mozku a autorka knihy „Molekuly emocí.“

Proč má být představa lepšího světa držena v tajnosti?

Naši protivníci všude zasévají semena nedůvěry v naše vlastní schopnosti a náznaky naší bezmocnosti. Proti těmto staví svoji vlastní nepřemožitelnost a jakousi všemohoucnost. Kdybychom se scházeli za účelem vytvoření lepšího světa ve větších spolcích, snadno by je infiltrovali svými agenty-provokatéry a nás by postupně svedli na scestí, takže bychom pomáhali jejich záměrům a ne našim vlastním.

To se stává skoro pokaždé s většími spolky, ať už s veřejnými, či tajnými.

Rovněž by nám náš záměr mohl lecjaký „dobře smýšlející přítel,“ jinak nástroj opozice, vymluvit a naši snahu a píli zvrátit jinam. Z toho důvodu je lepší držet tyto informace tak trochu v tajnosti a pokud už si pro tento druh aktivity vybereme společníky, měli by to být důvěryhodní a spolehliví lidé, které dobře známe.

V běžných zprávách vám neřeknou, že naše opozice dělá to stejné. Scházejí se ve skupinách a při jejich rituálech přesměrovávají energetická pole a energetickou mřížku celé planety (o čemž my skoro nemáme tušení, že něco takového existuje) za účelem ovlivnění našeho vědomí a naší chápavosti.

Tak na příklad, velmi vlivný rituál byl zorganizován na 11. až 13. srpna 1999 přímo u Velké pyramidy v Gize, v Egyptě, za účelem „otevření cesty,“ neboli také začátek „Věku Horusova.“ Tento rituál měl otevřít cestu záporné energii ze spodního 4. rozměru a nasměrovat ji na ley-linky naší země. To mělo způsobit uzavření 3. oka (spirituální spojení) všech těch, kteří oponují plánu Iluminátů, anebo k němu mají záporný přístup.

Proč 11. srpna? Protože to je den zatmění slunce, kterým začínalo 6-měsíční období, během kterého mělo být uvedeno v činnost značné množství aktivity ohledně nastolení „Věku Horusova.“ Podle Iluminátů, Osiris je otec, Horus je syn a Isis je matka-panna, což je obdoba křesťanské svaté Trojice. Věk Horusův zahrnuje: Nový světový řád, převzetí planety skrze nastolení jedné světové vlády a jedné světové armády (NATO), světové centrální banky a celosvětové měny, s mikro-čipovanou populací omezeného rozsahu.

Další podstatný rituál za účelem nastolení Horusova věku byl proveden v noci ze 31. prosince 1999 na 1. ledna 2000 od 12 hodin v noci do 3 hodin ráno, opět u Velké pyramidy. I tohoto rituálu se zúčastnily přední satanické elity: byl tam George Bush, anglická královská rodina, Henry Kissinger, Rockefelleři, Rothschildové a mnoho dalších. I úřady jim v tom pomáhaly, protože na tu dobu byla pyramida „uzavřena veřejnosti z důvodů bezpečnosti.“

Nejen že to byl přechod mezi jedním stoletím a druhým, byl to současně vrchol obrovského slunečního cyklu a to je období, kdy mocná sluneční energie povzbudí lidské vědomí natolik, že je schopno reagovat na venkovní podněty přesně jak je plánováno, říká David Icke.

Icke píše, že náš úkol tady na zemi není bojovat s Ilumináty. Náš úkol je přinést světlo do tohoto světa a zvýšit naše chápání natolik, abychom se dostali nad jejich frekvenční úroveň, kdy pak na nás nebudou mít vliv a my budeme snadno vidět do jejich plánů a budeme je moci měnit. Tehdy se konečně dostaneme ven z toho vibračního vězení, ve kterém je lidstvo drženo již tisíce let.

 

TAKŽE NAVRHUJI:

Toto úterý, 22. září, to je rovnodennost. V 6 hodin večer (18:00) si vyberte klidné místo ve vaší domácnosti, ať už sami, či s příslušníky rodiny, anebo se souhlasnými přáteli a zamyslete se na 15 minut. Přemýšlejte o tom, jaký by měl být náš svět a náš život. Představujte si to do detailu, tak, jak to navrhuje George Green. Pokud budete s druhými, diskutujte jak by mělo všecko na světě vypadat. Rozebírejte detaily, upřesňujte představy a hlavně – nemyslete pouze na sebe, ale myslete na všecky ostatní, i na ty, které neznáte, s nimiž jste se nikdy nesetkali a ani se s nimi nikdy nesetkáte. Přesto si představujte lepší život i pro ně.

Vaše představy nesmějí být v žádném případě záporné. Protože kdyby se tak stalo, pak záporné následky padnou přímo na vás a na vaše blízké, stejně jako pocítíte i kladné následky tohoto počínání. Nezapomeňte, že vytváříte lepší svět. A jestli do toho vsunete kousek záporného myšlení pro toho lumpa odvedle, i vy sami sklidíte stejný díl, ne-li větší.

A pak, v následujících dnech sledujte, co se bude ve světě dít. Buďte si jisti, že k nějakým kladným změnám dojde.

Lituji, že jsem s tímto návrhem přišla poměrně pozdě, ale tragické rodinné události mne zdržely od psaní. Přesto doufám, že se podaří dostat dohromady dostatečné množství spřízněných duší, které budou ochotny se tohoto rituálu za lepší svět zúčastnit.

Přeji hodně úspěchu. Budu též s vámi.

Jakékoliv záporné a kritické poznámky na tento článek jsou dílem opozice. Nenechte se jimi odradit.
12 Komentářů k Co nám říká George Green

 1. Jéňa napsal:

  Ha, George Green!
  Ale jiný než jsem očekával. Aha, ale nevadí.

  První díl http://www.nwoo.org/2020/08/27/zahadna-doba-velkych-zmen-a-my-jim-tak-malo-rozumime/ se mi líbil, bohužel jsem naivně v pokračování očekával jiného George Greena avizovaného na konci článku než tohoto od Davida Icke.
  Tož tak, co nadělám, každá informace se hodí, není přeci dobrých a špatných informací, záleží jen na příjemci.
  Pro pochopení s vysvětlením doplním pár informací o jiném zajímavém Georgi Greenovi, a to pěkně pod čarou, ať se mi už nepletou.
  - - - - -
  George Green
  byl britský matematik a fyzik, jenž je autorem konceptu dnes označovaného jako Greenovy funkce či Greenovy věty.

  Greenův životní příběh je výjimečný tím, že svých nejvýznamnějších výsledků dosáhl jako téměř úplný samouk. Narodil se v anglickém městečku Sneinton, které je dnes částí města Nottinghamu, a zde prožil i převážnou část svého života.
  Jeho otec byl pekař, jenž si postavil větrný mlýn, kde mlel obilí. George ve svém mládí chodil do školy jen přibližně jeden rok mezi svým osmým a devátým rokem.
  Není známo, kdy začal studovat matematiku. Vzhledem k tomu, že v jeho době byl intelektuální život v Nottinghamu značně omezený, je i pro historiky způsob, jakým Green získával informace o vědeckých pokrocích v matematice, obestřen záhadou. V Nottinghamu žil v té době jediný člověk s uznávaným matematickým vzděláním, John Toplis.

  Roku 1828 vydal Green tiskem Pojednání o použití matematické analýzy na teorie elektřiny a magnetismu. V této stati uvedl několik významných myšlenek, mezi nimi teorém podobný Greenovu teorému, koncept potenciálových funkcí, který je používán v současné fyzice, a pojem dnes označovaný jako Greenovy funkce.
  Tuto práci Green vydal vlastním nákladem na základě subskripce 51 osob, z nichž většinu tvořili jeho přátelé, kteří pravděpodobně nemohli jeho vývodům rozumět. 

  Greenovi jeho práce během jeho života přinesla jen málo uznání ze strany ostatních matematiků. Znovu ji objevil a uvedl ve známost teprve roku 1846 Lord Kelvin.
  William Thomson známý spíše pod svým šlechtickým jménem lord Kelvin of Largs v roce 1845 dostal kopii eseje George Greena o aplikaci matematické analýzy na teorie elektřiny a magnetismu. Tato práce a Fourierova kniha byly součástmi, z nichž Thomson formoval svůj pohled na svět a které mu pomohly vytvořit průkopnickou syntézu matematického vztahu mezi elektřinou a teplem.
  Zdroje
  https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Green
  https://www.britannica.com/topic/An-Essay-on-the-Application-of-Mathematical-Analysis-to-the-Theories-of-Electricity-and-Magnetism

  • proud napsal:

   Kategorie hostů:
   Země a vesmír
   Dějiny
   UFO
   Fyzika a metafyzika
   Politika a vláda
   Věda
   Teorie a spiknutí
   Povolání hosta:
   Bývalý investiční bankéř
   Životopis hosta:

   Pozorování UFO jsou často uváděna, ale kolik lidí může ve skutečnosti říci, že pravidelně komunikují s „vesmírnými bytostmi“. George uzavřel dohodu se zveřejněním mimozemských informací, aby nás „probudil“ pozemšťany, abychom mohli být všichni v kontaktu (ti, kteří se rozhodnou být).

   George je bývalý investiční bankéř (registrovaný finanční ředitel u NASD a makléř / obchodník, obchodník s cennými papíry, developer nemovitostí, pojišťovací makléř a vydavatel. Je vydavatelem „Příručky pro nové paradigma“, kterou napsali ET, a prezident společnosti Global Insights, Inc.

   George Green prostřednictvím svých přednášek promluvil s tisíci lidí a objevil se v mnoha talk show a televizních pořadech vyprávějících jeho příběh.

   PS.:"Hmmmm,hmmmmm, pro koho asi ze to ve skutecnosti takovej clovek pracuje,ze prezil........hmmmm,hmmmmm" ;-)

 2. výtah důležitého napsal:

  Trochu to zapadlo v omáčce článku, takže výtah postupu:

  V těchto knihách popisuje plán, kdy se vytvoří menší skupinky lidí, měli by být tři, nebo sedm, či dvanáct, kteří by měli se měli dát dohromady jakýmsi intuitivním meditačním způsobem. Mnozí z nich se sami nabídnou k účasti. Měli by se sejít pokud možno v tajnosti a spolu diskutovat, jak by měl nový a lepší svět vypadat. Měli by si ho živě představovat, popisovat ho, vymýšlet detaily a upřesňovat svoji vizi budoucího spokojeného a klidného světa. Bude to svět bez nátlaku, bez chaosu, svět kde všichni budou spolu žít v míru a nebudou proti sobě nikým popuzováni. Všichni budou mít dostatek, nikdo nebude trpět starostmi o přežití. Bude to svět lásky a přátelství.

  Tato představa musí být živá, ale v podstatě jednoduchá. Prostě si představovat, jak bude život vypadat, když všecko bude v naprostém pořádku a všude bude vládnout mír a plná spokojenost. Ze začátku se může zdát, že jsme v tomto směru ojedinělí, ale jakmile začneme, dostane se nám poměrně rychle pomoci shora, přidají se další skupinky, celá akce se rozroste záhadně rychlým způsobem a takto můžeme docílit zlepšení světa kolem nás a zároveň zlepšení své vlastní situace.

  Nemáme se starat, jestli to, co děláme, děláme úplně správně. Proces sám vytřídí chyby a ukáže nám, co je potřeba vylepšit. Pomocné myšlenky druhých budou spolu s našimi rezonovat a tato vibrace bude mít vliv na podstatnou část světa. Tolik George Green.

 3. Jane K. napsal:

  JÉŇO, ten, o kterém píšete je úplně jiný George Green a ještě ke všemu Angličan. Ten, o kterém je tento článek byl Američan a jeho zkrácený životopis je v záhlaví článku. Jméno "Green" je velmi běžné, snadno dojde k záměně. David Icke nijak tento článek neovlivňuje, až na jednu krátkou poznámku na doplnění. Všecko ostatní je Greene sám.

  • Jéňa napsal:

   Rozumím tomu, Jane K.

   Jen jsem zareagoval a komentoval popisně v reakci na to, jakou představu jsem si utvořil po přečtení Vašeho prvního článku, kde byl Green zmíněn.
   To jest osobní představu, tip, odhad mého očekávání před tímto dnešním pokračovaní. Ty se nevyplnily, toť vše, vše v pohodě.

 4. potvrzuji funkčnost napsal:

  je to dobrá metoda, pozitivní (žádné strašení a negativity), funguje, je známá i v budhismus, může ji dělat každý, svědčí i provádějícímu.
  není nutné ji dělat ve skupinkách, lze i samostatně.
  není nutné v žádný speciální čas (nevadí to a pomůže to, ale zbytečně se na to nevázat).
  účinnost je rovna psychické síle daného jednotlivce krát doba udržování vize v mysli (minuty až roky).
  ano, nesvěřovat se s tím lidem než je nutné (ti co to také dělají, popř. by mohli dělat)
  funguje na principu že dlouho udržované myšlenky se stanou realitou.
  metoda spočívá v meditaci; představování si v mysli ideální dobré podoby světa. nějaká základní jednoduchá představa, ale klidně co nejbarvitější i s podrobnostmi toho ideálního dobrého světa. takový svět se začne s menším či velkým zpožděním uskutečňovat.
  je to dobrá věc pro ty, kdo nechce, aby se tady zrealizovalo NWO; tímto lze snadno a účinně nabourávat plány NWO, aniž by bylo nutné vystrčit nos z bytu či se připojit na net

 5. Jane K. napsal:

  POTVRZUJI FUNKČNOST - máte pravdu. Ano, my všichni bychom tak měli myslet stále. Ale jak zrušíte záporné programování televize a medií, které na nás denně chystají ti nejlepší odborníci na lidskou psychologii? Když jejich lžím uvěříme, tak ve skutečnosti pomáháme budovat jejich NWO. Dáváme jim souhlas.

  • potvrzuji funkčnost napsal:

   Výše popsanou metodou vytváříte lepší verzi (budoucí) reality. Není potřeba se starat, jakým způsobem se bude hroutit ta stará realita.
   Stejně jako když např. v konvici zahříváte vodu, nemusíte se již k tomu ještě starat o to, aby ta voda nebyla studená. Proces zahřívání se o to stará již sám tím, že se vylučuje, aby v konvici dále existovala studená voda.
   Ale berte to jen pro info, řiďte se sama sebou, nejděte v životě cizí stezkou, leda by vám opravdu dávala smysl.

 6. Jan napsal:

  Green je Jara Cimrman. Tyhle hovadiny co sirite si nekam strcte! Vzdyt je to zlocinec, koho tady opevujete! A blazen Kowak je zase tady. Madarsky Zid a silenec.

 7. Jane K. napsal:

  Nikdo zde není opěvován. Pouze je použit nápad jistého George Greena, který není marná snaha, jak se může při povrchním zkoumání zdát. Green pochopil, že dělal chybu a zkoušel toto napravit. Proto o sobě říká všecko, úplně všecko a na rovinu. Myslím, že byl i dost nemocný, což ho donutilo přemýšlet. Vše, na co přišel, dával na jeho stránce zdarma lidem. Ovšem zamítnout informaci jen proto, že nesouhlasíme s jejím autorem není správné. I totální idiot, nebo uvězněný zločinec může někdy přijít s nápadem, který má velkou cenu a naopak, několikrát diplomovaný profesor se může ukázat jako osel. Není dobré zavrhovat nic a nikoho, aniž bychom vše důkladně neprozkoumali. A i pak bývá někdy moudřejší počkat s úsudkem. Návod, v článku popsaný, to nejsou žádné voloviny, ale silné a funkční věci - právě proto jsou dnes před námi jaksi utajovány a zlehčovány, abychom to nezkoušeli používat. I když uznávám, že ta velká spousta pseudo-odborníků, co se tímto zabývá, nedodala věrohodnosti. Ale přečtěte si něco od Břetislava Kafky a věřím, že dost pochopíte, pokud budete chtít. S jednou věcí ale nesouhlasím sama - že Green byl opravdu ve styku s mimozemšťany. Nemyslím totiž, že skuteční mimozemšťané existují. Něco, nebo někdo, kdo se za ně vydává, to ano, ale to nejsou skuteční mimozemšťané.

 8. proud napsal:

  To ja zase na mimozemstany ochotu verit mam,az bude jasnej dukaz.Verim tedy ze by nekde mohli bejt,byla by az neskutecna nahoda,kdybysme byli v Universu sami a smrdelo by to poradnou nadutosti si to myslet :-). Ja jen neverim,ze by byli tady na Zemi!Proc? Protoze by museli snaset zatracene vysoky davky radioaktivity,aby se sem dostali a tady by tedy svitili jak slunce :-)))))))))))))))))))))))))).Kdo nevi,nema smysl mu neco o radioaktivnich pasech kolem Zeme vysvetlovat,kdo vi,dojde mu to.Ovsem souhlasim s nazorem,ze jsou na Zemi i "jini pozemstani" a tedy i s tim,ze Zeme je umyslne malo probadana a mapy umyslne zfalsovany,jako jeji tvar a podobne!!! Bylo by to nadlouho,ale GP si urcite zije proti nam nepredstavitelne jinak a tam kde ma zarucenej klid!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!